شما دیگر نفرمایید، آقای هاشمی!

سال ۷۶/ رهبر انقلاب در خانه شهیدان جنیدی/ نوجوانی های نصرالله…

نمی دانم چرا هر وقت می خواهم مشخصا درباره آقای رفسنجانی چیزی بنویسم، دست و دلم می لرزد. به همان اندازه که احساس می شود خاندان ایشان از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است، هزینه نقد متهمان این خانواده آنقدر بالاست که بعضا مترادف با “شلاق” می شود. این نکته داغ کمی نیست، اما نظام مقدس جمهوری اسلامی بنا بر هر مصلحتی، نه فقط با “م. ه” و “ف. ه” کاری ندارد، بلکه صلاح دیده است از خاندان هاشمی در برابر کسانی که نازکتر از گل به ایشان می گویند، تمام قد دفاع کند. با این همه نمی دانم از چه رو اعضای این خانواده گاهی نمکدان می شکنند و از منافقین دعوت می کنند که بریزید در خیابان ها؟! من که خود عاشق جمهوری اسلامی هستم، لازم می دانم بر دهان کسانی که تملق نظام می کنند، خاک بپاشم، الا اینکه آن شخص، آقای رفسنجانی و آقازاده هایش باشد. یعنی طبیعی ترین اتفاق در نظام ما این است که خاندان هاشمی تملق جمهوری اسلامی بگویند. تملق، دندان لقی است که باید آنرا کشید، اما خاندان هاشمی بر فرض که روزی بخواهند چاپلوسی نظام را بکنند، هیچ نباید بر ایشان خرده گرفت، از بس که این رخداد طبیعی می نماید. آنچه غیر طبیعی است، این است که خانواده هاشمی، نه فقط تملق جمهوری اسلامی نمی گویند، بلکه “نامه سرگشاده” هم می نویسند. نه فقط نامه سرگشاده می نویسند، که تلویحا و تصریحا خواهان ابطال رای اکثریت می شوند. نه فقط رای ملت را نمی پذیرند، که دعوت به هرج و مرج می کنند. نه فقط دعوت به هرج و مرج می کنند، که به “خرید” هم علاقه زیادی از خود نشان می دهند. نه فقط زیاد خرید می کنند، که در نماز جمعه “خطبه دفاع از فتنه” می خوانند. نه فقط مواضع دشمن شاد کن اتخاذ می کنند، که نظرشان هنوز هم همان مواضعی است که در نماز جمعه گرفته اند. نه فقط بر همان مواضع ایستاده اند، که “دیدید گفتم” هم می گویند. نه فقط “دیدید گفتم” می گویند، که از مسئولان نظام به شکل خیلی بی ادبانه و توهین آمیز یاد می کنند و زمینه حمایت معاندین از خودشان را فراهم می کنند. نه فقط جریان های مختلف ضد روحانیت از قبیل داریوش همایون از دوستان ایشان تعریف می کنند، که با جریان انحرافی هم بی سَر و سِر نیستند. نه فقط عناصر اصلی “جریان مذکور” دور و بری های این خانواده اند، جریان منحرف سران فتنه هم همسایه های ایشان اند. نه فقط موسوی و کروبی و خاتمی از هاشمی زبان به مدح باز می کنند، که متهمین این خاندان از کشور فرار می کنند. نه فقط “م. ه” فراری است، بلکه رتق و فتق امور دانشگاه آزاد را هم می کند. نه فقط شعبه لندن را سر و سامان می دهد، که موقع برگشتن به کشور، قوه محترم و مظلوم قضاییه نباید کاری با وی داشته باشد. نه فقط مصونیت قضایی شامل حال آقازاده فراری باید باشد، که از ایشان باید مثل قهرمانان استقبال شود. نه فقط “م. ه” آدم خیلی خوبی است، که همه خاندان هاشمی افراد برجسته و مهمی هستند. نه فقط مهم و برجسته هستند، که “استوانه نظام” هستند. نه فقط استوانه نظام هستند، که نسخه آشوب برای بعد از انتخابات می پیچند. نه فقط جرقه فتنه را می زنند، که در میدان عمل هم پای کارند. نه فقط در خیابان، شبکه های آنچنانی به آشوبگران پول می دادند، که در خانه هم “م. ه” مایه شعبان بی مخ ها را قبل از آنکه عرق شان بر جبین اغتشاش بنشیند، کف دست شان می گذارد. نه فقط به آشوبگران عاشورا پول می دهند، که خیلی هم ساده زندگی می کنند. نه فقط برجی، کاخی، پولی، پله ای به نام خاندان هاشمی نیست، که از همان قبل انقلاب وضع شان خیلی خوب بود. نه فقط از همان قبل انقلاب خیلی اوضاع خوبی داشتند، که انقلاب برای به ثمر نشستنش، و جمهوری اسلامی برای ادامه حیاتش تا خرخره به ایشان بدهکار است. نه فقط جمهوری اسلامی به خاندان هاشمی بدهکار است، که ما هم به هاشمی و خاندان هاشمی بدهکاریم و همین که الان دارد دست و دلم می لرزد، ادای بخشی از این دین است.(یک بار دیگر این سطور را بخوانم، ببینم یک وقت مرتکب جرمی، گناهی، حرف نامربوطی، چیزی نشده باشم.)

***

قبل از ادامه بحث، حتما می خواهم به ۲ نکته اشاره کنم:
یک: اگر همین الان که نقد جریان مذکور سخن هر کوی و برزنی است، یکی از من بپرسد که با کدام یک از حضرات برجسته، بیش از همه زاویه داری، حتما می گویم با هاشمی و خاندانش. چرا که شاید دست و دلم بلرزد، اما ایمانم هرگز.
دو: نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم جریان انحرافی سران فتنه را مورد بررسی قرار دهم، می بینم که آقای رفسنجانی و خانواده شان مثل کوه پشت فتنه گران ایستاده اند؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم جریان انحرافی عطاء الله مهاجرانی را مورد نقد قرار دهم، می بینم که سر نخ این شخص بوالهوس می رسد به معاونت پارلمانی آقای هاشمی؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم در کف خیابان با جریان انحرافی آشوبگران عاشورا بجنگم، خاندان رفسنجانی جلوی چشمم رژه می روند؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم علیه جریان انحرافی حزب کارگزاران چیزی بنویسم، ناخودآگاه منتقد آقای رفسنجانی و خانواده شان می شوم؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم علیه جریان منحرف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین ۲ کلمه حرف حساب بزنم، یاد خطبه دفاع از فتنه می افتم؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم علیه جریان انحرافی خواص بی بصیرت حرفی بزنم، یاد این جمله نغز و البته خالی از مغز می افتم که کشته شدن هابیل توسط قابیل، تقصیر حرفهای فلانی بود در مناظره؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم منتقد جریان منحرف “عمار با الف” باشم، یاد تملق، ارادت، چاپلوسی و عشق وافر این حضرات، نه فقط به آقای هاشمی، که به خانواده ایشان می افتم؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم جریان انحرافی بی عفتی و بدحجابی را مورد سرزنش قرار دهم، یاد “هاشمی ۲۰۰۵” و نیز خاطره تابوشکنی های “ف. ه” در ساختمان خیابان حجاب در ذهنم نقش می بندد؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم درباره عدالت و معیشت مردم و جریان منحرف زالوصفتان اقتصادی مطلبی بنویسم، ناگهان فکر بیت المال می افتم و اینکه اگر “م. ه” چیز دندان گیری به نامش نیست، پس چگونه به آشوبگران عاشورا پول های کلان می داد؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت فیلَم یاد هندوستان نقد جریان انحرافی یقه سفیدها می کند، یاد خاندان آقای هاشمی می افتم؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت می خواهم جریان منحرف ضد روحانیت را بکوبم، یاد “روزنامه زن” که توسط “ف. ه” اداره می شد، می افتم؟! نمی دانم چه سری است که هر وقت منتقد هر جریان انحرافی ای می شوم، و حتی همین امروز که بنا بر نقد “جریان مذکور” گذاشته ام، همچین می شود و عدل می رسم به از ما بهتران؟!… و اما از آنجا که آقای هاشمی خودشان بهتر از من در جریان نسبت مستقیم عناصر جریان مذکور با ایشان هستند، از ذکر مصادیق خودداری می کنم. باورم هست دولت مستقر، اهل خدمت است و جریان مذکور، اهل خیانت. من هر وقت می خواهم از خدمات دولت به نیکی یاد کنم، هیچ ارتباطی میان خاندان هاشمی با سفرهای استانی، هدفمندی یارانه ها، افق جدید در انرژی هسته ای، عدالت محوری، نانو تکنولوژی، ماهواره امید، مسکن مهر، رونق بازار و بورس و… نمی بینم، الا اینکه در یک کلام آقای هاشمی با همه این خوبی ها یک جا مخالفت کرد و خدمات دولت را “گداپروری” خواند. اما من هر وقت می خواهم جریان مذکور را نقد کنم، دست بر قضا به “فلانی” و “بهمانی” می رسم که از آحاد حزب الله، تنفر دارند، از علامه مجاهد مصباح یزدی بدشان می آید، از اهل ولا کینه به دل دارند، “پابرهنه های پردرد” را برنمی تابند، هوای “برهنه های بی درد” را دارند و… آری! همچین هم با آقای هاشمی بی نسبت نیستند. آقای هاشمی! از جمله این فلانی ها و بهمانی ها که عنصر بلندبالای جریان مذکور است، یادتان هست مدیران اقتصادی کدام شرکت را به دیدار شما آورد تا به احمدی نژاد رای ندهند و به شما رای بدهند؟! آقای هاشمی! بیش از این بخواهم وارد جزئیات شوم، دست و دلم می لرزد، اما ایمانم هرگز نمی لرزد و می توانم ادعا کنم که عناصر اصلی و همه کاره جریان مذکور، اتفاقا عاشق چشم و ابروی شما هستند. فقط بحث نسبت نیست. بحث ارادت هم نیست. بحث نوعی ولایت است که این ولایت را شما بر جریان مذکور دارید. کتمان کنید، در نوشته بعدی مجبورم پای ایمانم را بیش از این وارد جزئیات کنم و به شما بگویم که… بگویم که… بگویم که؛ “شما دیگر نفرمایید آقای هاشمی!”(این سطور را هم بروم دوباره بخوانم؛ کدام آدم عاقلی دوست دارد شلاق بخورد؟!)    

***

این روزها آقای رفسنجانی و خاندان شان، محرمانه و غیر محرمانه زیاد نامه می نویسند و بیشتر از آن، موضع گیری می کنند. تمام حرف حساب ایشان خلاصه در یک جمله می شود که؛ “ما قبلا به شما تذکر داده بودیم، اما شما گوش نکردید و الان به همان حرفهای ما رسیدید”. در این بخش از جناب آقای رفسنجانی چند سئوال دارم:
یکم: شما دقیقا چه زمانی و چه چیزی را به ما تذکر داده بودید؟! آیا جز این بوده است که تذکرات قبلی شما بیش از آنکه نقد جریان مذکور باشد، شورش اشرافیت علیه اکثریت بوده است؟! آیا نامه سرگشاده، تذکر در باب جریان انحرافی بود یا شمشیر کشیدن علیه مردم سالاری و دموکراسی؟!
دوم: آیا همه تذکرات قبلی شما به ما خلاصه  در ابطال انتخابات و شورش اشرافیت علیه جمهوریت نمی شود؟!
سوم: آیا منظورتان از تذکرات قبلی تان به ما، این نبود که به ما تذکر داده بودید که سفرهای استانی و رفتن هیئت دولت در قلب فلان روستای لب مرز، گداپروری است؟!
چهارم: آیا تذکر قبلی شما به ما درباره خیانت های جریان مذکور بود، یا خدمات دولت؟!
پنجم: می شود بگویید آن زمان که نگارنده نوشت: “نوشتیم احمدی نژاد، خوانده شد مشایی”، شما از جریان مذکور کدام انتقاد را ولو در لفافه مطرح کردید؟!
ششم: می شود بگویید که کدام رفتار و گفتار از ناحیه شما و خاندان تان باعث شده که یکی از مهمترین دلایل پیروزی هر نامزدی در انتخابات، این باشد که بیش از دیگری با حضرتعالی و خانواده محترم مرزبندی کند؟!
هفتم: اگر ممکن است بیان کنید که چرا امثال من، بیشتر می پسندند که جنابعالی را از زاویه جمهوریت و مردم سالاری، نقد کنند تا اسلامیت؟!
هشتم: می شود بیان کنید که به کدام دلیل به هیچ کدام از مواضع شما در نماز جمعه عمل نشد، اما نه تنها در ایران قیامت نشد، که حتی شیخ دیپلمات هم علیه سران فتنه موضع گیری کرد؟!
نهم: اگر ممکن است بفرمایید مخاطب نامه سرگشاده شما جریان مذکور بود یا دولت؟! این را هم لطف کنید و در ذیل همین سئوال، جواب دهید؛ شما در نامه سرگشاده به دولت سلام نکردید یا به حکومت؟! 
دهم: بفرمایید که چرا و به چه دلیل، مردم مدتهاست که به شما پست های انتخابی نظام مقدس جمهوری اسلامی -نه سمت های انتصابی!-  را تعارف نمی زنند؟!… و باز این پرسش. چرا منتخبان ملت در خبرگان رهبری هم عاقبت به سیاق توده های ملت عمل کردند و در شما کفایت لازم برای ریاست بر مجلس حساس، مهم و صد البته انتخابی خبرگان رهبری را ندیدند؟!
یازدهم: می شود بگویید چرا آن زمان که ما داشتیم از خرافه گرایی انتقاد می کردیم، شما به جای آنکه مثل ما متذکر این انحراف باشید، خودتان دم به ساعت خواب های تان را برای این و آن تعریف می کردید؟! سئوال دیگر. آیا اتکای بیش از حد به خواب و رویا، از نظر حضرتعالی مصداق خرافه گرایی هست یا خیر؟!
دوازدهم: از شما با ملاک خمینی پرسش مشخصم این است؛ امام راحل ملاک را “حال فعلی” افراد می دانستند. آیا اگر بر اساس همین ملاک، مردم به شما و یا دوستداران شما رای ندادند، حتما تقلب شده است؟! آیا بر اساس آموزه های حضرت روح الله، میزان رای مردم است یا رای اشراف؟! آیا در صورتی که رای مردم با رای اشراف تضاد داشت، می توان فتنه ۸۸ را با نامه سرگشاده کلید زد؟!
سیزدهم: از شما با ملاک خامنه ای پرسش مشخصم این است؛ حضرت عشق -که تمام مسئولان جمهوری اسلامی، اعم از سران قوا و من جمله خود شما ان شاء الله توفیق رفیق راه تان شود و فداییان حضرت ماه گردید- ملاک را نه اشخاص، که “کار” می دانند. از شما سئوال می پرسم که خانواده محترم، مثلا در همین سال “جهاد اقتصادی” به جز خریدهای سرکار خانم “ف. ه” چه کرده اند؟!
چهاردهم: گیرم که احمدی نژاد، بد. سئوال مشخصی دارم از شما. اگر مردم بنا به هر دلیلی به یک آدم بد رای دادند، آیا تذکرات قبلی شما پیچیدن نسخه دیکتاتوری برای نظام مردمسالار ما نبود؟!… و آیا وقتی قانون، و از آن بالاتر رهبر هست، باید طبق قانون عمل کرد و یا همچنان عمل کرد که شما و خاندان تان عمل کردید؟!
پانزدهم: گیرم که جریان مذکور، بد. شما بفرمایید تا به حال کی و کجا مشخصا در نقد این جریان سخنی گفته اید؟! نیز بفرمایید علیه این جریان بیشتر سخنرانی و عملرانی داشته اید یا علیه رای اکثریت؟!
شانزدهم: جریان مذکور کلکسیون رنگارنگی از انحرافات است. بفرمایید این جریان کدام انحراف را دارد که خانواده شما آنرا ندارد؟!
هفدهم: شما معتقد هستید آن زمانی که داشتید پیچش مو می دیدید، ما از دیدن مو عاجز بودیم. بر فرض که ادعای شما درست باشد. از شما می پرسم؛ آیا ممکن است کسی تا این حد پیش گویی هایش درست باشد، اما نتواند پیش بینی کند که مردم اصولا به هاشمی و طرفدرانش سالهاست که رای نمی دهند؟! در ذیل همین سئوال این را هم می خواهم از شما بپرسم؛ آیا این از پیش گفتن شما، مصداق پیش گویی هست یا نیست؟! و اگر هست، آیا استثنائا این پیش گویی، ترویج خرافه گرایی محسوب نمی شود؟!
هجدهم: امام راحل که سالگرد رحلت شان نزدیک است، همواره معتقد بودند “هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید”. نیز موکدا توصیه داشتند که “پشتیبان ولایت فقیه باشید”. بفرمایید عملکرد شما و خانواده محترم درباره این ۲ تذکر امام چه بوده؟!
نوزدهم: از آنجا که در مثل مناقشه نیست، از شما سئوال می کنم آن زمان که طلحه، طلحه الخیر بود و زبیر، سیف الاسلام و شمر، جانباز امام علی و… آیا شما باز هم آینده این افراد را پیش گویی می کردید، یا مثل معصوم علیه السلام، از کمک های ایشان و خدمات شان برای جبهه حق بهره می گرفتید؟! نیز از شما می پرسم آیا می شود به صرف پیش گویی، ملاک را حال آینده افراد دانست؟!
بیستم: آیا بد بودن جریان مذکور، “م. ه” و “ف. ه” و نامه سرگشاده را تطهیر می کند؟!
بیست و یکم: فکر می کنید چرا امروز همان اصلاح طلبانی که علیه شما “عالیجناب سرخ پوش” را نوشتند، حالا در مقام دفاع از شما و خاندان تان بلند شده اند؟! آیا هدف آن حملات بیرحمانه و این حمایت های امروز، از نظر شما که فردی سیاسی و سرد و گرم چشیده روزگار هستید، به نظر نمی رسد تضعیف جایگاه ولایت فقیه بوده باشد؟! اگر اینگونه نیست، تحلیل شما چیست؟!
بیست و دوم: شما روزگاری در نماز جمعه گفته بودید که این غربی ها مثل گاو تحلیل می کنند. آیا الان هم تحلیل این غربی ها را مثل گاو می دانید؟! من اگر بخواهم خودم به این پرسش آخر جواب بدهم، هنوز هم معتقدم غربی ها مثل گاو تحلیل می کنند که گمان می کنند با مشتی وطن فروش مثل موسوی و خاتمی و کروبی و آقازاده ها و جریان مذکور می توان جمهوری اسلامی قلابی را جایگزین جمهوری اسلامی انقلابی کرد. (خب! این سئوالات را یک بار دیگر چک کنم، بد نیست!)

***

جناب آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… شما را اگر قرار بر موضع گیری است، یک کلام بگویید “م. ه” الان کجاست و به چه دلیل متواری است. شما به جای این حرفها، از دلیل علاقه مفرط “ف. ه” به خرید برای ما بگویید. از این حرفها بزنید. از این یکی حرفها نزنید، چرا که شما برای نقد هیچ جریان منحرفی در این کشور صاحب صلاحیت نیستید. اصولا رطب خورده، منع رطب نکند، بهتر است. ما تا الان هم زیاد احترام شما را نگه داشته ایم؛ به ۲ حرمت. یکی سابقه تان و دیگری به احترام رهبر انقلاب. خامنه ای برای ما اما همان خمینی است. پدران ما توی دهان مخالف خمینی زدند، دم شان گرم، ما هم می زنیم توی دهان مخالف خامنه ای. یعنی می زنیم توی دهان آمریکا و اسرائیل. شما مخالف ما هستید. ما هم مخالف همه جریانات مذکور. شان حضرت ماه بسی بالاتر از این حرفهاست که هر نامه ای را جواب بدهد. امام هم هر نامه ای را جواب نمی داد. آقای هاشمی! تا ما ستاره های حضرت ماه هستیم، دشمن خامنه ای فقط در “اتاق بیضی” نشسته است. شما اگر گاهی خواب خوبان را می بینید، ما در بیداری، و در حسینیه امام خمینی، خمینی را می بینیم. خامنه ای برای ما همان خمینی است، اما با این تفاوت که ما اجازه نمی دهیم جریانات انحرافی به این یکی امام هم جام زهر بدهند. پس آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… جمهوری اسلامی، به جز رئیس جمهور فعلی، روسای جمهور دیگری هم دیده است. این مسائل اصلا مهم نیست. هیچ و پوچ است. نمک خوردن و نمکدان شکستن، کار خوبی نیست، اما چون “ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند” همچین هم کار مهمی نیست، ولو آنکه در دولت اصلاحات و سازندگی هم مسبوق به سابقه باشد. پس آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… اگر هم می خواهید بفرمایید، بفرمایید ببینم اصلی ترین شعار ملت در یوم الله ۹ دی چه بود؛ این را بفرمایید! 

روزنامه وطن امروز/ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ هادی(پایگاه اینترنتی خورشید آل یاسین)

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم

  به به!
  متن طولانی!
  پیشاپیش خسته نباشید داداش!

 2. سیداحمد می‌گوید:

  فدای شجاعت و شهامتت؛

  چه سوالائی!
  جناب رفسنجانی برای کدام یک از این سوالات جوابی دارد؟

  احسنت داداش حسین؛ احسنت!

 3. سیداحمد می‌گوید:

  پس آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… اگر هم می خواهید بفرمایید، بفرمایید ببینم اصلی ترین شعار ملت در یوم الله ۹ دی چه بود؛ این را بفرمایید!

  تکبیر!
  خیلی عالی نوشتی داداش؛
  تیتر هم واقعا عالی است.

 4. سیداحمد می‌گوید:

  به به
  عجب عکسی؛
  انشالله به حق جد غریبم حسین، مرحوم جنیدی در بهشت هم نشین شهیدان جنیدی هستند.

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم…

 5. به جای امیر می‌گوید:

  حمام (گفت و شنود)

  گفت: یکی از کاربران سایت فیس بوک خطاب به سران فتنه نوشته است؛ وقتی تعدادمان در خیابان ها آب رفت و ته کشید به ما دلداری دادید که هواداران خیلی زیادند ولی جرأت حضور در خیابان را ندارند!
  گفتم: خب! دیگه چی؟
  گفت: نوشته است؛ وقتی میلیون ها نفر در تظاهرات ۹ دی از رژیم حمایت کردند، گفتید؛ با توزیع ساندیس آنها را به خیابان آورده اند!
  گفتم: خب! خب! دیگه چی؟
  گفت: نوشته است؛ وقتی اعضای اصلی جنبش! در تلویزیون حاضر شدند و اعتراف کردند، گفتید آنها را تحت شکنجه قرار داده اند و…
  گفتم: یارو به دوستش می گفت؛ مادربزرگم گفته وقتی کف دستت خارید، پول به دست می آوری! وقتی کف پات به خارش افتاد بدان که به مسافرت می روی! وقتی… دوستش بهش گفت؛ مردک این مزخرفات چیه! همه اینها نشون میده که بدنت خیلی کثیف شده! پاشو برو حموم!

 6. ط.عبدی پور می‌گوید:

  عجب سوالهای سختی ازش پرسیدید،فکر کنم تا آخر عمرش باید فکر کنه تا بتونه جواب بده ،که اونم اگه بتونه !!!(حرف حق که جواب نداره)

 7. سلام بر شهدا (نظر دهنده ی خارج از کشور) می‌گوید:

  سلام

  الان که این دل نوشت زیبای شما را خواندم اشک تمام چشمهای مرا فرا گرفته اه از این همه حقیقت اه و فغان از این همه فاصله اه و نفرت از این همه قدرت اه و فریاد از این همه نفاق و دو گانگی ولبخندی همراه با بغض از این همه فهم و شعو ر که از ان این نویسنده شجاع است ونگاهی غمگین اما با صلابت به اینده که صلابتش را از شما نویسنده تیز و باهوش می گیرد برادر همیشه همیشه از خدا می خواهم اگر دل و دستت گاهی و تنها گاهی می لرزد از این همه قدرت مشمئز کننده انها ایمانت و قلب استوارت که می دانم پشت به ولایت ان حضرت ماه دارد هیچوقت نلرزد

  ممنون از این همه صداقت نوشتاری شما یا علی

 8. دانیال می‌گوید:

  سلام حاج حسین سالار، آقا خیلی مخلصیم.
  جیگرم حال اومد به خدا. یعنی آسفالت کردیا، خیلی ماهی.
  وضعیت پیچیده و تو در تویِ سیاسی گاهی اوقات آدمو عصبی و پریشان میکنه ولی خدائیش با مطلبات به آدم امید میدی.
  “”شما دیگر نفرمائید، آقای هاشمی!” یعنی این جمله آخرشه ها.
  مرسی حاجی.

 9. داداش مرتضی اهوازی می‌گوید:

  …اگر هم می خواهید بفرمایید، بفرمایید ببینم اصلی ترین شعار ملت در یوم الله ۹ دی چه بود؛ این را بفرمایید!

  گفتم کاملش کنم:

  تاجر ورشکسته!
  برگرد به باغ پسته!
  😀

 10. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان!
  وقتی بنده جواب کامنتی را میدهم، جوابم از طرف آقای قدیانی است.
  لزومی ندارد مجددا کامنت بگذارید و بخواهید حتما شخص آقای قدیانی جوابتان را بدهد!
  با توجه به مشغله های فراوان ایشان، لطفا خواسته غیر منطقی نداشته باشید!
  پاسخ بنده به کامنتها، با اجازه و هماهنگیِ با آقای قدیانی است.

 11. سایه می‌گوید:

  حرف دل ما رو زدید خدا قوت

 12. داداش مرتضی اهوازی می‌گوید:

  از بسیجی‌ها بسیجی‌تر شدند
  شعر: جانباز بسیجی محمدحسین جعفریان
  http://www.upload.iran-forum.ir/uploads/1300866363.mp3

 13. سلام بر شهدا (نظر دهنده ی خارج از کشور) می‌گوید:

  بازم سلام

  ساعتی از نیمه شب گذشته ومن نمی توانم از خواندن و تفکر دوباره ی این دل نوشت دل بکنم تنها چیزی که من را اروم می کنه این که اگر خاندان هاشمی از همه چیز در این دنیا مصونیت داشته باشنند ولی گریزی از ان عا لم که حساب رسی هست ندارند

  میدانم انجاست که خیلیها از جمله همین شهدا و مردم با شرافت ما ( چرا جای دوری برویم همین نه نه علی که خانه اش در بهشت زهرا کنار قبر پسر شهیدش هست )جلوی این خاندان به ظاهر زرنگ را بگیرند و صدای حق الناس همه بلند شود انو قت قیافه این خاندان به ظاهر غول اسا دیدن داره

  همیشه ما مردم ایران باید از الطاف مشمئز کننده این خاندان بی نسیب نمانیم چرا که زمزمه ی کاندیدا طوری محسن هاشمی هم به گوش میرسد وای بر ما که چقدر خوش اقبال و خوشبختیم که این خاندان همیشه احساس مسولیت نسبت به ما دارند

  ای خدا چرا کاری نمی کنی که سایه این خاندان به ظاهر خدمت گذار از سر ما کم بشه و بروند سر ملک و اموا لشان در کانادا و….

  دلم برای ان حضرت ماه تنگ و دلگیره اخه چقدر صبر چقدر حوصله به قول حاج منصور (اقا ما کم اوردیم ) واقعا در این اوضاع و احوال این صبر و این حوصله زیبا فقط و فقط ازعهده حضرت ماه بر می اید و بس که جانم فدایش باد
  حالا خود اقای دکتر داستانی دیگر دارد ……… خدا به همگی ما صبر و بردباری بدهد که در این مورد هم گوش به فرمان اقا هستیم یا علی

 14. سلام
  موج وبلاگی “جانم فدای حضرت هادی سلام الله علیه” شما را به شرکت در این حرکت وبلاگی برای دفاع از امام مظلوممان دعوت می کند.
  http://www.azjensekhoda.com

 15. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  به کوری چشم دشمنان حضرت ماه :
  نام من سرباز کوی عترت است دوره آموزشی ام هیات است
  پادگانم چادری شد وصله دار سردرش عکس علی با ذوالفقار
  ارتش حیدر محل خدمتم بهر جانبازی پی هر فرصتم
  اسم رمز حمله ام یاس علی افسر مافوق من سید علی
  اللهم احفظ قائدنا و حبیب قلوبنا و نور اعیننا نائب المهدی امامنا الخامنه ای حتی یصل فرج مولانا المهدی (عجل الله تعالی فرجه)

 16. هوشنگ می‌گوید:

  برای امثال ما بهترین روش برخورد با هر جریان انحرافی و اشرافی و حجتی و اصلاح طلبی و شبه اصولگرا و راه امامی و …..طرح سوال و سوال و سوال و سوال از این منتسبین به این جریانات است.
  ما که نه حکم میتوانیم بکنیم و نه از جانب خودمان اجرای حکم . به خاطر اینکه مملکت اسلامی قانون و قاضی دارد . به خاطر اینکه ولی امر فرموده که ولو قانون نقص هم داشته باشد از چهارچوب قانون بیرون نرویم . بجای آن گفته اند که از مسئولین سابق و فعلی بخواهیم و بپرسیم که چکار کرده اند و میکنند . سوال کنیم و محکم هم بپرسیم .
  سوال کنیم اگر جواب داشته باشند پاسخ میدهند اگر هم ندادند قضاوت را به مردم هوشمند و مطیع امر آقا بسپاریم .
  این مسیر ثوابی است که دشمن از آن سوء استفاده نمی تواند بکند .

 17. یار دبستانی می‌گوید:

  سلام حاج حسین
  قلم سحر آمیز تو اگر چه مقدس است به نوشتن در قطعه ۲۶ ولی مقدس تر اینکه علیه کسانی می نویسی که دیگران نمی نویسند.
  امروز هر تحلیلی که منتهی به خشنودی خاندان ورشکسته هاشمی شود یعنی همان بازی در نوک حمله پازل طراحی شده ی دشمن.
  پس بنویس این بار به نام همه ی مظلومین عالم و فدائیان خامنه ای عزیز ، علیه هاشمی و هر کسی که دل او را خنک می کند.
  در ضمن با خبر شدیم جناب آقای “خسته ی ده رو استراحت رفته “این هفته میخاد بیاد قم شهری که بابای ما خامنه ای عزیز “شهربصیرتش” خواند. از زبان بچه قمی های دل باخته ی سید علی می گویم بیا تا بشنوی : تا با مشائی هستی ، احمدی ما نیستی.

 18. فرزین می‌گوید:

  تو واقعا” گمون می کنی انسان بزرگی مثل جناب آقای هاشمی ،اراجیف تکراری یه آدم کوتوله مث تو رو می خونن و جواب میدن؟؟
  یا انسانهای آزاده ای مثل آقایان موسوی و خاتمی با فحشهای خیابونی جنابعالی- که از تربیت خانوادگیت سرچشمه می گیره- در نظر مردم خراب میشن؟؟

 19. فدای رهبر می‌گوید:

  سلام داداش.خیلی وقت بود منتظر یه همچین دلنوشته ای بودم.واقعا خدا قوت
  “آقای هاشمی! تا ما ستاره های حضرت ماه هستیم، دشمن خامنه ای فقط در “اتاق بیضی” نشسته است. شما اگر گاهی خواب خوبان را می بینید، ما در بیداری، و در حسینیه امام خمینی، خمینی را می بینیم. خامنه ای برای ما همان خمینی است، اما با این تفاوت که ما اجازه نمی دهیم جریانات انحرافی به این یکی امام هم جام زهر بدهند. پس آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… ”
  تا ته دلم خنک شد داداش
  به کوری چشم دشمنای آقا بلند صلوات

 20. فدایی رهبر می‌گوید:

  … یادش به خیر! تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود!

 21. م.ن می‌گوید:

  سلام
  عالی بود……

 22. 17ساله می‌گوید:

  سلام داداش حسین خوب ما !‌
  خوبی ؟ خوشی ؟ سلامتی ؟
  من که اصلا خوب نیستم !
  یعنی خوب بودم ، ولی الآن دیگه نیستم !
  یعنی از وقتی که یه متنی رو خوندم اینجوری شدم !‌
  متن چی بود ؟
  داشتم از پیوندهای وبلاگم بعضی از وبها رو باز می کردم که به رفقا سری بزنم ؛ یه وبلاگ باز کردم به اسم « گرا » ؛ ( نگی تبلیغاته ! بخون تا آخر !‌) یه متنی اونجا بود با چند تا عکس ! تخریب مزار شهدا !!!
  دردناک بود …. دردناک دردناک !
  جیگرم آتیش گرفته !
  گفتم بیام اینجا و شما رو دعوت کنم برید این سوگنامه ی شهدایی رو بخونین !‌
  من که شرمنده ی شهدام ولی گفتم حداقل یه کاری براشون کرده باشم !‌
  لینک مطلب رو می ذارم !
  خواهش می کنم از همه بخواه که برن و ببینن و ……
  برادرم ، خواهرم ، اگه یه کم ارادت به شهدا داری ، بخون !‌
  http://www.gera99.mihanblog.com/post/35
  فقط گفتم همه از این مصیبت عظیم آگاه شن !‌
  تو وب خودم هم گذاشتم ولی اون قدر مخاطب ندارم که ….. گفتم از مخاطبهای وب شما استفاده کنم !‌
  یا حق

 23. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **دعای حضرت زهرا روز دوشنبه**

  پروردگارا! از درگاهت قدرتی برای عبادت و بندگی، بینشی برای درک قرآن، و فهم لازم برای درک احکامت را خواستارم.
  پروردگارا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و فهم قرآن را دور از دسترس فکر ما، و صراط را نابودکننده ما، و محمد را روی گردان از ما قرار مده.

 24. ف. طباطبائی می‌گوید:

  آقای هاشمی شما دیگر نفرمائید. به فرض که خیلی ها بد، این بد بودن دیگران چیزی از بار جرم شما و خاندانتون کم نمیکنه.
  بعضی ها معتقدن هاشمی خیلی باهوشه، آقای باهوش و سیاستمدار، جونِ
  بچه هات بیا و به این سوالائی که داداش حسین بسیجیها ازت پرسیده جواب بده.
  اصلا به ۲ تا از سوالا هم جواب کامل بدی قبوله!

 25. ف. طباطبائی می‌گوید:

  با اجازه مبصر.
  ساعت ۱۲:۳۲
  افراد آنلاین: ۲۲ نفر.

 26. سید طاها می‌گوید:

  یه سوال دیگه ام اضافه کن به متنت داداش
  بپرس از اقای هاشمی که چرا عفت مرعشی در زمانی که ایران با انگلیس شدیدا درگیر بود رفت سفارت انگلیس؟

 27. سید طاها می‌گوید:

  خلاصه داداش حسین فقط از هاشمی بنویس

  اگر هاشمی نبود خاتمی و موسوی کاری نمیتونستن بکنن پشتشون فقط به هاشمی گرم بود

  نامه سرگشاده هاشمی شروع همه چیز بود

 28. بعضی ها خیلی وقته که تو اقیانوس بیداری ملت در حال غرق شدنن…

 29. انتصار می‌گوید:

  فائزه هاشمی:نمیگویم “امام” و “مقام معظم رهبری”؛ می گویم “آقای خمینی”،”آقای خامنه ای”

  http://jahannews.com/vdcbw0b80rhb0zp.uiur.html

 30. ۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
  ۞ *•.¸.•* بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِیمِ •¸ .*•۞
  ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ *• ۞
  ۞ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ۞ وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدٌ * •۞
  ۞ **• صدق الله العلی العظیم *•.¸.•* *•۞
  ۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
  “روحش شاد و یادش گرامی باد”

 31. انتصار می‌گوید:

  ۳۰ سال همه مناصب مملکت را تصاحب کرد نمیخوادم کنار بره
  به حول و قوه الهی و با درایت خبرگان رهبری از ریاست این مجلس کنار گذاشته شد و ما بی صبرانه منتظریم که بیشتر به خانواده و تربیت آقازاده ها برسند!

 32. انتصار می‌گوید:

  شادی روح نصرالله عزیز

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  خدایا
  خداوند مهربان صبر زیاد به خانواده عزیز و مظلومش عطا بفرما
  الهی آمین

 33. چشم انتظار می‌گوید:

  نه فقط درعمل بامنویات آقامخالف هستند . که بعضی افکارحضرت امام راهم نمی پسندیدند.
  نمی دانم چراهروقت حضرت ماه باحضرت خورشیدنجوا ودرددل میکنند یادسختی هاورنج های رسیده ازطرف بعضی امّارهامی افتم .
  نمی دانم چراوقتی کلام ناراست “من عاشق رهبری هستم” رامی شنوم یادسردارسازندگی می افتم .

 34. سلاله 9 دی می‌گوید:

  از آن جایی که صداوسیما شعارهای ما را در ۹ دی پخش نکرد،جهت تشویش اذهان راس فتنه و خاندان نامحترم، بعضی از شعارها و پلاکاردنوشت های ۹ دی را کامنت می کنم جهت یادآوری.

  تاجر ورشکسته ! برگرد به باغ پسته
  هاشمی هاشمی، بصیرت بصیرت
  محرم ماه خونه – فلانی سرنگونه
  ایران که باغ پسته ی بابات نیست / مملکت حسینه بی صاحب نیست.
  هر جا که اغتشاشه، فائزه رد پاشه.
  ریاست خبرگان – تعویض باید گردد.
  … ما، … لال شده – دختر فتنه سازش ، چون خر دجال شده.
  … قاضی شارحه – خط نفاقش واضحه
  وقت عزا دست می زنه فائزه، سکوت هاشمی براش جایزه ؟
  دن کیشوت ایرانی ، کادوی رفسنجانی
  … شتر سوار، فائزه فتنه سوار
  نه آجیل نه پسته جنبش به گل نشسته

 35. سلاله 9 دی می‌گوید:

  نیش تیز قلمتان و زهر آتشین کلماتتان تا ابد نثار آنانی که “نه فقط جرقه فتنه را می زنند، که در میدان عمل هم پای کارند.”
  ممنون که یک تنه جور کم کاری خیلی ها را می کشید و تودهنی می زنید به بعضی ها.
  اجرتان با سیدالشهدا.

 36. ببخشید.یه تذکر بدم؟

  داداش حسین متن رو می گذارید و در می رید؟ درسته مثل من بیکار نیستید ولی دلمون تنگ شده واسه اون فونت درشته!

 37. سید حامد می‌گوید:

  سلام علیکم
  شجاعانه جالب و انقلابی بود
  ممنون

 38. آرزو می‌گوید:

  بازگشت همه بسوی اوست
  سلام منم به نوبه ی خودم به این خانواده ی معظم تسلیت عرض میکنم
  از خداوند متعال برای ایشان صبر جمیل و برای مرحوم طلب آمرزش میکنم
  مادرم همیشه میگه کسی که به حج میره دعوت سه نفر رو لبیک میگه یا خدایی نکرده شیطان یا فرشتگان یا خداوند متعال خوشا به حال ایشون که دعوت حق رو لبیک گفتن
  روحشون شاد یادشون گرامی

 39. سیداحمد می‌گوید:

  فرزین!
  اگه مطالب اینجا تکراریه، تو چرا همچنان داری میسوزی؟
  آخه حرف تکراری که سوختن نداره!
  تو هم خوب میشی، امیدوار باش!!!

 40. علیرضا می‌گوید:

  سلام،
  مدتی نبودم.امدم. اعلام حضور کنم.

 41. یا لثارات الحسین می‌گوید:

  سلام

  خسته نباشید خدا دسته هرچی مف خور اشوب برپا کن حق خور منافق … رو از جامعه ی ما کوتاه کنه زنده باشید عالیه
  وان شا الله ما از سربازا ن و یاری کنندگان امام زمان باشیم
  از خدا میخواهیم به ما معرفت محبت و عبودیت عطا کند
  یا علی

 42. طاهره نعمت اللهی می‌گوید:

  هییییییییییییییی روزگارماکه دیگه اینترنت قدغن شده وامتحان نهایی هاداره شروع میشه وای خدامابایدحالاازتوکافی نت کامنت بذاریم بدون اینکه حتی یه کلمه ازاین همه متن جنجالی روبخونیم …..

 43. محمد می‌گوید:

  اگه صدتا زخیره دیگه هم از تیم انقلاب خارج بشه خیالی نیس مربی لب تر بکنه خودمون وارد میشیم.

 44. سلاله 9 دی می‌گوید:

  جناب فرزین
  آخه خائن تر و وابسته تر از موسوی و خاتمی پیدا نکردی که به این ها می گویی آزاده!!!
  این دوتا از زمانی که بنده و عبد دلارهای امریکا و اسراییل شدند، در ذهن مردم خراب شدند.خرابِ خراب.

 45. عماد می‌گوید:

  سلام سردار
  خدا خیرت بده
  یه فکری، یه متنی برای خودمون، برای توجه خودمون بنویس لطفا
  از عیب های خودمون غافل نشیم اخوی
  یا علی مددی

 46. سیداحمد می‌گوید:

  “جناب آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… شما را اگر قرار بر موضع گیری است، یک کلام بگویید “م. ه” الان کجاست و به چه دلیل متواری است. شما به جای این حرفها، از دلیل علاقه مفرط “ف. ه” به خرید برای ما بگویید. از این حرفها بزنید. از این یکی حرفها نزنید، چرا که شما برای نقد هیچ جریان منحرفی در این کشور صاحب صلاحیت نیستید. اصولا رطب خورده، منع رطب نکند، بهتر است. ما تا الان هم زیاد احترام شما را نگه داشته ایم؛ به ۲ حرمت. یکی سابقه تان و دیگری به احترام رهبر انقلاب.”

  شنیدی جناب رفسنجانی؟
  به حرمت حضرت آقاست که احترامت را تا الان نگه داشتیم.
  کاش شما و فرزندان خلفتان کمی مرام داشتید!

  خدا به حق این وقت عزیز و به حق آبروی امام زمان، رهبر عزیزمان را در پناه خودت محفوظ بدار.
  الهی آمیــــن.

 47. عهدنامه می‌گوید:

  http://ahdname.persianblog.ir/post/17/
  سلام علیکم از این که نظرتان را در مورد این مطلب بدانم خوشحال می شوم

 48. نوی می‌گوید:

  سلام
  مطالبتون خیلی طولانی کاش نکات مهم تر در هر پاراگراف رو برجسته تر می کردید
  ولی خوب بود
  یه سوال….
  آیا با اتفاقاتی که در جهان اسلام می گذرد ما می توانیم ادعا کنیم شیعه هستیم؟
  بحرین
  پاراچنار
  غزه
  صدا وسیما هم که …… تشریف دارن و حالا حالا ها باید منتظر سیمای زیبای سیما بمونیم
  میشه یه نفر اشداء مع الکفار رحماء بینهم رو معنی کنه
  موفق باشید

 49. نوید می‌گوید:

  سلام
  مطالبتون خیلی طولانی کاش نکات مهم تر در هر پاراگراف رو برجسته تر می کردید
  ولی خوب بود
  یه سوال….
  آیا با اتفاقاتی که در جهان اسلام می گذرد ما می توانیم ادعا کنیم شیعه هستیم؟
  بحرین
  پاراچنار
  غزه
  صدا وسیما هم که …… تشریف دارن و حالا حالا ها باید منتظر سیمای زیبای سیما بمونیم
  میشه یه نفر اشداء مع الکفار رحماء بینهم رو معنی کنه
  موفق باشید

 50. م.طاهری می‌گوید:

  تکبیر!

 51. حسن می‌گوید:

  با سلام
  آقای قدیانی از الآن به فکر یک آدرس اینترنتی جایگزین بگرد
  طرف خیلی… و کلی آدم تو دادستانی بدون شکایت ایشان هم دست به عمل میشوند

 52. م.اشرف می‌گوید:

  سلام به همگی
  در کل خوب بود ولی سوال نوزدهم بسیار هوشمندانه و ریشه ای بود.
  ———————————————————————————-
  آقای یار دبستانی این کارها خودسریه, نکنید این کارها را. واقعا براتون قابل درک نیست که اولین کسی که این شعار پخش میکنه بی بی سی فارسیه. و روزنامه های زنجیره ای و امثال کواکبیان تیتر میکنن ای جمله را.
  ———————————————————————————
  از بعضی از سانسورها مخ آدم سوت میکشه! چرا لینک داستان های آقای مخدومی را پاک کردید. ایشون هم مثل شما راجع به فتنه گرها زحمت کشیده و داستان نوشته و تو نمایشگاه عرضه کرده….

 53. ن.بهادری می‌گوید:

  درود بر شما.حرف دل زدی

 54. مهره اضافه می‌گوید:

  قطعه قطعه مهره
  عالی
  خسته نباشید
  ممنون که هستین

 55. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان!
  وفات ام المومنین، حضرت ام البنین را تسلیت عرض میکنم خدمتتان.

  عباس اگر عشق است! مادرش ام البنین است…

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 56. به جای امیر می‌گوید:

  سوسک (گفت و شنود)

  گفت: حالا که آب ها از آسیاب افتاده و فتنه گران دست از پا درازتر به گوشه ای خزیده اند، گروهک های ضدانقلاب حامی فتنه بدجوری پته یکدیگر را روی آب می ریزند.
  گفتم: از قدیم و ندیم گفته اند سلمانی ها وقتی بیکار می شوند سر همدیگر را می تراشند!
  گفت: یکی از مدعیان فراری اصلاحات در شبکه فیس بوک اعتراف کرده است که از اول می دانستیم برخی از متحدان جبهه اصلاحات مثل کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو، محسن مخملباف با مراکز اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل مرتبط هستند.
  گفتم: پس چرا در جریان فتنه، آنهمه از میهن دوستی این عوامل بیگانه دم می زدند؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! همین مدعی اصلاحات نوشته است تصور می کردیم که حضور آنها در جبهه اصلاحات نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد!!
  گفتم: یارو گارسون را صدا کرد و گفت؛ ببین! یک سوسک توی این ظرف سوپ است. و گارسون با بی خیالی گفت؛ ای آقا! مگر یک سوسک چقدر سوپ می تواند بخورد که اینقدر عصبانی شده اید؟!

 57. لجمن می‌گوید:

  سلام داداش حسین . از وضع شبکه های مجازی خبر دارید که چه اهانت هایی به ائمه بخصوص امام هادی علیه السلام کرده اند ؟

 58. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  داداش من ، برای چی نظرات مخالف رو تائید میکنی؟ به اندازه کافی توی سایتهای مزخرف خودشون لجن پراکنی میکنن. فضای اینجا رو بذار آروم بمونه. این قطعه ۲۶ جای با صفائیه…. درود بر “اکبرمشتی” با اون بستنیای نابش!

 59. حی علی الجهاد می‌گوید:

  “آقای هاشمی! تا ما ستاره های حضرت ماه هستیم، دشمن خامنه ای فقط در “اتاق بیضی” نشسته است. شما اگر گاهی خواب خوبان را می بینید، ما در بیداری، و در حسینیه امام خمینی، خمینی را می بینیم. خامنه ای برای ما همان خمینی است، اما با این تفاوت که ما اجازه نمی دهیم جریانات انحرافی به این یکی امام هم جام زهر بدهند. پس آقای هاشمی! شما دیگر نفرمایید… ”

  خوابش را ببینند این خاندان که ما حرفهای آنها را باور کنیم و دوباره بتوانند اشرافیت را بر جهموریت حاکم کنند

 60. قاصدک منتظر می‌گوید:

  (پدران ما توی دهان مخالف خمینی زدند,دم شان گرم,ما هم می زنیم توی دهان مخالف خامنه ای.یعنی می زنیم توی دهان امریکا و اسرائیل.شما مخالف ما هستید.ما هم مخالف همه جریانات مذکور.
  اقای هاشمی!تا ما ستاره های حضرت ماه هستیم,دشمن خامنه ای فقط در “اتاق بیضی” نشسته است.شما اگر گاهی خواب خوبان را می بینید,ما در بیداری,و در حسینیه امام خمینی,خمینی را می بینیم.خامنه ای برای ما همان خمینی است.با این تفاوت که ما اجازه نمی دهیم جریانات انحرافی به این یکی امام هم جام زهر بدهند.پس اقای هاشمی!شما دیگر نفرمایید…)
  کلا اگر همین

 61. مرتضی می‌گوید:

  سلام برادر حسین!
  مطلب قشنگی بود.حرف دل بود وبس…
  یاعلی

 62. سلاله 9 دی می‌گوید:

  السلام علیکِ یا زوجة ولى الله، السلام علیکِ یا زوجة امیر المؤمنین، السلام علیکِ یا ام البنین، السلام علیکِ یا ام العباس ابن امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام، رضى الله تعالى عنک وجعل منزلکِ وماواکِ الجنه ورحمة الله وبرکاته …

  رحلت خانم حضرت ام البنین،مادر ماه بنی هاشم تسلیت باد.

 63. فاران(نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  متاسفانه فضای سایبر شاید خوب قدرت نمایش بدیها را داشته باشه اما توان نشان دادن خوبیها را نداره….اصلا قدرت نداره بگه حاج نصرالله اونقدر خوب بوده که حق نام بلند خانواده شهیدان جنیدی رو ادا کرده….به نیت تسلیت قلب داغدار مادر و خواهر ش و همسر و فرزند ایشان صلواتی تقدیم مادرمان “ام البنین”…اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها بعدد ما احاط به علمک.

 64. طاهره فتاحی می‌گوید:

  سلام.
  امروز امروز دارم می روم مشهد. هر خوبی و بدی که از ما دیدید را حلال بفرمایید لطفا…
  😉

 65. محمد می‌گوید:

  آره !!! با این چیزهایی که شما نوشتی اگه زندانیت نکنن خوبه… شلاق که رو شاخته.

 66. رامین می‌گوید:

  تقدیم به امام خامنه ای

  ای حسرت جان و تنم
  تنها دلیل بودنم
  “آه ای شهادت العجل”
  چشم منو امر ولی
  جان منو سید علی
  ای مقتدایم چشمان تو
  مومن شدم بر ایمان تو
  در دست مهدی دستان تو
  جانم فدای سید علی

 67. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **دعای حضرت زهرا در روز سه شنبه**

  پروردگارا! بی خبری و غفلت مردم را برای ما موجب یادآوری، و آگاهی آنان را برای ما موجب شکر و سپاس قرار ده، و سخن صحیحی را که بر زبانمان جاری می شود نیت قلب های ما قرار ده.
  پروردگارا! غفران و گذشت تو، از گناهان ما گسترده تر، و رحمت تو از اعمال ما امیدوار کننده تر است.
  خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را بر انجام اعمال شایسته و کارهای نیک موفق بدار.

 68. پیام فضلی می‌گوید:

  سلام داداش حسین…
  معرکه بود خدایی…
  خدا به خودت و خانوادت سلامتی بده إن شاءالله-
  با اجازه ات استفاده کردیم.

 69. اروین می‌گوید:

  اقای قدیانی درود بر تو
  درود بر شرفت
  درود بر قلمت
  درود بر غیرتت
  درود بر ولایتمداریت
  درود بر شهامتت

  ادامه بده … خدا قوت

 70. مهدی می‌گوید:

  تکبیییییییر

 71. 313 می‌گوید:

  سلام علیکم
  خداقوت
  خداقوت
  خداقوت

  شهادت نصیبتان

 72. علی کاظم زاده می‌گوید:

  با مطلبی با عنوان “فعل حرام احمدی نژاد “به روزم

  یا علی

  http://www.sarbandesorkh.blogfa.com

 73. سجاد می‌گوید:

  سلام, سلام
  بعد از یه غیبت چند روزه!
  خدا قوت , چقدر متن جدید , تا آخرش که خوندم چشم هام داشت دیگه تار میدید!!
  واقعا خسته نباشید.
  ۵ شنبه که رفتم نمایشگاه و داداش رو که ندیدم خیلی ناراحت شدم, اما امروز فهمیدم چرا داداش اونجا نبود.
  خدا رحمت کنه ایشون رو ….

  یا علی مدد.

 74. احباب می‌گوید:

  یا علی
  یواش یواش شما را هم باید با این نوشته شهید بخوانیم
  شهید حسین
  سلام ما را به ارباب برسان
  یا علی مدد

 75. محمد می‌گوید:

  آخه … تورو چه به انتقاد از هاشمی؟

 76. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی”

  ساعت ۱۸:۴۵
  تعداد افراد آنلاین: ۲۲ نفر

  ماشالله…
  داداش حسین بسیجیها فــــــــدائی…

 77. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  تا الان فرصت نکرده بودم متن را کامل بخوانم
  راستش دلم حسابی خنک شد

  دست شما درد نکنه:)

 78. سربازةٌ می‌گوید:

  سلام.
  خسته نباشید
  آقای قدیانی چه خوب می شود این روزها بیشتر بنویسید.بیشتر تحلیل کنید. از موضوعات داخلی. از مواضع داخلی. معتقد به اینم که حق خیلی ها دارد ضایع می شود. البته اجرشان که با خداست اما فشار می اورد…دیگر!
  .اما…
  “ضرورت بازخوانی یک نامه” آن هم چی؟! نامه ای که نه سلامی ونه علیکی. خواندنش برای ما هیچ ضرورتی ندارد! و حتماً این نمونه ی نبوغ سایت هاشمی را هم دیده اید که “نــماز جــمـعـه تــاریـخـی آیــت الله هــاشـمـی رفــسـنــجـانـی «تهران-تیر ماه ۸۸» “… برای ما اصلاً هم تاریخی نبود! نماز جمعه ی تاریخی ما می شود؛۲۹ خرداد ۱۳۸۸… این نماز جمعه کجا و آن کجا؟؟؟
  نه خیر! این ها کلاً سیستمشون روی “خودشیفتگی” دایورته!
  اون از “ف.ه” که ادعا داره http://www.gusheneshin.mihanblog.com/post/540
  اون هم از “م.ه” که ادعا نداره! بنده خدا رفته ادامه ی تحصیل!
  اون هم از “ا.ه” که زده رو دست نوستراداموس!
  اون هم از”ع.ه” که با اعتماد به نفس تمام آنتن حرکات پس از ادعای کذایی تقلب در انتخابات می شود…
  اون از “…” وااای … مگر تمام می شود؟!
  .
  اون هم از “ق.ق” و “فیلترینگ” …

 79. سوسو می‌گوید:

  داداش حسین عزیزم .فرمانده فهمیده ام .سلام.
  افتخار کردم امسال وقتی که درجمع دوستان گفتم که خوب می شناسمتان.بیشتر از آنها که کتاب هایتان را خوانده اند.من اما نوشته هایتان را از نزدیک خوانده بودم.قطعه ۲۶ نزدیک تر است به شما تا کتاب هایتان.پس من می فهمم که این حسین قدیانی همانی است که موتور ضد انقلاب را با باتوم مثل بابا اکبرش پیاده کرد .نه آنکه گاهی گوشه دنج خانه اش می نشیند و زمانی که هوا بهاری است وآدم دوست دارد بنویسد قلمش را بر می دارد وبرای یکی از ستون های روزنامه مطلب می نویسد.
  اما کتابهایتان مثل همان پرینت هایی است که به مادر بزرگوار می دهید لازم بود.قطعه را خوب پرینت گرفتید روی کاغذ.دست شما درد نکند.می پرسم از خودم که هر نویسنده ای حاظر هست بخش اعظم نوشته هایش را تایپ کند ورایگان بگذارد در سایتش؟
  کتاب نه ده را خیلی دیر اما با افتخار تهیه کردم .جلد های ۱ و۲ قطعه ۲۶ ان شا ءالله برای نوبت بعد.من آخر خیلی دیر آشنا شده بودم با قطعه.خداوند خودتان وقلمتان را حفظ کند.دست گیر لحظات تردید و سرگشتگی روزمره های سخت .

 80. سیداحمد می‌گوید:

  علیرضا قزوه در وبلاگ خود نوشته است:
  چند روز پیش درویشی هندی را دیدم در محله ی نظام الدین اولیای شهر دهلی. به گمانم از مردمان جنوب هند بود. کمی فارسی هم می دانست . حالش را به زبان اردو پرسیدم و او به فارسی پاسخم را داد . بعد هم این رباعی را برایم خواند و رفت. نامش را هم گفت اما رباعی اش در خاطرم ماند و نامش نماند:

  پاییز رسید ، میوه ی کال مباش
  موسی داری ، مهره ی رمّال مباش
  از منتظران مهدی(عج) موعودی
  هش دار مرید خر دجّال مباش…

 81. بچه مثبت می‌گوید:

  ” «مردن» بی معنا ترین واژه بود برای «رفتن» تو.. ”
  متن جدید وبگاه جوان امروز.منتظر شما هستم. یا علی

 82. سیداحمد می‌گوید:

  حضرت آیت الله بهجت (ره):

  سبب غیبت امام زمان خود ما هستیم،
  به افرادی که پیش از ظهور در دین و ایمان باقی می مانند و ثابت قدم هستند عنایات و الطاف خاصّی می شود.
  لازم نیست که انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر(عج) تشرف حاصل کند بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز، سپس توسل به ائمه (ع) بهتر از تشرف باشد.
  دعای تعجیل فرج دوای دردهای ما است.
  ما در دریای زندگی در معرض غرق شدن هستیم دستگیری ولی خدا لازم است تا سالم به مقصد برسیم باید به ولی عصر(عج) استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و مارا تا مقصد همراه خود ببرد.
  علایمی حتمیه و غیر حتمیه برای ظهور آن حضرت ذکر کرده اند ولی اگر خبر دهند فردا ظهور می کند هیچ استبعاد ندارد لازمه این مطلب آن است که در بعضی علایم بداء صورت می گیرد و بعضی دیگر از علایم حتمی هم مقارن با ظهور آن حضرت اتفاق می افتد.
  چقدر حضرت(امام زمان) مهربان است به کسانی که اسمش را می برند و صدایش می زنند و از او استغاثه می کنند؛ از پدر و مادر هم به آنها مهربان تر است.
  آیا نباید در فکر باشیم و با تضرع و زاری برای ظهور فرج مسلمان ها و مصلح حقیقی، “حضرت حجت” دعا کنیم؟
  افسوس که همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجد جمکران می روند و نمی دانند که خود آن حضرت چه التماس دعایی از آنها دارد که برای تعجیل فرج او دعا کنند.
  اشخاصی را می خواهند که تنها برای آن حضرت باشند، کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند نه برای برآوردن حاجات شخصی خود!
  #########################################
  رحمت خداوند بر روح پاک ایشان؛
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم…

 83. خط انقلاب می‌گوید:

  من دقیقا تا دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ عاشق هاشمی بودم(آن موقع ۲۰ سال داشتم). همیشه و همه جا از او دفاع می کردم. اما امروز از هاشمی کاملا متنفر هستم. یک مقدار به خاطر برخورد بسیار بد او با احمدی نژاد، یک مقدار به خاطر استفاده او از کلمه گداپروری، یک مقدار به خاطر نامه سرگشاده، یک مقدار به خاطر حمایت او از موسوی، یکی مقدار به خاطر مهدی هاشمی، یکی مقدار به خاطر فائزه هاشمی، یک مقدار به خاطر محسن و فاطمه هاشمی، یک مقدار به خاطر عفت، یکی مقدار به خاطر محمد هاشمی، یکی مقدار به خاطر مرعشی، یک مقدار به خاطر جاسبی، یک مقدار به خاطر موسویان، کمی به خاطر خطبه نماز جمعه آخرش، کمی به خاطر شخنان مشهدش، کمی به خاطر نیامدن به جلسه تنفیذ و دهن کجی به آقا، کمی به خاطر جلسه هایش با فتنه گران و اغتشاش گران، کمی به خاطر سکوت معنادارش بعد از انتخابات،کمی به خاطر توهین ها به عاشورا، کمی به خاطر حرمت شکنی نماز جمعه، کمی به خاطر توهین آدم هایش به عکس امام و آقا، کمی به خاطر اغتشاشات آدم هایش و الی آخر.
  هر روز از هاشمی بیشتر متنفر می شوم. به یاد علاقه گذشته خود به او که می افتم دلم برایش می سوزد.
  adihamed.blogfa.com

 84. سیداحمد می‌گوید:

  جناب محمد!

  مرد ندیدم هنوز که مثل حاج حسین قدیانی شهامت حرف حساب زدن را داشته باشد.

 85. ... می‌گوید:

  قربون خدا برم که به هر کی می خواهد عزت می ده و هر کی رو می خواهد ذلیل می کنه.
  الحمدلله که چهره ی کریه این رییس جمهور نه توسط میرحسین موسوی و بلکه توسط خود ولی فقیه به مردم شناسانده شد. ذلت و خواری این احمدی نژآد رو دیدن اون وقتی کیف داره که این طوری باشه. اگه توسط سبزها این دست کثیف رو می شد که لطفی نداشت.

  خدا آخر عاقبت همه رو خیر کنه و رو سیاهمون نکنه انشاالله
  حسین قدیانی: اولا؛ به رئیس جمهور قانونی کشور و کلا به هیچ بنی بشری توهین نکنید. ثانیا؛ پیش گویی نکنید، که پیش گویی کردن، توسط یکی مثل شما قطعا مصداق رمالی و خرافه گرایی است. ثالثا؛ کمی دیر فهمیده اید که مردم ما اصولا سالهاست که اشخاص را با معیار ولی فقیه می سنجند و می شناسند و بر همین اساس موسوی را سر جایش می نشانند، بی آنکه قیامتی در کشور شود. رابعا؛ از دکتر و به خصوص آقای مشایی ممنونیم که باعث شدند شما هم پی به فصل الخطاب بودن رهبر ببرید. اگر این کار را مصباح یزدی می کرد که لطفی نداشت! خامسا؛ احمدی نژاد و هر کس دیگری اگر روزی بد شوند، تازه می شوند یکی مثل موسوی. سادسا؛ به عربی می شود ششم! هفتم؛ از اینکه باعث شدید جوابی به کامنتها بدهم، ممنونم؛ این هم لطف شما بود در حق قطعه ۲۶!

 86. سیداحمد می‌گوید:

  سادسا؛ به عربی می شود ششم!

  صلوات بفرست! 🙂

 87. سیداحمد می‌گوید:

  جناب …!
  دمت گرم؛
  آفرین! آفرین!
  واقعا به غیر از این لطفی نداشت!!

 88. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  خطاب به …
  آدم تو لوله سرم شنا کنه اما ضایع نشه.
  والا

 89. فدایی رهبر می‌گوید:

  ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ
  ღ♥ღ تا شاه (همه رقمش) کفن نشود این وطن وطن نشود ღ♥ღ
  ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ

 90. به جای امیر می‌گوید:

  انگل (گفت و شنود)

  گفت: یکی از کاربران سلطنت طلب فیس بوک خطاب به آقا رضا ربع پهلوی نوشته است؛ از آنهمه اموالی که خودت، مادرت و پدر و پدربزرگت غارت کرده اند چند هزار دلار هم به ما بده که در آمریکا مجبور به گدایی نباشیم!
  گفتم: اگر می خواستند پس بدهند که نمی دزدیدند.
  گفت: یک سایت سلطنت طلب در پاسخ به این کاربر فیس بوک نوشته است، «باید شاهزاده رضا پهلوی را به خاطر خودش و پدر و پدربزرگش دوست داشته باشیم نه پول و ثروتش»!
  گفتم: عجب کاسه لیس پاچه خواری؟!
  گفت: همین سایت سلطنت طلب نوشته است «علاقه به رضا پهلوی در خون تمام سلطنت طلبان وجود دارد»!
  گفتم: یارو به دوستش نوشت؛ تو در تمام سلول های بدنم جا داری. دیروز رفتم دکتر، خونم رو آزمایش کرد و گفت؛ انگل داری!

 91. سیداحمد می‌گوید:

  دارم کتاب قطعه۲۶ را ورق میزنم؛
  عجب کتاب دوست داشتنی ای شده؛

  ممنون داداش حسین.

 92. سلاله 9 دی می‌گوید:

  «مردم ما اصولا سالهاست که اشخاص را با معیار ولی فقیه می سنجند و می شناسند و بر همین اساس موسوی را سر جایش می نشانند، بی آنکه قیامتی در کشور شود.»

  احسنت و فدای مصداق ولایت فقیه خود خود “خامنه ای”
  زیباتر از این نام ندیدم به جهان/ سید علی حسینی خامنه ای

 93. صبا می‌گوید:

  به…
  ممنون از اینکه باعث شدید حاج حسین تو قسمت نظرات جوابی بدهند ولی…

 94. قاصدک منتظر می‌گوید:

  به … :
  از کی تا حالا جلبک های سبز ولی فقیه شناس شدند که ما خبر نداریم !?
  هشتم ; از این که باعث شدید اقای قدیانی به کامنتی پاسخ دهند و بچه های قظعه را شاد و شما را ضایع کنند, ما هم ممنونیم.

 95. قاصدک منتظر می‌گوید:

  بعضی ها هنوز نفهمیدند که بالا برند ,پایین بیاند,چه زمستون بره و بهار بیاد ,تابستون بره و پاییز بیاد, کلا در تمام فصول سال روسیاهی به ذغال می مونه.

 96. سیداحمد می‌گوید:

  متنهای قم نامه چقدر زیباست؛
  به دوستان تازه وارد و دوستانی که آبان ماه گذشته با قطعه۲۶ آشنا نبودند پیشنهاد میکنم حتما در قسمت آرشیو سایت، سری به متنهای اواخر مهر و اوایل آبان ۸۹ بزنند.

  علمدار ولایت، بسیجیان فدایت…

 97. حی علی الجهاد می‌گوید:

  به به فونت درشت

  طیب الله انفاسکم

  جناب سه نقطه!
  به خواب خوش خرگوشی تان خندیدیم و فونت درشت و جواب دندان شکن صاحب این قطعه مقدس لذت بردیم!

 98. سلام بر شهدا (نظر دهنده ی خارج از کشور) می‌گوید:

  سلام

  اقا عماد نوه ی هاشمی که در این دل نوشت زیبا ورئال اقای قدیانی که سردار خطابش می کنی کامنت گذاشتی
  .چرا عصبانی هستی ؟اگر علاوه بر این دل نوشت زیبا تک تک کامنت ها را بخوانی نفرت و انزجار را که تک تک کار بر ها تقدیم به خاندان شما کر دند را کاملا حس خواهی کرد چه بسا خیلیها هم خواندن و زیر لبی نفرت خود را نثار شما کردند و وقتی هم نداشتند که کا منت بگذارنند پس خیلی زخمی شدی که حضور خودت را به عنوان کاربر اعلام کردی
  من توصیه میکنم هر شب شما و همین طور خاندان با استعدادتان در حق الناس خوری این دل نوشت زیبا را همراه با کامنت های فراوانش مطالعه بفر مایید تا بتوانید یک خواب راحت بدون کا بوس داشته باشید البته برای (ف ه)و (م ه) دوز بالای توصیه می شود

  خدا به داد شما و خاندان با استعدادتان برسد .بابا کم سو سه بیایید هر جا می رویم حضور پر افت خاندان شما حس می شود حتی تو وبلاگ همیشه پر ستاره اقای قدیانی چه کنیم تا بوده شما و خاندان عریضتان همیشه بهترین ها را می خواهند . اگر واگر بلای سر اقای قدیانی بیاد معلوم میشه هر چه گفته شده و نوشته شده ونوشته خواهد شد عین واقعیت و شما و خاندانتان باید جوابگو باشید

  در ضمن باید از اقا سید احمد هم تشکر و قدر دانی کرد خسته نباشید یا علی

 99. سلام بر شهدا (نظر دهنده ی خارج از کشور) می‌گوید:

  سلام

  خطاب به کاربر اسلامی ایرانی

  چرا کامنت های مخا لف درج نشود ؟بگذار میزان زخمی شدن انها را حس کرد و همین طور میزان منطق انها را سنجید چرا که همین مخا لفتها مهر تاییدی هست بر صحت گفتار و نوشته ی اقای قدیانی همین استاد عماد ببین و حا لشو ببر …………..

  یا علی و یا علی و یا علی

 100. فدایی حضرت ماه می‌گوید:

  سلام به اهالی قطعه مقدس ۲۶

  ….. جناب هاشمی! شما دیگر نفرمایید… شما را اگر قرار بر موضع گیری است، یک کلام بگویید “م. ه” الان کجاست و به چه دلیل متواری است. شما به جای این حرفها، از دلیل علاقه مفرط “ف. ه” به خرید برای ما بگویید. از این حرفها بزنید. از این یکی حرفها نزنید….

 101. فدای رهبر می‌گوید:

  “ثالثا؛ کمی دیر فهمیده اید که مردم ما اصولا سالهاست که اشخاص را با معیار ولی فقیه می سنجند و می شناسند و بر همین اساس موسوی را سر جایش می نشانند، بی آنکه قیامتی در کشور شود. رابعا؛ از دکتر و به خصوص آقای مشایی ممنونیم که باعث شدند شما هم پی به فصل الخطاب بودن رهبر ببرید. اگر این کار را مصباح یزدی می کرد که لطفی نداشت! ”
  داداش دمت گرم
  دلمون برا جواب کانتهات تنگ شده بود.گل کاشتی

 102. سجاد می‌گوید:

  سلام
  به به فونت درشت!!!
  بابا دلمون ترکید!

  خدا قوت داداش.یا علی مدد.

 103. آرمین می‌گوید:

  سلام بر
  آقای قدیانی
  من تو یکی از سایتای داخلی(مشابه فیس بوک)
  علیه سبزها و مخالفان ولایت
  و در جواب هزیان هایی که میگن… تیکه هایی از “نه ده” رو تایپ کردم
  همه ماست شونو کیسه کردن!…
  البته حق مولف رو هم رعایت کردما!!…داخل ” ” گذاشتم!

  خواستم بهت بگم که ما فقط کتاباتو نمی خونیم…
  استفاده هم میکنیم…

 104. سرباز خاکیه مولا می‌گوید:

  سلام داداش حسین/خسته نباشی/…

 105. mahtab می‌گوید:

  همه‌ى آقایان تشکر میکنیم؛ بخصوص از جناب آقاى هاشمى رفسنجانى، براى اینکه در این اجلاس، انتظار خصمانه‌اى را که دشمنان داشتند، خنثى کردند. آنها انتظار داشتند که بین خبرگان امت اختلاف بیفتد؛ رقابتها به صورت رقابتهاى متعارف دنیاى مادى در بیاید و مسابقه‌ى در خدمت، تبدیل بشود به رقابت منفىِ در تصرف مراکز و جایگاه‌ها؛ که این بحمداللَّه نشد. خب، از جناب آقاى هاشمى انتظار هم همین بود؛ با توجه به سابقه‌ى عقل و احساس مسئولیتى که در ایشان همیشه ما مشاهده کردیم. و آنچه که انتخاب هم کردید آقایان! انتخاب بجا و بحقى بود…

  .
  .
  این صحبت ها واست آشنا نیست؟اینا رو نه موسوس گفته نه فائزه هاشمی نه تحریف شده اس!اینا صحبت های خود خود مقام معظم رهبریه!شما بهش میگید حضرت ماه.اما انگار نورش چشمتون رو اذیت میکنه که پشت بهش حرکت میکنید!
  آقا خیلی راحت می تونست بگه احساس مسئولیتی که هاشمی داره!اما گفت
  احساس مسئولیتى که در ایشان همیشه ما مشاهده کردیم پس یکم یکم یکم فقط یکم فکر کنید!امیدوارم نظرات حضرت ماه سانسور نشه!

 106. کانال کمیل می‌گوید:

  ای ملائک گشایید در معبد عشق
  که ز غمخانه ی خاک
  سوی خاک و افلاک
  عاشقی آمده است
  صادقی آمده است
  عشق از چشمه ی عمرش جوشید
  خوش درخشید چو ماه و خورشید
  به سراپرده ی توحید رسید

 107. احمد می‌گوید:

  سلام
  آقای قدیانی ممنون میشم نظر شما رو در مورد نوشته آخرم بدونم.بحث های زیادی زیر این متن شده
  قابل توجه آقای “میم”و دوستان
  http://karamad.info/?p=379

 108. ابوذر می‌گوید:

  سلام. با دو مطلب به روزم.
  “العبد” و “فریاد کوچه ها”
  سر بزنید و نظر یادتون نره.
  یا علی
  http://medad-shami.mihanblog.com

 109. سیداحمد می‌گوید:

  کربلا سلام….کربلا درود…

  http://up.iranblog.com/images/mw1sag0qt8l258eke9lf.wma

 110. محمد می‌گوید:

  قدیانی جان

  من به این نتیجه رسیدم که همه ما سر کاریم.نه جرات برخورد با هاشمی را دارند نه با خانوادش .سنبه هاشمی پر زور تر از این حرف هاست .

 111. سعید می‌گوید:

  سلام داداشی خدا قوت
  خسته نباشی
  من میدونم و بقیه هم میدونند که دوران سلطنت هاشمی رو به زال رفته و این ها همه دست و پا زدن قبل از جون دادنه
  اما
  خواهشی ازت دارم
  که این جریان انحرافی که الان در بدنه دولت نفوذ کرده و از ریس جمهور داره یک مترسک میسازه تا حدی که دربرابر اوامر حضرت ماه روحی فداه قد علم کرده و بعد شروع به شعار دادن ولایت مداری میکنه اونهم برای عوام فریبی , خطرش به مراتب بدتر از خطر فتنه و هاشمی و نوچه هاشه
  خدایی بیایم یک کم از این نخ حمایت بی چون و چرای از دکتر احم…ی نژاد دست برداریم و به اون مقوله توجهمون رو بدیم
  این بار نامردا و بی ناموسا و وطن فروشا و مزدورای خارجی نیستند که کمر به حذف ولایت گمارده اند
  ایبار کسانی دارن قدم در راه حذف ولایت برمیدارند که از بغل اراء خودمون در اومدند
  میتونی حذف کنی حرفهام رو میتونی تایید نکنی!!!!!
  ولی خواهشی برادرانه ازت دارم که من رو راهنمایی کنی مومن
  اخوی با ما بگو
  راهنمییمون کن تا ماهم بتونیم بگیم
  یا علی

 112. ترگل شیعه می‌گوید:

  چرا که شاید دست و دلم بلرزد، اما ایمانم هرگز.

  این جمله زیبا بود خیلی زیبا

 113. وقتی جلوی جمع و جلوی بیگانگان کسی را تحقیر کنند همین میشود که بیگانگان پررو خواهند شد!
  حالا دوستان صبح تا شب هم و غمشان شده تو سر رئیس جمهور زدن! انتظار داشتید ایشان از آقای احمدی نژاد دفاع کند؟؟؟؟ حرفها میزنید!

 114. sabte asrar می‌گوید:

  سلام
  با “گرگ های زخمی” بروزم! حتما سری بزنید!
  http://sabteasrar.loxblog.com/
  http://adeldarbandi.blogfa.com/
  به امید ظهور

 115. فیروزه می‌گوید:

  واقعا عالی بود. شیرین و دلچسب.بیخود نگفته اند آنچه که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.فکر نکنم شلاق بخوری

 116. علیکمال می‌گوید:

  تقصیر هاشمی چیست اگر کشور ایران درست افتاده در وسط زمینهای پدریش؟
  تقصیر هاشمی چیست اگر «ابن عفت» و «بنت عفت» کارهای خلاف میکنند و انواع و اقسام فساد را دارند؟
  تقصیر هاشمی چیست اگر….

 117. مهدی یاور می‌گوید:

  مطلبتون مثل همیشه عالی بود
  الهم عجل لولیک القرج
  آمین

 118. زینب می‌گوید:

  نمی دونم چی بگم دلم گرفته از این جریان مذکور و اون جریان منظور
  خدایا خودت از شر شیاطین نجاتمان بده

 119. فرید می‌گوید:

  این نمک و نمکدون رو خوب اومدی…

 120. هادی می‌گوید:

  سلام شما که زحمت کشیدید عکس آقا نصرالله را که براتون فرستادم در سایت گذاشتید حداقل یک piy.ir را هم کنار آن می گذاشتید تا کمی روحیه بگیریم ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

 121. mmsk می‌گوید:

  ای حسرت جان و تنم
  تنها دلیل بودنم
  آه ای شهادت العجل آه ای شهادت العجل
  چشم من و امر ولی
  جان من و سید علی
  ای مقتدایم چشمان تو
  مومن شدم بر ایمان
  در دست مهدی دستان تو

  جانم فدای سید علی
  جانم فدای سید علی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.