حجاب مهم تر است یا انتخابات؟!

 نمی دانم این نقد به جمهوری اسلامی، به ویژه رسانه ملی، ایضا سایر رسانه ها، حتی وبلاگ من و شمای بچه حزب اللهی وارد است یا نه، اما نظام، مجرم هم نباشد، لااقل از نظر بعضی ها و با نیت های مختلف و بعضا مخالف، متهم است به استفاده ابزاری از جماعتی که بدحجاب می خواندش و با «گشت ارشاد» می گیردش! یعنی همه ما تقریبا متهمیم؛ ایام انتخابات، رای دادن این افراد را دال بر تنوع افکار و تعاطی سلایق و نشانه جذب حداکثری حساب می کنیم، در رسانه مان خیلی واضح، نشان شان می دهیم، گفت و گوی شان را بی هیچ سانسور تصویری، پخش می کنیم، به شکل کاملا تابلو؛ ذوق مرگ شده هم پخش می کنیم، لیکن آب انتخابات که از آسیاب افتاد، با گشت ارشاد استقبال می کنیم از ایشان! سخن اینجاست؛ اگر بدحجابی، آنقدر بد است که گشت ارشاد را لازم می کند، پس تبلیغ بدحجابی، حتی موقع رای دادن به انتخابات همین نظام، گیرم حتی هنگام جان دادن برای جمهوری اسلامی، چه ضرورتی دارد؟! و اگر بدحجابی، مثل همین ایام انتخابات، آنقدر امر مذمومی نیست و حکایت شتر دیدی، ندیدی است، آیا بهتر نیست گشت ارشاد بالکل جمع شود؟! با طرح این ۲ پرسش، می خواهم سئوالات دیگر خودم را ذیل همین بحث، ادامه دهم. در این متن، نه قصد صدور حکم دارم، نه نیتی برای تضعیف حماسه ملی ۱۲ اسفند که ما خود در شمار حماسه خوانانیم. این نوشته فقط در حکم «طرح مسئله» است و البته کتمان نمی کنم در بطن خود، دغدغه حجاب دارد و ایضا نقد نگاه غیر فرهنگی، شل و ول، رها، بی بند و بار، ناراست و نادرست حکومت و دولت به معضل بدحجابی.

۱: آیا می توان از گشت ارشاد و ترویج البته شاید ناخواسته بدحجابی به بهانه امر مقدس انتخابات، هم زمان با هم دفاع کرد؟!

۲: آیا این ۲ مقوله با هم قابل جمع اند یا غیر قابل جمع؟!

۳: آیا طرح این سئوالات، در مقطع کنونی، تضعیف حماسه ملی یوم الله ۱۲ اسفند است؟!

۴: آیا می توان به بهانه امر مقدسی مثل انتخابات، واجبی چون حجاب را برای مدتی بی خیال شد؟!

۵: معنی روشن اوجب واجبات بودن حفظ نظام، دقیقا یعنی چه؟!

۶: آیا نشان دادن یک بدحجاب در حین شرکت در انتخابات، ترویج خواسته یا ناخواسته بدحجابی محسوب می شود یا نه؟!

۷: آیا نشان دادن یک بدحجاب در حین شرکت در انتخابات، بهترین تبلیغ برای بدحجابی حساب می شود یا نه؟!

۸: آیا همین مسئله برای بانوانی که با حجاب کامل، -نه لزوما حجاب برتر- در انتخابات شرکت می کنند، در حکم تبلیغ حجاب است یا نه؟!

۹: در صورت مثبت بودن جواب، کدام تبلیغ، موثرتر است در اینجا؟! بدحجابی یا حجاب؟!

۱۰: اصلا این مسئله به مقوله تبلیغ، ربط دارد یا خیر؟!

۱۱: آیا گیر دادن به بدحجابی از نوع گشت ارشادی، در وقت خودش لازم، و تبلیغ اینکه در انتخابات جمهوری اسلامی، حتی بدحجاب هم می آید و رای می دهد، در وقت مقتضی؛ هر ۲ اقدامی درست است؟!

۱۲: چرا هر ۲ کار با هم درست است؟! چرا هر ۲ کار با هم درست نیست؟!

۱۳: آیا رای دادن افراد بدحجاب، مصداق جذب حداکثری است و برایش باید خیلی خوشحال بود؟!

۱۴: آیا رای دادن افراد بدحجاب، حتی اظهار علاقه شان به جان نثاری در راه رهبر، امری غیر عادی است؟!

۱۵: اگر غیر عادی و خیلی مهم است، درجه مسرت ما از این فتح الفتوح چقدر باید باشد؟! آیا حق خرکیفی برای ما محفوظ است؟!

۱۶: چرا بعضی از ما فکر می کنیم تصویر رای دادن افراد بدحجاب، مشتش محکم تر بر دهان دشمن فرود می آید، تا تصاویر دیگر؟!

۱۷: آیا پیروزی جمهوری اسلامی، یکی هم در کشاندن افراد بدحجاب، پای صندوق آراست، یا این مهم، اصلا ربطی به مبحث پیروزی و شکست ندارد و امری بدیهی است؟!

۱۸: چرا و با کدام دلیل، بعضی از ما، از رای دادن افراد بی حجاب در انتخابات، بیشتر خوشحال می شویم، تا رای دادن مادر ۴ شهید؟!

۱۹: دلیل علاقه ما به استفاده مکرر از تصاویری که مع الاسف ۲ فردای دیگر، با گشت ارشاد می گیریم شان، و شیطان پرست و غرب زده و عامل برهنگی فرهنگی و حتی مخالف با راه رهبر، معرفی شان می کنیم، چیست؟!

۲۰: این افراد، عاقبت از نظر ما، جان نثار جمهوری اسلامی اند یا عامل نظام سلطه؟! یا هر ۲؟!

۲۱: آیا روزی که به ساز ما می رقصند، خوب، و دگر روز، محکوم اند؟!

۲۲: آیا مشکل، کمی تا قسمتی از ناساز بودن، سیاسی بودن، و غیر فرهنگی بودن ساز فرهنگی ما نشات نمی گیرد؟!

۲۳: آیا پیروزی بزرگ تر جمهوری اسلامی، نمی تواند آنجا باشد که به دنیا بگوید؛ معضل بدحجابی را حل کرده ام؟! به جای آنکه علی الدوام در بوق کند رای دادن افراد بدحجاب را؟!

۲۴: میان جمهوری اسلامی و حکومت لائیک ترکیه در همین بحث حجاب، منهای شعار، چه تشابهات و تفاوت هایی دیده می شود؟!

۲۵: این نقاط اشتراک و افتراق در چیست؟!

۲۶: جمهوری اسلامی به عنوان اوجب واجبات، قرار است بماند که چه بشود؟!

۲۷: بر فرض که نگاه رسانه های ما به مقوله رای دادن افراد بدحجاب، ترویج بدحجابی محسوب شود، آیا انتخاباتی حتی با مشارکت ۱۲۰ درصدی(!) نزد خدا چقدر و تا کجا ماجور است، اگر که نقض حکم مسلم خدا در همین انتخابات، مرتب ترویج شود؟!

۲۸: چرا هنگام آپ کردن تصاویر افراد بدحجاب هنگام رای دادن، حتی رسانه های متعهد، می گردند و آن بدحجاب زیباتر و البته با آرایش بیشتر را پیدا می کنند؟!

۲۹: چرا گشت ارشاد دقیقا به همین افراد در خیابان گیر می دهد؟!

۳۰: فرض کنیم اگر در مساجد و مدارس حوزه رای گیری، روی دیوار بزنند که «خواهرم! لطفا حجابت را رعایت کن»، آیا این کار، مصداق بارز امل بودن است؟!

۳۱: آیا فرد بدحجاب، با دیدن این پیام روی دیوار، قهر می کند و دیگر، رای نمی دهد؟!

۳۲: آیا لااقل به صداقت جمهوری اسلامی، -اگر نه کارنابلدی اش!- در امر ترویج حجاب، پی نمی برد؟!

۳۳: اگر مثلا خواهران فعال در امر انتخابات، هنگام اخذ رای افراد بدحجاب، بدحجابی را نهی از منکر کنند، تاثیر این نهی از منکر، بیشتر است یا گشت ارشاد فردای خیابان؟!

۳۴: آیا اصلا چنین نهی از منکری، مصلحت هست؟! یا اینکه درست و به جا و به موقع نیست؟!

۳۵: آیا پذیرش، بلکه استقبال تا حد خرکیفی از رای دادن افراد بدحجاب، به مرور زمان، تبدیل به پذیرش بدحجابی به عنوان یک «هنجار طبیعی» نمی شود؟! و ناخواسته باعث ریشه دار شدن، بلکه نهادینه شدن بدحجابی نمی شود؟!

۳۶: آیا جمهوری اسلامی به بهانه حفظ خودش یا حتی افزایش میزان مشارکت در انتخابات، می تواند به گونه ای عمل کند که ناخواسته مروج نوع خاص و مضحکی از «عرفی گرایی حکومتی» شود؟!

۳۷: واکنش همین ۲ بدحجاب معروف و جوانی که روز رای گیری، کف دست شان را با پرچم ایران، نقاشی کرده بودند و عکس شان را به جز قطعه ۲۶ و کیهان و یالثارات، همه و همه، حتی توی بچه حزب اللهی هم کار کردی، فردا که نظام مقدس ما می رود و با گشت ارشاد، با ایشان برخورد می کند، به جمهوری اسلامی چیست؟! واکنش شان به ما چیست؟!

۳۸: آیا حداقل همین ۲ نفر، دوره بعد هم می آیند رای بدهند؟!

۳۹: آیا ما داریم با بدحجابان بازی می کنیم، یا با بدحجابی مبارزه می کنیم؟!

۴۰: اگر جمهوری اسلامی یا لااقل بخشی از آن، قائل به مبارزه با بدحجابی نیست، آیا جمع کردن چیزی از جنس گشت ارشاد، عاقلانه تر به نظر نمی رسد؟! نمی گویم حجاب را آزاد کند، می گویم حداقل گشت ارشاد را جمع کند!! آیا جمع کردن گشت ارشاد، با این حال و روز، -تاکید می کنم با این حال و روز!- بهتر نیست؟!

۴۱: وقتی بدحجابی، وارد اداره ای دولتی، حتی حکومتی می شود و می بیند که روی دیوار از پذیرش افراد بدحجاب، عذر خواسته شده، اما عملا او را بیش از دیگران تحویل می گیرند، چه قضاوتی درباره تصمیم نظام در مواجهه با معضل بدحجابی می کند؟!

۴۲: اگر همین فرد نگاه کند و متوجه شود که حجاب خانم های مسئول در آن اداره، از حجاب خودش بدتر است، چه؟!

۴۳: فرض کنید املی، احمقی، حالا هر که! اصلا یکی در مایه های من، گیرم فردی از درون خودم! این پیشنهاد را بدهد که روز رای گیری، از رای دادن خانم های بدحجاب، جلوگیری شود و رای دادن منوط به رعایت حجاب گردد؛ آیا این «پیشنهاد بی شرمانه»، اما لااقل صادقانه، مثلا خیلی زشت تر از عدم صداقت رسانه های جمهوری اسلامی در حل معضل بدحجابی است؟! آیا در شرایطی که همه ما انگار فرزندان مطیعی، -در عرصه فرهنگ، نه سیاست!- برای دهکده جهانی مک لوهان شده ایم، صرف وجود چنین شخص املی، با چنین پیشنهادی غنیمت نیست؟! آیا همین که خواب خوش ما را آشفته کند، جدای از منطقی یا غیر منطقی بودن پیشنهادش، قابل احترام نیست؟! آیا این صدا، در گلو خفه نشود، بهتر نیست؟! آیا باشد و طعنه ها را بشنود، بهتر نیست؟! آیا در شرایطی که همه و همه، حتی بچه حزب اللهی ما هم روشنفکر شده و فرق بدحجاب زیبارو با بدحجاب احیانا زشت را هنگام آپ کردن سایت و وبلاگش متوجه می شود، وجود چند تا امل، ضرورت ندارد؟!

۴۴: آیا صداقت، اولین پیش فرض یک کار فرهنگی بلندمدت نیست؟!

۴۵: در صورت وجود شرط فوق الذکر، آیا دیگر، افراد بدحجاب، پای صندوق آرا حاضر نمی شوند؟! آیا افراد بدحجاب، از بی صداقتی و ۲ گانگی تصمیمات فرهنگی نظام، بیشتر ناراحت می شوند، یا زمانی که ببینند جمهوری اسلامی، حتی کوباندن مشت محکم بر دهان دشمن را، بهانه توجیه بدحجابی نمی کند؟! و در امر مبارزه با معضل بدحجابی، اخلاص دارد؟! آیا در صورت عمل به دومی، تکلیف افراد بدحجاب با معضل بدحجابی، یعنی با خودشان، روشن تر از پیش نمی شود؟!

۴۶: از حیث روان شناسانه، آیا خاطره خوش رای دادن، آمیخته با حجاب خوب، -ولو برای دقایقی!- سبب پیوند حجاب و مشارکت در یک امر ملی نمی شود؟!

۴۷: آیا تجمیع صداقت و کار فرهنگی، حتی با چاشنی زمختی قانون و اندکی سخت گیری، اما نه از نوع گشت ارشادی، بیش از مبارزه عجیب و غریب امروز با معضل بدحجابی، جواب نمی دهد؟!

۴۸: اگر از یک جامعه آماری بدحجاب، سئوال شود که از نظر شما، آیا جمهوری اسلامی، اراده ای بر مبارزه درست و واقعی با معضل بدحجابی دارد یا خیر، پاسخ شان چیست؟!

۴۹: اگر روزی، اغلب بانوان شرکت کننده در انتخابات جمهوری اسلامی را خانم های بدحجاب تشکیل دهد، این بیانگر پیروزی جمهوری اسلامی است، یا شکست نظام، لااقل در بحث حجاب؟!

۵۰: انتخابات، چقدر مگر از حجاب مهمتر است؟! آزادی بیان چقدر مگر از حجاب، مهمتر است؟! حقوق بشر، حتی رای بشر، چقدر مگر از حجاب مهمتر است؟!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

بگذارید این همه سئوال را با پرسش های پیوسته دیگری تمام کنم و تاکید کنم که این نوشته را «طرح مسئله» بدانید و زیاد در پی نظر نگارنده با سوء استفاده از چینش سئوالات نباشید. جمهوری اسلامی با انتخابات ۶۵ درصدی، حتی ۱۲۰ درصدی(!) بیشتر می تواند بر دهان آقای اوباما مشت بکوبد، یا با حجاب صد در صدی؟! آیا جمعه، حکم صریح و البته صحیح خداوند، به نفع کوباندن مشت محکم بر دهان استکبار، تعطیل نبود؟! بود یا نبود؟! آیا فلان بدحجاب، برای آنکه جذب حداکثری رسانه های ما، بیشتر بر دهان استکبار آوار شود، بهتر نبود کلا کشف حجاب می کرد موقع رای دادن؟! آیا میان «گفتار/ گفتمان» جمهوری اسلامی، با «رفتار/ کارکرد» نظام در امر مبارزه با بدحجابی، تناسبی دیده می شود؟! آیا متاسفانه تضاد دیده نمی شود؟! آیا رفتار نظام، بی آنکه خود بخواهد، ترویج قطعی بدحجابی نیست؟! آیا سی و چند سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، موضع گیری فلان پیرزن بدحجاب، علیه اسرائیل، چقدر باید مسرورمان کند؟! یعنی تا حد خرکیفی؟! یا باید کمی تا قسمتی هم ناراحت از جواب این سئوال اساسی باشیم که؛ آیا حجاب زنان ما در روز ۱۲ فروردین ۵۸ موقع رای دادن، بهتر بود یا حجاب زنان ما در روز ۱۲ اسفند ۹۰؟! آیا در زمینه ترویج حجاب و مبارزه صادقانه، کارشناسانه، البته محکم و اصولی و سفت و سخت و بی برو برگرد با بدحجابی، چه بذری کاشته ایم، که الان دنبال برداشت محصول «حجاب برتر» باشیم؟! بر فرض که بدحجابی، معضل اجتماعی، حتی گناه است؛ در این گناه، آیا همه بار معصیت، روی دوش افراد بدحجاب است؟! چقدر از تقصیر، گردن خود جمهوری اسلامی است؟! چند درصدش گردن رسانه های ما؟! نه عزیز! من فقط چند تایی سئوال پرسیدم. من فقط سئوال پرسیدم که انتخابات، چقدر از حجاب مهمتر است؟! چقدر و تا کجا؟!

این نوشته در یسار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. میلاد پسندیده می‌گوید:

  بد حجاب، بی حجاب! ننگت باد، مرگت باد!
  http://miladps3.persiangig.com/GH26/pic001.jpg

 2. چشم انتظار می‌گوید:

  موضوع بسیار بسیار مهم، جالب، و قابل تأملیه.
  تا ادامه ی این مبحث، به ذهنم می رسه؛ یکی از بدی های این کار، طبیعی جلوه کردن، و ریختن قبح بد حجابی، و استغفرالله… تشویق و ترغیب به این فکر، که؛ می شه دو تکلیف شرعی رو، که یکی ثبوتی است و دیگری سلبی! در یک جا، جمع کرد. یعنی جمع بین نقیضین!!
  حسین قدیانی: از دوستان محترم تمنا دارم تا کامل شدن همه سئوالات، صبر کنند و درباره متن، قضاوت نکنند…

 3. سیداحمد می‌گوید:

  یک بحث اساسی و تخصصی می طلبد این مبحث!

 4. میلاد پسندیده می‌گوید:

  گزارش شهرستانها پخش می شد. مرکز گیلان، مصاحبه های گزارشگر زنش با محجبه ها را نشان داد… آن هم گیلان!!
  بعد از آن، گزارشی از یک شهر مذهبی (نمی گویم کجا) پخش شد که کلاً با غیر محجبه ها مصاحبه کرده بود… نه یکی دوتا! آخر سر مادرم گفت مثل اینکه این آقای گزارشگر خیلی به اینجور جنس علاقه داره!!!

  کرکره خنده بود آن روز خداییش! 🙂

 5. بی نشان می‌گوید:

  بعضی وقتها مثل موقع انتخابات یا مثلا ۲۲ بهمن، تلویزیون خانمهای بد حجاب رو به صورت واضح و از روبه رو نشون میده و تو صورت آرایش کردشون هم زووم میکنه و تازه با بعضی هاشون مصاحبه هم میکنه و این کاملا با موازین شرعی ما در تضاد است……
  حالا باید ببینیم آقای قدیانی با این مقدمه قراره به کجا ببرند ما را و با کامل شدن متن قراره از کجا سر در بیاریم!!!!!!!!!!! الله اعلم

 6. آذرخش می‌گوید:

  هنوز سوالات داداش حسین تموم نشده بنابراین نظری در مورد متن نمی دم.
  اما در مورد دوستانی که مرگ بر بی حجاب می گن،
  باید ببینیم آیا در مقابل هجمه تبلیغات غرب برای بی حجابی و بدحجابی، غیر از جمع کردن ماهواره ها که دو روز بعد دوباره پهن می شه و غیر از گشت ارشاد که ضررش بیشتر از نفعشه، آیا نه مسئولین ما، بلکه خود ما هیچ تلاشی برای تبلیغ حجاب و تشویق همین بدحجاب ها به داشتن حجاب داشتیم؟
  آیا هیچوقت سعی کردیم چیزی به اسم فرهنگ حجاب رو در جامعه جا بندازیم؟
  هیچ شیوه مناسبی برای معرفی حجاب به جامعه بخصوص بین جوونا داشتیم؟
  اگه همه این کارامون درست بوده و هنوز بدحجاب و بی حجاب توی جامعه داریم، پس حق داریم مرگ بر بی حجاب بگیم. در غیر اینصورت فکر می کنم این کار جفا به کسانی هست که از روی عدم آگاهی و نادانی به سمت حجاب نمی رن.

 7. آذرخش می‌گوید:

  اینم اضافه کنم که صرفا حضور داشتن و رشد کردن در جامعه اسلامی باعث نمی شه یک نفر با حجاب اخت بشه.
  این مسئله خیلی حساس هست و برنامه ریزی های دقیق و درستی می طلبه.
  شاید به همون اندازه که مسئله اقتصادی کشور مهم هست، کار روی فرهنگ حجاب جامعه هم اهمیت داشته باشه.

 8. به جای امیر می‌گوید:

  شیشه (گفت و شنود)

  گفت: سایت بالاترین که تحت مدیریت منوشه امیر اداره می شود بدجوری از دست خاتمی عصبانی شده و جوش آورده است.
  گفتم: چه بهتر از این که رژیم کودک کش اسرائیل از شرکت او در انتخابات عصبانی شود؟
  گفت: سایت منوشه امیر خطاب به گروههای اپوزیسیون نوشته است؛ چرا واقعیت را نمی گوئید؟ خاتمی با شرکت در انتخابات انگشت آبی خود را در چشم جنبش سبز فرو کرده است.
  گفتم: باز هم چه بهتر از این که انگشتش را در چشم فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ فرو کرده باشد.
  گفت: نوشته است؛ دیگر به خاتمی امیدی نیست. وقتی در انتخابات شرکت می کند چرا هنوز هم فکر می کنید مخالف رژیم است؟!
  گفتم: یارو شیشه رفته بود توی چشمش، داد زد و به رفیقش گفت؛ بیا اینو در بیار. رفیقش که گیج شده بود گفت؛ چی رو در بیارم؟ شیشه رو؟ و یارو با عصبانیت گفت؛ خنگ خل و چل معلومه که شیشه رو میگم. پس فکر کردی صدات کردم که ادای منو درآری؟!

 9. صبا می‌گوید:

  دو شب پیش توی جمع فامیلی، همین بحث شد. با هیجان داشتم می گفتم؛ “اون خانم بدحجاب رو دیدید که…” یکی از پسرا که هیجده سالش بیشتر نیست، برگشت گفت: “هان چیه؟! اینجا که می رسه اینا خوب میشن و چه کار خوبی انجام دادن و تشویق شون می کنید، اما اگه کنار یکی از شما ها بشینه، خودتون رو جمع می کنید و می گین خواهر خودتو حفظ کن، این چه وضعشه”.
  گفتم: “من اصلا نمی خواستم ازش تعریف کنم که اومده رای داده. می خواستم بگم که داره میگه به خاطر “آقا” اومده.” فورا دوباره گفت: ” از کجا می دونی شاید از شما خیلی بهتر باشه، مگه خوبی فقط به حجابه” گفتم “نه عزیزم! این از بزرگی “قربونش برم” “آقا”ست که همه دوسش دارن، نه خوب یا بد بودن من و اون”!
  غرض این که این مسئله اینقدر تناقض داره که حتی به چشم یه پسر ۱۸ ساله هم اینقدر نقضش فاحشه.
  قدیم ها؛ آدم های بدحجاب به دوربین که می رسیدند ناخودآگاه دستشان می رفت سمت روسری شان، اما حالا بدحجابی عادی شده و قبحش ریخته.
  به نظر شما گزارشگر نمی تواند بگوید: خانم لطفا روسری تان را بکشید جلو، می خواهم برای تلوزیون گزارش بگیرم؟ شاید هم نتواند. اونوقت اون خانم بر گردد و بگوید حالا نه که! آرایش و پیرایش زن در سینما و تلوزیون خودتان بهتر است؟!
  به نظرم رسانه آنهم تلوزیون نقش بسیار مهمی در عادی سازی روابط و ایجاد الگو و ریختن قبح و حجب دارد.

 10. سیداحمد می‌گوید:

  متاسفانه سوالاتی را که مطرح کردید، مدتهاست بی جواب مانده اند!

  شبیه به همین مسئله را، در موضوعات دیگر هم داشتیم!
  حتما همه دوستان، در این انتخابات و انتخاباب قبلی، خاطرات ناخوشایندی از کارناوال های تبلیغاتی دارند!

  اصلا برنامه ای برای ترویج حجاب و عفت عمومی، در دستور کار نیست!

 11. سیداحمد می‌گوید:

  “۲۲: آیا مشکل، کمی تا قسمتی از ناساز بودن، سیاسی بودن، و غیر فرهنگی بودن ساز فرهنگی ما نشات نمی گیرد؟!”

  خیلی بیشتر از “کمی تا قسمتی”!

 12. سیداحمد می‌گوید:

  از نوع بیانتان در شماره ۳۷، خنده ام گرفته!

  “همین ۲ بدحجاب معروف و جوانی که روز رای گیری، کف دست شان را با پرچم ایران، نقاشی کرده بودند و عکس شان را به جز قطعه ۲۶ و کیهان و یالثارات، همه و همه، حتی توی بچه حزب اللهی هم کار کردی…”

  به جز قطعه ۲۶ و کیهان و یالثارات!!! 🙂
  حسین قدیانی: مگه دروغ می گم؟! ماشاء الله در مقوله جذب حداکثری، خوش سلیقه هم هستند دوستان!!

 13. سیداحمد می‌گوید:

  نه والا!
  خیلی هم درست گفتید؛
  مثلا خبرگزاری مهر ده ها عکس از انتخابات گذاشته بود.
  دوستان می گردند و تر و تمیز ترهایش(!) را سوا می کنند و با یک متن آتشین و انقلابی، در وب هایشان آپ می کنند!
  باز هم کار به جائی رسید که مجبورم بگم… چه گویم که ناگفتنم، بهتر است!

  اگر ارگان های مختلف، هر کدام به اندازه “حاج حسن صفری” (مدیر رستوران های زنجیره ای حاج حسن در شمال!) به حجاب اهمیت می دادند و با اقدامی هر چند اندک، باعث سرافرازی خانم های محجبه می شدند، الان خیلی در امر حجاب پیشرفت کرده بودیم!
  {لازم به توضیح است خانم های محجبه ای که به رستوران حاج حسن می روند، معمولا از دست حاجی هدیه ای دریافت می کنند. صرفا به دلیل حجابشان!}

 14. برف و آفتاب می‌گوید:

  دهه فجر که آقای صفار هرندی اومده بودند تلوزیون، می گفتند ما که تو وزارت بودیم، برای کار فرهنگی؛ اول یه معیاری برای خودمون مشخص کردیم؛ و بعدش هم همیشه طبق اون معیار مشخص، حرکت کردیم. در نتیجه سخت گیری ها و آسان گیری هامون تقریبا ثابت بود؛ گاهی کم و گاهی زیاد نبود. (یه همچین چیزایی!)

  در این مورد، نداشتن این معیار کاملا حس می شه!

  حتی توی برخورد خود ما با اینجور مسائل هم داشتن معیار لازمه. که بعضی وقت ها جوگیر نشیم و با یه مسئله، خیلی شدید برخورد کنیم؛ و یه موقع دیگه راحت از کنارش رد بشیم!

 15. عمار می‌گوید:

  خیلی خوب به تحلیل قضیه حجاب و انتخابات پرداختید. دیگر طوری شده که ما هم، دور از جان همگی، کلی خرکیف می شویم وقتی یک آدم بی حجاب را در این مراسمات می بینیم!!!! تازه این یکی از مضرات صدا و سیمای ماست! خدا به داد بقیه شون برسه.
  خدا همه را به راه راست هدایت کند.
  راستی دوستان، من فردا تا ۱۳ فروردین، زائر کربلای ایرانم. به عنوان خادم الشهدا. البته اگر لیاقت داشته باشم.
  متاسفانه نمیتوانم به این قطعه سر بزنم.
  پیشاپیش سال نو همگی مبارک. سال تحویل به یاد ما هم باشید. ماهم اگر لیاقت داشتیم، دعای تان میکنیم.
  امیدوارم همگی موفق و موید باشید. تا بعد از تعطیلات، خدا یار و نگهدار همگی.
  حسین قدیانی: دست خدا پشت و پناه تان. دعا فراموش نشود…

 16. میلاد پسندیده می‌گوید:

  شبکه “پرس تی وی” داشت رای گیری از مسیحیان ایران را نشان می داد… خیلی شلوغ بود… با خودم گفتم بعد از سی سال، ما چقدر بد تبلیغ کرده ایم که هنوز این همه جوان مسیحی، مسلمان نشده اند… کمی با دقت که نگاه کردم، دیدم صف زنانه شلوغ تر است!!
  گرفتی چی شد؟!

 17. احساس می‌گوید:

  شماره ۲۳ خیلی عالی بود.
  البته قبلش اوفیییییییش! بالاخره تموم متن هایی رو که این چند وقت نتونستم، خوندم. توی این دو، سه روز خوندم! فقط اون فوتبالی رو نشد بخونم!
  واقعا خسته نباشید.

 18. میلاد پسندیده می‌گوید:

  ننگ بر مسئولی که این متن را بخواند و پاسخ ندهد.

  این به کنار، از این جور مسائل درباره آقایان، آیا وجود ندارد که گیر بدهیم؟!!
  حسین قدیانی: آره! اما در همین نوشته هم، گیرم بیشتر از افراد بدحجاب، به جای دیگری است؛ اصولا بحث را نباید مذکر و مونثی کرد!

 19. میلاد پسندیده می‌گوید:

  آخه کار به جایی رسیده بود آن روز که اکثریت گزارش ها از این تیپ افراد بود… پسر و دخترش هم فرق نمی کرد… پسر با تی شرت سه سایز کوچکتر چسبان، با یقه هفت سایز بزرگتر گشاد، همراه با انواع گردن آویزها، دماغ و ابرو و موها رو به بالا!

  با خودم گفتم تا دیروز آقایان می گفتند باید رای داد چون ملت های منطقه چشمشان به ماست و می خواهند از ما الگو بگیرند، ولی امروز دارند اینها را پخش می کنند؟ چه شود؟!

 20. عمار می‌گوید:

  حتما.

 21. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **یا حی و یا قیوم**

 22. ف. طباطبائی می‌گوید:

  همه این سوال ها بی جوابه!!
  حتی اوجاهائی هم که مربوط به خودمون میشه رو نمی تونم جواب بدم.
  میشه گفت تقریبا مسئولین نهادهای مختلف تقریبا هیچ توجهی به حجاب ندارن.
  به هر دلیلی اگر بی حجاب رو بیش از اندازه تحویل بگیریم، خود به خود قبح بی حجابی از بین میره.
  اما یکی از مقصرهای اصلی این بی حجابی، صداو سیمای خودمونه. از برنامه های تلوزیونی نگم دیگه؟ همه بهتر از من می دونید!!

  حجاب در حال حاضر خیلی مظلومه. خیلی…

 23. ساحل می‌گوید:

  چقدر سوال! سوال همه ی ما رو جمع کردید…

 24. بهنام می‌گوید:

  همین سوال ها در ذهن منم بود!
  نمی گم با پوشه و نقاب؛ حتی با حجاب رو هم نشون نداد رسانه ما.
  پای خون دادن که برسه کدومشون بیشتر پای کارن؟!
  وقتی اون دخترای بدحجاب یا اون مردایی که با کراوات اومده بودن و صحبت می کردن رو نشون می داد، هی ارور بود که مخم می داد، کلی هم تیکه از بعضیا نصیبمون شد.
  واقعا چرا؟ یعنی رسانه ملی ما هنوز تکلیفش با حجاب و کراوات مشخص نیست؟!
  چی می شد به جای اون همه دختر بدحجاب یه خانم با حجاب یا به جای اون پسرهای فشن(حالا نگیم قرطی) یه جوون با وضعیت متعادل تر رو نشون می داد؟!
  شبکه سه داشت با مهران غفوریان(بهروز پیرپکاجکی) مصاحبه می کرد اونم با اون مدل مسخره صحبت کردنش می گفت، به خاطر رهبرم اومدم، آخرشم مجری پرسید حرف آخرت چیه؟ مهران گفت “باولایت تاشهادت”.
  خوب می خوای دفاع از ولایت بکنی برو پیش سیدجوادهاشمی یا یکی دیگه!
  خوب هرکی اون مصاحبه یا اون تصاویر بدحجابا رو نگاه می کنه مسخره می کنه.
  نمی دونم چه بگم.
  اونم از پارک ملت دیشب که تارخ رو دعوت کرده بود و اونم هی داشت از خانه سینما حمایت می کرد!
  گندهای قبلیش بس نبود، اینم روش…

 25. حنظله می‌گوید:

  همین چند شب پیش بود که این تصاویر را از تلوزیون می دیدم و دقیقا همین نکته جالب از ذهن من نیز گذشت که سر و کار این خانم ها، تابستان با گشت ارشاد است.

  واقعا صدا و سیما این قدر ساده است یا ملت را ساده فرض کرده؟!
  حقیقتا با این رویه در طولانی مدت ضربه بزرگی به اصول نظام خواهد زد.
  کما اینکه هم اکنون نیز بسیاری از آسیب های آن در جامعه نمایان است.
  مساله آنجا بسیار بغرنج می شود که فرزندان کوچک ما (لااقل در خانواده های مذهبی) در مواجهه با چنین تعارضاتی بین خانواده و جامعه، در برزخی بزرگ قرار می گیرند.

 26. چشم انتظار می‌گوید:

  اسلام، دین تعادل، و انقلاب اسلامی ایران، متعادل ترین مدل نزدیک به اسلام عزیز است. همیشه افراط و تفریط، پیرامون یک موضوع، و همچنین نگاه احساسی، که شما اشاره فرمودید؛ در پاره ای موارد، باعث وارد آوردن ضربات جبران ناپذیری، به پایه های اعتقادی مردم، با سلیقه های متفاوت میشه.
  .
  .
  از این که، همیشه نگاهتان به اطراف، به دور از افراط و تفریط، و البته؛ با نگاه خُلَّص انقلابی است، به این نگاه می بالیم و سعی مان این است که، عالمانه، آگاهانه، عاقلانه، و با انگیزه ای بر خواسته از وجود یک انسان انقلابی، به پیرامون خود بنگریم.

 27. شیدا می‌گوید:

  ……………..
  حسین قدیانی: خواهر محترم! حتی المقدور کوتاه و درست و بدون غلط و آرام، کامنت بگذارید!

 28. لبیک یا حسین می‌گوید:

  جواب بند ۱۳: جذب حد اکثری، اما خوشحالی اندازه دارد.
  ۱۴: به هیچ عنوان، چون پای “عشق” وسط آمده.
  ۲۸: چون مرض دارند.
  ۳۳: قطعا تاثیر اولی.
  ۵۰: حجاب اولین پارامتر برای آزادی و داشتن حق حداقلی بشر است.
  حسین قدیانی: کامنت شما، از بهترین کامنت های این پست بود.

 29. لبیک یا حسین می‌گوید:

  یک جواب کلی: به نظر می آید حتی در جریان تحولات یمن و بحرین وقتی گروهی خانم محترم با چنین حجاب کاملی و نیز با اینکه احتمال دستگیری وشهادت و شکنجه را میدهند، به صحنه می آیند برای آل سعود، آمریکا و اسرائیل بسیار سنگین تر می آید تا اینکه این سه شیطان بخواهند با لشگر مسلحی از مردان یمنی یا بحرینی مواجه شوند!!

 30. ابوالفضل می‌گوید:

  سلام

  مگر امام نفرمود هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است، همچنین به نظرم از اوجب واجبات بودن حفظ نظام هم در نهایت برای حفظ اسلام است، پس چرا؟؟؟؟؟

  همچنین به یک نکته هم باید بیشتر توجه کرد تلویزیون وقتی تصویری از یک بد حجاب در رسانه ملی! پخش میکند باید این را بداند که ممکن است یا شاید یقینا دخترک ۱۰ ساله روستا نشین نیز این تصاویر را می بیند!!!!!! فکر نمی کنم توضیح بیشتر نیاز باشد.

  یا علی

 31. میلاد پسندیده می‌گوید:

  تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر ایران اسلامی:
  http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=19225

 32. متولد 9 دی می‌گوید:

  بعد از مدت ها یه مطلب به درد بخور نوشتی. اما ای کاش می نوشتی که حجاب اجباری که در واقع بدترین توهین به باحجاب هاست کار ما رو به اینجا کشونده که گند نفاق و ۲ روییش همه جا رو برداشته. شک نکن به استفاده ابزاری از هر چیزی برای حفظ (!) نظام(؟)

 33. ایمان می‌گوید:

  درود بر شیر زنان الجزایر که مثل زنان ایران نیستند! بخدا دعات میکنم! دعام کن داداش حسین!
  حسین قدیانی: حتما زنان ایرانی بهتر از شیرزنان الجزایر هستند!

 34. ایمان می‌گوید:

  آخ من چقدر نفله ی این حاج حسین خرازیم! آخ ای کاش زنده بودنشونو باورم میشد!

 35. رضا می‌گوید:

  سلام همسنگر! اگه قابل بدونید!
  می تونم بپرسم شما چرا انقدر مثل آدمای مست (با عرض معذرت) یا شتر بچه مرده هی تلو تلو می خورید؟!
  با همین افراط و تفریطتون از منتخب جمهور مردم و خاکریز ولایت (شما بخونید فحش خور امام امت) بابت برخورد فرهنگی یه سوپر انحرافی ساختید!!
  حالا من موندم درک این موضوع حجاب حداقلی و حداکثری (و بی حجابی حداقلی و حداکثری) خیلی سخته؟!
  بابا روز حماسه ۹دی. ۲۲ بهمن. یه بوم و دو هوا که نمی شه!! اصلا همه که حاتم طایی نمی شن (حالا من می خواستم بگم امام جعفر صادق ولی ترسیدم بد تعبیر بشه!!)

 36. م.طاهری می‌گوید:

  کم و بیش پوشش خبری راهپیمایی ها هم همین طوره. اکثراً مصاحبه افراد بد حجاب توسط رسانه ملی گلچین می شود.

 37. یلدا می‌گوید:

  سلام.
  این بار آخر که گشت محترم ارشاد، جلوی مرکز خرید تندیس، بنده رو هدایت نمودند به ون، (آذر ماه) هر چقدر بهشون گفتم مصداق کدوم مورد بدحجابی تون هستم؟ گفتن فقط کاپشن کوتاه… از تمام مصادیق چند گانه شون هیچ کدومش شامل حال من نمی شد…
  این که من با ۱ مورد، رو به همرا ه اونی که ته ته ته موارد بود، بردن مفاسد وزراء، یعنی یه جای کار میلنگه… چند جای کار میلنگه…
  من بعد از دیدن بدحجابها!!! گفتم اگه جلوی تندیس بود، اینا میرفتن تو ون…
  حالا که دارن رای میدن، خوب و عزیز شدن…
  شاید حجاب هم شده جزء احکام ثانویه، و به مقتضای زمان تغییر میکنه…
  آدم زرنگ باشه بدونه کجا عزیزه!!! کجا اخ اخ!!!!

 38. یا زینب می‌گوید:

  مطلب فوق العاده ای بود که کمتر کسی به نکات اشاره شده توجه می کنه. شاید هم همونطور که دوستان گفتن ما هم توی دلمون خوشحال بشیم از این جذب حداکثری!
  این نوع عملکرد رسانه ملی در دید خیلی ها به پای نظام نوشته میشه و این واقعا جای تأسف داره.
  رسانه ملی باید بیشتر از هر نهاد فرهنگی دیگه ای همسو با اهداف نظام باشه اما متأسفانه پایان این راه ترکستانه.

 39. ستاره خرازی می‌گوید:

  مامانم میگه: مگه تو ساعت دوازده و نیم دفاع نداشتی؟ میگم چرا.
  میگه الان که ساعت دو شده!
  میگم مامان بدبخت شدم و از خونه میرم دانشگاه.

  خدایا این دیگه چه خوابی بود. تلافی هر چی خواب ندیدن در این باره بود در اومد.

  چه سختیهایی که من تو این دانشگاه نکشیدم.
  چه رفتارهای افتضاحی که از کارمندا ندیدم ( آخه اینجا یه محیط فرهنگیه، توقع دانشجو خیلی بیشتره).
  باز هم به خدا میگم: خدایا اگه داورم خوب باشه، نمره خوبی هم بگیرم، از همشون میگذرم.

  من امروز عملیات “کربلای دفاع از پایان نامه” داشتم.
  این که چه معجزاتی سر تعیین داور رخ داد، شاید تو فرصتی بگم (که یکی از باسوادترین و سخت گیر ترین و در عین حال با اخلاق ترین اساتید دانشگاه داورم شد) چه معجزاتی امروز تو دفاع رخ داد بماند، که از نظر من برای ایمان آوردن به خدا همین ماجراها کافی بود.

  میگن برید از کلاس بیرون، می خوایم نمره بدیم. وقتی داریم برمی گردیم تو کلاس، یکی از دانشجوها ازم می پرسه فکر می کنید چند میشید؟ گفتم ۱۷/۵، گفت منم همین فکرو می کنم.
  وقتی استاد ناظر مثل بقیه قیام می کنه باسه خوندن نمره یادم نیست چه حسی داشتم، میگه نظر هیات داوران به نمره ۱۷/۷۵ از ۱۸ نمره به پایان نامه شما تعلق میگیره.
  من امروز فوق لیسانسم رو گرفتم. اینم شیرینیش:

  http://www.faupload.com/upload/90.1/Esfand/0-284362001298699120-dordone-com.jpg
  http://www.faupload.com/upload/90.1/Esfand/0-501661001298699122-dordone-com.jpg
  http://www.faupload.com/upload/90.1/Esfand/sweetness-20-3-.jpg
  http://www.faupload.com/upload/90.1/Esfand/17.jpg

 40. فاطمه می‌گوید:

  سلام!
  انگار منِ محجبه با دختر محجبه ام که رفتیم رای دادیم، علف خرس بودیم یا برگ چغندر!
  یکی نگفت بارک الله؛
  اما بقیه شدند دشمن کور کن!

 41. نه به خوارج می‌گوید:

  میگم میخوای برو رهبری نظام را به عهده بگیر، اگر اینقدر به نظام تحت هدایت رهبری انتقاد داری!

 42. قاصدک منتظر می‌گوید:

  «شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد.»
  و سوالاتی که کم و بیش در ذهن من هم بود و بسی جای تأمل دارد!

 43. به جای امیر می‌گوید:

  بوق (گفت و شنود)

  گفت: مگر گروههای اپوزیسیون ادعا نمی کنند که طرفدار آزادی هستند و رأی دادن یا ندادن حق همه افراد جامعه است؟ پس چرا از رأی دادن خاتمی عصبانی شده و اینقدر جیلیز و ویلیز می کنند؟!
  گفتم: از این عصبانی هستند که چرا خودشان رأی نداده اند!
  گفت: خب! آنها هم می توانستند مثل خاتمی در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند!
  گفتم: مرد حسابی! آنها به آمریکا و اروپا و اسرائیل پناهنده شده و ساکن آنجا هستند.
  گفت: ولی برخی از گروههای اپوزیسیون ابراز امیدواری کرده بودند که با تحریم ها و فشارهای آمریکا و اروپا، جمهوری اسلامی سقوط می کند و آنها به ایران باز می گردند!
  گفتم: یارو به نامزدش زنگ زد و گفت؛ حاضر شو الان میام که بریم توی خیابون ها یک گردش بکنیم و چند تا بوق هم بزنیم. نامزدش با خوشحالی پرسید ماشین خریدی؟ و یارو گفت؛ نه! بوق خریدم!

 44. یحیی می‌گوید:

  اگر در مقابل حوزه های رای گیری گشت ارشاد گذاشته شود و با اینان برخورد شود مثل خیابان، تعداد رای دهندگان کاهش میابد و برای نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام خوب نیست که کاهش یابد تعداد رای دهندگان!!چون اوجب واجبات حفظ نظام است.

  از این حدیث که خود تو روایت کردی، تو بخوان سایر باز تعریفها را در این نظــــــــــــــــــــــــام، که چه بسا بد تر از این باشد.

  این کامنت هم ……. است!
  اما باز هم به تو که صداقت داری، مخصوصا اون قسمت:
  “اگر گشت ارشاد خوب است همیشه خوب است.”

 45. شیدا می‌گوید:

  سلام علیکم ورحمه الله و برکاته
  لطفا/ خواهش میکنم/ تمنا دارم/ التماس میکنم/ برای خاطر خدا!
  لطف کنید و از تقسیم کردن مردم به بد حجاب و خوش حجاب و ظاهر افراد را تنها ملاک قضاوت قرار دادن، دست بردارید.
  این نوع طرز تفکر ضربه های مهلک زیادی به دین وانقلاب زده است.

  که یکی از محصولاتش پرورش … های خطرناکی مثل: فاطی کروبی و زهرا رهنورد و فائزه و ننه فائزه و کرم های بوقلمون صفتی که جهت باد منفعت را خوب تشخیص میدهند!
  اتفاقا اینها حجابشان خوشتر از خیلی هاست.
  می پرسم: ضربه کدامیک به دین و انقلاب شدیدتر است؟

  فاطمه خانم عزیز!
  ما و شما و دختر عزیزتان صاحبان انقلابیم و نیازی به تشکر و تقدیر و تشویق نداریم.
  قدم میهمانان با هر شکل و قیافه ای که بیایند روی تخم چشمهایمان.
  قبول نداری؟

 46. سید سعادت می‌گوید:

  شاید یه راهکار این باشه که تصاویر اون ها رو، یه چیزی تو مایه های تار و شطرنجی نشون بدند و یا یک ترفندی در تصویربرداری ابداع کنند که هم منافعش به جمهوری اسلامی برسه و هم موجبات اشاعه ی فحشا نشه!!

 47. حنظله می‌گوید:

  مبارک باشه “ستاره خرازی”، به سلامتی.
  انشاءالله مدارج بالاتر.

 48. بانو می‌گوید:

  بالاخره یکی حواسش به چادری ها افتاد.
  وارد مغازه می شوی نوشته است: “به خانم های بی حجاب و بد حجاب، پاسخ داده نمی شود.” تنها کسانی که جواب نمی گیرند خانم های محجبه هسند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  از این بدتر چند وقت پیش در ورودی اتوبوسی نوشته بود “شادی حضرت زهرا مسافر بی حجاب سوار نمی کنم” بهت زده شدم، وقتی از بیست نفر مسافر یکی هم محجبه نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون که حواستان به خیلی چیزهایی که دیده نمی شود هست.

 49. سوگند می‌گوید:

  ستاره خرازی! تبریک می گم. خیلی خوشحال شدم. انشالله مراحل بالاتر…

 50. چشم انتظار می‌گوید:

  مرحومه خانم سیمین دانشور، در سن ۹۰ سالگی به همسرش جلال آل احمد پیوست. شادی روحش صلوات.
  این هم لینک متن زیبای داداش حسینِ ادب شناس و خوش قریحه ی مان.
  http://www.ghadiany.ir/?p=6937

 51. بهنام می‌گوید:

  داداش حسین سلام!
  دلم خیییییلی برات تنگ شده.
  خیلی وقته نه جواب کامنت می نویسی، نه حرف زدی باهام!
  خیلی دوست دارم!
  به یاد قدیما
  من سنی چوخ ایستیرم
  حسین قدیانی: ما مخلصیم برادر!

 52. سیامک می‌گوید:

  آقا بهنام!
  همین ظاهربینی ها مشکل مملکت ماست؛
  حالا سیدجواد هاشمی چون ریش داره و ظاهرسازی میکنه و فیلم دفاع مقدسی بازی کرده و ۲۰ بار شهید شده، شده مدافع ولایت و مهران غفوریان چون تیپ و قیافش یه جور دیگه است و ولایت ولایت نکرده شده قرطی، اتفاقا من میگم از اونهایی که بیش از حد ولایت ولایت میکنند، باید ترسید!
  این لینک را ببینید:http://imancentury21.blogfa.com/post-207.aspx

 53. برف و آفتاب می‌گوید:

  انقلاب اسلامی دارد در میدان لولو می درخشد. شب پرستان برای ظلمت و جهل و تاریکی نیرو فرستاده اند. می شود آن امدادی که برای ما از غیب می آید، این بار خود خود تو باشی و از پرده غیبت درآیی؟… ماه را نگاه کن! ستاره ها را نگاه کن! بهار که این همه زیباست، با تو چه می شود! ماه که این همه زیباست، با تو چه می شود! می گویند تو بقیه خدا هستی. خدایا! تو که این همه بهار را، ماه را، نصرالله را، پرستو را، شکوفه را، قدس را، کربلا را، در بین الحرمین این هستی زیبا آفریده ای، تو که اینقدر خوبی، تو که اینقدر خدای خوبی هستی، بقیه ات را به ما پس می دهی؟… ما که سراسر عبدیم و حقیر و بدهکار اما این یکی را ما از تو طلب داریم ها! هی امروز و فردا می کنی! گفت: «تو که آخر گره رو وا می کنی، پس چرا امروز و فردا می کنی؟»… قولش را می دانم داده ای، اما ببخشیدها… اگر ممکن است زودتر! اصلا می خواستی خدای ما نباشی، ما بقیه خدای خودمان را می خواهیم در این بهار! ما که جز تو خدایی نداریم. خواهش می کنم؛ تو رو به اون خدایی که خودت باشی… یاالله! بقیه الله… بیا و حسابت را با ما صاف کن! باز هم تو به ما یاد بده! تو بزرگی کن! تو خدایی! ما که خدا نیستیم! این را برای خودت می گویم ها… اصلا خوب نیست خالق به مخلوق، بقیه اش را بدهکار باشد؛ اصلا خوب نیست!… امیدوارم مرا ببخشی که با این زبان با تو صحبت کردم؛ گفتم شاید با این زبان با تو صحبت کنم، بیشتر دلت به حال مان سوخت…

  http://www.ghadiany.ir/?p=6052

 54. sajad می‌گوید:

  great mybrother
  thanks
  i love you

 55. محمد میریونسی می‌گوید:

  تربیت دیدن خوبی ها و تشویق برای تثبیت آنهاست و همچنین تشخیص بدی و تنبه و تنبیه برای دفع و رفع آن، این دو کار باید با هم باشند.
  برای یک زن بد حجابی بد است و شرکت در انتخابات خوب است؛ فارغ از اینکه گناه آن بیشتر است یا ثواب این! مثل اینکه کسی شرکت در نماز جماعتش خوب باشد و بی احترامی به والدینش بد.

 56. بهنام می‌گوید:

  داش سیامک منظورم صرف سید جواد هاشمی نیست که.
  هر کی باشه، فقط حالت مسخره نداشته باشه.
  حق با شماست.
  من این رو ندیده بودم.

 57. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  فوق العاده و به جا بود، این طرح مسئله.
  من خود نیز، در زمان پخش این تصاویر، جز آن دسته ی ذوق زدگان هستم، اما چند روز پیش، سر همین مسئله، ذهنم خیلی مشغول شد. دختر یکی از آشنایان، برگشت گفت: انتخابات بعدی، تیپ!‌ می زنم و میرم حسینیه ارشاد یا تجریش که هم عکسم را بگیرند و هم باهام مصاحبه کنند…
  کاری ندارم که به شوخی این حرف را زد یا جدی و آیا این کار را عملی می کند یا نه؟ اما یک جای کار، می لنگد، بدجور هم می لنگد. داریم چیکار می کنیم؟ برای ترویج حجاب که کاری نکردیم، حالا به قول شما “شاید ناخواسته” داریم بی حجابی را ترویج می کنیم؟!

  این از آن متن هایی بود که حالا حالاها باید خوانده شود. حرف های زیادی داشت، در لابه لای سوالات. خیلی پسندیدمش. ۳۰ تا ۳۵، عالی بود.

 58. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  حاج آقا پناهیان، در یکی از سخنرانی های شان می فرمودند: در امر تربیت نسل جوان، مسئولیت رسانه ملی، بیش تر از هر نهاد و سازمان فرهنگی دیگر است، حتی بیش تر از آموزش و پرورش…

  “اگر از یک جامعه آماری بدحجاب، سئوال شود که از نظر شما، آیا جمهوری اسلامی، اراده ای بر مبارزه درست و واقعی با معضل بدحجابی دارد یا خیر، پاسخ شان چیست؟!

  آیا پیروزی بزرگ تر جمهوری اسلامی، نمی تواند آنجا باشد که به دنیا بگوید؛ معضل بدحجابی را حل کرده ام؟! به جای آنکه علی الدوام در بوق کند رای دادن افراد بدحجاب را؟!”

 59. فالگوش می‌گوید:

  چه ربطی داشت اینایی که نوشتی بهم؟ از رو شکم می نویسی، همینطوری و دیمی.

 60. ناشناس می‌گوید:

  معلوم نیست صدا و سیما داره به کجا میره و می خواد کی رو راضی کنه؟
  اون از برنامه های کودکش که آموزش رقصه و اون از اخبار سانسور شده اش و هزار تا چیز دیگه…
  خدا به داد برسه که همه اینها پای رهبری نوشته میشه به خاطر نصب رئیس این سازمان…

 61. فدایی ولایت می‌گوید:

  چرا اسممو عوض کردی؟ داری ناامیدم میکنی از خودت.

 62. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  این پست، جور خاصی و متفاوت از سایر متن ها، به دلم نشسته است. جواب دادن به این سوالات، خیلی به درد کارشناسان و متصدیان فرهنگی کشور می خورد…

  فرهنگ/ تو خود “حجاب” خودی…
  با این حال و روز، راستش زیاد امیدی ندارم که وضع حجاب از این که الان هست، بهتر شود، چرا که با این معضل برخورد دوگانه می شود. فی المثل در فلان اداره دولتی و یا حتی فلان نهاد بخش خصوصی، به کرات این هشدار دیده شده که “رعایت حجاب در این مکان الزامی است” اما مع الاسف خانم متصدی، می بینی که خودش حجاب درست و درمانی ندارد! از این نمونه ها زیاد است. کافی است مثلا نگاهی به سر در سینماهای شهر و حتی بعضی سریال های “صدا و سیما” بیاندازیم؛ ما به عنوان بخشی از دولت و یا قسمی از حکومت -خواسته و یا ناخوسته- داریم برای جوانان خود الگویی می سازیم، که از نظر بخش دیگر همین نظام، مصداق بی بند و باری در زمینه حجاب است!… و این هم آخرین نمونه: برای آنکه به “کی روش” و همسرش بفهمانیم که؛ نه بابا! ایران همچین هم که غربی ها تبلیغ می کنند نیست، سرمربی تیم ملی و خانم محترمه را به اماکنی از شهر می بریم که -به زعم خودمان- وجود آزادی در کشور ما را باور کنند، اما پس فردا که از حضور “کی روش” مطمئن شدیم، همان دخترکان دلیل آزادی(!) را به خاطر حجاب شان نقد می کنیم! با این برخورد دوگانه قطعا مشکل “حجاب” حل نمی شود، که گفت: تو خود حجاب خودی…
  کتاب قطعه۲۶/ بریده ای از متن”ما دانه های یک تسبیح ایم…”

 63. سید حسین می‌گوید:

  من فقط می دونم که آقا در جمع خبرگان، فرمودن این افراد گرچه ظاهرشون چیز دیگه نشون میده اما دلشون با اسلام هست… به نظرم خوبه این کد های آقا رو هم دریابید!!

 64. متولد 9 دی می‌گوید:

  مدت کمی که متن رو حذف کردید من درباره تان بدگویی کردم. عذرخواهی می کنم!

 65. سیده زهرا حسینی می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب و احترام و تشکر
  بسیار موضوع جالب و قابل تاملی رو مطرح فرمودید.
  موضوع کاملا جدید و نابی است که تا کنون به اون پرداخته نشده بود.
  اظهار نظر و نتیجه گیری رو موکول میکنم به بعد از کامل شدن بحث و قدری تفکر
  با آرزوی سعادت

 66. جامونده می‌گوید:

  جالبه که بچه های وبگردی ۲۰:۳۰ اخبار تو عکسای انتخاباتیشون عکس یه عروس و دومادو گذاشتن … من بهشون گفتم اما کی به حرف ما گوش میده

  دغدغه من بود این موضوع به خدا … ممنون از توجهتون به این م.ضوع

 67. ناشناس می‌گوید:

  دوباره مزاحم شدم

  یه موضوع بی ربط… شایدم نه…

  شما دغدغه هارو می نویسید؛ بزارید منم دغدغمو بگم. شاید با نوشتتون بازتابش دادید.
  من یه دختر ۱۷ ساله ام/ همه ی مزدای حجاب رو میزارم کنار! اما تا کی باید تحمل کنیم که تو تلویزیون ایران وقتی از جوونا حرف میزنه، عکس چندتا دختر بی حجاب میزاره یا چندتا پسر با قیافه های فضایی؟ با یه عالمه شعار تو خالی تو دهنشون؟ تا حالا شده وقتی از جوونا میگه سراغ یه روحانی جوون بره؟؟!!
  نه به خدا…
  چند وقته دیگه احتمال داره ورود مجریان و بازیگران و اهل هنر مثلا! با چادر و رفت و آمد روحانیون به صدا وسیما ممنوع شه!
  نمی دونم تلویزیون ایران دنبال چیه! دنبال ارزشا یا…

 68. Qaem می‌گوید:

  سجاد صفار که لینک غیر مستقیم این مطلب رو تو وبلاگش گذاشته بود باعث شد این مطلب رو بخونم.
  هر چند حسین قدیانی برا من یه برادر بسیجی بی بصیرته!
  اما به خاطر این مطلبت و طرح مسئله ت ازت ممنونم.
  ان شا الله که کفاره گناهات باشه!!
  یا علی

 69. سیده زهرا حسینی می‌گوید:

  با عرض سلام و تبریک سال نو
  فکر میکنم موضوع مورد بحث باز هم دیشب در صدا و سیما به شکل دیگر تکرار شد.
  شبکه های محترم در ویژه برنامه های تحویل سال از خیلی از خوانندگان و بازیگران معلوم الحال دعوت به عمل آورده بودند که اکثرا (بعد از چندین سال فعالیت) برای اولین بار پاشون به جام جم رسیده بود. سوال اینجاست آیا این افراد موجه هستند یا خیر؟
  اگر بلی چرا در طول سال به صدا و سیما دعوت نمی شوند؟
  اگر خیر چرا و به چه دلیل برای شاد کردن مردم این همه تناقض را به خورد مردم میدهند و هزار و یک سوال بی جواب را به وجود می آورند؟
  با تشکر

 70. سمیه می‌گوید:

  سلام. ای ول! واقعا حرف دل منو زدی. زیاد به وبلاگتون سر میزنم و کلا حرفاتونو دوست دارم، ولی اولین باره که نظر میدم. منم خیلی رنجیدم از تصاویر منتشره در روز انتخابات. سال ۸۸ بود کمی از آتش فتنه خوابیده بود که شیخ اصلاحات جرات کردند، البته جسارت کردند آمدند قم. به محض ورود، خبر شدیم و بسیجی ها رو خبر کردیم تا بزنیم تو دهنش. تو بلوار بهار تجمع کرده بودیم. پناه داده بودند به بدبخت. تو همون شلوغی داد و فریاد و شعار، دختر دانشجویی به ما پیوست. ماجرا رو پرسید. بی طرفانه شرح دادیم. طرف از اون چپی ها بود. کلی با هم حرف زدیم.
  حرف جالبی زد که هیچ وقت یادم نمیره. در مورد مستندی که شبکه ۳ در مورد مرحومه آقا سلطان ساخته بودن، اگه یادتون باشه، دوست ندا حجابش مشکل داشت، ولی دوربین از نزدیک و دقیق نشونش میداد. این دوست چپی ما گفت: نباید نشونش میدادن. این نظام وقتی پای منافعش جلو میاد، بی حجاب و باحجاب نمیشناسه، ولی روزای دیگه بیا تفاوتهای رفتاری رو ببین!

  تنها حرف و شبهه ای بود که هیچ جوابی براش نداشتم!!!

 71. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم!

  داداش حسین در نمایشگاه کتاب امسال، ۴ عنوان کتاب جدید خواهد داشت…

  به زودی مقدمه ایشان بر کتاب مجموعه طنز فتنه ۸۸ با نام «آر. کیو ۸۸» را در «قطعه ۲۶» خواهید خواند، که اولین متن ایشان برای وبلاگ، در سال ۹۱ همین مقدمه است…

  «آر. کیو ۸۸» گلچینی از بهترین طنزهای مرتبط با فتنه ۸۸ داداش حسین است در ۵۰۰ صفحه که شماری از این طنزها مال زمانی است که این وبلاگ هنوز درست نشده بود و احتمالا شما هم نخوانده اید…

 72. داداش رسول می‌گوید:

  میشناسی مارو جناب قدیانی
  شاید چند سال پیش بود
  خداحافظی کردم ازتون
  بعد چند ماهی اومدم نوشتم که شده اینجا دفترچه خاطرات
  میشناسی منو
  همون که اونقدر زیگیل شد که نوشتی
  مجبورم داد بزنم
  “تا با مشایی هستی احمدی ما نیستی”
  حرفها دارم باهاتون در مورد مهرداد بذرپاش
  به فرصتش انشالله
  اگر گوش شنوایی باشه و زبان گویایی

 73. با سلام و احترام
  مطلب شما در پایگاه گروه سایبری عفاف و حجاب منتشر شد
  http://hijab-posters.blogfa.com/cat-1.aspx
  یا حق

 74. نوه‌ی حاج فتاح می‌گوید:

  رحمت به اون شیر به خاطر این پست…

 75. هادی می‌گوید:

  دیر دیدم این متن را ولی خیلی حیفم آمد چیزی ننویسم… این قضیه در تصاویر منتشرشده از راهپیمایی ها هم مشهود است. متأسفانه بجز صدا و سیما که بعضی خبرنگارانش اصرار مشکوکی به این کار دارند، تعدادی از سایتهای معروف شده به حزب اللهی هم این اشتباه را انجام میدهند که جای تأسف و تذکر جدی دارد… از شما متشکرم.

 76. بازتاب: علی العباس واویلا! فرهنگ تنهاست واویلا… | سایت خبری تحلیلی 8 دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.