“جریان مذکور” مساله ما نیست؛ آمریکاست!

تقدیم می کنم به روح نصرالله جنیدی که تنها یادگار ۴ شهید خانواده بود

فاطمیه گذشت، اما فاطمه(س) از ما نخواهد گذشت اگر اجازه دهیم ولی امر جامعه اسلامی تنها بماند. فاطمیه گذشت، اما فاطمه الگوی مستمر ما در راه ولایت پذیری است. فاطمیه گذشت، اما فاطمه به خوبی یادمان داد که چگونه باید از امام خود پاسداری کنیم. فاطمیه از صفحه تقویم گذشت، اما فاطمه(س) هرگز از صحیفه ولایت مداری ما نخواهد گذشت. صحیفه ولایت مداری ما رفتار و گفتار فاطمه است. بگذار سخن به صراحت بیشتر بگویم: سیدعلی که رهبر ماست؛ الگویش علی(ع) است و ما که فدایی ولایتیم، اسوه مان بی بی دو عالم است. پس لزوما وظیفه ما و رهبر، یکی نیست؛ همچنان که فاطمه تکلیفی غیر از علی اما در همان راستا داشت. امام و امت مکمل همدیگرند. ولی امر و پیرو، یا فرمانده و سرباز، قرار نیست عینا مثل هم عمل کنند، لیکن این هر دو وقتی عمل به تکلیف بعضا جداگانه خود می کنند، چشم فتنه را کور می کنند. اگر برای علی، حفظ وحدت جامعه اسلامی، فرض است، فریضه فاطمه خود علی است. در ذیل همین سطور باید گفت: قطعا برای فاطمه هم، حفظ وحدت مهم بود که اصلا فاطمه گوش به فرمان علی بود، اما نکته ظریف اینجاست که اگر علی نباشد، اگر ولایت نباشد… و آری، اگر سیدعلی نباشد، اگر ولایت فقیه نباشد، تو می خواهی حول کدام محور، وحدت کنی، و با کدام نیت، خدمت کنی؟! دقیقا از همین روست که فاطمه وظیفه سکوت ندارد؛ وظیفه فریاد دارد؛ فاطمه وظیفه ای، و علی وظیفه ای دیگر دارد و این هر دو با هم قابل جمع است که برای علی، وحدت، و برای فاطمه، ولایت، اوجب واجبات باشد. فاطمه آن سربازی است که جلوتر از فرمانده خود می جنگد تا اگر خودش رفت، امامت بماند، و الا وحدت حول محوری جز ولی امر، صد مرتبه از تفرقه خطرناک تر است. با این همه فاطمیه گذشت، فاطمه به شهادت رسید، علی مجبور به ۲۵ سال خانه نشینی شد، اما چون به فرموده امام راحل، ملت ما از ملت صدر اسلام بهتر است، باید شعار دیگری سر داد و گفت: “ما اهل مدینه نیستیم؛ زهرا تنها بماند”. ما اهل خانه زهرا هستیم که از تمام مدینه بزرگتر بود. علی برای سیدعلی الگوست و فاطمه برای ما. لابد اسوه ولایت پذیری ما فاطمه است که از روز ۹ دی، “یوم الله” آفریدیم. با وجود اسوه ای به نام فاطمه “ما اهل کوفه نیستیم؛ علی تنها بماند”. وحدت حول محوری غیر از ولایت، کوفه است. با ولایت فقیه نباشی، خواه به خدمت ایستاده باشی، خواه به خیانت نشسته باشی، نتیجه یکی است؛ بی بی سی، هم از سران فتنه حمایت می کند و هم از جریان انحرافی. هم از آشوبگران عاشورا و هم از جریان خرافی. تمام گله ما از بعضی ها این است: چرا اجازه می دهید زبان اغیار جلوی یار دراز شود؟! اینکه گفتم، نه بی دینی است، نه بی بصیرتی، بلکه بی صفتی است. بی مرامی است. آزاده نبودن است. نامرد بودن است. بی معرفتی است. عمری است که شیعه دارد زجر می کشد از این بی معرفتی. نه اشک، که خون باید گریست. اینجا چشم به کار گریستن می آید، نه نگریستن. فقط هم باید سربسته سخن گفت. این روزه را فقط باید با زبان روضه باز کرد. روضه را هم “باز” نباید خواند. سربسته باید گفت، اما باید گفت. باید گفت. باید گفت. باید یکی یکی در خانه “مهاجرین” و “انصار” رفت و روشن گری کرد. باید علی را یاوری کرد. باید علی را مثل فاطمه یاوری کرد، نه مثل خواص بی بصیرت. “عمار با الف” ها راستش کمی دیر “عمار” شده اند. الان هم بیشتر از “حب علی” بغض یکی دیگر دارند. همان بغض که باعث شد در فتنه ۸۸ سکوت را بر فریاد ترجیح دهند. ولایت پذیری با معیار حب و بغض این و آن، خود یک پا “جریان مذکور” است. عده ای بر عکس فاطمه، با حساب و کتاب شخصی ولایت پذیری می کنند؛ اگر دفاع از ولایت -به زعم متوهم خودشان- برای جناح رقیب، سود داشته باشد، حاضرند آنقدر علی را تنها بگذارند که “این عمار” بگوید، و اگر دفاع از ولایت -باز هم به زعم متوهم خودشان- چماقی بر سر جناح رقیب باشد، از عمار هم عمارتر می شوند. این ولایت پذیری برای علی، فاطمه نمی شود، و برای سیدعلی، دیالمه و آیت نمی شود. دیالمه. دیالمه. دیالمه. شهید دیالمه. غلط نکرده باشم این روزها یا شاید هم این شبها گاه گاهی حضرت ماه، نگاهی می اندازند به تمثال آن شهید نیکوخصال و در دل می گویند؛ “زود رفتی برادر!”… الگوی دیالمه در ولایت پذیری، فاطمه بود؛ دیالمه، نه معیارش برای ولایت پذیری، حب و بغض اشخاص بود و نه از زبان دشمن برای دوست شمشیر می ساخت. این روزها برخی زبان ها کار شمشیر می کند. دشمن را برای دوست، شیر کردن هنر نیست. دوست را دشمن شاد کردن هنر نیست. دل علی را شکستن هنر نیست. خیلی ها هستند که دل سیدعلی را بشکنند، وظیفه ما چیز دیگری است. ما باید اگر دین داریم، حتما آزاده باشیم. ما باید اگر دین نداریم، لااقل آزاده باشیم. چون “ما اهل مدینه نیستیم؛ زهرا تنها بماند”، شاید در این دیار دل یار بشکند، اما هیهات ابهت علمدار بشکند. چون “ما اهل کوفه نیستیم؛ علی تنها بماند”، شاید دل ولی فقیه بشکند، اما هیهات هیبت ولایت فقیه بشکند. این از شکوه ولایت فقیه و مصداق آن است که الان مسئله امنیت ملی “اتاق بیضی” را خون “آیات منامه” و “ولایات حومه” تعیین می کند. آمریکا با دست خودش صدام را سرنگون کرد، دولت بعدی عراق، این شد؛ وای به حال دیگر کشورهای منطقه که با دست مردم خودشان دیکتاتورهای ساخته و پرداخته آمریکا را یکی یکی از تخت قدرت به زیر می کشند. هیچ دوره ای مثل امروز جمهوری اسلامی در جهان ندرخشیده است، و این متاثر از ابهت خامنه ای است. از هیبت مقدس ولایت فقیه است که آمریکا مجبور می شود پناه به نعش بن لادن ببرد، بلکه با دروغ و بوق و شانتاژ و تبلیغات، بر رسوایی خاورمیانه -می توانید بخوانید “منطقه گیت!”- ماله بکشد. حال در چنین شرایطی ماه، همراه می خواهد، نه دوباره تکرار قصه آه و غصه چاه. نمی دانم چه رازی است تا مالک به در خیمه معاویه می رسد، در همیشه تاریخ باید برگردد تا علی را به جای دشمن، از دست دوست نجات دهد. نمی دانم این دل است که دارد می نویسد یا درد است که دارد می نویسد. نمی دانم چرا الان بیش از فتنه ۸۸ دلم برای دیالمه و آیت تنگ شده است، اما خوب می دانم که الگوی ما در ولایت پذیری، فاطمه است. “آقا” از ما سکوت بخواهند، قطعا حرفی نمی زنیم، اما برای ولی فقیه، وحدت و خدمت شرط اصلی است و برای ما ولایت، و این هر دو با هم قابل جمع. ما وظیفه داریم که بگوییم؛ “با ولی فقیه نباشی، خواه به خدمت ایستاده باشی، خواه به خیانت نشسته باشی، نتیجه یکی است”. ما مکلفیم که بگوییم؛ اگر ولایت پذیری با معیار حب و بغض دیگران غلط است، نومن ببعض اوامر ولی امر و نکفر ببعض فرامین ولی فقیه غلط اندر غلط است. ما موظفیم که بگوییم در یک رفراندوم باشکوه ۴۰ میلیون رای به اصل نظام ۳۰۰ هزار شهید جمهوری اسلامی داده ایم. اگر هر نامزدی به رای خودش می نازد، ما اما به “۴۰ میلیون رای” می نازیم. فتنه این است که هر کسی به گروه و جناح و رای خود می نازد و این “۴۰ میلیون رای” را نادیده می گیرد. فتنه این است که دولت را بزرگتر از اصل نظام بدانیم. فتنه این است که مجلس و قوه قضائیه و شهرداری و شورای شهر و… برای ما بیشتر از عمود خیمه نظام اهمیت داشته باشد. فتنه این است که ما “رای” را با “بیعت” اشتباه بگیریم. اکثریت ملت، روزگاری به هاشمی رای داد، اما با هاشمی بیعت نکرد. اکثریت ملت روزگاری به خاتمی رای داد، اما با خاتمی بیعت نکرد. اکثریت ملت حتی آن روز هم که به “رجایی” رای داد، بیعتش با خمینی بود. ما به کاندیداهای انتخابات رای می دهیم، اما با ولی فقیه بیعت می کنیم. رای ما -به شرط آنکه ولی فقیه لطف کنند و تنفیذ کنند- فقط برای ۴ سال است، اما بیعت ما با سیدعلی، از جنس بیعت فاطمه است با علی. جان مان را می دهیم، بیعت شکنی نمی کنیم. بحث روز و ماه و سال نیست. بحث “همسر” نیست. بحث “سر” است. سرمان برود، بیعت مان نمی رود. برای ما بیش از آنکه مهم باشد چه کسی در برابر ولی فقیه ایستاده است، پاسداری ما از ولایت فقیه اهمیت دارد. ما از علی دفاع می کنیم؛ خواه دشمن علی ناکثین باشد، خواه قاسطین و خواه مارقین. “ناکثین” و “قاسطین” و “مارقین” سر و ته یک کرباس اند. ما کاری با “حباب” و “شراب” و “سراب” نداریم. آنچه برای ما مایه حیات است “آب” است و آنکه برای فاطمه، ملاک بود، “ابوتراب” بود، و آنکه برای ما معیار است، “رهبر انقلاب” است. ما ۴ سال ۴ سال از رای خود می گذریم، اما سال به سال بیعت مان را با ولی فقیه محکم تر می کنیم. با احدی هم تعارف نداریم. با هیچ کس. از هیچ فتنه ای هم نمی ترسیم. از هیچ فتنه ای. دشمن و دوست باید فهمیده باشند تا ماه هست، فضای مه آلود عمری ندارد. در جمهوری اسلامی هر فتنه ای آب کوبیدن است در هاون. خوارج صدر اسلام در برابر قرآن ناطق، قرآن را بر نیزه کردند و اگر در فتنه ۸۸ کم و بیش همین اتفاق افتاد، امروز اما با جریانی منحرف مواجه هستیم  که در برابر ولی فقیه، ولایت فقیه را بر نیزه کرده است. ما را اما از این فتنه هم باکی نیست. اصولا فتنه آفرینان، همیشه تاریخ برای تضعیف جایگاه رهبر جامعه اسلامی، حقی را بالای نیزه می برند، تا حق دیگر و واجب مهمتری را پایمال کنند؛ این گونه است که فتنه پدید می آید. فتنه را اما با بصیرت باید کشت. همان کار که در یوم الله ۹ دی کردیم. ما مرزبندی روشنی داریم با ۲ گروه. هم با کسانی که از عمار هم عمارتر شده اند و هم با کسانی که دشمن شادمان می کنند؛ عجبا که این هر ۲ گروه، یا از ولایت فقیه دم می زنند و یا از سربازی برای ولایت فقیه. مخاطب این نوشتار اما گروه دوم است. خطاب مان را با گروه اول در یوم الله ۹ دی با عتاب گفتیم. امروز حرف حساب مان با گروهی است که حرف از ولایت فقیه می زنند، لیکن حرف ولایت فقیه را زمین می زنند و اگر “اهل ولا” به نقد بلند شد؛ باز هم حرف از ولایت فقیه می زنند که مگر “آقا” نگفته اند؛ مسائل را اصلی-فرعی نکنید؟!… وحدت را خدشه دار نکنید؟!… اختلاف افکنی نکنید؟!… این جماعت اما به همین هم بسنده نمی کنند و در برابر “اهل ولا” از آن حرفهای صد من یک غاز می زنند که؛ اگر ولی فقیه امر کنند، همسرمان را هم طلاق می دهیم!… اینجا “اهل ولا” حرفها دارند که بخشی اش را من در این دل نوشت می زنم:
یکم: اگر ولی فقیه امر کنند، “سر” باید داد؛ شان ولی امر مسلمین جهان بالاتر از صدور حکم طلاق است. اگر با همسرتان مشکل دارید، به جای هزینه کردن از “آقا” مراجعه کنید به دفاتر ازدواج و طلاق. گمانم کاتب مکتب ایرانی -که نه “مکتب” است و نه “ایرانی” و آبروی این هر دو را می برد- آنقدر کرامت دارد که بتواند برای بعضی ها حکم طلاق صادر کند! 
دوم: واضح و مبرهن و آشکار و هویداست که از این پس حتما جریان مذکور شامل جذب حداکثری نمی شود که نقد آن مصداق خدشه وارد کردن بر وحدت شود. وقتی ما با جریان مذکور از اساس اختلاف داریم؛ اختلاف افکنی کدام صیغه است؟! آیا آن زمان که ما علیه جریان منحرف سران فتنه مطلب می نوشتیم، مصداق اختلاف افکنی بود؟! اختلاف افکنی میان دوستان، امر ناصوابی است که رهبر انقلاب همه را از آن نهی کرده اند، اما لااقل در یک ماه گذشته جریان انحرافی نشان داد که دوست ما نیست، و نه فقط دوست ما نیست، که دشمن ماست. برای این جریان از اساس منحرف، اصولا دشمنی با حزب الله بیش از هر چیز دیگری “موضوعیت” دارد که به چند نمونه اشاره می کنم:
دوم/ ۱: تحلیل اوضاع منطقه. در شرایطی که حتی سران کاخ سفید هم معترفند “نقشه راه” در خاورمیانه نگرفت و معکوس جواب داد، جریان مذکور معتقد است قیام ملل منطقه از اساس کار خود آمریکاست! دلایلی که این جریان برای ادعای شان اقامه می کند از خود ادعا مضحک تر است و مثل این می ماند که یکی بگوید؛ چون فتنه ۸۸ منجر به یوم الله ۹ دی شد، پس فتنه مربوط به انتخابات را خود نظام کلید زد! از یاد نبریم که وقتی آمریکا صدام را با دست خود سرنگون کرد، نتیجه اش تشکیل دولتی در عراق شد که بی شک به جمهوری اسلامی بیش از آمریکا و اسرائیل نزدیک است و قطعا در مقام مقایسه با دولت حزب بعث، دولت کنونی عراق بسیار بیشتر با همسایه شرقی خود قرابت دارد. اگر صدام به دستور آمریکا بر ما جنگ ۸ ساله را تحمیل کرد، امروز دولت مستقر بغداد به گسترش رابطه با جمهوری اسلامی به عنوان یک اصل استراتژیک نگاه می کند. سخن اینجاست؛ صدامی را که آمریکایی ها خود سرنگون کردند، دولت بعدی عراق را به اینجای کار رسانده، وای به حال آنکه امثال مبارک و بن علی را مردم کشور خودشان از تخت پایین کشیده اند. در اینکه آمریکا بنا دارد جلوی این ضرر را با لطایف الحیل بگیرد و حتی المقدور بنا دارد این “تهدید” را به یک “فرصت” تبدیل کند، شکی نیست، اما این کار سران کاخ سفید هرگز دلیل نمی شود که ما مدعی شویم قیام ملل منطقه علیه حکام آمریکایی پرست کار خود آمریکاست. کاملا طبیعی و بدیهی است که مصر بدون مبارک و تونس بدون بن علی و دیگر کشورهای منطقه بدون دیکتاتورهای شان بیشتر به جمهوری اسلامی نزدیکی دارند تا زمان ماضی. این مسئله آنقدر واضح است که نگارنده گمان دارد جریان مذکور هم بدان واقف است.
دوم/ ۲: بارها گفته ام که امت حزب الله لزوما با همه منتقدین دولت -ولو آنکه در انتقاد حرف حساب هم بزنند- یکی نیست و مرزبندی های مهمی دارد. نکته ظریف اینجاست که جریان مذکور بیشتر از همه جواب آن دسته از مخالفین خود را می دهد که ولایت پذیری شان را در مقام عمل بیشتر از جریان خواص بی بصیرت و “عمار با الف” ثابت کرده اند. آیا مشکوک و البته عجیب نیست که جریان مذکور، علامه مجاهد مصباح یزدی را بیش از همه منتقدین متعدد خود مورد نقد، بلکه تخریب قرار می دهد؟! آیا نگران کننده نیست که این جریان، نقد خواص بی بصیرت و “عمار با الف” ها را تحمل می کند، اما بر انتقادات آحاد حزب الله، هزار عیب و ایراد وارد می کند؟! آیا هدف این جریان این نیست که حضرت ماه را بی وجود اصلی ترین و اصیل ترین ستاره هایش می خواهد؟!… و به اسم ولایت فقیه، ولایت فقیهی ها را شب و روز می کوبد؟!
دوم/ ۳: جریان مذکور بارها گفته که به اصلاح طلبان نزدیک تر است تا اصول گرایان. چرا؟! این جریان چگونه است که بدنه فتنه سال ۸۸ را می تواند تحمل کند، اما از تحمل اصولگرایان عاجز است؟! آیا برای این جریان منتقدین حکومت که آشوب عاشورا یکی از شاهکارهای شان بود، قابل تحمل تر است تا منتقدین دولت؟!
سوم: مهمترین، اساسی ترین و کلیدی ترین نقد ما به جریان انحرافی این است که به جای “کار”، مسئله آفرینی می کند و به جای “جهاد اقتصادی”، حاشیه سازی، و اگر برای دولت “پابرهنه های پردرد” موضوعیت دارد، برای جریان مذکور “برهنه های بی درد”.
چهارم: معتقدم و به وضوح دارم می بینم؛ همان بلایی را که حزب کارگزاران بر سر دولت هاشمی، و حزب مشارکت بر سر دولت خاتمی آورد، جریان مذکور دارد بر سر دولت کار می آورد. این درد، آنجا بدل به مصیبت می شود که جناب رئیس جمهور همواره گفته اند از تحزب گریزان اند. جریان مذکور خواه خود را یک حزب بداند و خواه با هر عنوان دیگری فعالیت کند، همان بلای احزاب دولت ساخته را دارد بر سر دولت عدالت محور نازل می کند؛ زمینه نقد دولت را فراهم می کند، وقت دولت را می گیرد، حاشیه سازی می کند، به نق نقوها مجال نقد و نکته گیری می دهد و زبان های برنده تر از شمشیر را جلوی اهل ولا دراز می کند. این آیا جرم کمی است؟!
پنجم: در کشور ما بنا به هر دلیلی سابقه نداشته که مردم به همان گزینه ای رای بدهند که دولت ۸ ساله شان معین کرده باشد. جریان انحرافی اما از همین الان که نه به بار است و نه به دار، از همین الان به فکر دولت بعدی است! دولتی که اصلاح طلبان مخالف حکومت را به لیست یاران خود راه می دهد، اما با اصولگرایان منتقد دولت، مرزبندی دارد؛ همان مرزبندی روشنی که هرگز با سران استکبار ندارد!

***

و اما چه باید کرد با این جریان؟! گمانم توصیه به “صبر” و “بصیرت” توصیه بدی نباشد. قطعا باید صبور بود، اما از آنجا که صبر با سکوت فرق دارد، بصیرت ممیزه صبر ما از سکوت ماست. پس ما حرفمان را می زنیم -همچنان که “آقا” هم گفتند که در این باب باید حرفهای لازم را زد- اما با صبر و طمانینه. اصولا ما معتقد نیستیم که فرد ایستاده در کنار پرتگاه را هل باید داد درون دره. کاری که حتی با سران فتنه ۸۸ هم نکردیم. دستگیری از مستمندان سیاسی، بیش از ۳۰ سال است که سیاست ثابت نظام جمهوری اسلامی است، اما گاه هست که دوست، دست دشمن را به دست دوست، و خنده خصم را به دل پردرد یار ترجیح می دهد. در اینجا باید گفت: مسئله جریان مذکور، مسئله ما نیست؛ مصیبت ماست و در مصیبت، از بصیرت واجب تر صبر است. خواهش می کنم یک بار دیگر به تفاوت معنای صبر و سکوت توجه کنید، که سکوت تسلی نمی دهد این مصیبت را. ما در آن واحد، باید هم صبر داشته باشیم و هم بصیرت تا بگوییم که از نظر امت حزب الله، سیدعلی همان روح الله است و تا خامنه ای هست باید برای فتنه های پیچیده رجز خواند و به جای سکوت، داد زد و فریاد کشید که ای فتنه های تودرتو! ما را دریابید…
روزنامه وطن امروز/ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ عکسی از “نه ده” تقدیمی به یکی از دوستان

 

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  خسته نباشید داداش حسین؛
  عزاداری اما برای ما باز هم می نویسی…
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم…

 2. سیداحمد می‌گوید:

  فاطمیه گذشت، اما فاطمه(س) از ما نخواهد گذشت اگر اجازه دهیم ولی امر جامعه اسلامی تنها بماند. فاطمیه گذشت، اما فاطمه الگوی مستمر ما در راه ولایت پذیری است. فاطمیه گذشت، اما فاطمه به خوبی یادمان داد که چگونه باید از امام خود پاسداری کنیم. فاطمیه از صفحه تقویم گذشت، اما فاطمه(س) هرگز از صحیفه ولایت مداری ما نخواهد گذشت.

  به به
  ماشالله…

 3. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 4. سیداحمد می‌گوید:

  این روزه را فقط باید به زبان روضه باز کرد. روضه را هم “باز” نباید خواند. سربسته باید گفت، اما باید گفت. باید گفت. باید گفت. باید یکی یکی در خانه “مهاجرین” و “انصار” رفت و روشن گری کرد. باید علی را یاوری کرد. باید علی را مثل فاطمه یاوری کرد، نه مثل خواص بی بصیرت.

  احسنت…احسنت…

 5. احمد می‌گوید:

  با
  ای کسی که به احسان عادت داری(موج وبلاگی جانم فدای حضرت هادی(ع))
  http://karamad.info/?p=375
  بروزم
  یا علی

 6. سیداحمد می‌گوید:

  رای ما -به شرط آنکه ولی فقیه لطف کنند و تنفیذ کنند- فقط برای ۴ سال است، اما بیعت ما با سیدعلی، از جنس بیعت فاطمه است با علی. جان مان را می دهیم، بیعت شکنی نمی کنیم.

  عجب متنی!
  عجب جملات نابی؛

  تبارک الله…

 7. azadi__azadie.ir می‌گوید:

  تحلیل به جا وظریفی بود!

 8. چشم انتظار می‌گوید:

  تا ابد داداش بمان حسین جان : باوجوداین که روزبه روز ، زیباتروعمیق ترازگذشته می نویسی وهمیشه درنوشته هات ، درعین شکسته دلی نورامید موج می زند ، اعتراف می کنم که : یکتاستاره ی بی بدیل خامنه ای بزرگ ، بصیرت رابه تمامه ازکلام رهبرش آموخته است .
  داداش نازنینم :
  بیشترازاینکه برای عاقبت به خیری خودم دعاکنم که امیدوارم عاقبت به خیرشوم ، برای عماربودن و عمارماندن و عمارزیستن وعماررفتن تو ، دعامی کنم ، چون تو ذخیره ای ،تویی که باید ، بمانی وبنویسی وبنویسی وبنویسی . تاجان دربدن وخون درقلم داری بنویس که نوشته هایت بارقه ی امیدونوربصیرت میدهد . عزیزم .

 9. چشم انتظار می‌گوید:

  ضمنا : درموردنصرالله عزیز ،
  درموردنصرالله عزیز ،
  درموردنصرالله عزیز ،
  ازت خواهش می کنم این قدردلمان را ، بااین عکس هاآتش نزن . نه به خاطراینکه تاب تحمل رفتنش رانداریم . چون توفیق حشرونشرباآن حاجی واقعی رانداشتم ، ولی همش توفکرخانوادشم که این روزهاروچطوری ایام سپری می کنن البته خانواده ای که چهاردسته گل تقدیم کرده که صبردرمقابلش زانومی زند ، ولی بازهم داغ ، داغ است .

 10. سیداحمد می‌گوید:

  ممنون داداش حسین
  خیلی عالی بود، چقدر منصفانه و مسلط این متن را نوشتید.
  اِشرافتون به مسائل تحسین برانگیز است.
  واقعا به جا و راه گشا بود این متن عالی؛
  عالی از شیوه ولایت پذیریِ حضرت زهرا گفتید،
  اشاره ای که به ولایت پذیریِ شخصی بعضی ها داشتید واقعا درست بود،
  اینکه بعضی ها ولایت مداری را وسیله ای برای کوبیدن جناح مقابل میدانند،
  اینکه فقط با توجه به منافع خودشان اعلام موضع میکنند.
  همیشه داداش حسین بسیجیها بمان که افتخار بسیجیها و مولای بسیجیهائی.

 11. سیداحمد می‌گوید:

  عجلو بصلاة..

 12. وائل می‌گوید:

  دستورالعمل فقط در یک چیز جمع شده
  در یک کلمه خیلی کوچک

  و آن ترک گناه است

  ولی فکر نکن ترک گناه چیز ساده‌ای است

  گاهی خیلی مشکل است

  و تمام دستورات بعداً خودشان می‌آیند

  شما گناه را ترک کنید دستورات بعدی و عبادات دیگر خود به خود به سمت شما می‌آید

  مرحوم آیت الله العظمی بهجت
  (رضوان خدا بر او باد

 13. وائل می‌گوید:

  اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

 14. وائل می‌گوید:

  یا دائِم الفضلِ علی البریّه، یا باسِطَ الیدینِ بِالعَطیّه، یا صاحِب المواهب الثنیّه، صلِّ علی محمّدٍ و آله خیر الوری سجیّه و اغفِر لَنا یا ذاالعلی فی هذه العشیّه

 15. سیداحمد می‌گوید:

  خیلی قشنگ نوشتی داداش جان!

 16. میلاد پسندیده می‌گوید:

  هی می نویسم و پاک می کنم… نمی دانم چه بگویم که شایسته ی متن باشد.
  فقط اینکه ما هم هستیم.

 17. ای فتنه های تودرتو! ما را دریابید…

  تکبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر….

 18. ف. طباطبائی می‌گوید:

  خیلی منصفانه به جریان انحرافی اشاره کردید.
  متخصص زدن حرف دل ستاره هائید.

  ما ۴ سال ۴ سال از رای خود می گذریم، اما سال به سال بیعت مان را با ولی فقیه محکم تر می کنیم. با احدی هم تعارف نداریم. با هیچ کس. از هیچ فتنه ای هم نمی ترسیم. از هیچ فتنه ای. دشمن و دوست باید فهمیده باشند تا ماه هست، فضای مه آلود عمری ندارد. در جمهوری اسلامی هر فتنه ای آب کوبیدن است در هاون.

 19. منتظرخورشید می‌گوید:

  اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه
  و المستشهدین بین یدیه
  و احفظ قائدنا امام الخامنه ای
  ….

 20. ف. طباطبائی می‌گوید:

  عکسی که مرحوم جنیدی و پسرشون گذاشتید خیلی دردناکه. خدا اموات همه مونو مورد رحمت خودش قرار بده.
  براشون فاتحه ای بخونیم…

 21. ف. طباطبائی می‌گوید:

  سرباز شایسته ای برای آقا هستید. تفاوت صبر و بصیرت و سکوت رو خیلی قابل فهم توضیح دادید. مطلب در عین اینکه پر مفهومه خیلی روانه.
  معنای واقعیه ولایت پذیری، ولایت پذیریِ حضرت فاطمه ست. اینکه امیر المومنین صبر کردن ولی حضرت فاطمه وظیفه خودشون دونستن که در اون شرایط ولایت پذیریشونو فریاد بزنن. خیلی شفاف بود. لذت بردم از خوندنش.

 22. سیداحمد می‌گوید:

  امام هادی (ع) می فرمایند:

  اگر مردم مسیرى را انتخاب کنند و در آن گام نهند، من به راه کسى که تنها خدا را خالصانه مى پرستد خواهم رفت.

 23. احسنت داداش حسین.ممنون از بصیرتت که اجازه نمیده سکوت کنید…

 24. تو غبار فتنــــــــــــــه ها نور ولایت چراغ راهمونه
  ما میمونیم با ولایت، تا شهادت، عالم اینو بدونه…

 25. م.اشرف می‌گوید:

  سلام به همگی
  احسنت! مانند حضرت آقا و آیةالله مصباح و دیگر بزرگان: نقد جریان و محدود نشدن به اشخاص و در عین حال منصفانه و جدا کردن حساب مسئولین خدوم از حاشیه سازان. احسنت و آفرین که عالمانه و حساب شده و در عین حال سرشار از شور! پاینده باشی
  _________________________________________________________________
  در مورد اینکه “ما وظیفه ای داریم و آقا وظیفه ای”: این جمله به مثابه شمشیر دولبه است و جای زیادی برای تبیین و گفتگو دارد چون یک معنای صحیح دارد که میتواند در بدنه حزب الله حرکت آفرین باشد و یک معنای غلط که توجیهی برای اقدامات خودسرانه است.

 26. سلاله 9 دی می‌گوید:

  تمام گله ما از بعضی ها این است: چرا اجازه می دهید زبان اغیار جلوی یار دراز شود؟!

  چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  یک نفر پیدا شود به این سوال ما جواب دهد.هیچ جوره نمی توانم هضمش کنم که آخر چرا؟
  مستمندان سیاسی تعبیر جالبی بود.این مستمندان سیاسی ما هم آن قدر پررویند که نظام هر چه قدر هم که کمک شان کند،باز دوقورت و نیمشان باقی است.باید طلا گرفت سرتاپای مستمندان اقتصادی را…
  سپاس ویژه به خاطر این متن تحلیلی و منطقی و بینش افزا.

 27. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی”

  ساعت ۰۰:۱۷
  تعداد افراد آنلاین: ۲۰ نفر

  ماشالله…
  داداش حسین بسیجیها فــــــــدائی داری…

 28. ترگل شیعه می‌گوید:

  هی روزگار هییییییییییییییییییییییی

 29. ترگل شیعه می‌گوید:

  “عمری است که شیعه دارد زجر می کشد از این بی معرفتی. نه اشک، که خون باید گریست.”

  واقعا

 30. داداش مرتضی اهوازی می‌گوید:

  “با ولایت فقیه نباشی، خواه به خدمت ایستاده باشی، خواه به خیانت نشسته باشی، نتیجه یکی است”

  وقتى حسین(علیه السلام) در صحنه است،
  اگر در صحنه نیستى؛
  هر کجا می‌خواهى باش!
  چه ایستاده به نماز،
  چه نشسته بر سفره شراب…
  شهید گلستانى

 31. داداش مرتضی اهوازی می‌گوید:
 32. به جای امیر می‌گوید:

  حضرالموت (گفت و شنود)

  گفت: یک مقام آمریکایی نزدیک به کاخ سفید از طرح مشترک آمریکا و اروپا برای تجزیه عربستان به سه کشور جداگانه خبر داده است.
  گفتم: معلوم می شود آمریکایی ها هم فهمیده اند که آل سعود در حال سقوط است و می خواهند قبل از سقوط حکام دست نشانده خود، عربستان را تجزیه کنند.
  گفت: حالا طرحشان برای تجزیه چیست؟
  گفتم: در این باره چیزی نگفته اند ولی به نظر من، باید جنوب عربستان را که سرزمین وحی است و حرمین شریفین در آن قرار گرفته به یک منطقه بین المللی و تحت مدیریت مشترک ملت های مسلمان تبدیل کنند و شمال عربستان که مناطق نفتی است را به ساکنان همان مناطق واگذار کنند.
  گفت: پس آل سعود چی؟!
  گفتم: مرد حسابی! پس منطقه «حضرالموت» را خدا برای چه در شبه جزیره عربستان خلق فرموده است؟!

 33. سلام بر شهدا (نظر دهنده ی خارج از کشور) می‌گوید:

  سلام
  کولاک کردید با این حالتون چه شیوا و کوبنده نوشتید خیلی وقت بود کسی اینقدر ساده و شفاف و دقیق در مورد ولایت پذیری در حال حاضر چیزی ننوشته بودشما در این دل نوشت به همه چیز اشاره کردی چه نهان و چه اشکار امیدوارم همیشه و همیشه در کارهایتان و همچنین افکارتان موفق و پیروز باشید چون حرف خیلی ها در این دل نوشت زده شده دست مریزاد انرژی مثبت گرفتیم یا علی

 34. ناشناس می‌گوید:

  اگر رئیس دولت به همین شکل به همزیستی خودش با جریان منحرف ادامه بدهد و آنها را نه تنها از خودش بلکه شر آنها را از سر نظام کم نکند بداند که دیگر :

  نیش فتنه گران را نخواهد چشید

  از ثواب دشمنی دشمنان خدا محروم خواهد شد

  دعای محرومین و آنهائی که دلشان چون پاک است هدایت دلشان بدست ولی فقیه است همراه و یاور راهش نخواهد بود

  عملش بی نتیجه و ثمری برای اسلام نخواهد داشت

  دشمن اسلام از او دیگر نفرت نخواهد داشت

  گوگل عکس فتوشاپ شده تمسخرآمیز از او منتشر نخواهد کرد

  احتمالا مرد اول سال مجله تایمز خواهد شد

  شاید برای جایزه صلح نوبل نامزدش کنند و او را در کنار شیرین خانم بنشانند

  به مراسمات باشکوه ثروتمندان مال مردم خورده دعوتش خواهند کرد و برایش ساعتها دست خواهند زد

  رسانه های امریکائی و اسرائیلی از او تمجید و تعریف و در مصاحبه ها او را فردی زیرک و فهمیده تر نشان خواهند داد که به درک درستی از سیاست رسیده است

  گفته اند که وقتی به سازمان ملل میآید جلوی هتلش منافقین و ضد انقلاب تظاهرات میکنند و فحش نثارش میکنند . دیگر نگران این هم نباشد خبری از آنها نخواهد بود

  جایش در نیویورک از همیشه امن تر و گرم تر و بر روی سر همه سیاسیون امریکا جای خواهد داشت

  بیش از گذشته او را در امریکا تحویل خواهند گرفت و تشریفات ویژه تر برایش قائل خواهند شد

  دیگر نمایندگان کشورها در زمان سخنرانی اش از سالن سازمان ملل بیرون نخواهند رفت بلکه نه تنها می نشنند بلکه برایش دست هم خواهند زد . خیلی هم بلند و مرتب

  دیگر صهیونیست ها تبلیغ نخواهند کرد که او را به نیویورک راه ندهید بلکه عکسش را از روی تابلوی کامیون های تبلیغاتی خودشان در شهر نیویورک برخواهند داشت و بجاش به او خوش آمد خواند گفت

  احتمالا اوباما نویت سخنرانی خودش را در سازمان ملل به او خواهد داد و با خانم کلینتون در زمان سخنرانی او برای عدالت و مدیریت جهانی برایش کف مرتب خواهد زد

  …..

  همه اینها را بدست خواهد آورد چرا که او هنوز به نامه ولی فقیه در مورد اینکه لیدر جریان انحراف را از خود و دولتش دور کند عمل نکرده است .

  همه اینها را بدست خواهد آورد اما در مقابلش نگاه مهربانانه رهبر را از دست خواهد
  داد.

  انتخاب با خود اوست .
  ولی فقیه و ملت اسلامی و یا دنیا با همه جلوه هایش .
  این دو با هم یکجا جمع نمیشوند .

 35. احمد می‌گوید:

  عالی.حرف دل همرو زدین حاج حسین.

 36. کوثر می‌گوید:

  با سلام وتشکر از نوشته های بسیار زیبایت . راستی می دانی اینروزها خیلی ها از عوامل نفاق و سبزهای جلبکی کنایه میزنند که دیدید ما زودتر از شما این باند را شناختیم ، این را نوشتم تا برادر بزرگوار ریاست محترم جمهوری بخوانند و بدانند که خیلی از بچه ولایی ها در این دوره نفاق جدید بخاطر خیلی از مسایل فقط سکوت میکنند و کنایه می شنوند و دم نمی زنند خدا همه ما را عاقبت بخیر بگرداند آمین

 37. م می‌گوید:

  (( عده ای بر عکس فاطمه، با حساب و کتاب شخصی ولایت پذیری می کنند؛ اگر دفاع از ولایت -به زعم متوهم خودشان- برای جناح رقیب، سود داشته باشد، حاضرند آنقدر علی را تنها بگذارند که “این عمار” بگوید، و اگر دفاع از ولایت -باز هم به زعم متوهم خودشان- چماقی بر سر جناح رقیب باشد، از عمار هم عمارتر می شوند‌ ))

  به مصاحبه های چند روز اخیر خواص بی بصیرت دقت کنید که از همه عمارتر شده اند و چه بهره برداری از شرایط کنونی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی که نمیکنند … فقط جای تأسف است که با رفتارهای اخیر دولت، توجیهی برای سکوت و بی بصیرتیشان در فتنه ۸۸ یافته اند، ولی ما خواص بی بصیرت که مواضعی مانند دشمنان این کشور داشتند را فراموش نمی کنیم

  (( نمی دانم چه رازی است تا مالک به در خیمه معاویه می رسد، در همیشه تاریخ باید برگردد تا علی را به جای دشمن، از دست دوست نجات دهد.‌ ))

 38. سیفایی می‌گوید:

  داداش حسین!
  یادمه روزهای آخر عمر حاج عبدالحمید جنیدی وقتی رفتیم پیشش میگفت شهادت آرزوی منه اما حاج خانم دیگه طاقت نداره!
  جمعه حاج خانم میگفت امام سجاد ما رفته!
  چند روزه خواب و خوراکمون گریه هست!

 39. پیام فضلی می‌گوید:

  ##خط دهی های آیت الله؛ نمی گذاریم «علی محمد باب» دیگری باب شود!
  http://sms88sms.persianblog.ir/post/1130/

  آیت الله مصباح: اگر این جریان ادامه یابد و یک روز دیدیم که «سید علی محمد باب» دیگری به دست خودمان و با ثمره خون شهیدان و مقاومت‌های فراوان به وجود آمده است،‌تعجب نکنیم!

 40. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **دعای حضرت زهرا در روز یکشنبه**

  پروردگارا! اول این روزم را رستگاری و آخرش را موفقیت، و میان آن را صحت و رستگاری قرار ده. خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که به سوی تو روی آورده اند و تو آنان را پذیرفته ای، و بر تو توکل کرده اند و تو آنان را کفایت کرده ای، و به سوی تو زاری نموده اند و تو آنان را مشمول رحمتت قرار داده ای.

 41. صبا می‌گوید:

  ” شاید در این دیار دل یار بشکند، اما هیهات ابهت علمدار بشکند.”

  “نمی دانم چه رازی است تا مالک به در خیمه معاویه می رسد، در همیشه تاریخ باید برگردد تا علی را به جای دشمن، از دست دوست نجات دهد. “

 42. یه بیست و ششی می‌گوید:

  “مگر “آقا” نگفته اند؛ مسائل را اصلی-فرعی نکنید؟!…”
  ببخشید برداشت بنده از فرمایش “آقا” این بود که مسائل را اصلی-فرعی کنید و مسائل فرعی را اصلی نکنید.

 43. حیران می‌گوید:

  شاید در این دیار دل یار بشکند، اما هیهات ابهت علمدار بشکند.

  “فضای مه آلود عمری ندارد.” اما هزینه و تلفات که دارد، رنج و زحمت که دارد، باید با روشنگری و تدبیر این تلفات را کم کرد.

  الهی ما را به بلایایی مبتلا نکن که شرمنده و بی آبرو شویم!

 44. هادی می‌گوید:

  سلام
  عکس زیبایی برای آقا نصر الله با متن شما با کیفیت بالا در قالب A3 آماده کردم که امیدوارم که هم ببینید و هم در سایتتون درج کنید البته بگم که ما هم از هم شهرستانی های آقا نصرالله هستیم خودش را تا به حال ندیده بودم ولی از رشادت های عمو ها و پدران بزرگوارش اطلاع داشتم امید وارم شهدا از دست همه ما راضی باشند .
  (در ضمن اگر صلاح دونستید لینک سایت ما را هم در پائین مطلب درج کنید http://WWW.PIY.IR )
  آدرس تصویر :
  http://s1.picofile.com/file/6663689134/abdolhamid.jpg

 45. حسن می‌گوید:

  با سلام
  آقای قدیانی عزیز
  لطفا به بار فقهی جملاتی که به کار میبندید توجه فرمائید
  این جمله را که وقتی حسین در کربلا است چه به نماز باشی چه به شرب خمر یکی است را مطابق با نظر خود قلب کرده ای
  در سخنرانی اخیر رهبری نیز از کار و خدمت گذاری دولت تمجید فراوانی شده بود .
  لاجرم یا نوشته شما صحیح نیست “با ولایت فقیه نباشی، خواه به خدمت ایستاده باشی، خواه به خیانت نشسته باشی، نتیجه یکی است”
  یا اینکه رهبری خدمات دولت را در راستای ولایت دیده اند و لب به تمجید گشوده اند
  که یعنی کل مطلبت زیر سئوال میرود .
  از اینکه نسبت به ولایت حساس باشیم نشانه خوبی در جامعه است . ولی اگر بر خلاف نظر رهبری حقایق را با اخبار غیر رسمی قلب کنیم هیچ جای توجیه ندارد .
  آقای قدیانی شما در ماجرای سخنرانی حضرت استاد علامه مصباح دیدید که رسانه ها چگونه بر خلاف مشی اسلام سخنان ایشان را تقطیع و سپس با تیتر های جهت دار انتشار دادند
  در حالیکه بعدها متن کامل سخنان ایشان را خواندم و نگرانی یک در ملیون ایشان را ملاحظه کردم دیدم در رفتار رسانه های به اصطلاح اصولگرا برای نفی طرف مقابل هیچ ملاحظه ای وجود ندارد
  آقای قدیانی عزیز باور کنید بنده ارادت خاصی به علامه و همچنین شما دارم ولی نمیتوانم مانند دیگران فقط به به چه چه بگویم
  در اینکه ما با سکوت کنندگان در فتنه زاویه داریم خلافی نیست ولی نمیشود برخوردمان با هر مخالف و یا به قول شما منحرف خارج از قواعد اسلام عزیز باشد
  برادر عزیز درست که وظیفه ما تابعین ولایت با ولایت گاهی میتواند متفاوت باشد
  ولی رعایت اخلاق و اصول اسلامی لازمه کار است
  اصولا وقتی ما یک جریان را بیشتر از نقد اعتقادی بصورت تبلیغات و بمباران رسانه ای بخواهیم از جامعه ترد کنیم
  مطمئن باشیم که یک جا ضزبه میخوریم و ای کاش فقط خودمان ضربه بخوریم نه اینکه به اساس ولایت و اسلام ضربه بزنیم
  برادر عزیز اگر شما میخواهید عمار امام خامنه ای باشید بهتر است که اولا مستند به اخبار تائید شده رسمی و ثانیا بر اساس رفتار بروز یافته این جریان که جای انکار نباشد این جریان منحرف را افشا کنید.
  آقای قدیانی اگر در عالم ریاضیات شما جواب یک معادله حل نشدنی را بگوئی از شما قبول نمیکنند و افتخار حل آن را به شما نمیدهند
  بلکه باید مستدل بر اساس قواعد ریاضی طریق بدست آوردن جواب را توضیح دهید
  در باب این جریان منحرف نیز نمیشود کسی بگوید دیدید من زودتر از همه هشدار دادم
  باید با دلایل محکمه پسند دلایل انحراف را بیان کرد . بدون اینکه نیت دیگران را در آن دخیل کنیم(مثلا بگوئیم فلانی این جمله را که گفته لابد منظورش این بوده)که فقط خداوند از دلها آگاه است
  با اشتیاق منتظر چنین نقدی از طرف شما هستم

 46. ف. طباطبائی می‌گوید:

  یکی نیست بزنه تو سر مسیح مهاجری با اون روزنامه مزخرفش؟

 47. ه.علی مددی می‌گوید:

  خداهمه ماراعاقبت به خیرکنه.

 48. سلام بر شهدا (نظر دهنده ی خارج از کشور) می‌گوید:

  سلام

  وای هر چه می خوانم سیر نمی شم خیلی خیلی لذت بردم

  باید برای هر چند خطش فکر و تعمق کرد

  کاش و ای کاش این دل نوشت زیبا را انهای که باید بخوانند بخوانند و تلنگری بشه برایشان و ای کاش ………

  بازم خسته نباشید دست مریزاد یا علی

 49. زینب می‌گوید:

  کار شیعه از زمان بیت الاحزان همین روضه خوانی ها بوده تا ظهور خورشید ادامه خواهد داشت
  نه برادر! اصلا شادی و خیال راحت و آب خوش سهم ما نبوده و نیست همانطور که سهم مادرمان زهرا نبود
  پس خیلی هم تعجب نمی کنیم و زیاد هم نااراحت نمی شویم که هنوز فتنه ۸۸ تمام نشده فتنه ی دیگری شروع شد

 50. رفیق شفیق می‌گوید:

  سلام.
  قبل اینکه متن رو بخونم اومدم اینو براتون تعریف کنم که:
  امروز تو سلف دانشگاه با چندتا از همکلاسی هام که اتفاقا جملگی از طایفه ی سبزها هم بودند نشسته بودیم که یکی از اونهابه یکی دیگه از اونها!داشت میگفت اون کتابی که فلانی معرفی کرده بود میدونی در مورد چی بود؟
  – در مورد چی بود؟!
  – نه دی؛نه دی ٨٨.
  -نه دی چیه؟
  -همون قضیه بعد عاشورا دو سال پیش!(خلاصه بعد کلی توضیح آخر گرفت!).
  حالا نگو کتاب رو یه آدم بی خیال همه چیز که اصلا با قضایایی سیاسی اونم به این شکل کاری نداشته بهشون معرفی کرده بود اینها هم رفته بودن نمایشگاه خریده بودن.
  خلاصه؛ادامه ماجرا.اونی که کتاب رو خریده بود به اون یکی گفت:
  – وقتی چند صفحه کتاب رو خوندم کف کردم!آخه من کتاب سیاسی نمی خونم!(تازه به قول خودش با ایدئولوژیش هم همراستا نبود!)
  در ادامه:
  این دوست ما برگشت به اون چندتای دیگه گفت همش نمی خواستم کتاب رو بخونم؛می بستمش باز دلم نمیومد باز میکردم چند صفحه دیگه اش رو می خوندم.

  منو میگی همچین خودم رو گرفته بود انگار نویسنده منم؛بعد هم شروع کردم از کتاب تعریف کردن.
  آخر سر همکلاسیم بهم گفت:من کتاب سیاسی نه دوست دارم و نه می خونم اما نویسنده این کتاب انقدر قلمش قویه که فکر کنم آخر مجبور بشم بخونمش!!!!
  (طفلک می خواست ببینه اگه من کتابو ندارمش بده به من که مجبور نشه بخونه!)
  داداش حسین عاشششششششششق قلم قویتونم!!!
  افتخار همه اید.میدونستین؟

 51. هموطن می‌گوید:

  سلام و وقت بخیر
  برادر بزرگوارم متن بسیار شیوایی نوشته اید .این روزها خیلی دلگیرم ، احساس مادری را دارم که فرزند محبوبش را درحال مرگ می بیند و برایش نمی تواند کاری انجام دهد.
  ای کاش دوره ریاست جمهوری آقای دکتر اینگونه تمام نشود، وقتی بیاد شب بیداری ها، دغدغه ها، مبارزه با جنبش سبز، روزهای اغتشاش و درگیری و همینطور عملکرد خود رئیس جمهور بخصوص در ارتباط با محرومین ، دفاع از مواضع جمهوری اسلامی و صلابت در مقابل دول غربی ،تلاشهای شبانه روزی و ساده زیستی ایشان می افتم ،ناخوداگاه دلم می گیرد.
  و این سوال را از خود می پرسم کجای راه را اشتباه رفتیم؟
  آیا کاری بود که می توانستیم انجام دهیم و ندادیم؟
  آیا الان می توانیم آقای دکتر را کاملا از جریان انحرافی جدا و ایشان را تبرئه کنیم؟
  به صحبت های حجت الاسلام آقا تهرانی می اندیشم که در مورد ولایتمداری آقای احمدی نژاد صحبت نمودند و بغض و دلگیری آقای دکتر از اتهام زاویه داشتن با حضرت ماه!

  بعد به عملکرد چند روزه بعضی از اصولگرایان می نگرم که چه خوب از آب گل آلود ماهی می گیرند همانها که فرزندانشان در فتنه ۸۸ خوش درخشیدند و خود نیز عملکرد جالبتری نداشتند. شاید جریان انحرافی به دنبال کسب رای باشند اما اینان نیز دست کمی ندارند.
  این روزها همه ولایتمدار شده اند!
  وچه بد کسی را که شاید لغزیده ،هل می دهند و آسمان به ریسمان می بافتند.
  من این بادها و بیدها را خوب می شناسم و این روزها بصیرتم را افزایش می دهم.
  بعضی از ما به اصطلاح بچه حزب الهی ها ،به جان یکدیگر افتاده ایم و گرگ درمیانمان رنگ میش گرفته است .می خواهیم تا می توانیم یکدیگر را عصبانی تر کنیم! و راه هرگونه آشتی را ببندیم!
  ما که تا حضرت ماه هست انشاءالله ستاره های اوییم .
  امیدوارم آقای دکتر نیز هنوز ستاره ایشان باشند .
  همواره برای عاقبت بخیری و ولایتمداری ایشان و خودم دعا می کنم !
  شما نیز دعا کنید مرگ فرزندم را نبینم!

 52. چشم انتظار می‌گوید:

  با اذن ازمبصرخواستنی وبلارقیب قطعه ، سیداحمدعزیز :
  پیام بازرگانی
  افراد (آفلاین) میلیون هانفر ! آن لاین بودن درقطعه ی مقدس ۲۶ سعادت می خواهد .

 53. منتظر خورشید می‌گوید:

  اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر
  وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه
  و المستشهدین بین یدیه
  واحفظ قائدنا امام الخامنه ای

 54. زلزال می‌گوید:

  هوالحکیم،
  سلام آقای قدیانی،

  این دومین بار است که میخوام مهمانتون بشم!
  میپرسید چرا مهمان؟!
  بخاطر اینکه ما که نه سایت داریم نه وبلاگ ،فقط یه مهمونیم اونم با یه نظرناچیز یا کامنت!
  خونه به دوش اما دغدغه مند!
  با این حرفا یهو دلتون نسوزه!

  هیشکی حاضر نشد نظرمو توی سایتش منتشر کنه ،نمیدونم چرا؟
  البته سایت هر کسی ۴ دیواری اختیاره و ما مهمون.

  آقای قدیانی،

  اگر میگم امسال سال جهاد اقتصادیه و آقامون فرمان جهاد دادند که این دغدغه و عشق بنده حقیر است به ولایت و رهبری.

  اگر ناشناسم و خانه بدوش اما دوست دارم سرباز ولایت باشم بدون نام و نشان و توقع فقط جهت ادای تکلیف.

  اگر همه گارد گرفتن برای انتخابات بنده یه حرف دارم:

  کاندید اصلح و محبوب بایستی اسفند ماه کارنامه جهادگری خود را بهمراه بیاورد چون که امسال سال جهاد اقتصادی است.

  کارنامه ای که نشان دهنده فرمان پذیری سرباز ولایت است و عشق خالصانه و عملی به آقامون.

  اما هیچ کس حاضر نشد توی سایتش نظرمو منتشر کنه.چرا؟!

  والسلام.

 55. شریفی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی

  سلام بر خامنه ای درود برشهیدان تا زنده ایم رزمنده ایم .چهارشهیدچه بگوییم؟

  روح شان شادکه نزدخداروزی می خورند.وخدا قرین رحمت کندتنهابازمانده شان

  را وتسلیت به همه انسانهایی که درد دین و وطن دارند.برادرم خسته هم نباشید.

 56. زلزال می‌گوید:

  هوالحکیم،
  سلام آقای قدیانی،
  ما خانه بدوشان ،عاشق ولایت و رهبری کماکان بوده ایم و خواهیم ماند.
  و بعد از ۱۰۳۰ فهمیدم چرا نظریات ما عاشقان ناشناس در ۴ دیواری
  اختیاری سایتها خریداری ندارد.
  والسلام علیکم و رحمة الله برکاته

 57. م.اشرف می‌گوید:

  قسمت انتهایی مصاحبه سه داستان از رحیم مخدومی راجع به فتنه است حتما بخوانید بسیار زیباست…

 58. حی علی الجهاد می‌گوید:

  “مسئله جریان مذکور، مسئله ما نیست؛ مصیبت ماست و در مصیبت، از بصیرت واجب تر صبر است. خواهش می کنم یک بار دیگر به تفاوت معنای صبر و سکوت توجه کنید، که سکوت تسلی نمی دهد این مصیبت را. ما در آن واحد، باید هم صبر داشته باشیم و هم بصیرت تا بگوییم که از نظر امت حزب الله، سیدعلی همان روح الله است و تا خامنه ای هست باید برای فتنه های پیچیده رجز خواند و به جای سکوت، داد زد و فریاد کشید که ای فتنه های تودرتو! ما را دریابید…”

  تازه الان وقت کردم بخوانم این متن بصیرت افزا را

  بعد که آمدم نظر بدهم دیدم دوباره نوشته اید آن هم یه متن طولانی! آن هم درباره راس الفتنه که حتما خواندنی است!

  خدا خیرتان دهد که دارید یک تنه جای چند نفر تلاش می کنید در جهت روشنگری

 59. مهدی می‌گوید:

  آفرین داداش
  مثل همیشه طولانی و زیبا

 60. sabte asrar می‌گوید:

  سلام
  با “گرگ های زخمی” بروزم! حتما سری بزنید!
  http://sabteasrar.loxblog.com/
  http://adeldarbandi.blogfa.com/
  به امید ظهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.