برای مولای مالک، امام عمار، رهبر تمار

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس

این چند خط را به امر چند تن از مادران شهدا می نویسم. گفتند؛ بی وجودی اگر ننویسی:

لعنت خدا در این شب عزیز قدر بر مسئولین بی شرف بنیاد که برای هر ننه مرده ای کارت بنیاد شهید صادر می کنند. لعنت خدا بر آنهایی که می خواهند نام خیابانهای ما را به نام کثیف این متهمین مرده گره بزنند. لعنت خدا بر کسانی که نام مقدس پدر و مادر شهید را جعل می کنند. خدا کند به داغ دیگر بچه های شان بنشینند. آقای خامنه ای! شما یک کاری بکن. دارند نام شهید را جعل می کنند. ما که به جز شما جایی نداریم پناه ببریم. همه امید ما تویی. شهدای ما برای ولایت رفتند. اینها دارند نام شهید را لکه دار می کنند. کاری بکن. شما فقط درد ما را می فهمی. شما می دانی ما بعد از شهادت عزیزان مان چه زجری کشیدیم در این دنیا. اینها دارند زجر ما را بیشتر می کنند. شما کاری بکن آقای خامنه ای. پای نام شهید در میان بود و الا پای شما را به میان نمی کشیدیم. شما کاری بکن. ما که به جز شما چه کسی را داریم. شمایی مولای ما. حافظ خون پاک شهدای مظلوم ما.

سروده ای تازه از “امین”: روزگار غریب و ناجوریست، از مفاسد شهید می سازند؛ بر دل خون مادران شهید، با تمام وجود می تازند؛ با جسارت، به این حماقت خود، در کمال غرور می نازند؛ بهر خشنودی دل دشمن، شرف و عقل خویش می بازند.

شکستن شیشه بنیاد، اولین و کمترین کار ما در عوض شکستن دل مادران شهداست

با سنگ مزار پدران شهید مان شیشه های بنیاد مثلا شهید را می شکنیم

حسین قدیانی: آقایان بنیاد شهید! شما دل مادران شهدا را شکستید. فعلا یک هیچ به نفع شما اما ما هم بلدیم در عوض این عمل زشت شما یعنی شکستن دل مادران شهدا، شیشه های بنیاد شهید را بشکنیم. نگذارید کار به جای باریک کشیده شود. ما شما را تا مرز غلط کردیم، می بریم. دل مادران شهدا را شکستید. فعلا اولین کارمان این است؛ شیشه های بنیاد شهید را می شکنیم. هر شیشه ای شکست، مسئولیتش را من بر عهده می گیرم. روزی یکی از سرداران جنگ به بچه بسیجی ها گفت: اگر ماشینهای اینجا برای سوار کردن شما نگه نداشتند، با سنگ بزنید شیشه اش را بشکنید، مسئولیتش با من. اگر مسئولین نامحترم بنیاد خودشان را به نشنیدن زده اند، ما حاضریم با ساختمان بنیاد شهید با زبان سنگ صحبت کنیم. ما این همه سال یتیمی نکشیده ام که به هر کس و ناکسی شما شهید بگویید و به نامش خیابان هم بزنید. خاک بر سرتان. می خواهید به شما بگویم از آن ۳۰۰ هزار شهید، چند شهید حتی یک کوچه بن بست به نامشان نیست. خدا به حق این شب عزیز کاری کند که آه مادران شهدا دامن تان را بگیرد. آه همین شهید گمنام.

کاری از امیرعلی مدیر وبلاگ آینده از آن حزب الله:


کاری از ساندیس خور:

اثری زیبا از محمد مقدم:

مسئله خوارج، مسئله نبود؛ “مصیبت” بود
همان میخ در که فرو رفت در پهلوی فاطمه، حالا می خواهد مانع رفتن تو شود و همان مرغابی ها که نمی دانند مزار زهرا کجاست، صدای شان از رفتن تو در آمده. مدینه، “مدینه شهر پیامبر” چه گلی به سر زهرا زد که حالا کوفه، “کوفه این عمار” بخواهد هوای تو را داشته باشد. خانه نشین ات کردند، متهم شدی به عافیت و آمدند خانه ات و حسنین را زیر دست و پا له کردند تا زمام امور را از دست خلفای ستم به دست امام معصوم بسپرند و بعد همین ها تو را متهم کردند به خشونت. در نماز هم به جای خم ابروی یار به فکر انگشتر تو بودند و یک روز اگر دیر دق الباب می کردی خانه یتیم را، شکم شان برای شیر علی تنگ می شد اما دل شان برای شیر خدا تنگ نمی شد. شمشیرت را دوست داشتند اما فقط در خیبر و بدر. مهم ذوالفقار تو نبود که با عدالت عهد بسته بود، مهم طلحه بود که با پیامبر عکس داشت و از آن مهمتر احترامی بود که خوارج برای قرآن قائل بودند. چه کشیدی مولا تو از دست کوفه. ابن ملجم یک بار فرق تو را شکافت و ابن کوفه هزار بار قلب تو را. روزی سرما را بهانه کردند و دگر روز گرما را و تو ای مولای ما به تنهایی سرد و گرم روزگار را چشیدی. مالک رسیده بود به در خیمه معاویه و نمی دانست که خوارج هم به در خیمه علی رسیده اند! برگرد مالک. نمی خواهد جان معاویه را بگیری. اینجا چیزی که زیاد است کوفیانی هستند که می خواهند جان علی را بگیرند. تو در قلب لشکر کفر با یک معاویه طرف بودی و اینجا معاویه های مکرر قرآن را بالای نیزه برده اند و حکم خدا را دارند به رخ ولی خدا می کشند. برگرد مالک. قرآن خواندن را از علی آموخته اند و نیزه دست گرفتن را و خدا را و محمد را و مسلمانی را و این همه حالا یک طرف، علی تنها یک طرف و بیچاره آن یتیمی که می خواهد میان اسلام و علی، قرآن و علی، محمد و علی و لابد خدا و علی، یکی را انتخاب کند. شیر خود را در شب از دست علی می گیرد و در روز علیه علی شمشیر می کشد تا مبادا قرآن تنها بماند! چه فتنه پیچیده ای. در احد اگر تنگه را به سودای سود رها کردند، در صفین برای چه گذاشتند علی تنها بماند؟ اینجا غنیمتی در کار نبود اما مسئله اینجاست که بصیرتی هم در کار نبود. باز در جمل پای ثروت در میان بود، در نهروان پای چه در میان بود؟ اگر در صفین پای قدرت در میان بود، در نهروان پای چه در میان بود؟ می توان گفت پای بی بصیرتی. این البته همه آن چیزی که درباره خوارج می توان گفت، نیست چرا که مسئله خوارج، اصولا مسئله نیست، بلکه مصیبت است. مسئله را راحت و یا به سختی می توان حل کرد و یا گاه حتی می توان صورت مسئله را به جبر روزگار پاک کرد. علی مسئله بدر و خیبر و احد و خلافت و جمل و صفین را به خوبی حل کرد اما مسئله خوارج (که باز هم البته علی به زیبایی از پسش برآمد) نه یک مسئله که یک مصیبت بود برای علی. اتفاقا در ظاهر جنگ با خوارج، بسیار راحتتر از جنگیدن با اصحاب جمل و اصحاب صفین بود. خوارج نه تمکن مالی و نه البته سابقه درخشان شترسواران را داشتند و نه قدرت طلبی سپاه معاویه و عمروعاص را. مسئله خوارج از آنرو مصیبت است که تو باید روزی روزگاری قید مسئله اصلی را بزنی و خار را از چشم خود و استخوان را از گلوی خود بیرون درآوری. خار و استخوانی که از نظر عده ای جزئی از پیکر تو شده اند و آنقدر به تو نزدیک اند که کسی باورش نمی شود، جبهه دیگر دشمن تو باشند اما دشمن اصلی که معاویه باشد، روزی روزگاری تو مجبوری رها کنی و به مالک بگویی برگرد، چرا که از مالک نزدیک تر به خیمه معاویه، خاری است که خانه کرده در خیمه چشم علی و استخوانی است که رسیده به گلوی علی. پس خوارج مسئله نیست، مصیبت است. با خوارج از همان ابتدا نمی توان به جنگ رفت، چرا که تو برای جنگ با ایشان نه دلیل محکمی داری و نه ایشان مسئله اصلی تو شده اند اما روزی که مالک به خیمه معاویه رسید، این مصیبت (و نه مسئله) همچون خاری خود را به چشم تو می رساند که دیگر نمی توانی دشمن اصلی را ببینی و همچون استخوانی در گلوی تو می شود که تو نمی توانی یک نفس به راحتی بکشی. خوارج بر خلاف اصحاب جمل که عکس های شان با پیامبر را به رخ علی می کشیدند، عکس های شان با خود علی را به رخ علی می کشند و به این می گویند مصیبت نه مسئله. خوارج در جمل و در صفین و در سرما و در گرما و در محراب و در منبر و در نماز جمعه و در همه جا، در همه جا با علی بودند و این مسئله از آنرو مصیبت است که خود را به علی، نزدیکتر از حتی علی به علی می دانند. خوارج باورم هست نه قرآن را که خود علی را به رخ علی کشیدند. شاید اگر طلحه زنده مانده بود، بعد از جنگ نهروان به علی می گفت: تو آن همه سابقه دوستی ما را در جمل، آن همه نان و نمک خوردن را، آن دوستی ۵۰ و چند ساله را فروختی به عدالت و حالا تحمل کن. این طعنه به علی کافی است تا خوارج را نه یک مسئله که یک مصیبت برای علی بدانیم. این مصیبت، این خار در چشم و این استخوان در گلو به راحتی، حتی راحت تر از جمل قابل کندن است اما طعنه طلحه، کاری می کند با دل آدم که صدای علی، تنها از دل چاه بیرون بیاید و از همین روست که مسئله خوارج یک مسئله نیست، یک مصیبت است. علی در جنگ نهروان گویی داشت با گذشته خویش می جنگید. یک طرف خودش بود و دیگر سو همه آنهایی که عمری در کنار او بودند. همه آنهایی که علی به خاطر ندای حق طلبی و عدالت خواهی ایشان، جلوی دوستان سابق و یاران با سابقه خود ایستاد و حالا می بیند که محرمی جز چاه و مرهمی جز ماه و انیسی جز شب و مونسی جز غم ندارد. ول کن میخ در عبای مولا را. تو اگر معرفت داشتی، فرو نمی رفتی در پهلوی فاطمه. بس کنید مرغابی ها. اشک تمساح نریزید ای یتیمان کوفه. شما شیر هوس کرده اید نه علی شیر خدا را. همین شما که نان علی را خورده اید، روزی حسین را می کشید و زینب دخت علی را سنگباران می کنید. اشک شما در فراق علی نیست. دل تان برای مولا نسوخته است. شکم تان هوس شیر کرده است. من شک دارم در محبت شما نسبت به علی. علی با آنهمه عظمت که عده ای گمان به خدایی اش برده بودند، می نشست زمین و شما را روی دوش می گرفت و چهره اش را برای شما خنده دار می کرد تا شما روزی که بزرگ می شوید، با تیر ۳ شعبه، حنجره علی اصغر حسین را بدرید و رقیه را زخم زبان بزنید که؛ ای بچه یتیم! تو بابا نداری. بابای تو سر ندارد. ای علی! می دانم که روزگار بر تو سخت گذشته است و کاش مردمی دیگر، امتی بهتر، چون تو امامی داشتند و قدر تو را می دانستند اما “لا یوم کیومک یا اباعبدالله”. باز یکی بود که صورت تو را با دستمال زرد ببندد اما فرزندت حسین حتی کفن نداشت و آن یکی فرزندت عباس با لب تشنه به شهادت رسید. یادت می آید دستان کوچک عباس را به ام البنین نشان می دادی؟ دخت تو زینب را آواره کوه و صحرا کردند. یادت می آید بعد از فاطمه، هر وقت دلت برای زهرا تنگ می شد به زینب نگاه می کردی و فاطمه را می دیدی؟ آری؛ همین زینب که الان پرستار توست، آری همین عقیله بنی هاشم را روزی …
***
علی جان! بگذار زینب خوب تو را نگاه کند. در کربلا دلش برای تو تنگ می شود.

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس

سروده ای از برادرم سید حمید امامی: سلام بر تو که با مـــولا هنوز بر سر پیمانی، به یاد حضرت خورشیدی “و ان یکاد” که می خوانی؛ قلم، به دست که می گیری به قلب فتنه شبیخونی، تو ای نواده روح الله، غلام ماه خراسانی؛ بخوان حدیث ولایت را میان این همه جان بر کف، در این سقیفه تکراری، صدای بوذر و سلمانی؛ به یاد کاوه آهنگر، به جای همت و زین الدین، بکوب بر سر اهریمن، تو از سلاله طوفانی؛ صبور باش و خرامان رو، ولی مقاوم و محکم تر، به کفش وصله زده خو کن، درابتدای بیابانی؛ تفنگ فصل سکوت سخت، ستون عرصه جنگ نرم، شهیدزاده پرچم دار، حسین اکبر قدیانی.

سروده ای از امیر، وبلاگ شبکه اجتماعی بیشمار: سلام حسین قدیانی/ تو فرزند شهیدی/ یه وقت تو کم نیاری/ تو فرزند بسیجی/ وقتی بابات جبهه بود/ فدایی امام بود/ وقتی بابات شهید شد/ سربندش یاعلی بود/ علی تو کل تاریخ/ مظلوم و تنها بوده/ علی برا دشمنا / خار ِتو چشمها بوده/ آقا خیلی غریبه/ سیدعلی حبیبه/ مثل خود ِروح الله/ خامنه ای غریبه/ بابات با اون شهیدا/ همگی می دونستن/ یه روز میاد تو ایران/ علی شناسا نیستن/ امّا امید اونها/ همش به این بسیجه/ امّا امید اونها/ یه فرزند شهیده/ خسته نشی حسین جون/ مونده نشی حسین جون /دشمن توی کمینه/  کم نیاریم که خیته /ببین صدای ناله/ میاد از توی چاله/ ایّادی استکبار/ همه شدن آواره /بی بی سی و وی اُ اِی/ دشمن این نظامن/ کروبی و میرحسین/ معاندِ نظامن/ خاتمی و جورج سوروس/ با همدیگه داداشن/ فائزه و رهنورد/ انگاری خواهراشن/ گنجی و نوری زاده/ مثل کلاغ می مونن/ سازگارا سحابی/ مثل الاغ می مونن/ عطاء ا.. مهاجر/ با داود ِبیک زاده/ میرن توی کاباره/ پیشه یه مشت زن باره /فاطمه بی حقیقت/ جمیله بی کدیور/ ببین چطور دوتاشون/ باهم شدن در به در/ معتمد ِآریا/ با بهاره رهنما/ ببین چطور میچاپن/ این همه از سینما /یه روز لیلی رشیدی/ یه روز رضا عطاران/ بیچاره ها پول می خوان/ به نرخ روز نون می خوان/ یه روز به رنگ سبزن/ یه روز رنگ و بارنگن/ مگه اشکالی داره/ لجن ها هم قشنگن /هرکی ریا کار باشه/ یه روز دستش رو می شه/ فرق نداره کی باشه/ شاید فلانی باشه /امّا اینا که دیدیم/ شرم و حیا ندارن/ فقط می خوان لخت باشن/ تو بغل هم باشن/ آزادیشون همینه/ حزب بازیشون همینه /اونا می خوان تو پارتی/ ولو باشن همیشه /سیاسی شون همینه/ هرچی بگی همینه/ همه چیزا براشون/ تو پول خلاصه می شه.

پاسخ من: سلام عزیز دلم/ غصه تو من نبینم/ روزی با ۶ تا مطلب/ من کجا کم میارم/ من ارگان باتومم/ عاشق کوچه کثیف/ هر کی بگه کروبی/ منم می گم پیف پیف پیف/ من همینم که هستم/ مست بسیجی هستم/ خرخره خاتمی/ نشسته توی دستم/ زیادی عرعر کنه/ موسوی بی غیرت/ هست کسی که تو اینجا/ با قلم بابایی اش/ با دعای شماها/ تو قطعه ۲۶/ نسلشو ابتر کنه/ اگه می خوای بدونی/ عوض شدم یا خسته ام/ بدون که ای عزیزم/ من همینم که هستم/ تندتر از این می تونم/ شل تر از این نمی شه/ هر کی منو شل می خواد/ متاسفم نمی شه.

سخنی با مسئولین نظام

ما شهید نداده ایم که شما نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید. از نظر شما هر کسی ممکن است شهید باشد اما از نظر ما شهید به شاهدی می گویند که مزارش زیارتگه عشاق باشد. نام هر خیابانی را اگر به نام این ۳ متهم مرده عوض کنید، بدانید برای امت حزب الله پایین کشیدن نام این ۳ متهم از پایین کشاندن مجسمه شاه ملعون قطعا سخت تر نیست. اگر می خواهید امتحان کنید. در صورت انجام این خطای نابخشودنی از طرف مسئولین، مطمئن باشید که ما نام کثیف متهمین مرده این نظام مقدس را به راحتی آب خوردن از در و دیوار شهر حذف می کنیم. در نهایت لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند. و در نهایت سخنی با والدین این متهمین مرده! فرزندان شما را بنیاد شهید، شهید اعلام کرده، مبارک باشد اما شما غلط کردید پدر و مادر شهید باشید و غلط کردید تقاضا می کنید که خیابانی را به اسم مثلا شهیدتان که متهمی مرده بیش نیست، کنند. این آرزو را به گور خواهید برد که با حضور این همه بسیجی، جایی، خیابانی، مکانی از این مملکت به نام فرزند متهم و البته مرده شما شود. به گور می برید این آرزو را. یک جای این مملکت اجازه نمی دهیم قبل از نام متهمان مرده شما، کلمه مقدس “شهید” آورده شود. آورده شود، پاک کردنش کار ۳ سوت است. ۳ سوت این لکه ننگ را پاک خواهیم کرد و بنیاد شهید، شهرداری، مجلس و هیچ ارگان و نهاد دیگری هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند. ما ۳۰۰ هزار بابااکبر تقدیم راه اسلام نکردیم که حالا در خود جمهوری اسلامی، سر از بدن کلمه مقدس “شهید” ببرند. امتحانش برای شما هزینه سنگینی دارد اما برای ما مجانی است، چرا که ما دانیال های میدان شوشیم. پایین می آوریم هر پلاکی که نام شهید را جعل کرده باشد. اخلاق ما بچه بسیجی های ترمز بریده کاملا دست نیروی زحمتکش و خدوم انتظامی هست. و من الله التوفیق.

***

ریاست از این پس نا محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان/ جناب آقای زریبافان/ با سلام
نظر به متن “پرونده بابااکبر را پس بدهید” در همین وبلاگ مقدس، از شما برادر ارجمند تقاضا دارم در اسرع وقت پرونده پدرم را به یکی از نشانی های موجود در آن پرونده پس بدهید. عارم می آید پرونده پدر شهیدم در بنیادی باشد که متهمین به آشوبگری را هم شهید می خواند. از نظر بنیاد شهید یا باید پدر من شهید باشد و یا این ۳ متهم که اصلا برایم مهم نیست به حق و یا به ناحق کشته شده اند، چرا که این مسئله در حیطه وظایف من نیست و در هر دو صورت من بی گناهم. در ضمن یک فرزند شهیدی در این مملکت کتابی نوشته به اسم “نه ده”. از کور بودن چشم آن بنیاد نسبت به فعالیت فرهنگی فرزندان شاهد صمیمانه کمال امتنان را دارم. ظاهرا از نظر بنیاد شهید همان بهتر است که مثل فرزندان برخی دیگر از شهدای درجه یک باشی. گفتنی است اگر به این نامه ظرف مدت یک هفته ترتیب اثر ندهید، همین نامه را به حجت الاسلام رحیمیان خواهم نوشت و همزمان پرونده شهید اکبر قدیانی را از بنیاد مثلا شهید بیرون می آورم. اگر “حسین” شهید است، بی شک حرمله حرامزاده است و آن متهمی که بی گناه کشته شده، فقط یک متهم مرده است و نه یک شهید. جذب حداکثری قطعا و حتما به معنای شهید خواندن مردگان نیست. زورتان به آقای روح الامینی و به رسانه های خواص بی بصیرت نمی رسد، دلیل نمی شود که کلمه مقدس “شهید” را هم شهید کنید و همه دق دل تان را بر سر این واژه مظلوم خالی کنید و از همه بدتر از رهبری مایه بگذارید. لطفا واژه مقدس شهید را به شهادت نرسانید. لطفا واژه مقدس شهید را در تابوت نگذارید. لطفا واژه مقدس شهید را قبر نکنید. لطفا سر این واژه مقدس، سر کلمه شهید را نبرید. لطفا سر واژه مقدس شهید کلاه نگذارید. به قرآن آه ما شما را می گیرد. خدا جای حقی نشسته است. مادران شهدا نگذارید نفرین تان کنند.
با سپاس فراوان از زحمات شما برادر دلسوز

***

پرونده بابااکبر را پس بدهید

بنیاد شهید ۳ تن از کشته های حادثه کهریزک را شهید اعلام کرد. چقدر خوب! چه مهربان! لطفا این خبر را تکذیب نکنید و آن را شایعه نخوانید و البته درست است که در باغ شهادت باز، باز است اما نه اینقدر دیگر! به این گل و گشادی گمانمان نبود. در باغ شهادت در دیگ نیست که گربه ها بخواهند بی حیایی کنند. بنیاد شهید می تواند خیلی ها را شهید اعلام کند اما ملت وقتی در تشییع پیکر پاک شهید غلام کبیری، “حسین” را شهید خواندند، از بنیاد شهید اجازه نگرفتند. از نظر نسل عاشورایی ۹ دی این ۳ نفر قطعا شهید نیستند. متهمینی هستند که شاید بی گناه کشته شده باشند. آنهم شاید و شاید سزای عمل شان این نبود اما به هر حال در متهم بودنشان هیچ شکی نیست. ندا آقاسلطان که در خیابان کارگر موسیقی کار می کرد. این ۳ نفر که ارواح عمه بنیاد شهید، شهیدند. فلانی که قصد بدی نداشت. آن یکی که فامیل آن ملعون بود. این یکی که آمده بود اعتراض قانونی کند. فلان دخترک که برای پسربازی آمده بود خیابان. فلان پسرک که برای دختربازی. با این حساب ظاهرا آشوبگران عاشورا آبدارچی های همین بنیاد شهید بودند. اگر شهید یعنی “حسین غلام کبیری”، کسانی که آن طرف خیابان ایستاده بودند به سنگ پرانی، حرمله های امروزند یا لااقل متهم بودند به حرمله بودن و یا اصلا بی گناه بودند، به هر بی گناهی به صرف بی گناه کشته شدن، نمی توان لقب شهید داد. من یک دل دارم و آن را خرج مادر شهید غلام کبیری می کنم و برای اشک تمساح پهن هم بار نمی کنم. پرونده هر شهیدی دست امام حسین است؛ بنیاد شهید ظاهرا زیاد خودش را تحویل گرفته. پرونده بابااکبر را به من پس بدهید. از نظر امام حسین، پدر من شهید است؛ از نظر شما باشد یا نباشد پشیزی برای من ارزش ندارد. شما حق ندارید با شهید اعلام کردن هر آنکه دل تان بخواهد، به خون ۳۰۰ هزار بابااکبر توهین کنید. پرونده ای که در دست سیدالشهداست حیف که خاک بخورد در این اداره های شما. هیچ فرقی این ۸ ماه دفاع مقدس با آن ۸ سال دفاع مقدس ندارد. اگر جاسم نفهمیده اگر صدام اگر آمریکا اگر غرب از نظر ما شهید است، کسانی که آن طرف خیابان اغتشاش داشتند به ریش آغشته به خون امیر ذوالعلی و حسین غلام کبیری و به چادر آن خواهر بسیجی و دختر خرد ساله شهیده اش می خندیدند هم شهیدند. پرونده بابااکبر را به من پس بدهید. اشتباه هم نکنید؛ ما حقوق بگیر شما نیستیم. پدرم معمولی مرده بود، حقوق مادرم بیشتر بود. شما لیاقت تان همین شهید خواندن هر کس و ناکسی است. به شما بیشتر فشار می آوردند نداآقا سلطان را هم شهید می خواندید. پرونده بابااکبر را پس بدهید. بنیاد شهید ممکن است این خبر را تکذیب کند و یا آن را شایعه بخواند! حتی شایعه این خبر زشت هم که ماههاست پیچیده و هیچ مسئولی از بنیاد شهید آن را تکذیب نمی کند کافی است که من به شما بگویم؛ پرونده بابااکبر را پس بدهید. شما در بنیاد شهید هنوز هم بسیاری از افراد مخلصی که در حین انجام ماموریت به شهادت رسیده اند، شهید اعلام نکرده اید. چون نه پدرشان روح الامینی بود و نه پشتشان به رسانه ای گرم. شما هنرمند شهید سعید جان بزرگی را تا مدتها عارتان می آمد شهید اعلام کنید. شما بسیاری از سپاهیان و بسیجیانی که در سوانح هواپیمایی به شهادت رسیدند، بعد از کلی ناز و نیاز شهید اعلام کردید. پس من حق دارم به شما بگویم؛ پرونده بابااکبر را پس بدهید.

… و باز هم پانوشت: لطفا از رهبری در این مورد هزینه نکنید. “آقا” خودشان گفت که موضع شان را علنی و نه در خفا اعلان می کند. آقا علنی بابااکبرها را شهید می داند و شهید می خواند اما دیگران را ما از زبان مبارک ایشان نشنیده ایم که شهید بخوانند.

همین متن به زبان طنز

بنیاد مثلا شهید به لج فرزندان شاهد ندید بدید تازه ترین لیست شهدا و جانبازان و غیره را بدین شرح اعلام کرد:

شیخ ساده لوح؛ سید شهیدان اهل کلم!

شیخ بی سواد؛ جانباز جنگ نرم. نامبرده به دلیل کتک خوردن فراوان از امت حزب الله به این درجه رفیع رسیده است!

مهدی هاشمی؛ مفقودالاثر. پیکر پاک این آقازاده هنوز از زیر خاک پاک لندن برنگشته است!

خاتمی ملعون؛ ایثارگر آن لاین!

مهندس موسوی؛ جانباز چیز درصد!

زهره کوهنورد؛ داماد طبقه هفتم بهشت!

موسوی خوئینی ها؛ پستوء الاثر!

محمد علی ابطحی؛ آزاده از زندان کبریت!

***

بهشت را به شهید دهند و به کارت بنیاد شهید ندهند
زنبیل، از این زنبیل قرمزهای قدیمی سوراخ سوراخ دستش بود و ایستاده بود کنار اتوبان … اتوبان …؛ حالا هر چی زور می زنم اسم اتوبان یادم نمی آید. پیر شدیم رفت. تو به این عکس بالای وبلاگ نگاه نکن. مال ۳ سال پیش است. اصلا چند سالم است الان. ۳۱ سال. ۵۰ سال اگر در این دنیا زنده باشم فقط ۱۹ سال از عمرم باقی مانده. ۳ سال هم بیشتر از بابااکبر زندگی کرده ام. این هم خودش یک نوع بی ادبی است. آدم که از پدرش بیشتر عمر نمی کند. با ادب خانم رقیه بود که در همان ۳ سالگی و مثل پدرش به شهادت رسید. ما درد یتیمی نکشیده ایم و الا تا الان باید ۷ تا کفن پوسانده بودیم اما به هر حال فرزند شهید باشی ۶۴ سالت هم شده باشد، باز یک بچه شهیدی، مثل آن پیرزن زنبیل به دست چند خط بالا. حالا من از کجا فهمیدم فرزند شهید است این پیرزن؟ قصه دارد. قصه اش را برای تان تعریف نمی کنم؛ چون پیرزن قسمم داد چیزی از زندگی اش ننویسم اما پیرزن که با حفظ سمت، مادر شهید هم بود، از کجا فهمید من یک نویسنده ام؟ این را ایشان باید به شما بگوید ولی مسئله اینجاست که این بار من به او قسم دادم که از زندگی ام چیزی به کسی نگوید. لام تا کام. اصلا چی کار دارید؛ یک سری حرف میان ما رد و بدل شد که باد هوا نبود؛ یاد “حوا” افتاده بود در دل دو تا “آدم”. حوا مادر شهید والامقام هابیل است، حالا بنیاد شهید برود برای قابیل با بیل کارت صادر کند! شهید وصیت نامه دارد و وصیت نامه اش را با خون خود می نویسد. قابیل پلاک نداشت. شهید بی پلاک، بی خاک بی افلاک، ملاک راه ما نیست. ما شهیدی می خواهیم که زندگی نامه اش شرح عاشقی باشد، نه پرونده اتهام. شهید پرنده است و بال دارد، اغتشاش علیه علی وبال گردنش نیست. اگر به هر کی هر کی است، با کارت بنیاد شهید هم می توان جهنم رفت که خدا به خون شهید نگاه می کند، نه به کارت بنیاد شهید. بی گناه پدر من بود که به شهادت رسید. آشوبگری در حکومت علی حتی اتهامش هم گناه بزرگی است. ما متهم مرده را به رسمیت می شناسیم ولی متهم شهید فقط یک دروغ است. شهید فقط متهم به عاشقی است. متهم به عیاشی شهید نیست و من دقیق نمی دانم بنیاد شهید نجاشی را شهید حساب کرده یا نه. پادشاه حبشه آدم خوبی بود اما بنیاد شهید به اسم جذب حداکثری بد نیست نمرود را هم شهید اعلام کند. از کجا معلوم؟ شاید نمرود هم نامردی کشته شده باشد؟ پشه ای که داشت در بینی نمرود ویز ویز می کرد و حتی خسرو پرویز که داشت به حساب مکتب ایران در بانک کسری، بت واریز می کرد، از کجا معلوم؟ شاید به ناحق کشته شده باشند؟ اصلا شاید به ابن ملجم، بیش از یک ضربه زدند. به هر حال آن زمان شاید کهریزک نبود اما تندروی که بود؛ برای آقای “مرادی” هم کارت بنیاد شهید صادر کنید. راه دوری نمی رود اما شهید پلارک که پلاک داشت ملاک راه ماست. پلاک شهید حسین غلام کبیری، پلاک هوندا ۱۲۵ اش بود که بد می سوخت اما موتور ضد انقلاب را در خیابان اغتشاش پایین آورد. دل مادر این شهید هم بد دارد می سوزد. دل من هم. آخر شهید از گلاب هم خوشبوتر است. از عود هم. مرده هایی که بوی دود می دهند شهید نیستند. بهشتی گفت: “بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند” و من می گویم: “بهشت را به شهید دهند و به کارت بنیاد شهید ندهند”. خواهر ۵ ساله من هنوز کارت بنیاد شهید نگرفته بود که فهمید بابااکبر شهید شده و گرد یتیمی بر صورت من زودتر از کارت بنیاد شهید صادر شد. آن زمانی که سر بسیجی اروند از بدنش جدا شد، سیدالشهدا آمد و به او لبخند زد و هیچ کدامشان کارت بنیاد شهید نداشتند. کارت بنیاد شهید برگه ای است کوچک که گنجایش فهم کلمه “شهید” را ندارد. پدر من یک شهید حکومتی بود و در راه انقلاب اسلامی شهید شد. بنیاد شهید یک نهاد دولتی است. دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی. من اما یک بچه شهید حکومتی ام و نام درست حکومت من “انقلاب اسلامی” است. “آقا” وقتی سالها پیش آمد خانه ما، از پدربزگم کارت بنیاد شهید نخواست. خامنه ای با یک نگاه می فهمد چه کسی خانواده شهداست، چه کسی نه. این کارتها بیخود برای چه دارد صادر می شود؟ گیرم آقای فلانی با کارت بنیاد شهید شد پدر شهید، آیا قبر پسرش زیارتگه عشاق است یا عمو و عمه و خاله و دایی؟ آقایان! حالا حالاها باید نیش قلم مرا تحمل کنید. من مجوز این کار را از مادر شهید شهبازی گرفته ام. به من امشب، آری امشب بعد از افطار در کنار مزار پسرش گفت: آن دنیا به پسرم می گویم جلویت را بگیرد، اگر رسوایشان نکنی. جوهر تمام کردی، من خون علیرضا را به تو می دهم. تو فقط بنویس. این بار دست روی بد چیزی گذاشته اند. سالها در فراق جگرگوشه ام به اشک و زاری نگذرانده ام که حالا به هر ننه قمری بگویند مادر شهید. بنویس اتفاقا من یک مادر شهید ندید بدیدم و طاقت ندارم ببینم به هر ننه قمری می گویند مادر شهید. بنویس. تو فقط بنویس. گفتم: مادرم، یاسین در گوش خر خواندن است. گفت: عیبی ندارد. تو فقط بنویس. گفت: لازم شد کارت بنیاد شهید را جلوی در بنیاد شهید پاره می کنم اما تو فقط بنویس. گفت: بچه اینها اگر شهید است، وصیت نامه شان کو؟ گفتم: کاری ندارد، یک وصیت نامه هم جعل می کنند. نام شهید را چطور جعل کردند؟ گفت: وصیت نامه را با خون می نویسند. گفتم: با چی می خوانند؟ گفت: با خون دل. گفتم: آخرین بار کی خواب علیرضا را دیده ای؟ گفت: سالهاست که با اشک چشم خوابیده ام. جگرگوشه ام در باران می آید. با یاران می آید. با پازوکی و محمودوند. با آن بسیجی اروند. با یک “یازهرا”ی قشنگ روی سربند. گفتم: اتفاقا در مسیر پیرزنی را سوار کردم که او هم مادر شهید بود. تازه، فرزند شهید هم بود. گفت: خب، چی می گفت؟ گفتم: چیزی نمی گفت، مثل تو فقط گریه می کرد.

***

امام حسین هم در بنیاد شهید پرونده ندارد

رفتم بهشت زهرا امروز. ماشین را بردم داخل. سرباز بهشت زهرا گفت: کارت بنیاد؟ گفتم: این دفعه بگویی کارت بنیاد، می زنم تو گوشتها. گفت: من نمی دانم، کارت بنیاد. کارت بنیاد را نشانش دادم و بعد انداختم توی سطل آشغال. گفت: با خودت مشکل داری؟ گفتم: کارت تخفیف هاکوپیان شرف دارد به کارت خفیف بنیاد شهید. گفت: با این کارت می توانی بروی استادیوم فوتبال را مجانی ببینی. گفتم: حیف آن فوتبال. گفت: حالا چرا کارت را پرت کردی سطل آشغال؟ گفتم: این کارت در سطل آشغال باشد یا در جیب من برایم فرقی ندارد و در هر ۲ صورت من فرزند شهیدم. این آقای … است که برای پدر شهید شدن حتما باید از در و دیوار بنیاد شهید آویزان شود. گفت: … کیست؟ گفتم: یک پدر شهید منتهی فقط در کارت بنیاد شهید. در بنیاد شهیدی که امام حسین در آن پرونده ندارد، همان بهتر اصحاب خواص بی بصیرت، پدر شهید خوانده شوند. گفت: پدر شهید بودن را بنیاد باید تعیین کند. گفتم: پدر من مگر به دستور بنیاد شهید رفت جبهه؟ اصلا مگر حضرت عباس در بنیاد شهید پرونده دارد؟ مگر حمزه سیدالشهدای قبل از حسین در بنیاد شهید پرونده دارد؟ مگر رقیه بنت الحسین در بنیاد شهید، فرزند شهید شناخته شده؟ گفت: دفعه دیگر بدون کارت، ماشین را داخل راه نمی دهم. گفتم: من هم می زنم تو گوشت. گفت: ببینم، تو جوونیات زیاد سینما می رفتی؟ آخه برادر من اینجا که تگزاس نیست. گفتم: من خودم ختم آژانس شیشه ای ام. گفت: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. گفتم: امنیت ملی ما را خون شهید تعیین می کند، نه کارت بنیاد شهید. اینجا را نمی دانم اما بنیاد شهید اتفاقا تگزاس است. آقایان اراده کنند هر ننه مرده ای را می کنند شهید. راستی شایعه شده مسعود رجوی هم به شهادت رسیده است؟ تو چیزی شنیدی؟ گفت: فوقش مرده، حالا چرا شهید؟ گفتم: از کجا معلوم؟ شاید این کره خر هم بی گناه کشته شده باشد. اگر هم نمرده، خوب است بنیاد شهید کارتش را صادر کند. زدیم و بی گناه مرد. گفت: خدا صدام را لعنت کند. همه اش تقصیر اونه. گفتم: شهید صدام هم راستش آمریکایی ها نامردی، گرفتندش. خفت گیری بود. بنیاد شهید باید برای دفع این فتنه و کلا برای حفظ وحدت میان مسلمین برای اولی و دومی و سومی هم کارت بنیاد شهید صادر کند. عثمان البته چون بیشتر نامردی مرد، بنیاد شهید باید برایش ۲ تا کارت صادر کند. گفت: می فهمی داری چی می گی؟ گفتم: من می فهمم اما به تو زیادی آش داده اند، نمی فهمی. گفت: … از حرفش خوشم نیامد، زدم تو گوشش. شد جانباز انقلاب، به همین راحتی! بعد با دست رفتم تو شیشه. مامور آوردند، اسلحه اش چسبید به دستم؛ او هم شد جانباز انقلاب، به همین راحتی! به عباس گفتم: حالا که در بنیاد مثلا شهید خر تو خر است، بگذار امام حسین و بابااکبر و تو در این بنیاد، شهید به حساب نیایید. عباس! من هم دقایقی پیش کارت بنیاد شهید را پرت کردم سطل آشغال و تازه شدم مثل رقیه. من دیگر در بنیاد مثلا شهید فرزند شهید نیستم. خداحافظ بنیاد شهید، سلام رقیه فرزند شهید. ای بنت الحسین! کارت بنیاد شهید من وصیت نامه پدرم است و کارت بنیاد شهید تو راس الحسین. غصه نخور عزیزم. اصلا می دانی؛ بنیاد شهید جای خوبی نیست. به مادر شهید روستایی وام ۱ میلیونی نمی دهند اما از پول مختص خانواده شهدا برخی از مدیران بنیاد سفره افطار چند میلیونی می اندازند. رقیه جان! این روزه قبول است؟ خب، پول حرام نمی خوردند که  … را پدر شهید نمی خواندند. پول حرام خورده اند که جانبزرگی را به ضرب زور شهید اعلام کردند. پول حرام خورده اند که بسیاری که باید، شهید نمی دانند و آنها که نباید، شهید می خوانند. پول حرام خورده اند که هنوز هم عارشان می آید بسیاری از بچه بسیجی های شهید را شهید اعلام کنند. رقیه جان! تو بگو؛ من دارم حرف بدی می زنم؟

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سید حمید امامی می‌گوید:

  فردا سالروز شهادت محمود کاوه است.
  شهادتش مبارک!

 2. سید می‌گوید:

  سلام حاجی التماس دعا

 3. دهقان می‌گوید:

  با عرض سلام و ادب و قبولی طاعات و عباداتتان. قبول باشه نوشتن این متن رو میگم. ان شاء الله مورد عنایت خاص امیرالمومنین قرار بگیرید.
  هر قلب به سینه قبله گاهی دارد/ هر قبله برای خود خدایی دارد
  با آنکه بود قبله دنیا کعبه/ ایوان نجف عجب صفایی دارد
  ان شاء الله برات زیارت آن بارگاه ملکوتی در این شب برای شما و برای همه ستارگان حضرت ماه مقدر شود. این شبها تو رو خدا برای ظهور آقا و سلامتی و طول عمر حضرت ماه تا ظهور آقا خیلی دعا کنید.
  برای همدیگر هم دعا کنیم. یا علی.

 4. یک نفر می‌گوید:

  نیایش امام علی (علیه السلام)

  خدایا! به توانگری آبرویم را نگاه دار و به تنگدستی حرمتم را ضایع مگذار، تا روزی خواهم از بندگان روزیخوارت، و مهربانی جویم از آفریدگان بدکردارت و به ستودن کسی مبتلا شوم که به من عطایی ارزانی داشته، و به نکوهیدن آن کس فریفته گردم که بخشش خود را از من بازداشته و گذشته از این گفتار، در بخشیدن و بازداشتن تو بر همه چیز توانایی و صاحب اختیار.

  خدایا! تو به دوستانت از همه بی پژمان تری، و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردان تر. بر نهانی هاشان بینایی و به دورنشان آگاه، و بر مقدار بینش آنان دانا.
  رازهاشان نزد تو آشکار است، و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار. اگر غربتشان به وحشت دراندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبتها بر آنان فرو بارد به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند، چون می دانند سررشته کارها به دست توست، و از قضایی خیزد که پای بست توست.

  خدایا! اگر در پرسش خود درمانم یا راه پرسیدن را ندانم، صلاح کارم را به من نما و دلم را بدانچه رستگاری من در آن است متوجه فرما! که چنین کار از راهنماییهای تو ناشناخته نیست و از کفایتهای تو ناساخته نه.

  خدایا! کار مرا به بخشایش خود واگذار، نه به عدلت، ای بخشنده کردگار

 5. ya zeinab می‌گوید:

  یا علی درویش و صوفی نیستم فاش می گویم که کوفی نیستم

  لیک می دانم که جز دندان تو هیچ دندان لب نزد بر نان جو

  یا علی لعل عقیقی جز تو نیست هیچ درویشی حقیقی جز تو نیست

  لنگ لنگان طریقت را ببین مردم دور از حقیقت را ببین

  مست مینای ولایت نیستند سر خوش از شهد هدایت نیستند

  خیل درویشان دکان اراستند کام خود را تحت نامت خواستند

  خلق را در اشتباه انداختند یوسف ما را به چاه انداختند

  کیستند اینان رفیق نیمه راه وقت جانبازی به کنج خانقاه

  وقت جنگ امد تماشاگر شدند صلح امد لاله ی پرپر شدند

  دل به کشکول و تبرزین بسته اند بهر قتلت تیغ زرین بسته اند

  موج ها از بس تلاطم کرده اند راه اقیانوس را گم کرده اند

  موج ها را می شناسی مو به مو شرحی از زلف پریشانت بگو

  باز کن دیباچه ی توحید را تا بشوید ذره ای خورشید را

  یا علی بار دگر اعجاز کن مشت های صوفیان را باز کن

  “مرحوم حاج محمد رضا اقاسی”

 6. ser nevis می‌گوید:

  صل الله علیک یا امیرالمومنین علی این ابی طالب
  امشب التما۳ دعای شدید دارم.فراموشم نکنین

 7. ya zeinab می‌گوید:

  شبی در محفلی ذکر علی بود
  شنیدم عاقلی فرزانه فرمود:
  اگر دوزخ به زیر پوست داری
  نسوزی گر علی را دوست داری
  اگر مهر علی در سینه ات نیست
  بسوزی گر هزاران پوست داری
  ……………………………….
  “علی جان! بگذار زینب خوب تو را نگاه کند. در کربلا دلش برای تو تنگ می شود.”
  یاعلی

 8. ساندیس خور می‌گوید:

  صفرم !!!!
  http://aks98.com/images/5gm032sj13lff75lgsrw.jpg

  داداش دیدی یا نه ؟؟ نظرت چیه؟؟

 9. آشنا می‌گوید:

  علی جان! بگذار زینب خوب تو را نگاه کند. در کربلا دلش برای تو تنگ می شود…
  التماس دعا

 10. احسان می‌گوید:

  سلام برادر حسین امشب ما را هم دعا کن
  یا علی

 11. امیرارشیا می‌گوید:

  بی نظیر بود داداش حسین

 12. امیرارشیا می‌گوید:

  “صدرالدین الصدر ” فرزند امام “موسی الصدر ” رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان اعلام کرد

  که پدرش به همراه دو دوستش شیخ “محمد یعقوب ” و “عباس بدرالدین ” روزنامه‌نگار که ۳۲ سال پیش در لیبی ربوده شده‌اند؛ هنوز در قید حیاتند و در این کشور به سر می‌برند.

  ۳ صلوات برای ازادی امام موسی صدر

 13. امیرارشیا می‌گوید:

  ساندیس خور اشکمون را در اوردی با این عکس اقا

  من قربون اون دست جانبازش برم که تو دست ابوالفضله

  http://aks98.com/images/5gm032sj13lff75lgsrw.jpg

 14. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 15. کمیل می‌گوید:

  سلام داداشی…..واقعا زیبا می نویسد و همین علی است که به قلم شما چنین شور و حالی می دهد
  شب قدر برای ما هم دعا کن داداش جون من هم با همه ی بی آبرویی و تنها با امید به کرم و رحمت رب العالمین به یاد شما و همه ی بچه های اینجا قطعه ای از بهشت هستم .
  نماز روزه هاتون قبول.التماس دعا .یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یاعلی.

 16. امیرارشیا می‌گوید:

  وصیت نامه سردار رشید اسلام شهید چمران خطاب به امام موسی صدر:

  ..
  وصیت می‌کنم …
  وصیت می‌کنم به کسی که او را بیش از حد دوست می‌دارم! به معبودم! به معشوقم! به‌امام موسی صدر! کسی که او را مظهر علی می‌دانم! او را وارث حسین می‌خوانم! کسی که رمز طایفه شیعه، و افتخار آن، و نماینده هزار و چهار صد سال درد، غم، حرمان، مبارزه، سرسختی، حق طلبی و بالأخره شهادت است! آری به‌امام موسی وصیت می‌کنم …
  برای مرگ آماده شده‌ام و این امری است طبیعی که مدتهاست با آن آشنا شده‌ام. ولی برای اولین بار وصیت میکنم. خوشحالم که در چنین راهی به شهادت می‌رسم. خوشحالم که از عالم و ما فیها بریده‌ام. همه چیز را ترک گفته‌ام. علایق را زیر پا گذاشته‌ام. قید و بندها را پاره کرده‌ام. دنیا و ما فیها را سه طلاقه گفته‌ام و با آغوش باز به استقبال شهادت می‌روم.
  از اینکه به لبنان آمدم و پنج یا شش سال با مشکلاتی سخت دست به گریبان بوده‌ام، متأسف نیستم. از اینکه آمریکا را ترک گفتم، از اینکه دنیای لذات و راحت‌طلبی را پشت سر گذاشتم، از اینکه دنیای علم را فراموش کردم، از اینکه از همه زیبائیها و خاطره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشته‌ام، متأسف نیستم …

  از آن دنیای مادی و راحت طلبی گذشتم و به دنیای درد، محرومیت، رنج، شکست، اتهام، فقر و تنهایی قدم گذاشتم. با محرومیت همنشین شدم. با دردمندان و شکسته دلان هم آواز گشتم.
  از دنیای سرمایه داران و ستمگران گذشتم و به عالم محرومین و مظلومین وارد شدم. با تمام این احوال متأسف نیستم …
  تو ای محبوب من، دنیایی جدید به من گشودی که خدای بزرگ مرا بهتر و بیشتر آزمایش کند. تو به من مجال دادی تا پروانه شوم، تا بسوزم، تا نور برسانم، تا عشق بورزم، تا قدرتهای بی نظیر انسانی خود را به ظهور برسانم، از شرق به غرب و از شمال تا جنوب لبنان را زیر پا بگذارم و ارزشهای الهی را به همگان عرضه کنم، تا راهی جدید و قوی و الهی بنمایانم، تا مظهر باشم، تا عشق شوم، تا نور گردم، از وجود خود جدا شوم و در اجتماع حل گردم، تا دیگر خود را نبینم و خود را نخواهم، جز محبوب کسی را نبینم، جز عشق و فداکاری طریقی نگزینم، تا با مرگ آشنا و دوست گردم و از تمام قید و بندهی مادی آزاد شوم…

  تو ای محبوب من رمز طایفه ای، و درد و رنج هزار و چهار صد ساله را به دوش می‌کشی، اتهام و تهمت و هجوم و نفرین و ناسزای هزار و چهار صد سال را همچنان تحمل می‌کنی، کینه‌های گذشته و دشمنی‌های تاریخی و حقد و حسدهای جهان سوز را بر جان می‌پذیری، تو فداکاری می‌کنی، تو از همه چیز خود می‌گذری، تو حیات و هستی خود را فدای هدف و اجتماع انسانها می‌کنی، و دشمنانت در عوض دشنام می‌دهند و خیانت می‌کنند، به تو تهمتهای دروغ می‌زنند و مردم جاهل را بر تو می‌شورانند، و تو ای امام لحظه‌ای از حق منحرف نمی‌شوی و عمل به مثل انجام نمی‌دهی و همچون کوه در مقابل طوفان حوادث آرام و مطمئن به سوی حقیقت و کمال و قدم بر می‌داری، از این نظر تو نماینده علی (ع) و وارث حسینی… و من افتخار می‌کنم که در رکابت مبارزه می‌کنم و در راه پر افتخارت شربت شهادت می‌نوشم…

 17. سوده ط می‌گوید:

  فرزند شهید نیستم اگر اسم این خیابان عوض شود!
  http://jahannews.com/vdcbf5b8frhbf5p.uiur.html

 18. امیرارشیا می‌گوید:

  ادامه وصیت شهید چمران برای امام موسی صدر
  ..
  آری ای محبوب من، یک چنین کسی با تو وصیت می‌کند …
  وصیت من درباره مال و منال نیست. زیرا می‌دانی که چیزی ندارم، و آنچه دارم متعلق به تو و حرکت و مؤسسه است. از آنچه به دست من رسیده، به خاطر احتیاجات شخصی چیزی بر نداشته‌ام. جز زندگی درویشانه چیزی نخواسته‌ام. حتی زن و بچه‌ها و پدر و مادر نیز از من چیزی دریافت نکرده‌اند. آنجا که سر تا پای وجودم برای تو و حرکت باشد، معلوم است که مایملک من نیز متعلق به تو است.

  وصیت من درباره قرض و دین نیست. مدیون کسی نیستم، در حالی که به دیگران زیاد قرض داده‌ام. به کسی بدی نکرده‌ام. در زندگی خود جز محبت، فداکاری، تواضع و احترام نبوده‌ام. از این نظر نیز به کسی مدیون نیستم …
  آری وصیت من درباره این چیزها نیست …
  وصیت من درباره عشق و حیات و وظیفه است …
  احساس می‌کنم که آفتاب عمرم به لب بام رسیده است و دیگر فرصتی ندارم که به تو سفارش کنم. وصیت می‌کنم، وقتی که جانم را بر کف دستم گذاشته‌ام، و انتظار دارم هر لحظه با این دنیا وداع کنم و دیگر تو را نبینم…

  تو را دوست می‌دارم و این دوستی بابت احتیاج و یا تجارت نیست. در این دنیا به کسی احتیاج ندارم. حتی گاهگاهی از خدای بزرگ نیز احساس بی نیازی می‌کنم … از او چیزی نمی‌طلبم و احساس احتیاج نمی‌کنم. چیزی نمی‌خواهم، گله‌ای نمی‌کنم و آرزوئی ندارم. عشق من به خاطر آن است که تو شایسته عشق و محبتی، و من عشق به تو را قسمتی از عشق به خدا میدانم. همچنانکه خدای را می‌پرستم و عشق می‌ورزم، به تو نیز که نماینده او در زمینی عشق می‌ورزم. و این عشق ورزیدن همچون نفس کشیدن برای من طبیعی است …

  عشق هدف حیات و محرک زندگی من است. زیباتر از عشق چیزی ندیده‌ام و بالاتر از عشق چیزی نخواسته‌ام. عشق است که روح مرا به تموج وا می‌دارد، قلب مرا به جوش می‌آورد، استعدادهای نهفته مرا ظاهر می‌کند، مرا از خودخواهی وخودبینیی رهاند، دنیای دیگری حس می‌کنم، در عالم وجود محو می‌شوم، احساسی لطیف و قلبی حساس و دیده‌ای زیبابین پیدا می‌کنم. لرزش یک برگ، نور یک ستاره دور، موریانه کوچک، نسیم ملایم سحر، موج دریا، غروب آفتاب، احساس و روح مرا می‌ربایند و از این عالم به دنیای دیگری می‌برند … اینها همه و همه از تجلیات عشق است …

  به خاطر عشق است که فداکاری می‌کنم. به خاطر عشق است که به دنیا با بی اعتنایی می‌نگرم و ابعاد دیگری را می‌یابم. به خاطر عشق است که دنیا را زیبا می‌بینم و زیبائی را می‌پرستم. به خاطر عشق است که خدا را حس می‌کنم، او را می‌پرستم و حیات و هستی خود را تقدیمش می‌کنم …
  می دانم که در این دنیا به عده زیادی محبت کرده‌ام، حتی عشق ورزیده‌ام، ولی جواب بدی دیده‌ام. عشق را به ضعف تعبیر می‌کنند و به قول خودشان زرنگی کرده از محبت سوءاستفاده می‌نمایند!

  اما این بی خبران نمی‌دانند که از چه نعمت بزرگی که عشق و محبت است، محرومند. نمی‌دانند که بزرگترین ابعاد زندگی را درک نکرده‌اند. نمی‌دانند که زرنگی آنها جز افلاس و بدبختی و مذلت چیزی نیست …
  و من قدر خود را بزرگتر از آن می‌دانم که محبت خویش را از کسی دریغ کنم. حتی اگر آن کس محبت مرا درک نکند و به خیال خود سؤاستفاده نماید. من بزرگتر از آنم که به خاطر پاداش محبت کنم، یا در ازاء عشق تمنایی داشته باشم. من در عشق خود می‌سوزم و لذت می‌برم. این لذت بزرگترین پاداشی است که ممکن است در جواب عشق من به حساب آید …

  می دانم که تو هم ای محبوب من، در دریای عشق شنا می‌کنی. انسانها را دوست می‌داری. به همه بی دریغ محبت می‌کنی. و چه زیادند آنها که از این محبت سوءاستفاده می‌کنند. حتی تو را به تمسخر می‌گیرند و به خیال خود تو را گول میزنند … تو اینها را می‌دانی ولی در روش خود کوچکترین تغییری نمی‌دهی … زیرا مقام تو بزرگتر از آن است که تحت تأثیر دیگران عشق بورزی و محبت کنی. عشق تو فطری است. همچون آفتاب بر همه جا می‌تابی و همچون باران برچمن و شوره زار می‌باری و تحت تأثیر انعکاس سنگدلان قرار نمی‌گیری …

  درود آتشین من به روح بلند تو باد که از محدوده تنگ و باریک خودبینی و خودخواهی بیرون است و جولانگاهش عظمت آسمانها و اسماء مقدس خداست.
  عشق سوزان من فدای عشقت باد، که بزرگترین و زیباترین مشخصه وجود توست، و ارزنده ترین چیزی است که مرا جذب تو کرده است، و مقدس ترین خصیصه‌ای است که در میزان الهی به حساب می‌آید …

 19. خان باجی می‌گوید:

  سلام علیکم
  .
  بر دیوار کعبه از تو یک ترک به یادگار باقیست و برقلب تو از تاریخ ، هزاران ترک .
  .
  خیلی خیلی التماس دعا .

 20. امین2060 می‌گوید:

  “اشک شما در فراق علی نیست. دل تان برای مولا نسوخته است. شکم تان هوس شیر کرده است. من شک دارم در محبت شما نسبت به علی. علی با آنهمه عظمت که عده ای گمان به خدایی اش برده بودند، می نشست زمین و شما را روی دوش می گرفت و چهره اش را برای شما خنده دار می کرد تا شما روزی که بزرگ می شوید، با تیر ۳ شعبه، حنجره علی اصغر حسین را بدرید و رقیه را زخم زبان بزنید که؛ ای بچه یتیم! تو بابا نداری. بابای تو سر ندارد. ای علی! می دانم که روزگار بر تو سخت گذشته است و کاش مردمی دیگر، امتی بهتر، چون تو امامی داشتند و قدر تو را می دانستند اما “لا یوم کیومک یا اباعبدالله”. باز یکی بود که صورت تو را با دستمال زرد ببندد اما فرزندت حسین حتی کفن نداشت و آن یکی فرزندت عباس با لب تشنه به شهادت رسید. یادت می آید دستان کوچک عباس را به ام البنین نشان می دادی؟ دخت تو زینب را آواره کوه و صحرا کردند. یادت می آید بعد از فاطمه، هر وقت دلت برای زهرا تنگ می شد به زینب نگاه می کردی و فاطمه را می دیدی؟ آری؛ همین زینب که الان پرستار توست، آری همین عقیله بنی هاشم را روزی …
  ***
  علی جان! بگذار زینب خوب تو را نگاه کند. در کربلا دلش برای تو تنگ می شود.”

  یا علی

 21. امیرارشیا می‌گوید:

  ول کن میخ در عبای مولا را. تو اگر معرفت داشتی، فرو نمی رفتی در پهلوی فاطمه. بس کنید مرغابی ها. اشک تمساح نریزید ای یتیمان کوفه. شما شیر هوس کرده اید نه علی شیر خدا را. همین شما که نان علی را خورده اید، روزی حسین را می کشید و زینب دخت علی را سنگباران می کنید. اشک شما در فراق علی نیست. دل تان برای مولا نسوخته است. شکم تان هوس شیر کرده است.

 22. امیرارشیا می‌گوید:

  ای علی! می دانم که روزگار بر تو سخت گذشته است و کاش مردمی دیگر، امتی بهتر، چون تو امامی داشتند و قدر تو را می دانستند اما “لا یوم کیومک یا اباعبدالله”. باز یکی بود که صورت تو را با دستمال زرد ببندد اما فرزندت حسین حتی کفن نداشت و آن یکی فرزندت عباس با لب تشنه به شهادت رسید. یادت می آید دستان کوچک عباس را به ام البنین نشان می دادی؟ دخت تو زینب را آواره کوه و صحرا کردند. یادت می آید بعد از فاطمه، هر وقت دلت برای زهرا تنگ می شد به زینب نگاه می کردی و فاطمه را می دیدی؟ آری؛ همین زینب که الان پرستار توست، آری همین عقیله بنی هاشم را روزی …
  ***
  علی جان! بگذار زینب خوب تو را نگاه کند. در کربلا دلش برای تو تنگ می شود.

 23. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  از اونجایی که اینجا مقدّسه و فرشته های خوب خدا از اینجا عازم کربلا و نجف می شن پس از همینجا می گم:
  السّلام علیک یا امیرالمؤمنین. یا علی بن ابی طالب.
  و سلام بر شما و ممنون به خاطر این روضۀ زیبا.
  اجرتون با مولا علی(علیه السّلام).
  امشب من رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
  یاعلی

 24. سروش می‌گوید:

  سلام برادر من اشتباه می بینم؟
  “سوگ” نوشتی دیگه

 25. سروش می‌گوید:

  حکم خدا را دارند به رخ خدا می کشند

 26. محمد مقدم می‌گوید:

  داداش حسین
  طبق توصیه ای که فرمودید طرح این بنده حقیر اصلاح شد
  امیدوارم مورد عنایت شما قرار گیرد
  http://drahmadinejad.persiangig.com/agha1.JPG
  مگه مشکلی داشت داداشی که تو پست قبلی تاییدش نکردی؟

 27. سلام می‌گوید:

  سلام
  کوفه پراز ادم روسیاهه
  کوفه پراز رفیق نیمه راهه
  مطلبتون رو خوندم نویسنده نیستم که نظر بدم اما به عنوان یه فرد عادی خیلی عالی بود ممنون
  در سایت فرهنگ انقلاب اسلامی یک مقاله درباره شما خوندم البته نیمه کاره
  فرزند شهیدی که جرمش محبوبیته شمایید
  از پروردگار موفقیت روز افزون برای شما میخواهم

 28. امیرارشیا می‌گوید:

  یک روز پس از اظهارات محتشمی پور در تخطئه تلویحی شعار «نه غزه، نه لبنان»، سیدمحمد خاتمی دیگر عضو مجمع روحانیون مبارز نیز در ادبیاتی مشابه به تخطئه تلویحی این شعار پرداخت.

  خاتمی روز گذشته در دیدار کمیته دانشجویی سابق دبیرخانه حمایت از فلسطین اظهار داشت: مسئله یا ایران یا فلسطین برداشت غلطی است. روز قدس نماد حمایت از حق و مبارزه با ظلم، تجاوز و اشغال است.

  وی افزود: باید دید چگونه می توان به وحدت رسید و از خنثی شدن نیروها و انرژی هایی که متأسفانه در جامعه ما بد مصرف می شود بهتر استفاده کرد. واقعا می شود با وجود اختلاف سلایقی که وجود دارد نسبت به بسیاری از مسائل از جمله روز قدس به تفاهمی رسید و در جامعه جوان ما به نوعی شاهد وحدت بود.

  وی همچنین گفت: آنچه در فلسطین می گذرد فاجعه بزرگ بشری و تاریخی است و طبیعی است ملت ما که نسبت به سرنوشت خود و سرنوشت بشر دغدغه فراوانی داشته و انقلاب بزرگی کرده، نمی تواند نسبت به این امر بسیار مهم بی تفاوت باشد. آنچه در فلسطین رخ می دهد یک فاجعه بی نظیر است.

  خاتمی گفت: روز قدس به تشخیص و اعلام حضرت امام خمینی و قبول ملت به عنوان نماد حمایت از حق و مبارزه با ظلم، تجاوز و اشغال و سرکوب و آوارگی در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان تعیین شده است. بنابراین جانبداری از فلسطین برای ما یک اصل اسلامی، انسانی و حقوق بشری است.
  خاتمی اضافه کرد: ایران به خاطر آزادی خواهی و استقلال طلبی بهترین و والاترین مدافع مردم فلسطین است.

  مسئله «یا ایران یا فلسطین» برداشت غلط یا القاء خطرناکی است که از سوی دیگران مطرح می شود. مسئله قرار گرفتن ایران و فلسطین مسئله ای نیست که در ذهن و وجدان جامعه ما وجود داشته باشد و همه مردم ایران از رنج این ملت مظلوم رنج می کشند.
  ..

  خدا لعنتت کنه خاتمی که از روباه مکارتری
  بازم به اون میریزید و کفروبی که احمق و ساده ان اما امان از شر و مکر خاتمی

 29. امیرارشیا می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  ما آن را در شب قدر نازل کردیم.

  و تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟

  شب قدر از هزار ماه بهتر است.

  در آن شب‌ فرشتگان و روح، به فرمان پروردگارشان، براى هر کارى فرود آیند.

  آن شب تا برآمدن سپیده دم، سلام و رحمت است.

  (سوره مبارکه قدر)

 30. امیرارشیا می‌گوید:

  خدایا کمک کن بهره ببریم از شب های قدر

  ای امام زمان تو این شب های قدر برای بچه های قطعه و داداش حسینشون دعا کنید
  برای نایب بر حقتون سید علی خیلی دعا کنید اقا

 31. محمد مقدم می‌گوید:

  تا صورت پیوند جهان بود، علی بود

  تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود

  شاهی که ولی بود و وصی بود، علی بود

  سلطان سخا و کرم و جود، علی بود

  هم آدم و شیث و هم الیاس

  هم صالح پیغمبر و داوود، علی بود

  هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب

  هم یوسف و هم یونس و هم هود، علی بود

  مسجود ملائک که شد آدم، ز علی شد

  آدم چو یکی قبله مسجود، علی بود

  هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن

  هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود

  آن لحمک لحمی بشنو تا که بدانی

  آن یار که او نقش نبی بود، علی بود

  موسی و عصا و ید بیضا و نبوت

  در مصر به فرعون که بنمود، علی بود

  چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم

  ازروی یقین در همه موجود، علی بود

  آن شاه سر افراز که اندر شب معراج

  با احمد مختار یکی بود، علی بود

  آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن

  کردش صفت عصمت و بستود، علی بود

 32. ساندیس خور می‌گوید:

  http://aks98.com/images/3goxyk4etujonxf1p5.jpg
  درخواست خوانواده یکی از تلف شدگان کهریزک برای . . .
  داداش توضیح بده اینا کار کیه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 33. سید علیرضا شاهنگیان می‌گوید:

  سلام داداش
  حالم خیلی گرفته . یکی از سایتها، خبری بدتر از خبر کارت بنیاد داده بود . حاجی اگه کاری می تونی بکن . نمی دونم هر کاری .
  داداش حسین تو قضیه کارت بنیاد شک داشتم که آقای فتنه گر دولت دست داشته ولی حالا مطمئنم که می خواهد از بسیجی ها انتقام بگیره .
  http://www.jahannews.com/vdcbf5b8frhbf5p.uiur.html

 34. امیرارشیا می‌گوید:

  امام علی (ع) در لحظات اخر:

  یتیم امده اینجا پدر پدر نکنید

  از ان خرابه که شبها گذرگه من بود -بدون سفره خرما و نان گذر نکنید

  به پیر مرد جزامی سلام من ببرید- ولی زقتل من او را دگر خبر نکنید

  ز کوچه ای که گرفتند راه مادرتان -تمام عمر شما هم چو من گذر نکنید

  تمام عمر شما چو من گذر نکنید..

  یا علی(ع)

 35. یه منتظر می‌گوید:

  روز و شب حسرت دیدار تو در دل دارم
  ترسم آخر بکشد حسرت دیدار مرا
  “التماس دعا”

 36. بسیجی ماه می‌گوید:

  داداش حسین دستت درد نکنه چقدر زیبا بود
  دوستان بییاید بقول حاج منصور امشب همه حاجاتمونو کنار بزاریم و فقط برای فرج مولا دعا کنیم
  تعجیل در فرج حضرت خورشید صلوات

 37. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  هیچ کس مثل بانویم زینب مصیبت ندید و هیچ کس مثل او صبوری نکرد
  همه مصیبتهای خانواده را تحمل کرد و در آخر وقتی کسی نماند بی معجر خسته و اسیر…………….
  آخخخخخخخخخخخخخ امان از دل رینب

 38. بیچاره می‌گوید:

  سلام. بالاغیرتا هر کی این کامنت رو میخونه برای من دعا کنه. به خدا خیلی محتاجم. درست نیست سفره دلمو باز کنم. دعا کنید این شب قدریه خدا جوابم رو بده… یا علی مدد

 39. mohammad می‌گوید:

  سه بار سلام کردم جواب ندادین. دیگه بهتون سلام نمی کنم.
  کامنت هم نمی گذارم.
  جواب دادن دادن یک سلام حد اکثر یک ثانیه طول می کشید.
  اوایل که وبلاگ داشتی جواب سلام را میدادی.
  برای خودم متاسفم.

 40. ارمیا می‌گوید:

  سلام استاد
  طاعات قبول درگاه حق تعالی
  “سکوت کوچه ها”…را بخوانید…
  یاحق

 41. مهدی - لباس شخصی می‌گوید:

  اینو دیدی؟؟

  http://www.jahannews.com/vdcbf5b8frhbf5p.uiur.html
  تغییر نام یک خیابان به اسم یکی از جان باختگان کهریزک+عکس

  باورم نمیشه! توی مملکت شهدا؟؟ توی مملکت امام زمان؟؟ یعنی دارم درست می بینم؟! باورم نمیشه!!

  پایه همه نوع عملیات مردمی هستم. موافقی یا نه؟؟
  اگر هم نیایی، خودم به تنهایی انتقام غلامحسین را می گیرم.

 42. سید هاشم می‌گوید:

  علی جان! بگذار زینب خوب تو را نگاه کند. در کربلا دلش برای تو تنگ می شود.
  به خاطر همین یک جمله اگر خون گریه کنیم باز هم کمه
  خیلی زیبا بود
  التماس دعا ، امشب برای همدیگه دعا کنیم
  یا علی

 43. سید رضی مرتضوی می‌گوید:

  سلام .
  مدتهاست که نوشته هاتون رو دنبال می کنم و
  این بار هم مثل همیشه لذت بردم .

  خدا بهتون عزت بده . موفق باشین که شما و امثالتون باعث آبروی اصحاب رسانه اید .

 44. پلاک شهادت می‌گوید:

  امشب برای اشک مظلومان اشک می ریزیم … امشب ، شب وصال علی و فاطمه است . امان از دل زینب …
  و وای بر کوفیان زمانه … اما … علی جان بدان که ما اهل کوفه نیستیم سید علی مان تنها بماند .
  در این شب ها محتاجم به دعای همه ی ستاره ها . عافیت و عاقبت بخیری را برای همه می طلبم و چه حسن عاقبتی بهتر از شهادت در راه علی و اولاد او ؟ داداش انشالله که سال بعد چنین شب هایی کربلا و نجف باشید .

 45. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام بر تو که با مولا ، هنوز بر سر پیمانی
  به یاد حضرت خورشیدی”و ان یکاد”که می خوانی

  قلم به دست که می گیری، به قلب فتنه شبیخونی
  تو ای نواده روح الله ، غلام ماه خراسانی

  بخوان حدیث ولایت را میان اینهمه جان بر کف
  در این سقیفه تکراری ، صدای بوذر و سلمانی

  به یاد کاوه آهنگر ، به جای همت و زین الدین
  بکوب بر سر اهریمن ، تو از سلاله طوفانی

  صبور باش و خرامان رو ، ولی مقاوم و محکم تر
  به کفش وصله زده خو کن، در ابتدای بیابانی

  تفنگ فصل سکوت سخت، ستون عرصه جنگ نرم
  شهید زاده پرچم دار ، حسین اکبر قدیانی

  “سید حمید امامی”

 46. ... می‌گوید:

  شب قدر است و محتاج دعایم
  زعمق دل دعاییی کن برایم
  اگر امشب به معشوقت رسیدی
  خدا را در میان اشک دیدی
  کمی هم نزد او یادی زما کن
  کمی هم جای ما او را صدا کن
  بگو یا رب فلانی رو سیاه است
  دو دستش خالی و غرق گناه است
  بگو یا رب تویی دریای جوشان
  در این شب رحمتت بر او بنوشان

 47. عکس دار می‌گوید:

  آقا این رو ببینید: درخواست خانواده شهید (!!!) محمد کامرانی برای تغییر نام یک خیابان و حمایت بنیاد شهید

  http://www.jahannews.com/images/docs/files/000132/nf00132233-1.jpg

 48. خادم الشهدا می‌گوید:

  سلام داداش حاجی
  خوبین انشاالله؟
  حاجی لطفا خانواده قطعه ۲۶ رو امشب از دعای خیرتون محروم نکنین.
  یا علی التماس دعا.

 49. ستوده می‌گوید:

  سلام داداش
  اول از ستاره های ماه مهربون بابت طرحاشون ممنونم وقتی میبینم طرحاشون و خلاقیت هاشونو خیلی شاد میشم
  دوم ازتون برای این شبای عزیز التماس دعا دارم
  بهشتی باشید

 50. خان باجی می‌گوید:

  شعر زیبایی بود . ایشون همون خبرنگار تلویزیون نیستن ؟

 51. والفجر می‌گوید:

  هوالحق
  با”چرا شهادت مولی الموحدین با شب های قدر گره خورده است؟”بروزم.
  یا علی مدد
  “برای فرج حضرتش وسلامتی امام خامنه ای صلوات”

 52. ya zeinab می‌گوید:

  این لینک تغییر نام خیابان خوارزمی سابق!!!! دیگه داره بد جوری عصبیم میکنه!! این زربافیان چرا جوابگو نیست!!!
  با عرض معذرت من دیگه از دکتر بریدم! تمام! گندکاری های مشایی و دکتر(!!!!!)رحیمی را توجیح کرد ما هم خودمون رو توجیح کردیم! این یکی رو من دیگه نمیتونم تحمل کنم! همه جا سکوت اینجا هم سکوت! هنوز یه بن بست هم به اسم برادر شهید من نیست اونوقت یه خیابون به اسم یه فتنه گر!! اینه جمهوری اسلامی؟ اینه انقلابی که برای حفظش خونها ریخته شد؟ اینه تلاش برای حفظ وحدت؟ چرا دکتر باعث میشه دید امثال من تغییر کنه به خاطر حمایت از گندکاری نزدیکانش؟
  اگر خواستید سانسورش کنید یا کلا حذفش کنید ایرادی نداره! واقعا از ناراحتی شدید اینها رو نوشتم و اینکه اعلام کنم من دیگه طرفدار احمدی نژاد نیستم ولی به عنوان ریس جمهور تحملش میکنم! یاعلی

 53. عشقی می‌گوید:

  سلام!
  دلم هوای نجف کرد حالا…

 54. حاج مرتضی می‌گوید:

  سلام.
  حاضرم

 55. سیداحمد می‌گوید:

  سلام بر داداش عزیزم.
  عبادات قبول.

  متن عالی بود؛بسیار عالی بود.
  مثل همیشه و شاید بهتر از همیشه بود داداش.

  قسمتهای آخرش هم فوق العاده بود؛خوب بلدید روضه بخونید حاجی.
  ارادتمندیم.

 56. خادم الشهدا می‌گوید:

  امشب تمام آیینه ها را صدا کنید
  گاه اجابت است،رو به سوی خدا کنید
  ای دوستان آبرو دار در نزد حق
  در نیمه های شب مراهم دعا کنید.
  حاجی برای برو بچه های قطعه دعا کنید که همگی در رکاب آقا امام زمان شهید بشن.
  یا علی
  التماس دعای شهادت

 57. ya zeinab می‌گوید:

  چیزی که خون من رو به جوش میاره جمله بالای نامه با مهر بنیاد شهید هست از امام که
  “” هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است””
  خدا لعنت کنه منافقین در لباس دوست را!

 58. عشقی می‌گوید:

  سلام!
  شب سر سفره نشسته بود مولا علی. اشک توی چشم هایش جمع شد. زینب : بابا ! تو را چه شد؟ امام : گفت : دخترم ! تو کی دیدی که پدرت دو نوع خوش بر سر سفره داشته باشد؟ سفره چه بود ؟ نان و نمک و شیر. و ما چه می فهمیم که نان و نمک و شیر چیست. زینب خواست نمک را بردارد. آقا گفت : نه شیر را بردار…

 59. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  چقدر امام علی فراتر از زمانه اش بود … داداش حسین از این تلنگر ها بیشتر لطفا

 60. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  راستی چه صحبتهای متحیر کننده ای می کرد محمدحسین جعفریان در برنامه دیشب راز:
  “بنده ۴-۵ بار نیمه خصوصی و ۱ و نیم ساعت خصوصی با رهبر مملکت زانو به زانو دیدار داشتم ولی هنوز که هنوز است دستم به احمدی نژاد نرسیده” !!!! می پرسید چرا؟
  مگر مشایی واسه آدم وقت می گذارد… این رئیس جمهور محبوب ما مدتیه دنبال ماست مالی کردن فرمایشات ایشونه از بس حرف می زنه وقتی نمی مونه واسش

 61. ندا حق می‌گوید:

  خیلی خیلی قشنگ بود….دوستان شدیدا التماس دعا

 62. امیرارشیا می‌گوید:

  سلام عزیز دلم/ غصه تو من نبینم/ روزی با ۶ تا مطلب/ من کجا کم میارم/ من ارگان باتومم/ عاشق کوچه کثیف/ هر کی بگه کروبی/ منم می گم پیف پیف پیف/ من همینم که هستم/ مست بسیجی هستم/ خرخره خاتمی/ نشسته توی دستم/ زیادی عرعر کنه/ موسوی بی غیرت/ هست کسی که تو اینجا/ با قلم بابایی اش/ با دعای شماها/ نسلشو ابتر کنه/ اگه می خوای بدونی/ عوض شدم یا خسته ام/ بدون که ای عزیزم/ من همینم که هستم/ تندتر از این می تونم/ شل تر از این نمی شه/ هر کی منو شل می خواد/ متاسفم نمی شه. 😀

  داداشی کشتیمون با این شعرت
  دیوانه شدیم رفت
  ادم بمیره از خنده کمه

 63. amir می‌گوید:

  شعری از سید مرتضی موسوی که در زیر می آید:

  چند روزیست که نکته ای مبهم/ کرده اوضاع جامعه درهم

  هرکه گوید سخن در این باره/ هرکه از هر دریچه ای پاره

  سخن از سربلندی ایران/ شده این بار مایه ویران

  بگذریم از مقدمه چیدن/ تا از این ره نتیجه ای دیدن

  روی حرفم به جانب بالاست/ به همان سو که شاخص و والاست

  نوک پیکان حمله‌ی دشمن/ عهده دار سیادت میهن

  به مقام ریاست جمهور/ که به حکم ولیّ شده مأمور

  جمله ای گویم از کلام امیر/ تا که شاید در او کند تأثیر

  بی نهایت محبت خود را/ می توان ریخت پای یک مولا

  لیک اعتماد بی کم وکاست/ بستن چشم بر حقیقت‌هاست

  تا بدین حد حمایت از باطل/ می کند وجهه تو را زایل

  تو نماد غرور ما هستی/ می نشاید که این چنین مستی

  هان! بدان ای عزیز برجسته/ که به حق لایقی و شایسته

  تا بدان جا به تو وفاداریم/ که تو را در ره حق انگاریم

  راه حق راه سیدعلی است/ هرکه در این ره است او عالی است

 64. ya zeinab می‌گوید:

  ” تندتر از این می تونم/ شل تر از این نمی شه/ هر کی منو شل می خواد/ متاسفم نمی شه.”
  احسنت به شما! الحق که فرزند پاک شهیدی! یاعلی

 65. amir می‌گوید:

  سروده ای از امیر، وبلاگ شبکه اجتماعی بیشمار: سلام حسین قدیانی/ تو فرزند شهیدی/ یه وقت تو کم نیاری/ تو فرزند بسیجی/ وقتی بابات جبهه بود/ فدایی امام بود/ وقتی بابات شهید شد/ سربندش یاعلی بود/ علی تو کل تاریخ/ مظلوم و تنها بوده/ علی برا دشمنا / خار ِتو چشمها بوده/ آقا خیلی غریبه/ سیدعلی حبیبه/ مثل خود ِروح الله/ خامنه ای غریبه/ بابات با اون شهیدا/ همگی می دونستن/ یه روز میاد تو ایران/ علی شناسا نیستن/ امّا امید اونها/ همش به این بسیجه/ امّا امید اونها/ یه فرزند شهیده/ خسته نشی حسین جون/ مونده نشی حسین جون /دشمن توی کمینه/ کم نیاریم که خیته /ببین صدای ناله/ میاد از توی چاله/ ایّادی استکبار/ همه شدن آواره /بی بی سی و وی اُ اِی/ دشمن این نظامن/ کروبی و میرحسین/ معاندِ نظامن/ خاتمی و جورج سوروس/ با همدیگه داداشن/ فائزه و رهنورد/ انگاری خواهراشن/ گنجی و نوری زاده/ مثل کلاغ می مونن/ سازگارا سحابی/ مثل الاغ می مونن/ عطاء ا.. مهاجر/ با داود ِبیک زاده/ میرن توی کاباره/ پیشه یه مشت زن باره /فاطمه بی حقیقت/ جمیله بی کدیور/ ببین چطور دوتاشون/ باهم شدن در به در/ معتمد ِآریا/ با بهاره رهنما/ ببین چطور میچاپن/ این همه از سینما /یه روز لیلی رشیدی/ یه روز رضا عطاران/ بیچاره ها پول می خوان/ به نرخ روز نون می خوان/ یه روز به رنگ سبزن/ یه روز رنگ و بارنگن/ مگه اشکالی داره/ لجن ها هم قشنگن /هرکی ریا کار باشه/ یه روز دستش رو می شه/ فرق نداره کی باشه/ شاید فلانی باشه /امّا اینا که دیدیم/ شرم و حیا ندارن/ فقط می خوان لخت باشن/ تو بغل هم باشن/ آزادیشون همینه/ حزب بازیشون همینه /اونا می خوان تو پارتی/ ولو باشن همیشه /سیاسی شون همینه/ هرچی بگی همینه/ همه چیزا براشون/ تو پول خلاصه می شه.

  پاسخ من: سلام عزیز دلم/ غصه تو من نبینم/ روزی با ۶ تا مطلب/ من کجا کم میارم/ من ارگان باتومم/ عاشق کوچه کثیف/ هر کی بگه کروبی/ منم می گم پیف پیف پیف/ من همینم که هستم/ مست بسیجی هستم/ خرخره خاتمی/ نشسته توی دستم/ زیادی عرعر کنه/ موسوی بی غیرت/ هست کسی که تو اینجا/ با قلم بابایی اش/ با دعای شماها/ نسلشو ابتر کنه/ اگه می خوای بدونی/ عوض شدم یا خسته ام/ بدون که ای عزیزم/ من همینم که هستم/ تندتر از این می تونم/ شل تر از این نمی شه/ هر کی منو شل می خواد/ متاسفم نمی شه.

  جوابتو عشقه داداش حسین

 66. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  منم بدجوری دلم شکسته از خ ش کامرانی. از دلشکستکی خانواده های شهدا دلم سوخته
  اگه قرار به اسم گذاشتن بود اول باید کوچه به کوچه برای شهدای گمنام اسم میذاشتن

  این روزا که برای سردر کوچه ها عکس گذاشتن از زیر عکسشون که رد میشم براشون دعا میکنم. حالا کدوم قلب وطهری به این کوچه سلام میکنه؟
  لبته من در جایی نیستم که بخوام راجع به این آدم قضاوت کنم اما تعریف شهید هم مثل همه چیز دیگه در دین مشخصه
  دارم همه ش به این فکر میکنم که آقا چی میکشن از دست اینا؟
  خدا حفظ کنه آقای مقتدر مظلوم مارو

 67. کوثر به گوشم می‌گوید:

  بسم رب الشهدا

  سلام خدمت همه ستاره های حضرت ماه

  این مطلب را بخونید ، عمرا شب قدر پلک رو پلک بذارید!! بیان استاد پناهیان:
  http://www.cloob.com/profile/memoirs/one/username/hossein2020n/memid/1759015/redirectkey/6582f81dfb2bec971e06f229046e805cf69e2fa7

  بخونید و همدیگرو رو دعاکنیم…

 68. هپلی می‌گوید:

  پاسخ من:
  سلام سلام موش موشی/نیستی؟ کجایی؟ کوشی؟/دلم شده قلمبه/نکنه تویی که توشی؟

 69. amir می‌گوید:

  سخنان ویژه حجت الاسلام “ذوالنور”در اختتامیه ضیافت اندیشه
  تدابیر امنیتی صهیونیست‌ها برای حضور امام زمان (عج)

  http://www.esteghamat.ir/pages.asp?id=7833

 70. ریحانه می‌گوید:

  سلام
  خداقوت عالی بود عالی….

 71. ریحانه می‌گوید:

  روزی با ۶ تا مطلب/ من کجا کم میارم/ من ارگان باتومم/ عاشق کوچه کثیف/ هر کی بگه کروبی/ منم می گم پیف پیف پیف/ من همینم که هستم/ مست بسیجی هستم/ خرخره خاتمی/ نشسته توی دستم/ زیادی عرعر کنه/ موسوی بی غیرت/ هست کسی که تو اینجا/ با قلم بابایی اش/ با دعای شماها/ تو قطعه ۲۶/ نسلشو ابتر کنه/ اگه می خوای بدونی/ عوض شدم یا خسته ام/ بدون که ای عزیزم/ من همینم که هستم/ تندتر از این می تونم/ شل تر از این نمی شه/ هر کی منو شل می خواد/ متاسفم نمی شه.
  عالی…احسنت…

 72. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  “تندتر از این می تونم/ شل تر از این نمی شه/ هر کی منو شل می خواد/ متاسفم نمی شه”

  بابا ایول داداش حسین… از این کارا بیشتر بکن برادر… چقدر آدم انرژی می گیره تو این “قطعه”

 73. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  اول تابلو و پلاک خیابون پایین میاد اگه دوباره زدن خیابون رو با خاک برابر می کنیم … والا
  دو تا شعار می دیم یه بار بروشون می خندیم پر رو می شن

 74. یه دوست می‌گوید:

  سلام الان اومدم بگم می خوان نام یه خیابونو عوض کنن دیدم حقشون و گذاشتید کف دستشون
  متن خوارج مسئمه نیست مصبیت است فوق العاده بود واقعا فوق العاده بود دست مریزاد خدا قوت

 75. سید حمید امامی می‌گوید:

  ممنونم حسین جان
  اگر قلممون به خوبی تو نیست ولی شاید بتونیم جور دیگه ای کمک حالت باشیم
  قلمم برای شعر بد نیست
  پس خواهم نوشت

 76. ya zeinab می‌گوید:

  ممنون بابت متن آخری که اضافه کردید! و جا داره یه تکبیر جانانه بگیم به مطلبتون! یاعلی

 77. به نام خدای زهرا

  سلام

  ای شهدا ، ای فرزندان شهدا ، ای مادران شهداء ، ای پدران شهدا

  اینبار ما شرمنده نیستیم …. ما هستیم ….مگر ما مرده باشیم ////
  هیهات من الذلة
  هیهات من الذلة
  هیهات من الذلة

  *****************
  متن پیام خودتون رودر خصوص آماده باش خود در جهت مقابله با این حرکت زشت و شرم اور به تمامی راههای ارتباطی و پستی بنیاد مثلا شهید ارسال نمایید

  هیهات اگر بگذاریم که کار صورت بگیرد …

 78. امیرارشیا می‌گوید:

  ما شهید نداده ایم که شما نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید. از نظر شما هر کسی ممکن است شهید باشد اما از نظر ما شهید به شاهدی می گویند که مزارش زیارتگه عشاق باشد. نام هر خیابانی را اگر به نام این ۳ متهم مرده عوض کنید، بدانید برای امت حزب الله پایین کشیدن نام این ۳ متهم از پایین کشاندن مجسمه شاه ملعون قطعا سخت تر نیست. اگر می خواهید امتحان کنید. در صورت انجام این خطای نابخشودنی از طرف مسئولین، مطمئن باشید که ما نام کثیف متهمین مرده این نظام مقدس را به راحتی آب خوردن از در و دیوار شهر حذف می کنیم. در نهایت لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند. و در نهایت سخنی با والدین این متهمین مرده! فرزندان شما را بنیاد شهید، شهید اعلام کرده، مبارک باشد اما شما غلط کردید پدر و مادر شهید باشید و غلط کردید تقاضا می کنید که خیابانی را به اسم مثلا شهیدتان که متهمی مرده بیش نیست، کنند. این آرزو را به گور خواهید برد که با حضور این همه بسیجی، جایی، خیابانی، مکانی از این مملکت به نام فرزند متهم و البته مرده شما شود. به گور می برید این آرزو را. یک جای این مملکت اجازه نمی دهیم قبل از نام متهمان مرده شما، کلمه مقدس “شهید” آورده شود. آورده شود، پاک کردنش کار ۳ سوت است. ۳ سوت این لکه ننگ را پاک خواهیم کرد و بنیاد شهید، شهرداری، مجلس و هیچ ارگان و نهاد دیگری هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند. ما ۳۰۰ هزار بابااکبر تقدیم راه اسلام نکردیم که حالا در خود جمهوری اسلامی، سر از بدن کلمه مقدس “شهید” ببرند. امتحانش برای شما هزینه سنگینی دارد اما برای ما مجانی است، چرا که ما دانیال های میدان شوشیم. پایین می آوریم هر پلاکی که نام شهید را جعل کرده باشد. اخلاق ما بچه بسیجی های ترمز بریده کاملا دست نیروی زحمتکش و خدوم انتظامی هست. و من الله التوفیق.

  ………………..
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک دوستان خدا را میشکنند و دل دشمنان خدا را شاد میکنند

  مسئلین بنیاد شهید شرم کنید
  خجالت بکشید
  چه غلطی دارین میکنین؟
  کسانی که به خیابونا ریختن تا خون شهدار ا پامال کنن شهید اعلام کردین؟
  اف بر شما

 79. امیرارشیا می‌گوید:

  یتیمی دامن مادر گرفته..
  چرا بابا نمی اید؟؟

  علی جان ای مظلوم عالم
  ای بابای یتیمان..

 80. لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.

 81. ya zeinab می‌گوید:

  خدا حفظتون کنه انشاالله! واقعا داشتم داغون میشدم بابت این افتضاح بنیاد بی شهید! باید ببخشید که جور همه ما رو یه تنه میکشید و ما فقط اینجا میایم و روحیه میگیریم و غصه ها رو فراموش میکنیم! خدا مادرتون رو حفظ کنه که همچین فرزندی رو در دامنش پرورش داده! از راه دور دست همچین مادری را با افتخار میبوسم! یاعلی

 82. امیرارشیا می‌گوید:

  با خامنه ای کسی نگردد گمراه
  او در شب فتنه می درخشد چون ماه
  در هر نفسم برای او میخوانم
  لا حول و لا قوه الا بالله

  مردم ؛ همیشه نور خدا منجلی شود
  در سینه ای که مملو مهر ولی شود
  من افتخار میکنم، آری خدا کند
  جانم فدای حضرت سیدعلی شود

 83. فرص الخیر می‌گوید:

  من شخصا دعا میکنم که به مصداق سخن آقا از روی جهالت باشه این کار
  به نظرم یه مسئول جاهل از یه مسئول اهل عناد با شهدا خیلی خیلی بهتره

 84. امیرارشیا می‌گوید:

  حجت الاسلام و المسلمین پناهیان


  اینکه فردا از کنار شما چه ماشین هایی عبور کند و یا چه رفقایی را در همسایگی درس و زندگی پیدا کنید؛ با چه کسانی مواجه شوید که با شما مهربان برخورد کنند یا نامهربان،و یا اینکه توجه شما به چه چیزایی به جلب شود؛اینها هیچ کدام تصادفی نیست. حتی اینکه هنگامه صبح و در مسیر به حدیث روی دیوار توجه کند!!!
  قدر مقدرات را کسی می داند که بفهمد هیچ وقت تصادفی زندگی نکرده و نخواهد کرد. مقدرات برای کسی مهم است که فقط اتفاق های مهم را جز مقدرات ندانسته و تمام جزئیات زندگی رو جزء مقدرات زندگی خودش حساب کند.

  متاسفانه خیلی ها به مقدرات خود، اهمیت نمی دهند و در محضر خداوند عالمیان التماس نمی کنند؛ چون زندگی را مثل سنگی که از بالای کوه رها شده و تصادفا حرکتی نامعلوم دارد تا به مقصد برسد، تصور می کنند در حالی که این طور نیست.

  یک لقمه نان و یک قطره آب شما مقدر هست.

  تو یه لحظه، امشب خدا مقدرات سال آینده شما رو تنظیم میکند. وقتی مقدرات را تنظیم کرد، در طول سال هر چه میخواهی دست و پا بزنی، دست و پا بزن که دیگر فایده ندارد. محدوده آزادی شما در سال آینده تحت سیطره مقدرات شماست. یعنی اول مقدرات معین می شود بعد حیطه آزادی و اراده شما را مشخص می کنند.

  اگر فلان کار را انجام دهد یا اگر دعا بخواند یا اگر کار خیر انجام دهد یا اگر کسب روزی حلال کند، ارزشی بیش از قبل خواهد یافت.

  این دعاها و حرفا را امشب باید بزنی! نه فردا و پس فردا و بعد از ماه رمضان. آن موقع مقدرات تو بسته و تمام شده. ملائکه به چنین شخصی می خندند و می گویند تو این حرف ها را باید شب قدر می گفتی. بعضی ها اصلا حواسشون نیست که لحظه لحظه زندگیشون طراحی شده از طرف خداست. برای خدا هم این مقدوره که لحظه لحظه زندگی همه را مشخص و بعد همه را رها کند تا زندگی کنند!

  پسری دوچرخه سوار است، صبح با ماشینی تصادف می کند. پای پسرک صدمه می بیند. به بیمارستان منتقل می شود. گویی خدا این وسط برای بیست نفر برنامه ریزی کرده.

  اول این پسرک که فلان جرم را انجام داده بود من خواستم این چوب را بخورد.

  راننده ماشین برای ماشین خود صدقه نداده بود، دیگری حسد کرد نسبت به راننده و این باید در اثر این حسادت ها و تعامل ها و قوانینی که خدا بین آدم ها گذاشته این لطمه رو ببیند تا حالش جا بیاد.

  پدر پسر باید در جایی مالش را انفاق می کرد، انفاق نکرد و این جوری حالا می ریزه تو جوب آب.

  مادر پسر، بچه ی همسایه را سرزنش کرد و دل مادر آن بچه شکست و حالا نوبت دل سوزی اوست.

  بقالی رو می خواستم امتحانش کنم ببینم وقتی کسی جلوی او به زمین بخورد چه طور دست گیری می کند، چون پسر این بقال قراره همین الان یه جای دیگه زمین بخوره و بر اساس این، اون جا را تصمیم بگیرم.

  چه کسی می بره درمانگاه. برای اون هم یه حساب مفصل جداگانه.

  برای تمام کادر بیمارستان هم یه حسابی هست سر همین قصه.

  آخر مایی که تمام لحظات زندگیمون دست خداست و این قدر بیچاره ی خدا هستیم، امشب می توانیم پلک روی هم بگذاریم؟ به ما می گویند امشب قراره همه چیز مقدر شود؛ آدم اصلا تا صبح ماته که کاری از او بر نمیاد جز اینکه بیاد در خونه خدا ببینه چه تصمیمی می خوان براش بگیرن
  برای بعضی ها هم امشب می نویسند، سال آخر عمر شریف اوست

  حالا ببینید خدا امشب چه کار می کند. خدا امشب برای بعضی از رفقای خودش تصمیم میگره، این رفیق منه اگه زیاد بهش پول بدیم می ترسم خراب بشه. یه مقدار تنگی براش بگیرد، من نمی خوام این رفیقم خراب بشه.

  برای این یکی رفیقم امکانات بنویسید چون اگه تو تنگی قرار بگیره از در خونه من دور می شه.

  برای اون یکی یه سفر کربلا بنویسید. دیدید امسال چه جوری محرم آمد در خونه من

  آیا خدا این تصمیما رو بی حساب میگیره ؟
  نه امشب خدا بخواد از هر کی انتقام بگیره، می گیره و به هر کی بخواد مهربانی کنه امشب می کنه.

  شب قدره دیگه…

  قال موسی(ع):

  خداوندا! مى‏خواهم به تو نزدیک شوم، فرمود: قرب من از آن کسى است که شب قدر بیدار شود، گفت: خداوندا! رحمتت را مى‏خواهم، فرمود: رحمتم از آن کسى است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند: گفت: خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو مى‏خواهم فرمود: آن، از آن کسى است که در شب قدر صدقه‏اى بدهد. گفت‏خداوندا! از درختان بهشت و از میوه‏هایش مى‏خواهم، فرمود: آنها از آن کسى است که در شب قدر تسبیحش را انجام دهد گفت: خداوندا! رهایى از جهنم را مى‏خواهم، فرمود: آن، از آن کسى است که در شب قدر استغفار کند: گفت‏خداوندا خشنودى تو را مى‏خواهم، فرمود: خشنودى من از آن کسى است که در شب قدر دو رکعت نماز بگذارد

 85. شب می‌گوید:

  به اون مسئولین نفهم بنیاد شهید بگو : میدونی وقتی یک گردان میره خط ، گروهان بر می گرده یعنی چی؟ می دونی وقتی یک گروهان میره خط ، دسته بر میگرده یعنی چی؟ میدونی وقتی دسته میره خط ، نفر بر میگرده یعنی چی؟
  بی پدر مادر ، اگه می فهمیدی یعنی چی، ۳ تا جنازه ی آشوبگر رو شهید اعلام نمی کردی! دین نداری که این کار رو کردی! حالا برو درخواست نام خیابانشون رو هم جواب بده ، فردا سر مزارشون ، گنبد و بارگاه بزن!
  خدا لعنتتون کنه به همین شب عزیز که با اسم شهید بازی می کنید. فتنه گرا هم اینا رو شهید می خوندن ، حالا شما هم مهر تایید زدین به حرفشون.

 86. دیوونه داداشی می‌گوید:

  “داداش حسین” :

  سلام عزیز دلم
  غصه تو من نبینم
  روزی با ۶ تا مطلب
  من کجا کم میارم
  من ارگان باتومم
  عاشق کوچه کثیف
  هر کی بگه کروبی
  منم می گم پیف پیف پیف
  من همینم که هستم
  مست بسیجی هستم
  خرخره خاتمی
  نشسته توی دستم
  زیادی عرعر کنه
  موسوی بی غیرت
  هست کسی که تو اینجا
  با قلم باباییش
  با دعای شماها
  تو قطعه ۲۶
  نسلشو ابتر کنه
  اگه می خوای بدونی
  عوض شدم یا خسته ام
  بدون که ای عزیزم
  من همینم که هستم
  تند تر از این می تونم
  شل تر از این نمی شه
  هرکی منو شل می خواد
  متأسفم نمی شه….

  الههههههههههههههی فدات شم داداشی جونم
  دمت گرم اساسی!

 87. رضا می‌گوید:

  سجده بر سجاده ی عشاق گر کردی سحر
  جان مولا زیر لب آهسته نام مرا ببر
  خدا قوت
  التماس دعا

 88. مهساشریف می‌گوید:

  فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده خدا هستند. (اللهم لبیک) مراهم دعا کنید

 89. امیرارشیا می‌گوید:

  خداحافظ تمام نخل هاتان..

  خداحافظ مدینه، کوفه و مکر
  علی رفت از میان جهل هاتان..

 90. م.طاهری می‌گوید:

  الان فهمیدم.امدم همینو بگم ولی اشک اجازه نمیده
  میگن ادم باید گذشت داشته باشه خیلی چیزها میگن ولی من تو همین شب به خدا حوالشون میدم
  یه بن بست به اسم بابای من نیست می خوان خیابون به نامشون کنن
  من نمی گذرم ازشون
  داداش حسین: چی بگه آدم دیگه.

 91. خدیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  این درد رو به کجا ببریم ، به کی بگیم
  از ظهر امروز
  فرزندان شهدا وقتی کامنت میزارن توی وب ، بجای آدرس وبلاگ خودشون ادرس این عکس رو میزارن

  http://www.jahannews.com/images/docs/files/000132/nf00132233-1.jpg

  خداااااااااااااااااا
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.

 92. امیرارشیا می‌گوید:

  نفرین شهدا بر این مسولان بنیاد شهید

  نفرین خدا بر این مسئولینی که خون بدل مادران پیر شهدا کردن
  نفرین خدا بر اینها
  شهید راه حق کم داشتیم که خیابونها را مزین به نام این جنازه های فتنه گر سبز کنین؟

  داداش حسین نباید این قضیه را ول کنیم
  نباید بذاریم اوضاع اروم بشه
  ما که دستمون به جایی نمیرسه داداش حسین یه فکری کن بگو یه کاری کنیم

 93. آل یاسین می‌گوید:

  محمدحسین جعفریان در دیدار شاعران با مقام معظم رهبری شعری را خواند که رهبر معظم انقلاب فرمودند: بدهید این شعر را خوش‌نویسی کنند و بدهید به بنیاد جانبازان و ایثارگران، آن‌جا آویزان کنند.
  (( اما بنیاد ….. این کار رو نکرد.))

  «عاشقانه‌های یک کلمن!»

  با مطلب فوق به روزم .خوشحال می شم سر بزنید.

 94. سیداحمد می‌گوید:

  نفرین بر باعث و بانی این کار.
  لعنت خدا بر اون کسی که همه آتیش ها از گورش بلند میشه.
  لعنت خدا بر اون کسی که فکر میکنه با این کارش رای تهرانو………
  لعنت بر شیطان.

 95. سحر می‌گوید:

  ” ول کن میخ در عبای مولا را. تو اگر معرفت داشتی، فرو نمی رفتی در پهلوی فاطمه. بس کنید مرغابی ها.

  اشک تمساح نریزید ای یتیمان کوفه. شما شیر هوس کرده اید نه علی شیر خدا را.

  همین شما که نان علی را خورده اید، روزی حسین را می کشید و زینب دخت علی را سنگباران می کنید.

  اشک شما در فراق علی نیست. دل تان برای مولا نسوخته است. شکم تان هوس شیر کرده است.

  من شک دارم در محبت شما نسبت به علی. علی با آنهمه عظمت که عده ای گمان به خدایی اش برده بودند، می نشست زمین و شما را روی دوش می گرفت و چهره اش را برای شما خنده دار می کرد تا شما روزی که بزرگ می شوید، با تیر ۳ شعبه، حنجره علی اصغر حسین را بدرید و رقیه را زخم زبان بزنید که؛ ای بچه یتیم! تو بابا نداری. بابای تو سر ندارد.”

  سلام
  آقای قدیانی ممنونم بابت این جمله ها…خدا به ذهن و فکر و قلم و عمر و زندگی و لحظه به لحظه اوقاتتون برکت بده.برای دومین بار دل منو خنک کردید. یکی سر اون” کوچه عمر چپ “…یکی هم سر این بچه های کوفه و نانجیبی و نمک به حرومیشون. همین شب احیایی که گذشت از تلویزیون داشتم روضه گوش میدادم و خیر سرم داشتم گریه میکردم که یه دفعه طرف دوباره ماجرای این بچه یتیما و گریه هاشونو و ظرف شیر و ….گفت.اشکم خشک شد اصلا.آخر ضد حال بود.واقعا اینا کربلا کجا بودن؟…موقعی که جیگر امام حسن خون میشد کجا بودن؟…این یتیما کجا بودن موقع خونه نشینیه علی؟؟؟کجا؟؟؟برای اولین بار یکی این حرف دل مارو زد.چقدر هم قشنگ گفتید: اشک شما در فراق علی نیست. دل تان برای مولا نسوخته است. شکم تان هوس شیر کرده است.
  کاش روضه خون ها هم اینطوری روضه میخوندن.

 96. #برای استاد# می‌گوید:

  #پیام رهبر معظم انقلاب#
  #کمک فوری همه ملت‌های مسلمان به مردم مصیبت‌زده پاکستان#

  بسم الله الرّحمن الرّحیم
  امّت بزرگ اسلامی
  فاجعه سیل زدگی که برادران و خواهران مسلمان پاکستانی را در محنتی بزرگ فرو برده است، هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. این فاجعه مناطق بسیاری از شمال تا جنوب پاکستان را دربر گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. گستردگی این بلای خانمان سوز موجب شده است که امداد رسانی نیز با دشواری فراوان مواجه شود.
  ملت مسلمان پاکستان در حالی با این مصیبت بزرگ مواجه است که نیروهای اشغالگر و متجاوز امریکایی مستمراً با دستاویز قرار دادن بهانه‌های واهی خاک این کشور اسلامی را در معرض تاخت و تاز قرار می دهند.
  ملت های شریف مسلمان، حجم خسارت‌های وارده چنان گسترده است که افزون بر نیاز فوری و مبرم میلیون‌ها برادر و خواهر ما و شما به آذوقه، لباس و محل سکونت، بخش عظیمی از زیرساخت‌های پاکستان از بین رفته است. متأسفانه سازمان‌های بین المللی وظیفه خود یعنی خدمت رسانی به انسان‌های مصیبت زده را به خوبی انجام نداده‌اند، امری که به نوبه خود درخور توجه و موشکافی است.

  ««برادران و خواهران مسلمان، حجم کمک‌های ما هر چه باشد، اندکی است در برابر اقیانوس نیاز سیل زدگان پاکستانی، اما باید در این موقعیت خطیر، براساس اخوت اسلامی به وظیفه خویش عمل کنیم و به یاری این برادران و خواهران مصیبت زده بشتابیم.»»

  نکته ای که باید دولت های اسلامی و سازمان های بین المللی به آن بیشتر توجه کنند، یاری رساندن به دولت پاکستان در طراحی و اجرای چگونگی مقابله با این محنت و نحوه امدادرسانی و تبعات فوری و درازمدت آن است امری که یقیناً در موقعیت های اضطراری، هر حکومتی را در پرداختن به امداد رسانی به صورت کامل و همه جانبه با مشکل مواجه می سازد.
  سیدعلی خامنه‌ای
  ۹/شهریور ماه/۱۳۸۹
  ۲۰/رمضان المبارک/۱۴۳۱

 97. امیرارشیا می‌گوید:

  احمدی بت شکن–اون مشایی.. را بشکن

 98. طاهره فتاحی می‌گوید:

  ولی جالبه ها.
  اینا شهدایی هستند که توی جهنم زقوم کوفت میکنن…

 99. ریحانه می‌گوید:

  کوفه امشب التهاب محشر است
  کوفه امشب کربلای دیگر است
  جبرئیل آوای غم سر داده است
  در فلک شوری دگر افتاده است
  تیر غصه بر دل زارم نشست
  تیغ دشمن فرق مولایم شکست
  قلب مجنون سوی صحرا میرود
  حیدر امشب سوی زهرا میرود.
  لعنت خدا لعنت خدا لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند همین وهمین ….جواب شهدا رو کی میخادبده؟
  التماس دعا دارم ماروهم فراموش نکنید محتاجم به دعاتون.

 100. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  ببینید، اینطوری نمی شه که هی ما بشینیم و حرف بزنیم و بگیم آی غلط کردید همچین کردید و فلان. باید یه کار اساسی کرد. با چهارتا مطلب نوشتن تو وبلاگا و اینا، این عوضیها راهشونو درست نمی کنند و کار خودشونو پیش می برند. باید یه حال اساسی بهشون داد. شما فکری به ذهنتون نمی رسه فرمانده؟

 101. خان باجی می‌گوید:

  سلام علیکم
  به ولای علی قسم ! به چشم های ترکیده داداش علی قسم ! به بینی شکسته اش قسم ! به ترکشی که از گلوش در آوردن و روز تشیع جنازه مادرم گذاشتن سر دل مادرم قسم ! کسی که بخواد اینها رو شهید اعلام کنه ! اسم کوچه و خیابونو بیابونو به نام این ولگردان کنه ضمن اینکه بچه باباش نیست بدونه به چشمهای زخمی اباالفضل العباس خاک بنیاد شهید به تنهایی به توبره میکشم .
  بهتره ننه و بابای این مرده ها هم ماست شونو کسیه کنن چون چیزی بهشون نمی ماسه . حیقه شما لقب سهمیه ای رو یدک بکشید ما عمریه که زیر بار این تهمت ها داریم زندگی میکنیم و دم بر نیاوردم . برید گم شید جایی که مرده هاتونو دفن کردن .
  و اما آقای زریبافان خدا رو قسم میدم بحق فرق شکافته علی ! بحق عدالت علی ! بحق وجودنازنین و مطهرعلی تا دنیا دنیاست (خون بخوری خون پس بدی) بحق پهلوی شکسته فاطمه زهرا .
  بدون و فراموش نکن اینجا کسی هست که روزی سه بار سر سجاده اش نفرینت میکنه . حالا اگر اسمشت شیعه علی ست باید پشتت بلرزده .
  .
  آقای قدیانی اگر این کامنتو سانسور کنی می سپرمت به خون بابا اکبرت
  یاعلی

 102. سیداحمد می‌گوید:

  نفرین مادران شهدا دودمانتونو به باد میده آقایان مسئولین!

 103. خصوصی
  *****
  داداش من نه طراحم و نه بلدم عکس درست کنم اما دلم خیلی درد گرفته با این کار اون بی حیاها
  این رو ببین
  http://www.islamupload.ir/images/m9e380h9xkei06xr2n6h.jpg

  خدایا تو شاهد باش که ما ساکت ننشستیم

 104. سحر می‌گوید:

  الهی بمیرم برای این مادرای شهید…به جان خودم اغراق نیست که اگه برای یه همچین افتضاحی آدم جون بده. یه چیزی بگم باورتون نمیشه…بس که این خبر فاجعه بود از وقتی شنیدم یه جورایی ته ذهنم میگم شاید دروغه و اشتباهه و همین فردا یکی میاد تکذیبش میکنه و……..خلاصه بهش فکر نمیکنم و برای خودم فیلم بازی میکنم.وای به حال خانواده شهدا…این کار خیلی پستی و بی غیرتی میخواد.خیلی.

 105. فاطیما می‌گوید:

  بر دیوار کعبه از تو یک ترک به یادگار باقیست و برقلب تو از تاریخ ، هزاران ترک .
  حرم امام رضا دعاگوهستم

 106. امین می‌گوید:

  خدا همه مسئولایی رو که به نحوی حیثیت نظام رو خدشه دار می کنن لعنت کنه

 107. ریحانه می‌گوید:

  اینا حرمت امام حسین ع رو شکستن جواب امام حسین رو میخان چی بدن؟ لعنت به همشون.من با زهرا رمضان پور موافقم یه کاری بکنید داداش حسین اینا پاشونو گذاشتن رو خون شهدا.

 108. صحابه ای از صدر اسلام می‌گوید:

  زائرای قطعه ۲۶
  سلام
  طاعات قبول
  دعاتونو به وسعت رحمت امشب کنید،
  یه گوشه دلتون هم یاد اهالی اینجا باشید.
  یــــــــــــــاعلی

  “اللهم زد فی قلوبنا محبة امــــــــــیر المؤمنین علیه السلام”

 109. آهای مسولین بی غیرت
  بترسید از آه نیمه شب مادران شهداء
  زندگیتان را به باد می دهد …
  بترسید و به خود بیایید

 110. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  این متن های آخر چرا تکراری می باشد؟؟

 111. فرص الخیر می‌گوید:

  شب قدری چه سعادتی برای خودش خرید این مسئول از این پس نامحترم:
  داغ دل مادران شهدا
  فقط خدا باید بهش رحم کنه.
  اللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک

 112. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  آقای قدیانی، فرصت کردید مطلبی که نوشتم بخونید:
  http://bassiratt.mihanblog.com/

 113. عبدالعظیم می‌گوید:

  سلام خدمت داداش حسین عزیز و دوستان قطعه ۲۶
  **************************
  چند وقت نبودم کلی از مطالب عقبم.
  چند وقت پیش تو استان ما یه بسیجی حین گشت شب و انجام ماموریت توسط عده ای از اراذل به ضرب گلوله کشته شد .گفتن که تردید دارن که اونو شید اعلام کنن.
  آخه کسی که برای حفظ امنیت مردم شب تو کوچه ها گشت میزنه و و حالا کشته شده شهیده یا کسانی که برای براندازی اومدن و دستگیر شدند و در هر صورت کشته شده اند؟؟؟
  یعنی امام حسین(ع) شهیده اینها هم شهیدند؟؟
  همت و باکری و …شهیدند اینها هم شهیدند؟؟
  *************************
  داداش بدجوری التماس دعا داریم .
  این شبها مارو فراموش نکن.
  اللهم عجل لولیک الفرج

 114. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  اصلا بنیادی که خود آقا در آن پرونده ندارد یعنی هیچ… مگه نه؟

 115. آقایان مسوول ظاهرا شما مقیم ایران هستید اما اصالت شما به شام و به کوفه برمیگردد

  رسم به والله تو ماها ناز یتیم رو می خرن
  یتیم که بی تابی کنه ، براش عروسک می برن

  امــــا بگم ز شامیا ، با ماها خیلی فرق دارن
  یتیم که بی تابی کنه ، سر باباش رو می بَرن ….

  در این غروب غم انگیز الهی ،کوفی مسلکان رو از مملکت ما ریشه کن بفرما

  اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا

 116. آیه می‌گوید:

  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایقی که دل پاک مادران شهدا را می شکنند.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.
  غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.غلط کردید نام هر ننه مرده ای را “شهید” بگذارید.

 117. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  اومدم بهتون التماس دعای ویژه بگم. اگر قابل دونستین سفارش ما رو هم پیش بابا اکبر بکنید.
  محتاج دعای خوبانم
  و البته قبل و بعدش قابل باشم دعاگو هستم

 118. آیه می‌گوید:

  شکستن شیشه بنیاد، اولین و کمترین کار ما در عوض شکستن دل مادران شهداست
  شکستن شیشه بنیاد، اولین و کمترین کار ما در عوض شکستن دل مادران شهداست
  شکستن شیشه بنیاد، اولین و کمترین کار ما در عوض شکستن دل مادران شهداست
  شکستن شیشه بنیاد، اولین و کمترین کار ما در عوض شکستن دل مادران شهداست
  شکستن شیشه بنیاد، اولین و کمترین کار ما در عوض شکستن دل مادران شهداست
  آقایان مسئول‌نما
  بی‌شعوری تا کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 119. امیرارشیا می‌گوید:

  داداش حسین بخدا هممون هستیم تا اخرش

  ساختمون بنیاد شهید را رو سر این بی دینای کثیف خراب میکنیم

  زنده نمیذاریمشون
  هرچی سکوت کردیم .. شدن

  نفرین شهدا به زندگیت ای رئیس بنیاد شهیدی که داری خون به دل شهدا میکنی

 120. نسترن می‌گوید:

  سلام. این دعا را در ارتباط با این موضوع(این چند خط را به امر چند تن از مادران شهدا می نویسم. گفتند؛ بی وجودی اگر ننویسی)می گم:الهی آمین.یعنی هر چه نفرین کردین به سرشون بیاد.

 121. سیداحمد می‌گوید:

  (خدا به حق این شب عزیز کاری کند که آه مادران شهدا دامن تان را بگیرد. آه همین شهید گمنام.)

  الهییییییییییییییییییی آمین.

 122. امین 2060 می‌گوید:

  بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ

  یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا
  ای کسانی که ایمان آورده‌اید

  کجایِ قرآن تو نیستی؟!
  وقتی ابن عباس گفته باشد
  «هیچ «یا ایّها الّذین امنوا»یی در قرآن نیست
  مگر این‌که علی بن ابیطالب در صدر آن‌ گروه و امیرِ آن‌هاست.»
  اصلاً قرآن، خودِ‌ تویی
  آه از ابلهانی که صلیبِ «حَسبُنا کِتابَ الله» برداشته‌اند.
  منبع:
  http://qoran1430.persianblog.ir/

 123. امین 2060 می‌گوید:

  بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ

  تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم
  فرشتگان و روح، در آن (شب)، به اذن پروردگارشان فرود می‌آیند.

  و زمین، امشب فرودگاهِ فرشته‌ها می‌شود.
  منبع:
  http://qoran1430.persianblog.ir/

 124. ریحانه می‌گوید:

  لعنت خدا بر کسانی که نام مقدس پدر و مادر شهید را جعل می کنند.لعنت.
  لعنت خدا در این شبهای عزیز بر مسئولان نالایق نفرین بر شماها که دلمونو خون کردید.

 125. امیرارشیا می‌گوید:

  ریس بنیاد شهید خیلی بی وجودی

 126. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  ببینید من خیلی کلّه خرما. جدّی جدّی می رم شیشۀ بنیاد شهیدسازی رو می شکنما. فردا اوّیشو افتتاح می کنم.

 127. امیرارشیا می‌گوید:

  این عکس از خانواده شهدای در راه حق همه محجبه

  عکس از خانواده شهدای فتنه گر سبزم همشون لخت و عریون دور هم

  اخه این دوتا با هم جمع شدنیه؟

  خانواده این شهدا با خانواده جنازه فتنه گر یکیه؟
  وای خداااااااااااااااااااااااااااااا

  داداش حسین ما نباید اروم بشینم

  باید ساختمون بنیاد شهید را خراب کنیم رو سر رئیس بی وجودش

  اگه اروم بشینیم فردا روز شهدا هم جلوی مارا خواهند گرفت

  به شهدا چه جوابی بدیم؟

 128. حاجی این نوا رو بشنو ….
  مادر شهید گمنام
  ********

  http://www.bachehayeghalam.ir/linkdump/008984.php

  شبای جمعه که میشه
  دلا بهونه میگیره
  هر کی میاد سر یه قبر
  ازش نشونه میگیره
  یکی سر قبر پدر
  یکی کنار مادرش

  یکی کنار خواهر و
  یکی پیش برادرش
  امایه مادرغمگین و آرام
  میاد کنارشهید گمنام
  یه جعبه خرما برای
  فاتحه خونی میاره
  آرو میاد میشینه و
  سر روی سنگش میذاره
  میگه تو جای بَچمی
  گوش بده به حرفای من
  از بس که اینجا اومدم
  درد اومده پاهای من
  آخر نگفتی کسی رو داری
  یاکه مث من بی کس و کاری
  مگه تو مادر نداری
  برای تو گریه کنه
  غروب پنجشنبه بیاد
  به قبرتو تکیه کنه
  غصه نخور من مادرت
  منم همیشه یاورت
  نمیذارم تنها بشی
  مدام میام بالا سرت
  از تو چه پنهون
  یه بچه دارم
  چند ساله از اون
  خبر ندارم
  آخ که دلم برات بگه
  از پسرم یه خاطره
  موقع جبهه رفتنش
  ساعتی که میخواست بره
  از اون لباس خاکی و
  از اون پیام آخرش
  هرقدمی میرفت جلو
  نگا میکرد پشت سرش
  دیگه نیومد
  رفت ناپدید شد
  چشام به درب
  خونه سفید شد…
  دیگه از اون روز تا حالا
  منتظر زنگ درم
  بس که دلم شور میزنه
  نصفه شب از خواب میپرم
  کاشکی بود و نگاه میکرد
  یزید سرش رفت بالا دار
  سزای اعمالشو دید
  لکه ننگ روزگار
  من مطمئنم الآن اگر بود
  سرگرم شادی از این خبر بود..
  او شبی که نشون میداد
  صدام چشاشو بسته بود
  یادم اومد لحظه ای که
  دل مارو شکسته بود
  روزایی که نمک میریخت
  روداغ قلب پدرا
  داغ برادر میگذاشت
  رو سینه برادرا
  الحمدلله
  دعام اثر کرد
  سوی جهنم
  عزم سفرکرد…
  ***
  بسه دیگه خسته شدی
  دوباره خیلی حرف زدم
  با اینکه قول داده بودم
  امابازم گریه شدم
  با صد امید و آرزو
  مادر مفقود الاثر
  بلند شد از کنار قبر
  شاید براش بیاد خبر
  چند ساله مادر…
  کارش همینه…
  خبر نداره..
  {بچه اش همینه…}

 129. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  البتّه همونطور که مطمئنّاً همه متوجّه شدن، منظورم از اوّیشو، اوّلیشو بود. ضمناً اگه دلتون خواست بیایید زندان ملاقاتم کمپوت هلو بیارید. من هلو خیلی دوست دارم. حالا جدای از شوخی من متنی که قراره روی کاغذی که می خوام همراه سنگ بفرستم سمت شیشه نوشتم آماده ست.

 130. آیدا می‌گوید:

  یاراحم العبرات……

  کاش شهیدانی که ماندن این بی معرفتی ها ونامردی ها را نشنوند…کاش نفهمند………کاش..کاش….

 131. امین 2060 می‌گوید:

  همسر کروبی سخنان پسرش را رد کرد
  “فاطمه کروبی” در مصاحبه با تلویزیون دولتی انگلیس، صحبت‌های پسرش درباره تجمع آرام مردم علیه مهدی کروبی را رد کرد.

  به گزارش شبکه ایران، یکی از سران فتنه ۸۸ برای چندمین بار شاهد تجمع و اعتراض مردم علیه اقدامات و مواضع ساختارشکن خود در مقابل منزلش بود.

  شب گذشته، جمعی از مردم، دانشجویان و خانواده‌های شهدا به صورت خودجوش در برابر منزل مهدی کروبی تجمع کردند و نسبت به مواضع ضد نظام او اعتراض کردند.

  بر همین اساس تجمع‌کنندگان با شعارهایی از جمله “کروبی بی سواد عامل دست موساد”، “کروبی فتنه‌گر”، “مرگ بر منافق” اعتراض خود را نسبت به شیخ اصلاحات اعلام کردند.

  شرکت کنندگان در این تجمع آرام همچنین به عزاداری و نوحه‌سرایی به مناسبت ایام شهادت حضرت علی(ع) پرداختند.

  البته این موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی اعضای خانواده کروبی روبرو شده است.

  “حسین کروبی” یکی از فرزندان شیخ اصلاحات در یک فایل صوتی که در اینترنت منتشر شده، پس از توهین به تجمع‌کنندگان، اذعان کرده که مردم معترض تنها به سردادن شعار و اعتراض به پدرش پرداخته و یک تجمع آرام را ترتیب داده اند.

  با این حال، “فاطمه کروبی” همسر مهدی کروبی در مصاحبه با تلویزیون دولتی انگلیس، در سخنانی گفته های پسرش را رد کرده است.

  وی با تلاش برای خشونت آمیز نشان دادن این تجمع اعتراضی، در ادعایی جالب مدعی شده که مردم تجمع‌کننده به “سلاح” و “گاز اشک‌آور” مجهز بوده‌اند!

  گفتنی است تجمعات اعتراضی مردم علیه شیخ اصلاحات رویدادی است که پس از آغاز همسویی کروبی با بیگانگان و موضع گیری وی علیه نظام کلید خورد.

  این موضوع باعث شد تا کروبی علاوه بر خودداری از حضور در اماکن عمومی، برای دور شدن از اعتراضات مردمی محل سکونت خود را از “نیاوران” به “دیباجی شمالی” تغییر بدهد ولی این مساله هم باعث نشد تا این تجمعات خاتمه پیدا کند.

 132. رفقا امشب هر کس هر کجایی هست ، تو هر مراسمی ، تا جایی که براش مقدور هست ، لااقل اطلاع رسانی کنه
  باید رسوا بشن این نون به نرخ روز خور ها …

 133. آیه می‌گوید:

  ریاست از این پس نا محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان شرمت باد

 134. آیه می‌گوید:

  ریاست از این پس نا محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان ننگت باد

 135. فرص الخیر می‌گوید:

  نمیگذرم ازشون به خاطر شکستن دل مادران شهدا
  نمیگذرم ازشون به خاطر شکستن دل مادران شهدا
  نمیگذرم ازشون به خاطر شکستن دل مادران شهدا
  نمیگذرم ازشون به خاطر شکستن دل مادران شهدا
  مادرای شهدا شاهد باشین که ما باهاشون هم داستان نیستیم. به شهدا بگید ما هم از دلشکستگی شما دلشکسته ایم

 136. امین 2060 می‌گوید:

  دم آقا میثم گرم کولاک کرده
  http://www.duelfa.com/

 137. ناشناس می‌گوید:

  من نمی دونم آقایان به چه کشتگانی شهید می گن یا تعریف بنیاد شهید از شهادت چیه ولی میدونم واژه شهید در فقه شیعه که ذیل اسلام است تعریف داره. به هر کشته شده ای شهید نمیگن. به آقایان پیشنهاد میکنم حداقل “مقاله شهید” استاد مطهری رو بخونن به درد مسئولیتشون می خوره. البته صواب داره دنبال کار بچه های بسیجی هم باشن که خونشون به ناحق ریخته شد که اگه اینا نبودن این جلبکا آقایون رو آویزون کرده بودن!!!

 138. سبز می‌گوید:

  سگ کودتا چی ها هار شده.قدیانی هار شده.تو غلط میکنی که تشخیص میدی شهیدای کهریزک مقام شهادت دارن یا نه.امثال تو که در نقش سگ های دربار و کودتا چی ها هستی غلط میکنی تو این وادیا وارد میشی.برو دنبال ساندیس مفت خوردنت .

 139. طهورا می‌گوید:

  سلام قولا من رب الرحیم
  در این شبها و نورباران الهی شدیدا ملتمس دعا هستیم داداش حسین.
  متنی که از زبان مادران شهدا نوشتید حالم را جاآورد. قلمت همیشه گرم و قدمت همیشه بر مدار حق.
  برای شکستن شیشه های بنیاد شهید ما هم هستیم .
  یا علی

 140. امین 2060 می‌گوید:

  روزگار غریب و ناجوریست
  از مفاسد شهید می سازند
  بر دل خون مادران شهید
  با تمام وجود می تازند
  با جسارت،به این حماقت خود
  در کمال غرور می نازند
  بهر خشنودی دل دشمن
  شرف و عقل خویش می بازند

 141. ya zeinab می‌گوید:

  خدا لعنتتان کند ای مسئولینی که دل مادران و همسران شهدا را می شکنید! خدا لعنتتان کند! داغ کارهای شما بسی بیشتر از داغ شهادته! بنیاد مثلا شهید جز داغ چیزی به خانواده شهدا اضافه نکرده! واقعا خاک بر سرتان! آن از جابجا کردن قبور شهدا و مثلا یکسان سازی قبور این هم از حراج واژه شهید و بذل از کیسه خلیفه!

 142. سیداحمد می‌گوید:

  جناب سبز:

  حالا کی اینجا نظر شما رو پرسید؟
  شما برو تو همون بالاترین پارس کن تا یه استخونی هم بندازن جلوت!
  اینجا چیزی بهت نمیرسه!

  لعنت بر شیطون!

 143. عباس می‌گوید:

  به عشق حسین جعفریان

  نمیدانم “راز “را دیدید یا نه .
  نمیدانم حسین را میشناسید یانه
  نمیدانم از چه حسین برایتان بگویم
  از سفرنامه سیستانش , از دفتر شعرش , از عکسهایش , از فیلمهایش , از چه ؟نمیدانم .
  اما این را خوب میدانم که حسین و حسینها به گردن ما حق دارند چرا که از مایند .
  امثال هدیه ها و گلزارها و امیر احمدی ها و ها و ها و هاهای دیگر کجا و حسین ما کجا ؟
  حالا باید به روزی بیافتیم که جگرمان بسوزد و چشممان کور که حسینها خانه نشینند و هدیه ها نمایشگاه دار .
  چشم حسود و بخیل بترکه که یار غار دکتر ما تابلوی مزخرف هدیه را به چند میلیون میخرد اما لبخند حسین ,آه حسین , غم حسین خریدار ندارد .

  چند نمونه از امثال حسین برایتان بگویم ؛ بگذار ای اشک از حسینی بگویم که در کوچه پس کوچه های نازی آباد در لانه ای ۳۵ متری با ۲ دختر و یک زن و یک پسر میگذراند و به او هر از چند گاهی میگویند “تو هنوز زنده ای ”
  یا حسینی دیگر که به قول خودش جزء ۲۰۰ نفری است که باید تاکنون شهید میشد و نشده است در حالی که نفر پنجم این لیست است , ۱۹۹ نفر شهید شده اند و او مانده است , در کجا ؟ در زیرزمینی نمور در خانه ای قدیمی در خیابان ایرانی که مجلس هرمی ما که اگر سرت را بالا بیاوری کلاهت می افتد سکونت دارد ؛ کسی که اطبا به او میگویند تو از یک نی نفس میکشی , آه که هوا را هم نمیتواند بخوبی صرف کند هوایی که برای همه ما مفتترین چیز است برای او یک آرزوست , اما این حسین با همین ریه و نای که در واقع نی است مجبور است برای گذران ۳ فرزندش با موتور سیکلت قراضه اش مسافر کشی کند در این هوای کثیف شهرمان اما صدایش در نمی آید و فقط وقتی ما را میبیند از چمران میگوید و از سفره ای که هیچ جز نان خشکی در آن نبود اما چمران آنچنان میخورد که همه فکر میکردند چلوکباب میخورد .
  چه رسمی است این رسم عاشقی ؟
  کجایند این یاران غار دکتر ما که حسینها را دریابد و هدیه ها را سوغات ندهد .
  اینان به هدیه ها سوغات نمیدهند اینان جگر ما ,خون ما ,عشق ما ,اعتقاد ما را سوغات میدهند .
  اینان , ما را سوغات میدهند …

 144. سحر می‌گوید:

  خودت غلط میکنی نکبت.نه…شهید رو شما تشخیص میدید نماز اولی ها!…حالا شما خودتون هار نشید ..ما خودمون میدونیم چیکار کنیم….مطمن باشید دردی از شما دوا نمیشه.
  تو هم اگه روز قدس جرأت کردی بیای بیرون بطری آب معدنیت یادت نره!

 145. سیداحمد می‌گوید:

  آفرین آقا امین؛واقعا شعر زیبائیه.
  داداش جان ممنون که برامون گذاشتیش.

 146. سحر می‌گوید:

  برای ” سبز “بود نظر بالا…یادم رفت بنویسم.

  .

  من دیگه میرم.التماس دعای فراوان.

 147. منصور حلاج می‌گوید:

  حسین قدیانی مردی از تبار متوسلیان
  بنیاد شهید یک سیلی حاج احمد را می خواهد از دست نسل متوسلیان
  حاج احمد برگرد برای بسیجی هایت یک کلاس آموزش سیلی حیدری بگذار.
  به خدا امروزه کارکرد سیلی حاج احمد از هر چیزی بالاتر است

 148. ya zeinab می‌گوید:

  خطاب به “سبز لجن”: ای نفهمی که در این شب عزیز به فرزند شهیدی ناسزا میگویی در نطفه ات باید شک کنی!

 149. ایمان می‌گوید:

  بسم الله
  دوستان امشب همه رو دعا کنید . به خاطر حقی که تو این قطعه بر گردن همدیگر داریم . یا علی

 150. امید می‌گوید:

  السلام علی المهدی و علی آبائه
  حاجی «الله کرم» می گفت، چون نظان ما اسلامی است و ساختار اسلامی دارد، سقف واکنش ما «تذکر لسانی» است، اما باید یه فکری به حال این قصه و ماجراهای مشابه کرد. تذکر لسانی را به عنوان شروع ماجرا قبول کنیم، اما اگر گوش شنوایی نبود، باید مثل تجمع مقابل مجلس، یه برنامه ای ترتیب داد، البته هنوز خیلی به حاج آقا رحیمیان امید هست، علی ایحال، امشب دعا کنیم و گریه زاری، شاید فرجی شد و اگر نه …
  راستی حتما صاحب وبلاگ شماره «زریبافان» رو دارند، اگر صلاح بدونید تو نظر بعدی شمارشو میذارم، تا حرف مردم و خانواده های شهدا رو مستقیم بشنود..

 151. امید می‌گوید:

  السلام علی المهدی و علی آبائه
  حاجی «الله کرم» می گفت، چون نظام ما اسلامی است و ساختار اسلامی دارد، سقف واکنش ما «تذکر لسانی» است، اما باید یه فکری به حال این قصه و ماجراهای مشابه کرد. تذکر لسانی را به عنوان شروع ماجرا قبول کنیم، اما اگر گوش شنوایی نبود، باید مثل تجمع مقابل مجلس، یه برنامه ای ترتیب داد، البته هنوز خیلی به حاج آقا رحیمیان امید هست، علی ایحال، امشب دعا کنیم و گریه زاری، شاید فرجی شد و اگر نه …
  راستی حتما صاحب وبلاگ شماره «زریبافان» رو دارند، اگر صلاح بدونید تو نظر بعدی شمارشو میذارم، تا حرف مردم و خانواده های شهدا رو مستقیم بشنود..

 152. ن.خ می‌گوید:

  توجه…توجه…توجه…

  خبر جدید رو شنیدین؟! هنوز نشنیدین؟! شنیدین یا نه بالاخره؟‍! خوب خدا رو شکر که شنیدین! پس چرا ساکتین؟؟؟؟
  میگن یه نمونه بدلی وارد بازار شده.اسم و ظاهرش فرقی با نمونه اصلیش نداره. فقط اون اصلیه خیلی سخت و با خون دل خوردن و گذر از صافیهای متعدد بدست میاد و اسمش میشه “اصلی” ولی این بدلیه مثل آب خوردن درست میشه. تازه ظاهرا علامت استاندارد هم براش صادر کردند. بله دیگه! پارتی بازی و از این حرفها. خلاصه اینکه یه عده ، حسابی از این نمونه “بدلی” حمایت کردند و اتفاقا خیلی هم ذوق کردند. یه عده هم که مثل همیشه خنثی تشریف دارند و اصولا صدا از سنگ درمیاد ولی از حضرات نه. یه عده هم که سر هرچیزی صداشون گوش فلک رو کرمیکرد مثل اینکه دور از جون شما خروسک گرفتند و صداشون در نمیاد. حالا مصلحت خروسک گرفتن چیه ؛ اونهم الان که باید نطق پیش از دستور و بعد از دستور داشته باشن ؛ الله اعلم!
  ساخت نمونه تقلبی ، علاوه بر این که بی کیفیته ، ممکنه تبدیل به یک اپیدمی بشه و هر نمونه ای که از راه رسید مثل این یکی علامت استاندارد بگیره.
  یکی دیروز ازم پرسید “از کجا معلوم بدلیه مثل اصلش نباشه؟؟؟؟”
  گفتم “اونی که چشمهاش باز باشه و گوشهاش شنوا خیلی راحت میتونه فرق بین اصلی و بدلی رو بفهمه.منتها یه عده خودشون رو زدن به خواب که مبادا چشمشون ببینه و گوششون بشنوه.”
  از وقتی بچه بودیم ، یادمون میومده همیشه بهمون سفارش میکردن به علامت استاندارد توجه کنید.علامت استاندار نشانه مرغوبیت کالاست. مشکل “بدلی ها” اینه که علامت استانداردشون هم بدلیه! اینجاست که همون یه جفت چشم بینا و یه جفت گوش شنوا به کار ادم میاد.استانداردهای دادن “علامت استاندارد” بیش از ۱۴۰۰ ساله که به عنوان اساسنامه تصویب شده. این راهیه که ۱۴۰۰ ساله عده ای رفتند و از صافیها گذشتند و شدند نمونه خالص و اصلی. و تا قیام قیامت هستند کسانی که قدم بر میدارند در راهی که اساسنامه مشخص کرده…

  (مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا)
  سوره احزاب ؛ آیه ۳۳
  از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند
  بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده‏اند.

  اره خواهرم ، برادرم… خبر اینه که یک گناهکار رو… یک قربانی به ناحق کشته شده رو رنگ کردن و به اسم “شهید” براش کارت صادر کردند. تو خود حدیت مفصل بخوان….
  قابل توجه بنیاد محترم و به خواب رفته : یک نگاه به استانداردهایی که برای دادن “علامت استاندارد” تو اساسنامه اسلام اورده شده بندازید

 153. حسین می‌گوید:

  سلام
  ای کسانی که بر صندلی سبز مجلس تکیه زدید گویا قضیه اصل ۴۴ نیست که گروه تحقیق تفحص راه بیا اندازید دایم نطق پیش از دستور بخوانید که ای چه شد و چه نشد گویا اصل ۴۴ مهم تر از خون و دل خانواه شهداست که معاندان نظام را شهید می خوانند شما بر صندلی سبز تکیه می زنید و سکوت می کنید . اصلا مگر خانواده شهدا جز انتخابات برای شما مهم هستند که این مطالب را ما می گوییم ؟ ایا به خط قرمز اصولی که از ان دم می زدید هنوز نرسیدید ؟
  راستی در موقع اشوب ها چند نفر در مورد بازداشتی های معاند صحبت کردند ؟

 154. امید می‌گوید:

  السلام علی المهدی و علی آبائه

 155. امید می‌گوید:

  السلام علی المهدی و علی آبائه

  دست شما درد نکنه، برای nامین بار سانسور شد… عیبی نداره…
  فعلا برای اینکه آتیش بگیرید ، این خبرو بخونید، ببینید وقتی بهشون رو بدی چی میشه؛
  یه کسی که معلوم نیست کیه ، از امریکا زنگ میزنه به مادر ندا آقا سلطان… و حالا داشته باشید پر رو یی رو:
  http://www.jahannews.com/vdcjx8evyuqet8z.fsfu.html

 156. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  با حرف دل مادران شهدا کاملا موافقم و ممنون از شما که تریبونی هستین برای رسوندن صدای این عزیزان به جامعه.
  جوابتون به جناب امیر هم خیلی با حال بود. ایول.
  والا

 157. آذرخش می‌گوید:

  یه همکلاسی داشتم که زمین رو زمان رو به هم ریخته بود که چرا یه خیابون به اسم برادر مفقودالاثرش نیست ولی شهید همت بزرگراه داره. نمی دونم این خیابون به اسم بودن چی می رسونه بهشون.
  سر اینجور مسائل هم آخرش رفت دستبند سبز بست به خودش.
  خیلی دلم می خواد حالا ببینم چه عکس العملی نشون می ده. دوست دارم ببینم حالا هم اعتراض می کنه یا دهنش چفت شده.

 158. امیرارشیا می‌گوید:

  امشب سر مهربان نخلى خم شد / در کیسه نان بجاى خرما غم شد
  در کنج خرابه ها زنى شیون کرد / همبازى کودکان کوفه کم شد . . .

 159. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  امروز یک تار موی سفید در سرم یافتم… اول جوانی ببین ما را به چه روزی انداختند این به ظاهر دوستان… شاید یه مطلب با همین عنوان بنویسم

 160. علیرضا می‌گوید:

  سلام.
  التماس دعا .خدایا عاقبت به خیرمان گردان امین .

 161. مسلمون می‌گوید:

  قابل توجه سبز
  سال پیش برای راهپیمایی روز قدس پرچم فلسطین برده بودم
  چند تا سبز جلوم در اومدن که پرچم ایرانت کو ؟
  لیکن خودشون فقط نوار سبز به همراه داشتن

  جناب سبز

  مردمی که فساد میکنن و امنیت و آرامش شهر رو به هم میزنن به طور عمدی یا بعدا میفهمن اشتباه کردن ، اگه اتفاقی براشون بیفته شهید حساب نمیشن
  بگذریم از اینکه مفسدین فی الارض رو باید کشت ! منظورم خائن بزرگ موسوی و دار و دسته اش
  منتظر محاکمه و اعدام به جرم خیانت این اشخاص هستم مخصوصا موسوی

 162. ya zeinab می‌گوید:

  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/10012/13890608_2633_16k.mp3
  روضه مقام معظم رهبری در شهادت امیرالمومنین را بشنوید و التماس دعا!

 163. خان باجی می‌گوید:

  به سبز
  شما کی به مقام تشخیص رسیدی که ما خبر نداریم . کاش لااقل فرق بین گوشت کوبیده رو با الویه میدونستی بعد زرت و پرتیشن میکردی .
  آدم ساندیس خور باشه و نی ساندیسشو تو چشم تو و امثال تو بکنه شرف داره به اینکه برای جذب حداکثری دختران ولنگار سبز رو دراختیارتون بزارن که محصولشو ۹ ماه بعد بزارید پشت درب یتیم خونه یا جوی آب .
  هار شدن و پارس کردن برازنده تو و اسلاف معلوم الحالته که معلوم نیست در مورد تو یکی ( بسم الله الرحمن الرحیم) گفتن یا نه که اگر گفته بودن در این شب نشون میدادی حداقل از بقیه آدم تری .
  دفعه بعد خواستی از اینورا رد شدی سرتو میندازی پایین مثل بچه آدم رد میشی . این بار حرفهام در حد نوازش بود دفعه بعد تکرار بشه اساسی حالتو میگیرم . گرفتی بچه ؟

 164. امیرارشیا می‌گوید:

  خدایا قسمت میدم به همه اسما ئ زیبای دعای جوشن کبیرت
  خدایا سلامتی سید علی

  خدایا جون همه ما فدای جون سید علی

  خدایا مواظب سلامتی سید علی باش
  خدایا
  مواظب سلامتی سید علی ما باش
  خدایا همه امید ماست سید علی
  همه دارایی ماست سید علی
  خدایا همه کس ماست سید علی
  خدایا مواظب سید علی حسینی خامنه ای ما باش
  خدایا مواظب سید علی حسینی خامنه ای ما باش
  خدایا مواظب سید علی حسینی خامنه ای ما باش

  خدایا تو را به این شب قدرت قسم مواظب سلامتی رهبر ما باش
  مواظب عشق ما باش
  مواظب روح ما باش
  طول عمر با سلامتی کامل
  عمر با برکت
  خدایا مواظب سید علی ما باش
  خدایا مواظب امید ما باش

  ای امام زمان ترخدا هرجایی که هستی دعا کن برای سید علی خامنه ای ما
  برای عشق ما دعا کن ای امام زمان

 165. رضا می‌گوید:

  سلام داش حسین؛برای من شهیدی مثل شهید وارطان اهمیت داره که با وجود مسیحی بودن برای انقلاب و ولی فقیه خودش! (قابل توجه اهل فتنه) و قرآن شهید شد من شهید روح الامینی نمیشناسم این ها برای من احترامی ندارند من عاشق بابا اکبر ها هستم و به عشق حضرت ماه زنده هستم ؛داش حسین در مورد شهید وارطان نوشتم جوابم رو این جور دادن:

  “ساندیس خور!تو از این کیک و کلوچه خورهایی که مسابقه مقاله نویسی درباره کهریزک تو دانشگاه گذاشته بودند!که بیان بگن در اونجا دعای کمیل و بک یا اله میخوندند ! یه روز حقایق روشن میشه روزی که هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست و در اون روز افسوس کسانی بیشتره که رفتارشون و تفکرشون نه به خودشون بلکه یک ملت رو به بیراه برد. روزی که میزان ریش و پشم نیست بلکه حقه . حقی که مصداقش علی (ع) نه علی های دروغین . علی که ارزش حکومت رو این میدونست که حق صاحب حقی رو برگردونی نه اینکه پایمال کردن حق دیگران رو وسیله برای حفظ حکومت بدونی!!!”
  نمی دونن که ما عاشق ساندیس حکومتی هستیم!ما اگه قند خون هم داشته باشیم و با خوردن ساندیس بمیریم از ساندیس حکومتی می خوریم چون عاشق حکومتی که سید علی حاکمش باشه هستیم؛ و این ها که علی را نمیشناستد چه راحت در مورد علی و فرزند راستینش سید علی حرف می زنن!
  چه قدر اینها احمقند!

 166. امیرارشیا می‌گوید:

  مطمئن باشید که ما نام کثیف متهمین مرده این نظام مقدس را به راحتی آب خوردن از در و دیوار شهر حذف می کنیم

  این تازه اولشه
  کوچه ای که به نام کثیف متهمین کثیف باشه به اتیش میکشیم

  لعنت به روسای پشت میز نشین و شکم گنده کن بنیاد

 167. رضایی می‌گوید:

  من هم نمیگذرم از روسای نامحترم بنیاد شهید.

  دانلود دعای مجیر حاج منصور ارضی
  http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://mansurarzi.persiangig.com/arzi_mojir.wma

 168. رضایی می‌گوید:

  داداش حسن اگه تو ردیف عشق مقدس بذاری این دعای مجیر حاج منصور را ثواب میکنی

  حجمش کمه
  خیلی زیباست
  خیلی زیباست

  داداش حسین اگه عاشق حاج منصوری این دعا را برا دانلود بذار تو اثار ردیف عشق مقدس

  تو نظرات باشه شاید خیلیها نبیننش

  بذارش تو ردیف عشق مقدس همه دانلود کنن

  http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://mansurarzi.persiangig.com/arzi_mojir.wma

 169. رضایی می‌گوید:

  http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://mansurarzi.persiangig.com/arzi_mojir.wma

  اصلا نمیدونی چیه داداش حسین

  قسمت میدم بذار تو ردیف عشق مقدس برا دانلود
  حیفه حتی ۱ ستاره از شنیدن این دعا با این صدا و با این جو معنوی محروم باشه

 170. امیرارشیا می‌گوید:

  اللهم صل علی محمد و ال محمد

 171. زهرا می‌گوید:

  اینکه بیاین اینجا و فقط تذکر بدید بی فایده است اینا اینقدر بی شرف و پر روئند که هرچیم تذکر بهشون می دید از رو نمیرند من میگم باید به جای حرف عمل کنیم شما روز و ساعتش را اعلام کن بقیش با ما اصلاً یه دعوت عمومی بکن از همه خواننده های وبلاگت و دوستان وبلاگ نویس من فکر می کنم اونایی هم که با بیان تو ، تو بعضی مسائل مشکل دارند اینقدر غیرت دارند که از این دعوت بی تفاوت نگذرند . آقای قدیانی امتحانش به قول خودت مجانیه . دیگه واقعا حالا که اینا تنشون اینقدر می خاره خدارا خوش نمیاد ما بی تفاوت بشینیم باید یه کار اساسی بکنیم . دیگه از رئیس جمهور مردمی !!!!!!!!!!! به کل نا امید شدیم خودمون باید دست بجنبونیم نمردیم که ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم

 172. عمو می‌گوید:

  بنام خدا
  حسین آقا سلام
  من حدود چند هفته پیش که اولین بار در خبر های خبرگزاری فارس در مصاحبه پدر و مادر روح الامین وخبرنگار فارس بکار بردن کلمه شهید را دیدم نظری فرستادم که چاپ نشد. تا اینکه مدارک آن چاپ شد
  الام هم برای رجانیوز مطلبی فرستادم که چون فحش ندارد بعید است منشر شود.
  این واقعه شهید خواندن که بنظرم نوعی امتحان الهی برای جدا شدن سره از ناسره است خاصه برای کسانی که فقط در مصدر ریاست دلشان می تواند برای اسلام بسوزد و مشکل اساسی را در آزردن جاسبی و نبود بودجه ارزی مترو و یا اعتراض به مدرک جعلی خودشان و انحصار ابدی آثار گذشتگان می بینن.
  اگر فرصت داشتی متن را بخوان و اگر پسندیدی پیگیری کن
  خدا همه را به راه راست هدایت فرمایدد
  بنام خدا
  امیدوارم این مطلب را منتشر کنید
  می توان در هر شری امید خیری داشت ودر هر فتنه ای امید هدایتT و یا حد اقل جدا شدن صفوف راست آیینان از دغل ها
  این نیز فرصتی مناسب است
  کجایند تمام مدعیان حق طلبی در سه قوه ؟ از روسای آنها تا کمترین مسئولین؟
  بیایند و اظهار نظر قطعی و رسمی کنند که آیا می توان جان باختگان خیابانی و نیز جانباختگان بازداشتگاه کهریزک را که بعلت شرکت بنفع فتنه شرارت سبز و در تبعات آن جان از دست داده اند شهید نامید یا نه؟
  هرچه زودتر این کار بشود و تبلیغ گردد بهتر است تا باز خواص خود را به بی صیرتی نزنند . این دیگر بصیرت نمی خواهد فقط محتاج اعتقاد است.
  کجایید نمایندگان حق طلبی که وقت مملکت را صرف دعوای مدرک حقیقی و تقلبی دیگران می کنید و یا ساعت ها در بحث تغییر ساعت(که معلوم نیست بدرد می خورد یانه) و حقانیت غارت ۲۵۰ هزار میلیاردی قانون تصویب می کنید و وقت هدر می دهید و معترضان را مشتی تحریک شده می خوانید؟
  کجایید احمد ها وعلی هایی که فقط راجع به حقانیت قانون در مورد دیگران یقه چاک می دهید؟ و از سر کشی و قانون گریزی داستا نهای شگفت نقل می کنید.
  کجایید کسانی که مدرک های شما باعث مصیبت برای مملکت شده؟ کجایید ایران ستا هایی که تاریخ را نخوانده اید و اسلام را نشناخته اید و راجع به آن حرف می زنید؟ کجایید کسانی که موقعیت خود را نمی شناسید و حرف های می زنید که بهانه بدست دشمن داخلی و خارجی می دهید و دوستان لرزان را بی دلیل به جرگه دشمنان می رانید؟
  کجایید حقوق دانان و نمایندگان عدل الهی در زمین؟ آیا این هم زمین های هادوی است و دانشگاه آزاد که نتوان زبان باز کرد؟ آیا این جا هم آبروی مجرم مسلمانی!! در خطر است که به زنان و دختران مسلمان تجاوز به عنف کرده و شما از بابت آبروی او نمی توانید دستور چاپ عکسش را از روبرو دهید که مبادا انگشت نما شود(ومردم بتوانند جنایتکار را بشناسند؟) و یا نامش را بیاورید (راستی عکس عقب بدن مجرمین چه ارزشی در عبرت مردم دارد؟)ولی اگر جوان ورزشکاری از سر نادانی برای افزایش توان جسمی دارویی مصرف کرد و اسمش در روزنامه ها چاپ شد اصلا احساس نگرانی نمی کنید که روحش را آزرده اند؟
  مجلس تشخیص مصلحت آیا دانشگاه آزاد و بودجه مترو عقیدتی است و یا شهید خواندن سرکش ها؟ کدام یک برای اسلام و مصلحت مسلمانان و بدعت گذاری خطر ناک تر است؟
  کجایید ای دو سردار دکتر که فقط در این مملکت اشکال اجرایی می بینید و به ضرب افکار عمومی و بعد از مدتها حاضر شدید فتنه را فتنه بنامید؟
  بزرگواران راجع به شهید خواندن سه متهم جان باخته ناشی از حماقت چند مامور اظهار نظر کنید تا از همین الان تکلیف نمایندگان بعدی مجلس و داوطلبان ریاست جمهوری ۱۱ روشن شود.
  برادران و خواهران این فرصت را برای آشکار شدن سرائر مسئولان مدعی مغتنم بشمارید و برآن پا فشاری کنید

 173. عون می‌گوید:

  اوهوی سبز کثیف.من در نطفه ات شک ندارم.به غیر قانونی بودنش مطمئنم…..

 174. طهورا135 می‌گوید:

  سلام اقای قدیانی.
  خورده شیشه های بنیاد شهید چیزی از دلهای ما باقی نخواهد گذاشت.

 175. لجمن می‌گوید:

  سلام به داداش حسین و برو بچ باحال این قطعه . با ده تا شعار انگلیسی برای روز قدس آپم یا علی .

 176. عکس دار می‌گوید:

  عکس دارها زیاد شدند!

  با اون پاراگراف اول کاملاً موافقم. سنگ بازی بود ما رو هم خبر کنید!

 177. سمیه می‌گوید:

  من یه فرذند شهیدم بادیدن این خبر که جانباختگان کهریزک شهید اعلام شده ان کلی گریه کردم دلم شکست به خدا گلایه کردم آقای زریبافان نگذارید آه دل همیشه شکسته و پرخون ما فرزندان شهدا دامانتان رابگیرد.!!!!!

 178. داش سجاد می‌گوید:

  سلام داداش.
  حاجی از وقتی تند تر شدی خوردنی تر شدی !
  دمت گرم .

 179. مرتضی می‌گوید:

  سلام حاجی
  اشکمون در آوردی، خیلی

 180. علی حاتم می‌گوید:

  بگو که زبان دل ما در حلقوم توست.
  لعنت به این بنیاد شهید که امثال بابای و تو بابای من رو با حروم لقمه های آشوبگر یکی کرد.
  یک فرزند شهید

 181. علی حاتم می‌گوید:

  در ضمن مثل اینکه سایتت یک مشکلی پیدا کرده :
  برای نام هر نظر ، نام نظر دهنده نظر بعدی رو در نظر میگیره.به نظرم اینطور میاد.یه بررسی بکن

 182. سید می‌گوید:

  خدا قوت. لبخند بزن بسیجی.

 183. حنظله می‌گوید:

  ماشاءالله

  عصبانیت شما را دیده بودیم، ولی نه اینطوری

  موقع خواندن این متن، آمپر خشم ما هم هی بالاتر می رفت. بغض آن روزها برایم تازه شد.
  هی! چه خون دلها که نخوردیم…

 184. چشم انتظار می‌گوید:

  حیفم اومد اسمم رو تو این پست قدیمی و ارزشمند ثبت نکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.