قدرنویسی های ۹۰

خواستگاران منحرف الخواتین، جماعتی از عزب اوغلی ها در صف انتظار

 سروده ای از چشم انتظار درباره یکی از خواتین

اتل متل یه خاتون، “داداش” گــــذاشت بــراتـون
تو پست “قدر نویسی”، شـــاد بـــکنه دلاتــــون
تو هر ستون هفت عدد، “خاتون” رنگ و وارنگ
ردیف چهارم یکی، گُـــــم شـــده از چشـــــاتون
آهان رفته پایـــــــین تر، منــــحرف الخـــواتــــین!
چرا جـــــــــدا نشسته! آشنا نبـــود براتــــــــون؟
گمــــــون کنـــــم “ف ه” یـــــا، دخت قــــذافیه
ول کــــن بابا حــــــال داری، درد ســــرِ بــــراتون
بازم هزاران درود، به ایــــــن جمع خواتیــــــــــن
قیمت اون ارزونه در حـــــــد و شـــــأن خاتـــــون
بذار که مطرح نشه، “هدیه” به “تهرانی” هــــــا
بابت چار قطعه عکس، پول میریزن بــــه پاتـــون

***

مجمع الخواتین!

سروده ای از دیوونه داداشی درباره این روزهای قطعه ۲۶ 

می خوام یه شـعری بگم، عمرا بذاریش تو “پسـت”
بعدش بگم؛ بی خیال!… داداشی دستت درسـت!

می خوام تو شـعرام دیگه، این یـکی گلچین بشـه!
اصلا می خوام کامنتم، یـه بـار “نقطه چین” بشـه!!

ایـن دفـعــه اولِ کـــار، قــــربــون صـدقـــه ات می رم
یـه بــار تو تایید نکن!… وا تـوی قــطـعــه ات می رم

راستش می خوام جـونـمـو، اسـیر تو مشـتت کنم
زنده زنده کشته یِ، فـــــــونــــــتِ درشــــتــت کنم!

فدایــــــــــی داری خـفـن!… زبــون دیگه قـاصــــــره!
اگـه نـــازت زیـــــاد شِـــه،… تـقصیرِ این مـبـصـــــره!

بی تـو، شب ها تا سحر، ســــتـاره ها خـامـوشن!
“چشم انتظار” دپـــرســه!… غریـبـه “سایه/ روشن”!

داداش! وقتی تو نیستی، تو “قطعه” قـحـطی میاد!
حتی سلام بر حسین* تو سایت به سختی میاد!

بـدونِ تـو داداشـــــم! “قـطـعـه” مـثـــلِ قـفـســــــــه!
فــقــیــرتـر از سـومالی!… این قحطیِ نـفـســــــــه!

کاشـــکی زیـرِ هـر کـامـنـت، بـود: “حسینِ قدیانی”
دو نقطه: فـــونـتِ درشــت؛ یعنی (یعنی که یعنی)!

***

خاتون المنحرف!

سروده ای از چشم انتظار درباره عید سعید فطر

سی رو ز نشستن به سر ســـفره، چه سان رفت
یک روز به غفــــــلت شــــد و یـــک روز، گــــران رفت
یک روز نمــــی اشــــک، روان گـــشت ز چشـــمــــم
روز دگـــــــری، در پــــــی “منجـــــی جهـــــان” رفت
یک روز، ز میلاد “حسن” (ع)، شـــاد و طـــرب نــاک
روز دگــــــرش در غـــــم “مــــولا”، بـــه فغــــان رفت
یــــک “قطــــعه ی” پر نــــــور، ز انــــــوار “شـهیـدان”
بــــا شــــور و شـــــعور از رد آن، بـوالـــهوسان رفت
این سنـــگر دشـــمن شـــکن “بیست و شش” مـا
با گوشه ای از چشم “امامش”، چـه جـــــوان رفت
آن کــس که در این بــــزم، “علمدار جنـــون” اسـت
چون خـــار، به چشــــــم همه ی “فتنه گران” رفت
آن لـــحظه که نایــــد، ز حســـاب از پــــــس عمری
در “قطعه ای” از “عشــق”، گذشت و غم مانْ رفت
“قاآنــیِ” خوش ذوق، چه خـــوش گفت در این روز:
(عیــــــــد رمــــضان آمـــــد و مـــــاه رمـــــــضان رفت)
(صـــد شــکر که این آمد و صــــد حیف کــــه آن رفت)

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ عکس: علی اکبر بهشتی

یک/ یا سند من لا سند له

خدا بگویم چه کار نکند یکی از سران فتنه را. هم الان دو سه سالی می شود که هر شب قدری، وسطای گریه، دمی به خنده می گذرد، آنجا که باید زمزمه کنیم “یا سند من لا سند له”. امسال شرط کرده بودم با خود که اگر به این فراز دعا رسیدم، کنترل کنم لبخند را، اما باز هم نشد! یعنی نشد که نشد و با این حساب، بعید می دانم که سال های بعد هم بشود! به هر حال خاطرات ایام فتنه چیزی نیست که به این آسانی فراموش شود. حتی گاهی دلم تنگ می شود برای لحظه به لحظه سال ۸۸ که سمفونی تلخی بود، اما شیرین تمام شد با یوم الله ۹ دی. حادثه ای بود که ختم به حماسه شد. آن چهارشنبه به یادماندنی، مهم ترین سند باشکوه بودن و شیرین بودن سال ۸۸ است. سالی که ما با سند حرف زدیم، اما سران فتنه برای ادعاهای شان سندی ارائه نکردند. سالی که خود یک سند بود؛ سندی برای این ادعای عاشورایی، که ما اهل کوفه نیستیم…  

دو/ قرائت قرآن با ترتیل عمل

اینکه در آداب لیالی قدر، باز کردن و دیدن آیات قرآن، مقدم بر روی سر گذاشتن قرآن است، و ما اول باید قرآن را باز کنیم و نظاره کنیم، بعد کتاب الله را روی سر بگذاریم، یعنی قرآن باید باز باشد برای ما، و رفتار و گفتار ما باید بر اساس قرآن تنظیم شود؛ آن هم قرآن باز، نه قرآن بسته. قرآنی که ما با روی سر گذاشتن، نهایت احترام مان را به آن می گذاریم، ابتدا باید باز شود و خوانده شود. فی المثل مصر را یکی هم به قرای معروفش می شناسند. قرایی که الحق قشنگ می خوانند قرآن را، اما مصر عزیز با بیرون کردن مبارک از تخت عزیز مصر، فهمید که هم قرآن را می توان زیبا خواند و هم به آیات قرآن به شرط باز بودن قرآن، می توان زیبا عمل کرد. هیچ وقت مصری ها اینقدر زیبا قرآن نخوانده بودند که این روزها. قرائت قرآن با ترتیل عمل. محاکمه امثال مبارک، یعنی اینکه قرآن وقتی باز می شود و وقتی مبدل به کتاب زندگی و جنگ و مرگ و معاد می شود، حتی قشنگ تر از آن زمانی است که زیبا تلاوت می شود و به شکل زیبایی احترام می شود.  

سه/ الوداع رمضان ۹۰

شب قدر بیست و سوم، آخرای مراسم، یک آن دلم گرفت که چه زود تمام شد لیالی قدر ۹۰ و چه زود است که جمع شود سفره ماه مبارک. یک آن به خودم دل داری دادم که سال بعد هم هست، اما تا رمضانی دیگر، چه کسی از زنده و مرده اش خبر دارد؟! چه کسی می داند فردایش را؟! چه کسی با خبر است از یک لحظه بعدش؟! در این تب و تاب، سوختنم وقتی بیشتر شد که احساس کردم و مطمئن شدم لیالی قدر ۹۰ هرگز تکرار شدنی نیست. عمری اگر باشد، ما باز هم شب های قشنگ قدر را خواهیم دید، اما لیالی قدر ۹۰ دیگر تکرار نخواهد شد. از همین روست که اهل معرفت تذکر داده اند هیچ نمازی، تکرار نماز قبل نیست و مثلا هیچ نماز صبحی، تکرار نماز صبحی دیگر نیست، اگر چه شبیه هم باشند و به ظاهر تکراری. هر ماه رمضانی و هر شب قدری، مختصات و مشخصات مخصوص به خود را دارد و غیر قابل برگشت و تکرار ناشدنی است. از همین زاویه است که من و شما بیشتر باید قدر لحظات باقی مانده از رمضان ۹۰ را بدانیم. در این روزهای باقی مانده، شب بیست و هفتم ماه مبارک را نباید از دست داد که به روایتی، گیرم که ضعیف، ممکن است شب قدر باشد. راستی که چه سخت است وداع با ماه رمضان. انگار جدا شدن طفل از سینه مادرش. مگر که در این شب های باقی مانده، با قطرات اشک، التیام دهیم خودمان را. خداحافظی با ماه خدا، احساسی به آدمی می دهد که نمی شود آن را نوشت. احساس را نمی شود نوشت. یک آن فکر کنید که چند شب از ماه مبارک گذشته و دم غروب با صدای اذان، ناگهان به یاد سفره افطار افتاده اید. یک آن فکر کنید که چند سحر، آن طرف تر از سحرهای ماه مبارک، از خواب بلند شده اید و دل تان هوای این را کرده که بگویید “اللهم رب شهر رمضان”. باید قدر دانست این چند روز و چند شب و چند سحر باقی مانده را. این روزهای آخر، بهار اشک است در ماه مبارک. باید بارانی بود. باید گریه کرد. خدایا! اگر این رمضان، آخرین رمضان عمر ما باشد، اگر که دیگر نبینیم سفره ات را، اگر که دیگر لیله القدری، ما را مهمان خود نکردی… خدایا! حال دلم را تو خود می دانی، چه بنویسم برایت؟! یعنی در ورای رمضان، اجازه می دهی به عمر ما که در روز نیایش، عرفه نشین سالار شهیدان باشد؟! اگر از رمضان ۹۰ چیزی نمانده، من فقط به این دل خوش کرده ام که تا محرم هم چیزی باقی نمانده. بنا دارم که با یک سلام، ببندم این بند را. درودی در هنگامه یک بدرود، و بگویم: “السلام علیک یا اباعبدالله”.   

روزنامه جوان/ ۵ شهریور ۱۳۹۰

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ عکس: علی اکبر بهشتی

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. ف. طباطبائی می‌گوید:

  چندم آیا؟

 2. ف. طباطبائی می‌گوید:

  شما با “یا سند من لا سند له” خندیدین، ما با “الهی العفو” هم خندیدیم!!
  ۸۸ هیچ وقت فراموش شدنی نیست. همه حوادث تلخ وشیرینش تو خاطر همه مون ثبت شده.

 3. میلاد پسندیده می‌گوید:

  راستی بعضی ها شب قدر قرآن را باز می کنند و مثل کلاه سرشان می گذارند و دو دست را بالا می گیرند و قرآن می شود شبیه سقف شیربانی… کمی چهره ی زشتی دارد این حرکت… حداقل یک دستشان را به قرآن بگیرند بهتر است… همین جوری یادم آمد گفتم بگویم.

 4. میلاد پسندیده می‌گوید:

  آموزش ساخت جسد نتانیاهو در وبلاگ آموزش فتوشاپ:
  http://photoshop.hamweblogi.com/1390/06/03/zombi

 5. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 6. منتظرخورشید می‌گوید:

  کم کم غروب ماه خدا دبده میشود
  صد حیف از این بساط که بر چیده میشود

 7. آیه می‌گوید:

  یا ستارالعیوب…

 8. آیه می‌گوید:

  سلام علیکم
  عجب…یا سند من لا سند له!…ای بابا همه جا هستن و مایه خنده!

 9. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  بسم الله…

 10. آیه می‌گوید:


  شب قدر بیست و سوم صدای اذان صبح که آمد…اگر آخرین شب قدرعمرم باشد…
  یا رب

 11. آیه می‌گوید:

  “باید قدر دانست این چند روز و چند شب و چند سحر باقی مانده را.
  این روزهای آخر، بهار اشک است در ماه مبارک.
  باید بارانی بود.
  باید گریه کرد. ”
  ….
  ….
  ….

 12. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  “السلام علیک یا اباعبدالله”

 13. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  آن چهارشنبه به یادماندنی، مهم ترین سند باشکوه بودن و شیرین بودن سال ۸۸ است. سالی که ما با سند حرف زدیم، اما سران فتنه برای ادعاهای شان سندی ارائه نکردند. سالی که خود یک سند بود؛ سندی برای این ادعای عاشورایی، که ما اهل کوفه نیستیم…

 14. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  قرآن وقتی باز می شود و وقتی مبدل به کتاب زندگی و جنگ و مرگ و معاد می شود، حتی قشنگ تر از آن زمانی است که زیبا تلاوت می شود و به شکل زیبایی احترام می شود.

 15. آیه می‌گوید:

  “احساس را نمی شود نوشت.
  احساس را نمی شود نوشت.
  احساس را نمی شود نوشت.”

  مثال نقض این گفته شمایید جناب قدیانی.من اینجا بارها دیدم چگونه احساس نوشته میشود…

  اما حرف دل بود>>>”خداحافظی با ماه خدا، احساسی به آدمی می دهد که نمی شود آن را نوشت.”

 16. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۲۶* امام باقر علیه السلام:

  همانا برای ماه رمضان نسبت به سایر ماه ها برتری است، همانند برتری رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به سایر پیامبران.

  (سفینه البحار، ج ۲، ص ۱۲۳)

  {باید قدر دانست این چند روز و چند شب و چند سحر باقی مانده را.}

 17. یاسر می‌گوید:

  سلام علیکم

 18. یاسر می‌گوید:

  خداحافظ ای ماهی که نرفته دلتنگ توایم…
  خودمونیم ، واقعا نمی دونم کسی تو ایران ، مثل شما این همه ویژگی + رو یه جا داره یا نه ، پایدار و سربلند باشید.
  التماس دعا از همه ی اهالی قطعه مقدس.
  یا علی

 19. یاسر می‌گوید:

  یکی بود عکسش حاج احمد متوسلیان بود، کاش همیشه نفر اول کامنت می گذاشت ، دلم برا حاج احمد تنگ می شه …
  صلواتی برای داداش احمد بفرستید.

 20. سایه/روشن می‌گوید:

  .
  .
  .
  “درودی در هنگامه یک بدرود،

  و بگویم: السلام علیک یا اباعبدالله*. “

 21. میلاد پسندیده می‌گوید:

  راست گفتن… یادم نبود… ما به “الهی علف” هم خندیدیم 🙂
  حسین قدیانی: با صلاح دید دوستان وطن امروز، از خیر کار کردن این نوشته در ستون روزخند، و نیز صفحه اصلی وبلاگ گذشتم. فضای کنونی شاید چنین نوشته ای را نمی طلبید. دوست دارم نظر شما را هم بدانم… و اما نوشته مذکور:

  روزخند
  یک طنز تصادفی!
  حسین قدیانی

  داشتم فکر می کردم که اگر قرار باشد به هر کدام از رجال اسمی، یکی از این کشورهای دوست، برادر و هم جوار، یک یا چند تا از کتاب های متفکر شهید، استاد مطهری را هدیه بدهیم، به هر کدام شان چه کتابی را باید اهدا کنیم. خودتان ادامه این روزخند را بخوانید تا همه چیز دستگیرتان شود. لازم به ذکر است برای فرار از تعقیبات بعدی، اسامی به صورت تصادفی انتخاب شده اند!
  شیخ بیسواد؛ مقالات فلسفی، و شرح مبسوط منظومه!
  هاشمی رفسنجانی؛ ولاها و ولایت ها، فلسفه تاریخ، ختم نبوت، پیرامون جمهوری اسلامی، علل گرایش به مادی گری، جهان بینی توحیدی، و نظام تعلیم و تربیت در اسلام!!!
  علی مطهری؛ درس های الهیات شفا، داستان راستان جلد یک، و کلا مجموعه آثار!
  اسفندیار رحیم مشایی؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر!!
  علی لاریجانی؛ سیری در نهج البلاغه، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، و مسئله شناخت!!
  علی اکبر جوانفکر؛ عرفان حافظ (تماشاگه راز)!
  محمد خاتمی؛ خاتمیت!
  جعفری دولت آبادی؛ عدل الهی!
  حمید بقایی؛ مسئله حجاب!!
  محمدمهدی عبدخدایی؛ نهضت های اسلامی صد سال اخیر!
  محمود احمدی نژاد؛ فطرت!
  زهره کوهنورد؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم!!
  عطاء الله مهاجرانی؛ اخلاق جنسی!!!
  میرحسین موسوی؛ داستان راستان جلد دوم، حماسه ۹ دی… یعنی ببخشید؛ حماسه حسینی!!
  م. ه و ف. ه و کلا همه شان؛ مسئله ربا!
  خاتون بی عفت؛ زن زیادی!*
  داریوش همایون؛ سنگی بر گوری!!!!**
  قالیباف؛ بیست گفتار!!
  جعفر شجونی؛ اسلام و مقتضیات زمان!
  موسوی خوئینی ها؛ امامت و رهبری!
  حبیب الله عسگراولادی؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، و معاد!!
  *شاید عده ای از خوانندگان عزیز، خرده بگیرند که کتاب “زن زیادی” از جمله آثار جلال آل احمد است. این ایراد را می پذیرم؛ وارد است!
  **همان توضیح بالا!!

 22. میلاد پسندیده می‌گوید:

  چه زیبا و دلربایی… اولش لبخند، آخرش اشک… به کوری چشم حسودان، فدات داداش حسین گل… بهشت نصیب نویسنده ی بصیر قطعه مقدس و بهشتی بیست و شش!
  من به عنوان کسی که با انتقادهایم خون داداش را به جوش آورده ام اعتراف می کنم بهترین مکان سایبری فی الحال همین قطعه بیست و شش است… خداوند حافظش باد.
  حسین قدیانی: دوست دارم نظرت را درباره جوابم به کامنت قبلی بدانم. حتی اگر شده نقدت را.

 23. میلاد پسندیده می‌گوید:

  خب من این متن در پاسخ کامنتتان را خواندم… چندین و چند بار ولی متوجه نشدم چرا منتشرش نکردید؟!!… بگذار بروم یکبار دیگر بخوانم… حال داد!
  حسین قدیانی: به هر حال پذیرفتم استدلال دوستان وطن امروز را. کم و بیش شبیه این مسئله برایم اتفاق افتاده. گاهی مشورت کردن، لازم و سودمند است و به هر حال باید به شور و مشورتی که می کنی، احترام بگذاری.

 24. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ببخشید از پایین خط ششم “جعفر شجونی؛ اسلام و مقضیات زمان!”

  “مقتضیات”
  حسین قدیانی: در این متن سانسوری هم غلط پیدا کردی ها!

 25. میلاد پسندیده می‌گوید:

  (خصوصی)
  البته هر ده بار روبروی شجونی باید “مقتضیات زمان” می بود که گفتم شاید دفعه بعد اصلاح کنید اما نشد!
  حسین قدیانی: و در این موارد، معمولا سلاله ۹ دی، از همه دوستان دقیق تر است و ایضا زودتر! ممنون از همه تان.

 26. میلاد پسندیده می‌گوید:

  جسارتاً مشاوران را عوض کنید… بعضی متن های حسین قدیانی بوده که حذف شدنش واجب تر از این متن کم نیش بوده است… جان من استدلالشان چه بود؟… شاید فقط بهتر بود نام هاشمی و “علی رئیس قوه” را نمی آوردید!
  حسین قدیانی: ببین میلاد! هیچ وقت زود قضاوت نکن! اتفاقا حرف سردبیر وطن امروز این بود که این طنز، نه از حیث محتوی، که از منظر سیاسی، یک مقدار شل است و ما باید سران فتنه را محکم تر از این به طنز بکشیم. نظرشان این بود که جنبه شوخی متن، بیش از جنبه کوبندگی اش است. این را نیز گفتند که فضای کنونی، چنین طنزی نمی طلبد. به هر حال توصیه به تعویض مشاوران، توصیه درستی نیست. من نه از وجود شما ضرر دیده ام و نه از وجود دوستان مشاور. داریم با هم بحث می کنیم ها!

 27. میلاد پسندیده می‌گوید:

  اصولاً من با غلیظ کردن کامنت و اغراق در عقیده حال می کنم… قصد جسارت نبود… صد البته که صلاح نشریه خود، خسروان دانند… استدلالشان هم درست بوده برای عدم چاپ اما چرا عدم نشر؟!
  حسین قدیانی: گاهی یک متن برای روزنامه مناسب نیست، اما برای وبلاگ چرا، اما گاه هست که در هر ۲ جا بهتر است کار نشود. این نوشته را در همین فضای کامنت ها مناسب دیدم برای نشر.

 28. میلاد پسندیده می‌گوید:

  خیلی ممنون که این همه خجالت می دهی و با فونت درشتت من را چوپ کاری می کنی داداش… امروز باران خیسمان کرد، امشب عرق شرم.

 29. سیداحمد می‌گوید:

  عرض سلام خدمت داداشم و همه دوستان!

  بعد از سحر رفتم راه پیمائی الان برگشتم منزل!
  خانم می گوید: “رفته بودی فلسطین؟”
  حسین قدیانی: و اما نظرت راجع به متن اصلی و متن کامنتی؟! خسته هم نباشی…

 30. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  روزخند
  یک طنز تصادفی!
  حسین قدیانی

  ***
  سلام بر حسین*

 31. سیداحمد می‌گوید:

  “یا سند من لا سند له”

  🙂
  من هم همینطور!
  خوبی قضیه اینجاست که در اوج دعا و مناجات وقتی لبخند به لبمان می آید بیشتر از همه یاد “داداش حسین” می افتیم!

 32. سیداحمد می‌گوید:

  مجددا “یا سند من لا سند له”

  به حالت طنز شروع شد این بخش ولی با هنر بی نظیرتان، لذت بخش تمامش کردید!

  “آن چهارشنبه به یادماندنی، مهم ترین سند باشکوه بودن و شیرین بودن سال ۸۸ است.”

 33. سیداحمد می‌گوید:

  “قرائت قرآن با ترتیل عمل”

  بگویم عالی، باز یک نفر می گوید “سیداحمد” چرا به همه مطالب “داداش حسین” می گوئی “عالی”؟
  خوب شما ببینید چقدر دید زیبائی دارد!

  “باز کردن و دیدن آیات قرآن، مقدم بر روی سر گذاشتن قرآن است”

  “هیچ وقت مصری ها اینقدر زیبا قرآن نخوانده بودند که این روزها. قرائت قرآن با ترتیل عمل”

 34. سیداحمد می‌گوید:

  “الوداع رمضان ۹۰”

  “السلام علیک یا اباعبدالله”

 35. سیداحمد می‌گوید:

  یک تشکر ویژه از “علی اکبر بهشتی” عزیز؛

  خرما خیلی دوست دارم، خصوصا وقتی به این صورت باشد! لذت بردم از این عکسها.

 36. سیداحمد می‌گوید:

  نامه نگاری های من بود که منجر به اسقاط قذافی شد!!

  آقازاده های قذافی برای ادامه تحصیل می توانند به لندن بروند یا فوقش ساندویچ!!

  من گفته بودم اینها را، خودشان گوش نکردند!!

  طنزی مطول، هدیه به آقای هاشمی، فردا در روزنامه وطن امروز و قطعه ۲۶

  *سالاری داداش حسین*

 37. سایه/روشن می‌گوید:

  پرچم دارمون، باید همیشه نفر اول باشه، حتی اگه روز تولدش باشه!

  شیخ بی سواد رو چه به کتاب های فلسفی، اون باید از اول بره مکتب!!

 38. سیداحمد می‌گوید:

  یک طنز تصادفی!

  زیبا بود، خوشمان آمد.
  اختصاصی خودمان شد!

  “علی مطهری؛ درس های الهیات شفا، داستان راستان جلد یک، و کلا مجموعه آثار!”
  🙂 🙂 🙂

 39. سیداحمد می‌گوید:

  راستی!

  عشق است قطعه ۲۶!

  “۲۶ ساله شدم”

 40. سیداحمد می‌گوید:

  خاتون بی عفت؛ زن زیادی!*

  *شاید عده ای از خوانندگان عزیز، خرده بگیرند که کتاب “زن زیادی” از جمله آثار جلال آل احمد است. این ایراد را می پذیرم؛ وارد است!

 41. سیداحمد می‌گوید:

  ۴ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 42. چشم انتظار می‌گوید:

  داداش حسین:
  عفو بفرمایید؛
  طنز کامنت، به عنوان یک طنز و یک کار خلاقانه که با گوشت و پوست و خون شما عجین است و متبحرانه به آن می پردازید، بی نظیر است و بر همه ثابت شده که “داداش حسین” از هیچ چیز پیرامونش، حتی کم اهمیت، به سادگی نمی گذرد و یک ارتباط منطقی با آن ایجاد می کند و این منحصر به فرد است.
  اما درج این موضوع در روزنامه ی مذکور، شاید ارزش و به قول ما کلاس کار “داداش” رو دستخوش تغییر قرار می داد. شاید یکی از علل آن عدم هماهنگی صد در صد “محتوای” آثار با انتخاب افراد می باشد. (محتوا نه موضوع) چون موضوعات غالبا” متناسب است. دیگر علت که البته باید خورده به خوانندگانی چون من گرفت، عدم آشنایی با آثار ارزشمند علامه ی شهید است، که طبیعتا” نمی تواند رابطه ی منطقی با این طنز ایجاد کند. در حالی که اگر خواننده آگاهی کامل به نگارش آثار داشته باشد بهتر درک می کند. علت دیگر می تواند فاخر و وزین بودن آثار استاد باشد. به طوری که تمام این آقایانی که نام بردید، می توانند شامل همان کتاب داستان راستان شوند. بطور مثال: اگر از آثار نویسندگان یا هنرمندان دیگری که شناخته شده و آثار متعددی دارند، مثل همین جلال آل احمد یا اسم فیلم ها که فکر کنم قبلا” کار مشابهی انجام داده بودید استفاده شود، خیلی اثر وضعی مطلوبی دارد.
  ناگفته نماند “داداش حسین” اگر قلم به خاک بزند طلا می شود و در بد بینانه ترین حالت، در خصوص بعضی متون، که شاید از نظر خودتان در مقایسه با بعضی تولیدات ارزشمند دیگرتان، رتبه ای در خور نداشته باشد، باز هم دست مریزاد دارد.
  چون شما از عمق وجود می نویسی و این را ما با عمق وجود درک می کنیم. و حتی در کامنت مخالفان کینه ای هم، اثر کلامتان محسوس است. حفظک الله.
  حسین قدیانی: چشم انتظار عزیز! حتما و قطعا این قبیل کامنت ها را البته بدون “عفو بفرمایید” و…، بیش از تعریف کردن ها می پسندم.

 43. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  امسال برای اولین بار شب‌های قدر رو مهمون امام رضای مهربون بودم، همه چیز خوب بود ولی ای کاش سخنران شب ۲۳ رو…. هیچی! اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

 44. چشم انتظار می‌گوید:

  بیشترین لذت را، از متن دومتان بردم.
  خدایی “داداش” به ذهن کمتر بنی بشری می رسد این تحلیل. بعید نمی دانستم که حتی موضوع “مصر” را، به زمان عزیز مصر حضرت یوسف نبی (ع) هم اتصال دهید.
  که اگر متصل می کردید چه می شد. در هر صورت، اینگونه پرداختن ها، روح انقلابی انسان ها را پرداخت می کند. فکر کن گوش کردن قرآن عبد الباسط و منشاوی و مصطفی و که و که در مصر عامل به ترتیل قرآن، چه حلاوتی دارد “داداش”.

 45. چشم انتظار می‌گوید:

  “سید احمد بزرگوار”
  بنازم به همتت، که خانوادگی دل بسته ی سرزمین عشق و دلدادگی و قبله ی اول مسلمین هستید.
  به امید کامنت گذاشتن برای “داداش حسین” و تأیید از طرف “شما” از طریق “وایر لس” سرزمین های آزاد شده.

 46. سنگربان می‌گوید:

  سلام!
  “قرائت قرآن با ترتیل عمل” عالی بود.
  اما در مورد طنز تصادفی تون جای یک نفر خالیه؛ رئیس محترم ق…..
  حسین قدیانی: اون رو ولش کن بابا! اون فردیه که به خاطر جمله “قانون اساسی من وصیت نامه شهداست” مرا دیکتاتور خواند. دنیایی هم هست که یقه اش را بگیرم. اون که گفتی، اصلا ارزش ورود به نوشته های من رو نداره. هر کی می خواد باشه.

 47. سلاله 9 دی می‌گوید:

  هرچند که شاید یک مقدار دیر باشد، اما خیلی خوب است که کتاب “نظام تعلیم و تربیت در اسلام” و “علل گرایش به مادی گری” را به بعضی ها هدیه دهیم. کاش زودتر می خواندند این کتاب ها را…

 48. سیداحمد می‌گوید:

  مرتضی!

  جدا مشهد بودی؟ زیارتت قبول!
  حق داری، شب بیست و سوم وقتی سخنران را دیدم کلی حرص خوردم!

 49. میلاد پسندیده می‌گوید:

  بابا قدر قدرت… قلم طلا… کوبنده! کوبندهههههههههههه!!
  منتظر متن فردا هستیم

 50. سیداحمد می‌گوید:

  “اون که گفتی، اصلا ارزش ورود به نوشته های من رو نداره.”

  ولله نداره!

 51. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۰۱ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا….

 52. میلاد پسندیده می‌گوید:

  چه جواب گلی داد داداش به “سنگربان”؟!!… حتی اینقدر ارزشش را نداشت که ادبی بنویسد… محاوره نوشت… دمت گرم… بخوره به زمین گرم!
  حسین قدیانی: “آقا” از دست همین جماعت، “این عمار” گفت. همین ها که به جبر حکومت، ناچار است گاهی دفاع هم بکند ازشان… نازک طبعانی که با انتقاد حقیری مثل من، خواستند استعفا بدهند. یک روز می نویسم چه شد آن ایام. دهانم را باز می کنید؛ برمی دارم بی بصیرتی می کنم ها!!

 53. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  اسفندیار رحیم مشایی؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر!!

  اینو واقعا خوب اومدی داداش.

 54. میلاد پسندیده می‌گوید:

  کامنت دوتا قبل از این جمله اش رفت و لینکش ماند… بد گفته بودم؟! بد است آدم تاثیرات قطعه را بازتاب بدهد؟! مثلاً اصطلاح هشت سال جنگ تحمیلی و هشت ماه جنگ تحلیلی که فراگیر شد و من گفتم این تاثیر و برد قطعه۲۶ است اما سانسور شد!… اگر بد است بگویید نگوییم.
  حسین قدیانی: من دارم کار خودم را می کنم و دیگران نیز. اصلا نیازی نیست به هر گونه مقایسه و شبه مقایسه ای.

 55. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی”

  ساعت ۰۰:۱۷
  تعداد افراد آنلاین: ۲۱ نفر

  ماشالله…
  داداش حسین عزیز فـــــــــدائی داری…

 56. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  کلا روزخند جالبی بود

 57. حی علی الجهاد می‌گوید:

  دیشب یاد “نه ده” کرده بودم و این‌که قرار بود امروز برویم راه‌پیمایی مرا با خود برده بود به چهارشنبه‌ و اتوبوسی که ما را برد راه‌پیمایی نه دی …

  با این متن شما هم واجب شد بروم سری به کتابم بزنم!

  دلم تنگ می‌شود برای رمضان ۹۰ که به قول شما دیگر تکرار نمی‌شود … اصلا رمضان انگار بعد از شب بیست و سوم شتاب می‌گیرد و می‌دود و ما به گرد پایش هم نمی‌رسیم … نمی‌دانم چه حکمتی دارد این شتاب …

 58. حی علی الجهاد می‌گوید:

  درباره طنز تصادفی اما به نظرم، نظر دوستان‌تان درست بوده، البته طنز قشنگی شده و بار معنایی هم دارد …
  حسین قدیانی: متن دوم کتاب “نه ده” را که با “سمیه” شروع شده بخوانید… دل می برد!

 59. چشم انتظار می‌گوید:

  ناراحت نشین.
  می خواین هم بشین، بشین. می خواین هم تایید نکنین، نکنین.
  همه ی کسانی که به پا بوسی امام هشتم (ع) میان و بی خبر.
  کمی تا قسمتی بی معرفت تشریف دارند. به دو دلیل:
  یکم، می ترسند التماس دعا بگیم تو زحمت بیفتند. دوم، می ترسند ما مطلع بشیم بریم استقبال و یه وقت خدای نکرده منزل دعوتشون کنیم!

 60. سنگربان می‌گوید:

  اونی که گفتم باید بره ” وصیت نامه شهدا” رو بخونه …….
  با این اوصافی که گفتید کتاب” شهید مطهری ” واسش سنگین ……..
  البته واسه اونایی که همش به مصلحت محاکمه این و اون فکر می کنند شاید عمل به قانون وصیت نامه شهدا “ولایت پذیری،شجاعت، بصیرت، عدالت” عین دیکتاتوری باشه..
  این آقا به همرا رئیس.ص.س باید خیلی چیزهارو بخونند؛ وصیت نامه امام خمینی و دغدغه های امام خامنه ای……البته اگه چیزی بفهمند!!

 61. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  سیداحمد عزیز!
  قبول حق ان شاء الله، جاتون خالی…

  نیافرید تو را “الا لیعبدون”
  تولد، روز آغاز طاعت خداوند است؛ بر شما مبارک!

 62. چشم انتظار می‌گوید:

  “داداش حسین”
  سینه ی تو قطعا” مملو از این نا مهربانی ها بوده است. به نظرم فعلا” آن ها را در همان گنجینه ی اسرار نگه دار تا به وقتش به نفع جریان حزب الله و رهبر مظلوم اما مقتدرمان استفاده کنی.

 63. چشم انتظار می‌گوید:

  “سید احمد بزرگوار”
  می بخشید پر روئیه ولی نمی دونم چرا یک مرتبه و ناخود آگاه، دلم رفت سوی متنی که “داداش” برای همسر بزرگوار آقا، در “نه ده” نوشته بودند.
  الان دسترسی به کتاب ندارم نمی دونم می شه بخش هایی از اون رو کامنت کرد؟

 64. جواد می‌گوید:

  سلام دوستان
  خوشم آمد حسابی.
  بلند بلند خندیدم و مادرم گیر داد ( طبق معمول! )

  آره، فکر کنم دوستان وطن امروز درست تشخیص داده اند.

  و اما مهمان حرم امام رئوف که نه، باید گفت مهمان آستان قدس رضوی!!!
  یکی از اقوام درجه دو بنده راننده شخص آقای و.ط (واعظ طبسی) ! هستش.
  هفته قبل که برای افتتاح جدیدترین دستگاه چاپ روزنامه قدس در کشور که ۴۰میلیارد تومان خریدنش و ۸میلیارد هم گمرکش بوده و ۲میلیارد هم دادن به برادران آلمانی برای نصب و راه اندازی!
  از هاشمی و دوستان! ( کاروان ۸۰،۷۰ نفره متشکل از خانواده و محافظان تنومند و خودروهای ضد گلوله و انفجار و سه نقطه) دعوت کردن تشریف بیارن و مفتوح کنند ساختمان ساخته شده به دست برادران کره ای و دستگاه چاپ آلمانی واقع در بلوار سجاد مشهد.

  این جور دعوت ها در دستگاه ایشون معمولیه، باور کن!
  فقط این رو هم بگم که در احوال این چند روز حضور ناطق زبان بسته، از طرف و.ط(واعظ طبسی) پیشنهاد به کاندیداتوری ایشون هم شده که نامه اش رو هم دیده اند دوستانمان!!!

  باید منتظر بود برای اخبار شنیدنی جدید از زبان خود صاحبان بصیرت خاموش!!!
  حسین قدیانی: …

 65. سیداحمد می‌گوید:

  آن روزها/ در «بیمارستان نجمیه» وقتی «ماما»/ خبر آورد که «سمیه»/ صحیح و سالم به دنیا آمده است/ مادر نخندید/ اشکش از شوق به دنیا آمدن سمیه نبود/ واقعا داشت گریه می‌کرد / ضجه می‌زد / آخر دقایقی پیش/ از رادیو/ با همین گوش‌های خودش/ که آن زمان «سمعک» نداشت/ خبر شهادت همسرش را شنید / پس این روزها / تنها سالگرد عملیات کربلای پنج/ در زمستان ۶۵ نیست/ سالروز تولد سمیه خانم هم هست/ و سمیه در همان روزی به دنیا آمد/ که پدرش «محمد» / در «سه‌راهی شهادت»/ به شهادت رسید/ جشن تولد سمیه/ سال‌هاست که در کنار مزار پدر/ برگزار می‌شود/ به صرف خرما، شمع، اشک، چفیه، پلاک و یک مشت خاک از یک سرزمین پاک/ مادرش می‌گوید/ خوردن کیک، سر خاک پدر شگون ندارد/ سمیه، دیروز/ وارد بیست‌وچهارمین سال زندگی‌اش شد و / پدرش‌تنها ۲۳ سال از خدا عمر گرفت/ و با این «غبار»/ گرد یتیمی از صورت سمیه/ پاک نخواهد شد/ و دیروز جشن تولد سمیه بود/ مادرش/ کارت دعوت فرستاد به همه مسوولان/ که در ترافیک «بزرگراه شهید اشرافیت انگلیسی» گیر کرد و به دستشان نرسید/ باز هم جشن تولد سمیه/ در «قطعه ۲۶» / غریبانه بود/

  به به…به به…

 66. سیداحمد می‌گوید:

  مادرم عاشق این متن “بعد از شهدا شما چند محافظ داشته اید” است؛
  چقدر با این متن اشک ریختیم و عشق کردیم… عشق می کنیم!

 67. سلاله 9 دی می‌گوید:

  “نظام حقوق زن در اسلام” را هم می شود به خانم برنده جایزه نوبل هدیه داد و ای کاش کتاب “مباحث اقتصادی” استاد را هم به کسی اهدا می کردید که خواندنش به درد خیلی ها می خورد.

 68. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  چشم انتظار بزرگوار!
  به قول یاروی دیروزی خیلی تمیز به رگبار بستیم!
  اما من چند بار تو کامنت‌ها گفتم که اومدم و اینم گفتم که نایب الزیاره دوستان غیرمشهدی هستم؛ مدارکش موجوده!
  در مورد دوم چیزی ندارم بگم به برخی دلایلی که در این مقال نمی‌گنجه!

  از اونجایی که قول دادم خارج از موضوع متن کامنت نذارم؛
  حمید بقایی؛ مسئله حجاب!!
  این کلهر مو قشنگ هم می‌تونست باشه؛ نه؟!

 69. سیداحمد می‌گوید:

  این روزها/ بانک مرکزی/ بدهی دولت به شهرداری را می‌بیند/ و اقساط عقب‌افتاده وام ازدواج مرا/ اما هیچ‌کس/ بدهی حضرات به انقلاب را /به ایشان گوشزد نمی‌کند/ و همه از انقلاب طلبکار شده‌اند/ از زعفرانیه تا فرمانیه و از کامرانیه تا خانه شیخ در نیاوران/ چقدر صف طلبکاران انقلاب دراز شده! / «شیخ دیپلمات» هم هست؟ از زعفرانیه تا فرمانیه / چند کیلومتر است / یکی برای من این را حساب کند / این روزها صف طلبکاران انقلاب را با کیلومتر هم نمی‌شود حساب کرد / آن دنیا/ در پل صراط/ شهدای سرپل ذهاب/ جلوی استوانه‌های نظام را خواهند گرفت/ حق‌الناس/ برای آن عوام‌الناس است/ که از سمیه و مادرش/ کرایه دوبل گرفت/ حق الله/ برای نمرود، ابوسفیان و بوش کوچک است/ اکبر گنجی / بدون سوال و جواب/ جایش در موتورخانه جهنم است/ و اما حق‌الانقلاب/ حق‌الامام/ حق‌الشهدا/ برای شماست/ که به اسم همسایه شدن با امام/ و نزدیکی با پیر جماران/ ویلانشین شدید/ مالک اشتر هم/ اگر ویلای شما را داشت/ از بس که قشنگ و دلرباست/ سکوت می‌کرد/ و حق را به باطل می‌داد/ و در مناظره/ خوابش می‌برد/ و در مبارزه/ کم می‌آورد/ و در سرکار/ خمیازه می‌کشید و / غش می‌کرد به طرف قرآن‌های روی نیزه/ حتی اگر ناطق هم سکوت کرده باشد/ باز قرآن ناطق، علی است/ ولایتی بودن/ به جهت وزش باد/ بستگی ندارد/

 70. سیداحمد می‌گوید:

  بعد از شهدا شما چند محافظ داشته اید؟

  http://www.ghadiany.ir/?p=14

 71. میلاد پسندیده می‌گوید:

  حالا کلی بدو پیدا کن این کتاب رو که متن دومش چی بود و حال کنی که چه خوش گفت:

  در مجلس برخی نمایندگان، پیراهن خونی چمران را نمی‌بینند. فقط پیراهن عثمان را می‌بینند و تنها اخبار پارلمان نیوز را می‌خوانند. آقای لاریجانی! ندیدی که لباس بسیجی را از تنش درآوردند و با دشنه به جانش افتادند؟… باز هم بگویید ان‌شاءالله که گربه است!!
  حسین قدیانی: خدایی اش نوشته قشنگی است…

 72. میلاد پسندیده می‌گوید:

  “ضد حال” یعنی که کلی زور بزنی تایپ کنی و “سید احمد” لینکش را بگذارد!

 73. سلاله 9 دی می‌گوید:

  به نظرم لازم نیست که حتما مخاطب، کتاب های استاد را خوانده باشد تا بتواند بین اشخاص و کتاب اهدایی ارتباط برقرار کند. همان اسم کتاب هم خودش گویای خیلی چیزهاست. مثل متنی که قبلا نوشته بودید و به شخصیت های سیاسی سیمرغ های بلورین جشنواره را داده بودید. آن موقع هم که ما فیلم ها را ندیده بودیم و محتوایش را نمی دانستیم و فقط اسم فیلم را با شخصیت تطبیق می دادیم و می پسندیدیم این سبک را.
  حسین قدیانی: من خودم هنوز فیلم “پرسه در مه” را ندیده ام، اما علی شون رو چرا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 74. چشم انتظار می‌گوید:

  این مافیای قدرت باعث می شن نظرات داداشمون هم نقطه چین بشه! جل الخالق

 75. حی علی الجهاد می‌گوید:

  جشن تولد سمیه سال‌هاست که در کنار مزار پدر برگزار می‌شود به صرف خرما، شمع، اشک، چفیه، پلاک و یک مشت خاک …

  ولایتی بودن به جهت باد بستگی ندارد …

  دست من قلم است نه تفنگ. فشنگ من همین جملات است … من با همین سلاح، شما را با موشک‌های قاره‌پیما خلع سلاح کردم، من با همین قلم پای‌تان را قلم کردم … من خودم لباس دارم، برایم پیراهن عثمان ندوزید …

  ما یوسف خود نمی‌فروشیم، ما فرزندان خوب خمینی هستیم، نه بچه‌های تخس یعقوب. این‌جا کنعان نیست، کوفه هم نیست این‌جا تهران است و از مدینه بیش‌تر کوچه بنی‌هاشم دارد …

  غصه‌ها دارد این دل تنگم …

  همه متن‌های “نه ده” دل می‌برد آقای قدیانی …

 76. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  کسانی که از انقلاب هیچ حفاظتی نمی کنند چقدر محافظ دارند؟؟؟؟؟

 77. جواد می‌گوید:

  شاید خصوصی!

  حسین آقا،
  چند روز پیش کتاب نه ده رو دادم یه یکی از بچه حزب اللهی های بالاشهر مشهد، آخه ما که طلاب هستیم ناخودآگاه پایین شهری و بچه محلی بابانظرها و علیمردانی ها و کاوه ها و .. هم هستیم!!!

  این بنده خدا کتاب رو آمد از درب منزلمون گرفت، به گفته خودش تا به حال این طرف شهر نیامده بود!

  اگر خدا بخواد میخوام چند خطی رو درباره مسائلی که بعد از دادن کتاب به دوستم برام پیش آمد و حرف هایی که این بنده خدا زد رو بنویسم.

  یا توضیحاتی که دادم، موضوع خوبیه برای نوشتن یا که نه؟!
  حسین قدیانی/ شاید عمومی: هر جور صلاح می دونی…

 78. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  حسین قدیانی: من خودم هنوز فیلم “پرسه در مه” را ندیده ام، اما علی شون رو چرا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 79. چشم انتظار می‌گوید:

  این آقایی که “مرتضی اهوازی بزرگوار” ازش اسم برد (و ط) یک حاشیه ی امن برای خودشون درست کردند که نگو، و انگار فقط یک خانواده در این مملکت با ایشون رابطه دارند اونم خاندان آل پسته هستند.
  حیف اون هزینه هایی که از بیت المال و خزانه ی امام رئوف، خرج این رأس الفتنه و خاندانش می شه.
  جناب واعظ، هر چند که در حاشیه و سایه حرکت می کنید، ولی این خوش خدمتی ها از دید ملت مخفی نمی ماند.

 80. چشم انتظار می‌گوید:

  ببخشید منظورم از “مرتضی اهوازی بزرگوار” همون “جواد بزرگوار” بود!

 81. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  میرم “بعد از شهدا شما چند محافظ داشته اید” رو از روی کتاب نه ده بخونم با لینک حال نمیده.خیلی وقته کتاب نه ده رو باز نمیکنم دلم براش تنگ شده…

 82. سیداحمد می‌گوید:

  “الا ای خانم صبور! بزرگیِ مادران را باید از تربیت فرزندان شناخت. “محمد ابراهیم” را “مادر همت” تربیت کرده بود، که به درجه رفیع شهادت رسید. ما در فتنه اخیر نقش مادران را فراموش نمی کنیم. “حسنین” را “زهرای بتول” مادری بود، و الا سید جوانان اهل بهشت نمی شدند. اگر “ام البنین” نبود “عباس” پدر فضایل لقب نمی گرفت. آقازاده معاویه بد مادری داشت که بوزینه باز شد. آری، از دامن زن مرد به معراج می رود؛ اما به شرطها و شروطها و داشتن “عفت”، نه در اسم که در رسم، از شروط مادر بودن است…”
  حسین قدیانی: آقازاده معاویه، بد مادری داشت که بوزینه باز شد… امروز به مردک داشتند می گفتند؛ “فلانی فلانی! بصیرت بصیرت!” برای مردم دست تکان می داد که شب وقتی دوربین سیما، بدون صدا پخش می کند ریخت بی ریختش را، ضایع بازی نشود!! شیخ شریف الدین قنوات را می گویم؛ از خواص عهد ماضیه!

 83. سیداحمد می‌گوید:

  الا ای بانوی آفتاب! سوگند به سکوت مقدست، که در دل خود راز ها دارد؛ ما دست از دامان ولایت بر نمی داریم. البته این دست عنایت خداست، ما چه کاره ایم.
  ای ام البنین این روزهای واپسین، ای که پسرانت هیچ کدام ویلا ندارند، “امین” مولای ما باش در این آخرین روزهای تاریخ. مسلمین، به چون تو مادری افتخار می کنند و رهبری به چون تو همسری.

  ((کتاب عزیز نه ده، صفحه ۱۶۴، آقا زاده هائی که مصداق آقا زاده نیستند، نامه به رهبر همسر انقلاب.))

 84. حی علی الجهاد می‌گوید:

  شیخ شریف الدین قنوات را می گویم؛ از خواص عهد ماضیه!

  (از اون شکلک‌ها که داره می‌خنده قاه قاه!)

 85. سیداحمد می‌گوید:

  وقتی بحث به “نه ده” می کشد، آنقدر لذت می برم!
  چقدر عالیست این کتاب.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۳ تا دارم، یکی تو کتاب خونست، نو و تمیز!
  یکی تو کیفمه و همیشه همراهمه، یکی هم همیشه رو میزه و کنار دستم!
  این که کنار دستمه جلدش جدا شده!!! 🙁

 86. چشم انتظار می‌گوید:

  وقتی محبوبیت هاشمی در حد لالیگا باشد، محافظانش با جلیقه ضد گلوله می آیند روز قدس…

 87. چشم انتظار می‌گوید:

  ریا نشه من هم، ۱۰ تا از اون کتاب ها رو از جیب مبارک خودم، با افتخار هدیه کردم به ده تا از عزیزترین هایم. ولی خودم الان یکی هم ندارم.

 88. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  کلمه به کلمه متن “بعد از شهدا شما چند محافظ داشته اید”جالب بود.با خوندنش بعضی حرفای فراموش شده یادآوری شد

 89. چشم انتظار می‌گوید:

  آن تیر که از غیب بیایـد سویـــت
  می کند زخم، دهـان و رویــــــت
  هرچند که داری تو محافظ، لیکن
  برکنــد ریشـــه و نسل و خویــت

 90. حی علی الجهاد می‌گوید:

  راستی منم می‌خواستم بگم اگه می‌شه کیفیت چاپ و صحافی رو برای کتابای دیگه ‌تون و چاپ‌های دیگه همین کتاب‌ها بالا ببرین … خیلی زود ورق ورق می‌شه …

 91. به جای امیر می‌گوید:

  پوست هندوانه(گفت و شنود)

  گفت: یکی از سایت های ضدانقلاب با اشاره به حضور میلیونی مردم در روز قدس، خطاب به گروههای اپوزیسیون نوشته است «دوستان! رفقا! برادران! و به قول کیهان اجق وجق ها! باید قبول کنیم که نه سر پیازیم، نه ته پیاز».
  گفتم: فلان فلان شده، شکسته نفسی کرده! تمام امورات منطقه و جهان روی کاکل اپوزیسیون می چرخه! یعنی چی که می گوید اپوزیسیون نه سر پیاز است و نه ته پیاز!؟
  گفت: همین سایت نوشته است؛ هم اپوزیسیون و هم رهبران اپوزیسیون، همه در خواب و خیال زندگی می کنیم و درگیری ها و خوشامدهایمان هم خواب و خیال است.
  گفتم: نوکری به اربابش گفت؛ من دیشب شما را خواب دیدم که سوار یک اسب سفید بودید و روی ابرها حرکت می کردید. ارباب که خیلی خوشش آمده بود گفت؛ ای بابا، اختیار دارید! خب! دیگه چی؟ و نوکر گفت؛ اما به جای کلاه، پوست هندوانه روی سرتان بود. ارباب با عصبانیت گفت؛ تو غلط کردی که خواب مرا دیدی! و نوکر که انتظار این حرف را نداشت، گفت؛ تو، خودت غلط کردی که به خواب من آمدی!

 92. قاصدک منتظر می‌گوید:

  سلام
  اقای قدیانی!
  فکر نمی کنید تجزیه و تحلیل مطالب اثار شهید مطهری برای بیشتر افراد نام برده کمی سنگین باشد! به نظر من برای هدیه دادن, از کتاب های گروه سنی الف شروع کنیم, برای بیشتر این افراد قابل فهم تر است! مثلا با رنگ امیزی و شعر برای درک بیشترموضوع! به قول معروف…فهمشون کنیم!
  در ضمن اگر قراره همین کتاب ها رو هدیه بدهیم, خوبه کتاب ”ولاها و ولایت ها” رو به تک تک افراد نام برده هدیه بدهیم!

 93. نفیسه بهادری می‌گوید:

  استاد روزخندتون خیلی خوب بود…مرسی.

  البته همانطور که سلاله گفت، حتی اگر در ارتباط با محتوای کتاب هم آشنایی نداشتیم، اسم کتاب را به راحتی با شخصیت افراد می توانستیم انطباق بدیم….

 94. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  قرائت قرآن با ترتیل عمل/

  خیلی عالی از اتفاقات مختلف در نوشتن متنهایتان بهره می برید. اشاره به قاریان مصری و ارتباطش با حوادث منطقه، فقط از قلم هنرمند شما بر می آمد.

  الوداع رمضان ۹۰/
  زود گذشت، زودتر از همیشه. اصلا چرا زمان در این ماه اینقدر تند می گذرد؟ چقدر خوشیِ این ماه شیرین و دلچسب است. چقدر پایانش تلخ است. هر روز که روزشمار به پایان نزدیک می شود، غم عالم بر دلم می نشیند.
  آقای قدیانی سپاس فراوان که نا امیدانه به پایان نبردید متن را.
  السلام علیک یا اباعبدلله…

 95. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست وششم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین.

  خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده اى شنواترین شنوایان.

 96. قاصدک منتظر می‌گوید:

  یک/
  خدا لعنت کنه فتنه گران دروغگوی بی سند را
  دو/
  فکر می کنم ادای حق قران, عمل به قران است; وگرنه طبق فرموده خدا, انسان همانند چهارپایی می شود که کتاب حمل می کند!
  سه/
  من که از همین الان دلم برای ”اللهم رب شهر رمضان” و شب های قدر تنگ شده و بی اختیار اشک هام جاری! واقعا ‘چقدر زود دیر می شه’! انگار همین دیروز بود که اقا سید احمد شروع کرد به گذاشتن روز شمار ماه رمضون. چقدر لحظات عمرمون سریع داره می گذره!
  من تو را می خواهم, لطف و عطا می خواهم
  هدیه ی مهمانی, کرببلا می خواهم *یااباعبدلله یااباعبدلله*

 97. بنده مخلص خد! می‌گوید:

  از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان… عارضم به خدمتتان… از دارایی و مال و مکان… هر چه داشتم در جهان… نُه، ده کتاب “نه ده” بود در دکان… دادم به ده مسلمان… تا کنندش نوش جان… نی اش فرو برند در چشم کافران… دعا کنند به جانمان… نبرند نام این حقیر کم از حقیران… و نیز مانع شدم از آن… که نامم رود بر کامنت این مکان گران… تا نشود ریا و بیافتد مقبول درگاه سبحان…
  توشه شود بهر آخرتـمان… و غرض از گشودن دهان… نبود جز کم کردن روی دیگران… علی الخصوص آنان… که نام مستعارشان… نهادند چشم انتظاران… کاش بودمی از ریاکاران… تا فاش گویان… برم نام خویشتن بر شمایان… تا فخر فروشان… باشم بر این ذوق و هنرمان… آی امان از این زمان… آی امان از این زبان… آی امان… آی امان… و دیگر هیچ!

 98. چوک دیریا می‌گوید:

  بسم الله
  سلام
  انصافا اون مطلب فقر و غنا کم وب نویس ها بهش می پردازن منظور جهاد اقتصادی
  اما من بیشتر از تیتری که زیدید خوشم اومد نامه نگاری رو عرض کردم
  راستی برادر ملاک چی بود برا دادن کتاب به این ……بیییییپ آخه صحنه دار بود
  پسر مثکه خیلی از دست دوست شکاری ها که دیگه تو طنز نمی آیریش
  ولی خوب من هنوزم با منچستر دارم حال می کنم پس این یه تصادفی با اینکه خوشم اومد ولی در سطح قلم زیبای شما نبود
  واجب کردین که یه بار دیگه نه ده را مطالعه بنمایم
  در ضمن من خدمت شما با ریش زیبا و موی بلند ارادت(ترس) دارم

 99. وبلاگی تحت عنوان” مرجع دانلود کتب و مقالات فراماسونری و آنتی کابالا”
  شروع به کار کرد.ضمن تشریف فرمایی ما را از نظرات خود بهره مند سازید.

  http://www.free-masonery.blogfa.com

 100. احساس می‌گوید:

  به نام الله
  یه شب ما نبودیم!!!ببین چه خبر بوده!
  گفتنی ها رو که دوستان گفتند
  اما خوش به حال اونایی که کتاب نه ده رو دارند!پیش ما که پیدا نمیشه!
  ولی همیشه مشتاقانه متن هایی رو که دوستان از این کتاب کامنت میکنند میخونم
  انشالله خرید اینترنتیم راه بیفته اولین چیزی که میخرم این کتاب هستش/انشاالله

 101. احساس می‌گوید:

  اینو:هاشمی رفسنجانی؛ ولاها و ولایت ها، فلسفه تاریخ، ختم نبوت، پیرامون جمهوری اسلامی، علل گرایش به مادی گری، جهان بینی توحیدی، و نظام تعلیم و تربیت در اسلام!!!
  اینو:علی مطهری؛ درس های الهیات شفا، داستان راستان جلد یک، و کلا مجموعه آثار!
  این:اسفندیار رحیم مشایی؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر!!
  از همه اش جالب تر بود

 102. احساس می‌گوید:

  از متن اصلی هم فقط آخرش رو میارم هرچند که متن دومش عالی بود:
  “السلام علیک یا اباعبدالله”.
  چرا که این روزها هر چقدر که فکر کنید بازم بیشتر دلم هواییش را کرده
  از تمام دوستان مشهدی و زائرانمون!التماس دعا دارم.چرا که باید آقام رضا ع دعوتنامه کربلا رو امضا کنند
  السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی

 103. حامد توکلی می‌گوید:

  حسین جان از نظر من سطح طنزی که تا الان ازت دیدم بالاتر از این حرفهاست و واقعا سران فتنه رو بیشتر و بهتر از این به چالش کشید.

  میدونی بیشتر از اینها قبولت دارم یعنی وقتی متن دوم و سوم قدر نویسی رو با این مقایسه میکنم یا اصلا بقیه کارای طنزت رو، بهت امتیاز خوبی نمیدم برای این کارت.
  پشتش فکر و نظر بوده ولی سبکش سبک کارایی بود که واسه روزنامه دیواری و مجلاتی که با فتوکپی تو راهنمایی و دبیرستان منتشر میکردیم.

  تقصیر خودته سطح توقعمون رو بالابردی !
  😉
  حسین قدیانی: حالا دیگه اینقدرم بد نبود که!! مزاح کردم!

 104. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  در فکر آن گودالم
  که خون تو را مکیده است
  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم
  در حضیض هم می توان عزیز بود
  از گودال بپرس!

  سلام بر حسین*

 105. م.طاهری می‌گوید:

  “یا سند من لا سند له” و لبخند

  پس یه جورایی همه همین طورند. ما فکر کردم فقط خودمونیم

 106. م.طاهری می‌گوید:

  حدیث روز/ رسول اکرم(ص):

  رسول خدا فرمود: ای ابوذر! دوست داری داخل بهشت شوی؟
  عرض کرد: بلی، پدرم فدای شما.
  آن حضرت فرمود: آرزوی خود را در دنیا کوتاه کن، مرگ را در برابر چشمان خود بدار و از خدا آن گونه که سزاوار است، حیا بدار.

  مستدرک الواسئل، ج ۸ / ص ۴۶۳

 107. یاسر می‌گوید:

  نمی دونم ، نه ، واقعا نمی دونم به دور از همه ی اهداف سیاسی شما که قابل درک است ، آیا نام احمدی نژاد واقعا باید کنار نام عطا و کروبی و خوئینی ها و غیره بیاید؟ به خدا انصاف نیست ، احمدی نژاد الان نیاز به کمک داره تنهاش نذاریم ، نیاز به….
  جالبه بعد از اون روزا می گفتن که چرا احمدی نژاد می گه رابطه ی من با امام خامنه ای مثل رابطه ی پدر و پسر است ! عجب پسرهای سرکشی …
  هرچند می دونم که محمود هم مقصر بود ، ولی نه اینقدر….
  یا علی – با علی ، علی هم که می دونی حاج حسین ، یعنی عدل!
  گفتم حاج حسین یاد حاج حسین خرازی افتادم ، شما منو بدجوری یاد حاج حسین می اندازی….
  راستی ، سلام داداش.

 108. چشم انتظار می‌گوید:

  جناب “بنده ی مخلص خدا”
  حیف که “سید احمد بزرگوار” گفته زیاد کامنت بازی نکنید، اگه نه می گفتم “میلاد پسندیده” با یک طرح باحال همچین قشنگ جوابتو بده! به هر حال متن جالبت مثل طراحی هات شدیدا” رو کم کنی بود.

 109. میلاد پسندیده می‌گوید:

  چقدر واقعاً بعضی آدم ها درست کار هستند… دیدی اسمش را ننوشت تا کسی او را نشناسد و عمل خیرش گمنام بماند ولی کار بدش توهین به یکی از قطعه ای ها بود… ما اینجور توهین ها را تاب نمی آوریم ها!… فدات چشم انتظار! رخصت بدهی، جواب دندان شکنی به ملعون می دهم.

 110. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  عجبا!
  عجبا از تو، عجبا!
  حیرانی ِ مرا با تو پایانی نیست
  چگونه با انگشتانه ای
  از کلمات
  اقیانوسی را می توان پیمانه کرد؟

  حسینـــــــحسینـــــــحسینـــــــحسینـــــــحسینـــــــحسینـــــــحسینــــــــ…

 111. رضا نیوز می‌گوید:

  بسمه تعالی
  با سلام، احتراما ضمن عرض ادب محضر مدیریت محترم این وبلاگ، به عرض می رساند گاها به شما سر می زنم و از مطالب زیبا و پر مغزتان استفاده می کنم. کار حضرتعالی قطعا نشانگر زحمت فراوان و حوصله وافر شماست که بسیار قابل تقدیر می باشد. اینجانب در وبلاگ نوپای خود و در جهت بهره مندی از تجربیات جنابعالی و دیگر بزرگواران، منتظر نظرات و پیشنهادات می باشم. در پایان خواهشمند است اگه قابل دونستید و درصورت صلاحدید، بنده را لینک نمائید.
  با تشکر- پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی رضانیوز
  reza-news.blogfa.com

 112. علمدار می‌گوید:

  چقدر دلم تنگ محرم ۸۹شده.تازه کربلایی شده بودم

 113. سیداحمد می‌گوید:

  جناب آقایون محترم و پرهیزگار؛

  آفرین که اصلا کامنت حاشیه ای نمی گذارید، آفرین!

 114. چشم انتظار می‌گوید:

  در حال حاضر ملعون، فقط خاتمیه و مابقی فتنه گرا و اعوان و انصارشون. بقیه ستاره اند انشاءالله.

 115. سیداحمد می‌گوید:

  “در این تب و تاب، سوختنم وقتی بیشتر شد که احساس کردم و مطمئن شدم لیالی قدر ۹۰ هرگز تکرار شدنی نیست. عمری اگر باشد، ما باز هم شب های قشنگ قدر را خواهیم دید، اما لیالی قدر ۹۰ دیگر تکرار نخواهد شد. از همین روست که اهل معرفت تذکر داده اند هیچ نمازی، تکرار نماز قبل نیست و مثلا هیچ نماز صبحی، تکرار نماز صبحی دیگر نیست، اگر چه شبیه هم باشند و به ظاهر تکراری.”

  خیلی نکته قابل تاملی بود؛ هیچ نمازی تکراری نیست!
  ممنون داداش حسین!
  ممنون که مخاطب را به تامل و توجه وا می دارید.

 116. mmsk می‌گوید:

  دو شاعر به هم رسیدند اولی گفت:
  خوش نشین بر لب آبی که روان می گذرد
  تا که احساس کنی عمر چه سان می گذرد
  از صدای گذر آب چنان می فهمی
  تند تر از آب روان عمر گران می گذرد
  …در جواب شاعر دیگر گفت:
  راست گفتی بنگر عمر چه سان می گذرد
  همچو تیر از پرش زه به کمان می گذرد
  عمر سی روزه این ماه خدا رفت عزیز
  عمر صد ساله ما چون رمضان می گذرد

 117. عباس اسلامی می‌گوید:

  جالب بود حسین جان
  خصوصا بند اول
  اتفاقا من هم همین لبخند را داشتم در شبستان حرم بی بی فاطمه معصومه علیهاسلام
  چه تفاهمی

 118. عباس اسلامی می‌گوید:

  صرفا جهت اطلاع:
  شبهه زدایی از افاضات آقای کلهر در نشریه خاتون:

  علامه طباطبایی در ذیل آیه ۵۹ سوره احزاب می‌فرماید: «وقتی آیه حجاب نازل شد، زنان چادر به سر کرده و دقیقاً رنگ آن مشکی بود»، از این رو نسبت دادن چادر مشکی به زمان ناصرالدین شاه دلیل بر جهل مصاحبه شونده مجله خاتون دارد. بر فرض اگر چادر مشکی در ایران را ناصرالدین شاه آورده باشد، چادر مشکی که بر سر زنان یمنی، لبنانی، عربستانی و عراقی و… قرار دارد را چه کسی آورده است.
  استعمال عطر و آرایش زنان را برای بیرون از خانه ممنوع کرده است از این رو به زنان فرمود « زینت زن و استعمال عطر برای خانه و در راستای تحکیم بنیاد خانواده ضروری، ولی برای بیرون از خانه و جلب غریبه به حریم عفاف زن ممنوع است».
  در کتاب «من لا یحضره فقیه و وسائل الشیعه» که لباس مشکی را مکروه دانسته است، عبا و کساء(چادر) را استثنا کرده است.
  نظرات مراجع عظیم الشان در ارتباط با بلا مانع بودن چادر مشکی موجود است.

  درباره ورود عمامه مشکی در زمان صفویان، باید گفت: براساس اسناد تاریخی پیامبر اکرم (ص) قطعاً از عمامه مشکی استفاده می‌کرد و در روز غدیر هم همان عمامه مشکی را بر سر حضرت علی (ع) قرار داده و ذریه پاکش نیز از آن استفاده می‌کردند.
  متفکران غربی در اظهار نظرهای گوناگون خود، چادر را از مهم‌ترین موانع دستیابی به اهداف استعماری خود ذکر کرده‌اند.

  حالا چرا جریان انحرافی با پرکردن چاه زمزم می‌خواهند مانند برادر حاتم طایی مشهور گردند، خدا می‌داند . بنظرمیرسد جریان انحرافی با رها کردن اولویت های اصلی کشور، با توزیع رایگان وگسترده نشریه خاتون به‌دنبال جذب رای‌های سرگردان در انتخابات هستند.

 119. حسن می‌گوید:

  سید احمد پس تو هم یه مزدور مثل قدیانی هستی؟خداوکیلی نمی دونستم نماینده رسمی قدیانی هستی.احساس می کردم تو آدم معصوم تری هستی.میدونی قدیانی تو ۸۸ چقدر جوونای مردم رو لت و پار کرده؟یه بار سرش سکست در مقابل میدونی چند تا سر شکوند؟میدونی چه با افتخار جونای مردمو میزد؟حکومت باید هم به نوکری همچون قدیانی افتخار کنه

 120. حسن می‌گوید:

  سرتون انداختین پائین الکی آسمون و رسیمون می بافید و کیف می کنید.دیگه داره نوبت شما میرسه.از این روزهای آخر هم لذت ببرید

 121. ف. طباطبائی می‌گوید:

  جدی من اولین کامنت بودم؟ چه افتخاری.
  نماز و روزه همه دوستان قبول.

 122. سایه/روشن می‌گوید:

  میگم چطوره به سید حسن.خ. هم کتاب جنود عقل و جهل امام رو و رنج نامه آقا سید احمد رو هدیه بدیم؟

 123. سیداحمد می‌گوید:

  حسن!

  از دلاوریهای داداشم در فتنه ۸۸ بیشتر از شما خبر دارم. آن روزی که آقایون مدعیِ ولایت مداری در ویلاهایشان در حال استراحت بودند و خفه خون گرفته بودند، این داداش من و امثالهم بودند که که مثل شیر ایستادند و نگذاشتند خون شهدا پایمال شود.

  با توجه به معیاری که برای معصومیت در ذهنت داری، باید عرض کنم کاملا در مورد من اشتباه می کردی!
  در مورد لت و پار کردنِ قوم الظالمین، من از داداشم جلو ترم! 🙂

 124. سایه/روشن می‌گوید:

  خیلی جوابتون توپ بود جناب مبصر.
  جالبه که منتظر متن جدید هم میشینه!

 125. علی می‌گوید:

 126. حسن می‌گوید:

 127. سیداحمد می‌گوید:

  عجلو بالصلاة…

 128. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ بِأَبصرِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ * و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعَلَمین.

 129. سیداحمد می‌گوید:

  ۳ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 130. سلاله 9 دی می‌گوید:

  شب اول ماه مبارک، اولین حدیثی که گذاشتم، این بود:
  رسول خدا (صلى الله علیه و آله):
  درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می ‏شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

  {بیشتر باید قدر لحظات باقی مانده از رمضان ۹۰ را بدانیم.

  در این روزهای باقی مانده، شب بیست و هفتم ماه مبارک را نباید از دست داد که به روایتی، گیرم که ضعیف، ممکن است شب قدر باشد.}

 131. فرمانده سایبری می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام خدا بر شما.
  ————————————————
  توجه! توجه!

  واگذاری پایگاه ارزشی پرنده کلیپ؛

  با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ نرم و این نکته که امروزه مؤثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و درعین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور، جنگ نرم است، و یکی از ابزارهای نایل شدن به این هدف، استفاده از ابزارهای تبلیغاتی برای از بین بردن پایه های فرهنگی آن ملت، تصمیم به تاسیس یک پایگاه تبلیغاتی جنگ نرم علیه دشمن گرفتیم؛ الحمد لله دوستان از تاثیری که کلیپ سازی در فضای سایبری و جنگ نرم دارد، مطلع هستند. لذا است که با تاسیس این پایگاه تبلیغاتی بر آن شدیم که با کلیپ سازی ارزشی، بسیجی وار، در این میدان وارد شده و تا آخر بایستیم…
  بدینوسیله از دوستان کلیپ سازی که علاقه مند به فعالیت در این پایگاه هستند دعوت به عمل می آید که درصورت تمایل به فعالیت مخلصانه و بصیرانه در این پایگاه، به ما اطلاع دهند تا که انشاالله این پایگاه عظیم کلیپ سازی ارزشی را به دوستان واجد شرایط اهدا کنیم.
  منتظر فعالان سایبری هستیم.
  این هم هدیه ای باشد به کلیپ سازان ارزشی.

  —————————————-
  ارتباط با ما:
  ایمیل : CBRLeader@Gmail.Com
  پایگاه : http://www.CyberLeader.Blogfa.Com (از طریق کامنت)
  ———————————————————-
  پایگاه پرنده کلیپ : http://Www.ParandehClip.Blogfa.Com

 132. به جای امیر می‌گوید:

  رو (گفت و شنود)

  گفت: آقای خاتمی گفته است «برای هر انسان باوجدانی، سرگذشت دردناک فلسطین مهم است».
  گفتم: حالا، اگر کسی چند بار به طور مخفیانه و آشکار با «جرج سوروس» صهیونیست و دشمن تابلودار مردم مظلوم فلسطین، ملاقات کرده باشد چی؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! چنین شخصی به قول آقای خاتمی، یا «انسان» نیست و یا «وجدان» ندارد.
  گفتم: حالا اگر همین افراد در روز قدس به سفارش مستقیم وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، به نفع اسرائیل شعار داده باشند چی؟!
  گفت: در آن صورت، وجدان و انسانیت و از این چیزها که حتما ندارند.
  گفتم: ولی تا دلت بخواهد «رو» دارند!

 133. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۰۰ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسین زهرا….

 134. امیر می‌گوید:

  سلام … شما در مطلب نوشتن الگویید برای من! خیلی زیبا و با احساس می نویسید… شاید زیاد اهل مطلب نوشتن نبودم ولی با خواندن مطالب شما یک شور عجیبی پیدا کردم امیدوارم موفق باشید…

 135. احساس می‌گوید:

  بسم الله
  به به چشممون به جمال “عجلو بالصلاة “سید روشن شد
  آقا سید‏!پس‏”‏ آرام آرم‏”ش کو؟‏!‏
  روحتون شاد‏!‏

 136. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.

  خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را وبگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى وبپذیر عذرهایم وبریز از من گناه وبارگران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.

 137. بنیامین می‌گوید:

  فقط برای یادا وری
  منتظر حضورتان

 138. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  اصلاًحسین جنس غمش فرق می کند

  این راه عشق پیچ وخمش فرق می کند

  اینجاگدا همیشه طلبکار می شود

  اینجا که آمدی کرمش فرق می کند

  شاعر شدم برای سرودن برایشان

  این خانواده، محتشمش فرق می کند

  “صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین”

  عیسای خانواده دمش فرق می کند

  از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش

  معلوم می شود حرمش فرق می کند

  تنها نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش

  حتی سیاهی علمش فرق می کند

  با پای نیزه روی زمین راه میرود

  خورشید کاروان قدمش فرق می کند

  من از حسینُ منی پیغمبر خدا

  فهمیده ام حسین “همش” فرق می کند

  “یا اباعبدالله الحسین”

 139. سیداحمد می‌گوید:

  به یاد سید سجاد!

  ممنونم بابت شعر؛ نمیدانی چقدر دوست دارم این شعر را!

  اصلا حسین جنس غمش فرق می کند….

  http://www.islamupload.ir/user_uploads/iuseydahmadd225/.wma

 140. فرمانده سایبری می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام خدا بر شما.
  ————————————————
  توجه! توجه!

  واگذاری پایگاه ارزشی پرنده کلیپ؛
  http://www.ParandehClip.Blogfa.Com

  جهت اهداء این ویدئو بلاگ منتظر کلیپ سازان ارزشی هستیم.
  این هم هدیه ای باشد به حزب الله سایبر.

  شرایط اهداء :
  – کوشا در جبهه کلیپ سازی ارزشی نظام مقدس “اسلامی” ایران
  – آشنائی با اصول کلیپ سازی و ارائه نمونه
  – آشنائی با مبانی اینترنت جهت بارگذاری، ارائه و پشتیبانی از پایگاه
  – فعال در عرصه سایبر و به روز بودن پایگاه
  – اخلاص در عمل (شرط وجدانی)
  با آغوشی باز، پذیرای حزب الله سایبر در این پایگاه ارزشی هستیم.
  در میدان جنگ نرم، تا آخر ایستاده ایم…
  فرمانده سایبری

  —————————————————-
  ارتباط با ما:
  ایمیل : CBRLeader@Gmail.Com
  پایگاه : http://www.CyberLeader.Blogfa.Com (از طریق کامنت)
  ———————————————————-
  پایگاه پرنده کلیپ : http://Www.ParandehClip.Blogfa.Com

 141. سایه/روشن می‌گوید:

  .
  .
  :::صـــد مرده زنده می شود از ذکر یا حسیــــــــــــن*”
  .
  …فهمیده ام حسیــــــــــن* “همش” فرق می کنـــد:::…

 142. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  ما سال ۹۰رو کنار شهدا با این شعر تحویل کردیم باصدای دلنشین برادر بذری.
  اون آدرسی که نوشتید برای چیه؟؟ آدرسو زدم چیز خاصی نیومد

 143. سیداحمد می‌گوید:

  حاج رضا بذری صدای دلنشینی دارد، خوش به سعادت شما.

  چرا چیزی نیامد؟ لینک مداحی مهدی مختاری است که همین شعر را می خواند.

 144. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  آدرسی که داده بودید زدم فقط قالبش باز شد ومتنی نداشت.
  دعا گویای شما وداداش حسین هستیم این شب های آخر ماه رمضان در هیئت.یاعلی

 145. سیداحمد می‌گوید:

  این یک فایل صوتی مداحی است برادر؛
  باز کنید و چند لحظه صبر کنید پخش می شود!

 146. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  میدونم.میگم اون آدرسی که دادین زدم هیچ فایلی صدایی چیزی نیومدوپخش نشد.حالا بی خیال

 147. فدای رهبر می‌گوید:

  سلام
  عالی بود
  فقط میام بگم که منم هستم
  و التماس دعا
  یا علی

 148. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۲۸* پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

  همانا بهشت، مشتاق چهار کس است : خوراک دهنده به گرسنه، نگه دارنده ی زبان، تلاوت کننده قرآن و روزه داران ماه رمضان.

  (مستدرک الوسائل، ج۷، ص ۴۰۰)

 149. سایه/روشن می‌گوید:

  اتفاقا من دانلودش کردم خیلی قشنگ بود. ممنون جناب سید احمد آقا، البته یکی دو خط آخرش نبود.

 150. سیداحمد می‌گوید:

  وبگذر به همه سایتها حدود ۱۵۰۰ بازدید اشانتیون داده!
  بخشنده شده!

 151. امیر می‌گوید:

  پنج کیلوتر تا بهشت!

  سکانس اول:

  * “ملت” ٬ برادرزاده بابا! که آقا زاده هرروقت رویش نمی شد به سراغ بابا برود دست روی ملت می کشید تا ۵۰۰ هزارتومان پول توجیبی گیرش بیاید!

  سکانس دوم:

  * آقازاده به این پول توجیبی ها راضی نبود… سراغ رفیقش “یاور غربتی!” می رود تا با طرح نقشه ای انبار سرمایه های شرکتی که “ملت” در آن کار می کند را به سرقت ببرد! شب دزدی قرار می گذارند با لباس ها سبز به سراغ اموال بروند ولی از شانس بد “ملت” را مثل خودشان بی خیال و خوشگذران فرض کرده بودند! که خواب تا لنگ ظهر را بر همه چیزترجیح می دهد! ناگهان “ملت” در صحنه حاضر می شود و تک تک دزدان را به بهشت می فرستت! و حالا نوبت به سرکردک (سرکرده کوچک!) رسیده بود که بابا به اسرار مادر ٬ آقازاده را راهی لندن می کند!

  سکانش سوم:

  * خواهر هرشب می خوابد تا شاید بتواند خواب آقازاده را ببیند ولی صدحیف که شیرین تر از ساندویچ های روز حادثه چیزی نمی بیند!

  سکانس چهارم:

  حالا آقازاده مانده و قبری که ملت در “بهشت زهرا” برای او کنده! فاصله ای نیست! نوبت اوهم می رسد… پنج کیلومتر تا بهشت!!!

  (آقازاده = م.ه)

 152. سیداحمد می‌گوید:

  ۲ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 153. سیداحمد می‌گوید:

  ۹۹ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا…

 154. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  ………………………….

 155. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  نمیدونم چرا اسم منو میبینی یاد نقطه چین میفتی!!
  ولی اگه پایه ای بیا یه دست خط نقطه بزنیم! هرکی باخت
  ۲ تا فلافل با نون اضافه تو کوچه کثافت!!

 156. جواد می‌گوید:

  سلام حاج حسین جان، سلام سیدجان، سلام قطعه

  محتاج دعاتونم

  یاعلی
  حسین قدیانی: ای بابا! تو هم که همه اش محتاج دعایی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 157. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  خیلی باحال بود. حاجی منو هم دعا کن.

 158. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی”

  ساعت ۰۰:۳۶
  تعداد افراد آنلاین: ۲۴ نفر

  ماشالله ستاره های حزب الله
  داداش حسین بی همتای بسیجیها فـــــــــدائی داری…

 159. ما کوچیکتیم می‌گوید:

  ظاهرا حاجی هنوز عصبانیه،آقا سید بیا وساطت کن

 160. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  تو، رازِ مرگ را گشودی
  کدام گره، با ناخن عزم تو وا نشد؟
  شرف، به دنبال تو
  لابه کنان می دود…

  سلام بر حسین*

 161. یکی می‌گوید:

  سلام
  آقا من دیگه التماس دعا نمیگم
  یا دعا مردم برآورده نمیشه
  یا اصلا دعا نمیکنند
  خودم این مسئولیت خطیر رو به عهده گرفتم
  اما بازم التماس دعا اومدیم و یکی پیدا شد و دعا کرد
  یه در صد احتمالم یه درصده
  یا علی

 162. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  مـســت از غــمِ تـوام غــمِ تـو فـــرق مـی کـنـد
  مـحـــوِ تـوام کـه عــالــــــمِ تـو فـــرق مـی کـنـد

  بـا یـک نـگـــاه مـی کـشـی و زنـده مـی کـنـی
  مـثــل مـسـیـــح ، نـه، دمِ تـو فـــرق مـی کـنـد

  یــک دم نـگـــــــاه کـن کـه مــــرا زیـر و رو کـنـی
  بــایـــد عـــــوض شـــد آدمِ تـو فـــرق مـی کـنـد

  تـنـهـا کـمــی بـه مـن نـظــرِ لـطــف مـی کنـی؟
  آقـــــای مـــهــــــربـان! کـمِ تـو فـــرق مـی کـنـد

  زخمـی ست در دلم که علاجـی نداشته است
  جـز مـرحـمــت کـه مـرهـــمِ تـو فـــرق مـی کنـد

  اشــکِ غــمـت بـرای مـن احلـی من الـعــســل
  گـفـتـم بـرایِ مـن غــــــمِ تــو فـــرق مـی کـنـد

  صلح تو روضه است حماسه است غربت است
  مــــــــاهِ تـو و مــحــــــــــرمِ تـو فـــرق مـی کـنـد

  بـایـد خـیــــــــال کـرد تـجـســــم نـمــــــود؛ نــه؟
  نــه؛ گــنــبـــدِ تـو و پـرچـــمِ تـو فـــرق مـی کـند

  لـخـتــی بـخــنـــد قــافــیــه ام را بـــهــــم بــریــز
  آقــــــای مــن! تـبـســــــــمِ تـو فـــرق مـی کـنـد

  «سید رضا شرافت»

 163. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  به به عجب شعر قشنگی:
  بــایـــد عـــــوض شـــد آدمِ تـو فـــرق مـی کـنـد
  ……………..
  کیهان نوشته کروبی میخواد بیاد تلویزیون توبه کنه.
  اه نکن دیگه. یه سوژه خنده داشتیم اونم دارن از ما دریغ میکنن.
  احتمالا تذکرات لازم هنوز بهشون نرسیده.
  ……………..
  راستی امشب مگه نمیخواستی احیا بگیری؟
  به ما میگی احیا بگیرین خودت میای وبگردی؟

 164. به جای امیر می‌گوید:

  لج (گفت و شنود)

  گفت: تازه چه خبر؟!
  گفتم: سایت های ضد انقلاب از جمله «گویانیوز- متعلق به سیا»، «سحام نیوز- وابسته به MI6 انگلیس»، «زمانه- متعلق به دولت هلند» و… خبر داده اند که کروبی برای اعترافات تلویزیونی آماده شده است.
  گفت: پس بگو چرا سایت جرس- حلقه ماسونی لندن- که تاکنون به شدت از کروبی حمایت می کرد، اخیراً او را به باد فحش و بد و بیراه گرفته است.
  گفتم: این سایت ها اعلام کرده اند که کروبی را تحت فشار، وادار به اعتراف کرده اند!
  گفت: یکی از این سایت ها نوشته است اعتراف کروبی به خاطر لجبازی با خاتمی و موسوی خوئینی ها و بقیه دست اندرکاران جنبش سبز(!) است که این روزها دنده عقب گرفته و ابراز پشیمانی می کنند!
  گفتم: دو نفر که خیلی با هم لج بودند محکوم به اعدام شده بودند. پای چوبه دار، از اولی پرسیدند آخرین آرزویت چیست؟ بگو تا برآورده کنیم، گفت؛ اجازه بدهید پدرم را ببینم. به دومی گفتند آرزوی تو چیست؟ گفت؛ اجازه ندهید پدرش را ببیند!

 165. سایه/روشن می‌گوید:

  .

  …:::بـا یـک نـگـــــــــــــــــــــــاه مـی کـشـیــــــــــــــ و زنـــــــــــــــــــده مـی کـنـــــــــــــی
  مـثــل مـسـیـــــــــــــــــــــــــــــــح ، نـه، دمِ تـو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق مـی کـنـد

  زخمـــــــــــــــــــــــــــی ست در دلـــــــــــــــــــــــــم که علاجــــــــــــــــــی نداشته است
  جـز مـرحـــــــــــــــــــــــــــمــت کـه مـرهــــــــــــــــــــمِ تـو فــــــــــــــــــــــــرق مـی کنـد:::…
  .
  .

 166. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین .

  خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.

 167. بهنام می‌گوید:

  سلام خسته نباشید دوتا نکته به ذهنم اومد گفتم مطرح کنم خوبه
  اول اینکه قلمتون تکراری نشده؟ (البته این یه سواله چون تازه می خوام نوشتن رو یاد بگیرم برام به وجود اومد)
  دوم اینکه تیتر های ابی به نظر بنده جالب نیست

 168. حی علی الجهاد می‌گوید:

  اندر ماجرای ذکر “یا طیهار و یا طیهور” و ایه الله مکارم شیرازی …

  سکانس اول: در شب بیست‌ودوم رمضان امسال در برنامه این شبها، استاد طیب برای شب قدر سوم ذکر ” یا طُهر یا طاهِر یا طُهور یا طَیهور یا طَیهار” را توصیه کرد با شرایط و عدد خاص. (من مع الاسف فقط به تماشای چند دقیقه آخر این برنامه و البته این توصیه رسیدم )

  سکانس دوم: حضرت ایه الله مکارم شیرازی فرموده اند در هیچ لغت عربی چنین واژه‌هایی (طیهور و طیهار) نداریم… این حرف مهمل را به عنوان حرف خدا یاد مردم می‌دهند و …

  سکانس سوم: در ۲۰:۳۰ با پخش تصویر و صدای آقای طیب به مردم هشدار داده شد مراقب باشند. مجدد اقای طیب بر صحت کار خود تاکید کرد و استناداتش را ذکر نمود. و در برنامه مذکور مستندات قرائت شد.

  http://harekatemoteali.blogfa.com/post-18.aspx

 169. فرمانده سایبری می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام خدا بر شما.
  ————————————————
  توجه! توجه!

  واگذاری پایگاه ارزشی پرنده کلیپ؛
  http://www.ParandehClip.Blogfa.Com

  جهت اهداء این ویدئو بلاگ منتظر کلیپ سازان ارزشی هستیم.
  این هم هدیه ای باشد به حزب الله سایبر.

  شرایط اهداء :
  – کوشا در جبهه کلیپ سازی ارزشی نظام مقدس “اسلامی” ایران
  – آشنائی با اصول کلیپ سازی و ارائه نمونه
  – آشنائی با مبانی اینترنت جهت بارگذاری، ارائه و پشتیبانی از پایگاه
  – فعال در عرصه سایبر و به روز بودن پایگاه
  – اخلاص در عمل (شرط وجدانی)
  با آغوشی باز، پذیرای حزب الله سایبر در این پایگاه ارزشی هستیم.
  در میدان جنگ نرم، تا آخر ایستاده ایم…
  فرمانده سایبری

  —————————————————-
  ارتباط با ما:
  ایمیل : CBRLeader@Gmail.Com
  پایگاه : http://www.CyberLeader.Blogfa.Com (از طریق کامنت)
  ———————————————————-
  پایگاه پرنده کلیپ : http://Www.ParandehClip.Blogfa.Com

 170. سایه/روشن می‌گوید:

  :::”بـا یـک نـگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
  مـی کـشـــــی و زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مـی کـنـــــــــــــی
  مـثــــــل مـسـیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح، نـه،
  دمِ تـو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق مـی کـنـــــد
  .
  .
  زخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ست در دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  که علاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی نداشـــتــــــــــــــــــــــــــه است
  جـز مـرحـــــــــــــــــــــــــــــمــت کـه مـرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ تـو
  فــــــــــــرق مـی کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد”:::…

  این رو دوباره نوشتم چون بالایی نظمش به هم خورد.
  خیلی شعر قشنگی بود، البته نه زیبا بود واقعا.

 171. عطیه می‌گوید:

  مطلب مثل همیشه جذاب بود
  این شعر آخری هم همینطور

  لختی بخند قافیه ام را به هم بریز
  آقای من ! تبسم تو فرق میکند

 172. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  “دیوونه داداشی”شعر زیبایی بود.
  اشــکِ غــمـت بـرای مـن احلـی من الـعــســل
  گـفـتـم بـرایِ مـن غــــــمِ تــو فـــرق مـی کـنـد

 173. فرمانده سایبری می‌گوید:

  این بضاعت ما است . منتظر ملت حزب الله هستیم .
  http://www.ParandehClip.Blogfa.Com

 174. فرمانده سایبری می‌گوید:

  آقا قدیانی سلام خدا بر شما
  پایگاه پرنده کلیپ جهت کلیپ سازی ارزشی کاملا آماده است. از شما درخواست داریم که یک فرمانده لایق برای مدیریت این پایگاه به ما معرفی کنید.
  ممنون از محبت شما
  دوست دار شما
  فرمانده سایبری

 175. فرمانده سایبری می‌گوید:

  تصحیح
  “آقای قدیانی”

 176. میرزا می‌گوید:

  درود.
  قلم جالبی داری
  ولی من فکر میکنم اخلاصت به اینجا رسوندت برادر.
  البته غرور نگیرت:))
  تو قنوتت که یابن الحسن و قائدنا الخامنه ای را دعا میکنی مارو از یاد نبر.
  به وبلاگ حقیرم سری بزنی و نظر به خط خطی هام بدی خوشحال میشم آقا حسین.
  فعلا یا علی

 177. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  * تقدیم با عشق*

  یک قـطـعـه از بـهشــت، همـش فرق می کند
  هم شادی و هم جنسِ غـمـش فرق می کند

  این جا ســـتــاره ای بـدرخــشـیــد ز دلِ خـاک!
  این تـــکــه زمـیــن، آب و گـِلــش فرق می کند

  گشـتـیــم چو پـــــروانـــه، همه گِــردِ وجـــودش
  این شـمـعِ ســوزان، سـوزِ دلش فرق می کند

  مــجــــنــون گر چه گشته ایم بســـیـار، ولیکن!
  هم نـــازِ لــیـــلی، هم قـِـلــِقـش فرق می کند

  با خـــونِ حسیـن، می دمــــد و زنـــده می کند
  ســــــــــــــالارِ دلِ مـا، قـــلـمـــش فرق می کند

  یا حق…

 178. mojtaba vahedian می‌گوید:

  طرحی از سردار شوشتری :

  http://tarh18.mihanblog.com/

 179. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  در آخرین روزهای ماه رمضان یک لینک مداحی درباره کربلا که چند روز پیش یک قسمت از شعرو گذاشتم:
  http://www.beytozahra.com/ahlebeytvha/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=59

 180. سیداحمد می‌گوید:

  ۱ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 181. سیداحمد می‌گوید:

  خدایا اگر بنده ای بدکارم…شوق رحمت دارم…

  http://www.islamupload.ir/user_uploads/iuseydahmadd225/d1733964t16016084web.mp3

 182. سیداحمد می‌گوید:

  ۹۸ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا…

 183. حسن می‌گوید:

  با سلام
  آقا از رفتار قبیله ای ابراز انزجار میکند
  منصور ارضی فتوای قتل میدهد با پاداش
  رجانیوز تلویحا حمایت میکند
  بقیه حداکثر سکوت
  ازشیخ حسین انصاریان سخنان عجیب به گوش میرسد
  آیت الله امجد قاط زده
  فلان آیت الله در مورد تعطیلات عید فطر موضع میگیرد

  حسین قدیانی سرباز ولایت طنز مینویسد
  دیدید گفتم را میبیند و سرچشمه ایجاد جریان انحرافی را پی نمی گیرد.
  من حقیر نیز که دستم به بچه های بالا نمیرسد تا در آخرت برای خود لااقل نیمچه حجت شرعی بتراشم که بعله درست که چیزی از سخنان ولایت امر در مورد جریان انحرافی نشنیدم ولی به بچه های بالا که نمیشود شک کرد حتی اگر بر خلاف ولایت حکم کنند
  برادر حسین خداوند هر کس را به گونه ای امتحان میکند.و امتحان مدعیان ولایت البته سخت تر و پیچیده تر
  حسین قدیانی: خیلی خوب شد گفتی!

 184. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۲۹* رسول خدا صلی الله علیه و آله:

  همانا ماه رمضان تا رمضان دیگر کفاره ی گناهانی است که در بین آن دو صورت می گیرد و نیز بهشت از امسال تا سال آینده برای روزه داران ماه رمضان آرایش داده می شود.

  (سفینه البحار، ج۲، ص۶۷)

 185. محمد می‌گوید:

  سلام داداش! نظرت درباره حضور مرید دکتر! در بیت رهبر چیه؟؟ احساس نمیکنی رهبر به اندازه کافی بصیرت ندارد؟
  حسین قدیانی: نه! چنین احساسی ندارم، اما احساس می کنم فهم کوچک شما آن اندازه نیست که درباره سیاست، اظهار نظر کنید.

 186. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  بـغـضــی گــرفته اســت گـلــویــم را
  بـــاران گــــریـه هـام ارادی نیســـت

  مـن دورم از خـودم تو دعــــایـم کـن
  این خواسته که چیز زیادی نیســت…

 187. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  جان مولا واکن بیقرارم.من امانت نامه از فاطمه دارم
  خیلی این شعرو دوست دارم

 188. فرمانده سایبری می‌گوید:

  این بضاعت ما است.
  http://Www.ParandehClip.Blogfa.Com
  همه چیز برای کلیپ سازی ارزشی آماده است. بسم الله…
  منتظر کلیپ سازان ارزشی هستیم.

 189. فرمانده سایبری می‌گوید:

  این بضاعت ما است.
  http://Www.ParandehClip.Blogfa.Com
  همه چیز برای کلیپ سازی ارزشی آماده است. بسم الله…
  منتظر کلیپ سازان ارزشی هستیم.
  تمام خدمات پایگاه فرمانده سایبری اعم از تاسیس پایگاه، طراحی قالب، آموزش و…
  به صورت کاملا رایگان و در جهت تقویت جبهه حزب الله سایبر می باشد.
  فرمانده سایبری

 190. دیده ور می‌گوید:

  سلام علیکم
  عقب نشینی دشمن :
  http://didevar.ir/?p=1915

  پس از فتح خرمشهر و عقب نشینی دشمن ، فرماندهان عملیات در منطقه سرپل ذهاب تصمیم به شناسایی منطقه قراویز برای مشخص شدن مواضع جدید دشمن می گیرند …
  راه چندانی نرفته بودیم که آتش شدید دشمن هم شروع شد . با آر.پی.جی ، خمپاره شصت و رگبار و تک تیر بدرقه مان می کردند . نمی دانم چطور شد و چطور رسیدیم ! امام معجزه ای رخ داده بود . در کمال بهت بالای قله ۸۱۶ بودیم . چشمانمان سیاهی می رفت . دیگر نایی نداشتیم ..
  بقیه مقاله در :
  http://didevar.ir/?p=1915

 191. سیداحمد می‌گوید:

  داداش حسین!

  تمام شد، تمام….

  اللهم رب شهر رمضان….

 192. مهدی می‌گوید:

  سلام.غرض از مزاحمت برای یه امر خیره.خواستم اجازه بگیرم تا از مطالب وبلاگتون استفاده کنم
  اجازه هست؟

 193. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین.

  خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزى کن مرا در آن توفیق وخوددارى وپاک کن دلم را از تیرگیها وگرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.

 194. به جای امیر می‌گوید:

  فرار (گفت و شنود)

  گفت: تازه چه خبر؟!
  گفتم: گروههای اپوزیسیون بازهم به اردشیر امیرارجمند، مشاور فراری موسوی بند کرده و از او پرسیده اند «آقای امیرارجمند ممکن است بفرمائید چگونه از ایران فرار کردید که وزارت اطلاعات و سپاه متوجه نشدند»؟!
  گفت: خب! از زندان مرخصی گرفته بود و بعد در حال مرخصی فرار کرده است! کجای این کار مشکوک به نظر می رسد که اپوزیسیون دست بردار نیست؟!
  گفتم: می گویند چطور ممکن است که به آسانی از زندان مرخصی گرفته و در حالی که تحت مراقبت شدید وزارت اطلاعات و سپاه بوده موفق به فرار شده باشد!
  گفت: عضو فراری یک گروهک مارکسیست خطاب به کسانی که درباره چگونگی فرار امیرارجمند دچار تردید هستند، نوشته است؛ «رفقا! چرا حسن ظن نداشته باشیم! شاید آقای امیرارجمند با پوشیدن پوستین و همراه یک گله گوسفند از مرز عبور کرده باشد»!
  گفتم: این حیوونکی راست میگه، قبلا هم یکی از همین ضدانقلابیون با پوشیدن پوستین قصد فرار داشت که در میان کوهستان، شیری به او حمله کرد و به خیال اینکه گوسفند است او را خورد. و البته، بعدش با خودش گفت؛ عجب گوسفندی؟! مزه گوشت خر می داد!

 195. دیگه کار هاشمی از بصیرت بصیرت گذشته

 196. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  داداش کلا سعی کن جواب کوچک مغزان گربه صفت رو ندی
  این قوم کثیف اصلا آدم بشو نیستن. اینا یه مشت وطن فروش خائن
  احمق هستند که هرچی منطق و دلیل و برهان هم بیاری بازهم
  سرشون رو میکنن تو … سامری.

 197. سیداحمد می‌گوید:

  نفس نفس زدن من فقط برای حسینه… تموم آبروی من فقط دعای حسینه…
  من که لایق عشق تو نبودم… تو خودت لایقم کردی…
  من که عاشقی بلد نبودم… تو خودت عاشقم کردی…
  من که دیوونگی بلد نبودم… تو منو دیوونه کردی…
  عمریه چه خوب چه بد، منو به نام تو میشناسن…
  عمریه چه خوب چه بد، منو غلام تو میشناسن…

  السلام علیک یا حسینِ شهید….

 198. صبا می‌گوید:

  ستاره ها!
  در این آخرین نفس هایتان در ماه مبارک رمضان نود، مرا از دعا فراموش نکنید. لطفا!
  حاج حسین! سلام علیکم
  گاهی که میگویم “حاج حسین” فکر می کنم نکند به نظر دوستان بی ادبی باشد. راستش به نظر من حاجی در خودش تمام القاب و احترامات دیگر را دارد و به جز آن بعضی از القاب مذهبی سنتی ما جایگاه شان کمرنگ شده. التماس دعا

 199. عباس اسلامی می‌گوید:

  سلام بر حسین و سیداحمد

  درباره متن بالا:
  من قبلا به این حسین قدیانی تذکرات لازم را راجع به اتاق تمساح ها داده بودم که بلکه کمی بترسد از یال و کوپال ما، اما این بچه بسیجی ی تخس انقلاب نه برداشت و نه گذاشت، برداشت در قطعه اش این “دیدید گفتیم” را چماق کرد و هی کوبید به فرق سر ما.
  ماهم از انجا که مشی طلبگی مان ایجاب می کند یک جلیقه ضدگلوله هدیه برای فرستادیم تا در مقابل تمساح ها از خودش حفاظت کند!
  همین الان هم پیامکی جدید فرستاد “غفلت” به این مضمون که “الهی جز جگر بزنه ای قدیانی که “ف.ه” و “م.ه” را به روز سیاه نشاند با این نوشته های نیش دارش.
  “حسود! نتوانستی ببینی بابا اکبر به این خوبی دارند بچه های من؟؟؟”

 200. م.طاهری می‌گوید:

  حدیث روز/ امام سجاد‏(ع‏)‏:
  این ماه در میان ما در جایگاهی پسندیده قرار داشت؛ مصاحب و همراه نیکویی بود و بیش ترین سود های جهان را برای ما آورد. سپس هنگامی که وقت آن به پایان رسید و زمانش به سر آمد و شماره اش را کامل و تمام کرد؛ از ما جدا شد. از این رو ما همچون کسی که فراقش برای ما سنگین و ناگوار است؛ او را بدرود می گوییم؛ در حالی که روی بر تافتنش برای ما غمبار و وحشت زاست و از او بر ما عهدی است سزاوار بازخواست و حرمتی شایسته رعایت و پاسداشت و حقی در خور پرداخت

  صحیفه سجادیه

 201. amir می‌گوید:

  سلام بر داداش حسین عزیز
  شرمنده که کم سر میزنم امیدوارم من را فراموش نکرده باشی
  خیلی مخلصیم داداش
  التماس دعای فراوان

 202. سایه/روشن می‌گوید:

  .
  .
  “یک قـطـعـه از بـهشــت، همـش فرق می کند
  .
  ســــــــــــــالارِ دلِ مـا، قـــلـمـــش فرق می کند”:::..

  …:::دیوونه داداشی:::……

 203. فدای رهبر می‌گوید:

  سلام
  امروز چقدر دلگیره…آخرین روز مهمونی خوب خدا.میدونم بد مهمونی بودم ولی اونقدر خوبی که هیچ وقت نا امید نمی شم.خدا… اگه تا همین الانم منو نبخشیدی همین حالا همه ی غفلتام رو ببخش به حق خودت یا ارحم الراحمین.میشه یه ماه رمضون دیگه مهمونت بشیم…
  ستاره های خوب حضرت ماه
  نماز و روزه هاتون قبول
  عیدتونم مبارک
  و التماس دعا…

 204. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  «السّلام علیک یا شهر اللَّه الأکبر»؛ بدرود اى بزرگترین ماه خدا و اى جشن اولیاء خدا. «السّلام علیک یا أکرم مصحوب من الأوقات»؛ بدرود اى شریف‌ترین و عزیزترین مصاحب از وقت‌ها و زمان‌ها و اى بهترین ماه از لحاظ روزها و ساعت‌ها. «السّلام علیک من شهر قربت فیه الآمال»؛ بدرود اى ماهى که آرزوها در آن به ما نزدیک شد.

 205. himuslim می‌گوید:

  سلام
  برادرا بروزهستم.لطفا دیدن کنید
  یاعلی

 206. چشم انتظار می‌گوید:

  با اجازه ی “داداش حسین”
  آن شــعـر کـــه گفــته اســـــت “دیــــوونـــه ی داداشْ”
  از راه دور، بـــــــــــــوی خوشـــش فــــرق مــــی کــند
  فرقش در این کلامِ سلام است، بر حـســــــــین* (ع)
  در عشقِ علی اصغرشْ (ع)، تـــو را، غـــرق می کند.

 207. چشم انتظار می‌گوید:

  با اجازه ی “سید احمد بزرگوار”
  “اسلامی ایرانی بزرگوار”
  فلافل تو کوچه ی “کثافت” نه، تو کوچه ی “کثیف”!

 208. فدایی رهبر می‌گوید:

  یک روز رهبر انقلاب چگونه می‌گذرد؟

  آن سه روز کوهنوردی وقتی از کوه پائین می‌آیند، بعد وقت اداری کار ایشان است و آن چهار روز دیگر را توی خانه ورزش می‌کنند. اصلاً اهل این نیست که وسط کار، کار را نصفه بگذارد. هر کاری ایشان انجام بدهد کاملِ کامل است. اصول آن کار را دقیقِ دقیق بلد است.

  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/64448/%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF

 209. سلاله 9 دی می‌گوید:

  وقتی “ماه” تویی، اخترشناسان دنبال چه می گردند؟

  عشق به خامنه ای عشق به همه خوبی ها نیست. خوب ترین عشق عالم، عشق به خامنه ای است. اصلا معنای عشق، خامنه ای است.

  ما تو را فقط وقت فتنه یاد نمی کنیم. در روز هم قدر ماه را باید دانست و من دارم ثانیه شماری می کنم که تو باز هم در مقابل این در آفتابی شوی و بیایی و برای ما نماز عید فطر بخوانی. اخترشناسان این روزها به تکاپو خواهند افتاد تا مگر ماه را ببینند. ماه ما اما تویی و ما ستاره شناس نیستیم؛ خود، ستاره ایم. آسمان، قلب ماست و زمام قلب ما دست امام خامنه ای است. عده ای بی خود دارند دنبال ماه می گردند. ماه تویی. آه تویی. تو ماه بنی انقلابی و ماه بنی هاشم با چشمانش هر روز تو را رصد می کند. باب الحوائج کارش را بلد است. دشمن خامنه ای، طرف حسابش عباس است. خامنه ای بصیرت خود را از عمویش حضرت “نافذ البصیره” به ارث برده است و من مستاجر نیستم؛ خانه ام بیت رهبری است.
  کتاب قطعه ۲۶/ صفحه ۱۶۳

 210. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  “سیداحمد”بزرگوار
  بانوشتن شعر بالا یاد سیدسجاد برام زنده شد که این قطعه مداحیش تو نت هستش اگه دوست داشتید برید وببینید ویک صلواتی هم نثار روح پاک وملکوتیش کنید.یاحسین
  http://www.aparat.com/v/50454f95bbf5e6478cc0a55d0833873117835

 211. سلاله 9 دی می‌گوید:

  بخشی از خطبه حضرت علی (ع) به مناسبت عید فطر:

  ای مردم! این روز شما، روزی است که نیکوکاران در آن پاداش می گیرند و زیانکاران و تبهکاران در آن مأیوس و ناامید می گردند.
  دنیا محل مسابقه است و آخرت زمان اجر گرفتن، بهشت جایزه برندگان این مسابقه و جهنم جزای بازماندگان است .
  (عید فطر) شبیه ترین روز به روز قیامت است. – چون در قیامت عده ای که زیان کارند ، تأسف می خوردند و غضبناک می گردند و عده ای که نیکوکارند رستگار و متنعم به نعمت های الهی می شوند . –
  وقتی از منازلتان برای خواندن نماز عید خارج می شوید ، به یاد آورید زمانی را که از منزل بدن خود خارج شده و به سوی خدای خود خواهید رفت .
  وقتی در جایگاه نماز خود می ایستید به یاد آورید زمانی را که در محضر عدل الهی می ایستید و از شما حسابرسی می کنند. وقتی از نماز به منازلتان بر می گردید به یاد آورید زمانی را که به منازل خود در بهشت خواهید رفت .
  ای بندگان خدا! کمترین چیزی که به زنان و مردان روزه دار داده می شود این است که فرشته ای در آخرین روز ماه رمضان به آنان ندا می دهد: “هان! بشارت تان باد، ای بندگان خدا که گناهان گذشته تان آمرزیده شد، پس به فکر آینده خویش باشید که چگونه باقی ایام را بگذرانید .”
  (من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۱۶)

 212. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  عید شما مبارک

 213. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دستان پر از دعا نگهدارت باد…لبخند فرشته ها نگهدارت باد
  آرام و غریب می روی از پیشم…ای ماهِ خدا، خدا نگهدارت باد

  عید همه مبارک.

 214. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۳۰*امام رضا علیه السلام:
  خداوند ، روز فطر را بدین سبب “عید فطر” قرار داد تا مسلمانان ، اجتماع و مجمعی داشته باشند که در آن روز، گرد هم آیند و در برابر خداوند ، به خاطر منت ها و نعمت هایش، به تمجید و تعظیم بپردازند، پس آن روز، روز عید و تجمع ، روز زکات و رغبت و روز نیایش است.

  **امام صادق (علیه السلام):
  تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر صلى الله علیه و آله کمال نماز است.
  (وسائل الشیعه، ج ۶ ص ۲۲۱، ح ۵)

  «حلول عید فطر بر ستاره های حضرت ماه مبارک.»

 215. فدایی رهبر می‌گوید:

  فردا روز دیدار عشاق با معشوقه.
  امشب از خوشحالی خوابم نمیبره

 216. ف. طباطبائی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی، مبصر بزرگوار و همه دوستان.
  نماز و روزه هاتون قبول باشه. انشاء الله به حق مادر سادات، این ماه رمضان، آخرین رمضان عمر هیچ کدوم از دوستان نباشه. ۱۰۰۰ سال زنده باشید و سرباز ولایت!!

  *****عـــــــیــــــــــد همگی مبارک*****

 217. چشم انتظار می‌گوید:

  ضمن تبریک. تقدیم به روزه داران با بصیرت قطعه ی مقدس ۲۶

  سی رو ز نشستن به سر ســـفره، چه سان رفت
  یک روز به غفــــــلت شــــد و یـــک روز، گــــران رفت
  یک روز نمــــی اشــــک، روان گـــشت زچشـــمــــم
  روز دگـــــــری، در پــــــی “منجـــــی جهـــــان” رفت
  یک روز، ز میلاد “حسن” (ع)، شـــاد و طـــرب نــاک
  روز دگــــــرش در غـــــم “مــــولا”، بـــه فغــــان رفت
  یــــک “قطــــعه ی” پر نــــــور، ز انــــــوار “شـهیـدان”
  بــــا شــــور و شـــــعور از رد آن، بـوالـــهوسان رفت
  این سنـــگر دشـــمن شـــکن “بیست و شش” مـا
  با گوشه ای از چشم “امامش”، چـه جـــــوان رفت
  آن کــس که در این بــــزم، “علمدار جنـــون” اسـت
  چون خـــار، به چشــــــم همه ی “فتنه گران” رفت
  آن لـــحظه که نایــــد، ز حســـاب از پــــــس عمری
  در “قطعه ای” از “عشــق”، گذشت و غم مانْ رفت
  “قاآنــیِ” خوش ذوق، چه خـــوش گفت در این روز:
  (عیــــــــد رمــــضان آمـــــد و مـــــاه رمـــــــضان رفت)
  (صـــد شــکر که این آمد و صــــد حیف کــــه آن رفت)

 218. سیداحمد می‌گوید:

  خدایا!
  ببخش ما را اگر میهمان خوبی نبودیم،
  سپاس که مثل همیشه، میزبان بی همتائی بودی، سپاس…

  طاعات و عبادات همه دوستان قبول؛
  عیدتان مبارک!

 219. سیداحمد می‌گوید:

  اللهم عجل لولیک الفرج

  اللهم عجل لولیک الفرج

  اللهم عجل لولیک الفرج….

 220. چشم انتظار می‌گوید:

  داداش حسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  سیــد احمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  ستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره ها
  عیدتون مبارک.
  هرکی گفت فرق “ماه شوال” با “حضرت ماه” چیه؟
  .
  .
  .
  خودم می گم؛
  ماه شوال، هلال است و جوان و در انتظار کامل شدن.
  لیکن ماه ما، قرص کامل است و در انتظار خورشیــــد.

 221. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  “صراط” حاج محمود کریمی ذاکر خوش ذوق اهل بیت (ع) با توجه به فرا رسیدن عید سعید فطر شعری طنز را با اشاره به برنامه خنده بازار صدا و سیما سروده است که صراط نیوز برای اولین بار اقدام به انتشار آن می نماید .

  این سروده حاج محمود کریمی خطاب به برخی از مسئولین نگاشته شده است .

  چند ماهی است در صدا سیما / آمده طنز پرطرفداری

  در حقیقت سیاسی و کمدی / گریه دار است و خنده بازاری

  جای اسم و مقام و حرف رکیک / بین برنامه بوق باب شده

  جای لفظ فلان فلان قدیم / بوق ممتد ولی حساب شده

  اگر اهل سیاست و ذوقی / من هم امروز حرف ها دارم

  و چه خوب است در سخن جای / بعضی الفاظ بوق بگذارم

  آی آقای بوق خالی بند / بوق ها را نریختی به حساب

  بوق سهم عدالتت پس کو / مسکن بوق بی حساب و کتاب

  همه بی کار و داده ای به یکی / چند پست کلیدی اهدائی

  بزن از حلق مردم مظلوم / بده بوقندیار بوقائی

  مانده ام بوق از کجا آمد / روی فرمان چرخ تو جا شد

  مثل دوران بوق در بر تو / بوق پیدا شد و “هویدا” شد

  دوستم با تو گفت از در لطف / درد خود با خلوص درمان کن

  بوق بیرون فتاده ات دیدند / زشتی بوق خویش پنهان کن

  طفلکی حرف بد نگفته به تو / اصلا این حرف را بزن تو به من

  من اگر با تو حرف بوق زدم / بوق من را خودت بیا بشکن

  یاد داری که بوق قبل از تو / بوق ها را شنید و کرد انکار

  بس که هشدار را ندیده گرفت / منحرف شد ز راه و زد به چنار

  شطّ رنج است ضربه ی حداد / بعد هر ضربه کیش و مات حدید

  مرد باید که حرف حق بزند / هرکه عاش سعید مات سعید

  محمود کریمی

  ۲۹ رمضان۱۴۳۲

  ۸/۶/۹۰

 222. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  عید همه مبارک *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 223. م.طاهری می‌گوید:

  مهمانی تمام شد
  باید بلند شد از سر سفره رمضان
  خدا را شکر که ماه مبارک به عیدی مبارک ختم می شود
  عیدتون مبارک!

 224. سلاله 9 دی می‌گوید:

  جابر از امام باقر علیه السّلام روایت کرده‏ که آن حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمودند:

  چون روز اول شوّال فرا می ‏رسد منادیى ندا می ‏کند: اى مؤمنان در این صبحگاه بشتابید براى جوایزتان [که به پاداش عبادات رمضان می‏ دهند]
  سپس فرمود: اى جابر! جوایز خداوند متعال که مانند جوایز این پادشاهان نیست. آنگاه فرمود: امروز روز جایزه است.

  (من لا یحضره الفقیه ج‏۱ ص۵۱۱)

 225. قاصدک منتظر می‌گوید:

  تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است
  میهمانی شد به پایان و نگارم رفته است
  با گل این باغ تازه انس پیدا کرده ام
  گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است
  بذر قران را به دل گرچه به دستم کاشتم
  وقت محصولش که شد دیدم بهارم رفته است
  سفره ی پر رزق مهمانی رحمت جمع شد
  درد در سینه نشسته سفره دارم رفته است
  در سحر تیر دعا صید اجابت می نمود
  با که گویم درد خود وقت شکارم رفته است
  دلبر من هر سحر بر دیدنم مشتاق بود
  ان که بوده هر سحر چشم انتظارم رفته است
  شرح حال خویش را با یک کلام افشا کنم
  ورشکسته هستم و دار و ندارم رفته است
  عید سعید فطر مبارک

 226. فرمانده سایبری می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام خدا بر شما.
  بار الهی، درختان محبتت در دلهایمان خشکید، به دادمان رس یا ودود
  “کلیپ های اخلاقی آیت الله حق شناس ره در پایگاه فرمانده سایبری”
  “۱۰ کلیپ اخلاقی برای رفع تشنگی معنوی”
  باشد که دل حضرت حجه ابن الحسن المهدی را شاد کرده باشیم.
  http://www.CyberLeader.Blogfa.Com

 227. حی علی الجهاد می‌گوید:

  عید سعید فطر بر همگی مبارک

 228. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  ۲۹ شب، در چنین ساعاتی دعای روزهای ماه مبارک را گذاشتم. چقدر الان دلم تنگ شد!!

  صد حیف که آن رفت…

 229. چشم انتظار می‌گوید:

  بچه ها این کتاب “گفتمان مصباح” رو حتما” تهیه کنید و بخونید حدودا” ۱۱۰۰ صفحه داره عجیب خوندنیه. من دوسال پیش از نمایشگاه کتاب خریدم ۱۰۰۰۰ تومان. فکر کنم مرکز اسناد انقلاب داشته باشه.

 230. سایه/روشن می‌گوید:

  .
  “فرقش در این کلامِ ســلام است، بر حـســــــــــــــــــــــــــین* (ع)
  در عشـــــقِ علی اصغرشْ (ع)، تـــو را، غــــــــــــــــــــرق می کند”…
  .
  .
  ..:::چشم انتظار:::…

 231. سایه/روشن می‌گوید:

  می خواهم اعتراف کنم که ماه رمضان امسال از بهترین هایی بود که سپری کردم، چون با پرواز در آسمان بی همتای قطعه و حضور در مسیر ستارگان گذشت.

 232. سایه/روشن می‌گوید:

  فرق “ماه شوال” با “حضرت ماه”:
  .
  .
  ماه شوال تاریخ مصرفش سی روزه ست و سالی یکبار میاد،
  امــا مـــاه مــا تا ابـد مــاه مــاسـت،… بدون تکرار و تاریخ و تناوب…

 233. چشم انتظار می‌گوید:

  با اجازه ی مبصر با صفا
  ساعت ۹:۲۷
  افراد آن لاین ۲ نفر!
  قاطبه ی ستاره ها، در نماز عید فطر هستند.
  خوش به حال ستاره های تهرانی، که پشت سر آقا نماز می خونن.

 234. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  ســـوگـند به “حا” به “سین” به “یا”، “نون”ِ حسـیـن
  در حلقه یِ نقطه یِ خـــــــــــدا ست، خونِ حسـیـن

  هر ســـــــــلامِ بــی نـــقـــطـــه، دمــــــــــادم گـویـــد:
  مســـــتِ لـبِ اصـغــر است و مـجــــــــــنـونِ حسـیـن
  .
  .
  .
  سلام بر حسین*

 235. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  این عید عزیز بر داداش حسین و سیداحمد و همه دوستان مبارک.
  شاد باشید

 236. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  #سروده ای در پاسخ به یک سروده!…

  چند ماهی ست کارِ مداحی / گشته است طنز کم طرفداری

  در حقیقت جنایی و کمدی! / خنده دار است و گریه بازاری…

  جای مدح و ثنا و ذکر خدا / بین مداحی، فحش باب شده!

  جای لفظِ حسین حسینِ قدیم / فحشِ ممتد، جزوِ آداب شده!

  اگر اهل دیانت و ذکری / من هم امروز حرف ها دارم

  و چه خوب است در سخن جایِ / بعضی الفاظ، “ذکر” بگذارم!

  آی آقای ذکرِ قالی بند! / ذکر ها را نریختی به حساب!

  ذکرِ اعیادِ سعیدِ تو کجاست؟! / محفلِ ذکر، بی حساب و ثواب!

  همه شایسته و دادی به یکی / چند ذکرِ حیاتی اهدایی!

  بزن از مدحِ امامِ مظلوم / بده حاج مذکورِ اذکاری!

  مانده ام ذکر از کجا آمد / رویِ زخمِ زبانِ تو جا شد!

  مثلِ افسانه یِ ذکر، از برِ تو / ذکر بر باد شد و “ضحاک” شد!…

  “یا حق”

 237. نفیسه بهادری می‌گوید:

  سلام…عید فطر همگی مبارک.

 238. پرنده کلیپ می‌گوید:

  سلام خدا قوت
  پرنده کلیپ با کلیپ های ارزشی در فضای سایبری به پرواز درآمد
  همه با هم در راستای ولایت

 239. سیداحمد می‌گوید:

  سلام داداش حسینم و اهالی قطعه مقدس۲۶!

  مجددا عیدتون مبارک،

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم…

 240. محمد می‌گوید:

 241. محمد می‌گوید:

 242. علی می‌گوید:

  “خدا بگویم چه کار نکند یکی از سران فتنه را. هم الان دو سه سالی می شود که هر شب قدری، وسطای گریه، دمی به خنده می گذرد، آنجا که باید زمزمه کنیم “یا سند من لا سند له”. امسال شرط کرده بودم با خود که اگر به این فراز دعا رسیدم، کنترل کنم لبخند را، اما باز هم نشد!”

  انصافا راست می گی داداش حسین 🙂

 243. سلاله 9 دی می‌گوید:

  بسم رب الفاطمه(س)

  ۳۱*امیرالمؤمنین على علیه السلام :

  خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گیر شب زنده دار مى رسد.

  (نهج البلاغه، خطبه ۹۱)
  حسین قدیانی: این عدد ۳۱ عالی بود و ادامه این احادیث یعنی که اگر ماه خدا نیست، اما خدا هست، پس قدر ایام را باید دانست، حتی اگر شب قدر نباشد…

 244. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  الان که این متن را خواندم شباهنگام اول شوال است. توفیق یک نماز عید فطر دیگر پشت سر آقا دلتنگی دیشبم را از بین برده بود. اما با خواندن این متن باز هم دلم هوای ماه مبارک رمضان کرد
  عید بر شما مبارک
  قابل بدانید هر چند که در این ایام کمتر سر میزدم دعاگو بودم
  التماس دعا

 245. سیداحمد می‌گوید:

  ۹۶ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا…

 246. سایه/روشن می‌گوید:

  “تا که چشمم باز شـــد دیدم که یــــارم رفتـــه است
  میهمانــــــــی شد به پایان و نـــــــــــگارم رفته است
  .

  .
  شـــــــرح حال خویــــش را با یک کــــلام افشـــا کنم
  ورشکسته هستـــــــــــم و دار و ندارم رفتــــــه است”

  …::قاصدک منتظر::…

  “اگر که دیگر نبینیم سفره ات را، اگر که دیگر لیله القدری، ما را مهمان خود نکردی… خدایا! حال دلم را تو خود می دانی، چه بنویسم برایت؟! یعنی در ورای رمضان، اجازه می دهی به عمر ما که در روز نیایش، عرفه نشین سالار شهیدان* باشد؟!”…

  عید فطر تنها عیدیست که تلاش می کنیم تظاهر به شادی کنیم، غم پایان رمضان و مطمئن نبودن از اینکه باز هم هستیم تا هوایش را نفس بکشیم و شب هایش را بیداری، آنقدر بزرگ هست که بر شادی فطر غلبه کند،… راستی با دست و پای باز شده ی شیطان چه کنیم؟!

 247. سادات می‌گوید:

  سلام
  وعده بنده خسران زده ماه خدا
  عصر روز عرفه, صحن حسین, کرب و بلا….

 248. سادات می‌گوید:

  هر آنچه بود گذشت از فضیلت شب قدر
  نگاه من به شب اول محرم توست…
  یا حسین (ع)

 249. سادات می‌گوید:

  ماه رمضان رفت ولی یار نیامد
  آن شمع دل افروز شب تار نیامد
  صد روز دگر مانده که با ناله بگوییم:
  ای اهل حرم میر و علمدار نیامد…

 250. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  ما هیچی نمیگیم ، تو هم هیچی نمینویسیا.
  خوب رفتی هالیدی واسه خودت. یه تبریکی یه بوقی یه خط نوشته ای؟

 251. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  تاریخ انقضاش گذشت ولی عید* همگی مبارک
  *روزی که در آن گناه نشه…

 252. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  سلام بر حسین*
  .
  .
  .
  می خوام یه شـعری بگم، عمرا بذاریش تو “پسـت”
  بعدش بگم؛ بی خیال!… داداشی دستت درسـت!

  می خوام تو شـعرام دیگه، این یـکی گلچین بشـه!
  اصلا می خوام کامنتم، یـه بـار “نقطه چین” بشـه!!

  ایـن دفـعــه اولِ کـــار، قــــربــون صـدقـــه ات می رم
  یـه بــار تو تایید نکن!… وا تـوی قــطـعــه ات می رم

  راستش می خوام جـونـمـو، اسـیر تو مشـتت کنم
  زنده زنده کشته یِ، فـــــــونــــــتِ درشــــتــت کنم!

  فدایــــــــــی داری خـفـن!… زبــون دیگه قـاصــــــره!
  اگـه نـــازت زیـــــاد شِـــه،… تـقصیرِ این مـبـصـــــره!

  بی تـو، شب ها تا سحر، ســــتـاره ها خـامـوشن!
  “چشم انتظار” دپـــرســه!… غریـبـه “سایه/روشن”!

  داداش! وقتی تو نیستی، تو “قطعه” قـحـطی میاد!
  حتی سلام بر حسین* تو سایت به سختی میاد!

  بـدونِ تـو داداشـــــم! “قـطـعـه” مـثـــلِ قـفـســــــــه!
  فــقــیــرتـر از سـومالی!… این قحطیِ نـفـســــــــه!

  کاشـــکی زیـرِ هـر کـامـنـت، بـود: “حسینِ قدیانی”
  دو نقطه: فـــونـتِ درشــت؛ یعنی (یعنی که یعنی)!

  “یا حق”

 253. سیداحمد می‌گوید:

  فدایــــــــــی داری خـفـن!… زبــون دیگه قـاصــــــره!
  اگـه نـــازت زیـــــاد شِـــه،… تـقصیرِ این مـبـصـــــره!

  به به…
  احسنت “دیوونه داداشی”
  خیلی عالی بود، ممنونم.

  نازشو می خرم تا وقتی نفس میکشم، آخه سالاره!

 254. سیداحمد می‌گوید:

  اسلامی ایرانی؛

  شما که عضو ثابتی،
  تقریبا همه اعضای ثابت عکس انتخاب کرده اند، شما هم اگر این کار را کنید، ممنون می شوم!
  آدرس را دارید دیگر؟
  حسین قدیانی: این “اسلامی ایرانی” نشد یک بار کامنت بگذارد، نیاز به نقطه چین نداشته باشد!! با این همه از صراحتش و همیشه بودنش خوشم می آید. دوست دارم ببینم چه عکسی برای اسمش انتخاب می کنه. شاید عکس کوچه کثیف، شاید فلافل، شاید مسجد ارک و اصلا شایدم حاج منصور!

 255. سیداحمد می‌گوید:

  ایــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــمه خاتون!!!

  خواتین!!!!!!!!!!!!! 🙂

 256. سیداحمد می‌گوید:

  خاتون اصلِ کاری؟!!!

  🙂

 257. چشم انتظار می‌گوید:

  چقدر قشنگ شعر می گی، “دیوونه ی داداشی”
  الحق که راست می گی تو، دیوونه ی “داداشی”
  حسین قدیانی: قطعه پر از بچه های خوب است… همه دوستان خوب اند. این منم که بدم… بدترین فرد قطعه…

 258. چشم انتظار می‌گوید:

  اتل متل یه خاتون، “داداش” گــــذاشت بــراتـون
  تو پست “قدر نویسی”، شـــاد بـــکنه دلاتــــون
  تو هر ستون هفت عدد، “خاتون” رنگ و و ارنگ
  ردیف چهارم یکی، گُـــــم شـــده از چشـــــاتون
  آهان رفته پایـــــــین تر، منــــحرف الخـــواتــــین!
  چرا جـــــــــدا نشسته! آشنا نبـــود براتــــــــون؟
  گمــــــون کنـــــم “ف ه” یـــــا، دختـــــر قــــذافیه
  ول کــــن بابا حــــــال داری، درد ســــرِ بــــراتون
  بازم هزاران درود، به ایــــــن جمع خواتیــــــــــن
  قیمت اون ارزونه در حـــــــد و شـــــأن خاتـــــون
  بذار که مطرح نشه، “هدیه” به “تهرانی” هــــــا
  بابت چار قطعه عکس، پول میریزن بــــه پاتـــون

 259. چشم انتظار می‌گوید:

  بدترین فرد قطعه!!؟؟؟
  اگه بدی اینه، ما همه آرزو داریم بد بشیم. “بدترین افراد قطعه”.
  “سید احمد” هم بدترین مبصر قطعه!

 260. سلاله 9 دی می‌گوید:

  بازخوانی طنز سانسوری به مناسبت قرار گرفتن تصاویر خواتین:

  خاتون بی عفت؛ زن زیادی!*

 261. سیداحمد می‌گوید:

  وای وای وای… خواستگاران منحرف الخواتین!!!

  داداش حسین ما بهترینِ بهترین هاست!
  چشم حسوداش کور،
  سلامتیش:

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم….

 262. ط.نعمت اللهی می‌گوید:

  سلام .سروده ی /دیونه داداشی/ عالی بود .عالی

 263. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان!!!

  شما را به خدا اگر رانندگی می کنید، احتیاط کنید!
  من تعجب می کنم مردم چه طور با پراید جرات میکنند پا را روی گاز فشار دهند!!!

  انشالله بلا از همه شما دور باشد، ولی تو رو خدا مراقب سلامتیِ خود و خانواده تان باشید.
  🙁

 264. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان!

  هی نگوئید “چرا آپ نمی کنید؟”!
  این چند عکس جدید و جملاتی که کنار عکس هاست، یک طنز شیک است!

  داداش حسین بی همتای ما فـــــــــــــدائی داری…

 265. سیداحمد می‌گوید:

  آرام آرام…. عجلو بالصلاة….

 266. سیداحمد می‌گوید:

  نثار ارواح مطهر شهدا

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم…

 267. سیداحمد می‌گوید:

  ط. نعمت اللهی!

  شما چرا عکس نمی گذارید؟!

 268. سایه/روشن می‌گوید:

  ممنونم از “دیوونه داداشی” که در سروده ی زیباشون و در کنار نام بزرگی چون جناب “چشم انتظار” از من هم یاد کردند، این برایم خیلی خوشحال کننده است به این دلیل که حس می کنم جناب مبصر هم من رو به رسمیت قبول ندارند چه برسد به جناب استاد.
  .
  .
  .
  “افق های آینده شعر انقــلاب”
  با سخنرانی
  “علیرضا قزوه” و با حضور “محمد کاظم کاظمی” و “ابوطالب مظفری”
  امروز ساعت ۱۷ مشهد قرنی ۳۱ پلاک ۱۶

 269. سیداحمد می‌گوید:

  آدرس سایت، برای دوستان عزیزی که به زودی قرار است عکس دار شوند!

  http://in-my-place.blogsky.com/gravatar.htm

 270. سنگربان می‌گوید:

  چقدر قشنگ شعر می گن این “چشم انتظار “و “دیونه داداشی”.
  عکس هایی زیبایی هم گذاشتید . فکر کنم ماسوله است که پر این عروسکها یا همون خاتون هاست…….

 271. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  ممنون از دیوونه داداشی وجناب چشم انتظار بابت اشعار

 272. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  ازمن مخواه که جان به مامور حق دهم

  وقتی برات کرببلا را نداده ای…

 273. م.طاهری می‌گوید:

  حدیث روز/ رسول خدا(ص):
  کسی که خرید و فروش می کند باید از پنج ویژگی پرهیز نماید و گرنه در غیر این صورت نباید خرید و فروش کند:
  ۱٫ربا ۲٫ قسم ۳٫ عیب پوشی جنس ۴٫ تعریف جنس به هنگام فروش ۵٫ عیب جویی جنس به هنگام خرید

  الخصال/ ص ۲۸۶

 274. م.طاهری می‌گوید:

  پیشاپیش عذرخواهی می کنم به خاطر این کامنت حاشیه ای

  وقتی شروع کردم به حدیث نویسی فکر می کردم ” سلاله ۹ دی” قصد دارند فقط برای ایام ماه مبارک حدیث بنویسند. حالا که شکر خدا حدیث نویسی ایشون ادامه داره من استعفا می دم. گفتم با توجه به اینکه هرکس کار خودشو داره تو قطعه، توضیح بدم که قصد نداشتم پا تو کفش ایشون کنم.

 275. سیداحمد می‌گوید:

  سایه/ روشن!!!

  من شما را به رسمیت نمی شناسم؟!
  چرا چنین فکری کردید؟؟؟

  شما از بچه های خوب قطعه۲۶ هستید؛
  بنده هم ارادتمند همه ستاره هستم!
  حالا عکست کو؟؟؟

 276. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  ……………

 277. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  اولی تست بود!!
  …………………
  انتخاب عکس واقعا سخته.
  مثلا انتخاب عکس حرم یا عکس آقا یا سایر عکسای مذهبی، باعث میشه
  نوشتن کامنت سخت بشه. چون باید چیزی نوشته بشه که با شان عکس
  همخوانی داشته باشه.
  عکس حاج منصور که قربونش برم با سن و سال من نمیخونه.
  جای پدر که چه عرض کنم ، جای پدر بزرگ منه، شاید.
  عکس فلافل که خدائیش خیلی ضایع بود!!
  از کوچه کثیف عکس مشتی ندیدم. باید خودم برم یه عکس بگیرم.
  عکس باتوم هم بد نبود ولی خوب زنجیر یه چیز دیگست!!
  منتها چون فعلا خبری از جلبکا نیست، باتوم رو خرج نمیکنم.
  خلاصه عکس ایران عزیز رو انتخاب کردم با رنگ پرپم مقدس ایران
  و کلمه مقدس “لا اله الا الله”

 278. عطشان می‌گوید:

  سلام بر آقای قدیانی داداش حسین بچه بسیجی ها و سید احمد بزرگوار و همه ی دوستان گرامی و شعرای محترم !
  سال نو همگی مبارک ! امیدوارم سال خوبی داشته باشید . انشاءالله امسال سال ظهور امام مهدی (عج) باشه .

  فکر کنم دوستان خوش ذوق همین طوری پیش برن سال دیگه در نمایشگاه کتاب دیوان اشعار قطعه مقدس ۲۶ رو رونمایی بکنیم .

 279. عطشان می‌گوید:

  ۹۶ روز مانده تا عاشورا
  جناب” سید احمد” گرامی کاش می دونستید با این روز شمارتون با دل ما چه می کنید .
  چی میشه امسال همگی روز عاشورا کربلا باشیم .

 280. عطشان می‌گوید:

  حالا که دیکتاتور دیوانه لیبی سقوط کرده دعا کنیم که امام موسی صدر هم زنده و هم سالم باشن و هر چه زودتر آزادی ایشون رو ببینیم “ان شاءالله ”
  به امید روزی که این رژیم نحس اسرائیل هم نسلش از روی زمن برداشته بشه .

 281. چشم انتظار می‌گوید:

  با جازه ی “داداش حسین”
  ستاره های بزرگوار؛ سایه/روشن، سنگربان، به یاد سید سجاد:
  چشم انتظار، کوچکترین و ناچیز ترین عضو این قطعه ی ستاره پروره. همین قدر که “داداش حسین” بزرگوار ما و “سید احمد” باصفای این سنگر، افتخار دادن که در کنار بقیه ی بچه ها، یه چند تا جملات شکسته بسته، گفته بشه، بی نهایت لطف کردن. ولی حتما” تایید می فرمایید که، تک تک بچه های قطعه، ( از این کلمه ی “بچه ها” خیلی خوشم میاد یه احساس مقدسی به انسان دست میده ) فقط به یک دلیل اصلی توی این فضای منور و متلألئ حضور دارند، اون هم عشق به امام و شهدا و حضرت آقا و ایمانی است که به صداقت و پاکی داداش حسینشون دارن.
  بقیه ی دلایل، تابعی از همین “عشق” مقدسه که در وجود همه ی ستاره ها هست. اگه یکی کامنت زیبایی می ذاره، یا طرح ناب و چشم نوازی تهیه می کنه، یا تحلیل قشنگی ارائه می ده، یا حتی نقد منصفانه ای می کنه،و… برای اینه که بگه:
  “داداش حسین”، ما همیشه حامی و مدافع شما، در راه دفاع از نظام و ولایت فقیه که در وجود نازنین ساله ی زهرا (س) امام خامنه ای حلول کرده، هستیم و لحظه ای هم عقب نشینی نمی کنیم. تا کور بشه اون چشم های پلیدی که نمی تونن ببینن و بشکنه اون دهان های یاوه گویی که، هنر دیگه ای جز یاوه گویی ندارن.

 282. چشم انتظار می‌گوید:

  فرزاد جمشیدی مجری برنامه های سحر، در بخشهایی از گفت و گوی خود با … روایت جالبی از دیدار با مقام معظم رهبری را باز گو کرده است.
  به گزارش …، فرزاد جمشیدی گفته: سال ۸۵ که توفیق حاصل شده بود به دیدار مقام معظم رهبری برویم، در حین توضیح برنامه به مقام معظم رهبری، یکی از دوستان به این نکته اشاره کردند که جمشیدی سحری نمی خورد و ایشان فرمودند که: با شکم سیر که نمی شود از فضیلت گرسنگی گفت.

 283. یک خواننده می‌گوید:

  سلاااااااااام سلام سلام سلاااااااااام سلام / خوبین؟

 284. یک خواننده می‌گوید:

  رفقا شبهای قدر برای سلامتی آقا دعا کردین؟ من اطمینان دارم دوستان قطعه هیچ وقت این دعا را فراموش نمیکنند/ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خامنه ای نگهدار

 285. جواد می‌گوید:

  سلام
  دلم گرفت وقتی دیدم جند روزه که اینجا نبودم و دوستانم اینجا به هم عید رو تبریک گفتن، حاج حسین عکس و مکث گذاشته، دیوونه داداشی شعر گفته و ….
  آمدم که وارد سایت بشم از طریق ایمیلم که خطا داد و گفت پسورد یا ایمیل اشتباه است!
  بیشتر دلم گرفت
  اشکم در آمد
  تا فردا شب باید برای یادواره شهید هاشمی نژاد چند تا کلیپ بزنم
  خسته بودم(فکری و جسمی)
  الان هم با لیاس های روغنی و کثیف مکانیکی پای سیستمم

  داداش حسین یا سید احمد عزیز، تایید هم نکردید، نکردید
  ولی با نوشتن این کامنت، هم دلم خالی شد و آروم
  هم انگیزه دوباره پیدا کردم برای کار سایبری با نیرویی مضاعف

  یاعلی

  راستی التماس دعا هم نمیدونم داشته باشم یا که نه!!!!!
  حسین قدیانی: این را تو باید حتما داشته باشی…

 286. سید می‌گوید:

  سلام علیکم و رحمت الله
  عرض ارادت و خاکساری به داداش حسین و برو بچه های با صفای قطعه
  یا علی

 287. سلاله 9 دی می‌گوید:

  من هم ابتدا عذرخواهی می کنم به خاطر این کامنت حاشیه ای.

  م.طاهری بزرگوار!
  چرا استعفا می دهید؟ چه ایرادی دارد که بچه های قطعه مقدس ۲۶ روزی ۲ حدیث بخوانند از پیامبر(ص) و اهل بیتش (ع)؟ و این گونه اتفاقا بهتر است، چون اگر روزی یکی از ما غیبت داشته باشد، دیگری حدیثی می گذارد و در قطعه هیچ روزی، بی حدیث سپری نمی شود.

 288. سیداحمد می‌گوید:

  ۹۵ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا…

 289. سیداحمد می‌گوید:

  کرببلا ای کاش من مسافرت بودم… محرمی کاش می شد که زائرت بودم…

 290. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  فروش دامنه هاشمی رفسنجانی!
  به گزارش صراط نیوز ،
  سایت اینترنتی به نشانی http://hashemirafsanjani.org/ به فروش می رسد .
  جالبه وارد سایت که میشی عکس یه پسته میبینی!!
  کی بشه مال و اموال این قوم الظالمین رو به نفع انقلاب مصادره کنن
  بعد به مزایده عمومی بذارن.
  …………………..
  نمیخوای یه عیدی به ما بدی داداش؟
  یه متنی چیزی بنویس دیگه. کف کردیم!
  خسته شدم این تیتر عبور از خاطرات رو دیدم.
  این قطعه ۲۶ عین یخچال شده!! هی تند تند بازش میکنم ببینم چیز جدیدی
  توش هست یا نه؟!!!!
  حسین قدیانی: ان شاء الله فردا باید در یخچال رو باز کنی. خیلی بی پروا کامنت می گذاری…

 291. سیداحمد می‌گوید:

  اسلامی ایرانی؛

  ممنون از توجهتان!

 292. سیداحمد می‌گوید:

  “سید”

  به به… آقا سیدمهدی سالم!

 293. سلاله 9 دی می‌گوید:

  بسم رب الفاطمه(س)

  ۳۲* حضرت امام کاظم علیه السلام:

  چشمانت را به پرخوابی عادت مده، چرا که چشم ها ناسپاس ترین اعضای بدن هستند.

  (بحارالانوار، ج۴۹، ص ۲۷)

 294. چشم انتظار می‌گوید:

  چقدر این طلا و مس قشنگه، دفعه ی سوم بود امشب دیدم. ولی متن “داداش” در رابطه با طلا و مس یه چیز دیگه است.

 295. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  این که با کسی که بی‌قرار نیست
  صبح و شب
  گفتگو کنی که انتظار چیست
  خنده‌دار نیست؟
  ….
  خنده‌دار نیست؟
  این که با کسی که در دلش قرار نیست
  صبح و شب
  گفتگو کنی که انتظار چیست؟
  حسن بیاتانی

 296. سایه/روشن می‌گوید:

  نگفتم فکر کردم، گفتم حس کردم! ممنون از لطف همتون.

 297. سیداحمد می‌گوید:

  یا صاحب الزمان روحی لک الفدا

  یا صاحب الزمان نفسی لک الفدا…

 298. سایه/روشن می‌گوید:

  .
  .
  هیچکس “همــراه” نیست،
  کارت “عشـق” بی اعتبار و همرهان بی شارژ و مــــن،…

  …مانده ام “تنـــها”ی اول
  این اواخر “نوکیا”یم کهنه جــامی گشته سربار پیامک های بی احساس!

  قبل از آن که بر مزارم سنگ بگذارند،
  بیـــــا، نگذار بی “همراه” و “تنها”یم آه… ای روح گل یــــــــاس،

  “خط” من همچون دلم بی “اعتبار” ست،
  گر نباشد آتش دستــان گل رنگت یا مولای من “عبـــــــاس”

  با “تــو” تنها هیچکس تنــــــــها نیست،
  ….اینک آقا هیچ کس “همـــــــراه” نیست…
  .
  .
  تقدیم با عشـــــــــق، به:

  “آخــــــــــــــــــــــــرین منجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی”

  …….:::ـــــــ***ـــــــ:::……..

 299. قاصدک منتظر می‌گوید:

  سلام
  خدایا! شیعه اخرالزمان را همین شرمساری بس که محبوب و مرادش مدام یاد او کند و او هیچ از مراد خویش یاد نکند. ما را از این شرمساری برهان.
  خدایا! به که باید گفت جز خودت که هجران محبوب, ریشه طاقتمان را سوزانده است. در فرجش تعجیل فرما.
  اللهم عجل لولیک الفرج

 300. سادات می‌گوید:

  سلام
  محال است انسان به جز از راه سیدالشهدا (ع) به مقام توحید برسد. سریان فیوضات حضرت سیدالشهدا (ع) , و پیشکار این فضیلت هم حضرت قمر بنی هاشم (ع) است.
  ( آیت الله سید علی قاضی )

 301. سلاله 9 دی می‌گوید:

  یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة (عج)

  اللهم عجل لولیک الفرج

  این طالب بدم المقتول بکربلا…؟

  الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ.

 302. سیداحمد می‌گوید:

  “محال است انسان به جز از راه سیدالشهدا (ع) به مقام توحید برسد.”

  به به…
  السلام علیک یا ثارالله…

 303. سادات می‌گوید:

  دعای امام حسین- علیه السلام- در روز عرفه، مقدمه ای بر عاشورا است. هر عاشورایی بر عرفه ای تکیه دارد. آن که درعرفه آن چنان می گرید، می تواند در عاشورا جهانی را این چنین بگریاند. (آیت الله حائری شیرازی )
  برای شفای ایشان صلواتی بفرستیم

 304. قاصدک منتظر می‌گوید:

  افراد انلاین۲ نفر
  خودم و ???

 305. قاصدک منتظر می‌گوید:

  حالا۱ نفر
  فقط خودم

 306. حی علی الجهاد می‌گوید:

  نمی‌دونم حال و هوای من امشب خاصه یا حال و هوای این قطعه مقدس؟

  شعر قشنگ دیوونه داداشی و چشم انتظار عزیز و حرف‌های قشنگ بچه‌ها و فونت درشت …
  خلاصه اینجا امشب حال و هوایی داشت که …

  یاد قدیما افتادم …
  حسین قدیانی: دارم یک متنی می نویسم در سوگ ماه رمضان… بی تاثیر نیست. فردا می گذارمش در قطعه. دل تان تنگ نشده برای “اللهم رب شهر رمضان”؟!

 307. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  دلم تنگ میشه برای این مناجات حاج منصور:
  ای نگاه من بسوی تو / خجلت زده ام ز روی تو
  بنشسته ام به کوی تو / به تو رسد صدای من
  خدای من خدای من

 308. چوک دیریا می‌گوید:

  بسم الله
  سلام
  بیا اینم فردا (امروز) پس کو مطلب؟

 309. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  ز دیده دارم آرزو به دل بود هوای تو….
  حسرت جان من شده دیدن “کربلای” تو….
  حسین شوم فدای تو فدای “کربلای” تو….

 310. قاصدک منتظر می‌گوید:

  سلام
  ‘فکیف اصبر علی ما فراقک’
  “اللهم رب شهر رمضان”
  مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است

 311. حی علی الجهاد می‌گوید:

  برای خیلی چیزها دلم تنگ شده …

  یاعلی یاعظیم های بعد از نماز …

  اللهم ادخل علی اهل القبور السرور

  اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام …

  برای اللهم رب شهر رمضان …

  برای شبهای اللهم انی افتتح الثنا بحمدک …

  سحرهای اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه …

  سحرهای ابوحمزه

  الهی لاتودبنی بعقوبتک …

  دلم تنگ شده برای خدای روزهای رمضان

  اللهم هذا شهر رمضان …

  دلم تنگ شده برای ماه خدا … بنویسید شاید دل من هم باز بشه … گرچه وقتی ماه خدا نیست …

 312. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  آمـــــدیـم از ســــــــفـرِ دور و درازِ رمضان
  پی نبردیم به زیـــــبـــایـــــــیِ رازِ رمضان

  شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع
  خواب دیدم نرسیدم به نمـــــاز رمضان…

  *حسین قدیانی:
  *دارم یک متنی می نویسم در سوگ ماه رمضان…
  *دل تان تنگ نشده برای “اللهم رب شهر رمضان”؟!

  سلام بر حسین*

 313. دیده ور می‌گوید:

  سلام علیکممقاله :جریان شناسی/ماجرای عزل منتظریhttp://didevar.ir/?p=1935امام راحل همراه با عزل آقای منتظری دستور دادند تا تمامی عکس های ایشان از ادارات و نهادها پایین کشیده شود .امام در پی آن بودند که این نامه را -که متنی تند و شدیداً سرزنش کننده و عتاب آلود داشت- برای پخش به رسانه های عمومی بفرستند ولی با اصرار و خواهش تنی چند از مسئولین رده بالای مملکت و حتی التماس و گریه یکی از آنان ، حضرت امام پذیرفتند که نامه مورد اشاره پخش نشود .و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده‌لوح می‌دانستم که مدیر و مدبر نبودید ولی شخصی بودید تحصیل‌کرده که مفید برای حوزه‌های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید مسلما تکلیف دیگری دارم و می‌دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی‌کنم. و الله قسم، من با نخست‌وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می‌دانستم. و الله قسم، من رای به ریاست جمهوری بنی‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.در صورت تمایل مقاله را لینک بفرمایید.با تشکر

 314. عطشان می‌گوید:

  سلام
  بابا این عصر جمعه اون هم با این کامنت ها در مورد ماه رمضان هوای دلمون ابری شد
  اومدم اینجا حالم خوب شه خراب تر شد که !
  داداش حسین منتظر متنتون در مورد ماه رمضان هستیم !

  “… دل تان تنگ نشده برای “اللهم رب شهر رمضان”؟! ”
  خیلی خیلی .خیلی حس خوبیه آدم تو آغوش خدا باشه . کاش می شد بعد از ماه رمضان هم این حس و حال رو حفظ کنیم . کاش بعد از این ماه هم اینقدر خوب بودیم . کاش یادمون نره خدا چقدر دوستمون داره کاش …

  دلمون تنگ شده برای سحرها و افطار ها . برای ختم قرآن ها و شبهای قدر و الهی العفو ها

 315. سیداحمد می‌گوید:

  این طریقه عکس دار شدن برای عزیزانی است که هنوز عکس انتخاب نکرده اند.

  http://in-my-place.blogsky.com/gravatar.htm

 316. اسلامی ایرانی می‌گوید:

 317. مصطفی می‌گوید:

  سلام جناب آقای قدیانی عزیز …
  نماز و روزه هاتون قبول درگاه احدیت …. و عیدتان هم مبارک
  خدا خیرتان بده بابت نوشته های زیبایتان …

  من در فیس بوک یه قرار ملاقات در قطعه شهدای گمنام گذاشتم …
  اگه شما هم تشریف بیارید افتخار بزرگی برای بنده و دوستانمان میباشد
  http://facebook.com/mostafa.saghafi

  یا علی

 318. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  حاجی خراب شدم رفت. داغون کردی . این وقت شبی هیئت از کجا گیر
  بیارم.

 319. عباس اسلامی می‌گوید:

  سلام
  ممنون از راهنمایی شما

 320. حامد آزادی می‌گوید:

  سلام
  خیلی با حال بود
  راستی یه سری به ما هم بزن

 321. مهدی می‌گوید:

  حاجی راستی هرکاری می کنم لینک نمی شید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.