وصیت نامه تاریخی شهید لاجوردی

بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمدً رسول الله و انّ علیاً ولی الله وصی رسول الله و الائمه حادی عشر من بعد علی علیه السلام ائمة المسلمین. بار الها! با تمام وجود می‌گویم: “کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته”. خداوندا! عمری را -که بهترین نعمت بوده- از دست داده‌ام، در حالی که می‌توانست در راه تو و خدمت به انسان‌های مظلوم و مستضعف به کار گرفته شود؛ عمری که می‌توانست تا حدودی در جهت از بین بردن ارزش‌های منفی و ایجاد و احیای ارزش‌های الهی – انسانی مثمر ثمر افتد؛ عمری که می‌توانست در راه تحقق هدف‌های مقدس اسلام و اعتلای کلمه التوحید و تکامل صاحبش سپری گردد؛ عمری که می‌توانست از کمیتش بکاهد و بر کیفیتش بیفزاید و همگام با شهدای خداجوی، جویای راه وصول به تو باشد؛ عمری که با کمیت نسبتا زیاد، کوچکترین توشه‌ای بر نگرفته. لذا همین جاست که تمامی امیدش را و تمامی رجایش را، به عفو تو و به اغماض تو و بزرگواری تو و رحمت و فضل تو بسته است. خدایا! باز هم امید و باز هم امید به فضلت! اللّهم اغفر لی الذنوب التی تهتِک العصم. خدایا! خوب می دانی آنچه را هم اکنون به قلم می‌آورم مدت‌های مدیدی است در درونم می‌گذرد و بر سر چند راهه‌های حیرت ندانم چیست؟ چه باید کرد؟ امور به کجا می‌انجامد؟ چگونه است که با نام اسلام و در ذی‌اسلامیت شعارهای مردم فریب خالی محتوا، رواج پیدا می‌کند و آنها که مسئولیت جلوگیری از انحراف افکار را دارند ساکت می‌نشینند! و سهل است، بعضاً تایید هم می‌کنند و هزاران سؤال، که هر کدام راهی را ایجاب و خطّی را ترسیم می‌کند، قرار گرفته‌ام. اما خوشبختانه چون مقلد امام عزیز هستم، راه سعادت برایم روشن است و از خدا می‌خواهم اگر عمری بود، توفیق عمل بدان را پیدا کنم. خدایا! با تمام وجودم به این انقلاب عشق می‌ورزم و به همان مقدار که دوستدار انقلابیونم، نسبت به حامیان ضدانقلاب نفرت دارم و با همه اینها، این مسئله را بخوبی دریافته‌ام که هرکس به نفع دشمنان انقلاب و به خیال واهی و بی‌اساس، رضایت به اصطلاح مردم و به خیال خام و پوچ، پایگاه به اصطلاح ملّی پیدا کردن، موضعگیری کند، مصداق فرموده گرانقدر معصوم است که : “من طلب رضی الناس بِسخط الله، فجعل الله حامده من الناس ذاما”. خدایا! تو شاهدی به همان اندازه -بلکه صد چندان- که به امام قاطع و سازش ناپذیرم عشق می‌ورزم، نسبت به سازشکاران و مدافعان عملی ضد انقلاب (اگر در لفظ و اعتقاد هم مخالف باشند) نفرت دارم. بیم آن دارم حوادث مشروطه مجدّدا تکرار شود و یا ایران اسلامی به سرنوشت الجزایر دچار شود. خداوندا! از تو مصرانه می خواهم دست و قدم، زبان و قلمِ همه کسانی را که در جهت رهانیدن ضد انقلابیون و مرتدین و محاربین از چنگال عدالت، اعمال قدرت و نفوذ کرده‌اند و همه کسانی که پذیرای این ننگ شده‌اند (تا چند روزی به کام  وهم و خیال رسند)، برای همیشه از سرنوشت این مردم شهید پرور و شاهد قطع فرمایی. خدایا! چون عاشق نظام بوده‌ام، از آن ترس داشتم که افشای چهره سازشکاران، لطمه ای ناچیز به نظام وارد آرد، به آنها توصیه می کنم که جدای از لفّاظی و بازارگرمی های صنفی، به قیامت و حسابرسی های دقیق آن روز باور پیدا کنند و مواظب باشند که از آن دسته ای نباشند که قرآن درباره شان فرموده : “لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون”. وصیتم به صاحبان قدرت و نفوذ این است که اگر حرکتشان را دوست می دارند، به جای شعارهای مردم فریب و سیاستمدارانه، توصیه هایی را که تلفنی و شفاهی در جهت استخلاص ضد انقلاب و مترفین و حرامخواران و حرام اندوزان اعمال می دارند، با شهامت و رشادت، برای مردم بازگو کنند و از هر نوع توجیه و ماستمالی کردنهای حفظ سمت و استمرار موقعیت صدارت! بپرهیزند که خودفریبی و مردم فریبی بالاخره به پایان رسد و سر و کار با خیر الماکرین افتد و باز توصیه ام به سردمداران این است که به خدا توکل کنند و قاطعیت و سازش ناپذیری را از امام مردم بیاموزند و شعار نه شرقی و نه غربی را که خواست و حق مردم است و علت موجده این انقلاب بوده فراموش نکنند و مبادا که گذشت روزها و فرو افتادن، طبیعی شود و انقلاب و مهمتر از همه سختیهای حرکت و فشارهای بین المللی موجب شود تعادلی را که شعار فوق ایجاب می کرده و بحمد الله تا حدودی ایجاد گردیده، به هم زنند و بدانند که قدرت مطلق از آن خداست و صرفاً تکیه بر اوست که از هر قدرتی، انسان را و جامعه را بی نیاز می کند و باز این که بدانند که اگر دچار حسابگریهای سیاسی جدای از توکل شوند و بر ذهنیتهای شکل گرفته، رضایت خدا و مردم مسلمان را ملاک قرار ندهند، گور خود و انقلاب را کنده و برای مردم، گورستانی بی نام و نشان در پهنه تاریخ ایجاد کرده اند و یادشان باشد که علت موجده، علت مبقیه نیز هست و فراموش نکنند که سیادت و موقعیتهای اجتماعی آنان، اهدایی انقلاب اسلامی است و جدای از انقلاب، فردی از چهل میلیون افراد دیگر قبل از انقلاب خواهند بود. خدایا! تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف، خطر منافقین انقلاب را (همانان که التقاط، به گونه منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده و همانان که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان، دستمال ابریشمی بسیار بزرگ -به بزرگی مجمع الاضداد- به دست گرفته اند، هم رجایی و باهنر را می کشند و هم به سوگشان می نشینند، هم با منافقین خلق، پیوند تشکیلاتی و سپس…! برقرار می کنند، هم آنان را دستگیر می کنند و هم برای آزادیشان و اعطای مقام و مسئولیت بدانان تلاش می کنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیمناک می شوند، هم در مبارزه علیه آنان و در حقیقت برای جلب رضایت مسئولین و نجات بنیادی آنان خود را در صف منافق کشان می زنند و هم در حوزه های علمیه به فقه و فقاهت روی می آورند تا مسیر فقه را عوض کنند)، به مسئولین گوشزد کرده ام ولی نمی دانم چرا؟ (گرچه نسبت به بعضی، تا اندازه ای می دانم چرا!) ترتیب اثر نداده اند. به مسئولین بارها گفته ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است، چرا که علاوه بر همه شیوه های منافقانه ی منافقین، سالوسانه در صف حزب اللهیان قرار گرفته و کم کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده اند، به گونه ای که عملا عقل و اراده منفصل برخی تصمیم گیرندگان قرار گرفتند و در عزل و نصبها و حفظ و ابقاء ها دست به تخریب می زنند و اعمال قدرت می کنند . اینها همه پوچ است و بی اهمیت! مهم و بسیار مهم این است که هدف غایی از همه این تلاشها، گسترش فکر التقاطی و انحرافی سازمان ضد خداییشان است که جز اندیشه های مادیگرایانه و ماتریالیستی، چیز دیگری نیست و با بهره گیری از تجربیات مثبت و منفی همپالگیهای چپ و منافقشان توانسته اند متاسفانه به نسبت بسیار زیادی (زیادتر از توفیق منافقان خلق در سالهای ۵۱ تا ۵۴ تعداد کثیری از روحانیون را تحت تاثیر قرار دهند و با لطایف الحیل، بر ذهن و روان آنان اثرات دلخواهشان را بگذارند تا بدانجا که بر اعمال جنایتکارانه آنان با دیده اغماض بنگرند و حتی در مواردی نظیر به شهادت رساندن باهنر و رجایی، به دست روی دست مالیدنهای مسامحه کارانه و مصلحت اندیشیهای پشیمانی آورنده متوسل شوند. باز مهمتر از همه اینکه با کمال تاسف، توانسته اند تعداد فراوانی از جوانان مسلمان را جذب کرده منحرف نمایند. هان ای خانواده عزیزم! به هوش باشید مبادا که فریب تایید و تکریم‌های ریاکارانه این منافقان جدا از دین را بخورید. چه بسا با ظاهری چاکرانه و دلسوزانه به سراغتان بیایند و خود را چنان حزب اللهی جا بزنند که مسلمانها و ابوذرها را جرئت لحظه ای هم لباسی و همشکلی با آنان نباشد! فرزندانم! اگر گاهی بر شما سخت می‌گرفته‌ام و این در حالی بوده که برایم امکان فراهم آوردن رفاه بیشتر بوده، از آن جهت بوده است که اعتقادی استوار به کریمه “انّ مع العسر یسرا” داشته‌ام و اگر می‌توانستم شما را و خانواده را بیشتر از آنچه تحمل کردید قانع کنم به طور قطع چنان می‌کردم و یقین داشتم که در تکوین شخصیت سالم و رشد یابنده شما مؤثرتر و کارسازتر بود. به هر صورت، پدرتان که از همه چیز جز انقلاب و اسلام بیشتر دوستتان می‌دارد، خیر و صلاح شما را در رفاه نمی‌دانسته و نمی‌داند و امید دارد در زندگی، رفاه جویی و عافیت طلبی را آگاهانه به دور اندازید و با عزمی آهنین در کام مشکلات روید و توقع نداشته باشید دیگران برای حل مشکلاتتان اقدامی ولو ناچیز کنند. به جای چنین انتظاری در حل مشکلات مردم کوشا باشید و از سختی‌ها نهراسید و به گونه‌ای عمل کنید که هر مصیبتی و هر مشکلی هر قدر عظیم، در پیش اراده و عزم شما سر تسلیم فرود آورد و به جای اینکه بر شما چیره شود و شما را دست و پا بسته بر زمین افکند، بر امواج به ظاهر سهمگینش سوار شوید و مهارش را به دست گیرید و بدان سو هدایتش کنید که می‌خواهید، و اجازه ندهید که بر شما مسلط شود و تعادل شما را برباید. خانواده عزیز و مهربانم! درست است آنگونه که شایسته مقام والای انسانی شما بود، به خدمتتان کمر نبستم و در این راه، تقصیر‌ها و قصورهای فراوان داشتم، اما درست‌تر آن است که بر من ببخشایید و اجازه ندهید که در پیشگاه خداوند در روز تبلی السّرائر و در انظار خلایق، شرمنده و سر افکنده پیش روی تان قرار گیرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 2. حیدری ام می‌گوید:

  سلام بر حسین…

 3. الله اکبر
  عجب وصیت نامه ای؛ انگار برای همین روزها نوشته شده.
  تشکر از این انتخاب بجای شما.

 4. “به مسئولین بارها گفته ام که خطر اینان بمراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است ، چرا که علاوه بر همه شیوه های منافقانه ی منافقین ، سالوسانه در صف حزب اللهیان قرار گرفته و کم کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده اند ، به گونه ای که عملاً عقل و اراده منفصل برخی تصمیم گیرندگان قرار گرفتند و در عزل و نصبها و حفظ و ابقاء ها دست به تخریب می زنند و اعمال قدرت می کنند.”

  الله اکبر، الله اکبر

 5. چای پولکی می‌گوید:

  آقای قدیانی بزرگوار، تلاش شما در بصیرت بخشی، ستودنیست.
  اگر ممکن است، این شهید بزرگوار را بیشتر معرفی کنید.
  من فقط اسم ایشان را شنیده بودم.
  اطلاعات کافی درباره تاریخ و محل شهادت و احیاناً مسئولیتشان ندارم.
  یا علی

 6. آنتی بالاترین می‌گوید:

  سلام سلام سلام
  داداش حسین یدونه ای
  دوست داریم خیلی زیاد

 7. محمدرضا نوری می‌گوید:

  بالاخره یه بارم ما اولین کامنت شدیم….
  سالگرد شهید ذوالعلی به امام زمان و آقا تسلیت باد…
  http://nouri1.ir/

 8. takay313 می‌گوید:

  سلام داداش اگر کسی تعدادی از کتاب ۹ دی شما را برای نمایندگی در نمایشگاه بخواهد باید به کجا مراجعه کند یا تماس بگیرد.

 9. شوری مخلوط می‌گوید:

  سلام
  ماشاالله حزب الله!
  عجب بینشی داشتند !
  خیلی سخته ،آدم امکانات رفاهی داشته باشه واستفاده نکند!
  من هم به این طریق معتقد بودم ولی پایم لغزید وبه خاطر تمسخر وطعنه اطرافیان ویا شاید نفس سرکش خودم ،وسط راه بریدم!
  واقعاا گر از خدا غافل شویم به سمت وسوی خطرناکی کشیده می شویم!
  به راه کسب رضایت خلق وحتی خودمان کشیده می شویم!
  یاد اعترافات عطریانفر افتادم که می گف:ما یک زمانی که زندانی کشیده بودیم فکر می کردیم به مقام سلمان وابوذر رسیده ایم!
  ولی ببینید حالا کارش به کجا رسیده است؟!
  ما هم همینطور امکان سقوط داریم نباید مغرور شویم باید مدام از خدا استمداد بطلبیم!
  من از راه رفته باشما سخن میگویم…….
  از عزیزان قطعه درخواست میکنم که برای عاقبت به خیری من دعا کنید(یه صلوات!) خیلی زیر پاهام سر شده فقط باید خدا به دادم برسد !فقط خدا!خدا عاقبت همه تان را ختم به خیر کند ان شاالله !

  ضمنا:
  با عرض معذرت کلمه “آیه” قبل از “کریمه” جا افتاده!

 10. شوری مخلوط می‌گوید:

  ما آخرش هم نفهمیدیم کی مسبب شهادت رجایی بوده!
  چرا هنوز معلوم نشده پس؟
  خدا ریشه منافقان را ازبیخ بکند!
  بگوآمین!

 11. tahere می‌گوید:

  خدایا بازهم امید وباز هم امید به فضلت…

 12. احمدقاسمی می‌گوید:

  نمی دانم چراحسین عزیزاین وصیت نامه پررمزورازراگذاشته است ولی همین قدرمی دانم بی ربط بابصیرت بالای این شهیدعزیزواین عمارولایت نیست بعضی وقتهاباخودمی گویم منافقین باهمه پستی وپلیدیشان حیوانات زرنگی هستندوهرچی وهرکسی روشکارنمی کنندحال تعجبم ازاینه این سران فتنه و بی بصیرت واین منافقان مدرن چگونه تحت الحفظ دراین مملکت دارندزندگی می کنندوکسی هم کاربه کارشون نداره

 13. faez می‌گوید:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود

  شادی روحش صلوات
  اللهم صل علی محمد و ال محمد

 14. پیام فضلی می‌گوید:

  #حلقه ی آنلاین ستارگان ماه در گرد وصیتنامه شهید با بصیرت؛ اسدالله لاجوردی:
  ۵۰ نفـر – هم اکنون

 15. آسمونی313 می‌گوید:

  انشاالله که پاسدار راهشان باشیم.

 16. یک بنده خدا می‌گوید:

  گور خود و انقلاب را کنده و برای مردم ، گورستانی بی نام و نشان در پهنه تاریخ ایجاد کرده اند….
  .
  .

  رفاه جویی و عافیت طلبی را آگاهانه به دور اندازید و با عزمی آهنین در کام مشکلات روید و توقع نداشته باشید دیگران برای حل مشکلاتتان اقدامی ولو ناچیز کنند. به جای چنین انتظاری در حل مشکلات مردم کوشا باشید و از سختی‌ها نهراسید و به گونه‌ای عمل کنید که هر مصیبتی و هر مشکلی هر قدر عظیم ، در پیش اراده و عزم شما سر تسلیم فرود آورد و به جای اینکه بر شما چیره شود و شما را دست و پا بسته بر زمین افکند، بر امواج بظاهر سهمگینش سوار شوید و مهارش را به دست گیرید و بدانسو هدایتش کنید که می‌خواهید و اجازه ندهید که بر شما مسلط شود و تعادل شما را برباید.
  .
  .چقدر زیبا! چه روح پاک و بزرگی داشتند ایشون!

 17. میثم می‌گوید:

  چه بگویم که زبان سخت قاصر است

 18. سحر می‌گوید:

  از اول تا آخر این وصیت نامه قیافه کثیف و پلید موسوی خویینی ها جلوی چشمم بود!

 19. فطرس ملک می‌گوید:

  به به چه بصیرتی داشتند این شهید بزرگوار

  روحش شاد

 20. سادات می‌گوید:

  عالی بود،خیلی خیلی خوب بود،ممنون

 21. سرباز امام خامنه ای(بیننده) می‌گوید:

  این وصیت نامه پرده از رخ مجاهدین دیروز و منافقین امروز فرو می افکند و چهره حقیقی انها را نشان میدهد
  .
  .
  .
  .
  .
  برادر قدیانی خداوند شما را به خاطر مجاهدت در این جنگ نرم جزای خیر دهد

 22. سید رضا می‌گوید:

  فوق العاده بود ، تا حالا نخونده بودم و عجب غافل بودم.
  آخره بصیرت بود
  روحش شاد

 23. khademanemahdi می‌گوید:

  منتظران مهدی ( عج ) به هوش باشید ، حسین ( ع ) را منتظرانش کشتند

 24. مسعود مسلمی می‌گوید:

  إِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالْإِفْکِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿نور/۱۱﴾
  [در حقیقت کسانى که آن بهتان [داستان افک] را [در میان] آوردند دسته‏اى از شما بودند آن [تهمت] را شرى براى خود تصور مکنید بلکه براى شما در آن مصلحتى [بوده] است براى هر مردى از آنان [که در این کار دست داشته] همان گناهى است که مرتکب شده است و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت‏خواهد داشت.]
  به نظرشما رابطه بین آیه شریفه ۱۱ از سوره مبارکه نوربا اوضاع جامعه امروز ما چی میتونه باشه؟
  آیه فوق همونطور که مستحضر هستید مربوط به جریان افک و توطئه ای بود که گروهی از منافقان مدینه برای ضربه زدن به آبروی اسلام وعلی الخصوص شخص رسول اکرم (ص) ترتیب داده بودند. شما تصور اون لحظاتی که دراین قضیه بر پیامبر گذشت رو بکنید.
  ببینید واقعا” وقتی در ابتدای سوره مبارکه بقره خداوند افراد یک جامعه اسلامی رو تقسیم بندی میکنه واز هر گروه یک شمه کوتاهی رو بیان میکنه علتش چیه که کافران و بت پرستان آن زمان مکه (که به ظاهر دشمن اصلی حاضر و رودرروی سپاه اسلام هستند) رو در دو آیه توصیف کرده وبعد از اون ۱۳ آیه پشت سرهم توصیف منافقهاست که حتی راجع به منافقها به شرح صفات قناعت نکرده و مثال آورده ومثال هم که میاره باز به یک مثال قناعت نمی کنه و دو مثال یکی بعدازدیگری ذکر میکنه . واقعا” مگه این منافقها چه جور آدمهائی هستند که ما اینقدر باید مواظب اونا باشیم ؟ و احتمال ضربه خوردن از سمت اونها خیلی بیشتر از کفار هست ؟
  برگردیم به سوره نور: زشتی و خباثت این افراد تو اینجا دیگه به حد اعلا میرسه و برای رسیدن به نیات پلیدشون حتی به عرض و آبروی پیامبر هم رحم نمی کنند وپیامبر هم که از دروغ وفتنه گری این افراد خبر داشته طبق روال مرسومی که داشته و چون قرار بر این بوده که سر هر بزنگاهی با نازل شدن آیه از طرف خدا مسلمانها به شهود عینی درباره احکام و قوانین اسلام برسند , لذا خار در چشم واستخوان در گلو تمام این تهمتها را میشنیده و فقط چشم به آسمان میدوخته تا که زمان نزول وحی برسه . ونکته مهم اینجاست که تو این قضیه فتنه افک نزول وحی توسط روح الامین از اون معمول همیشگی خودش خیلی با تاخیر صورت میگیره . واقعا” چرا؟ ما تو نگاه اول که به این داستان برمیخوریم توقع داریم خداوند تا این تهمتها نسبت به اهل بیت رسولش زده میشه خیلی سریع دهن همه منافقها رو ببنده ولی چرا پس با این همه تاخیر؟
  اگه یک بار دیگه آیه رو با دقت بخونیم کاملا” همه چیز برامون روشن خواهد شد. خدا یک همچین توطئه وفتنه شومی از طرف منافقهای مدینه سر رسولش پیش اومده ولی در عوض تو آیه داره به مسلمانها مطلب مهمتری رو که شاید تو اون موقعیت برای درکش خیلی بصیرت لازم بوده رو عنوان میکنه . ملاحظه کنید :
  ( آن [تهمت] را شرى براى خود تصور مکنید بلکه براى شما در آن مصلحتى [بوده] است)
  اینجاست که سر تاخیر در نزول آیات هم کاملا” مشخص میشه . چرا که همیشه تو فتنه ها مطابق فرمایش آقا فضا غبار آلود هست و تا این غباری که از فتنه گری فتنه گران بلند شده بخواهد ازبین بره و فضا دوباره صاف وروشن بشه زمان لازم داره .و این دقیقا” همون طریقی هست که ما میبینیم آقا تو قضیه فتنه با تاسی به قرآن در پیش گرفتند. و وقتی که فضا با فتنه های سران فتنه به قدری غبارآلود شده بود که ما دیدیم اطراف خودمون خیلی از کسانی که یک زمانی واسه خود ما شاید یه جورائی الگو بودند ولی باز هم نتونستند تو اون فضا حق و باطل رو از هم تمییز بدهند , اونجا بود که شاید کوچکترین اشتباهی از طرف سکاندار کشتی میتونست همه مسافرین کشتی رو هم به قعر فنا ببره و واقعا” چقدر کورند کسانی که ندیدند سکاندار با چه مهارتی و البته با همون طریقه ای که از قرآن آموخته بود کشتی رو باز از طوفانها به سلامتی عبور داد. به عبارت دیگه آقا گذاشتند فتنه گران تو این فضائی که خودشون آلوده اش کردن فعلا” جولان خودشون رو بدن و ما میدیدیم که چه جور آقا هشت نه ماه رو با خار درچشم واستخوان درگلو فقط توصیه به بصیرت کردند و به ظاهر دست فتنه گرها رو باز گذاشته بودند تا جائی که خیلی از ماها که شاید آخر داستان رو نمی دیدیم همش غر میزدیم که نظام چرا با این منافقها این همه راه میاد و کاری به کار اونها نداره ؟ ولی آقایون گویا روشون با سنگ پای قزوین یه ماراتن گذاشته بود و الحق هم روی سنگ پای قزوین رو بدجوری کم کردند و از اونجا که از اول که پا به صحنه گذاشته بودند تو رویاهاشون سیر میکردند باز هم تو رویا تصور کرده بودند که حتما” خبرهائی هست و شما اگه بیانیه های این آقا رو یه دقتی بکنید کاملا” میبینید که تو یه فضای رویایی که تو وهم خودشون واسه خودشون ساخته بودند هی تندتند صفحه سیاه میکردند و بیانیه صادر می فرمودند. ولی خب کاملا” مشخصه که غبار هر چقدر هم که تو هوا برقصه و اینور و اونور بره عاقبت چاره ای نداره جز تسلیم شدن بر زمین . و اون وقت بود که فضای جامعه انگار یه سم زدائی حسابی شده باشه از اولش هم شفافتر خودش رو به همه نشون داد.
  من خودم تا قبل از این فتنه اینقدر عینی و روشن تفسیر این آیه ۱۱ سوره مبارکه نور رو متوجه نبودم که واقعا” چرا خداوند سبحان از فتنه افک به عنوان یک خیر برای مسلمانها اسم میبرند ؟ و مگه شناسائی چند تا منافق تو بین مسلمونها چقدر میتونه مهم باشه که خدا شری که تو این داستان ممکن بوده آبروی پیامبر رو تهدید کنه رو به نسبت خیری که از این ماجرا عاید مسلمانها شد کمتر به حساب میاره ؟ ولی الان که این جریان رو تجربه کردیم میفهمم که خیری که تو این فتنه خوابیده بود چقدر عظیم تر از شرش بوده ! و به قول حاج حسین آقای شریعتمداری تو اون مقاله اش “سران فتنه رو دعا بکنید” (البته حاج حسین آقا یک خیر دیگه ای رو اونجا ذکر کرده بودند واون بیداری مسلمین پا برهنه تو کشورهای اطراف بود که دیدند چطور تمام جهان کفر و مزدورهای داخلیشون تو این جنگ احزاب از ما شکست خوردند ونمونه بارزش هم سقوط دیکتاتور تونس بود که قبل از اتفاقات ایران هروقت می خواست به مرم زور بگه می تونس ولی بعد از اون دیگه هر چی زور زد نتونس! ) البته سران فتنه هم زیاد به دعای ما دل نبندند چرا که وقتی طبق مطالبی که دربالا ذکرش رفت دیدیم چطور نائب امام زمان (عج) یک قاعده قرآنی رو به زیبائی به اجرا گذاشتند مشخصا” ادامه اداره جریان فتنه هم طبق همون قاعده قرآنی خواهد بود و خود سران فتنه میتونند زحمت کشیده و ادامه آیه فوق الذکر رو بخونند تا از سرنوشت قرآنیشون هم باخبر بشن ! فقط به شرطی که یک نفربرای اون شیخ بیسواد هم بخونه و ترجمه کنه و از روی چند تا تفسیر هم قشنگ آیه روبراش تفسیر کنه تا شاید اگه متوجه شد دیگه اون وسط گیج نزنه و بشینه سر جاش!
  ولی از اینها که بگذریم غرض اصلی وعامل محرک نگارنده از نگارش این سیاه مشق چیز دیگه ای بود . چند روز پیش که من هنوز این وصیتنامه رو ندیده بودم به یک فیلم مستند تو اینترنت برخوردم که خیلی برام جالب ودر عین حال مبهم و سوال برانگیز و از طرف دیگه متاثر کننده بود . نمی دونم شما این مستند رو دیدید یانه ؟ احتمالا” حسین آقای قدیانی که حتما” دیدن . اسم این مستند مردان خاکستری و موضوعش هم مربوط به پرونده انفجار تو دفتر ریاست جمهوریه . تو این مستند یکی دیگه از خیرهائی که از طرف عدو به ما رسیده توضیح داده شده .
  اون اوایل که عدو میخواست چهره دکتر رو تو جهان به عنوان یک گروگان گیر وآدم خشن نشون بده و با انتشار عکس گروگانگیری در لانه جاسوسی , رو یکی از دانشجوها زوم کرده بودند که این آقا همین رئیس جمهور ایرانه ! ولی نمی دونستند که دارند ناخواسته از طرف خدا وسیله ای میشن تا با سوتی حجاریان تو مصاحبه باشبکه های خارجی پرونده به مصلحت بسته شده ای رو دوباره باز کنن و اون پرونده هم نبود جز مرموزترین پرونده قضائی جمهوری اسلامی ایران ! پرونده انفجار در دفتر ریاست جمهوری که گویا یه چیزیه مثل افسانه مثلث برمودا به طوری که هر کس بهش نزدیک میشه انگار که داره به جناب عزرائیل (ع) نزدیکتر میشه و مسئولین قضائی مربوط به این پرونده یکی پس از دیگری درست هر وقت که پاشون رو از یک حد مجاز که فراتر میگذارند شروع میکنند به سرودن غزل تلخ خداحافظی ! و از قضا آخرین بازمانده این تیم قضائی هم همین شهید لاجوردی بود که وقتی تو زمان مسئولیتش نتونستند حریفش بشن توسط یکی از مهره های ساذه لوح رسوخ کرده در دستگاه قضا یعنی آقای صانعی این شهید مظلوم رو از کار اجرائی در دستگاه قضا اخراج میکنند. و تو این مستند بیان میشه که شهید لاجوردی وقتی ترور شد در هیچ پست حکومتی مشغول نبود و تنها دلیلی که میتونه ارتباط زمان بیموقع ترور رو برای ما روشن بکنه اصرار وپافشاری اون شهید در اون زمان بود برای باز کردن دوباره پرونده که گویا در نبود لاجوردی به وسیله موسوی خوئینیها بسته شده بود!
  وحالا که این وصیتنامه رو خوندم قسمتهای گمشده این پازل هم برام پیدا شد و کاملا ” فهمیدم که این شهید راه مبارزه با نفاق , احتمال زیاد شهادت خودش رو در این راه میدونسته و شاید هم در زمان شهادت مطهر به غسل شهادت بوده به همین خاطر تو وصیتنامه چیزی رو که باید بنویسه نوشته تا اگه همون طور که حدس زده بود به فیض شهادت نائل شد اون منافقها رو بعد از شهادت هم آسوده نگذاشته باشه. و همین طور هم شد . درود خدا بر غیرت و شرفت لاجوردی !
  پس بیائید یکبار دیگر همه باهم برای سران فتنه (که شاید زمان زیادی هم نتوننددر بین ما باشند) دعا کنیم چرا که آنها بودند که با کمال بیشرمی وبدون داشتن کوچکترین حیائی پا در این میدان کثیف گذاشتند و درآخر هم ان شاالله به یاری خدا وشمشیرعدالت دستگاه قضائی با نثار خون کثیفشان به پای این مرز و بوم باعث شدند ما بعد از سه دهه همنشینی با این موجودات وحشی و حیوان صفت (واقعا” کسی که به انسان سرتاپاخادمی همچون رجائی و باهنر هم رحم نمی کنه اسمش رو چی باید گذاشت ؟ اگه تو اسمها و عناوین به سبب حیا و شرم مجبور به خساست شدم منو حلال کنید!!!) کشورمان رو از لوث این منافقان گرگ سیرت پاک کنیم !
  خدایا ما با تمام وجود خود را برای فتنه های بعدی (اگر بازهم میکروبی در بین ما جا خوش کرده) آماده میکنیم تو هم ای قادر متعال آنچنان فتنه ای را بر ما فرود آر تا از قبل مبارزه باآن فتنه ازطرفی درباغ شهادت برای هرچند یک مدت کوتاه مشتاقانش را پذیرائی کند و از طرف دیگر به سبب خیری که تو در آن فتنه برای امت مسلمان قرارمیدهی ملت ایران به آنچنان بلوغ و درجه خلوصی برسند که دیگر برسد زمان آنچه باید برسد! (یا مهدی(عج) ادرکنی عجل علی ظهورک)
  تکمله : به سبب ضیق وقت و اطاله کلام مجبور شدم از بیان جریانات مربوط به رابطه مثلثی شهید آیت و شهید دیالمه وشهدای ۸ شهریور و ارتباطی که این مثلث میتواند با سران محترم فتنه داشته باشند صرف نظر کنم (انصافا” قبول کنید به پاس این همه خیراتی که از صدقه سری فتنه این آقایون نصیب مملکتمون شده لااقل تو این چند صباحی که بالاجبار تارسیدن وعده صادق الهی درمورد دادن اجرشان بابت فتنه گریهای با اخلاصشان مجبور به تحمل ایشان هستیم میشه اونهارو محترم فرض کرد هرچند که میدونم توقع زیادیه ولی شماهم روی منو زمین نیاندازید!) ولی بدلیل اینکه حقیر درجائی فقط سربسته چیز مبهمی را دراینباره خوانده بودم وسوالات زیادی ازاین داستان در ذهنم باقیست لذا اگر مزاحم نباشم ان شاالله در شبی دیگر و با حوصله بیشتر خدمت خواهم رسید .
  (لطفا” اگر در متن بالا اشتباهی در استنباط ویا کج فهمی از مطلبی دیده میشود نگارنده را با روشنگریهایتان مستفیض بفرمائید. متشکرم )
  ***این هم آدرس مستند “مردان خاکستری” توسایت راسخونه هرکس ندیده از دست نده ***
  http://Song.rasekhoon.net/003/28/Mardane_Khakestari/28_MOMA-%20Mostanade%20MARDANE%20KHAKESTARI_(www.rasekhoon.net).flv

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.