جمهوری مظلوم اسلامی

اول: شاید نزدیک یک سال به سوم تیر ۸۴ مانده بود و هنوز جناب خاتمی رئیس جمهور بود که «مغز متفکر اصلاحات» در یکی از هفته نامه های دوم خردادی نوشت: «دولت دوم خرداد از عدم نقد درون گفتمانی رنج می برد… اصلاح طلبان مکرر به یکدیگر می پرند و از سر و کول هم بالا می روند، اما نام این همه قشقرق، «نقد درون گفتمانی» نیست… معلوم نیست توده ها به این دولت، چه نمره ای بدهند؟! و اصلا آیا به ادامه مسیر اصلاحات، رای بدهند یا ندهند؟!… اصلاحات، صدای طبلی بود که جز در مناطق مرفه نشین چند شهر بزرگ شنیده نشد… ما نه تنها برای توده ها هیچ کار درست درمانی نکردیم، حتی برای ظاهرسازی هم حرفی از غم و اندوه این جماعت انبوه نزدیم… مشکل البته حادتر از این حرف هاست. نه ما حرف توده ها را می فهمیم، نه توده ها متوجه حرف ما می شوند. گویی به ۲ زبان مختلف، با هم حرف می زنیم و از ۲ کره متفاوت نازل شده ایم!… اصلاحات از ایجاد یک گفتمان منطقی با قشر محروم جامعه عاجز بود و…». از این یادداشت اما چندی نگذشت که سعید حجاریان، آن یادداشت معروف را نوشت؛ «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات!».

دوم: خوب است حالا که دوم خردادی ها به صرافت نقد کارنامه اصول گرایان افتاده اند، و علی الدوام از دوران شکوهمند عصر اصلاحات، بر فرق ما چماق بلند می کنند، اندکی عقب گرد کنند و لااقل مداقه ای روی نوشته های خودشان درباره دولت دوم خرداد داشته باشند! بعضا می بینم دوم خردادی ها، علاوه بر بازگشت به دوران اصلاحات، از لزوم رجعت به دولت سازندگی نیز دم می زنند! و گاهی از آقای هاشمی به عنوان فرشته نجات مملکت سخن می گویند! کافی است اما اندکی تامل کنید و به یاد آورید که «سینه چاکان بازگشت به دولت سازندگی»، روزگاری در روزنامه «سلام»، چه ها که در نقد «سیاست تعدیل» نمی نوشتند. طرفه حکایت اینجاست؛ آن روزها اگر جماعت حزب اللهی از زاویه عدالت و از منظر آموزه های اسلام با سیاست تعدیل اقتصادی آقای هاشمی مشکل داشتند، لیکن دوم خردادی بعد از اینها، همه نقدهای شان در یک کلام بوی «چپ» می داد!

سوم: دوم خردادی ها این روزها حرف هایی در نقد اصول گرایان می زنند که واقعا جا دارد آدمی، آنها را به مطالب سال ها قبل خودشان رجوع دهد. به عنوان نمونه همین سعید حجاریان چند روز پیش در یکی از هفته نامه های زنجیره ای نوشت؛ «دوره اقدامات پوپولیستی به سر رسیده. حتی قشر فرودست جامعه هم فهمیده که با شبه کارهایی نظیر «سفرهای استانی» و «هدفمندی یارانه ها»، -که اگر خوب هم باشد، بد اجرا می شود!- نمی توان پول نفت را سر سفره مردم برد… جامعه، تشنه اقتصاد و گرسنه معیشت است، اما در این دوران ۸ ساله به خوبی متوجه شد که حتی مسیر «عدالت» نیز از شاهراه «آزادی» می گذرد». دقت شود؛ راقم جملاتی که خواندید، همانی است که روزگار پیشین در نقد خودهای شان نوشته بود؛ «ما نه تنها برای توده ها هیچ کار درست درمانی نکردیم، حتی برای ظاهرسازی هم حرفی از غم و اندوه این جماعت انبوه نزدیم».

چهارم: ۵ شنبه شب در برنامه «دیروز، امروز، فردا»، آقای خباز در نقد اصول گرایان، حتی در نقد دولت فعلی، چنان غیر منصفانه و گل درشت سخن می گفت که گویی اصول گرایان جز خیانت، خدمتی به این مرز و بوم نکرده اند! قطعا با مشتی حرف شعاری و عاری از منطق، نقد احساسی و دلایل علیل، نمی توان مجلس مفتضح ششم را «فرشته»، و مجلس اصول گرایان را «دیو» خواند. قدر مسلم، اصلاح طلبان خود باید اذعان داشته باشند که اولا؛ دولت مستقر، هر چه هست خدماتی بی مانند داشته، ثانیا؛ نقدی هم اگر به این دولت هست -که متاسفانه این روزها زیاد است!- اغلب متاثر از دور شدن دولت از آرمان ها و اصول بوده و نزدیکی به رفتار و گفتار حضرات اصلاحات. لذا بد شدن های امروز قوه مجریه، -کم باشد یا زیاد!- تنها چیزی را که پاک نمی کند، لکه های سیاه دوران سازندگی و اصلاحات است.

پنجم: بسیار جالب است گفتمان امروز دوم خردادی ها. جالب و بعضا خنده دار. از سویی؛ آنجا که پای نقد کارنامه ۳۰ و چند ساله نظام جمهوری اسلامی در میان است، چنان بر مدار یاس و نومیدی سخن می رانند که گویی انقلاب در رسیدن به اهدافش موفق نبوده! از دیگر سو؛ آنجا که بنا دارند درباره دول ۱۶ ساله سازندگی و اصلاحات حرف بزنند، چنان با ذوق و شوق از آن ایام خاطره می گویند که حد و حساب ندارد. سئوال اساسی که باید پرسید، این است؛ گیرم در آن ۱۶ سال، هر چه بوده، کار بوده و کار و کار و کار و ابتکار و عدالت و پیشرفت! آیا دولتین سازندگی و اصلاحات، زیرمجموعه همان نظامی نیستند که در رسیدن به اهدافش -به زعم دوم خردادی ها- ناکام بوده؟! این تناقض گفتمانی را چگونه باید علاج کرد؟!

ششم: متاسفانه انگار عادت روسای جمهور شده که سال های آخر دولت شان، قوه مجریه را از کلیت انقلاب اسلامی بزرگ تر ببینند! به به و چه چه دولت خود را می کنند، اما همین که به اصل، اصل کاری، اصول، آرمان ها، و کلیت این نظام مظلوم می رسند، یاد اشعار آن ور آبی می افتند؛ «آنکه گلیم می بافد، نباید روی حصیر بنشیند!»

هفتم: وه که چه ماجرایی داریم ما با این روسای جمهور نازنین. هم هاشمی، هم خاتمی، و هم احمدی نژاد، کمتر از «فرشته» نمی دانند دولت خود را، اما ذره ای از این همه «فرشتگی» را، متوجه اصل انقلاب اسلامی نمی دانند! و گلیم بافان را مایوسانه و نومید، روی حصیر می بینند!! کم مانده بگویند؛ دولت ها کارنامه شان موفق بوده، اما خود انقلاب، نه!! چند هفته پیش به یکی از این نمایندگان مجلس گفتم: یک جوری علیه کارنامه روشن جمهوری اسلامی سیاهنمایی می کنید، که من اگر حرف تان را هم قبول کنم، دست آخر باید یادتان بیاورم؛ دقیقا در همین دوران نظام ما بود که ۸ سال، آقای هاشمی رئیس جمهور بود و ۸ سال هم آقای خاتمی. چند روز پیش اما به یکی از سینه چاکان مطبوعاتی دولت مستقر گفتم: امثال شما، دولت احمدی نژاد را بی نقص می دانند، دوم خردادی ها، دولت خاتمی را، نیز اغلب همین جماعت، دولت هاشمی را. پس دیگر چرا شعر گلیم و حصیر، تیتر یک روزنامه تان شد؟!

هشتم: عزیز! عزیز مخاطب! با من تکرار کن و بگو؛ «این جمهوری مظلوم اسلامی». آه بکش و بگو؛ «این جمهوری مظلوم اسلامی».

جوان/ ۷ بهمن ۱۳۹۱

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم القدُّوس…

 2. سیداحمد می‌گوید:

  وقتی یکی مثل خاتمی ملعون رئیس دولت شد، انتخابات اسلامی و آزاد بود اما وقتی احمدی نژاد انتخاب شد، انتخابات از حالت اسلامی به حالت صدامی تغییر کرد.
  آقایان می خواهند سعی کنند انتخابات اسلامی باشد و نه “انتخابات صدامی”!

  چقدر آدم باید وقیح باشد که در نظام رئوف جمهوری اسلامی، از تعبیر فوق استفاده کنند؟!

 3. برف و آفتاب می‌گوید:

  بدبختی اینجاست که؛ این‌ها حساب خوبی‌های دولت خودشون رو از نظام جدا می‌کنند؛ اما مردم ایرادهای دولت‌ها رو به حساب نظام می‌ذارند!

 4. قطعه 27 می‌گوید:

  این جمهوری مظلوم اسلامی…

 5. قطعه 27 می‌گوید:

  و ملعون تر از خاتمی عالیجناب استوانه است، که دم از آزاد برگزار شدن انتخابات میزنه و آب میریزه به آسیاب دشمن!

 6. محمد می‌گوید:

  …………………………
  لینک بالا مظلومیت جمهوری اسلامی را نشان می دهد.

 7. مسعودساس می‌گوید:

  آدم گاوگیجه هم بگیره، دیگه اینقدر شوت نمی‌شه!
  ***************
  آقای دکتر! شما هم فکر نان مردم باش.

 8. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  ……………………

 9. بسیجی مخلص می‌گوید:

  ……………………

 10. درود بر سید احمد می‌گوید:

  ………………

 11. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  نظر اینقدر سنگین بود که نقطه خورد! ولی حقیقته دیگه. از اول انقلاب تا الان
  بالای ۳۰ تا انتخابات برگزار شده، چقدر هزینه، چقدر حرف و حدیث، چقدر
  تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. آقا جان کی گفته این همه انتخابات؟؟
  یک حدیث از یک معصوم پیدا کنید که ملاک حق، انتخاب مردم است؟
  حکم خدا باید اجرا بشه، چه خوشایند مردم باشه، چه نباشه. دیگه برای اثبات
  مردمی بودن جمهوری اسلامی لازم نیست سالی یک انتخابات به عناوین
  مختلف برگزار بشه.

 12. سیداحمد می‌گوید:

  اسلامی ایرانی؛

  نظرت سنگین نبود؛ بلکه چنتا را درست بنویس چند تا… یعنی اینقدر سخته؟!

 13. شیدا می‌گوید:

  ……………………

 14. دلخون می‌گوید:

  ………………

 15. سید حمیدرضا نورانی می‌گوید:

  آه… این جمهوری مظلوم اسلامی…

 16. سجاد می‌گوید:

  یه خواهش!!
  درباره استاد میرشکاک هم یه نوشته بنویسین!!

 17. میعاد می‌گوید:

  ما مامور به تکلیفیم نه نتیجه…

 18. به جای امیر می‌گوید:

  کبریت! (گفت و شنود)

  گفت: تازه چه خبر؟!
  گفتم: یکی از ضد انقلابیون فراری و ساکن انگلیس در وبلاگ شخصی خودش نوشته؛ «هر روز که می گذرد بی توجهی اداره مهاجرت انگلیس به اپوزیسیون را بیشتر احساس می کنم.»
  گفت: دیگه چی؟!
  گفتم: نوشته باید اعتراف کنم که دیگر اپوزیسیون برای دولت انگلستان از اهمیت سابق برخوردار نیست.
  گفت: خب! همه جا چوب کبریت مصرف شده را دور می ریزند.
  گفتم: یارو به رفیقش نوشته بود؛ مهم نیست که خوب نیستی، خوبیش به اینه که مهم نیستی!

 19. بهنام قم می‌گوید:

  ……………………

 20. مجنون می‌گوید:

  «این جمهوری مظلوم اسلامی».

 21. “د ر د” کم بود داغ برادرمان حسین غلام کبیری نیز تازه شد…

 22. ابوالفضل می‌گوید:

  از بحرین خبر رسیده علاوه بر ظلم و کشتار شیعیان و نبش قبر علمای شیعه و تجاوز به نوامیس و تخریب حسینیه ها روی دیوار های شهر نوشته شده
  “این مهدیکم” یعنی مهدی شما کجاست؟
  برای ظهور حضرت خیلی دعا کنید…

 23. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۴۰۲* امیرالمومنین حضرت على علیه السلام:

  عادل ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده، با انصاف رفتار کند…

  (غررالحکم، ج۲، ص۴۳۵)

 24. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  عادل تر از جمهوری اسلامی می شناسید؟!
  اینقدر رافت به خرج می دهد، باز زبان دراز اینها کوتاه نمی شود.
  حرمت شان را حفظ می کند، باز حریم شکنی می کنند.
  واقعا در یوم الحساب چگونه می خواهند جوابگوی ظلم شان به اسلام باشند؟

  جمهوری اسلامی عزیز! نفرین شان کن…
  که در برابر نفرین مظلوم، هیچ پرده و مانعی نیست…

  آه… «این جمهوری مظلوم اسلامی».

 25. سنگربان می‌گوید:

  “این جمهوری مظلوم اسلامی”

  آه…

  “این جمهوری مظلوم اسلامی”

 26. پیر مرد می‌گوید:

  “این جمهوری مظلوم اسلامی”

  آه…

  “این جمهوری مظلوم اسلامی”

  حقی‌ داداش حسین

 27. طاعتی می‌گوید:

  بگو:
  این جمهوری مظلوم اسلامی…
  این جمهوری مظلوم اسلامی…
  این جمهوری مظلوم اسلامی…
  این جمهوری مظلوم اسلامی…

 28. حسن عزتی می‌گوید:

  به نام خدا

  سلام؛

  http://s1.picofile.com/file/7633934515/Samen_Arbabe_Beinolmelali.mp3.html

  تو ارباب بین المللی، حسین حلاوت لم یزلی…

  فیضش رو ببرید.

  التماس دعا

 29. صاعقه گمنام می‌گوید:

  بترسید که این جمهوری مظلوم اسلامی صاحب دارد…

 30. صاعقه گمنام می‌گوید:

  http://www.shahrekhabar.com/political/135920634058347

  هر دم از این باغ بری می رسد…… تازه تر از تازه تری می رسد!

 31. سیداحمد می‌گوید:

  صاعقه گمنام؛

  چیزی به نام حرف مفت شنیده ای؟
  حرف مفت می زنند!

  توبه کنند، به نظام برگردند بعد هم حتما در انتخابات شرکت کنند و فتنه را تکرار کنند و…

  لا اله الا الله…

  این جمهوری مظلوم اسلامی…

 32. سمیه می‌گوید:

  سلام…

 33. سلاله ۹ دی می‌گوید:
 34. صاعقه گمنام می‌گوید:

  سید احمد؛
  این میگه فتنه زده اند و ما میگیم خودشان فتنه را رقم زده اند؛ در کلام فرق چندانی ندارد و در معنا اوووه…
  یکی نیست بهش بگه تا کی؟!!!!

 35. نسیم می‌گوید:

  «آنکه گلیم می بافد، نباید روی حصیر بنشیند!»

  می دانی؟ تو دهنی بزرگ به این سخن آن ور آبی، «زیلوی بیت رهبری» است.

 36. م.طاهری می‌گوید:

  “اولا؛ دولت مستقر، هر چه هست خدماتی بی مانند داشته، ثانیا؛ نقدی هم اگر به این دولت هست -که متاسفانه این روزها زیاد است!- اغلب متاثر از دور شدن دولت از آرمان ها و اصول بوده و نزدیکی به رفتار و گفتار حضرات اصلاحات. لذا بد شدن های امروز قوه مجریه، -کم باشد یا زیاد!- تنها چیزی را که پاک نمی کند، لکه های سیاه دوران سازندگی و اصلاحات است.”

 37. م.طاهری می‌گوید:

  “متاسفانه انگار عادت روسای جمهور شده که سال های آخر دولت شان، قوه مجریه را از کلیت انقلاب اسلامی بزرگ تر ببینند! به به و چه چه دولت خود را می کنند، اما همین که به اصل، اصل کاری، اصول، آرمان ها، و کلیت این نظام مظلوم می رسند، یاد اشعار آن ور آبی می افتند؛ «آنکه گلیم می بافد، نباید روی حصیر بنشیند!»”

 38. م.طاهری می‌گوید:

  آه از مظلومیت این جمهوری مظلوم اسلامی!
  آه…

 39. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  حزب الله سایبر برگزار می کند:
  اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
  http://www.hizbullahcyber.com/content/21163

 40. قطعه 27 می‌گوید:

  وقتی این خبر ها رو می شنوم فقط میگم خدا آقا رو واسه ما نگه داره…

 41. حسین ابوالفضل می‌گوید:

  ام الشهید حسین غلام کبیری؛

  بی مقدمه! شما به قاضی پرونده فرزند شهیدتان اعلام کرده اید که از خون پسرتان نخواهید گذشت… خیالتان راحت، مگر ما مرده ایم که بگذاریم از خون برادر شهیدمان بگذرند… تاریخ خواهد نوشت ما هرگز آرام نخواهیم نشست و انتقام خون حسین شهید و دیگر شهدای غریب ۸ ماه دفاع مقدس را خواهیم گرفت… ما یادمان نرفته که حضرت روح ا… فرمود: تاشرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.
  مادر! خیالتان راحت… عقده ی دلمان را وا مکن… اگر چه سن و سالمان به حضرت روح ا… و درک و عظمت حضور مهربانه اش نمی رسد ولی امام خامنه ای را دیده ایم… حکمتش، عظمتش و ولی امر بودنش را مکررا حس کرده ایم… ما تا آخر ایستاده ایم و هرگز اجازه نخواهیم داد تاریخ بنویسد که ما فراموش کرده باشیم آن روزها را ”اگر بند بند استخوان‌های مان را جدا سازنند، اگر سرمان را بالای دار ببرند، اگر زنده زنده در شعله‌های آتش‌مان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگان‌مان به اسارت و غارت برند، هرگز امان‌نامه‌ی کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پا برهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم بر نمی‌داریم”

 42. چشم انتظار می‌گوید:

  داداش حسین؛ اون “خباز” پرونده ای داره که نگو و نپرس! کاشمری ها، خوب روحیه ی نفاق و دو رویی رو می شناسند…
  حیف که بعضی حرف ها رو حتی خصوصی هم نمی شه گفت اگه نه می گفتم ایشون…!

 43. به جای امیر می‌گوید:

  پیوند (گفت و شنود)

  گفت: یکی از سایت های ملی گرا که از کالیفرنیا بارگذاری می شود به حمایت ایران از جنبش تسخیر وال استریت در غرب اعتراض کرده و نوشته است این جنبش با فرهنگ ایران سازگار نیست.
  گفتم: ولی این جنبش ۹۹ درصدی علیه اقلیت یک درصدی حاکم بر غرب است و اصلی ترین شعار آن مقابله با نظام ظالمانه سرمایه داری است بنابراین عدالت خواهی آنها باید مورد حمایت ایران هم باشد که هست.
  گفت: نوشته است که ایران باید از طریق ایجاد یک پیوند فرهنگی به غرب نزدیک شود!
  گفتم: مگر عدالت خواهی و حمایت از مظلومان و محرومان نمی تواند پیوند فرهنگی باشد؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! مثل این که خودش هم نمی داند چه می گوید و چه می خواهد!
  گفتم: شاید منظورش این است که «ننه سرما»ی ایران را به عقد «بابا نوئل» غرب درآوریم تا در برگزاری «عید نوروز» و «عید کریسمس» با هم اشتراک فرهنگی پیدا کنیم! البته با اجازه حاجی فیروز اما جواب بابا نوروز را چه بدهیم؟!

 44. نسیم می‌گوید:

  هاشمی رفسنجانی: «اگر قرار بود حضرت امام تسلیم افراطیون و متعصبان شوند، هنوز هم ما با عراق در جنگ بودیم اما عقلانیت و تدبیر ایشان ایجاب کرد ادامه پیروزی ها در صلح و پذیرش قطعنامه دنبال شود.»

  واکنش حاج سعید قاسمی به این سخن هاشمی:

  http://rajanews.com/detail.asp?id=148882

 45. صبا می‌گوید:

  بازدید امروز: ۳۱۳

  عددش قشنگ بود!

 46. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  پراید امروز از مرز ۱۷ میلیون تومان هم عبور کرد!
  بزن دست خوشگله رو به افتخار همه مسئولین…

 47. سلام
  با “اگر متحد بودیم! ” به روزم.
  موفق باشید

 48. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  تا دقایقی دیگر قطعه ۲۶ با ۲ متن به روز می شود…

 49. mohandes می‌گوید:

  حرف های تکراری. خودتون خسته نشدید از این همه حرف های بیهوده. هر روز بدتر از دیروز.

 50. mohandes می‌گوید:

  باید کارایی داشته باشه نظام تا مظلوم واقع نشه. برای کارایی هم باید کار کرد. کار.

 51. سحر اسد زاده می‌گوید:

  مرگ بر امریکا.مرگ بر اسراییل و مرگ بر دشمنان ضد ولایتی. جانم فدای رهبرم.
  http://www.namadownload.com

 52. بازتاب: جمهوری مظلوم اسلامی

 53. بسیجی خامنه ای می‌گوید:

  آه
  این جمهوری مظلوم اسلامی
  آه
  این جمهوری مظلوم اسلامی
  آه…

 54. arash می‌گوید:

  سلام

  من وب سایتی در زمینه ی معرفی شهدای والا مقام ایران طراحی کرده ام. اگر موافق باشید خواستم تبادل لینک با یکدیگر کنیم. در صورت موافقت ما را باعنوان وب سایت شهدابه آدرس: http://shohada57.ir لینک کنید و بعد از طریق نظر در سایت یا ایمل ادرس و عنوان سایت خود را ارسال کنید تا ما نیز با افتخار شمارا لینک کنیم. یا علی

 55. saman می‌گوید:

  بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه ای درباره مسائل سوریه و شناخت دشمن
  به همراه زیرنویس عربی و انگلیسی
  http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7702

 56. مطهره می‌گوید:

  ………………

 57. مطهره می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی

  خدا قوت… من دیروز بهتون گفتم از پدر بزرگوارتون بخواین که در حق من حقیر دعا کنن… شاید باورتون نشه… به اون چیزی که می خواستم رسیدم. البته فعلا نصفش! همین برام کلیه… دیشب برای تشکر از پدرتون ۲ رکعت نماز خوندم…………

 58. ناشناس می‌گوید:

  آه از این جمهوری مظلوم اسلامی………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.