پیام نگین انگشتر این روز های مولای ما چیست؟

و انزلنا الحدید فیه باس شدید

موسم رستاخیز زمین است. دگر بار رخت حیات بر تن درختان خوش نشسته است. باز فصل آغاز زندگی است. اعجاز خدا همین احیای دوباره زمین است و همین زبان باز کردن شکوفه ها. شاید آقا سال بعد را سال “اصلاح الگوی بصیرت”  نام گذاری کند. شاید خدا سال بعد بقیه اش را به زمین برگرداند. شاید سال بعد بهار با “بقیه الله” آمد. شاید آن مرد با بهار آمد. بهار در راه است و یار چشم به راه. این روزها موسم خانه تکانی است. باید اجناس بنجل را از خانه انقلاب بیرون انداخت. این روز ها مغز مهندس بد جور تکان خورده و به جای بهار رفته پیشواز چهار شنبه سوری. من و شما باید به جای آتش از روی هوا و هوس خود رد شویم. مهندس باید به جای آتش از روی لجن توهم خود رد شود. زردی من از تو، سبزی لجن از من. مهندس بازهم بیانیه داد و باز هم به کارآمدی نظام صحه گذاشت. مهندس در آخرین شعری که سروده، گفته: من و شما را از دیگر شهرها به خیابان های منتهی به میدان آزادی آورده بودند. این چند مین بار است که مهندس به ما تهمت تقلب می زند. مهندس یک شیخ بالقوه است و دارد کم کم ظرفیت های خودش را نشان می دهد. اصلا قبول؛ راهپیمایی کنندگان تهران را از دیگر شهرها آورده بودند، راهپیمایی کنندگان دیگر شهرها را از کجا آورده بودند؟! از دید مهندس، ما در دیگر شهرها راهپیمایی کردیم و مردم دیگر شهرها در تهران. دم جمهوری اسلامی گرم که توانست ۷۵ میلیون آدم را در عرض چند ساعت جا به جا کند! حمل و نقل جاده ای کشور یک، مهندس صفر. آقایان پلیس راه! خسته مباد کنترل نامحسوس تان. ۲۲ بهمن، ۷۵ میلیون نفر را جا به جا کردید؛ نه، من از این به بعد نا امن بودن جاده های کشور را قبول ندارم. آمار شعر های مهندس از آمار کشته های تصادف جاده ای ظاهرا بالا تر رفته. مغز مهندس این آخر سالی اساسی تکان خورده. این آخر سالی باید انقلاب را خانه تکانی کرد. مادرم چادرش را به کمر بسته و دارد اجناس بنجل را دور می ریزد. اقدس خانم و دخترش امروز صبح آمده بودند خانه ما تا خیر سرشان به مادرم کمک کنند. من در اتاق بودم و حرف های اقدس خانم را می شنیدم که داشت به مادرم می گفت: این پلاک و چفیه و لباس خاکی را هم بیانداز دور. اینها برای روحیه ات ضرر دارد. اکبر آقا را خدا بیامرزد. شهید شد. ۲۷ سال است که عکس اکبر آقا را گذاشتی روی دیوار. این عکس را می بینی غصه دار می شوی. اصلا اگر شما را دوست داشت، ول تان نمی کرد، برود جبهه. الان اکبر آقا آن دنیا دارد با حوری پری ها عشق و حال می کند و غم و غصه اش برای تو مانده. حیف این همه خون. خمینی چطور می خواهد جواب این خون ها را بدهد؟ این همه جوان رفتند برای چی؟ فکه هم شد جا، که می خواهی عید بروی آنجا. خدا بگویم این “آهنگران” را چه کار نکند؛ با “کربلا کربلا ما داریم می آییم” جوانان مردم را جو گیر کرد و فریب داد. جمهوری اسلامی هم یک کربلا، شما را نبرد که حالا دل ات نسوزد. من یک بار عمره مشرف شدم، یک بار هم تمتع. تو چی؟ هیچی به هیچی! یک بار اگر مکه را از نزدیک ببینی، دیگر در امام زاده صالح سفره ابالفضل نمی اندازی. “کربلا کربلا ما داریم می آییم”؛ زرشک! خط مترو را فقط تا کوفه کشیده اند. شوهر تو خون داد، کربلا را ولی آمریکا آزاد کرد. صدام را چه کسی دست گیر کرد؟ بوش. حاج منصور را بگذار کنار. بنشین پای گوگوش. “بیست و سی” اخبارش دروغ است. راست می خواهی بشنوی “بی بی سی”. شاد می خواهی بشوی “پی ام سی”. سودوکو می خواهی حل کنی، جدول “فارین پالیسی”. زبان می خواهی یاد بگیری، “انگلیسی”. به جای “تشکر”، به سران فتنه بگو “مرسی”. الان همه چیز  شده “آداب دیپلماسی”. “بازی های سیاسی”. دو رکعت یوگا، بعدش “آموزش رقاصی”. بعدش نحوه احترام گذاشتن به کوسه ها در حال “غواصی”. اصلا ببینم بیانیه آخر میر حسین را خوانده ای؟ معلوم است که نخواندی. تو نشستی در این چهار دیواری و از اوضاع جامعه خبر نداری. چهار شنبه سوری قرار است جهموری اسلامی سقوط کند. هر کسی یک ترقه بیاندازد، کار نظام تمام است. “ترقه ترقه جمع شود وانگهی نظام سقوط کند”. نظام سقوط کرد، یک وقت نگویی شوهرم شهید شده ها. چه جلافتا! بگو رفته زیر تریلی. بگو سرطان گرفت مرد. اصلا بگو اکبر آقا شوهرم نبود. بگو من یکی دیگر را می خواستم زورکی به من دادند. زرنگ باش. الان روی دیوار خانه تان نوشته اند چی؟ “مرگ بر دیکتاتور”. هم تو می دانی منظورشان کیست، هم من. مردم این رژیم را نمی خواهند. رژیم غذایی مردم عوض شده. یک عده رژیم می گیرند چاق شوند، یک عده رژیم می گیرند، لاغر شوند. یک عده را رژیم می گیرد می برد اوین. یک عده هم می خواهند با کمک آمریکا، رژیم را بگیرند ببرند اوین. شیر تو شیر است. برگشتن شیر و خورشید دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. حکومت که زوری نمی شود. زمان آن خدا بیامرز ارزانی بود. وفور نعمت بود؛ برف می آمد تا دو متر. الان چی؟ شن و ماسه شهرداری را می بینیم اما برف را نمی بینیم. غلط نکنم؛ خدا قهرش گرفته. یک مشت دهاتی را از شهر های دیگر می آورند تهران، بعد هم می گویند مردم با ولایت فقیه تجدید بیعت کردند. ما هم باورمان شد. این همه لشکر آمده، به عشق چی؟ به عشق ساندیس. یک کلمه هم که حرف می زنی، فوری می فرستندت اوین. اصلا همین شوهر تو، برای چی جان اش را داد؟ خیر سرش برای آزادی ما. حالا ما آزادیم؟ کجای قرآن آمده که پسر من نمی تواند زیر ابرو بردارد؟ الان به چیز آدم هم کار دارند. این آخوندها اسلام را هم بد نام کرده اند. بهشت و جهنم هم که می گویند برای خر کردن من و شماست. شوهر تو رفت خون داد، عشق و حال اش را اینها می کنند. خدا می داند خون چند شهید پایمال شده است؟ این پسر تو هم کله اش بوی قرمه سبزی می دهد. چرت و پرت هایش را گاهی می خوانم. کلی پاچه خوار است. غلط نکنم کارش جایی گیر است که آویزان شده به ریش جمهوری اسلامی. تو نصیحت اش کن. من دلم برای تان می سوزد. پس فردا که اتفاقی بیافتد، فکرش را کرده ای؟ هر حکومتی بالاخره یک روز سقوط می کند. چهارشنبه سوری نه، سیزده بدر. حالا حسین تو داغ است، نمی فهمد. برداشته به خامنه ای گفته “ماه پاره”. آخر این هم شد جمله که برداشته نوشته؛ “اگر دست خدا در دست خامنه ای نیست، پس چرا این همه ماهواره حریف این ماه پاره ما نمی شوند”؟ خب یک کلام بگو وامی چیزی می خواهی، دیگر این همه آسمان ریسمان کردن ندارد. یک سنگ دیگر به سرش خورد و زبانم لال مرد، آن وقت آدم می شود. خلاصه فاطمه خانم، “من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال”. حالا بگو چی را باید کجا بگذارم. از دستم ناراحت نشوی ها. من خیر شما را می خواهم. من نمی خواهم پس فردا که اتفاقی افتاد، پسرت را گوشه زندان ملاقات کنم. با ناوشکن جماران نمی توان به جنگ آمریکا رفت. اسرائیل اراده کند، فاتحه نظام خوانده است. اصلا چند درصد مردم نظام را قبول دارند؟ مردم از این حکومت خسته شده اند…

***

نامرد، حرف هایی زد که دچار حال عجیبی شدم. حال شب های عملیات در هشت ماه دفاع مقدس. یک حالی مثل حال “حاج کاظم” در “آژانس شیشه ای”. با دست رفتم توی شیشه اتاق. اقدس خانم رفت مامور آورد که اسلحه اش چسبید به دستم. دختر اقدس خانم را به عنوان شاهد نگه داشتم. مامور گفت: شاهد اختیارش دست خودش است. مادرم گفت: من از این اسلحه کشیدن روی مردم راضی نیستم. پدر بزرگ مادری ننه بزرگم که عکس اش روی دیوار است، زبان باز کرد که؛ “ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی”. دختر اقدس خانم گفت: من دانشجو ام. من تا حالا از شما دفاع می کردم ولی از این به بعد حاضر نیستم. اگر راست می گویید، بروید به آنهایی گیر بدهید که دارند پول ملت را بالا می کشند. موبایلم زنگ زد. اصغر نقی زاده بود. گفت: می خواستم در رکاب خون پدرت باشم اما شرمنده، این بار ماموران نیروی انتظامی مرا دست گیر کردند. از پشت گوشی اصغر صدای موتوری ها می آمد. پرسیدم: این موتوری ها هم آمدند در رکاب خون پدر من باشند؟ گفت: آره. گفتم: دود این موتوری ها حاج کاظم را خفه می کند. دود این موتوری ها برای ریه من مثل هواست. هیچ بازیگری نمی تواند خیبری باشد. من خیبری ام که حیدری ام که عاشق سید علی ام. بسیجی ها خیبری اند. موتوری هایی که موتور منافقین را در همین عاشورا آوردند پایین خیبری اند. علی خیبری است. خدا خیبری است. خیبری رسول خدا بود. فاطمه خیبری بود. اگر ولایت مظلوم واقع شود باید صدای گریه ما گوش فلک را کر کند. خیبری نمی گرید مگر اینکه خون گریه کند. خیبری آژانس یک روز می شود رضا مارمولک و یک روز هم در فیلم “کتاب قانون” می شود عاشق “خمسه”. خیبری اگر خیبری باشد “خمسه خمسه” را به “خمسه ژولیت” نمی فروشد. ایران را به لبنان نمی فروشد. چمران را به عماد مغنیه نمی فروشد. محبوب ترین فرد جهان عرب شاگرد احمد متوسلیان ما است. نصرالله کیلومتر ها راه را می کوبد، می آید تهران تا دست مولای ما را ببوسد و برگردد. حالا اسلام ایران شد خرافاتی، اسلام لبنان شد اسلام ناب محمدی! حالا خیبری ما باید در سکانس آخر فیلم دو زانو بنشیند و از ژولیت خمسه، “قرآن” بیاموزد. من خیبری ام. اهل هور. شما اهل سینما هستید. من خیبری ام اهل هور اهل نی. شما یک روز بازیگر نقش نی می شوید و یک روز بازیگر نقش می. من خیبری ام اهل هور اهل نی. اهل آب. خیبری اتفاقا ساکت نیست. “ساکت”، مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان است که خرج امسال تیمش از خرج بچه های بسیج در آن هشت سال جنگ تحمیلی و خرج بچه های بسیج در این هشت ماه جنگ نرم، بیشتر شده است. “ساکت”، آقای “من کنت مولاه فهذا موسوی مولاه” است. ساکت! به هر کسی نمی توان خیبری گفت. خیبری سر همت بود نه همسر خواص بی بصیرت. خیبری حنجره بریده شهیدی است که هنوز دارد با وصیت نامه اش حرف می زند. ریه من جز دود عود موتور قراضه بچه بسیجی ها اکسیژنی نمی شناسد. با نیروی انتظامی بود، الان باید به کروبی می گفتیم مقام معظم رهبری. شیخ، رهبر شده بود به هر ایرانی، ماهی هفتاد هزار بار سهمیه می داد که جلوی آمریکا سجده کنند. من افتخار می کنم به دود موتور بچه های بسیج. من افتخار می کنم که خرس گنده های منافقین مثل چی از بچه های بسیج می ترسند. نه، هیچ کس مرا “رو به فردا” دعوت نمی کند. صدا و سیما در بهترین حالت “رسانه ملی” است ولی من رسانه خون سرخ پدر شهیدم هستم. نه، به من با طعنه نگویید “نویسنده باتوم به دست ها”. من خود خود باتوم هستم که اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، فرو می آیم در فرق سران فتنه. من فقط در یک دستم قلم است. دست دیگرم اسلحه پدرم است. من پوستم کلفت تر از این حرف هاست. من از این طعنه های امثال اقدس خانم در سایت های مجازی ناراحت نمی شوم. این ناسزا ها عزم مرا در دفاع از انقلاب محکم تر می کند. آهای آقا زاده ها! هر چه فحش های شما رکیک تر شود، من در دفاع از ولایت، استوار تر می شوم. من خیبری ام اما اهل فریاد. پدرم به من یاد داد خیبری ساکت نیست. من صحیفه نور را قبول دارم اما نه به قرائت موسسه تنظیم، بلکه با روایت حاج سعید قاسمی. خمینی، پاپ نبود. بت شکن بود. بت را می شکست ولو نوه اش باشد. خمینی، قلمبه نور نبود، نائب ظهور بود. خمینی با تاج و تخت مخالف بود. خمینی باج نمی داد. قطع نامه را شما پذیرفتید نه امام. امام می گفت: جنگ جنگ تا پیروزی و شما گفتید: جنگ جنگ تا یک پیروزی. شما الان می گویید؛ صلح صلح تا شکست و بعد هم لابد هورا خواهید کشید که کشتی انقلاب به گل نشست و انقلاب مخملی به ثمر نشست. خواب دیدید خیر باشد. خامنه ای خمینی دیگر است البته با این تفاوت که ما اجازه نمی دهیم به این یکی امام هم جام زهر بدهید. ما تاریخ را به گونه ای دیگر رقم خواهیم زد. ما نمی گذاریم که تاریخ باز هم در کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک تکرار شود. ما اجازه نمی دهیم بلایی که شما سر پایان هشت سال دفاع مقدس آوردید، بر سر این هشت ماه دفاع مقدس هم بیاورید. زمان جنگ سردار بودید. الان سربارید. حالا مهندس هر چه دلش می خواهد بیانیه بدهد. دو هزار تا هم بیانیه بدهد مولای ما به هیچ کدام اش جواب نمی دهد و می رود ناو شکن جماران را افتتاح می کند. مهندس! بیانیه دادن با تو، طنز نوشتن با من. یکی می گفت: با این بیانیه ها چرا پس سران فتنه را بازداشت نمی کنند؟ به او گفتم؛ جمهوری اسلامی زندانش هم جای مقدسی است. شیخ را بازداشت کنی، یا باید بفرستی سلول انفرادی یا منتقل کنی به بند عمومی. در سلول انفرادی چون کسی نیست، شیخ به شما که عرض کنم؛ ادعا می کند خودش به خودش تجاوز کرده! و اگر منتقل اش کنی به بند عمومی، دم به ساعت می خواهد از دیگر زندانیان بپرسد؛ به شما که عرض کنم؛ من کلا چقدر وقت دارم! شیخ، مصیبت نیست، نعمت است. زنگ خطر نیست، زنگ تفریح است. تهدید نیست، فرصت است. رقیب شیخ از همه جا بی خبر، آرای باطله است نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بسیار بزرگ تر از این حرف هاست که آدم های کوچک دشمن اش باشند. دشمن جمهوری اسلامی حتی عبد المالک ریگی هم نیست. مولای ما این ماه پاره ما شکارچی ۲۵۰۰ ماهواره جاسوسی است در آسمان. ریگی خر کیست؟ ریگی یک الف بچه است که چون عرب ها به “گ” می گویند “غ”، تلفظ درست اش “ریغی” است. از یک پسر بچه “ریغو” برای جمهوری اسلامی دشمن در نمی آید. سران فتنه این پنج نفر معروف به سران فتنه نیستند. سران فتنه آمریکا و اسرائیل هستند که می خواهند ما را به این سران فتنه و امثال عبد المالک ریغو مشغول کنند و “ظهور” را به تعویق بیاندازند. رسالت ما فراهم کردن مقدمات ظهور است. رسالت ما کمک به ماه است در روزگار غیبت خورشید. قیمت ماه، بالاست. دشمن می خواهد ما را مشغول شب کند اما ما باید به سحر فکر کنیم. چرا صهیونیست ها این شب پرستان آخرالزمان، حضرت ماه را نشانه گرفته اند؟ چرا با راه این مولای ماه پاره ما دشمنی می کنند؟ چرا از سران فتنه حمایت می کنند؟ صهیونیست ها چون نمی دانند حضرت آفتاب کجاست، قمر را نشانه گرفته اند تا به خیال خام خود شرایط را برای ظهور به تعویق بیاندازند. اشتغال بیش از حد ما به این پنج نفر سران فتنه، بازی در زمین اسرائیل است. اسرائیلی ها دارند خودشان را به در و دیوار می زنند تا اگر نمی توانند جلوی ظهور را بگیرند لااقل ظهور را به تعویق بیاندازند. باید به اوضاع و شرایط، عمیق تر نگاه کرد. عده ای چشم خورشید را دور دیده اند و می خواهند در فضای سایبر ماه تنها بماند. ما اهل گوگل نیستیم، “خامنه ای. دات. آی. آر” تنها بماند. ما در فضای مجازی هم کوچه ای به اسم “کوچه بنی هاشم” باز خواهیم کرد. ما اجازه نمی دهیم حرمله در وبلاگش تیر سه شعبه را لینک کند به گلوی علی اصغر. ما اجازه نمی دهیم سر حسین در خرابه های یاهو سرچ شود. علم در اینترنت از دست عباس نخواهد افتاد. برادران! خواهران! مراقب کرسی و لوح و قلم باشید. هوشیار باشید. ابن ملجم می خواهد “نهج البلاغه” را هک کند. هکرهای خداجو می خواهند با سر بریده حسین در فضای مجازی بازی کنند. سکینه در فضای سایبر تشنه آب نیست. سقای دشت کربلا را باید زود به زود “آپ” کرد. فضای اینترنت را باید پر کنیم از عطر “ام البنین”. اینجا باید مزار زهرا معلوم باشد. در اینترنت هم “من کنت مولاه، فهذا علی مولاه”. غدیر خم نباید بگذاریم در فضای مجازی گم شود. من به چند سایت اسرائیلی همین امروز سر زدم؛ نامردها دارند در فضای سایبر هم میان ما و مسجد الاقصی “دیوار حائل” می کشند. ما در جنگ نرم در همین هشت ماه دفاع مقدس چند شهید داده ایم. عزیزان! این فضای مجازی معطر به خون شهداست. با وضو وارد اینترنت شوید. دوستان! مغرور نشوید؛ فضای سایبر را خدا آزاد کرد. الان مسئله قدس، مسئله فلسطین نیست، مسئله ظهور است. مهم ترین رسالت “دیوار حائل”، جدا کردن مردم فلسطین از قدس شریف نیست، بلکه به تاخیر انداختن پیوند ماه و خورشید است. صهیونیست ها با دیوار حائل می خواهند جلوی ظهور خورشید را بگیرند. دغدغه شان نصب مجسمه داوود نیست،جلوگیری از تجسم ظهور است. صهیونیست ها چون در آخرین و تاریک ترین شب های تاریخ، حریف ماه نشده اند، از نبرد با خورشید آن هم در روز روشن می ترسند و می خواهند کاری کنند که حتی المقدور کار تاریکی به جنگ با نور خورشید نکشد. صهیونیست ها معتقدند که غیبت اگر صغری و کبری داشت، ظهور هم صغری و کبری دارد. آنها انقلاب اسلامی را “ظهور صغری” می دانند. باور کنید من شعار نمی دهم. “معاریو” در کوران همین فتنه اخیر در یاد داشتی ضمن نکو داشت یاد سران فتنه نوشت؛ “ما اگر در آینده نزدیک شاهد فروپاشی جمهوری اسلامی نباشیم، با انقلاب بزرگ تری مواجه خواهیم شد که دارای ابعاد جهانی است”. آنها فهمیده اند که ماه جانشین بر حق خورشید است و می خواهند اگر شد پایان تاریخ را در همین شب تیره و تار و با پیروزی خود اعلام کنند. صهیونیست ها اما غافل از آن هستند که هر شبی حتی شب یلدای غیبت، منتهی به روز می شود. ماه پاره تن خورشید است. مهدی، “بقیه الله” است و ولی فقیه، بقیه مهدی. آی کسانی که ادعا می کنید امام را قبول دارید، خمینی می گفت: “ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است”. صهیونیست ها خود اعتراف کرده اند که هدف شان از کوبیدن ایران و لبنان مقابله با سیدین خراسانی و یمانی است. شعار های دیروز ما را به رخ مان نکشید؛ ما هنوز هم می گوییم؛ “سلام بر سه سید فاطمی” اما تعویض در تیم سه سید فاطمی به دین شرح انجام شد؛ آقای خاتمی با شماره موبایل جرج سوروس از کشتی انقلاب خارج شد و به جای ایشان هزاران رویش صورت گرفت. کشتی انقلاب مثل کشتی نوح است؛ نوح هم سیاست اش جذب حداکثری بود و حتی حیوانات هم به صورت جفت راهی به این سفینه نجات داشتند اما پسر نوح چون جفتک انداخت، بلیط اش باطل شد. آقای گل اندیش اگر شاعر بود این طور شعر می گفت؛ “پسر نوح کی گفته با بدان بنشست/ خاندان آقا زاده مظلوم واقع شد/ ماکسمیلیانوس در غار روزی چند/ خواب افشای مفسدین اقتصادی دید و مجرم شد”. “تو کز محنت آقا زاده ها بی غمی/ متاسف ام برات/ نشاید که نامت نهند احمدی نژاد”. ” برو ای گدای مسکین در خانه علی زن/ ما اینجا با آقا زاده ها میلیاردی بستیم”. “علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را/ یک حالی از بیت المال می دادی کدخدا را”. “آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با سران فتنه مروت با آقا زاده ها مدارا”. نه، اغتشاشات اخیر تقصیر آن دو حرفی که احمدی نژاد در مناظره زد نبود. اما یک نکته؛ صهیونیست ها می خواهند ما به خود مشغول باشیم و یادمان برود که قرار بود برای امام زمان، سی صد و سیزده ستاره فراهم کنیم. این سران فتنه بدلی که از سوی سران فتنه اصل کاری یعنی سران آمریکا و اسرائیل حمایت می شوند، خودشان نمی دانند جرم شان چیست. جرم شان مقابله با جمهوری اسلامی نیست، اسباب دست استکبار شدن است در پروژه به تعویق انداختن ظهور. مهم ترین جرم آقای خاتمی ملاقات با جرج سوروس نیست، بازی کردن در پروژه خورشید زدایی صهیونیست هاست. این فتنه بخشی از وقت ظهور صغری را گرفت، در حالی که می شد این وقت را وقف فراهم کردن ظهور نور می کردیم. شکار ریگی کار بزرگی بود اما کار  بزرگ تر ما شکار تاریکی است. ما باید با “نور” با “ظهور” با “سحر” با “سر حسین در آن سوی افق” که چون خورشید می درخشد تجدید بیعت کنیم. چرا اسرائیلی ها این قدر از ۹ دی و ۲۲ بهمن می هراسند و سعی دارند با لطایف الحیل پیام این دو حضور را مخدوش کنند؟ این دو حضور، کمک به ماه در فرایند “خورشید زایی” است و درست نقطه مقابل اصلی ترین پروژه دشمن یعنی “خورشید زدایی” است. دو فتنه گری که در روز های پیشین علیه حضور ستاره ها در آسمان، بیانیه دادند، جرم بسیار سنگینی دارند. اینها البته ان شاء الله نا خواسته آلت دست صهیونیست ها هستند تا ظهور را چند سالی یا شاید هم چند ماهی به عقب بیاندازند. گاهی ظاهر غفلت، کوچک و نتییجه خیانت، بزرگ است. گاهی غفلت کوچک منتهی به خیابان های منتهی به میدان آزادی نمی شود، به خیانت های بزرگ منتهی می شود. گاهی خیانت، منتهی به راهی می شود که انتهایش ظهور است. مهم ترین جرم سران فتنه خیانت در حق انتظار است.

***

نه، من به اصغر نگفتم؛ دود این موتوری ها امثال من و مادرم را خفه می کند. من گروگان ها را آزاد کردم و با مادرم رفتم پیش موتوری ها. اول از آنها تجلیل کردم که در ۹ دی و ۲۲ بهمن به زدودن ابرهای فتنه کمک کردند. بسیجیان خامنه ای سربازان گمنام خورشید هستند که مهم ترین رسالت شان تعجیل در فرج مولای مولای ماست. ما “ستاره” هستیم و با واسطه  یک ماه پاره به خورشید می رسیم. آنها که در این هشت ماه دفاع مقدس در جنگ نرم به غبار دامن زدند و سرگشاده خاک بر آسمان نشاندند، بی واسطه مهر بر تمدید غیبت زدند. ما همه مان ماموریم؛ ما مامور ماه هستیم در پروژه خورشید زایی و عده ای مامور شب پرستان هستند در پروژه خورشید زدایی. پس به ما طعنه نزنید. پس به ماه طعنه نزنید. الکی ادعا نکنید که ما خورشید را قبول داریم ولی ماه را قبول نداریم. آن کس که خورشید را قبول دارد با تاریکی فالوده نمی خورد. آن کس که تحمل نور ماه را ندارد، از حرارت خورشید از عدالت خورشید خواهد سوخت. خورشید که بیاید اگر چه شب به سر می رسد و روز می آید اما هم ماه در آسمان است و هم ستاره ها. خورشید که بیاید جا برای ماه و ستاره ها تنگ نمی شود. خزعبلات نگویید. اراجیف نبافید. خورشید که بیاید جا برای شب برای شب پرستان تنگ می شود. آه که آسمان، بدون تاریکی چه قشنگ می شود. آه چه زیباست لحظه ای که  پرچم را به خورشید می دهد ماه. نه، قصه خامنه ای، قصه “پیر جوان زخم چشیده” نیست. قصه ماهِ خورشید دیده است. قصه خامنه ای، غصه صهیونیست هاست. رادیو اسرائیل چند روز پیش می گفت: رهبر مقاومت، خامنه ای است. ما چندی است با ذکر “یا ظافر” زندگی می کنیم. ای ظفر دهنده! ما شمشیرها را برای نبرد با جبهه جهانی کفر تیز کرده ایم. این روزها نگین انگشتر مولای ما از جنس “حدید” است که رویش نوشته شده “یا ظافر”. حضرت ماه  گاه با نماد راه را نشان می دهد. این چفیه ای که روی دوش مولای ماست، یعنی جنگ تمام نشده است. بصیرت داشته باشیم، حتی به پیام نگین حدید در انگشتر مولا پی خواهیم برد. حضرت علی وقتی که عزم جنگ می کرد انگشتری با نگین حدید دست می کرد؛ “و انزلنا الحدید فیه باس شدید”.

***

روزگار آزگاری است؛ خامنه ای آموزگار ماست ولی دشمن، او را بهتر از ما می شناسد.

(این متن را که در وطن امروز هم با اندکی تغییر کار شده است امروز در مراسم تجلیل از وبلاگ نویسان ۸ ماه دفاع مقدس خواندم؛ دست مریزاد می گویم به همه این عزیزان که با برگزاری این مراسم قدر افسران جنگ نرم را بزرگ داشتند. به پاس زحمات دست اندرکاران همایش ۸ ماه نبرد سایبری دست همت شان را ولو با همین خطوط می فشارم)

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. ساجد می‌گوید:

  سلام حاج حسین.
  قبلاَ چند بار خواستم بگم،از خورشید در نوشته هاتون کم یاد میشه. در حالیکه ماه پاره ی ما وقتی خیلی دلش از دوستان و یاران سابقش می گیرد به او پناه می برد( نامه به آیت الله طاهری امام جمعه اسبق اصفهان).اما این متنتان جبران نمود.
  عالی بود.
  واقعاَ آدم می مونه در وصف این همه ذوق و شعر و شعور.
  طیب الله
  برای وصل کردن این ستاره ها برای یاری ماه در فضای مجازی چاره ای بیندیشید.

 2. یاثارالله می‌گوید:

  برای سلامت رهبرمان صلوات
  ومن الله التوفیق

 3. فرزند شهید می‌گوید:

  رحمت به شیر مادر شیرزنت آقای قدیانی. پدر آمرزیده، معتادمان کردی به قطعه ۲۶، گرچه پدرم در قطعه ۲۹ منتظر خورشید است …

 4. مامان موسی می‌گوید:

  هر چند که از عملیات در فضای سایبری و نمادهای عاشورایی در آن و عجیب تر از اون شهید شدن در فضای مجازی خیلی سر در نیاوردم ولی جملات آخرتون منو سخت در فکر فرو برد که آیا تفسیرهاتون حقیقت داره؟ و ما تا این حد به پیروزی نهایی نزدیک هستیم و خبر نداریم ؟
  پس چرا آماده نیستیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 5. عاشق ولایت می‌گوید:

  دفاع امثال شما در فضای سایبری از ولایت باعث خوشحالی است امیدوارم در این را همیشه پاینده باشید

 6. مهدی ترک می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی خسته نباشی لطفا قالب وبلگت رو عوض کن مطالب اصلا خونده نمی شه . با تشکر

  ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم

 7. مرتضی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی مانند نوشته های پیشین بسیار زیبا بود.

  در پناه حق

 8. اسکندری می‌گوید:

  چقدر دلمان برای این سبک نوشته هایتان تنگ شده بود ما که هر روز روزی سه بار به سایت شما سر می زنیم تا دلتنگی هایمان را در اینجا رفع کنیم
  این فتنه کمک بزرگی کرد که مدعیان سربازی خورشید نقاب از چهره بردارند و سره از ناسره مشخص شود و ایمانهای عده ای هم در این میان پولادی تر شد تا خورشید بداند که ما اماده تر از قبل منتظر هستیم تا بیاید و جهان را از بی بصیرتیها و نامردمی ها پاک کند
  به یاد سردارشهید مبارز در راه ولی فقیه :شاید این جمعه بیاید شاید

 9. دانشجو می‌گوید:

  عزیزم فقط بسیجی ها طرفدار آقا نیستنا
  من بسیجی نیستم
  عاشق آقام
  آقا را برا خودت مصادره نکن لطفا


  مگر آقا را می شود مصادره کرد؟! تو در مورد ایشان بنویسی، من از شما تشکر می کنم و نمی گویم آقا را مصادره نکن!! از آن حرف ها زدی ها!!

 10. سلام
  بگذار همه ی آنها که برای دریدن این انقلاب دندان تیز کرده اند بدانند ما فدایی امام خامنه ای هستیم

 11. مصطفی نمازیان می‌گوید:

  بنام خدا. با مطلبی تحت عنوان”دیدید غلط کردید؟” به روزم .لطفا مطلب را کامل بخوانید و نظر دهید. منتظر بازدیدتان. یا علی

 12. ارسای می‌گوید:

  عکس نگین انگشتر آقا در مراسم افتتاح ناوشکن جماران را هم اینجا بگذار
  تو مبارز کلیپ هست

 13. مهدی می‌گوید:


  با این پستت داشتی شهیدمون میکردی که خدا الهی شهیدت کنه.
  رحم کن بابااااااااااااااااااااااااااااااااااا.

  یا حق

 14. رضا.ن می‌گوید:

  سلام

  به جرات می تونم بگم حق مطلبو شایسته ادا کردی.
  مطلبت ابر مطلب بود . بسار ماهرانه ،ببخشید استادانه قلم زدید ، دستانتان را می بوسم. دعام کن

 15. کمال می‌گوید:

  به خدا که با خواندن این مطالب اشک آدمو درمیاری خدا خیرت بده ای کاش چندتا حسین قدیانی بیشتر داشتیم مارو دیوونه کردی

 16. حسین می‌گوید:

  ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم
  چهارشنبه سوزی منتظرتان هستیم

 17. سعید می‌گوید:

  آقای قدیانی سرتون خیلی شلوغه که دیگه جواب نمی دین؟

 18. ابوذر می‌گوید:

  قلم مشتعل شده ات حکایت از دلت دارد و دل چو سوزد محرم دل ها شود…
  همیشه در مدار ماه بمانی برادر

 19. پیدای پنهان می‌گوید:

  ریگی خر کیست؟ ریگی یک الف بچه است که چون عرب ها به “گ” می گویند “غ”، تلفظ درست اش “ریغی” است

  خیلی باحال بود
  راستی پیام انگشتر اقا چیه؟

 20. سرور می‌گوید:

  یادش بخیر شهید آوینی می گفت جنگ هنوز تمام نشده است.حالا بعد از سالها شما به آن رسیدی.خدا ما را هم بیدار کند.

 21. فاطیما می‌گوید:

  نفسم تو سینه حبس شده بود
  وبلاگ شما رو از طریق گوگل ریدر دنبال می کنم،اصولا متن های طولانی حوصله ام نمی گیره بخونم.ولی وقتی شروع به خوندن متن کردم یک نفس تا آخرین حرف خوندم! ممنون
  معرکه بود
  با خوندن این متن من باهاس برم یه ذره خودمو واسه ظهور آماده کنم …………..

 22. سلمان می‌گوید:

  گر رهبرم فرمان دهد … جان را فدایش میکنیم
  .
  .
  بنفسی انت یا امام خامنه ای
  .
  .
  یاعلی

 23. دانشجوی بیدار می‌گوید:

  کافیست کمی دیگر مقاومت کنیم
  آنقدر امیدواریم که به همین زودی ها خاک پایشان را ببوسیم

 24. علی می‌گوید:

  من هم کارت بسیج ندارم اما بسیجی ام. در این دل نوشت ماه مصادره نشد. البته چرا شد! ماه به نفع همه ی منتظران خورشید مصادره شد. بسیج نام مستعار منتظران خورشید است.

 25. سمیرا می‌گوید:

  اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای

 26. مائده می‌گوید:

  هر وقت نوشته های شما رو تو فیس بوک میذارم دوستان آمریکایی مسلمان سنی مذهبم، از من میخوان که ترجمه کنم. بهشون می گم اینا قابل ترجمه نیست یا حداقل من نمی تونم ترجمه کنم. برای ترجمه قصه ماه پاره ما، غصه صهیونیست هاست ،چند تا کتاب باید نوشت…

  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/8903/B/881130-jamaran-3-38.jpg

 27. پیدای پنهان می‌گوید:

  برادر قدیانی بنده قسمت اخر وبلاگتون رو در وبلاگم استفاده کردم.

 28. اره بانو! می‌گوید:

  سلام. دقیقا همین طوره… الان تمام اتفاقات جهان متاثر از نزدیکیه ظهوره…
  هی این دکتر میگه اینا برای به تعویق انداختن ظهور جفتک میندازن!! هی مسخره میکنن!!! متاسفانه اطلاعات دشمنان امام زمان در مورد نزدیکی ظهور و روایات ائمه انگار بیشتر از شیعیانشونه!! و متاسفانه اطلاع رسانی خوبی هم در ایران صورت نمیگیره و فقط اونایی علاقه مند باشن میرن دنبالش…
  من خودم خیلی وقته دنبال این مبحث نزدیکی ظهورم. بخصوص۴-۵ ماه اخیر که دنبال مصادیق سیدخراسانی و یمانی و شعیب بن صالح رفتم! که البته خوشبختانه پیداشون کردم!!
  من که چشم امیدم بعد از خدا و امام زمان به این سه شخصیت اصلی آستانه ی ظهوره که خدا رو شکر خیلی درگیر این کپک های فراماسونری دجال نشدن و دارن وظایفشونو انجام میدن. دیدار اخیر شعیب و یمانی! از این دست…
  و بخصوص دکتر که وظایف اجرایی بیشتر بر دوششه تمام فعالیت ها و صحبت های اخیرش بیشتر در این موارده… مخصوصا که در برنامه ی پنجم گفت وظیفه ی اصلی جمهوری اسلامی زمینه سازی برای ظهوره که خیلی حال کردم با این حرف! به خدا بیشتر واسه همینه که خیلی دوستش دارم…
  در مورد انگشتر آقا هم که فکر می کنم مربوط به همین ظهور باشه… احتمالا فتنه ی سفیانی ملعون نزدیکه…! خدا خودش کمک کنه… چون وظیفه ی مقابله با سفیانی و آزادی قدس بر دوش ایرانه به رهبری سیدخراسانی و فرماندهی شعیب بن صالح شجاع و سختکوش و هوشمند!
  یا ظافر

 29. محمد می‌گوید:

  با اجازه شما از مطلبتون استفاده کردم

  http://imamkhamenei.ning.com/forum/topics/4822314:Topic:23428?xg_source=activity

 30. هنوز هیچ کس می‌گوید:

  خدا قوت…

 31. بچه شیعه می‌گوید:

  باسلام
  به نظر شما چرا در اکثر قریب به اتفاق مرورگرها علامت علاقه مندی یک ستاره ۵ پر طلایی رنگ است؟
  آیا ربطی به ستاره فراماسون ها (پنتاگرام) یا “آن علامت نحس ستاره‏ى داوود” دارد؟

 32. امین می‌گوید:

  دستت درد نکنه مثل همیشه عالی بود،دیگه نگی دیگه دل نوشت نداریما.
  جدی کل حرفای اقدس خانومو یواشکی پشت در گوش دادی؟بابا خیلی خاله زنکی.

 33. امین می‌گوید:

  تا حالا آثار هنری آقای چیز و دیده اید.
  اگر ببینید متوجه می شوید آقای رسایی چرا شکایتش را از موسوی پس گرفته
  http://amin405.blogfa.com/post-9.aspx

  سر بزنید. به لبخندش می ارزه

 34. محمد می‌گوید:

  دلمو آتیش زدی برادر.

 35. دگراندیش می‌گوید:

  سلام
  اومدیم ببینیم اینجا چه خبره این قدر مطلب طولانی بود کلاَ بی خیال شدیم.
  خلاصه نویس باشی.

 36. ن.خ می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی.از اینکه طی چند روز زیر حرفت زدی و دلنوشته هات شروع شد”خدا رو شکر”.تو رو جون مادرت فونت نوشته هاتو عوض کن.چشمهام داره میسوزه.

 37. سجاد می‌گوید:

  عالی عالی عالی
  مثل همیشه
  دست مریزاد
  http://sibhayekal.blogfa.com

 38. فاطمه می‌گوید:

  با سلام
  ممنون خیلی زیبا بود حق مطلب را ادا کردید
  برای سلامتی و طول عمر آقا دعا کنید.نمی دانم دقت کردید یا نه آقا تازگی انگار از رفتن سخن می گویند
  دعا کنید خیلی دعا کنید دعای شما به استجابت نزدیک تر است

 39. سلام بر حسین قدیانی فرزند اکبر

  سلام بر حسین قدیانی نویسنده دل نوشتی با عنوان: “من مستاجر نیستم؛ خانه ام بیت رهبری است” در روزنامه وطن امروز.

  دسترسی به او نداشتم و نمی شناسمش. خواستم بابت مطلب زیبایش به او دست مریزاد بگویم. چاره ای نداشتم غیر از این که پستی را به نام او بنویسم و از او تشکر کنم. باشد تا ببیند.

  نهضت انتظار افتخار دارد که قطعه ۲۶ در پیوندهای آن جا دارد.
  در ضمن مشتری پرو پا قرص یادداشت های بعضا طولانی شما هستم.


  ممنون از لطف تان.

 40. دوئل می‌گوید:

  حسین جان ما به اندازه کافی خراب هستیم…..خراب ترمون نکن…. سر این قلمت رو گره بزن…. نابودمون کرد داداش….

 41. رضا طالب می‌گوید:

  سلام.
  شما هم که باز گیر دادی به نیروی انتظامی. بابا نیروی انتظامی هم کم مظلوم نیست.
  اگه به بسیج و بسیجی فحش میدن لااقل شاید نتونن خیلی از لحاظ قانونی بهش گیر بدن. ولی فرمانده نیروی انتظامی تهرانو کتک میزنن بعدشم قوه قضاییه احضارشون میکنه که چرا با مردم خشونت کردین…؟!
  من فکر میکنم تو این قضایای اخیر نیروی انتظامی یکی از مظلومترین نهادها بود…

 42. عباسی می‌گوید:

  سلام
  برای من و همه بیماران دعا کنید،خدا دعای شما فرزندان با بصیرت شهید را مستجاب میکند،لطفا فراموش نکنید.

  متشکرم

 43. چغوک می‌گوید:

  آقا دمت گرم با این نوشته های توپت. چاکرتیم به مولا

 44. محمدمهدی می‌گوید:

  حسین!سخن از زبان ما می گویی…

 45. بی نام می‌گوید:

  سلام
  ممنون از اینکه توجهی به واقعه حتمی عصر کردید. به همه کسانی که از خواندن این مطلب سوالاتی راجع به رهبری و ظهور می کنند کتاب نشانه های شگفت آور آخرالزمان از محمد جواد مهری که کتاب کوچک ۸۰-۹۰ صفحه ای است را توصیه می کنم. پیش گویی بسیار جالب شاه نعمت الله ولی یکی از علمای بزرگ شیعه در این کتاب آورده شده که حکایت از نزدیک بودن طهور دارد. امید اینکه حداقل مثل حر باشیم در عاشورا.

 46. خط شکن می‌گوید:

  آقای قدیانی! کامنت قبلی ام خصوصی بود. لطف کن منتشرش نکن. فقط برای خودت بود.

 47. سجاد می‌گوید:

  آقا جون هر کی دوست داری فونتتو عوض کن مثلا بذار B Zar یا B Nazanin یا B Badr چشامون در اومد!
  راستی کیبرد یه دکمه داره به اسم Enter که بعضیا هنوز یاد نگرفتن باهاش کار کنن…

 48. ... می‌گوید:

  ممنون

 49. هیچکس می‌گوید:

  انقلاب،
  از خاکستر سوختن سیمرغ گونه‌ی
  مستضعفان و پابرهنگان متولد شد…
  روی دامن همین مستضعفان قد کشید…
  با تکیه بر دستان پینه بسته‌ی همین جماعت هم،
  به دستان امام زمان(عجل الله فرجه) می‌رسد؛
  إنشاءالله

 50. hastor/torabi می‌گوید:

  عجب تلنگری زدی

 51. من می‌گوید:

  خیلی عالی بود
  ممنون

 52. دلتنگ می‌گوید:

  اجرکم الله
  به بسیجی بودنم هر چند که اسما باشد افتخار می کنم…
  و به داشتن هموطنانی همچون شما

 53. علیرضا می‌گوید:

  خیلی با حالی به مولا .

 54. فائزه می‌گوید:

  ای فدای جگر غم زده و سوزانت
  کس ندارد خبر از غصه بی پایانت
  ای همه عشق، ببین بیعت جانبازی ما
  *انا عمار، بگو خامنه ای فرمانت

 55. مهرگان می‌گوید:

  سلام
  ظاهرا بابت طنز شما کیهان تذکر جدی دریافت کرد!!

 56. حسین می‌گوید:

  ایولا حاجی
  از دستم رفت امروز نیومدم این همایش کذا…
  یا علی مدد

 57. amin می‌گوید:

  خیلی حال کردم با نوشته ات آن موقعی که داشتی می خوندی!
  دست مریزاد !

 58. بشری می‌گوید:

  سلام
  معمولن اهل کامنت گذاشتن نیستم ،اینجا هم زیاد سر میزنم. اما امروز وقتی گفتید کامنت ها را میخونید … گفتم شاید یک دست مریزاد من هم باعث بشه که قلمتان را محکم تر بگیرید 🙂
  دست مادرتان درد نکند با این پسر تربیت کردنش.سرشون سلامت
  روح پدرتان شاد
  یاعلی

 59. داش وحید می‌گوید:

  دوستان همگی گوش کنند، میخوایم سه صلوات اینترنتی بفرستیم ، گوش دشمنان کر بشه چشمشون هم کور بشه!:

  اولی برای سلامتی و تعجیل فرج مولا آقا امام زمان (عج)
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  دومی رو برای سلامتی آقا خامنه ای (قربونش برم، من…! نفس من بیده! )
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  دومی به سلامتی همه بروبچ بسیجی اهل دل و باحال و باصفا (مثل حاج حسین خودمون)
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  سبز باشید البته از نوع علویش

  موفق باشی جاج حسین
  یاعلی مددی

 60. محمد می‌گوید:

  خداوند شفای عاجل عنایت فرماید که اینگونه کورکورانه بع بع … ننمایید

 61. amir می‌گوید:

  حال شب های عملیات در هشت ماه دفاع مقدس. یک حالی مثل حال “حاج کاظم” در “آژانس شیشه ای”
  .
  .
  .
  نکنه تو هم جبهه بودی ؟؟؟
  امسال من که رفتن جنگیدن واسه ایران بود. نه اینکه به اسم من بسیجی که الان صبح تا شب کار میکنم نون زن بچم در بیارم ، یک مشت وحشی بریزن تو خوابگاه دانشجو های بدبخت .
  تف به این حکومت
  حالا دیگه یکی مثل جناب شما هم واسه من قصه جنگ میگه. ما رزمنده ها خیلی مظلوم افتادیم ، چون که قصمون را هم تویی میگی که دستت توی خون بچه ها مونه . الله الله از این ظلم
  .
  من همه وجودم را واسه نخست وزیر امام میزارم . وقتی ما جنگ بودیم همین میر حسین این کشور و اداره کرد . هنوز هم همون با شرف مونده .


  میر حسین غلط کرد کشور را اداره کرد. کشور را خون پدر من اداره کرد. شرف و میرحسین؟ شوخی می کنی!

 62. حسام می‌گوید:

  لا حول ولا قوة الا بالله…
  کولاک کردی برادر….تا حالا متنی به این طولانی رو تا آخر نخونده بودم!

 63. مرادی می‌گوید:

  خیلی عالی بود
  واقعا معتاد این قطعه ۲۶ شده ام
  فقط ترا خدا ترا به امام زمان ترا به ……
  قالب وبلاگت را جوری تغییر بده که بشه خوند.

 64. عون می‌گوید:

  باید قلمت را بوسید و روی چشم گذاشت.
  (جوهر قلم عالم از خون هفتاد شهید نزد خداوند برتر است)
  خدا با شهدا محشورت کند و مستدام باشی بر خط ولایت.انشا الله

 65. محمد می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید از این همه کلمه! اگر ممکنه کمتر بنویس (یعنی چند بخشش کن) تا همه اش را بخوانیم بدون خستگی! خدا قوت.

 66. مرد تنها می‌گوید:

  من خاک پاتم…من دستتو میبوسم…من نوکر اون قلمتم….
  از خدا بخواه و منم میخام که قلمت پر نور باقی بمونه…..
  با نوشته هات چند ماهی هست که دارم زندگی میکنم….
  یا امام رضا..

 67. انصارالائمه می‌گوید:

  سلام رزمنده.
  خدا قوت
  ما حرفهایی از رمز عملیات را در کلام تو می یابیم.

  باز هم بنویس که خوش مینویسی.

  “الا ان نصرالله قریب”

  یاعلی

 68. در جواب مدعیان تقلب می‌گوید:

  شما فقط به یک سوال من جواب بدید ممنون میشم

  به نظر شما ادعای تقلب درست بود !!!!!!!

  اگر درست بود چرا حتی یک سند ارائه نشد ؟؟؟؟؟/

  این نکته اساسی فتنه های اخیر بود واگر مثلا ادعای میرحسین اثبات میشد شاید بتوان به او حق داد

  تازه حالا که هیچ سندی ارائه ندادند

  مثل اینکه مثلا من ادعا کنم شما یک فاحشه هستید و شما را به قتل برسانم

  اگر بتوانم اثبات کنم شاید دادگاه مرا قصاص نکند و وای به حال اینکه نتوانم اثبات کنم

  وباید قصاص شوم

 69. b می‌گوید:

  سلام به همه اونهایی که به سیاهی شب تن نمی دن و دلشون برای آزادی می تپه,
  چهارشنبه سوری آتشین امسال رو باید به جهنمی برای دولت کودتا تبدیل کنیم
  نعره کن ای سرزمین جان سپرده، نعره کن
  نعره کن ای خاک خسته , خاک گلگون نعره کن
  و یادتان باشد که هر چه هم تلاش کنیم و هر چه حماسه بیافرینیم تا صحنه های آن رو در فیلمها و عکسهامون ثبت نکنیم نتیجه اش رو نمی بینیم بلکه باید این صحنه های تاریخی را ثبت کنیم و به جهانیان هم بفهمونیم که کشوری بنام ایران در این سوی جهان وجود داره که در بند و اسارتِ مشتی آخوند متحجر قرار گرفته, ما یه گروهی هستیم امکان ارتباط با خبرگزاری ها رو داریم و از همه اون کسانی که موفق به گرفتن فیلم و عکس در چنین روزی می شن مخصوصا از استان های مازندران وگیلان و گلستان و سمنان و قزوین و اردبیل و آذربایجان غربی می خواهیم که فیلم ها و عکس هاشون رو به این ایمیل ارسال کنند:mohsen.s789@googlemail.com//faryad2010.88@gmail.com

 70. a می‌گوید:

  سلام به همه اونهایی که به سیاهی شب تن نمی دن و دلشون برای آزادی می تپه,
  چهارشنبه سوری آتشین امسال رو باید به جهنمی برای دولت کودتا تبدیل کنیم
  نعره کن ای سرزمین جان سپرده، نعره کن
  نعره کن ای خاک خسته , خاک گلگون نعره کن
  و یادتان باشد که هر چه هم تلاش کنیم و هر چه حماسه بیافرینیم تا صحنه های آن رو در فیلمها و عکسهامون ثبت نکنیم نتیجه اش رو نمی بینیم بلکه باید این صحنه های تاریخی را ثبت کنیم و به جهانیان هم بفهمونیم که کشوری بنام ایران در این سوی جهان وجود داره که در بند و اسارتِ مشتی آخوند متحجر قرار گرفته, ما یه گروهی هستیم امکان ارتباط با خبرگزاری ها رو داریم و از همه اون کسانی که موفق به گرفتن فیلم و عکس در چنین روزی می شن مخصوصا از استان های مازندران وگیلان و گلستان و سمنان و قزوین و اردبیل و آذربایجان غربی می خواهیم که فیلم ها و عکس هاشون رو به این ایمیل ارسال کنند:mohsen.s789@googlemail.com//faryad2010.88@gmail.com

 71. دلسوخته می‌گوید:

  ==============================================

  انگشتر قبلی آقا که ” شرف شمس ” باشه عوض شده و آقا این انگشتر ” حدید” رو به دست مبارک می کنند .

  در روایات داریم که امام علی(ع) در هنگام جنگها و برای پیروزی بر دشمن انگشتر حدید رو به دست می کردند و بسیاری اعتقاد دارند این تغییر انگشتری آقا حرف داره و حرفش هم اینه که شرایط بسیار سختی در پیش رو هستش خطر بزرگی که احتمالا جنگ منطقه ای باشه چون فتنه منافقین خیلی کمتر از اون هستش که آقا بخواهد اینگونه آماده باش بده.
  ==============================================

 72. دلسوخته می‌گوید:

  ==============================================

  انگشتر قبلی آقا که ” شرف شمس ” باشه عوض شده و آقا این انگشتر ” حدید” رو به دست مبارک می کنند .

  در روایات داریم که امام علی(ع) در هنگام جنگها و برای پیروزی بر دشمن انگشتر حدید رو به دست می کردند و بسیاری اعتقاد دارند این تغییر انگشتری آقا حرف داره و حرفش هم اینه که شرایط بسیار سختی در پیش رو هستش خطر بزرگی که احتمالا جنگ منطقه ای باشه چون فتنه منافقین خیلی کمتر از اون هستش که آقا بخواهد اینگونه آماده باش بده.
  ==============================================

 73. حسین می‌گوید:

  خسته نباشی ایکاش همه فرزندان شهدا مثل تو بودند

  ضمنا فکرکنم این amir در ۸ ماه دفاع مقدس قاطی بعثی های میرحسین بوده

 74. زائر شهید می‌گوید:

  این اقدس خانما زیادن.تو نت ریخته… اکثرا هم مجبورن یک نفر جور چندتا هویتو بکشه که بیشمار بودنشون بیشتر نشون داده بشه

 75. شاهد می‌گوید:

  شیعه مرتضی علی عمر هدر نمی کند **** از لحظات فرصتش صرف نظر نمی کند
  راه امیرمومنان راه خداست بی گمان ****شیعه ز راهه دیگران هیچ گذر نمی کند

  عبور از موانع ظهور با روشنگری در مورد این مترفین حرامزیست حیوان صفت

 76. سید علیرضا می‌گوید:

  سلام حاج حسین
  چند ماهی است که میهمان وبلاگت هستم . روزی چند بار بین کارهایم رفرش می کنم که ببینم مطلب جدیدی گذاشتی یا نه .
  ۲ عرض داشتم یکی نوشته وبلاگت زیباتر از وطن امروز بود خصوصا اینکه تا آنجایی که به یاد دارم علی رغم عکس انگشتر زیبای رهبر آن قسمت حذف شده بود ( البته وطن و کیهان دیروز را امروز صبح قبل از اذان صبح رسیدم بخوانم شاید اشتباه از من باشد و خواب آلودگی من ) عرض دومم در مورد شخصیت اقدس خانم هست . حس می کنم با وجود آنکه نمونه اینگونه افراد در جامعه وجود دارند ولی نمود این شخصیت در فردی مثل اقدس خانم به نظر بنده حقیر نا ملموس بود . البته این عرض آخرم با عنایت به نوشته های قوی شما است ، شاید مقداری هم ایراد بنی اسرائیلی باشه .
  در آخر از زحماتت تشکر بسیار دارم و از خداوند متعال توفیق بیشتر برایت آرزو دارم .
  و من الله التوفیق

 77. پری می‌گوید:

  سلام. اولش حواسم نبود این نوشته از شماست. دیدم خیلی طولانیه. با خودم گفتم این کیه از داداش ما تقلید کرده یه نگا به عنوانش انداختم دیدم خود خودشه
  راستی یه چیز بگم؟ اصلا اصلا حس خوبی پیدا نمیکنم وقتی عبارت “خسته مباد” رو راه به راه و مخصوصا برای بیان طنز استفاده میکنید. این عبارت منو (و مطمئنا خیلی ها رو) یاد پیام تشکر عسلی آقا بعد از راه پیمایی میندازه و نباید طعمش عوض بشه. باشه؟


  مثل من به آقا مثل گل آقاست به امام. من حتی با رهبرم هم می توانم شوخی کنم. بالاخره هر قاعده ای بک استثنا دارد.

 78. ملوان زبل! می‌گوید:

  آقا یه سوال دارم به نظر شما هرکی به ناخدا کشتی میگه جناب، ناخدا ،آقا، سرور، عظما، ولی امر مسافران کشتی
  این راهی که کشتی رو داری میبری اون راهی نیست که باهم توافق کرده بودیم موقع سوار شدن
  این راه میره طرف سخره ها…….
  ناخدا باید اونو بگیره پرتش کنه از کشتی بیرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 79. محسن می‌گوید:

  بسم رب الحسین(ع)
  غایت خلقت جهان پرورش انسان هایی است که در برابر شدائد بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کنند و حسینی شوند…
  تمام آرزویم در این لحظه این است که به واسطه این قلم جسورانه فیض شهادت نصیبتان شود.
  توفیق گریه کردن بر امام عشق چند وقتی است از حقیر سلب شده و دانشگاه و درس بهانه ای شده برای نرفتن به هیئت و سینه نزدن برای ارباب…
  حاج حسین آقا بنده شما را نمی شناسم اما قدر خودت را بدان و صدقه نذر کن.
  اشک مردم را درآوردن در راه احیای راه شهدا و راه سالار شهدا بهشت را بر آدم واجب می کند.
  ما را از نظرات خود محروم نکن.
  یا علمدار.

 80. سوده می‌گوید:

  سلام.احسنت به این قلم زیبا.حسابی اشکمون رو درآوردین برادر. راستی من هم مثل اون دوست دیگه بسیجی نیستم اما فدایی آقام.

 81. بابا می‌گوید:

  عالی بود
  دمت گرم عشقی

 82. سلام حسین جان.خوب هستی؟دو روز تمام است که گوشی ات خاموش است.هر چقدر تماس گرفتم که سوالی را راجع به مطالبم ازت بپرسم گفت:مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.
  حسین جان،از دستت ناراحتم به شدت.بسیجی و اسلحه کشیدن روی مردم؟دست شما درد نکند.این بود مرام بچه های شهید؟.من فرزند شهید نیستم ولی شب قبل از چاپ مطلبت که ناراحت بهت زنگ زدم و گفتم:بچه های شهید،بچه های شهید به خاطر همین گر گرفتن تو و شیشه شکستند بود.دمت گرم،جوابش را خوب دادی،اما این راهش نبود.راستی تو مگر اسلحه داری؟آخر در مطلبت گفتی،مادرم گفت: من از این اسلحه کشیدن روی مردم راضی نیستم.
  جگرم خنک شد وقتی جوابش را دادی.وقتی به سخره گرفتی حرف هایشان را.
  حسین جان؛دشمنان این مرز و بوم و طرفدار دموکراسی آن ور آبی ها از تشبیه هایت سخت سوخته اند.ماه پاره را زیبا آمدی.به قول پویا:آوردم،یعنی حال کردم.میزون شدم وقتی نوشتی:مولای ما این ماه پاره ما شکارچی ۲۵۰۰ ماهواره جاسوسی است در آسمان.به تازگی یکی از این شب نامه هایی به درد زیر میوه های یخچال گذاشتن و شیشه پاک کردن می خورد را خواندم.آمپرم چسبید.شدم حال تو.آب روغن قاطی کردم.به مادرم گفتم:عجیب است که حسین چگونه انقدر مطالبش گیرا است.من شک دارم که این نوشته ها برای حسین باشد.تیپ و قیافه اش به نویسنده ای با این قدرت نمی خورد.مادرم بعضی موقع ها جواب هایی میدهد که حتی آقای ازغدی را هم ناک اوت کند.گفت:حسین زجر ۲۰ ساله ای که کشیده و ۲۰ سالی که دم نزده را دارد یک باره بیرون میریزد.و من نا امید شدم که بخواهم با تو رقابت داشته باشم.هر چه باشد ۲۰ سال جلو تر از منی.دمت گرم باشد،اما پر درد نه.البته از شیوایی مطالبت کم مباد.
  بگذریم.سری به وبلاگ من هم که نزدی و نظر نگزاشتی.راستی دوباره بد جور میل دیدنت به دلم رسوخ کرده.حرف های من را به نوعی دیگر بیان میکنی.انشا … میام به دیدارت.
  موفق باشی.

 83. حیات باطنی می‌گوید:

  همه چیز، ابزار مبارزه
  غرب برای مبارزه با انقلاب اسلامی لازم نیست که حتما روی به مقابله‌ی سیاسی و نظامی بیاورد

  همه چیز

  مشروط بر آنکه بتواند مردم را از اسلام غافل کند

  یک ابزار مبارزه است…

 84. مرتضی می‌گوید:

  سلام زیبا نوشتی امیدوارم همیشه قلمت همچون شمشیزت برنده بماند
  سلامتی امام سید علی خامنه ای صلوات

 85. علی علوی می‌گوید:

  سلام
  وب زیبایی دارین
  اگه مایل به تبادل لینک هستی بهم خبر بده
  خوشحال میشم
  یا علی

 86. عدالتخواه می‌گوید:

  سلام
  مواظب باش مشتری هنرت ادم های بی هنر نشن با صدای خودت خیلی جذاب تر بود!!!
  والعاقبة للمتقین

 87. ali می‌گوید:

  حکم اعدام یک جوان ایرانی به فتوای مکارم شیرازی .

  خبر را پخش کنید
  http://www.kaleme.com/1388/12/11/klm-12996

 88. منتظرالامام می‌گوید:

  یاظافرعجل لولیک الظفرولشیعته الفرج خداخیرت بده برادر.یاعلی.

 89. p می‌گوید:

  آقا اگه ۴ سال قبل از انقلاب یه کشوری مثل شوروی یا……. به ایران حمله میکرد آیا مانند امروز وظیفه خود میدانستید که اسلحه به دست بگیرید و از کشور دفاع کنید؟
  اگر جواب شما بلی هست اگر حکومت وقت(پادشاهی) خون شما و امثال شما را به حساب مشروعیت خود میگذاشت و هر مسلمان معترض و منتقد را به جرم پایمال کردن خون شهدا سرکوب میکرد وظیفه چه بود؟


  ما زرنگیم؛ با یک دست شوروی و با یک دست خود شاه را بیرون می کردیم؛ با رمز الله اکبر خمینی رهبر

 90. مهرداد می‌گوید:

  خیلی جالب و تاثیر گذار بود.
  درود بر شرفتان

 91. majid می‌گوید:

  مطلب جالب اما طولانیی بود اما به هر حل دستتان درد نکنه

 92. حسین می‌گوید:

  سلام
  خیلی دوست داشتم تا آخرش رو بخونم ولی خیلی طولانی بود. آقا به جای اینکه اینقدر حرف بزنی برو یک کم فقه و اصول بخون. یه سوال: احساس می کنم عقاید شما بیش از اینکه تابع عقل باشه تایع احساساته. مثلاً همین ارادتتون به ماه پاره. اصلاً رنگ و بوی عقلانیت نمیده. البته شما حق داری به عقایدت از هر بابی که می پسندی نزدیک شی، ولی منطقاً حق نداری عقاید برخاسته از احساساتتو لازم الاجرا بدونی.

 93. هموطن می‌گوید:

  ما راه شیخ موبایل دار
  ما راه بسیجی فایل دار
  ما راه نهضت حسین
  ما راه فرودگاه خمین
  ما راه رهبر صوفی
  ما راه تایپ کوفی
  ماراه حامله باکره
  ما راه شهید زنده
  ما راه اسفالت سوراخ
  ما راه لذت اخ

 94. حبیب می‌گوید:

  تو جنگ همه مردم ایران بودن ، خصوصا طبقات پایین جامعه . چند تا خونواده ایرانی رو میشناسین که یکی از اقوام نزدیک یا دورشون شهید یا اسیر یا رزمنده نبوده باشه ؟!!
  مشکل اینجاس که بعد از جنگ ، رزمنده های واقعی رفتن به کنج عزلت و یه عده فرصت طلب شدن سردار و سالار و… همینا شدن حاجی و مدیر و مدیر عامل و عضو هیدت مدیره و … و پول به جیب خودشون و چوب به استین مردم بدبخت کردندو…

 95. منتظر می‌گوید:

  سلام حسین جان
  آقا نوکرتم قلمت طلا
  در پناه خدا باشی
  من این متن رو از زبون خودت تو همایش شنیدم عالی بود

  همه ما فدای امام خامنه ای

 96. زیبا می‌گوید:

  سلام
  من برای اولین بار نوشته های شما می خوانم
  من بسیجی نیستم
  ولی عاشق رهبرم
  عاشق روح بسیجی هستم
  واقعا زیبا بود

 97. مهدی می‌گوید:

  در مورد حزب الله لبنان به نظر میرسه به نعل میزنی
  نشنیدم هیچ احمقی بگه اسلام اونا نابه و اسلام ما نه
  اینکه رهبر حزب الله پاشه بیاد اینجا و دست رهبر مارو ببوسه همونقد که بزرگی رهبر مارو میرسونه، بزرگواری سید حسن رو هم نشون میده

 98. اتوپیا می‌گوید:

  طیب الله انفسکم….

 99. حسن می‌گوید:

  سلام
  ممنون از دل نوشته‏های دلنشینتان
  اگر امکان دارد فایل صوتی دلنوشته‏ها را هم با صدای زیبای خودتان برای دانلود قرا دهید.
  التماس دعا

 100. زمان می‌گوید:

  شبکه خبری زمان افتتاح شد

  همزمان با فرارسیدن میلاد مسعود حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق امام صداقت(ع) به طور رسمی شبکه خبری زمان با حضور تعدادی از چهره های رسانه ای کشور افتتاح گردید.

  شبکه خبری زمان با در نظر گرفتن چارچوب اساسی جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به ولایت فقیه ونظام اسلامی در راستای حفظ منافع ان از امروز در شش قسمت سیاسی – اجتماعی و حوادث – اقتصادی – ورزشی – علمی و مذهبی فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.
  امیدواریم به برکت این روز فرخنده بتوانیم در راستای اطلاع رسانی درست و مستقل موفق باشیم.

  علاقمندان می توانند برای دسترسی به شبکه خبری زمان، به این آدرس مراجعه نمایند.
  http://www.ZAMANNEWS.ir

 101. علی می‌گوید:

  خزعبلات نگویید. اراجیف نبافید.

 102. ساناز می‌گوید:

  نوشته هات واقعا زیباست وتاثیر گذار ولی بعضی از کلماتت مناسب این نوشته های زیبا نیست

 103. javad می‌گوید:

  زیبایی کلامت مراشاد کرد
  متشکرم
  هرجا هم بروم آن را خواهم گفت

 104. یک دانشجو می‌گوید:

  سالهاست کارت بسیج ندارم فکر می کنم راهنمایی بودم که آخرین کارت بسیجم صادر شد. الان دیگر دارند از همه دورههای دانشگاه می اندازندم بیرون قراره به زودی حمله کنند ومن هم باید دفاع کنم اما هنوز خودم را یواشکی بیسجی می دانم. یواشکی برای این که فکر نمی کنم شایستگی آن را داشته باشم اما در همه درگیریهای یا شاید تقریبا همه درگیری های این چند ماهه حضور داشتم
  خدا به شما قوت بدهد. بدانید که اهل حق هر چند کم باشند اما بابرکت هستند و اهل باطل هر چه زیاد کم قایده و بی برکت.
  چه رسد به این که اکنون در ایران شما اهل حق بیشتر از اهالی باطل شده اید.
  شکر خدا

 105. احسان می‌گوید:

  دوست دارم شرعی……!!!!!مرگ بر ضد ولایت فقیه

 106. خاک کف پای محبان امیرالمومنین(ع) می‌گوید:

  اولا انگشتر مولاتون شرف شمسه نه حدید
  ثانیا” همه علمای ایران و شیعه و سنی هجمع بشند خاک کف پای اباذر امیرامومنین هم نمی شوند ، آنوقت شما به چه جراتی سر هر چیز هیچ و پوچی این آقا رو با امیرامومنین مقایسه می کنید؟؟!!!
  این همه سال با اعتقادات مردم به اسم جامعه اسلامی برازی کردید بس نیست؟
  یک دقیقه از تو محیط و کار و خونتون بیاید تو اجتماع و محیط دانشگاه خوب نگاه کنید
  با اعتقادات همون هم نسلی های همت و آوینی و باکری چنان بازی شده که خدا و پیغمبر هم قبول ندارند!!!! تا کی به اسم اسلام و حکومت اسلامی می خواهند رو کثافت کاری ها و حرس برای بقاشون سرپوش بذارند
  خدایا صاحب امر (عج) ما را برسان
  الا لعنت الله علی القوم الظالمین
  یا علی مدد


  آخه تو از انگشتر آقای ما چی سر در میاری؟ علی هم به اسم اسلام همه خوارج را به درک واصل کرد؛ خامنه ای حکم بدهد ما هم همان کار علی را می کنیم. پس شما زنده بودن تان را عجالتا فدای صبر سید علی هستید.

 107. محمد صادق کریمی می‌گوید:

  سلام؛
  خدا قوت؛
  همین؛

 108. بسیجی دانشجو می‌گوید:

  سلام

  با فرازهایی از وصیت نامه ی کروبی در خدمتم
  یا علی

 109. رهدار می‌گوید:

  سلام حسین جان.
  خدا خیرت بده،تا میتونی از این نعمت قلمی که خدا بهت داده استفاده کن.خدا حفظت کنه.
  راستی یه فاتحه هم برا بابا فرستادم
  یا علی.

 110. یاسین می‌گوید:

  زیبا بود
  و زیبنده
  و البته رسا و بلیغ
  همسنگر عزیز
  همیشه پایدار و مستدام باشی
  در همایشتان نبودم، اما دلم پیش شما بود
  در هشت ماه جنگ سایبری‌تان هم فقط دو هفته‌ای سهیم بودیم!
  اما اکنون تازه‌نفس و آماده در سنگریم!
  به سنگر حقیقت محض هم سرکی بزنید
  جای شما هم خالی‌است…

 111. بنده می‌گوید:

  سلام
  عالی بود .اجرکم عندالله

 112. سیدرضا می‌گوید:

  سلام
  این عمار، ببیند که علی تنهانیست؟
  یاعلی

 113. روشنگر می‌گوید:

  نه برادر
  منصفانه نگفتی
  آن کس که حدید نازل فرمود خودش فرمود که رحمت ام بر غضب ام سبقت دارد
  کسی که بعد از زدن با باتوم میخندد شیعه علی است؟!!!
  کسی که به شیوه یزیدیان ده نفره مسلح به پیرمرد غیر مسلح حمله میکند شیعه علی است؟
  آیا رهبر معظم پیروانی چنین دارد؟!
  براستی ضد ولایت فقیه امروز کیست؟!
  آیا مقام ولایت امروز امر میکند که به شیوه یزیدیان و سلوک یزیدیان متوسل شوید؟!
  آیا آنهمه سالها عاشورا را زنده نگه داشتن یعنی اینکه :
  در اوج خشم و احساسات سلوک حسینی و علوی را قطعه قطعه کنیم؟!!!!!!
  براستی هدف چیست؟
  و شیعه واقعی مولا علی کدام است؟


  همه خوارجی که علی در نهروان کشت مسلمان و ارواح عمه شان در خط پیامبر بودند. یزیدیان امروز آشوب گران عاشورا بودند.

 114. علی عابدی می‌گوید:

  فقط میتونم بگم عاشق سربازان ولایتم چه از نوع سایبری و چه از انواع دیگه ما که لیاقت سربازی مستقیم اقا را نداریم ولی ارزو داریم جزو سیاهی لشگر این خیل کربلاییان باشیم خدا قوت عزت مستدام.

 115. سینا می‌گوید:

  سلام دوست خوبم مطلبت خیلی با حال بود لینکت کردم

 116. حسینی می‌گوید:

  سلام علیکم اگر وقت کردید لطفا صحبتهای همسر شهید مهدی باکری را بیاورید تا بدانم که بسیج دانشگاه شریف برای چه از ایشان تقدیر کرده است چون هرچه جستجو کردم به در بسته خوردم

 117. n می‌گوید:

  حسین قدیانی کیه که اینقدر بهش گیر دادن، اینا یه مشت عقده‌این که میخوان دیده بشن، نظام عوض بشه همین میره تو نایت کلاب استریپ‌تیز میکنه تا دیده بشه، برا همین نباید باهاش کار داشت تا دق کنه

 118. ارمیا ایرانی می‌گوید:

  آقای قدیانی خیلی عالی بود.
  با چند روز تاخیر از حضورتان در همایش ۸ ماه دفاع مقدس تشکر میکنم.
  خدا قوت

 119. محمود می‌گوید:

  سلام
  برادر عزیز هنر متعهدتان تکان دهنده است خداراشکر با عمارهایی مانند شما هستند تا پاسخگوی شبهات عمروعاص های این دوران باشند خداوند امثال شما را برای رهبرمان و نظام اسلامی حفظ کند

 120. حمید رضا می‌گوید:

  سلام
  من نه بسیجی ام نه سپاهی من یه دانشجوی ساده ام ولی عاشق آقا می خواستم بگم اگه آقا(سید خراسانی) لب تر کنه شاهرگمو به عشقش میدم و این لجن و دار و دستشو از دم تیغ می گذرونم در ضمن خیلی با حال بود
  خدایا ما که ماه رو داریم خورشیدم به ما بده.

 121. گلبرگ مغرور می‌گوید:

  سلام رزمنده-چقدر این جمله رو دوست دارم-

  راستش مطلبتو چهار ژنج بار خوندم هر بار چیز جدید از توش پیدا کردم
  افریننننننننننننننننننننننننننننننننن
  من خیبری نیستم اما خیبری ها را دوست دارم
  شما خیبری ها دعا کنید ما هم خیبری شویم

  کاش همسر سردار خیبر هم می فهمید که خیبری بودن یعنی چه
  و ای کاش این خاکستری ها می فهمیدند که که شناخت سردار خیبر از روی حرفهایش است نه از چهره همسرش
  سر این خیبری بودن دلم شکست برایم عجیب بود
  راستی چه نگاه جالبی داشتی نسبت به کتاب قانون هرگز این نگاه را به اخر فیلم نداشت
  قسمت ریغی بسیار جذاب بود
  راستش یک مقایسه ای کردم وب خودم با تو دیدم وا اسفااااااااااااااااااا
  به قول تو چه جلافتها با چه روئی وبلاگ زدم
  چه کنیم برادر ما سیاه لشگریم
  پدر ما هم در برابر پدر شما سیاه لشگر بود

  التماس دعا داریم
  به وبلاگ ما هم سر بزنپروئی تا چه حد؟؟؟؟؟؟؟

 122. گلبرگ مغرور می‌گوید:

  یکی از رفقات نوشته بود داری عقده های ۲۰ یاله را بیرون می ریزی باهاش موافقم گرچه نمی شناسمت وقتی اون نظر خوندم یادم به شعری افتاد که قسمتی ش را برایت می گذارم شاید خونده باشی شاید هم نخونده باشی اما من شیفته این شعرم
  به پسرم دروغ نگویید
  به پسرم واقعیت را بگویید
  بگذارید قلب کوچک پسرم ترک بردارد
  و نفرت همیشه از استعمار در ان ریشه بدواند
  بگذارید پسرم بداند
  که چرا عکس پدرش را بزرگ کرده اند
  چرا مادرش دیگر نخواهد خندید
  چرا گونه های مادر بزرگش همیشه خیس است
  چرا پدر بزرگش عصا به دست گرفته
  چرا عموهایش محبتی بیش از پیش به او داند
  و چا پدرش دیگر به خانه باز نمی گردد
  به پسرم واقعیت را بگویید
  می خواهم پسرم دشمن را بشناسد
  استعمار را بشناسد
  امپریالسم را بشناسد
  می خواهم پسرم هر روز کنار دیوار بایستد
  قدش را اندازه بگیرد
  هر روز شناسنامه اش را ورزق بزند
  هر روز فانسقه پدرش را ببندد
  هر روز پوتین پدرش را امتحان کند
  هر روز با قمقمه پدرش اب بخورد
  هر روز اسلحه پدرش را روغن کاری کند
  هر روز بزرگ شدن دستهایش را تماشا کند
  و هر روز بی تاب روزی باشد که انقدر بزرگ شود
  تا برخیزد
  و قدم در راهی بگذارد
  که در انتهای ان
  پدرش با لبخندی غرور آفرین
  چشم انتظار دیدار حماسی اوست
  می خواهم مسلسلی که از دست من افتاده است
  پسرم ان را بردارد
  و مسلسلی که از دست پسرم می افتد
  پسرانی دیگر ان را بردارند
  تا روزی که زانوان استعمار برخاک بنشیند
  و ستون فقرات امپریالیسم

 123. گلبرگ مغرور می‌گوید:

  ادامه…
  در هم فرو بریزد
  به پسرم دروغ نگویید
  نمی خواهم رویاهای دروغین
  چشمان پسرم را ببندد
  و جهت افتاب را از او بگیرد
  تا استعمار زنجیری را که بر پای پدرم بسته بود
  اینک بر پای پسرم بنشاند
  و باری را که بر دوش پدرم کشانده بود
  اینک بر شانه پسرم بنشاند

  نمی خواهم ازادی پسرم
  قربانی نیرنگ جهانخواران باشد
  بگذارید پسرم به جای توپ
  نارنجک را بیاموزد
  به جای ترانه
  سرود مبارزه را بیاموزد
  به جای زمزمه
  فریاد را بیاموزد
  و به جای جغرافیای جهان
  جهان خواران را بیاموزد
  بگذارید کلاس درس پسرم
  گستره وسیع کشوری باشد
  که معلم بزرگ ان
  انقلاب خون رنگی است
  که تیشه بر ریشه استعمار نشانده است
  بگذارید تخته سیاه کلاس پسرم
  دیوار تمام کوچه ها و خیابانهایی باشد
  که بی شمار شهیدان انقلاب
  با خون
  راز بزرگ هستی را بر ان نوشته اند
  به پسرم دروغ نگویید
  شادیهای کوچک مظلومیت را از او پس بگیرید
  تا نفرتی بزرگ
  از ظلمی بزرگ
  در او ریشه بگیرد
  رکود رخوت مرداب های رویاهای دروغین ا از او پس بگیرید
  تا پسرم جاری شود
  رودی ستیزنده و خشماگین
  روبنده خاشاک
  کوبنده صخره ها
  و اندیشناک دریا
  بگذارید پسرم عمق بیابد
  متلاطم شود
  و خواب و بیداریش در طوفان بگذرد
  رکود رخوت مرداب های رویاهای دروغین را از او پس بگیرید
  بگذارید پسرم به دریا بیندیشد

 124. روح اله گلکار می‌گوید:

  حسین جان منم فرزند شهیدم و نو شته هات رو خیلی دوست دارم اگه میشد یک آماری میگرفتیم که خانواده شهدا با کی هستن یک تو دهنی به اینا میزدیم من هرچی رفیق فرزند شهید و خانواده شهید دارم از اینا متنفرن نمیدونم چرا دوست دارن ذات لجنشون را به ما مچسبونن وبگن خانواده شهدا با ما هستن

 125. پس چرا کامنت منو تأیید نکردی!!!!!!!!!!!!

 126. سعید صفری می‌گوید:

  سلام و درود بر همت بلند بسیج و نیروی انتظامی
  وارد جزئیات نمیشود اما یک نکته را بعرض میرسانم :
  رئیس جمهور مظلوم ما در سخنانی همین اواخر فرمودند دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران بر سر منافع اقتصادی و نظامی و منطقه ای نیست اینها یک پرژه مذهبی را دنبال میکنند که از یارده سبتامبر بطور جدی کلید خورده است و قضیه خاورمیانه بزرگ نیز ادامه همان پرژه مذهبی مسیحیان صهیونیم میباشد.
  بله دوستان تمام ماجرا همین است ایشان از جریان ظهور خورشید عالم میهراسند ،
  اینان از ما بهتر میداند کجا دنبال خورشید باشند
  کمی دقت در حوادث چند سال اخیر جهان و منطقه اثبات این فرمایشات ریاست جمهور است
  حمله به حزب الله(نه لبنان)
  حمله به شیعیان مدینه و در حسر کردن بندگان خدا
  حمله به شیعیان مصر و زندان و شکنجه کردند آان
  حمله به عراق و افغانستان برای تنگ کردن حلقه محاصره ایران و این آخری حمله به شمال یمن
  چند سال پیش که خبرنگاران ایرانی را در عراق بازداشت کرده بودند شنیدم بازجو های آمریاکیی از زندانیان در باره محل اختفاء مهدی (عج) سوال میکردند در آن زمان خندیدم ولی امروز فهمیدم اینان میدانند دنبال چه هستند و خطر را حس کرده اند دریغا که شیعیان ظهور را حس نکردند
  ماه پاره ما امام خامنه ای در پس کلمات عارفانه خود بار ها متذکر امر ظهور خورشید گردیده اند
  ولی دریغ و صد حسرت از شیعیان بی خبر
  ایشان آبروی خود را در نماز جمعه تهران فدای ظهور خورشید کردند ولی هزار دریغ از بیخبری شیعه
  مولای ما ما را بصیرتی ده تا بشناسیمت و بپایت قربانی شویم و از سربازان سید خراسانی باشیم و با خونمان مقدمه ظهورت گردیم شاید حسرت دیدار شهدا نجات بخش ما گردد وگر نه خود بی مایه فتیریم
  پدری از نسل اول

 127. وزوایی می‌گوید:

  اشکمو دراوردی

 128. محمد می‌گوید:

  نمیدانم چرا هرچه نوشته هایت را بیشتر میخوانم بیشتر بر این عقیده استوار میشوم که بسیار آدمی بذدل و ترسو هستی
  اصلا” تعجب نکن بخدا قسم این را نه از سر بغض و نه از سر کینه میگویم
  شاید خیلی ها متوجه این موضوع نشوند ولی خودت بیشتر از هر کسی حتی خود من این را میدانی!!!
  بخدا قسم اولین بار چند روز پیش نوشته هایت را از طریق یک وبلاگ خواندم و هیچگونه آشنایی قبلی هم با شما ندارم ولی برادر باور کن از اعماق نوشته هایت کاملا” بوی ترس عجیبی که وجودت را فرا گرفته به مشام میرسد برای همین هم اینهمه خودت را به در و دیوار میکوبی و ادای آدمهای بی کله را درمی آوری

 129. محمد می‌گوید:

  دمت گرم و سرت خوش!
  آبی خنک بر جگر سوخته مان رساندی و حالمان آوردی!
  خدا به همه شما عزیزان خیر دنیا و آخرت دهد.

 130. محمد (یک محمد دیگر) می‌گوید:

  سلام
  دوستان در نظرات از انگشتر حدید آقا پرسیده بودند… گفتم من باب این مسئله نقلی بکنم:
  حضرت امیر المومنین علیه السلام در زمان جنگ چنین انگشتری به دست میکردند، که سختی صدر و هیبت و اقتدار را به همراه میآورد و برای دوره ی سختی و جنگ است…
  و رفقا، فتنه ی اول در حال اتمام است، فتنه ی دوم آغاز خواهد شد، فتنه ای که با مرگ آقا می رسد. دعا کنید خدا بهترین خیر را در این فتنه برای رشد خواهان قرار دهد.
  و آقا هم به همین دلیل از رفتن میگویند…
  دعای غریق را فراموش نکنید که برای همین دوره هاست:
  “یا الله و با رحمن و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبّت قلوبنا علی دینک”
  التماس دعا
  خدا به نویسنده ی این پست هم بهترین خیر را عطا کند.

 131. سید احمد می‌گوید:

  بسم رب الشهدا
  سلام داداش
  البته اگه لیاقت برادری باشما رو داشته باشم باید بگم که واقعا امیدوارم کردی.این نوشته باعث شد منم به فکر اعزام بیفتم.البته اعزام به خط مقدم جبهه ی جنگ مجازی!

  فقط سید علی
  التماس دعا

 132. پرنده می‌گوید:

  سلام.دیشب برای اولین بار وبلاگتون رو دیدم.راستش خبر عوض شدن انگشتر رهبری رو خواهرم در اردوی جنوب شنیده بود و باقی ماجرا روبه خود بچه ها سپرده بودن که پیدا کنن ما هم سرچیدیم به وبلاگ شمارسیدیم . اول در یک نگاه غر زدم که “ای بابا کمتر می نوشتی تا زودتر بخونم” سیو کردم و امروزخوندم .محشر بود اما چرا کم بود کاش اینجا رو هم مثه سخنرانی حاج سعید قبل رفتن به جنوب پیدا کرده بودم تا توی اتوبوس در موردش بحث می کردیم و به بچه ها ادرسشو می دادم افسوس
  عالی بود موفق باشین
  اللهم احفظ قائدنا خامنه ای

 133. ......... می‌گوید:

  [گل]

 134. ......... می‌گوید:

  :))

 135. حنظله می‌گوید:

  احسنت.طیب الله.ماشاءالله
  قسمت های “آژانسی” اش هم ، خیلی خوب در آمده
  در کل فوق العاده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.