بایگانی ماهیانه: ژانویه 2018

آری! تقصیر خامنه‌ای است…

ح‌سین ق‌دیانی ۱۱ دی ۱۳۹۶ سلام حضرت آقا می‌خواهم برای‌تان قصه‌ای تعریف کنم؛ جنگ که شد همسایه‌ی روبرویی ما می‌گفت؛ تقصیر خمینی است! و پدر که پر کشید همسایه‌ی آن‌وری هم همین عقیده را داشت؛ تقصیر خمینی است! ما اما … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صفحه اصلی | یک دیدگاه