مجلس، شعبه ای از کجاست؟!

یکم: آیا مجلس شورای اسلامی، آنطور که بعضی ها ادعا می کنند، «شعبه ای از بیت رهبری» است؟! این را رهبر یا دفتر ایشان خواسته اند، یا نمایندگان مجلس، به بهانه ولایت پذیری، برای هر نفسی که می کشند، از «آقا» کسب تکلیف می کنند؟! اما گیرم که این ادعا، دروغ باشد؛ آیا فرد خاطی نباید به دلیل این «افترای بزرگ»، مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد؟! و آیا حضرت مدعی العموم، تکلیفی در این موارد ندارد؟! به راستی! حد و مرز آزادی بیان در نظام ما کجاست و چگونه ترسیم می شود که سید شهیدان اهل قلم، مجبور شد بگوید: در جمهوری اسلامی، آزادی برای همه هست، الا حزب اللهی ها؟! آیا در نظام جمهوری اسلامی، رهبر، بیت رهبری و کلیت نهاد مجلس، مثلا اندازه رئیس محترم مجلس، منزلت ندارند که نقد دومی، مستوجب بازداشت است، لیکن درباره اولی، خیلی راحت می توانی ادعا کنی که شعبه ای از دفتر رهبری است، مجلس؟!

دوم: هم الان در ۳ روزنامه مشغول کارم، اما در این همه سال، شمار روزنامه هایی که از چپ و راست، در آن خبرنگاری و روزنامه نگاری کرده ام، متاسفانه یا خوشبختانه از عدد انگشتان ۲ دست، فراتر رفته! این، البته به جز همکاری ام با هفته نامه ها و رسانه های فضای مجازی است. اعتراف می کنم و مدیران مسئول و سردبیران این رسانه ها را «شاهد» می گیرم که کمترین زنگ ها و تماس ها، بابت تذکر و تنبه، از سوی «بیت رهبری» بوده. چیزی نزدیک به عدد صفر! دستگاه قضایی و مجلس و دولت و فلان نهاد و بهمان ارگان، گاه گداری البته زنگی به تکذیب و تذکر زده اند که گاه، محق بوده و گاه نبوده اند، اما از سوی دفتر ولی امر، نه امر خاصی بوده و نه نهی ویژه ای. آیا «روزنامه های زنجیره ای» که هنوز هم زنجیره ای اند، می توانند در عین اینکه شعبه ای از دفتر رهبری باشند، پایگاه دشمن هم باقی بمانند؟! قصه دیگر رسانه ها نیز، صرف نظر از خط و مشی شان، قطعا همین است. منتهای مراتب، هر جا رهبر عزیز خواسته باشند تذکری به رسانه ها بدهند، اغلب، خلاصه شده در یک «بیان عمومی»، و در منظر همه ملت. در این باب، گذشته از شان «آقا» و جایگاه بیت ایشان، که اساسا بسی بالاتر از خط کش گذاشتن روی مطالب رسانه هاست، باید اندازه چند مثنوی، از آزادی جراید در این نظام الهی سخن گفت. جرایدی که در کمال آزادی، نقل قول می کنند حرف بعضی ها را که مجلس، شعبه ای از بیت رهبری است!!

سوم: قطعا نقش رسانه ها در آرایش و ویرایش افکار عمومی، بسیار مهم تر از نقش مجلس است. آنکه مجلس را شعبه ای از دفتر رهبری می داند، لابد و به طریق اولی، باید بپذیرد که رسانه ها نیز شعبه ای از دفتر رهبرند، اما چه دروغ است همه این ادعاهای پوچ و بی اساس.

چهارم: در تاریخ جمهوری اسلامی، هیچ مجلسی، شعبه ای از دفتر رهبری نبوده. نه زمان امام و نه امروز. مجلس، شعبه ای از شعبات متعدد مردمسالاری دینی در نظام ماست که مقبولیتش را از رای مردم، اما شرعیتش را از تایید ولی فقیه می گیرد. این مهم، بسی فرق دارد با اینکه ما برداریم و ادعا کنیم، مجلس، شعبه ای از دفتر رهبری است. نه مجلس و دولت که انتخابی اند، حتی نهادهای انتصابی، نظیر دستگاه قضایی و صدا و سیما هم شعبه ای از دفتر ولی فقیه نیستند و نمی توانند باشند. کشاندن بحث ولایت و ولایت پذیری، به «شبهه شعبه» از آن دست کج فهمی هایی است که البته مسبوق به سابقه است در شبهه آفرینان.

پنجم: مجلس هشتم اصول گرایان، حتما از مجلس ششم اصلاح طلبان، کارنامه بهتری داشته. با این همه گوش دادن به فرامین ولی فقیه، بسی تفاوت دارد با  اینکه ما مدعی شویم مجلس، شعبه ای از دفتر ولی فقیه است. نگارنده، مجالس ششم و هشتم و کلا ادوار مجلس را، جملگی با هم و به یک اندازه، مستقل از دفتر رهبری می دانم، هر چند کتمان نمی کنم، مجلسی ممکن است به راه ملت و ولایت، نزدیک تر باشد از مجلسی دیگر. همچنان که دولتی از دولت دیگر.

ششم: مهم تر از این حرف ها، شاید تبیین و تفسیر رابطه مجلس باشد با حکومت یا حتی دولت. چندی است بعضی اصلاح طلبان یا منتقدین، در داخل، عنوان «وکیل الدوله» را طرح می کنند و در ادامه همین روند، اپوزیسیون خارج نشین، پرده از عنوان «وکیل الحکومه» برمی دارد! این شبهات، همگی با هم، نشانی غلط دادن است. مجلس، جزیره جدا افتاده ای از جمهوری اسلامی نیست و مثل دولت، ذیل همین نظام تعریف می شود. وظیفه نماینده در مجلس، نه «خصم الدوله» شدن است، نه «وکیل الدوله» بودن. مجلس البته از دولت، مستقل است، اما نهادی وابسته به جمهوری اسلامی است و از حکومت، مستقل نیست، چه اینکه مدیون همین حکومت است و الا روزگار ماضی هم بود که نماینده مجلس ما را، سفارت خانه های دول خارجی معین می کردند. مجلس، در جمهوری اسلامی، نیامده به جنگ دولت، بلکه آمده برای موزون تر کردن آهنگ حکومت، در ۲ باب وضع قانون و نظارت. معنای نظارت اما نه رقابت است و نه عداوت.

هفتم: آیا بهتر نیست به جای سخنرانی در مذمت وکیله الدوله شدن یا حتی نکوهش خصم الدوله بودن، صادقانه بگوییم که دست قوای مقننه و مجریه، در حل مشکلات مردم، و حرکت در جهت پیشرفت و عدالت، باید در دست هم باشد؟! این اگر اسمش، وکیل الدوله شدن است، از آنجا که هم برای مردم و هم برای نظام، سود دارد، حتما چیز خوبی است! از آن طرف، اگر اسم نظارت حرفه ای نمایندگان بر قوه مجریه، خصم الدوله بودن است، این هم چیز خوبی است! گیر کار مجلس اما، این اسامی نیست، معانی مستتر در ورای این اسامی است.

هشتم: مردم با هزار و یک امید، نماینده به مجلس می فرستند، همچنان که با هزار و یک امید، رئیس جمهور معین می کنند. مع الاسف، میان قوای مقننه و مجریه، بر سر به رخ کشیدن رای مردم، چشم و هم چشمی، سایه انداخته! اینجاست که ما مردم، موظفیم به جای آدم ها، حتی لیست ها، رای به برنامه ها بدهیم. نه اصول گرا بودن فلانی درد ما را دوا می کند، نه اصلاح طلب بودن بهمانی، نه حتی اصول گراتر بودن این و آن! آنچه از همه این اسامی، مهم تر است، رای دادن ما به نماینده هایی است که «نماینده آلام و آمال ملت» باشند. در غیر این صورت، مجلس می شود شعبه ای از شبهه و شبهه آفرینی، و نماینده مجلس، نه فقط از مسئله های ما، و از مسئله های نظام ما، کم نمی کند، بلکه «مسئله سازی» می کند.

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

بخش مهمی از تنظیم رابطه کارشناسانه، میان قوای مقننه و مجریه، دست ما ملت است. نماینده ما، چه خوب که نماینده ما باشد؛ نه وکیل الدوله و نه خصم الدوله.

مجلس، اگر چه جای سخنرانی هم هست، اما باشگاه احزاب نیست، و اگر چه جای رجل سیاسی هم هست، اما مکان سیاسی بازی نیست. مجلس، شعبه ای از اراده ملت است. در راس امور بودنش تضعیف می شود اگر که ما با رای مان، نماینده ای را راهی بهارستان کنیم، که به جای مجلس، اوهام خودش را در راس امور می داند! مجلس، با «وکیل خوب»، محل جلوس است بر سر قانون و نظارت، اما با «وکیل بد»، حتما نیازمند نظارت است! بر ماست که درباره این همه نامزد، به نیکی قضاوت کنیم و رای مان را درست مدیریت کنیم.

امروز اگر با چشم باز، رای ندهیم، فردا باید ۴ چشمی، مراقب همان هایی باشیم که صفرا می افزایند سرکنگبین رای مان را! پس از یاد نبریم که «رای ما» در راس امور مجلس است! این رای ماست که مشخص می کند رابطه مجلس با دولت، کارشناسانه خواهد شد، یا دوستانه و احیانا خصمانه!

مجلس، شعبه ای از رای ماست، و اگر از ماست که بر ماست، بیت رهبری، بی گناه است وقتی که مجلس ششم، کارنامه بدی می گیرد، یا حتی وقتی که مجلس دیگری، کارنامه بهتری!! مجلس، بیخ ریش رای خودمان ماست…

وطن امروز/ ۸ اسفند ۱۳۹۰

ارسال شده در صفحه اصلی | ۹۲ دیدگاه

«طنز سرگشاده» + عکس!! + مکث!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! چه سلامی، چه علیکی، چه کشکی، چه پشمی! ۸ ماه حبسی که برایت بریده اند و «قطعی» هم بریده اند، هشتش، مرا یاد ۸ سال دفاع مقدس انداخت که جسم تو علی الدوام در آنجا حبس بود و از آن «حبس قشنگ» که خودخواسته بود، کم می شد دل بکنی و بروی مرخصی! اما آن ۵۰ ضربه شلاق، سوزشش، مرا یاد سوز سرمای زمستان والفجر ۸ انداخت که هنوز به شدت سالگردش است! ۵۰ یا ۱۰۰ یا اصلا ۳ هزار میلیارد ضربه شلاق را، تو بگو که حتما و قطعا، راحت تر می شود تحمل کرد تا شلاق رد شدن از عرض اروند که آب وحشی اش، موج نداشت! لاکردار رسما موجی بود!! یادت هست؛ امواج موجی اروند وحشی، چه شلاقی می زد روی صورت بچه هایی که خیلی هاشان تا برسند آن طرف اروند، دیگر به کاروان شهدا پیوسته بودند؟! چه شلاقی بودها!! لیاقت شهادت داشتی، حالا شلاق نمی خوردی از روزگار. همین زنده ماندن تو، بدترین شلاق هاست که ۵۰ شلاق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، هیچ است پیشش!! شلاق زنده ماندن بعد از «جبهه والفجر» و شلاق مشاهده این همه جبهه که توش، کت شلواری زیاد پیدا می شود، اما لباس خاکی، نه! اختلاس شاید، اما اخلاص، نه!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! دم «ننه علی» گرم، که نه متحد بود و نه پایداری!! خوب موقعی رفت!! و الا باید بی بصیرتی می کرد و توی برگه رایش، اسامی لیست «جبهه والفجر ۸» را می نوشت!! دم «ننه علی» گرم که با رفتنش، به جای «انتخابات»، تحریم کرد این «افتضاحات» را!!… جبهه متحد! جبهه پایداری! جبهه منتقدین دولت، جبهه ایستادگی! جبهه بصیرت! جبهه انقلاب اسلامی! جبهه طرفداران دولت! غلط کرده اید شماها! همه تان با هم! سر و ته یک کرباس اید شماها!! جبهه، جبهه، جبهه، جبهه!! جبهه فقط «جبهه شهدا». شما جبهه نیستید! به نام نامی «جبهه» دروغ بسته اید! شهدا دشمن را می زدند، نه همدیگر را جلوی چشم دشمن!! گاهی هم اگر دعوا لازم بود، به وقتش شهدا دعوا می کردند، نه جلوی چشم دشمن!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! راستی! تا یادم نرفته باید بگویم که ۵۰ ضربه شلاقی که برایت بریده اند، پنجاهش مرا یاد ۲ چیز انداخت: یکی آن ۵۰ شهیدی که در یک وجب جا توی جاده ام القصر، جا شده بودند، یکی هم اسکناس پنجاه تومنی باقی مانده روی دست یکی از همین ۵۰ شهید والفجر ۸ که رویش نوشته شده بود: این پول را برگردانید دست دخترم زهرا… اینجا وقت نشد بروم و آب نبات بخرم برای خودم! به دخترم سلام مرا برسانید و بگویید؛ اروند، وحشی تر از آن بود که سوپری داشته باشد!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! دیروز ۳۰۰ هزار شهید در یک «جبهه» جا شدند، امروز در این همه جبهه، ۳۰۰ نماینده جا نمی شوند!! دیروز در گلیمی جا می شدند شهدا، امروز در اقلیمی نمی گنجند سیاسی ها!! دیروز احساس تکلیف، عطر شهادت می داد، امروز بوی قدرت می دهد!! دیروز «جبهه»، پروازمان می داد، امروز جبهه ها زمین گیرمان کرده است!! دیروز به «جبهه» که می رسیدیم، اختلافات مان فراموش می شد، امروز داخل جبهه ها، تازه، اول دعوای ماست!! دیروز جانباز ویلچری، صندلی خودش را می چرخاند، امروز صندلی دارد می چرخاند بعضی ها را!! دیروز مجلس در راس همه امور بود، امروز مجلس در راس «حب الدنیا راس کل خطیئه» است!!… و امروز، فقط یک اصل دارد اصول گرایی: من و دار و دسته ام برویم مجلس، مابقی بالاخره مردود یک جا هستند!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! عده ای روی انحراف، پایدارند، و عده ای روی راست سنتی، متحدند؛ این وسط، بیچاره «جنبش دانشجویی»، که به جای عدالت، زیادی جدی گرفته سیاست را و خیال کرده، دعوای حسین و یزید است دعوای سر قدرت!! تو نه متحدی، نه پایداری، نه فتنه گر، نه دانه درشت، نه احمدی نژادی، نه راستی، نه چپی، و نه حتی جوجه منحرف، که ارزش داشته باشی کک عدالتخواهی جنبش دانشجویی بگزد برایت!! بهانه هم دارند بچه ها! انتخابات نزدیک است و عدالتخواهی به صلاح نیست!! به به از این بصیرت! هم الان ملاحظات جنبش دانشجویی، از ملاحظات خود «آقا» هم بیشتر شده!! تو می دانی چرا عدالت در جمهوری اسلامی، لااقل به فرموده رهبر همین جمهوری اسلامی، اصلا حال و روز خوشی ندارد؟! و مطلقا راضی کننده نیست؟! من می دانم چرا! چون که همیشه خدا در جمهوری اسلامی، نزدیک یک انتخابات است!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! در این مملکت، به نائب امام زمان، اهانت کنی، «۶ ماه حبس مقطعی» برایت می برند،(که البته چون نام پدر طرف، جناب دامت برکاته است، بعدا همین را هم ماست مالی می کنند!!) اما به «ف. ه» اهانت کنی، باید «۸ ماه حبس قطعی» تحمل کنی + ۵۰ ضربه شلاق!! + عکس!! + مکث!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! به خدا قسم، عکس خدا را پاره کرده بودی، همچین مجازاتت نمی کردند! به رهبر و امام و خون شهدا و… اصلا چرا راه دور برویم؟! به خود سیدالکریم، ناسزا می گفتی، این همه شلاق برایت نمی بریدند!! هم الان می توانی امتحان کنی! برو جلوی مقبره منور و مطهر شاه عبدالعظیم و به جای سلام، «نامه سرگشاده» خطاب به حضرت عرض کن!! این را با یک نهی از منکر، سر و ته قصه را هم می آورند، اما می دانی قصه چیست؟! در جمهوری اسلامی، مهم ترین مقام مملکت، نه خداست، نه روح خدا، نه «آقا»، نه خون شهدا، نه اصل انقلاب اسلامی و نه هیچ چیز دیگر!! در جمهوری اسلامی، قسیم نار و جنه، «ف. ه» و «م. ه» اند؛ آقازاده های آقای هاشمی!! باور کن عمو!! با این حال و روز، شک دارم بسیجی باشد آن بچه بسیجی که شلاق همین نظام را نوش جان نکرده باشد! ولله شک دارم! دروغ می گوید، کسی که خودش را بسیجی بداند، اما نخورده باشد شلاق این نظام را! متاسفانه یا خوشبختانه، مهم ترین سند بسیجی بودن هر بسیجی، در این نظام به شدت الهی و به شدت عادلانه، شلاق خوردن از همین نظام است!! و این، هر چند تلخ، اما واقعیت است!! و هر چند نباید باشد، اما هست!!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! برو زندان، خودت را معرفی کن و چند تا هم شلاق به جای من بخور!! من اعتراف می کنم که بارها و بارها حرمت خاندان اشراف را شکسته ام!! بارها و بارها بد و بیراه گفته ام نثار راس فتنه!! اعتراف می کنم و این همه صداقتش را دارم که بگویم در خلوت و جلوت، صفحات گل درشت گذاشته ام پشت سر سرگشاده نویسان!! پس لطف کن، هم به جای من شلاق بخور و هم به جای «ف. ه» ۶ ماه، به ۸ ماه زندانت اضافه کن!! اصلا حالا که داری زندان می روی، جور منحرف و ساکت فتنه و مردود فتنه و عامل فتنه و کوفت فتنه و زهرمار فتنه را، همه را یک جا با هم بکش و به جای همه شلاق بخور!! پوست تو عادت دارد به شلاق. این شلاق، دردآورتر از شلاق امواج اروند که نیست؟! از این بی عدالتی، از این تبعیض، از این ظلم، مطمئن باش هیچ کس از غصه دق نمی کند!! چون که انتخابات نزدیک است!! و البته چون که در جمهوری اسلامی، ظلم و تبعیض و بی عدالتی، فقط در حق بچه بسیجی ها رواست!!… و باز هم چون که تو زن یهودی نیستی!! یعنی حتی زن یهودی هم نیستی!! می فهمی که چه دارم می گویم؟!

آهای بچه شاه عبدالعظیم! تو در انتخابات، باید از همان زندان رای بدهی!! کاش عقل کنی و رای بدهی به «جبهه شهدا». من که اینجا، جز تبعیض و بی عدالتی، جز «منیت به اسم ولایت»، جز «ماست مالی به اسم وحدت»، جز دروغ و حرف مفت و دعوا بر سر قدرت و هیاهو برای هیچ و پوچ، جبهه دیگری نمی بینم!!… چرا! چرا! یک جبهه هوای سرد و نمی دانم پرفشار یا کم فشار، بر سر اقشار مردم که باید همیشه در صحنه حاضر باشند تا در این مملکت، نه به ولایت فقیه، بلکه به خانواده آقای هاشمی، کوچک ترین آسیبی وارد نشود!! باور کن باحال تر از نظام جمهوری اسلامی، نظامی پیدا نمی شود!! نگرد!! شلاقت را بخور!! جای من! جای همه! تا تو هستی، تا تن تو هست، و تا تن عادت کرده تو به شلاق هست، مگر می شود ۶ ماه زندان برود «ف. ه»؟!! چون تو «م. ه» نیستی، و نام پدرت هاشمی رفسنجانی نیست، حتی نام مادرت «عفت» نیست، در بروی، «اینترپل» برت می گرداند!! این ترپل و اون ترپل همچین برت می گرداند که!!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

راستی، بچه شاه عبدالعظیم! در کتاب درسی فرزند تو چه دروغ شاخ داری نوشته اندها!! نوشته اند؛ مهم ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی، ولی فقیه است!! تو را به خدا، می بینی چه دروغ هایی به خورد بچه ات می دهند؟! پس تو شلاق بخور، تا معلوم شود در جمهوری اسلامی، عدالت برای همه یکسان است، حتی بچه بسیجی!!(که یکسان تر است!!) اما «ف. ه» زندان نمی رود، تا معلوم شود در جمهوری اسلامی، مصلحت نظام، یعنی مصلحت آقای هاشمی و خاندانش و بس!! این دومی، اصلا آسیب نمی زند به نظام!! اصلا سعید!!

پانوشت: کتمان نمی کنم که در این نوشته، کمی تند رفته ام! چند تا ضربه شلاق دارد؟! بیایید بزنید!!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۲۱۳ دیدگاه

جبهه

دیروز ۳۰۰ هزار شهید، در یک «جبهه» جا شدند، امروز در این همه جبهه، ۳۰۰ نماینده جا نمی شوند!! 

روزنامه کیهان/ ۳ اسفند ۱۳۹۰

ارسال شده در صفحه اصلی | ۶۹ دیدگاه

۳ گانه اصول گرایی

یک: گوشت قربانی، «اصول گرایی» است!

صحنه های بدیعی دارد این نظام مقدس جمهوری اسلامی که حتما واژه «دموکراسی» از درکش عاجز است. شاید باید مدد از ترکیب قشنگ «مردمسالاری دینی» بگیریم، که دنیای امروز، دموکراسی را بیشتر با بمب و دروغ و ترور و تزویر می شناسد تا مثلا رای مردم. از این صحنه های بدیع، یکی هم آنجاست که نظام ما، انتخابات برگزار می کند و تو می بینی هنوز ۲ ساعت مانده به آغاز رای گیری، پیرزنان و پیرمردانی که مادر شهید و پدر شهیدند، دقایقی بعد از نماز صبح، آرام آرام می روند و صف تشکیل می دهند جلوی در مساجد یا مدارس.

خرداد ۸۸ رفتم سراغ شان جلوی در مسجد بزرگ میدان هفت حوض، عجبا! که زودتر از آفتاب، آفتابی شده بودند! چند تایی شان اما با عکس جگرگوشه های شان آمده بودند. مردان والفجر ۸ و کربلای ۵ و بازی دراز و ارتفاعات قشنگ الله اکبر. همان جا به من گفت مادر شهیدی که؛ مگر ممکن است بدون اینها زندگی کنیم. نفس ما بسته به نفس بچه های شهیدمان است!

«نفس ما بسته به نفس بچه های شهیدمان است». این جمله آن پیرزن، یعنی «شهیدان زنده اند الله اکبر».

از پدر شهیدی که داشت تسبیح شاه مقصود، به چه بزرگی می چرخاند، پرسیدم: حالا پدر جان! خیلی مانده تا آغاز رای گیری؟! که جوابم داد: تکلیف است، تکلیف! بعد شاید بغضش را فروخورد و گفت: جخت بلا پسرم محسن، هنوز خیلی مانده بود به شروع والفجر ۸ که رفت اروند اما هنوز پیکرش برنگشته که برنگشته. محسن هم مثل من، هنگام تکلیف، عجله داشت! به پسرم رفته ام. در خاطرم زنده شد هم الان، آن مصاحبه ای که با مادر شهیدان اسماعیلی کردم. پیرزن می گفت: بچه های ما، بیشتر از زندگی و زن و بچه، مرخصی می گرفتند و به جبهه می رفتند، تا اینکه از جبهه بخواهند مرخصی بگیرند و بیایند و سری به ما بزنند!! دیگر چه بگویم از صحنه های بدیع نظام مان؟! یادم می آید روزگار نه چندان ماضی، که مثل امروز، عقلا داشتند اصول گرایان را دعوت به وحدت می کردند، مردم با مدد عقلای قوم، آمدند و کار کارستانی کردند. آن ایام البته انتخابات ریاست جمهوری بود و تعدد نامزدهای اصول گرا، بوی تفرق آرا می داد.

القصه! مردم و معتمدین شان که می دیدند گوش نامزدها بدهکار توصیه ها نیست، طرح قشنگی درانداختند و جور قصور نامزدها را کشیدند. آن طرح، این بود که ببینیم کدام نامزد، رای بیشتری دارد، همه به خاطر جلوگیری از پراکندگی آرا، به همان رای بدهیم! و این شد که «سوم تیر» شد روزی ماندگار در تاریخ ما، و الا نمی شد!

حالا گمانم بد نباشد باز هم مردم(در اینجا منظور، مردم تهران است) و معتمدین شان که حتما معتمد هر ۲ لیست اصلی جریان اصول گرایی هم هستند، اگر لازم شد، دوباره همان طرح را اجرا کنند تا جلوی خطر پراکندگی آرای اصول گراها گرفته شود. یعنی اگر لازم شد، لیستی تهیه شود از مجموع بهترین های هر ۲ لیست، که ۲ حسن بزرگ دارد این کار. یکی اینکه جلوی تفرق آرا را می گیرد و دیگری اینکه حتی المقدور، بهترین اصول گرایان را می فرستد بهارستان. این کار، خوبی دیگرش این است که هم دغدغه های «متحد»ها را در زمینه «وحدت» حل می کند، هم دغدغه های اصحاب «پایداری» را در زمینه تمایز میان اصول گرایان خوب تر از اصول گرایان خوب. پیشنهاد بدی به نظر نمی رسد، البته اگر لازم باشد، و البته اگر بی خود کش ندهند بعضی ها بحث را و کلام توی کلام نیاورند!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

راستی! چقدر خون بر خاک جبهه های غرب و جنوب ریخته شد، تا امروز، ما این همه جبهه سیاسی داشته باشیم؟! خوب است سیاسی ها، اعم از اصول گرا و اصلاح طلب و منتقد و معتقد و چه و چه، روز رای گیری، اندکی زودتر از خواب بلند شوند و از نخستین نفرات صفوف به هم فشرده رای گیری، «درس تکلیف» را به گونه عملی فرا بگیرند. گفتم که! صحنه های بدیعی دارد این نظام مقدس جمهوری اسلامی. گاه حتی در فهم سیاسی، ملت ما جلوتر از خواص اند. می دانید چرا؟! چون ملت، بیش از اصحاب سیاست، این نظام را مال خود می دانند و خون ها داده اند برایش و خون دل ها خورده اند. چون ملت، فقط ۲ جبهه می بیند و می شناسد؛ جبهه انقلاب و جبهه نظام سلطه.

در این کارزار، فرصت انتخابات، فرصت خوبی است برای ضربه زدن به دشمن اصلی، یا احیانا زدن بر سر و کله همدیگر؟! آقایانی که این همه تکلیف تکلیف می کنند، اینجا بگویند که تکلیف چیست؟! و اینجا بگویند که چه می کرد اگر «جناب عمار» بود؟! «گفتمان اصول گرایی»، همان به که بوی حمالی برای ملت بدهد، یعنی عطر خدمت. به حرافی اگر می خواستند رای بدهند مردم، اصلاح طلبان بودند! نبودند؟! میان اصول گرایان، دعوا اگر زیاد شود، باورم هست گوشت قربانی، هیچ نخواهد بود الا اصول گرایی.

روزنامه کیهان/ ۲ اسفند ۱۳۹۰

دو: مردود پیچ تاریخ!

از اختلاف میان اصول گرایان، منهای دشمن اصل کاری، ۲ کس، بیش از همه مسرورند؛ پنهان هم نمی کنند! یکی این سوی میز مناظره و دیگری آن سوی میز مناظره! این سوی میز، هر چند که شروع دولت مردی اش را، از همان پست شهرداری، مدیون اصول گرایان است، کتمان نمی کند که اصلا خودش را اصول گرا نمی داند، اما آن سوی میز، رئیس خاندان اشراف، بارها و بارها پیغام داده که دوست دارد حوادث طوری رقم بخورد که اصلا نامی از اصول گرایی باقی نماند! یعنی همان بلایی که بر سر اصلاح طلبی رفت، کلاه قشنگی شود بر سر کلیت جریان اصول گرایی! عجبا که همگان، آن یک بار مناظره را به خاطر دارند، اما چشم بسته اند بر این همه اتحاد، آنهم از سوی هر ۲ سوی میز مناظره! اما خوش گفته اند اهل حکمت که: «رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود». مراقب نباشیم، ما همه، به سان این سوی و آن سوی میز مناظره ایم!!

روزگاری بود در همین دیار، که مجمع روحانیون مبارز، «مبارز» حساب نمی کرد جامعه روحانیت مبارز را. آن روزها مهدی کروبی، اسلام مهدوی کنی را آمریکایی، اشرافی، غیر مبارز و… می خواند، اما این روزها بهتر می توان درباره مصداق اسلام آمریکایی و اشرافی و مرفهین بی درد، نظر داد و از تماشای سران فتنه، در آغوش نظام سلطه و ارتجاع عرب، پندها گرفت از تاریخ. مهدوی کنی، رهروی آهسته و پیوسته بود که خیلی ادعا نداشت، هر چند رجلی بود و به قول طعنه زنندگانش، «انا رجل»، اما شاید متاثر از اثر همین آهستگی و پیوستگی بود که مهدوی کنی، آنهم در سن پیری و اوج رجلیت(!) کار کارستانی کرد برای انقلاب اسلامی، کاری که از پس هزار جوان آتشین مزاج مثل من برنمی آید. آری! تاریخ باید قضاوت کند که چه کرد مهدوی کنی، آن روز که سخت و غیر ممکن می نمود پایین کشیدن بعضی ها از تخت خبرگان ملت. کمکی که اینجا، مهدوی کنی به انقلاب اسلامی، ملت و اهل ولا کرد، اگر چه فهمش از عقل زمان حال، عاجز است، اما متاثر از هیچ نبود، الا آهستگی و پیوستگی. با این همه جناب مهدوی، هنوز هم آهسته و پیوسته است. ژست فتح الفتوحی نمی گیرد و تند نمی رود. حتی به دلایل کاملا منطقی، احترام سابقه آقای هاشمی را نگه می دارد، بر شعاع دایره اصول گرایی اضافه می کند، دعوت به اخلاق و وحدت می کند، حتی تر! گله می کند که چرا فلانی و بهمانی در لیست جبهه متحد اصول گرایان حضور ندارند! و البته با اینکه در صدر نشسته است، نظرش را تحمیل نمی کند!

در مذمت افراط و تفریط، چه بسیارند مصادیق. همان گل سرسبد دولت اصلاحات، که علی الدوام، دم از دموکراسی می زد، دست آخر رفت و جیره و مواجب گرفت از دیکتاتور آل سعود! اما اصلاحات و جریان اصلاح طلبی، بیخ ریش صاحبش، که موضوع ما نیست. ما نگران داشته خودمان، مال خودمان، موضوع خودمانیم. چیست مانیفست اصول گرایی این روزها؟! و چه باید باشد؟! تا به این مانیفست برسیم، نکته هاست:

یک: اگر روزگار فتنه ۸۸ مصداق بی بصیرتی، هم صدایی با مردود فتنه یا حتی ساکت فتنه بود، امروز، مصداق بی بصیرتی، ندیدن این پیچ مهم تاریخی، و ندیدن دشمن اصل کاری و پررنگ کردن خط کشی های داخلی، حتی با اصول گرایانی است که به هر دلیل، بر ایشان نقد داریم. گمانم «مردود پیچ مهم تاریخ» شدن، هیچ کم از مردود شدن در فتن رنگارنگ زمانه نداشته باشد.

دو: «وحدت»، امتیاز دادن به ساکتین فتنه نیست، بلکه در شرایط امروز، امتیاز گرفتن از دشمن اصل کاری است. اگر همه می دانند ماجرای فتنه را و همه مردود و ساکت و عمار و حق و باطل را می شناسند، «نبش قبر دیروز»، گمان نکنم کمک به ولی فقیه باشد. همان ولی فقیه که اتفاقا «آفت بصیرت» را هیچ چیز ندانستند الا غرور و خودبزرگ بینی… یعنی خط کش گذاشتن میان همدیگر! من بودم که ۹ دی را آفریدم! من بودم که فتنه را جمع کردم! من بودم و همین چند تایی که دور و برم هستند!

سه: اینکه عده ای از وحدت، قصد شومی دارند، چه ربطی دارد به دعوت به وحدت عقلای قوم اصول گرایی؟! آیا این عقلا هم مردود چیزی هستند؟! آیا شان گروه ما از شان کلیت جریان اصول گرایی بزرگ تر است؟! یا حتی از خود انقلاب اسلامی؟! آیا دیروز که با هم بودیم، نمی توانستیم و نمی شد که همدیگر را مثلا در خلال فتنه ۸۸ نقد تند و تیز کنیم؟! پس چرا خط کش را به جای اعمال قابل نقدمان، گذاشته ایم بین خودمان؟! آیا انحرافی ها و فتنه گران و همه و همه را می توانیم به سادگی از زشتی و پلشتی شان عبور کنیم، الا جماعتی از خودهای مان را؟! با این روند، از کجا معلوم، فردای روزگار، به صرافت تنگ کردن همین گروه خودمان نیفتیم؟!

چهار: بخواهیم با واژه ها بازی کنیم، چیزی که زیاد است، مردود فلان جا شدن است! مردود فتنه اگر بد است، مردود انحراف شدن هم بد است. مردود دوم خرداد ۷۶ شدن هم بد است. مردود وحدت شدن هم بد است. ایضا مردود خدمت و مردود تواضع و مردود بصیرت و مردود پیچ تاریخ! این وسط و با این همه مردود، چه می ماند از پیکر اصول گرایی؟! چطور است که بنی آدم می توانند اعضای یک پیکر باشند، اما چهار تا گروه اصول گرا نمی توانند؟! بحث دفاع از ولایت است یا حب و بغض و منیت؟! و آیا هر کس، بر ما نقدی وارد کرد، لزوما آدم آن طرف است؟! چرا این همه «این سو و آن سوی میزی» فکر می کنیم؟! چرا تا این حد، «اخلاق احمدی نژادی» پیدا کرده ایم؟! با من اگر نیستی، پس با هاشمی بستی!! و با من اگر نیستی، پس با «متحد» هستی!!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

من نمی دانم با چه کسی هستم و با چه کسی بسته ام، اما خوب می دانم جریان اصول گرایی اگر نباشد، نه متحدی می ماند و نه پایداری و نه هیچ گروه اصول گرای دیگری. سفره و ظرف از غذا مهم تر است. این را نیز خوب می دانم که دود دعوای «یت» و «یون» در عصر ماضی، از همه بیشتر توی چشم رزمندگانی می رفت که در خط مقدم جبهه های نبرد، مانده بودند با بعثی ها بجنگند، یا جنگ چپ و راست را تحمل کنند!! آقایان! من کوچک ترین افسر جنگ نرم خامنه ای ام. اگر کمتر سر و کله هم بپرید، به ما بچه بسیجی ها رحم کرده اید تا بلکه بتوانیم با دشمن اصل کاری، با فراغ بال بجنگیم. بسته است دعوای شما، دست و پای ما را. دعوای شما دارد روی مخ همه ما راه می رود. خجالت از ما نمی کشید، از خون شهدا شرم کنید!

راستی! حواسم را به دعوای تان پرت کردید، نزدیک بود یادم برود بنویسم که مانیفست اصول گرایی، فقط یک کلمه است: «خدمت»! که حتی ولایت فقیه هم از ما، همین «خدمت» را می خواهد. کاش به عنوان تبلیغ، هر اصول گرایی، خدمات خودش را روی میز بگذارد. بیاییم خودمان خراب نکنیم کارنامه خودمان را، که بعد از ۱۲ اسفند، انتخابات ریاست جمهوری است. آن روز، هستند جماعتی که دعوای امروز ما را روی میز بگذارند و به طعنه بگویند؛ شما به اعتراف خودتان، فقط مردود بوده اید؛ مردود فتنه، مردود انحراف، مردود وحدت، مردود خدمت، مردود پیچ تاریخ، و البته مردود اصول گرایی! مگر اینکه نگذاریم تاریخ، گوش ما را بگیرد و الا آن روز، مثل روز، جلوی چشمم است…

روزنامه وطن امروز/ ۲ اسفند ۱۳۹۰

سه: اصول گرایی زنده است، چون خدمت زنده است

گیرم فردا ۱۲ اسفند باشد و روز انتخابات. گیرم اصول گرایان، بنا به هر دلیل، به وحدتی که توصیه عقلا بود، نرسیده باشند و با ۲ لیست اصلی و چند لیست فرعی در صحنه حاضر باشند. آیا همین «تفرق» را می توان دال بر این گرفت و مدعی شد که سرنوشت اصلاح طلبی، در انتظار اصول گرایی است؟!

واضح است که مرادم از «سرنوشت اصلاح طلبی»، فقط این نیست که رای و نگاه مردم، برای مدتی از این جماعت، روی گردان شد، بلکه مراد، بلای بزرگی است که اصلاح طلبان با هزار و یک ندانم کاری، بر عاقبت جریان اصلاح طلبی، وارد آوردند. باید اصلاح طلب باشی و اندکی عاقل، تا بفهمی آخرین دسته گل گل سرسبد این جریان، آنجا که رفت و از «آل سعود» گدایی به معنای دریوزگی کرد، چه ها که نمی کند با مفهوم اصلاح طلبی. همین چیزهاست که درآورده صدای عاقل ترهای قوم اصلاحات را. مگر نمی بینی و نمی شنوی و نمی خوانی که این روزها، بیشترین ناسزا را به امثال مهاجرانی، امثال خاتمی و حجاریان می دهند؟! طرفه حکایت اینجاست: تندروی امثال خاتمی و حجاریان در جریان فتنه ۸۸ به نوبه خود آنقدر فجیع بود که در خلوت و جلوت، درآورد صدای دیگر اصلاح طلبان را! به سبب آنچه در این همه سال بر جریان اصلاحات رفته است، بعضی شان، بی عقلی سران فتنه را لعنت می کنند، بعضی شان شیر خر خوردگی اپوزیسیون را، بعضی شان، خودشان را، بعضی شان، خاتمی را، و همه شان، همه شان را… و بدین سان هنوز هم سر و کله زدن اصلاح طلبان با هم، بیش از منازعات عمدتا مقطعی اصول گرایان است که متاسفانه قبل از هر انتخاباتی، پررنگ می شود. 

اما چه باید جواب داد پرسش فوق الذکر را؛ آیا سرنوشت جریان اصلاحات در انتظار جریان اصول گرایی است؟! الحق که چه سئوال مهمی! نگارنده به این سئوال، هم جواب «بله» دارد و هم جواب «خیر».

بله! چرا که خدا حتی به انقلاب اسلامی هم چک سفید نداده و ضمانت نداده، که شما یعنی ما هر کار که دل مان خواست بکنیم، خدا اما هوای مان را دارد!! پس وای به حال اصول گرایی، اگر که اصول گرایان، بر مداری غیر از اصول خود بچرخند. اینجا به جز خدا، باید سخن از خلق خدا، یعنی رای مردم هم گفت، که مگر مردم، عاشق چشم و ابروی اصول گرایانند؟! چیست اما اصول اصول گرایی؟! به این سئوال، نمی توانیم جواب بدهیم، الا اینکه به یاد بیاوریم، اصلا و اساسا برای چه پا گرفت جریان اصول گرایی؟! و چه شد که مردم استقبال کردند از این جریان؟!

هیچ شکی نیست که اسلام و امام و رهبری و خون شهدا و انقلاب اسلامی و نظام سلطه ستیزی و عدالت طلبی و روحیه جهادی و مبارزه و… از اصول مسلم اصول گرایی است و جز این نمی تواند باشد، اما کم و بیش، همه این شعارها را همه جریانات سیاسی می دهند. از یاد نبریم که مهم ترین تفاوت برجسته جریان اصول گرایی و جریان اصلاح طلبی، صرف نظر از همه این شعارها، «کار، به جای شعار» بود، «حمالی به جای حرافی» و «خدمت، به جای قدرت» که خوش گفته اند: «دو صد گفته، چون نیم کردار نیست». یعنی برای یک اصول گرا، صندلی و پست و میز و مقام، آنجا ارزش دارد که گره های زندگی مردم را در ۲ مقوله «پیشرفت» و «عدالت» باز کند. به همین سیاق، باید گفت: روز مرگ اصول گرایی، آن روز است که از «گفتمان اصول گرایی»، همه جور شعاری شنیده شود، حتی میل به قدرت شنیده و دیده شود، اما بویی از «خدمت» به مشام نرسد. مع الاسف چندی است از گفتمان اصول گرایی، صدای خدمت به گوش نمی رسد و خدمتی اگر هست -که هست!- گم شده در لا به لای این همه دعوا و منازعه. این غصه، آنجا تشدید می شود که اصول گرایان، به جای دیدن نقاط قوت هم، انگشت روی نقاط ضعف هم بگذارند و علیه هم، علی الدوام اسناد رنگارنگ، رو کنند. یکی «مردود فتنه» است، یکی «ساکت فتنه» است، یکی آنقدرها که باید و شاید «عمار» نیست، یکی اما زیادی «عمار» است و کمی افراطی، یکی «مردود وحدت»، یکی «مردود خدمت»، یکی «مردود انحراف»، یکی «مردود اشراف ستیزی» و «عاشق هاشمی» و… بله دیگر! این وسط گوشت قربانی، «عباس خدمت رسانی» است. یعنی «عباس اصول گرایی».

نه! اشتباه نشود. نمی خواهم تقلیل بدهم و بگذرم از خبط و خطای جماعتی از اصول گرایان که در فتنه ۸۸ نمره خوبی نگرفتند، حتی نمره بدی گرفتند. وانگهی! چون منی، هنوز هم دارد این بندگان خدا را می نوازد! اما حرفم این است که فراموش نکنیم به فرموده ولی فقیه؛ «آفت بصیرت، خودبزرگ بینی است». لذا دعوت به وحدت اصول گرایان، هیچ تنافری با نقد اعمال منفی ندارد. ما می توانیم با هم باشیم و همدیگر را نقد کنیم، نه اینکه با هم نباشیم و احیانا با هم دشمنی کنیم. ما می توانیم خط کش را نه بین خودمان، که بین اعمال منفی خودمان بگذاریم. هم همدیگر را نقد کنیم و هم اصل مسلم «وحدت» را خدشه دار نکنیم، که به هر حال، وحدت، میسر نمی شود، الا با کمی گذشت و مدارا و نیم من شدن! ما «حق نقد» همدیگر را داریم، اما «حق نفی» یکدیگر را نداریم. ما حق نداریم تنگ کنیم دایره اصول گرایی را و خود را تافته جدابافته بخوانیم. البته نقد، تنها وظیفه ما نیست. وظیفه، بلکه تکلیف مهم تر ما، فراهم آوردن فضایی است که باعث شود قطار اصول گرایی از ریل خدمت خارج نشود. در این باب، ما موظفیم، حتی در مقام رقابت با دیگر اصول گرایان، خدمات دار و دسته خودمان را برشماریم، نه اینکه دیگری را بکوبیم. یکی چون من که بی نسبت است با همه این دار و دسته ها، و فقط نسبت خود را با کلیت جریان اصول گرایی جست و جو می کند، شاید بد نباشد هر از گاهی، اشاره کند به نقاط قوت همه اجزایی که جریان اصول گرایی را بر مدار خدمت، تشکیل داده اند. چه اشکالی دارد برجسته کنیم و بیشتر بگوییم از خدمات دولت؟! و کاری کنیم که گم نشود آخرین دستاورد هسته ای در لا به لای این همه هیاهو؟! چه اشکالی دارد برجسته کنیم و بیشتر بگوییم از خدمات قالیباف در شهر تهران؟! چه اشکالی دارد برجسته کنیم و بیشتر بگوییم از نقاط قوت مجلس؟! از اینکه حتما و لابد علی لاریجانی اصول گرا، در مقام رئیس مجلس، بهتر از روسای مجلسی است که از مجموعه اصلاحات بیرون آمده اند. از اینکه حتما و لابد احمد توکلی اصول گرا، از آن سنخ نمایندگانی است که بر وظایف حرفه ای وکالت در خانه ملت، آگاه است و فعال، گیرم نپسندیم برخی مواضعش را! از اینکه حتما و لابد اعضای عزیز و اصول گرای «پایداری»، بر سر بزنگاهی چون فتنه ۸۸ مردانه تر از دیگران به صحنه دفاع از انقلاب اسلامی آمدند. از اینکه حتما و لابد اعضای محترم و اصول گرای «متحد»، اغلب مصداق رهروی آهسته و پیوسته اند. از اینکه حتما و لابد، اصول گرا با اصول گرا، کمتر اختلاف دارد تا اصول گرا با اصلاح طلب، تا اصول گرا با فتنه گر، تا اصول گرا با منحرف.  

آری! جریان اصیل اصول گرایی، آنقدر دور اندیشی و عاقبت بینی دارد، که نخواهد دچار شود به سرنوشت جریان اصلاح طلبی. کارنامه اصول گرایان در اغلب بخش های منبعث از اصول، درخشان است و دقیقا باید روی همین کارنامه، تمرکز کرد. پس جریان اصول گرایی، اجازه نمی دهد گوشش را تاریخ بگیرد! تفرقه خود را نقد می کند، اما اجازه نمی دهد حتی به بهانه تفرق، نفی شود جریان اصول گرایی. اصول گرایی زنده است، چون خدمت زنده است. اصول گرایی، اعضای یک پیکر است، که آفرینشش محصول «گوهر خدمت» است… و مگر جز این است؛ چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار؟!

روزنامه جوان/ ۲ اسفند ۱۳۹۰

ارسال شده در صفحه اصلی | ۹۸ دیدگاه

چشم دنیا به «والفجر هسته ای»، «روشن» شد

تقدیم به بسیجی هر ۲ والفجر و نویسنده کتاب «جنگ دوست داشتنی» سعید تاجیک

دهه فجر باز هم تمام شد، اما هنوز قصه «والفجر ۸» به آخر نرسیده است. روزهایی هست که سالگرد آغاز یک عملیات است، اما چه بسیار روز و شب که سالگرد اوج همان عملیات است، مثل همین روزها و همین شب ها که همچنان سالگرد اوج والفجر ۸ است. اوج امواج اروند. انگار، تازه خو گرفته اند بچه ها با این سو و آن سوی اروند، و تازه جنگ بالا گرفته… و گویی، هنوز ادامه دارد جنگ در «خورعبدالله» و هنوز سالگرد شهادت بچه هاست در این سوی «پایگاه موشکی» یا آن سوی «کارخانه نمک». حجله هایی انتظار عکس هایی را می کشند هنوز. جانباز اروند، با هر نفسش، هنوز دارد صد در صد درد می کشد و نشسته روی ویلچری که برای حرکت، بنزین نمی خواهد! و بیمه شخص ثالث ندارد! و آینه بغل ندارد تا بفهمد که شهدا، از آنچه ما فکر می کنیم، به ما نزدیک ترند! شاید هم دورترند! و از این بیلبیلک ها ندارد تا بفهمد چند کیلومتر راه است تا آن سوی هستی! کمربند ایمنی نمی خواهد! اما محکم بست کمربند مرز کشور را! تک سرنشین است! و خودش باید حمل کند بار روی دوشش را! حتی دوشش را! به تنهایی! و خودش باید تنظیم کند باد لاستیک ویلچرش را! با تلمبه ای که در هیچ مکانیکی پیدا نمی شود!! ضد گلوله ندارد ویلچرش! مثل ضد یخ! و ضد جوش! و از شدت گاز خردل، جوش زده همه بدنش! ویلچرش بوق ندارد! هوا را آلوده نمی کند! به همایش نمی رود! لایی نمی کشد! ویلچرش پلاک ندارد! پلاک سیاسی ندارد! خودش پلاک دارد! پلاک آویزان گردنش است هنوز! پلاکش زنگ زده، ریه اش زنگ زده، اما ایمانش زنگ نزده! وجدانش آسوده است! و به تنهایی، خودش یک جبهه است!! جبهه تنهایی و درد و آرزوی شهادت و شوق پرواز! دیروز، جلوه ویژه والفجر ۸ بود، اما امروز دردش در پیچایپچ این همه جبهه سیاسی، که هیچ کدام جبهه والفجر ۸ نیستند، گم شده است! و متاسفانه بلد نیست روی پای خودش بایستد، و تا روی سن، بالا برود پله ها را! و گره بزند کراوات مشکی را که ندارد!! یا محکم تر کند دکمه ذوب در ولایت را که دارد!!… و هنوز دارد می برد آب اروند، پیکر آن دیگر بسیجی ما را که نامش «مرتضی» بود و می گفت: «ما اول باید از عرض نفس خودمان رد شویم، بعد از عرض اروند».

نمی دانم؛ شاید امروز دیگر باید واضح تر بگوییم که پلاک بعضی از شهدای ما در والفجر ۸ سال ها بعد از زمستان ۶۴ از شکم کوسه های وحشی خلیج بیرون آمد. نمی دانم؛ شاید مرتضی، صاحب یکی از همین پلاک ها بود. نمی دانم؛ شاید باید حرف ها بزنیم از بدهی مان به خون شهدا. از بدهی دهه فجر به والفجر ۸ حتی! از بدهکاری هر نفسی که می کشیم به هر قطره از خون شهدای والفجر ۸ که گاهی گم می کنیم در لا به لای این همه جبهه سیاسی، جبهه اصل کاری را. جبهه مردان بی ادعا را، که مردود هیچ کجا نبودند الا مردود دنیا و مافیها و زرق و برقش!

پایداری در جبهه والفجر ۸ بود. اتحاد در جبهه والفجر ۸ بود. بصیرت در جبهه والفجر ۸ بود. بیداری در جبهه والفجر ۸ بود. عشق و غرور و شهادت و اصولگرایی و عمار نیز. چه بی جبهه اند جبهه های امروز! امروز جبهه ها به خودشان فکر می کنند، اما بچه های جبهه والفجر ۸ از خودشان گذشته بودند. امروز جبهه ها با خودشان ائتلاف می کنند، اما بچه های جبهه والفجر ۸ فقط و فقط با خون سیدالشهدا ائتلاف کردند. امروز مهم ترین اصل جبهه ها قدرت شده است، اما مهم ترین اصل بچه های جبهه والفجر ۸ قدرت نبود. صندلی نبود. فتح مجلس نبود. حتی فتح فاو هم نبود. امام بود و امام بود و امام بود و امام. امروز زیاد جبهه داریم، اما آن روزها فقط یک جبهه داشتیم و چقدر جبهه مان قشنگ بود. چقدر خاکی! چقدر مهربان! چقدر باوفا! چقدر زلال! 

اگر پیروزی در «الی بیت المقدس» ابعاد نظامی داشت و ظفر در «کربلای ۵» ابعاد سیاسی، اما «فتح فاو» از منظر اقتصادی بی نظیر بود و ما برای امتیاز گرفتن از دشمن، نیاز مبرم داشتیم که به شرق بصره برسیم. کاش لااقل در سال «جهاد اقتصادی» این همه راحت نمی گذشتند رسانه های ما، به خصوص رسانه ملی از فتح فاو.

بیایید با هم زمزمه کنیم از شب های اروند. از آن شب ها که خدا با بچه های والفجر ۸ سخن گفت با باد و باران. دشمن فکر همه جا را کرده بود، الا باد و باران که قطره قطره از آسمان فرو آمد تا در هوای طوفانی، نتواند جواب تک بچه های ما را بدهد. امواج اروند با جزر و مد وحشی اش، داشت اذیت مان می کرد، اما خدا از آسمان داشت ناز می کرد صورت بچه های گردان ۲۵ کربلا را. ببین والفجر ۸ چقدر برای دشمن مهم بود که بعثی ها برای اول بار، گارد ریاست جمهوری و چند سپاه قدرتمندشان را، همه را با هم، آورده بودند منطقه، لیکن صدای رعد و برق، صدای پاتک بعثی ها نبود. نور رعد و برق، نور منور بعثی ها نبود. امداد الهی خدا بود. شاید این مرتضی بود که می گفت: «بچه ها! ما داریم با چشم خودمان می بینیم معجزه خدا را».

بیایید با هم زمزمه کنیم از شب های اروند. از بس هوا سرد بود، غسل شهادت ممکن نبود، اما شهادت که غسل نمی خواست! رزمنده بسیجی دست از جان شسته می خواست! خون می خواست! غسل شهادت فرق می کند با غسل شهید! غسل شهادت، آب می خواهد و آب گاهی در لوله ها یخ می زند، اما غسل شهید، خون می خواهد و جوشش خون، دائمی است. مثل خون مرتضی که گرم کرده بود آب اروند را.

بیایید با هم زمزمه کنیم از شب های اروند. از خاکریزهای ۲ جداره. از بچه های موتورسوار ترابری. از کامیون های به گل نشسته در باتلاق، و البته از همرزمان مرتضی که گاهی تا زانو، توی گل فرو می رفتند، اما باز هم راه می رفتند! مرتضی می گفت: «کامیون هم اگر مثل ما سبک بال بود، گیر نمی کرد توی باتلاق».

بیایید با هم زمزمه کنیم از شب های اروند. از بچه رزمنده های نخلستان ده ابوشانک که در سرجدایی، داشتند مسابقه می دادند با نخل ها. از کاتیوشا و آتش و گرما که با سرما می جنگیدند و از منور و نور و روشنایی که با تاریکی می جنگیدند. چه مجنون بود آن شب ها، آسمانی که حتی ستاره هایش هم سر نداشتند! مثل نخل ها و مثل بچه ها! گفت: نخل های سرجدا یادش به خیر!  

بیایید با هم زمزمه کنیم از شب های اروند. هوا سرد و استخوان سوز بود؛ آنقدر که بچه ها، گاهی با حجم آتش دشمن، خودشان را گرم می کردند! قایق عاشورا هم بود. مرتضی بود شاید که می گفت: «شقایق اروند است این قایق عاشورا… یا از عرض اروند، عبورمان می دهد یا دربست می بردمان بهشت». قایق عاشورا، روح مرتضی را دربست برد بهشت، اما جا گذاشت پیکرش را در آب اروند. قطرات خون مرتضی در طول اروند، به خلیج فارس رسید تا «پلاک خلیج» همواره به نام ایرانی باقی بماند. محکم تر از خون مرتضی، سندی هست؟!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

اینک که چشم دنیا، «روشن» شده به «والفجر هسته ای»، هنوز هم به در است، چشم مادر مرتضی. ضربان قلبش را می شنوی؟! این پیرزن، عصای دست احساس ماست. جبهه ما، جبهه مادر مرتضی است. جبهه مرتضی است. ما به این جبهه رای می دهیم، نه به جبهه های بی جبهه. چشم ما به چشم مادر مرتضی است. نگاه کن! هنوز هم برای او شب های والفجر ۸ است و هنوز هم دهه شصتی، آه می کشد… مثل آه جگرگوشه اش، هنگام نماز شب، در گوشه خاک باتلاقی خورعبدالله!     

روزنامه جوان/ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

روایت اول/ سمت چپ جاده از آب خورعبدالله لبریز بود. در همان لحظه، مهدی هدایتی را همراه بیسیم چی هایش دیدم. به او رسیدم و با صدای بلند گفتم: «مهدی چطوری؟» خندید و گفت: «ای! الحمدلله! راستی، یک جوک بگو، حال کنیم!» گفتم: «جوک های من مورد دارد!» گفت: «بگو، اشکال ندارد». یک جوک عتیقه و دست اول، اما بودار برایش گفتم. با شنیدن جوک، آنقدر خندید که اشکش درآمد. گفت: «خدا لعنتت کند! این چه جوکی بود که گفتی؟!» صورت معصوم او را برای آخرین بار دیدم. خداحافظی کردیم و داخل ستون شدم. دوباره در سمت چپ جاده، در یک ستون قرار گرفتیم. هنوز یک دقیقه هم نگذشته بود که دو تیر رسام گرینوف به سمت ستون آمد. یکی از آنها به مچ پای حاج آقا جزینی و دیگری به سر مهدی اصابت کرد. مهدی سبکبال به عرش لایتناهی پرواز کرد. به علی کرمانی گفتم: «عجب دنیای بی خودیه! یک دقیقه پیش برای مهدی جوک گفتم و او داشت می خندید، حالا تو خون خودش دست و پا می زند!» (جنگ دوست داشتنی/ صفحه ۲۹۱)

روایت دوم/ خمپاره های دشمن مدام به اطراف مان می خوردند. گه گاه هم گلوله های مستقیم تانک مثل برق از بالای سرمان می گذشتند و به پشت سرمان اصابت می کردند. گلوله های تیربار و موشک هم مثل صاعقه از بغل گوش مان رد می شدند. در همان لحظه، جواد اشاره کرد. از روی صندلی بلند شدم و ایستادم. جیپ همچنان به طرف خط می رفت. با صدای بلند گفتم: «اگر با کشته شدن ما فاو پابرجا می ماند، پس ای خمپاره ها ما را دریابید!» برادر شریفی که هول کرده بود، با لهجه ترکی فریاد زد: «آهای! چی کار می کنی؟ بگیر بشین. اینجا تو دید مستقیم دشمن است!» بچه ها زدند زیر خنده. گفتم: «دلم برای حوری های بهشت تنگ شده. می خواهم شهید شوم. آهای حوری های خوشگل کجایید… اللهم زوجنا من الحور العین!» فاصله ما تا خط حدود ۲۰۰ متر بود که ناگهان یک خمپاره ۱۲۰ زوزه کشان آمد و چند متری ما به زمین اصابت کرد. شریفی که حسابی خود را باخته بود، فریاد زد: «تو امروز سر ما را بر باد می دهی!» جواد در حالی که می خندید، به شریفی گفت: «ولش کن، زیاد سر به سرش نگذار. این دیوانه است. تا به حال چند بار او را موج سنگین گرفته!» شریفی گفت: «از کارهاش معلومه! برای چی این را دنبال خودتان آوردید؟» جواد خندید و گفت: «برای خنده!» (جنگ دوست داشتنی/ صفحه ۳۱۳)

روایت سوم/ ساکت دور بیسیم حلقه زده بودیم. جواد سرش را از روی زانوهایش بلند کرد و با حالت عجیبی گفت: «این عملیات رمزش به نام فاطمه زهرا(س) است، خود خانم فاو را حفظ می کند!» نگاهم به صورت او افتاد. صورتش زیر نور فانوس می درخشید و اشک هایش مثل دانه های سفید مروارید روی گونه هایش می غلتید و روی محاسنش می ریخت. آن شب واقعا دل شکسته شده بود. یک سره از فاطمه زهرا(س) می گفت و اشک می ریخت. من و سعید و سیدمحمود هم سر روی زانو گذاشته بودیم و با او همدردی می کردیم. صحبت از عملیات ایذایی در جزیره ام الرصاص شد. جواد گفت: «راستی، خبر دارید مصطفی ملکی شهید شده؟» پرسیدم: «جدی می گویی؟» گفت: «باور کن، از رضا پوراحمد شنیدم. رضا گفت جنازه اش هم جا مانده». (جنگ دوست داشتنی/ صفحه ۳۱۸)

روایت چهارم/ سپس به دست شویی رفتم و بعد از ۸ شبانه روز خودم را با آفتابه شستم! ساعت ۱۰ شب به طرف اروند رفتیم. همین طور که عقب تویوتا نشسته بودم، به منورها، تیرهای پراکنده، خاکریزهای پایگاه موشکی، آب های اطراف و جاده ام القصر نگاه می کردم و خاطره شب های نبرد، یک بار دیگر از جلوی چشم هایم گذشت و گریه کردم. به کنار اروند که رسیدیم، ماشین های زیادی را مشاهده کردم. منتظر پل های شناور بودند تا به آن طرف اروند بروند. بالاخره بعد از ۸۰ روز فداکاری، نیروهای اسلام با مرکبی سرخ رنگ، بر شهری مسلط شدند که فتح آن سندی بر ایمان و اراده مردان حق شد. (جنگ دوست داشتنی/ صفحه ۳۴۷)

ارسال شده در صفحه اصلی | ۱۸۶ دیدگاه