برای «زنده باد صلح» فعلا کمی زود است!

حسین قدیانی: جنگ یا صلح؟ خون یا خون دل؟ کدامیک بیشتر ابنای آدم را اذیت کرده است؟ این روزها اما بحث جنگ، مطرح تر است. هر وقت سران استکبار، در راس شان امریکا و اسرائیل بر طبل جنگ می کوبند، موجی از احساسات ضد شیطانی، همه دنیا حتی پایتخت تمدن غرب؛ امریکا را درمی نوردد. منتهای مراتب بعضی رسانه های زنجیره ای، نیز بعضی رسانه های غافل، «نه بزرگ جهانیان به امریکا و اسرائیل» را خلاصه می کنند در یک «نه دیگر» که ظاهرا به نفع شان باشد؛ «نه بزرگ جهانیان به جنگ». گویی مردم دنیا بیش از آنکه با «امریکا و اسرائیل» مشکل داشته باشند، با «جنگ» سر جنگ دارند! واقعیت آمیخته با حقیقت اما چیز دیگری است. جهانیان سال هاست که با همه سیاست های شیطانی جبهه استکبار مشکل دارند؛ خواه این سیاست، کوبیدن بر طبل جنگ باشد، خواه کوفتن بر طبل صلح! مردم دنیا فقط این نیست که از راه انداختن جنگ توسط امریکا علیه مردم سوریه بیزار باشند؛ از صلح به سبک و سیاق اسرائیل که با پنبه سر بریدن است نیز متنفرند. مادام که دست شیطان برای شیطنت باز باشد، و مادام که ابلیس، هم از جنگ و هم از صلح، ابزاری برای شرارت درست کرده باشد، نه باید «مرگ بر جنگ» گفت، نه باید «درود بر صلح» فرستاد. باید بررسی کرد و دید؛ چه جنگی؟ چه صلحی؟ شما فکر می کنید اگر اوباما جنگ علیه سوریه را رها کند، آیا نفرت جهانیان از امریکا تمام می شود؟! خوب یا بد، کار امریکا از این حرف ها گذشته. مردم دنیا حتی خود امریکایی ها اصولا کاخ سفید را لایق اداره دنیا نمی دانند! یک جهان اپوزیسیون دارد کاخ سفید! خروارها مسئله دارد اوباما! و انقلاب اسلامی بزرگ ترین مسئله لاینحل امریکا باقی خواهد ماند! این روزها سران کاخ سفید از همیشه وامانده ترند! بجنگند؛ با چه فرجامی؟ با چه ائتلافی؟ با چه پشتوانه ای؟ نجنگند؛ خوی سلطه طلبی شان را چگونه ارضا کنند؟ تجارت بمب و اسلحه شان را چگونه درمان کنند؟ البته جهانیان دیگر به خوبی فهمیده اند سران استکبار، همان اندازه که با سرنیزه جنگ و دست چدنی سر بریده اند، با پنبه صلح نیز همین کرده اند، بلکه با دستکش مخملی بیشتر جنایت کرده اند! این وسط جناب ظریف اشتباه فاحشی می کند. نخیر حضرت شاه کلید! هیچ کس برای اوباما دام پهن نکرده! کرم شیطنت از خود کاخ سفید است! ویرانه ای از جرج بوش تحویل گرفته، می خواهد در راستای شعار «تغییر» ویرانه تر برای رئیس جمهور بعدی به یادگار بگذارد. جنگ ویرانه تر، جنگ نکردن ویرانه تر، صلح ویرانه تر، تروریسم ویرانه تر، جهان ویرانه تر… و کدخدای دیوانه تر! کدخدایی که هیچ کس به کدخدایی قبولش ندارد. کدخدایی که نیست! و نه جنگ خودش، نه صلح اسرائیلش، «آری» از جهانیان نمی گیرد. صلح، صلح، صلح! نوبل صلح «خر مهره» ای است که اوباما هم گرفته! همین اوباما! در باب صلح، «فلسطین» مهم ترین شاهد مردم بیدار دنیاست. فلسطین حقا که بیش از جنگ، زخم از صلح خورده. پس نه جنگ، به خودی خود بد است و نه صلح، فی حد ذاته خوب. اگر پشت این هر دو، سیاست های استکبار نهفته باشد، «مرگ بر جنگ» و «مرگ بر صلح» لیکن اگر جنگ، جنگ مظلومانه مردم دنیا با ددمنشی سران استکبار است، «زنده باد جنگ» و اگر صلح، زندگی در یک زمین عاری از ظلم و ظالم و دروغ و ستم و تجاوز و مکر و فریب است، «زنده باد صلح». در «اسلام» نیز با همه کرامت آسمانی اش، جنگ هرگز به ما هو جنگ مذموم نبوده، چه اینکه مهدی موعود (عج) آن زمان که بیاید، قطعا شمشیر انتقام خواهد کشید علیه دیوصفتانی که دنیا را، هم با جنگ، هم با صلح، پر از ظلم و جور کرده اند. ما در اسلام همچنان که «دفاع در برابر متجاوز» داریم، «جنگ علیه دشمن» هم داریم و چه بسیار که ائمه ما من جمله شخص حضرت رسول -که درود خدا بر او و خاندان مطهرش باد- خود شروع کننده بعضی جنگ ها بوده و فرمان جهاد می دادند. البته قابل کتمان نیست که در اسلام، صلح و آتش بس و این چیزها هم از ناحیه اولیای دین تجربه شده، اما با عزت و به قصد «گشایش» تجربه شده، نه با ذلت و به نیت «سازش». راستی! هیچ اندیشه کرده اید چرا بعضی جراید مغرض داخلی، بیش از آنکه با امریکا و اسرائیل مشکل داشته باشند، با جنگ و جهاد و مقاومت و ایستادگی عناد دارند؟ این فراریان از جنگ و بیزاران از پایمردی، تکلیف شان چیست آن روز که حضرت خورشید علیه بطالین آخرین دست به قیام می زنند؟! من البته خوب می دانم تبعات ظاهری جنگ، چقدر سخت و نکبتی است، اما اینی هم که دشمن فقط خواب حمله به ایران را می بیند، از اثرات باطنی همان جنگ است! و متاثر از خون سرخ شهدایی که مردانه با دشمن جنگیدند. فقط هم «دفاع مقدس» نکردند، بلکه جنگیدند. ما چه در مقطع ۸ سال جنگ، و چه قبل و بعد آن، فقط دفاع مان مقدس نبوده، جنگ های ابتدا به ساکن مان هم کاملا مقدس بوده. و مقدس ترین همه این جنگ ها، اصل انقلاب اسلامی است. خداوند بر درجات امام شهدا بیفزاید. با انقلاب اسلامی رسما اعلان جنگ داد به سران استکبار. حقا که ۸ سال دفاع مقدس، مثل ۸ ماه دفاع مقدس، مرحله های دیگری از این «جنگ تهاجمی» بود. رهاورد جنگ ما به ویژه ادوار مختلف دفاع مقدس این بوده و هست که امریکا فقط خواب حمله به ایران را می بیند، اما چیست ارمغان جنگ امریکا با عراق؟! الا اینکه جهانیان با علم کردن نتیجه این جنگ، ایضا دروغ های شاخ دار امریکا، از روسای جمهور این کشور بخواهند که؛ «بس است دیگر! برای ما شر دوباره درست نکنید؟» اینک اما ۳۵ سال بعد از انقلاب اسلامی، نتیجه جنگ ملت ایران با جهان خواران عالم کاملا معلوم است. از جنگ ما هیچ کس سخن به نکوهش باز نمی کند. تازه، دنیا دارد با همان دست فرمان جنگ ما، یعنی انقلاب اسلامی ما «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» می گوید. امریکا در این سال ها، تنهاتر از همیشه، گاهی جنگ را گدایی می کند، گاهی صلح را… و گاه، مثل همین روزها رجزی می خواند که از انجام آن عاجز است. امریکا دیگر شاخ دنیا نیست؛ همه برایش شاخ شده اند! جانشینان ریگان و کارتر گند زده اند به جایگاه ابرقدرتی کاخ سفید. اوباما از همه بیشتر! ما اما از قبل گفته بودیم؛ «امام خامنه ای خلف صالح امام خمینی است» حتی نشان به نشان خیابان های منتهی به کاخ سفید، نشان به نشان تکرار شعارهای ۳۵ سال پیش ملت ما توسط جهانیان، نشان به نشان پس روی های متعدد استکبار و پیش روی های ممتد گفتمان انقلاب اسلامی… و نشان به این نشان که استکبار می خواست انقلاب اسلامی را در دنیا منزوی کند، لیکن خودش دچار انزوا شد. اینکه ما می گوییم؛ «خامنه ای جانشین شایسته خمینی است» هم ناظر بر داخل کشور است، هم متاثر از خارج مرزها. در دوگانه «انقلاب اسلامی/ جریان سلطه» اگر حال و روز بطالین عالم هرگز این همه آشفته و خسته و غریب و درب و داغان نبوده، محصول غلبه رهبر جهان اسلام بر زعمای استکبار است. هم محصول انقلاب اسلامی امام خمینی است، هم محصول استمرار راه روح الله توسط حضرت ماه. خدا قوت خمینی بت شکن. اینک همه دنیا به حرف ۳۵ سال پیش ملت ما رسیده. خدا قوت ماه شب شکن. اینک زمین و آسمان به صرافت سحر افتاده. اینک ماه کامل ما، سیه چهرگی شب پرستان زبون را به عالم و آدم نشان داده. اینک خفاشان بزدل، از جنگ با «ستاره های شام» پشیمان گشته اند. زر و زور و تزویر اما هنوز هم دست بطالین است. استکبار، مردم دنیا را ندارد، ولی ثروت دنیا دست ایشان است. آری، دنیا هر چند علیه جهان خواران، یک دست شده، اما دست تنهاست. و ماه هر چند نورانی ترین ستاره ها را دارد، اما تا آفتاب نتابد، دست تنهاست. خدایا! ما فقط «دعای خورشید» را نمی خواهیم، آمدنش را نیز مسئلت داریم. تو به ما وعده داده ای. در صبح صادق سحر، وه که چه تماشایی خواهد بود ضیافت شمس و قمر. امام زمان (عج)! ما همچنان بچه های جبهه و جنگیم… و ستاره های جهاد هرگز از دوش ما نیفتاده. دنیا آماده انتقام است. اصلا جان ما فدای آن جهاد که آفتاب با ۳۱۳ شعاع حیدری بر طبلش بکوبد. حقا که پس از آن جنگ، پس از آن ذوالفقار، دنیا برای اولین بار، طعم واقعی صلح را خواهد چشید. برای «زنده باد صلح» فعلا کمی زود است. بیا «آقا»… بی تو، صلح، سرابی بیش نیست، اما جنگ در رکاب تو، مقدمه زندگی، بلکه لازمه صلح و صفاست. الا ای یوسف زهرا! همه دنیا شده چشم یعقوب، صبر ایوب، صدای داود، ضجه نوح… ای روح عالم! دلیل آفرینش آدم، بت شکن تر از ابراهیم، کلیم الله تر از موسی، روح الله تر از عیسی، ای که «عباس علمدار» را «عمو جان» صدای می زنی! ای مسیحای تمام هستی! ای جان جهان! دنیا دوباره «محمد» و «علی» می خواهد. «حسنین» می خواهد. و دیگر با چه زبانی بگوید که تو را می خواند، که تو را می خواهد…

جوان/ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

دو متن آخر صفحـ«۰۶ :۲۰»ـه  وبـ«قطعه ۲۶»ـلاگ

{شاهین برد ندیده، هوش از سرش پریده!}
{ واقعا یک عکس یادگاری}

این نوشته در 20:06 ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم العلی العظیم…

 2. سیداحمد می‌گوید:

  “جهانیان دیگر به خوبی فهمیده اند سران استکبار، همان اندازه که با سرنیزه جنگ و دست چدنی سر بریده اند، با پنبه صلح نیز همین کرده اند، بلکه با دستکش مخملی بیشتر جنایت کرده اند! این وسط جناب دکتر ظریف اشتباه فاحشی می کند. نخیر حضرت شاه کلید! هیچ کس برای اوباما دام پهن نکرده! کرم شیطنت از خود کاخ سفید است! «من امیدوارم اوباما از دامی که برایش پهن کرده اند نجات یابد!» عجب! شما که این همه مبادی به آداب دیپلماسی هستی، می شود خواهش کنیم درباره رئیس جمهور قبلی ایران عزیزمان هم کمی مودبانه تر سخن بگویی؟! واقعا ما هم امیدواریم دیپلمات های ما همان اندازه که در حق رئیس جمهور امریکا رواداری به خرج می دهند، دمی مودب باشند هنگام حرف زدن درباره رئیس جمهور سابق که هفت دهم درصدی نبود!! آری، کرم از خود اوباماست.”

  عالی!

 3. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  عجب عنوانی…

  “امریکا؛ مرگ بر جنگش، و البته مرگ بر صلحش!”

  و مرگ بر خودش و دست نشانده هایش…

 4. برف و آفتاب می‌گوید:

  همون. من که دیگه به اسم “صلح” حساسیت پیدا کردم. اصلا کلمه‌ی قشنگی نیست برام. یه کلمه‌ی حال به هم زنه.

 5. سیداحمد می‌گوید:

  “راستی! هیچ اندیشه کرده اید چرا بعضی جراید مغرض داخلی، بیش از آنکه با امریکا و اسرائیل مشکل داشته باشند، با جنگ و جهاد و مقاومت و ایستادگی عناد دارند؟ این فراریان از جنگ و بیزاران از پایمردی، تکلیف شان چیست آن روز که حضرت خورشید علیه بطالین آخرین دست به قیام می زنند؟!”

  شنیده ام از بزرگان که هنگام ظهور، بعضی ها از ترس اینکه عافیتشان به خطر بیفتد و خدشه ای به آرامششان وارد شود، منکر و معاند حضرت بقیة الله می شوند!

 6. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  مطلب خیلی خوبی بود.
  تامل برانگیز و متفاوت.

  تشت رسوایی آمریکا و متحدانش، از بام افتاده و رسوای جهان شده اند.
  جنگ و صلح فرقی ندارد، هر دو گزینه شوم است وقتی آمریکا و اسرائیل یک طرف قضیه باشد.

  سپاس آقای قدیانی…

 7. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  دنیا آماده انتقام است…
  بیا «آقا»…
  بیا…

 8. سیداحمد می‌گوید:

  “جان ما فدای آن جهاد که آفتاب با ۳۱۳ شعاع حیدری بر طبلش بکوبد.”

  الله اکبر…

 9. پسرشهید می‌گوید:

  مرگ امریکا و صهیونیست ها
  به اذن الله،
  نزدیک است…

 10. تابستان انتظار می‌گوید:

  بدبخت کسانی هستند که به کاخ سفید دخیل بسته اند!

 11. یل می‌گوید:

  سلام بر آقای خوبی ها
  مهدی آل فاطمه…

 12. حسین26 می‌گوید:

  سلام
  خیلی زیبا بود. حقا که حق با خمینی بت شکن بود: ((آمریکا شیطان بزرگ است))

 13. سیداحمد می‌گوید:

  “آری، دنیا هر چند علیه جهان خواران، یک دست شده، اما دست تنهاست. و ماه هر چند نورانی ترین ستاره ها را دارد، اما تا آفتاب نتابد، دست تنهاست. خدایا! ما فقط «دعای خورشید» را نمی خواهیم، آمدنش را نیز مسئلت داریم. تو به ما وعده داده ای. در صبح صادق سحر، وه که چه تماشایی خواهد بود ضیافت شمس و قمر. امام زمان (عج)! ما همچنان بچه های جبهه و جنگیم… و ستاره های جهاد هرگز از دوش ما نیفتاده. دنیا آماده انتقام است.”

  به به… به به…

 14. یه بیست و ششی می‌گوید:

  بیا «آقا»… بی تو، صلح، سرابی بیش نیست، اما جنگ در رکاب تو، مقدمه زندگی، بلکه لازمه صلح و صفاست. الا ای یوسف زهرا! همه دنیا شده چشم یعقوب، صبر ایوب، صدای داود، ضجه نوح… ای روح عالم! دلیل آفرینش آدم، بت شکن تر از ابراهیم، کلیم الله تر از موسی، روح الله تر از عیسی، ای که «عباس علمدار» را «عمو جان» صدای می زنی! ای مسیحای تمام هستی! ای جان جهان! دنیا دوباره «محمد» و «علی» می خواهد. «حسنین» می خواهد. و دیگر با چه زبانی بگوید که تو را می خواند، که تو را می خواهد…

  “خدایا! اشک ریزان می گویم که: بابت داداش حسین و قلم و قدمش شکر!”

 15. یه بیست و ششی می‌گوید:

  http://www.javanonline.ir/files/fa/publication/pages/1392/6/23/622_11239.jpg

  http://www.javanonline.ir/fa/publications/620/11207

  این روزنامه جوان خیلی باید خوش به حالش شده باشه از بسته شدن وطن امروز!
  🙂

  والا!

 16. یه افراطی ضد اعتدال می‌گوید:

  ایول داری داش حسین با این متن های امام زمانی و استکبار ستیزت!

 17. باقر می‌گوید:

  ائمه کفر هنوز هستند و متوهمان سازشکار هم سربازان آنان؛ سربازانی همیشه خفته…
  و خیل عظیم عاشورائیان پشت دروازه اذن ولیعصر انتظار می کشند؛ کل یوم عاشورا و کل ارض کریلا
  لبیک یا مهدی

 18. نسیم می‌گوید:

  متن خبر به یک قلم، بی تو سیاه شد جهان
  حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردن است…

  ممنون بابت این متن زیبا و تاثیرگذار!

 19. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  “جان ما فدای آن جهاد که آفتاب با ۳۱۳ شعاع حیدری بر طبلش بکوبد”
  ای جونم!

  اینو ببینید به نظرم مرتبط اومد:
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920623001429

 20. سیداحمد می‌گوید:

  در ادامه لینکی که مرتضی اهوازی گذاشت:

  اللهم احفظ جمیعا…
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم…

 21. سیداحمد می‌گوید:

  رفقا؛

  چند روزی در خدمتتان نیستم. بچه های خوبی باشیدها!
  پیشاپیش میلاد فرخندۀ امام رضای رئوف را خدمت اهالی قطعه مقدس ۲۶ تبریک عرض می کنم…

  http://uploadtak.com/images/b981_moghadamereza9101.mp3

  اذن دخول حرم تو یا ابالفضلِ…
  http://uploadtak.com/images/l24_karimiShabMiladImamR.mp3

 22. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  -۲۰-

 23. شیدا می‌گوید:

  خدا قوت ماه شب شکن! اینک زمین و آسمان به صرافت سحر افتاده…

 24. سومی می‌گوید:

  خدا رو شکر یک چند روزی از پاچه خواری های سید احمد خبری نیست.

 25. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  سیداحمد چندروزی نیست و دوباره باید خزعبلات یکی مثل اولی و دومی و سومی رو ببینیم…
  سربسته می گم: بشمار!!

 26. ناشناس می‌گوید:

  سلام داداش؛ ممنون.

  ای مسیحای تمام هستی! ای جان جهان! دنیا دوباره «محمد» و «علی» می خواهد. «حسنین» می خواهد. و دیگر با چه زبانی بگوید که تو را می خواند، که تو را می خواهد…

 27. سومی می‌گوید:

  مرتضی اهوازی
  تو چرا حرص و جوش می زنی؟ مگه خبر داری از کامنتهایی که اخیرا برای سید احمد گذاشتم و فقط خودش خبر داره و خودم.
  کاسه داغتر از آش نشو. خزعبلات، نوشته های تو و امثال سید احمده که برای هر متنی که آقای قدیانی می گذاره فقط بلدید به به و چه چه راه بندازید، انگار بقیه خودشون عقل ندارند که قضاوت کنند.
  به به و چه چه ها چه کمکی به پر بارتر شدن متون می کنه؟
  ضمنا نگران سید احمد نباش، خودش به اندازه کافی بلده بقیه رو بچزونه!

 28. حسن جلیلی می‌گوید:

  دم شیخ حسن گرم چه سخنرانی ای کرد برای سپاهیا

 29. نسیم می‌گوید:

  «اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوةَ کثیرَةً تامَةً زاکیَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ»

  میلاد امام رئوف (ع) بر همگان مبارک.

 30. به جای امیر می‌گوید:

  مسئولیت (گفت و شنود)

  گفت: این اصلاح‌طلب‌ها یادشون رفته که در شورای شهر اول و دولت اصلاحات و مجلس ششم به جای کار برای مردم، چه درگیری‌ها و آشوب‌هایی به پا کرده بودند.
  گفتم: مردم که یادشون نرفته و به همین علت هم طردشون کردند.
  گفت: ولی حالا دارند یواش یواش زیر چتر اعتدال پست و مسئولیت می‌گیرند. انگار نه انگار که چه سابقه‌ای داشته‌اند.
  گفتم: یکی می‌گفت؛ بچه که بودم همه فامیل می‌گفتند «تو، به ما رفتی» ولی حالا هیچ کدوم حاضر نیستند مسئولیت حرفی رو که زده بودند به عهده بگیرند!

 31. احمد ابریشمی می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  زمانه زمانه دروغ و ریا – کرانه کرانه فساد و نفاق
  ترانه ترانه سرود شکار- خزانه خزانه سلاح شکار
  زبانه زبانه شعله نار – زنانه زنانه آه و فغان
  دوباره دوباره زینب و شام- سه باره سه باره کرب و بلا
  نشانه نشانه سر شهدا- چکانه چکانه تیر بلا
  شبانه شبانه حمله نو- کجاوه کجاوه لشکر شام
  روانه روانه خون سیاه- رسانه رسانه دروغ سپید
  بهانه بهانه سکوت عرب- خرانه خرانه سران عرب
  شهاته شهاته حسن به بلا- سمیه سمیه شهاته به خون
  خرابه خرابه مسجد و دیر – عمامه عمامه حکم جنون
  سرانه سرانه بهای جنون- اشاره اشاره شیشه خون
  پرنده پرنده تیغ ستم- هماره هماره زوزه گرگ
  به نیزه به نیزه مصحف پاک- میانه میانه خیانت و جهل
  دوباره دوباره ستیز یهود- دوباره دوباره عاد و ثمود
  حنانه حنانه ستون ندا- جوانه جوانه امید ظهور
  سروده احمد ابریشمی

 32. م.طاهری می‌گوید:

  خیلی عالی بود این متن.
  اصلاً این متن های بدون اینتر و پاراگراف بندی نشده خواندنش یه کیف دیگه ای دارد.

 33. م.طاهری می‌گوید:

  “«خامنه ای جانشین شایسته خمینی است»”

 34. آیــــــــــــــــه می‌گوید:

  خدا قوت … جناب قدیانی! به فکر جماعتی که قراره این متن رو بخونن هم باشین
  چشممون دراومد تا آخرش!

  بازم خدا قوت …

 35. فرخ می‌گوید:

  امسال هوای امریکا نکردی داداش، ساز ملل!!!؟؟

 36. فرخ می‌گوید:

  امسال هوای امریکا نکردی داداش، ساز ملل!!!؟؟
  یادش به خیر…

 37. پرستو می‌گوید:

  که تو را می خواهد…

 38. تقدیر می‌گوید:

  کمر امریکا را تنها سید علی خامنه ای خواهد شکست و بس.
  و خواهید دید که روزی خامنه ای فرمانده سپاه حضرت دوست، پشت یکایک دشمنان را به خاک خواهد مالید و آن روز بسیار نزدیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.