هر آنچه قانون می گوید

با من باشد، اتفاقا بدم نمی آید آقای رفسنجانی تایید صلاحیت شود، تا دگر بار توسط توده های مردم، و این بار در «دوگانه تنش و دعوا و پیری و معرکه گیری و ارتجاع و ناکارآمدی و تورمهمت جهادی و مدیریت و وحدت و توانمندی و روحیه بسیجی و آرامش و خدمت» رد صلاحیت شود، لیکن با من نیست! با شورای نگهبانی است که باید عمل به «مر قانون» کند. من و ما اهل شوریم و شعف، جوانیم و سرشار از انقلابی گری آگاهانه و کری خوانی باشعور، بلکه کمی تا قسمتی تخس و ماجراجو، اما شورای نگهبان، این حرفها حالی اش نیست! باری در وبلاگم جواب کامنتی را این چنین دادم؛ «شورای نگهبان باید عمل به مر قانون کند. اگر مر قانون می گوید؛ «فلانی باید رد صلاحیت شود»، باید بشود و اگر مر قانون می گوید؛ «فلانی نباید رد صلاحیت شود»، نباید بشود. البته حکم حکومتی و مصلحت هم سر جای خود محترم، اما دستور این هر دو، با رهبر عزیزی است که در منظر بلندش، قانون، والاترین مصلحت و بالاترین حکم حکومتی است». آری! شورای نگهبان قطعا به نوشته ها و داد و بیدادهای امثال من علیه جریان فتنه و فرقه انحراف کاری ندارد. آنچه برای شورا ملاک است، قانون است. قانون اگر به شورا بگوید که باید فلانی و بهمانی رد یا تایید شوند، شورا طبق قانون عمل خواهد کرد، چه ما خوش مان بیاید، چه نه. القصه! آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی است. همو که انقلاب را فرزند خود می داند و دور کمی بردارد، بعید نیست ادعا کند؛ «امام خمینی گاهی که وقت می کرد، در به ثمر رساندن انقلاب، هی! بگی نگی کمک هایی به ما می کرد». چنین عالیجنابی را اما می توان رد صلاحیت کرد؟! به راستی، بابای انقلاب را آیا می توان رد صلاحیت کرد؟! واقع گرا اگر باشیم و اندکی هم سیاست فهم، باید حق بدهیم که شورای نگهبان کار سختی در پیش دارد. قانون اما این کار سخت را آسان می کند. آقای رفسنجانی هم مثل همه، یعنی برای یک بار مثل همه! قانون را بگذاریم جلو… و ببینیم طبق قانون، آقای هاشمی باید رد شود یا تایید؟!… و هر چند می دانم دشوار است، لیکن اگر طبق قانون، باید جناب عالیجناب رد صلاحیت شود، خب بشود. اگر هم نه، نه! در روزهای گذشته، فضولی کردم و رفتم سراغ قانون بررسی صلاحیت ها. آنچه من فهمیدم، حتی با لحاظ حداقل ها هم شکی در رد صلاحیت آقای رفسنجانی نیست، خواه ایشان بابای انقلاب باشد، خواه پدرناتنی انقلاب. البته دوست نداشتم این «پدرناتنی» را بنویسم، اما زیاد شده که عالیجناب، «های» گفته و ما به حرمت ایشان «هوی» نگفته ایم. تا این حد معفو است! انقلاب اسلامی هرگز از عمل به مر قانون ضرر نکرده. تاریخ انقلاب را مرور کنید! هر جا عمل بر اساس مر قانون بوده، سود انقلاب همان جا بوده. زیاد شده که انقلاب، به خاطر حفظ حرمت آقای رفسنجانی، مصلحت هایی را در نظر گرفته، بعضا قانون را به نفع احترام ایشان و خاندان شان پیچانده، و ما هم با همه تخسی گری مان، ملاحظات انقلاب را درک کرده، به دیده منت گذاشته ایم. سئوال اینجاست؛ جواب این همه رواداری و محبت و حفظ حرمت چه بوده؟! این همه جمهوری اسلامی به نفع آقای رفسنجانی، قدم برداشته، قدم ایشان چه بوده؟! جز این است که هر چه ما از این ور کوتاه آمده ایم، بدترین پاسخ را از ایشان و خاندان شان دریافت کرده ایم؟! آیا حق این انقلاب مظلوم، با ۳۰۰ هزار خون، که فقط «شیرین زبانی آرمیتا» و «گوشه نشینی علیرضا» برای کباب کردن دل آدمی کافی است، دروغ تقلب و فتنه ۸۸ و نامه سرگشاده و «بریزید توی خیابان ها» است؟! ما تا کی قرار است ملاحظه کسی را بکنیم که فقط ملاحظه ناکسین بی بی سی و ناکثین فتنه را می کند؟! حد این حرمت کجاست؟! حرف حسابم این است؛ یک بار طبق قانون درباره آقای رفسنجانی عمل کنیم تا ببینیم می شود طبق قانون هم با ایشان رفتار کرد. اتفاقا حفظ آقای هاشمی در مجموعه انقلاب، بیش از مصلحت، از کانال قانون می گذرد. مصلحت که داریم نتیجه اش را می بینیم، بلکه از کانال قانون، آقای رفسنجانی متنبه شود و قدر انقلاب و حرمت نگهداری اش را بداند. در نظام تعلیم و تربیت، هم تشویق آمده، هم تنبیه. گاه هست که تنبیه، بیشتر بچه ناآرام را رام می کند. با تنبیه است که بچه لجوج، ملتفت محسنات تشویق می شود و قدر خوبی ها را می داند. بعله! من در فضا بحث نمی کنم. آمدیم و طبق قانون، اعلام کردیم که آقای رفسنجانی صلاحیت نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. با توجه به سوابق فوق العاده درخشان باند ایشان، هیچ بعید نیست عالیجناب دست به کارهایی بزند و اگر بتواند آتشی ولو مختصر دست و پا کند. حتم دارم که جمع کردن این آشوب، از خاموش کردن آتش فتنه محتمل بعدی آسان تر است.

فتنه محتمل بعدی چیست؟! فرض کنیم آمدیم و صلاحیت عالیجناب را تایید کردیم و ایشان هم طبق سنوات گذشته، انتخابات را باخت. جناب رفسنجانی، آن زمان که «آقای هاشمی» بود، انتخابات ها را می باخت، وای به حال الان که حتی ۲ ی خردادی ها هم کتمان نمی کنند که این سن و سال، مناسب برای ریاست جمهوری نیست! شما فکر می کنید روز ۲۵ خرداد، آقای رفسنجانی نتیجه انتخابات را می پذیرد و به نامزد پیروز تبریک می گوید؟! آن روز، آقای رفسنجانی بر خلاف الان، ستاد منظم و چند میلیونی رای و مقادیری پایگاه و فلان و بهمان دارد که بسیار محتمل است همه را بیاورد در خدمت بلوا و تنش. مهار کردن کدام آتش، آسان تر است؛ آتش بعد از رد صلاحیت یا آتش بعد از ۲۵ خرداد؟! کسانی که روی «فرضیه آشوب» کار کرده اند، جواب بدهند. کتمان نمی کنم که نسبت به جناب عالیجناب، بغض دارم، اما نه بغض شخصی… و هر چند می دانم که شاید خوش باورانه باشد، گاهی به دوستان می گویم؛ خدا را چه دیدی؟! شاید این بار آقای رفسنجانی آمده تا آن همه خاطرات تیره و تار را پاک کند و این دم پیری، باز هم تداعی گر همان «آقای هاشمی» باشد؟! گیرم که این فرض، با همه نادرستی اش، درست باشد. شک نکنید آنچه به عاقبت به خیری این پیر ۸۰ ساله کمک خواهد کرد، سخن گفتن با ایشان، از مجرای سفت و سخت قانون است. اگر باز هم قانون را به نفع مصلحت بپیچانیم، آقای رفسنجانی را در ادامه این روند فتنه گون کمک کرده ایم، نه بازگشت شان به دامان انقلاب. آقایان! اگر قانون می گوید که «آقای هاشمی باید رد صلاحیت شود»، حتما ایشان را رد صلاحیت کنید. این در وهله اول، به مصلحت خود آقای رفسنجانی است. این نوشته کامل نمی شود الا به ۵ نکته.

۱: گفت: «هر چه آن خسرو کند شیرین بود». خسروی انقلاب، چه قانون را ملاک بگیرد، چه در کنار قانون، مصلحت ها را ملاحظه کند، باز هم برای ما «شیرین» است. آنچه ما با «ولایت فقیه» بسته ایم، نه قانون است، نه مصلحت، نه حکم حکومتی و نه این حرفها. «عهد» است «عهد». ما از همان زاویه به «نهج البصیرت سیدعلی» عمل می کنیم که به «نهج البلاغه علی(ع)».

۲: خیلی هم برای ما فرقی ندارد که آقای رفسنجانی را آقای هاشمی صدا کنیم یا بابای انقلاب!! مهم این است؛ «تا یوم الله ۹ دی زنده است، دوره جام زهر گذشته است».

۳: آقای رفسنجانی! طنزی قرار بود بنویسم با این عنوان؛ «مصائب مناظره با نامزد ۸۰ ساله»!! با همه بغضی که نسبت به شما دارم، قلم را غلاف کردم، چرا که دیدم به صلاح نیست… و دیدم در کارنامه شما، علاوه بر فتن رنگارنگ و انحرافات دانه درشت، زندان ستمشاهی هم درج شده. می شود بگویید؛ بی بی سی چه نسبتی می تواند داشته باشد با بابای انقلاب؟! گفت: «خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش…»، نگفت که حتی «انقلاب»!!

۴: انتخابات باید در روز مقرر، باشکوه و مثل همیشه گسترده برگزار شود. ما خود صرف نظر از همه حرفهایی که زدیم، بر این باوریم که این مهم، هم قانون است، هم مصلحت، و هم حکم حکومتی. لذا آرمان گرایی مان سر جای خود؛ هر گونه تصمیمی که به نفع این مهم باشد، حتما می فهمیم.

۵: روی سخن با آقای رفسنجانی است. بزرگوار! شما که دروغ تقلب در کارنامه تان هست، اصلا به بررسی صلاحیت ها و عمل به مر قانون می رسید؟! شما که نه انتخابات را قبول دارید و نه نتیجه انتخابات را… حق این است که بیش از «نظر شورای نگهبان» و «رای مردم»، از «آه بلند ۳۰۰ هزار مادر شهید» نگران باشید. از آخرت تان…

وطن امروز/ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. چشم انتظار می‌گوید:

  بسم الله النور…

 2. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  بابای انقلاب!!
  شما که دروغ تقلب در کارنامه تان هست، اصلا به بررسی صلاحیت ها و عمل به مر قانون می رسید؟! شما که نه انتخابات را قبول دارید و نه نتیجه انتخابات را… حق این است که بیش از «نظر شورای نگهبان» و «رای مردم»، از «آه بلند ۳۰۰ هزار مادر شهید» نگران باشید. از آخرت تان…

  آقایان!
  اگر قانون می گوید که «آقای هاشمی باید رد صلاحیت شود»، حتما ایشان را رد صلاحیت کنید. این در وهله اول، به مصلحت خود آقای رفسنجانی است.

 3. زینب می‌گوید:

  خب…حرفای خوبی بود، ولی زشت نیست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت امروز کاندیدای رد صلاحیت شده فردا باشه؟

 4. سیداحمد می‌گوید:

  “آقای رفسنجانی هم مثل همه، یعنی برای یک بار مثل همه!”

  واقعا… فقط همین یک بار مثل همه!

 5. چشم انتظار می‌گوید:

  عجب نکته ی تربیتی گفتید ها!

  حرف حسابم این است؛ یک بار طبق قانون درباره آقای رفسنجانی عمل کنیم تا ببینیم می شود طبق قانون هم با ایشان رفتار کرد. اتفاقا حفظ آقای هاشمی در مجموعه انقلاب، بیش از مصلحت، از کانال قانون می گذرد. مصلحت که داریم نتیجه اش را می بینیم، بلکه از کانال قانون، آقای رفسنجانی متنبه شود و قدر انقلاب و حرمت نگهداری اش را بداند. در نظام تعلیم و تربیت، هم تشویق آمده، هم تنبیه. گاه هست که تنبیه، بیشتر بچه ناآرام را رام می کند. با تنبیه است که بچه لجوج، ملتفت محسنات تشویق می شود و قدر خوبی ها را می داند.

 6. چشم انتظار می‌گوید:

  همانگونه که زشت نیست، با رأی خبرگان ملت به آیه الله مهدوی کنی، آقای رفسنجانی جای خود بنشینند، با همان قاعده هم، زشت نیست که رییس مجمع، برای ریاست جمهوری احراز صلاحیت نشود. ضمن اینکه؛ بارها گفته اند؛ موضوع ریاست جمهوری، هیچ ارتباطی با دیگر مسئولیت ها در نظام ندارد. مضافا بر اینکه؛ زشت آنجاست، که تو رییس مجمع تشخیص مصلحت باشی و، مصالح خود و خانواده را، ترجیح دهی بر مانفع نظام و انقلاب. جناب زینب بزرگوار!

 7. سیداحمد می‌گوید:

  ممنون داداش؛
  خدا بهت قوت و سلامتی بده!

  امیدوارم قانون تمام کننده کار باشد و نامردها از موقعیت خود سوء استفاده نکنند برای فشار بر مسئولین شورای نگهبان.

  دعا کنیم…

 8. برف و آفتاب می‌گوید:

  ولی عجب طنزی می‌شد ها 🙂

 9. چشم انتظار می‌گوید:

  سالی که نکوست از اردیبهشتش پیداست!!
  فعلا که یکی از خاندان هاشمی، رد صلاحیتش قطعی شد… محسن هاشمی، از طرف شورای نظارت هم، برای انتخابات شوراها تأیید نشد.

  http://jamnews.ir/detail/News/183579

 10. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  گفت: «خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش…»،
  نگفت که حتی «انقلاب»!!
  بعله!

 11. هنوز منتظریم... می‌گوید:

  سلام؛

  اول از همه ممنون از داداش حسین که دوباره داره خودشو واسه سیلی خوردن برای این انقلاب آماده میکنه و بازم ممنون به این خاطر که تو این چند متن اخیر وحدت رو به همه ما گوشزد کرد.
  دوم “ما از همان زاویه به «نهج البصیرت سیدعلی» عمل می کنیم که به «نهج البلاغه علی(ع)».”
  اینو تا الان نشنیده بودم. اگه جدیده که احسنت! اگرم نیست، چیه اینجوری به من نگاه می کنین؟! می خواستم بگم بازم احسنت!!
  واقعا قلمت درد نکنه!

 12. مسافر می‌گوید:

  سلام؛

  باید اعتراف کنم اگر بگید این قسمت

  “و هر چند می دانم که شاید خوش باورانه باشد، گاهی به دوستان می گویم؛ خدا را چه دیدی؟! شاید این بار آقای رفسنجانی آمده تا آن همه خاطرات تیره و تار را پاک کند و این دم پیری، باز هم تداعی گر همان «آقای هاشمی» باشد؟!”

  یه ذره از کامنتی که چند روز پیش در مورد اقای هاشمی و جبران کوتاهی ها… فرستادم متاثر بوده بسیار بسیار بسیار ذوق زده میشم!

 13. دلخون می‌گوید:

  آقای رفسنجانی

  مدیونی اگر یک لحظه با خودت فکر کردی که ما به شما محتاجیم…

 14. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  آقا سیلی رو یکی دیگه باید بخوره، نه بچه حزب اللهی ها.
  صورت صاف بعضی ها، جون میده واسه سیلی زدن.
  چپ و راست، نر و ماده بزنی تو صورتش!

 15. مسافر می‌گوید:

  “و دیدم در کارنامه شما، علاوه بر فتن رنگارنگ و انحرافات دانه درشت، زندان ستمشاهی هم درج شده. می شود بگویید؛ بی بی سی چه نسبتی می تواند داشته باشد با بابای انقلاب؟!”

  هی هی هی…
  بیشتر از سن ما برا انقلاب زحمت کشیدی آقای هاشمی
  ای کاش برگردی به دامن ولایت
  برگردی به دامن امام

  آروز بر جوانان عیب نیست…

 16. مسافر می‌گوید:

  قالیباف و هاشمی:

  فیلم۱
  http://www.aparat.com/v/uZsqf

  فیلم۲
  http://www.aparat.com/v/siSnu

 17. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:
  بصیرت یعنی اینکه بدانیم شخصی که به دستور حضرت آقا شایستگی معاون اولی رئیس جمهور را ندارد، شایسته ریاست جمهوری نیز نیست…

 18. نیک رفتار می‌گوید:

  هزینه رد صلاحیت ایشان برای نظام خیلی کمتر از آن است که در رقابت باشند و رأی نیاورند… ای کاش خودشان انصراف بدهند… ای کاش!

 19. معز می‌گوید:

  سلام
  ممنون

  خیلی خوب بود مثل همیشه.
  ولی دلم پر از آه شد، آه.

  راستی جوانها این نامزد شدن برای ما درسهای درست و حسابی زیادی داشت:
  ۱- هیچ وقت ناامید نباشین حتی اگه هیچ امیدی ندارین.
  ۲- روحیه جوانی و سرزندگی را تا ثانیه های آخر عمر حفظ کنید.
  ۳- همیشه از شکست ها روحیه بگیرید برای شروعی دوباره.
  .
  .
  .

 20. ستاره خرازی می‌گوید:

  ف ـ ه تاکید داشت که فعلا نباید از این حرف‌ها بزنیم تا حکومت هوشیار نشود.
  http://www.tasnimnews.com/Home/Single/59370
  خاتمی و بزرگ ترین جاسوس زنده خاورمیانه و تئوریسین مکتب ایرانی
  http://www.tasnimnews.com/Home/Single/59406

 21. تقدیر می‌گوید:

  آی مردم هوشیار باشیم…

 22. ستاره خرازی می‌گوید:

  اینا مردمو چی می بینن؟

 23. حافظ می‌گوید:

  طیب الله قلمکم!

 24. قطعه 27 می‌گوید:

  حاج حسین شما که قرار شد طنز ننویسی کاش اینو ادامه می دادیش…
  البته صلاح وبلاگ خویش خسروان دانند… 😉
  کاش می شد برگرده به دامن انقلاب…

 25. قطعه 27 می‌گوید:

  سردار محسن رضایی:
  “…وضعیت سیاسی کشور به سوی معامله‌گری و دنیا طلبی پیش رفته و عده‌ای از آن روحیات شهادت طلبی و خدمت بدون منت برای ملت ایران فاصله گرفته‌اند…”
  چی باید گفت خداییش؟!
  😐

 26. سیداحمد می‌گوید:

  قطعه ۲۷؛

  اشکال نداره؛ با این بنده خدا کاری نداشته باشیم!

  {محسن رضایی بی خیال ریاست جمهوری نمی شود؛ بلکه از انتخاباتی به انتخابات دیگر منتقل می شود!}

 27. به جای امیر می‌گوید:

  تجریش (گفت و شنود)

  گفت: یک سایت وابسته به اپوزیسیون نوشته است مردم شعار هاشمی برای مقابله با گرانی‌ها و سر و سامان دادن به اقتصاد کشور را باور نمی‌کنند.
  گفتم: حرف حساب زده ولی نگفته چرا؟!
  گفت: نوشته است؛ هاشمی در میان مردم به حمایت از سرمایه‌داران و مانور تجمل معروف است و در دوران ریاست جمهوری خود کمترین توجهی به مردم محروم و فقیر نداشته است.
  گفتم: شاید تصور می‌کند که مردم آن دوران را فراموش کرده‌اند.
  گفت: خب! مردم می‌گویند این چه نامزد طرفدار محرومان است که آمریکا و اروپا و شیوخ عیاش عرب و کلان سرمایه‌داران از او حمایت می‌کنند؟! مگر قرار است آمریکایی‌ها به جای او برنامه‌ریزی کنند؟!
  گفتم: چه عرض کنم؟! یارو جلوی یک تاکسی را گرفت و گفت؛ ۲ نفر تجریش! راننده گفت؛ ولی تو که یک نفر هستی و یارو گفت؛ مگه خودت نمیای؟!

 28. هنوز منتظریم... می‌گوید:

  اسلامی ایرانی

  مجددا سلام
  منظوم رور بد متوجه شدی یه ذره.
  منظورم از این جمله اشاره ای به سخن امام روح الله بود که می گفت:
  “این چیزى است که از صدر عالم تا آخر هست، هر کس قیام کرد براى اقامه عدل سیلى خورد.”

 29. فدایی همت می‌گوید:

  خیلی ژرف نگری داشت، خدا خیرتون بده. خصوصا نکته های آخرش بی نظیر بود.
  “ما از همان زاویه به «نهج البصیرت سیدعلی» عمل می کنیم که به «نهج البلاغه علی(ع)».”
  یکی از عناصر نزدیک به سیدمحمد خاتمی گفته: مهدی هاشمی در ملاقاتی با خاتمی و در پاسخ به نگرانی‌ها نسبت به کهولت سن و ناتوانی جسمی پدرش، با صراحت پاسخ داده: «نگران نباشید، عملا من رئیس‌جمهور خواهم بود/رقانون اساسی را تغییر می دهیم»

  اینا پر رویی رو به نهایتش رسوندند. معلوم نیست تا کی بناست ملت این خاندان رو تحمل کنه.

 30. حمید می‌گوید:

  مثل اینکه آقای هاشمی می خواد بیت دوم شعر رو تعبیر کنه!

  خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش (حتی انقلاب)
  و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر (…)

 31. سید علیرضا شاهنگیان می‌گوید:

  سلام داداش حسین بسیجی ها؛

  خیلی وقت بود توفیق تشرف به این وبلاگ را نداشتم. امروز صبح غسل زیارت امام حسین علیه السلام را کردم و سلامی به حضرتش از راه دور دادم ولی مطمئن بودم اتفاقات خوب و نیکویی امروز در انتظارم است. خدا را شاکرم که بعد از مدتها توانستم به این جا بیایم…

 32. مجنون می‌گوید:

  سلام؛
  من که سایه خاندان دامت برکاته را با تیر می زنم.
  از خدامه که رد صلاحیت بشه.
  ولی خداییش اون نکته ای که زینب گفته قابل تامله!
  رئیس تشخیص مصلحت نظام خودش رد صلاحیت بشه!
  عجبا
  خدا عاقبت بخیرمون کنه!

 33. نیازمند می‌گوید:

  این جمله از امام خامنه ای نقل شده درست است؟؟ هیچ کس برای من آقای هاشمی نمی شود ولی امیدوارم برای مردم بشود…

 34. عباس اسلامی می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم
  پوستر غلبه مستضعفین بر مستکبرین:
  http://sayehgraph.blogfa.com/

  یا نقی مدد

 35. عمار می‌گوید:

  «تا یوم الله ۹ دی زنده است، دوره جام زهر گذشته است».

 36. علی می‌گوید:

  برادر عزیز

  هر چه قدر آقا میخواد هاشمی رو منتظری نکنه شما هی میخواید هاشمی رو منتظری کنید!!

  سعی کنید همه رو تو دایره نظام نگه دارید… اینکه نمیشه!

 37. همت سید علی آقا می‌گوید:

  هر چی بگیم میاد تو کامنتا یا میشه برادر قدیانی بعضی هارو شخصا بخونه؟

 38. م.طاهری می‌گوید:

  خیلی عالی بود.
  همه حرف هایی که باید زده می شد، زده شد.
  حالا باید تا فردا صبر کرد. با بیم و امید!

 39. ف. طباطبایی می‌گوید:

  بصیرت، اجازه نمی دهند «غبار آلودگی فتنه» کسی را گمراه کند… بصیرت، قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است، به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی را بلد نبود، ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند. بصیرت مهمترین راه مقابله با این فتنه آفرینی هاست.

  ::::شهید مرتضی مطهری::::

 40. احمد می‌گوید:

  سلام. منتظر همچین مطلبی بودم.
  ممنون.

 41. سیداحمد می‌گوید:

  همت سید علی آقا؛

  اگر مطلب خصوصی دارید، بالای کامنتتان کلمه “خصوصی” را قید کنید، فقط آقای قدیانی می خوانند.

 42. جماران می‌گوید:

  «اینهایی که الان در ایران مشغول فتنه هستند، اینها از اسلام هیچ اطلاعی ندارند و آنطوری که من می فهمم، اینها مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان بر خلاف است! و ملت ما باید اینها را رد بکند و اعتنایی به آنها نکنند، و خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل خواهند شد.»
  {صحیفه امام. ج ۶/ ص ۴۷۱}

 43. چشم انتظار می‌گوید:

  جناب نیازمند؛
  اصل ماجرا که فیلم آن نیز موجود است این بود؛ به هنگام رای دادن، خبرنگار از ایشان پرسید حضرتعالی به‌ عنوان رهبر و ولی امر مسلمین و همچنین به‌عنوان یک شهروند مسلمان که حق رأی دارید، توقّعتان از آقای رئیس جمهور، برای آینده کشورمان چیست؟ معظم له ابتدا آن‌چه مورد توقعشان بود را بیان فرمودند و سپس افزودند: “من قبلاً هم گفته‌ام: هرکس که امروز، ان‌شاءا… رأی بیاورد و نامش از این صندوق‌ها بیرون بیاید، (یعنی بین ناطق و خاتمی و ری شهری و مرحوم زواره ای) من با او همان طور رفتار خواهم کرد که در هشت سال گذشته باآقای رئیس جمهور، جناب آقای هاشمی رفسنجانی رفتار کرده‌ام. البته خوب؛ برای شخص من، هیچ کس آقای هاشمی رفسنجانی نخواهد شد؛ اما امیدواریم برای ملت بشود و بتواند برای کشور همان طور شخصیتی باشد و همان طور تلاشی بکند و بلکه بیش‌تر و بهتر؛ چون باب رحمت الهی واسع است”(سایت رهبری، دوم خرداد ۷۶).

 44. چشم انتظار می‌گوید:

  چند خبر مهم که البته شاید شنیده باشید!
  http://www.jahannews.com/vdcivyar3t1avy2.cbct.html
  http://www.jahannews.com/vdcguu9x7ak97u4.rpra.html
  تقریبا! دوتاییش در مورد هاشمیه…

 45. چشم انتظار می‌گوید:

  علی آقا؛
  هاشمی، منتظریه. با این تفاوت که، اون خدابیامرز! ساده لوح بود و عملا هیچ کاره، ولی این خدابیامرز! هم زرنگه و همه کاره. حالا شما بفرمایید کدومشون خطرناکتره؟!
  اینکه حضرت آقا چتر ولاییشون بر سر همه است، امری است علی حده…

 46. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  می خواستم بزرگ بشم…
  درس بخونم، مهندس بشم…
  خاکمو آباد کنم…
  زن بگیرم…
  مادر و پدرمو ببرم کربلا…
  دخترمو بزرگ کنم ببرمش پارک، تو راه مدرسه با هم حرف بزنیم…
  خیلی کارا دوست داشتم انجام بدم.
  خب نشد… باید می رفتم از مادرم، پدرم، خاکم، ناموسم، دخترم، دفاع کنم.
  رفتم که…
  دروغ نباشه
  احترام کم نشه
  همدیگرو درک کنیم
  ریا از بین بره
  دیگه توهین نباشه
  محتاج کسی نباشیم
  الان اوضاع چطوره…؟
  “تخریب چی نوجوان شهید کاظم مهدیزاده”
  شهادت: عملیات کربلای۱ – مهران- ارتفاعات قلاویزان

 47. دلخون می‌گوید:

  امام خمینی(ره): اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود.

  امام خامنه ای: اسرائیل اگر غلطی بکند حیفا و تل اویو را با خاک یکسان میکنیم.

  رفسنجانی: با اسرائیل سر جنگ نداریم…

  وقتی «امام آمد» “بی بی سی ناراحت شد، اما چرا وقتی «رفسنجانی آمد» خیال بی بی سی راحت شد”

  آقای رفسنجانی؛
  شور شما، این بار کدام عاشورا را هدف گرفته؟!

 48. سیداحمد می‌گوید:

  مجنون؛

  عجیب نیست اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد صلاحیت شود برای ریاست جمهوری.
  ریاست جمهوری کاری اجرایی و سنگین است، با فعالیت های گسترده و فشرده!
  واقعا یک پیرمرد ۸۰ ساله توان این حجم از کار را دارد؟!
  احمدی نژاد چقدر سفر رفت و کار کرد؟ رفسنجانی می تواند اینقدر کار کند؟
  پدربزرگ های خودمان را در نظر بگیریم؟ پیرمرد های ۸۰ ساله معمولا در حال و هوای خودشان هستند! مجمع تشخیص جلسه سنگین و پرکاری نیست. چند روز یک بار می رود و چند ساعت گپ و گفت می کند و بر می گردد؛ اما حرف از مسئولیت اجراییِ یک مملکت است. هاشمی توان دارد برود مجلس و چند ساعت بایستد و از وزرایش دفاع کند؟!!!
  شوخی که نیست!

  واقعا قانون بخواهد رعایت شود، هاشمی رد صلاحیت است… شک نکن! مگر اینکه…

 49. م می‌گوید:

  پیرو یاداشت تون در روزنامه وطن امروز
  _________________

  شمام لطف کن اسم آقا سعید را کنار اسم آقا باقرتون نگذار… که همه این وسط می خواهند خودشان را به دکتر محبوب ما بچسبانند… و کثیفی های خودشان را با ایشان تطهیر کنند…
  حالم بهم می خوره از همه تون!

  ضمنا یک موی گندیده لنکرانی به صد تا مثل قالی باف می ارزد…

 50. سیداحمد می‌گوید:

  م؛

  خدا می داند اگر پدر قالیباف موقعیت پدر لنکرانی را داشت، شما چه جو سازی هایی که علیهش نمی کردید!

  ضمنا؛ آقا سعید جلیلی خودش را کاندید انحصاری هیچ جبهه و گروهی نمی داند! حالا اینکه شما با چه رویی خودتان را به او می چسبانید، سوالی است عجیب!

  این را هم بدان که فعلا با وجود هاشمی، ما سعید را داریم به باقر می چسبانیم، نه برعکس!!!

  شما که “اصلح” را یافتید، دیگر کاری به این صالح های مقبول و غیر مقبول نداشته باشید! والا! 🙂

 51. چشم انتظار می‌گوید:

  گپ و گفت با دوست و همرزم شهید اکبر قدیانی:
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920229000067

 52. سیداحمد می‌گوید:

  داداش حسین؛

  کیهان و وطن برای چی تذکر گرفتن؟ ربطی که به مطالبت نداره؟

  http://www.bultannews.com/fa/news/144414/۶-روزنامه-تذکر-گرفتند

 53. علیرضا می‌گوید:

  سلام
  با مطلبی با عنوان: تناقض گفتاری و رفتاری حامیان رسانه ای قالیباف بروز هستم!
  باتشکر…
  http://farhangeparvaz.blog.ir/1392/02/26/tanaghoz3423423
  فرهنگ پرواز

 54. محمد رضا می‌گوید:

  یامین پور: جناب قدیانی ارزشش را داشت؟!

  وحید یامین پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی گوگل نوشت:

  وقتی می گوییم فتنه همه ی ذهنها می رود طرف اغتشاش های خیابانی یا مواضع ضد انقلاب داخلی و امثال اینها؛ اما بخش اصلی فتنه ابهام و تفرقه ای است که دوستان خودی را فرا می گیرد. اینکه اول کاسه ی چه کنم چه کنم دست بگیرند و بعد همین کاسه را بر سر خودی ها بشکنند. دیروز روزنامه ی «وطن امروز» همین کار را کرد. من و حسین قدیانی دوستانی صمیمی هستیم. اما نمی فهمم چرا باید حسین با ادبیاتی زننده و بی سابقه قلمش را بر سر رفقایش بکوبد و با تعابیری توهین آمیز همه را به یک چوب براند. حالا رفقای قدیمی اش شده اند «بی بصیرت» و «ستون پنجم دشمن»!!! آیا رأی جمع کردن برای باقر قالیباف ارزش گسستن رشته های دوستی گفتمانی را دارد. از اول می ترسیم نکند جماعتی پیدای شان بشود و با شعار «وحدت بخاطر رقابت» دنبال این باشند که جلیلی را به نفع قالیباف از رقابت کنار بکشند. یعنی خیانت به آرمان حزب الله و گفتمان مقاومت؛ و حالا رفقای خودمان متولی این اتفاق شده اند…

  حسین آقا ارزشش را داشت؟!

 55. رفیق سابق می‌گوید:

  .خدایا! تا آخر همین هفته برف رحمت خود را بر زمین تهران بنشان تا مدیریت شهری، توان خود را در ارائه خدمت به رخ ما بکشد؛ «الهی العفو»، نه! بلند بگو: «الهی البرف» همین حالا! به خودت قسم خدا، یک هفته دیگر برف نیاید، اینها موضوع را سیاسی می‌کنند؛ می‌کشانند به مطبوعات و مدعی می‌شوند مخالفان شهرداری، جلوی بارور شدن ابرها را گرفته‌اند و با تنگ‌نظری اجازه تردد را به یک جبهه هوای پر فشار نمی‌دهند و به دانه‌های برف برای ورود به آسمان کشور ویزا نمی‌دهند. آقای قالیباف، من اشک شما را در مرسم افتتاح تونل توحید دیدم و چند روز قبل دیدم که مادر شهیدان تقوی سر مزار فرزندانش «محسن» و «حسن» داشت از بی بصیرتی خواص و مظلومیت «آقا» خون گریه می‌کرد. نه، من اصلا منظورم از خواص، آقای قالیباف نیست. همه‌تان که دارید این مقاله را می‌خوانید؛ یک هیچ به نفع من! فریب خوردید از ژورنالیسم این قلم. من اصلا در افکارم تجدید نظر اساسی کرده‌ام و دیگر به این آقایان، «خواص» نمی‌گویم. کجای بصیرت این حضرات، نکته خاصی دارد که من به آنها بگویم «خواص»؟ گلیم‌باف روستای شهید آباد مازندران از نظر من خواص است

 56. منصوری می‌گوید:

  شما چرا انشا می نویسی همیشه؟ من تا به حال حتی یک مطلب، تاکید می کنم حتی یک متن تحلیلی هم از شما نخوندم. البته برای شما اینجا کف میزنن ولی خب فحش و بد و بیراه و از اون طرف حمد و ثنا نه روشنگره و نه راهگشا.

 57. یه بچه ولایی تو دایره تنگ نشده اصولگرایی می‌گوید:

  این کامنت واسه پست خیانت در جبهه خودی نوشته بود… اینجا هم میذارم چون برا خودم دین می دونم اینو بنویسم شاید بخونی و بدونی چقدر برات دعا کردم و…:

  درود بر شرفت مرد… درود بر شرفت
  رحمت خدا بر اون پدرت… رحمت بر اون شیری که خوردی

  مومن به خدا دق کردیم این چند وقت… جوری دارن قالیباف رو میزنن انگار مفسد فی الارض تر از موسویه…. بابا به پیر به پیغمبر این بازی کثیف علیه قالیباف رو احمدی نژاد از چند سال قبل شروع کرد و این بچه های پایداری دارن ندانسته ادامه میدن

  بخدا اگه یه ایراد دهن پرکن از قالیباف داشتن تا الان گوش فلک رو پر کرده بودن… میگردن یه چیز بی ربط رو بهش نسبت میدن و… بابا به والله خدا رو خوش نمیاد… تخریب هم حدی داره… چوب شو همه مون می خوریم… قالیباف هم بچه این انقلابه… بس کنیم

 58. یک لیوان چای داغ! می‌گوید:

  تبریک می گم داداش حسین عزیز ما؛
  تا حالا بالاترین لینکت می کرد و اذیتت می کرد، حالا نوبت پایداری چی ها شده.
  بمیرم برا مظلومیتت…
  مردی… مرد…
  نه عضو این حزب نه نوکر اون جبهه…

  به تعریف و تمجیدهای اون روزشون اعتنا نکردی، به آزارهای این روزاشون هم اعتنا نکن.
  فقط مثل همیشه سرباز آقا باش که آقا دلش به چون شمایی خوشه…

  همین رجانیوز رسما ۲ سال بایکوتت کرد، حالا میگن؛ چرا دوست رو می زنی؟! شما چه جور دوست داداش حسین هستین که ۲ سال بایکوتش کردین؟!

 59. فاطمه می‌گوید:

  من و شما یک دغدغه مشترک داریم…
  جمعه عصرها به من سر بزنید، وقتی دلتان گرفت…
  یا حق
  http://mesaagh.persianblog.ir

 60. م می‌گوید:

  جناب احمد.
  اینکه گفتید کاملا مشخص است!!
  _________
  اولا کاندیدای اصلح ما دکتر جلیلی است. نه دکتر لنکرانی!(قطعا در صورت عدم حضور دکترجلیلی رای ما بی کم و کاست دکتر لنکرانی بود)

  ثانیا ما مثل شما اهل هوچی گری نیستیم… ما به نظرات و سبقه و گفتمان اون فرد نگاه می کنیم و رای میدیم… عادت نداریم خوبی ها و بدی های کسی دیگه رو به کس دیگه ای بچسبونیم!…

  ضمنا رای ما به گفتمانه نه به فرد… یاد گرفتیم به فرد رای ندیدم به تفکر رای بدیم…

 61. آقای قدیانی سلام
  از شما انتظار نداشتیم برادر!

  الان موقع تفرقه است؟ تو این شرایط حساس؟ مراقب باشید آقا!

  شما مختارید بر اساس حجت شرعی که حضرت آقا فرمودند در مورد کاندیدای مورد علاقه تون اگه به حجت شرعی رسیدید تبلیغ کنید. اما حق ندارید به دیگر حزب اللهی ها توهین کنید.

  حضرت آقا سه بار فرمودند: تقوا تقوا تقوا

 62. هادی می‌گوید:

  مطلب دیروز شما در وطن امروز یک تخریب عیان و آشکار بود. توصیه میکنید به عدم تخریب ولی در متنهایتان تخریب موج میزند. هم مطلب دیروز هم اردیبهشت گمانه زنی ها…

  شن و ماسه شهرداری، شهر کتاب و شهر فرنگ را باور کنیم… یا قربان صدقه حسین قدیانی را!!

 63. علی سلیمانی می‌گوید:

  این تذهبون؟
  خدا رو شکر در مورد شما اشتباه نکرده بودم. بواسطه ی حزب اللهی بودن بازدید داشتید و به اعتبار بصیرتتان مورد توجه بودید اما شما را در صف هاشمی می بینم چون مغروری… غرور از سر و روی نوشته هاتان مانند عرق شرم جاری است…

  وای به حال شما که معلوم نیست بخاطر رفتارهای امثال شما چند نفر از دین وانقلاب زده شده اند؟!

  دلم برای سید مظلوم امام خامنه ای می سوزد که ابوموسی اشعری ها و ابوجهل های زمان دوستی خاله خرس دارند!!
  اصلاح کن خود را و از مسیر اشتباهت برگرد
  اهدنا الصراط المستقیم

 64. ناشناس می‌گوید:

  …………….موفق باشید.

 65. متین می‌گوید:

  خیلی زیبا می نویسید… شجاعت شما را در نوشتن تحسین می کنم. موفق باشید…

 66. لبیک یا حسین می‌گوید:

  حضرت آقا اول از همه یک طلبه ی تمام عیار و یک آخوند کامل است، یک استاد فقه و اصول، یک تاریخ دان و کتابدان فوق العاده مطلع، یادمان باشد اگر المانهای روحانیت فداکار انقلابی درون یک شخص باشد نباید تخریب شود زیرا که رهبر ما هم، هم لباس اوست. از نظر بی بی سی که بنگری تخریب علامه، تخریب لباس حضرت آقاست نه تخریب چند تن از اطراف او!
  شما که گفتید بی بی سی بد جور قالیباف را میکوبد و سعی در تخریب دارد پس ما باید خلاف او حرف بزنیم، من اما سراغ ندارم کسی را که مانند علامه تخریبش کرده باشند!

 67. سید مهدی می‌گوید:

  خواندمت امروز
  دلم شکست
  فلبم سوخت
  از قدیم می خواندمت
  از دست نروی خدا کند
  نمی دانم این واژه ها برایت اثری داشته باشد یا نه
  اما می نویسم… تو فکر کن احساس تکلیف کرده ام. مثل تمام آن کاندیداها…

  همان قدر که قبل تر ها قلمت آرامش میداد امروز آزار می دهد بی تعارف
  بعد از خواندن نوشته هایت نه حوصله ای برایم ماند نه ذوقی.
  بهتر هم شد… خلاصه می شود شاید
  عقایدت را برادر حسین، نزد یک اهل پبر و به او ارائه کن…
  اول- !! در مثالم مناقشه مکن. به علامت تعجب ها هم خیره نشو. وقتی فرمود از تاریخ عبرت بگیرید حکماً تاریخ انقلاب را هم شامل می شود… شما عزیزی و غیر قابل مقایسه اما فراز و فرود، شروع و سقوط محمد نوری زاد را دائم از ذهن بگذران.
  ب- وای بر کسی که عقیده ناسالمش و یا حرف های نا صوابش علاوه بر خود، در عقاید و زندگی دیگران هم اثر گذاری کند. آنوقت او می ماند و پرونده اعمال تمام مخاطبین و پاسخ به خدا
  این را از حرفهای سید احمد هم می شود فهمید…
  “خوشم میاد از غرورت داداش حسین!
  یه تنه یه جبهه ناپایدار رو دادی هوا…
  خوشم میاد که مثل یامین پور نیستی که در بیعت علامه باشی…”

  مشت آوردم تا نمونه ی خروار باشد از اظهار نظر درباره جبهه پایداری گرفته تا جمله ای نچسب و چیز دار نثار آیت الله مصباح کردن و تا طرد آقای یامین پور که مثل سید احمد و تو و من بسیجی است و باید با همه اختلاف سلیقه ها توی سنگر باشیم و تا آنجا که با همه خشک ذهنی ام، می دانم حرفهای سید احمد که تا اندازه ی زیادی متاثر از اندیشه شماست، خطاست و خلاف مشی حضرت آقا.
  کاش هرکه قصد انتشار عمومی اندیشه اش را دارد، اول قطع نماید به صحت فکرش بعد اقدامی برای انتشار عمومی بکند تا حداقل چوب خطای دیگران را نخورد. جوابگویی برای پرونده خودمان کافیست
  و آیا شرع می گوید راه قطع پیدا کردن به صحت اندیشه چیست؟
  شاید این نوشته هیچ تاثیری نکند شاید هم…
  هیچ کس نمی گوید و نباید هم بگوید که نگو و ننویس. بنویس اما یقین کن و بعد بنویس. نمی خواهم از آقای دکتر قالیباف بنویسم و تمام آنچه درباره ایشان خواندنی است اما برادر یقین کن و بعد بنویس.
  نمی دانم. شاید گرفتار به همان بند عدم غور در اندیشه شده باشی که نویسندگان پرکار و روزنویس و حتی حرفه ای -به علت وظیفه ی تولید فکر بصورت روزانه و البته ثانیه های شلوغ زندگی شان- غالباً با آن درگیرند. نمی دانم. تصمیم گیری نمی کنم اما چون هنوز به عنوان برادر بسیجی ام آینده ات برایم مهم است…
  عقایدت را برادر حسین، نزد یک اهل پبر و به او ارائه کن!
  التماس دعا

  * غرضم از متن خواندن شما بود نه اینکه عمومی شود تا تذکر در جلوت نباشد اما علی ای حال تصمیم با شماست.
  * بابت متن ویرایش نشده ام عذر خواهی می کنم.

 68. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم با هر تفکری!

  اینجا قطعه ۲۶ است و قوانین خاص خودش را دارد.
  وقتی کامنت های طولانی و پر از غلط ویرایشی و املایی می گذارید، انتظار تایید شدن نداشته باشید!

 69. مسافر می‌گوید:

  دوستان کی با علامه کار داره؟!
  نمیشه که صبح تا شب پایداری علیه قالیباف میزنن حالا انتقاد هم نکرد که چرا تفرقه به پا می کنید؟!

  اگر متن های قبلی آقای قدیانی رو خونده بودید متوجه میشدین که قصد ایشون نقد تفرقه است که پایداری ها علمش را به پا کردند!
  حتما خود علامه هم از این تخریب ها و تهمتها ناراضی اند اما کو گوش شنوا؟!!

 70. چشم انتظار می‌گوید:

  داداش حسین؛
  یه متن باحال بگو، یه شعر باحال بگم!!! 🙂

 71. چشم انتظار می‌گوید:

  سیدجان؛
  عیدی می خوایم.
  میلاد حضرت جوادالائمه (ع) بر همگان مبارک…

 72. چشم انتظار می‌گوید:

  یه طنز خفن. اونم از کی!! 🙂
  آقای هاشمی رفسنجانی گفت: نباید سوءمدیریت برخی افراد و جریان‌ها، به پای روحانیت و رهبری انقلاب نوشته شود و باید بتوانیم دست در دست هم با اصلاح تدریجی امور و استفاده از منابع انسانی و طبیعی خدادادی کشور، بار دیگر توان مدیریت حاکمیت دینی را با تکیه بر اسلام و پرهیز از پیرایه‌های انحرافی، با جلب اعتماد و اطمینان مردم به جهانیان نشان دهیم.

 73. محمد هادی می‌گوید:

  ((سید احمد: خوشم میاد از غرورت داداش حسین!
  یه تنه یه جبهه ناپایدار رو دادی هوا…
  خوشم میاد که مثل یامین پور نیستی که در بیعت علامه باشی…))

  الان بی.بی.سی هم از این حرف ها خوشش میاد یا بد؟
  موندم. کسانی متهم به تخریب می شوند که بیشترین تخریب ها علیهشان است.
  خدا حفظ کند آقای یامین پور را برای ما. خدا نگهدارد حسین قدیانی را برای سیداحمدها…

 74. سیداحمد می‌گوید:

  میلاد نور چشم آقا امام رضا، حضرت جوادالائمه بر اهالی قطعه مقدس ۲۶ مبارک باد!

  http://up.toca.ir/images/k2mopz71xm57kfoypm0.mp3

 75. ملس!! می‌گوید:

  سلام.
  آقای قدیانی شما مصاحبه های فوق العاده و بسیار خواندنی و جذابی رو سال های قبل با اشخاص مختلفی انجام می دادید.
  برای ما هم حقیقتا خواندن این مصاحبه ها دلنشین و هیجان انگیز بود. کاش توی این دوره ی چند روزه ی قبل از تأیید صلاحیت و اعلام اسامی کاندیداها حداقل یه مصاحبه با یکی از نامزدها توی قطعه میذاشتین.
  با همون سؤالات دقیق و موشکافانه و لطیفی که مصاحبه های شما رو متفاوت از بقیه می کرد.
  هنوز هم دیر نشده ها…

 76. ساندیس خور می‌گوید:

  بی بی سی و سانسور سخنان قالیباف در جمع بسیجیان منتقد خود + دانلود
  موضوع: حوادث کوی دانشگاه

  http://sandiskhor.blog.ir/

 77. حمید می‌گوید:

  بیایید دست برداریم از این حملات به هم دیگه!
  اگه انتقادی به قالیباف یا لنکرانی هست بذارید مطرح بشه و شما هم جوابش رو بدید
  چرا هم دیگه رو به تخریب متهم کنیم؟
  اگه دوستان قالیباف تا حالا به جای متهم کردن بقیه، منصفانه جواب داده بودن الان کسی نمیتونست تخریب کنه.

 78. ملس!! می‌گوید:

  توی این دوره ی انتخابات، مقطع قبل از انتخابات و عکس العمل نامزدهای مطرح به رأی شورای نگهبان خیلی حساس تر و مهمتر از بعد از انتخاباته.
  یه جورایی آخرین ساعات آرامش پایتخت رو داریم سپری می کنیم!!
  واکنش احمدی نژاد به رد صلاحیت احتمالی مشایی چیه؟
  واکنش بابای انقلاب چیه؟
  چقدر هیجان انگیزه….
  چقدر منتظر فردا هستیم…

 79. ملس!! می‌گوید:

  بیانیه ی انتخاباتی شماره سه هاشمی رو خوندین؟
  بیانیه ها شروع شدن ها….

 80. ملس!! می‌گوید:

  جای آرای باطله چقدر خالیه….
  جای یه نفر دیگه هم خیلی خالیه مگه نه؟ آخی….

 81. ملس!! می‌گوید:

  اکثر سایت ها از چند دقیقه قبل اعلام کرده اند بابامونو رد صلاحیت کرده اند.
  هر چند منابعشون رو اعلام نکردن ولی یه جمله «هاشمی رد صلاحیت شد» بنویسید توی گوگل ببینید چند تا سایت در مورد بابا نوشتن…
  نفس ها توی سینه حبس شده…
  تا فردا.

 82. چشم انتظار می‌گوید:

  ملس!!!!
  این هم یه نوع جو سازی علیه شورای نگهبانه. اندکی صبر سه شنبه نزدیک است! ایشالا اسب جاه طلبی دوران کهولت، این پیرمرد رو زمین نزنه!

 83. ملس!! می‌گوید:

  از یه رفتار آقای قدیانی توی انتخابات سال ۸۸ و فتنه های بعدش خیلی خوشم اومد.
  اونم این بود که هرجوری بود فضا رو برای ما تلطیف کردن. واقعا شرایط وحشتانکی بود. هیچ تهرانی نمی تونه بگه از اون فضای عدم امنیت و اغتشاش و… وحشت زده نشده بود.
  ولی فضای بانشاط و یه جورایی مطمئن و باصلابت وبلاگ شما ما رو سرپا و امیدوار میکرد و خداییش در کم کردن اضطراب خیلی مفید بود.
  اون همه تعابیر و اصطلاحات و واژه هایی که توسط این قطعه ساخته شد و برای همیشه توی اذهان موند. اون همه مطالب طنزی که نوشته شد و اشکهایی که از فرط خنده ریخته شد…
  واقعا دستتون درد نکنه. چه جوری میشه از شما تشکر کرد؟
  کاش اونایی که باید قدرتون رو بدونن، بدونن!!!
  جدای از اینکه «ادبیات غیرت مدیون حسین قدیانی است» یه چیزی هم در مورد اینکه ادبیات طنز فتنه، مدیون حسین قدیانی است باید گفته بشه.
  همه ی قطعه ای ها موافقن مگه نه؟

 84. چشم انتظار می‌گوید:

  به خدا ائمه ی معصومین (ع) هم، اینگونه که هاشمی از خودش در بیانیه ی شماره ی ۳ گفته و تعریف کرده، نکرده:
  .
  باش همچون درخت سایه فکن هر که سنگت زند، ثمر بخشش!!!!

 85. چشم انتظار می‌گوید:

  برادران و خواهران! حتما حتما، این فایل رو ببینید…
  http://www.jahannews.com/vdcepf8wpjh8vvi.b9bj.html

 86. ملس!! می‌گوید:

  دوستان!
  میگن لنکرانی به نفع جلیلی انصراف داد!!

 87. سیداحمد می‌گوید:

  ملس!!

  نتیجه دقیق فردا اعلام نمی شود؛
  فردا شورا نتیجه را به وزارت کشور ابلاغ می کند و دو روز بعد وزارت کشور…

 88. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  کامنت بی خود، زیادی و با لحن بی ادبانه نگذارید لطفا… مجبورم تایید نکنم ها!

  هم شان خودتان را نگه دارید، هم شان اینجا را!

 89. .........نه نقطه می‌گوید:

  داداش اینجا چه خبره؟…من می ترسم
  چرا اینطور حزب اللهی ها دارن می زنن سر و کله ی هم؟… 🙁

 90. عشقستان اسماعیل می‌گوید:

  خدا همه را عاقبت به خیر کند.
  جناب قدیانی شما غصه نخورید و جز خدا از کسی نترسید.

 91. .........نه نقطه می‌گوید:

  بنده همین جا رسما هاشمی را رد صلاحیت می کنم… نگران نباشید من هستم!

 92. سیداحمد می‌گوید:

  نه نقطه؛

  نترس!
  ما سعی می کنیم فضا آرام باشد و جسارتی نشود ولی متاسفانه این کامنت های عمومی و خصوصیِ بعضی ها، گاهی جواب می طلبد!

  دعا کنیم برای آرام شدن جو و متحد شدن دوستان.

 93. مسعودساس می‌گوید:

  حالا دیگه نوبه‌ی آقا باقره که به نفع جلیلی بره کنار.

 94. مسعودساس می‌گوید:

  البته بعید میدونم، آقا باقر کسی باشه که به نفع کسی بره کنار
  پس بهتره آقا سعید به نفع آقا باقر بره کنار.

 95. سیداحمد می‌گوید:

  یک سال پس از متن “مصباح و چند آه دیگر” حسین قدیانی به شبهات پاسخ می دهد…

  توهین کنندگان به علامه مصباح چه کسانی هستند؟!

  به علامه مصباح از کانال انقلاب اسلامی ارادت دارم، نه کانال جبهه پایداری…

  سئوال پرسیدن از علامه، اهانت به علامه نیست… و با جرئت و شهامت می گویم که سیاست ورزی علامه مصباح طی این چند سال اخیر را قبول ندارم…

  آن جمهوری اسلامی که ما آن را می شناسیم، رهبرش قائل به خفقان نیست…

  تا ساعاتی دیگر در وبلاگ قطعه ۲۶

 96. مسافر می‌گوید:

  میگن آقای هاشمی رد صلاحیت شده، خبر ندارید؟؟؟؟؟
  اگر این باشه حالا خواندن متن اقا قدیانی مزه دیگری داره.
  اون موقع که می خوندم مطمئن بودم نمیشه آقای هاشمی رو رد صلاحیت کرد اما اگر شورای نگهبان این کار رو کرده باشه باید بگم واقعا تصمیم بزرگی گرفته و واقعا به مر قانون عمل کرده. احسنت…

 97. قاصدک منتظر می‌گوید:

  فکر کنم انشاالله باید منتظر دلنوشتی درباره آیت الله جنتی باشیم…

 98. بی نام می‌گوید:

  خدا عاقیت همه را ختم بخیر کند…

 99. علویون می‌گوید:

  زنده باد هاشمی…!

 100. amin می‌گوید:

  مطلب مربوط به علامه چی شد؟
  ما ذهنمان پر از سوال بی جواب است!

 101. .........نه نقطه می‌گوید:

  بهش میگم ساعت چنده؟…
  میگه به تو ربطی نداره ساعت چنده؟…گم شو! 🙁 🙁 🙁

  از وقتی فهمیدهاشمی رد صلاحیت شده به زمین و زمان فحش میده حتا با سوال من که:
  ساعت چنده؟!!!

 102. مسافر می‌گوید:

  آیت الله حایری شیرازی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان، طی نامه ای به رهبر انقلاب، تأکید کرد:

  «حماسه سیاسی در انتخابات و مشارکت حداکثری که همواره موردنظر رهبری بوده است، وقتی تحقق می یابد که افراد رده اول دو طرف در رقابت حاضر باشند. مثلاً بازی استقلال و پیروزی، همه را در استادیوم حاضر می کند و جای خالی نمی ماند. حذفی یکی از این دو تیم حضور را به حداقل می رساند.
  همین طور حذف یک فرد برجسته از صحنه انتخابات در شرایط کنونی با هدف ایجاد حماسه سیاسی ناسازگار است. حتی اگر توجیهاتِ حذف، منطقی باشد.»

  وی در پایان نامه خود از مقام معظم رهبری خواسته است که به شورای نگهبان بفرماید، «فعسى أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً» ای بسا که شما از امری خوشتان نمی آید و خداوند در همان کار خیر کثیر در انتخابات حذف یک طرف یا حذف فرد برجسته آن در شرایط کنونی با مصلحت ضرورت ایجاد حماسه سیاسی سازگار نیست برایتان قرار می دهد.”

 103. مسافر می‌گوید:

  آیا این سکوتی که در وبلاگ هست آرامشه قبل از طوفانه؟!
  یا نه قراره همه چی آروم باشه … من چقدر خوشحالم!

 104. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  فعلا چند روزی نمیتونم مرتب بیام اینجا.
  ولی پیشاپیش رد صلاحیت بت بزرگ رو تبریک عرض میکنم.
  طبق قرار قبلی بساط ناهار برقراره!

 105. مسافر می‌گوید:

  سفیر: آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه ای در واکنش به طرح مباحثی درباره رد صلاحیتش در شورای نگهبان و یا احتمال انصراف از نامزدی در انتخابات گفت: من به تکلیف خود عمل کرده ام و در راستای صیانت و حفاظت از نقطه ثقل نظام که رهبری و ولی امر می باشند اقدام خواهم کرد.

  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد هرگونه طغیان در برابر رهبری تصریح کرد: نباید اجازه داد مقابل رهبری طغیانی صورت پذیرد و همه باید به قانون تمکین کنند.

 106. مسافر می‌گوید:

  آسید احمد

  دق کردیم!
  یه حرفی یه صحبتی
  حداقل کامنتها رو تایید کنین
  یا حداقل خودتون بگید چه خبره

 107. آذرخش می‌گوید:

  یعنی بابای انقلاب رد صلاحیت شد؟! o-O
  از اولشم می دونستم جمهوری اسلامی بصیرت نداره!
  والا…

 108. هدهد می‌گوید:

  برای تخریب و تایید همه دروغ می گویند اونها می گن ۷۸ شما میگید ۸۰
  متولد ۱۳۱۳ یعنی ۷۹
  بحث یکسال نیست خودتون هم میدونید ۷۹ ولی ۸۰ بار روانیش بیشتر پس میگید ۸۰ ساله
  پس دروغ میگید برادر
  کلید گناهان دروغ است الفاتحه

 109. گل باغ می‌گوید:

  سلام. من خیلی به ندرت پای اینترنت می شینم و برای همین مطالبتون رو نمی خونم. اما خواهرم همشونو برام میخونه و من گوش میکنم و واقعا جزو بهترین لحظه هامونه. خواهرم میخونه و من و مامانم گوش می کنیم و با هم ابراز احساسات می کنیم و با هم می خندیم و حال می کنیم. ازتون هرچی بگم، کمه. واقعا عالی هستین. هم خودتون و هم بقیه قطعه ای های باصفا. به همتون سلام می کنم و امیدوارم امام زمان علیه السلام و امام خامنه ای عزیز واقعا ازتون راضی باشن و دوستون داشته باشن. امیدوارم خیلی زود زود زود در عصر ظهور از امام زمان و از امام خامنه ای بنویسید.البته اگه شهید نشده باشید. اجرتون با مادر مهربون امام زمان و امام خامنه ای.

 110. پسرشهید می‌گوید:

  سلام برادران وخواهران؛
  حزب الله چون گوش به فرمان مولا است پس دچار تفرقه واختلاف نمی شوند.

 111. پسرشهید می‌گوید:

  باز پس گیری شهر القصیر در سوریه در آستانه آزادی خرمشهر را تبریک میگم.

 112. سلطانی می‌گوید:

  با سلام؛
  اتفاقاً هاشمی توسط مردم مستضف و قانومند و بصیر در روز رای گیری رد صلاحیت می شد؛ ولی به قول شما برادر عزیز همه باید تابع قانون و تصمیم گیری شورای محترم نگهبان باشند و اگر امثال هاشمی ها برخلاف تعهدشان در روز ثبت نام که اعلام کردند تابع قانون و تصمیم شورای نگهبان خواهند بود باشد و دست به شورش و اغتشاش رو بیاورند با امثال منافقین و بنی صدر و موسوی و کروبی و خاتمی فرقی ندارند.

 113. عزیز می‌گوید:

  الله اکبر
  زنده باد آیت الله جنتی

 114. چشم انتظار می‌گوید:

  یه حس خاصی، درونم می گه؛ چقدر خوب بود یه متن جدید می داشتیم!! 🙂

 115. عطشان می‌گوید:

  دم شورای نگهبانی ها گرم. خداییش دل شیر دارن.

 116. قاصدک منتظر می‌گوید:

  “به راستی، بابای انقلاب را آیا می توان رد صلاحیت کرد؟! ”

  به راستی، می توان رد صلاحیت کرد!

  “خدا ما را تنها نگذاشته! دست خدا همچنان هوای ما را دارد! دست خدا بر سر ماست…”

  الحمدالله رب العالمین

 117. چشم انتظار می‌گوید:

  رفتن بهار و پاییز مبارک. گرمای انتخابات خرداد را، عشق است!! 🙂

 118. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  زنده باد قانون / درود بر قدیانی*

 119. کیمیا کیهان می‌گوید:

  انشاء ا… همیشه سلامت باشی داداش.

 120. یا علی می‌گوید:

  دم قانون جیییییییییییییز که حتی با بابای انقلابم شوخی نکرد…
  دیدی بابا اکبر… دیدی ایندفعه نتونستی بجستی… بلاخره توام عمل به قانون رو یاد میگیری… انشاالله ۸۰سال بعدی…

 121. یا علی می‌گوید:

  لطفا صاحب خونه ۱ چیزی بگن… همه منتظر ۱ تبریک به قانونمندیه شورای نگهبان هستیم…

 122. یک لیوان چای داغ! می‌گوید:

  جلالی (رئیس دفتر علامه مصباح) در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران:
  جبهه پایداری تاکنون درباره حمایت از سعید جلیلی تصمیمی نگرفته است.
  فکر می کنم جبهه پایداری ورود گفتمانی داشته و دیگر ورود مصداقی نداشته باشد.

 123. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  رد صلاحیت هاشمی و حتی نبودن خاتمی، دلیل بر این نمی شود که فکر کنیم الان دیگر فصل رقابت صرف و بی حد و مرز است. تا وقتی که اصلاح طلبان در انتخابات کاندید دارند، که می بینیم دارند… وحدت وحدت وحدت!

 124. نجوا می‌گوید:

  سلام؛

  بالاخره این بابا اکبر “رد صلاحیت” شد!!!

 125. فدایی رهبر می‌گوید:

  زمانی که هاشمی گفت اگه رهبریت صلاح بدونن میام، از نقشه ی شومش با خبر شدم که می خواد آقا رو سر دو راهی بذاره که اگه آقا بگه نیا، فردا بامبول در بیاره که اگه من می اومدم حتما رای می آوردمو این حرفا… اگرم آقا بگه بیا که تو بوق کرنا می کرد که من مورد تایید رهبریم و رای جمع می کرد. ولی از اونجایی که خدا مکر حیله گرانو به خودشون بر می گردونه امروز سنگ لحدی رو، روی چند مرده ی سیاسی گذاشتیم. البته از آقای هاشمی بعید بود اینجوری سرشون کلاه بره. من که بازم چشمم آب نمی خوره یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست!!!

 126. محصل می‌گوید:

  اللهم صل علی محمد و آل محمد

  دوستان می دونم تو دلتون از خوشحالی چه خبره. ما(اصولگراهای عاشق رهبر و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) اینجا توی کشور هند، شهر حیدرآباد خیلی محدودیم و وقتی چیزی میگیم یا دفاعی می کنیم عملا قورت داده می شویم. اینجا توی سایتها همه دارن فحش میدن، ما هم جرات نداریم بپریم وسط نفت بریزیم روی آتیششون. تنها جایی که تونستم پیدا کنم و هورا بکشم اینجا بود. خداااااااااااااااااااااااااااااااا شکرت

 127. چشم انتظار می‌گوید:

  با این اتفاق، دو فرض پیش میاد، که تأیید حرف آقا سیده.
  ۱ – اصلاح طلب ها، انگیزه ی بیشتری پیدا می کنند که پشت سر یکی از این کاندیداهای اصلاح طلب، جمع بشن و حتی برخی کاندیداها با یکدیگه ائتلاف کنن.
  ۲ – اصلاح طلب ها، انگیزه ی کافی برای این کار ندارند، و سعی در تخریب رقیب و سرد کردن تنور انتخابات دارند. که در هر دو مورد، ما باید اتحاد خود را حفظ کنیم…

 128. محصل می‌گوید:

  احتمال اینکه انتخابات به دور دوم نکشه زیاده.

 129. معز می‌گوید:

  سلام؛
  خدا قوت
  نمی دونم دیشب برنامه پایش با حضور آقای قرائتی رو دیدن یا نه؛ ولی اینقدر زیبا، جسورانه و مثل همیشه بامزه بود که نگین! آقای قرائتی یکسره می گفتن که حیف نمیشه همه چی رو گفت ولی با این حال خیلی خوب بود. حیدری و اسفندیاری هم از بس خندیدن و از آقای قرائتی جوابای دندان شکن شنیدن، فکر نکنم تا آخر عمرشون این برنامه رو یادشون بره.

 130. چشم انتظار می‌گوید:

  نمی خوام اجر کسی رو ضایع کنم! ولی بعضی از این کاندیداهای احراز صلاحیت نشده، چه آدم های خوب و پاستوریزه ای شدن، و همه به قانون تمکین می کنند… خدایا توبه!!

 131. فدایی همت می‌گوید:

  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد هرگونه طغیان در برابر رهبری تصریح کرد: نباید اجازه داد مقابل رهبری طغیانی صورت پذیرد و همه باید به قانون تمکین کنند.

  خدا کنه حضرت آقا رو تحت فشار نذارن که حکم حکومتی بده.

 132. چشم انتظار می‌گوید:

  تقدیم به داداش حسین عزیز؛
  هماهنگی، یا عدم هماهنگی تصاویر با آهنگ، ربطی به من نداره!! خودش همینطوری ردیف شده. موی میکرِ دیگه! ما که حرفه ای نیستیم… 🙂
  نشانیِ بابا…
  http://up.toca.ir/images/p9hqisxizqy1zsg0pz9f.wmv

 133. حمید می‌گوید:

  سلام؛
  حسین جان فکر کنم کمی تند رفتی!
  واستا با هم بریم…
  سخن امام راحل یادت نیست که گفت: «تا انقلاب زنده است هاشمی هم زنده است»؟
  بهتره کمی حرمت ها را نگهداریم.
  یا حق

 134. علی سلیمانی می‌گوید:

  جاء الحق و زهق باطل ان باطل کان زهوقا

 135. ناشناس می‌گوید:

  این قدر این پیرمرد مفلوک را گنده نکنید! اینها با گردن کلفتشون
  که امریکا بود وانگلیس، سال ٨٨، هیچ غلطى نتوانستند بکنند!
  همه عالم و آدم را پر کردند که اگه فلانى ها دستگیر بشند
  قیامت مى شه! هیچ غلطى نتونستند بکنند!
  حالا که دیگه که شاخشون شکسته و دمشون بریده است!

 136. سیداحمد می‌گوید:

  چشم انتظار عزیز؛

  سپاس اخوی… از طرف داداش حسین هم تشکر می کنم از لطف شما.
  گنبد امام رضای آخرش خیلی چسبید!

 137. ستاره خرازی می‌گوید:

  چه بارونی، خدایا شکرت.
  پا قدم امام باقر (ع) و امام جواد (ع) آسمون گوهر افشانی کرد.

 138. آزاد اندیش می‌گوید:

  بعضی اطرافیانمون، چند ماه پیش برای قالیباف، روشن فکرانه تبلیغ می کردند. جناب هاشمی که مثلا با شگفتی نامزد انتخاباتی شد، از ایشون حمایت می کردند و کلی هم توانسته بودن ذهن ها رو نسبت بهش مثبت کنند! امروز که متوجه عدم احراز هویت هاشمی شدیم به هم گفتیم طفلکی ها چقدر کلاسشون به هم ریخت باز باید بروند سراغ همون گزینه قبلیشون!!!!!!

 139. احمدرضا می‌گوید:

  بابا اکبر هم به رای شورای نگهبان تمکین کرد اما خاله اسفندیار حاضر به تمکین نیست!
  توی سایت ایران نوشته:
  ولایت فقیه، بهشت است. درب این بهشت را اگر به رویمان هم بندند، گوییم یا علی (ع) و ز دیوار می رویم!
  الان من دوست دارم سرمو بکوبونم روی این میز!

 140. مسعودساس می‌گوید:

  ما منتظر اون ۲ صفحه دل نوشت برا آیت الله جنتی هستیم ها.

 141. عمار می‌گوید:

  🙂

 142. آیه می‌گوید:

  مشایی:
  “رد صلاحیت خود را ظلم می دانم و حل آن را از طریق مقام معظم رهبری پیگیر خواهم بود.”

  چه ولایتمدار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 143. آزاد اندیش می‌گوید:

  زیباکلام در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:
  هاشمی برای رد صلاحیت شدن خود نذر کرده بود، فکر می‌کنم نذر ایشان قبول شد. 😀

  خدایا همیشه اینگونه نذرها را برآورده بفرما، الهی آمین.

 144. فیروزجایی می‌گوید:

  سلام؛
  وبلاگی عالی و به روز دارید که خودش ادامه جهاد و جنگ است.
  خواهش میکنم در کنار این مطالب زیبا تکه‌هایی از وصیت نامه شهدا را اگر شد موضوعی بنویسید که وبلاگ شما را مزین می‌کند و هم برنامه های شهدا ادامه پیدا می‌کند.
  وصیت نامه شهدا سازنده، بیدار کننده و امیدوار کننده و جلوبرنده است.
  با تشکر فیروزجایی از روستای شهیدپرور فیروزجاه بابل

 145. عفت می‌گوید:

  بریزید تو خیابونا!

 146. به جای امیر می‌گوید:

  شیرینی (گفت و شنود)

  گفت: یکی از کاربران سایت ضد انقلابی بالاترین خطاب به مدعیان اصلاحات نوشته است؛ باور کنید که با ادعاهای متفاوت خودمان مردم را گیج کرده‌ایم.
  گفتم: خب! حرف حساب زده. نگفته چرا؟!
  گفت: نوشته است، یک روز دوم خردادی بودیم بعد اصلاح‌طلب شدیم، بعد دموکراسی‌خواه شدیم، بعد… حالا دوباره تابلوی اصلاح‌طلبی را بلند کرده‌ایم، مردم گیج می‌شوند که بالاخره ما چه کاره‌ایم؟!
  گفتم: حرف حساب جواب نداره.
  گفت: نوشته است، چه نشانه‌ای از اصلاح‌طلبی در ما هست که اسم خودمان را اصلاح‌طلب گذاشته‌ایم؟!
  گفتم: یارو رفته بود شیرینی کشمشی بخره، به مغازه‌دار گفت؛ این چه شیرینی کشمشی است که یک کشمش هم توش نیست. قناد گفت؛ مرد حسابی! مگه وقتی شیرینی ناپلئونی می‌خری توی هر شیرینی یک ناپلئون هست؟!

 147. در عطش عدالت مهدوی می‌گوید:

  اسلامی ایرانی!
  مرد باش و آدرس بده، ما منتظریم

 148. سیداحمد می‌گوید:

  جناب علی مطهری! وای بر شرف نداشته ات…
  جلیلی اگر در مسابقه دو با رفسنجانی شکست بخورد، عیب نیست و افتخار است. همان پای مصنوعی سعید جلیلی می ارزد به تو و رفسنجانی و اهل بیت خیانت کارش!

  جناب مطهری!

  آن طعنه را شما زدید، این را من بگذار بگویم که؛
  سعید جلیلی عزیز که جای خود را دارد؛ همه نامزدهای ما هم جمع شوند، در بخور بخور و دزدی و خیانت به انقلاب، به گرد پای رفسنجانی نمی رسند!

 149. آقاموسی می‌گوید:

  شخصیت حسین قدیانی ۱۳۹۲ اصلا برام باور پذیر نیست و تقریبا غیر قابل تحمله.
  شما و قالیباف؟!
  دو کتاب قطور از فتنه نوشتی برادر اما متوجه نشدی “آقا باقر” بعد از ۴ سال هنوز اعتقادی به فتنه نداره؟!
  عجبا…

 150. چشم انتظار می‌گوید:

  نامه ی این بی ادب رو بخونید، ببینید از عقل حداقلی، بهره ای هم داره یا نه؟!
  بسم الله الرحمن الرحیم
  رهبر گرامی، آیت الله خامنه ای دامت بر کاته
  با اهداء سلام، در خصوص رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ، به عرض می رساند این رد صلاحیت که با دو دلیل ناموجه ناتوانی جسمی و نقش داشتن در فتنه سال ۸۸ انجام شده است آسیب جدی به انتخابات آینده وارد خواهد کرد و حماسه سیاسی مورد نظر جناب عالی را محقق نخواهد ساخت.حدس قوی دارم که اگر امام خمینی هم، به فرض حیات ، با نام مستعار در انتخابات شرکت می کردند صلاحیت شان رد می شد چون ایشان هم گاهی انتقاداتی داشتند.

  مستحضر هستید که با ورود جناب آقای هاشمی به صحنه انتخابات چه شور و شوقی در میان مردم و چه امیدی در دل آنان به اصلاح امور و پیشرفت سریعتر کشور پیدا شد و با رد صلاحیت ایشان طبعا آن شور وشوق وآن امید از بین رفت.
  پیشنهاد می کنم با حکم حکومتی در تایید صلاحیت ایشان زمینه تحقق حماسه سیاسی مورد نظرآن رهبر عزیز را فراهم آورید و محذور احتمالی لزوم اقدام مشابه در باره آقای مشایی موجه به نظر نمی رسد زیرا قیاس این دو با هم قیاس مع الفارق است و رد صلاحیت به دلیل داشتن گرایش های فکری غیر اسلامی کار درستی است اما رد صلاحیت به دلیل منتقد بودن کار نادرستی است. اولی مشمول حکم حکومتی نمی شود و دومی مشمول می شود. برای جنابعالی آرزوی سلامت و توفیق بیشتر دارم.
  والسلام ۹۲٫۳٫۱ علی مطهری
  .
  یک شعری می خوام، بگم با عنوان؛ (دهان کج، به آخور می رسد!) هی مراعات می کنم ببینم این مردک آخرش چیکار می کنه!!!

 151. سمیه می‌گوید:

  واقعا تعجب میکنم رسیدن به قدرت به چه قیمت
  به گورستان گذر کردم کم و بیش

  بدیدم حال دولتمند و درویش

  نه درویشی به خاکی بی کفن ماند

  نه دولتمندی برد از یک کفن بیش

 152. مسافر می‌گوید:

  واقعا این اوج نامردی علی مطهری هست و نشان دهنده شخصیتش!

  آقای مطهری!!!

  آن کسی که تو به او طعنه می زنی در راه این انقلاب جانباز شده همان طور که پدرت جانش را در این راه فدا کرد و اگر اینها نبودند تو هم نبودی که بتوانی با نام نماینده ملت اینچنین جسارت کنی!!!

  خیلی متاسفم!

 153. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  امشب قطعه ۲۶ به روز می شود…

 154. مسافر می‌گوید:

  نامه علی مطهری به هاشمی:
  ۲۰ مهر ۱۳۸۳

  «از قرار معلوم، تصمیم گرفته*اید که در صورت لزوم پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بگذارید و کاندیدا شوید. این جانب به دلایلی که برخی از آن*ها ذیلاً ذکر می*شود، پیشنهاد می*کنم که پا به این عرصه نگذارید… اکثر فرزندان و برخی نزدیکان شما در کارهای اقتصادی وارد شده*اند و این امر در صورتی که جنابعالی رئیس جمهور شوید موجب افزایش شایعات خواهد شد. همچنین تحمل جنابعالی در مقابل انتقاد آشکار و مطرح در رسانه*ها اندک است گرچه انتقادات خصوصی را راحت*تر می*پذیرید، و این امر یک نقطه منفی برای یک رئیس جمهور است و باعث پیدایش گروه*های سیاسی نیمه مخفی می*شود.»

 155. قاصدک منتظر می‌گوید:

  تو پایت را برای چه قربانی کردی و بعضی ها وجدان و انسانیتشان را برای چه؟!!!

  چقدر این جناب علی مطهری ضعیف العقل و حقیره!

  خدایا!
  به ما صبر بده که مجبوریم یاوه گویی های ایشون و امثالهم رو تحمل کنیم.

 156. چشم انتظار می‌گوید:

  سید جان؛
  من بیرون بودم نمی دونم شبکه ی یک چی داشته! ولی اگه یه وقتی مستند “کدام انحراف” رو، گذاشته از اینجا می شه دید…
  http://www.afsaran.ir/stream

 157. قطعه 27 می‌گوید:

  دیدی آقا سید؟؟؟
  تو بهمن وقتی ما داشتیم به این علی خان خائن مطهری فحش میدادیم شما گفتی نگو!
  آخه این آدم ارزششو داره؟
  بی عقل نفهم دو رو

 158. قاصدک منتظر می‌گوید:

  حضرت علی(ع):

  لاَتَرَى الْجَاهِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً

  جاهل را نمی بینی، مگر این که یا افراط می کند و یا تفریط

 159. چشم انتظار می‌گوید:

  به نظر شما، برابر بیان نورانی امام امت (ره) در خصوص شورای نگهبان، این “علی فریمانی” مفسد فی الارض نیست؟؟!!

 160. قطعه 27 می‌گوید:

  حیف و هزاران حیف که فعلا نماینده ی مردمه خیر سرش…

 161. دیار آذربایجان می‌گوید:

  فقط هاشمی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.