آیا «آب نبات» به جای «در غلتان» هم حق مسلم ماست؟!

باز هم موسم انتخابات شد؛ بعضی از مدیران پیشین، همچین نظام را سیاه جلوه می دهند، و همچین تصمیمات نظام را نقد می کنند، کانه خود هیچ کاره بوده اند! حالا جناب حسن روحانی برای ما به موازات حق مسلم هسته ای، سخن از حق مسلم رفاه و آرامش می راند!… عجب! یاد آن نویسنده ۲ ی خردادی افتادم که دیروز در «بهار» نوشته بود؛ «از نظر آقایان هاشمی و خاتمی، ما نباید حتی یک بیکار در کشور داشته باشیم»!… عجب! چند روز پیش «ایران» نوشته بود؛ «احمدی نژاد فقط یک خط قرمز دارد و آنهم هر گونه فساد، اعم از فساد سیاسی و فساد اقتصادی است»!… عجب! جمله این بی گناهان، از کره ماه نزول اجلال کرده اند!! و ما نمی دانستیم… نمی دانستیم که به این «نوبران سیاست» رای بدهیم، بلکه گل و بلبل شود امور! بگذریم؛ در نقد مدیریت حسن روحانی، آن زمان که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، خوب که فکرش را بکنی، هیچ جمله ای جای جمله علی لاریجانی را نمی گیرد. باری پیش از اینها رئیس قوه مقننه گفته بود؛ «زمان حسن روحانی، در عوض آب نبات، در غلتان به غرب دادیم». دقت شود؛ جمله از آن حسین شریعتمداری و سردار نقدی و حزب اللهی های کف خیابان و آن وب نویس انقلابی نیست. جمله از آن دکتر لاریجانی است که زیادی پرنسیب دارد و به همین راحتی ها به کسی نمی پرد! صدایش را درآورده بودند منفعل های تکنوکرات…  وه که چه روزگار تلخی بود! خنده های وحشی جک استراو انگلیسی و تا کمر خم شدن های مدیران تکنوکرات، روی مخ هر ایرانی آزاده و غیوری راه می رفت. سهل است که در سعدآباد، دانشجویان بسیجی، کف خیابان دراز کشیدند، مگر با جان شان ترمز بگذارند جلوی ماشین تکنوکراسی هسته ای… با وجود همه این فراز و نشیب ها، فی الحال بسی مسروریم که در جلسات هسته ای، نه نامی از حسن روحانی هست، نه نمایی از نیش تا بناگوش باز جناب جک. اینک اما روزگار دیگری است. حسن روحانی بنا دارد رئیس جمهور شود! نامزد انتخابات شده و گفته؛ «اینکه تحریم نباشیم هم حق مسلم ماست. اینکه فشاری بر ملت نباشد و زندگی توام با آرامش و رفاه هم حق مسلم ماست. ما می خواهیم به همه این حق ها برسیم، نه اینکه فقط انرژی هسته ای حق مسلم ما باشد». اهل سیاست می گویند؛ «حسن روحانی نماینده آقای هاشمی در انتخابات است»، لیکن اینگونه بر سر انرژی هسته ای زدن، آنهم توسط کسی که خود روزگاری دبیر و مدیر این عرصه بود، اینطور در ذهن متبادر می کند که ایشان بیشتر نماینده دشمن بیرونی است تا زاویه گرفته های با انقلاب. سلمنا!… گیرم که آرامش و رفاه حق مسلم ما باشد، آیا معاوضه در غلتان هسته ای با تعدادی آب نبات هم حق مسلم ماست؟! با «مدیریت آب نبات» کدام ملت به آرامش و رفاه رسیده که ملت ایران، دومی اش باشد؟! با دریوزگی و خودباختگی و خمودگی و تسلیم، کدام ملت به آرامش و رفاه رسیده که ما دومی آن باشیم؟! باز هم سلمنا! بر فرض آرامش و رفاه حق مسلم ما باشد. زمانی که شیخ دیپلمات دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ما نه فقط به رفاه و آرامش نرسیدیم، بلکه خنده های جک استراو بر آرامش و رفاه هر ایرانی، خدشه های اساسی وارد می کرد. لاکردارها، هیچ معلوم نمی کنند؛ نسخه برای آرامش ملت دارند تجویز می کنند، یا بهانه خنده غرب را فراهم می آورند؟! از کی تا حالا جک استراو، ملت ایران شده که آرامش و رفاه او همان آرامش و رفاه ما باشد؟! حسن روحانی در این وادی ها، هر چه جان بکند، تازه می شود کاریکاتور محمد خاتمی. عصر اصلاحات، ما را رئیس جمهوری بود عاشق مدیران تکنوکرات. بدتر از آقای هاشمی! خاتمی هم اتفاقا بنا داشت ما را به رفاه و آرامش برساند. در همین راستا شعار «گفت و گوی تمدن ها» سرداد. نتیجه آرامش و رفاه را نگاه کن که ما عدل شدیم یکی از ۳ کشور «محور شرارت»! البته بدیهی است ما به خودی خود هیچ مشکلی با رفاه و آرامش نداریم، اما در عرف روزگار، هر چقدر «آرامش و رفاه» ناظر بر نازپرورده های جامعه و قشر مرفه است، «پیشرفت و عدالت» بر عکس، آحاد ملت ایران را مخاطب قرار می دهد. و درست از همین زاویه است که مدیران تکنوکرات، ترجیح می دهند به جای «پیشرفت و عدالت»، از «رفاه و آرامش» سخن بگویند. تکنوکرات ها، نگران کم شدن رفاه خودشان اند، نه اینکه احیانا دغدغه آرامش ملت را داشته باشند. امثال حسن روحانی به اندازه کافی، هم «آرامش» دارند و هم «رفاه»… و لذا هرگز شعار «پیشرفت و عدالت» سرنمی دهند، چرا که دست آخر منتهی به «آرامش و رفاه توده ها» می شود، نه عده ای خاص. آری! باید به حضرات تکنوکرات گفت: اگر مرادتان از گفتمان آرامش و رفاه، آرامش و رفاه خود و خاندان تان است، که در آن غوطه ورید، لیکن اگر مرادتان از این شعار، رفاه و آرامش آحاد ملت است، -که نیست!- ما هرگز خواهان «آرامش و رفاه آب نباتی» نیستیم. آرامش و رفاه آب نباتی، یعنی؛ ما از در غلتان اصول مان من جمله اصل مسلم انرژی هسته ای دست برداریم، دشمن اما در عوض، گام ها جلوتر بیاید، گستاخی را فزون تر کند، به تحریم و تهدید بیفزاید و… نتیجه هم هیچ نباشد الا خنده های جک استراو و قرار گرفتن ما در لیست کشورهای محور شرارت!! حقا که چنین رفاه و آرامشی را از اساس نمی خواهیم. ما «رفاه و آرامش» را از مسیر عزت خودمان یعنی «پیشرفت و عدالت» تمنا داریم، نه جبهه دشمن. رفاه و آرامشی که از دشمن گدایی شود، تجربه نشان داده به تنها چیزی که منجر نمی شود همین رفاه است و آرامش. این تجربه را مدیران ادوار سازندگی و اصلاحات به ما داده اند. از همین زوایاست که ما با تفکر «تخصص منهای تعهد و فن سالار» مشکل داریم. رسیدن به رفاه و آرامش، اگر چه غایت اصلی ما نیست، اما همین سرمنزل میانی هم راه خود را دارد. و راه آن، ایستادگی منطقی، محکم و درست روی اصول و ارزش هاست. هیچ کس از ازدیاد تحریم و فزونی تهدید خوشحال نیست، اما این همه عداوت با ملت ایران، ناشی از غدبازی ما نیست. مگر ما فراتر از حق طبیعی خود، خواهان حقوق دیگری هستیم؟! وانگهی! مثل امروز، هر جا پای آرمان خویش، مستحکم ایستاده ایم، انصافا لحن دشمن با ما روادارانه تر بوده. رفاه و آرامش نیز، نیک اگر بنگری، اینقدر که از مسیر غیرت می گذرد، از کوره راه ذلت نمی گذرد. خیلی سخت نیست مقایسه لحن بوش کوچک و اوباما. حالا رئیس جمهور آمریکا پذیرفته که درباره خیلی چیزها مثل اوضاع غرب آسیا، بخواهد یا نخواهد باید دم جمهوری اسلامی را ببیند و… نامه پشت نامه.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

آقای حسن روحانی! ما اگر دنبال رفاه و آرامش مد نظر شما بودیم، از اساس انقلاب نمی کردیم. می گویی نه، از مادر شهید جاویدالاثر «بهروز صبوری» بپرس… طرفه حکایت اینجاست؛ زمانی که شما داشتی «رفاه» می کردی، مادر شهید صبوری به تصویر روی «رف» نگاه می کرد و «آه» می کشید… هنوز هم می کشد… پس «انرژی هسته ای» که جای خود دارد؛ دیگر حق مسلم ملت ما «شهادت» است. حقوق سر برج شما عقب نیفتد! ما خوب واقف ایم به حق و حقوق خود. هیهات اگر عوض کنیم تابوت فاطمیون را با تعدادی آب نبات چوبی!

وطن امروز/ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. ناشناس می‌گوید:

  بسم الله…

 2. ببر مازندران می‌گوید:

  هر چه که دار و دسته هاشمی بر سر مملکت بیارن، دُر غلتانه!!

  چی فکر کرده این حسن روحانی با اون گردن کلفتش؟!
  جدی فکر می کنه کسی بهش رای می ده؟!

 3. برف و آفتاب می‌گوید:

  من که به باهنر رای می‌دم! یه عالمه برام پیامک می‌فرسته!!

 4. ف. طباطبایی می‌گوید:

  زیباکلام حرف های بی اساس زیاد داره، اما هر از گاهی یه حرف های خوبی هم می زنه.
  یکی از حرف های خوبی که اخیرا زده، این بوده که: “حسن روحانی، دو میلیون رای داره.”

  مگر دیوونه ایم که برگردیم به گذشته و خودمون رو اسیر دست مرفه های بی دردی چون حسن روحانی کنیم؟!!

 5. دلخون می‌گوید:

  ببخشید “سلمنا” یعنی چی؟ بگین که حداقل بقیشو بفهمم…

 6. ف. طباطبایی می‌گوید:

  دلخون؛

  سلمنا یعنی: ما تسلیمیم، یا حق با شماست.
  البته بعضی وقت ها مثل این متن، به صورت طعنه به کار برده میشه.

 7. دلخون می‌گوید:

  ف. طباطبایی؛

  ممنون… الان متوجه شدم…

 8. به جای امیر می‌گوید:

  دلمه (گفت و شنود)

  گفت: سایت کلمه وابسته به سران فتنه که از اروپا بارگزاری می شود به نقل از خاتمی نوشته است«اگر صحنه را خالی کنیم، ظالمان عرصه را پر می کنند»!
  گفتم: مگر خاتمی جدیدا هم با جرج سوروس، سرمایه دار یهودی آمریکایی تماس داشته است؟ چون توصیه سوروس به سران فتنه این بود که باید در صحنه باشند تا بتوانند حضور مسلمانان انقلابی را تضعیف کنند!
  گفت: یعنی خاتمی خیال می کند که اگر در توصیه های دیکته شده جرج سوروس جای عبارت «مسلمانان انقلابی» را با کلمه «ظالمان» عوض کند، کسی متوجه نمی شود که ایشان از کجا دستور می گیرد؟! و توصیه های چه کسی را تکرار می کند؟!
  گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از لپه بدش می آمد، رفیقش در یک مهمانی دلمه بادمجان برایش آورد. وقتی بادمجان را کنار زد و لپه درون دلمه را دید با عصبانیت به رفیقش گفت؛ خیال کردی اگر پالتو تنش کنی نمی شناسمش!

 9. جامونده می‌گوید:

  آقای حسن روحانی! ما اگر دنبال رفاه و آرامش مد نظر شما بودیم، از اساس انقلاب نمی کردیم…

 10. سایه/روشن می‌گوید:

  بر ما بسی لبخند گذشت از کاریکاتور محمد خاتمی!
  🙂

 11. احمدرضا می‌گوید:

  سلام؛
  آقا میتینگ ۲۹ فروردین رو بچسبید!
  پریشب داشتم می رفتم روضه، توی یکی از بزرگراه ها روی یک بیلبورد بزرگ، تبلیغ همایش یکصد هزار نفری جریان انحرافی رو زده بودن. شعارش هم این بود: لبیک یا خامنه ای!!!
  فدات بشم آقا… اینقدر مظلومی که هر کس و نا کسی داره از شما خرج میکنه.

 12. سید حمیدرضا نورانی می‌گوید:

  ملت ایران تکنوکرات ها را (با عرض پوزش) استفراغ کرده اند…

 13. هادی می‌گوید:

  چند روز پیش داشتم خنده های شرور انگلیسی رو می دیدم. واقعا وحشیانه بود و البته موذیانه و در عوضش دقتی هم که به خنده های روحانی کردم دیدم خنده هاش احمقانه است. واقعا این تصویر رو توی مدرسه که بچه تخس ها این بچه کم هوش ها رو دست مینداختن، توی اونجا فقط دیده بودم. انصافا با همون نگاه اول فکرم رفت همونجا.
  اگر چه بی بی سی پرستان با این عکس، کلی اعتماد به نفس و غرور ملیشون میره بالا، ولی هر کس از ملت ایران! این عکسو ببینه، قید حسن روحانی و رفاه و توسعه و کوفت و زهرمار رو میزنه.
  داش حسین دمت گرم. یه خواهشم داشتم. اگه صلاح می دونی نظرات مخالف رو هم چاپ کن تا هم سرگرم بشیم هم شاید دو تا آدم دنبال حقیقت رو بشه جذب کرد و البته بعضی ها رو هم کوبید.

 14. صبا می‌گوید:

  هر چند که حرف بعضی از این سیاسیون ما بیشتر آدم را به خنده وامیدارد؛ اما حرص هم می خوریم از حرف شان! من برای تان عکس های حرم را می گذارم تا آرام بشوید. (و این حرصه تلافی بشه)
  http://ir2up.ir/up19/48b13660653591.jpg
  http://ir2up.ir/up19/48b13660653592.jpg
  http://ir2up.ir/up19/48b13660653603.jpg

 15. چشم انتظار می‌گوید:

  خطرناکه، حسن!!
  امثال حسن روحانی، لیاقت امام جماعت شدن تو یک دبستان دخترانه رو هم ندارند، چه برسه به کاندیدای ریاست جمهوری. اون باید کاندیدای دریافت آبنبات بلورین، از دست جک استراو بشه!!

 16. سیداحمد می‌گوید:

  ممنون داداش حسین؛
  نیاز دارد افکار جامعه، به این روشنگری ها و تحلیل ها!

  بعضی ها برای اینکه خیانت هایشان فراموش شود، فقط و فقط سعی در سیاه نماییِ اوضاع فعلی دارند.
  اما شکر خدا ما فراموش نکردیم و نمی کنیم فشارهایی که در زمان بعضی ها بر سر آرامش و رفاه مردم بود!

  مردم فراری اند از امثال شما جناب روحانی و دروغ هایتان!

 17. سیداحمد می‌گوید:

  به به از این بند آخر… به به…
  همه حرف ما همین است.

 18. بشیر می‌گوید:

  تکبیر….

 19. سیداحمد می‌گوید:

  “باید به حضرات تکنوکرات گفت: اگر مرادتان از گفتمان آرامش و رفاه، آرامش و رفاه خود و خاندان تان است، که در آن غوطه ورید”

  قشنگ گفتید!

 20. عمار می‌گوید:

  “آقای حسن روحانی!
  .
  .
  .
  حقوق سر برج شما عقب نیفتد! ما خوب واقف ایم به حق و حقوق خود. هیهات اگر عوض کنیم تابوت فاطمیون را با تعدادی آب نبات چوبی!”
  .
  .
  .
  چه اعتماد به نفسی دارد مردک تکنوکرات!!!
  هنوز عرایض مزخرف خودش و دورو بری هاش را در مورد قطعنامه و پایان جنگ فراموش نکرده ایم!!!

 21. زهرا :) می‌گوید:

  اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است/ اشک کباب موجب طغیان آتش است!

 22. سین جیم می‌گوید:

  جناب قدیانی!

  برگ برنده این انتخابات دست هاشمیه، با این گندی که محمود زد! شک نکن… حالا یا خودش میاد، یا همین حسن روحانی.

 23. سلام دوست عزیز

  جشنواره وبلاگ نویسی بهار با جوایز ارزنده و نفیس شروع بکار کرد. شما هم می تونید توی این مسابقه شرکت کنید و از برندگان این مسابقه باشید، در ضمن در این مسابقه به شرکت کنندگان در نظر سنجی نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه به آدرس سایت ما مراجعه کنید:

  http://www.baharblog.com

 24. مهتاب می‌گوید:

  اگه یه گرسنه دور و برتون بود برادر، از این غلطا نمى کردید. شکم سیرید دم از انرژى هسته اى مى زنید

 25. پیر مرد می‌گوید:

  این روزها آر کیو ۸۸ را مجددا مطالعه می‌کنم.

  احوالات این ایام خیلی‌ پر سوژه تر از آن روز‌ها ‌ست.

  حالا چرا داداش حسین کم کار شده و ما را بی‌ نصیب می‌‌گذارد، نمی دانم.

  امید که این متن آغازی برای فیوضات باشد.

 26. سید می‌گوید:

  وطن امروز/ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
  یعنی چه؟ یعنی یک ماه دیگه این مقاله قراره چاپ بشه!؟

 27. عمارنامه می‌گوید:

  سلام و درود؛
  دوست عزیز این مطلب شما در پایگاه اینترنتی و بسته فرهنگی عمارنامه منتشر گردید.
  http://www.ammarname.ir/link/20786
  ما را با درج بنر و یا لوگو در وبگاه خود یاری نمایید.
  موفق و پیروز باشید.
  عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
  یا علی

 28. sarbaze1404 می‌گوید:

  سلام علیکم
  فتنه پر- تکنوکراتی پر- انحرافی پر

  فقط سعیدجلیلی
  راستی؛ انصافا حال کردی از حضور آقا محمود تو سمنان و حضورش در جمع جوانان و بالا رفتن این شعار:

  جلیلی… احمدی نژاد ۸۴

 29. سلام حاج حسین
  با “‌اخلاق٬‌ گمشده ی سیاست!” به روزم!
  بدک نیست سری هم به “انقلاب سوم” بزنید و نظر خودتون رو بیان کنید.
  التماس دعا

 30. نفوذ بیشتر آمریکا در شرق آسیا….

  دعوتین….

 31. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  آخ که قراره چی بکشن این “نوبران سیاست” از دست داداش حسین و نوشته‌هاش…
  البت بعضی‌هاشون “ته‌لنجی سیاست” هم نیستن…!

  ———-
  در مرتبه هر چند که از هم دورند
  آئینه و آفتاب از یک نورند…
  http://dolateslami.blog.ir/1392/01/26/agha-havapeyma

  بر خامنه‌ای رهبر خوبان صلوات

 32. م.طاهری می‌گوید:

  “حسن روحانی در این وادی ها، هر چه جان بکند، تازه می شود کاریکاتور محمد خاتمی.”

  عجب جمله ای!

 33. هادی می‌گوید:

  مهتاب؛

  سلام… گرسنگی یه عده و مشکلات اقتصادی به خاطر دفاع از حق مسلممون یعنی انرژی هسته ای نیست بلکه به خاطر وابستگی اقتصادمون به نفته. و این وابستگی، اهرم فشاری برای دشمنان می باشد و تا وقتی ما با حمایت از تولید داخلی و پیشرفت علمی و صنعتی، اقتصادمون رو از وابستگی نجات ندهیم، این اهرم فشار همیشه در دست عده ای بی فرهنگ زورگو خواهد ماند. صرف نظر کردن از حق انرژی صلح آمیز هسته ای در مقابل رفع تحریم ها و بازگشت دوباره به وابستگی اقتصادی، هیچ مشکلی حل نمی کند جز اینکه علاوه بر اهرم فشار اقتصادی، اهرم فشار سیاسی دیگری به نام انرژی هسته ای و سوخت ۲۰ درصد مورد نیاز دشمن رو بهش دادیم.
  ملت ایران عاقل تر از این است که برگ برنده خود را در مقابل کارت سوخته دشمن خرج کند.

 34. مدیر دست بالا می‌گوید:

  من به قالیباف رای می دهم. کارنامه اش در جبهه و نیروی انتظامی و شهرداری تهران عالی است. رهبری هم فرمودند: مدیر دست بالا…

 35. ......... می‌گوید:

  سلام

  کجا بودین؟ نبودین
  زیارت قبول

 36. ......... می‌گوید:

  من هر چی هم وب گردی و سایت گردی کنم گیجم
  هیچ جا قطعه نمیشه …
  بنویسید
  برای ما بیان کنید
  خطوط رو مشخص کنید
  مواضع دشمن
  نفودی ها رو…
  بتازید…

  این میدان دوباره مرد کم آورده است…

 37. سلام دوست عزیز؛ جشنواره وبلاگ نویسی بهار با جوایز ارزنده و نفیس شروع به کار کرد.
  شما هم می تونید تو این مسابقه شرکت کنید و از برندگان این مسابقه باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه به آدرس سایت ما مراجعه کنید:
  http://www.baharblog.com

 38. سیداحمد می‌گوید:

  غول به چراغ جادو بر نمی گردد! (یادداشت روز)

  http://www.kayhan.ir/920128/2.htm#other200

 39. mehdi می‌گوید:

  آقای قدیانی! می توانید از طرف خودتون حرف بزنید نه از طرف ملت… بعدشم دعوا بر سر رفاه نیست، دعوا بر سر حداقل هاست. شما انقلابی ها نسل ما رو سوزوندید، از بین بردید… متولد ۶۴ لیسانس بیکار… بترس از روزی که آتشی روشن بشه، که این مقالات شما نتونه اون رو خاموش کنه. بعدش اگر روحانی منحرف و سست عنصر و ذلت پذبر است پس چرا در حساسترین پست در نظام کار میکنه؟ می دونید مسئولیت ایشون چیه؟ بعدش هم می دونی هزینه های نظام و مردم برای انرژی هسته ای چقدره؟

 40. mehdi می‌گوید:

  میشه بگید این رفاه و آرامش رو کی قراره بده؟ انقلابی تر از احمدی نژاد که نداشتید… برید نظرات گذشته نه چندان دور خودتون رو در مورد احمدی مرور کنید… نظرات بزرگانی چون مصباح و دیگران؟

 41. به جای امیر می‌گوید:

  حرکت! (گفت و شنود)

  گفت: محمدرضا خاتمی گفته است باید در انتخابات شرکت کنیم تا قدرت اجتماعی خود را نشان بدهیم!
  گفتم: ولی مدعیان اصلاحات طی چند سال گذشته در هر انتخاباتی که شرکت کرده اند با بی اعتنایی مردم روبرو شده اند. ایشان از کدام قدرت اجتماعی حرف می زند؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! «آرش-س» یکی از اصلاح طلبان فراری هم خطاب به وی گفته است «آقا رضا! اگر جبهه اصلاحات قدرت اجتماعی داشت به این حال و روز نمی افتاد. لطفا از این شوخی های خنده دار دست بردار».
  گفتم: پلیس وارد زیرزمینی شد که در آن تعدادی تریاکی مشغول دود و دم بودند و فریاد زد بی حرکت! یکی از افیونی ها در حالی که به وافورش پک می زد گفت؛ ای بابا! کو حرکت؟!

 42. اعتراض دانش‌جویان آذربایجان‌شرقی به تعطیلی زود هنگام دانشگاه‌ها

  http://tabrizu-motalebe.blogfa.com/

 43. به مدیر دست بالا می‌گوید:

  من به قالیباف رای نمیدم. یکی باید بیاد که مدیریت کنه این فرهنگ رو به ویرانی را!

 44. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  سپاس بابت روشنگری هایتان.
  خدا قوت.
  امیدوارم با مشورت و کمک گرفتن از عقل و تجربه جمعی، بتوانیم فرد لایقی را انتخاب کنیم.

 45. میم می‌گوید:

  در همین زمینه یادداشتی نوشتم.
  http://softthreat.blogfa.com/
  یاعلی

 46. الف با می‌گوید:

  با سلام
  با شروعی مجدد منتظر نظرات شما هستم

  http://aleefbaa.blogfa.com

 47. آیه می‌گوید:

  عجب تزی! خسته نباشید آقای روحانی 🙂

  اگه فقط به فکر بدست آوردن آسایش و راحتی بودیم (به هر قیمتی) که اینجا نبودیم! که شیعه نبودیم!!

 48. دهه 60 می‌گوید:

  سلام

  چه اینوری چه اونوری ملت و شهید و شهدا رو به نفع خودشون مصادره کردن… بله شما فرزند شهید، اما نماینده ملت که نیستی… حسن روحانی شکم سیر… خاتمی خائن… موسوی فتنه چی… خودتونو خیلی عالم می دونین؟!…

 49. mehdi می‌گوید:

  سلام

  دوست من دهه ۶۰ اینا بعد از ۳۳ سال حکومت نتیجه کارشون این شده که می بینی…………

 50. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  به مادر قول داده بود که برمی گرده.
  چشم مادر که به پیکر بی سر شهیدش افتاد، لبخند تلخی زد و گفت: بچه ام سرش می رفت، قولش نمی رفت.

 51. mehdi می‌گوید:

  چرا سانسور می کنی؟! اینجا هم تاب تحمل حقیقت رو ندارین… دیدی گفتم شما صداقت ندارین؟!

 52. دلخون می‌گوید:

  امروز در ورزشگاه آزادی مراسم تجلیل از خادمین سفر های نوروزی اون هم با پول بیت المال می گیرن… مراسمی که سال های گذشته در حد یک سالن با هزینه مناسب گرفته می شد چرا امروز باید با یه هزینه ای نزدیک به ۵۰-۶۰ میلیارد گرفته بشه؟؟ آقایانی که ادعای ولایت دارن و دولتشون رو دولتی بدون اسراف می دونستند چرا حالا باید همچین هزینه ای اون هم با پول بیت المال خرج مراسمشون کنند؟؟
  جالبه با پول بیت المال مراسم می گیرن بعدش هم شعار زنده باد بهار سر میدن و میگن ما منتظر ظهور هستیم… کدوم ظهور؟؟ چه اسباب ظهور رو زیبا فراهم می کنن..آفرین به این دولت عدالت محور….

 53. محمد می‌گوید:

  مرگ بر فتنه و انحراف

 54. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  رای من “بابا پنجعلی”، با شعار “بخوابونم دهنش”
  واقعا به کی دیگه میشه اعتماد کرد؟؟ خدا عمر رهبر رو زیاد کنه
  که اگر نباشه، این منافق صفتان گردن کلفت، مردم رو درسته قورت میدن!

 55. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  شعار انتخاباتی زنده باد بهار به زنده باد ناهار تبدیل شد! 🙂
  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/207947

 56. محمد می‌گوید:

  حسین آقا!

  چرا حرفهای منو نگذاشتی؟؟؟؟

 57. فرهنگ نیوز می‌گوید:

  با سلام
  این مطلب در قسمت لینکستان پایگاه خبری فرهنگ نیوز منتشر شد.

 58. سمیه می‌گوید:

  خیلی عالی بود؛ الحق که در روشنگری مثل پدر بزرگوارتون شجاعید ولی اینها مواضع شون مشخص هست و تقریبا ملت آشنا هستند، مشکل الان ملت ما بیشتر از دست دوستان ایجاد شده به قولی:
  هر کس به طریقی دل ما می شکند … بیگانه جدا دوست جدا می شکند … بیگانه اگر می شکند حرفی نیست … از دوست بپرسید که چرا می شکند؟!

 59. mehdi می‌گوید:

  خانم سمیه! ایشون اصلا شجاع نیستن.. اگر شجاع بودن نظرات دیگران رو سانسور نمی کردن.. ایشون مثل بقیه دوستاشون فقط بلدن حرف تو خالی بزن.. صداقتی تو کار نیست.. اگر صداقتی بود باید تو این ۳۳ سالی اثری می گذاشت.. کجای حرف های ایشون روشنگرانه است؟؟ غیر از فرا فکنی چیزی نداره…

  بازم دوست داشتی سانسور کن!

 60. میخوامت حاجی می‌گوید:

  نچ! خبری نیست. داداش حسین! نیستی؟ کجایی؟ ۹۲ رو با تنبلی شروع کردیا… آپ کن حال بهار و پاییز و تابستون رو بگیر! سید ساکت شدیا. چیزی بگو حرفی بزن. حاج حسین! تو نباشی، بر و بچ ام نیستن. رونق قطعه ای داداش.

 61. سلام
  با مطلب “سیمای ناجوانمرد!” به روزم
  وبلاگ عاشقان ولایت

 62. درود بر قدیانی می‌گوید:

  گیرم حسن روحانی بد، کاش شما از رای خودتان می گفتید به جای اینکه مدام به این و آن بند کنید. برای من آن حسین قدیانی که از شهدا و انقلاب و ولی فقیه به صورت ایجابی مطلب و دل نوشته می نویسه، ارزشی تره. من به آن قدیانی درود می فرستم.

 63. برف و آفتاب می‌گوید:

  اونایی که می‌گن آقای قدیانی نماینده‌ ملت نیست؛

  یعنی واقعا شما حاضرید آسایش مادی داشته باشید؛ اما یکی مثل “یزید” حاکمتون باشه؟!!!
  نکنه خیال می‌کنید امریکا از یزید بهتره!!

 64. صبوری می‌گوید:

  اصلا نیستین انگار جناب قدیانی!

  ما متن جدید می خواهیم تو این گیر و دار.

 65. برف و آفتاب می‌گوید:

  از کجا می‌دونید؟
  شاید مشغول آماده کردن کتاب‌هاشون هستند؛ ان‌شاءالله!
  در هرحال ما برای آسون شدن همه‌ی کارهاشون دعا می‌کنیم.

 66. کاروان بازی دراز می‌گوید:

  کاروان زیارتی “بازی دراز” به همراه جمعی از فعالان جبهه فرهنگی و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس بر آن است سه شنبه شب (۳/ ۲/ ۹۲) تا جمعه از تهران، سفری به قله های همیشه سرافراز بازی دراز داشته باشد…

 67. قاصدک منتظر می‌گوید:

  “باز هم موسم انتخابات شد…
  حسن روحانی بنا دارد رئیس جمهور شود! نامزد انتخابات شده و گفته؛ «اینکه تحریم نباشیم هم حق مسلم ماست. اینکه فشاری بر ملت نباشد و زندگی توام با آرامش و رفاه هم حق مسلم ماست. ما می خواهیم به همه این حق ها برسیم، نه اینکه فقط انرژی هسته ای حق مسلم ما باشد».
  سلمنا!… گیرم که آرامش و رفاه حق مسلم ما باشد
  با دریوزگی و خودباختگی و خمودگی و تسلیم، کدام ملت به آرامش و رفاه رسیده که ما دومی آن باشیم؟!
  رسیدن به رفاه و آرامش، اگر چه غایت اصلی ما نیست، اما همین سرمنزل میانی هم راه خود را دارد. و راه آن، ایستادگی منطقی، محکم و درست روی اصول و ارزش هاست.
  آقای حسن روحانی!
  ما خوب واقف ایم به حق و حقوق خود. هیهات اگر عوض کنیم تابوت فاطمیون را با تعدادی آب نبات چوبی!”

 68. خرس می‌گوید:

  ما کی می خوایم از شر امثال این روحانی (جسمانی)! راحت بشیم؟!

 69. رسول می‌گوید:

  دمت گرم! حق این یارو همین بود! شیخ تکنوکرات!

 70. به جای امیر می‌گوید:

  ایستگاه (گفت و شنود)

  گفت: در مراسم روز پنج شنبه استادیوم آزادی، آقای میم شرکت نکرده بود.
  گفتم: کلک مرغابی زده بودند. اول وانمود کردند که قرار است شرکت کند تا شرکت کردن او تبدیل به خبر شود و اسم طرف مطرح شود ولی بعدا شرکت نکرد تا شرکت نکردنش خبری شود!
  گفت: احتمالا از فردا می گویند؛ حالا دیدید که مراسم به خاطر معرفی او نبود؟! و از این طریق سعی می کنند باز هم نام طرف را خبرساز کنند.
  گفتم: چه عرض کنم؟! راننده اتوبوس به مسافری که بدون بلیط سوار شده بود گفت؛ لطفا بلیط! و طرف گفت؛ من ایستگاه قبلی سوار شده بودم. راننده گفت؛ مرد حسابی! ما اصلا ایستگاه قبلی نگه نداشته بودیم و یارو با قیافه حق به جانب گفت؛ فلان فلان شده چرا نگه نداشتی؟ من می خواستم سوار شوم!

 71. مسیح می‌گوید:

  یک نویسنده با وجدان و کاربلد داریم، اونم شمایی.
  امید داریم که با وجدان بمونی و در راه ولایت باشی.

  همه خودشون رو بهترین می دونن.
  هزار طیف و دسته و گروه شدن.

  این روزها بیشتر از تمام سه سال گذشته، به قلمت احتیاج داریم داداش حسین.
  خیالمون راحته قلمتو به هیچ قیمتی به کسی نمی فروشی.

  پس التماس دعا داریم حاج حسین…

 72. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  قطعه ۲۶ تا ساعاتی دیگر با متنی حماسی، مهم و مطول درباره مسائل روز به روز می شود…

 73. سیداحمد می‌گوید:

  می خوامت حاجی!

  ما هستیم، در خدمت اسلام و مسلمین.
  انشالله زین پس بیشتر شاهد مطالب داداش حسین هستیم… دعا بفرمائید…

 74. یه بیست و شیشی می‌گوید:

  سید! شرط می بندم که الان داداشت گیر می ده به جبهه پایداری ها 🙂

 75. یا مهدی می‌گوید:

  ما منتظریم و البته دلمون هم تنگ شده برای نوشته های قطعه…

 76. یوسف می‌گوید:

  قطعه ۲۶ی ها بخوانند!
  گزیده ای از سخنان بهشتی
  http://ingholt.ir/?p=654

 77. ساندیس خور می‌گوید:

  جالب بود حسین آقا؛

  به روزم…
  http://sandiskhor.blog.ir/

 78. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  اصول رقابت سیاسی در بیانات حضرت آقا:
  http://sangariha.com/i/attachments/1/1366355322774766_large.jpg

 79. چای پولکی می‌گوید:

  سلام. این متن رو از تالار گفتگوی سایت دانشگاهمون برداشتم. ولی ننوشته که متن برای خودشه یا از جایی آورده؛ به هر حال جالبه:
  *********************************************
  تایتانیک و فتنه!

  بعد از ۳ سال از گذشت فتنه ما متوجه شدیم که هنوز هم که هنوز است درست و حسابی نفهمیدیم که تایتانیک دختره بود یا پسره. فلذا مشتری گرامی! پس از وارد کردن رمز، گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید:

  – ساکتین فتنه

  – صاحبین فتنه

  – قائلین فتنه

  – قاعدین فتنه

  – عاقلین فتنه

  – قانعین فتنه/ شرح: کسانی که به فتنه قانع هستند و چیزی بیشتر از آن نمی خواهند.

  – عاشقین فتنه/ شرح: کسانی که عاشق فتنه هستند.
  تبصره: اینها با آنهایی که بر اثر فتنه عاشق هم می شوند و کارشان به امر خیر می کشد تومنی ده تومن تفاوت دارند.

  – غالبین فتنه

  – قالبین فتنه/ شرح: کسانی که فتنه را قالب می کنند.

  – طالبین فتنه

  – تاجرین فتنه/ شرح: افرادی که از راه فتنه نان می خورند.

  – قاصدین فتنه/ شرح: رسانه های فتنه که خبر را می بردند و می آوردند.
  تبصره: … میره و برمی گرده، شاپرک خسته می شه، بال هاشو زود می بنده، روی گلها می شینه، شعر می خونه می خنده!

  – عاجزین فتنه

  – فاتحین فتنه/ شرح: با غالبین فتنه فرقی ندارد. این گزینه برای افرادی که سواد ندارند و معنی غالب را نمی دانند، ذکر شده است.

  – شاخصین فتنه

  – شاغلین فتنه/ شرح: کسانی که به فتنه مشغول شده اند و کار و زندگی ندارند.

  – واردین فتنه/ شرح: کسانی که در فتنه وارد می شوند.

  – خارجین فتنه/ شرح: کسانی که از فتنه خارج می شوند و در را هم پشت سرشان می بندند که داخل یخ نکند.

  – اون یکی واردین فتنه/ شرح: کسانی که در فتنه کردن وارد هستند.

  – ذاکرین فتنه

  – مادحین فتنه/ شرح: کسانی که از فتنه تعریف می کنند و از آن خوششان می آید، چطوری به پاریکال تی تاپ بدهند حال می کند؟ همانطوری.

  – قابضین فتنه/ شرح: کسانی که با وزش باد فتنه، قبض را می گیرند.

  – شارعین فتنه/ شرح: شارع در اینجا به معنی خیابان است. منظور کسانی هستند که در خیابان پهن می شوند.

  – شاعرین فتنه/ شرح: مشتری گرامی، عملیات درخواستی شما امکان پذیر نمی باشد(!)

  – زارعین فتنه/ شرح: کسانی که کاشت، داشت و برداشت فتنه را بر عهده دارند.

  – نائمین فتنه/ شرح: کسانی که در فتنه خواب هستند یا خودشان را به خواب می زنند یا چون خوابشان نمی برد برای بقیه لالایی می گویند.

  تذکر یک: در صورتی که مشمول هیچ کدام از گزینه ها نمی باشید، مبلغ یارانه بهمن ماه خود را به شماره حساب نویسنده وبلاگ واریز کرده و منتظر تکمیل ظرفیت باشید.

  تذکر دو: انتخاب رشته صرفاً اینترنتی می باشد. لطفاً از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی بطور جت لی خودداری کنید.
  *****************************************
  منبع: http://vu.hadith.ac.ir/forum/default.aspx?g=posts&t=19591

 80. به جای امیر می‌گوید:

  گلابی! (گفت و شنود)

  گفت: سایت گویانیوز معروف به «سیانیوز» به اصلاح طلبان توصیه کرده که به دو علت نباید در انتخابات نامزد معرفی کنند.
  گفتم: چرا؟! کدام دو علت؟!
  گفت: نوشته اول آن که اگر نامزد معرفی کنند اعتراف کرده اند که ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ دروغ بوده است و دوم این که نامزد آنها رأی نمی آورد و معلوم می شود که پایگاه اجتماعی ندارند.
  گفتم: خب! حالا این سایت وابسته به «سیا» چه پیشنهادی برای اصلاح طلبان ارائه کرده؟
  گفت: پیشنهاد کرده انتخابات را تحریم کنند!
  گفتم: آنها انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده بودند ولی ۶۵ درصد مردم در آن شرکت کردند، یعنی خیلی بیشتر از انتخابات قبلی.
  گفت: پس با چه پشتوانه ای اینهمه رجز می خوانند؟!
  گفتم: چه عرض کنم؟! یارو می گفت؛ من نمی دونم چرا به گلابی میگن گلابی؟ چون نه گله، نه آبی؟!

 81. دوست قدیمی می‌گوید:

  «احمدی نژاد فقط یک خط قرمز دارد و آنهم هر گونه فساد، اعم از فساد سیاسی و فساد اقتصادی است»!… عجب!

  عجب! خیلی عجب! کارت به کجا رسیده قدیانی؟ یعنی احمدی نژاد فاسد سیاسی است و هم فاسد اقتصادی؟ از کجا به کجا رسیدی که رییس جمهور مملکت رو متهم میکنی و به تمسخر میگیری؟

  با این افکار پوسیده چون دوستت دارم میگم که تا دیر نشده برگرد. هر چی صفار بهت گفت رو کاغذ نیار.
  یه نگاه بنداز دور و برت، تنهای تنهایی. کجاست اون روزایی که از صبح تا شب هزارتا کامنت داشتی؟ مردم بوی بی ایمانی از هزار فرسنگی می شنوند.
  خودت موندی و سید و چند تای دیگه که دیر یا زود اونا هم میرن مثل ما که رفتیم. ما قطعه ۲۶ رو دوست داریم، نوشته هات رو هنوزم می خونیم، چون قلمت تازگی داره، بی انصاف نیستم که کتمان کنم خوب می نویسی.
  حسین! با آخرتت بازی نکن.

 82. سلام بر برادر حسین و دوستان
  با مطلبی با عنوان “نگران محبوبیت نامزد اصلح نباشیم” به روزم.
  التماس دعا

 83. دهه 60 می‌گوید:

  ممنون که متنم سانسور شد… در جواب یکی از دوستان که حرف یزید و تحمل و رفاه آوردن عرض می کنم که رفاه نخواستیم، حداقل ها رو خواستیم… اگر انرژی هسته ای حق مسلم ماست، نون و قلم هم حق مسلم ماست…

 84. جناب قدیانی

  کاش همه ی آدم ها را غیر از موافقین خودتان کودک نادانی محسوب نمی کردید که باید اشتباهاتش را بگیرید و امر و نهی اش کنید! کاش اینقدر که می گویید کمی همی می شنیدید. کاش فقط در شعار نمی گفتید که بله ما انتقاد پذیریم! کاش تفاوت عقده گشایی را با نقد دلسوزانه می دانستید! کاش هیچگاه شهرت و قدرت باعث محو بصیرت نمی شد! کاش همان جوان نویسنده کتاب ۹ دی می ماندید که از مردم و با مردم بودید! ساده بودید! کاش وبلاگتان تنها پوسته ای نمی شد برای نمایش مردمی بودن! کاش شهرت و قدرت ما را از محتوا خالی نمی کرد! اگر این است کاش همیشه گمنام بمانیم! اگر این است ما مردم مقصریم که با دستان خودمان مخلصترین آدم ها را به سقوط می کشانیم! اگر این است باید توبه کنیم ما مردم! حال شما باز هم بیایید نقد ما را با حب و بغض به این و آن تفسر کنید اما کاش نه در شعار بلکه در باور می پذیرفتید که بین تفکرات سوم تیری ها و اصول گراهای کیهانی و سایرین تفاوتی نیست و شیطان است که بر روی لغات و کلمات مانور تفرقه می رود! مانور می رود که با گیر دادن های بیجا هرکسی به سوی برود! و نمی دانم این چه فتنه ای بود! احمدی نژاد را می گویم! که از وقتی آمد ابزار خالصی ها و ناخالصی ها شد و من کاری به این ندارم که خودش چه بود و چه شد! کاش غرور شیطانیمان را با توجیهات نفسانی غرور مقدس جا نمی زدیم! کاش کمی حواسمان به ذهن حیله گرمان بود! راستی جناب قدیانی به استاد قلم شریعتمداری که خودم را شاگرد راه دورش می دانم نمی آید که با همه مواضعتان موافق باشد! نمی دانم چرا شده اید فروارد هی توپ تفرقه شوت می کنید و چرا همه دوستان را حریف می بینید! قبلا هم مشفقانه گفته ام و باز هم می گویم تغییر خوب است اما نه به سمت ناکجاآبادها…
  و شما تغییر کرده اید!!!!!

 85. بصیرت قرآنی می‌گوید:

  سلام
  شما کاربران محترم می توانید با عضویت در بخش خبرنگار افتخاری ما را از مطالب خود بهره مند و سایر دوستانتان را از عقاید خود مطلع نمایید.

  همچنین با عضویت در خبرنامه می توانید آخرین اخبار را بلافاصله پس از قرار گرفتن بر روی سایت در ایمیل خود دریافت نمایید.

  ما را از نظرات ارزشمند خود از طریق صفحه تماس با ما مطلع فرمایید.
  ما را با لینک “بصیرت قرآنی”به دوستان خود معرفی کنید.
  با تشکر

  http://basirat14.ir/

 86. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  من لازم میدونم واسه بعضی دوستان به‌ظاهر قدیمی درکل محترم! یادآور بشم یه مطلبی رو؛
  دوستان! ضرب‌المثل حرف مرد یکیه، اگه سطحی نگاهش کنیم، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداره! اصل حرف قدیانی ۸۸ با اصل سخن قدیانی ۹۲ ذره‌ای تفاوت نداشته… آزادگی داداش‌حسین امتحان‌پس‌داده‌ست.

  شما یه چک بکن ببین “دوست قدیمی ۸۸” که اون موقع جدید بوده، با “دوست قدیمی ۹۲” چه فرقی کرده!

 87. شرمنده شهدا می‌گوید:

  زمانی که شما داشتی «رفاه» می کردی، مادر شهید صبوری به تصویر روی «رف» نگاه می کرد و «آه» می کشید… هنوز هم می کشد… پس «انرژی هسته ای» که جای خود دارد؛ دیگر حق مسلم ملت ما «شهادت» است. حقوق سر برج شما عقب نیفتد! ما خوب واقف ایم به حق و حقوق خود. هیهات اگر عوض کنیم تابوت فاطمیون را با تعدادی آب نبات چوبی!

  ……………………………………
  و سلام نام خداست
  شیر مادر گوارای وجودت داداش حسین
  خیلی با این بند آخر حال کردم
  اللهم الرزقنی شهادت فی سبیلک

 88. سید مصطفی می‌گوید:

  سلام علیکم
  انشأاللھ قلمتون سرشار از خدا باشھ
  برادر جان دریاب یاران جبھھ پایداری رو
  آقای باقری لنکرانی بعنوان کاندیدای جبھھ پایداری معرفی شدن

  خدا خیرتون بدھ
  (خدا با ماست انشااللھ ما ھم با خدا باشیم)

 89. رها می‌گوید:

  حسین آقا

  من نه شما رو می شناسم نه دوستاتونو. جبهه هم نبودم اما می فهمم که درست میگی و دلسوزی. حقیقت به ذائقه ی بعضی ها خوش آیند نیست. موفق باشی

 90. آسیه طالبیان می‌گوید:

  سلام علیکم و رحمت الله
  خسته نباشید
  از طریق همسرم با کتاب قطعه ۲۶ آشنا شدم و چند روزی میشه که دارم میخونمش
  همین شد که مصمم شدم به وبلاگتون هم سری بزنم
  و البته از قبل مقاله هاتون رو می خوندم؛ اگه اشتباه نکنم در هفته نامه ۹ دی

 91. مجتبی حبیب الهی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی.
  فرموند: تحلیل کنید هر چند غلط.
  فرمودند: دانشجو موذن جامعه است. خواب بماند، نماز امت قضا می شود.
  عرض کردیم: ما دانشجویان بیدار تحلیل می کنیم، هر چند غلط.
  و این شد: تحلیل انتخاباتی از نظرگاه دانشجویی
  jomhouryat.blogfa.com
  اگر موافق بودید لینکمان کنید.

 92. برف و آفتاب می‌گوید:

  دهه ۶۰؛
  انرژی هسته‌ای این وسط مهم نیست. نبود هم نبود. مهم مقاومت در برابر امریکاست.
  شما هنوز متوجه نشدید؟!

 93. .

  اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم

  چشمیـم و به پاس عاشقــی بیداریم

  اَبریــــم و به پای لاله ها می باریـــــم

  عشق آمده ، در گوش دلم میخـوانـــد

  برخیـز کـه گـــام ِ محکمی بــرداریــــم

  حذف ِ آثار شهــدا و پدیده ی شوم ِ تجارت در اماکن ِ مقـدس،

  به “راهیــان ِ نور” هـــم رسیـد …

  [گل]

  .

 94. به جای امیر می‌گوید:

  ماکارونی (گفت و شنود)

  گفت: سایت انتخاب نوشته است علت مخالفت خاتمی با نامزدی خود این است که می گوید اگر رد صلاحیت بشوم وجهه بین المللی انتخابات ایران زیر سؤال می رود!
  گفتم: مگر همین خاتمی نبود که همه تلاش خود را به کار گرفت تا حماسه عظیم انتخابات ۸۸ را با ادعای تقلب! زیر سؤال ببرد! حالا چی شده که نگران وجهه بین المللی انتخابات است؟!
  گفت: اتفاقا رد صلاحیت کسانی که وطن فروشی کرده اند نشانه اقتدار نظام، احترام به رأی مردم و سلامت انتخابات است.
  گفتم: اصلا، خاتمی می تواند فقط یک نمونه از اقدامات خود را در جریان فتنه ۸۸ نشان بدهد که قبلا دستور آن از سوی مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس صادر نشده باشد!
  گفت: شاید هم جرج سوروس صهیونیست دستورالعمل جدیدی به وی داده است!
  گفتم: چه عرض کنم؟! یارو می گفت، من تا چند سال پیش فکر می کردم که ماکارونی را هم مثل برنج می کارند! پرسیدند یعنی حالا متوجه شده ای؟ گفت؛ آره! تازه فهمیده ام که ماکارونی میوه یک درخت است!

 95. تقدیر می‌گوید:

  این خاندان همان آل فتنه هستند.

 96. ......... می‌گوید:

  به خدا من که همش چشمم به این قطعه ست
  من به شما رای میدم آقا معلم

  ………..
  کلا یه کم خیلی زیاد تو سیاست گیج می زنم.

 97. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  پایان بزرگراه با احتیاط برانید!
  http://www.kayhan.ir/920203/2.htm#200

 98. سیداحمد می‌گوید:

  ماشالله به حاج حسین شریعتمداری و این یادداشت روز!

  خیلی روان و واضح و شفاف حرفشان را زدند؛ ای کاش پاسخ معقولی وجود داشت!

 99. azad می‌گوید:

  “تجربه آزاد اشتراک لینک”
  آزاد اندیشی برای بهتر دیده شدن، بهتر خوانده شدن، با نام و لوگوی خودتان.
  مرجع اشتراک لینک فارسی کرمان راه اندازی شد.
  منتظر لینک های شما هستیم.
  (azadmehr.com)

 100. سلام بر برادر حسین و دوستان؛
  به روزم…

  التماس دعا

 101. mehdi می‌گوید:

  برف و آفتاب: میشه شما ما رو متوجه کنید که قرار چکار کنید؟ ما متوجه نمی شیم دلیل این همه تحمل فشار رو… این همه دزدی تو بیت المال میشه چه ربطی به امریکا داره؟ این همه پول حیف و میل میشه.. چرا مشکل بی کاری حل نمیشه. اگر غرب بلاد کفره چرا آقا زاده ها و پاپای حزب اللهی، عاشق تفریحات شرعی توی اون بلاد هستن؟ می خوای بازم بگم؟ راستی تو رو خدا سانسور نکنید!

 102. احمد اسفندیاری می‌گوید:

  سلام حسین

  این اولین باره که به سایتت اومدم. راستش میونه ای با فضای مجازی ندارم. من قلم و کاغذ رو شدیدا می پسندم. خیر سرم شاعرم. مردم منو به عنوان شاعر شهدا می شناسن. اهل رامسرم (که تو «نه ده» حسابی از خجالتش در اومدی! ولی تو یه بخش جبران کردی) تو خیلی از یادواره ها شعر خوندم و می خونم. زبان سرخ دارم، واسه همین مردم دوستم دارن و مسئولین نه خیلی. اجتماع فاطمیون رامسر شعر خوندم و امام جمعه رامسر منو انگلیسی خطاب کرد و گفت دست شعرهای انگلیسی باید قطع بشه. حسین! تو شعرم میگم: «سید روح الله کجایی پیرمرد، کاش می شد که بیایی پیرمرد؛ آی سید! خوبهایت بد شدند، توی کنکور ولایت رد شدند». امام جمعه رامسر میگه این شعرت توهین به رهبره! منظورت اینه که رهبر بلد نیست رهبری کنه. (قضیه خمینی را نگه نداشتی…..) خلاصه حسابی روزهای غریبانه ای دارم؛ اونقدر غریبانه که تجربه کردی. شبهام رو هم باز خوانی «نه ده» پر می کنه. هیچ کسی حاضر نشد اتفاق اون روز رو منعکس کنه، همه می ترسن… امید وارم تو کمکم کنی. بچه های ولایی اینجا غریبن، غریب حسین. (غریب حسین) و اما چند بیت از مثنوی جنگم:

  یاد مردانی که بارانی شدند/ پیرو پیری جمارانی شدند
  یاد گلهای بهاری در خزان/ یاد فهمیده جوانی نوجوان
  آسمان باران خود را پس نگیر/ جاده ایمان خودرا پس نگیر
  اندک اندک قلبها تاریک شد/ جاده سرخ خدا باریک شد
  آسمان باران خود را پس گرقت/ ناگهان باران خار خس گرفت
  کرمها از خاک بیرون آمدند/ فوج زالو در پی خون آمدند
  حرمت خون شقایقها شکست/ تیر شهوت در دل گلها نشست
  یا علی گوها که میدان دیده اند/ نقد جان در وقت جولان دیده اند
  زندگی بر روی شان لبخند زد/ نفسشان راحت بگویم گند زد
  قصر های پر شکوهی ساختید/ چفیه ها را پشت سر انداختید
  حرمت سجاده را باور کنید/ باز یک شب مثل ما بد سر کنید
  پای من ولله بی ارزش نبود/ توی مغز مصطفی ترکش نبود
  شهر را با درد تزیین می کنید/ اسب خود را تا کجا زین می کنید
  شهر زیبا می شود اما نشد/ قطره دریا می شود اما نشد
  وعده هاتان عاقبت اجرا نگشت/ این دل لامذهب ما وا نگشت
  شیعه آیا غیرتا تو شیعه ای/ زیر ریشت داری آیا ریشه ای
  ریش یعنی ظاهرم مولایی است/ ریشه یعنی غیرتم زهرایی است
  ای که پشت میزها جایت شده/ میز حالا ارث بابایت شده
  ریش داری میز داری ای رییس/ جای دیگر نیز داری ای رییس
  ریش باشد میز باشد مرد باش/ بیخود اینجا هوو نکن خونسرد باش
  با سیاست پول سازی می کنی/ هرکجا یک نقش بازی می کنی
  ای حرامت باد این پول حرام/ ای دو صد لعنت بر این سبک و مرام
  جان من این سبک یک آزاده نیست/ پشت رهبر بودن اینجا ساده نیست
  ………………….
  خداحافظ

 103. برف و آفتاب می‌گوید:

  بحث ما در مورد این بود که انرژی هسته‌ای رو ترجیح می‌دیم یا رفاه رو.
  من گفتم که کوتاه اومدن در مقابل امریکا تو انرژی هسته‌ای، مثل زبونم لال قبول کردن حکومت یزید می‌مونه. چون انرژی هسته‌ای فقط یه بهانه‌ست. امریکا سرنگونی حکومت ما رو می‌خواد؛ که البته ان‌شاءالله به گور می‌بره آرزوش رو. حاضریم از رفاهمون بگذریم اما نذاریم امریکا هیچ غلطی بکنه.

  الان می‌شه شما بگید ربط دزدی از بیت المال و پررویی آقازاده‌ها به این بحث چیه؟!!
  چون آقازاه‌ها زورشون به خیلی از مسئولین می‌رسه؛ چون مسئولین ما کم‌کاری می‌کنند و خون به دل امام خامنه‌ای می‌کنند؛ پس امریکا بد نیست و خیرخواه ماست؟!!!

  در ضمن؛ مگه ما می‌گیم ایران بهشته؟ اگه ایران بهشت بود که دیگه امام زمان می‌خواستیم چیکار!

 104. به جای امیر می‌گوید:

  مجلس ختم (گفت و شنود)

  گفت: یکی از ضد انقلابیون فراری در سایت بالاترین خطاب به مدعیان اصلاحات نوشته است؛ باید باور کنیم که مردم ما را نمی خواهند.
  گفتم: خب! حرف حساب زده.
  گفت: نوشته است؛ نباید تصور کنیم که اعتراض مردم به احمدی نژاد نشانه آن است که اعتراض سال ۸۸ ما به او را قبول دارند و مثلا با عبور از او به ما روی آورده اند.
  گفتم: دیگه چی؟!
  گفت: نوشته؛ این حرف کیهان را قبول دارم که می گوید مردم به آن بخش از مواضع احمدی نژاد اعتراض دارند که شبیه اصلاح طلبان است.
  گفتم: ای ول! دیگه چی نوشته؟
  گفت: خطاب به اصلاح طلبان نوشته؛ باور کنید اصلاحات مرده، پس دیگر حالش را نپرسید.
  گفتم: یارو از دوستش پرسید؛ راستی! حال مادرت چطوره؟ و دوستش گفت؛ مگه نمی دونی مادرم فوت کرده و خودت هم توی مجلس ختمش شرکت کرده بودی. و طرف که بدجوری خیط کاشته بود گفت؛ منظورم اینه که هنوز توی همون قبرستونه؟!

 105. صبا می‌گوید:

  برف و آفتاب!!

  “اگه ایران بهشت بود که دیگه امام زمان می‌خواستیم چیکار!”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  یه چی میگیا!

 106. ناشناس می‌گوید:

  کلا دلم میخواد تو این وبلاگ باشم و فقط بخونم و بخونم!

  خیلی نگرانم ولی امید دارم چون همیشه انتخابات ما رو به پیشرفت بوده. امید دارم چون همیشه تخریب اثر معکوس داشته. امید دارم ولی باز هم نگرانم …

  “دل این قلم می سوزد برای این بصیرت”

 107. سلامی می‌گوید:

  احتمالش هست هاشمی بیاد داداش حسین؟!

 108. برف و آفتاب می‌گوید:

  چیه مگه!

  یه حدیثی شنیدم که منبعش یادم نیست؛ که قبل از ظهور، هر گروهی برای مدتی به حاکمیت می‌رسه؛ تا ثابت بشه که فقط امام زمانه که می‌تونه دنیا رو آباد کنه.
  با عقل هم جور درمیاد. اگه کسی غیر از امام زمان (عج) می‌تونست ایران رو بدون هیچ مشکلی اداره کنه، اینطوری منتظر ظهور می‌شدیم؟

 109. محمود می‌گوید:

  بارک الله مومن.
  منو یاد سخنان حاج سعید قاسمی درباره شیخ حسن روحانی انداختی.

 110. تقدیر می‌گوید:

  پوتین رئیس جمهور روسیه، پس از اولین دیدار با رهبر عزیز ما گفت: من تازه معنی ولایت فقیه را فهمیدم؛و پس از بازگشت به روسیه پیغامی به سران اروپا ارسال کرد که، من در ایران رهبر حکیم و فرزانه ای را دیدم و با اطمینان می گویم: تا ایشان در راس ایران هست، شما هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.

  آیا این جمله برای یک ایرانی غیر از یک شکوه و غرور چیز دیگری هست؟
  آیا این رهبر چیزی جز نعمت است؟ که امان از آن روزی که اگر خدای ناکرده کفران این نعمت را کنیم چه می شود…

 111. به جای امیر می‌گوید:

  همشیره! (گفت و شنود)

  گفت: مصطفی تاجزاده از درون زندان نامه ای فرستاده و ضمن حمایت از مشایی نوشته است «شورای نگهبان باید صلاحیت مشایی را تایید کند»!
  گفتم: از اول هم معلوم بود که دست اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ با حلقه انحرافی در یک کاسه است.
  گفت: اگر این سند و ده ها سند دیگر که پیوند آنها را نشان می دهد هم لو نمی رفت، مواضع و عملکرد آنها تردیدی باقی نمی گذاشت یک جریان بیشتر نیستند.
  گفتم: یارو از این که فلان رفیقش شیره ای شده بود ناراحت شده و رفت که به برادر او خبر بدهد تا چاره ای بیندیشد. اما، وقتی که وارد خانه برادر طرف شده و مشاهده کرد هر دو برادر کنار هم نشسته و مشغول شیره کشی هستند با تعجب گفت؛
  «برخلاف طبیعت و سیره
  دو برادر شدند همشیره»!

 112. ناشناس می‌گوید:

  سلام
  سرم داغ شده بود از بحثهای انتخاباتی و بد و بیراه های بصیرت گونه ای! که دوستان به ما زدند فقط به جرم حمایت از قالیباف! می گویند ما متصل شده ایم به کانون های قدرت و ثروت!
  گفتم به قطعه شما بیایم تا کمی بخوانم و آرام شوم!
  خدا نگذرد از آن کسانی که باعث تفرقه بین حزب اللهی ها شدند! کارشان به جایی رسیده که قالیباف را با مشایی مقایسه می کنند!
  گر چه اصولگراها زیاد هستند اما تمام توان پایداریها نه فتنه و انحراف بلکه مقابله با قالیباف شده است!
  عجب بصیرتی شده و عجب زمانه ای! فقط خدا این چند روز را بخیر بگذراند!
  خدا را شکر سفری به کربلا در پیش داریم! می گویند آنجا هم انتخابات است و البته نا امن!
  دعاگوی تان هستیم!

 113. اعتراض دانشجویان به تغییر زمان امتحانات/ احتمال تحصن یا تحریم امتحانات
  http://tabrizu-motalebe.blogfa.com/

 114. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  دوست خوب بچه‌ها هم رفت…
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920205000745

 115. برف و آفتاب می‌گوید:

  سلام امیرخان! شما زنده ای، چون قصه زنده است…
  تسلیت می‌گیم آقای قدیانی. اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم.

 116. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  قطعه ۲۶ و امیرحسین فردی…
  http://www.ghadiany.ir/?p=135

  http://www.ghadiany.ir/?p=10961

  روحش شاد…

 117. سیداحمد می‌گوید:

  انا لله و انا الیه الراجعون…

 118. ناشناس می‌گوید:

  چند هفته پیش، یکی از روزنامه ها عکس حسین قدیانی را انداخته بودند که سرش باندپیچی شده بود. حسین، پسر اکبر… شهید اکبر قدیانی. تو او را خوب می شناختی، بعد از شهادتش دو تایی برایش مطلبی در همین روزنامه کیهان نوشتیم. همان طور که شهید حسن جعفربیگلو و شهید حبیب غنی پور را می شناختی.
  اگر یادت باشد وقتی حسین به دنیا آمد شهید اکبر در حوزه چه قدر خوشحالی کرد…

  http://bookfriend.blogfa.com/post-2421.aspx

 119. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۴۴۴* حضرت امام صادق علیه‏ السلام در پاسخ به این پرسش که آیا مؤمن از جان کندن خود ناراحت می‏ شود؟ فرمودند: نه! به خدا زمانى که فرشته مرگ براى ستاندن جانش می ‏آید، او بی‏تابى می ‏کند، اما عزرائیل به او می ‏گوید: اى دوست خدا! بی‏تابى مکن؛ زیرا سوگند به آن که محمد صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلم را برانگیخت، من از پدر مهربانى که به بالینت بیاید، با تو خوش رفتارتر و مهربانترم. چشمت را باز کن و بنگر. حضرت فرمود: رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلم و امیرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان از نسل آنها علیهم‏السلام، در برابرش نمایان می شوند و به ‏او گفته می ‏شود: این رسول خدا و … رفیقان و همرهان تو هستند. در این هنگام، چیزى براى او خوش تر از این نیست که جان از بدنش جدا شود و به منادى بپیوندد…

  (منتخب میزان الحکمة/ ۵۲۰)

 120. تقدیر می‌گوید:

  با توجه به فساد گسترده خاندان هاشمی، از همین جا به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام می کنیم که در صورتیکه حکم مهدی هاشمی رفسنجانی با این همه فساد اقتصادی و امنیتی که در حد مفسد فی الارض می باشد را، با چند سال حبس و جریمه نقدی صادر کنند، ما مردم انقلابی خودمان بصورت مستقل و بصورت انقلابی و اجرای حکم انقلابی وارد عمل خواهیم شد.
  لاسیف الا ذوالفقار

 121. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  مراسم تشییع پیکر امیرحسین فردی:

  فردا ساعت هفت و نیم صبح از مسجد جوادالائمه/ و ساعت ۱۰ از حوزه هنری

 122. Gomnam می‌گوید:

  سلام حاج حسین؛
  ممنون از مطالب قشنگت. از مطالبت در سایتمون استفاده می کنیم.(البته با ذکر منبع)

  راستی لینکتون کردم!
  http://www.rahberey.com/Links

  دعا کن برای ما…
  یاعلی مدد

 123. علیرضا می‌گوید:

  سیداحمد! کجا دفنش می کنن؟

 124. بی نشان می‌گوید:

  به خدا از روزی که کتابتونو خوندم داغون شدم… با هر خطش گریه کردم… تو رو خدا نظرمو ثبت کنید.
  حرف منم حرف دل شماست ولی…

 125. seyed می‌گوید:

  سلام؛
  خسته نباشید.
  اگه ممکنه لطفا لوگوی وبلاگ
  http://www.navayejamkaran.blogfa.com
  رو هم در سایتتون قرار بدید.
  برای من و شخصی نیست… برای امام زمانه.
  یا مهدی

 126. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۴۴۵*رسول خدا صلی الله علیه و آله:

  کسی که جنازه‌ای را تشییع کند؛ هر قدمی که برمی‌دارد تا زمانی که برگردد، صد هزار هزار حسنه خواهد داشت و صد هزار هزار گناه از او محو می‌شود و صد هزار هزار درجه نزد خدا بدست می‌آورد و اگر بر میت نماز هم بخواند؛ موقع مرگش صد هزار هزار ملائکه او را تشییع می‌کنند که همه آنها برای او استغفار می‌کنند و اگر در دفن میت حاضر شود؛ خداوند صد هزار هزار ملائک را مأمور می‌کند تا روز قیامت برای او طلب مغفرت کنند…

  (وسایل الشیعه، ج۳، ص۱۴۳)

 127. سیداحمد می‌گوید:

  علیرضا؛

  قطعه هنرمندان بهشت زهرا…

 128. چشم انتظار می‌گوید:

  بعد از نماز مغرب و عشا، نماز لیله الدفن، برای عزیز سفر کرده مان، فراموش نشود. روحش شاد…
  .
  رکعت اول سوره ی حمد و آیه الکرسی، و رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره ی قدر و بعد از سلام نماز: «اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ابعث ثوابها الی قبر امیرحسین فردی».

 129. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  به یاد امیرحسین فردی و مهربانی‌هایش

  از این خیل زخمی بیفتاد مردی
  دلیری سواری یلی هم‌نبردی

  دلی مثل آیینه در مهربانی
  که ننشسته بر وی نه زنگی نه گردی

  نگاهش به رنگ افق‌های روشن
  به آیین محراب‌ها لاجوردی

  نمی‌یابی از جنس لبخندهایش
  جهان را اگر بارها درنوردی

  نیندوخت از سرد و گرم جهان هیچ
  بجز داغ و دردی مگر آه سردی

  نلغزید و بر خود نلرزید هرگز
  نه چون اشک سرخی نه چون برگ زردی

  دل دردمندش چه زود از تپش ماند
  تو ای عشق با قلب فردی چه کردی!

  محمدرضا ترکی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باغبان بچه‌ها

  «فردی»ی مهربان رفت
  آقای باغبان رفت

  باغبان بچه ها از
  «کیهان بچه‌ها» رفت

  «فردی» به مثل گل بود
  فردی ز جمع و کل بود

  میان ما و کتاب
  او راه وصل و پل بود

  «فردی» که ساده‌زیست بود
  فارغ ز هست و نیست بود

  عمرش گذشت به سختی
  کارنامه پر ز بیست بود

  «فردی» برفت و از او
  ماند نام نیک به هر سو

  وز آسمان یادش
  دارد ستاره سوسو

  علیرضا چخماقی

 130. سیداحمد می‌گوید:

  حسین شریعتمداری در گفت وگو با فارس: «فردی» معتقد بود فرزندان انقلاب باید پرچم هویت خود را همواره برافراشته نگاه دارند.

  http://www.kayhan.ir/920207/10.htm#1005

  پس از یک عمر خدمت صادقانه پیشکسوت ادبیات داستانی انقلاب، پیمانه به پیمان برد.

  http://www.kayhan.ir/920207/10.htm#1006

 131. به جای امیر می‌گوید:

  گچ (گفت و شنود)

  گفت: یکی از سران فتنه در جمع تعدادی از مدعیان اصلاحات گفته است نباید برای نامزد شدن من اصرار کنید.
  گفتم: نگفته است چرا؟!
  گفت: پرسیده است؛ اگر صلاحیت من رد شود آنها که به آمدن من امید بسته بودند چه حالی پیدا خواهند کرد؟!
  گفتم: همان حالی که جرج سوروس صهیونیست و امیر عبدالله سعودی و شیمون پرز و نتانیاهو و اوباما و منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها بعد از شکست فتنه ۸۸ پیدا کردند.
  گفت: اصلا به روی خودشان هم نمی آورند که دست به وطن فروشی و جنایت زده اند.
  گفتم: چه عرض کنم؟! شاگرد تنبل کلاس از شاگرد زرنگ و در س خوان پرسید؛ چی شده که آقا معلم به من نگاه می کند و پشت سر هم با گچ به تخته می زند؟! شاگرد درس خوان گفت؛ برای اینکه مبادا چشمت بزنند!

 132. basij.ir می‌گوید:

  با اهدای ۱۵ کمک هزینه سفر عتبات عالیات برگزار می شود:
  دومین مسابقه ادبی هنری «لبیک یا امام» با موضوع «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی»

  به مناسبت نامگذاری سال ۱۳۹۲ به نام «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از طرف امام خامنه ای، پایگاه اینترنتی بسیج دومین مسابقه لبیک یا امام را در سه بخش پوستر، کاریکاتور و شعر و متن ادبی برگزار می کند.

  http://basij.ir/main/index.php?Page=definition&UID=4919882

 133. چشم انتظار می‌گوید:

  متن پیام رهبر انقلاب، به مناسبت درگذشت مرحوم فردی، به شرح زیر است:
  باسمه تعالی: درگذشت تأسف‌ بار هنرمند و نویسنده‌ی متعهد و مجاهد، آقای امیرحسین فردی رحمة‌الله‌علیه را، به همه‌ی اصحاب ادبیات و هنر انقلاب و به خانواده و بازماندگان و یاران همراه ایشان، تسلیت عرض می‌کنم.
  این هنرمند مؤمن و سخت‌کوش، از پیشکسوتان در عرصه‌ی فعالیت‌های ادبی دوران انقلاب و از بنیان‌گذاران هسته‌های جوانان هنرمند انقلابی، و در شمار برجستگانی بود که نهال پرطراوت هنر انقلاب را، در برابر دشمنان عنود و همراهان سست عنصر، با انگیزه و ایمان راسخ خویش، پاسداری کردند و به شکوفایی و باروری امروز رساندند.
  رحمت خدا بر او و بر تلاش صادقانه‌اش.
  سیدعلی خامنه‌ای
  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

 134. مرتضی اهوازی می‌گوید:
 135. محمود می‌گوید:

  سلام. جای همه خالی بود. به اتفاق سردار قاسمی رفتیم بازی دراز.
  یاعلی

 136. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  مرگ بر اسراییل…
  .
  .
  .
  این اشک ها…
  http://sangariha.com/i/attachments/1/1367068456895261_large.jpg

 137. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۴۴۶* امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام:

  زشت ترین راستگویى، تعریف انسان از خودش مى باشد…

  (غررالحکم، ج۲، ص۳۸۸)

 138. به جای امیر می‌گوید:

  تکلیف (گفت و شنود)

  گفت: همه نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده اند که برای نامزدی خود احساس تکلیف کرده اند!
  گفتم: چه احساس مسئولیت لطیف و عمیق و مردم دوستانه ای؟!
  گفت: همه آنها هم می گویند به نفع هیچکس کنار نخواهند رفت!
  گفتم: این هم نشانه اوج فداکاری آنهاست که نمی خواهند و حاضر نیستند وظیفه و تکلیف خود را روی دوش دیگران بگذارند!
  گفت: همه آنها هم ادعا می کنند در نظرسنجی ها از بقیه نامزدها جلوتر هستند!
  گفتم: این هم نشانه صداقت آنهاست که حاضر نیستند حتی یک کلمه دروغ هم بر زبان خویش جاری کنند!
  گفت: مرد حسابی! چرا پرت و پلا می گویی؟! اگر راست می گویند چرا هر جا که پای ریاست در میان است احساس تکلیف می کنند؟!
  گفتم: چه عرض کنم؟! در دوران جنگ از شخصی پرسیدند؛ چرا هنوز پایت به جبهه نرسیده، برگشتی؟ و یارو گفت؛ به من گفته بودند مملکت در خطر است ولی وقتی به جبهه رفتم متوجه شدم که جان خودم در خطر است و برگشتم تا به تکلیف واقعی خود که حفظ جان است عمل کرده باشم!

 139. سلام همسنگر؛

  به روزیم…

  یا زهرا (س)

 140. سیداحمد می‌گوید:

  آب هم از آب تکان نمی خورد! (یادداشت روز)

  http://www.kayhan.ir/920209/2.htm#N200

 141. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  امسال نمایشگاه کتاب، منتظر کتاب جدیدی باشیم؟!

 142. سیداحمد می‌گوید:

  سلاله؛

  معلوم نیست…

 143. علی سلیمانی می‌گوید:

  سلام علیکم.
  حسن روحانی؟ حسن روحانی؟… آها از تنظیم کنندگان قرارداد ترکمانچای نبود ایشون؟ نه نه قرارداد ترکمانچای شرف داشت به ننگ نامه سعدآباد که توسط این موجود امضا شد.
  الحمدلله مردم از همه جلوتر هستند و بصیرتر این را میشه از سفرهای استانی(انتخاباتی) اخیر واستقبال ها فهمید.
  من متاسفم اما…

 144. علی سلیمانی می‌گوید:

  به امید اینکه مقبول گردد.
  به روز هستم…

 145. سمیه می‌گوید:

  عکس هایی از شهید کریم برادرم
  http://uploadtak.com/images/o348_____________.docx

 146. داود کردوانلو می‌گوید:

  حاج حسین جان!
  ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
  دریاب ما رو اخوی…

 147. به جای امیر می‌گوید:

  دعوا (گفت و شنود)

  گفت: یکی از مدعیان اصلاحات که به انگلیس پناهنده شده است در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است، مشکل اصلی اصلاح‌طلبان این است که همه خودشان را ژنرال تصور می‌کنند و حاضر به سربازی نیستند.
  گفتم: خب! دیگه چی؟!
  گفت: نوشته است؛ متاسفانه هیچکدام از آنها هم در حد و اندازه ژنرال نیستند ولی این واقعیت را قبول نمی‌کنند!
  گفتم: بنده خدا حرف حساب زده… دیگه چی؟!
  گفت: نوشته است سردمداران جبهه اصلاحات در عالم خیال برای خودشان پست و مقام در نظر می‌گیرند و به خاطر همین پست و مقام خیالی با یکدیگر دعوا هم می‌کنند.
  گفتم: یارو با دو تا بچه‌اش توی پیاده‌رو قدم می‌زد، یکی از بچه‌ها گفت؛ اگر حساب بانکی بابا برنده جایزه اتومبیل بشه، من روی صندلی جلو می‌نشینم! و برادرش گفت؛ نخیر! من جلو می‌نشینم و سر همین با هم دعواشون شده بود که پدرشون برگشت و گفت؛ اگر به دعوا ادامه بدهید، ترمز می‌کنم و هردوتون رو پیاده می‌کنم!

 148. آذرخش می‌گوید:

  سلام!
  🙁
  از دست این اینترنت، و سرعت داغونش، کلافه ایم به خدا!
  پیشاپیش میلاد حضرت زهرا رو هم تبریک می گم به همگی. 😀

 149. سیداحمد می‌گوید:

  میلاد خانم حضرت زهرا، بر اهالی قطعه مقدس ۲۶ مبارک باد…

  اَللهُمَ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعلِها وَ بَنیها
  عَدَدَ عِلمِ الله
  زِنَةَ عَرشِ الله
  باقیةً بِبَقاءِ الله
  دائِمَةً بِدَوامِ مُلکِ الله
  عَدَدَ ما خُلِقَ و ما یُخلَق
  وَ العَن اَعدائَهُم کَذالِک

  http://up.toca.ir/images/pchyd9oru1o4nebua09.mp3
  http://up.toca.ir/images/3eifr28wfuf06zefx9h0.mp3

 150. لبخند زندگی می‌گوید:

  سر بزنید؛ خوشحال میشم.

 151. س م ح(الدین) ت ن می‌گوید:

  دلم می سوزد هنوز مظلومیت عباس صدایم می زند…
  هنوز در یاد دارم که تاسوعا شبی را به مهیای بزم عاشورا نشستند تا در هلهله و کف ببرند همه نادانیشان را…
  حضور ننگینشان را هنوز عده ای به طلب نشسته اند که ای کاش نیایند که این بار اگر لولاگر را بلرزانند، تکه تکه انداممان می شود غلام کبیری… نه برای باختن که برای تاختن…
  این بار این من هستم که سید را به خواب هر شبم می بینم و با این خواب و خیال خوابشان را بر هم می زنم…
  که صدایم می زند بیا و هنوز لبخند آخرش را به یاد دارم که گفتم آقاجان ما نیز طلب زیارتتان را نه تا هور که آخر با خود به گور می بریم…
  هنوز صدایم می زند مظلومیتش که میگفت «أین عمار؟»
  و امروز که همه خواب هستیم و او هر شب بسان جدش تا در منزل هایمان می آید و می گوید أین عمار…

 152. انرژی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی؛
  خوشحال میشم من رو هم در جمع بصیرتون قبول کنید، صفر کیلومترم می خوام تربیت شم برا سربازی آقا.
  وبلاگ ندارم اما خوشحال میشم برام ایمیل بفرستید. نسبت به افراد و سردمداران جاهلم. روشنم کنید.

 153. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  عید بر همه دوستان، و به طور ویژه بر خانم های بیست و شیشی مبارک باد.
  دعا کنیم که فاطمی باشیم…

 154. سمیه می‌گوید:

  سلام؛
  استاد رحمت الله صدیق سروستانی درگذشت…
  روحش شاد…

 155. دلخون می‌گوید:

  روز مادر مبارک…
  از طرف ما هم به مادرتون تبریک بگین آقای قدیانی…

 156. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  دنیا به کام تلخ من امشب عسل شده است
  شیرین شده است و ماحصلش این غزل شده است

  تاثیر مهر مادریت بوده بر زبان
  این واژه‌ها اگر به تغزل بدل شده است

  مادر! حضور نام تو در شعرهای من
  لطف خداست شامل حال غزل شده است

  غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم
  این مسأله میان من و عشق حل شده است

  سیاره‌ای که زهره نشد آه می‌کشد
  آه است و آه آنچه نصیب زحل شده است

  زهرایی و تلألو نور محبتت
  در سینه‌ام ز روز ازل لم یزل شده است

  با نام تو هوای غزل معنوی شده است
  بی‌اختیار وارد این مثنوی شده است

  هرگز نبوده غیر تو مضمون بهتری
  تنها تویی که بر سر ذوقم می‌آوری

  نامت مرا مسافر لاهوت کرده است
  لاهوت را شکوه تو مبهوت کرده است

  از عرش آمدی و زمین آبرو گرفت
  باید برای بردن نامت وضو گرفت

  نور قریش! تا که تویی صاحب دلم
  غرق خداست شعب ابی طالب دلم

  عمرت نفس نفس همه تلمیح زندگی است
  حرفت چراغ راه و مفاتیح زندگی است

  از این شکوه، ساده نباید عبور کرد
  باید مدام زندگیت را مرور کرد

  چون زندگیت ساده‌تر از مختصر شده است
  پیش تجملات، جهازت سپر شده است

  آیینه‌ای و سنگ صبور پیمبری
  در هر نفس برای پدر مثل مادری

  اشک شما عذاب بهشت است، خنده کن
  لبخندت آفتاب بهشت است، خنده کن

  دنیای ما نبوده برازنده‌ی شما
  هجده نفس زمین شده شرمنده‌ی شما

  آیینه‌ای نهاده خدا بین سینه‌ام
  حس می‌کنم مزار تو را بین سینه‌ام

  مانند آن خسی که به میقات پر کشید
  قلبم به سوی مادر سادات پر کشید

  {سیدحمیدرضا برقعی}

  روز همه‌ی فاطمیون -علی‌الخصوص مادران بزرگوار- مبارک.

 157. به جای امیر می‌گوید:

  سکوت (گفت و شنود)

  گفت: یکی از ضد انقلابیون فراری در سایت بالاترین خطاب به گروه‌های اپوزیسیون نوشته است؛ مگر از اپوزیسیون در داخل و خارج کشور غیر از فحش و بد و بیراه به رژیم چه کار دیگری ساخته است؟
  گفتم: خب! حرف حساب زده! دیگه چی؟
  گفت: پیشنهاد کرده که اپوزیسیون به جای فحش دادن یک ماه سکوت کند و با بررسی همه جوانب، یک راه‌کار موثر پیدا کند.
  گفتم: مثلا چه راه‌کاری؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! فکر نمی‌کنم غیر از فحاشی کار دیگری از آنها ساخته باشد!
  گفتم: یارو به رفیقش می‌گفت؛ هر وقت خیلی عصبانی شدی، ده دقیقه سکوت کن! حتما فحش‌های آبدارتری به یادت می‌آید!

 158. قاصدک منتظر می‌گوید:

  صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا (س)

  یا فاطِمَةَ الزَّهْراَّءُ
  یا بِنْتَ مُحَمَّدٍ
  یا قُرَّةَ عَیْنِ الرَّسُولِ
  یا سَیِّدَتَنا وَمَوْلاتَنا
  اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا
  وَ تَوَسَّلْنا بِکِ اِلَى اللّهِ
  وَ قَدَّمْناکِ بَیْنَ یَدَىْ حاجاتِنا
  یا وَجیهَةً عِنْدَ اللّهِ
  اِشْفَعى لَنا عِنْدَ اللّهِ

 159. ب... می‌گوید:

  ……………

 160. پیام می‌گوید:

  چقد دیر به روز میشی؟ زودی یکی پست دیگه بیا!
  اللهم عجل لولیک الفرج

 161. ققنوس19 می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

  با سلام و احترام؛
  با مقالۀ:

  «تقدیم به پدرم که قربانی شیمیائی…» به سوگ نشسته ام.
  حضور شما تسلی بخش خاطر غمزده ام است.

  بابا اکبر من هم به جمع شهیدان بی عنوان پیوست!!!

  زنده باشید– داغ نبینید!

 162. سیداحمد می‌گوید:

  ققنوس ۱۹؛

  از طرف اهالی قطعه ۲۶ تسلیت عرض می کنم خدمتتان.
  انشالله با سیدالشهدا محشور شوند…

 163. به جای امیر می‌گوید:

  سنگ‌ پا (گفت و شنود)

  گفت: معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی گفته است؛ «به من انگ می‌زنند که متوهم هستم اما، باز هم می‌گویم حکم خود را از امام زمان(عج) گرفته‌ام و احمدی‌نژاد صرفاً آن را ابلاغ کرده است»!
  گفتم: ایول!
  گفت: ایول به چی؟!
  گفتم: ایول به این همه پرروئی!… می‌گویند شخصی ادعای خدایی کرده بود. او را دستگیر کرده و نزد قاضی بردند. قاضی به او گفت؛ می‌دانی که سال گذشته یک نفر ادعای پیغمبری کرد و ما او را اعدام کردیم و یارو که خیلی پررو بود گفت؛ خیلی کار خوبی کردید جناب قاضی! چون من سال گذشته هیچ پیغمبری نفرستاده بودم!

 164. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  تقدیم به استاد قطعه ۲۶ و همه “معلم- اهالی قطعه”؛

  ۴۴۷* پیامبر اکرم صلى ا‏لله‏ علیه ‏و ‏آله:

  اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند؛ برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است…

  (الحیاه، ج۱، ص۶۹۲)

 165. انرژی می‌گوید:

  سلام؛
  خداقوت

  مقام معظم رهبری:
  معلم کسی است که انسان را آنچنان پرداخت می کند که گوهر وجود و نورانیت او، تلالو کند و خود را نشان دهد.

  روزتون مبارک…

 166. سیداحمد می‌گوید:

  “کسی که خود را پیشگوی حوادث ۸۸ عنوان می کند و می گوید “من گفتم، من بیانیه دادم” در حقیقت پیشگویی نکرده است، ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است.”

  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/211526/روایت-وزیر-اطلاعات-از-نقش-هاشمی-رفسنجانی-و-خاتمی-درفتنه-سال-۸۸

 167. سلام و عرض ادب؛
  با افتخار لینک شدید.
  دعوتین.

  پوستر/ حماسه…

 168. ستاره خرازی می‌گوید:

  عارفان علم، عاشق می شوند
  بهترین مردم، معلم می شوند

  عشق با دانش متمم می شود
  هر که عاشق شد معلم می شود

  روز معلم رو به معلم خوبمون آقای قدیانی تبریک می گم.
  آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما دارم.

 169. چشم انتظار می‌گوید:

  دلمون برای داداش حسین تنگ شده. به کی باید بگیم آخه! 🙁
  تقدیم به همه:
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920212000019
  http://www.farsnews.com/media.php?nn=13920212000032

 170. پوستر «حضرت آیت الله! ما با اسرائیل سر جنگ “داریم”»
  http://hezr85.blog.ir/post/27

 171. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  «عنکبوت صبر» تارش پاره شده آقا. از «ثور غیبت» بیرون بیا. رحمی کن به ما. گناه داریم. ما طفل معصوم بشریتیم و بی‌تو که آقای مایی، چون می‌مانیم به کودکان یتیم.

  ما طفل معصوم بشریتیم. گناه داریم. دست‌مان به جایی بند نیست. صدای‌مان به جایی نمی‌رسد. زودتر بیا آقا.

  اگر دست خدا بر سر ما نبود و خامنه‌ای رهبر ما نبود، دل‌تنگی غروب آدینه می‌کشت ما را. زودتر بیا آقا. قول می‌دهیم تکذیبت نکنیم…

  http://www.ghadiany.ir/?p=1039

 172. بهار می‌گوید:

  درود! آپ کنید… مطلب جدید… روز معلمه؛ به خانم قوتی یه تبریک خشک و خالی بگید… روز مادر بود… مادرتون الگوی مادران و همسر شهیدن چیز کمی نیست… چرا هیچ چی نگفتید؟؟ کجایید؟؟

 173. عبدلی نژاد می‌گوید:

  سلام علیکم؛
  بنده اجازه دارم تیکه هایی از متن “اردیبهشت گمانه زنی” رو در ویژه نامه ای که قراره برای انتخابات توی اعتکاف پخش کنیم چاپ کنم؟

 174. سیداحمد می‌گوید:

  چه کسی باید شرمنده باشد؟! (یادداشت روز)

  http://www.kayhan.ir/920214/2.htm#N201

 175. سیداحمد می‌گوید:

  به زودی در قطعه ۲۶؛

  یک سینه سخن/ خاطرات دیرین حسین قدیانی از امیرحسین فردی

  .
  .
  .

  باری امیرخان می گفت: حسین! باور می کنی هنوز هم از پدربزرگت می ترسم!!

  . . .

  خدابیامرز مادرم کلی دعوا کرد؛ پس چرا خبر شهادت اکبر را به ما ندادی؟!

  . . .

  من یک سانت از کاغذ پوسیده، بی خود، به درد نخور، زبر و کاهی کیهان را به این ورق ترگل ورگل روزنامه های زنجیره ای نمی دهم!!

  . . .

  چون هرگز دروغ نمی گویم، از خیر وام ۱۵ میلیونی گذشتم!!

  . . .

  اصلا ممکن نیست یک شبانه روز بر من بگذرد، و در آن دقایقی یاد پدرت نباشم!!

  . . .

  شیطنت را پدرت می کرد… اون وقت، خودش می رفت بالای تیر چراغ برق، پدربزرگت بنا می کرد دنبال من!!

  . . .

  امیرخانی که من می شناسم، بابااکبری که من می شناسم، الان دارند با هم گل کوچک بازی می کنند!! بی هیچ هراسی از گیر دادن های پدربزرگ!!

  . . .

  یک بار در حمام سالن ورزشی کیهان، به امیرخان گفتم: الان کسی اینجا نیست، بده پشتت را لیف بکشم!!… گفت: تا به حال زیر دوش آب گرم، گریه نکرده بودم که کردم!! یادش به خیر! حمام نسترن، من پشت اکبر را لیف می کشیدم، اکبر پشت مرا!! محسن مخملباف داشت از حسودی می مرد!!

  . . .

  اکبر پشت تیر چراغ برق قائم شده بود، کتکش را من از پدربزرگت خوردم!! فردایش، سر کوچه، همین که اکبر را دیدم، باز رفت پشت تیر چراغ برق قائم شد!! تا رفتم دنبالش، دیدم تیر را گرفته و دارد می رود بالا!!

  . . .

  روزی که تو به دنیا آمدی، آمد حوزه… و خوب یادم هست دستش شیرینی ناپلئونی بود!!

  .
  .
  .

  امیرخان آمد حوزه و خبر شهادت پدرت را به رسول (ملاقلی پور) و مجید مجیدی داد. خدا رحمت کند رسول را… اتفاقا نشسته بود روی همین سکو که پیکر امیرخان را گذاشته اند. بنا کرد بلند بلند گریه کردن. جوشی بود و تاب همچین خبرهایی را نداشت. بعد نمی دانم چه شد بنا کرد بلند بلند خندیدن!! خنده در حد قهقهه… امیرخان گفت: هیچ معلومه چه مرگته رسول؟! رسول گفت:……………………….. شوخی های مرحوم ملاقلی پور، بدی اش همین است دیگر!! نمی شود نوشت!! پای جماعت حورالعین در میان است!! البته نه فقط پا!! کلا دارم می گویم!!
  . . .

  امیرخان در “اسماعیل” از خال علی خالدار نوشت، اما خال صورت خودش چیز دیگری بود… اصلا امیرخان همیشه می زد توی خال!! و مگر غیر از این است که در آستانه چندمین سالگرد رفقای اردیبهشتی اش، از بابااکبر گرفته تا مسعود رضوان، آسمان اردیبهشت را به این زمین جهنمی ترجیح داد و رفت؟! امیرخان و تنگی نفس؟! گند بخورد به این تنظیم خبرتان!! قفس امیرخان تنگ بود، نه نفسش!! نفسش حق بود… و حقا که به خال زد…

  . . .

  به “آیلار” پسر امیرخان گفتم: نمردیم و دیدیم بالاخره یک هنرمند در “قطعه هنرمندان” آرام گرفت!! یک “هنرمند اللهی”…

  ***

  با آن ۲ تا عصایی که زیر بغلم بود، خب! نا نداشتم. گوشه ای ایستاده بودم و خیلی آرام، خیلی آهنگین نجوا می کردم؛ “امیرحسین فردی!… خداحافظ”، اما حقش بود بلند بگویم؛ “امیرحسین فردی!… خداحافظ”.

  پدرم رفت، او نوشت… او رفت، پدرم باید بنویسد… من پدرم درمی آید بخواهم از امیرخان بنویسم. روزی به امیرخان گفتم: چرا همه به شما “امیرخان” می گویند؟! رندی کرد و گفت: من “امیرخوانم”، نه “امیرخان”!! در سفره من، نون و پنیر نیست، نون و القلم است!! نون و القلم و مایسطرون…

 176. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۴۴۸* حضرت امام صادق علیه السلام:

  دل، به نوشتن آرام مى گیرد…

  (کافی، ۱/۵۲/۸)

  ——————
  منتظر می مانیم برای به روز شدن قطعه مقدس ۲۶…

 177. به جای امیر می‌گوید:

  شعر (گفت و شنود)

  گفت: یکی از نامزدهای احتمالی جبهه اصلاحات گفته است اگر رئیس جمهور بشوم اقتصاد کشور را ظرف چند ماه سر و سامان می‌دهم.
  گفتم: یکی دیگر از همین جبهه گفته است؛ گرانی‌ها را در فاصله کوتاهی مهار می‌کنم.
  گفت: از عملکردشان در دوره‌های اصلاحات و سازندگی پیداست که الان هم دارند لاف می‌زنند.
  گفتم: چه عرض کنم؟! به لاک‌پشت گفتند؛ شعر بخوان گفت؛ دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم!!

 178. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  ………. …
  پدرم رفت، او نوشت…
  او رفت… پدرم باید بنویسد!…
  من پدرم درمی آید از امیرخان بنویسم…
  …………………………………………………….. …
  قفس امیرخان تنگ بود… نه نفسش!!…
  “امیرخوان”، نه “امیرخان”!!…
  نفسش حق بود!…
  ………. …

 179. مسلم می‌گوید:

  کی متنو می نویسید؟

 180. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۴۴۹* حضرت محمد صلی الله علیه و آله:

  نشانه انسان صبور در سه چیز است: ۱- اینکه کسل نمیشود ۲- دل تنگ نمیشود ۳- از پروردگارش شکایت نمی کند، چرا که وقتی کسل شود؛ حق را ضایع و تباه خواهد کرد و هنگامی که دلتنگ شد؛ سپاسگزاری نمی کند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند؛ گناه خواهد کرد…

  (بحارالانوار، ج۷۱، ص۸۶)

 181. مونس می‌گوید:

  سلام

  ما که هنوز میان این نامزدها اصلحی نمی بینیم. با بلایی که محمود سرمون آورد از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.