بصیرت ابلیس؟!

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ عکس: امیر نریمانی… وطن امروز

اول: بقره اولی ها… آری! «بقره اولی ها» قرآن هم که باز می کنند، همچین باز می کنند؛ یکی دو صفحه رد می کنند و عدل می رسند به این آیه از طولانی ترین سوره قرآن عزیز؛

«و اذ قال ربک للملئکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون». (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من روی زمین جانشینی (نماینده ای) قرار خواهم داد». (فرشتگان) گفتند: «(پروردگارا!) آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خون ریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خون ریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است،) ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم.» پروردگار فرمود: «من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید». آیه ۳۰ سوره بقره

یکی دو آیه اما رد می کنند و این بار بیشتر خوش خوشان شان می شود؛

«و اذ قلنا للملئکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر و کان من الکفرین». و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع کنید». همگی سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و (به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد. آیه ۳۴ سوره بقره

آنگاه بشکنی می زنند و از فتح خود شادمان می شوند که حتی از دل کلام الله نیز همچین کشفی نصیب شیطان شده! سپس زمزمه می کنند؛ این همه جنایت و قتل و خون ریزی در جهان، آیا نشان نمی دهد که عالیجناب ابلیس از قبل می دانست؟! و آیا بصیرت ابلیس؛ گیرم کافر و فتنه گر باشد، ستودنی نیست؟!

دوم: سال ها پیش از این، جناب هاشمی گفته بود؛ «این غربی ها مثل گاو تحلیل می کنند» اما ظاهرا غرب زده ها و آقازاده ها و اهل فتنه و مغرضین نیز همین است حکایت شان.

– مگر ما از قبل نگفته بودیم فلانی نژاد بهمان است؟ پس دم بصیرت مان گرم! ما می دانستیم و شما نه!

شیطان انگار تولید مثل کرده و شیطانک های اهل بصر آفریده!

سوم: در مثل خوش گفته اند که مناقشه نیست. ما نه خود را خدا می دانیم و نه نظام مقدس جمهوری اسلامی را. نیز معتقد نیستیم هر فتنه گری لزوما ابلیس است، لیکن چه کنیم بعضی ها بدتر از شیطان شده اند که شیطان اگر این روزها همچنان مشغول فتنه است، اما هرگز به پروردگار بزرگ «دیدید گفتیم» نمی گوید و نمی گوید؛ دیدی از قبل گفته بودم این آدم چه جانور منحرفی است؟!

چهارم: شیطان با همه فتنه گری اش خود واقف است به چیزهایی. در گیر و دار جنایت و قتل و خون ریزی های مستمر آدم، ابلیس اینقدرش را می داند که آنچه قابل اثبات است بی صفتی و نافرمانی بعضی از اولاد آدم است، نه بصیرت خودش، چرا که اصولا استاد آدمی در نافرمانی خدا خود ابلیس فتنه گر است. کجا قابل جمع است فتنه و بصیرت؟!

پنجم: طرفه حکایت اینجاست؛ بعضی ها از پشت دست شیطان را بسته اند و معلم او شده اند! اگر آنان که در برابر رای اکثریت، قانون، انتخابات باشکوه ۴۰ میلیونی و نظام استوار به برکت خون ۳۰۰ هزار شهید، نافرمانی می کنند و دست به اغتشاش و شورش می زنند، صاحب بصیرت اند، چرا سر ابلیس این وسط بی کلاه بماند؟! اگر ابلیسک ها در این دنیا، با آن همه تمرد هشتاد و هشتی مستحق «دیدید گفتیم» اند، ابلیس که از آن دنیا فردای آدمیزاد را پیش بینی کرده بود!

ششم: از جمله مهم ترین چیزها که به شیطان نمی چسبد، اما همین بصیرت است. اصولا و اساسا شیطان و شیطانک ها اگر بصیرت داشتند، آیا تمرد می کردند؛ اولی خدا را و دومی رای توده ها را؟! اهل فتنه اگر عیال بصیرت بودند، چه کارشان بود با جیب ملک عبدالله؟! آیا اهل بصیرت نرد عشق می بازد با علی عبدالله صالح؟! آیا سر از ویلای جرج سوروس هم می تواند دربیاورد؟! آیا می توان هم بصیرت داشت و هم همصدا با BBC و VOA زندانبان مظلوم جمهوری اسلامی را متهم به تجاوز کرد؟! نخیر عزیز! زیاده از حد اگر گزاف بگویی، خداوند منان این گند بزرگ دوستان بی بی سی در زمینه امور خلاف عفت را می گذارد در کاسه همه غرب زده هایی که… صد رحمت به گاو، مثل گوساله تحلیل می کنند سیاست را. مگر نه این است جناب عالیجناب؟!

هفتم: آنکه اهل بصیرت است، اول باید حال امروز خودش را درست کند، پیش بینی آینده افراد پیشکش! حزب الله سرافراز خود اهل آینده نگری بود که حتی هنگام رای دادن در سال ۸۸ به نامزد خود، تذکرها می داد فلانی را در باب حلقه انحراف، آن زمان که هنوز فتنه ۸۸ نشده بود. اگر امام راحل (ره) همواره می گفت؛ «ما در جنگ برای ذره ای هم پشیمان نیستیم»، ما نیز لحظه ای پشیمان نیستیم از رای مان در انتخابات ۸۸ و عملکردمان در فتنه هشتاد و اشک. ما اصول گرا هستیم و همیشه به انقلابی گری، ساده زیستی، خدمت، مردم داری، دشمن ستیزی، سازش ناپذیری، مقاومت و کار بی مزد و منت رای داده و می دهیم. الف و ب برای ما مهم نیست؛ اصول برای ما مهم است. الف و ب اگر در چرخش روزگار، دچار انحراف می شوند، لیکن رای ما به اصول و ارزش ها رای مداوم است.

هشتم: آنچه رهبر حکیم انقلاب اسلامی از قبل می دانستند، و جدای از اهل فتنه، حتی بعضی افراد سلیم النفس نیز بدان واقف نبودند، رای ملت بود. لطفا دقت شود؛ همان عزیز رای احمدی نژاد را تنفیذ کرد که پیش از این رای هاشمی و خاتمی را تنفیذ کرده بود. آیا وقتی آقازاده های عالیجناب فتنه گری می کنند یا آیا وقتی جیب آقای خاتمی با حمایت مادی و معنوی آل سعود پر از پول می شود، بصیرت «آقا» مقصر است یا بی صفتی بعضی ها؟! در انقلاب اسلامی، رای مردم؛ اعم از کلیت آرا و رای اکثریت، در حکم آن حقیقت است که اولین مدافعش شخص رهبر انقلاب است. مسئله الف و ب نیست، بلکه رای ملت است. ملاک اگر فقط بعضی جملات حضرت آقا باشد، ایشان هم از رئیس دولت سازندگی دفاع کرده و هم از رئیس دولت اصلاحات. اصلا آیا جز این حمایت حکومتی، دولتی یارای مشروعیت و کار دارد؟!

نهم: اگر اهل فتنه، آنچه از قبل گفته بودند، ابطال انتخابات بود، غلط گفته بودند! اگر اهل فتنه، آنچه از قبل گفته بودند، مرگ بر اصل ولایت فقیه بود، غلط کرده بودند! اگر اهل فتنه، آنچه از قبل گفته بودند، شعار «نه غزه، نه لبنان» بود، حرف مفت زده بودند! و اگر اهل فتنه، آنچه از قبل می دانستند، آتش زدن بیرق عزای سیدالشهدا بود، براندازی خون ۳۰۰ هزار شهید بود، مسجد ضرار و هم دستی با آمریکا و دوستی با اسرائیل بود، همه اینها نامش بی صفتی است، نه بصیرت! اما اگر اهل فتنه از قبل گفته بودند که فلانی فردا چطور می شود، قبل تر از ایشان، بصیرت قدیمی حزب الله بود که رای خود را بشرطها و شروطها داد به این و آن. آری! ما وقتی همان سال ۸۸ رای به بعضی ها دادیم، از جمله شعارهای مان ساده زیستی و خدمت و کار بی حد و مرز بود. یعنی آقای احمدی نژاد! مبادا به جای مدیران خدوم، استفاده کنی از خاوری مدیر خاتمی که… چون می شود که دانی!

*** *** ***

حساب افراد سلیم النفس حتی با تک و توک اشتباهات بزرگ، از حساب ابلیس و ابلیسک ها جداست. از حال و روز فرعون و نمرود بگیر تا یزیدیان امروز، معلوم است که حضرت حق، آدم را به شرط بندگی می خواهد. این را همه فرشتگان فهمیده اند، الا ابلیس. تکبر و فتنه، نامش تمرد است، نه بصیرت. کارگزار انحراف، تازه شده مثل کارگزار فتنه! آدمی که جنایت می کند، تازه شده مثل شیطان! و این وسط آنچه مذموم و قابل سرزنش است، همچنان ابلیس است. در منظومه آفرینش، خدا حقایقی می داند که فرشتگان نمی دانند، اما در منظومه انقلاب اسلامی، همان جایگاه که رای اولین رئیس جمهور را تنفیذ کرد، همان جایگاه است که در انتخابات ۸۸ باز هم پای رای ملت ایستاد. گله ای اگر هست -که هست- از آن آدمی است که به جای آدمیت، فرو رفته در منجلاب منیت. گمانم هست آنکه با رهبر خون شهیدان بد تا می کند، یک جای محاسباتش با خدا می لنگد. لابد شکر خدا نمی کنند، که شکر تنفیذ، شکر ملت به این خوبی و صبوری یادشان رفته. سخنی هست اینجا با ابنای آدم. اگر گناه من و تو، باز کند زبان ابلیس را نزد خدا، وای بر ما… وای بر ناسپاسی ما. بسی اضافه کند خداوند بر درجات شهید لاجوردی. همیشه می گفت: کاری کنیم که مایه سرافرازی انقلاب اسلامی باشیم. کم خون نرفته بالای این بنا.

وطن امروز/ ۱۰ آبان ۱۳۹۱

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. سیداحمد می‌گوید:

  من مستاجر نیستم… خانه ام بیت رهبری است!

  به به… به به…
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دوستان محترم؛

  این متن، فردا شب به روز می شود. امشب “قطعه ۲۶” در صفحه “۰۶ : ۲۰” با متنی خواندنی درباره شهید محمدحسین فهمیده به روز می شود…

  “نجوایی با شهید محمدحسین فهمیده/ داریم سیاست بالا می آوریم”

 3. برف و آفتاب می‌گوید:

  عجب ابتکار جالبی کردند وطن امروزی‌ها! ان شاء الله که همیشه موفق باشند.

 4. دلخون می‌گوید:

  برف و آفتاب؛

  چه ابتکاری کردن؟؟؟ من هنوز نمایشگاه نرفتم، خبر ندارم…

 5. آزاد اندیش می‌گوید:

  سلام؛
  بصیرت ابلیس؟! جهالت مردم!

 6. العبد می‌گوید:

  بصیرت با ابلیس جمع نمى شود!

 7. سیداحمد می‌گوید:

  زود قضاوت نکنید رفقا!
  مطمئن باشید این تیتر، متن خاصی خواهد داشت.
  صبور باشید…

 8. م.طاهری می‌گوید:

  باید خواندنی باشد

 9. م.طاهری می‌گوید:

  احسنت به این ابتکار. دل نوشت و ساندیس و …خیلی عالیه این طرح.

 10. ! می‌گوید:

  منم ساندیس میخوام کی برم؟
  نکنه فقط اولش بوده؟ یه جا کلاس میرم اولش میوه و کیک و ساندیس جلسه بعد بیسکوییت و چایی و بعد چایی خالی وقت رفتن یه بیسکوییت و همینطوری :دی

 11. به جای امیر می‌گوید:

  حرف (گفت و شنود)

  گفت: الهه بقراط یکی از ضد انقلابیون فراری طی یادداشتی در سایت گویانیوز- معروف به سیانیوز- خطاب به همه گروه های ضد انقلاب نوشته است؛ بیایید تصمیم بگیریم که همدیگر را گاز نگیریم.
  گفتم: خیلی از آنها مثل همین خانم سن زیادی ازشون گذشته و بعید است هنوز هم دندان گاز گرفتن داشته باشند. خب! حالا همدیگر را گاز نگیرند که چه بشود؟
  گفت: نوشته است بیایید همه از سلطنت طلب و مارکسیست و بهایی و اصلاح طلب و ملی گرا و دموکرات و کومه له و… با هم متحد شویم.
  گفتم: خب! در فتنه ۸۸ همه اینها با هم متحد بودند و نتوانستند هیچ غلطی بکنند. حالا متحد بشوند که چه بکنند؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! در این باره چیزی ننوشته!
  گفتم: دو نفر در یک میهمانی نزدیک به ۳ ساعت بدون آن که یک کلمه حرف بزنند کنار هم نشسته بودند. بعد از ۳ ساعت یکی از آنها به دیگری گفت؛ چطور است برای تنوع، ۳ ساعت هم درباره یک موضوع دیگر با هم حرف نزنیم!

 12. یک استقلالی خیلی خیلی قدیمی می‌گوید:

  برنامه نود رو دیدین؟ دروغ = آب خوردن؛
  انسانم آرزوست!

 13. ناشناس می‌گوید:

  یعنى چى مى تونه باشه بصیرت ابلیس؟! مثل همیشه غیر قابل پیش بینى است!
  چشم به راه فردا، مى مانیم!

 14. جماران می‌گوید:

  در مکتب امام

  مهمترین امر برای کشور ما تعهد و تهذیب اسلامی است
  مهمتر چیزی که برای کشور ما لازم است تعهد اسلامی و تهذیب اسلامی است. اگر این یک سنگر صحیح بشود و سنگر دانشگاه و فیضیه یک سنگر اسلامی باشد، دیگر سایر ملت به این طرف یا آن طرف نخواهند گرایید؛ و با صراط مستقیم راه انسانیت و راه اسلامیت و راه استقلال و راه آزادی را طی می کنند.
  من از خدای متعال خواستارم که توفیق به همه شما خواهران و برادران بدهد، و همه شما در راه هدف، که همان اسلام است، در راه هدف اعلی که الله است، قدم بردارید؛ و دیگران را به همان راه هدایت کنید؛ که این راه مستقیم انسانیت است؛ و خدای تبارک و تعالی ما را هدایت کند به این صراط مستقیم.
  صحیفه نور ـ ج ۱۴ـ ص۱۷۰

 15. العبد می‌گوید:

  امیرالمؤمنین على علیه السلام خطاب به سلیم بن قیس هلالى:
  بدان که خداى متعال دنیا را به نیک و بد مى دهد، ولى این امر ولایت که تو در آن هستى خداوند فقط به برگزیدگان از خلقش مى دهد.
  امر ولایت ما را جز سه گروه از خلق نمى دانند، ١- ملائکه مقرب ٢- پیامبر مرسل ٣- بنده اى که خداوند قلب او را براى ایمان امتحان کرده باشد. اى سلیم، ضابطه این امر ولایت، تقوى و پرهیزکارى است، چرا که به ولایت ما جز با پرهیزکارى نمى توان رسید.
  منابع: کتاب سلیم (اسرار آل محمد ص ) – بحارالانوار ج ٢٨ ص ١۶

 16. برف و آفتاب می‌گوید:

  شاید در مورد حج باشه. یا در مورد توصیه‌هایی که ابلیس به بعضی پیامبران کرده!

  مثل این:
  روزی شیطان در گوشه مسجد الحرام ایستاده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم سرگرم طواف خانه کعبه بودند. وقتی آن حضرت از طواف فارغ شد، دید ابلیس ضعیف و نزار و رنگ پریده ، کناری ایستاده است، فرمود:ای ملعون! تو را چه می شود که چنین ضعیف و رنجوری؟!
  گفت: ازدست امت تو به جان آمده وگداخته شدم.
  فرمود: مگر امت من با تو چه کرده اند؟
  گفت : یا رسول الله ! چند خصلت نیکو در ایشان است، من هر چه تلاش ‍ می کنم این خوی را از ایشان بگریم نمی توانم.
  فرمود: آن خصلت ها که تو را ناراحت کرده کدامند؟ گفت :
  اول این که، هرگاه به یک دیگر می رسند سلام می کنند، و سلام یکی از نام های خداوند است. پس هر که سلام کند حق تعالی او را از هر بلا و رنجی دور می کند. و هر که جواب سلام دهد، خداوند متعال رحمت خود را شامل حال او می گرداند.
  دوم این که، وقتی با هم ملاقات کنند به هم دست می دهند. و آن را چندان ثواب است که هنوز دست از یک دیگر برنداشته حق تعالی هر دو را رحمت می کند.
  سوم، وقت غذا خوردن و شروع کارها بسم الله می گویند و مرا از خوردن آن طعام و شرکت در آن دور می کنند.
  چهارم، هر وقت سخن می گویند: ان شاءالله بر زبان می آورند و به قضای خداوند راضی می شوند و من نمی توانم کار آنها را از هم بپاشم، آنان رنج و رحمت مرا ضایع می کنند.
  پنجم، از صبح تا شام تلاش می کنم تا اینان را به معصیت بکشانم. باز چون شام می شود، توبه می کنند و زحمات مرا از بین می برند و خداوند به این وسیله گناهان آنان را می آمرزد.
  ششم، از همه این ها مهم تر این است که وقتی نام تو را می شنوند با صدای بلند صلوات می فرستند و من چون ثواب صلوات را می دانم، از ناراحتی فرار می کنم؛ زیرا طاقت دیدن ثواب آن را ندارم.
  هفتم: ایشان وقتی اهل بیت تو را می بینند، به ایشان مهر می ورزند و این بهترین اعمال است. پس حضرت روی به اصحاب کرده و فرمودند: هر کس ‍ یکی از این خصلت ها را داشته باشد از اهل بهشت است…

  منبع: شیطان در کمین گاه/نعمت الله صالحی حاجی آبادی

 17. سیداحمد می‌گوید:

  میلاد آقا امام هادی (ع) بر اهالی قطعه مقدس ۲۶ مبارک باد!

 18. برف و آفتاب می‌گوید:

  شاید هم در مورد این باشه: “بصیرت مهندس موسوی اثبات گشت.”!

  دیگه حدسم در مورد موضوع‌ رو کامنت نمی‌کنم. ببخشید!

 19. سیداحمد می‌گوید:

  برف و آفتاب!

  کمی تامل کن… به زودی آپ می شود.

 20. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  سید یه چند تا از این ساندیسا نگه دار واسه ما تا بعدا بیام
  ازت بگیرم. سیب موز با چند تا هم شیش میوه. کیک خودم میارم!

 21. ستاره خرازی می‌گوید:

  میگم غرفه وطن امروز ساندیس میده.
  میگه مگه میشه؟
  میگم شده دیگه!
  میگه حتما میفروشن!
  (میزنمتا، آخه وسط نمایشگاه مطبوعات ساندیس می فروشن؟)
  می رسیم!
  یه آقایی دو تا ساندیس میگره دستش میاد طرفمون!
  :بفرمایید!
  ساندیس پرتقال رو میده به من، سیب موز رو به دوستم.
  :همین طور که ساندیس رو میل می کنید این مطلب رو هم بخونید.
  میگم من خوندم.
  با تعجب و لبخند میگه خوندی؟
  میگم: بله خوندم.
  نگاهش نشون میده باور نمی کنه.
  همچنان داره نگام میکنه.
  میگم من میرم تو قطعه ۲۶ مطالب ایشون رو می خونم.
  یه آن قلقلک میشم اسممو بگم.
  بی خیال!
  میگه این چیه؟
  این یه مطلبه از حسین قدیانی، قشنگه بخون!
  احتمالا اسم حسین قدیانی رو هم از خودم شنیده!
  والا!
  آخه وقتی میگه این عکسه چقدر آشناست، کیه؟
  یعنی من از تعجب تو صورتش بودم!
  می گم ببین، این قاسم سلیمانیه!
  میگه کی هست؟
  خدایا به دادم برس……..
  مشکل از منه یا مشکل از ایناست؟
  فرمانده سپاه قدسه!
  بش میگم من ساندیس آب پرتقال دوست ندارم، مال تو چیه؟
  میگه سیب موز، بیا من پرتقال دوست دارم!
  قربون مرام!
  یه خورده غرفه رو نگاه میکنم!
  شماره ۱۰۰۰ رو بر میدارم!
  دیگه حوصله مشترک شدن ندارم، دوره ای برای من داشت که با اشتراک کیهان گذشت!
  میگم خوندی؟ میگه آره.
  یه تیکش نظرش رو جلب کرده، میگه، می خندیم.
  دوباره ساندیس به دست میاد جلو!
  :بفرمایید
  میگم بدو در ریم…

 22. سیداحمد می‌گوید:

  “شیطان انگار تولید مثل کرده و شیطانک های اهل بصر آفریده!”

  عجب متن زیرکانه ای!
  الحق که داداش حسینی!

 23. سیداحمد می‌گوید:

  “در گیر و دار جنایت و قتل و خون ریزی های مستمر آدم، ابلیس اینقدرش را می داند که آنچه قابل اثبات است بی صفتی و نافرمانی بعضی از اولاد آدم است، نه بصیرت خودش، چرا که اصولا استاد آدمی در نافرمانی خدا خود ابلیس فتنه گر است. کجا قابل جمع است فتنه و بصیرت؟!”

  خیلی قشنگ گفتید… خیلی!

  “استاد آدمی در نافرمانی خدا خود ابلیس فتنه گر است.”

  احسنت… فوق العاده بود!

 24. ف. طباطبایی می‌گوید:

  فوق العاده بود.
  جدا دندان شکن بود.
  بی نهایت ممنون.

 25. چای پولکی می‌گوید:

  امام هادی علیه السلام می فرمایند:

  نارضایتی والدین، فرزند را کم روزی و ذلیل می کند / مسند الهادی

  ولادت با سعادت امام علی النقی الهادی(ع) مبارک باد.

 26. ایرانی اسلامی می‌گوید:

  جهالت و نادانی عجیبی رو اینجا حاکم کرده اید و اسم خودتان را گذاشته اید مسلمان و شیعه. به هر که می خواهید فحش می دهید. به خاتمی بهتان رشوه از سعودیها میزنید و… خلاصه به هر کسی. معتقدم این فحاشیها با روغن داغ شهدا و فکه و شلمچه و…(ضمن احترام به شهدا) و اینکه عصبیت و هیجاناتی از جنس خامنه ای پرستی را مداوما علم میکنید فوق العاده کهنه و قدیمی شده. اینجا کره شمالی نیست اتفاقا خود خامنه ای هم به این مساله تاکید کرده که اینجا کره شمالی و روسیه استالینی نیست. چیز تازه ای رو کن ای نویسنده اینجا!
  خودت خسته نمیشی از اینهمه چاپلوسی و تملق؟
  البته میدونم که بلافاصله سیل فحشهای یاران متملقت مثل “اسلامی ایرانی” و بقیه لباس شخصیهایی که اینجا در تملقهای روزانه همراهیت میکنند جاری میشه.

  افسوس که نسل سوخته ای شدیم که به “هیچی” بزرگ خمینی هیچ شدیم و در بزرگراه مدرن گرایی و بنیادگرایی امثال شما ها معطل ماندیم.

  یاد آن آزاد مرد عزیز “احمد قابل” که به کینه شخص … شهادت گونه روی در نقاب خاک کشید برایم گرامی و جاوید که میگفت غیر از مدرن گرایی و بنیاد گرایی راه سومی هم هست و آن شریعت عقلانی است.

 27. سیداحمد می‌گوید:

  واقعا تیکه های تمیزی داشت؛
  جواب خیلی ها بود.

  شیک، کوبنده و انفجاری!

  سالاری به خدا…

 28. سیداحمد می‌گوید:

  ایرانی اسلامی؛

  چی شده مگه؟! چرا این همه عصبانی؟! این همه “دیدید گفتیم” گفتید، یک متن هم داداش حسین عزیز ما نوشت… شما با همین چیزهای کهنه نویسنده اینجا بسوز، چیزهای جدید بماند برای بعد!!

 29. برف و آفتاب می‌گوید:

  ما چقدر از این جواب زیرکانه لذت بردیم؛ ابلیسک‌ها ها هم به همون اندازه حرص می‌خورند مطمئنا! ما ساندیس می‌خوریم؛ شما حرص بخورید!

 30. سینا می‌گوید:

  دندان شکن که میگن یعنی این متن

 31. ابوالفضل اشناب می‌گوید:

  بسم الله

  نوع نگاه اول متن خیلی جالب بود برایم.
  دیدید گفتم؟!

  والا همین است! همین است و جز این نیست…

  یا علی

 32. به جای امیر می‌گوید:

  خودکار (گفت و شنود)

  گفت: «میت رامنی» نامزد ریاست جمهوری آمریکا بدجوری خیط کاشته.
  گفتم: چطور مگه؟
  گفت: در خبرها آمده بود همین رامنی که آنهمه به کافی نبودن تحریم ها علیه ایران اعتراض می کرد، خودش صاحب دهها شرکت بزرگ است که بسیاری از آنها، تحریم های ایران را دور زده اند.
  گفتم: از قدیم و ندیم گفته اند «سگ زرد برادر شغاله» و به نوشته بیانیه اخیر جنبش وال استریت؛ هم اوباما و هم رامنی در یک نقطه که منافع کارتل های بزرگ سرمایه داری است، به هم می رسند و مثل هم هستند.
  گفت: ولی رامنی از این آبروریزی خیلی دمغ شده است.
  گفتم: حق داره! می گویند پدر یک خودکار قرمز مرده بود، تا چند هفته مشکی می نوشت!

 33. سیداحمد می‌گوید:

  می گما! این نیویورک به چه بلایی نشسته! دمت گرم داداش حسین…

 34. بانو می‌گوید:

  گاهی که می مانم در جواب همین دیدید گفتن ها چه گویم، قطعه به دادم می رسد.
  ممنون جناب قدیانی… فوق العاده تر از عالی بود.

 35. آذرخش می‌گوید:

  تازه خبر ندارید!
  شیطان پای تولید مثلش کود هم ریخته که سریع تر رشد کنه.

 36. آزاد اندیش می‌گوید:

  امام هادى سلام الله علیه

  مَن هانَتْ عَلَیهِ نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّهُ؛
  از شرّ کسى که خودش را سبک شمارد، ایمن مباش.
  میزان الحکمة: ح ۶۷۱۹
  میلاد امام علی النقی (ع) بر همه دوستان مبارک.

 37. آزاد اندیش می‌گوید:

  امیدوارم تا فردا فرصت کنم بخونم مطلب رو، اینطور که پیداست خیلی عالی بوده!

 38. سیداحمد می‌گوید:

  ۲۵ روز مانده تا عاشورا
  لبیک یا حسینِ زهرا…

 39. شیدا می‌گوید:

  قیافه شیاطین فتنه گر و اساتید و شاگردان آنها، بعد از خواندن این متن بسى دیدنى است!

  …………………………………….

 40. مجید دلبند می‌گوید:

  …………………………….

 41. عمار می‌گوید:

  عمر رفت و دل ما زائر شش گوشه نشد
  بخدا در هوس کرب و بلاییم هنوز…

 42. مرتضی می‌گوید:

  بادها
  هر چقدر هم هرزه
  کاری از پیش نخواهند برد
  این درخت ریشه دار تر از این حرف هاست
  جز آنکه
  تبر به دوشان بیایند
  مثل این روزها…

 43. سعید.ن می‌گوید:

  چه دل بزرگی داشت این پسر..
  http://bibahane.ir/?p=387
  (خدایی خیلی داستان قشنگیه..!)

 44. مرتضی می‌گوید:

  احسنت به شما حسین آقا، عماری شده ای برای خودت. الحق و والانصاف دست مریزاد. هم یادآوری حقایق تلخ و شیرین هم بیان طنز گونه حماقت اهل فتنه.
  شما خوب شناخته ای همسفر فرنگت را! به فرموده مولایمان دوستت را در سفر بشناس!
  هر چند شما و امثال شما نمک خورده اید با رئیس جمهورمان اما این نمکدان شکستن دارد اگر پای بد تا کردن با مقتدایمان سید علی در میان باشد

  ……….

 45. sarbaze1404 می‌گوید:

  شیطان هرگز به پروردگار بزرگ «دیدید گفتیم» نمی گوید و نمی گوید؛ دیدی از قبل گفته بودم این آدم چه جانور منحرفی است؟!
  صد رحمت به گاو، مثل گوساله تحلیل می کنند سیاست را. مگر نه این است جناب عالیجناب؟!
  گله ای اگر هست -که هست- از آن آدمی است که به جای آدمیت، فرو رفته در منجلاب منیت.
  سلام. نکات خیلی خوبی بود.
  یا علی

 46. جماران می‌گوید:

  در مکتب امام

  عالم غیر مهذب ضرر می زند!
  چنانچه عالم مهذب نباشد، ولو اینکه عالم به احکام اسلام باشد، ولو اینکه عالم به توحید باشد اگر مهذب نباشد، برای خودش و برای کشورش و برای ملتش و برای اسلام ضرر دارد که نفع ندارد. اگر بخواهید خدمتگزار اسلام باشید، خدمتگزار ملت اسلامی باشید، و اسیر در دست ابرقدرتها و آنها که پیوند با ابرقدرتها دارند نباشید، باید دانشگاه و فیضیه و همه آنها که مربوط به دانشگاهند و همه آنها که مربوط به فیضیه هستند در راس برنامه های تحصیلی شان برنامه اخلاقی و برنامه های تهذیبی باشد؛ تا امثال مرحوم مطهری- رحمه الله- را به جامعه ]تقدیم[ کند. و اگر خدای نخواسته برخلاف باشد، آن وقت افراد مقابل این افراد را به جامعه می فرستد؛ و اینها جامعه را به فساد می کشند و مردم را به اسارت.
  صحیفه امام – ج۱۴ – ص۱۶۹

 47. پیر مرد می‌گوید:

  قلمت مستدام باد داداش حسین؛

  واقعا همه آنهایی که می بایستی نواخته شوند را خوب نواختی. احسنت، همگی‌ بهره بردند.
  نه خیلی‌، ولی بی‌ ربط:

  مَثَل ما ایرانی‌‌ها، مَثَل ماهی‌ که در آب است و قدر آب را نمیداند است. قسمتی‌ از صحبت‌های دختر شهید طهرانی‌ مقدم “سردار عالیقدر، دانشمند برجسته، پارسای بی‌ ادعا”:
  توصیه سید حسن نصرالله به ما این بود که ایرانیان در کشور خودشان قدر مقام معظم رهبری را بدانند؛ چراکه وقتی ایشان سخنرانی می کند ما براساس بیانات ایشان برنامه ریزی و تمام نکاتی را که ایشان می فرمایند را اجرایی می کنیم.

  وی گفت: سید حسن نصرالله در این جلسه به ما گفت احساس می کنم جوانان ایرانی آنقدر که ما قدر ولی عصر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای را می دانیم، نمی دانند.

 48. عمار می‌گوید:

  “اختلاف بین مسئولین نباید به اختلاف در عمل و گریبانگیری و مچ گیری منتهی شود. از امروز تا روز انتخابات هرکس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکار گیرد قطها به کشور خیانت کرده.”
  امام خامنه ای

 49. سیداحمد می‌گوید:

  خدایی متن تمیزی شده؛
  چند بار و چند بار که می خوانم، جگرم صفا پیدا می کند!

 50. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  بشارت باد گام هایت را، بشارت باد حضورت را، ای چلچراغ فروزان فرا راه انسان! و بشارت باد، خورشید و ماه و ستاره ها را: فراوانیِ عشق.

  بشارت باد آمدنت را، ای «تبسّم نور»، ای ترنّم شور!

  سبکبال، خیالم را پرواز می دهم و شمیم یادت در تمام غزل هایم می پیچد.
  قلم و دفتر، زمان و مکان و حتی نفسم، عطر گل می گیرد؛ عطر مدینه و سامرّا. امروز، با نام تو آغاز شده است، ای زیباترین مولودی که مشرق نگاهت چلچراغ هدایت شد!

  ای صداقت سپیده در نگاه یلداییان و ای نجابت محض! سوگند به نجابت و صداقتت، که چلچراغ هدایتت، روشن ترین خواهد ماند.
  خوشا دامانی که آکنده از عطر تو گشت و چهره ای که لبریز از تبسّم تو شد!

  خوشا دردی! که درمانش تو باشی خوشا راهی! که پایانش تو باشی خوشا چشمی! که رخسار تو بیند خوشا مُلکی! که سلطانش تو باشی خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی خوشا جانی! که جانانش تو باشی

  آسمان از حضور فرشتگان سرشار است و خانه ی امام جواد علیه السلام ، از انوار ولایت لبریز.

  عطر گل های بهشتی، مشام محله را پر کرده است و اشتیاق زیارت، به نگاه ها التهاب بخشیده و فرشتگان، بشارت این مولود را به سراسر گیتی می رسانند. در تبسّم خورشید، در هیجان اقیانوس ها و دریاها، در ترنّم رود، در رقص گل ها و پرنده ها و حتی در مضامین بکر تمام قصیده ها و غزل ها، عشقی و شوری نهفته است، که نشانه ی عشق به مولاست؛ مولایی که ناگوارترین لحظه ها را با مردمان «بی توکّل» پشت سر گذاشت؛ مولایی که تمام موجودات عالم، ستایشش می کردند و اخلاق نیکویش، چون پرتوِ نور، سرشار از مهربانی بود.

  دوست و دشمن، در سایه ی عنایتش، هدایت می شدند و چشمه سار امامتش، آیینه ی تمام نمای حقیقت بود. اگر نبود خورشید قامتش، شب پرستانِ سیاه جامه ی عباسی، تمام اندیشه های روشن را، با مُرکّب جهل آلوده می کردند.

  و امروز، همراه با انتظار سبز خود و تمام آرزوهای فراموش ناشدنی، لبریز از عشق، به شادمانیِ میلادش می نشینیم؛ چشم شیعیان روشن!

  * میلاد امام علی النقی(ع) بر اهالی قطعه ۲۶ مبارک*

 51. سیداحمد می‌گوید:

  دلخون؛

  لینکی که در انتهای کامنتتان بود، باز نمی شد!

 52. عمار می‌گوید:

  “من به مسئولین و روسای قوا هشدار میدهم، کار خودشان را بکنند، نامه نگاریها مهم نیست اما مراقب باشند مسائل جزئی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی رسانه های بیگانه نکنند.”
  امام خامنه ای

 53. دلخون می‌گوید:

  تقدیم به امام روشنایی ها…

  حضرت ماه با صدای حامد زمانی؛
  http://uploadtak.com/images/l554_hazratemah.mp3

 54. سیداحمد می‌گوید:

  آقایان مسئولین! از خجالت آب شوید بابت این نامه نگاری های مسخره تان.
  واقعا وقتی حضرت آقا رسما بهشان تذکر می دهند، این ها از خجالت نمی میرند؟!

 55. بسیجی بی ترمز می‌گوید:

  رو قلب هر شیعه بی عدد
  خدا نوشـته نــقــی مدد

  اسعد الله ولادة جدک و بارک الله فیها و رزقنا الله زیارته و جمعنا الله فی حظیرة القدس معه یا مولای یا صاحب الزمان…

 56. دلخون می‌گوید:

  سید احمد؛

  آفرین به این بصیرتتان… این آقایون هر جا به نفعشون باشه به صحبت های آقا گوش میدن…
  به خدا هر طور که ما با نائب امام زمان (عج) رفتار کنیم، با خود امام زمان نیز همان رفتار را خواهیم داشت؛ پس مواظب باشیم که در امتحان سختی قرار گرفته ایم و سعی کنیم مطیع رهبرمان باشیم…

 57. کسری می‌گوید:

  بوی تعفن میده سایت شما. بوی جیره خوری. بوی خون و بوی جهالت و مغز خری که در سر شماست. تف به وطن فروشی و دین فروشی شما!

 58. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  امشب نیز “قطعه ۲۶” به روز می شود…

 59. پیر مرد می‌گوید:

  “امام خامنه ای”
  این مبارزه از سال ۱۳۳۲ و از زمان کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد آغاز شد.

  اگر دولتهای منطقه و دولتهای کشورهای دیگر جرأت کنند و یک روز بعنوان روز نفرت از آمریکا تعیین شود،‌ بزرگترین راهپیمایی تاریخ در دنیا برگزار خواهد شد.

  پیشنهاد می‌کنم بنا‌ بر فرمایش مقام عظمای ولایت روز ۲۸ مرداد را روز نفرت از آمریکا بنامیم.

 60. مجید دلبند می‌گوید:

  …………………

 61. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  واقعا تیکه‌ی سنگینی بود…
  حضرات هنوز روی بند هستن…!!
  ——-
  اخبار ساعت ۲۰ شبکه‌ی چهار؛
  بنا به آخرین تحقیقات دانشمندان، اگر یک بینی سال‌ها بوی متعفن و گند را استشمام کند، بهترین گل‌ها و عطرها هم برای بینی مذکور بدبو خواهد بود؛ این مسئله در مورد چشم، گوش و مغز نیز در نوع خودشان صادق است.

 62. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  من از رؤساى قوا حمایت کردم، باز هم حمایت میکنم – مسئولند، باید کمکشان کرد – اما به آنها هشدار میدهم، مراقب باشند. نه اینکه این نامه‌نگارى‌ها خیلى مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهاى جزئى را مایه‌ى جنجال و هیاهو و استفاده‌ى تبلیغاتى دشمن و خوراک تبلیغاتى رادیوهاى بیگانه و تلویزیونهاى بیگانه نکنند، “”صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتى ندارد.””
  حضرت ماه
  ۱۳۹۱/۰۸/۱۰

  این جمله، انواع نامه رو شامل می‌شه، مثل نوع سرگشاده!

 63. اسلامی‏ ‏ایرانی می‌گوید:

  من اصلا به بچه های زیر ۱۸ سال فحش نمیدم!‏ آره عموجون برو بمیر!‏ تو کف یکدونش هم بمون. چه برسه به سیل. گفتی سیل، یاد طوفان سندی افتادم. اصلا جیگرم حال اومد. کی بشه طوفان اندی!‏ بیاد کل یوم ایالات متحده رو ببره زیر آب. حسین قدیانی به برکت خون پدر شهیدش هر روز بهتر از دیروزه. ما اگه تعریفی میکنیم واسه سوزوندن بالاترین خرهاییها! ست.

 64. سیداحمد می‌گوید:

  اسلامی ایرانی عزیز!

  مثل همیشه قشنگ گفتی؛
  راستی! ساندیس هم برات کنار گذاشتم!

 65. سیمرغ می‌گوید:

  میگم اگه دقت کرده باشی بیشتر از سفرنامه آمریکا که همیشه آقا جزو افتخارات این دولت، همین شجاعت در بیان مواضع صریح در سازمان ملل و سایر مراکز بین المللی اعلام می کنه از “این نامه نگاری ها که امر مهمی نیست” نوشتید!!!

 66. سیداحمد می‌گوید:

  سیمرغ؛

  ممنون که روشن مان کردی! ما فکر می کردیم منظور آقا سران قوا به ویژه یکی شان است که با تذکر شما معلوم شد حسین قدیانی بود منظور آقا!!

 67. م.طاهری می‌گوید:

  “اگر گناه من و تو، باز کند زبان ابلیس را نزد خدا، وای بر ما… وای بر ناسپاسی ما.”

 68. حنظله می‌گوید:

  پیامکی برایم آمد که جالب بود، با دقت بخوانید لطفا:

  علایم راهنمایی در بزرگراه انقلاب اسلامی؛

  – با وضو وارد شوید این جاده مطهر به خون شهیدان است.
  – دشمنان مشغول کارند با احتیاط برانید.
  – جاده لغزنده است.
  – دیر رسیدن به مقام، بهتر از هرگز نرسیدن با امام(ره) است.
  – حداکثر سرعت بیشتر از ولی فقیه نباشد.
  – اگر پشتیبان ولی فقیه نیستید، لااقل کمربند دشمن را نبندید.
  – با دنده لج حرکت نکنید.

 69. سلام عزیز؛
  دستت درست!

 70. سلام می‌گوید:

  سالک تصریح کرد: در این دیدار انتقادهایی هم مطرح شد که از آن جمله موضوع نامه اخیر رییس جمهور بود که آقای احمدی‌نژاد آن را پذیرفتند اما در عین حال به فشارهای زیادی که روی ایشان است اشاره کردند و گفتند که این فشارها باعث می‌شود که گاهی مطالب به این شکل بیان شود.

  عضو کمسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه رییس جمهور از مطالب مطرح شده استقبال خوبی کرده تا آنجا که سه بار گفتند چشم، افزود: قرار بر این شد تا تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس با رییس جمهور دیدار داشته باشند.

  سالک اظهار داشت: همچنین قرار بر این شد تا مشابه همین دیداری که با رییس جمهور انجام شد با سران دیگر قوا هم انجام گیرد.

  وی در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد در واکنش به انتقاد نمایندگان از نامه نگاری اخیرش چه جوابی داشت گفت: رئیس جمهور در واکنش به این انتقاد تنها سکوت کرد.

 71. سادات می‌گوید:

  خیلی قشنگ به جمعتون آمدم!

 72. سادات می‌گوید:

  شهید مدار عشق قلب ماست.

 73. نیاز می‌گوید:

  سلام؛
  درست میگین آقای قدیانی از انتخابتان در سال۸۸ نباید پشیمان باشید… بهتر نبود اون سال از رییس جمهور فعلی…
  ولی سال ۸۴ انتخابهای بهتری بود مطمئنا…

  در هر حال ان شالله که اوضاع بهتر بشه!!!

 74. مجید دلبند می‌گوید:

  ……………………………………………………………………

 75. سیداحمد می‌گوید:

  ۲۳ روز مانده تا عاشورا
  لبیک یا حسینِ زهرا…

 76. سیداحمد می‌گوید:

  از نظر بنده این متن http://www.ghadiany.ir/?p=9738 یکی از متن های خاص قطعه ۲۶ است؛
  دوستانی که نخواندید، پیشنهاد می کنم بخوانید!

 77. عید سعید غدیر مبارک!

  الا مسها که در گرد و غبارید
  به اکسیر ولایت دل سپارید
  طلا آنوقت طلای ناب گردد
  که در حرم ولایت آب گردد
  نماز بی ولایت بی نمازیست
  تعبد نیست نوعی حقه بازیست
  ولایت چیست در خون قوطه خوردن
  کلید سینه بر مولا سپردن
  حسین ابن علی در خون شناکرد
  مرا با این حقیقت آشنا کرد
  ولایت بی بلا معنا ندارد
  نجف بی کربلا معنا ندارد
  ولی ظاهر وباطن کجایی
  نقاب از چهرخود کی میگشایی
  بیا موعود هنگام قیام است
  جهان مجذوب یه جو التیام است
  زمان لبریز شوق و انتظار است
  زمین بر رجعتت امیدوار است
  بیا امشب شب قدر است مارا
  علم دار تو در سطح است مارا

  “شعر از مرحوم آقاسی”

 78. سلام آقای سید احمد!
  در کامنتی نوشته بودید “”نیویورک به چه بلایی نشسته و…””
  نمی دانم منظورتان طوفان و سیل است؟
  اگر این بوده که مصیبت مردم حتی در قلب نیویورک شادمانی کردن دارد؟
  عجب!!

 79. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  می دانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد؟
  چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد،
  اما بی وفایی برخی آدمیان را بنگر که از خدا رو می گردانن و حلقه ی بندگی شیطان به گردن می آویزند!
  رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: خداوند به چنین انسان هایی خطاب می کند:
  من به خاطر تو شیطان را طرد کردم‌‌، اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او در آمدی؟!…..

  (المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

 80. سیداحمد می‌گوید:

  تو را من چشم در راهم!

  بنده کلا اهل تعارف نیستم. ترجیح می دهم بیشتر غصه مردم بحرین و میانمار و عراق و … را بخورم تا مردم آمریکا، که چشمشان را بر روی همه جنایات کوچک و بزرگ کشورشان بسته اند و خوب بلدند برای اقتصادشان اعتصاب کنند ولی …!
  وقتی نسبت به جنایاتی که حاکمانشان می کنند بی تفاوتند، در گناهشان سهیم اند!

 81. آذرخش مبارز می‌گوید:

  نمی دونم بی ربطه؟
  طوفان سندی…
  با توهین به پیامبر…
  کوچیک در برابر عظمت گناهشون
  .
  .
  .
  ولی من فکر کنم تازه اولشه…

 82. آزاد اندیش می‌گوید:

  سلام خدمت همگی حضار؛
  عید غدیر بر شما و اهالی قطعه مبارک.
  منتظر عیدی هستیم. خصوصا جناب مبصر باید عیدی بدن، فک کنم اشتراک ۶ ماه وطن امروز و کیهان (یک روز در میان) خیلی خوب باشه.

 83. علی کوچولو می‌گوید:

  سلام بر داداش حسین بچه بسییجی ها!
  عید غدیر عید امامت و ولایت برا همه شیعیان جهان علی الخصوص بچه بسیجیا که خوب حرف ولیشون رو گوش میدن مبارک…
  و کور بشه چشم اونی که نمیتونه این ولایت پذیری رو به ببینه، مخصوصا استاد شیطون!

 84. علیرضا رضایی می‌گوید:

  داداش اعجوبه هستی!

 85. سیداحمد می‌گوید:

  این شب عزیز و این عید پر برکت، بر اهالی قطعه مقدس ۲۶ مبارک باد!

  الحمدلله رب العالمین… الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین…

  شکر که شیعه و از سلالۀ حضرت زهرائیم…

 86. مجید دلبند می‌گوید:

  مردم افسرده اند. کار نیست. تورم بسیار بسیار بالاست. در انتخابات دست می برند…………….

 87. بازتاب: بصیرت ابلیس؟!

 88. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  و وقتی محمد(ص) دستان علی(ع) را به نشانی جانشینی و ولایت بالا برد، خوب می دانست که هستند کسانی که چشم دیدن خلافت نخستین مرد مسلمان را ندارند و دستور او را بر نمی تابند…با این حال بلند و رسا گفت. تا در قیامت حجت بر بنی بشر تمام شده باشد…گفت که علی ولی است و جانشین…کر شده بودند انگار عده ای…
  ………………………………………….

  غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند
  و کسانی که جلو رفته اند برگردند…
  تا با علی (ع) حرکت کنند…

  *عید غدیر بر اهالی قطعه ۲۶مبارک*

  http://media.afsaran.ir/sib8HE_535.jpg

  *توجه*
  سید احمد؛ عیدی فراموش نشه…

 89. برف و آفتاب می‌گوید:

  چقدر رو دارند بعضی‌ها! به جای اینکه نامه بنویسه که آقا ببخش، غلط کردم که حرفتو گوش ندادم؛ برداشته نامه نوشته که آفرین به هوشت! به نکته‌ی جالبی اشاره کردی!!!

  خیلی غریبه آقا…
  کی می‌شه که ببینیم آقامون شده سردار امام زمان!
  اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
  عیدتون هم مبارک!

 90. نصراصفهانی می‌گوید:

  بنده کلا اهل تعارف نیستم. ترجیح می دهم بیشتر غصه مردم بحرین و میانمار و عراق و … را بخورم تا مردم آمریکا، که چشمشان را بر روی همه جنایات کوچک و بزرگ کشورشان بسته اند و خوب بلدند برای اقتصادشان اعتصاب کنند ولی …!
  وقتی نسبت به جنایاتی که حاکمانشان می کنند بی تفاوتند، در گناهشان سهیم اند!
  ******

  سلام؛
  و تبریک فرارسیدن فرخنده عید بزرگ مسلمین، عید امامت و هدایت.
  دوستان عزیز!
  توجه به مسلمانان میانمار و عراق و بحرین بسیار به جا و صحیح است ولی نکته این جاست که توجه به آنها منافاتی با اهمیت دادن به ارزش های اخلاقی و انسانی ندارد. (البته تا زمانی که بین این دو، تزاحمی نباشد). احساس همدردی و یا امید به رفع مشکلات ناشی از بلایای طبیعی از مردمانی که مبتلا هستند، مطابق با ارزشهای انسانی مورد تایید روایات و آیات می باشد و این منافاتی با توجه و کمک مادی و غیر مادی به مسمانان میانمار و بحرین و … نخواهد داشت.

 91. سیداحمد می‌گوید:

  طبق روال سال های قبل، خواندن ۱۱۰ بار دعای “نادعلی” به نیت عاقبت به خیری و برآورده به خیر شدن حاجات دوستان، عیدی بنده به اهالی قطعه ۲۶!

 92. دلخون می‌گوید:

  دوستان! منم به نیت اهالی قطعه ۲۶ امشب زیارت امین الله رو خوندم(اینم عیدی من)

  این هم تقدیم به همه دوستان…

  http://uploadtak.com/images/d31_banifatemeshab1ghadi.mp3

 93. ابوالفضل می‌گوید:

  ای کاش از این ساندیسا هم به ما می رسید، خیلی طعمشو دوست دارم.
  نی شو بیشتر!
  بچه های حرم کلا ساندیس خورن در سطح تیم ملی اسپانیا!

  http://www.bachehayeharam.blogfa.com/

  ((شیطان انگار تولید مثل کرده و شیطانک های اهل بصر آفریده))
  اگه میگفتی زاییده با حال تر بود. کلا قشنگ بود.

 94. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  عید اهالی ولایی قطعه مقدس۲۶ مبارک و فرخنده… عذر می خواهم که طولانی شد، اما احادیث عظمت غدیر زیاد بود و آنقدر زیبا که به سختی همین ها را هم توانستم گلچین کنم…

  ۳۵۰*
  حضرت امام صادق علیه السلام:

  به خدا قسم! اگر مردم فضیلت واقعى روز غدیر را مى شناختند؛ فرشتگان روزى ده بار با آنان مصافحه مى کردند و بخشش هاى خدا به کسى که آن روز را شناخته، قابل شمارش نیست…
  *******
  حضرت امام صادق علیه السلام:

  روزه روز غدیرخم با روزه تمام عمر جهان برابر است، یعنى اگر انسانى همیشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگیرد، ثواب او به اندازه ثواب روزه عید غدیر است…
  *******
  حضرت امام باقرعلیه السلام:

  شیطان دشمن خدا چهار بار ناله کرد؛ روزى که مورد لعن خدا واقع شد و روزى که به زمین هبوط کرد و روزى که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث شد و روز عید غدیر…
  *******
  حضرت امام صادق علیه السلام:

  ارزش عمل در آن روز (عید غدیر) برابر با هشتاد ماه است و شایسته است آن روز ذکر خدا و درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله زیاد شود و مرد، بر خانواده خود توسعه دهد…
  *******
  حضرت امام صادق علیه السلام:

  یک درهم به برادران با ایمان و معرفت دادن در روز عید غدیر، برابر هزار درهم است، بنابراین در این روز به برادرانت انفاق کن و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان…
  *******
  حضرت امام صادق علیه السلام:

  کسى که در روز عید غدیر هر ساعتى که خواست؛ دو رکعت نماز بخواند و بهتر اینست که نزدیک ظهر باشد که آن ساعتى است که امیرالمؤمنین علیه السلام در آن ساعت در غدیرخم به امامت منصوب شد، (هر که چنین کند) همانند کسى است که در آن روز حضور پیدا کرده است…
  *******

  حضرت امام صادق علیه السلام:

  روز غدیر خم در میان روزهاى عید فطر و قربان و جمعه، همانند ماه در میان ستارگان است…
  *******
  حضرت امام رضا علیه السلام:

  عید غدیر روز تبریک و تهنیت است. هر یک به دیگرى تبریک بگوید؛ هر وقت مؤمنى برادرش را ملاقات کرد، چنین بگوید؛ “الحمد لله الذى جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین و الائمة (علیه السلام) «حمد و ستایش خدایى را که به ما توفیق چنگ زدن به ولایت امیرمؤمنان و پیشوایان عطا کرد» آرى؛ عید غدیر روز لبخند زدن به چهره مردم با ایمان است…

 95. ف. طباطبایی می‌گوید:

  عید بر دوستان محترم مبارک!!

 96. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  عرض تبریک به مناسبت عید ولایت خدمت آقای قدیانی و دوستان عزیز.
  خدا را شکر که محبت رسول خدا و اهل بیتشان در سینه داریم.

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 97. سیدحسینی می‌گوید:

  غدیر یعنی آنانکه عقب مانده اند، برسند وآنانکه جلو رفته اند برگردند تا همه با ولایت حرکت کنند!!
  سلام عید بر شما مبارک
  “در پناه خدا”

 98. تیموری می‌گوید:

  با سلام؛
  از شما بزرگوار درخواست بازدید از سایت جستجوگر نیلی ترین رخسار را داریم. به آدرس: http://www.nilitarin.ir/search
  جستجوگر بدون هیچ گونه ارتباطی با سایت های جستجوگر دیگر می باشد و تنها با سایتهایی که درون نرم افزار قرار گرفته اند مطالب را ثبت می کند.
  شما می توانید سایت خود را نیز در جستجوگر ثبت کنید، برای این کار کافیست لینک آر اس اس خود را برای ایمیل زیر ارسال کنید.
  search@nilitarin.ir
  باتشکراز محبت و بزرگواری شما
  مدیریت جستجوگر نیلی ترین رخسار

 99. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  غدیر یعنی کسانی که عقب مانده‌اند؛ برسند و کسانی که جلو رفته‌اند؛ برگردند تا با ولایت حرکت کنند.
  این هم‌گامی بر همه‌ی بچه‌های ولایی قطعه۲۶ مبارک

  سیداحمد بزرگوار! ممنون از عیدی؛ یکی از نادعلی‌ها رو Bold واسه من بخونید…

 100. ستاره خرازی می‌گوید:

  لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، آمن من عذابی

  ولایت علی بن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی، آمن من عذابی

  لا اله الا الله = ولایت علی بن ابی طالب

  تو خود حدیث مفصل، بخوان ……
  عید همگی مبارک.
  سید احمد ممنون بابت عیدی قشنگت.
  ان شاالله خودتم حاجت روا شی.

 101. آذرخش می‌گوید:

  سلاااااااام
  عید همگی مبارک. 🙂

  سیداحمد عید شما ویژه مبارک. ممنون بابت عیدی.
  داداش حسین! شما هم چون با سیداحمد می گردین باید عیدی بدین ها! منتظریم.

 102. سیداحمد می‌گوید:

  ۲۲ روز مانده تا عاشورا
  لبیک یا حسینِ زهرا…

 103. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  نمی دانم تا به حال خدا را به خاطر علی، شکر گفته ایم یا نه؟ نمی دانم تا به حال خدا را به خاطر اینکه شیعه علی هستیم، سپاس گفته ایم یا نه؟ نمی دانم این که مهر علی آمیخته با دل و عقل و شور و شعور ماست، باعث شده که بعد از نمازی واجب، سر بر سجده شکر بگذاریم و از خدا ممنون باشیم که علی را و مهر علی را و ان شاء الله معرفت علی را به ما عطا کرده؟ هنوز دیر نشده، تا این نفسی که می کشیم، ممد حیات است، دوستان! بیاییم و از خدا تشکر کنیم بابت نعمتی به نام علی، لطفی به نام نهج البلاغه، اسلحه ای به نام ذوالفقار، و کعبه ای که فقط خانه خدا نیست، محل تولد علی هم هست…

  “قطعه ۲۶”

 104. صبا می‌گوید:

  عید بر همه ی دوستان مبارک!
  جزء ولایت مداران واقعی باشید ان شا الله!

 105. آزاد اندیش می‌گوید:

  سلام، ممنون از بابت عیدی ما هم ۱۱۰ تا “الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمومنین علی بن ابی طالب” عیدی به قطعه ۲۶ ایها

 106. سیداحمد می‌گوید:

  گاهی وبلاگ هایی مطالب قطعه ۲۶ را کار می کنند که اصلا در این حال و هوا نیستند. فقط کافی است تیتر بعضی مطالب را در گوگل سرچ کنید و …

  داداش حسین؛

  ممنون که مطالب ارزشی را آنقدر زیبا و دلی می نویسید که باعث جذب و استقبال خیلی ها می شود.

  دوستان محترم؛

  متن شهید رحیمی دوباره به روز می شود امشب.

 107. آزاد اندیش می‌گوید:

  یه کوچولو به روز هستیم.

 108. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  اهل کوفه نبودن یعنی اینکه بدانی تا وقتی حسین(علیه‌السلام) نیامده، ولی‌امر مسلم است.

 109. آزاد اندیش می‌گوید:

  ببخشید آقای سید احمد؛
  نمایشگاه تا کی هست؟ فردا هم هست؟

 110. باران می‌گوید:

  سلام دوست عزیز!
  عیدتون مبارک.
  وبلاگتون عالیه.
  خوشحال میشم به وبلاگ منم سر بزنین.
  موفق باشید…

 111. آزاد اندیش می‌گوید:

  دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورد
  در لحظه «می» نظم دو تا شانه به هم خورد
  دســـتور رســـــــید از ته مجلس به تسلسل
  پیمانه «می» تا ســـــــر میخانه به هم خورد
  دستی به هوا رفت و به تایــیـد همان دست
  دست هـــــمـــــه قوم صمیمانه به هم خورد
  «لبـــیـــک علی » قطره باران به زمین ریخت
  «لبــــیـــک علی» نور و تن دانه به هم خورد
  یک روز گذشت و شب مستی به سر آمد
  یعنی سر سنگ و سر دیوانه به هم خورد
  پس باده پرید از سر مستان و پس از آن
  بادی نوزید و در یک خانه به هم خورد

 112. عماد می‌گوید:

  بسمه تعالی

  با سلام و تبریک عیدالله اکبر، عید ولایت خدمت همه دوستان
  به روزم…

 113. مجید دلبند می‌گوید:

  طرف کچل بود اسمش را گذاشته بودند زلفعلی! حکایت وطن امروز که اگر از سردبیرش بپرسند نظرتان را جع به مفهوم وطن چیست درخواست کیسه فریزر می کند بیارد بالا!!!! مرد حسابی حزب الهی وطن نمی شناسه.

 114. سیداحمد می‌گوید:

  آزاد اندیش؛

  اگر اشتباه نکنم، امروز روز اختتامیه بود!

 115. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  موقع شعار و دری وری، خوب وطن‌وطن می‌کنید ولی وقت دفاع از خاک همین وطن که می‌رسه یا چمدون به دست، گم‌گور می‌شید یا به دلیل خیس شدن شلوار راهی حموم.
  تو هم که این‌جور موقع‌ها بند دلت پاره می‌شه و اسمت می‌شه دلبند!
  راستی مجیدجون تو که با ادبیات بودی، چرا چنین شد؟!!

 116. سیداحمد می‌گوید:

  جناب مجید دلبند؛

  از جمله شهدای این وطن، یکی بابای مدیر مسئول روزنامه وطن امروز است و یکی هم بابای حسین قدیانی، نویسنده این روزنامه. البته روزنامه وطن امروز، شهید زنده ای هم دارد به نام محمدمهدی تقوی که به زودی داداش حسین درباره این موجود عجیب الخلقه متن مفصل/ طنزی خواهد نوشت…

 117. مجید دلبند می‌گوید:

  …………………………

 118. مجید دلبند می‌گوید:

  ………………………………

 119. به جای امیر می‌گوید:

  نصف دیگر! (گفت و شنود)

  گفت: چند سایت ضدانقلابی، مدیرمسئول کیهان را به باد ناسزا گرفته که چرا در مناظره تلویزیونی خود ملاقات خاتمی با سوروس یا ملاقات ریچارد رورتی و جان کین با اصلاح طلبان را نشانه وابستگی جنبش سبز(!) دانسته است؟
  گفتم: یعنی جرج سوروس، سرمایه دار صهیونیست در ملاقات خود به آقای خاتمی درس استقامت در برابر اسرائیل و آمریکا را داده است؟! یا رورتی و جان کین و تیموتی اش و… آمده بودند که قرائت نماز اصلاح طلبان را درست کنند؟!
  گفت: به آقای اصغرزاده هم اعتراض کرده اند که چرا فلان و فلان و فلان سوال را مطرح نکردی و چرا به فلان و فلان سوال شریعتمداری، فلان جواب را ندادی؟!
  گفتم: به آدم فضولی گفتند اگر نصف دنیا را به تو بدهیم، قول می دهی که دیگر فضولی نکنی؟ و یارو گفت؛ باشه! قول میدم! اما نصف دیگرش را می خواهید به چه کسی بدهید؟!

 120. مجید دلبند می‌گوید:

  …………………………………..

 121. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۳۵۱* حضرت امام صادق علیه السلام:

  شگفتا از آنچه علی بن ابی طالب علیه السلام، با آن مواجه شد! او با ده هزار شاهد و گواه (در روز غدیر) نتوانست حق خود را بگیرد، در حالی که شخص با دو شاهد حق خود را می گیرد…

  (بحار الانوار، ۳۷، ۱۴۰)

 122. جماران می‌گوید:

  در مکتب امام

  اختلافات موجود سیاسی است نه عقیدتی
  اختلاف اگر زیربنایی و اصولی شد، موجب سستی نظام می شود و این مسئله روشن است که بین افراد و جناح های موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفا سیاسی است ولو اینکه شکل عقیدتی به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آنان را تایید می نمایم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده خود موجب رستگاری است. اکثریت قاطع هر دو جریان می خواهند کشورشان مستقل باشد، هر دو می خواهند سیطره و شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند. هر دو می خواهند کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان متدین و کسبه صادق بازار و خیابان، زندگی پاک و سالمی داشته باشند. هر دو می خواهند دزدی و ارتشا در دستگاه های دولتی و خصوصی نباشد، هر دو می خواهند ایران اسلامی از نظر اقتصادی به صورتی رشد نماید که بازارهای جهان را از آن خود کند، هر دو می خواهند اوضاع فرهنگی و علمی ایران به گونه ای باشد که دانشجویان و محققان از تمام جهان به سوی مراکز تربیتی و علمی و هنری ایران هجوم آورند، هر دو می خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان گردد. پس اختلاف بر سر چیست؟ اختلاف بر سر این است که هر دو عقیده شان است که راه خود باعث رسیدن به این همه است. ولی هر دو باید کاملا متوجه باشند که موضع گیری ها باید به گونه ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام برای همیشه تاریخ، حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه داری غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بین الملل و در راس آن شوروی متجاوز باشند. منشور برادری- ۱۰/۸/۱۳۶۷

 123. نصراصفهانی می‌گوید:

  دل من گم شده در حال وهوایِ عرفــه
  چِه قَدَر خوب و قشنگ است، نوای عرفه

  گرچه لایق نشدم وادی عشق و عرفات
  دلخوشم یابن الحسن من به دعای عرفه

  (بهلول حبیبی زنجانی)

 124. دلخون می‌گوید:

  آقای قدیانی؛
  لطفا مطلب جدید بذارید…

 125. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  ای فدایی حسین!

  عباس(ع) در دل و جان زائران موقعیتی ویژه دارد. او را به‏عنوان باب الوائجی که در حرمش حاجت می‏دهد، می‏شناسند. مهابت نام عباس(ع) در دل دوست و دشمن نهفته است، حتی دوستانش از قسم دروغ به نام او می‏ترسند و بدخواهان هم از بی احترامی به مزار و زائران و حرم اباالفضل هراس دارند و از قهر و غضب عباس حساب می‏برند.

 126. سلام می‌گوید:

  *دکتر احمدی نژاد با برگزارکنندگان جشن تولد خود به شدت برخورد کرده و گفته است: “حتی اگر یک ریال هم از بیت المال صرف این مراسم شده باید برگردانده شود. جلوی این بی عقلی ها باید گرفته شود. این گونه کارها نباید در نظام اسلامی باب شود.”
  مشرق

 127. مجید دلبند می‌گوید:

  دکتر احمدی نژاد پاسخ هایی به خبرنگار خارجی داد که واقعا در نوع خود شاهکار بود.
  آیا اطلاعات و ادبیات او به مدرک دکترای او مناسبت دارد؟ تصور کنید خاتمی جای او بود. تاسف می خور م که رئیس جمهور ایران خود دارای آرای مشکوکی است. در مورد انتخابات از لزوم انتخابات آزاد برای همه می گوید!!!!! حتی فرزند من خنده اش گرفت.
  او بارها به جای پاسخ، سوال مطرح کرد.
  مهمترین و بارز ترین نکته پاسخ هایش پنهان کردن تروریستها در بین مردم افغانستان است. چرا ما باید این چنین عقیده ای را ترویج کنیم. برای حفاظت و دفاع از طالبان که در بین مردم افغانستان پنهان شده اند دائما می گوییم به مردم افغانستان حمله شده!!!!
  به نظر من خبرنگار کاملا منصفانه می گفت.

 128. نهضت سرخ می‌گوید:

  “حساب افراد سلیم النفس حتی با تک و توک اشتباهات بزرگ، از حساب ابلیس و ابلیسک ها جداست. ”

  با نهایت احترام باید بگم من این حرف رو قبول ندارم.
  خیلی که نه اما برخی از همین افراد سلیم النفس هم با یک بی بصیرتی سوت میشن جهنم.
  کافیه آدم سر بزنگاه بی بصیرتی از خودش نشون بده. حالا بیا و درستش کن.
  چه برسه به اشتباهات بزرگ. آدم ممکنه با یک اشتباه ابلیس بشه. مظهر شیطان بشه.
  احمدی نژاد خدمات بسیار بزرگی داشته که در تاریخ ایران هم شاید زبانزد بشه اما باید قبول کرد که غلطهایی هم داشته که زبانزد خواهد شد در تاریخ.
  ببینید کی گفتم این حرفو.
  یا علی

 129. نهضت سرخ می‌گوید:

  خدا انشاءالله ظهور حضرت حجت را برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

 130. سیداحمد می‌گوید:

  نهضت سرخ؛

  خیلی که نه، اما بعضی از افراد کاملا بی بصیرت، از آنجا که سلیم النفس اند، عاقبت می شوند “حر” و سوت می شوند بهشت! لطفا ایراد الکی نگیرید از جملات متن ها. افراد سلیم النفس اشتباه می کنند، اما به خاطر همین نفس سالم، زود جبران می کنند اشتباهات خود را. هر چند که عمدتا بصیرت و نفس سلیم با هم اند. گاهی یک جمله را می گیرید و بی ارتباط با کلیت متن، نقد نادرست می کنید… و اما آن ۲ خط آخر کامنت تان؛ هیچ متوجه ربطش به نقدتان نشدم! منظور نویسنده از افراد سلیم النفس در نوشته آیا احمدی نژاد بود؟! واقعا جطوری نوشته ها را می خوانید و چطوری نقد می کنید؟! خلاصه کلا خنده دار بود! به خصوص “ببینید کی گفتم این حرفو”. لطفا حرف های خود “قطعه ۲۶” را به ما برنگردانید…

  راستی! لطفا وقتی ایمیل و آواتار دارید، همیشه با ایمیل کامنت بگذارید.

 131. به جای امیر می‌گوید:

  جارو (گفت و شنود)

  گفت: یک ضد انقلاب فراری در وبلاگ خودش نوشته؛ چرا باید نفوذی های رژیم را باعث درگیری ها و بدبختی های خودمان بدانیم!
  گفتم: خب! راست میگه!
  گفت: نوشته؛ بدبختی ما به این علت است که هرکدام از ما وقتی پایمان به خارج از کشور می رسد خودمان را رهبر اپوزیسیون و تافته جدا بافته از دیگران می دانیم و به خاطر هیچ و پوچ با هم درگیر می شویم.
  گفتم: خب! وقتی اسب های درشکه به سربالایی می رسند، اگر همدیگر را گاز نگیرند که از بی کاری حوصله شان سر می رود!
  گفت: نوشته است؛ هر کدام از ما یک بهانه ای پیش می کشیم و از کار جمعی شانه خالی می کنیم.
  گفتم: چه عرض کنم؟! مادری در روز تولد دخترش به او گفت برو اتاق رو جارو کن الان مهمونا از راه می رسند. دختر گفت؛ من تازه امروز به دنیا اومدم چه جوری جارو کنم؟! و مادرش گفت؛ خب! من هم تازه فارغ شده ام و نمی تونم پاشم!

 132. سیداحمد می‌گوید:

  ۲۰ روز مانده تا عاشورا
  لبیک یا حسینِ زهرا…

 133. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان محترم؛

  تا ساعاتی دیگر “قطعه ۲۶” با یک متن روز، عاشورایی و حماسی به روز می شود…

 134. حسین می‌گوید:

  …………..

 135. جماران می‌گوید:

  در مکتب امام

  جریان های موجود کشور
  از دشمنان بزرگ مشترک، غافل نشوند!
  هر دو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که ذره ای از سیاست «نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» عدول نشود که اگر ذره ای از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت اسلامی راست کنند. هر دو گروه باید توجه کنند که دشمنان بزرگ مشترک دارند که به هیچ یک از آن دو جریان رحم نمی کند. دو جریان با کمال دوستی مراقب آمریکای جهانخوار و شوروی خائن به امت اسلامی باشند. هر دو جریان باید مردم را هوشیار کنند که درست است که آمریکای حیله گر دشمن شماره یک آنها است ولی فرزندان عزیز آنان زیر بمب و موشک شوروی شهید گشته اند. هر دو جریان از حیله گریهای این دو دیو استعمارگر غافل نشوند و بدانند که آمریکا و شوروی به خون اسلام واستقلالشان تشنه اند.
  منشور برادری
  ۱۰/۸/۱۳۶۷

 136. آرام می‌گوید:

  با اعلام وصول دومین سوال از رییس جمهور،

  موضوع انشاء: می خواهید در آینده چه کاره شوید؟

  من اولا قبل از اعلام نمرات انشاء، موفقیت شما را در بیست دادن به بنده تبریک می گویم. دوما انشایم را با نام خدا شروع می کنم.
  من قبلا ها تصمیم گرفته بودم دکتر شوم، تا مریض ها را خوب بکنم.
  بعدها که شهردار تهران از خانه به سر کار ناهار می برد و شهر را می ساخت، نظرم عوض شد تا باز هم دکتر بشوم، منتها دکترِ مهندس، تا شهرها و راهها را درست بکنم.
  ولی تازگی ها با بررسی بسیار و اتفاقات یکی دو سال اخیر، فعلا تصمیم دارم باز هم دکتر بشوم ولی این بار قصد دارم دکترِ فیلسوف شوم.
  فلسفه دان که باشی قشنگ و راحت با کلمات و جملات بازی می کنی و صغری را با کبری سرگرم می کنی تا شلوغ بازی در نیاورد.
  دکترِ اینجوری شدن باعث می شود هم صدایت دلنشین گردد و هم سیمایت دیدنی. معاون و خود وزیر می شوی و فرهنگ را هم درست می کنی. دبیر خوبی هم که باشی به بچه های مدرسه به جای آب نبات درّ غلتان می دهی. و همه اینها خوب است.
  من اگر فیلسوف بشوم ، می توانم نامه های قشنگی بنویسم و دیروز خود را مخاطب صحبت هایی بدانم و از طرف خود و هم کلاسی هایم با رقص واژه های احساسی و فلسفی ، به آن صحبت ها با نامه فدایت شوم پاسخ بگویم ؛
  ولی امروز قسم حضرت عباس بخورم که آن سخنان مخاطبش کلاس ما نبوده و تشابه اسمی پیش آمده است .
  و از آنجاییکه فیلسوف ها – البته اگر گراییشان غربی نباشد – عمدتا فقه هم می خوانند ، پس من با فلسفه می توانم در امور وقف هم صاحب نظر باشم، و حُکم!!! را به رای هم کلاسی هایم بگذارم.
  من از بچگی عاشق نشستن در صدر میهمانی ها بودم و این علاقه به نشستن در بالای مجلس نیز با دکترِ فلسفه شدن، میّسر خواهد شد. صد البته اگر دوست باهنری داشته باشم به این مهم هم خواهم رسید.
  خلاصه من اگر فیلسوف و بزرگ زاده باشم، کوچک زاده ها نمی توانند به من تذکر بدهند. و یا امیر کوچولوها ثابت کنند من آزادگرا هستم.
  حرفِ آخرِ انشایم این که ، من اگر چه پسر شلوغی هستم – و این از اسم وبلاگم هم معلوم هست – منتها ساکت بودن را خیلی دوست دارم و با نازل شدن واژها از کرات دیگر ، مواضع من اصلا تغییر نمی کند . هر چند خیلی هم ساکت نیستم و یکبار در سال ۸۸ وسط دعوای خانوادگی دو زوج جوان که کم مانده بود کار به طلاق بکشد، محکم خواستار رسیدگی جدی به شکایات نامزدها و محترم شمردن آرای مردم شدم.
  راستی یادم رفته بود، من عکس گرفتن با مراجع را هم خیلی دوست دارم، پس حتما باید دکتر فلسفه شوم.
  و چون فلسفه قدرت تکذیب با تأخیر را هم بالا می برد؛ بنده تبریک گفتن با عجلۀ اولِ انشاء را قویّا تکذیب می کنم.

  با تشکر الف – ب

 137. حسین می‌گوید:

  …………..

 138. الاغ می‌گوید:

  در گوآنتانامو و ابوغریب، به بدن زندانی برق وصل می کنند، اما در زندان جمهوری اسلامی سرعت اینترنت خیلی بالا نیست………………………..
  ما در زندگی معمولی صدای خدایا من را بکش و راحت کن را از مردم می شنویم. خجالت بکشید. رو نیست؛ سنگ پای قزوین است. مردم همین دروغ ها را می بینند که اعتماد به شما ندارند.

 139. نهضت سرخ می‌گوید:

  سید احمد! جواب شما به کامنت من دربست قبول اما خواهشا یکی جواب این الاغ رو بده دیگه!
  هرچند خود الاغش با این اسمش یه جورایی جواب خودشو داده.

 140. سیداحمد می‌گوید:

  نهضت سرخ بزرگوار؛

  من و شما می توانیم دوستانه با هم گفتگو و بحث کنیم! اما صحبت کردن با یک الاغ(!) در شان ما نیست… بی خیال اخوی!

 141. نهضت سرخ می‌گوید:

  آره راست میگی حیف وقت ما که برای الاغ ها تلف شه!

 142. پسرشهید می‌گوید:

  یا حسیـــــــن

 143. الاغ می‌گوید:

  ……………………

 144. آنا می‌گوید:

  چقدر عالی!
  چه نگاه متفاوت و معقولی دارید.

 145. بهروش می‌گوید:

  سپاس…

 146. ناصر می‌گوید:

  به نظر من بصیرت ابلیس از این ابلیس صفتان بیتر است. چون ابلیس بر کار خود وارد است و در آن راه با تمام قوا حرکت می کند ولی ابلیس صفتان روز گار هنوز نمی دانند که بر روی کدام هدفشان باید ثابت قدم بمانند. بر نوشته های کتاب عالیجناب سرخ پوش، حاشیه بنویسند و یا انحراف نظام از انتخابات ۸۴ هاشمی را تکبیر گویند.

 147. محمد مهدی صافی می‌گوید:

  آقای قدیانی! به وبلاگ ما سربزنید.

 148. saman می‌گوید:

  دوستان یک انیمیشن زیبا درباره محاصره غزه. پیشنهاد میکنم حتما ببینید ، خیلی زیباست
  http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7289

 149. shamim می‌گوید:

  …………………………..

 150. بسیجی گمنام می‌گوید:

  با عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابااعبداالله الحسین(علیه السلام)
  دوستان! تبعیت و ولایت مداری فقط در حرف و شعار نیست؛ وقتی میگویی خانه ام بیت رهبری است باید به معنای واقعی کلمه مطیع امر مولا باشی… ببین از دو لب مبارک آقا چه می تراود… آن را عمل کن… آن بصیرت است همه را ول کن و فقط و فقط ولی را علمدار بدان و شاخص قرار ده در این صورت است که به بیراهه نخواهی رفت و دگر واقعا خانه ات بیت رهبری است.
  بصیرتی که حضرت آقا مد نظرشان است پیدا کنیم…
  منابع و حرفهایمان نباشد کیهان و وطن امروز و جوان و مشرق و فلان فلان.
  یا نباشد حضرات آیات فلان و فلان
  فقط و فقط امام خامنه ای (حفظه الله)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.