اصلاح طلبان در جهان صنعتگرند!

کیانند اصلاح طلبان؟ جماعتی حراف و وراج که سالیان درازی است دارند اصلاحات را تعریف می کنند و البته هنوز نکرده اند! یادم آمد آن نویسنده شهیر را که گفته بود: ترک سیگار راحت ترین کار دنیاست؛ من بارها انجامش داده ام! کیانند اصلاح طلبان؟ جماعتی خالی بند و اهل لاف که دست آخر دروغ گفتن را یاد نگرفته اند. دروغ گناه بزرگی است، اما هر گناهی برای خود رسم و رسومی دارد. اصلاح طلبان بد دروغ می گویند، لیکن خالی بندی را خوب بلدند! چیست فرق میان خالی بستن و دروغ گفتن؟! دروغ گو دشمن خداست، و خالی بند دشمن خودش! سطح آدم خالی بند پایین است. آفتابه دزد عرصه سیاست! خالی بند، خالی بند است؛ زیاد مهم نیست رای دهد یا تحریم کند. خالی بند زنده به وراجی است، و نه دوست، او را جدی می گیرد و نه دشمن. حدش همین است! ستونی در روزنامه ای! چند کلمه ای! وبلاگی و آپی! کیانند اصلاح طلبان؟ جماعتی که خوب و بدشان را بچلانی، آخر سر می رسی به محمد خاتمی که الحق عصاره همه دوم خردادی هاست. این عصاره را اما از مردم کوچه و بازار گرفته تا تندروترین اصول گرایان تا حتی دشمن قسم خورده «… خالی بند» خطابش می کنند. چندی است بر خود فرض کرده ام نام زیبای اولیای دین را دست مایه طنز قرار ندهم، حتی هنگام راوی بودن. جز این بود، به جای نقطه چین، اصلش را می نوشتم! خاتمی یک خالی بند است، اما مخالف این روزهایش در گروه اصلاح طلبان؛ عبدالله نوری از او هم خالی بندتر است. باور کن مهم ترین اصل اصلاحات، هیچ نیست الا خالی بستن! اصلاحات تعریف نیاز ندارد؛ یعنی خالی بندی! کیانند اصلاح طلبان؟ جماعتی که با خود دعوا دارند آیا با جنبش سبز مرز دارند یا نه؟! هر ۲ سوی دعوا اما بیش از هر چیز با صداقت مرز دارند. منازعه خاتمی و نوری، دعوای حق و باطل نیست. بزن بزن ۲ جیغ جیغوی خالی بند است. گلی به جمال اصول گرایان که لااقل اگر با هم دعوا می کنند، دستی بر قدرت دارند و حداقل بخشی از این بگومگو دعوا بر سر چگونه اداره کردن امور است. چیزی از جنس اختلاف سلیقه بدیهی که میان اهل قدرت اگر از حد نگذرد، طبیعی است. اصلاح طلبان که هنوز به قدرت نرسیده، اینگونه به هم شاخ می زنند، تو ببین وقت حکمرانی، چند تا کشته روی دست حکومت می خواهند بگذارند؟! کیانند اصلاح طلبان؟ جماعتی که امروز دله حکومت شده اند و دست بوس قدرت یا جماعتی که دیروز داعیه تقلب داشتند در انتخابات؟! نه جمهوری اسلامی عوض شده، نه خامنه ای، نه مردم، نه شورای نگهبان، نه سپاه و نه بسیج! اتفاقا مردی با عبای شکلاتی هم عوض نشده! او دیروز خالی می بست و امروز هم! کم و بیش مثل اغلب اصلاح طلبان! اصلاح طلبان اصولا نه در حد براندازی اند، و نه در حد آن یاوه که امروز می سرایند. باشند، ما هستیم؛ نباشند هم ما هستیم! اگر بنی صدر خیال می کرد با رفتنش جمهوری اسلامی هم می رود، خاتمی و نوری اما هر ۲ خیال می کنند ماندن نظام، بسته به آمدن ایشان است! آدم خالی بند، خیالاتش هم خالی است! خالی بند است دیگر! یادم آمد روزگار کودکی. گاهی این شعار را دست می گرفتیم که «خالی بندان در جهان صنعتگرند». بیا رفیق! اصلاحات را تعریف کن و به جای «خالی بندان» بنویس «اصلاح طلبان»! در «صنعت خالی بندی» چیست «تولید ملی»؟! خاتمی و نوری و رسانه های دوم خردادی. بیا فقط در یک قلم، بخشی از خالی های همین هفته شان را برایت بشمرم یکی یکی…

خالی بندی یک: می گویند و می نویسند؛ اگر الان اصلاح طلبان در راس دولت بودند، جمهوری اسلامی تعامل مناسب تری با بشار اسد بر قرار می کرد و خیلی راحت تر رئیس جمهور سوریه را به اصلاحات راضی می کرد.

جواب خالی بندی یک: خاتمی و نوری با هم تعامل کنند، تعامل با بشار شیر پیشکش! اگر شعار اصلاح طلبان «نه غزه نه لبنان» است، بگویند با که دنبال تعامل اند؛ اسد یا تروریست های سلفی؟! کسی که به حزب الله شیعه و حماس سنی «نه» می گوید، لابد تعاملش با «سوری علوی»، سر بریدن است! چگونه است در یک شماره روزنامه شان، در صفحه لایی، چنین خالی بزرگی می بندند، مع الاسف در صفحه رویی، برای سقوط اسد شمارش معکوس می گذارند؟! اصلاح طلبان، یک جوری سخن می گویند که گویی تا به حال دولتمرد همین نظام نبوده اند و از آسمان، تلپی نزول اجلال کرده اند! مگر جز این است که مردم، مزه «گفت و گوی تمدن ها» را با قرار دادن کشور عزیزمان ایران در لیست کشورهای «محور شرارت» چشیده اند؟!

خالی بندی دو: می گویند و می نویسند؛ اصلاح طلبان با الغنوشی رفیق گرمابه و گلستان اند و با مرسی، از همه متشکرتر! رو بهشان بدهی، مدعی می شوند؛ بیداری اسلامی ریشه در دوم خرداد دارد! اول، دوم خرداد رخ داد، بعد انقلاب اسلامی پیروز شد، اینک فصل بیداری اسلامی به رهبری جریان اصلاحات در داخل کشور ایران است!

جواب خالی بندی دو: خاتمی بیش از آنکه رفیق مرسی باشد، بدهکار مال و منال ملک عبدالله است. موسوی خوئینی ها به شهادت فتنه ۸۸ بیشتر از جنس علی عبدالله صالح است تا راشد الغنوشی. خاتمی اگر در آینه بی زنگار به خود بنگرد، بیش از آنکه اخوان المسلمین ببیند، نوچه های فرعون مصر را خواهد دید. ما در جمهوری اسلامی، سایه ولی فقیه بر سر داریم، و الا خاتمی و نوری، آنچه دارند استعداد مبارک و میمون شدن است! مبارک، میمونی بود که در مصر حاکم بود، اما مگر ما مرده ایم که خالی بندان داخلی، چیزی بیشتر از یک محکوم الی الابد باشند؟! ما اخوان و مرسی و الغنوشی را علیه السلام نمی دانیم، اما خالی بند هم نمی خوانیم شان! عده ای با اصل بیداری اسلامی، حتی با عنوانش از اساس مخالف اند، اما در عین حال، خود را بیشتر از انقلاب اسلامی به مردان التحریر نزدیک می دانند! از جمله اصل کاری ترین اصلاح طلبان هنوز هم عطاء الله مهاجرانی است. هنوز هم شیرین عبادی است. هنوز هم «م. ه» است. اصلاح طلبان خود قضاوت کنند که به دشداشه آل خلیفه شبیه ترند یا اشعار آیات؟! شرطه های سعودی یا شیخ نمر؟! اصلاح طلبان برای آنچه ما به حق «بیداری اسلامی» می خوانیم، یک شعار خشک و خالی نداده اند که حالا از مرسی و الغنوشی، حتی شهدای شرق حجاز طلب ارث می کنند! خاتمی نه فقط برای «انقلاب اسلامی» که حتی برای «بیداری اسلامی» هم یک سیلی نخورده، اما در عوض، آنقدر خالی بند هستند دوم خردادی ها که مدعی شوند؛ خاتمی خیلی با امام عکس سیاه سفید دارد و از آن بیشتر، با مرسی و الغنوشی عکس رنگی! خاتمی «داماد لبنان» نیست؛ نیک اگر بنگری، «ساقدوش ترور» است. خاتمی نه فقط مرسی مصر نیست، بلکه حتی مهندس بازرگان ایرانی هم نیست! که بازرگان لااقل در نفاق خویش، صادق بود، اما خاتمی در نفاق خود هم خالی بند است و همچنان دلسوز نظام!

خالی بندی سه: می گویند و می نویسند؛ جرقه انرژی هسته ای در دولت اصلاحات زده شد.

جواب خالی بندی سه: از بچه باید حرف راست را شنید و عمل درست را دید. اگر این چنین است، پس چرا نه «آرمیتا» شما را آدم حساب می کند، نه «علیرضا»؟! می دانید جرقه انرژی هسته ای را در این مرز و بوم که زد؟! آن عزیز که بچه شهید هسته ای، جز اوی نازنین، به احدی بادام زمینی هایش را نمی دهد. خاتمی و دولت اصلاحات، و صدالبته شیخ دیپلمات غلط کرده اند با این خالی بزرگ شان. غلط کرده اند، یک چیز هم روش! با دولت اصلاحات بود، ما باید در راستای سیاست «تنش زدایی»، قید انرژی هسته ای را می زدیم. مگر در عصر اصلاحات، مجلس اصلاحات، مجلس منفور ششم، به عمود خیمه نظام توصیه جام زهر نکرد؟! مگر بست ننشستند و نگفتند که انرژی هسته ای به درد سرش نمی ارزد؟! مگر شیرزاد و نبوی و شکوری راد و… اصلاح طلب نیستند؟! جرقه انرژی هسته ای، در خون شهدای هسته ای زده شده است. در سکوت علیرضا و شیرین زبانی های آرمیتا.

خالی بندی چهار: می گویند و می نویسند؛ در راستای حقوق بشر، هم باید اسد را مجازات کرد، هم باید نسل کشی میانمار را.

جواب خالی بندی چهار: واقعا این جماعت می خواهند با اسد، حتی بهتر از اصول گرایان تعامل کنند یا مجازاتش کنند؟! آیا چون اسد بر سر عهد خود با «مقاومت» مردانه ایستاده، به همان اتهام، متهم است که نسل کشان میانماری؟! با این حساب، آنچه مشکل دارد، ریختن خون است؛ خواه خون تروریست های نظام سلطه باشد و خواه خون عده ای مسلمان بی پناه. گویی مسئله خون است، نه حسین و یزید! نه حق و باطل! نه نظام حق و نظام سلطه!

خالی بندی پنج: می گویند و می نویسند؛ خانم آنگ سان سو چی جنایات میانمار را محکوم کرد.

جواب خالی بندی پنج: تیتر را می بینی و می روی ببینی چه شده که عاقبت صدای این بابا هم درآمده، اما هر چه می خوانی، چیزی از یک محکومیت درست درمان پیدا نمی کنی! حتم می کنی اصلاح طلبان آرزوی خود را به عنوان خبر کار کرده اند! و بعد شک می کنی که اگر سو چی واقعا نسل کشی مسلمانان میانماری را به این شدت و غلظت محکوم می کرد، آیا تیتر نمی زدند؛ خانم سو چی شهادتین گفت و به اسلام تشرف یافت؟!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

 کسانی که در جهان، صنعتگرند، می گویند و می نویسند؛ اصلاح طلبان روزنامه ندارند. آزادی ندارند. دوست دارند در انتخابات شرکت کنند، اما نظام، شرایط شان را فراهم نمی کند و قربان صدقه شان نمی رود. منت شان را نمی کشد! احمدی نژاد آنقدر بد کار کرده که رئیس جمهور بعدی، نیامده پیر می شود! قالیباف با خودشان است و آدم نظام! پس آدم مناسبی نیست که اصلاح طلبان به او رای دهند! نظام در ماجرای سوریه، چوب حراج به آبروی بین المللی خودش زد! امام هم خیلی در گیر و بند حجاب نبود! امام به حافظ اسد فقط یک پیام خصوصی داد و آنهم این بود که اینقدر آدم نکش! هاشمی اصلاح طلب است! هاشمی اصلاح طلب نیست و به فکر خودش است! ما باید اصلاحات را تعریف کنیم! حضور اصلاح طلبان در انتخابات شامل هزار رقم حضور می شود! با دختر دیک چنی در دبی می توان طرح خیانت ریخت، اما به قالیباف اصلا و ابدا نباید رای داد! کسانی که در جهان، صنعتگرند، خالی بندان نیستند؛ اصلاح طلبان اند! یادش به خیر! ایام دوم خرداد از تلویزیون داشتیم دیدار هیات دولت و «آقا» را نگاه می کردیم که البته جناب مهاجرانی مثل سال قبلش حضور نداشت! مادربزرگم گفت: کسی که با ولی فقیه دربیفتد، کوچک یا بزرگ ندارد؛ خدا آبرویش را در همین دنیا می برد. بد هم می برد! چند بار گفت این را مادربزرگ… «بد هم می برد»! فی المجلس، حتی خاتمی خالی بند هم مهاجرانی بی حیا را اصلاح طلب نمی داند و مایه آبروریزی می خواند! عبدالله نوری البته معتقد است؛ خاتمی آبروی اصلاح طلبان را برده! موسوی خوئینی ها اما می گوید؛ کار، کار خود نوری است! اینک سعید حجاریان مشغول نوشتن «مانیفست اصلاحات» است! در عوض، نجفی و دار و دسته اش، به مانیفستی دیگر مشغول اند! دهان خالی بند بی آبرو را حتی «آب زمزم» هم پاک نمی کند. آقای خاتمی! من اصلاحات را برایت تعریف می کنم. اصلاحات یعنی خودت! یعنی مانیفست خالی بندی! یعنی همان که «عزیز» گفت؛ «بد هم می برد»! نه شورای نگهبان، نه عبدالله نوری، نه مرسی و نه مبارک، نه دوست و نه دشمن، هیچ کس صلاحیت شما را تایید نمی کند. خیال تان تخت! نظارت عبدالله نوری، استصوابی تر از شورای نگهبان است! اللهم اشغل الخالی بند بالخالی بند! آقای خاتمی! نه شیخ می دهدت پند، نه پیر مغان، می… از بس خالی بستی!

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. سیداحمد می‌گوید:

  به به از این تیتر؛
  خیلی زیرکی داداش… خیلی!

 3. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  چشم!

 4. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  سال‌هاست با قوره‌ها کلنجار می‌روم؛ حلوا نمی‌شوند!!

  خداقوت داداش حسین

 5. amin می‌گوید:

  ………………..

 6. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  آب زمزم می‌خورند بازم خرند!
  وای به حال شیر خر!!

 7. بانو می‌گوید:

  منتظر می مانیم………

 8. سیداحمد می‌گوید:

  مرتضی اهوازی؛

  قشنگ گفتی!
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  متعجبم از ذهن خلاق داداش حسین؛
  چه چیزهایی به ذهنتان می رسد!

 9. سیداحمد می‌گوید:

  کیانند اصلاح طلبان؟

  آفتابه دزد عرصه سیاست!

 10. سیداحمد می‌گوید:

  “منازعه خاتمی و نوری، دعوای حق و باطل نیست. بزن بزن ۲ جیغ جیغوی خالی بند است.”

  دقیقا!

 11. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  محمد خاتمی

  “این عصاره را اما از مردم کوچه و بازار گرفته تا تندروترین اصول گرایان تا حتی دشمن قسم خورده «… خالی بند» خطابش می کنند.”

  به به.

 12. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  “کیانند اصلاح طلبان؟”

  جماعتی حراف و وراج
  جماعتی خالی بند و اهل لاف
  بیش از هر چیز با صداقت مرز دارند.

  خالی بند زنده به وراجی است، و نه دوست، او را جدی می گیرد و نه دشمن.
  باور کن مهم ترین اصل اصلاحات، هیچ نیست الا خالی بستن!
  *اصلاحات تعریف نیاز ندارد؛ یعنی خالی بندی!*

 13. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  اصلاح طلبان=خالی بندان

 14. سیداحمد می‌گوید:

  ممنون داداش؛

  جوابی بسیار روان و قابل فهم و هوشمندانه، به دو روئی این جماعتی که به سنگ پا می گویند زکی!
  خیلی شیک اصلاح طلبان را وصف کردید!

 15. حنظله می‌گوید:

  واقعا کیانند اصلاح طلبان!!؟

 16. به جای امیر می‌گوید:

  دو شیفته! (گفت و شنود)

  گفت: یکی از کاربران سایت ضد انقلابی بالاترین خطاب به دوستان اپوزیسیون خود نوشته است؛ باید باور کنیم که رژیم برای مخالفت ما تره هم خرد نمی کند.
  گفتم: خوب فهمیده، اما یک کمی دیر متوجه شده.
  گفت: نوشته است؛ در حالی که رژیم یک تنه با آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا و سران کشورهای عربی منطقه درگیر است، دیگر دلیلی ندارد که ما را هم به حساب بیاورد. مگر از دست ما چه کاری برمی آید؟!
  گفتم: یارو رفته بود خواستگاری، ازش پرسیدند چه کاره ای؟ گفت؛ صبح ها بیکارم، پرسیدند خب! بعدازظهرها چیکار می کنی؟ گفت؛ دنبال کار می گردم!

 17. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  جماعتی زبان دراز که جزء پرروترین اقشار بشریت اند. انگار نه انگار که سال ۸۸ می خواستند چه غلطی کنند! در عجبم از بی چشم و رویی اینها!!

 18. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  سپاس آقای قدیانی.
  لذت بردم از خواندن این پست.

  “کیانند اصلاح طلبان؟”
  ماهیت این جماعت را عالی شرح دادید.

 19. جماران می‌گوید:

  در مکتب امام

  ولایت فقیه مستبد نمی شود
  فقیه مستبد نمی شود.
  فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است. عدالتی که غیر از عدالت اجتماعی (مصطلح است). عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد. یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد. یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند، خلاف(هم) نمی کند.
  صحیفه نور – ج۱۱- ص ۱۳۳

 20. سیداحمد می‌گوید:

  “مگر ما مرده ایم که خالی بندان داخلی، چیزی بیشتر از یک محکوم الی الابد باشند؟!”

  “خاتمی نه فقط برای «انقلاب اسلامی» که حتی برای «بیداری اسلامی» هم یک سیلی نخورده”

  “خاتمی «داماد لبنان» نیست؛ نیک اگر بنگری، «ساقدوش ترور» است. خاتمی نه فقط مرسی مصر نیست، بلکه حتی مهندس بازرگان ایرانی هم نیست! که بازرگان لااقل در نفاق خویش، صادق بود، اما خاتمی در نفاق خود هم خالی بند است و همچنان دلسوز نظام!”

  عالیه داداش… عالی.
  کیف کردم!

 21. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۱۲* خداوند متعال:
  ای داود! من پنج چیز را در پنج چیز قرار داده ام، ولی مردم می خواهند آنها را از راه دیگر بدست آورند و قطعا به آن نمی‌رسند.

  ۱- علم را در گرسنگی و تلاش قرار دادم، ولی عده ای آن را با سیری و راحتی می خواهند، ولی نمی‌توانند بیابند.
  ۲- عزت و شرف را در طاعت خود قرار دادم، ولی آنها می خواهند به وسیله خدمت به پادشاه، عزت و شرف را بدست آورند که موفق نمی‌شوند.
  ۳- بی‌نیازی را در قناعت قرار دادم، ولی آنها می خواهند بی نیازی را در ثروت جست و‌ جو کنند که بدست نخواهند آورد.
  ۴- رضایت و خشنودی خود را در غضب کردن مردم بر نفس شان قرار دادم و حال این که آنان خشنودی را در رضای هوای نفس طلب می نمایند، ولی آن را نمی ‌یابند.
  ۵- و من راحتی را برای مردم در بهشت قرار دادم، آن‌ها می خواهند در همین دنیا راحت باشند که مسلما نخواهند شد.

  (کلیات حدیث قدسی، ص۱۷۹)
  _______
  حضرت امام رضا علیه السلام:
  مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن، فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

  (وسائل الشیعه، ج۴، ص۴)

 22. سیداحمد می‌گوید:

  “جرقه انرژی هسته ای در دولت اصلاحات زده شد.”

  غلط کرده اید، یه چیز هم روش!

 23. فدایی همت می‌گوید:

  سلام. طاعات شما قبول .
  با تقدیر و تشکر از شما اجازه میخوام یه انتقادی داشته باشم.
  همیشه از خواندن مطالب سایت شما بهره مند می شیم و اطلاعات و تحلیلهای خوبتان را میخوانیم ولی ای کاش مطالب را کوتاه تر بنویسید. بعضا در یک متن بعضی از جملات تکرار می شود و مفهوم یکسانی دارد.
  با دیدن فجایع رخ داده در میانمار بیشتر از قبل حس می کنیم مدیون شهدا هستیم.
  التماس دعا

 24. صبا می‌گوید:

  تو بند یک خیلی هم خالی نبستندا! گفتن مناسب تر، نگفتند که مساعد تر!
  احتمالا اگر در راس دولت بودند؛ پشت بشار اسد را خالی می کردند و شیطنت های دیگر، و اسد بی کس مجبور می شد به اصلاحات صهیونیستی غربی ها بیشتر فکر کنه.

 25. سیداحمد می‌گوید:

  فدایی همت؛

  کار آقای قدیانی، مینی مال نویسی نیست ها!
  اتفاقا بنده که اخیرا از ایشان مطلب طولانی ندیدم!

 26. دلخون می‌گوید:

  آقاى قدیانى؛
  واقعا این مطلب شما تو روزنامه چاپ میشه؟!
  اگه چاپ میشه که درود بر آزادى بیان:-o خوشم میاد یکى هست که هر از چندگاهى پوزه اینارو به خاک میماله:-)

 27. سیداحمد می‌گوید:

  خودشان هم از شأن و حدِ همپالکی هایشان خبر دارند.
  راهی جز این دست و پا زدن ها و خالی بندی ها ندارند!

  “از جمله اصل کاری ترین اصلاح طلبان هنوز هم عطاء الله مهاجرانی است. هنوز هم شیرین عبادی است. هنوز هم «م. ه» است. اصلاح طلبان خود قضاوت کنند که به دشداشه آل خلیفه شبیه ترند یا اشعار آیات؟!”

 28. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۸ روز مانده تا پایان ماه عاشقی…

 29. نیاز می‌گوید:

  خاتمی مشکل زیاد دارد خیلی بیشتر از این چیز ها که شما گفتی…
  اما تو عالم سیاست که بروی اصولگرا ها هم خیلی هایشان دست کم از اصلاح طلبان ندارند در خالی بستن…و دعوا بر سر قدرت داشته و نداشته…

  و دلخون محترم گفته شما:
  (آقاى قدیانى؛
  واقعا این مطلب شما تو روزنامه چاپ میشه؟!
  اگه چاپ میشه که درود بر آزادى بیان:-o خوشم میاد یکى هست که هر از چندگاهى پوزه اینارو به خاک میماله:-))

  نشانه آزادی بیان این نیست کسی که موافق و طرفدار نظام هست دشمنش رو تار و مار کنه و تو روزنامه ثبت بشه… اگر مخالفی حرفی رو زد که البته موافق اصول روزنامه نویسی بود و بی احترامی و توهین به دیگران نداشت و در روزنامه چاپ شد این نشانه آزادی بیانه…

 30. سیداحمد می‌گوید:

  نیاز؛

  نشریات اصلاح طلب را می خوانی؟ واقعا می خوانی؟!
  بعضی روزها چیزهایی در نشریاتشان می بینم، که متعجب می شوم که چه طور ارشاد توقیفشان نمی کند!

 31. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ و العَفافِ و اسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ و الکَفافِ و احْمِلنی فیهِ على العَدْلِ و الإنْصافِ و امِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الخائِفین.

  خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنى و بپوشانم در آن جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و آسوده ام دار در آن از هر چیز که می ترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناکان.

 32. دلخون می‌گوید:

  نیاز؛

  الان شما فکر میکنید مخالفاى ما خیلى ادب و احترام رو رعایت میکنن؟!
  درضمن من بى احترامى یا توهینى تو مطالب آقاى قدیانى نمیبینم؛
  ایشون هرچى نوشتن عین واقعیت است…

 33. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  آقای خاتمی!
  نه شیخ می دهدت پند…
  نه پیر مغان می… از بس خالی بستی!
  .
  .
  .
  خاتمی یان(!) در جهان، صنعتگرند
  مِی خورند یا آب زمزم، باز خرند!
  دوش گفتا شیخی “اهوازی” چنین:
  وای به حالشان که شیر خر خورند!!
  .
  .
  .
  اللهم اشغل الخالی بند… بالخالی بند!
  صلاحیت شما را تایید نمی…
  خیال تان تخت!

 34. هوشنگ می‌گوید:

  وقتی این متن را خواندم با خودم گفتم شاید بهترین نظر در باره این متن این باشد:
  صلوات

 35. ف. طباطبائی می‌گوید:

  خوندنی بود.
  سبک جالبی هم داشت.
  خدا قوت…

 36. قاصدک منتظر می‌گوید:

  اصلاح طلبان یا همان آفتابه دزدان عرصه سیاست به گروهی خودشیفته اطلاق می شود که در چهارچوب خالی بندی فعالیت می کنند؛ بی حد ومرز!!!… و هدفی جز به هم ریختن اوضاع جامعه، به وجود آوردن تباهی ها و اغتشاشات، تغییر در اصل نظام (زهی خیال باطل) و کلا فتنه گری ندارند! برای توضیح بیشتر به پاورقی رجوع شود.
  .
  .
  .
  پاورقی: محمد خاتمی…

 37. دختر سادات می‌گوید:

  خداقوت؛
  عالی بود مثل همیشه.
  خیلی از حرفهای مارو که در گلو بغض بود رو به زیبایی بیان کردید.
  “اصلاح طلب= آفتابه دزد عرصه سیاست”
  دقیقا همینه!

 38. پیرمرد می‌گوید:

  یک تست سه گزینه:

  آیا غربی ها و در راس آنها آمریکا اینقدر خرند که گول این خالی‌ بندان را خوردند و کلی‌ برای فتنه خرج کردند؟؟

  ۱-آری واقعاً خرند، وگرنه بعد از سی و اندی سال بایستی میفهمیدند “هر که با ال علی‌ در افتاد ور افتاد”.

  ۲- خوب، برای اینکه “اصلاح طلبان در جهان صنعتگرند”.

  ۳- هر دو.

 39. خطبه های 26تیر1388 می‌گوید:

  …………………..
  خاتمی خالی می بندد عین نوری، نوری هم عین خاتمی.
  عین … دروغ میگن.

 40. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  . . . کیانند اصلاح طلبان؟؟
  .
  .
  .
  گویند چو او را زاد مادر؛
  «صنعتگر» و «اصلاح طلب» آموخت!
  شب ها برِ گاهواره یِ او؛
  «عرعر» می شنید و «جفتک» آموخت!
  دستش بگرفت و تا به تا برد؛
  «آفتابه بلند کردن» آموخت!
  یک حرف و دو حرف بر زبانش؛
  تا شیوه یِ «خالی بستن» آموخت!
  لبخند نهاد بر لبانش؛
  تا «سیدِ خندان» شدن آموخت!
  پس “هسته ای” را ز هستیِ اوست؛
  تا هستیم و هست، خالی بست دوست!!

 41. قاصدک منتظر می‌گوید:

  امروز ایمیلی دریافت کردم با این مضمون:
  اوایل دهه شصت نوجوانی بیش نبودم،
  اما خوب به خاطر دارم آن روزهایی را که تنها شامپوی موجود شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود. تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می کردیم و اگر شانس یارمان بود و از همان شامپوها یک عدد صورتی رنگش که رایحه سیب داشت گیرمان می آمد حسابی کیف می کردیم.
  سس مایونز کالایی لوکس به حساب می آمد و پفک نمکی و ویفر شکلاتی یام یام تنها دلخوشی کودکی بود.
  صف های طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای ۲۰ لیتر نفت!
  صف های کپسول گاز که با کامیون در محله ها توزیع می شد!
  خالی کردن گازوئیل با ترس و لرز در نیمه های شب!
  جیره بندی روغن، برنج و پودر لباسشویی …
  نبود پتو در بازار، تازه عروسان را برای تهیه جهیزیه به دردسر می انداخت و پوشیدن کفش آدیداس یک رویا بود!
  همه اینها بود، بمب هم بود، موشک بود
  و شهید…
  اما کسی از قحطی و گرانی صحبت نمی کرد!
  یادم هست با تمام سختی ها وقتی وانت برای جمع آوری کمک های مردمی وارد کوچه می شد بسته های مواد غذایی، لباس و پتو از تمام خانه ها سرازیر بود
  همسایه ها از حال هم با خبر بودند، لبخند بود، مهربانی بود، خب درد هم بود…
  و اما امروز
  امروز فروشگاه های مملو از اجناس لوکس خارجی در هر محله و گوشه کناری به چشم می خورند و هرچه بخواهید و نخواهید در آنها هست.
  از انواع شکلات و تنقلات گرفته تا صابون و شامپوی خارجی، لباس و لوازم آرایش تا
  موبایل و تبلت و …
  داروهای لاغری تا صندلی های ماساژور، نوشابه انرژی زا و البته بستنی با روکش طلا!
  و حال ، این تن های فربه، تکیه زده بر صندلی های نرم اتومبیل های گرانقیمت از شنیدن کلمه قحطی به لرزه افتاده به سوی بازارها هجوم می برند.
  مبادا تی شرت بنتون گیرمان نیاید!
  مبادا زیتون مدیترانه ای نایاب شود!
  متاسفانه اشتهایمان برای مصرف، تجمل، فخر فروشی و له کردن دیگران سیری ناپذیر شده است…!!!
  و بعضی چیزها را هم بهتره نگیم…!!!
  قحطی امروز که در این روزگاران آن را به وضوح لمس می کنیم:
  قحطى ایمان است
  قحطی اخلاق است
  قحطی عشق و محبت است
  قحطی انسانیت است

 42. احمدرضا212 می‌گوید:

  بذار تا عشق و نشون بدم ..
  تا وسط روضه آقا جون بدم ..
  بیا بالا سر قبر من تا با یا حسین لب تکون بدم …

  سلامتی منتقم الزهرا سلام الله علیه صلوات …
  دلتنگ محرم یا زینب سلام الله علیه …

  انشا الله زنده باشیم و محرمی دیگر کربلا باشیم ..
  کربلا قبله عالمین ..
  یا قاسم بن حسن (ع)…
  [گل]

 43. بازتاب: تازه های خبرگزاری های ایران و جهان » اصلاح طلبان در جهان صنعتگرند!

 44. پاییز می‌گوید:

  اللهم اشغل الخالی بند بالخالی بند!… نمیدونم چرا یاد “الموس الموس خلصنا من الکیبورد یا رب” افتادم!
  .
  کلا قشنگ بود، ممنون.

 45. سیداحمد می‌گوید:

  رونمایی از طرح جلد بسیار زیبای کتاب جدید “حسین قدیانی” با عنوان “ماشاء الله حزب الله” تا دقایقی دیگر در وبلاگ قطعه ۲۶

  واقعا درد نکند دست هنرمند کوشا میثم محمدحسنی عزیز

 46. سایه/روشن می‌گوید:

  گاهی حتا بالاتر از خالی بندی؛ چیزی شبیه توهم!

 47. سید علی حسینی می‌گوید:

  سلام حاج حسین. می گم مدتهاست که هی ما داریم اینها را می کوبیم اینها هم کار خودشان را می کنند از همان اول کارشان هم مردم دید بد داشتند نسبت بهشان نه اینکه بگیم تازه تازه خار می شن بسیجیا کسایی که خوب فکر می کنن مدتهاست فقط حرف می زنن اگه راست می گن له شون کنن و جاشون رو بگیرن اگه آخر عاقبت مثل احمدی نژاد جلو ولایت وای نستن…

  حاج حسین بیا در مورد آپ جدیدم نظر بده…

 48. طلبه می‌گوید:

  سلام؛ راستش بعد از عرض سلام و اضافات بعدی خواستم احتراماً ازتون اجازه بگیرم که یکسری از مطالبتونو با ذکر منبع(قطعه۲۶) توی وبلاگم بذارم.
  تشکر از اینکه اجازه دادین.

 49. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۷ روز مانده تا پایان ماه عاشقی…

 50. به جای امیر می‌گوید:

  مچ (گفت و شنود)

  گفت: یک عضو گروهک فدایی به نمایندگی از چند گروه اپوزیسیون اعلام کرده است که اردشیر امیرارجمند و رجب مزروعی دو آدم حقه باز هستند که تعهدات خود را نادیده گرفته اند.
  گفتم: «خونه خرس و بادیه مس»؟! اینا اصلا نمی دونند «تعهد» چی هست؟! که بخواهند آن را نادیده بگیرند؟!
  گفت: این عضو گروهک فدایی نوشته که از ایران به وی گفته شده بود که می تواند روی کمک مالی نمایندگان کروبی و موسوی و خاتمی حساب کند.
  گفتم: خب! حالا چی شده؟
  گفت: نوشته وقتی برای دریافت کمک مالی به امیرارجمند مراجعه کردم و علامت رمز را به وی دادم، خودش را به آن راه زد و پرسید؛ برای فهمیدن معنی این کلمه تا اینجا آمده ای؟!
  گفتم: یارو به مادرش گفت؛ مامان جون! یک آستینی واسه ما بالا می زنی؟ مامان گفت؛ پسرم زن میخوای؟ و یارو که خیلی دمغ شده بود گفت؛ پس نه پس، میخوام آستیناتو بزنی بالا که با هم مچ بندازیم ببینیم کی زورش بیشتره!

 51. رزمنده دوران دفاع مقدس می‌گوید:

  با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما جوانان غیرتمند و شجاع جنگ نرم؛ خواستم خوابی را که همسرم دیشب دیده برایتان توصیف کنم:
  تعدادی از شهدا را می بینند که در میان باغ سرسبز با درختان بلند افتاده اند. یکی از آنها لباس غواصی به تن داشته و لبخند می زده -با نشانه هایی که همسرم گفتند چشمان نافذ و ابروهای کشیده- به سراغ اینترنت اومده و تک تک تصاویر فرماندهان را نشانش دادم تا تصویر سردار جاویدالاثر متوسلیان بر صفحه مانیتور نمایان گشت؛ فورا گفتند این شهید بود که چشمان نافذ و…
  جناب آقای قدیانی سلام ما را به خانواده بزرگوار این سردار خستگی ناپذیر برسانید و در صورت امکان تفسیر این خواب را برایمان تحلیل فرمایید. ثابت قدم و ثابت قلم بمانید و عاقبت بخیر باشید.
  التماس دعا

 52. برف و آفتاب می‌گوید:

  “چندی است بر خود فرض کرده ام نام زیبای اولیای دین را دست مایه طنز قرار ندهم”

  این یعنی دفاع عملی و اساسی از امام هادی (ع) و امام حسن (ع). درس گرفتیم.

 53. سرداران گمنام می‌گوید:

  سلام حسین جان
  این اصلاح طلبان یک مشت آدم بی خود یک موقعی تو کار خدا شک می کنم این ها بغی از آسیب رساندن به هیچ کاری آفریده نشدند…

 54. حسن می‌گوید:

  خالی بندان در جهان صنعتگرند
  ……… را می خورند بازم خرند

  خدا بگم چکارت کنه منو بردی به ده دوازده سالگی… گریه ام گرفت!

 55. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ و الأقْذارِ و صَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

  خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک و کثافت و شکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و هم نشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

 56. شهید گمنام می‌گوید:

  سلام فرزند شهید؛
  متنی که برای آرمیتا و علیرضا نوشتید عالی بود.
  التماس دعا
  یاعلی

 57. قاصدک می‌گوید:

  سلام آقا حسین؛
  واقعا عالی بود.
  وقتی میخوندم تمام بدنم داغ کرد!
  تا حالا ندیده بودم و جرأت نکرده بودم این طور عقیده و درد دل گفتنو.
  ممنون، خیلی خیلی ممنون.
  دلم یخ کرد!

 58. یوسف حسینی می‌گوید:

  سلام حسین جان
  حرفات قابل تاییده اما احساس نمیکنی از اولی که این وب رو تاسیس کردی تندروی می کنی!

 59. سبز نبوی می‌گوید:

  کلیپی درباره اصلاحات زیبا و شنیدنی و دیدنی. به وبلاگ بنده تشریف بیارید و دانلود کنید.
  شما هم دانلود کنید آقای قدیانی.

 60. آدم بد داستان می‌گوید:

  بدا به حال کسی که از بد دروغ گفتن دیگران انتقاد میکند … و به خوب دروغ گفتن ها می نازد!!!!!

 61. چشم انتظار می‌گوید:

  ممد تمدن، ممد خالی بند، ممد جیغ جیغو‏!‏ واقعا برازنده ی اونه. خاتمی ختم همه ی خالی بندی ها.
  متن فوق العاده ای بود داداش حسین. ممنون.

 62. نیاز می‌گوید:

  آقای سید احمد و دلخون محترم؛

  من نگفتم که آزادی بیان نیست. نگفتم مخالفان توهین نمی کنند بله توهین می کنند خیلی بد حرف می زنند ولی اولا این دلیل نمی شود ما هم توهین کنیم. آزادی بیان هم هست ولی دلیل آزادی بیان نوشته های آقای قدیانی نیست دقیقا همان نشریات اصلاح طلبی است…
  چون دلخون دلیل آزادی بیان را نوشته آقای قدیانی دانستند، این را گفتم.
  نوشته آقای قدیانی هم توهین آمیز نیست ولی بعضی جاها به توهین نزدیک می شود.

 63. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  چیست شیرین ترین نعمت این شهرالله؟

  یک اذان سحر صحن اباعبداالله…..

 64. سیداحمد می‌گوید:

  به یاد سیدسجاد؛

  ممنونم!
  اللهم الرزقنا…

 65. ................. می‌گوید:

  ………………………………………..

 66. سیداحمد می‌گوید:

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

  سُبْحانَکَ یا اَللّهُ تَعالَیْتَ یا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ

  سُبْحانَکَ یا رَحیمُ تَعالَیْتَ یا کَریمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ

  سُبْحانَکَ یا مَلِکُ تَعالَیْتَ یا مالِکُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ

  سُبْحانَکَ یا قُدُّوسُ تَعالَیْتَ یا سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ

  سُبْحانَکَ یا مُؤْمِنُ تَعالَیْتَ یا مُهَیْمِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ…

  http://uploadtak.com/images/n2526_mojirarzi.mp3

 67. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  گفتگو با وحید یامین‌پور

  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=133687

 68. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  رتبه اول کنکور ریاضی:
  هدف اصلی افرادی مثل شهیدان علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی روشن خدمت به کشور بوده است و هیچ ترسی ندارم از اینکه در راه خدمت به کشورم، آینده‌ای شبیه به احمدی روشن داشته باشم.
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910510001164

  نفر اول کنکور علوم انسانی:
  تمام هدف من سربازی برای رهبر انقلاب است و این هدف باعث شد که هیچگاه انگیزه‌ام را از دست ندهم…
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910511000007

  نفر اول کنکور تجربی:
  حجاب مهم‌ترین عامل آرامش من است…
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910511000940

 69. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۶ روز مانده تا پایان ماه عاشقی…

 70. آزاد اندیش می‌گوید:

  سلام علیکم خدمت جنابان محترم قطعه ۲۶ حضرت قدیانی و مبصر مد ظله عالی!
  ما که از رانده شدگان درگاه قطعه ۲۶ بودیم، و قصد داشتیم طومارِ کامنت دیگر ننهیم توبه شکستیم و هر آینه شاید دوباره توبه کنیم، ما را چه به وصف و تقدیر و “نقد”؟!
  هرچند از جمله بی ادعایانی بودیم که لینکتان نموده بودیم و خرسند از رفت و آمدمان و حزب اللهی نامیدنتان و خواندن متون و بعضا ثقیل؛ اما مامور از درگاه این قطعه راندمان، و نپرسید و نکوشید و به بیانی ول معطل که “آزاد اندیش” که بود و چه کرد و چه شد و چرا به چه علت به چه سان چگونه به کدامین گناه؟ 🙂
  القصه همین که “من از نزدیک باید بشنوم بوی جوراب بچه حزب اللهی ها را” حقیقت دارد؟

 71. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ و اقِلْنی فیهِ من الخَطایا و الهَفَواتِ و لا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا و الآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین.

  خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات اى عزت دهنده مسلمانان.

 72. فدائی اسلام می‌گوید:

  بسم الله

  مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، اصلاح طلب حکم مار دارد بر این ملت که در سال ۸۸ ملت را گزید، اگر قرار بر ادامه ی حیات باشد برای اصلاح طلبان، مطمئن باشید این بار جلد روی کتابشان متفاوت خواهد بود.

 73. میثاق می‌گوید:

  عالی بود.

 74. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  داریم نزدیک می شویم به نیمه “رمضان” که فصل کرامت است و میلاد کریم اهل بیت. امامی که در طول عمر عزیزشان چند باری همه زندگی را به فقرا بخشید و دوباره از نو شروع کرد کار و مجاهده در عرصه اقتصاد را. چنین بخششی خاص امام حسن مجتبی است. این که بگذری از همه آنچه اندوخته ای، آنهم چند بار، کار هر کسی نیست. بی جهت نیست که فقط این امام را “کریم اهل بیت” خوانده اند. باری نوشتم خطاب به دومین امام مان جمله ای که بنا دارم تکرارش کنم: “تو آنقدر کریمی که کربلا را هم به حسین بخشیدی”. راستی که سیدالشهدای حسین، برادرش حسن بود. حتی آن زمان هم که امیرالمومنین در قید این حیات ظاهر به چشم من و شما بودند، نقل است که امام حسین، به حدی احترام امام حسن را نگه می داشتند که امر بر برخی نکته گیران مشتبه شده بود علی، امام حسین است یا حسن؟! حضرت عباس نیز هر آنچه از ادب، معرفت، سقایت، دلاوری، و ولایت پذیری داشت، مدیون امام حسن بود. چه بسیار جنگ که قمر بنی هاشم در خلال معرکه، فرصتی اگر پیدا می کرد، نیم نگاهی به امام حسن می انداخت تا از این که هست، بهتر بیاموزد شیوه دلیری را. از حسن بن علی، نمی توان سخن گفت الا که یاد کرد از نسل ایشان. گمانم حکمت اینکه ادامه نسل امامان مربوط به فرزندان امام حسین می شود، جز این نباشد که سلاله امام مجتبی، به دلیل همین امام نبودن، حساسیت دشمن روی ایشان کمتر باشد و راحت تر بتوانند معارف اهل بیت را منتقل کنند.

  هیچ اندیشه کرده اید که چرا اغلب علمای به نام تشیع تا به امروز، اغلب از ذریه امام حسن مجتبی بودند و هستند؟! فی المثل از صدقه سر ازدواج پر برکت حسن بن حسن معروف به حسن مثنی با فاطمه بنت الحسین، نسلی از علما یکی پس از دیگری، دیده به جهان گشودند که در بصیرت افزایی به جامعه اسلامی، یا سایه امامان بودند و یا همسایه ایشان. این سایه و همسایه را از فرط قرابت این ۲ نسل، یعنی فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین نوشتم.

  امروز و در آستانه نیمه رمضانی دیگر، می خواهم باز هم به کریم اهل بیت، عرض کنم که آقاجان! تو آنقدر کریمی که نسل امامت را هم به حسین بخشیدی.

  مع الاسف اینکه ما آگاه نیستیم از اسرار، و نمی دانیم حکمت امور را، باعث شده امام حسن در میان ما مظلومیت مضاعف داشته باشد. چه تلخ است که دلاور جنگ جمل را سردار سپاه علی را به صلح می شناسیم…….
  http://www.ghadiany.ir/?p=8466

 75. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۱۴* خداوند متعال:

  هر کس مرا بخواند؛ در حالی که معتقد است که من قادرم به او ضرر و یا نفعی برشانم، من دعای او را قبول می کنم…
  (کلیات حدیث قدسی، ص۳۲۵)
  _______
  حضرت امیرالمومنین على علیه السلام :

  خواب روزه دار عبادت، سکوت او تسبیح، دعایش پذیرفته و عملش دو چندان است. دعاى روزه دار به هنگام افطار، از درگاه خدا رد نمی شود.
  (الدعوات للراوندى، ص۲۷)

 76. برف و آفتاب می‌گوید:

  سروده سیدحمید برقعی برای امام حسن(ع):

  ناگــــهان آســمان بهــــاری شــــد
  عشـــق در کوچه‌هـــا جــاری شد

  نــور مـــــــاه مدیـــــنه را تا دیــــــد
  عـــرق شــــرمِ ماه، جـــاری شــد

  عـــطر شوق ملک چکـــید از عرش
  قطـره قطـره چه آبشـــــاری شــــد

  آسمان غــرق بوسه‌اش می‌کــــرد
  گـــونه‌هایش ســــتاره‌کاری شــــد

  آسمــــان خـــنده کرد و خانهٔ وحی
  از غـــــم روزگــــار، عــــاری شــــد

  روی پـیشانی‌اش که چیــــن افتـاد
  خــــــم ابروش ذوالفقــــاری شــــد

  چه صف کُفر را به هم می‌ریخــــت
  بر دل کُــفر، زخــــم کـــاری شــــد

  لحظــــه‌ها ماندگــــار و زیبــــا بــود
  روزهـا مثــــل روزگـــــاری شد . . .

  . . . که خـــدا قلب کعبه را وا کــرد
  و جـهان غـــرق بی قـــراری شـــد

  اسوۀ صــــبر بــود و صــلح و صفـــا
  او خــــــداونــد بردبـــــاری شــــــد

  ************************

  زیر پایش خـــدا غــزل می‌ریخــــت
  غـــزلی را کـــه از ازل می‌ریــــخت

  آن امامی که تا سحــــر امشــــب
  روی لب های من غزل می‌ریـــخت

  شب شعر مرا چه شـــیرین کــــرد
  بین هر واژه ای عسـل می‌ریـــخت

  آن کــه در جیب کــــودکان یتیــــــم
  قــــمر و زهــره و زُحـل می‌ریــــخت

  آن کریـــمی که در پیـــــالۀ دهــــــر
  هر چه می‌ریخت لم‌یَزل می‌ریخــت

  از هــمان کــوچه‌ای که رد می‌شــد
  حُسن یوسف در آن محل می‌ریخت

  تیــغ خــصمش ولی به وقـت نـــبرد
  رنــگ از چـــهرۀ اجـــل می‌ریــــخت

  شتر ســرخ را به خـــون غــلطانـــد
  لـــرزه بر لشـگر جــــمل می‌ریـخت

  آن امــــامی کــه روز عـــــاشــــورا
  از لب قاســمش عسـل می‌ریخت

  ************************

  روی لــب هـــایــتان دعــــا دیدیــم
  در نـــگاه تو مــا خـــــدا دیــدیـــــم

  ای کریـــمی که پشت خـــانۀ تـــو
  مُـــلک لاهــــوت را گــدا دیــدیــــم

  به خـــدا لحظه لحظه لـطف تــو را
  تک تک مـــا تمـــــام ما دیــدیـــــم

  ای مـــقامت در آســـمان بهشــت
  روی دوش نبــــی تــو را دیــدیــــم

  با تــو ما در میـــان خـــوف و رجــــا
  جــــبرِ در اخـــــتیار را دیــــدیـــــــم

  صبر گاهی حـــماسۀ مــرد اســت
  پشت صــلح تو کـــربلا دیــدیــــــم

  در نــــگاه تــو یـــاس را عـــــــمری
  خسته در بــین کــوچه‌ها دیدیــــم . . .

 77. قاصدک منتظر می‌گوید:

  سفره کرامت خدا پهن است
  و امشب
  شب کریم اهل بیت است
  آقا جان!
  محتاجیم…
  نمک سفره می خواهیم.

 78. قاصدک منتظر می‌گوید:

  آقا جانم!
  امشب با نام شما افطار می کنم…
  سالار کریمان!
  لطفتان بی پایان!
  امشب ما را بیشتر بنوازید…

 79. سیداحمد می‌گوید:

  میلاد کریم اهل بیت، آقا امام حسن مجتبی بر اهالی قطعه مقدس ۲۶ مبارک باد.

  http://uploadtak.com/images/z4996_sibsorkhi_01.mp3

  التماس دعا…

 80. به جای امیر می‌گوید:

  واق الکی (گفت و شنود)

  گفت: «افراهیم هلوی» رئیس سابق «موساد» گفته است «اگر من جای ایران بودم تهدیدهای اسرائیل را جدی می گرفتم»!
  گفتم: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» هم خطاب به او نوشته است؛ اسرائیل باید توان نظامی ایران را جدی بگیرد و از آن وحشت داشته باشد.
  گفت: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم نوشته؛ وقتی اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه از حزب الله لبنان که یک گروه تحت حمایت ایران است شکست می خورد چگونه می خواهد به ایران قدرتمند حمله کند؟!
  گفتم: چه عرض کنم؟! از سگی پرسیدند چرا اینقدر زود پیر شدی؟ گفت؛ از بس که واق الکی زدم!

 81. جماران می‌گوید:

  در مکتب امام

  امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است. و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند، می بوسم.
  صحیفه نور ـ ج ۲۰ـ ص۲۳۴

 82. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  عید شما مبارک!
  ایشالا به برکت این عید همه خبرای خوش بشنویم.

 83. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۵ روز مانده تا پایان ماه عاشقی…

 84. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  در حدیثى آمده که امام حسن علیه السلام، هیچ‏گاه سائلى را رد نکرد و در برابر درخواست او «نه» نگفت و چون به آن حضرت عرض شد: چگونه است که هیچ‏گاه سائلى را رد نمی ‏کنید؟ پاسخ داد:
  من سائل درگاه خدا و راغب در پیشگاه اویم و شرم دارم که خود درخواست کننده باشم و سائلى را رد کنم و خداوند مرا به عادتى معتاد کرده، معتادم کرده که نعمت هاى خود را بر من فرو ریزد و من نیز در برابر او معتاد شده ‏ام که نعمتش را به مردم بدهم و ترس آن را دارم که اگر عادتم را ترک کنم؛ اصل آن نعمت را از من دریغ دارد. بهترین روزهاى جوانمرد روزى است که مورد سؤال قرار گیرد، و از او چیزى درخواست شود.
  ***********
  مردى نامه ‏اى به دست امام مجتبی علیه السلام داد که در آن حاجت خود را نوشته بود.
  امام بدون آنکه نامه را بخواند بدو فرمود:
  حاجتت رواست!
  شخصى عرض کرد: اى فرزند رسول خدا! خوب بود نامه‏ اش را می ‏خواندى و می ‏دیدى حاجتش چیست و آنگاه بر طبق حاجتش پاسخ می‏دادى!
  امام پاسخى عجیب و خواندنى داد و فرمود:
  بیم آن را دارم که خداى تعالى تا بدین مقدار که من نامه‏ اش را می ‏خوانم از خوارى مقامش مرا مورد موآخذه قرار دهد.
  ________
  عید میلاد سبط اکبر رسول الله مبارک، انشاءالله به حق حضرت فاطمه سلام الله علیها، نگاه پر مهر و محبت کریم آل الله، شامل حال همه قطعه ۲۶ی ها شود…

 85. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۱۵* حضرت موسی علیه السلام در همان شبی که در طور سینا خداوند با او حرف زد؛ دید همه درختان و سنگها، نام محمد صلی الله علیه و آله و اوصیای او را می گویند. موسی عرض می کند: خداوندا! من هر چه را که تو خلق کرده ای دیده ام که نام محمد و اوصیای او را به زبان می آورند. خطاب آمد: ای فرزند عمران! من محمد و آن امامان را قبل از همه نورها آفریدم و آنها را گنجینه اسرار خودم قرار دادم و آنها انوار ملکوتی مرا مشاهده می کنند. آنها را خزانه حکمت و معدن رحمت و زبان سِر خودم قرار دادم. آنها کلمات تام من هستند و من همه جهان را و آخرت را به خاطر آنها آفریدم. بعد موسی عرض می کند: پس خداوندا! مرا از امت محمد قرار بده! خداوند می فرماید: ای فرزند عمران! وقتی تو به فضیلت محمد و اوصیاش آگاه شدی و حق آنها را شناختی و به آنها ایمان آوری؛ پس تو از امت او هستی…
  (کلیات حدیث قدسی، ص۵۲۸)
  _______
  حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام:

  خداوند متعال، ماه رمضان را براى بندگان خود میدان مسابقه قرار داد. پس عده اى در آن ماه، با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودى الهى از یکدیگر سبقت خواهند گرفت و گروهى از روى بى توجهى و سهل انگارى خسارت و ضرر مى نمایند.
  (من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۵۱۱)

 86. آسمان گراف می‌گوید:

  سلام هم سنگر؛
  ضمن عرض تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسن(علیه السلام)
  با طرحی نذر آقا امام حسن(علیه السلام) به روزم.
  خوشحال می شوم تشریف بیاورید.
  التماس دعا

 87. آزاد اندیش می‌گوید:

  امام حسن (ع):
  «بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیکَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیکَ باطِلاً کَثیرًا.»

  بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى.

 88. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین و اشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِکَ یا أمانَ الخائِفین.

  خدایا روزى کن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا سینه ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناکان.

 89. علی می‌گوید:

  سلام حسین جان؛
  مطلبی دارم با عنوان دموکراسی تو روز روشن/ بیان دیدگاه حضرت صالح و قوم ثموده.
  تکراری هست اما جالبه. با اینکه میدونم سرت شلوغه و مثل ما الاف نیستی ولی خوشحال میشم نظرات سازنده ات رو برای بهبود گام های بعدی ام بدی ….
  http://alimohajer.persianblog.ir/

 90. سیداحمد می‌گوید:

  إلهی!
  یا حمید بحقّ محمّد
  یا عالی بحقّ علی
  یا فاطر بحقّ فاطمه
  یا محسنُ بحقِّ الحسن
  یا قدیمَ الإحسان بحقِّ الحسین

  عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا خامنه ای…

 91. به جای امیر می‌گوید:

  گاز (گفت و شنود)

  گفت: اوباما گفته است اجازه نمی دهیم که ایران تنگه هرمز را ببندد.
  گفتم: اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، آقای اوباما می خواهد چه غلطی بکند؟!
  گفت: برخی از کشورهای اروپایی به اوباما اعتراض کرده اند که در صورت بسته شدن تنگه هرمز و قطع مسیر صادرات نفت و گاز به اروپا، این کشورها با بحران شکننده ای روبرو می شوند که قابل تصور نیست.
  گفتم: به جهنم.
  گفت: هفته نامه آمریکایی نیویورکر نوشته است اوباما به این کشورهای اروپایی قول داده است از هرکجا که بتواند برای آنها نفت و گاز می گیرد.
  گفتم: درباره نفت که حرف مفت زده و اگر تنگه هرمز بسته شود، اروپا باید خواب نفت ارزان و فراوان را ببیند ولی درباره «گاز» حالا که اوباما می گوید از هرجا بتواند گاز می گیرد باید مردم مراقب همه جای خود باشند که یارو گاز نگیره!

 92. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۱۶* خداوند متعال:

  ای موسی! نزد من از بسیاری گناه فریاد برآور؛ همانند گناه کاری که از دشمنش می‌گریزد.

  (کافی، ج۸، ص۴۲)
  _______
  حضرت امیرالمومنین على علیه السلام:

  چه بسا روزه‏ دارى که از روزه ‏اش جز گرسنگى و تشنگى بهره ‏اى ندارد و چه بسا شب زنده ‏دارى که از نمازش جز بیخوابى و سختى سودى نمی ‏برد.

  (نهج البلاغه، حکمت ۱۴۵)

 93. به یاد سیدسجاد می‌گوید:

  دست آمریکا تو کاره؟؟؟

 94. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۱۷* خداوند متعال:

  ای داود! اگر بنده ای گناهی را مرتکب شد و بعد هم توبه کرد و خجالت کشید از اینکه آن گناه را ذکر کند؛ من او را می بخشم و به حافظان عمل دستور می دهم که از یاد آن شخص ببرند و آن را مبدل به حسنه می کنم، چون من ارحم الراحمین هستم.
  (کلیات حدیث قدسی، ص۱۸۶)
  _______
  رسول خدا صلى الله علیه و آله:

  خوشا به حال کسانى که براى خدا گرسنه و تشنه شده‏ اند، اینان در روز قیامت سیر می ‏شوند…
  (وسائل الشیعه، ج۷، ص۲۹۹)

 95. آزاد اندیش می‌گوید:

  گاهی وقت ها هیچ درد و مصیبتی از صدا و سیما بالاتر نیست!

  نمی بینم اصلا دیگه بدم می یاد برم سراغش جز بعضی موقع ها بعضی برنامه ها به صورت گذری؛ شانس هم نداریم به خدا! ولی خسته شدم این چه وضعه یه بار هم می خواهیم ببینیم باید شاخ باشه تو چشممون!

  فهمیدین چی می گم؟ بعد عمری تلویزونِ جاسوس(شنیدیم این مدل جدیدا شنود داره) شاهد بیننده فاخری چون من بود همونطوری که رد می شدم میخ شدم به خضعبلاتی که داشت نشون می داد؛ آره درست حدس زدی آقا “عطا” و “سوگل” خانوم منظورمه!

  یکی به من بگه این قسمتی که از شبکه پنج پخش شد نتیجه اخلاقیش چی بود؟

  خب بذارین خودم کمی راهنمایی کنم: سریال “شاید برای شما اتفاق بیافتد” ان شاءالله همون شمایی باشه که مد نظر آقایون سازنده هست! ، در این قسمت لطف کردن و “سقوط آزاد” پخش کردن که البته ما به تکرارش رسیدیم اون هم گذری و اتفاقی وگرنه شاید کسی نبود که اعتراض کنه!

  خب چه عیبی داشت که اعصابمان ریخته به هم؟

  هیچی فقط کسانی که دیدن بگن موارد مثبتش رو…

  اولین نکته قابل توجه اینکه لطفا همگی برای سرگرمی شرط بندی کنید با هر چیزی پول، تفسیر المیزان و… خیلی خوبه…
  دومین نکته خواهش می کنم خانوم های فعال و با انرژی و اکیدا بی حجاب برن مخ آقایون بسیجی رو بزنن البته فقط برای تفریح و شرط و اینا…
  سومین نکته در تکرار عادت بد و اشتباه و پافشاری روی عمل بد نتیجه ای خوب نهفته خبر نداری به خدا…
  چهارمین نکته تعقیب و گریز مسئله بسیار حیاتی در ایجاد ارتباط سالم هست هرچند شده ساعاتی از شب…
  بعدی برای سرگرمی لطفا از هر وسیله ای استفاده کنید بی خیال دین و مذهب مثلا چند تا دختر سر به سر یه آقایی بذارن بخوان به قول خودشان روش رو کم کنن برای مثال گفتم!
  دوستان ادامه بدین ….

 96. سید مهدی می‌گوید:

  احسنت.

 97. مهدی منتظر می‌گوید:

  سلام یه سری هم به سایت هیئت کربلا و گروه جهادی راه کربلا بزنید بی نصیب نمی مونید.
  http://www.heyatkarbala.ir/
  http://jahadirahekarbala.ir/
  یا علی مدد از طرف مهدی منتظر

 98. احسان می‌گوید:

  خود نمی دانند ولی خیلی ….

 99. gold account می‌گوید:

  پس از اعلام استقلال کامل احمدی نژاد از مجموعه هایی که وی را منتسب به خود میدانستند و خود را عامل روی کار آمدن او معرفی میکردند-از آیت الله مصباح تا حسن بیادی در شورای شهر و شریعتمداری- اصولگرایان*۱ احساس خطر کردند زیرا این جریان «موجودیت» آنها را تهدید میکرد. اصولگرایان همیشه دم از «دیانت و ولایت» میزدند تا رای مردم را بدست آورند و اصلاح طلبان را افرادی «ضد دین» معرفی میکردند(مطلبی که تا حدی واقعیت داشت) و یک دوگانه حق و باطل برای مردم میساختند و مردم را به خود فرا میخواندند(با این حال مردم حاضر نبودند به آنها رای بدهند!). حال گروهی آمده اند که آنها هم «دین مدارند» و برخلاف اصولگرایان قبیله گرا نیستند و به اقشار محروم توجه میکنند و ساده زیست هستند و به ولایت فقیه هم اعتقاد عملی -نه فقط کلامی- دارند. این گروه جدید بزرگترین تهدید برای موجودیت اصولگرایان محسوب میشود زیرا دوگانه اصولگرایان را میشکند. به همین دلیل اصولگرایان نتوانستند آنها را افرادی «ضد دین» معرفی کنند، و مجبور شدند آنها را «منحرف» معرفی کنند تا مردم بار دیگر به آنها بازگردند.

 100. ناشناس می‌گوید:

  قلم خوب، محتوای بد، حیف! همیشه آدمهایی بودند که با کلمات خوب، بد بازی می کردند، یه نمونش هم بالای همین نظرات می تونیم ببینیم که خیلی با تقوا و خلوص هر چی تونسته گفته، حتما منتظر اجر اخرویش هم هست والبته مجوزش رو هم داره!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.