«خمینی» فقط آدم خوب نبود

خمینی یعنی لحن خیبری خدا در عصر آخرین. خمینی یعنی خامنه ای. یعنی صاعقه

یک: فردی را در نظر بگیرید که آدم خیلی خوبی است. آزاری به همسایگانش ندارد. اهل واجبات است. به مستحباتی من جمله نماز شب مداومت دارد. از غلو و چاپلوسی بدش می آید. جوراب خود را علی الدوام با شلوارش ست می کند. تمیز است. به وضع ظاهرش می رسد. مودب است. درس خوانده دین است. بی ارتباط با هنر نیست. حال و هوای عارفانه خودش را دارد. با اینکه پیر است، جوانان را تحویل می گیرد. خانواده دار است. حتی المقدور تا خانم شان نباشند، لب به غذا نمی زند. دهان به ناسزا، حتی به دشمنش باز نمی کند.(داخل پرانتز، یک سئوال اساسی: اصولا آدم هایی که زیادی خوب اند، آیا می توانند دشمنی هم داشته باشند که حالا ببینی به ایشان ناسزا می گویند یا نه؟!) و…

دو: من خودم در اقوام و آشنایان چند نفری با این خصوصیات می شناسم. در همسایه ها نیز، بگردم، لابد پیدا می کنم آدمی با این امتیازات.

سه: چند سالی است رسانه های دوم خردادی، با دزی کمتر صدا و سیما، وقتی می خواهند امام را به ما، به نسل بعد از ما، به خمینی ندیده ها، معرفی کنند، می آیند و به بهانه آنچه «زندگی شخصی روح الله» می نامند، امامی به خورد جامعه می دهند، سرشار از ویژگی های فوق الذکر. یک قلمبه نور به غایت زیبا و دوست داشتنی.

چهار: در این هیچ شکی نیست که امام خمینی، واجد صفاتی که در بالا بدان اشاره شد، حتما و قطعا هستند، لیکن، همه این امتیازات روی هم، برای مردی در حد و اندازه های امام خمینی، «امتیاز ممتاز» حساب نمی شود، چرا که درباره امام خمینی باید حرف های به مراتب بزرگ تر و مهم تری زد. امامی که سران اسرائیل معتقدند ۲۰ و چند سال بعد از رحلت، خیمه در مرز نظام سلطه زده، حتما و حتما و حتما فقط «یک آدم خوب» نبوده و نیست.

پنج: منکر این نیستم که بعضی امتیازات شخصی، شخصیتی امام را لازم است بدان اشاره کرد، اما آنچه نگرانم می کند خلاصه کردن مفهوم والای «خمینی» در ویژگی هایی است که برای مردی در مایه های امام، چیز چندان مهمی به حساب نمی آید. یادمان باشد که ما داریم خمینی را وصف می کنیم، نه صرفا یک آدم خوب. مردی در قامت خمینی، حتما آنقدر جمیع صفات خوب هست، که به عنوان ولی فقیه و نائب امام زمان، لرزه بر اندام دشمنان دین خدا بیاندازد. محدود کردن این صفات در پاره ای ویژگی های مثبت فردی، مع الاسف اگر چه حق است، اما به امام چیزی اضافه نمی کند و تعبیر رسانایی از آن پیام رسا نیست. امام حتما از غلو بدش می آمد. حتما اهل خانواده و منزل دوست بود. حتما مراقب لباس پوشیدن بود. حتما معطر بود. این همه اما، صفات همه مردان خوب است، نه خمینی که «مرد خوب بودن» برایش امتیاز خاصی نمی آورد.

شش: سال هاست توسط بعضی رسانه های مریض، بعضا غافل، امامی دارد به جامعه معرفی می شود که بخش کوچکی از آن امام مبارز هم نمی شود. امام حتما مودب بود، اما همین امام به شخص اول حکومت طاغوت، می گفت «مردک» و «تو» خطابش می کرد و گاهی حتی در جماران، مسخره می کرد زبونی اش پیش ایادی کفر را. جز این است؟! بالطبع امام به شیوه پیرمردان نیک روزگار، آدم خوب نبود، و الا دشمن نمی داشت. امامی که ما می شناسیم، آمده بود برای دعوا و جنگ با نظام سلطه. در این نبرد خیبری، بیش از آنکه موضع نظام سلطه مهم باشد، سازش ناپذیری امام ما بود که موضوعیت داشت. همان امامی که خانواده دوست بود و جز با همسر غذا نمی خورد، اول بار که بعد از سال ها تبعید، پا به میهن گذاشت، پابرهنگان را بر قلب خود گذاشت و رهسپار دیدار با شهدای جنوب شهر شد. همان امام که نه دوست دار غلو بود و نه خود اهل غلو، مگر نه این است که آرزو داشت با بسیجیانش محشور شود؟! مگر نه این است که بوسه بر دست و بازوی رزمندگان می زد؟! مگر نه این است که می گفت: من احساس حقارت می کنم در برابر چهره های نورانی شما؟! به راستی از چه امامی دارید با ما سخن می گویید؟! امام ما می گفت: جنگ ما جنگ فقر و غناست و تا مبارزه هست، ما هستیم. آیا این امام فقط رنگ جورابش را با شلوارش ست می کرد و عمامه را درست می بست؟!

هفت: همه ماجرا این است: عده ای از مبارزه خسته شده اند؛ می خواهند به زعم خود، امام مبارز ما را تبدیل کنند به یک مرد خوب اهل زندگی! که لابد قبل از غذا می رفت و دستش را می شست و آخر غذا، دعای غذا می خواند و هرگز هم ورزش روزانه اش تعطیل نمی شد!! مهاتما گاندی را دارید وصف می کنید یا آن خمینی که خیمه در مرز اسرائیل زده؟! نام خمینی یعنی سیلی به نظام سلطه. سیلی آبدار. سیلی مردانه. چنان محکم که برق ۳ فاز از کله کاخ سفید بپرد برای همیشه. حال بالا آمدن تا مقام امام را ندارید، چرا امام را از خمینی بودن، تبدیل می خواهید بکنید به یک مرد صرفا خوب؟! شگفتا! امام اگر به زعم شما مودب و خوب و ناز و نازنین بود، چه کارش بود با شاه، که توی دهنش بزند، با همین لحن؟! آیا شما می دانید معنای «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» چیست؟! واضح تر بگویم: یعنی کل نظام سلطه از خوردن جگر هسته های مقاومت به رهبری جانشین خمینی، امام خامنه ای عاجز است. خمینی یعنی لحن خیبری خدا در عصر آخرین. خمینی یعنی خامنه ای. یعنی صاعقه. یعنی ما بنا کنیم در بحرین دخالت کنیم، آل خلیفه و آل سعود باید با هم سقوط کنند. حاکم بحرین، خر کیست، وقتی انقلاب اسلامی، دارد دخالت در خیابان های منتهی به نظام سلطه می کند؟!

¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

الباقی را بنایم بود به پانوشتی بگذرانم. دیدم اجحاف می شود در حق یکی از فرزندان امام، یعنی مرحوم فخرالدین حجازی.

روزگاری که صدا و سیما این همه یال و کوپال نداشت، هر جا می خواست در مدح خمینی، سروده ای، شعری، خطابه ای، چیزی بخواند، مایه از فخرالدین حجازی می گذاشت. این روزها اما صدا و سیما برای آنکه نشان بدهد امام خمینی اهل غلو نبود، می آید و امتیازی نه چندان مهم برای یکی در مایه های امام، به امام می دهد و به عوض، مرحوم حجازی را اهل تملق می خواند که بعله! دیدید امام چگونه حال این متملق چاپلوس را گرفت!! این درد وقتی بیشتر می شود که بدانیم دست فخرالدین حجازی از دامن دنیا کوتاه هست و مجالی برای دفاع از خود ندارد.

از نظر من هم، امام اهل غلو نبود، اما نه آنجا که تذکری به فخرالدین حجازی داد که نگویید در وصف امام تان از این حرف ها. این نهی برای امام، چیزی نیست و امتیازی نمی آورد. امام باید همین گونه باشد. امام اما آنجا فهمیدم هیچ نسبتی با غلو و چاپلوسی ندارد که به همین صدا و سیما گفت: این همه عکس مرا نشان ندهید، بلکه تصاویر پابرهنه ها را پخش کنید. خطری هم اگر داشته باشد چاپلوسی، بیشتر در کمین «اداره ها» نهفته است، تا «اراده ها». مرحوم فخرالدین حجازی از جنس دوم بود. امام به هیچ رئیس صدا و سیمایی اجازه نداد در کنارش، سخن براند؛ خواه به مدح، خواه به نقد. امام هم اهل «اراده» بود و در «اداره» حتی «اداره های نظام مقدس جمهوری اسلامی» نمی گنجید.

اداره همین «صدا و سیما» است که فکر می کند شق القمر خمینی آنجا بود که هم پای نظام سلطه، یکی هم زد توی دهان فخرالدین حجازی مرحوم دست از دامن دنیا کوتاه!

راستی یک سئوال. امامی که در حسینیه ای مختصر و مفید و جمع و جور و ساده و باصفا جا می شد، چگونه است ۲۰ و چند سال هنوز حرم شان جمع و جور نشده و تمام نشده و ساخته نشده؟! یکی می داند رنگ گنبد و گلدسته های حرم امام چه رنگی قرار است بشود؟! یکی می داند چرا روز ۱۴ خرداد حتما قبل از جانشین شایسته خمینی، دیگرانی نیز باید بیایند و سخن بگویند؟!

اگر خانواده خمینی، یعنی «بیداری اسلامی»، آنچه از غلو بدتر و بی معنی تر است، سربسته بگویم؛ همین چیزهاست. مگر در جماران، قبل از امام، «حاج احمد» لازم بود خیر مقدم بگوید؟! یعنی همه خانواده امام شده اند، الا پابرهنه ها؟!

وطن امروز/ ۲۱ خرداد ۱۳۹۱

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. امین رحمانی می‌گوید:

  به نام خدایی که خمینی را “بت شکن” آفرید…

 3. سیداحمد می‌گوید:

  “حال بالا آمدن تا مقام امام را ندارید، چرا امام را از خمینی بودن، تبدیل می خواهید بکنید به یک مرد صرفا خوب؟!”

  اشارۀ مفید و لازمی بود؛ ما همچنان امیدواریم به اصلاح این رویه!
  هر چه لازم بود گفتید…

  وقتی یک نظارت درست و منطقی بر برنامه های شان وجود ندارد و فقط میلیارد میلیارد بودجه را به هدر می دهند، عاقبت همین می شود!

 4. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  سلام و عرض ادب.
  خوشحال شدم از خواندن این متن.
  همه متن یک طرف و بند پایانی یک طرف.
  چرا؟ چرا فکر می کنند حتما باید در مراسم سالگرد خمینی کبیر، بعضی ها قبل از امام خامنه ای، صحبت کنند و با صحبت های نسنجیده و نیش دارشان، به مردم توهین کنند؟
  اصلا چرا تصمیم گیرنده برنامه های سالگرد امام بعضی ها هستند؟
  مگر امام مال این هاست؟
  امام را مال خودشان می دانند. مرقد امام را مال خودشان می دانند. و صد در صد بر خلاف تفکر و سیرۀ امام، خود را برتر از مردم میدانند.

 5. آزاد اندیش می‌گوید:

  سلام!
  واقعا عالی بود، ممنون.
  فقط فکر میکنم به دلایلی، باید دوباره بخونم.

 6. آزاد اندیش می‌گوید:

  ببخشید! اگه امکانش هست سربسته نگویید…

 7. محمد نجفعلی زاده می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید. من به قول داداش حسین با داداش حسین کار دارم. میخوام یه مطلب خصوصی واسش بفرستم. کجا بفرستم؟ البته اگه جوابم رو میده!

  یک خواننده از تربت حیدریه( خراسان رضوی)

 8. مرتضی رضایی می‌گوید:

  خمینی یعنی خامنه ای. احسنت

  نمی دونم چه اصراری دارن که امام خمینی رو صرفا یک آدم لطیف و احساساتی و به قول شما یک آدم خوب نشون بدن.
  امام در جای خودش مهربون و با احساس بود ولی یه جاهایی امام خیلی جدی و قاطع بود. وقتی پای مرتد اعلام کردن اون حروم زاده به میون اومد، امام درگیر احساسات نبود. حکم اسلام رو بی حرف و حدیث اعلام کرد.
  وقتی می خواست بگه آمریکا هیچ غلطی نمی تونه بکنه، از کسی ترس و واهمه نداشت. فقط برای خوش آیند یک گروه، سعی می کنن یک امام پاستوریزه (جسارت نباشه) نشون بدن.

  فدات حسین قدیانی که حرف دلمو زدی. اونقدر من حرص می خورم وقتی قبل از سخرانی آقا، مجبوریم … رو تحمل کنیم.
  با پول بیت المال حرم امام رو ساختن ولی حس می کنن ارث پدریشونه. برای امام هر قدر خرج بشه کمه، ولی اینا هم دارن شورش رو درمیارن.
  ما بلد نیستیم خوب حرف بزنیم. ان شاء الله که منظورمو خوب منتقل کردم.

 9. سیداحمد می‌گوید:

  جناب نجفعلی زاده؛

  کامنت بگذارید و بالای کامنتتان کلمه “خصوصی” را ذکر کنید. فقط داداش حسین کامنتتان را می خوانند.

 10. دلخون می‌گوید:

  فخرالدین حجازی کی هست؟؟

 11. دلخون می‌گوید:

  حرفای زیادی دارم برای این پست در تکمیل صحبت های شما آقای قدیانی اما… یه وقتایی سکوت خوبه.

  پروژه ساخت حرم خودش یه برنامه ای شده.

 12. روان نویس می‌گوید:

  عده ای از مبارزه خسته شده اند؛ می خواهند به زعم خود، امام مبارز ما را تبدیل کنند به یک مرد خوب اهل زندگی! که لابد قبل از غذا می رفت و دستش را می شست و آخر غذا، دعای غذا می خواند و هرگز هم ورزش روزانه اش تعطیل نمی شد!!

  چیزهای جالبی می نویسید!

 13. دلخون می‌گوید:

  به قول یه بزرگی می گفت: نسل سوم امام رو هنوز نمیشناسن. شاید نسل ۵-۶ پی به شخصیت امام ببرند که این امام کی بود و چه کرد.

 14. میلاد پسندیده می‌گوید:

  حـــــــرف دل ما بود داداش…

 15. میلاد پسندیده می‌گوید:

  بحث حرم شد… این هرم های اطراف حرم، معنای خاصی دارند؟!
  آخر من فکر می کردم هرم مربوط به محل دفن فرعون باشد!!

  ان شاءالله که گربه است…

 16. دلخون می‌گوید:

  شماره شش صحبتاتون فوق العاده بود. همه اینایی که گفتید مصداق امیرالمومنین بود.

  دیدگاه امام خمینی درباره مقام معظم رهبری:

  «من آقای خامنه ای را بزرگش کردم . شما در تمام دنیا یک نفر مثل آقای خامنه ای که متعهد به اسلام باشد و بنای قلبی اش این باشد که به ملت خدمت کند پیدا نمی کنید. من ایشان را سال های طولانی می شناسم. ایشان در همه جا حاضر بودند؛ از اول تا حالا. این نعمت است که خدا به ما داده. انشاءا… خدای تعالی امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید در پناه خود حفظ کند. جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می کنید، می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی ، از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید می درخشید.
  شما که از سلاله پاک رسول اکرم (ص) و خاندان حسین بن علی (ع) هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ ، معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعت و راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید.»

 17. آزاد اندیش می‌گوید:

  رابطه برادری و مظلومیت این بزرگان هم خیلی جالبه:
  موسی (ع) وهارون (ع)، مظلومیت هارون(ع) در غیاب برادر
  محمد (ص) و علی (ع)
  امام خمینی و امام خامنه ای

 18. شاخص؟ می‌گوید:

  به روزم…………

 19. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  آنچه از غلو بدتر و بی معنی تر است، سربسته بگویم؛ همین چیزهاست…

  مهاتما گاندی را دارید وصف می کنید یا آن خمینی…

  یکی می داند رنگ گنبد و گلدسته های حرم امام چه رنگی قرار است بشود؟!
  .
  .
  .
  همه ماجرا این است: عده ای از مبارزه خسته شده اند!

 20. م.طاهری می‌گوید:

  “عده ای از مبارزه خسته شده اند؛ می خواهند به زعم خود، امام مبارز ما را تبدیل کنند به یک مرد خوب اهل زندگی! “

 21. م.طاهری می‌گوید:

  “خمینی یعنی لحن خیبری خدا در عصر آخرین. خمینی یعنی خامنه ای. یعنی صاعقه. یعنی ما بنا کنیم در بحرین دخالت کنیم، آل خلیفه و آل سعود باید با هم سقوط کنند. حاکم بحرین، خر کیست، وقتی انقلاب اسلامی، دارد دخالت در خیابان های منتهی به نظام سلطه می کند؟!”

 22. م.طاهری می‌گوید:

  “«خمینی» فقط آدم خوب نبود”
  این شیوه برنامه سازی با وجودی که حقایقی را درباره امام بیان می کند ایشان را تحریف می کند.

  خدا رحمت کند مرحوم فخرالدین حجازی را.

 23. سیداحمد می‌گوید:

  ۴۱ روز مانده تا ماه میهمانی خدای رئوف…

 24. خداحافظ رفیق می‌گوید:

  سلام
  خیلی عالی بود.
  ما که خدا رو هم به اندازه عقلمون میبینیم و به دیگران نشونش میدیم!

 25. دلخون می‌گوید:

  رفتم درمورد فخرالدین حجازی تو گوگل تحقیق کردم.
  فهمیدم ایشون کیه و چه فعالیت هایی داشته!

 26. آشنا می‌گوید:

  خمینی آدم خوبی نبود!!![عصبانی]

 27. به جای امیر می‌گوید:

  شوک (گفت و شنود)

  گفت: «امیر-ش» یکی از ضد انقلابیون فراری در صفحه «فیس بوک» خودش از گردانندگان سایت «روز آنلاین» پرسیده «اگر شما آزادی خواه و دموکرات و از این جور چیزها هستین چرا جرأت نمی کنین حتی یک خط هم علیه جنایات آمریکا و اروپا و اسرائیل بنویسید»؟!
  گفتم: خب! روز آنلاین چی جواب داده؟
  گفت: جوابی که نداده ولی همین «امیر-ش» در ادامه نوشته «در عصر ارتباطات نمیشه سر مردم کلاه گذاشت و مثلا از زندان های ابوغریب و گوانتانامو و کشتار مردم فلسطین و افغانستان چیزی ننویسیم اما اعتراض کنیم که چرا در زندان رژیم به فلانی موبایل نداده اند»!
  گفتم: حرف حساب زده، دیگه چی؟
  گفت: خطاب به گروه های اپوزیسیون نوشته؛ هنوز فکر می کنین بدبختی و فلاکت از این بیشتر هم ممکنه؟!
  گفتم: از این خل و چل ها چه انتظاری هست؟ به یکی از همین خل و چل ها گفتند؛ بابات مرده، گفت؛ راستشو بگین! حتما مریض شده بهم نمی گین که شوکه نشم!!

 28. سیداحمد می‌گوید:

  “تاملات یورویی”

  سلسله مطالب حسین قدیانی درباره جام ملت های اروپا تا دقایقی دیگر در وبلاگ قطعه ۲۶

 29. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۲۳۸* حضرت امام موسی کاظم علیه السلام:

  شخصی از اهل قم مردم را به حق می خواند و در اطراف او کسانی جمع می شوند که مانند قطعه های آهن مقاومند، از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند و هیچ باد تکان دهنده ای، آنها را تکان نمی دهد و به خدا توکل کنند و سرانجام از آن متقین است.

  (بحارالانوار، ج۶۰، ص۲۱۶)

 30. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  “امامی دارد به جامعه معرفی می شود که بخش کوچکی از آن امام مبارز هم نمی شود.”

  لپ مطلب در بخش “پنجم” و “هفتم” به زیبایی بیان شد.
  هم عصر امام، زیاد بودند، عارف و سالک و آیت الله و مرجع و مرد خوب خدا، اما فقط یک نفرشان شد خمینی و دنیا را تکان داد. شخصیت امام ما خیلی فراتر است از این حرف ها.
  حق امام را آنچنان که باید و شاید ادا نمی کنند، زده اند در کار معرفی “رُحَماءُ بَینَهُم” شخصیت امام، آن هم نه درست و حسابی، بلکه ناقص و ابتر و “أشِدّاءُ عَلَى الکُفّار” و استکبارستیزی اش را وا گذاشته اند و رها کرده اند.

  “عده ای از مبارزه خسته شده اند؛ می خواهند به زعم خود، امام مبارز ما را تبدیل کنند به یک مرد خوب اهل زندگی!”

 31. نجوا می‌گوید:

  “راستی یک سئوال. امامی که در حسینیه ای مختصر و مفید و جمع و جور و ساده و باصفا جا می شد، چگونه است ۲۰ و چند سال هنوز حرم شان جمع و جور نشده و تمام نشده و ساخته نشده؟! یکی می داند رنگ گنبد و گلدسته های حرم امام چه رنگی قرار است بشود؟! یکی می داند چرا روز ۱۴ خرداد حتما قبل از جانشین شایسته خمینی، دیگرانی نیز باید بیایند و سخن بگویند؟!”

 32. نجوا می‌گوید:

  آقا سیداحمد!
  یادآوری به جایی بود، ممنون. منظورم ماه میهمانی خدا…………

 33. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  درباره بند انتهایی، به خدا دقیقا هربار که می روم حرم امام، برایم سوال می شود که این ها دارند چه کار می کنند؟! چرا تمام نمی شود؟!
  امسال هم با این حرکت بچگانه و بی مزه شان که نگذاشتند روز ۱۴ خرداد، پیکر شهدا در حرم تشییع شود، با بیان این دلایل که بهتر است مراسم بزرگداشت حضرت امام برای همیشه تاریخ منحصر به امام باشد و اولویت دیگری وارد برنامه نشود!!

 34. یاسر می‌گوید:

  سلام

 35. حسن می‌گوید:

  آهان… ای ولله… شدی حسین قدیانی همیشگی… حرف دل خود امام رو زدی…

 36. عمار می‌گوید:

  آخ آخ، دقیقا حرف دل ما را زدید. مخصوصا بند آخر متنتان، که این … بد جور رفته است در مخمان!!! خدا زودتر نجاتمان بدهد!!!

 37. سرباز سایبری می‌گوید:

  نام خمینی یعنی سیلی به نظام سلطه. سیلی آبدار. سیلی مردانه. چنان محکم که برق ۳ فاز از کله کاخ سفید بپرد برای همیشه.

  مزه داد!

 38. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **یا قاضی الحاجات**

 39. ف. طباطبائی می‌گوید:

  عالی بود. حرف دل همه ما.
  خدا قوت…

 40. سلام
  ذوق کردم ذوق که می دونی چیه؟
  امامی که در حسینیه ای مختصر و مفید و جمع و جور و ساده و باصفا جا می شد، چگونه است ۲۰ و چند سال هنوز حرم شان جمع و جور نشده و تمام نشده و ساخته نشده؟! یکی می داند رنگ گنبد و گلدسته های حرم امام چه رنگی قرار است بشود؟! یکی می داند چرا روز ۱۴ خرداد حتما قبل از جانشین شایسته خمینی، دیگرانی نیز باید بیایند و سخن بگویند؟! اگر خانواده خمینی، یعنی «بیداری اسلامی»، آنچه از غلو بدتر و بی معنی تر است، سربسته بگویم؛ همین چیزهاست. مگر در جماران، قبل از امام، «حاج احمد» لازم بود خیر مقدم بگوید؟! یعنی همه خانواده امام شده اند، الا پابرهنه ها؟!
  عالی مرحبا حرف دل بود حرف دل که می دونی چیه؟

 41. و اما
  تصاویری که از آقای حجازی از تلویزیون پخش شد همان بود که از امام انتظار داشتیم و حرف جناب حجازی حرف دل مردم بود یعنی هردو طرف قضیه واقعیت داشت!
  به نظرم خیلی بدبینیه اگه بخوایم به کارای خوب سیما هم گیر بدیم؛ این که از اون آرشیوهای ویژه می یارن و ما رو در حال و حوای اون روزا قرار می دن خیلی عالیه هرچی که باشه.
  جمعی که نشسته بودیم پای این تصاویر پر از شور و شوق و اشک بودیم و ضبط کردیم و بارها دیدیم این نباشه که دیگه همه چیز به یه چوب بزنیم برادر!!

 42. عمارنامه می‌گوید:

  سلام و درود؛
  دوست عزیز این مطلب شما در پایگاه اینترنتی و بسته فرهنگی عمارنامه منتشرگردید.
  http://www.ammarname.ir/link/12600
  ما را با درج بنر و یا لوگو در وبگاه خود یاری نمایید .
  موفق و پیروز باشید .
  عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
  یا علی

 43. حنظله می‌گوید:

  “نام خمینی یعنی سیلی به نظام سلطه. سیلی آبدار. سیلی مردانه. چنان محکم که برق ۳ فاز از کله کاخ سفید بپرد برای همیشه.”

  “خمینی یعنی لحن خیبری خدا در عصر آخرین. خمینی یعنی خامنه ای. یعنی صاعقه. یعنی ما بنا کنیم در بحرین دخالت کنیم، آل خلیفه و آل سعود باید با هم سقوط کنند. حاکم بحرین، خر کیست، وقتی انقلاب اسلامی، دارد دخالت در خیابان های منتهی به نظام سلطه می کند؟!”

  از این متن هایتان بیشتر خوشم می آید، سوز دارد! فریاد دارد!
  خدا قوت اخوی!

 44. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  امام خمینی(ره):

  ” شرافت ماه رجب در زبان ها، در بیان ها، درعقل ها و در فکرها نگنجد. رجب، ماه دعا و استغفار است و سفارش زیادی به استغفار در این ماه شده است.”

 45. پیرمرد می‌گوید:

  داداش حسین، خدا خیرت بدهد.

  من مثل شما دسترسی‌ به صدا و سیما ندارم، ولی‌ از روزی که مصاحبه … در مورد ممانعت از حضور ۹۶ شهید “فرزندان امام” در مراسم سالگرد ارتحال ایشان را خواندم، چیزی مثل غده سرطان تو گلوم گیر کرده بود.

  حرف دلم را زدی حالا راحت شدم. قلمت مستدام بسیجی‌.

 46. سیداحمد می‌گوید:

  ۴۰ روز مانده تا ماه میهمانی خدای رئوف…

 47. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  هزار سال دیگه باید بگذره تا یک خمینی دیگر بیاد.
  روحش شاد

 48. احسنت داداش حسین عزیز! عالی بود و بجا بعد افاضات آقای انصاری در رابطه با تشییع شهدای گمنام.
  آقایان! امام را آنگونه که هست نشان بدهید،نه آن گونه که شما میخواهید. اگر شما بیانات امام عزیزمان را در بحث مفاسد و اشرافیگری پخش میکردید، امروزه دیگر شاهد نبودیم که روزهای زوج دادگاه بیمه رو ببینیم و روزهای فرد دادگاه ۳۰۰۰ میلیاردی را…

 49. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  هر چه هست از خداست…
  http://www.aparat.com/v/1af68107c00c6317a1f658fbc0aa3c4b216684

  یک حرکت به جا، یک وقت تاریخ را نجات می دهد…
  http://www.aparat.com/v/2da70cdd9054e90d58fd7df38e776d14222717

 50. رهرو می‌گوید:

  سلام
  یک وقتهای زبانم لال امام ما را کوچک می کنند که خودشان را بزرگ کنند
  غافل از اینکه حقیقت کوچک شدنی نیست
  مگر نه اینکه ” امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است”؟
  این یادآوری ماه خدای رئوف هم زیبا بود

  ممنون و التماس دعا

 51. شیدا می‌گوید:

  همه مى دونیم که حرف دل کدومه.
  ولى فقط یه نفر مى تونه اونو طورى بزنه که اعماق دل همه خنک بشه.
  فرزندان ووارثان امام عزیزمان در واقع شما ها هستید بسیجیان امام خامنه اى.
  یاد ان شعار زیبا ورساى بسیجیان افتادم.
  فرزند روح الله سید حسن نصر الله.
  اقایان باید به یاد بیاورند که مقاومت امام خامنه اى وفرز ندان بسیجیشان باعث شد که شان ومرتبت امام خمینى وخانواده محترم شان در مقابل حرامیان حفظ شود کسانى که در روزنا مه هاى این مملکت به نام إصلاحات امام على رابه محاکمه کشیده بودندکه مقصر حادثه کربلاست. به خا طر ضربات کمر شکنش در بدر وخبیر. و شمریان ویزیدییان را تبرئه مى کردند. وأمام ما ورا هش را وعده به موزه هاى تاریخ مى داد ند أیا به فرض موفق شدن در ان فتنه یزیدى أولین کارشان محاکمه امام وخانواده ایشان براى ان ضربات کفرشکن براستکبار نبود.
  کما اینکه کروبى وموسوى را که ملعبه دست شان بودند وهر وطن فروشى که اربابان استکبار از انها خواستندانجام داد ند به خاطر همراهى هاشان در مقطعى از انقلاب با حضرت امام مورد بدترین حملات وبى حر متى ها قرار مى دهند.
  حالا با امام عظیم الشان وخاندان محترمشان جه می کردند.
  فا عتبرو.

 52. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  فرموده آیةالله بهجت، آن دعایی مستجاب است که دعاکننده در آن مطمئن به اجابت باشد و این امر به قول ایشان قلب متیقن و دل شکسته می‌خواهد. (کتاب پرسش‌های شما و پاسخ‌های آیةالله بهجت، جلد دوم)

 53. دلخون می‌گوید:

  بی ربط:

  رهبرم

  دیدند دشمنان که در این خطه لاف نیست، شمشیر دوستان علی در غلاف نیست/ در این قبیله نخل تناور همیشه هست، مقداد هست مالک اشتر همیشه هست/ اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند، سلمان نمرده است اباذر همیشه هست/ همواره دست ها به علمداریت بلند، آسوده خاطرت که برادر همیشه هست/ صف بسته اند این همه سردارها به شوق، یعنی برای پیشکشت سر همیشه هست/ روشن ترین روایت عمار می شویم، در عشق مقتدا همه تمار می شویم.

  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQW2kFnFZCeR5MNslYE3h5I_bi4zrdGIDcJTWVJ9A2RF2cmSGFhSSfb96mg5Q

 54. هادی می‌گوید:

  نسل امروز نیازمند معرفی صحیح امام است… خداقوت برادر که در این زمینه تلاش میکنی!

 55. سرباز سایبری می‌گوید:

  اجازه می شه دوباره بنویسم عالی بود ؟

 56. علی(عاشق شهادت) می‌گوید:

  سلام، اما … خوب داره فرهنگ امام را نشر میده…؟
  خیلی چیزها را نمی شود نوشت……
  همه عاقبت بخیر شویم.

 57. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۲۳۹* حضرت امام موسی کاظم علیه السلام:

  مؤمنان فقیه، دژهاى اسلام‏ اند؛ همچنان که برج و باروى شهر، موجب حفظ شهر است.

  (کافی، ج۱، ص۳۸)

 58. ستاره خرازی می‌گوید:

  چرا سیدحسن نصرالله به زبان فارسی مصاحبه نکرد
  http://rajanews.com/detail.asp?id=128736
  سهم اخلاق در کیفیت استجابت دعا
  http://rajanews.com/detail.asp?id=128734
  یک پدیده‏ خطرناک به نام «اعتیاد اینترنتی»!
  http://rajanews.com/detail.asp?id=128727

 59. ستاره خرازی می‌گوید:

  جشنواره کاریکاتور “پهپاد آمریکایی” برگزار می‌شود
  http://rajanews.com/detail.asp?id=128711
  طنز/گوینده این جملات را در یک جای خلوت حدس بزنید!
  http://rajanews.com/detail.asp?id=128660

 60. محمد تقی می‌گوید:

  سلام خدا قوت و متشکرم . عیناً پیام (منم گدای فاطمه) را کپی کردم…
  سلام و عرض ادب.
  خوشحال شدم از خواندن این متن.
  همه متن یک طرف و بند پایانی یک طرف.
  چرا؟ چرا فکر می کنند حتما باید در مراسم سالگرد خمینی کبیر، بعضی ها قبل از امام خامنه ای، صحبت کنند و با صحبت های نسنجیده و نیش دارشان، به مردم توهین کنند؟
  اصلا چرا تصمیم گیرنده برنامه های سالگرد امام بعضی ها هستند؟
  مگر امام مال این هاست؟
  امام را مال خودشان می دانند. مرقد امام را مال خودشان می دانند. و صد در صد بر خلاف تفکر و سیرۀ امام، خود را برتر از مردم میدانند.

 61. حسن می‌گوید:

  سرباز سایبری……………

 62. محمد می‌گوید:

  مراسم سومین سالگرد شهادت شهید «حسین غلام‌کبیری» برگزار می‌شود.
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910322000235

 63. عمار می‌گوید:

  من علاقه مندم که فرد فرد شما، عالم و متخصص متعهد برای اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم)، مبارزی سرسخت علیه اسلام امریکایی و مرفهین، و پرچمدار وفاداری برای ایثارگران و شهیدان خود باشید و بتوانید با چراغ علم و عمل و تقوا، ظلمت نفاق و کج فکری ها و تحجرها و مقدس مآبی ها را از دامن اسلام بزدایید.
  “امام روح الله”

 64. برف و آفتاب می‌گوید:

  اماما تو که بودی و در این دنیا چه‌ها کردی
  در این دنیای پر غوغا عجب شوری به پا کردی
  همین‌قدر از تو می‌دانم؛ که تو روح خدا بودی
  مکانت قلبمان بود و سفر سوی خدا کردی
  طبیب روحمان بودی، منیر راهمان بودی
  جلال و جاهمان بودی؛ چرا پس ترکِ ما کردی
  به شام تار در دنیا؛ که ظلمت بود سر تا پا
  به سان مهر نور افزا؛ حقیقت را ندا کردی
  ز دست شاه چون نمرود؛ که سر تا پا مسلح بود
  به حول و قوه‌ی معبود؛ تو قرآن را رها کردی
  به آن گل‌های پژمرده، به آن دل‌های افسرده
  به احرار دل‌آزرده؛ شهامت را عطا کردی
  تو کردی مسلمین بیدار؛ نمودی سجده بر دادار
  اشداء علی الکفار؛ عمل چون انبیا کردی
  برای وحدت کلمه؛ هزاران گفته‌ای جمله
  به امت حفظ وحدت را سفارش بارها کردی
  پیمبرگونه بر امت؛ شدی رهبر در این مدت
  به جدت ختم پیغمبر چه نیکو اقتدا کردی
  ولی افسوس رفتی تو؛ دل امت شکستی تو
  به آن عهدی که بستی تو؛ عجب نیکو وفا کردی
  اماما راه تو مانده برای رهروان تو
  میان حق و باطل را چه نیکو برملا کردی
  وصیت‌نامه‌ات باشد چراغ جاودان بر ما
  برای نسل آینده؛ تو با آن راه وا کردی
  ز هجر تو همی سوزم؛ به گفتارت همی سازم
  به دل پنهان بود رازم؛ به درد دل دوا کردی

  شعر از باباست.

 65. ناصر حایری می‌گوید:

  سلام. عالی بود.
  با اعتکاف تولدی دوباره در آغوش پروردگار به روزم.

 66. ر می‌گوید:

  همه ماجرا این است: عده ای از مبارزه خسته شده اند!

 67. پروانه می‌گوید:

  سلام
  با مطلب “بشریت زخمی است اما آیا درد را احساس می کند؟” به روز هستم
  تشریف بیاورید…
  یامهدی

 68. بنده خدا می‌گوید:

  یک: جوراب خود را علی الدوام با شلوارش ست می کند.

  سه: یک قلمبه نور به غایت زیبا و دوست داشتنی

  چهار: همه این امتیازات روی هم، برای مردی در حد و اندازه های امام خمینی، «امتیاز ممتاز» حساب نمی شود.

  پنج: مردی در قامت خمینی، حتما آنقدر جمیع صفات خوب هست، که به عنوان ولی فقیه و نائب امام زمان، لرزه بر اندام دشمنان دین خدا بیاندازد.

  شش: آیا این امام فقط رنگ جورابش را با شلوارش ست می کرد و عمامه را درست می بست؟!

  هفت: مهاتما گاندی را دارید وصف می کنید یا آن خمینی که خیمه در مرز اسرائیل زده؟!

  از همه متن اما فقط همین: راستی یک سئوال. امامی که در حسینیه ای مختصر و مفید و جمع و جور و ساده و باصفا جا می شد، چگونه است ۲۰ و چند سال هنوز حرم شان جمع و جور نشده و تمام نشده و ساخته نشده؟! یکی می داند رنگ گنبد و گلدسته های حرم امام چه رنگی قرار است بشود؟! یکی می داند چرا روز ۱۴ خرداد حتما قبل از جانشین شایسته خمینی، دیگرانی نیز باید بیایند و سخن بگویند؟! اگر خانواده خمینی، یعنی «بیداری اسلامی»، آنچه از غلو بدتر و بی معنی تر است، سربسته بگویم؛ همین چیزهاست. مگر در جماران، قبل از امام، «حاج احمد» لازم بود خیر مقدم بگوید؟! یعنی همه خانواده امام شده اند، الا پابرهنه ها؟!

 69. سرباز بی پلاک می‌گوید:

  سلام داداش

  بعد از مدت ها مطلب خوب، این مطلب عالی بود؛ نه، بی نظیر بود.

 70. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن:
  آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند!
  آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند…
  .
  .
  .
  سلام بر حسین*

 71. سیداحمد می‌گوید:

  ۳۹ روز مانده تا ماه میهمانی خدای رئوف…

 72. به جای امیر می‌گوید:

  مشافرت! (گفت و شنود)

  گفت: رادیو زمانه وابسته به سازمان اطلاعاتی هلند حسابی از بی عرضگی اپوزیسیون عصبانی شده و آنها را یک مشت «مفت خور» و «پشت هم انداز» نامیده است.
  گفتم: چرا؟ واسه چی؟!
  گفت: خطاب به آنها می گوید؛ اینترنت یکی از ابزار مبارزه است نه این که اصل مبارزه باشد ولی شما به جای مبارزه با رژیم پشت کامپیوتر نشسته اید و از دور علیه جمهوری اسلامی موضع می گیرید.
  گفتم: حرف حساب زده! خب! دیگه چی؟!
  گفت: کار اپوزیسیون را با خیال بافی افراد «بنگی» و «مافنگی» مقایسه کرده و پرسیده؛ در این چندین و چند سال چه کاری علیه رژیم انجام داده اید؟!
  گفتم: بی انصافی کرده! آخه باید شرایط و حال و هوای این یک مشت بنگی و مافنگی را هم در نظر بگیرد… دو تا تریاکی توی اتاق نشسته بودند، یکی از آنها چند دقیقه از اتاق بیرون رفت وقتی برگشت، دید رفیقش اومده پای پنجره نشسته. با تعجب و تحسین گفت؛ خشته نباشی! می بینم که مشافرت کردی!

 73. فقط تشکر بابت نکات خوبی که از این متن یاد گرفتم.

 74. محیا می‌گوید:

  همه ماجرا این است: عده ای از مبارزه خسته شده اند!
  همه ماجرا این است: عده ای از “تماشای” مبارزه خسته شده اند!

  ممنون عالی بود.

 75. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **یا ارحم الراحمین**

 76. بنده خدا می‌گوید:

  یادش بخیر…

  حتی توی گوشیم این صفحاتو هنوز دارم با این چشمای داغون! هی زوم میکنم و می خونم!

  http://www.up.98ia.com/images/ebi6l3ra4u5gwdtki.jpg

 77. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  آسمان زر نریخته به سرش! (یادداشت روز)

  http://www.kayhannews.ir/910323/2.htm#other200

 78. امین رحمانی می‌گوید:

  بسم الله
  آیا حضرت علامه امام خمینی و حضرت علامه امام خامنه ای معصوم هستند؟
  من خودم یک دیدگاهی دراین باره دارم ولی می خواهم اول دوستان نظرشان را و پاسخشان را به این سوال بدهند بعد من آن دیدگاه مدنظرم را خواهم گفت.
  در ضمن همه دوستان لطف کنند نظرشان را و پاسخشان را نسبت به این سوال بیان کنند و کسی از جواب دادن طفره نرود و شانه خالی نکند.
  از آقای قدیانی که صاحب و مالک اینجاست تا به پایین همه جواب دهند
  با تشکر از همگی شما
  والسلام

 79. امین رحمانی می‌گوید:

  بسم الله
  درباره متن اظهار نظری نمی کنم و کاری به خوبی یا بدی متن یا سبک نگارش نویسنده محترم آقای قدیانی ندارم لکن لازم می بینم که کلمه ای درباره اینگونه متن ها یک توضیح کلی عرض کنم
  حضرت علامه امام خمینی(ص)امام خدایی و بی نظیر ماست و تالی تلو معصومین و اشبه الناس بهم و ذی عصمه هستند و مایی که هیچ گونه شناختی و ادراکی نسبت به ذات مقدس معمار و بنیانگذار کبیر و فقید انقلاب الهی و عاشورایی و اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقدس نداریم بهتر است وارد اینگونه مقولات نشویم و قلم قاصر و زبان الکن ما چگونه یارای وصف خورشید عالمتابی چون امام خمینی را دارد
  و نکته مهم و قابل توجه دیگری به حسب علم منطق در تعریف یک چیز معرِف باید اجلی و اجل و بالاتر از معرَف باشد
  و حال آقای قدیانی:
  من و شمایی که در این عالم آن ذره که درحساب ناید ماییم و شانمان از خاک پاک و بهشتی و متبرک و خوشبوی جماران هم کمتر است و هیچ گونه اجل بودنی نسبت به آن پدر عزیز جمارانی به عرش رفته ملت نداریم و نعوذبالله من هذاالاوهام چگونه می توانیم حضرت علامه امام خمینی(ص) را وصف بکنیم؟
  نکند شما خود را اجل از حضرت علامه امام خمینی(ص)می دانید؟
  آیا شما برترید؟
  آیا شما شناخت دارید؟
  و بعنوان آخرین کلام از آقای قدیانی برادرانه می خواهم که خود را از این مقولات و بحث ها کنار بکشند و وارد این مقولات نشوند و در این ورطه هولناک و خطیر نه قلم زنی کنند و نه قدم زنی و بهتر است و به مصلحت است و به نفع شما و همه اهالی محترم این تارنما است. و هم چنین به خیر و صلاح و سداد مقرون تر است که به موضوعات دیگری بیندیشید و راجع به آن ها قلم زنی کنید.
  من برادر و دوست و خیرخواه دلسوز شماهستم و برادرانه به شما توصیه می کنم که خود را کنار بکشید خدای نخواسته دشمن شما که نیستم. فلذا نیازی به عصبانبت بیجا و بیهوده نیست. می توانید بر روی عرایض بنده فکر کنید و جواب خودتان را درباره این عرایض با خط درشت به من هدیه بفرمایید.
  والسلام علیکم

 80. ابوالفضل اشناب می‌گوید:

  بسم الله

  ((همه ماجرا این است: عده ای از مبارزه خسته شده اند؛ می خواهند به زعم خود، امام مبارز ما را تبدیل کنند به یک مرد خوب اهل زندگی!))

  از اعماق وجود لذت بردیم.

  خدا قوت.

  یا علی

 81. یه بیست وشیشی می‌گوید:

  امین رحمانی

  مطمئنی متن رو خوندی؟ خوبی؟
  پناه بر خدا!!

 82. یه بیست و شیشی می‌گوید:

  چند بار کامنت امین رحمانی رو خوندم. هنگ کردم!!
  ورطه هولناک چیه؟
  از سایر بیست و شیشی ها می خوام اگر فهمیدن جریان کامنت این آقا چیه، برای منم توضیح بدن!!

 83. به جای امیر می‌گوید:

  عینک (گفت و شنود)

  گفت: جلوگیری نیروی انتظامی از تردد زنان و مردان با پوشش های زننده و غیراخلاقی در خیابان ها و اماکن عمومی بدجوری یک جریان شبه سیاسی را عصبانی کرده است!
  گفتم: باید از نیروی انتظامی به خاطر ایجاد فضای پاک و سالم برای مردم و مخصوصا خانواده ها تشکر کنند، چرا عصبانی شده اند؟!
  گفت: چه عرض کنم؟! حتما انتظار دارند که پارک ها و خیابان ها و اماکن عمومی در قرق یک مشت اجق وجق علاف باشد و توده های مردم از حضور در این اماکن محروم باشند!
  گفتم: حالا چرا این جریان به جای حمایت از توده های عظیم و باشخصیت مردم، از آلوده کنندگان فضای جامعه حمایت می کنند؟!
  گفت: باید به برخی از دست اندرکاران امور تذکر داد که عاقبت اندیش باشند و افراد بدسابقه و نامتناسب با فرهنگ مردم را به کار نگیرند.
  گفتم: چه عرض کنم؟! یارو عینکش رو دور دستش می چرخونه و بعد به چشمش می زنه، چشمش تار میشه، سرش گیج میره، می خوره زمین، هوا میره… نمی دونی تا کجا میره؟!

 84. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۲۴۱* حضرت رسول صلی الله علیه و آله:

  هر که خدا را آن گونه که سزاوار اوست، بندگى کند؛ خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا مى کند.

  (بحارالانوار، ج۷۱، ص۱۸۳)

 85. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  آنگونه که من دریافتم، آقای رحمانی می گویند که وقتی می خواهی چیزی و کسی را توصیف کنی، خودت باید از موصوف، بالاتر و برتر باشی و الا گرفتار خبط عظما شده ای، یعنی که آقای قدیانی هرگز نباید درباره حضرت امام و در وصف ایشان مطلب بنویسند، چون رتبه و جایگاه شان در حد و اندازه امام نیست!! و با این منطق و استدلال، من نمی دانم پس حساب شعرا و نویسندگان و واعظین و سخنرانانی که در وصف ائمه علیهم السلام، می سرایند و می نویسند و خطابه می کنند، چه می شود؟! استدلال عجیبی است…

 86. ترگل شیعه می‌گوید:

  واقعا واقعا چرا؟؟

  راستی یک سئوال. امامی که در حسینیه ای مختصر و مفید و جمع و جور و ساده و باصفا جا می شد، چگونه است ۲۰ و چند سال هنوز حرم شان جمع و جور نشده و تمام نشده و ساخته نشده؟!

 87. رهگذر می‌گوید:

  آقای رحمانی! امام خمینی شخصیت بزرگی بودن چون پیرو معصومین بودند و رنگ اون بزرگان به خودشون گرفتن. ایشون معصوم نبودن ولی نشون دادن میشه به این بزرگان خیلی نزدیک شد. اینکه وارد این معقولات نشیم ظلم بزرگی در حق امامه. کسی که زندگیش از همه جهات در بهترین وجه بوده چرا نباید به نسل جوون به روش مناسب معرفی بشه. ولی توصیفات شما از امام خمینی و تصورتون از ایشون شباهت به توصیف ائمه داشت کسی منکر خوب بودن امام نیست ولی گاهی شیطان از راه افراط در انسان نفوذ میکنه گرچه ما حتی به زندگی ائمه هم میتونیم وارد شیم و در موردشون بیشتر بدونیم پس دلیلتون کاملا غیر موجه ست.
  آقا سید اگه پیام جواب درستی به ایشون ندیدین تایید نکنید
  موفق باشین

 88. صبا می‌گوید:

  دوستان! اصلا خودتان را ناراحت نکنید مخصوصا شما “یه بیست و شیشی” محترم!
  این دوست عزیز آقای “رحمانی” احتمالا غرض شون از این کامنت؛ همونطور که خودشان نیز در این قسمت “جواب خودتان را درباره این عرایض با خط درشت به من هدیه بفرمایید.” از کامنت مذکور اشاره فرموده اند؛ تنها دلتنگی برای فونت درشت و در آوردن صدای داداش حسین بوده! وگرنه به جز فلذا و هذا و …

  جناب “رحمانی”
  همچین گذشته از شوخی، نمی دونم چرا نسبت به آدمهایی که قبل از اسامی به تعداد از القاب استفاده می کنند احساس خوبی ندارم!! راستش ما به امام خمینی رحمه الله علیه، میگیم امام خمینی. همین! همانطور که قبل از اسم حضرات معصومین یا “امام” میگیم یا “حضرت”، بعدش هم علیه السلام و تنها برای پیامبر از “صلی الله علیه” استفاده می کنیم یا به قول شما همون “ص”.
  مثال:
  “حضرت علی علیه السلام” یا ” امام علی علیه السلام”
  دوست گرامی من هرچه گشتم منظور شما را از “این بحث ها” و “مقولات” نگرفتم! با توجه به نظر شما احتمالا دیگر نباید صفات خداوند متعال را ذکر کنیم؟!! تمام سوره ی حمد که روزی پنج بار می خوانیم از این “مقولات” شماست!

  خدایا توبه، تهمت نباشد!!
  ولی این موضوع نیز ذهنم را قلقلک می کند؛ نکند بند آخر “راستی یک سوال…” به شما گرفته، که این چنین درد تان آمده!!!
  حلال بفرمایید بیست و ششی هستیم دیگر، این حرف ها را با هم نداریم!!

 89. برف و آفتاب می‌گوید:

  آقای امین رحمانی؛
  چون دستور فرمودید همه جواب بدند کامنت می‌ذارم!
  در جواب شما فقط می‌تونم تشکر کنم از مدیریت و مبصریت سایت به خاطر تایید اینجور کامنت‌ها که خنده بر لب‌های اهالی عزیز قطعه می‌نشاند!!

 90. پاییز می‌گوید:

  شهید حمید باکری:
  بعد از جنگ مردم سه دسته می شوند: عده ای خسته می شوند، عده ای از انقلاب برمی گردند و یک عده هم آنقدر خون دل می خورند تا دق کنند.

 91. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **یا حی یا قیوم**

 92. ناشناس می‌گوید:

  …..

 93. پیرمرد می‌گوید:

  داداش حسین:

  اخبار را مرور می‌کردم، دیدم ظاهراً این متن به تبعیت از “لوگوی چیزنا روی دبّ اکبر”، “پا گذاشته روی دم اکبر”، و صدایش را در آورده.

 94. بهنام می‌گوید:

  سلام
  به یادتان هستم از آستان ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا المرتضی
  جای همه بچه های قطعه خالیِ
  التماس دعا
  یاعلی

 95. محمد نجفعلی زاده می‌گوید:

  خصوصی/ فقط آقای قدیانی بخواند…………………….

 96. نیاز می‌گوید:

  سلام
  متن جالبی بود؛ وقت ندارم که نظرات باقی دوستان رو بخونم ولی چند تا نکته رو بگم:
  یکی اینکه من زیاد با رسانه های دوم خردادی آشنایی ندارم ولی صدا و سیمای خودمون هم فکر نکنم خیلی تو این مسئله کم گذاشته باشد…
  بعدم اینکه آن کسی که صحبت میکند نماینده خانواده امام است؛ آنقدر هم که همه بد میدانندش بد نیست… قابل احترام است
  موفق باشید
  التماس دعا

 97. ترگل شیعه می‌گوید:

  به نظرم آنچه آقای رحمانی گفتند کاملا بی ربط بود!!!
  از هر نظر که نگاه کردم بی ربط بود به همه چیز شاید ایشون چیزی گفتند که فقط گفته باشند.

  شاید هم نگران افراد مورد خطاب آقای قدیانی هستند.

  بعضی وقت ها خوبه آدم قبل نظر دادن ببینه جوگیر شده یا نه!!!

  یا این جمله که گفتند: “مایی که هیچ گونه شناختی و ادراکی نسبت به ذات مقدس معمار و بنیانگذار کبیر و فقید انقلاب الهی و عاشورایی و اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقدس نداریم بهتر است وارد اینگونه مقولات نشویم و قلم قاصر و زبان الکن ما چگونه یارای وصف خورشید عالمتابی چون امام خمینی را دارد”.

  تنها خداست که از ذات افراد با خبر است

  امام خمینی قدس سره برای برای آقای قدیانی به عنوان یک فرزند شهید خورشید دیگریست اما همه چیز جای خودش بنا بر حرف شما تفسیر قرآن هم کار اشتباهیست
  کتاب هایی که در وصف پیامبر و امامن نوشته شده اند همگی اشتباه بوده و نباید وارد اینگونه مقولات شویم
  کلا شما بخشی از تفقد دینی رو با این حرفتون نفی می کنید.

  به نظرم جوگیر شدید…

 98. قاصدک منتظر می‌گوید:

  «…درباره امام خمینی باید حرف های به مراتب بزرگ تر و مهم تری زد.

  …آنچه نگرانم می کند خلاصه کردن مفهوم والای «خمینی» در ویژگی هایی است که برای مردی در مایه های امام، چیز چندان مهمی به حساب نمی آید. یادمان باشد که ما داریم خمینی را وصف می کنیم، نه صرفا یک آدم خوب. مردی در قامت خمینی، حتما آنقدر جمیع صفات خوب هست، که به عنوان ولی فقیه و نائب امام زمان، لرزه بر اندام دشمنان دین خدا بیاندازد. محدود کردن این صفات در پاره ای ویژگی های مثبت فردی، مع الاسف اگر چه حق است، اما به امام چیزی اضافه نمی کند و تعبیر رسانایی از آن پیام رسا نیست.»

  ———————————————————————————————

  “خامنه ای خمینی دیگر است”

  ———————————————————————————————

  امام خمینی(ره) از نگاه امام خامنه ای(مد ظله العالی):

  و آن روح‏ اللّه بود که با عصا و ید بیضاى موسوى و بیان و فرقان مصطفوى، به نجات مظلومان کمر بست؛ تخت فرعونهاى زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن ساخت. او به انسانها کرامت، و به مؤمنان عزت، و به مسلمانان قوّت و شوکت، و به دنیاى مادّى و بى‏ روح معنویت، و به جهان اسلام حرکت، و به مبارزان و مجاهدان فى‏ سبیل‏ اللّه شهامت و شهادت داد.
  او بتها را شکست و باورهاى شرک‏ آلود را زدود. او به همه فهماند که انسان کامل شدن، على ‏وار زیستن و تا نزدیکى مرزهاى عصمت پیش رفتن، افسانه نیست. او به ملتها نیز فهماند که قوى شدن و بند اسارت گسستن و پنجه در پنجه‏ ى سلطه‏ گران انداختن، ممکن است.

  همان طور که در زندگیش تختهای فرعونی را لرزانده بود; با مرگ خود نیز خواب و خیال باطل را از چشم دشمنان ربود.
  از این پس دنیا شاهد شکوفایی روزافزون خمینی کبیر خواهد بود. نهالی که او نشانده و بذری که او پاشیده همان کلمه طیبه ای است که: « اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کل حین باذن ربها » .

 99. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  تـــــاراج کـــــــــرد روى گلش، هستى مرا/ افزود چشم می ‏زده‏ اش، مستى مرا

  افــــــــــروخت آتشى به روانم، ز غمزه ‏اش/ بـــــر باد داد سرکشـى و پستى مرا

  افشاند زلف خم خم و چین چین خویش را/ خم کــــرد قامت مــن و تردستى مرا

  آن دم کـــه با صراحى مى، سوى من دوید/ بر کند هستــى من و سرمستى مرا

  “امام خمینی رحمة الله علیه”

 100. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۲۴۲* حضرت رسول صلی الله علیه و آله:

  خداوند از آدم بداخلاق توبه نمی ‏پذیرد. عرض شد: اى رسول خدا! چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهى توبه کند؛ در ورطه گناهى بدتر از آن که توبه کرده است، می ‏افتد…

  (بحارالأنوار، ج ۷۳، ص ۲۹۹)

 101. آزاد اندیش می‌گوید:

  حتی اگر برای خودش احترامی نگذاشته باشد باز هم قابل احترام هست؟
  سلام علیکم
  میگم اگر معاون رئیس جمهور آینده و خود رئیس جمهور آینده چیزی نگویند روی تبلیغاتِ «ریاست جمهوری» اثر سوئی داره، ما نمیتونیم دروغ بگیم!!

 102. ف. طباطبائی می‌گوید:

  **لا اله الا الله الملک الحق المبین**

 103. ف. طباطبائی می‌گوید:

  آقای رحمانی!

  حس می کنم شما فقط تیتر مطلب رو خوندید و کامنت گذاشتید؛ بی اینکه متوجه بشید موضوع متن از چه قراره.

 104. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  علامه شاه آبادی:

  اگر برای نافله ی شب بیدار شدید، برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید؛ بیدار بمانید. بنشینید، حتی چای بخورید. انسان بر اثر همین بیداری، آمادگی برای عبادت را پیدا می کند.
  همچنین می فرمودند: بیداری سحر، هم برای مزاج مادی مفید است و هم برای مزاج معنوی و مکررا می فرمودند: برای دنیای تان هم که شده، سحرها بیدار شوید، چون بیداری سحر، وسعت رزق، زیبایی چهره و خوش اخلاقی می آورد.

  آیت الله محمدعلی شاه آبادی، عالمی است که امام خمینی(ره) همواره هنگام نام بردن از ایشان از عنوان روحی فداه استفاده می کردند.

 105. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  میگه: ای بابا!… باز هم «قطعه» ای؟!!
  تا اومدم بگم؛ پــَـ … میذاره میره!
  میگم: کجا؟!… چرا رفتی؟!
  میگه: پــَـ نــَـ پــَـ وایسم باهات حرف بزنم که پــَ نــَ پــَ ش کنی، بذاریش تو «قطعه»؟!!

 106. علی(عاشق شهادت) می‌گوید:

  سپاس از شما که بخشی از نظر بنده را پاک کردید……….

 107. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  *حسین غلام کبیری تمام آبروی ماست.*

  زندگی گردش خون است در رگ حیات و مرگ می تواند پایان زندگی نباشد. بسیجی ها حیات واقعی خود را در شهادت جست و جو می کنند. جنگ نرم آمده بود تا در باغ شهادت را دوباره باز کند. با خود می گفتم؛ حسین غلام کبیری چه دیده بود در شهادت که از زندگی گذشت؟ خبر شهادت او را در سیدالکریم قاصدکی به گوش مادرش رساند. سحر بود و هنوز صبح سر نرسیده بود. یا فالق الاصباح. این بچه بسیجی جنوب شهری در نبود تانک بعثی ها، رفت زیر شنی شایعات بعضی ها. دشمن گاهی با خمپاره می آید و این بار با دروغ و نیرنگ با ماهواره آمده بود. تنها سلاح بسیجی های مظلوم ما در جنگ نرم، ایمان بود و جز اسلحه ای به نام باتوم مجهز به سلاح دیگری نبودند…
  http://www.ghadiany.ir/?p=2411

  شادی روح شهید حسین غلام کبیری، در سومین سالروز شهادت اش؛
  “اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُم

 108. یاسر می‌گوید:

  دستگیری قاتل مصطفی مبارک.

 109. سلاله ۹ دی می‌گوید:

  ۲۴۳* حضرت رسول صلی الله علیه و آله:

  در میان نیکی ‏ها هیچ نیکی ‏اى نزد خداوند متعال، محبوب‏ تر از نیکی ‏اى که در شب جمعه و یا روز جمعه به جاى آورده شود، نیست و در میان گناهان نیز هیچ گناهى نزد خداوند متعال، منفورتر از گناهى که در شب جمعه یا روز جمعه انجام شود، نیست.

  (کنز العمّال، ج۴، ص۲۱۷)

 110. قاصدک منتظر می‌گوید:

  از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودند:

  هر که در روز جمعه ماه رجب صد مرتبه سوره مبارکه اخلاص (قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ) را بخواند براى او نورى باشد در قیامت که او را به بهشت بکشاند.

  و نیز فرمودند:

  هر که در روز جمعه ماه رجب چهار رکعت نماز بگذارد مابین ظهر و عصر و بخواند در هر رکعتى یک مرتبه سوره مبارکه حمد و هفت مرتبه آیة الکرسى و پنج مرتبه سوره مبارکه اخلاص را سپس ده مرتبه بگوید:

  اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذى‏ لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ وَاَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ

  بنویسد حقّ تعالى براى او از روزی که این نماز را گذارده تا روزى‏ که بمیرد هر روزى هزارحسنه و عطا فرماید او را به هر آیه‏ اى که خوانده شهرى در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفى، قصرى در بهشت از دُرّ سفید و تزویج فرماید او را حور العین و راضى شود از او بغیر سخط و نوشته شود از عابدین و ختم فرماید براى او به سعادت و مغفرت.

 111. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  یه مدت خیلی زیادی نت نداشتم.
  اینقدر درسام سنگینه که مغزم هنگیده.
  فقط اومدم در جواب کامنت “آقای رحمانی” یه چیزی بگم و برم.

  جناب رحمانی؛

  کامنت شما هر جای دیگه ای غیر از قطعه ۲۶ هم منتشر می شد باعث خنده شدید حضار می شد! متاسفانه کامنت بسیار بی محتوا و بدون منطق و کاملا بدون مطالعه و دانش نوشته شده.

  از اونجا که اکثر کامنت های شما در قطعه ۲۶ بسیار ضعیف هستن بهتون توصیه می کنم سعی کنید در مورد هر چیزی نظر ندید. لزومی نداره که در مورد هر مسئله ای ابراز فضل کنید.

  اگه می بینید داداش حسین هم اینجا در مورد امام مطلبی نوشتن مطمئن باشید ماه ها و سال ها در موردش مطالعه کردن و اطلاعات کسب کردن. پس شما هم اگه قصد دارید در مقام نقد بر بیاید حداقل نصف اون مطالعات رو باید داشته باشید.

  لطفا بیشتر دقت کنید و بیشتر از این با کامنت هاتون وقت قطعه ای ها را نگیرید!

 112. : می‌گوید:

  آقای قدیانی نمیخواین به عاملین گرانی کتک بزنید؟
  یه بنده خدا میره اعتکاف برمیگرده ازش مپرسن خب اعتکاف چجوری بود؟
  میگه من حس اصحاب کهف رو داشتم
  میپرسه چرا؟
  میگه آخه وقتی برگشتم دیدم گیلاس کیلویی ۸ تومنه!

 113. به یاد صیاد می‌گوید:

  سلام؛
  یک سؤال میتونم بپرسم؟
  چرا انتقاد از مدیر سایت جرم نا بخشوده ای هست؟
  بگذارید یک کمی فضای سایت، منتقد پذیر باشه
  کاری نکنید که خدای نکرده، رفتار و نیش و کنایه زدن های ما باعث رنجش دیگر دوستداران مقام معظم رهبری شود.
  پس جذب حداکثری و دفع حداقلی که آقا میگن چرا در فضای این سایت احساس نمیشه؟
  الته ببخشید ها منظوری ندارم. فقط میخواهم بگم: فضای سایت۲۶، یک کم به سمت جذب حداقلی و دفع حداکثری تمایل داره

 114. سیداحمد می‌گوید:

  سلام بر اهالی قطعه ای از بهشت…

 115. سیداحمد می‌گوید:

  تا ساعاتی دیگر قطعه ۲۶ به روز می شود با متنی در تکمیل متن “انتخابات، ابتلائات، امتحانات”

 116. آذرخش می‌گوید:

  سلام سیداحمد؛
  خوش اومدید.

 117. آذرخش می‌گوید:

  جناب به یاد صیاد؛

  انتقاد اینجا جرم نیست.
  خیلی از دوستان هستن که حتی پای ثابت قطعه هستن و اصلا کارشون انتقاد کردنه. کسی هم ایرادی بهشون نمی گیره.
  اگه انتقادشون درست باشه پذیرفته می شه و اگه دیگران مخالف باشن بحث می کنن در موردش.
  اما نقد داریم تا نقد.
  انتقاد باید اصولی، منطقی و از روی مطالعه باشه.
  منم می تونم هر مطلبی که داداش حسین نوشت بدون هیچ اطلاعاتی بیام ۴۰ خط داستان سرهم کنم و ایراد بگیرم و فکر کنم خیلی باسوادم.
  این روزا انتقاد برای ما تبدیل شده به یه جور کلاس. خیال می کنیم اگه انتقاد کنیم می گن طرف آدم حسابیه.

  باید حواسمون باشه به حرفایی که می زنیم و جایی که اون حرفا رو می زنیم.

 118. ستاره خرازی می‌گوید:

  مشروح مصاحبه سید حسن نصر الله با صدا و سیما جمهوری اسلامی
  http://rajanews.com/detail.asp?id=129234
  بی‌غیرت کیست؟ بی‌غیرتی چیست؟
  http://rajanews.com/detail.asp?id=129249

 119. سیداحمد می‌گوید:

  شهادت آقا امام موسی کاظم(ع) بر اهالی قطعه مقدس ۲۶ تسلیت باد…

  http://uploadtak.com/images/l7953_karimi8801.mp3

 120. ستاره نقره ای می‌گوید:

  دست و پنجت درد نکنه داداش؛ عالی بود!
  این قبیل نقدا واقعا لازمه، امید که به گوش مسئولین برسه.

 121. زائر امام می‌گوید:

  شکوائیه طلاب و فضلای قم خطاب به متصدّیان برگزاریِ سالگرد ارتحال امام(ره)
  ۵۹۸- جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم طی یادداشتی گلایه و شکوائیه خود را خطاب به برگزار کنندگان مراسم ارتحال امام(ره) و بخصوص ستاد بزرگداشت ارتحال امام(ره) نسبت به اوضاع نامناسب زائران حرم روح الله و خدمات ضعیف برگزار کنندکان این مراسم بیان داشته اند که یک نسخه از آن در اختیار پایگاه ۵۹۸ قرار گرفته است که در ادامه می آید:

  «مخاطب­ این متن تمامی کسانی هستند که متصدّیِ برگزاریِ سالگرد ارتحال امام می­باشند؛ اعم از دولتی و غیر دولتی. نگاه نقادانه­ نیز به معنای چشم پوشی از تلاش­های انجام گرفته­‌ی عزیزان در طی این سال­ها نیست؛ لذا پیش از ورود به مطلب از تمام تلاش­های آقایان در تداوم این مراسمِ مهم تشکر می­‌نمائیم.»

  بیست و سومین سالگرد ارتحال جانگداز امام امت نیز طی شد. واقعه­ی عظیمی که هر ساله به ما آن عهدی که با امام بسته بودیم، که پرچم اسلام را بر قلل رفیع عالم برافرازیم، تذکر می­دهد و جانهای سوخته­ی میلیون­‌ها دلداده را راهی حرم مطهرش می­کند.

  وقتی پس از بیست و سه سال فراقِ امام، کاروان‌های عظیم پیاده و شیدای امام را می­‌نگریم، صدق این آیه کریمه بیشتر در جان می­نشیند که «یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ (سوره الصف آیه۸).» هر چه دشمن می­دمد تا این آتش عشق و این نور الهی را خاموش کند، شعله­‌های عشقِ به امام بیشتر و بیشتر زبانه می­کشد و دامنه­‌ی خویش را می­‌گستراند.

  امسال کاروانی ۴۵۰ نفره از ترکیه برای شرکت در مراسم سالروز ارتحال امام عظیم الشأن، عازم میهن عزیزمان شد. این کاروان که متشکل از مسلمانان شیعه و غیر شیعه بود، حرف­‌های شنیدنیِ بسیاری داشت که ذکر بعض آنها زینت این نگاشته و مناسب با غرض نگارنده­‌گان است.

  «حسین آدی گوزل» مسوول هماهنگی شرکت کنندگان ترک در این مراسم، با اشاره به مقام ، شخصت و موقعیت امام (ره) در جهان اسلام گفت : آن حضرت در دورانی که جهان اسلام از لحاظ عقیدتی در ضعف بسر می برد، حیاتی دوباره به اسلام بخشید.

  وی گفت: اهمیت گفتار ، رفتار و کلام امام (ره) که تداعی کننده روش رسول اکرم (ص)، خاندان عصمت و طهارت است ، باید چراغ راه ما باشد.

  «حسین بیک» یکی دیگر از همراهان این کاروان معنوی گفت: حضرت امام خمینی(ره) در زمانی که جوامع اسلامی به ضعف افتاده بودند ، انقلاب اسلامی را به ثمر رساند و راه ایمان را برای مستضعفین هموار کرد.

  وی افزود: امام خمینی (ره) با برافراشتن پرچم حق و عدالت راه امامت، اهل بیت، ۱۲ امام و ۱۴معصوم صلوات الله اجمعین را به همه نشان داد.

  «خلیل چلیک» جوان دیگری که عاشق حضرت امام خمینی (ره) است ، می گوید : عشق به امام خمینی (ره)‌، عشق به خدا، عشق به رسول اکرم(ص) ، عشق به امامان (ع) و اهل بیت (ع)است .

  «صادق بور» دیگر عضو این کاروان گفت: وقتی امام را شناختم و ثابت قدمی ایشان را دیدم به تشیع روی آوردم.

  وی افزود : هدف من از این سفر هم زیارت و هم اعلام تابعیت (از شیعه) است. من از همان دوران کودکی عشق و علاقه زیادی به امام خمینی (ره) داشتم. وقتی هم که سرگذشت ایشان را خواندم ، به عظمت انقلابی که ایشان به مسلمانان جهان هدیه کرده پی بردم. همه مسلمانان جهان خواه سنی و خواه شیعه باید با افتخار راه امام (ره) را پیش بگیرند.

  «شهیده نور»، دختری که به عشق امام و انقلاب همراه این کاروان شده با اشاره به تاثیرپذیری اش از فیلم روح الله گفت: من برای بهتر شناختن امام و دیدن آن فضای معنوی تصمیم گرفتم وارد این راه شوم. و… دیگر بیانات از دلدادگان ملل دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.

  آری! به یقین چنین است؛ امام عزیز ما، نه تنها امام شیعیان و مسلمانان که امام تمام بشریتی است که در وجود خود روزنی از نور به سوی حق و حقیقت دارد؛ و سالگرد ارتحال او چشمه­ی نوری است که تاریخ زمانه­ی ما هر سال در آن تجدید حیات می­کند. از این پس و بعد از آنکه موج عظیم بیداری اسلامی در ملل اسلامی نوید حاکمیتِ اسلام بر حکومت‌ها را می­دهد و نهضت های ضد سرمایه­‌داری، بنیانِ سرمایه سالاری را هدف قرار داده است، شاهد آن خواهیم بود که هر ساله در چهاردهم خردادماه، از اقصی نقاط جهان، کاروانهای خود جوش به شوق زیارت آن مرد الهی و مبارز نستوه روانه‌­ی ایران خواهند شد.

  به عنوان اصلی­ترین نقد نسبت به برگزاری این مراسم، باید گفت: جای تأسف است که گویی برگزارکنندگان این مراسمِ مهمِِ ملی و بین المللی، چنین افقی را پیش رو نمی­بینند و بنا بر بستر سازی برای تحقق آن ندارند و چنین روزی را انتظار نمی‌­کشند!

  متأسفانه شاهد آن هستیم که هر سال، زمینه ­های حضور پرشور مردم در این مراسم تضعیف می گردد و نارضایتیِ شرکت کنندگان نیز بیشتر می شود. وقتی افراد را برای حضور در مراسم دعوت می­ کردی، بعضا از آنچه در سالهای قبل در مراسم بر آنها گذشته بود، شکایت می­ کردند و عذر حضور می خواستند!

  درست است که عشاق و دلدادگان امام را اگر مستقیما هم از درب حرم­اش برانند، از پنجره­ی آن به خاک بوسیِ امام خواهند رفت. اما ایجاد زمینه برای حضور عمومیِ مردم از داخل و خارج از کشور، و بهره مندی از ظرفیت­ ها‌‌‌‌ی عظیم سیاسی و فرهنگیِ این مراسمِ استراتژیک اقتضای دیگری دارد.

  آیا رسم تصدّی بر برگزاریِ چنین مراسمِ مهمی آن است که زائرِ عزیزی که شایسته است انسان خاک پای او را برای تقرب به خدای متعال به چشم بکشد، پس از طی مسافت های طولانی از نقاط مختلف کشور، آن هنگام که به مرقد مطهر می­ رسد، احساس کند گویی کسی منتظر او نبوده و زمینه ای برای پذیرفتن او و بهره ­مندیِِ بهترش از مراسم مهیا نشده است؟!

  براستی آیا منطقی است که پس از گذشت این همه سال، هنوز در اوّلیاتِ برگزاری این مراسمِ خطیر ناتوان باشیم؟! به مواردی از این مشکلات اشاره می­کنیم:

  طبیعتا اکثر زائران محترم، امکان حضور در مکان استقرارِ جایگاه را ندارند و در محوطه های اطراف آن اجتماع می کنند؛ آیا رسم اکرامِ زائران امام آن است که بدون هیچ سایه ­بان و یا حداقل قطعه­‌ای موکت که بر آن بنشینند، در گرمای خردادماهِ تهران رها شوند؟! وسوال انگیزتر آنجاست که در سالهای قبل تعدادی موکت برای نشستنِ زائران در زیر آفتاب بود، ولی امسال از همان موکت­ ها نیز دریغ شده بود.

  آیا مایه­‌ی شرمندگی نیست که به خاطر محدودیتِ تدارکات، عده‌­ی زیادی از زائران محترم امکان استفاده از سرویس بهداشتی را نیابند و نیمی از همان محدود سرویس ­های بهداشتی هم خراب باشد که صحنه های…

  آیا پس از بیست و سه سال هنوز به ذهن برگزار کنندگان محترم نرسیده است که می توان پارکینگ موقتی که در حاشیه­‌ی اتوبان تهران-قم تدارک دیده می شود را آسفالت کرد تا موقع ورود و خروج اتوبوس­‌ها آن همه خاک از زمین بلند نشود و بر سر و روی و لباس و دهان و ریه‌ی مرد و زن و کودکِ زائر ننشیند؟!

  آیا نمی­توان با سازماندهی نیروهای مردمی و بسیجی، و بر پایه­‌ی آداب اولیه­‌ی مهمان نوازی، از زائران محترم پذیرایی کرد؟ تا بواسطه­‌ی عدم رعایتِ حداقلِ این آداب، بعض مردم بواسطه­‌ی گرمای هوا و برای رفع عطش، به اتومبیل‌های حمل آب و… هجوم نبرند و – دور از جان! – صحنه هایی مانند کمک رسانی به قحطی زدگان فلان کشور آفریقایی! تداعی نگردد؟!

  آیا از سر مهمان نوازی است یا برای سهولت کار و رفع تکلیف، که در آن هوای گرم برای نهار، کنسرو ماهی بین زائران توزیع می­شود؟! به درستی نباید برای ما مهم باشد که کسی از زائران امام در مسیر بازگشت با آن همه خستگی و آفتاب خوردگی، دچار سوء هاضمه و مشکل گوارشی نشود؟!

  ای کاش مجبور نبودیم که چنین تلخ روایت کنیم؛ ای کاش مراسم به نحوی برگزار می­شد که طومارهای تقدیر را برای متصدّیانِ برگزاری­اش می­ فرستادیم اما افسوس…

  علی فرض اینکه از تمام اشکالات ذکر شده صرف نظر کنیم، آنچه مشتاقان را به سوی مرقد مطهر امام می­کشاند، بهره‌­مندی از مراسم آن روزِ بزرگ و تجدید بیعت و دیدار با جانشین رشید امام و ولی امر مسلمین جهان و بهره­‌مندی از رهنمودها و بیانات راه­گشا و دشمن شکن ایشان می­‌باشد. آیا بیست و سه سال تجربه، کافی نیست تا یک مراسم تکلیف­اش را با سیستمِ صوتی و تصویری­اش مشخص کند؟! در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقلاب، زائران مستقر در محوطه­‌ی بیرون، در حالی که بر روی زمین و زیر آفتاب نشسته­‎‌اند و دست خود را سایه­‌بان کرده و مشتاقانه چشم به نمایشگری کوچک دوخته­‌ا‌‌‌‌‌ند که صدا و تصویراش حداقل ۷-۸ ثانیه اختلاف دارد! در اوج دقت و گوش جان سپردن به بیانات روح بخش معظم له، چندین مرتبه ناگهان صدا در تمام محوطه­‌ی بیرون قطع…….. و به این زودی ها هم وصل نمی گردد! بدرستی آیا نمی­توان از متخصصینِ فن در رفع این مشکلِ همه ساله، کمک گرفت؟! یا حداقل بلندگوهای بیرون را از چند خروجیِِ مستقل فعال ساخت تا در صورت قطع یکی از آنها، صدا بالکل قطع نشود و این سوال برای همگان طرح نگردد که آیا حاصل تلاشهای آن ستادهای پر عنوان و نهاد، و شخصیت­‌های پرستاره و مدال! همین شاهکاری است که می بینیم!

  بگذریم! این­ها مشکلاتی بود که ناظر به بدیهیّات و اولیّات بود؛ و ای کاش شرایط به نحوی بود که مجبور نبودیم تا این منزلت تنزل کنیم و نسبت به این موضوعات انتقاد کنیم. اما در باب مشکلات و خلاءهای فرهنگیِ مراسم، به همین نکته بسنده می­کنیم که به چه میزان از ظرفیتِ حضور وسیع مردمی برای معرفت افزایی نسبت به اصول اندیشه­‌ی امام و دمیدن روح الهی و انقلابی ایشان، در بین شرکت کنندگان بهره­‌برداری می­گردد؟! بجز بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری، اصول خط امام در کدامین قالب فرهنگی و هنریِ تاثیرگذار برای جهانیان بیان می­شود؟ توقع آن است که هر سال در سالگرد ارتحال امام، مجموعه­‌ا‌‌ی از محصولات فکری و فرهنگی که ناظر به بیان دیروز، امروز و فردای خط امام و مسیر انقلاب اسلامی باشد تهیه گردد و در قالب­‌ها‌ی مختلف سخت افزاری و نرم افزاری به جامعه­‌ی فرهنگیِ داخل و خارج ارئه شود؛ تا از سویی به رساندن پیام امام در افق­ها و قالب­های نو به جهانیان بیانجامد و از سویی بیانگر حیات فرهنگیِ نهادهای متصدّی انتشار آثار امام و برگزاری مراسم سالگرد ایشان باشد.

  خلاصه­‌ی کلام آنکه، امام عظیم الشأن ما در اذهان عالمیان، در حال بازتعریف و تجلیِ پرفروغ ترِ دیگری است؛ البته نه از طریق نشر آثار و اندیشه های او توسطِ ما! بلکه از طریق آثار آن موج عظیم و مبارکی که در باطن این دوران تاریخ ایجاد نمود و از طریق تحقق آن وعده­‌های صدقی که به جهانیان داد؛ و سالگرد ارتحال آن حضرت نیز، نه عرصه­‌ای است که خدای ناکرده عده­‌ای به تصفیه حساب­های سیاسی با این و آن بپردازند و نه معرکه‌­ای است که برخی به دنبال کسب اعتبار برای خود و دیگران باشند و نه حتی یک تشریفاتِ حکومتی است برای بزرگداشت و تکریم از ایشان؛ بلکه مراسم سالگرد ارتحال امام عظیم الشأن، می­‌بایست همایشی باشد عظیم، از تجدید میثاق با آرمان‌های بلند ایشان و معرفی ابعاد شخصیت پیامبر­گونه‌­ی آن حضرت؛ میعادگاهی باشد برای تجدید بیعتِ توده­‌های چندین میلیونی و خیره­‌کننده، با ولی امر مسلمین جهان؛ و کانونی باشد برای اجتماع مستضعفین عالم تا از این اقیانوس مواج، حیات طیبه­ یابند و طعم عزت و اقتدار در سایه­‌ی ولایت الله را بچشند. انقلاب‌های جهانیِ مستضعفین، علیه مستکبرینِ خون­خوارِ عالم، می­‌بایست که از این سرچشمه­‌ی حیات بجوشد و مدیریت گردد؛ و تصمیمات بزرگ دنیای اسلام و جهان، شایسته است که در این پایگاه رفیع رقم خورده و توسط حجتِ خدا و ولیّ­ فقیه، اعلام گردد.

  سخن ما با متصدّیان برگزاریِ سالگرد ارتحال امامِ عزیزمان این است که آیا خویش را برای خدمت­گذاری در آن روزگار نه چندان دوری که مشتاقان امام از جای جای جهان، احرام عشق می­بندند و مرقد مطهرش را چون کعبه­‌ی جان در بر می­گیرند، مهیا می­بینید؟ اگر امتِ امام، که امتی است جهانی، شما را مهیای آن روز نبینند، خود همان­گونه که سالیان سال، آبرومندانه عاشورا و اربعین حسینی«علیه السلام» را اداره کردنده‌­اند، سالگرد ارتحال امام­شان را نیز خود اداره خواهند کرد.

  در پایان از تمامیِ عزیزانی که در مقام تصدّیِ برگزاری این مراسم عظیم، همه­‌ی وسع خویش را برای ارتقاء جایگاه رفیع این مراسم سیاسی و معنوی به کار می­گیرند ولی به هر دلیل خواست و اراده­ی آنان منشأ اثر جدی قرار نمی­گیرد کمال تشکر را داریم؛ و همه­ی آنان را که در این مقام، نسبت به مأموریتِ خطیر خود اهمال کرده و یا خدای ناکرده در مقام تعارض و تضعیف برمی­‌آ‌‌‌یند، هشدار باد که سرمایه­‌های گرانسنگ امام و انقلاب اسلامی و خون شهیدان، امانت الهی است و دست قدرت و انتقام الهی پاسبان آن می­باشد؛ و بدانند که «اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»

  والسلام
  جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

 122. silver account می‌گوید:

  رئیس جمهوری سابق ایران سپس با اشاره به زوایای گوناگون انقلاب اسلامی ایران این حرکت بزرگ مردمی را فراگیرترین انقلابی دانست که در دوران اخیر رخ داده است و افزود: مردم بزرگوار ایران با دست های تهی در مسیر خواست تاریخی خود برای آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت با رهبری ممتاز امام به پا خاستند و حکومت و نظام فاسدی را سرنگون کردند که مورد پشتیبانی قدرت های سلطه گر بود. اکثریت مردم ما مسلمانند و انگیزه های دینی در آنان قوی است و هموطنان غیر مسلمان هم در شعارهای انقلاب و خط مشی ترسیم شده از سوی امام و انقلابیان مسلمان و در جمهوری اسلامی تأمین خواست های تاریخی خود را که از جمله برخورداری از حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت و آزادی های اساسی و تأمین منافع ملی که متعلق به همه ملت از هر آیین و گرایش است دیدند و جمهوری اسلامی با رأی و اراده مردم مستقر شد.

 123. ناشناس می‌گوید:

  سلام خدمت دوستان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.