احمدی رفسنجانی!!

سیاست، بی صداقت، الحق که نه پدر دارد و نه مادر. هم می توانی ناراست سخن برانی و هم می توانی تکذیب کنی و هم می توانی حال بگیری و هم می توانی دل بشکنی.

مع الاسف بعضی از سیاستمداران ما انگار عادت شده برای شان که علی الدوام، نان دوگانه سازی های ساختگی را بخورند و خود را تافته جدابافته بخوانند و متمایز از دیگران توصیف کنند خود را. اینکه «من خوبم و دیگران، به ویژه اصولگرایان منتقد، بد» و «این فقط من هستم که با خاندان اشراف، در ستیزم»، به موضع ثابت بعضی ها تبدیل شده است. بی آنکه بخواهم در این باره قضاوتی داشته باشم، فکر کنم درست نباشد که بعد از هر سخن مسئولین رده بالای اجرایی، عده ای به اعتراض بلند شوند که فلان جای سخن، صادقانه نبود و بهمان جای حرف، خلاف واقع بود.

آری! از یاد نمی بریم که روزگار انتخابات ۸۸ نامزدهایی که بعدا سران فتنه شدند، تهمت دروغ گویی بستند به رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور قانونی. این روزها اما عده ای از اصحاب فتنه به ما متلک می اندازند که تازه رسیدید به حرف ما!!

البته ما هرگز به حرف فتنه گران، و درستی ادعای دیروزشان، نرسیده و نخواهیم رسید، چرا که سران فتنه، خدمات دولت اصولگرا را دروغ می خواندند. قطعا سفرهای استانی و کار شبانه روز و مردم داری و رسیدگی به درد محرومان و مواردی از این قبیل، هنوز هم می گوییم که دروغ نیست و از جمله نقاط مثبت پرونده این دولت، و شخص رئیس قوه مجریه است، اما آنجا که حرفی خلاف واقع زده می شود، آنجا که در نقل خاطرات، مراعات موازین اخلاقی نمی شود، آنجا که گمان می کنیم چون فلانی مخالف ماست، پس حق داریم واقعیت را درباره او وارونه جلوه دهیم، و آنجا که فقط بذر اختلاف می افکنیم و حرف های صد پهلو می زنیم، البته بحث فرق می کند.

نه! هرگز نمی خواهم بگویم که تمام حق با آقایانی چون توکلی یا متکی است، بلکه سئوالم از رئیس قوه مجریه این است؛ چرا بعد از هر نقل قول شما و هر خاطره گویی شما، عده ای از ظلمی که می بینند در حق شان شده، برآشفته می شوند؟! آیا همه این عِده و عُده، دروغ می گویند و این فقط محمود احمدی نژاد است که راست می گوید؟! آیا امثال این مخالفین هم، سران فتنه اند؟! آیا چون آقای متکی وزیر مورد علاقه ما نبود، می توانیم خاطره خداحافظی اش را با دولت، وارونه جلوه دهیم؟! آیا چون احمد توکلی به حق یا نابه حق، در شمار مخالفان ماست، حق داریم که وارونه گویی کنیم؟! آیا چون آقای محسنی اژه ای در پرونده اختلاس اخیر، پیمان و عهد با عدل و داد بسته و هر از گاهی دست جریان منحرف را در این اختلاس پررنگ می بیند، حق داریم که علیه نماینده قاضی القضات متوسل به شانتاژ شویم؟! آیا از موسوی و کروبی گرفته تا این افراد، حتی تا محسنی اژه ای و بعضا دوست داران واقعی احمدی نژاد، همه دارند تهمت می زنند و همه دارند دروغ می گویند، الا بعضی ها؟!

طرفه حکایت اینجاست که احمدی نژاد، گذشته از امثال توکلی و متکی، بعضا مشغول تسویه حساب و شاید هم تصفیه حساب با جماعتی است که هنوز هم فتنه گران، با کنایه ای منحصر به فرد، «حامی دولت» می خوانندشان! با این نیت که بگویند و نیش بزنند؛ فلانی، از شماست که بر شماست! به هر حال، این رسم روزگار، کمی تا قسمتی درد دارد برای ما. روزگاری می بایست جواب تهمت به دولت را می دادیم و حالا باید ببینیم که گاهی این دست اندرکاران ارشد امور اجرایی کشور هستند که به دیگران، به ناحق تهمت می زنند و سخنانی مطرح می کنند که تقریبا صدای همه دوستداران را درمی آورد، چه رسد به منتقدینی از قبیل اهالی بهارستان.

و اما بر خلاف آنچه احمدی نژاد نشان می دهد، نگارنده بر این باورم که رئیس قوه مجریه، رفتار و گفتارش کمی تا قسمتی شبیه آقای هاشمی رفسنجانی شده است. اینکه خود را «تافته جدابافته» بدانی، اینکه در خاطره گویی، شان دیگران را مدام به نفع منزلت خود، کاهش دهی، اینکه در این باب، گاهی خلاف واقع بگویی، اینکه طوری سخن بگویی که انگار، تو و دولتت از انقلاب اسلامی، بالاتری و این انقلاب است که به تو و خدماتت بدهکار است، اینکه مردم را فقط و فقط عهد بسته با خود و هم پالگی ها بپنداری، اینکه هم پالگی های منحرف را از هر خطایی مصون بدانی، اینکه کارهای خوبت، سوابقت، حتی اطلاعاتی که به سبب مسئولیتت از این و آن داری، در حکم گروگان برایت باشد، اینکه علیه دوست، بیشتر از دشمن، و علیه مخالف، بیشتر از معاند، حرف بزنی، اینکه برای قرائت عمود خیمه انقلاب از مسائل و حوادث، اصرار بر شک و شبهه داشته باشی، اینکه بیداری اسلامی را بیداری انسانی بخوانی، اینکه گمان کنی، تو می فهمی و دیگران نمی فهمند؛ همه و همه متاسفانه در رفتار و گفتار آقایان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی، چندی است یکسان دیده می شود و مع الاسف، رئیس قوه مجریه برای ما به جای شهید رجایی، مدتی است که تداعی گر رئیس مجمع تشخیص مصلحت شده است. جالب اینجاست نگارنده، این نظر را با مدیرانی که هم با احمدی نژاد و هم با هاشمی کار کرده اند، یا با هر دوی ایشان، به نوعی مانوس بوده اند، در میان گذاشته ام که با کمال تاسف (!) بر نظرم صحه گذاشته اند! حال شاید توی خواننده بر من این نقد را وارد کنی که خوی احمدی نژاد، نسبتا مردمی است و خلق هاشمی، به نسبت اشرافی. قضاوتی بر نقدتان نمی کنم، الا یک جمله که گاهی ظاهر رفتار و گفتار ۲ نفر، هیچ سنخیتی با هم ندارد، اما از ظواهر که به باطن ماجرا ورود می کنی، «تفاوت حداکثری»، جای خود را به «تشابه حداکثری» می دهد. بله! آقای احمدی نژاد شاید از آقای هاشمی، متواضع تر و افتاده تر و مردمی تر باشد، اما ۲ قطب علی الظاهر مخالف، همدیگر را هرگز جذب نمی کنند، الا به تشابهات حداکثری. رفتار و گفتار احمدی نژاد در امهات و اصول، بسیار به رفتار و گفتار هاشمی نزدیک شده است و در این میان به راستی! مگر چقدر فرق دارد که کدام شان، جواب سلام آدمی را با چه لحنی علیک می گویند؟!! همان حب را که هاشمی به کارگزاران داشت، احمدی نژاد هم به مشایی دارد. هاشمی در یک معامله سراسر ضرر، همه را به کارگزاران و آقازاده ها و غرورش و خوی غیر مردمی اش فروخت، اما خدا کند احمدی نژاد، همه را به مشایی و جریان انحرافی و تواضعش و خصلت مردمی اش نفروشد! آن تشابه حداکثری که گفتم، ماجرای همین فروختن است، و الا تو که معامله سراسر ضرر می کنی، چه فرقی می کند، چه می گیری و چه می دهی؟! بزرگی که در باب مکارم اخلاق حرف می زد، آخر سر به جمله ای قناعت کرد؛ «ابلیس، اتفاقا آدم های بزرگ را از نقاط قوت شان، بازی می دهد و زمین می زند».

بعدالتحریر: کاش می شد این متن را نمی نوشتم اما ظاهرا ۲ گروه دارند زور بی خود می زنند؛ هم کسانی که هاشمی را جدای از آقازاده هایش و فتنه گران می خوانند و هم کسانی که بعضی ها را جدای از منحرفین و مشایی می پندارند. هاشمی و آن سوی میز مناظره، اگر چه ۲ رویکرد ظاهرا متفاوت دارند، اما متاسفانه ۲ روی یک سکه به نظر می رسند. چه کنیم که نمی توانیم دل خوش کنیم به تفاوت های گیرم حداکثری و لازم و ضروری است که گاهی هم تشابهات حداکثری این ۲ را ببینیم و مرور کنیم و نقد کنیم.بعضی ها نشان داده اند که برای تبدیل شدن به هاشمی رفسنجانی، حسابی مستعد اند، حتی اگر هنوز هم با افتخار از مناظره حرف بزنند. مردی که روزی گمان به رجایی بودنش می بردیم، حالا در هاشمی شدنش، شک مان کاش هرگز به یقین تبدیل نشود. آهای محمود! تو آخرین نفری نیستی که دل ما را می شکنی. ما از هم الان مراقب بعدی ها هستیم… دست رای مان بی نمک بود؛ نه؟!

روزنامه جوان/ ۲۵ آبان ۱۳۹۰

این نوشته در یمین ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. مسعودساس می‌گوید:

  کسی منکر خدمات احمدی نژاد نیست ولی
  احمدی نژاد از نظر تفکر و گفتمان و جدیداً طرز عمل کسی است شبیه هاشمی و رضایی و قالیباف و …
  حسین قدیانی: خیلی دوست داشتم هرگز این متن را ننویسم، اما احمدی نژاد نمی گذارد…

 3. مسعودساس می‌گوید:

  می گم داداش مصاحبه ی امروز روزنامه ی ایران با صاحبخونه ی مشایی رو خوندید؟
  خبرنگاره یه سوالهایی پرسیده کرکر خنده
  حسین قدیانی: ایران نمی خوانم.

 4. مسعودساس می‌گوید:

  منم نمی خونم
  تو اینترنت دیدم
  یعنی که یعنی

 5. حی علی الجهاد می‌گوید:

  «ابلیس، اتفاقا آدم های بزرگ را از نقاط قوت شان، بازی می دهد و زمین می زند.»

  این حرف را ماه‌ها پیش استادمان گفتند و چقدر عده‌ای به ایشان خرده گرفتند که شما دچار بی‌بصیرتی شده‌اید والا احمدی نژاد همچنان همان است که بود اما واقعیت این است که هر انسانی قطعا مورد طمع شیطان واقع خواهد شد و باید دید چه عکس العملی نشان می‌دهد …

 6. بچه مثبت می‌گوید:

  خیلی متن ناراحت کننده ای بود..
  به قول خودتان کاش میشد هیچ وقت این را نمی نوشتید…
  حسین قدیانی: آخرین متن وبلاگ تان را خواندم. به نوعی متن شما هم ناراحت کننده بود! فعالان جبهه فرهنگی انقلاب قطعا غریب اند؛ یکی هم به این دلیل که آقای احمدی نژاد، یعنی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا به جنگ فرهنگی اعتقادی ندارد.

 7. ناشناس می‌گوید:

  دست رأی مان بی نمک بود؛نه؟!
  اندوه جانسوزی ما را میگیرد وقتی به یادشعف سوم تیرمان می افتیم …
  خداوند عاقبت اندوهمان را بخیر کند!
  حسین قدیانی: آمین!

 8. قاصدک منتظر می‌گوید:

  احتمالا از دست این سیاستمداران دو گانه ساز, ما هم دو گانه سوز شدیم; یعنی دلمون از دست دو طرف داره می سوزه!

 9. سیداحمد می‌گوید:

  ” این رسم روزگار، کمی تا قسمتی درد دارد برای ما.”

  یک اعتراف کنم؟
  دو متن دیگر که امشب گذاشتید را ۲ بار خواندم و لذت بردم اما…
  برای خواندن این متن این دست و آن دست کردم! تا اینکه خانمم گفت بس است دیگر، دو بار خواندیم، حالا سومی را بخوانیم. گفت: طاقت نداری آن متن را بخوانی؟!

  راست گفت، طاقت نداشتم بخوانمش، خیلی برایم درد دارد این شباهت دکتر به هاشمی.
  چرا؟
  چرا دست رایمان نمک نداشت؟
  چرا؟
  دوست دارم فقط به خوبی هایش فکر کنم، اما نمی شود!
  همه دروغگو شدند جز احمدی و اعوان و انصارش؟

  داداش حسین؛
  فدای شهامت و شجاعتت، که همیشه حق را می گوئی آن هم به بهترین نحو ممکن!

 10. امیرحسین می‌گوید:

  با سلام
  شما که برای تهمت زدن و خلافگویی دکتر به توکلی و متکی برافروخته میشوید،چطور خودتان به دکتر و مشایی و اطرافیان تهمت جریان موهوم انحرافی می زنید؟

  در مورد اعتقاد نداشتن دکتر به جنگ فرهنگی معلوم شد که شما از روی خواندن تیترهای مغرضانه ای که بر ضد دکتر و برای حاشیه سازی از جانب روزنامه ها و سایت های مدعی اصولگرایی و ولایتمداری زده میشود موضعگیری میکنید نه از روی متن سخنان،دکتر گفت من به جنگ فرهنگی اعتقاد ندارم جنگ امروز ما جنگ فرهنگ با بی فرهنگی است،اگر شما آمریکا و همپالگیهایش را دارای فرهنگ میدانید که متأسفم برای فعالان جبهه فرهنگی ،ولی اگر آمریکا را بی فرهنگی میدانید که در جنگ با فرهنگ اسلامی-ایرانی ماست پس شما هم حرف دکتر را تائید کرده اید

 11. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  آقای قدیانی مدتیست این مسائل حرف دل ماست، شما حقیقت را بیان کردید.
  ظاهرا گاهی اوقات حقیقت خیلی تلخ میشود.
  موقع خواندن این پست “زیاد” آه کشیدیم.

 12. ... می‌گوید:

  نامردی کردی حسین
  اونقدر ضایع نامردی کردی مبصرت هم بعد از بسم الله کامنت دیگه ای نگذاشت
  چه طور دلت اومد این جملاتو بنویسی
  هنوزم خوبیاش میچربه به بدیاش
  سید بد می گم بگو بد میگی
  آقا سید چرا رو این متن سکوت کردی؟ نکنه اینکه جرات بیان نظر مخالف و انتقاد از حسین رو نداری حقیقت داره؟

 13. مهدی محمدزاده می‌گوید:

  چی بگم…
  فقط میتونم بگم حقا که هاشمی(خالق واژه “جریان انحرافی”) سیاستمداره…
  “هدف” ، فراموشی ماجرای آقازده لندن نشن بود که ظاهرا حاصل شده!
  یاعلی مدد.

 14. فخانیوز می‌گوید:

  همچون وزنه برداران،دل مردم را شاد کنیم و لایق تشکر مقام معظم رهبری شویم…
  http://www.fakhanews.com/index.php/news/912-1390-08-23-03-20-57.html

 15. احساس به یاد سلاله! می‌گوید:

  رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
  اَقرَبُکُم غَدا مِنّى فِى المَوقِفِ اَصدَقُکُم لِلحَدیثِ وَاَدَّاکُم لِلاَمانَةِ وَاوفاکُم بِالعَهدِ وَاَحسَنُکُم خُلقا وَاَقرَبُکُم مِن النّاسِ؛
  نزدیک ترین شما به من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است.

  بحارالأنوار، ج۷۵، ص۹۴، ح۱۲

 16. پاسخ می‌گوید:

  مشکل اینه که ما با این اراجیف جدید، قاطی کردیم چون همه چیز بیشتر شبیه به یک جوک بیمزه است:

  ۱- آقای اژه ای از طرفی میفرمایند : “از آقای خاوری بازجویی کردیم ولی بخاطر حفظ حرمت ایشان را بازداشت نکردیم”. ولی هیچوقت توضیح نمیدهند که با چه عقلی آقای خاوری را ممنوع الخروج نکردند ؟؟؟
  بنابرین فرار جناب خاوری به کانادا ، فقط و فقط تقصیر آقای اژه ی است و سیاست بازی در این زمینه کمی مضحک و غیر قابل قبول است. گناه نابخشودنی ممنوع الخروج نکردن به گردن ایشان است و ربط دادن آن به دولت، غیر قابل هضم.

  ۲-آقای متکی ، وزارت را در دولت دکتر احمدی نژاد پذیرفته و نه در دولت لاریجانی! بنابراین باید بر طبق سیاستهای دولت دکتر احمدی نژاد قدم بردارد و نه توصیه های دوستان و رفقا. وقتی اینکار را نمیکند یعنی یکی از حلقه های کابینه، بازاست و باعث ضرر و زیان و از بین رفتن همبستگی میشود که خوب باید برود . ولی چون مغرور است و پشتش به دوستان با نفوذ گرم است سرپیچی میکند! بنابرین دکتر مجبور میشود که از روشهای دیگر استفاده کند. من شخصا هوش و ذکاوت دکتر را تحسین میکنم و معتقدم طرفداران متکی بجای گلایه، کمی از دستاوردهای ایشان صحبت کنند تا جوابشان را بگیرند.

  ۳-آقای جهرمی بزرگترین گناهکار این اختلاس است ولی چون فامیل افراد با نفوذ است نه تنها آزاد میگردد بلکه هر روز هم نامه های کارشناسانه ایشان ، در سایتهای مختلف انتشار پیدا میکند. اگر ایشان تا این حد کارشناس است، پس چرا دایما میگویید تقصیر احمدی نژاد است که افراد غیرمتخصص را رییس بانک کرده است؟ پس چرا ایشان را بازداشت نمیکنند؟ مگر نامه های کارشناسانه و گهر بارشان هر روز منتشر نمیشود؟ دروغگو کم حافظه است و کل این رفتارها بودار است و بیشتر به دامی برای خراب کردن احمدی نژاد شباهت دارد.

  ۴-وضعیت آقای توکلی هم احتیاجی به توضیح ندارد چون هر عاقلی میتواند به سایت الف سر بزند و ببیند که این سایت پاتوق چه گروهی شده و چرا نظرات موافقان دولت و ولایت همیشه غیرقابل انشار است. مدرک تحصیلی آقای توکلی ، بورسیه ملکه الیزابت به ایشان، نداشتن فوق لیسانس، ندانستن زبان انگلیسی! و اظهاراتشان از شروع دولت نهم تا ۷۰ درصد تورم یارانه ها … هم باعث میشود که انسان به کارشناس بودن ایشان شدیدا شک کند. ایشان تا بحال با ایجاد اینهمه تشویش و غوغا، چه مشکلی را در مدت نمایندگی و یا حتی وزارت و… حل کرده است که اینقدر ادعای دلاوری و مردم دوستی و دلسوزی برای نظام دارد؟ ایشان مگر همان ترسویی نیست که از حسین موسویان در عرض سه سوت حلالیت طلبید؟ پس چطور در مقابل احمی نژاد اینقدر شجاع و پر مدعاست؟

  هر وقت احمدی نژاد به کاخی اسباب کشی کرد، همسرش مردم را به ریختن توی خیابان دعوت کرد، پسرش به انگلس رفت، و دخترش هر آنچه که لیاقت خانواده رفسنجانی را دارد به رهبر عزیزم گفت ، و خودش هم نامه تهدید آمیز به رهبر عزیزم نوشت، من هم او را احمدی رفسنجانی صدا میزنم ولی تا آنوقت شرم بر شما.

 17. عطشان می‌گوید:

  ای کاش این متنتون یک شوخی یا …
  کلافه می شم وقتی بهش فکر میکنم . جمله های حقی که تلخ بود در متنتون خیلی حالمو گرفت خیلی وقته که به این تغییر ناخوشایند شک کرده بودم که متاسفانه شما نیز تاییدش کردید.
  اما یه سوال چی شد که این طور شد؟
  ما از الان چگونه مراقب بعدی ها باشیم ؟ اصلا مگه میشه مراقب بود؟ اصلا باید مراقب چی بود ؟ اگه میشد که مراقب باشیم پس چرا بعد از این همه سال و این همه اتفاق باز هم باید احمدی نژادی پیدا بشه که این طوری حق مردم و اعتمادشون رو بده.
  هاشمی با اون سابقه شد این. احمدی نژاد هم که این طوری.
  به شدت یاد ابدای متن “طومار سومار” افتادم.

 18. ف. طباطبائی می‌گوید:

  متنش به اندازه کافی تلخ بود، از کامنتا هم اشکم در اومد.
  آدم خیلی دلش میگیره.
  ولی این درد به کجا توان برد؟!!

 19. تا آخر ایستاده ایم می‌گوید:

  یواش یواش داره بوی فتنه میاد
  آنهم از جنس اصولگرایی
  دوباره تهمت دروغگویی به خادم جمهور
  دوباره تهمت دروغگویی به مردمی نژاد
  وقتش دوباره بریم باتوم مقدسممان را در دفاع از سید علی و اینبار متاسفانه علیه اصولگرایان به کار ببریم
  اندک اندک
  اندک اندک

 20. م.طاهری می‌گوید:

  کاش شرایط جوری نبود که لازم باشد این متن را بنویسید، اما در این شرایط دستتان درد نکند که این متن را نوشتید.

  منظور شما دشمنی کردن نیست. من هم که از شما تشکر می کنم بابت این متن نیتم دشمنی کردن نیست. امیدواریم رئیس جمهور پرکار دیروز که سه بار از ملت رای اعتماد گرفت، از این راه برگردد. قبل از اینکه شباهت های بیش تری بین او و رئیس جمهور دولت سازندگی! به وجود بیاید. قبل از اینکه خیلی دیر بشود.

  این متن و این دست اظهار نظرها از سر عداوت نیست، چه کنیم که دلمان می سوزد.

 21. چشم انتظار می‌گوید:

  شروع احمدی نژاد با لطف خدا و دعای مردم بود. خدا کند که پایانش با قهر خدا و نفرین مردم نباشد.
  آمین.
  داداش حسین می دونم با تمام تنفری که از فتنه گران و رئوس مختلفه ی آن ها بویژه رأس الفتن دارید و داریم. چقدر سخت است گفتن و نوشتن این مطالب. اما وجه تمایز شما همین است که فقط به فکر انجام رسالت خطیرتان هستید. کاممان تلخ اما دلمان امیدوار و روشن.

 22. برادرحسین می‌گوید:

  سلام
  احمدی نژاد احمدی نژاد است ؛ نه یک حرف کم تر ، نه یک حرف بیشتر .
  آیا طبق منطق شما ، حق همیشه با اکثریت است ؟!!!!!
  آیا اینکه رئیس جمهور می گوید دو فرهنگ با هم جنگ ندارند و جنگ بین فرهنگ و بی فرهنگی است ؛ انحراف است ؟
  آیا چون یک فرد خاص ، یک فرد خاص تر را دوست ندارد منحرف است ؟
  آیا حسین قدیانی خواسته یا ناخواسته عضو پازل حذف احمدی نژاد و آماده کردن فضا برای بازگشت دوران سازندگی است ؟
  آیا اجازه دارم همه را به تفکّر و واقع بینی و دوری از توهّم و تهمت دعوت کنم ؟
  آیا اجازه دارم این عید بزرگ رو به همه تبریک بگم ؟ پس تبریک می گم !!!
  یا مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)

 23. مهدیار می‌گوید:

  جناب قدیانی.مشکل بزرگ شما این است که افرادی مانند آقای محسنی اژه ای و صفار هرندی را مصون از خطا می دانید.و چشم بر روی تهمت هایی که آقای مصباح به دکتر و مشایی زد می بندید و هشت ماه جنگ روانی ناجوانمردانه ای که مذهبیون و حزب اللهیون علیه فرزند امام و دولتشان به راه انداختند را نمی بینید.
  جناب قدیانی برایتان متاسفم که به این نتیجه رسیدید.شما هم مثل دیگر آقایان حزب اللهی کلا از جامعه بی خبرید.یا خود را به بی خبری می زنید.شما از میلیون ها فقیر،ملیون ها جوان معتاد،ملیون ها دختر وپسر دم بختی که در آرزوی ازدواجند اما مشکلات اقتصادی و فرهنگی در برابرشان است،از ناامیدی بسیاری از جوانان و خانواده های نگرانشان بی اطلاعید.شما از ملیون ها مستاجری که به مسکن مهر امید بسته اند از هزاران خانواده بی سرپرست،و از دوری ملیون ها دختر و پسر جامعه مان از معنویت و اخلاق بی خبرید.شما و این آقایانی که سنگشان را به سینه می زنید و امروز مانند گرگ های گرسنه برای داشتن سهمی بیشتر از مجلس نهم به جان هم افتاده اند واقعا غیر از شعارهای توخالی چه برنامه ای برای حل معضلات معیشتی و فرهنگی این جامعه مظلوم و رنج دیده دارید؟؟؟
  خدا شاهد است تمام سخنرانی های میتینگ های تبلیغاتی و منابر به ظاهر مقدسشان را می خوانم.دریغ از یک برنامه و ارائه یک راه حل راهگشا برای حل مشکلات.تنها کار و رسالتشان شده لجن مال کردن احمدی نژاد به بهانه جریان موهوم انحرافی.آقای قدیانی تمام سخنرانی های آقای مصباح در یک سال گذشته را بخوانید اگر یک جمله،فقط یک جمله دیدید یا شنیدید که ایشان برای اجرای عدالت،حل مشکل فقر و اشتغال و مسکن یا حتی برای حل مشکلات فرهنگی دختران و پسران مظلوم این کشور راه حل اجرایی و عملیاتی ارائه داده باشند من حرف خود راپس می گیرم.
  تنها کار ایشان شده به لجن کشیدن احمدی نژاد.موسوی هم در انتخابات فقط فحش می داد.آیا راه حلی از موسوی و هاشمی شنیدید؟؟؟این آقایان نیز از متکی و محسنی اژه ای گرفته تا صفار و پورمحمدی و شریتمداری و حسینیان و … در طول دوسال گذشته آیا کمکی به دولت کرده اند یا در هرجایی که بوده اند به لطایف الحیل با اتهامات بی پایه و اساس دولت را کوبیده اند.یا بجز بازی های سیاسی و رسانه ای چه قدمی برای حل مشکلات جامعه برداشته اند. این در حالی است که همان مشایی به قول شما کافر و فتنه گر و فراماسون و فاسد همراه احمدی نژاد شب و روز برای حل مشکلات نمی شناسد.آقای قدیانی شما را به خدا کمی فکر کنید.براستی آقای مصباح و شما حزب اللهی ها چه برنامه ای برای جذب ملیون ها جوانی دارید که هم امکان ازدواج ندارند و هم به شدت در استضعاف دینی بسر می برند و هم نسبت به نظام موضعی منفی دارند.آقای قدیانی شما با ۱۵ ملیون رای دهنده به موسوی که قطعا بسیاری از آنها منتقد جدی نظام اند چگونه می خواهید رابطه برقرار کنید؟؟.شما برای ملیون ها روستایی و حاشیه نشینان شهرها که امروز تنها امیدشان یارانه ماهانه شان است که با رفتن احمدی نژاد آن نیز ازبین خواهد رفت چه برنامه ای دارید؟؟شما مشایی را که از سوی دولت مامور بود تا با ادبیاتی مورد پسند قشر بزرگ غیرحزب اللهی با آنها رابطه برقرار کند به لجن کشیدید.شما تا جاییکه می توانستید در دستگاه قضایی و سازمان بازرسی و مجلس در برابر طرح هدفمندی یارانه ها سنگ اندازی کردید.شما پول و امکانات رسانه ای نظام را خرج کوبیدن دولت و احمدی نژاد نمودید و او را تا حد یک مجنون سحر شده جادو زده به دست یک کافر منحرف فاسد به نام مشایی تحقیر نمودید و او و نزدیکانش را بزرگترین خطر از صدر اسلام تا کنون اعلام کردید.امروز بزرگان سیاسی شما انصافا چه گرهی از گره ها را باز می کنند جز جوسازی و اتهام دروغ بستن به مشایی و احمدی نژاد.مگر آقا نگفتند که (امروز خدمت به مردم بزرگترین راه مبارزه با آمریکاست)و انصافا شماها چه مبارزه ای جز شعارهای توخالی با آمریکا می کنید بجز ناامیدکردن مردم و آشفته کردن فضای سیاسی کشور.آقای قدیانی آیا می دانید بزرگان روحانیت و مراجع ابن عربی را تکفیر می کنند؟؟آیا تا به حال کتابهای امام خمینی را خوانده اید؟؟؟آیا می دانید که امام خمینی از پیروان مکتب عرفان ابن عربی است؟؟؟آیا از همین یک گزاره نمی توان نتیجه گرفت که بزرگان روحانیت قم و نجف که شما حزب اللهی ها آنها را جانشینان خمینی می دانید شما را به بازی گرفته اند و حقایق را به شما نمی گویند؟؟؟آیا می دانید که طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مسئله ای بود که امام با آن مخالفت کرد و امروز علما به دنبال آنند؟؟آیا می دانید که ورود بانوان به ورزشگاهها با اجازه آقا بوده که علما آن جنجال را درست کردند؟؟؟ آیا ندیدید که مجلسی ها به بهانه افزایش نقدینگی و تورم ۶ سال است که مدام بر سر بودجه های عمرانی با احمدی نژاد می جنگند در حالیکه کشور تشنه سازندگی است.و احمدی نژاد باید با جنگ و دعوا برای حل مشکلات و اتمام هزاران طرح نیمه تمام از آنها پول بگیرد و سپس وقتی مافیای قدرت و ثروت با احتکار و اختلال در بازار، قیمت ها را به شکل مصنوعی بالا می برند جریان رسانه ای شان دایه مهربان تر از مادر می شوند که ای جهانیان چه نشسته اید که مردم ایران زیر بار تورم ناشی از پول هایی که در جامعه توزیع شده له شده اند تورمی که حتی با این سیاست های انبساطی از تورم های دولت های قبلی که پول های ملت را در حساب های متعدد در داخل و خارج بلوکه می کرده اند کمتر است.اما همان نمایندگان طرح غیر قانونی تقدیم ۲ هزار میلیارد تومان به متروی تهران را علی رغم ایراد شورای نگهبان به مجمع فرستاده و در آنجا تصویب نمودند.طرحی که تقریبا هیچ مشکلی از تهران حل نمی کند.آیا خبر دارید که شهردار بی سواد تهران ۶۰۰ ملیارد تومان برای کشیدن فقط ۲ کیلومتر تونل توحید هزینه کرد.در حالیکه ۳۰ کیلومتر منوریل را با همین پول می توانست به بهره برداری برساند و قسمت زیادی از مشکل تهران را حل کند.مگر نه اینکه احمدی نژاد چند سال است که فریاد می زند که مترو و تونل به علت وجود قنات های فراوان زیر تهران و مشکل خاک تهران بسار هزینه بر و زمانبر است.آیا همین دوستان شما نبودند که مدان برشکست طرح یارانه ها می کوبیدند و امروز هم می کوبند؟؟آیا فراموش کرده اید که ۶سال است احمدی نژاد خواهان تقویت نظارت بر بانکهاست و این مجلسیان و مجمع تشخیص بوده اند که مدام دست دولت را برای نظارت بر وام ها کوتاه کرده اند.آیا وقتی ۸ ماه است که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همه توانشان را مصروف کشف و خنثی سازی توطئه های خطرناک براندازی مشایی و بقایی کرده اند و می خواهند با سرکوب آن دونفر بزرگترین خطر برای اسلام از صدر اسلام تا کنون را مهار کنند هاشمی با کمک سرویس های غربی جریان فتنه و برانداز را بازسازی نکند؟؟ و آیا همین اقای اژه ای و رییسی و دستگاه قضایی و مجلسی ها نیستند که چند سال است مغز مردم را با تخلف ادعایی و اثبات نشده رحیمی به جرم خدمت به مردم پرکرده اند اما برای دزدی ها و زمین خواری های اثبات شده کله گنده های روحانی و غیر روحانی نه کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کنند و نه عملیات روانی و جریان رسانه ای راه می اندازند.آقای قدیانی حرف برای گفتن زیاد است.و من چون شما و امثال شما را دوست دارم می دانم که منصفانه برخورد خواهید کرد.انشاالله.

 24. امیرحسین می‌گوید:

  سلام
  ۱-اگر نظر شما را بر اینکه احمدی نژاد منحرف است و به قول کسانی که بر طبق مسموعات معتقدند او باب جدید است باور کنیم،باید کالبدشکافی کنیم که مشکل حکومت چیست که هر کسی که در رأس کار قرار میگیرد ضد ولایت و فراماسون و … میشود،کسانی که از انقلاب تا به حال در رأس کار بودند،بازرگان و بنی صدر و موسوی و حضرت آقا و شهید رجایی و هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد،حضرت آقا که رهبر شدند و شهید رجایی هم به شهادت رسیدند که اگر تا به آخر ادامه میدادند معلوم نبود که مثل الآن دیگران او را ضد ولایت میدانستند و یا خود اینگونه میشدند،(بابت مثال عرض کردم و البته حضرت آقا و شهید رجایی و دکتر شأنشان اجل مقایسه با آن منافقان و فتنه گران است)واقعا مشکل حکومت چیست که یا ضد نظام و ضد ولایت میسازد و یا شرایط اینگونه میشود که آن مسئول خود به این وادی بیفتد،قبول کنیم که همه از اول ضد ولایت نبودند و بعد شدند،هر چند که ما از دل آنها اگاه نیستیم
  ۲-شما که به دکتر ایراد میگیرید که چرا مشایی و بقایی و رحیمی در دولت پست دارند،اولا آقا در نامه به دکتر در مورد مشایی فرمودند انتصاب ایشان به مصلحت نیست نه اینکه ایشان صلاحیت ندارند،دوم اینکه نامه ایشان درباره معاونت بود نه در مورد شغل های دیگر،چنانچه اگر اینچنین بود میدانیم که آقا با کسی تعارف ندارد میتوانستند از کلیه مشاغل ایشان را منع کنند(حتما سخنان ایشان در دیدار با قاریان که موجب عذرخواهی آقای شریعتمداری شد را به خاطر دارید)اصلا مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده اند که او تصمیم بگیرد،درست یا غلط،اگر درست باشد که خوب و اگر غلط باشد اینهمه نهاد نظارتی بر رئیس جمهور نظارت میکنند و در رأس آنان رهبری است،اگر دکتر میخواست با حرف این و آن کسی را بگمارد و بردارد،باید یک روز با حرف شریعتمداری کسی را میگذاشت و با حرف حاج منصور کسی را برمیداشت و با حرف علامه مصباح دیگری را و این سیکل ادامه داشت،آیا زمانی برای کار کردن باقی میماند؟-من با اینکه مصلحی استعفا داد و یا برکناری استعفاگونه بود کاری ندارم،ولی نامه رسمی رهبری درباره وزارت اطلاعات برای مصلحی برای برگشتن به سرکار بود نه برای احمدی نژاد برای برگردندن وی(نامه رسمی ملاک است که این بود نه اخباری که میگویند دو بار نامه رهبری به دکتر که نه تائید میشود و نه تکذیب)-در آخر اینکه همه مسئولان همانند مردم غیرمعصوم هستند و انتصابات شان صفر و صدی نیست،مشکل ما اینست که متأسفانه دامنگیر شده اینکه همه را یا سفید میبینیم و یا سیاه و جایی برای خاکستری در نظر نمیگیریم،اگر ما به انتصابات دکتر ایراد وارد میکنیم باید استغفرالله به امام معصوم حضرت علی هم ایراد وارد کنیم که چرا افرادی را انتصاب کرد که یا به سپاه معاویه پیوستند و یا بیت المال را از آن خود کردند،و اسغفرالله به حضرت آقا که تالی تلو امام معصوم است ایراد وارد کنیم که مثلا انتصاب رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع و انتصاب ناطق و مجید انصاری و بقیه دوم خردادی ها و اصلاح طلبان در مجمع و جاهای دیگر اشتباه است

 25. سیداحمد می‌گوید:

  سیدشهاب این عکس را به طور ویژه برای این متن شما گرفت؟!
  🙂
  🙁

 26. سیداحمد می‌گوید:

  جناب مهدیار

  زیاد مسئله مطرح کردید، از حوصله من خارج است بحث راجع به تک تک سخنانتان.
  اما فقط یک نکته عرض کنم؛ گفتید:

  “آقای قدیانی تمام سخنرانی های آقای مصباح در یک سال گذشته را بخوانید اگر یک جمله،فقط یک جمله دیدید یا شنیدید که ایشان برای اجرای عدالت،حل مشکل فقر و اشتغال و مسکن یا حتی برای حل مشکلات فرهنگی دختران و پسران مظلوم این کشور راه حل اجرایی و عملیاتی ارائه داده باشند من حرف خود راپس می گیرم.”

  بودجه مملکت دست آقای مصباح است یا دولت؟
  شما فقط بفرمائید به چه حقی بودجه چند ده میلیونی به فلان بازیگر، برای برگزاری نمایشگاه پرداخت شد؟!!!
  بنده هنوزم که هنوز است احمدی نژاد را به قالیباف و امثالهم ترجیح می دهم، ولی بفرمائید با بودجه ای که به مشائی خرج نمایشگاه فلانی کرده، خرج ازدواج چند جوان فراهم می شود؟
  شما که نگران میلیونها جوان معتاد(!) هستید بفرمائید اصلا مشائی به چه حقی بیت المال را طبق میل شخصی خودش خرج می کند؟ چون خاتمی و هاشمی فلان غلط را کردند، پس نباید از احمی نژادمان انتظار پاکی و صداقت داشته باشیم؟
  هاشمی و قالیباف و لاریجانی و فلانی و فلانی بد؛ احمدی نژادِ خوب چرا دیگر مثل روز اول نیست؟
  مگر قرار نبود دل به دریا بزند و بدی ها را پاک کند؟ پس کو؟
  لطفا نفرمائید که سنگ اندازی می کنند، ما از همه سنگ اندازی ها باخبریم!
  زیادی خوش بینید، کمی فکر هم خوب است!

 27. سایه/روشن می‌گوید:

  آرزو می کنم این پست به جای حقیقت فقط اغراق واقعیت باشد.

 28. محمد علی می‌گوید:

  خیلی …. متن قشنگی بود .
  در یکی از متنها هم دیدم کسی میگفت اخلاق هاشمی و رضایی و قالیباف … من نمیدونم قالیباف چه هیزم تری به بعضی ها فروخته که … بگذریم .

 29. علیرضا می‌گوید:

  سلام
  جناب قدیانی با خواندن متن جناب مهدیار آرام شدم .هر چه باشد دکتر دزد وسیاست باز نیست و سیاستش دیانت اوست واز روی دیانت عمل میکند نه از روی سیاست .دکنر را باید با دید نسبی ببینیم .جریان انحرافی یک جنگ روانی است ک متاسفانه دارد جا می افتد چون از هرکه می پرسی انحراف جریان انحرافی چیست پاسخی از ظن خود می دهد .اگر کاندید ها همان کاندیدهای انتخابات باشند صد بار دیگر هم رای گیری شودرای من دکتر محمود احمدی نژاد است ولحظه ای هم شک نمی کنم والسلام.

 30. تا آخر ایستاده ایم می‌گوید:

  از شباهت بین دو تفکر میتوان این طور برداشت کرد که منتقدان این روزهای دکتر و فتنه گران از یک استوانه سرچشمه میگیرن
  هم فتنه سبز احمدی را به رمالی و دروغگویی متهم کرد هم منتقدان اصولگرای دکتر او را به رمالی و دروغگویی متهم میکنند

 31. بچه بسیجی می‌گوید:

  قدیانی موسوی!!
  متاسفانه تو هم با دروغگو خواندن احمدی نژاد و دشمنی با او شباهت بسیاری با موسوی پیدا کردی
  ما رو باش که در باره تو چی فکر میکردیم

 32. رهبر فقط سید علی می‌گوید:

  شما و همفکرانتان هم فکر میکنید این فقط شما ها هستید که پیرو رهبری هستید و بقیه ضد ولایت فقیه هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود

 33. شیدا می‌گوید:

  احمدی نیازی به حمایت شما اصولگرایان ندارد از احمدی کسی حمایت میکند که دکتر گفته یک تار مویش را با هیچ کس عوض نمیکند

 34. حسین می‌گوید:

  سلام. جناب قدیانی من با حرف های شما به شدت موافقم.یه چند وقتی هست این مسائل خیلی فکر من و مشغول کرده و اتفاقا وقتی با یه سری از دوستان حزب اللهی مطرح میکنم متهم به بی بصیرتی میشم.احمدی نژاد خودش را در مسائل حاشیه ساز غرق کرد و الا………..
  چند روز پیش داشتم فیلم نطق انتخاباتی آقای احمدی نژاد در انتخابات دولت نهم(سال ۸۴) رو میدیدم.چقدر تفاوت داشت با امروز…….از نظرات و سخنان بگیر تا قیافه و چهره صورت!!!!!!!!!!

 35. عارف می‌گوید:

  یک تار موی احمدی نژاد را با خروار خروار اصولگرا عوض نمیکنیم ما تا زمانی که مقتدای مان اشاره نکرده اند حتی حاضریم جان ناقابل خودمان را نثار این تنها یاور رهبری (دکتر احمدی نژاد) فدا کنیم

 36. امیر می‌گوید:

  ما در احمدی نژاد رایحه امام خمینی را استشمام میکنیم ما در احمدی نژاد نفس های رهبر عزیزمان خامنه ای را حس میکنیم خامنه ای زنده باد
  احمدی پاینده باد

 37. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  احتمالا اینجوری که پیش میره، حسین قدیانی یه معذرت خواهی هم باید بکنه!
  اگه ماهائی که ۲ بار و بعضا ۳ بار به احمدی نژاد رای دادیم نتونیم ازش انتقاد کنیم
  پس گور پدر اون رائی که دادیم.
  من نمیدونم اینائی که جدیدا سینه چاک احمدی نژاد شدن و دکتر دکتر میکنن،
  موقع خونه نشینی ۱۱ روزه کجا بودن، ببینن دکتر، مردود شد!!
  دکتر که سهله، پروفسورتون هم جلوی رهبر
  بخواد قد علم کنه، همچین تو گوشش میزنیم که بلند نشه.
  گنده تر از هاشمی که نداریم، در خونشو از جا کندیم، فرداش اومد توی تلویزیون
  با لکنت زبون شورش ۲۵ بهمن رو محکوم کرد!
  توی مملکتی که به مخترعش فلش ۲ گیگ هدیه میدن و به دیپلم ردی
  هکتار هکتار زمین و وام میلیاردی، طبیعتا قورباغه هم ابوعطا میخونه.

 38. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان عزیز

  چند متن از حسین قدیانی به شما معرفی کنم که جانانه و کاملا منطقی از دکتر حمایت کرد؟!
  ما هم تا پای جان، از احمدی نژادِ “سرباز ولایت” دفاع می کنیم.
  ما هیچ وقت در مقابل حمایتمان، انتظار پاداش نداریم؛ اما ای کاش آقای احمدی نژاد کمی تامل کند و ببیند طرفدار حقیقی اش کیست.
  دکتر باید ببیند جوانان حزب الله ارزشمند ترند یا اطرافیانش!

  شما اینجا فکر نکنید با امثال جناب “پرسه در مه” و “ولایت مترو” طرفید!
  اینجا با ستاره هائی طرفید که طاقت از دست دادن احمدی نژاد را ندارند…

 39. ف. طباطبائی می‌گوید:

  تو رو خدا جوگیرانه تعریف نکنید از احمدی نژاد!!
  خودتون خوب می دونید و می فهمید حرف ما رو.

 40. محمد علی می‌گوید:

  آقای قدیانی امیدوارم از صحبتهای برخی از دوستان ناراحت نشوید زیرا خودشان هم نمیدانند که نباید کسی را آنقدر بالا برد که اینگونه دچار غرور شود و هیچکس غیراز خودش را نبیند.دوستانی هم که کورکورانه از احمدی نژاد حمایت میکنند و نمی خواهند حتی کوچکترین انتفادی به او شود مطمئن باشند سخت در اشتباهند .وقتی امام علی در عین عصمت میفرماید از من انتقاد کنید دیگر احمدی نژاد که جای خود دارد. انصافا کسانی که بر قدیانی ایراد میگیرند بازهم اشتباه می کنند چون این بنده ی خدا اگر بخواهد احمدی نژاد را تعریف کند ۹۹ درصد احمدی نژاد را با خوبیهایش تعریف میکند و تازه آن ۱ درصد را هم سالی یکبار میگوید آنهم به من وشما نه به غریبه . چه ایرادی دارد که کسی که به احمدی نژاد رای داده حالا از او مطالبه کند .مطالبه کند آنچه را که رئیس جمهور وعده میداد و حال عمل نمیکند .نمیخواهم بحث را طولانی کنم .این را بگویم با اینکه با جناب قدیانی اختلاف نظر ، زیاد دارم اما اغرار میکنم که منصفانه مینویسد خصوصا درباره رئیس دولت و کسانی هم که همین انتقاد کوچک را نمیپذیرند و برآشفته میشوند آیا احمدی نژاد رو معصوم میپندارند؟

 41. چوک دیریا می‌گوید:

  نمی دونم چرا بعضی ها اینجورین؟
  گیرم آقای حسین قدیانی اشتباه می کنه؛ چرا تفکر حزب اللهی و ولایی رو هدف قرار می دید؟ مگه حسین قدیانی نماینده حزب اللهی ها و ولایی هاست؟
  ایشونم یه قطره از دریای حزب اللهی و ولایی هاست با تفکرات و انتقادات خودش
  درباره بعضی از کارهای آقای احمدی نژاد عزیز هم ما نباید با چشم پوشی گذشت؛ قابل توجه دوستان!!!!
  هر چند دوستان ول کن جریان انحرافی نیستن و از آقای مهندس حمایت می کنن
  ولی به نظرم درباره این دولت و کارگزاران یکم تند رفتید شایدم نه؛ جون من سنم به کارگزاران قد نمیده
  به نظر خودتون زیادی تند نرفتید؟ و زود قضاوت نکردید؟

 42. سیداحمد می‌گوید:

  جناب چوک دیریا؛

  آیا منکر شباهت های این دولت با دولت سازندگی هستید؟
  خیلی برایم سخت است گفتن بعضی حرفها؛ حیف که فضای نت، عمومی است والا حرف زیاد است.
  مگر قرار نبود محمود هیچ شباهتی به اکبر نداشته باشد؟ چند شباهت می خواهید که برایتان ردیف کنم؟!

  همه ما اگر برگردیم به ۸۸، باز هم رایمان دکتر است، ولی داریم می سوزیم از اینکه نظرمان هیچ اهمیتی ندارد برای ایشان!!!

 43. چوک دیریا می‌گوید:

  سید عزیز حالا که دوباره کامنتم رو خوندم دیدم یه کم گنگه؛ پس شفاف تر می گم
  گفتم که منم سن به دولت سازندگی نمی خوره یعنی یادم نمیاد اون دولت رو چون من اون موقع کوچیک بودم
  بعدشم من اگه گفتم نباید چشم پوشی کرد منظورم همون قهر کردن و دقیقا همین چیزایی هست که داداش حسین میگه نه اینکه خدمات و از این جور حرف ها وظیفه اش بوده
  و من فقط گاه وقتی از سیاست های خارجی ایشون در دولت نهم خوشم می یومد
  سید روزه عیده بابا چرا قاطی کردی؟ عیدی که ندادی
  حرف مهم نیس که ایشون به نظر ما اهمیت بدن که باید بدن ولی خوبه که آقا به نظرمون اهمیت میدن و من دقیقا موافق نظر اسلامی ایرانی هستم

 44. سیداحمد می‌گوید:

  قاطی نکردم برادر؛
  تند بود کامنتم؟! 🙂

  آها!
  ببینید حساب اهمیتی که حضرت آقا برای جوانان حزب الله، قائلند جداست. احمدی نژاد هم در جایگاه خودش موظفه به نظر ما اهمیت بده.
  سیاست های خارجی ایشون برای منم خیلی با ارزشه، عرض کردم احمدی نژاد هنوز هم برام محترمه ولی نقاط منفی داره پر رنگ تر میشه و این یعنی زنگ خطر!
  اتفاقا بنده هم با نظر اسلامی ایرانی موافقم!

  “اگه ماهائی که ۲ بار و بعضا ۳ بار به احمدی نژاد رای دادیم نتونیم ازش انتقاد کنیم
  پس گور پدر اون رائی که دادیم.”

  یه کمی قاطی شد!
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ضمنا کامنت های پست “حاج قاسم سفیر کربلاست…” را بخوانید، عیدی هم دادم!
  ارادتمندم…

 45. شاهد می‌گوید:

  چه فکر می کردیم؟ چی شد؟دوغ ودوشاب را که نباید با هم قاطی کرد!!! کبوتر با کبوتر ! باز با باز! اینهاکه نه همجنستدو نه همرنگ ! شاهنامه آخرش فردوسیه!!!! جوجه را هم که………باید حق بدیم که جواب سنگ انداز کلوخ باشد.انصاف بهتر از عیدی است!!!!!

 46. مهدیار می‌گوید:

  جناب سید احمد.حرف بنده در مورد اقای مصباحٰٰٰ و شاگردان و جریان سیاسی شان روشن بود.مگر من گفتم پول دست ایشان است؟؟؟آقا و جامعه از امثال آقای مصباح و علمای حوزه انتظار راهگشایی فکری برای حل مشکلات نظام و مردم را دارند نه جوسازی های سیاسی و جنجال آفرینی های مضر.آقا نه عاشق چشم و ابروی آقای مصباح است نه احمدی نژاد.سوال این است که بعد از آنهمه هزینه و سرمایه گذاری سنگینی که آقا برای آقای مصباح و جریان ایشان انجام داد خروجی فرهنگی و اقتصادی آنها برای عموم مردم چه بوده است؟؟؟در ضمن بدانید پول کافی در اختیار ایشان و موسسه ایشان برای ارائه طرح و راهکار و انجام کار فرهنگی و اجتماعی هست.اگر کافی نیست باید از دولت و آقا درخواست کنند تا بیشتر در اختیارشان بگذارند.اما بدانید که مشکل پول نیست.
  در مورد کمک به نمایشگاه عکس خانم هدیه تهرانی.اولا مشایی سرخود نمی تواند یک ریال خلاف قانون خرج کند.یا سرخود کاری انجام دهد.این هم از اتهام های بی اساس و دروغ به مشایی و احمدی نژاد است.امروز ۱۳ نهاد نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی که عمده آنها از مخالفان مشایی و از مجموعه هایی خارج از دولت تشکیل شده اند مشایی و نزدیکان رییس جمهور و خود احمدی نژاد را زیر نظر دارند و اگر کوچکترین مدرکی علیه مشایی داشتند او را به اشد مجازات می رساندند.دوما مشایی و وزارت ارشاد به نمایندگی از دولت و برای اجرایی کردن سیاست صحیح جذب حداکثری نظام در حوزه فرهنگی به فعالیت های فرهنگی سالم هنرمندان غیر حزب اللهی کمک کرده است.شما حزب اللهی ها باید بدانید که همه مردم نیستید.ملیون ها دختر و پسر ایرانی که خواهران و برادران ما هستند ولی جزو طبقه غیر حزب اللهی محسوب می شوند و در انتخابات ها هم عمدتا به کاندیداهای منتقد نظام رای می دهند به امثال هدیه تهرانی و محمد رضا گلزار و مهناز افشار و شریفی نیا و … عشق می ورزند و حتی آنها را الگو قرار می دهند.خوب یا بد این وضعی است که فعلا وجود دارد و دولت چاره ای جز مدیریت وضع فرهنگی بر اساس تدبیر و آسان گیری هدایت شده ندارد.با ۴۰ ملیون تومانی که به شکل وام به هدیه تهرانی داده شد مشکل مسکن شاید یک زوج جوان هم حل نشود.ولی فضای رسانه ای در قشر غیر حزب اللهی به نفع نظام و دولت تغییر کرد.حالت ضدیتی که در خیل زیادی از جوانان غیر مذهبی در بعد از انتخابات بوجود آمده بود کاهش پیدا کرد.و دولت توانست با فضاسازی ذهنی دوقطبی اجتماعی خطرناکی که سرویس های غربی و موسوی و هاشمی به دنبال سوء استفاده امنیتی از آن بودند را مدیریت کند.درست است که بعضی از حزب اللهی ها ناراحت شدند اما این بهایی بود که دولت مجبور بود بپردازد.در ضمن همین دولت ملیاردها تومان به حزب اللهی ها و حوزه ها برای کار فرهنگی و رسانه ای پرداخت کرده و می کند.که متاسفانه مقدار زیادی از این هزینه ها توسط حزب اللهی ها و مدعیان پیروی از ولایت علیه دولت و نظام به کارگرفته می شود یا بازده بسیار کمی دارد.براستی شما حزب اللهی ها با داشتن این همه امکانات رسانه ای و فرهنگی بیلان کاری خود را ارائه دهید تا مردم از نتایج کارهای شما مطلع شوند.البته این به معنای مخالفت با هزینه فرهنگی نیست.جامعه ای که بسیار جوان است و تحت تاثیر تهاجم فرهنگی است باید برای فرهنگ آن هزینه شود اما فعالیت های فرهنگی باید همه اقشار جامعه را دربربگیرد نه فقط قشر حزب الله را.اگر قشرحزب الله اصلا به نمایشگاه عکس هدیه تهرانی اهمیتی نمی دهد دوستداران هدیه تهرانی و بازدید کنندگان از نمایشگاه عکس او نیز هرگز به مراسم های حاج منصور و هلالی نمی آیند اما این به آن معنی نیست که حزب اللهی ها کلا از هنر و عکاسی متنفرند یا غیرحزب اللهی ها هیچ رابطه قلبی با امام حسین(ع)ندارند.دولت باید لایه های مختلف جامعه را به هم نزدیک و خوراک فکری و فرهنگی مناسب با ذائقه های گوناگون را در اختیار آنها قرار دهد تا همه مردم به قدر میزان ایمان خود هدایت شوند.این شیوه آقا و سیاست جذب حداکثری ایشان است.وقتی احمدی نژاد می خواهد رابطه آقا و مردم را رابطه پدر و فرزندی نشان دهد دقیقا براساس سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی عمل کرده ولی وقتی آقای ذوالنور قائم مقام نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه می گوید حرف احمدی نژاد غلط است و رابطه ما با رهبری رابطه ارباب و رعیتی است دقیقا بر اساس سیاست دفع حداکثری و جذب حداقلی رفتار کرده.آنوقت باید هم احمدی نژاد به اقا بگوید اگر شما چندتا از این دوستان داشته باشید دیگر نیازی به دشمن ندارید.حالا اگر حزب اللهی ها به رهبری آقایان مصباح و ذوالنور و طائب و شریعتمداری و اژه ای این شیوه را قبول ندارند خوب بگویند قبول نداریم و محترمانه از احمدی نژاد جداشوند و نقد کنند و حرف خودشان را بزنند. چرا جوسازی چرا تهمت چرا انتشار حرف های غیرقطعی و خلاف واقع.چرا تبلیغ این حرف غلط که مشایی و احمدی نژاد و بقایی ضد ولایت فقیه شده اند.در هر حال خدا انشاالله همه ما را هدایت کند.

 47. احساس می‌گوید:

  خیلی دوست دارم جواب آقای قدیانی به جناب مهدیار رو بدونم

 48. سایه/روشن می‌گوید:

  چقدر این عکس آزار دهنده ست.
  ما وسیله ای بودیم تا خدا تقدیرش را رقم بزند، این که او بتواند در پس امتحانش سربلند بیرون بیاید به ظرفیت خودش بر می گردد و بدا به حالش اگر در دل خون “آقا” هم بی اعتبار شود.

 49. عاشق امام خامنه ای می‌گوید:

  سلام حسین آقا…یه روزی خیلی متن های شما را دوست داشتم والبته هم دارم ولی نه به اندازه گذشته…..من و شما حضرت اقا را امام خامنه ای میدانیم.
  بنده از همه دولت‌ها حمایت کرده‌ام ولی این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که تلاش نمی‌کند حاکمیت دوگانه درست کند….

  در گذشته حرف دشمن القای حاکمیت دوگانه بود و در برخی ادوار هم برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کشور بودند که دولت و مجلس در مقابل ولایت فقیه که محور نظام است، قرار دارد ولی الان اینگونه نیست. در شرایط کنونی اختلاف‌نظر هست و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما الان اگر رهبری چیزی بگوید، رئیس‌جمهور می‌پذیرد و به آن عمل می‌کند»

  امروز وقتی رئیس‌جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از کشور می‌رود، من نگرانی ندارم، اما قبلا نگران بودم که مسئولان در خارج از کشور می‌خواهند چه بگویند؟

  مگر اقا اینها را نفرمودند…
  همه ی اینها در دوران دولت دهم بود حسین جان…

  حتما میخوای بگی اینها مربوط به سال گذشته است..ولی شما میتونی سخنی از اقا بیاری که خلاف اینها را فرموده باشند…
  دوست من واقعا تیتر و مطلبی که زدی در اوج بی انصافی هست…ایکاش با شجاعت حذفش میکردی…

 50. سیداحمد می‌گوید:

  جناب مهدیار؛

  سلام و روز به خیر!
  طولانی کامنت می گذارید و بحث های زیادی مطرح می کنید. یکی از بدی های بحث کامنتی این است که شاید دو طرف خوب متوجه منظور یکدیگر نشوند.
  این پست تنها استثناست که داریم به شیوه با هم بحث میکنیم، چون جای چنین بحث هائی اینجا نیست. (البته با اجازه آقای قدیانی)

  نمی دانم شغلتان چیست و در چه زمینه ای فعالیت دارید و با چه قشری از جامعه در ارتباطید. به این مسئله هم اشاره کردم که فضای نت، فضای مناسبی برای گفتن آنچه در سینه داریم نیست.

  گفتید:
  “در ضمن بدانید پول کافی در اختیار ایشان و موسسه ایشان برای ارائه طرح و راهکار و انجام کار فرهنگی و اجتماعی هست.”
  بهتر از شما در جریان فعالیت های موسسه امام خمینی هستم. کسی از علامه مصباح و شاگردان ایشان، در قبال بودجه ای که در اختیار دارند، انتظار فعالیت اقتصادی ندارد! آنها باید به فرهنگ اسلامی جوانان ما کمک کنند، که می کنند.
  یک مثال کوچکی که می توانم عرض کنم این است که هیچ گروه و دسته ای به اندازه موسسه امام خمینی، به ایجاد “کرسی های آزاد اندیشی” (که حضرت آقا تاکید فراوان بر ایجادش دارند) در میان جوانان، اهتمام نداشتند!
  وظیفه علامه مصباح نشر فرهنگ ولائی است، نه باج دادن به معلوم الحال های سینما!!!

  گفتید:
  “با ۴۰ ملیون تومانی که به شکل وام به هدیه تهرانی داده شد مشکل مسکن شاید یک زوج جوان هم حل نشود.”
  ظاهرا در ذهنتان قانونی به نام “شهروند درجه یک و دو” دارید!
  شاید نتوان برای یک جوان تهرانی خانه تهیه کرد، ولی ما در یکی از شهرستان ها به راحتی با نصف این مبلغ، ۳ زوج جوان را با خانه بخت فرستادیم!

  گفتید:
  “خوب یا بد این وضعی است که فعلا وجود دارد و دولت چاره ای جز مدیریت وضع فرهنگی بر اساس تدبیر و آسان گیری هدایت شده ندارد.”

  آها! یعنی دولت می داند (به طور مثال) حزب اللهی ها بین موسوی و احمدی نژاد، احمدی را انتخاب می کنند حتی اگر دلشان خون باشد، پس گوربابای این جوانان! برویم به فلانی و فلانی باج بدهیم. ضمنا این را هم از برادر کوچکتان داشته باشید، ۴۰ میلیارد هم به هدیه پول می دادند، باز هم همین بی عفتی خواهد بود که هست
  !

  و در آخر اینکه گفتید:
  “امروز ۱۳ نهاد نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی که عمده آنها از مخالفان مشایی و از مجموعه هایی خارج از دولت تشکیل شده اند مشایی و نزدیکان رییس جمهور و خود احمدی نژاد را زیر نظر دارند و اگر کوچکترین مدرکی علیه مشایی داشتند او را به اشد مجازات می رساندند.”

  متاسفانه در سیاست، مصلحت هائی وجود دارد که ظاهرا از آن بی خبرید!!!
  این نهاد ها بر دول سازندگی و اصلاحات هم نظارت می کردند ها!!!

  باز هم می گویم، هزار بار هم برگردیم به ۸۸، ما به احمدی نژاد رای می دهیم ولی این که احمدی نژاد با ما کرد، رسم مردانگی نیست.
  راجع به بخش های دیگر کامنتتان هم حرف دارم ولی دیگر حوصله ندارم!

  صد بار لب گشودم و بیرون نریختم… خون ها که موج می زند از سینه تا لبم!!!

 51. دوست می‌گوید:

  اصلا معلوم نیست توی دنیای ذهنی تو چه خبره.به نظر من زود قضاوت می کنی.اصلا به هیشکی تو این نظام نمیشه اعتماد کرد.حتی به بعضی حرفای تو.
  حسین قدیانی: تو نه، شما!!

 52. سیداحمد می‌گوید:

  🙂

 53. تا آخر ایستاده ایم می‌گوید:

  این محبوبیت دکتر بد جوری داره بعضی ها را میسوزونه جناب اسلامی ایرانی به قول دکتر آب رو بریز همونجا که میسوزه

 54. شاهد می‌گوید:

  بیداری انسانی! دنیا را گرفته ما هنوز به کلمه! اشکال می گیریم به جامع تگری هم باید توجه کرد!!!نشانه های اسلامی آن که اظهر من الشمس است وبر هیچکس پوشیده نیست .

 55. بچه بسیجی می‌گوید:

  ولی آنچه که پیداست این است که فقط یک گروه دارند زور بی خودی میزنند آنهم گروهی که میخواهند احمدی نژاد را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند تا زودتر بتوانند به اهداف پلیدشان برسند

 56. سیداحمد می‌گوید:

  دوستان!

  چرا دکتر زمینه ای را فراهم می کند که آن بعضی های حسود بتوانند به اهدافشان برسند؟
  چرا کاری می کند که دهان ما برای دفاع بسته شود؟
  چرا کمکمان نمی کند تا بتوانیم راحت و با آسایش در مقابل فلانی و فلانی بایستیم؟

  ما از خدامان بود بتوانیم بر دهان فلان نماینده مجلس و کی و کی بکوبیم!

 57. امیر می‌گوید:

  ظاهرا دوستان از کامنت من ناراحت شده و مرا متهم به جوگیر شدن میکنند
  اما دوستان اگر قرار باشد شما کسی را به جوگیر شدن متهم کنید باید به رهبر مقاومت لبنان سید حسن نصرالله عزیز بگید که در سفر دکتر به لبنان خطاب به دکتر فرمود
  ما در تو رایحه امام خمینی مقدس را استشمام میکنیم
  ما در تو نفس های امام خامنه ای حکیم را حس میکنیم

 58. مهدی می‌گوید:

  خیلی بد نوشتی . یه وقتهایی ننوشتن خیلی بهتر از نوشتن ه .

  خیلی ظلم کردی که احمدی نژاد رو با هاشمی مقایسه کردی.

  اگه تو این مملکت بخوای همه رو بجز رهبری بزنی دیگه کسی نمیمونه . فرمانده بدون سرباز چه کاری از دستش برمیاد؟

  خیلی ظلم کردی.

 59. مهدی می‌گوید:

  قبل از اینکه این متن رو بنویسی با خودت فکر می کردی که آیا جرئت داشتی یا اصلا می تونستی تو زمان ریاست جمهوری هاشمی ؛اون رو مثلا با شاه مقایسه کنی بنویسی هاشمی رضاشاه؟ اون وقت اگه به این سوال جواب می دادی این ظلم بزرگ رو در حق احمدی نژاد می کردی.

 60. محسن می‌گوید:

  هاشمی:مهدی فقط بایددردادگاه صالحه!!! محاکمه شود-احمدی:جرم پورمحمدی راباید یک قاضی عادل!!!ثابت کند- اضافه کنیدموضعگیریهای پرشباهتشان درقضیه سوریه- پیام تسلیت به شاه عربستان- بی اطلاع معرفی کردن رهبری ازوقایع گوناگون البته هرکدام درموارد سودمندبرای خودشون-وغیره- البته احمدی هنوزهاشمی نیست اماهاشمی هم هنوزصللحه نیست اگربرایمان ملاک فقط مواضع ولی امرباشدکه متاسفانه اغلب نیست یعنی هست بعلاوه کمی سلیقه شخصی وجوگیریهای مقطعی اگرنگویم حب وبغض شخصی وباندی که البته درجوانهاکمتراست وبیشترخطاهاتان احساسی است-
  رهبری دراوج بیوفایی هاشمی امربه مداراوعدالت وعدم توهین وفحاشی کردوتوصیه به تبیین خطاهای ایشان اماامثال قدیانی عزیز ودوستداشتنی خیلی توجهی نکردندالان هم حضرت اقاصریح وروشن وشفاف نظرات تمام خوبان رادرموردجریان باصطلاح انحرافی نپسندیدندامابازهم توجهی نمیشود-چرا؟؟مثلادرسوم شعبان مگرنفرمودندبااینهافقط اختلاف سلیقه داریدکه بایدانرافروبکاهید اماجریان فتنه درمقابل نظام ایستادوبایدسرکوب میشدچرافتنه وانحراف دوروی یک سکه معرفی میشوند؟ چرابه تدابیر این مردفرزانه وخردمندتوجه نمیشود؟نکندشماهم به عاقبت اندیشی واینده نگری ایشان شک داریدیاخودرابابصیرت ترمیدانید؟دوستداشتن ولایت کافی نیست بایدمطیع بودمطیع محض دقیق موبموباوسواس ودرتمام جزییات- بگذارمثل جوونهاداداش حسین صدات کنم چو ن خیلی دوستت دارم امامواظب کلمه به کلمه ات باش چون خیلیها روی نظرات توحساب میکننداندک منحرفشون کنی بایدجواب بدی وبدترین انحراف تندروی است برعلیه هرکس باشه- عاشق عشق واخلاص واسم وبابااکبر وطنزتم اماعجولی میوه کال رونمیچینندعزیز التماسدعا-راستی حواست بوداسم تووباباهمون اسم پدروپسر دشت کربلاس امابرعکس!!یعنی که یعنی

 61. یخ فروش جهنم می‌گوید:

  قلبم درد گرفت…
  من احمدی نژادرو دوست دارم
  ولی
  دیگه بش خیلی وقته که اعتقاد ندارم…….

 62. سایه می‌گوید:

  شاید این یکی کامنت رو هم تایید نکنی اما چندوقتیه به این نتیجه رسیدم دور آقا ی خط قرمز بکش بقیه رو بریز تو اقیانوس .

 63. سایه می‌گوید:

  بی انصافیه اگه این رو هم نگم دوستانی که اردوهای جهادی رفتند میدونند احمدی نژاد چه خدمتی به محرومین کرد اما ….. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر کن

 64. علی می‌گوید:

  زمانی قدر تنهاترین سردار امام خامنه ای (دکتر احمدی نژاد)را خواهید دانست که دیگر در بین ما نباشد

 65. جعفر می‌گوید:

  به زودی خدا پاداشی به احمدی نژاد بدهد که تمام مخالفانش انگشت به دهان بمانند

 66. تا آخر ایستاده ایم می‌گوید:

  اندک اندک
  دور نیست روزی که در وبلاگت در دفاع از استوانه پست بگذاری
  اندک اندک آقای قدیانی
  اندک اندک

 67. سیداحمد می‌گوید:

  جناب تا آخر ایستاده؛

  اولا اینکه یه کمی بشین، خسته شدی!
  ثانیا خیلی از استوانه بدت میاد؟ مشائی جانتون خیلی مثل شما فکر نمیکند ها!
  تکلیف خودتان را روشن کنید؛ بین کارگزاران یک و دو، تفاوت خاصی وجود ندارد!

 68. ؟! می‌گوید:

  نتیجه:
  ۱٫هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکنیم،جز حضرت ماه!
  ۲٫ادعا کار دست آدم میده!
  ۳٫اما یک احمدی نژاد هم در بیابان غنیمت است!!!
  ۴٫درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود…………

 69. تا آخر ایستاده ایم می‌گوید:

  جناب !؟ و یا؟!
  مسخره کردن و تهمت زدن کار همه منافقان است شما و امثال شما همینکه یکی راذ مخالف عقاید متحجرانه خود میبینید سریع شروع به تهمت زدن و انگ چسباندن و تکفیر کردن مخالف خود میپردازید ترسم از آن است که روزی با همین عقاید به دشمنی با پسر فاطمه آقا امام زمان بروید
  جهت اطلاع شما تکفیری باید به عرض تان برسانم که تکلیف ما مشخص است گوش فرا دادن و عمل کردن به فرامین رهبری شما به فکر خودتان باش
  در ضمن… بماند
  لازم به ذکر است که بسیاری از کسانی که آرزویه ظهور آقا امام زمان را دارند در زمان ظهور به دشمنی با ایشان میپردازندتویی که هنوز نمیدونی چه اسمی برا خودت انتخاب کنی بهتر به فکر خودت باشی راستی جناب با هوش!!!! از کجا فهمیدی من طرفدار آقای مشایی هستم بپا یک وقت چشم نخوری در ضمن تو در اندازه ای نیستی که بخوای منو اندرز کنی تا زمانی که سایه مقام معظم رهبری بابلای سر ماست نیازی به ؟! و یا !؟ نداریم

 70. سمخط می‌گوید:

  سلام به همگی عاشقان حضرت ماه،

  عزیزان شمارو بخدا یه جوری کامنت نذارین که دشمن شاد بشیم؛ آخه چرا بجون هم افتادین؟؟؟!!!!
  اگه هزار بار برگردیم به خرداد ۸۸ باز همه ما بکوری چشم دشمن به دکتر رای میدیم. حالا اینکه یه نفر انتقادی به دکتر داشته باشه(که من هم دارم) مگر عیبی داره؟ مگه دکتر معصومه؟؟؟؟ اصلا مگه هاشمی قبل و بعد از انقلاب خدمات به انقلاب نداشته!؟ مگه سال ۷۰ بعد از حضرت ماه آدمی عزیزتر از آقای هاشمی وجود داشت؟ بابا انصاف داشته باشین، مگه همین داداش حسین تو وانفسای جنگ تحلیلی (فتنه ۸۸) کم گذاشت برا دکتر؟ بوی دل سوختگی داره از متنش به مشام میرسه نه عداوت.
  سینه آدم درد میگیره از الفاظ تندی که دوست ها برا هم کامنت میکنن! تورو خدا خون به دل رهبرمون نکنیم. آقامون بیشتر از همیشه تنهاست.

  جانم فدای رهبر

 71. مهدیار می‌گوید:

  آقای تا آخر ایستاده ایم.اختلاف سلیقه و عقیده نباید ما را به دشمنی با هم بکشونه یا به گناه.

 72. محمد علی می‌گوید:

  آقای قدیانی به نظر شما بهتر نیست که هر نظری رو منتشر نکنید؟ واقعا انتشار همه ی نظرها منفعتی نداره ها .

 73. محمد فاطمی پور می‌گوید:

  حسین جان
  من علاقه ی بسیاری به شما و متن هایتان و مواضعتان دارم. به جریان احمدی نژاد و مشایی مشکوک باش. رسانه ها نمیتوانند ما را به اصل ماجرا روشن کنند. خودت پیرامون جریان انحرافی تحقیق کن و نظر تحقیقی خودت را بنویس. نمی شه بر اساس رسانه های بی تقوای قضاوت کرد. متن کامل صحبت های احمدی نژاد را در اون جلسه روی سایتم گذاشته ام. ببین و قضاوت کن. تو رسانه ی مدافع فلان شخص و فلان جریان نیستی. پس می تونی از دل این همه ابهام حقیقت را بیابی.

 74. ابوالفضل شفیعی می‌گوید:

  آخیش…! رسیدم آخر صفحه!
  سلام.
  یه نکته بگم!
  ۱-هممون خدا رو شکر رو نقطه ولایت فقیه اشتراک کامل داریم.
  ۲-هممون سرباز ولایت رو به خاطر خدماتش دوست داریم.
  ۳-هممون مواضع امورخارجه اش رو قبول داریم.
  ۴-هممون حرفای آقا رو درمورد دکتر می دونیم.
  إإإ! شد ۴ تا نکته!*^_^*
  خوب، یه روز یکی که مورد اعتماد من بود گفت: رفتم پیش معاون امور زنان وزیر کشور پرسیدم چرا قانون (فکر کنم) امر به معروف و نهی از منکر(یا شاید هم همین سلامت اجتماعی) رو گذاشتید زمین و اجرا نمی کنید؟ گفت: ما الآن نیاز به رأی داریم!
  در جواب کسایی که می گن باید با پایین اومدن از مواضع، حداکثر رو جذب کرد باید بگم تا چه حد؟
  خط قرمز مواضع ما کجاست؟ مگه ما مأموریم به جمع کردن رأی؟ ما مأموریم به انجام وظیفه ی الهی!
  یه سری حرفای جناب مشایی انصاف بدید که بو داره! البته نه به عنوان یه ماسون یا تکفیری یا رمال! فقط و فقط به عنوان یه رئیس دفتر.
  بنده کوچیکتر از همه شما بزرگوارانم و تازه ترم اول دانشگاهم تموم شده.
  یادم نمیره که موقع امتحانات پایان سال دبیرستان داشتم پوستر پخش می کردم!
  البته بر عکس بعضی ها که با گفتن چنین جملاتی می خوان با منت گذاشتن بر احمدی ازش مطالبه کنن، بنده وظیفه شرعیم رو انجام دادم.
  آهان! یه نکته دیگه اضافه کنم:
  ۵-مگه قبل از خدمات دولت میتونستیم ما حزب اللهی ها جلو اتهامات دوم خرداد سر بلند کنیم!
  درسته که باید مطالبه داشته باشیم ولی بدانیم که چقدر!
  هممون قبول داریم که خیانت مجلس هشتم به دولت از خیانت مجلس ششم به نظام بیشتر نباشه کمتر نیست.
  البته مقایسه را از جهت رتبه و مقام بررسی نکنید. از این دید عرض کردم که هر دو به یک اندازه خون به دل مؤمنین کرد.
  قبول کنید که یکی از عمده ترین علت هایی که میشه برشمرد بر رفتار های انتخاباتی دولت برای مجلس، عدم امید دولت به مجلس و جمعیت به اصطلاح اصول گرای اونه! بابا حق بدید مجلس هشتم خون به دل ما و دولت کرد! (البته این حرفم مؤید این نیست که کار دولت رو زمین بمونه و بره دنبال انتخابات و کرسی جمع کردن که خدا رو شکر خیلی این طور نیست.)
  داشتم تو سالروز ورود آقا به شهرمون حرفای آقا رو بررسی می کردم. به خدا از دلشادی آقا اون روز اشک شوق ریختم و در دل گفتم خدا کند که احمدی محمود بماند! (ادبی نوشتم!)
  آقایان عزیز، برادران گرامی، نه منکر بو داشتن حرفای مشایی هستم و نه منکر خوبی دکتر. ولی شما را به امام حسین، هم نباید با دستان خودمان دکتر رو هل بدیم تو دهن اژدها (دشمن) و هم نباید بالا ببریم تا حد خدا! دستی دستی داریم نشون می دیم که احمدی ضد ولایت شده! آقا یه سؤال:
  آیا رحمت خدا بزرگتر نیست؟! چرا نباید امید به اصلاح داشت؟
  یه روز معاون آموزشی مؤسسه ی امام خمینی اومده بود دانشگاه یزد. تو یه جمع خصوصی بعد از گفتن داستان رمال هایی که گرفتند و جلسات متعدد خصوصی علامه مصباح با دکتر (البته بر عکس برادر عزیزم مهدیار به علامه بسیار اعتقاد دارم.) گفت:
  حمایت دکتر از مشایی روحیه شده و امیدی به اصلاح نیست!
  پیش خودم اون روز گفتم ای کاش می تونستم بلند شم جلسه رو ترک کنم!
  جناب دادش حسین قدیانی، به خدا اگر امیدمون رو به لطف خدا از دست بدیم سزاوار عذابیم!
  متنی که شما نوشتید درست است که از سر دلسوزی است و امید به اصلاح ولی ظرافتی که بنده مد نظر دارم و اون نیانداختن دکتر در دهن اژدهاست را رعایت نکردید!
  اگر واقعا دکتر گفته جنگ فرهنگ علیه بی فرهنگ نه علیه فرهنگ پس راست گفته!
  البته گفتن بیداری انسانی با احتساب جنبش ۹۹ درصدی امریکا هم درست است! (البته بنده فرضم این است که دکتر به اسلامی بودن تحرکات منطقه اعتقاد دارد و وقتی با تحرکات جهانی جمع می بندد میشود انسانی!)
  البته قبول ندارم پول دادن به هدیه و بردن به حج و از این مزخرفات را!
  چون بنده خودم رو بچه فرهنگی می دونم میگم، پوستمون کنده میشه وقتی تو کار فرهنگی نیاز به پول داری و نیست!
  نتیجه:
  جامع نگری و قرار دادن بحث ها بر اساس مشترکات نه تنها دشمن شاد کن نیست، بلکه نشاط آور و روحیه آفرین است.
  سعی کنیم و امید داشته باشیم و باز سعی کنیم که به دکتر بفهمانیم که ما هوادارت هستیم، ای کاش تو هم هوادار ما باشی (که پیش فرض ما این است که هستی!)

 75. sarbaze1404 می‌گوید:

  سلام باور کنید واقعا احساس حزنی پیدا کردم وقتی نوشتید دست رای مان بی نمک بود نه. اما امیدوارم عاقبت او و ملت ختم به خیر شود.
  ماکه هنوز امیدواریم.
  یا علی داداش…

 76. sarbaze1404 می‌گوید:

  داداش ببخشید تازه متن دوست بالای اسمم رو خوندم با حرفاش موافقم، اما یه نکته از ایت الله هشترودی: اونایی که تو اسراییل هم هستند وقتی تظاهرات میکنند جنسش از بیداری اسلامی است منتها خودشون نمی فهمند.

 77. بسیجی بصیر می‌گوید:

  آقای قدیانی اصولا شما اشتباه می کنید که به قول خودتون”ایران نمیخوانید”(روزنامه)
  اتفاقا نسبت به عقاید کفار هم باید دانا بود.
  شما که “ایران نمیخوانید” چطور اهالی اش را نقد می کنی؟!!!

 78. روح الله می‌گوید:

  ………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.