تحلیل عجولانه از یک طرح مسئله

«نظام پارلمانی» آنطور که در بیان رهبر انقلاب آمد، اولا ذیل عنوان مهم «کرسی های آزاداندیشی» مطرح شد و ثانیا از جنس «طرح مسئله» بود، نه «صدور حکم».

گذشته از رسانه هایی که در این باب، ناقل «اخبار خاکستری» شدند، برخی دیگر از جراید، مع الاسف، به بحث آکادمیک «نظام پارلمانی»، نگاه کاملا ژورنالیستی داشتند و آنچه نوشتند، فقط از منظر حال گیری های سیاسی، و بسی شتاب زده بود. بی شک در یک مباحثه کلاسیک، بیان نقاط مثبت نظام پارلمانی، تنافری با دیدن نقاط مثبت نظام ریاستی موجود ندارد. خوبی و بدی این هر ۲ نظام را باید با هم دید، عالمانه بحث کرد و با پرهیز از شتاب زدگی، می بایست به یک تحلیل درست و منطقی از بحث رسید. آنچه مهم است، منعطف بودن ساختار نظام جمهوری اسلامی است. این نظام، هم می تواند ریاستی اداره شود و هم پارلمانی و هم با تلفیقی از ۲ نظام پارلمانی و ریاستی. اینکه کدام شکل از انواع و اقسام اداره کردن نظام، بهتر از دیگری است، محل مباحث کارشناسانه است، نه دعواهای سیاسی. از یاد نباید برد که نظام، به هر شکل و شیوه ای که اداره شود، بالاتر از همه ارکان نظام و برتر از همه قوای موجود، جایگاه ولایت فقیه است و شخص ولی فقیه. از طرفی، نظام، چه به شکل کنونی اداره شود و چه به شیوه پارلمانی، قطعا آسیبی به رای مردم و مبحث جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی وارد نمی آید. رئیس قوه مجریه را، چه مردم به صورت مستقیم انتخاب کنند و چه با واسطه نمایندگان شان در مجلس، در هر ۲ صورت، احترام جمهوریت نظام، حفظ خواهد شد. در نظام ریاستی، اگر چه در ظاهر، نقش مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه، پررنگ تر به نظر می رسد، لیکن در نظام پارلمانی، قطعا نظارت مردم بر رئیس قوه مجریه به واسطه نمایندگان شان در مجلس، چشم گیرتر از نظام ریاستی است و اینگونه نیست که رئیس قوه مجریه تصور کند شانی فراتر از قانون و مصوبات پارلمان دارد. از جمله مضرات نظام ریاستی موجود، ذیل همین بحث خودش را نشان می دهد. به عنوان مثال در انتخابات دوم خرداد، حماسه ای را ملت و نظام، با هم رقم زدند، لیکن امر بر منتخب ملت مشتبه شد که این سود، فقط و فقط در جیب شخص او رفته است. با این همه به نظر می رسد رابطه مجلس و دولت، در نظام پارلمانی یا نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی، بیشتر ضابطه مند باشد، تا شکل امروز که به شیوه نظام ریاستی است. به یاد بیاورید فی المثل رابطه مجلس ششم را با دولت دوم خرداد. رابطه زیاد بود، اما ضابطه کم بود؛ مجلس در ذیل دولت تعریف می شد و نمایندگان، انگار وکلای حزب مشارکت اند، نه وکلای توده ملت. نمونه دیگر، قهر و آشتی های پراکنده و بی مبنای همین مجلس است با همین دولت. البته شاید این، از مضرات ذاتی نظام ریاستی باشد که نظارت بر دولت، حمل بر خصومت با رئیس جمهور می شود و همکاری قوای مقننه و مجریه، تعبیر به سازش و زد و بند. به نظر می رسد در نظام پارلمانی، رئیس جمهور، اولا احترام بیشتری برای قانون و پارلمان متصور باشد، ثانیا تعامل دولت و مجلس، از حالت قهر و آشتی، به یک شکل ضابطه مند، تغییر پیدا کند.

اصولا حرف از تغییر شیوه اداره نظام، از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، هرگز ناظر بر تغییر مفهوم جمهوریت نیست و بحث، تنها به افزایش کارآمدی نظام، متاثر از همکاری بهتر قوای مقننه و مجریه مربوط می شود. قطعا جایگاه جمهوریت و رای جمهور، در هر شکلی از اداره نظام، تنزل پیدا نخواهد کرد، چرا که ولی فقیه، تنها ضامن اسلامیت نظام نیست، بلکه ضامن جمهوریت نظام هم هست.

با همه این اوصاف، تلقی غلط از تعبیر رهبر انقلاب درباره نظام پارلمانی، مصداق بارز ظلم است. برای رهبر انقلاب، مهم تر از اینکه نظام با چه شیوه ای اداره شود، این است که کارآمدی جمهوری اسلامی فزونی گیرد. این افزایش کارآمدی، باید دید و نشست و بررسی کارشناسانه کرد که در کدام یک از این شیوه ها بیشتر جواب می دهد. هر کدام، چه معایبی دارد و چه محاسنی.

به باور نگارنده، گرایش رهبر انقلاب، نه به این نوع اداره کردن نظام است و نه به آن دیگری. در وهله نخست، آنچه برای ولی فقیه فرض است، افزایش کارآمدی و بازدهی اصل نظام است.

دقیقا از همین روست که رهبر انقلاب در باب شکل اداره کردن نظام، طرح مسئله خود را ذیل عنوان کرسی های آزاداندیشی مطرح کردند. ذیل این عنوان، می بایست با پرهیز از جار و جنجال بیهوده و احیانا اتکا به اخبار تاریک، حرف های کارشناسانه زد. سئوالات کارشناسانه پرسید. جواب های کارشناسانه شنید.

با ارائه چند پرسش، پلاک امروز را ادامه می دهم؛

چرا رهبر انقلاب، از این تغییر، در «آینده دور» سخن گفتند؟ منظور از «آینده دور» چیست؟ آیا برای رهبر انقلاب، اقتضائات زمان و مکان، بیش از خود زمان و مکان، اهمیت ندارد؟ اگر تفسیر نزدیک تری از «آینده دور» در کلام رهبر انقلاب داشته باشیم، و مثلا در انتخابات آتی ریاست جمهوری بخواهیم، شیوه کنونی انتخاب رئیس قوه مجریه را تغییر دهیم، فارغ از نوع نظام، صرف همین تغییر، هزینه هایش چیست؟ چه سودی دارد؟ چه ضرری دارد؟ آیا در مباحث آکادمیک، می توان چشم بر محسنات خاص نظام ریاستی بست؟ آیا در صورتی که چنین بکنیم، ذیل عنوان کرسی های آزاداندیشی مباحثه کرده ایم، یا منازعات ژورنالیستی؟ آیا به شبهه آفرینی های دشمن در این باره پاسخ داده ایم؟ آیا جمهوریت، در نظام پارلمانی، واقعا می خواهد تضعیف شود یا قرار است، نظارت جمهوریت بر رئیس قوه مجریه، با اهرم نمایندگان، بهتر از نظام ریاستی مستقر صورت گیرد؟ آیا خرده حساب هایی که با رئیس جمهور فعلی داریم، در نگاه منفی مان به نظام ریاستی، بیش از حد معقول، لحاظ نشده است؟ آیا همین مسئله سبب نشده که چشم مان را بر خوبی های نظام ریاستی ببندیم و از طرفی، فقط محسنات نظام پارلمانی به چشم مان بیاید؟ آیا درست است که با تحلیل عجولانه، نادرست و غیر منطبق با واقعیت، دیدگاه های خصمانه دشمن در این باب، مبنی بر تضعیف جایگاه رای ملت و… را تقویت کنیم؟

و اما باید تصور کرد که هم الان شیوه اداره نظام، مثلا پارلمانی شده است. باید از هم الان، آسیب شناسی را در کنار دیدن نقاط قوت، در دستور کار قرار داد.

نقاط ضعف نظام پارلمانی چیست؟ آیا اینکه مجلس، رئیس قوه مجریه را انتخاب کند، کجاها می تواند ضررش بیشتر از سودش باشد؟ آن نقاط بحث برانگیز کجاست؟ چرا به وجود می آید؟ کم به وجود می آید، یا زیاد؟ آیا تعامل قوای مقننه و مجریه در نظام پارلمانی، با قوه قضائیه چگونه است؟ با سایر ارکان حکومت؟ با معیشت ملت؟ با جایگاه ولایت فقیه؟ با شخص ولی فقیه به عنوان علمدار انقلاب اسلامی؟

و باز هم سئوالات دیگری و من جمله؛ آیا اینکه تعامل مجلس و دولت در نظام پارلمانی قاعده مند می شود، نقش احزاب در این باره چیست؟ آیا ما که اصولا حزب به معنای حرفه ای حزب نداریم، در کدام مقاطع باید نگران این تعامل باشیم؟ آیا پاسخ به برخی از این سئوالات و چکش کاری هر ۲ نظام ریاستی و پارلمانی، نمی تواند ما را به بررسی بیشتر و دقیق تر نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی برساند؟ آیا می توان امید داشت که نظام بینابین نظام ریاستی و پارلمانی، محسنات هر ۲ نظام را در خود جمع کند؟

***

حیف که بیش از این مجالی ندارم و الا پرسش در این باب، بسی بیشتر از سئوالات فوق الذکر است. امید که دوستان مطبوعاتی، مباحث شان در این باره، رنگ و بوی سیاست زدگی و شتاب نداشته باشد و دقت کنند که طرح مسئله، از اساس با صدور حکم فرق می کند. رهبر انقلاب گمانم یک طرح مسئله کردند، تا بحث کارشناسانه درباره شیوه اداره کردن نظام، از مجرای مباحث عالمانه، به خوبی چکش کاری شود و نقاط عیب و حسنش کاملا عیان شود. اگر ما همان کار را با این «طرح مسئله» کنیم، که مثلا با مقولاتی چون «جهاد اقتصادی» و «همت مضاعف»، انجام می دهیم، گمان نکنم کمک به رهبر حکیم انقلاب باشد. آنجا که رهبر انقلاب، حکم صادر کرد، «جهاد اقتصادی» بود، نه آنجا که از «نظام پارلمانی» سخن گفتند.

این را هم بگویم، شاید بد نباشد برای شما.

دیشب یکی از دوستان کاملا حزب اللهی که دانشجوی دانشگاه اصفهان است و علوم سیاسی می خواند، به من زنگ زد و گفت: «ذیل طرح مسئله رهبر انقلاب، نقاط مثبت و منفی هر ۲ نظام ریاستی و پارلمانی را بررسی کرده ام. اول اما به محسنات نظام ریاستی پرداخته ام و اینکه از جمله خوبی های این نظام، حماسه هایی از جنس حماسه دوم خرداد و سوم تیر برای اصل نظام جمهوری اسلامی است، که این نو به نو شدن و این انعطاف، شاید به این قوت، در نظام پارلمانی، دیده نشود و جهانی نشود. خلاصه، همین بخش از بررسی هایم را گذاشتم در وبلاگم و متاسفانه عده ای از دوستان خودی، بی آنکه اجازه دهند تحقیقم را تا وقت کامل شدن، بخوانند و بعد نظر دهند، مرا متهم کردند به اینکه نه با نظام پارلمانی، که کلا با رهبر انقلاب، مشکل دارم!!»

به این دوست گفتم: در نظام پارلمانی، شکل نو به نو شدن، شاید عوض شود، اما اصلش عوض نمی شود. جمهوریت، تضعیف نمی شود، بلکه نظارتش بر رئیس قوه مجریه، دقیق تر می شود، البته برخورد دوستانت را بگذار و بگذر!! رهبری چون خامنه ای، سربازی در خور حکمتش می خواهد؛ محکم و قوی.

روزنامه جوان/ ۲۲ آبان ۱۳۹۰

این نوشته در 20:06 ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. قاصدک منتظر می‌گوید:

  (از یاد نباید برد که نظام, به هر شکل و شیوه ای که اداره شود, بالاتر از همه ارکان نظام و برتر از همه قوای موجود,جایگاه ولایت فقیه است و شخص ولی فقیه.)

 3. قاصدک منتظر می‌گوید:

  (رهبری چون خامنه ای, سربازی در خور حکمتش می خواهد; محکم و قوی.)

 4. میلاد پسندیده می‌گوید:

  واقعاً… کو گوش شنوا؟!

 5. سیداحمد می‌گوید:

  “اینکه کدام شکل از انواع و اقسام اداره کردن نظام، بهتر از دیگری است، محل مباحث کارشناسانه است، نه دعواهای سیاسی. از یاد نباید برد که نظام، به هر شکل و شیوه ای که اداره شود، بالاتر از همه ارکان نظام و برتر از همه قوای موجود، جایگاه ولایت فقیه است و شخص ولی فقیه. از طرفی، نظام، چه به شکل کنونی اداره شود و چه به شیوه پارلمانی، قطعا آسیبی به رای مردم و مبحث جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی وارد نمی آید.”

  دقیقا؛
  مهمترین نکته همین است!

  و اما دوستان محترم!

  به متن، جملاتی اضافه شده است؛ بخش سئوالات.

 6. میلاد پسندیده می‌گوید:

  چقدر خوب شد که سید احمد یادآوری کرد… نکته اصلی متن همینی بود که اضافه شد… ماشاءالله
  البته ملت ما زیاد در گیر و دار این بروکراسی ها نیستند… خدمت می خواهند و اطاعت از رهبر… همین.
  حسین قدیانی: آره! عده ای از عمارنماهای بهارستان که با رئیس جمهور بنا به هر دلیلی مشکل دارند، گمان می کنند طرح مسئله رهبر که با صدور حکم، اشتباهش گرفته اند، جای خوبی است برای یقه گیری نامحسوس!! فکر این را هم نمی کنند که دشمنان با سوء استفاده از همین تحلیل های عجولانه، ماهی صید می کنند از این آب گل آلود و مدعی می شوند که جمهوری اسلامی بنا دارد مشکلش را با روسای جمهور، به شکل ریشه ای (!) حل کند و کلا نظام ریاستی را منحل کند! سیاسی دیدن بیش از حد امور، به همین چیزها ختم می شود. بگذریم؛ بیش از این نمی شود شفاف بود در این باب!

 7. چشم انتظار می‌گوید:

  داداش حسین
  بعضی ها با خودشون فکر کردند حضرت آقا هم مثل آنان، هر وقت مسأله ای را مطرح می کنند، اولا” به تعبیر مصطلح، دفعتا” واحده است ثانیا” مثل خود آنها پشت این طرحِ مسأله، اهدافی سیاسی پنهان است، که چنین مواضع عجولانه و نسنجیده ای در مقابل این سخنان، اتخاذ می کنند. سخنان حضرت آقا، مثل سایر بیاناتشان، آنقدر روشن و بدون لفافه بود که باید گفت؛ العاقل یکفی به الاشاره. اما مشکل اینجاست همیشه عده ای خواسته اند از صحبت های حضرتش اون تفسیری رو داشته باشند که رأی آنها را تأیید کند.
  جالب اینجاست؛ مثلا” اضطراب و نگرانی شخص هاشمی و بعضی نماینده ها از طرح چنین مسأله ای چنان تصنعی و کودکانه است، که هر کسی می فهمد هنوز جایگاه رفیع ولی فقیه، برای خیلی از تأثیرگذاران جامعه به اندازه ی مردم کوچه و بازار روشن نیست.
  شما ببینید همین طرح نظارت بر نمایندگان، که به نظر شخصی من چندان فاصله ای با حکمی حکومتی، یا تکلیفی شرعی نداشت، چون به نفعشان نبود چطور قضیه را بازی دادند و در آخر هم با تغییراتی اساسی و چکش کاریِ منفعت طلبانه، به تصویب رساندند. که خوب در شورای محترم نگهبان رد شد.
  به خداقسم آنقدر که رهبری نظام از استحکام و استقرار نظام الهی جمهوری اسلامی اطمینان دارند به هزار و یک دلیل، هیچکدام از این آقایان مدعی، نه به آینده ی خود و نه به سر انجام نظام امیدوار نیستند. چون هنوز به حق الیقین در راستی این نظام الهی نرسیدند. اگر نه مگر جز این است که راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی چیزی جز اثبات معرفی و دستاوردهای نظام و تنویر افکار عمومی و بویژه نسل دانشگاهی است؟ سیاسیون بیشتر دوست دارند کرسی آزاد اندیشی تبدیل به تریبون آزاد اندیشی شود. که قطعا” این دو موضوع خیلی با هم تفاوت دارد کرسی در کلام آقا کجا و تریبون کجا. اما من فکر کنم نظام پارلمانی در کنار محاسن خوبی که می تواند داشته باشد، ایراداتی هم دارد. که شاید به عقل ناقص من یکی از آن، احتمال سوء استفاده ی نمایندگان از قدرتی که در اختیار دارند برای رسیدن به اهداف حزبی و گروهی نه مصالح نظام است. و بدتر از آن، حال فرض کنید مجلسی مثل مجلس ششم بخواهد رییس جمهوری تعیین کند. فکر می کنید شخصی غیر از خاتمی منافق ملعون را منتخب خود می داند؟
  اگر مردم بعد از گذشت یک سال از انتخاب نماینده ی خود به جهت دور شدن از ارزشهای نظام پشیمان شوند، چگونه می توانند مانع انتخاب رییس جمهور، توسط آن فرد یا افراد شوند.
  چقدر خوب است به این موضوعات، به فراخور نیاز ما بیشتر پرداخته شود. ممنون.

 8. سیداحمد می‌گوید:

  “تلقی غلط از تعبیر رهبر انقلاب درباره نظام پارلمانی، مصداق بارز ظلم است. برای رهبر انقلاب، مهم تر از اینکه نظام با چه شیوه ای اداره شود، این است که کارآمدی جمهوری اسلامی فزونی گیرد.”

  ” آنجا که رهبر انقلاب، حکم صادر کرد، «جهاد اقتصادی» بود، نه آنجا که از «نظام پارلمانی» سخن گفتند.”

  احسنت،
  خسته نباشی سالار!
  بسیار منطقی و عاقلانه سخن گفتید.
  بحث تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، محل خوبی برای کل کل های سیاسی مرسوم نیست. این مسئله همانطور که فرمودید، محل بحث کارشناسان و کاربلدان است.
  مسئله کوچکی نیست که بشود راحت در موردش نظر داد!

 9. چشم انتظار می‌گوید:

  یک نکته ای که به ذهنم رسید بگم ولی شاید چندان ارتباطی با متن نداشته باشه ولی بی ربط هم نیست. در خصوص همین برداشت هایی است که از کلام رهبری به ویژه به ویژه و باز هم به ویژه، بیشتر در میان خواص و مسئولین می شود.
  دقت کردم وقتی متولیان امر سعی می کنند مخاطب کلام رهبری را طرف مقابلشان قرار دهند، مشخص است که هر دو طرف ماجرا کوتاهی دارند و ولی فقیه در کنار دفاعی که از خدمات قوای کشور و نهادهای دیگر می کنند، از خیلی عملکردهای آنان هم راضی نیستند. پس بهتره به جای متهم کردن این و آن بهترین بهره ها را از توصیه های راه گشای رهبری در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی ببرند.

 10. چشم انتظار می‌گوید:

  جسارتا” من میگم اتفاقا” این عده فکر این را هم می کنند که دشمنان با سوء استفاده از همین تحلیل های عجولانه، ماهی که چه عرض کنم کوسه صید می کنند.

 11. چشم انتظار می‌گوید:

  البته به جز ع. م که باید در فهم و درک و شعورش شک کرد. خیلی ها با برنامه و هدف از پیش تعیین شده، تحلیل عجولانه می کنند.

 12. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  سلام و عرض ادب.
  از آنجائی که دانش سیاسی ما در مقابل شما هیچ است، باید متن فوق چند بار خوانده شود تا خوب هضم شود.
  البته تا جائی که عقل ما می رسد واقعا می شود فهمید که این سخن رهبری، به منظور ایجاد یک سوژه جدید برای بازی سیاسی نبوده است.
  اگر کمی شعور سیاسی و معرفت داشته باشند، خوب حرف آقا را درک می کنند.

  آقای قدیانی ممنونم که راه را برایمان روشن می کنید.
  اطلاعاتی که در اختیارمان قرار می دهید بسیار بسیار با ارزش است.

 13. چشم انتظار می‌گوید:

  آقا سید احمد، متن دومی هم هست یانه؟

 14. سیداحمد می‌گوید:

  درشرایط کنونی برای بعضی ها، هر مسئله ای که بشود با آن کمی حال رئیس جمهور فعلی را گرفت، بسیار شیرین است!
  اصلا به جنبه های دیگر این مسئله نگاه نمی کنند.
  به قول داداش “بیش از این نمی شود شفاف بود در این باب!”

 15. چشم انتظار می‌گوید:

  یک شوخی دیپلماتیک با داداش حسین
  درعجبم برای یک کامنت یک خطی، چند خط توضیحات و برای یک کامنت چند خطی دریغ از یک کلمه!!
  و اما جواب: این که دلیل نمیشه!!
  حسین قدیانی: آفرین! این اصلا دلیل نمی شه… و اما از طرف مبصر بگم که متن را نوشته ام، ولی فردا می گذارم در وبلاگ، به دلایلی…

 16. به جای امیر می‌گوید:

  آب پز (گفت و شنود)

  گفت: ماجرای سندی که گفته می شود علیه امیرعباس فخرآور به دست آمده و این روزها در میان اپوزیسیون از آن صحبت می شود چیست؟!
  گفتم: کپی یک نامه ۳ صفحه ای است که امیرعباس فخرآور برای شخصی به نام «یاسر» در تهران فرستاده و عکس های خود با جرج بوش و چند سناتور آمریکایی را هم ضمیمه آن کرده است.
  گفت: خب! که چی؟
  گفتم: کسی که این نامه را در دست دارد و کپی آن را در میان برخی از گروه های اپوزیسیون منتشر کرده معتقد است که «یاسر» نام مستعار آقای «ر-ح» یکی از ماموران وزارت اطلاعات در تهران است.
  گفت: عکس های خودش با جرج بوش و مقامات آمریکایی را برای چی فرستاده؟
  گفتم: می گویند برای این که به مامور وزارت اطلاعات نشان بدهد در آمریکا جایگاه قابل استفاده ای دارد!
  گفت: پس بیخود نیست که احمد باطبی و چند تن دیگر از ضد انقلابیون فراری می گویند وقتی تحلیل های او را می شنوند احساس می کنند که حرف های او یک پیش زمینه پنهان دارد!
  گفتم: چه عرض کنم؟! یک مرغ، آب جوش خورده بود، تخم مرغ آب پز بیرون می داد!

 17. چشم انتظار می‌گوید:

  من هم از ترفند آذرخش استفاده کردم و الحمدلله گرفت!!
  ممنون داداش.

 18. چشم انتظار می‌گوید:

  نیت کرده بودم امشب بدون دریافت عیدی روز ولادت امام هادی (ع) از داداش، تا صبح نخوابم!!
  با اجازه ما که رفتیم…

 19. قاصدک منتظر می‌گوید:

  (در وهله نخست, انچه برای ولی فقیه فرض است, افزایش کارامدی و بازدهی اصل نظام است.)

 20. احساس به یاد سلاله! می‌گوید:

  رسول خدا(ص) : «تانی و آرامش از خداست و شتابزدگی از شیطان است»
  (بحارالانوار، ج۷۷، ص۱۴۷)

 21. م.طاهری می‌گوید:

  گاهی همه حرف ها در خود متن زده می شود، ما می مانیم بی نظر!

 22. ف.طباطبائی می‌گوید:

  مسئله مهم و کاملا تخصصیه. تو همین فضای مجازی دیدم چند نفر که سواد سیاسی
  آنچنانی ندارن، چه آتیشی می سوزونن و چه بلوائی به پا می کنن.
  “آقا” جائی رو دیدن که به مخیله ما نمی گنجه. حتی خیلی از مسئولینمون هم هنوز به درک درستی از این مسئله نرسیدن.
  فکر کردن احمدی نژاد کُشونه!!

  البته اشاره شما به این نکته هم خیلی خیلی مهم و اساسی بود.
  “آنجا که رهبر انقلاب، حکم صادر کرد، «جهاد اقتصادی» بود، نه آنجا که از «نظام پارلمانی» سخن گفتند.”

 23. احساس می‌گوید:

  یه نکته جالب:
  امروز برای یکی از دوستان در آزمون دانشگاه آزاد ثبتنام میکردم .در قسمت مشخصات فردی یه تذکر آمده بود که از نوشتن “آ” خودداری کنید و مثال به جای “آقا زاده” از “اقازاده”استفاده کنید!!!!!!
  توی دفترچه هاشم از “آقازاده”برا مثال استفاده می کنن!

 24. صبا می‌گوید:

  خسته نباشید!
  وقتی مطلب را می خواندم همین حرف دوست محترم تان به ذهنم آمد که در نظام پارلمانی شاید خیلی محاسن داشته باشیم اما هرگز به حماسه هایی از جنس دوم خرداد و مخصوصا سوم تیر در این بازه ی زمانی چند ساله بر نمی خوریم تغیراتی از این دست در این عمر کوتاه نظام ما به گمانم تنها از یک نظام اسلامی ریاستی بر می آید.

 25. بهنام می‌گوید:

  مسئله اینجاست که فضا در مورد این بحث هنوز کاملا روشن نشده
  عمار نماها که هیچ،عمارها هم متاسفانه در این زمینه فعالیت ندارن
  بعد از سفر کرمانشاه امام،این اولین باره که می بینم یه اشاره ای به این بحث میشه
  شبهات هم زیاده،ابهامات ریاستی رو که خودتون اشاره کردین،دو خرداد و … اما برای پارلمانی،اگر یه مجلس روی کار اومد که اکثریتش از یک رنگ خاصی یا یک جریان خاصی بودن و نخست وزیر رو هم انتخاب کردن چی
  اصلا ای کاش جمهوری اسلامی سیستم حکومتیش هم خاص بود،نه ریاستی،نه پارلمانی،نه سایر مدل های حکومتی دنیا
  حرف دل ما اینه که کلا انتخابات رو بی خیال،نائب صاحب الزمان صلاح رو بهتر از ما می دونه،هرکی رو صلاح دونستن انتخاب کنن برا کار کردن،هر وقت هم صلاح دونستن یه کسه دیگه
  در ره عشق طلا کردن هر خاک سیاه
  فقط از گوشه چشم تو نظر می خواهد
  زدن سکه سلطانی عالم تنها
  یک سحر از سر کوی تو گذر می خواهد

 26. حی علی الجهاد می‌گوید:

  در حین خواندن متن نکته‌ای به ذهنم رسید، آن هم این‌که انتخابات مجلس مهم‌تر است یا انتخابات ریاست‌ جمهوری؟

  در نگاه اول شاید برای همه انتخاب رئیس جمهور مهم به نظر برسد، اما در نگاهی عمیق‌تر انتخاب نمایندگان مجلس جایگاهی ویژه پیدا می‌کند، چه این‌که اگر مردم وکلای قابل اعتمادی را صاحب کرسی نکنند، حتی اگر رئیس جمهور هم لایق باشد و دغدغه‌مند، چه بسا همه وقتش صرف جدل با وکلایی بشود که شایسته کرسی قانون‌گذاری نیستند.

  شاید از زاویه‌ای دیگر بتوان گفت بحث نظام پارلمانی در آینده‌ای دور که صدالبته طرح یک مسئله است نه مستمسکی برای ژورنالیست‌ها، اهمیت انتخابات پیش رو را به ما گوشزد می‌کند.

 27. مسعودساس می‌گوید:

  سلام
  فردا آخرین فرصت دیدار با سردار گمنام موشکی سپاه
  ۸ صبح-حسینیه عاشقان ثارالله-میدان کلاهدوز
  شادی روح شهید تهرانی مقدم و ۱۶ شهید جهاد خودکفایی سپاه صلوات

 28. سیداحمد می‌گوید:

  جانم!
  تصویر آقا چقدر زیباست؛
  ممنون از این دوست عزیز.

 29. صبا می‌گوید:

  بهنام!
  گمانم اگر جامعه ای یا کشوری پذیرای این بود که پیشوایی هرچند آسمانی و نایب معصوم به تنهایی انتخاب و انتصاب کنند و نظرشان قلبی یا حتی زبانی با نظر امام شان یکی بود دیگر چه لزومی به حکومت فقیه که آن روز خود امام زمان تشریف می آوردند. هرچند که حرف دل شما حرف دل خیلی هاست.

 30. مریم نوری می‌گوید:

  به چه دلیل پیام من فقط سلام است موضوع به نظر شما کم مهم بود

 31. یک خواننده می‌گوید:

  حضرت ماه علمدار میخواهد چه در نظام کنونی چه پارلمانی! فقط یک نکته آن هم اینکه کار مردم و انتخابشون در تعیین نماینده مجلس در نظام پارلمانی بسیار حساس تر از قبل میشود و باید بصیرت را به اعلی درجه آن داشته باشند و دیگر اینکه در نظام پارلمانی شورای نگهبان باید ریز بینانه تر عمل کند شرایط ثبت نام کاندیداها را سخت تر کند

 32. به جای امیر می‌گوید:

  جوونی! (گفت و شنود)

  گفت: نشریه ضد انقلابی «سکولاریسم نو» ضمن تشکر از کمک های آمریکا به اپوزیسیون و تقدیر از مصاحبه اخیر هیلاری کلینتون نوشته است «خانم کلینتون حق دارد که از بی عرضگی ما عصبانی باشد».
  گفتم: چطور مگر؟!
  گفت: این نشریه نوشته است؛ باید قبول کنیم که ما به عنوان اپوزیسیون خارج کشور عرضه و توان استفاده از کمک های آمریکا را نداشتیم.
  گفتم: خب! دیگه چی؟
  گفت: نوشته است؛ در داخل کشور هم که بودیم کاری از دستمان ساخته نبود.
  گفتم: حیوونکی راست میگه! یارو می خواست شیرین کاری کنه، از چند قدمی خیز برداشت که روی زین اسب بپره ولی محکم به زمین خورد و برای این که ضایع نشه، بلند گفت؛ جوونی کجایی که یادت به خیر! و بعد نگاهی به اطراف کرد و یواشکی گفت؛ خودمونیم! جوون هم که بودیم از این کارها بلد نبودیم!

 33. ادریس می‌گوید:

  به روزم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.