زکریای زلزله، همینه همینه!

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ سروده ای از چشم انتظار

اِختلَسَ یَختلِسُ اختـــــــــــــــلاس
انکشف ینکشف انکشـــــــــــــاف
آمده یک دزدِ به جد، با کـــــــلاس
با کت و شلوار و کمی نا شـناس
او که مقصر نَبُوَد، ای صنــــــــــــم
خبط و خطا، سرزده از کُل نــــاس
شنبه که شد، عذر بخواه از گنـاه
تهمت ناحق به مدیران، خطـاس!
روز دگر، از همه ی بانـــــــــک ها
وَز پس آن، از پدر اسکنــــــــاس!
روز سه شنبه، که به آخر رسید
مدح نمایی تــــو زدولت، خلاص
اِنحَرَفَ یَنحَرِفُ انحـــــــــــــــــراف
نوبت دلجویی، ز جریان خـاص!
آخر هفته شد و نوبت رسیــــد
قوه ی قهریه ی پر ز احســاس!
صاحب این مال و منال نظـــــام
یک سره از فتنه گر آس و پــاس
غصه نخور “داداش” محبوب ما
ختم شود غائله، با یک تمـاس

***

نمی دانم چرا به این کله گنده ها که می رسد، دزدی می شود اختلاس؟! کانه با این عبارت باکلاس می خواهند سرپوش بگذارند بر گند بزرگی که زده اند. انگار که فقط این آفتابه دزدها هستند که دزدند، و اگر جناب دزد، کت شلواری باشد، واجب الاحترام می شود و می شود مختلس، بگو حالا مخلس، آنهم نه بر وزن مفلس، که بر وزن مخلص!! در روز روشن ۳ هزار میلیارد تومان دزدیده اند، اما اینجا دیگر کجاست که نه عذری می خواهند و نه استعفایی می دهند و نه ابراز شرمندگی ای! هیچی به هیچی! بگذریم که دوره هم افتاده اند، تا ملت از ایشان متشکر باشد!! دعواست میان حضرات اجرایی، که چون کاشف این اختلاس بزرگ، ما بودیم، و نه آن دیگری، پس باید از ما تشکر هم بشود! رو را می بینی؟! لابد پای همین تشکر در میان است که دزدی آفتابه می شود دزدی، اما دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی می شود اختلاس! و اما کاش حضرات به ملت یک وقتی بدهند که سر فرصت از همه شان تشکر کنند! من صفرهای جلوی عدد ۳ هزار میلیارد تومان را توانستم بشمارم، اما آخرش هم نتوانستم بشمرم که در جریان این اختلاس، ما ملت از چند نفر باید تشکر کنیم!!! یعنی یک اختلاس بوده، اما با الی هزار ماشاء الله کاشف! خوب است مردم، خودشان تقسیم کنند تشکرشان را از حضرات. شنبه ها از بانک مجرم تشکر کنند، یک شنبه ها از رئیس کل بانک مرکزی، دوشنبه ها از وزیر اقتصاد، سه شنبه ها از رئیس قوه مجریه، چهارشنبه ها از جریان انحرافی، پنج شنبه ها از اموات، اعم از با وارث و بی وارث و ذوی الحقوق، همراه با وسیله ایاب و ذهاب، آدینه ها هم از دستگاه قضایی که کلا با احدی شوخی ندارد!! خیلی خوب است ها! اصلا چه خوب است بابت این اختلاس، ما از مسئولین معذرت خواهی کنیم؛ آنها که نمی کنند، ما بکنیم! به هر حال روحیه جوان مردی همین جاهاست که معلوم می شود دیگر! تقصیر فلان بانک که نیست، احمدی نژاد که خودش این دزدی را کشف کرده، دستگاه قضا که اولین نفر، این دزدی را بو برده، جریان منحرف هم که پاک پاک است، پس لابد این اختلاس کار خود ملت بوده. همچنان که فتنه ۸۸ تقصیر اسی سگ دست و علی قالپاق بوده، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم باید کار خود ما باشد!! کلا “سران” اعم از سران فتنه و سران اکو و سران قوای کشور دوست و برادر و سران کوفت و سران زهر مار و سران هر چیز دیگری، به قاعده همین “سر بودن”، بی تقصیرند و مقصر، نه سران، که “تهان” اند!! قوه مجریه که مردمی است، جریان انحرافی که توهم توطئه است، دستگاه قضا که شوخی ندارد، مجلس که پر از خواص با بصیرت است، آقای هاشمی که صاحب انقلاب هستند، بانک فلان که در ارائه خدمات بانکی، پیشروست، “م. ه” هم که رفته لندن درس بخواند؛ آقاجون! من به عنوان نماینده ملت اعتراف می کنم که هر نوع اختلاسی، اعم از اختلاس سیاسی، اختلاس اقتصادی، اختلاس فرهنگی، اختلاس آقازادگی و اختلاس اشراف زدگی، کار خود ما بوده! فتنه را چه کسی کلید زد، ما ملت زدیم! چه کسی اول بار با راه اندازی کارگزاران، دزدی را در این کشور نهادینه کرد، ما ملت کردیم! چه کسی بچه هایش را اهل زد و بند، بار آورد، ما ملت بار آوردیم! چه کسی تمام زمام قوه مجریه را به دست پست جریان منحرف -نوکارگزاران!- سپرد، ما ملت سپردیم! چه کسی بود صدا زد سهراب، ما ملت زدیم! آن زمان که رئیس قوه مجریه داشت این اختلاس را کشف می کرد، ما ملت کجا بودیم؟! آن زمان که دستگاه قضا در اجرای مر عدالت با کسی شوخی نداشت، ما ملت کجا بودیم؟! آن زمان که سران قوا داشتند این اختلاس را کشف می کردند، ما ملت کجا بودیم؟! آقاجون! الکل، کلا یک کاشف داشت و آنهم رازی از خود راضی بود، اما اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، کاشف به عمل آمده؛ چیزی که زیاد دارد “کاشف” است؛ این است آن زکریای واقعی! زکریای زلزله، همینه همینه!

***

من همین جا تشکر خود را بابت کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، از مسئولین اعلام می کنم و بر این اعتقادم که حتی الکل را هم، همین دولت کشف کرده! چرا که “بالکل” آن طور که رئیس قوه مجریه می گوید؛ از مادها به این طرف، پاک ترین دولت بوده، این دولت! فقط می ماند از مادها به اون طرف، که حکما دولت آقای هاشمی، پاک ترین دولت بوده!   

روزنامه وطن امروز/ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

۲ متن آخر همین ستون:

یک: با «شهیدان» کارها دشوار نیست

دو: فارسی؛ نه ارسی، نه فریادرسی

این نوشته در 20:06 ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.