هم “روزخند” و هم “پلاک”

مرگ بر اسرائیل/ طرح: میلاد پسندیده

کامنت خصوصی ای برای پست قبلی که عمومی شد؛

چشم انتظار: خصوصی/ داداش حسین، سلام! در خصوص متن “دنیای امروز کوفه نیست”، جسارتا می خواستم بگویم که چون این متن را چند بار خواندم، و برایم ملکه شده، فکر می کنم این قسمت اگر یک کلمه اش تغییر کند، بهتر باشد. شاید این احساس ایجاد شود که جمله، بار منفی داره، شاید هم من اشتباه می کنم: “اما کوفیان باید دنبال بدتر از تو بگردند و تو در بهشت، دنبال بهتر از کوفیان”. کلمه “بدتر” در جایی به کار می رود که بدی هم قبل آن وجود داشته باشد، در حالی که مورد مثال ما مولا می باشد.

حسین قدیانی: اولا لزومی ندارد که نقدتان را خصوصی کنید. ثانیا این که نوشتم، اشاره دارد به کلام امیرالمومنین که دعا کردند برای شان مردمی بهتر از مردم کوفه آورده شود، و برای مردم کوفه، امیری بدتر از ایشان. در این باب، معنای بهتری و بدتری، لزوما معنای متداول بهتر و بدتر نیست قطعا. اینجا حضرت امیر دارند با طعنه و کنایه سخن می گویند و دارند می گویند که شما چقدر با من بد بودید، و من چقدر با شما خوب، اما ظاهر جمله چیز دیگری را نشان می دهد؛ این از آن جملاتی است که باید باطنش را دریافت. ثانیا از آنجا که این انتقاد، نقد دوستان دیگری هم بود، این کامنت را عمومی کردم. از توجه تان ممنون، اما دوست دارم نقدتان به نوشته ها، مثل تعاریف تان، عمومی باشد.

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ عکس: علی اکبر بهشتی

نامه ای به “عطا”/ تو در لندن چه غلطی می کنی؟!

سلام عطا. خوبی؟! این دیوید کامرون عجب گندی زد به تساهل و تسامح! آن هم جلوی چشم تو! پدرسگ علیه تو همین طور دارد عملیات روانی می کند و تو نمی فهمی قصه را یا هم اینکه خودت را زده ای به آن راه. در بین همه آن کسانی که مهاجر لندن شدند و مجاوران بی بی سی و مهاجران کاخ سلطنتی، الحق و الانصاف که کوچ تو خاص بود و زبانزد ناس. از روشنفکر بگیر تا مردم آس و پاس. من از یک چیز تو خوشم می آید و آن این است که تو قبل از فتنه، عطای “جیم” را به لقای شلوار دوم و سوم و چهارم و الی ماشاء الله هزار چیزالوازلین بخشیدی، و انصافا میان لندن نشینان، السابقونی! تو اهل تنوع و تلون و تسامح و تساهل هستی و هنوز فتنه نشده بود که بعد از آن همه لفت و لیس، جیم زدی بغل ابلیس رجیم. من از آنجایی که می دانم جناب عالی این روزها کمافی السابق در لندن، تشریف داری، نامه ای می خواهم برایت بنویسم و چون در این ستون بیشتر از ۸۰۰ کلمه به من جا نداده اند، خیلی زود می روم سر اصل مطلب. ببین عطا! ما تو را به تساهل می شناسیم و تسامح. به اینکه در عهد دوم خرداد، بعد از آن همه شارلاتانیسم مطبوعاتی، ادعا کردی که هنوز پهن نکرده ای سفره تساهل و تسامح را. دیگر می خواستی چه غلطی کنی، خدا عالم است. یادت هست؟! قبل از دوم خرداد حتی پیشنهاد دادی که دائمی شود ریاست جمهوری آقای هاشمی. یادت هست که بالا می رفتی از نردبان اهالی قدرت؟! چاپلوسی هایت یادت هست؟! یادت هست خودت را لوس می کردی برای آقای هاشمی؟! یادت هست اما که بعد از آن پیشنهاد پاچه خوارانه و آن همه ناز و ادا، روزنامه های زنجیره ای به بعضی ها لقب عالیجناب سرخپوش دادند؟! ولی در فتنه ۸۸ همان کسانی که به هاشمی، فحش و ناسزا می دادند، ایضا جریان ضد روحانیت داریوش همایون، و یکی هم خود تو به طرفداری از خاندان اشراف و آقازاده هایش بلند شد. یادت هست؟! بوقلمون با همه باقلمون بودنش این همه رنگ عوض نمی کند که شما و دوستان زنجیره ای تان کردید، اما عطا! تساهل و تسامح تو انگار فقط برای ما بودها! به انگلیس که رسید، لال مانی گرفته ای چرا؟! چند خیابان آن طرف تر از محل سکونت تو، خانه دیوید کامرون است که همین هفته گذشته گفت: در برابر معترضین لندن، انگلیس از سیاست تسامح صفر استفاده می کند!! این کار است که دیوید می کند؟! آیا درست است که تسامح، صفر باشد؟! الان جواب دیوید کامرون را ندهی، پس فردا به جای تسامح صفر، از تساهل منفی دم می زند! بغل دست تو تسامح، صفر شد و تو سکوت کرده ای! غیرتت کجا رفته؟! آیا تو هیچ تعصبی به تسامح نداری؟! آیا تو اصلا تعصب و غیرت داری؟! آیا تسامح هم برای تو مثل “جیم” است؟! این کار است که تو می کنی؟! لالی که جواب قصاب بالکن سلطنتی را بدهی؟! این سکوت است که تو می کنی؟! آیا تسامح در انگلیس باید صفر باشد؟! آیا تو نباید درجه تسامح را از صفر، لااقل چند عدد بالاتر بیاوری؟! پس تو برای چی رفته ای انگلیس؟! آیا تو در لندن هستی؟! آیا نمی خواهی سفره تسامح و تساهل را پهن کنی در لندن؟! چون چشم آبی ها روی میز غذاخوری، غذای شان را کوفت می کنند، پهن کردن سفره تساهل و تسامح را می توان بی خیالی طی کرد؟! تسامح در لندن، جلوی چشم تو صفر شد و تو هیچ واکنشی نشان ندادی. خجالت نمی کشی تو؟! آیا تسامح از تو هیچ توقعی ندارد؟! تو لالی که علیه تسامح صفر حرف نمی زنی؟! مردم انگلیس، آدم نیستند؟! دیوید کامرون همین چند روز پیش گفته بود که معترضین، یک مشت آدم یتیم و بی پدر بودند. منظورش حکما بی پدر و مادر بوده، اما نتوانسته منظورش را برساند! حالا گیرم یکی بی پدر و مادر باشد؛ آیا تسامح درباره او باید صفر باشد؟! مگر تسامح فقط شامل حال افرادی می شود که پدر و مادرشان در قید حیات هستند؟! ما شنیده بودیم که سیاست، پدر و مادر ندارد، اما ظاهرا تسامح و تساهل هم پدر و مادر ندارد!! اگر واقعا مردم معترض لندن و بیرمنگام و منچستر، همگی بی پدر و مادر هستند، پس نظام خانواده در غرب دارد چه غلطی می کند؟! تو در لندن داری چه غلطی می کنی؟! تو برای چی پس رفتی لندن؟! قحطی زدگان سومالی برای آب، مثل بچه آدم صف می ایستند و اول به بغل دستی شان تعارف می کنند، اما در انگلیس برای ۴ تا بطری آب معدنی، شیشه سوپر مارکت ها را می شکنند! حالا خوب است انگلیس در جزیره است و از هر طرفی در آب محاصره است؛ اگر در کویر بود، تکلیف تسامح می خواست چی بشود؟! تو از تهران رفتی لندن که این چیزها را ببینی؟! تو مهاجرت کردی مثلا؟! تو مهاجرانی هستی؟! تو عطا هستی؟! تو عطای چی را به لقای چی بخشیدی؟! می خواهم ببینم آیا اهداف تو از این مهاجرت محقق شده؟! فیس بوک که تعطیل، توئیتر که جاسوس کاخ باکینگهام، مردم معترض که بازداشت، دیوید کامرون که قصاب بالکن سلطنتی، جواب مخالف که سم اسب، پاسخ دانشجو که سگ هار، معترضین که یک مشت بی پدر و مادر، تسامح که صفر، تساهل که منفی! معلوم است که تو کدام قبرستان رفته ای؟! ما باید به قحطی زدگان سومالی کمک کنیم یا بی پدر و مادرهای لندن؟! آب معدنی در انگلیس چند است؟! تسامح و تساهل در لندن کیلویی چند است؟! تو خودت چند می ارزی؟! لندن هم با این تسامح صفر، شد جا که خودت را فروختی به جزیره؟!

روزنامه وطن امروز/ ۲ شهریور ۱۳۹۰

***

درباره “حد بصیرت”

سیاست/ موضع گیری لازم است، اما…

سکوت هم مثل اظهار نظر می ماند؛ به خودی خود نه خوب است و نه بد. مهم تر از سکوت یا فریاد، عمل درست است. بصیرت یعنی بهترین عمل در بهترین زمان. گاهی عمل خوب، سکوت است و گاهی حرف زدن. گاه لازم است که در برابر یک مسئله واکنش نشان نداد و گاهی موضع گیری، امری واجب است. مثال اگر بخواهم بزنم، اشاره می کنم به سیره ابوتراب که هم سکوت شان از روی بصیرت بود و هم آن زمان که خطبه های قرا می خواندند. این سخنان اما کلیاتی است که لاجرم باید وارد مصادیق شوم. گمانم شناخت شگرد جریان انحرافی، بسی مهم تر باشد از واکنش صرف نشان دادن. این جریان، دیگر همه فهمیده اند که دوست دارد حتی المقدور خودش تیتر یک باشد. این شگرد را هم عمدتا وقتی عملیاتی می کند که یا جمهوری اسلامی به یک پیروزی روانی در جنگ نرم رسیده، یا اینکه دشمنی در ردیف انگلیس، به آشوب و بحران رسیده. در چنین مقاطعی، جریان انحرافی که نام “کارگزاران ۲” بیشتر برازنده اش است، با پیش کشیدن برخی چیزهای حاشیه ای، سعی دارد واکنش حزب الله را وجه المصالحه قرار دهد تا بلکه تحت الشعاع قرار دهد اخبار اصلی تر مملکت را. حال سئوال اساسی این است که در برابر این شگرد کاملا کثیف، باید موضع گیری کرد یا سکوت؟! در مقام پاسخ باید بگویم که ما ۲ نوع سکوت داریم؛ یک سکوت، سکوت توام با ندیدن، نشناختن، و نفهمیدن ماجراست، اما سکوت دیگری هم هست که اتفاقا از روی فهم درست قصه است. گاهی اما خبط و خطای جریان منحرف، آنقدر هست که اصلا نمی توان توقع سکوت از کسی داشت. من این را قبول دارم، لیکن، سطح و عمق اظهار نظرها و واکنش نشان دادن ها باید درست و منطقی باشد تا واکنش ما تعبیر به بازی کردن در زمین جریان انحرافی نشود. معنای دقیق تر و ملموس تر حرف من این است که جریان انحرافی مثلا بنا دارد اوضاع لندن را با نمایش بعضی چیزها به حاشیه ببرد، ما اما نباید به گونه ای اظهار نظر کنیم که ناخواسته به این جریان کمک کرده باشیم تا به اهدافش برسد. در این باب حتی اهل بصر، گاهی توصیه به سکوت همراه بصیرت می کنند. سکوت، نه به معنای شتر دیدی، ندیدی، بلکه به معنای شناخت دقیق تر شگرد جریان منحرف و بازی نکردن در زمین او. الان مدت هاست که بر بسیاری ثابت شده که جریان انحرافی دوست دارد مسئله اصلی و اولویت اول کشور باشد و دامن بزند به مباحثی که لزومی به طرحش در فضای سیاسی و رسانه ای نیست. مع الاسف چیزی هم که زیاد داریم موضوع برای چنین مباحث غیر لازمی است. صد البته بحث کردن درباره حجاب و بد حجابی و بی حجابی و رنگ چادر، نه اولویت اصلی ماست و نه جای طرحش در رسانه های سیاسی و جناحی و گروهی است، اما جریان منحرف دوست دارد که بحث درباره رنگ چادر، مهم تر باشد تا تیتر زدن از اوضاع اسف بار دشمنان انقلاب اسلامی. اینجاست که گاهی سکوت و یا اظهار نظر منطقی به حدی که دیگر شورش درنیاید، بهتر از واکنش نشان دادن های پر شور و شری است که کمک می کند به رسیدن جریان انحرافی در نیل به خواسته های مذمومش. حتما متفق القول هستید که آنچه گفتم به معنای منحرف ندانستن این جریان نیست. هم چنان که به معنای چشم بستن بر انحرافات عقیدتی، سیاسی و اقتصادی این جریان نیست. در هر فصلی و هر هنگامه ای باید دید که چه حکم می کند بصیرت. متاسفانه می بینم همان کسانی که خواص بی بصیرت می خوانیم شان، رفتار و گفتار جریان انحرافی را به ۲ قصد، به شکل ویژه ای پوشش می دهند: نخست، تصفیه حساب با خدمات دولت محترم، و دوم اینکه از آب گل آلود ماهی بگیرند تا با علم کردن زشتی های جریان منحرف، از زشتی های بزرگ تر فتنه گران اصل کاری و خاندان اشراف و آقازاده ها کم کنند. این در حالی است که الگوی عملی و عینی جریان انحرافی، قطعا و حتما سران فتنه هستند. جریان منحرف، زاویه گرفتن با ولایت فقیه و ملت را از سران فتنه آموخته است، هم چنان که حمله به بسیج و سپاه را. هم چنان که بایکوت یوم الله ۹ دی را. هم چنان که به حاشیه بردن همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی را. خیلی باید هوشیار بود در این زمینه. چندی پیش از دوست مطلعی، آگاه شدم که لیدر جریان منحرف، ضمن اشاره به برخی مسائل پیش آمده در چند روز اخیر، تلویحا از موفقیت مقطعی این جریان در جایگزینی مسئله فرعی مورد بحث با مسائل اصلی کشور سخن گفته بود. حتی اگر در صحت و سقم این خبر شک داشته باشیم، آنچه مسلم است این است که واکنش ما به خبط و خطای جریان انحرافی باید “حد بصیرت” داشته باشد. حد بصیرت یعنی درجه صدای فریادمان را درست تنظیم کنیم تا برایند موضع گیری مان، ناخواسته به نفع این جریان تمام نشود. گاه هست که به خاطر یک اولویت مهم تر لازم است با صدای آهسته تر فریاد بزنیم تا اصلی-فرعی نشود مسائل کشور. گاه سکوت همراه با بصیرت عین بصیرت است. حجاب قطعا مسئله مهمی است، اما برای جریان انحرافی، حجاب هم مثل خیلی دیگر از مقولات، مستمسکی بیش نیست تا فضا را دوگانه کنند، غوغا کنند، و از واکنش های بیش از حد معقول، سوء استفاده کنند. در چنین فضایی، به مهم ترین معضلی که رسیدگی نمی شود، همین معضل بدحجابی است، اما همین حرافی های بیهوده برای جریان انحرافی، بسیار حیاتی است تا بلکه اولا ۲ پاره کند کشور را و ثانیا… مثلا نگاه ما را از بحران لندن و باتوم برگرداند به بحران خانم و خاتون!!

روزنامه جوان/ ۲ شهریور ۱۳۹۰

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس/ عکس: علی اکبر بهشتی

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  به نام خدای ماه رمضان، می خوانیم…

 3. سیداحمد می‌گوید:

  “چون چشم آبی ها روی میز غذاخوری، غذای شان را کوفت می کنند، پهن کردن سفره تساهل و تسامح را می توان بی خیالی طی کرد؟!”
  🙂

 4. سیداحمد می‌گوید:

  “ما شنیده بودیم که سیاست، پدر و مادر ندارد، اما ظاهرا تسامح و تساهل هم پدر و مادر ندارد!!”
  🙂

 5. سیداحمد می‌گوید:

  “می خواهم ببینم آیا اهداف تو از این مهاجرت محقق شده؟! فیس بوک که تعطیل، توئیتر که جاسوس کاخ باکینگهام، مردم معترض که بازداشت، دیوید کامرون که قصاب بالکن سلطنتی، جواب مخالف که سم اسب، پاسخ دانشجو که سگ هار، معترضین که یک مشت بی پدر و مادر، تسامح که صفر، تساهل که منفی! معلوم است که تو کدام قبرستان رفته ای؟!”

 6. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 7. سیداحمد می‌گوید:

  دیوید کامرون، هاشمی، مهاجرانی، اصلاحاتچی؛
  هیچکس بی نصیب نماند!!!

  ممنون داداش حسین!

 8. سیداحمد می‌گوید:

  “متاسفانه می بینم همان کسانی که خواص بی بصیرت می خوانیم شان، رفتار و گفتار جریان انحرافی را به ۲ قصد، به شکل ویژه ای پوشش می دهند: نخست، تصفیه حساب با خدمات دولت محترم، و دوم اینکه از آب گل آلود ماهی بگیرند تا با علم کردن زشتی های جریان منحرف، از زشتی های بزرگ تر فتنه گران اصل کاری و خاندان اشراف و آقازاده ها کم کنند. این در حالی است که الگوی عملی و عینی جریان انحرافی، قطعا و حتما سران فتنه هستند. جریان منحرف، زاویه گرفتن با ولایت فقیه و ملت را از سران فتنه آموخته است، هم چنان که حمله به بسیج و سپاه را. هم چنان که بایکوت یوم الله ۹ دی را. هم چنان که به حاشیه بردن همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی را.”

  احسنت، بسیار عالی!

 9. سیداحمد می‌گوید:

  “موضع گیری لازم است، اما…”

  تحلیلی کاملا روان و قابل فهم و صد در صد عملی!
  کاش دوستان فعال در فضای رسانه به این درجه از شعور می رسیدند؛
  کاش درک می کردند که “گاه سکوت همراه با بصیرت عین بصیرت است.”

 10. سیداحمد می‌گوید:

  ۷ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 11. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  می خواهم ببینم آیا اهداف تو از این مهاجرت محقق شده؟! فیس بوک که تعطیل، توئیتر که جاسوس کاخ باکینگهام، مردم معترض که بازداشت، دیوید کامرون که قصاب بالکن سلطنتی، جواب مخالف که سم اسب، پاسخ دانشجو که سگ هار، معترضین که یک مشت بی پدر و مادر، تسامح که صفر، تساهل که منفی!

 12. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  نامه ای به “عطا”

  این جماعت تا وقتی موضوع ایران باشد، زبانی دارند حدود ۱ متر!!
  اما وقتی پای کعبه آمالشان به میان می آید همه در سکوتی مرگبار فرو می روند.
  نام مهاجرانی در ذهنم جز هوس بازی و بی شرفی مفهومی را تداعی نمی کند.

 13. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  درباره “حد بصیرت”

  آقای قدیانی من در این مورد کاملا نظر شما را قبول دارم، و معتقدم درست ترین دید ممکن است. اما چرا بعضی از سیاسیونِ ما جدیدا شدیدا کوته فکر شده اند؟
  جدا نمی فهمند که دارند در زمین دشمن بازی می کنند؟ کسی که سالهاست در امر سیاست فعالیت می کند چرا گاهی اوقات الفبای سیاست را فراموش می کند؟

 14. ف. طباطبائی می‌گوید:

  سلام به همه. نماز و روزه هاتون قبول. این شب قدر آخری همه برای هم دعا کنیم.

 15. ف. طباطبائی می‌گوید:

  در مطلب اول گفتین “می خواهم ببینم آیا اهداف تو از این مهاجرت محقق شده؟!”
  خوب معلومه که محقق شده. هدف عطا از مهاجرت، فرار از دست جمیله بود!!

 16. سلاله 9 دی می‌گوید:

  نامه ای به “عطا”/ تو در لندن چه غلطی می کنی؟!

  خط ۲۰ “بوقلمون با همه باقلمون بودنش”

  احتمال قوی می دهم که باقلمون را عمدا به کار برده باشید؛ اما چند درصد هم احتمال می دهم که غلط تایپی باشد و به همین علت عنوانش کردم.
  حسین قدیانی: غلط تایپی بود، اما حالا که نگاه می کنم، می بینم “باقلمون” هم قشنگ شده برای خودش… و چرا اصلاحش کنم؟! ممنون!

 17. ناشناس می‌گوید:

 18. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ادعا کردی که هنوز پهن نکرده ای سفره تساهل و تسامح را. دیگر می خواستی چه غلطی کنی، خدا عالم است.

  اما عطا! تساهل و تسامح تو انگار فقط برای ما بودها!

  این کار است که تو می کنی؟!

  آیا تو نباید درجه تسامح را از صفر، لااقل چند عدد بالاتر بیاوری؟!

  معلوم است که تو کدام قبرستان رفته ای؟!

 19. ف. طباطبائی می‌گوید:

  سیاست/ موضع گیری لازم است، اما…

  در ۱۰ روز اخیر تحلیل های زیادی در این مورد خوندم ولی بی تعارف هیچ کسی نتونست اونظور که باید و شاید به این ماجرا نگاه کنه. تحلیل گر های درست و حسابی و مدعی بصیرت هم خیلی خوب از پس این ماجرا بر نیومدن.
  ممنون آقای قدیانی. این مطلب همونی بود که می خواستیم.

 20. سلاله 9 دی می‌گوید:

  {سطح و عمق اظهار نظرها و واکنش نشان دادن ها باید درست و منطقی باشد تا واکنش ما تعبیر به بازی کردن در زمین جریان انحرافی نشود.

  اینجاست که گاهی سکوت و یا اظهار نظر منطقی به حدی که دیگر شورش درنیاید، بهتر از واکنش نشان دادن های پر شور و شری است که کمک می کند به رسیدن جریان انحرافی در نیل به خواسته های مذمومش.}

  در قبال این جریانی که خودش را به در و دیوار می کوبد که توجه ها را به سوی خودش جلب کند و حواس ها را پرت، گاهی بی اعتنایی و کم محلی بهترین واکنش است.

 21. سیداحمد می‌گوید:

  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا کَرِیمُ یَا مُقِیمُ یَا عَظِیمُ یَا قَدِیمُ یَا

  عَلِیمُ یَا حَلِیمُ یَا حَکِیمُ سُبْحَانَکَ یَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ یَا رَبِّ….

 22. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۲۳* پیامبر(ص):
  هر کس شب قدر را بیدار بماند گناهانش آمرزیده می ­شود،حتی اگر تعداد آنها به تعداد ستارگان آسمان و به سنگینی کوه‌ها باشد.

  ** از امام صادق (علیه السلام) سوال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟
  حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.
  (وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۵۶)

  *** امام صادق(ع):
  شب قدر شب فاطمه است و قدر خداوند است، پس هر کس حق شناخت فاطمه را به جا آورد، ‌شب قدر را درک کرده است.

 23. سلاله 9 دی می‌گوید:

  امام صادق(ع) فرمودند: هر کس در شبی که در آن با حکمت الهی هر امری تدبیر و جدا می شود، نامش نوشته نشود، در آن سال به حج نمی رود و آن شب الهی، شب بیست و سوم ماه رمضان است؛ زیرا در آن هیئت اعزامی حجاج و روزی ها و مرگ ها و آن چه از آن سال تا سال بعد است، نوشته می شود.
  (بحار الانوار، ج۹۷، ص۱۷)

  از ابوبصیر نقل شده است که امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه رمضان قرائت کند، او ای ابامحمد به خدا سوگند اهل بهشت است و در آن هیچ کس استثنا نشده است.
  (بحارالانوار، ج ۹۷، ص ۱۹)

 24. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  “باقلمون” هم قشنگ شده برای خودش…”
  دیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونتم!

  دیریست ز دیـــــــــوونــــــــه ی خود یاد نکردی
  ویـــــــــروونــــــــه ی دل دیـدی و… آباد نکردی

  چندیست اساسی دلمان گشته بسی تنگ!
  با فــــــونـــــت درشــتـی دلِ ما شاد نکردی…
  حسین قدیانی: بیا! این هم فونت درشت…

 25. سیداحمد می‌گوید:

  خصوصی

  🙁
  حسین قدیانی: خب بیا! این هم “عمومی” برای مبصر که نمی خواهم اخمش را ببینم… آی که چقدر فضای قطعه با وجود همه شما عزیزان، قشنگ است… حراج فونت درشت؛ نبود؟!

 26. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  قبول نیست!!! مال من کم بود داداش حسین!
  تازه شعرم گفته بودم واست…
  حسین قدیانی: یعنی “یعنی که یعنی” دیگه!

 27. فدایی رهبر می‌گوید:

  منم میخوام 🙁
  حسین قدیانی: بیا! اینم واسه تو… و اما چون هر چیزی به قاعده اش قشنگ است، از همین کامنت، استفاده می کنم و به همه بچه ها سلام می کنم و آرزو دارم که قبول باشد طاعات تان. امیدوارم در کامنت های بعدی شورش را در نیاورید که “منم می خوام” و “پس من چی” و …

 28. فدایی رهبر می‌گوید:

  میگم دوستان درون چت روم که خونه شون لندنه افتادن دنبال فیلترشکن که برن فیسبوک

 29. سلاله 9 دی می‌گوید:

  خدایا، اینان از من خسته‏ اند و من از آنان خسته، آنان از من به ستوه‏ اند و من از آنان دلشکسته، پس بهتر از آنان را مونس من دار و بدتر از مرا بر آنان بگمار.

  نهج البلاغه، خطبه ۲۵

 30. فدایی رهبر می‌گوید:

  اینجا بیشــــــمارند / اما در خر تروا جا می شوند/ اینجا قانون اساسی را قبول دارند / اما وقت عمل جفتک می اندازند…….. آنجا لندن است صدای اپوزیسیون

 31. قاصدک منتظر می‌گوید:

  سلام
  التماس دعا

 32. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  “بوقلمون با همه باقلمون بودنش این همه رنگ عوض نمی کند!”

  داداش حسین! غلط هم تایپ می کنی، سالاری…
  دمت گرم!

 33. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  شب قدر است، خدایا! قدر نداریم

  شب قدر است، ما “پـــدر” نداریم!

  التماس دعا…

 34. شوکران می‌گوید:

  گیری دادی به این دیوید کامرونا!!!!!!!!!!!!!!

 35. به جای امیر می‌گوید:

  سوختم! گفت: تازه چه خبر؟! (گفت و شنود)

  گفتم: پیروزی مردم لیبی و سقوط قذافی بدجوری رسانه های مدعی اصلاحات و عوامل فتنه ۸۸ را عصبانی کرده است.
  گفت: خب! حق دارند! چون آنهمه زور زدند و برای آمریکا و اسرائیل و انگلیس پادویی کردند که به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند ولی امروزه نه فقط در آن ماموریت شکست خورده اند بلکه بقیه ملت های مسلمان هم از ایران اسلامی الگو گرفته اند.
  گفتم: حیوونکی ها آمریکا و اسرائیل و انگلیس و ملک عبدالله سعودی و پادشاه اردن و حسنی مبارک و بقیه اجق وجق های منطقه را بگو که چه پول های بی زبانی را برای ایجاد فتنه ۸۸ هزینه کردند و حالا از بادی که کاشته بودند دارند طوفان درو می کنند.
  گفت: سایت ضد انقلابی بالاترین با اشاره به انقلاب های اسلامی منطقه خطاب به مدعیان اصلاحات نوشته؛ نباید به حمایت های خارجی اعتماد می کردیم که امروز سنگ روی یخ بشویم.
  گفتم: یارو در حالی که جیغ می زد و فریاد می کشید، سوختم سوختم! از دستشویی بیرون اومد. رفیقش پرسید چی شده؟ گفت؛ چی بگم، تقصیر خودمه! نباید به علامت های قرمز و آبی شیر دستشویی اعتماد می کردم!

 36. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین.

  خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه وپاکم نما در آن از عیب ها وآزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکارى دلها اى چشم پوش لغزشهاى گناهکاران.

 37. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۰۴ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسین زهرا….

 38. میلاد پسندیده می‌گوید:

  بابا انتقاد پذیر! خیلی… خویلی اووف… بیست بود متن عطا مهاجر

 39. میلاد پسندیده می‌گوید:

  باقلمون 🙂 … کشتید ما را ” باقلمتون”

 40. چشم انتظار می‌گوید:

  الله اکبر، از این همه ذکاوت و تیز بینی.

 41. سید محمود می‌گوید:

  درود خدا بر داداش حسین دلاور-خدا قوت حاجی

 42. چشم انتظار می‌گوید:

  “داداش حسین”
  امیدوارم این “کارگزاران ۲” که تربیت یافته ی مکتب آقای “هاشمی” است، مثل اخراجی ها ۳ و ۴ و… نداشته باشه. و انشالا تا دیر نشده “جدایی محمود از اسی” رو که باز هم اسی میشه همون “کارگزاران ۲” زودتر شاهد باشیم!

 43. چشم انتظار می‌گوید:

  “دیونه ی داداشی”
  ای کاش من و “شما” هم بعنوان جارو کش، همراه با شعرا، به دست بوسی آقا می رفتیم. دو بیتی قشنگی گفتی.
  جلوی پای خودمون بلند شدیم ها!

 44. سایه/روشن می‌گوید:

  علیک سلام،
  اول که دیدم حراج گذاشتین منم می خواستم بگم بعد که اومدم پایین تر دیدم که خواستین شورشو در نیاریم خوب نمی گم.
  پس همون جواب سلام دوباره، علیک سلام برادر، نماز و روزه هاتون قبول باشه و چون حتمی قبوله ما رو هم فراموش نکنین.
  هرچند هنوز احساس غریبی می کنم، ولی بخاطر دیدن نوشته هاتون و فونت های درشتتون هم که شده میام، هر چند که مخاطبشون نباشم.

 45. چشم انتظار می‌گوید:

  “سید احمد بزرگوار”
  این سرور قطعه ی نازنین، مدت نازش داره طولانی تر میشه. از دوازده و نیم تا شش صبح. می گم تا بعد ماه مبارک درست میشه؟

 46. چشم انتظار می‌گوید:

  نمی دونم چرا اینقدر از این بهاءالله مهاجرانی بدم می اومد از همون اول .
  برای همین از کارتون مهاجران هم بدم میاد!
  گند زدی به هر چی مهاجرت مهاجران و… مهاجرانی! هنگام مهاجرت به “زمهریر” دست ابوالحسن و ممد تمدن و … رو بگیری یادت نره.

 47. گره می‌گوید:

  بسم الله
  اطلاع رسانی به مخاطبین انقلابی برنامه گره
  عوامل برنامه انتقادی اجتماعی گره مهمان دبیر خانه نقد رسانه و خبرگزاری snn
  زمان: ۵ شنبه ۳ شهریور۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۰
  مکان:نمایشگاه قرآن . نیم طبقه اول ورودی نمایشگاه . سالن نشست های بخش دشمن شناخت

 48. سایه/روشن می‌گوید:

  بغضــــــــــی گرفته ما را، احوال مان خـــــــــــــــــــراب است
  از شـــــــــر نارفیقان، شاید که وقــــــــــت خـــــــــواب است

  کاری نمی تـــــــــــــوان کرد، شعـــــــــــــری نمی توان گفت
  آن لشگر بصیــــــــــرت، اندر پی ســــــــــــــــــــــــــراب است

  ما خالـــــــــق ۹ دی، فاتــــــــــــــح به فتنه سبـــــــــــــــــــــز
  لکن به هم چو مشغـــــــــــــول، قلب ولــــــــی کباب است

  اصلـــــــی شده چو فرعــــی، فرعـــــی شده چو اصلـــــــی
  ما در زمین دشــــــــــمن، دشمن چه شاد و شــــــاب است

  آن انحراف اصلی، آن راس پســــــــــت فتنـــــــــــــــــــــــــــه
  از اشتباه یــــــــــاران، غرق مـــــی و شـــــــــــــــــراب است

  مالک شده چو دشمن، آن راس فتنـــــــــــــــه چون دوسـت
  وای از چنین بصیرت، قلبـــــــــــــــــــــــم به پیچ و تاب است

  این انحراف اصلی است، ما از ولی جـــــــــــــــــــــــــــــــلوتر
  یــــــــــــاران! بصیــــــــــــــرت ما، کمتر ز آن نصــــــــاب است

  ***

  گفتم بســـــــــــــــــی خـــــزعبل، از انحــــــــــراف و فتنـــــه
  تا با ولایت هستیم، افکارشان حبــــــــــــــــــــــــــــاب است

  تا سید خراسان، آن میر و ماه مهــــــــــــــــــــــــــــدی (عج)
  دارد به ما ولایــــــــــــــــــــــــــــــــت، آمال شان بر آب است

  غمگین مشو که رهبر، دستش به دست مهدی(عج) است
  طرحی به سر نوشته، در فکر عکس قـــــــــــــــــــــاب است

  ::::شعر از محمد حسین حیدری وبلاگ طرح تمدن::::

 49. سایه/روشن می‌گوید:

  باقلمون، همون بوقلمون با احترامه! که در مقایسه با اون ها چه خوب که احترام این حیوون بی زبون رو نگه داشتین!!

 50. هوشنگ می‌گوید:

  اگر بر این باور هستیم که جریان انحرافی و فتنه سر و ته یک کرباس و به هم وصل هستند ، یکی از راههای مناسب برخورد بصیرانه با فضا سازی های فتنه انگیز
  این جریان ، این است که در هر موضوعی که علم میکند وجه تسمیه آنرا با جریان فتنه
  پییدا کنیم و ماهیت چرکین فتنه را اعم عمال و رفتار و کردارش را دوباره در یادها زنده کنیم .
  معتقدم که جریان فتنه پدر جریان انحرافی است پس اگر میخواهی حساب کار دست بچه بیاید ، پدر بچه را بنواز .
  شلاق قطعه ۲۶ بر بدنه فکری جریان فتنه هر چه تیزتر و چالاک تر باد .

 51. احساس می‌گوید:

  به نام الله
  نامه ای به عطا/
  بابا یه نفس بکش!!یه بند به عطا تازیدی!!!ول کنید این احمق وطن فروش رو!!
  چرا اینقد حرص میخورید برادر من؟!!!آخه عطا آدمه که داری حرص میخوری؟
  مرگ بر وطن فروش!مرگ بر عطا

 52. احساس می‌گوید:

  تو لالی که علیه تسامح صفر حرف نمی زنی؟!
  دیوید کامرون همین چند روز پیش گفته بود که معترضین، یک مشت آدم یتیم و بی پدر بودند. منظورش حکما بی پدر و مادر بوده، اما نتوانسته منظورش را برساند!
  حالا خوب است انگلیس در جزیره است و از هر طرفی در آب محاصره است؛ اگر در کویر بود، تکلیف تسامح می خواست چی بشود؟!

 53. احساس می‌گوید:

  (قحطی زدگان سومالی برای آب، مثل بچه آدم “به” صف می ایستند)
  اگه نفرمایید شورش رو در آوردید!! اینم فکر کنم “به”اش جا ماند!شایدم اشتباه کردم!!!

 54. احساس می‌گوید:

  سیاست/تحلیلتون حرف نداشت.پر از نکته بود.
  خدایا به ما بصیرت بده تا بدانیم کجا باید سکوت (البته نه سکوتی از نوع شتر دیدی ندیدی)کنیم و کجا فریاد بزنیم.آآآآآمییییییییین

 55. احساس می‌گوید:

  معلم:حال سئوال اساسی این است که در برابر این شگرد کاملا کثیف، باید موضع گیری کرد یا سکوت؟!
  شاگرد:آقا اجازه ما بگیم؟؟
  معلم:بفرمایید!!!!!
  شاگرد:باید بگویم که ما ۲ نوع سکوت داریم؛ یک سکوت، سکوت توام با ندیدن، نشناختن، و نفهمیدن ماجراست، اما سکوت دیگری هم هست که اتفاقا از روی فهم درست قصه است. گاهی اما خبط و خطای جریان منحرف، آنقدر هست که اصلا نمی توان توقع سکوت از کسی داشت. من این را قبول دارم، لیکن، سطح و عمق اظهار نظرها و واکنش نشان دادن ها باید درست و منطقی باشد تا واکنش ما تعبیر به بازی کردن در زمین جریان انحرافی نشود.
  شاگرد:آقا اجازه! اگه لازمه تا بیشتر توضیح بدم!!کاری نداره!چیزی که زیاده نکته های ناب لابلای حرفهای معلم قطعه!!!

 56. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  حد بصیرت یعنی درجه صدای فریادمان را درست تنظیم کنیم تا برایند موضع گیری مان، ناخواسته به نفع این جریان تمام نشود

 57. سلاله 9 دی می‌گوید:

  در احادیث معتبر، وارد شده است که روز قدر در فضیلت مثل شب قدر است.

  از دست ندهیم روز قدر را…

 58. علمدار می‌گوید:

  حد بصیرت یعنی درجه صدای فریادمان را درست تنظیم کنیم تا برایند موضع گیری مان، ناخواسته به نفع این جریان تمام نشود

  خیلی جالب بود

 59. یه بیست و شیشی می‌گوید:

  سلام به داداش حسین موقعیت شناس و آقا سید صبور قطعه.
  عبادات قبول، امیدوارم ما رو هم دعا کرده باشید.
  آقا سید جان، این عکس مزار سید احمد پلارکه، دیشبه. هر وقت میرم مزار شهید پلارک به محض اینکه چشمم به عکسشون می افته یاد شما می افتم. الان دیدم فارس این عکسو گذاشته،منم برای شما گذاشتم.

  http://www.up.98ia.com/images/f84lutsscrrfvkprtjlt.jpg

 60. یه بیست و شیشی می‌گوید:

  بنده کمترین رو عفو بفرمائید که در کار آقا سید دخالت میکنم.
  ولی دوستان عزیز، آقا سید تا الان همیشه احترام همه بچه ها رو نگه داشته و در سخت ترین شرایط که قطعه آماج فحش و ناسزا بود،سید هم با اینکه خسته بود اما همیشه با بچه های خودمون عالی رفتار کرد.کوچکترین حقی که ایشون به گردن ما داره اینه که به حرفش گوش کنیم.آقا سید چند بار در این چند روز اخیر تذکر داده که سعی کنید زیاد کامنت حاشیه نذارید ولی بعضی از دوستان ثابت! همچنان رعایت نمی کنند.اینجا چت روم نیست.

 61. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  نام تو خواب را بر هم می زند
  آب را طوفان می کند
  کلامت قانون است
  خرد در مصاف عزم تو جنون
  تنها واژۀ تو خون است؛ خون…

  سلام بر حسین*

 62. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  جان خود در ره اولاد علی می بازیم
  همچو مالک به عدوّان ِعلی می تازیم
  ای که گویی که خلایق ز ِولی خسته شدند
  کوری چشم تو بر سیّدعلی می نازیم

 63. سیداحمد می‌گوید:

  وقت اذونو دوست دارم….هفت آسمونو دوست دارم… میون ماه های خدا، ماه رمضونو دوست دارم….
  دل سر سفره دلبره…. مهمون زهرا و حیدره… نمک سفره مرتضی، از عسلم شیرین تره…

 64. سیداحمد می‌گوید:

  ماه رمضون، ماه جنون….
  روزمون اگه وا بشه با کمی تربت کرببلا، تازه دل میشه دل بخدا…
  عشفمه ماه رمضون…

 65. سیداحمد می‌گوید:

  یه بیست و شیشی عزیز!

  دعا کنید سیداحمد پلارک، دست ما رو هم بگیره و….

  *اللهم الرزقنا شهادت*

 66. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  آخ که چقدر حال می‌کنم موقع شرایط سختی(از هر نوعش)، گند فرهنگ به ظاهر متمدن غرب در میاد و معلوم می‌شه که با زور جریمه‌های سنگین و ایجاد وحشت از حکومت، بافرهنگ هستن؛ مثلا!

  بعد از این ور، بعضی‌ها تا اسم اون ور آب میاد، آب دهنشون راه میوفته و با ادعای ایرانی بودن گروه‌هایی مثل “مملکته داریم؟!” رو تشکیل می‌دن و فرهنگ کشورشون رو مسخره می‌کنن!
  تأسف!

 67. علی کاظم زاده می‌گوید:

  در بین برنامه ها و قوانین تصویب شده در دستگاه های فرهنگی مربوطه،چقدر به نسل آینده کشور و کودکان جامعه توجه شده است؟

  با مطلبی با عنوان “از کودکان شروع کنید” به روز هستم.

  http://www.sarbandesorkh.blogfa.com

 68. سادات می‌گوید:

  سلام
  طاعات قبول
  خیلی جالبه که احساس مجموعه ضد ولایت بخصوص اهالی فتنه ۸۸ نسبت به انگلیس درست مثل حس یک فرزند خلف نسبت به پدرشه! اگر بدونین چه طور غیرت میکشن و دفاع میکنن و کل آشوب لندن را دست ساز جمهوری اسلامی می دانند!!!! اصلا از هر حرفی علیه انگلیس جدا ناراحت و برافروخته میشن و این نوع ابراز احساسات در مورد روباه پیر جدیده. شاید از سال ۸۸ آنقدر از انگلیس تغذیه شدند که گوشت لندنی! در بدنشان روییده و شدند (فرزند لحمی ) بر وزن (فرزند رضاعی ) !!!

 69. م.طاهری می‌گوید:

  حدیث روز/حدیث قدسی:
  خدای تعالی به داوود‏(ع‏)‏ وحی کرد: مرا در روزهای خوشی و آسایش یاد کن تا تو را در روز های گرفتاری و سختی اجابت کنم

  بحارالانوار؛ج۱۴/ص ۳۷

 70. م.طاهری می‌گوید:

  برای همین آقا همیشه به بصیرت توصیه می کنند
  بصیرت تعیین می کنه کجا باید حرف زد و تو زمین دشمن بازی نکرد و کجا باید با حرف نزدن تو زمین دشمن بازی نکرد

 71. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  ای دل مبتلا…الهی که تو ماه خدا…قسمت شه ازت دعوت شه….یه افطاری باشیم کربلا…دل آسمونیه چشما بارونیه…ماه مهمونیه میزبان خداست…ماه اشک وجنون سحر رمضون…ابوحمزه بخون دلها کربلاست….

  قطعه ای از مداحی برادر بذری بود در شب بیست وسوم .خیلی حال کردیم با این شعرش

 72. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  نصف نظرات شده همون متن اصلی به صورت تیکه پاره.
  همیشه اینجوریه. بابا جان اینجا باید نظر بذاری.
  خوب اگه نظری نداری چیزی ننویس. اگه منظور عرض ارادت و دست مریزاده
  خوب مثل یه بچه خوب ابراز کنید دیگه. چرا هی کپی پیست میکنید.
  یه خورده از انگشتان محترم کار بکشید و حرکات دست رو به کلیک چپ و راست
  محدود نکنید!
  مثل همیشه عالی بود عزیز دل برادر خدا قوت.

 73. منتظرخورشید می‌گوید:

  ((اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة والنصر
  و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی
  و احفظ قائدنا و سیدنا امام الخامنه ای

 74. سیداحمد می‌گوید:

  یا حیُ یا قیوم…

 75. سیداحمد می‌گوید:

  داشتم در وب های مختلف گشتی می زدم، واقعا هیچ جائی قطعه۲۶ نمی شود!

  داداش حسین!
  ممنون بابت این قطعۀ بهشتی….

 76. منتظرخورشید می‌گوید:

 77. من می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی
  من دیشب غفلتا چند جمله ای درباره شما و حاج منصور گفتم که بعد به نظرم رسید شاید تهمت باشه،
  از حاج منصور که نمیتونم حلالیت بطلبم، ولی میخواستم از شما حلالیت بطلبم، میدونم اونقدر بزرگوار هستید که حلالم کنید، چون شاید به خاطر همون چند جمله تمام اعمالم تباه شده باشه.
  یاعلی

 78. چای پولکی می‌گوید:

  سلام.

  پیشاپیش، اولین روز قدس بدون حسنی مبارک و معمر قذافی رو تبریک می گم.

 79. یاسر می‌گوید:

  سلام علیکم .

 80. مشفق می‌گوید:

  هیچ دقت کردی چقدربچه های اینجابااحتیاط باهات حرف میزنن؟!
  ازبس اخلاقت گنده گند!!

 81. سیداحمد می‌گوید:

  جناب مشفق!

  چیزی به نام “احترام” در فرهنگ شما وجود دارد؟
  البته فکر نمی کنم وجود داشته باشد!

 82. به جای امیر می‌گوید:

  تاکتیک (گفت و شنود)

  گفت: از قذافی چه خبر؟
  گفتم: انقلابیون لیبی خانه به خانه دنبالش می گردند ولی هنوز پیدایش نکرده اند.
  گفت: یعنی آب شده و به زمین فرو رفته؟
  گفتم: چه عرض کنم؟!
  گفت: پیام فرستاده که من فرار نکرده ام، بلکه به طور تاکتیکی پنهان شده ام و برمی گردم.
  گفتم: یارو در جریان یک مانور نظامی از هواپیما بیرون پرید ولی هر کاری کرد چترش باز نشد و در حالی که داشت با مخ به طرف زمین می آمد پیش خودش گفت؛ حالا شانس آوردم که مانوره!

 83. شوکران می‌گوید:

  شعبده بازىمیکنى؟!میخواى بگىخوب ننوشتم؟منظورم تقریباهمونىبودکه نوشتى.
  معلوم شدبه جزنقطه چین کردن وحذف کردن هنرهاى دیگه اى هم دارى!

 84. چشم انتظار می‌گوید:

  من تا حدودی با نظر “اسلامی ایرانی” موافقم.
  البته با یک سری توضیحات.
  این که بعضی مواقع، “ستاره ها” قطعاتی از نوشته های سراسر شور و شعور “داداش حسین” رو (باز کامنت!) می کنند، می تواند چند دلیل داشته باشد:
  یکی از آن ها، لذتی است که از بعضی بخش ها بیشتر می برند.
  دوم قصد تأکید بر جملات “داداش حسین” دارند.
  سوم این که، ذیل آن مطلبی اضافه می کنند.
  چهارم، ممکن است در آن لحظه مثل بنده ی نوعی چیز خاصی برای گفتن نداشته باشند. و…
  در تمام این شرایط، یک “وجه مشترک” و یک “حس مقدس” وجود دارد.
  آن هم عشق و ارادت به “داداش حسین” و راه پر نوری است که طی می کند.
  لکن با این تفاصیل، اگر این کار به یک رویه ی متداول تبدیل نشود بهتر است. یادمه قدیم تر “داداش” هم یک بار نیم چه اعتراضی داشتند.
  اگر بگذاریم “سید احمد” دوست داشتنی، که بد جور …. بعضی مثل مشفق … رو سوزنده، همین رسالت خطیر مبصری قطعه ی بهشتی و جهانی ۲۶، رو که یکیش تکرار و تأیید همراه با اضافات بصیرت بخش متن های “داداش حسین” است، انجام بدن بهتر خواهد بود.

 85. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی”

  ساعت ۰۰:۳۲
  تعداد افراد آنلاین: ۲۰ نفر

  ماشالله…
  داداش حسین بسیجیها فــــــــدائی داری…

 86. سیداحمد می‌گوید:

  هر کس، هر طور که دوست دارد راجع به متن کامنت بگذارد!
  کسی نمی تواند سلیقه خود را به بچه ها تحمیل کند!

 87. سیداحمد می‌گوید:

  ۶ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 88. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۰۳ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا….

 89. سیداحمد می‌گوید:

  “جریان منحرف، زاویه گرفتن با ولایت فقیه و ملت را از سران فتنه آموخته است، هم چنان که حمله به بسیج و سپاه را.”

  از دیشب زیاد به این جمله فکر کردم! واقعا همینطور است که گفتید.
  الان چند نفر به طور خاص سردمدار جریان با اصطلاح انحرافی اند؛ واقعا تفاوتی بین این چند نفر با سران منافق اصلاحات و فتنه گران و وطن فروشان وجود دارد؟
  دلم می سوزد برای جوانانی که هنوز ماهیت وجودیِ این کارگزاران۲ را درک نکردند!!!

 90. چشم انتظار می‌گوید:

  با تمام وجود به داشتن “سید احمد بزرگوار” افتخار می کنیم.

 91. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ إنّی أسْألُکَ فیه ما یُرْضیکَ وأعوذُ بِکَ ممّا یؤذیک وأسألُکَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَکَ ولا أعْصیکَ یا جَوادَ السّائلین.

  خدایا من از تو میخواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه مى برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن براى اینکه فرمانت برم ونافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائلان.

 92. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۲۴* امام صادق علیه السلام:

  هر مؤمن روزه دار هنگام سحر و افطارش سوره قدر را بخواند، همانند کسى است که در فاصله این دو وقت در راه خدا به خونش آغشته شده است.

  (سفینه البحار، ج۲، ص ۶۷)

 93. عباس اسلامی می‌گوید:

  سلام به حسین عزیز و سیداحمد دوست داشتنی
  و اما این روزها فقط قطعه را می خوانم کم و بیش
  و روشن می شوم

  حضرت ماه روحی فداه: مساله‌ی ‌فلسطین ‌از لحاظ‌ اسلامی ‌برای ‌همه‌ی ‌مسلمانان ‌از جمله ‌برای ‌ما یک‌ مساله‌‌ اساسی‌ و یک‌ فریضه ‌است
  پاره های تن اسلام در خون خود می غلطند، مسلمانان رسم جوانمردی را ادا کنید.

  جمعه شور و شعور نزدیک است،
  همان قدر که صبح پیروزی نزدیک است:
  http://www.pic.iran-forum.ir/images/yaafypqq9k84zxj7w2ev.jpg

 94. سامی می‌گوید:

  قدیانی که میگن شمائی؟ همونی که معروفه به بداخلاقی اما حزب اللهیا تندتند ازش تقدیر می کنن؟خیلی اسمتو شنیده بودم ولی تا الان نیومره بودم سراغت.ظاهرا که همون قدیانی هستی،ابتکاراتی تو کامنت گذارات هست.چه جالب،این همون سید احمده که ادای پیام هاشو حتی تو سایتای پورنو در میارن؟همونی هستی که طرفدارات سر گذاشتن اولین کامنت با هم کل میندازن؟خدا شفاتون بده

 95. یا منتهی حاجه الراغبین می‌گوید:

  تنها پنج سحر دیگر باقیست و باز هم دستان من خالیست. واقعا دعاهای سحر سرشار از معرفت و عظمت است. دعای سحر (همونی که بنده به خداش میگه؛ تو همه چیزت بزرگ و زیبا و شریف و محیط و پسندیده و خلاصه عالیه. اصلا خدا! مگه به جز تو چیزی می مونه) توصیه شده خیلی زیاد. حتی گوش کردنش آدم را به عرش می برد.

 96. وبلاگی تحت عنوان” مرجع دانلود کتب و مقالات فراماسونری و آنتی کابالا”
  شروع به کار کرد.ضمن تشریف فرمایی ما را از نظرات خود بهره مند سازید.

  http://www.free-masonery.blogfa.com

 97. چوک دیریا می‌گوید:

  بسم الله
  سلام
  منم می خوام پس من چی؟
  عاشقتم البته نه خودت قلمت از خودت می ترسم با اون ریش قشنگت با اینکه ریشت قشنگه ولی ازت می ترسم
  نامه ای بود بس زیبا ولی من خوشم نیومد به پاچه خوار توهین کردی
  دیگه توهین نکنی به عطا پاچه خوار حالا این دفعه سهدی بود می گذرم ازت
  در مورد جریان انحرافی خوب نوشتین و تحلیل حسین شریعتمداری را بیشتر پسندیدم
  هرچند بازم میگم تحلیل شما هم زیبا بود

  اگه اجازه بدید می خوام یه لینک بدم از معرفی یه سردار گمنام تو خلیج فارس که کاره بزرگی کرد و گمنام موند اگه دوس داشتید تایید کنید نظرم را
  و اما دوستان اینم لینک یه سردار گمنام که با آمیریکایی ها درگیر شد
  طبق نظر امام که اگر من بودم می زدم
  اینم لینکش:
  http://sarafrazan2.blogfa.com/post-50.aspx

 98. مشفق می‌گوید:

  ایول داش سامی ایول خوشم اومدخیلی تمیزبه رگباربستیش!

 99. به یاد سید سجاد می‌گوید:

  احسنت آقا میلاد کار زیبایی شده.موفق باشید

 100. himuslim می‌گوید:

  سلام
  برادر به وب تازه تاسیس من بیایید.
  یا علی

 101. مرتضی اهوازی می‌گوید:

  هی سامی و مشفق! مؤدب باشید و بزارید چاک دهن ما بسته بمونه!
  این داداش حسین قدیانی ما یکی از همون‌هاییه که شماها رو به جون هم انداخته و دیوونه کرده و همزمان اسباب مسرت ما رو فراهم.
  سامی! شماها اگه معنی اخلاق رو می‌دونستید که از صبح تا شب تو سایت‌هایی که خودت تو کامنتت گفتی نبودید!
  گفت: پای ادب مجروح شد در جست و جوی کوی تو!!!!!

  پ.ن: توصیه‌ی همیشگی؛ کلید فاصله (یا همان Space) که کاربرد آن در جدا کردن کلمات از هم می‌باشد و کمک شایانی به فهم سریع مطلب(هر چند دری وری!) می‌نماید، همانا بزرگ‌ترین کلید موجود در صفحه‌کلید (یا همان Keyboard) می‌باشد! باشد که مؤثر افتد!

 102. یه همراه همیشگی می‌گوید:

  آقا سید احمد عزیز، مبصر صبور و دوست داشتنیه قطعه

  تولدت مبارک

 103. علی می‌گوید:

  سلام آقا حسین خسته نباشید
  جدیدا یک فونت درست کردم به نام امام علی علیه السلام و در وبلاگم قرار دادم
  دانلودش کنید و ببینیدش. اگر هم راهی داشته باشه و به بقیه هم اطلاع بدید خیلی ممنون میشم.

 104. سیداحمد می‌گوید:

  “تیر سه شعبه دارد با گلوی علی اصغر مذاکره می کند و سیل به جای اسرائیل، پاکستان را برده است و ما داریم قدس را در بازی رایانه ای فتح می کنیم.”
  .
  .

  “قدس! ای قدس! خدا کند تو از اسارت دشمن، آزاد شوی و ۳۰ سال بعد از آزادی ات تازه بفهمی در اسارت دوست فرو رفتن یعنی چه.”

  کتاب زیبای قطعه۲۶، جلد اول، صفحه ۱۵۴

 105. سیداحمد می‌گوید:

  عجب!
  تولد بنده را یادتان بود؟!
  ممنونم از محبت شما!
  پارسال تولدم مصادف با میلاد امام حسن بود و امسال روز قدس!

 106. یه بیست و ششی می‌گوید:

  مشفق!
  خیلی بیراه نگفتی! بعضی از ستاره ها با آقای قدیانی با احتیاط حرف می زنند. اما نه به اون دلیل که شما گفتی. بلکه به دلیل طبع نازک و لطیف آقای قدیانی ست.

  البته معدود دوستانی هستند که آقای قدیانی را استاد خطاب می کنند اما در ساختار کلامی حقوق استادی را کمتر رعایت می کنند. شاید باید برویم رساله ی حقوق امام سجاد را دوباره بخوانیم.

  الهی! ادا کن حقوقی را که بر ذمه ی من است، چه از ناس و چه از خودت

 107. علی می‌گوید:

  چند وقت پیش با توجه به برداشتی که شما از رفتار نیروهای امنیتی انگلیسی در وب سایتتان نوشته بودید بنده بیان کردم که نیروهای امنیتی ما نه تنها مثل انگلیس بلکه بدتر از آن با معترضین رفتار کردند.به عبارتی ما در موقعیت بدتری نسبت به انگلیس قرار داریم.ولی متاسفانه افرادی همچون شما به دلیل نداشتن آزادی فکری قادر به دیدن این واقعیت ها نیستید.حالا مقاله ای رو به شما معرفی می کنم که در اون اومده ما مثل امریکائیها هم رفتار می کنیم!این مقاله رو بخونید:
  http://www.toopfun.com/category/breaking-news/economist/page/2
  بستنی با روکش طلا!
  بنده کماکان منتظر هستم شما مواردی همچون فاجعه کهریزک و فاجعه کوی دانشگاه تهران رو در انگلیس بیابید و در اینجا افشا سازی کنید!
  قدیانی !
  نگران بحران انگلیس نباش!نگران آخرسال باش!
  راستی !
  باز مردم ایران شدن قهرمان و همیشه در صحنه!چون این جمعه راهپیمائی روز قدس هست!!!انگلیسیها گفتی چیکار می کردن؟!

 108. مرتضی می‌گوید:

  به به، فرخنده باد میلادت آقا سید
  کیک و شمع برای شما

  http://up6.iranblog.com/uploads/13142858691.jpg
  http://up6.iranblog.com/uploads/13142861561.jpg

  چند ساله شدی سید؟

 109. سلاله 9 دی می‌گوید:

  همت مضاعف یعنی سنگ مضاعف برای کودک فلسطینی. سنگ مزار پدرم را بردار و بکوب بر سر اسراییل ای کودک نیل.

  این روزها قدس، خود کربلایی دیگر است و راه قدس نه از کربلا که از خود قدس می گذرد…

  سنگ مزار پدرم را هدیه دادم به دست کودکی گستاخ و بازیگوش که داشت جان می داد زیر دست دیوار حائل. نه! تو باید زنده بمانی ای کودک مجروح. تو آخرین امید قبله اول هستی.
  نه ده، صفحه ۳۲۰

 110. فدایی رهبر می‌گوید:

  روز قدس، پاشنه کفشتان را بالا نکشید!

  به دلم ماند لباس احرام بر تن کنم، بشوم حاجیه. قربانی کنم. با شوق و ذوق از هتل بیرون بزنم. به منی بروم. از روی زمین ریگی بردارم و بر سر شیطان بکوبم.

  به دلم ماند….

  که گفت: سال ۸۸ “رمی جمرات” خودش به ایران آمد. میان خیل مشتاقان. جایت خالی، سنگ نبود. لنگه کفش داشتیم. تیرنشانه ای هم نداشتیم، ولی قضا و قدر کمک کرد تا بر فرق سرش فرود آید.

  افسوس خوردم….

  که گفت: امسال هم اگر شانس بیاوری، احتمالاً می آید…

  فقط قبلش، پاشنه کفشت را بالا نکش، آماده نگاهش دار، برای احتیاط در کیفت هم چند تا بگذار….

  و دیگر هیچ

  اگر قسمت هر کس شد، جای من هم بزند.

  narazi.ir

 111. سلاله 9 دی می‌گوید:

  ۲۵* پیامبر اکرم صلّی ‏الله‏ علیه ‏وآله‏:

  خداوند در هر شب از ماه مبارک رمضان سه مرتبه می‏ فرماید: آیا درخواست کننده ‏ای هست، تا من درخواستش را به او عطا کنم؟ آیا کسی هست که توبه کند، تا من توبه او را بپذیرم؟ آیا کسی هست که از من طلب آمرزش کند، تا من او را بیامرزم؟

  (بحارالانوار، ج ۹۳، ص۳۳۷)

 112. ف. طباطبائی می‌گوید:

  آقای قدیانی و مبصر تشریف ندارین؟
  آقای مبصر تولدتون مبارک!!

 113. حامد توکلی می‌گوید:

  علی جون سلام داداش خسته نباشی.
  دست و پنجت درد نکنه.
  در از دهنت میباره.
  کارت با این حسین قدیانی که تمام شد بیا تو خونه برات هاون گذاشتم شیر آب هم کنارش پر کن بکوب.

  مرد حساب مگه بستی طلا جز فائزه هاشمی و مهدی هاشمی و امثال اینها میخورن جمع کن بساطو داداش سربردی حوصلمون رو چیز تازه بگو.
  هان چیز رو فلانی(موسوی) میگفت.*
  شما امر کن عزیز دل بگو چی میخواهی از جون ما من میرم قسطی میخرم برات میارم.
  نترس داداش اقساطش رو هم خدا میرسونه شما لب تر کن!
  آب گیر نیاوردی ماه رمضونی گفتم که کنار هاون شیر آبی هست.

  خب بریم خدمت دوست گلم سامی
  یه چیز دیگه هم داشتیما…
  آها مشفق!

  خودمونیما اسم دارین خفن!
  همچنین شما رو البته شب قدر گذشته ولی میدونی که خدا بخیل نیست انشا الله خدا همه رو شفا بده.
  فتحه کسرش رو خودتون وقت گرفتن هماهنگ کنید.

  نیگا سامی عزیز بعضیا میرن پورن نیگا میکنن بعضیا عشق فیلمن بعضیا عشق آهنگ یه سری دنبال اسمسن خلاصه هرکس علاقه ای داره.

  ما هم عشقمون خورشیده بعد اون حضرت ماه و ستاره هاش.
  نه که جمعشون اینجا جمعه ما هم سرکی میزنیم.
  گاهی هم برای اینکه اون دنیا بگیم ما هم بله یه اول دوم بازی درمیاریم.
  آقا توف تو ریا شما ببخش.

  مشفق جان شما هم کامنت بذار من در خدمتت هستم عزیز این جوجه کامنت یه خطی که مال جواب دادن نیست نیگا کن علی رو یاد بگیر.

  آخی یادی از حسن داشته باشیم که رفته دنبال مدرک مبصریت! سید بگرده و پیداش نشد.
  و… نه بستونه.

  حسین جان ساعت یکه شب خوش باشید.

 114. حامد توکلی می‌گوید:

  *پ.ن: اگر رابطه چیز و فلانی رو نگرفتین میتونید دنبال اسم میر حسین موسوی بگردید.

  راستی ساعت یک و پنج دقیقه هست

  و هفده نفر مثل اینکه قرار یه کله تا سحر بیدار باشن.
  التماس دعا

 115. فدایی رهبر می‌گوید:

  علی آقا!!! شما چه خیری از دولت انگلیس و آمریکا و اسرائیل دیدی که از اسلامو خدا و قرآن ندیدی؟؟؟
  تو این صد سال اخیر جز غارت و کشتار مردممون چیزه دیگه ای ازشون دیدی؟؟
  تو پایان جنگ جهانی دوم که همین انگلیس جونت رو کشورمون حکومت میکرد قحطی اومد و دولت انگلیست اجازه ورود غلات رو به کشور نداد در نتیجه بیش از ۸میلیون ایرانی تو این نسل کشی از گرسنگی مردن.
  شما برو تو زندان ها گوآنتانامو و ابوغریب و نگاه کن بعد بیا دم از کهریزکی بزن که مصببینش مجازات شدن. شما برو ببین تو بنیاد شهید تو دوره این کروبی جونت که حالا شده رهبرت چه تجاوزاتی که نشد.
  در مورد روز قدس گفتی. همین اسرائیل با کمک دولت انگلیس و آمریکا تو سه روز نزدیک به سه هزار فلسطینی رو کشتن. اینه حقوق بشرشون.
  دولت انگلیس میگفت ندارو جمهوری اسلامی کشت ولی همیشه در مورد مروه شروینی که با تانک له ش کردن میگفت تقصیره خودش بوده و نشان احمق ترین رو بهش میدن.

  این همه در مورد انتخابات آزاد حرف میزنن (انتخاب آزاد یعنی هرکس با هر دین و تفکری بتونه کاندید بشه) ولی کی گذاشتن یه مسلمان کاندید بشه؟؟ کی گذاشتن کسی که بر ضد صهیونیسمه کاندید بشه؟؟ در آزادترین کشور دنیا، از ۱۴۰ سال پیش تا کنون فقط دو حزب وجود داره که تفاوت این دو حزب، مثل فرق پپسی کولا با کوکاکولا است.
  این همه در مورد حقوق بشر ور میزنن ولی هیچ کس به اندازه گربه ها نگرانه آزادی پرنده های تو قفس نیست.
  آیا می توان گفت:
  این همه قدرت و ثروت و علم در غرب، بخصوص در شش کشور از جمله انگلیس که بخش اعظم قدرت و ثروت جهان در آنها انباشته شده است، به خاطر نوع سیستم حکومت آنها است؟!
  یعنی تمام قدرت و ثروت انباشته شده در این کشورها حاصل تلاش شرافتمندانه و انسانی آنها است؟!
  یا نه
  چه مقدار از آن محصول قتل و غارت و استعمار انسان ها و ملت های آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین است؟ چه مقدارش باعث شد تا کشوری مثل سومالی به این وضعیت دچار بشه؟؟؟

  بترس از روزی که بخاطر حمایت از اینها تو دادگاه الهی بخوای جواب پس بدی

 116. سیداحمد می‌گوید:

  ۵ روز مانده تا پایان میهمانی خدای رئوف!

 117. سیداحمد می‌گوید:

  ۱۰۲ روز مانده تا عاشورا

  لبیک یا حسینِ زهرا….

 118. آیه می‌گوید:

  سلام علیکم
  ممنون از لبخندهایی که بر لب ها آوردید با روزخند (جدا از لذت خوندن متن به این استادی)
  تشکر از پلاک ..بسی عمیق و کارشناسانه بود.جزاک الله خیرا
  یا ستار العیوب

 119. سلاله 9 دی می‌گوید:

  “مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ بر رژیم وحشی و کودک کش اسرائیل”

  انشاءالله این لکه ننگ بشریت، از روی زمین حذف شود.

 120. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِکَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.

  خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى پیامبران.

 121. سلاله 9 دی می‌گوید:

  این طالب بدم المقتول بکربلا…؟

  اللهم عجل لولیک الفرج …

  الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ.

 122. چشم انتظار می‌گوید:

  “سید احمد”
  امیدوارم به حق جد بزرگوارت، سال بعد تولدت مصادف بشه با فرج مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف)

 123. آسمان گراف می‌گوید:

  سلام
  با طرحی درباره روز قدس به روزم
  تشریف بیاورید
  التماس دعا

 124. مرصوص می‌گوید:

  در جواب به علی آقا:

  برادر علی ظاهرا چشمانتان هنوز بسته است و نمی بینید.
  یادمان نرفته که چطور پیر استعمار در فتنه ۸۸ برای همپیمانانش سوت کف می زد ، البته اونا هم امسال جبران کردن و در روزنامه ها و سایت هاشون برای ارباب پیرشون سنگ تموم گذاشتن و دفاع جانانه ای از انگلیس کردن. شما برو اول معنای آزادی و دموکراسی رو بفهم بعد بیا اینجا نظر بده. دفاع از انگلیس واقعا رو میخاد که البته شماها دارید چون پاش بیوفته از اسرائیل هم دفاع می کنید که البته کردید.

 125. جاوید می‌گوید:

  علىآقا!
  بابابىخیال،همین حرفارومیزنیم که به مامیگن مزدورغرب!اینقدرکه شمادارىازانگلیس دفاع میکنىخودانگلیسیهانمیکنن!گیرم که این مثلابرادرابدباشن،آیابدبودن اینهادلیلىبرخوب بودن انگلیسیهاست؟!من کامنتهاىقبلیتم خوندم،گفتىآشوبهاىلندن خوابیده،مطمئنى؟یعنىشماتضمین میکنىاون آشوبهادیگرتکرارنخواهدشد؟؟!

 126. جاوید می‌گوید:

  علىآقا
  حرف اینااینه که انگلیس که این همه ازرفتارشون بامعترضاانتقادمیکرد،چطورنوبت به خودش که رسیدگندزدبه حقوق بشروحقوق شهروندىوآزادىبیان وآزادىاعتراض وهمه چى؟؟
  امادرموردکهریزک وکوى دانشگاه و…قرارنیست هراتفاقىدریک کشورمىافته عین همان اتفاق درکشوردیگرىهم بیفتد،چه بسابجزصحنه هاىوحشتناکىکه ازرسانه ها پخش شداتفاقاتىبدترازاینهاهم درآشوبهاىلندن افتاده ،ولىاونهازرنگترازاین حرفان که بذارن موضوع رسانه اىبشه!
  اصلادوست نداشتم وفکرنمیکردم یک روزاینجاکامنت بگذارم،ولىبراىمتهم نشدن معترضین به نداشتن منطق این کاروکردم!

 127. ف. طباطبائی می‌گوید:

  روز قدستون بخیر!!
  ما که رفتیم تکلیفمونو ادا کردیم و برگشتیم!!
  انشاءلله کربلا نصیبتون. خودمونیم عجب همتی دارن مردممون. هر سال وقتی می خوایم بریم راهپیمائی با خودم فکر می کنم شاید امسال مردم زیاد نیان. هوا گرمه. ملت روزه دارن. ولی همیشه پیش بینیم اشتباه از آب در میاد. امسال هم مثل همیشه زود قضاوت کردم و مردم خیلی فرلتر از اون چیزی که من فکر می کردم اومدن راهپیمائی. همگی خدا قوت.

 128. ف. طباطبائی می‌گوید:

  اینم از با تمام وجود

  اسرائیل مــــــــــــــــــــــــرگــــــــــــــــــــــت باد…

 129. علی می‌گوید:

  بنده قصد نداشتم با مطرح کردن مسائلی مزاحم دیگر دوستان بشم فقط خواستم به قدیانی بگم که تحلیلش چقدر اشتباه و فریبنده هست.این دیدگاه هم رو هم اثبات کردم.چون ایشون هنوز نتونسته اتفاقات زشت و بدی که در ایران افتاد رو نمونش رو در انگلیس بیاره.با این وجود لازم دونستم در مورد صحبتهای برخی از شما مطالبی رو عرض کنم.امیدوارم قدیانی صحبتهای بنده رو فیلتر نکنه.شعار بنده اینه:
  گفتگو کنیم تا به حقیقت برسیم.
  و لازمه رسیدن به حقیقت بغیر از گفتگو داشتن آزادی فکریست.
  همچنین لازمه دنیا رو اونطوری که هست ببینیم نه اونطوری که دوست داریم.
  در مورد صحبت های آقای توکلی:
  بنده با این نظر شما مبنی بر اینکه صحبت کردن با قدیانی مثل آب در هاون کوبیدن هست مخالفم.چون هنوز شواهدی برای ردش ندارم.
  منظورم از معرفی اون مقاله اشاره به فرد خاصی نیست.بلکه اشاره به دو پدیده هست:
  ۱- افزایش پدیده آقا زادگی
  ۲-افزایش فاصله طبقاتی(چیزی که با انقلاب اسلامی ایران قرار بود از بین بره)
  بنابراین بنده به افراد اشاره نمی کنم.اونهائی که اشاره کردن رای شما رو گرفتن و دیگه همه چیز رو فراموش کردن!و حالا کابینه ای رو تشکیل دادن که بدجوری در جایگاه اتهام قرار داره.آیا شما این واقعیت ها رو نمی بینید.
  اما یک نکته فوق العاده مهم!
  چه کسانی دیروز آیت الله رفسنجانی و خانوادش رو بزرگ کردند؟!
  جواب:
  همون هائی که امروز دارن احمدی نژاد رو بزرگ می کنن!
  چرا ما از اشتباهاتتون درس نمی گیرید؟!
  جواب :
  چون هیجان محور هستید!
  این رو آویزه ی گوشت کن!
  اگه بادبادک رو زیاد باد کنی توی صورت خودت می ترکه!
  باور نداری؟!تا اسفند صبر کن!(البته این یک پیش بینی هست.ممکنه درست یا نادرست باشه).
  شما به اینها جواب بده ، چیز تازه هم برات تعریف می کنم.

 130. علی می‌گوید:

  دست درازی به بیت المال محکومه.هر کسی که می خواد باشه.ولی مراقب باش آقای توکلی!فکر کردن زیاد به هاشمی ها باعث نشه حواس شما از بعضی ها دور بشه!!!!
  در مورد صحبتهای آقای فدائی رهبر:
  هیچ خیری در انگلیس ، امریکا و اسرائیل استثمار گر ، جنایتکار و خونخوار نیست.قطعا هیچ خیری نیست.و قطعا خیر در قرآن و اسلام هست.
  بنظر می رسه شما منظور بنده رو بد متوجه شدید دوست عزیز.بخش عمده منظور بنده اینه که :
  چرا ما باید رفتارهائی داشته باشیم که باعث بشه در مقابل این جنایتکاران در موضع ضعف قرار بگیریم؟!ما می گیم انگلیس جنایتکاره درست هم می گیم.ولی ناراحتی من اینه که وقتی اونها می گن حاضرن در مورد رفتار پلیس انگلیس با معترضین با ما صحبت کنن به شرطی که مامور ویژه حقوق بشر به ایران بیاد ، اینجا ما جا می زنیم!و از گفتگو فرار می کنیم!چرا؟!
  بنابراین بنده از این شیادان(انگلیس ، امریکا و اسرائل) حمایت نمی کنم که نگران مواخذه در درگاه الهی باشم.شما منظور بنده رو اشتباه متوجه شدید.دوست عزیز.
  روز قدس روز خوبیه.ولی مائی که نگران مردم فلسطین هستیم چرا نگران مردم سوریه نیستیم؟!این رفتار دوگانه حمایت صادقانه ما رو زیر سئوال می بره!

 131. علی می‌گوید:

  در مورد آقای مرصوص:
  چرا شما کشور رو دارید پاره پاره می کنید؟چرا دارید دو قطبی صحبت می کنید؟چرا فکر می کنید بنده از فتنه یا انگلیس حمایت می کنم؟!پاره پاره کردن کشور خطرناک هست.اینکار اشتباه رو انجام ندید.اگر یک عده ای فتنه کردن شما دارید مدام به وجودش دامن می زنید.و بجای جذب حداکثری دفع حداکثری رو انجام می دید!مراقب باشید.مراقب باشید!همه ما داخل یک کشتی هستیم!
  من دوست دارم کشورم با عزت باشه.این بده؟این بده که بگم بجای توجه بیش از حد به اشتباهات غرب بیایم اشتباهات خودمون رو برطرف کنیم؟تا اونها نتونن حرف زیادی بزنن!این بده؟من میگم مراقب رفتارمون باشیم این بده؟ما تقریبا در یک صف هستیم ولی برای درک صحبت هم مشکل داریم.امیدوارم این مشکل هر چه زودتر برطرف بشه.

 132. فدایی رهبر می‌گوید:

  علی آقا چه حقوقه بشری؟؟؟ کجای دنیا به حقوق بشر احترام میزارن؟؟؟ تمام کشورها برای منافع خودشون موضع میگیرن. همین آمریکا چرا از سوریه حمایت میکنه ولی وقتی نوبت به بحرین میرسه چون ناوگانش اونجاست هیچ کاری نمیکنه که هیچ اسلحه و مهمات هم به دولت بحرین میده تا مردمو سرکوب کنن.
  همین آمریکا تو سال ۷۰ وقتی سیاه پوست ها تظاهرات کردن با ارتش پنجم نیروی دریاییش که قوی ترین ارتش امریکاست ریخت تو خیابان و جنایتی کرد که تو تاریخش سابقه نداشته.
  شما بجای اینکه از سوریه که معترضینش مسلح هستن و تمام اسلحه هاشون آمریکاییه دفاع کنی بهتره از بحرین دفاع کنی که همین دایه داران حقوق بشر دارن مردمو سلاخی میکنن.
  تو فلسفه غرب یا مکتب سکولار، بشر را یک حیوان توصیف می کنند و حقوقی را که برای آن تعریف می کنند، همان حقوقی است که برایگاو قائلند، برای انسان نیز قائلند.
  حتی مفهوم آزادی بیان هم، همان آزادی ماااااا کشیدن است.
  امثال مثل شما نمونه بارز همین تفکرن.
  به نظر من نمونه بارزه شریک دزد و رئیس قافله به شما میگن

 133. مهره اضافه می‌گوید:

  قطعه قطعه مهره
  سلام (:
  مرگ بر امریکاهاتون با طاعات دیگه تون قبول انشاله (:
  ممنون ک هستین (:
  .
  .
  .
  میگن یه اردکه تو اتوبوس پاش گیر می کنه ب در میگه مگ مگ . مردم می گن آمریکا (:
  ملت همه حزب الله ن ماشاله حتی تو اتوبوسی ک چهارشنبه نبوده ک مارو ببره راهپیمایی (:

 134. علی می‌گوید:

  در مورد صحبتهای آقای جاوید:
  از شما می خوام به جوابهائی که به کامنت آقای فدائی رهبر دادم(در مورد عدم حمایت از انگلیس) توجه داشته باشید تا تکرار مکررات نشه.
  قدیانی گفت هنوز در انگلیس بگیر و ببند هست.بنده هم عرض کردم اگر بود اخبار می می گفت بنابراین حرف شما سندیت نداره.و بر گرفته از تخیلات شماست.
  بنده هیچ تضمیمنی نمی کنم که در هیچ کشوری دوباره آشوب نشه.موضوع ادامه داشتن اعتراضات در زمان حال بود دوست عزیز!
  حرف بنده هم اینه که اونها جنایتکاران پس گند می زنن به حقوق بشر.ما چی؟!ببین دوست عزیز!
  من معتقدم انگلیس جنایتکاره.بنابراین از رفتار انگلیس تعجب نمی کنم.من ناراحت مسئولین خودم هستم.ناراحت کشور خودم هستم.اگر در اعتراضات انگلیس کسی کشته بشه بده.ولی گر در کشور ما که ادعای اسلامی بودن داره اگر از دماغ کسی خون بیاد بده.چرا؟چون اونها جنایتکار هستن ولی ما مسلمون.منظورم رو متوجه شدی؟
  بله!در مورد اتفاق کهریزک حق با شماست.من هم حرفم همینه.فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه در هر کشوری اتفاق نمی یوفته.ولی مشکل اینه که چرا در کشور ما اتفاق افتاده؟!درد من اینه این اتفاقا باید در انگلیس رخ بده نه اینجا!
  در مورد اینکه در اونجا ممکنه اتفاق افتاده باشه ولی رسانه ای نشده باشه نمی تونیم حرف بزنیم.چون قابل اثبات نیست.
  بنده با شما در یک جناح نیستم.اینکه به شما گفته شده مزدور انگلیس مشکل شماست.من هیچ وقت از جنایتکاران حمایت نمی کنم.
  بد بودن اینها به معنای خوب بودن انگلیسیها نیست.تفکر دوقطبی نداشته باشید.
  مسئله اینه که اینجا یک آدم بد داره به یک بده دیگه می گه تو چرا بدی؟!
  دیگ به دیگ میگه روت سیاه!

 135. ف. طباطبائی می‌گوید:

  وقتی ما با امثال این “علی” سر اصول و پایه اختلاف داریم، دیگه چنین بحث هائی چه نتایجی داره؟ یه طوری میگه چرا کهریزک تو انگلیس اتفاق نیفتاده انگاری وزیر اطلاعاته انگلیسه!! خودتم خوب میدونی ۱۰۰ تا بدتر از کهریزک تو انگلیس هست. نه تنها تو کشورشون کهریزک دارن، کهریزکاشونو به عراق و افغانستان هم صادر کردن، والا!!
  علی آقا
  آن کس که نداند و نداند که نداند……

 136. مشفق می‌گوید:

  اقا حامد توکلی اولا طرف حساب من شما نیستی که بخوای جوابی برای کامنت مختصرو مفید من بدی. ثانیا داداش خودت فهمیدی چی گفتی ؟؟؟ نه وجدانن فهمیدی؟؟؟موسوی و کروبی و هاشمی رو کفن کردی فهمیدی؟؟؟ اگه حزب الهی و بهشتی بودن به اومدن به اینجاست خود مدیر این وبلاگ از همه بهشتی تره نه؟؟؟ حرف من اینه شما که اینقدر دم ازبصیرت میزنین شما که تمام دیدید گفتیما رو شامل شدید چرا به قول خودتون بصیرت به خرج نمیدین؟؟؟
  همین داداش حسینتون یه جمله ی قشنگ داره میگه سرباز باید جلوتر از رهبر حرکت کنه که اگر تیری هم در کاره اول به سرباز بخوره.
  من این جمله رو قبول دارم .ولی چرا خود همین اقا موقع تعریف و تمجید یا نه موقع کوبیدن یه حزب یه فرد یه شخصیت اینقدر پافراتر می ذاره؟؟؟

  یه نگاهی به نظرات بنداز مجسمه ی بصیرت تا ببینی بیشتر از اینکه درباره ی متن ومطلبا نظر بذارین قربون صدقه ی این اقا رفتین و همتون یه طوری با روحییه ی به قول شما لطیف این جناب رفتار میکنین که انگار انتقاداز ایشون توهین به ارزشهاس .به قول خودش ملاک رهبر و بس.پس این هنرمند لطیف الطبع چرا وقتی در مقام انتقاد یا پاسخگویی برمی اد انقدر عصبی رفتار میکنه؟؟؟؟؟ کی میگه خشم و تعصب و شور وشعور انقلابی بده؟؟؟؟ همه فرمانده ی دلها حاج احمد متوسلیان و با خشم انقلابی ش می شناسن اما خشمی که پشتش کوهی از بصیرت بود.

  راستی مری اهوازی جون بیا این واسه خاطر دل تو از اون کلید بزرگه استفاده کردم تا راحت بخونی خب من چیکار کنم تو کج میخونی و رج می فهمی!!!!!

 137. جاوید می‌گوید:


  سیداحمد: لطفا درست و بدون غلط و بدون چسباندن کلمات به همدیگر بنویسید که ناچار نشوم کل نظرتان را نقطه چین کنم. و اما دوستان محترم! لزومی ندارد برای هر کامنت انتقادی، جوابی بدهید.

 138. از شما و همه عزیزان خواننده قطعه۲۶ دعوت می کنم قدمی بر وبلاگ حقیر اینجانب بگذارند،امیدوارم همه ما از سربازان واقعی حضرت بقیه الله باشیم

 139. علمدار می‌گوید:

  ۱۰۲ روز مانده تا عاشورا

  انگار اختیار انگشتم رو ندارم نمی دونم ولی دلم لرزید وقتی دیدم۱۰۲روز مونده دلم بدجوری تنگ بین الحرمین شد ،دلم تنگ ایوون طلاشد.
  التماس دعا دارم،دعاکنید تاضیافت اللهی تموم نشده

 140. علمدار می‌گوید:

  :::: بحر طویل ::::

  به نام عشق

  «این صدای تپش قلبم نیست

  درحسینهء دل سینه زنی ست»

  و این بحر طویل است…

  عصر یک جمعهء دلگیر، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است؟چرا آب به گلدان نرسیده است؟چرا لحظهء باران نرسیده است؟ وهر کس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده است، به ایمان نرسیده است و غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید بنویسد که هنوزم که هنوز است چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است ؟چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است؟دل عشق ترک خورد، گل زخم نمک خورد، زمین مرد، زمان بر سر دوشش غم و اندوه به انبوه فقط برد،فقط برد، زمین مرد، زمین مرد ،خداوند گواه است،دلم چشم به راه است، و در حسرت یک پلک نگاه است، ولی حیف نصیبم فقط آه است و همین آه خدایا برسد کاش به جایی، برسد کاش صدایم به صدایی…

  عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس، تو کجایی گل نرگس؟به خدا آه نفس های غریب تو که آغشته به حزنی است زجنس غم و ماتم، زده آتش به دل عالم و آدم مگر این روز و شب رنگ شفق یافته در سوگ کدامین غم عظمی به تنت رخت عزا کرده ای؟ ای عشق مجسم! که به جای نم شبنم بچکد خون جگر دم به دم از عمق نگاهت. نکند باز شده ماه محرم که چنین می زند آتش به دل فاطمه آهت به فدای نخ آن شال سیاهت به فدای رخت ای ماه! بیا صاحب این بیرق و این پرچم و این مجلس و این روضه و این بزم توئی ،آجرک الله!عزیز دو جهان یوسف در چاه ،دلم سوخته از آه نفس های غریبت دل من بال کبوتر شده خاکستر پرپرشده، همراه نسیم سحری روی پر فطرس معراج نفس گشته هوایی و سپس رفته به اقلیم رهایی، به همان صحن و سرایی که شما زائر آنی و خلاصه شود آیا که مرا نیز به همراه خودت زیر رکابت ببری تا بشوم کرب و بلایی، به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد ،نگهم خواب ندارد، قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد، شب من روزن مهتاب ندارد، همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق بیچارهء دلدادهء دلسوخته ارباب ندارد…تو کجایی؟ تو کجایی شده ام باز هوایی،شده ام باز هوایی…

  گریه کن ،گریه وخون گریه کن آری که هر آن مرثیه را خلق شنیده است شما دیده ای آن را و اگر طاقتتان هست کنون من نفسی روضه ز مقتل بنویسم، و خودت نیز مدد کن که قلم در کف من همچو عصا در ید موسی بشود چون تپش موج مصیبات بلند است، به گستردگی ساحل نیل است، و این بحر طویل است وببخشید که این مخمل خون بر تن تبدار حروف است که این روضهء مکشوف لهوف است، عطش بر لب عطشان لغات است و صدای تپش سطر به سطرش همگی موج مزن آب فرات است، و ارباب همه سینه زنان کشتی آرام نجات است ،ولی حیف که ارباب «قتبل العبرات» است، ولی حیف که ارباب«اسیر الکربات» است، ولی حیف هنوزم که هنوز است حسین ابن علی تشنهء یار است و زنی محو تماشاست زبالای بلندی، الف قامت او دال و همه هستی او در کف گودال و سپس آه که «الشّمرُ …»خدایا چه بگویم «که شکستند سبو را وبریدند …» دلت تاب ندارد به خدا با خبرم می گذرم از تپش روضه که خود غرق عزایی، تو خودت کرب و بلایی، قسمت می دهم آقا به همین روضه که در مجلس ما نیز بیایی، تو کجایی … تو کجایی…

 141. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  ای مرکز ثقل کهکشان دل من
  خورشید بلند آسمان دل من

  عمری ست که من منتظر دیدارم
  یک جمعه بیا به جمکران دل من…

  “”اللهم عجل لویک الفرج””

 142. علی می‌گوید:

  فدائی رهبر:
  وقتی بنده معتقد هستم امریکا جنایتکار هست شما چرا در صدد اثبات همین نکته به بنده هستید؟!!!!
  در سوریه مردم بر علیه یک حکومت وراثتی دارن قیام می کنن.بدکاری دارن می کنن؟حکومت وراثتی خوبه؟!
  بنده از مردم بحرین هم حمایت می کنم.چه کسی گفته حمایت نمی کنم؟از مردم مصر لیبی یمن و تونس هم باید حمایت کرد.ولی حمایت ما نباید دو گانه باشه.ما باید با امریکا فرق داشته باشیم.
  من به فلسفه غرب کاری ندارم.حرفم اینه که چرا فلسفه ما اینقدر خرابه!که در عمل ما رو در موضع ضعف قرار می ده؟!!!!
  در مورد طباطبائی:
  بنده نگفتم در انگلیس کهریزک نیست.بلکه حرفم اینه که اگر هست بگید.از همون صدتا یکی رو شما بگو!!!
  در اوج بحران خبرنگار ایران خیلی راحت در لندن گزارش تهیه می کنه.در ایران خبرنگارها اخراج و یا فعالیتشون محدود شد.چرا ما باید از اونها پائین تر اشیم.
  ——————————————-
  این تز که از رهبر باید جلوتر حرکت کرد در میدان جنگ کاربرد داره.در میدان سیاست و تفکر نه باید جلوتر بود نه عقب تر.همانطوری که امام علی (ع) می فرمایند :
  نه از ما جلوتر باشید و نه عقب تر.

 143. علی می‌گوید:

  امریکا از بحرین حمایت می کنه چون ناوگان هوائیش اونجاست.بنابراین حمایت امریکا از دولت ظالم بحرین برای اینه که با کمک بحرین می تونه دشمنان خودش رو در منطقه مدیریت کنه.
  ما هم از حکومت ظالم سوریه حمایت می کنیم چون با کمک این حکومت می تونیم دشمنان خودمون رو در منطقه مدیریت کنیم.
  بنابراین در موضع گیریهائی که در منطقه وجود داره ما فرقی با امریکا نداریم.هر دو داریم به منافع خودمون فکر می کنیم!

 144. شریفی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی

  ازروزی که انقلاب کردم تاکنون ازکوچک ترین انحرافی که ازبعضی ها دیدم به قد یک مثقال کوتاه نیامدم خیلی هم ضربه خوردم اما همچنان براصول خودپای بندم به
  جریان انحرافی به خاطر خاتون نامه هرجادستم رسید انتقادکردم .
  طاعات تان قبول وسلامت باشید.

 145. شریفی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی

  گاهی با بعضی کلماتی که به کارمی برید موافق نیستم اما عکس تان راکه درقطعه دیده ام هرگز درمن ایجاد دافعه نکرده است بلکه شمارادوست می بینم اما چهره ی
  افرادجریان انحرافی راکه می بینم احساس دافعه می کنم به راستی انسان ازدوست
  هرچند که ممکن است ناراحت باشدولی اثرمنفی براونمی گذارد اماغیردوست اثرمنفی برانسان دارد. همیشه احساس واقعی خودرا بروزداده ام گواین که به ضررم تمام شود .
  درودبررهبرآزادگان جهان سیدعلی آقای مهربان

 146. آمار سایتت می‌گوید:

  الان معلوم میشه اون روزهایی که زورکی آمار سایتت را بالا می بردی چقدر کارت مصنوعی بود خوبه حالا هم نگاهی به آمارت بیندازی ظاهرا رفقای خودت هم از حرفای بی سر و تهت دیگه دلزده شده اند

 147. چشم انتظار می‌گوید:

  با اجازه ی “داداش حسین”
  جناب عنوان، جعلیِ “آمار سایتت”!
  جهت اطلاع جناب مستطاب، عارضیم که به کوری چشم حسودان و بد خواهان، آمار سایت “داداش حسین” از بالاترین و کیفی ترین آمارهای وبلاگ هاست. و افراد کوته بین مثل…. همش دنبال اینند که، چی کم شد، چی زیاد شد. اما از یک نکته ی مهم غافلید، اونم اینه که، ستاره ها زمانی که نیاز باشه کمّی میان تو میدون. مثل حضور در انتخابات دشمن شکن ۸۸، یا راهپیمایی اشراف کش ۹ دی، یا رو زقدس و بیست و دوی بهمن و صدها یای دیگر. و هر جا لازم بشه کیفی میان بیرون. مثل: خوابوندن فتنه های پیچ درپیچ و خفه کردن صدای ضد انقلاب در زمان های مختلف. و اما بعضی جاها هم کیفی و هم کمّی موتور ضد انقلاب ها و فتنه گرا رو پله می کنند. مثل: “قطعه ی مقدس ۲۶″.
  پس بهتره به جای اینکه با بالا و پایین رفتن آمار سایت موجبات بالا و پایین رفتن ضربان قلب خود را فراهم آورید، وقت هایی از حضور در قطعه بهره ببرین که، موقع نماز و راز و نیاز ستاره ها نباشه، تا آمارها هم چشمهاتونو از حدقه در بیاره.
  یک چیزی بگم یاد آوریش بد نیست. در جنگ سخت یا به عبارت بهتر ۸ سال دفاع مقدس، تمام کشته های دشمن قابل مقایسه با یک شهید ما نبود و حتی جهت اطلاع، در زمان تبادل آزادگان سر افراز، گاهی اوقات یک گردان اسیر عراقی را در مقابل یک آزاده ی ایرانی آزاد می کردیم.
  اما در جنگ نرم، ما موی یک سردار نبرد سایبری مثل همونی که غالبا” راضی نیست اسمشو بیارم رو با یک دنیا جیره خواران مزدور عوض نمی کنیم.

 148. شریفی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی

  به این آقای آمارسایت می گویم بهتراست توکاربزرگترازخودش دخالت نکنه مااگر ازهم
  انتقادهم بکنیم ازهم به دل نمی گیریم چون دوست دارولایتم وهمه ازیک طایفه هستیم ونفس درکارماجایی ندارد همه فدایی سیدعلی آقا هستیم وبرای دین و وطن
  ازجان مایه می گذاریم.

 149. سید مرتضی می‌گوید:

  ما کارمان تو دهنی زدن به آمریکا و اسراییل ودر کل گنده های شماست طفلکان .والا گریه طفلی مثل شما که از حوصله ما خارجه ناز نازیها (اشاره به مشفق و آمار سایت و سامی و هرکی که توهم زده داش حسین تنهاست)

 150. عبدالله رجایی می‌گوید:

  ((سلام عطا. خوبی؟! این دیوید کامرون عجب گندی زد به تساهل و تسامح! آن هم جلوی چشم تو! پدرسگ علیه تو همین طور دارد عملیات روانی می کند و تو نمی فهمی قصه را یا هم اینکه خودت را زده ای به آن راه.))

  سلام داداشی
  بنظرت دور از جنابتان لغت ((پدر سگ!)) چیز پسندیده ای است؟
  یا (( تو لندن چه غلطی می کنی؟)) ؟
  به ما یاد دادن ۲ نوع صحبت کردن رو :
  ۱٫ لین
  ۲٫ سدید
  تعابیر این گونه ، فحاشی و … تو مرام پیروان ولایت نیست حتی به دشمنان .
  ببخشید داداشی
  التماس دعا
  یا علی

 151. ali می‌گوید:

  ازمن مخواه که جان به مامور حق دهم

  وقتی برات کرببلا را نداده ای…

 152. فرمانده سایبری می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام خدا بر شما.
  ————————————————
  توجه! توجه!

  واگذاری پایگاه ارزشی پرنده کلیپ؛
  http://www.ParandehClip.Blogfa.Com

  جهت اهداء این ویدئو بلاگ منتظر کلیپ سازان ارزشی هستیم.
  این هم هدیه ای باشد به حزب الله سایبر.

  شرایط اهداء :
  – کوشا در جبهه کلیپ سازی ارزشی نظام مقدس “اسلامی” ایران
  – آشنائی با اصول کلیپ سازی و ارائه نمونه
  – آشنائی با مبانی اینترنت جهت بارگذاری، ارائه و پشتیبانی از پایگاه
  – فعال در عرصه سایبر و به روز بودن پایگاه
  – اخلاص در عمل (شرط وجدانی)
  با آغوشی باز، پذیرای حزب الله سایبر در این پایگاه ارزشی هستیم.
  در میدان جنگ نرم، تا آخر ایستاده ایم…
  فرمانده سایبری

  —————————————————-
  ارتباط با ما:
  ایمیل : CBRLeader@Gmail.Com
  پایگاه : http://www.CyberLeader.Blogfa.Com (از طریق کامنت)
  ———————————————————-
  پایگاه پرنده کلیپ : http://Www.ParandehClip.Blogfa.Com

 153. یک خواننده می‌گوید:

  به نام خدا
  نوشته های شما خیلی عالی است . من که واقعا لذت بردم ! اما امکانی تا قیمت کتب شما پایین تر بیاید ؟!!

 154. پسرکویری می‌گوید:

  ورود وبلاگتون رو به صفحه فیلترینگ peivandha.com رو تبریک می گم

 155. سیداحمد می‌گوید:

  پسر کویری؛

  اولا وبلاگ نه، سایت!
  دوما که ما بیشتر از یکسال است در peivandha.com هستیم!

 156. بهشت نقد می‌گوید:

  باور نمی کنی چند بار برای این مطلب “عطا” اومدم و سر زدم خیلی خوب نوشتی اینجور وقتها فکر دل و روده ما رو هم بگن حسین آقا.

 157. فرزین می‌گوید:

 158. yusef می‌گوید:

  salam akhavi batashakor.az edalate shoma.albate in comento bara “darbareye hade basirat gozashtam..

  emza:az tarafe pesare hamsayeye pedarat dar q 27.

 159. محمد رضا می‌گوید:

  بنام خدا وند بخشنده مهربان
  وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿۱﴾

  اولین باری که حدودا ۲ سال پیش نوشته هایت را خواندم . توسط ایمیل بهت تذکر دادم
  که دفاع از ولایت در چهارجوب ایمان به خداوند بزرگ و لطیف میباشد . ازت خواستم بعنوان جوانی که درد یتمی انقلاب را با شهادت پدر بزرگوارت کشیدی را پاس بداری . بهت گفتم پدرت در مجاهدت باموالهم و انفسهم در راه معبودش شهید شد معبود پدرت هیچ شخصی نبود جزء ذات بی همتای الهی و ولایت امام خمینی و ایت الله خامنه ای در راستای سرپرستی انسان صالح بر مومنین قابل فهم و عمل است نه بیش و نه کم . بهت گفتم بیشتر قران بخوان و چون قران را تلاوت میکنی تدبر کن که ثواب ان کمتر از ۷۰ سال عبادت نیست . گفتم بنده شو تا عزیز شوی . گفتم ظن و گمان نسبت به مومنین گناه است (ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ ﴿۱۲﴾۴۹چه رسد به تهمت و افترا و غیبت بهت گفتم با گلام زیبا با مردم سخن بگو که اگر چنین نکنی بعنوان فردی هتاک که با رانت خون پدرش می نویسد معرفی میشوی (بسم الله الرحمن الرحیم
  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴿۳۳فصلت(
  و کیست‏خوشگفتارتر از آن کس که به سوى خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید من [در برابر خدا] از تسلیم‏شدگانم (۳۳) و ایه زیبای بسم الله الرحمن الرحیم
  وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ ﴿۳۴﴾
  نیکی و بدی برابر نیست . همواره به بهترین شیوه جواب بده که در ان صورت کسی که بین تو و او دشمنی است,همچو دوستی مهربان میگردد
  و ایه زیبای دیگر
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ۱۰-فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ﴿۱۵۹﴾ العمران
  پس به [برکت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مى‏شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل‏کنندگان را دوست مى‏دارد (۱۵۹)

  بهت گفتم ایمان بخدا از دیگاه قران اجباری نیست /. دعوتی است زیبا که ابزار پذیرشش در وجود تمام انسانها مهیاست .
  إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا ﴿۳﴾
  از عقل و خرد تا فطرت الهی گفتم . گفتم انسانهایی که از تاریکیها بسوی نور هدایت شدند خداوند بزرگ رحیم . هدایت کننده سروری انها را بعهده میگیرد
  الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
  و انگاه در صورت عمل به خواسته های خدا مشمول هدایت ان هدایت کننده جن و انس میشوی

  . گفتم اصل جوابگویی در اخرت بهشت و جهنم به واسطه اختیار است نه جبر ریرا حاصل دعوت با جبر غیر ریا و فساد نیست گوش نگردی
  گفتم طرف حسابت مومنی هستنئ که با اختلاف نظر دارند انان به وحدانیت خدا و پاسخگویی یوم الدین و رسالت محمد مصطفی شهادت دادنده اند و در اسلام حکم بر برائت است . نشنیدی
  باز هم تو را به عنوان همسنگر پدرت و دردانه شهید نصیحت میکنم نصیحت به ایمان به خدا . صبر . زبان خوش و این دعا را برایت میخوانم اللهم اجعلنا من الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار
  یقیننا این اخرین کلام من با توست نمی گویم ساکت باش نمی گویم ننویس و هیچ نمی گویم غیر از اینکه بنده غیر خدا باش و در نوشته هایت خدای بزرگ را در نظر بگیر
  با کلام به کسی ظلم نکن

  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ ﴿۶﴾
  اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسانید و [بعد] از آنچه کرده‏اید پشیمان شوید (۶)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِکُم مَّا لَیْسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِیمٌ ﴿۱۵﴾ نور
  آنگاه که آن [بهتان] را از زبان یکدیگر مى‏گرفتید و با زبانهاى خود چیزى را که بدان علم نداشتید مى‏گفتید و مى‏پنداشتید که کارى سهل و ساده است با اینکه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود (۱۵)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا یَکُونُ لَنَا أَن نَّتَکَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَکَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ ﴿۱۶﴾
  و [گر نه] چرا وقتى آن را شنیدید نگفتید براى ما سزاوار نیست که در این [موضوع] سخن گوییم [خداوندا] تو منزهى این بهتانى بزرگ است (

  همرزم پدرت و ارزومند محشور شدن با شهدا
  اسماعیل مرتضایی

  کلمات بصورت سریع و محاوره ای تایپ شده در صورت اشتباه عذر بنده را بپذیر.

 160. ll می‌گوید:

  به امید نابودی کامل صهیونیستها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.