خانم آی کیو! «RQ» مال ماست!

دقیقا بخواهم بنویسم، روزی چون دیروز، سالگرد قمری یوم الله ۹ دی سال ۱۳۸۸ بود. یعنی ۳ روز بعد از عاشورا. اما چرا سالگرد قمری یوم الله ۹ دی موضوعیت دارد؟! جواب این است؛ قصه این یوم الله نیز مثل یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ برمی گردد به عاشورا. اگر بگوییم تظاهرات عاشورای سال های منتهی به انقلاب اسلامی، به خصوص ۵۶ و ۵۷ نقش بسیار پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، لاجرم این هم واقعیتی است که یوم الله ۹ دی نیز دارد نان عاشورا را می خورد. آن جمله که خمینی بت شکن، قشنگ گفت؛ «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»، یعنی که این امام حسین است که انقلاب اسلامی را زنده نگه داشته است. انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، خمینی، خامنه ای، این ملت، همه و همه، سر سفره امام حسین، بزرگ شده اند. یوم الله ۲۲ بهمن ۵۷ و یوم الله ۹ دی ۸۸ نیز بزرگ شده سفره ارباب بی کفن اند. جنس این انقلاب از جنس عاشوراست. انقلاب اسلامی، سفیر خون عاشوراست، اما انقلاب اسلامی، بدهکار و مدیون عاشوراست. عاشورای سال ۵۶ نبود، انقلاب اسلامی هرگز در بهمن ۵۷ به پیروزی نمی رسید و اگر عاشورای سال ۸۸ نبود، یوم الله ۹ دی هم در کار نبود. کاش ما را آن گوش بصیرت بود که نجوای انقلاب اسلامی را با اباعبدالله می شنیدیم. حرفها دارد انقلاب اسلامی ما با قیام سیدالشهدا. فقط یک جا شانه خمینی لرزید؛ «آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک». خامنه ای که اشک آمریکا و اسرائیل را درآورده، فقط یک جا اشک می ریزد؛ «نهادی ای تشنه لب، صورت خود روی خاک». انقلاب اسلامی با ۲ یوم الله برتر، نه تعزیه، بلکه تعظیم یک ملت است، در مقام عمل، در برابر علمدار کربلا. خمینی و خامنه ای و شهدا و این ملت، مهم ترین، قشنگ ترین و خلاصه ترین معنایی که می دهند، این است؛ «لبیک یا حسین». از سیدحسن نصرالله شیعه تا سیدقطب اهل سنت، از انقلاب اسلامی تا بیداری اسلامی، و از ۲۲ بهمن ۵۷ تا ۹ دی ۸۸ هر بیرق حقی که علیه باطل بلند شده، جز این تفسیری ندارد که «لبیک یا حسین». آیا جز این است که دنیای امروز، در خیمه امام عاشورا و مکتب کربلا، دارد اقامه جهاد و عدل و داد می کند؟!

***

دشمن اگر چه در تمام ایام فتنه ۸۸ خودش را در صور مادی و معنوی، هزینه فتنه گران کرد، لیکن هیچ روزی همچون عاشورای ۸۸ این همه تمام و کمال به میدان نیامد. فتنه ترکیبی است از سخن حق و اراده باطل، اما عاشورای ۸۸ فتنه گران، پرده نفاق را کنار زدند و بالاتفاق، چهره اصلی خود را رو کردند. ملتی در هیئت، به سوگ نشسته بود و جماعتی به بی حرمتی. این جماعت، به پشتوانه دشمن بیرونی، رای و راه ملت ما را «خارجی» می خواند و انتخاباتش را تقلبی می دانست، لیکن گمان کرده بود خودش «مردان خداجو»ست! باری پیش از این، امر بر عمرسعد مشتبه شده بود که حسین، خارجی است، اما لشکر یزید، مردان خدایند! عاشورای ۸۸ اما غبار فتنه فرونشست و معلوم شد فقط کسانی بر اصل ولایت فقیه، شعار مرگ، سر می دهند، که در روز عاشورا سوت می زنند و هلهله می کشند. معلوم شد که داعیه داران جمهوری ایرانی، بیش از جمهوری اسلامی، با خون سرخ امام حسین و علم علمدار باوفای کربلا مشکل دارند. معلوم شد بیش از صندوق رای جمهوری اسلامی، با گهواره علی اصغر ۶ ماهه مشکل دارند. معلوم شد حرامی اند. معلوم شد بیش از پرچم این نظام، با کتیبه های محتشم، مشکل دارند. معلوم شد که اگر از خمینی و خامنه ای بدشان می آید، برای این است که با امام حسین، مشکل دارند. معلوم شد الله اکبری که قبلا سر دست گرفته بودند، همان قرآن روی نیزه خوارج است. شعارهای جدیدشان که دشمن بیرونی، وعده آن را داده بود، معلوم شد و شنیده شد. معلوم شد فتنه اصلا دعوای فلانی و بهمانی نیست، که سخن بر سر مبارزه بود، نه مناظره. لقمه حرام، نان دشمن، پول ملک عبدالله، دلار جرج سوروس… آری! این همه روز عاشورای ۸۸ تاثیرش را بر فتنه گران و منافقین نشان داد. معلوم شد مشکل سران فتنه از کجاست که سران فتنه شده اند و حامی حرامیان. معلوم شد مشکل آقای خاتمی که نمی تواند با فتنه گران، مرزبندی کند، که نمی تواند صف خود را از صف آشوبگران عاشورا جدا کند، ریشه در کجا دارد. ملعون بودن خیلی ها معلوم شد و معلوم شد که ادعای تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی، اسم رمز آشوب علیه اصل انقلاب اسلامی و هویت انقلاب اسلامی، یعنی ولایت فقیه است. معلوم شد آنچه از نظر فتنه گران، تقلبی است، نه انتخابات ریاست جمهوری، بلکه ولایت فقیه است، لیکن باز هم معلوم شد که اگر ولی فقیه را نمی خواهند، به خاطر این است که اصلا با عاشورا میانه ای ندارند. معلوم شد که فقط با یک هدف، عکس امام خمینی آتش گرفت؛ که فرداروزی هم بتوانند پرچم حسین بن علی را بسوزانند. اگر دشمن خمینی، کافر بود، لیکن دشمن خامنه ای هم نتوانست خودش را در زیر نقاب نفاق، پنهان کند و روز عاشورای ۸۸ نشان داد که دعوایش با ولی فقیه، ادامه دعوایش با حسین بن علی است. لقمه های حرام زاییده، به اشتباه نام خود را گذاشته بودند آقازاده. این هم معلوم شد عاشورای سال هشتاد و اشک.

***

ملت ما در هیئت بود. خیابان ها خلوت بود. سفیر حسین، تنها بود. چادر زینب داشت می سوخت. صدای سوت می آمد. هلهله داشت غوغا می کرد. جمع حرامیان جمع بود. جنگ بود. باران سنگ بود که در همین میدان جمهوری اسلامی بر سر و صورت نمازگزاران ظهر عاشورا داشت می بارید. ما نمازمان را نشکستیم، اما دل مان شکست؛ نه به خاطر صورت مجروح خودمان، بلکه به خاطر سیمای زخم خورده عاشورا. پا گذاشته بودند روی خط قرمز ما. روی خط قرمز همه ما. همه ما، همه ما. شمع داشت اشک می ریخت. صدای نوحه اش را شنیدیم. از خیمه حسین زدیم بیرون تا ببینیم چه خبر است. حسین، حج خود را نیمه کاره رها کرد و ما، گریه خود را، چرا که به نمایندگی از امام معصوم، داشتند برای جانشینش طلب مرگ می کردند. پا گذاشته بودند روی خط قرمز ما. این بار به جای اشک، خون مان را به جوش آوردند. به خیابان رفتیم اما ندیدیم شان. آثار بی حرمتی شان بود، اما خودشان نبودند. کاری باید می کردیم. یوم اللهی باید می آفریدیم. باید اتمام حجت می کردیم. باید بهتر از همیشه نشان می دادیم که ما چقدر حسین را دوست داریم. باید بهتر از همیشه نشان می دادیم که ما چقدر خامنه ای را دوست داریم. این را باید به دشمنی که داشت برای عاشورا رجز می خواند، نشان می دادیم. نمی شد و نمی توانستیم ۹ دی را نیافرینیم. قرعه به نام «چهارشنبه» افتاد. قرعه باز هم مثل بهمن ۵۷ به نام تاریخ قمری افتاد. قمری به نام ماه بنی هاشم. قرعه افتاد به ۳ روز بعد از عاشورا. عاشورا نوروز غیرت ماست. کربلا زمین بیعت ماست. خشم «عموعباس» فتنه را جمع کرد.

***

اینک از آن چهارشنبه به یادماندنی روزهای زیادی گذشته. ما که همیشه از موضع قدرت با دشمن، سخن می گفتیم، این روزها وضع مان فرق می کند. اینک میان ملت و مجلس ما مسابقه است که کدام شان زودتر، سفیر انگلیس را اخراج کنند! وقتی انقلاب اسلامی دارد با بیداری اسلامی، با آمریکا و اسرائیل می جنگد، اجازه دهید به جز «بالاترین»، باز هم سفارتخانه مجازی داشته باشد کاخ سفید! من سئوالم از خانم هیلاری کلینتون این است؛ آیا خاورمیانه هم دارد به صورت مجازی روی انگشتان سپاه قدس می چرخد؟!! «RQ170» اگر چه یک طیاره جاسوسی فوق مدرن است، اگر چه سالها از تکنولوژی معاصر، جلوتر است و هنوز خیلی مانده به شکل انبوه رونمایی شود و عمومی شود، اگر چه خیلی از کشورها دنبال ایران اند که این شکار، دیگر چه صیغه ای بود، اما هر چه هست این هواپیمای فوق مدرن، الان فقط ۲ شعار رویش هک شده است؛ یکی اینکه «ما آمریکا را زیر پا می گذاریم» و یکی اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند». آنچه قرار بود برای آمریکا جاسوسی کند، حالا شده کابوس غرب! خانم هیلاری! خانم آی کیو! «RQ» مال شما بود، اما الان مال ماست! درست مثل مصر و یمن و بحرین و تونس و لیبی و… جانم برایت بگوید؛ حکایت همین خیابان های وال استریت!! البته عیبی ندارد؛ «پهپاد» مال ما، سفارتخانه مجازی برای شما!!

روزنامه وطن امروز/ ۱۹ آذر ۱۳۹۰

این نوشته در یسار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  بسم الله…

 2. سیداحمد می‌گوید:

  احسنت!
  ممنون داداش حسین، خیلی عالی بود.

  “فقط یک جا شانه خمینی لرزید؛ «آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک». خامنه ای که اشک آمریکا و اسرائیل را درآورده، فقط یک جا اشک می ریزد؛ «نهادی ای تشنه لب، صورت خود را به خاک».”

  http://upload20.ir/upload/13234393761151437902.wma
  (2:40 بزنید جلو!)

 3. چشم انتظار می‌گوید:

  حالا شما بیا به امثال علی مطهری بگو این حرف ها رو. اگه نگفت تشکیل سفارت مجازی توسط آمریکا تقصیر مناظره ی احمدی نژاد بود!

 4. چشم انتظار می‌گوید:

  امان از این جمله:
  لقمه های حرام زاییده، به اشتباه نام خود را گذاشته بودند آقازاده.
  اللهم احفظنا من بطون الحرام

 5. چشم انتظار می‌گوید:

  داداش حسین
  قسمت سوم متن یه چیزی شبیه دیالوگ حاج کاظم در آژانس شیشه ای بود. البته…

 6. سیداحمد می‌گوید:

  عاشورای ۸۸…

  “معلوم شد که داعیه داران جمهوری ایرانی، بیش از جمهوری اسلامی، با خون سرخ امام حسین و علم علمدار باوفای کربلا مشکل دارند. معلوم شد بیش از صندوق رای جمهوری اسلامی، با گهواره علی اصغر ۶ ماهه مشکل دارند. معلوم شد حرامی اند. معلوم شد بیش از پرچم این نظام، با کتیبه های محتشم، مشکل دارند. معلوم شد که اگر از خمینی و خامنه ای بدشان می آید، برای این است که با امام حسین، مشکل دارند.”

  “باران سنگ بود که در همین میدان جمهوری اسلامی بر سر و صورت نمازگزاران ظهر عاشورا داشت می بارید. ما نمازمان را نشکستیم، اما دل مان شکست؛ نه به خاطر صورت مجروح خودمان، بلکه به خاطر سیمای زخم خورده عاشورا. پا گذاشته بودند روی خط قرمز ما.”

 7. - می‌گوید:

  تعریفی دقیق و زیبا از فتنه:
  فتنه ترکیبی است از سخن حق و اراده باطل

 8. پری می‌گوید:

  خشم «عموعباس» فتنه را جمع کرد.

 9. ف. طباطبائی می‌گوید:

  خدا قوت آقای قدیانی. متن زیبائی بود.
  فتنه گران و پیروان شیطان را خوب معرفی کردین. خدائی ماهیتشون همین بود که گفتید.

 10. پرستوی مهاجر می‌گوید:

  سلام به همه دوستان قطعه ۲۶
  متن تان ما را برد به عاشورای ۸۸ . واقعا” امام راحل راست گفته اند که این محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. جالب این است که حتی دشمنان ما هم این را می دانند و به آن اعتقاد دارند.
  چند روز قبل از عاشورای ۸۸ دانشگاه سر کلاس صنعتی بودم که استادم که سبز لجنی بود شروع کرد به موعظه و گفت که انقلاب ۵۷ به واسطه محرم و عاشورا بود که پیروز شد می بینیم که در همین ایام محرم و عاشورا هم دارد بساطش جمع می شود.
  اتفاقا” فردای ۹ دی ما کلاس داشتیم قیاقه استاد اینقدر دیدنی بود که نگو. آخ حالش بد بود حالش بد بود. اصلا” فکر نمی کرد که عاشورا اینجوری به روزگارشون بیاره که کلا” بساطشونو جمع کنه. متأسفانه به جای اینکه آدم شوند و عبرت بگیرند بدجور کینه آقا سیدالشهدا را به دل گرفته اند از جمله همین استاد ما.

 11. منم گدای فاطمه می‌گوید:

  “خانم آی کیو! «RQ» مال ماست!”

  زیبا نوشتید، سپاسگزارم.
  مطالبی که حال و هوای ۹دی دارد جذابیت بیشتری دارد.
  “لقمه های حرام زاییده” تعبیر مناسبی بود.

 12. سنگربان می‌گوید:

  واقعیت منافقین همینه …..
  وقتی نفاقشون به اوج می رسه دیگه نمی تونند جلوی خودشونو بگیرند ؛ مگه وقتی که می خواستند امام حسین به شهادت برسونند اون طور وحشیانه و به بد ترین شکل ممکن این کارو نکردند !! خودشون هم پشیمون شدند از این زیاده روی…..
  حالا تو فتنه۸۸ هم به این شکل بود که خودشونو خراب کردند می تونستند ملایم تر رفتار کنند و کم کم حرفشونو بزنند و به نتیجه بهتر برسند ولی نفاقشون بالاتر از این حرفها بود…..
  خدا رسواشون کرد …..
  اینه که می گن در فتنه های آخرالزمان منافقین هستند که رسوا می شن…..

 13. یزدما می‌گوید:

  سلام. با اجازه مطلب شما در سایت http://www.yazdema.com/ انتشار یافت.

 14. ابوالفضل می‌گوید:

  شکارچی را شکار کردن فقط مختص انقلاب اسلامی ست که البته ریشه در عاشورا دارد!
  همان عاشورایی که با شکار شکارچی ای به نام ” انحراف ” باعث احیا و ابقای اسلام شد!

 15. مسعودساس می‌گوید:

  “لقمه های حرام زاییده، به اشتباه نام خود را گذاشته بودند آقازاده”

  الله اکبر
  چی می شه اگه ویراستار وطن امروز، اشتباه کنه و حرام زاییده را یه چیز دیگه تایپ کنه!!

 16. سیداحمد می‌گوید:

  ویراستار که هیچ وقت ۲ تا “ی” رو جا نمیندازه فدات شم!
  حالا اومدیم و گذاشت؛ تکلیف چیه؟!

 17. سیداحمد می‌گوید:

  “لقمه های حرام زاییده” هم خیلی عالیه ها!
  می دونم، اما من نگران تکلیفم!!

 18. مسعودساس می‌گوید:

  اگه دو تا “ی” جا بیافته اون دیگه قضا و قدر الهیه!!!!!
  {خیلی هم بهتر می شه}
  زبونت رو گاز بگیر! من دارم به تکلیف خودم فکر می کنم، اما شما چی؟!!

 19. سیداحمد می‌گوید:

  بعله؛
  بنده که میدانم شما نگران تکلیفید!

 20. مسعودساس می‌گوید:

  تکلیف شما هم: نوشتن ۱۰۰ بار از روی متن “غلط کردید بی شمارید”
  —————
  {خدا اون روز رو نیاره}{روز اشتباه ویراستاری و تکلیف و اینارو می گم}

 21. اسلامی ایرانی می‌گوید:

  ی یییییی یا یی یا هرچی. جا بیفته یا نه، در حرام بودنش شکی نیست!
  ما یه شهید تهرانی مقدم دادیم به خدا، خدا هم یه rq170 به ما داد.
  همیشه خوش حساب بوده این خدای ما.

 22. قاصدک منتظر می‌گوید:

  خدا رو شکر!
  ما که متن شما رو می خونیم, چقدر دلمون خنک می شه! اخ اخ ! عجب خوب کشف کردید عمق وجود این لقمه های حرام زاییده رو با این تعبیرتون!
  “خدا به شما عوض خیر بده انشالله!”
  *لبیک یا حسین*

 23. صبا می‌گوید:

  “باری پیش از این، امر بر عمرسعد مشتبه شده بود که حسین، خارجی است،” اما عمر سعد هرگز برش مشتبه نشد که”حسین” خارجی ست که حتی ذره ای هم در خدایی بودن “حسین” شک نداشت که اگر داشت؛ روز عاشورا زینب سلام الله علیها به او نمی گفت ” عمر تو به نظاره ایستاده ای و دارند حسین را…” و دلایل دیگر
  معلومه که منم دارم طعنه می زنم؛ نه که واقعا نمی دونه!!

 24. صبا می‌گوید:

  از کجاش معلومه؟ من فکر می کردم اگر بخواهید طعنه بزنید علامت تعجب را داخل پرانتز می گذارید. فکر کنم منم مثل هیلاری مشکل آی کیو پیدا کردم. شایدم از عوارض پیریه!!
  شرمنده ببخشید!

 25. شهیدمحمود می‌گوید:

  روزعاشوراحضرت به دارودسته اشقیانفرمود،شمادوتا”ی”کم دارید(حرام زاییده)!!،بلکه فرمودشکمهاراازحرام پرکرده اید.آنگونه اشخاص هیچگونه دخالت وتقصیری دروضع خود ندارند .اما حرام خواری تابع اراده وتصمیم خود فرداست ،وافراد،بااراده وتصمیم درنزدیکی ودوری به لقمه حرام سعادت یابدبختی خودرا رقم می زنندواشقیا(عاشورای ۶۱—- ۸۸)عموماازدسته دوم بودند.پس همان ترکیب ظریف ” این لقمه های حرام زاییده ” بسیاررساوخوب مقصودرارسانده،ولازم نیست به جای دیگه چسبانده بشه

 26. سلاله 9 دی می‌گوید:

  بسم رب الحسین (ع)

  ۹۳*
  زمانى که خوارج سر به نافرمانى برداشتند و مى گفتند: داورى جز از آنِ خدا نیست؛ امیرالمومنین على علیه السلام فرمودند: این سخن حقى است براى نیّت باطلى.

  (کنزالعمّال، ح ۳۱۵۵۶)

  “فتنه ترکیبی است از سخن حق و اراده باطل، اما عاشورای ۸۸ فتنه گران، پرده نفاق را کنار زدند و بالاتفاق، چهره اصلی خود را رو کردند.”

 27. احساس می‌گوید:

  آفرین به متن شما و هزار آفرین به کامنت اسلامی ایرانی!
  {ما یه شهید تهرانی مقدم دادیم به خدا، خدا هم یه rq170 به ما داد.
  همیشه خوش حساب بوده این خدای ما}
  و به هردوی شما” طیب الله انفاسکم”
  خداییش هر چقد این عکس rq170رو می بینم سیر نمیشم!یه جور احساس غرور به آدم دست میده

 28. چشم انتظار می‌گوید:

  این طیاره، یه کم شبیه (واتو واتو) می مونه!
  یادش بخیر چه کارتون قشنگی بود. همونقدر که از دیدن اون لذت می بردیم، از شکار این طیاره هم بیش از پیش.

 29. سیداحمد می‌گوید:

  “اینک میان ملت و مجلس ما مسابقه است که کدام شان زودتر، سفیر انگلیس را اخراج کنند! وقتی انقلاب اسلامی دارد با بیداری اسلامی، با آمریکا و اسرائیل می جنگد، اجازه دهید به جز «بالاترین»، باز هم سفارتخانه مجازی داشته باشد کاخ سفید!”

  داداش این مطلب خیلی شیک بود!

 30. این همون هواپیما قشنگه امریکا نیست؟
  پــ نــ پــ یه تیکه آهن پاره است.

 31. جلال معترف می‌گوید:

  این مطلب تیترش یه دنیا می ارزه، خیلی جالب بود.
  قلمت طلاست حسین قدیانی.

 32. ستاره نقره ای(دوست) می‌گوید:

  فوق العاده بود!!!!!
  همه چی داری!با یه تیر نمیدونم چندتا! نشون!
  به این میگن نوشته ی یه نخبه!!!!!!!!!

 33. مقداد می‌گوید:

  سلام حسین آقا . اگه دستت به آقای حاتمی کیا رسید ، بهشون بفرما که یه بنده خدایی ( این حقیر ) روحیه ی انقلابی گری رو در ندید .
  بهشون بفرما که یه جوون ۲۰ ساله از شما ، آقای حاتمی کیا ؟!، سوال میکنه که :
  فتح الفتوح امام خامنه ای چیست ؟

  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.