نامه طلحه و زبیر به من و پاسخ من به ایشان

قبل التحریر: فرض است دیگر؛ فرض کنیم مرا هم مثل شهرام امیری در عربستان بربایند. آنچه در زیر می خوانید بازتاب ربایش داداش حسین بچه بسیجی هاست؛

احمدی نژاد: نظر من درباره حجاب تغییری نکرده است.

جاسبی: مجلس برای وقف حسین قدیانی قول همکاری داده است.

روح الله حسینیان: حق التالیف نویسنده کتاب “نه ده” نزد مرکز اسناد محفوظ است.

حسین شریعتمداری: کیهان از قبل این حادثه را پیش بینی کرده بود.

صفار هرندی: حسین قدیانی در کنج زندان همان حسین قدیانی عرصه فوتبال است.

باهنر: به این موضوع در جلسه موتلفه رسیدگی می شود.

کواکبیان: برای آزادی داداش حسین باید لویی جرگه تشکیل داد.

حسین الهی قمشه ای: … بنابراین ختم می کنم به این شعر خانم امیلی دیکلسون که …

امیر قلعه نویی: علی، برو!

پرسه در مه: درباره این موضوع باید به نقطه ثقل ماجرا نظری از زاویه کانون اپتیمم داشت.

اون یکی لاریجانی: اسامی مفسدین اقتصادی به زودی اعلام می شود.

جوادشون: به زودی با حضور در ثبت احوال فامیلی ام را عوض می کنم!

علی مطهری: ربایش قدیانی اف (!) تقصیر حرف های احمدی نژاد در مناظره بود.

محسن رضایی: هر دو طرف ماجرا باید کوتاه بیایند.

قالیباف: مدیریت شهری در این باره نمره قبولی گرفته است.

شیخ بی سواد: به شما که عرض می کنم حسین قدیانی در عربستان قصد تعرض به شرطه ها را داشته.

مهندس: شرطه های خداجو نباید اسیر این صحنه آرایی خطرناک شوند.

ممد تمدن: ربودن حسین قدیانی اقدامی در چهار چوب قانون اساسی است.

هاشمی رفسنجانی: من در انتخابات بی طرف بودم.

رهنورد: چون شرطه ای که قدیانی را ربود داماد جده است  پس اهالی ریاض به موسوی رای داده اند.

***

بسمه تعالی
با سلام خدمت نویسنده محترم کتاب “نه ده” و کاتب وب سایت “قطعه ۲۶” جناب آقای حسین قدیانی دامت برکاته
این جانبان طلحه و زبیر اخیرا ملتفت شدیم شما در اغلب نوشته های خود سران فتنه را با ما مقایسه نموده اید. تمام زندگی ما به جز چند ماه آخر که منتهی به جنگ جمل شد وقف اسلام بوده است. بگذریم که در نهایت من یعنی زبیر وارد جنگ جمل نشدم و از فتنه فرار کردم به بیابان تا پیش علی روسیاه تر از قبل نشوم. طلحه را کار ندارم اما من اگر شیطنت آقازاده ام نبود شاید عاقبتم ختم به خیر می شد. علی مرا از خود می دانست، پسرم خراب کرد این آبادی را. فتنه جمل را نادیده بگیریم رو سفیدتر از ما پیش علی نبود. من مگر در مقطعی کوتاه، لحظه ای از زیر سایه علی  جدا نشدم. آن مقطع کوتاه هم چوب آقازاده ام را خوردم. آری، ما با پیامبر بودیم در شعب ابوطالب. با علی بودیم بعد از رحلت ابوطالب. در خیبر و بدر و احد در غزوات و در فتوحات و در شکست ها و در غم و شادی پیامبر ما همسنگر و بلکه سردار سپاه اسلام بودیم. ما برای اسلام آنقدر شمشیر زدیم که علی گفت: غم می زدودیم از چهره پیامبر. بارها نزدیک بود در جهاد با دشمن به شهادت برسیم. بعد از رحلت پیامبر ما لحظه ای علی را تنها نگذاشتیم. ما محرم درد علی و مرهم زخم اهل بیت بودیم و حتی می توانیم ادعا کنیم علی با کمک ما سر کار آمد. علی را اصلا ما روی کار آوردیم. مصری ها و مالک بعد از ما آمدند. ما با علی عکس داشتیم. ما جلودار بودیم. ما اگر قبل از جمل مرده بودیم الان جای مان طبقه هفتم بهشت بود. همه برای رها کردن علی، سرمای سوزان کوفه و گرمای مهلک مکه را بهانه کردند اما ما هیچ چیز جلودار غیرت حیدری مان نبود. ما عاشق علی بودیم؛ آنقدر که حتی بعد از گمراهی ما و به هلاکت رسیدن یکی از ما  یعنی طلحه، علی بالای جنازه  آمد و غصه خورد وقتی یاد آن همه دلاوری و ایثار ما افتاد. مومنین می گفتند ما به ویژه  من زبیر که دارم این نامه را می نویسم؛ از سایه علی به ابوتراب نزدیک تر بودیم. هیچ کس اندازه ما برای دفاع از علی و قبلش محمد ناسزا نشنید. ما از زن و زندگی و خانه خود گذشتیم برای اسلام. اولین نفراتی بودیم که به دین محمد گرویدیم. ما اسب ضد گلوله نداشتیم. الاغ ما به مختصر پهنی راضی بود و ما به لقمه ای نان خشک. ما ویلا نداشتیم. کاخ نداشتیم. والله علی تا ما را داشت و تا جمل نبود با چاه درد دل نمی کرد. بعد از ذوالفقار این شمشیر ما بود که مثل شیر می غرید. سابقه ما حتی از مالک و عمار و ابوذر بیشتر است. ما زودتر از سلمان، مسلمان شده بودیم. تقصیر سلمانی کوفه بود که به جای ریش، ریشه ما را زد. ما تنگه احد را پیامبر را به غنیمت نفروختیم. جایی از بدن ما سالم نماند از بس در رکاب اسلام جنگیدیم. هنوز بلال آزاد نشده بود که ما اذان می گفتیم. هنوز حسنین زاده نشده بودند که ما برای علی شده بودیم عین فرزند. علی چند یار دیگر مثل ما داشت هرگز سقیفه رخ نمی داد. من که بی واسطه از بنی هاشم بودم اما هر دوی ما در کوچه بنی هاشم جوانی خود را به پیری رساندیم. ما هنوز جوان بودیم که پیر شدیم در راه دفاع از پیامبر. منبر رسول خدا یک روز ما را نمی دید تنگ می شد دلش برای مان. هیچ کس اندازه ما در مسجد پیامبر نماز نخوانده است. علی در میان یاران هیچ کس را اندازه ما دوست نداشت. ما دوست، همراه و همسنگر علی بودیم در دیروز اما مرده شوی امروز ما را ببرد! پرونده ما الان پیش خداست؛ جز لکه ننگ جمل، جز این نمره سیاه، روشن ترین کارنامه از آن  ماست. ما روسیاهیم پیش علی اما روزی ابوتراب تا ما را داشت غم نداشت. ما امین نخلستان های کوفه بودیم و تا خوب بودیم هیچ خاری در چشم علی و هیچ استخوانی در گلویش فرو نرفت. ما آنقدر موثر بودیم در دفاع از علی که تا بریدیم، ورق برگشت و علی تنها شد. ما اغلب با زبان روزه جنگ می کردیم و در حین نماز، مجاهده. اسلام اگر شمشیر ما را نداشت، اگر ما را نداشت؛ همان اتفاقی که برای علی افتاد برای پیامبر می افتاد. اگر ما نبودیم حق خلافت پیامبر را هم سلب کرده بودند. یعنی راستش پیامبر را هم ما یک جورایی سر کار آوردیم! ما نبودیم انقلاب اسلامی محمد به پیروزی نمی رسید. حیف که این یکی کفر می شود و الا ادعای گزافی نیست اگر بگوییم خدا را هم ما روی کار آوردیم!! اولین نفری که با علی بیعت کرد دوست من طلحه بود و بعد من. خدا البته ما را لعنت کند که آخر عمری، عمری مبارزه و جهاد را خراب کردیم. جمل نبود والله ما مایه جمال اسلام بودیم. جمل را نادیده بگیریم، درخشان ترین کارنامه اولاد آدم از آن ماست. کاش زودتر مرده بودیم. کاش علی را تنها نمی گذاشتیم. کاش خون نمی کردیم دل علی را. ما دم پیری و لب گور معرکه گرفتیم. گیرم که علی سهم بیشتری به ما می داد، مگر ما چند روز دیگر می خواستیم زندگی کنیم؟ ما آنقدر در رکاب علی شمشیر زدیم که هیچ کس باورش نمی شد که ما چپ کرده باشیم. همه خیال می کردند دارند خواب می بینند. کاش واقعا جمل خواب بود. آنقدر خوشحال شدند دشمنان وقتی که دیدند ما علی را تنها گذاشتیم. خدا لعنت کند ما را که دشمن شاد شدیم. دشمن هم باور نمی کرد چپ کردن ما را. همیشه عمرمان  ما و علی در یک سپاه بودیم. احدی فکر نمی کرد روزی طلحه و زبیر یک سوی جنگ باشند و علی سوی دیگر نبرد. هیچ کس فکرش را نمی کرد. هیچ کس. ما روزی برای خودمان کسی بودیم. همیشه که ناکثین نبودیم. می دانم ملاک حال فعلی ماست اما اگر ملاک گذشته آدم ها باشد جای ما بالاترین جایگاه بهشت است.
خلاصه آقای قدیانی! با ما به از این باش که با خلق جهانی. مهندس اندازه یک روز ما برای اسلام زحمت نکشیده. صورت ما سرخ از سیلی های مکرر کفار و مشرکین است. ممد تمدن برای اسلام کدام سیلی را خورده؟ شما به چه حقی شیخ را با ما قیاس کرده ای؟ ننه جون ما یک روز ما را ندید از بس که عمرمان در جنگ و جهاد گذشت. ما عربی را از فولیم (!) کجا این همه، وقت خواندن یک جمله اینقدر سوتی داده ایم؟ ما کجا از شهرام جزایری پول گرفته ایم و بعد این کار را به تعریف پیامبر از خودمان نسبت داده ایم؟ آیا ما هم مثل بعضی ها آقازاده لندن نشین داشتیم؟ ما کل زندگی مان عبور از بحران بود. سران فتنه اگر بودند در همان شعب ابوطالب راه شان را از اسلام جدا می کردند. ما کجا به انتخاب علی در غدیر تهمت تقلب زدیم؟ قیام ما علیه سقیفه اشراف بود. ما از صورت پیامبر غم را پاک می کردیم. سران فتنه کدام غم را از چهره پیامبر زدوده اند؟ ما کل زندگی مان شلاق خوردن برای اسلام بود. ممد تمدن برای دین خدا کدام شلاق را خورده است؟
جناب نویسنده برتر سال هشتاد و اشک! آن دنیا باید جواب ما را بدهی. ما جلوی تو را خواهیم گرفت. تو به چه حقی ما یعنی طلحه الخیر و زبیر سیف الاسلام را با سران فتنه قیاس کرده ای؟
دیدار به قیامت. والسلام. ارادت مندان شما؛ طلحه و زبیر.
و اما پاسخ من به نامه طلحه و زبیر

با سلام خدمت دو مجاهدی که عمرشان به جهاد گذشت اما به باد دادند همه آن یادگاری ها را.
جناب طلحه و جناب زبیر! حق با شماست. من باید سران فتنه را با پسر خاله عمه ناتنی عمر و عاص و خواص بی بصیرت را با پسر دایی مادری همسایه دیوار به دیوار آن نسناس مقایسه می کردم. شما چه آن زمان که خوب بودید با زمان خوبی سران فتنه قابل قیاس نیستید و چه آن دوران کوتاه که بد شدید باز هم قیاس تان با حال فعلی سران فتنه از اساس اشتباه است. شما روزی خیلی خوب بودید و دگر روز خیلی بد شدید و شدید “ناکثین”. سران فتنه اما روزگاری کس بودند و حالا ناکس شده اند. شما با علی یا بر علی بودن تان مهم بود ولی سران فتنه با سید علی یا بر سید علی بودن شان اصلا مهم نیست. چون آنجا کوفه بود اما اینجا کوفه نیست و ماه تا ما ستاره ها را دارد برایش عشوه و کرشمه شب تاب ها فرقی ندارد. ما اینجا با سید علی هستیم تا آخر خط. ایستگاه رهایی ما آخرین قطره خون ماست. ما قبول داریم که هرگز سابقه شما را نداریم اما هر کس می خواهد عاقبت ما را بداند داستان علقمه را بخواند. ما بر عکس شما و بر خلاف سران فتنه، وقتی برای بار اول نگاه به خانه خدا می کنیم فقط یک آرزو می کنیم؛ تعجیل در فرج خورشید و طول عمر ماه. شرطه ها بدانند مهمترین شرط قبول حج ما ولایت پذیری است. ما حتی در خانه خدا هم دل مان برای خامنه ای تنگ می شود. لازم باشد ما هم راه حج را به سوی کربلا کج می کنیم. ما در مکه هم به فکر فکه و بازی دراز هستیم. حج ما هم حکومتی است اما نه حکومت خاندان آل سقوط. ما خانه خدا را دوست داریم اما خدای خانه را بیشتر. خدای خانه به ما گفته است: اطاعت کنید از الله و رسول الله و اولی الامر منکم. ولی امر ما خامنه ای است.
آقایان طلحه و زبیر! ما علی را با ذوالفقارش با عدالتش می خواهیم. ما مثل مالکیم. الگوی ما مالک است. ما در دو قدمی خیمه معاویه هم چشم به فرمان علی داریم. برای ما کاری ندارد که با سران فتنه همان کاری را کنیم که شما با منافقین صدر اسلام کردید اما نگاه ما به دو لب مبارک حضرت ماه است. خامنه ای اگر به ما بگوید برگرد بر خواهیم گشت اما این انتقاد ماه از ستاره ها نیست؛ ولایت پذیری پروانه ها را نشان می دهد. هیچ شمعی از هیچ پروانه ای انتقاد نمی کند. “آقا” نگفت وحدت با خفاش ها، بلکه گفت: اسراییلی ها مثل سگ دروغ می گویند.اعتراض را قبل از ما ماه کرده بود با بیانیه ۸ ماده ای. آقا مخالف تجمع ما دانشجویان، مخالف شور آمیخته با شعور ما نیست. آقا جوان بیدار و سیاسی و دانشجوی حاضر در صحنه را  دوست دارد. سرباز خط مقدم جبهه گاهی حتی اگر گلوله اش به خطا برود باز محبوب فرمانده است؛ چرا که در خط مقدم نبرد است و هزار بار شرف دارد به کسانی که دارند از پشت خنجر می زنند. سرباز که نمی تواند و اصولا منطقی نیست قبل از شلیک هر گلوله از فرمانده اجازه بگیرد. ماه عاشق ستاره های خط شکن است. شمع شیدای پروانه های بال و پر سوخته است. خواص بی بصیرت و سران فتنه لطفا نشانی غلط ندهند. خامنه ای فقط ماه ما ستاره هاست و شمع ما پروانه ها. ماه لذت می برد از حضور در صحنه ستاره ها حتی در آسمان ندانم کاری خودی ها اما وقتی می گوید برگرد، یعنی که دلش هوای ما را کرده و قلب نازنینش برای ما ستاره ها تنگ شده است. گلی را دیده اید که از عطر خودش انتقاد کند؟ و ماهی را که از ستاره هایش؟ و شمعی را که از پروانه هایش؟ ما عطر خوش بوی گلی محمدی هستیم به نام خامنه ای که از نسل رسول سرمد است. ما بوی بابای مان را می دهیم. خامنه ای بابای ماست و عباس نگهدار اوست. القصه؛ فعلا که نسوخته، اما بسوزد اگر بال ما پروانه ها، با افتخار می گوییم که آتش شمع به جان ما شرر انداخته و فعلا که نبریده، اما اگر دست ما را ببرد پز می دهیم که علی دست ما رابریده. حرارت شمع دامن هر کسی را نمی گیرد. من دارم رجز می خوانم برای روز مبادا. ما در شعاع نور ماهیم و خنده مان می گیرد وقتی عده ای زغال فروش می خواهند بین ما و خامنه ای جدایی بیاندازند! اشعه X به این پررویی ندیده بودم!
عالیجنابان! مختصر کنم سخن و به شما و اسلاف تان و اخلاف تان یک کلام می گویم؛ سابقه همه تان محترم اما اگر حمل بر بی ادبی نکنید به شما می گویم؛ غلط کردید بیشمارید!

والسلام. داداش حسین بچه بسیجی ها

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. آذرخش می‌گوید:

  اول؟
  آیا؟

 2. آذرخش می‌گوید:

  داداش می گم این مطالبت رو روز آخری که می خوای بری سفر بذار و فرار کن.
  اینجوری ما هی تند تند همش رو می خونیم بعد تو اون دوهفته که شما نیستی دیگه چیزی نداریم تغذیه شیم.

 3. مهدی می‌گوید:

  سلام
  الگوی ما مالک است

  یا علی

 4. مرادی می‌گوید:

  عالی بود

 5. عبداله می‌گوید:

  یا علی حاجی التماس دعا داریم زیارت ائمه برای همه حتی خواص بی بصیرت هم دعا کن گر چه امیدی به آنها نیست

 6. احمد می‌گوید:

  ای والله
  شیر مادر حلالت
  انشاءالله عمر ماه به بلندی روزهای انتظار خورشید
  اللهم عجل لولیک الفرج

 7. تازه وارد می‌گوید:

  بی صبرانه منتظر بودم. دستتون درد نکنه. برم بخونم
  نفستون حق،قلمتون پرشور
  یا علی

 8. نازنین می‌گوید:

  شرطه ها بدانند مهمترین شرط قبولی حج ما ولایت پذیری است

  چقدر قشنگ بود

  چه دل پر دردی داشتند طلحه و زبیر

 9. bangejaras می‌گوید:

  التماس۲a.

 10. آبجی زهرا می‌گوید:

  از آخر..اول

 11. دانشجو می‌گوید:

  سلام
  خیلی ممنون عالی بود.به خصوص نامه طلحه وزبیر

 12. حامد می‌گوید:

  سلام
  داداش حسین
  خیلی وقت بود که نتونسته بودم بیام اینجا احساس میکردم یه چیزی رو گم کردم نمیدونم مشکل از سیستم من بود یا سایت شما اصلا هرچی سعی میکردم بیام نمی شد خطا میداد.لذت بردم از دست نوشتتون. مثل همیشه قدرت قلمتون موشکه اما سوختش دعای بابا اکبر
  راستی بلاگفا اومده و لینک شمارواز لیست پیوندها پاک کرده و تعدادی از مطالبمو از آرشیوم پاک کرده دیگه دارم میزنم سیم آخر
  میخوام تبدیل کنم به سایت نظرتون چیه؟

 13. نغمه می‌گوید:

  خطاب به طلحه و زبیر :تف تو ریا
  خیلی عالی بود .خدا پشت و پناهتون
  یاعلی******

 14. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  دیدم کامنت ها تموم شدن گفتم شما حوصله ات سر نره. یه کامنت تایید کنی.

 15. میثم شاید حامد می‌گوید:

  سلام داداش حسین

  آقا تا یادم نرفته…….هر جا میری یاد ما هم باش
  کعبه رو که دیدی….میدونم دعای فرج یادت نمیره

  یاد ما هم افتادی،از صاحب خونه بخواه ما رو هم اذن دخول بده

  کاش بگذارد دورش بگردیم

  به دلم زد هوای کوی دوست

  خوش بگذره حاج حسین

  علی یارت

 16. سید احمد می‌گوید:

  “ما عطر خوش بوی گلی محمدی هستیم به نام خامنه ای که از نسل رسول سرمد است.”

  احسنت داداش حسین بسیجیها.
  ممنون.
  الهی هر چی از خدا میخواید،خدا بهتون بده آخه دل سربازای حضرت آقا رو با نوشته هاتون آروم میکنید.

 17. رزمنده نسل سومی می‌گوید:

  عشقه عشقه داش حسینو عشقه………….
  ای ول ای ول ……………………..
  میگم خودکارتم جوهرش تموم نمی شه یه چند وقته برام سئوال به وجود اومده……………..
  من فردا دارم با موتور بابا اکبر میرم بیت رهبری کنکور دارم…………………..
  آخه ما بچه بسیجی ها حوزه امتحانیمون خونه آقاست……………………………. اللهم عجل سرعیتر زودتر ظهور امام زمان………………………. دیگه طاقتمون تموم شده……….
  یا علی

 18. مهدی می‌گوید:

  چند تا نی ساندیس هم با خودت ببر، متبرکشان کن تا کور شود هر آن کس که نتواند دید………

  با این سایت در خدمت دوستان هستیم
  http://www.hezarsangar.com

 19. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  عجب نامه ای نوشته بودند طلحه و زبیر و عجب جوابی داد بهشون داداش حسین بسیجی ها

 20. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  سلام. شب به خیر.
  (با سلام خدمت نویسنده محترم کتاب “نه ده” و کاتب وب سایت “قطعه ۲۶″ جناب آقای حسین قدیانی دامت برکاته)
  دامت برکاتهش منو کشته! خیلی قشنگ بود. عالی بود مثل همیشه. مخصوصاً آخرش:«غلط کردید بی شمارید.» امروز هم وقتی یه جلبک ازم پرسید چرا همیشه و همه جا چفیه می ندازی، گفتم برای اینکه به شما جلبکا بگم:«غلط کردید بی شمارید. یه چیزی هم روش!» جوابتون هم که محشر بود. البتّه ما نمی گیم آل سقوط و سعود و …، می گیم آل صهیون!
  (شرطه ها بدانند مهمترین شرط قبول حج ما ولایت پذیری است. ما حتی در خانه خدا هم دل مان برای خامنه ای تنگ می شود. لازم باشد ما هم راه حج را به سوی کربلا کج می کنیم. ما در مکه هم به فکر فکه و بازی دراز هستیم.) عالی بود.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و امّا:
  دوستان، از همگی شما عاجزانه تقاضامندم برام دعا کنید کنکور سراسری(که شنبه دارم) قبول بشم، اونم رشتۀ دلخواه و یه شهر نزدیک(چه بهتر که تهران باشه!!) دیگه نمی خوام برم دانشگاه آزاد. پنج ترم و نیم پول بی زبون رو ریختم تو خیکشون و آخرم همون پول رو علیه خودمون استفاده کردن بسه!
  من برا مدرک و کار پیدا کردن درس نمی خونم که اگه اینطور بود همون کامپیوتر رو ادامه می دادم که هم بهم بگن مهندس و هم نونم تو روغن باشه! اهداف من از درس خوندن بالاتر از این حرفاست. برا همین قبولی تو کنکور برام مهمّه.
  دعا کنید.
  یاحق

 21. ya zeinab می‌گوید:

  “ما عربی را از فولیم (!)” سلام! با این جمله کلی خندیدم! خدا مرا ببخشد!

 22. محمد حسین می‌گوید:

  سلام حسین آقا
  نوشته ی با مزده ای بود.
  بقیع یاد ما هم باش

 23. سادات(سید حسین) می‌گوید:

  سلام حاجی معرکه بود
  انشاءا… سفر حج رفتی برای ماهم دعاکن

 24. خادم الشهدا می‌گوید:

  سلام داداش. اگه بگم عالی بود دروغ گفتم آخه خیلی بهتر از عالی بود.احساس ما نسبت به شما و نوشته هات غیر قابل توصیفه.امیدوارم احساس پاک ما رو نسبت به خودتون از کلماتی که روی صفحه می نویسیم واقعا درک کنید.با این نوشته شما بیشتر به شخصیت طلحه و زبیر پی بردم و بهشون حق میدم که از همه ما ناراحت باشن آخه اینا کجا و سران فتنه کجا؟هم زمانی که با علی بودن هم زمانی که علیه علی بودن.داداش خواهشا قبل از سفر متنی رو بذار که تا برمیگردی تو کفش بمونیم.یاعلی

 25. محبوبه می‌گوید:

  جالب بود خیلی .
  یک سئوال ، این همه ادم میگن التماس دعا شما براشون دعا می کنید !؟؟؟؟
  البته فکر کنم اونجا که می خواین یاد کنید می گین همه ملتمسین دعا ، یا یه چیزی مثل این !
  به هر حال اگه خواستین قطعه بیست و ششی ها رو یاد کنید ما هم التماس دعا داریم ضرر که نداره اگه سود نداشته باشه !

 26. وارث می‌گوید:

  سلام داداش حسین بسیجی ها
  امام خامنه ای: بسیجی یعنی علی که خود را وقف اسلام کرد.
  مطبتون آخر شب کلی بهمون انرژی داد.
  یکی از دوستام می گفت که زبیر آدم خوبی بود ولی مشکلش از جایی شروع شد که پسرش به دنیا اومد (به عبارتی آقازاده های اون دوران). سر قضیه جمل هم مولا علی باهاش صحبت کرد و حرفهای آقا رسول الله (صل الله علیه و آله وسلم) رو بهش یادآوری کرد که فرموده بودند: زبیر! روزی مقابل علی می ایستی. اینجا بود که زبیر به خودش میاد و صحنه جنگ رو ترک می کنه و آواره ی بیابون میشه. راست و دروغش پای گوینده اش.
  من که دعا میکنم عمرم قد بده تا از زبیرها ببینم. شما هم میری حج دعا کن که این اتفاق بیفته.
  دعا کن که خود ما هم یه وقت پامون نلغزه چون شیطون بیشتر تو نخ ماهاست نه اونایی که با یه سوت دنبالش با سر میدوند.

 27. خادم الشهدا می‌گوید:

  اینجا رادیو دل است،صدای من را از ته قلبم میشنوید این یک کامنت نیست ،یک احساس پاک است که میگوید: داداش داری میری ما رو فراموش نکنی همه چشم به راهت هستیم که با دست پر برگردی.التماس دعا

 28. راحیل می‌گوید:

  آقای قدیانی سلام و از حالا حجتان قبول
  عجب حکایتی است این دلدادگی که حالا مطمئنم دو طرفه است.من امروز صبح مطلب قبلی را خواندم فرصت نشد که التماس دعایی بگویم، به کلی جریان این نامه را(که وعده داده بودید) فراموش کرده بودم.دلم می خواست به جبران این نیروی بی نهایتی که برای ما فراهم کرده اید هدیه ای از سخنان گهربار مولا علی روحی فداه تقدیمتان کنم. تصمیم گرفتم از خود ایشان مدد بگیرم، هرچه آمد همان را بنویسم.به همان کلمات اول هم غبطه می خورم چه برسد به کل خطبه.
  خطبه۱۱۸ نهج البلاغه به ترجمه مرحوم محمد دشتی
  ستودن یاران نیکوکار
  شما یاران حق و برادران دینی من می باشید، در روز جنگ چون سپر محافظ، دور کننده ضربت ها و در خلوت ها محرم اسرار من هستید.با کمک شما پشت کنندگان به حق را می کوبم و به راه می آورم و فرمانبرداری استقبال کنندگان را امیدوارم.پس مرا با خیر خواهی خالصانه و سالم از هرگونه شک و تردید یاری کنید.به خدا سوگند من به مردم از خودشان سزاوارترم.
  این زلال معرفت گوارای وجود.
  همین و تمام…..

 29. سید احمد می‌گوید:

  حسین جان چند ماهه که با همیم.
  عزیز چطوری ۲ هفته دوریتو تحمل کنیم؟
  داداش حسینم جائی که میخوای بری معرکست؛
  دل ما هم که پیش شماست؛
  پس این دلهای شکسته رو هم با خودت ببر.

  داداش حسین من از همین الان دلم تنگ شده…………

 30. ترنج می‌گوید:

  عالی بود اخوی هر وقت کم میارم تو این اوضاع قاراشمیش میام اینجا و زنده میشم روشن میشم .خدا خیرت بده ان شالله خدا همه ما را هدایت کند و به خودمان وا نگذارد.

 31. خادم الشهدا می‌گوید:

  تا نباشد جدایی ها کس نداند قدر یاران،کویر خشک میداند بهای قطره باران.
  چه دعایی کنمت بهتر از این:که خدا پنجره باز اتاقت باشد.

 32. ترنج می‌گوید:

  التماس دعا داریم داداشی به شدت

 33. ستاد تبلیغاتی داداش حسین می‌گوید:

  بسمه تعالی
  ستاد تبلیغاتی داداش حسین بچه بسیجی ها بدین وسیله به استحضار کلیه پیامگذاران که نظرشان مورد تایید نمی باشد می رساند: غلط کردید بیشمارید
  هر کس می خواهد عاقبت ما را بداند داستان علقمه را بخواند… حتی شما… با تشکر

 34. آذرخش می‌گوید:

  الان کل مطلب رو خوندم.
  حق مطلب رو بیان کردی داداش. چیزی کم نداشتی.
  الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

 35. مریم می‌گوید:

  آنجا کوفه بود اما اینجا کوفه نیست …
  لازم باشد ما هم راه حج را به سوی کربلا کج می کنیم ….
  حسین حسین …
  داداش می شه بگین شما از کجا می دونین حرف دل ما چیه ؟!!!
  بگوشی داداش ؟!

 36. بسیجی می‌گوید:

  سلام
  خیلی عالی بود.تحقیر سران فتنه از این بیش تر نمی شد.قلمتون حرف نداره.
  التماس دعا

 37. راحیل می‌گوید:

  با سلام مجدد
  راستی یک سوال در جایی شنیدم که آقا گفتند دوست ندارم مرا امام خامنه ای خطاب کنند.شما از صحت این حرف خبر دارید؟

 38. دیوونه داداشی می‌گوید:

  به نام سلام و سلام به نام حسین*

  کار قشنگی بود داداشی ، حرف نداشت ، دمت گرم.
  این مدل نوشتن ، بدتر از صد تا فحشه !! خیلی خوشم اومد ، بازم دمت گرم . ‏

  راستی داداش حسین* ، امروز که داشتم از سر دلتنگیت ، شعر های حافظ رو می خوندم به یه بیت شعر بر خوردم ، با اینکه خیلی غمگین بودم ، کلی خندیدم !
  انگار حافظ هم اصلأ دل خوشی از این خاتمی نداره ! گفتم برات بنویسم شاید خوشت بیاد :

  دلی که غیب نمایست و جام جم دارد
  ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

  البته اینجا حتمأ منظور حافظ از “دمی” ، دمادم می باشد ، ان شا الله…

  مخلص مسافر* دیار یار

 39. سید احمد می‌گوید:

  عزیز دل سید احمد شما که آروم و ساکت نشستی و کامنتامونو تائید میکنی
  پس منم حسن سواستفاده رو میبرم و دور داداش حسین بسیجیها میگردم.

  فدائی داری سالار.
  عجب جوابی دادید به این طلحه و زبیر ها.
  بسیار عالی.

 40. فهیمه می‌گوید:

  سلام داداش حسین !
  رفتی بقیع مارو یادت نره!
  راستی مامانم گفت بهت بگم مثل شهرام امیری نشی مواظب خودت باش.ندزدنت مارو بی داداش کنن!

 41. فاطمیون می‌گوید:

  سلام داش حسین
  خوش به حالت مه داری میری مدینه… آی مدینه….
  راستی جسارته … پیش شما درس پس میدم اما یه عمره هم از طرف امام حسن عسگری علیه السلام و یه عمره هم به نیابت از حضرت ماه انجام بدید.ببخشید فقط جهت تذکر بود که ان الذکر تنفع المؤمنین
  به قول یه دوست اونجا هرچی کلمن آب دیدی یاد همه ی بسیجی های حضرت ماه باش برای اونها دعا کن که عاقبت بخیر شن و تو رکاب آقاشون شهید شن
  شهید شی
  خیلی التماس دعا

 42. سامان می‌گوید:

  سلام
  دعا برای تک تک آدمها و اونهایی که التماس دعا داشتند سخته ولی اگر شد یه دعای کلی برای همه ما خصوصا در مورد این امتحانا بکن و البته سلامتی و بصیرت و سایه آقا و پدر و مادرمون و سلامتی سید حسن نصرالله و خالد مشعل و مبارزین فلسطیننی و مسلمان و لبنانی و همه خوبان عالم و این محمود شیطون که هر چقدر هم که گاهی تخص بازی در میاره ولی حداقل نعمتی هست در این برهوت،در این انبوه پرسه در مه ها و برف در تابستانها….

 43. نغمه می‌گوید:

  وای داداش حسین میخوای بری مکه؟؟خوش به سعادتت.من وقتی ۵سالم بود رفتم ولی هیچی یادم نیست(تف تو ریا)
  التماس دعای شدیددددددددددد داریم.
  یاعلی***

 44. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  خامنه ای بابای ماست و عباس نگهدار اوست.
  .
  .
  فقط همین !

 45. ساقیانه می‌گوید:

  سلام

  ما به خاطر اینکه شما رو لینک کنیم از بلاگفا رفتیم پلاکفا… البته دلایل دیگری هم بودید که خودتون میدونید بهتر از من.
  فقط شما سفارش کنید به آقای محمدحسنی و دوستان امکاناتش رو بیشتر کنن.دست شما درد نکنه.التماس دعا.

  راستی با یه غزل برای ماه ، به روزم.اگه اهل شعرهستید تشریف بیارید.

 46. ساقیانه می‌گوید:

  گفتم شاید نرسید بیایید غزل رو آوردم اینجا…

  برای رهبرم ، ماه :

  باهمان دست راست ات بشکن آخرین قفل این نفس ها را

  بال های شکسته می دانند رمز محکم ترین قفس ها را

  هرچه را پیش از این نمی خواهم، تازه در ابتدای این راهم

  ببرم هرکجا که می خواهی ، تو نشانم بده سپس ها را

  کاش زیبا نبود چشمان ات ، آه از این نابرادران حسود

  پلک هایت ورق ورق زده است شرحی از احسن القصص ها را

  کوسه ها تکه تکه ام بکنند باز دست از تو برنخواهم داشت

  وارث ماهیان اروند م ، می روم تا ته ارس ها را

  درد وتنهایی و غریبی که سرنوشت تمام عاشق هاست

  توکه باشی برای من کافی است ، چه نیازی است هیچ کس ها را

 47. سید احمد می‌گوید:

  ای خداااااااااااا من به این جمله آلرژی پیدا کردم حالا همه میخوان بیان بگن مثل شهرام امیری نشی!

  بچه جان هر کی دوست دارید دعا کنید برای سلامتیه داداش حسین….

 48. آذرخش می‌گوید:

  بچه ها خوب سیداحمد راس می گه دیگه.
  یه دور از جونی. یه خدا نکنه ای.

 49. صبا می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی.ببخشید؛ حاج حسین.
  قبل التحریرتون رو ایول.
  والبته نامه نگاری بعدالتحریر که خیلی لازمش داشتم.یه استاد NLP داشتم که می گفت من قبل از هر جلسه از خدا میخوام حرفی رو بزنم که نیاز جمع هست.این پست شما نیاز من و دوستانم بود.ممنون ازتون.

  من یه جمله یاد گرفتم این روزای اخیر:

  انقلاب در فتنه ها می ماند اگر زینب نبود…

 50. عرفان می‌گوید:

  داداش حسین
  داری میری حج ،حجت قبول اما برادر من مگر شما نمیدونی که عربستان تحت نظر وهابیت و گروه های شیعه کش وهابی تحت نظر عربستان و پولشونو از عربستان میگرند پس چرا پولتو به وهابی ها میدی؟
  ببخشید اما به نظر من هر کسی میره عربستان از آن به بعد در خون شیعه های کشته شدی توسط وهابیت سهیمه
  داداش حسین: برادر! من دارم میرم اوضاع رو بررسی کنم!

 51. سید احمد می‌گوید:

  داداش حسین!!!!
  تو رو خدا شما دیگه این حرفو نزن.
  من الان بخندم یا گریه کنم؟؟؟؟؟
  🙁 🙂

  این جمله ها چطوری به ذهنت میرسه؟
  ترکیدم از خنده.

  جمله رهنورد خیلی خنده داره.

 52. عشقی می‌گوید:

  سلام داداش حسین. التماس دعای شدید داریما…سلامتی حضرت ماه صلوات…ظهور مولامون آقامون صاحبمون حضرت خورشید صلوات بسیجی بفرست.اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اید امامنا الخامنه ای
  ان شاءالله با دستی پر از سوغات عشق برگردی.سوغاتی یادت نره ها. بر و بچ منتظرند.

 53. مریم می‌گوید:

  سید احمد آذرخش ….
  حالا اگه نخوانم داداشو بگیرن انقدر بگین تا ………
  روم ب دیوار . خدا نکنه . دور از جون . خدا ب دور ………
  خدا کنه بگوش نباشن !!!

 54. سید احمد می‌گوید:

  آذرخش خود داداش هم این حرفو زد؛خدای نکرده هم نگفت!!! 🙁

  من موندم اصلا چرا چنین فرضی میکنید؟
  من دوست ندارم چنینی فرضی کنید.
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا………………….

 55. هپلی 2 می‌گوید:

  پیام بازرگانی
  ساعت : ۱:۵۹
  تعداد افراد آنلاین : ۲۱ نفر
  هورااااااااااااااااااااا

 56. آذرخش می‌گوید:

  چی بگم والا

 57. انصار مبارز می‌گوید:

  سلام داداش حسین گل خودم
  خنکای روح بخش ماه حلالت…
  نقل قول های اول عالی بودند؛ یکی از یکی جالب تر. متن نامه ها هم که دیگه حرف نداشت. خدا قوت عزیز

 58. سید احمد می‌گوید:

  یک پیام بازرگانی پریشان برم؟؟؟؟

  ساعت ۲:۲ نیمه شب.
  تعداد افراد آنلاین ۲۲ نفر.

  عجیبه ها !
  داداش این قبل التحریر رو اضافه کرد تعداد آنلاینها اضافه شد!!!!
  داداش حسین: خیلی مخلصیم برادر. بدجوری دلم برای تو و همه دوستان تنگ می شود.

 59. آذرخش می‌گوید:

  خیل واکنش ها با حال بود داداش.
  مردم از خنده.
  اما گذشته از شوخی ایشالا به سلامت برگردی.
  نمی خواستن شما رو بدزدن هم یه کاری کردی به فکرش بیفتن.

 60. مریم می‌گوید:

  حسین حسین …
  داداش بچه بسیجی ها رو نگفتی ک
  بسیجی ها : همه با هم سوار بر کشتی آزادی داداش حسین بچه بسیجی ها . ب پیششششش
  ماموران امنیتی امریکایی : تعداد بی شماری سرباز امنیتی از حسین قدیانی محافظت می کنند .
  بسیجی ها : غلط می کنید بی شمارید . یه چیزیم روش . ب پیششششششش

 61. سید احمد می‌گوید:

  مریم؟؟؟؟
  عجبا؟
  من از صبح تا حالا دارم میگم این جمله رو نگین حالا شما داری به من میگی نگو؟
  سرمو میکوبم به دیوارا !

  هپلی۲؛ بنده اینجا هستم شما به امور دیگه بپرداز.
  نمایندگی انحصاری پیام بازرگانی قطعه ۲۶ متعلق به سید احمده.
  وقتی من میرم ماهیگیری دوستان زحمتشو میکشن.
  داداش حسین: خواهشا کسی پاشو تو کفش سید احمد ما نکنه!

 62. عشقی می‌گوید:

  سلام.به گزارش خبرنگارفرشته ما وسط مردمی که در حال طواف خانه خدا بوده اند یک ستاره در حال طواف یافت شده. گفته می شود که این ستاره بسیار درخشان تر از ستارگان معمولی آسمان است. محققان هنوز نتوانسته اند به تمام ابعاد ستاره پی ببرند. فقط در همین حد فهمیده اند که ستاره همیشه هم فقط ستاره نیست. گاهی ستاره ی پروانه است. گاهی پروانه ی ستاره . گاهی هم پروانه است هم ستاره هم گل. برای پیگیری بیشتر ماجرا با ما به قطعه ۲۶ بیایید.
  واحد مرکزی فرشته های خدا، کعبه دل ، فرشته خبرنگار

 63. عشقی می‌گوید:

  سلام . به قطعه ۲۶ آمده ایم و از خود این ستاره ی پروانه ی گل مانند می پرسیم : چه چیزی باعث شده شما بیشتر از ستاره ها نور بدهید ، از پروانه ها عاشق تر باشید ، از گل ها هم خوش عطر تر باشید ؟
  فوق ستاره ، فوق عاشق ، فوق گل (عزیز دل خدا و فرشته ها )پاسخ داد: نور حضرت ماه

 64. ساقیانه می‌گوید:

  اگه دزدیدنتون من حاضرم کامنت ها رو تایید کنم… گفتم که بدونید !

 65. مریم می‌گوید:

  سید احمد در بعضی مواقع تذکر ب نگفتن رو هم نباید گفت داداش . حتی خم ب ابرو هم نباید اورد یعنی اصلا نبوده چیزی

 66. عشقی می‌گوید:

  من حتی اگه شما رو ندزدیدن حاضرم کامنت ها رو تایید کنم….گفتم که بدونید!!

 67. سید احمد می‌گوید:

  سالاری به مولا.

  عاشقتم.
  نوکرتم داداش حسین بسیجیها……..
  داداش حسین: سید! برو یه بار دیگه بازتابها را بخوان. حتما بری ها!

 68. آذرخش می‌گوید:

  چه عجب داداشمون به حرف اومد.
  مگه سیداحمد بتونه یه کار کنه.

 69. آبجی زهرا می‌گوید:

  این قبل التحریر واقعا تهش بود…

 70. 255815 می‌گوید:

  ساقیانه! عجب شعر معرکه ای بود.

  داداش حسین نصفه شبی انقدر خندیدم که همه اهل خونه بیدار شدن.. خودمو میزدم و میخندیدم.. داشت کارم با خانواده به فحش کاری میکشید…

  برو به سلامت

  ششششششششِررررررررررتتت ( این صدای آب بود که ریختم پشت سرتون)
  به قول افسانه سه برادر با پیروزی برگردین

 71. خواهر شهید کاظم می‌گوید:

  سرعت تایپم مثل آذرخش و سید احمد بالا نیست. خدا میدونه واسه همین چند خطی هم که گه گاه می نویسم چه عذابی میکشم. حالا داداش بعد از درد دل سلام!!!!
  دلم می خواد منم مثل بقیه همش اینجا باشم اما وظیفه سنگین مادری اونم سه تا بچه شیطون نمیزاره .
  اما مطمئن باش داداش همه نوشته هاتو می خونم . هم کلی از نظرها رو.
  کلی هم با نوشته های اینجا حال میکنم. چه متنهای شما چه نظرات ستاره ها!!!!
  اما یه خواهش کوچولو از داداش حسین بچه بسیجیها:
  من از بعد داداشم خیلی تنها شدم . اگه وقت کردی گاهی که اینجا یه چیزی می نویسم یه جواب کوچولو بده که بدونم اونو خوندی!!!!!
  همه بچه های اینجا رو دوست دارم مثل خواهرها و برادرهایی که تا حالا نداشتم!!!!
  بازم التماس دعا.
  داداش حسین: قلم من گاهی که خوب می نویسد به خاطر خون امثال برادر شهید شماست.

 72. آذرخش می‌گوید:

  دمت گرم دیگه داداش
  یعنی من تنها حرفی که می زنم این اول شدنه؟ آیا؟ 😀

 73. ساقیانه می‌گوید:

  خیلی خوشحالم که امشب اینجام. گفتم که بدونید. آقا تورو خدا یه کامنت بده ما تایید کنیم.جون من ؟؟؟

 74. باران می‌گوید:

  یک فرقه برآنند که این رحمت بود/گویند گروهی را که تو را قسمت بود
  ای آمده در دیار وحی آگه باش /نی همت و نی قسمت این دعوت بود
  من بااین ادبیات ناقصی که دارم الان گرفتار قحطی واژم که چه جوری بگم چه جوری بخوام دعامون کنید و شما فراموش نکنید
  التماس دعا التماس دعا التماس دعا التماس دعا خیلی ساده

 75. ستاره می‌گوید:

  سلام

  داداش جان
  از طرف هپلی هم یه چیز خیلی خیلی خوشگل بنویس – خواهشا همین الان

 76. سید احمد می‌گوید:

  دمت گرم حاجی.
  معرکه ای به مولا.

  ……….ساعت: بوق سگ 🙂 🙂 🙂

  الهی به حق حضرت زهرا همیشه دلت شاد باشه.
  ترکیدم از خنده داداش.

 77. آذرخش می‌گوید:

  خطاب به خواهر شهید کاظم
  خواهر خوبم برکت اینجا و هر جای دیگه چه در دنیای سایبر و چه در دنیای واقعی از شما خانواده شهداست. که داداش حسین هم یکیشه.
  ایشالا برادر شما هم با سیدالشهدا محشور بشه.

 78. باران می‌گوید:

  “دام سخت است مگر یار شود لطف خدای ”
  به شدت التماس دعا دارم

 79. دیوونه داداشی می‌گوید:

  ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
  دل رمیده ما را انیس و مونس شد

  یا حسین*
  یا هیچکس

 80. ساقیانه می‌گوید:

  تاییدت کردم آبجی زهرا ! باشد که داداش حسین هم یادبگیرد !

 81. سید احمد می‌گوید:

  قربونت برم الهی داداش حسینم.

  من تا حالا داداش نداشتم اما چقدر تو این چند ماه که داداش حسینو دارم زندگی شیرین شده.
  بخدا خیلی عزیزی.

 82. سید احمد می‌گوید:

  راستی قلم شما به لطف خون شهدا همیشه خوب مینویسد.

 83. آبجی زهرا می‌گوید:

  از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است….
  .
  .
  .
  داداش بالاخره تکلیف این نامه چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  داداش حسین: ای بابا!؟

 84. shiner می‌گوید:

  سلام به روی ستاره ایت داداشم!
  (این “داداشم” رو با یه دنیا افتخار می گم، شرمنده اگه جسارته!)
  همیشه نوشته هات عالیه اما این بار یه جوری دلمو چنگ زد که فقط خدا می دونه چجوری! با این جمله خیلی حال کردم: “ماه تا ما ستاره ها را دارد برایش عشوه و کرشمه شب تاب ها فرقی ندارد.”
  محشر بود! دلم یه جورایی لرزید، راستش به خودم بالیدم که یه ستاره ی ریزم واسه حضرت ماه (روحی له الفداه)
  ممنون از حس خوبی که بهم دادی.
  داداش حسین تو رو خدا رفتی مکه این shiner بینوا رو یاد کن، خیلی به دعای گلی به خوشبویی شما نیاز داره.
  انشاالله موفق باشی.

 85. باران می‌گوید:

  دارم سعی میکنم متن بالا را و هر چی تا یک شنبه گذاشتید و نخونم پس لنداز کنم برای روزایی که نیستید در طول دو هفته کم کم خرجش کنم فقط لطفا اونقدی باشه که جواب دو هفته را بده آخه من خرجم بالاست شبی که به قطعه ۲۶ سر نرنم اون شب صبح نمیشه

 86. ساقیانه می‌گوید:

  تقدیم به خواهر شهید کاظم و پسر شهید قدیانی :

  پیکر بی سر پلاک نمی خواهد

  شرحه ی پیکر پلاک نمی خواهد

  قمقمه ی خیس خون نشانه ی خوبی است

  ساقی لشگر پلاک نمی خواهد

  عکس امام است روی جیب لباس اش

  عاشق رهبر پلاک نمی خواهد

  هرکه کبود است سینه اش ، ببریدش

  شیعه ی مادر پلاک نمی خواهد

  خنده ی آخر جواب خنده ی آقاست

  لحظه ی آخر پلاک نمی خواهد

  التماس دعا

 87. نغمه می‌گوید:

  وای داداش خیلییییییییییییییییییییییییی عالی بود.
  یاعلی****

 88. خان باجی می‌گوید:

  بسی خندیدیم به این مضمون :
  رهنورد: چون شرطه ای که قدیانی را ربود داماد جده است پس اهالی ریاض به موسوی رای داده اند.
  داداش حسین: ممنون از نظر لطف شما. کوچولو خوب هستند؟ حال حاج آقا چطوره؟ خدا ان شاء الله مادر شما را با مادر پهلو شکسته محشور و مشهور کند. راستش بد جوری به همه شما صاحبان اصلی قطعه ۲۶ عادت کرده ام. این ۲ هفته حسی دارم شبیه حس بابایم وقتی داشت از ما دل می کند و می رفت برای همیشه.

 89. دیوونه داداشی می‌گوید:

  خدایا

  دوووووووووووووووووووووووووووووووووو هفته !!
  داداش حسین: هپلی حموم نرفته!

 90. آذرخش می‌گوید:

  وااای خدا اون بابای هپلی هم سوژه اس برای خودشا.
  چقدر خندیدم.

 91. سید احمد می‌گوید:

  راستی داداش یه چیزی میگم فراموش نکنیدا.
  تو مکه و در کنار کعبه بهترین ذکر و دعائی که سفارش شده اینه: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و…………
  آسون ترین دعائیه که تو قنوتمون میخونیم و همه حفظیم،این سفارش چند تن از علماست که این دعا رو در مکه زیاد تکرار کنید.
  سعی کنید فراموش نکنید و زیاد تکرار کنید.

 92. سید احمد می‌گوید:

  هرکه کبود است سینه اش ، ببریدش
  شیعه ی مادر پلاک نمی خواهد………….

  ممنون ساقیانه؛
  خیلی زیباست.
  خیلی زیباست….

 93. ساقیانه می‌گوید:

  قابل ستاره ها رو نداره …

 94. آذرخش می‌گوید:

  ای بابا داداش حالا دم این سفر چیه از دل کندن همیشگی می گی آخه؟
  دلمون پکید.
  یشالا در سایه حق سلامت باشی.

 95. صبا می‌گوید:

  هی امان؛یکی از انگیزه های من واسه ارشد تجربه عمره دانشجویی بود که میگن نمیشه.اومدم با هییت پزشکی حج برم که میگن نمیشه.ولی هنوز خیلی امیدوارم که تو جوونی برم به حضور.
  ایشالله که حجتون مقبول حضرت باریتعالی باشه:آآآآآآآآآآآآآمین.
  حاج حسین؛اونجا که واسه ستاره های ماه دعا میکنین واسه بصیرت منم دعا کنین.
  خیر(بهترینهای) دنیا و آخرت نصیبتون.

 96. سید احمد می‌گوید:

  “این ۲ هفته حسی دارم شبیه حس بابایم وقتی داشت از ما دل می کند و می رفت برای همیشه.”

  داداش جان سید اینجوری حرف نزنید.
  دق میکنما.
  دلم داره میترکه.
  حسین آقا تو رو خدا…………..
  داداش حسین: اینطوری میگم خب؛ یه حسی مثل حس آسمانی ها در جشن حنابندان در شب عملیات!

 97. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  سلام علیکم

  “علی مطهری: ربایش قدیانی اف (!) تقصیر حرف های احمدی نژاد در مناظره بود.”

  جای امیدواریه اون فحشارو دیگه بهتون نداده دیگه 😀
  فهمیده شما هم دارین میرید مکه مودب شده

 98. سید احمد می‌گوید:

  هی ما رو بخندون 🙂
  هی اشکمونو در بیار 🙁

  حالا که اینطوره یه گوسفند نذر مادرم حضرت زهرا کردم برای به سلامت برگشتنت.
  داداش حسین: یه بارکی بگو ببعی دیگه! ممنون از تو دوست عزیز.

 99. باران می‌گوید:

  ای غزیز دو گیتی
  دانی که بی تو هیچ کسم دستم گیر که در تو رسم
  به ظاهر قبول دارم به باطن تسلیم
  نه از خصم باک دارم نه ازدشمن بیم
  اگردل گوید چرا ؟گویم:امر را سر افکنده ام
  و اگر خردگوید چرا ؟جواب دهم : که من بنده ام

  از همه دوستانی که دارند آماده میشن برای نماز التماس دعا دارم

 100. سید احمد می‌گوید:

  چی بگم آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  من برای شهادتت دعا میکنم اما الان نه.
  صبر کن داداش؛ما گناه داریم.
  بهت احتیاج داریم………………

 101. عشقی می‌گوید:

  سلام .
  داداش حسین: چون زده بودید خصوصی پاک کردم اما آن مسئله که گفتید ادعای دروغ آقایان است. مگر من مریضم قالبی برای وبلاگم درست کنم که آمیخته با تصاویر بد باشد؟! از خطوط بعدی نظرتان هم ممنون. دعا کنید. اینجا تمام رونقش به وجود شماست.

 102. ساقیانه می‌گوید:

  صد ؟ آیا ؟

 103. سید احمد می‌گوید:

  حالا ببعی یا گوسفند مهم نیست!
  ولی به جدم براتون نذر کردم.
  نمیتونم بیارمش جلو پاتون بکشم.
  همین جا میدم خیریه.
  حالا پسر خوبی باشید و بروید زیارت و زود برگردید که کلی باهاتون کار داریم.

  فدائی داری سالار.

 104. آذرخش می‌گوید:

  داداش حسین حالا حالاها باید بیخ ریش خودمون بمونه.
  داداش شهادت باشه برای بعد. فعلا لازمت داریم تو این جنگ بی رحم.
  م یگم حالا ما که پول ببعی نداریم چی نذر کنیم؟
  نذر من همیشه ۱۰۰۰ تا صلواته. خوبم جواب می ده.
  پس دیگه عمرا کسی شما رو بدزده.

 105. صبا می‌گوید:

  این قبل التحریر داره قشنگترم میشه ها.واقعا ستاره ها برکت این آسمونن.من اصلا حس نمی کنم که وجودشون مجازیه.چقدر ذات بسیجی زیباست.همیشه قابل اعتماده.قابل اعتماد و اما و اگرم نداره.

  فدای حضرت ماه،فدای رهبرم خامنه ای.

 106. مهدی می‌گوید:

  این نامه تون مثل یه تیر یه راست خورده تو قلب سران فتنه.
  زیارت و دعاهاتون پیشاپیش مقبول حضرت دوست

 107. سید احمد می‌گوید:

  داداش حسین این ببعی که من نذر کردم از طرف همه بچه های قطعه ۲۶حساب میشه؛ آخه ما اینجا همه اهل یک
  خانواده ایم.

 108. باران می‌گوید:

  برادر حسین داداش حسین حاج حسین اخوی
  بابا نگاهی نیم نگاهی حرفی جوابی چیزی ای بابا پکید دلم
  میگم شما فقط به آشنا جواب میدید منم خودی بدونید
  اصلا اگه اسمم و عوض کنم جواب میدید (آخه من خودم همیشه با اسمم مشکل داشتم گفتم شاید شما هم ….)
  داداش حسین: ممنون از شما. این هم جواب!

 109. سید احمد می‌گوید:

  پیام بازرگانی:

  ساعت ۳:۱۹ نیمه شب.
  تعداد افراد آنلاین ۱۸ نفر.

  صلوات بفرست.
  بگو ماشالله.

 110. سید احمد می‌گوید:

  من که دلم نمیاد برم ولی مادرم بیدار شده و با تعجب گفت:

  “پسر تو هنوز بیداری؟ حسین قدیانی گناه داره،بذارید به زندگیش برسه !”

  داداش حسین مادر سلام میرسونه.

  داداش حسین گلم ممنون که وقتتونو برای ما گذاشتید.
  واقعا خوشحال شدم ازین که جواب کامنتها رو دادید.
  خیلی ارادتمندم.
  شب شما بخیر و سلامتی.
  شب بر همه ستاره ها خوش.
  التماس دعا.
  داداش حسین: سلام برسانید به مادر.

 111. آذرخش می‌گوید:

  الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 112. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  میگن تو یه جمعی که هستی حتما یه صلوات بفرستین و پشتش فرج آقا

  حالا قضیه اینجاس

  اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 113. 20:30 چند ماه بعد می‌گوید:

  در فیلمی که از حسین قدیانی بعد از چند ماه بی خبری به دست ما رسید توجه فرمایید.

  حسین قدیانی :
  سلام من حسینم – من بهترین حسینی هستم که قدیانیه – من تا به حال برعلیه هیچ کس صحبت نکردم
  ولی اگه هرچه زودتر نجاتم ندن هرچی از دهنم در بیاد می گم –
  از راه دور می بوسم استادمو ، دلم تنگه برای صفارهرندی ، همینطور بقیه دوستان-راستی از طلحه و زبیر چه خبر ؟؟
  دارم اینجا یه رمان می نویسم در مورد ((مورچه خوارا )) دیگه آخراشه -تا ۱ ساعت دیگه می زارم تو سایت
  من یه ربوده شده حکومتی هستم
  با باتون می خواستم بزنم تو سر مردم بی بصیرت آمریکا ولی دوستانم سفارش کردند که اینکارونکنم
  اینجا به من ساندیس دادند ولی نی اش رو ندادند …………………………….

  ادامه فیلم و در خبر ۲۰:۳۰ ببیند
  داداش حسین: بله دیگه!

 114. آذرخش می‌گوید:

  این ۲۰:۳۰ که تابلوئه هپلیه. نه؟

 115. باران می‌گوید:

  میبینید تو رو خدا دل کوچیک من وقتی به این دو تا کلام رضایت میده چرا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ دریغ میفرمایید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
  باید برم نماز تو قنوتم اگر لایق باشم دعاتون میکنم تاثیر قلم شما و قطعه ۲۶ روی من فوق العاده بوده من این حس و حالم و به شما و قلمتان مدیونم خواستید باور کنید پس اونی که ممنون منم

 116. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  e
  آقا چرا نظرات ما میپره؟؟

  راستی فرداشب ساعت چند آپ میکنین من میخوام اول شم:D
  میشه رزرو کنم؟؟:D

 117. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  همین جوری:

  آرام باشید، اگر به خدا ایمان دارید و اگر آرام نیستید، بدانید از ایمان تهی گشته اید. ایمان بیاورید. از ایمان وجودتان روشن و نورانی می شود. نور ایمان قلب تان را آرام می کند. نور ایمان، تاریکی های وجودتان را روشن می کند. این ایمان از آن برتر و گرامی تر نخواهید یافت

 118. آذرخش می‌گوید:

  فکر کنم ما دیگه بریم نه؟ حالا صاحب خونه چیزی نمی گه مهمون چرا پررو می شه.
  دوستان تو نماز صبحتون این حقیر رو از دعا فراموش نکنید.
  یا علی
  شب بخیر

 119. گمنام124 می‌گوید:

  سلام . داداش حسین میخوای به عنوان بادیگارد باهات بییایم ؟ تعارف میکنی !؟
  داداش دعا یادت نره ها .

 120. خان باجی می‌گوید:

  دیگه باید بگم صبح بخیر
  بنده از شما به خاطر لطف و محبتی که به بنده ، همسرم و کوچو.لوم دارید ممنونم . و بیشتر ممنون به خاطر اینکه مارو تو خونه تون راه میدید .
  این روزها خیلی دلتنگ مادر هستم از اینکه فراموشش نکردید از شما ممنونم .
  و اما …
  این تیکه آخر پاسختون باعث شد دلم این رو اون رو کباب بشه . انشاالله بابا اکبر وهمه شهدا با عباس علمدار محشور بشن .
  بازم ممنونم

 121. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  بی خبر رفتین داداشی؟؟؟

  گربه ها یادتون نره ها من انقد میگــــــــــــــــممم تا منو دعا کنین چون مستجاب الدعوه هستین ان شالله

  التماس دعا یازهرا س

 122. معصومه می‌گوید:

  داداش
  تو مسجدالحرام هروقت پاهات خیس شد یه یادی هم از ما بکن

 123. 20:30 می‌گوید:

  به هرحال

  ما طاقت دوری دو هفته ای شما رو نداریم ،
  دیگه چه برسه به یک ماه دو ماه سه ماه چهار ماهو ؟ ماهو؟ ماهو ؟ ماهو ……. ؟؟؟؟ سال دوری !

  خطر ربوده شدن تو از طرف این هپلی و مپلی ها بیشتره تا از طرف امریکای بیچاره (بی چارگی به معنای واقعی اش)
  شنیدم اونور آب هپلی مپلی حکومتی زیاده ، مراقب باش

  تو هواپیما ساندیس بهت دادن نخوریااااااااااااااااااا
  شنیدم توش بجای کنستانتره مجاز میوه جات ، شربت شهادت می ریزند

  اگه به هوش بودی ، هواپیما رو روبودند ، تو خودتو بزن به بی هوشی
  چون اگه اینکار و نکنی ، اونا خودشون زحمت بی هوش کردنتو می کشن

  قدم مبارکت و رو زمین مکه گذاشتی ان شاء الله ، برای قدمای ناثواب ما دعای خیر کن؛
  درضمن
  نی ساندیس هایی که تو ۲۲ بهمن جمع کردیو ببر با خودت اونجا، همون جایی که ؟؟؟؟؟؟؟ شیطونو باسنگ می زنند ، همه سنگ پرت می کنند تو فقط نی ساندیس پرت کن- ببینم می تونی چشاششو در بیاری !کورش کنی به قول خودت قهوه ایش کنی @

  تو عمره مو تراشیدن مستحـــــــــــــــــــبیه دیگه ، ان شاء الله ؟؟

  راستی

  سوغاتی یادت نره هااااااااااااااااااااااااااا
  مـــــــــــــــــــــــــــهر جانماز نیاری ها @@@
  اگه خدا خونه نبود ، انقدر بشین تا بیاد ،
  سلام مخصوص این غریب آشنا رو برسون، یادت نره ها *

 124. 20:30 می‌گوید:

  قربون داداش حاجی بچه بسیجی های ساندیس خور

  همینطوری هی داره عنوانت درازتر میشه ، تا ۹ دی ۸۹ باید با مترو حملت کنیم.

  از اونجا یه تسبیح خوشگل یدکی ( زاپاس) برای خودت بخــــــــــــــــــــــــــر حتماً.

  شب بخیر
  هر چند باید گفت صبح بخیر

  به هرحال شب و روزت@@@ بخـــــــــــــــــــــــیرباشد ان شاء الله

  آنلاین: فقط ۵ نفر سبکشمار نماز

 125. sara می‌گوید:

  ما اینجا با سید علی هستیم تا آخر خط. ایستگاه رهایی ما آخرین قطره خون ماست.
  خامنه ای فقط ماه ما ستاره هاست و شمع ما پروانه ها.
  لذت بردم فراوون

 126. sara می‌گوید:

  ای آیه آیه آیه ی من در کتاب تو…….. ای امتداد سایه من آفتاب تو
  ای نام من، تمام من،ای شعر ناتمام….. بگذار تا سروده شوم در کتاب تو
  بگذار تا ادامه بیابم قصیده وار……….. ای مطلع دوباره من ،شعر ناب تو
  از من به من شبیه تری،یا خود منی؟… افتاده عکس کودکی من به قاب تو
  در خوابهای خود به که لبخند می زنی؟.. بگذار چون فرشته بیایم به خواب تو
  ای خواب خنده های توگهواره دلم…….. بی تاب می شود دلم از موج تاب تو
  پیداست عکس روی خدا مثل آفتاب……. در جاری زلال دل همچو آب تو
  یک بار کودکانه صدا کن «پدر!» مرا….. تا صد هزار بار بگویم جواب تو

  داداش تو روخدا ازحس بابا و حس آسمانی حرف نزنید.
  از شب سؤال کن:
  تا باورت شود
  بی خانمان ترین ستاره این آسمان منم !
  فرزند شهید،بردرزاده شهید،خواهرزاده شهید،دختر برادرزن شهید!!!و… خواهر شهید شدن باشه برای طلوع آفتاب
  ختی این شعر هم از زبون بابا اکبر میگه:بگذار تا ادامه بیابم قصیده وار نه غزل وار.

 127. آیه می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  عالی بود ……………………………………………عالی(مشایی چرا نظری نداده؟؟؟؟)

 128. آیه می‌گوید:

  این یک سفارش حکومتی است:
  مواظب داداش حسین بچه بسیجی ها باشید.

 129. آیه می‌گوید:

  منم با اجازه یه چیز به قبل التحریر اضافه کنم:

  آبجی زهرا: نامه چی شد؟؟؟!

 130. sara می‌گوید:

  امام باقر (ع ) می فرماید :
  کسی که قرآن را در مکه ختم کند از دنیا نمی رود مگر آنکه پیامبرو همچنین جایگاه خود را در بهشت ببیند

  حضرت باقر (ع ) می فرماید :
  کسانی را که به حج رفته اند و عمره به جای آورده اند احترام نمایید این امر بر شما واجب است

  یادم باشه از حج برگشتید به همه بخصوص سران فتنه بگم احترام داداش ما واجبه و اگه کسی کمترین بی حرمتی رو مرتکب بشه بنا به فرموده امام امر واجبی رو ترک کرده ؛ پس مستحق مجازاته
  داداش یه نشونی ازحج با خودت بیارکه من اعلام کنم این علامت حاکم بزرگ داداش حسینه احترام بگذاریدو هر کی سرپیچی کرداز کشتی ایران بیرونش کنیم تا عبرتی باشه برای سایرین

 131. امین می‌گوید:

  سلام داداش
  ان شاالله سالم و سلامت و توپ توپ بر می گردی
  فقط تو رو به خون بابا اکبر اونجا رفتی مخصوصا تو بقیع برا هممون دعا کن عاقبت به خیر شیم.
  طلحه و زبیر هم هر چقدر خوب بوده باشن همین که خون به دل مولا کردن براشون کافیه که تا ابد مورد لعن خدا و بنده خدا باشن.
  بر طلحه و زبیر لعنت
  بر اصحاب سقیفه لعنت
  بر عفت بی عفت اون موقع لعنت
  بر وهابیت لعنت بر سران فتنه لعنت

  بر محمد و آل محمد صلوات
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعین
  یا علی

 132. مهدی می‌گوید:

  خدمت طلحه و زبیر که عرض می کنم که ظاهرا حافظه شما دچار اشکال شده، شما اصلا در کوفه همراه علی نبودید!
  شما قبل از اینکه علی به کوفه بیاید با علی در افتادید که برافتادید.( قابل توجه که امام علی (ع) بعد از جنگ با ناکثین مرکز حکومتشان را کوفه قرار دادند)
  داداش حسین: منظور این دو از کوفه نه یک شهر که یک نماد است!

 133. سید علیرضا شاهنگیان می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  خوب جواب اونا و اسلافشان را دادی . شیخ بی سواد شاید حتی یک چَک هم برای اسلام نخورده ولی تا دلت بخواد کلی چِک از هر نامردی به اسم اسلام گرفته . وقتی هم رئیس بنیاد بود به ازای هر چَکی که به نا حق تو گوش زیر دستاش می زد ۲۵ هزار تومانِ اون موقع حق السکوت می داد . حتما اجازه این بذل و بخشش را هم داشته ( جونه ننجونش )
  خلاصه حاجی جان ( هر کار می کنم فقط بگم داداش حسین نمیشه ، هر چقدر هم با فرمانده خط مقدم اینترنت صمیمی باشم باز هم فرمانده ، فرمانده است ) خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند .
  اللهم عجل لولیک الفرج
  اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای

 134. امین می‌گوید:

  سلام داداش
  ………………………..
  یا علی
  داداش حسین: بله حق با شما بود. وحشتناک تر از این هم سوتی داده ام! درستش کردم. ممنون از راهنمایی شما دوست خوب.

 135. صبوری فاطمه می‌گوید:

  سلام خوبید ستاره های ماه
  سید احمد امروز دیگه به کامنت ها نخندیدیم فقط گریه کردیم
  ممنون که نذر کردی البته از طرف کل خانواده قطعه ۲۶
  زود برگرد
  دعا هم یادت نره برای خانواده قطعه ۲۶
  الانم ۱۲ نفر انلاین هستند

 136. صبوری فاطمه می‌گوید:

  راستی داداش یک نفرو بزار حداقل کامنت ها رو تایید کنه
  داداش حسین: بارها خواسته ام این مسئولیت را به کس دیگری بدهم اما با توجه به برخی مسائل و ریزه کاری ها فقط باید خودم نظرات را بخوانم و تایید کنم. بگذریم که به این کار افتخار می کنم. به هر حال این ۲ هفته را هم من و هم شما باید صبر داشته باشیم.

 137. نازنین می‌گوید:

  چه قبل التحریر با حالی بود

 138. 2091 می‌گوید:

  قلم حسین قدیانی را باید طلا بگیرید که یک تنه دارد برای انقلاب می‌جنگد. چه کسی را داریم که اینگونه بنویسد؟ خودش هم می‌گوید از وقتی که در آشوب‌ها، سنگ به سرش خورد و یک هفته به کما رفت، حال و روزش عوض شد و قلمش چند برابر، روان و خواندنی شد. خودش هم می‌گوید که این قلم، مال من نیست.
  جالب اینکه یک روز که در حال مسافرکشی بوده، یک نفر را سوار می‌کند که از قضا معلوم می‌شود ضاربش بوده. حسین قدیانی، سنگی که به سرش خورده بود را روی داشبورد ماشینش گذاشته بود و همین باعث شد که همدیگر را بشناسند. اتفاقاً ضارب هم فرزند شهیدی بوده که اغفال شده و در آشوب‌ها شرکت کرده بود. این خودش یک سناریو برای یک فیلم است!
  گفت‌وگوی «جوان» با میثم محمدحسنی، یک هنرمند بسیجی و بی‌ادعا به خاطر طرح‌های تأثیرگذارش… http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=302248

 139. apachi می‌گوید:

  التماس دعا

 140. sara می‌گوید:

  وقتی که لبیک می گویند مرادشان آن است که پس از این شیطان و هوا را خواهند راند و در دل جا نخواهند داد و به دل اعتراف می کنند که قدرتی جز خدا در هستی نیست و شریک ندارد و چون با چشم سر به خانه نگاه می کنند چشم دل را به صاحب خانه می دوزند.
  و چون به دور خانه طواف می کنند به یاد می اورند که: می بینی فرشتگان را که حول عرش می چرخند. گویا فرشتگان طواف اینان را می بینند.
  و چون در مقام نماز می گزارند، می دانند که این جا جایگاه بنده ای است که خدا او را پذیرفته و بر کشیده و پیش خود برده است. به دل به خدا بر می گردند و از او می خواهند که همه را از آغاز تا انجام متابع خویش سازد. و در مقام او نماز می گزارند و چون به حجر اسود دست می سایند و بوسه می زنند دانایند به این که با خدا پیمان بسته اند و از شرایط پیمان این است که دیگر گرد خواست ها و شهوت ها نگردند.

 141. MHM می‌گوید:

  داش حسین سلام .
  وبلاگ ولایی منم رو هم مسدود کردند . خسته نباشید .
  (کبوتر جلد آقاشه)

 142. سوره می‌گوید:

  سلام به همگی.ناکثین یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 143. عرفان می‌گوید:

  سلام داداش حسین . یه چیزی یادت رفت .
  قربونت برم با این نوشته هات . سید احمد خاک پاتم . سید نفست حقه . تا حالا چندین بار گیر کردم تو پیچ و خم زندگی ولی یاد و عشق شما قطعه ۲۶ ای ها باور کنید باور کنید باور کنید گره از کارام رو باز کرده طوری که حتی خودم هم نفهمیدم چه طوری . بچه ها بزارید خاک پاتون رو سرمه ی چشمام کنم .
  یا حسین علیه السلام داداش حسین رو به خودت می سپاریم
  داداش اتفاقا منم نگران بودم نکنه خدای نا کرده . خوب یه راهش اینه که داداش همیشه مواظب خودت باشی اون جا و سعی کنی هیچ وقت تنها نباشی . راستی تا مادر عباس رو داری غم نداری . ام البنین اون جا هوات رو داره آخه تو هم خیلی هوای عباسش رو داشتی .
  علمدار ابالفضل / زنم جار ابالفضل

 144. عرفان می‌گوید:

  سلام سید احمد جون . الهی فدای این سید بشم که هوای داداش حسین رو این قدر داره . سید جون این پایان نامه یک پدری از من داره در میاره . دعا کن سید رو سفید بشم . خیلی ماهییییییییییییییییییییییییییییییییییی سید احمد . خیلی.
  یا علی

 145. mahdi می‌گوید:

  عشق فقط حکومت محمدی حضرت ماه.

 146. sara می‌گوید:

  در جواب سوره
  «ناکث» از مادّه «نَکَثَ» به معناى بیعت‏شکن است و «قاسط» از «قسوط» به معناى ستمگر و جائر، و «مارق» از «مروق» به معناى تیرى است که از کمان مى‏پرد.
  هسته مرکزى ناکثین، طلحه و زبیر و عایشه و هسته مرکزى قاسطین، معاویه و عمروعاص بودند. مارقین، همان خوارج بودند که در جنگ صفّین پس از قضیه حکمیّت از لشگر امیرالمؤمنین‏علیه السلام جدایى گزیدند و از جنگ با معاویه سر باز زدند و در نهروان با جمعیّتى دوازده هزار نفرى به آرایش لشگر پرداختند و عبداللَّه بن وهب راسبى و حرقوص بن زهیر بجلى را به رهبرى و فرماندهى برگزیدند. سرانجام پس از گفتگوهاى بسیار، هشت هزار نفر آنها کناره‏گیرى کردند و چهار هزار نفر آنها باقى ماندند و همه آنها جز نه نفر کشته شدند؛ ولى فتنه آنها ادامه پیدا کرد.

 147. sara می‌گوید:

  داداش چه خوبه اگه شبا نمی تونم بیام روز شما رو ملاقات میکنم
  خوشحالم که اینجایید

 148. 2091 می‌گوید:

  بی ذوقها،چرا نمی پرسید داداش حسین کجا مسافرکشی میکنه بریم سوار ماشینش بشیم تا آمار مسافراش مثل خواننده های وبلاگش بالا بره؟!داداش حسین خودم میپرسم تو کدوم خط مسافر کشی میکنید؟
  داداش حسین: خط تهران – کربلا. با این حال بسیار متاسفم که چرا ثواب مسافر کشی در نظام جمهوری اسلامی در پرونده اعمالم نیست! آن روز همین طور اتفاقی این بنده خدا را سوار کردم و میثم حسنی هم ماجرا را در مصاحبه با جوان لو داد. قضییه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست!

 149. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  چرا منو تایید نمیکنین؟؟:(

 150. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  ببخشید
  سلام علیکم:)

  ترسیدم فکرکردم از بس حرف زدم خواستین تبنبیهم کنین:((
  نکنین آقا نمیدونین ما دل نداریم 🙁

  الانم که دارید میرید بی خانمان میشیم کجا بریم؟؟؟

 151. sara می‌گوید:

  پا تو کفش سید احمد
  آنلاین=۱۳
  ۱۱:۳۴

 152. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  سلام.
  به گمونم مخ من رو مخ این بابایی دایورت شده که نوشته ۲۰:۳۰ چند ماه بعد و …! چون عیناً همینو(البتّه با یه خورده تغییر) من می خواستم بنویسم.
  این رو هم میشه اضافه کرد که:
  داداش حسین بچّه بسیجی ها(خطاب به سعودی های ملخ خور): غلط کردید بی شمارید!
  خیلی جالب و خنده دار بود. یکی از یک جالبتر.
  ان شاءالله که به سلامت برید و برگردید.

 153. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  وای چه قبل التحریری بود!

  داداش شما میری اونجا یادت میره ما هی هر روز میایم قطعه ۲۶ میبینیم صاحب خونه نیست بیشتر دلمون میگیره درنتیجه بیشتر نظر می گذاریم!

 154. sara می‌گوید:

  داداش حالا که مسافرکشی میکنی میشه لطفا ایستگاه ها رو هم مشخص کنید تا بچه های شهرستان هم بتونن بیان؟ البته اگه مستقیم میرید ما از همین قطعه ۲۶ سوار میشیم . من به شما قول میدم با این دل نوشته ها نه تنها ثواب مسافر کشی بلکه ثواب مسافر کُشی تو نظام جمهوری اسلامی در پرونده تون محفوظه. دو هفته بی غذا بمونیم میمیریم که!!
  داداش حسین: من فقط دربست سوار می کنم!

 155. عارفه می‌گوید:

  ســـــــــــــــــــلام
  بازم آخر 🙁
  گرچه من سرباز هیچ و ساده ام / سرخوشم مهدی بود فرمانده ام ***گرچه مهدی بود غایب ولی / سرخوشم بر نایبش سید علی . .
  اصلا دوستان کامنتی نزارن تو این دو هفته که داداش خسته نشه همه رو تایید کنه 🙂

 156. نازنین می‌گوید:

  این اشعه X که خیلی پررو تشریف داره منظور برمیگرده به اون جدایی که میخواد بندازه

  مگه اشعه X خاصیت جدا کنندگی داره

  شایدم داره

 157. sara می‌گوید:

  دربست هم ما هستیم هر جا که باشید خودمونو می رسونیم شده طی الارض!!میکنیم تا از تاکسی.. نه ! مترو .. بازم نه! هواپیما.. بازم نه! چی بگم خوب؟ خلاصه سعی میکنیم از قافله کربلا یی ها جا نمونیم
  اگه سوارمون نکنید هم خودمون سوار میشیم. ستاره های حضرت ماه در هیچ چارچوبی نمی گنجن!

 158. چریک شیعه می‌گوید:

  بسم رب الحسین
  سلام
  چریک شیعه بروز شد
  سر بزنید
  یا علی مدد

 159. sara می‌گوید:

  حضرت ماه:
  امام حسین را فقط به جنگِ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهى از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در همان منى‌ و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان – حضرت بیانات عجیبى دارد که تو کتابها ثبت و ضبط است – بعد هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصه‌ى کربلا و میدان کربلا، باید شناخت. در خود عرصه‌ى کربلا حضرت اهل تبیین بودند، میرفتند، صحبت میکردند. حالا میدان جنگ است، منتظرند خون هم را بریزند، اما از هر فرصتى این بزرگوار استفاده میکردند که بروند با آنها صحبت بکنند، بلکه بتوانند آنها را بیدار کنند. البته بعضى خواب بودند، بیدار شدند؛ بعضى خودشان را به خواب زده بودند و آخر هم بیدار نشدند. آنهائى که خودشان را به خواب میزنند، بیدار کردن آنها مشکل است، گاهى اوقات غیر ممکن است

  گفتید کربلا دلم رفت … امام حسین حج را نیمه رها کرد تا به کربلا برسه . کربلا کرب بلا کربلا…دلم کربلا میخواد

 160. ناشناس می‌گوید:

  روحیه و عشقتون به آقا آفرین داره

 161. محسن می‌گوید:

  یا علی داداش…. یا علی….

 162. فاطمه(دختر بابا) می‌گوید:

  داداش حسین وقتی دل تنگ شدی و به قول خودتم دلِ تنگت قشنگ شد،همه ما رو دعا کن.

 163. نازنین می‌گوید:

  ملک عبدالله گفته ایران لیاقت موجودیت نداره

  برادر رفتی اونجا یجوری حال این شرابخوارو بگیر

  اصلا ازطرف همه ما بزن تو دهنش

 164. امین عارفی می‌گوید:

  به نام حی سبحان

  سلام
  شما دربست سوار می‌کنی.
  ما دربست مخلصتیم

  یا علی مددی

  انا مجنون‌الحسین یا ثارالله

 165. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  خیلی وقته خطبه ای از حضرت امیر نگذاشتم

  قسمتی از خطبه ۱۷۶:

  عمل صالح عمل صالح .سپس اینده نگری اینده نگری.و استقامت استقامت.انگاه بردباری بردباری. و پرهیزکاری پرهیزکاری.همانا پرچم هدایتی برای شما برافراشتند با ان هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجه ای است به ان دسترسی پیدا کنید و با انجام واجبات حقوق الهی را ادا کنید که وظیفه شما را اشکارا بیان کرده و من گواه اعمال شما بوده و در روز قیامت از شما دفاع می کنم و به سود شما گواهی می دهم

 166. ترگل می‌گوید:

  من خیلی درب و داغونم خیلی خیلی ناراحتم
  خیییییییییلیییییییییییی
  سلام من و هم به خدا برسونین بگین پس من چی؟

 167. شروان می‌گوید:

  سلام داداشی
  الحق دستات بوسیدن داره
  رفتی حج دعا کن ما هم جزء یاران ماه و خورشید باشیم.
  ولی خدائیش این بنده خداها (طلحه و زبیر)هم راست میگن ها.
  اگه بخوایم سران سبزای جلبکی رو با اونا مقایسه کنیم میبینیم که موسوی حتی به درد زباله دان تاریخ هم نمیخوره.
  روح بابا اکبر شاد
  یا علی

 168. عرفان می‌گوید:

  این جشن ها برای من اقا نمی شود / عادت به روضه کرده روضه خوان کجاست
  صاحب عزای تشنه لب آن بی نشان کجاست / احساس می کنم که کنارم نشسته است / مرد که چهار گوشه ی قلبش شکسته است / مردی که ذکرهای مصیبت برای اوست / هر جا که مجلس روضه است جای اوست / در انتهای شعر گریزم به دلبر است / از هر چه بگذرم سخن دوست خوش تر است / اصلا فضا مناسب اشعار من نبود / بهتر ز هر بنی بشری محتشم سرود / کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا / در خاک و خون تپیده میدان کربلا / زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد / فریاد العطش ز بیایان کربلا / آه از دمی که لشگر اعدا شرم نکرد / کردند رو به خیمه ی سلطان کربلا
  مهدی بیا

 169. طهورا می‌گوید:

  سلام قولا من رب الرحیم

  التماس دعا داداش حسین . برایمان دعا کن پروانه های لایق و قابلی گردیم.
  یا علی

 170. محمد می‌گوید:

  خوش به حال خودم که همسفر داش حسین ام .

 171. sara می‌گوید:

  رسول اکرم(ص) می فرمایند:
  کسی که نماز واجبی را پس از گذاشتن وقتش بخواند، آن نماز بالامی رود در حالی که تاریک و وحشت آور است. و بخواننده خو می گوید: مرا ضایع ساختی خدا تو را ضایع سازد چنانچه مرا ضایع کردی.

  حضرت باقر(ع) می فرماید:
  کسی که نماز واجب را در وقتش بخواند در حالیکه حق آنرا بشناسد و چیزی را بر آن مقدم ندارد ، خداوند برایش خلاصی از عذاب را می نویسد (یعنی او را عذاب نمی فرماید) و کسی که در غیر وقت نماز آنرا بخواند و کار دنیا را بر نماز مقدم بدارد، پس امر او با خدا است اگر خواست او را می آمرزد و اگر خواست او را عذاب می فرماید(یعنی نجات قطعی برایش نیست).

  رسول اکرم (ص) فرمودند:
  به شفاعت من نمی رسد کسی که نماز واجبی را پس از داخل شدن وقتش تاخیر بیاندازد تا وقت آن بگذرد.

 172. ناجیان می‌گوید:

  با سلام به تمام بچه بسیجی های مخلص بابصیرت بخصوص آقا حسین جان برکف! خیلی عالیه! برادرم !این گرمی نفس تو وامثال تو وتمام بچه بسیجی های با بصیرت است که خواب را از چشم دشمن ربوده ودست خیانت آنهارا درورود و تجاوز آنها به حریم ولایت را قطع نموده.نباید بگذاریم خدایی نخواسته باردیگر خاری یا استخوانی جرات نزدیکی به چشم وگلوی مبارک مولای مان سید علی این علی وحیدر زمان پیدا کند که دیگر تاریخ مارا نخواهد بخشید وسنتهای جاری روزگار برما انتقام خواهد کشید! خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.
  برادرم دستت دردنکنه وقلمت همیشه روان وپربار!
  ازطرف بسیجی کوی ولایت! ناجیان

 173. عشقی می‌گوید:

  سلام. اصلا یه کاری. همه مون با هم توی ساک داداش حسین قایم میشیم باهاش میریم مکه.نظرتون چیه؟

 174. حمید می‌گوید:

  آقا منم به صف فحش شنوندگان از طرف لجن ها پیوستم. امروز اومده بودن توی وبم و بهم فحش میدادند. حسین قدیانی ، منو دریاب

 175. ن.خ می‌گوید:

  سلام به داداش حاج حسین .حال و احوال؟زیاد مزاحمتون نمیشم.فقط خواستم بگم رفتید مدینه یه دعای فرج به نیابت از همه بچه های قطعه ۲۶ بخونید.
  یا علی
  التماس دعا

 176. رضا می‌گوید:

  سلام
  داداش منو از قلم انداختی ها من اولین کسی هستم که خبر ربودنت رو میدم.
  بازم مثل همیشه گل کاشتی
  من تازه از مشهد برگشتم بدون هیچ ادعایی اونجا دعات کردم و از طرفت یه زیارت هم خوندم.

 177. دل آرام می‌گوید:

  “زبیر منا حتی قام ابنه المشئوم”

 178. عرفان می‌گوید:

  داداش حسین جای اسم من و سید احمد در کامنت ساعت ۱:۵۴ عوض شده یعنی کامنت من با نام ایشون و کامنت ایشون با نام منه

 179. انتظار می‌گوید:

  سلام آقا
  با اینکه ماههاست مهمان ناخوانده اینجام با زحمت فراوان عضو شدم!
  دعام کنید خوبان

 180. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  داداش حالا که دربستیه دربست تا خط مقدم می ری؟
  تا آخرش دربست در خدمتیم.

 181. خان باجی می‌گوید:

  سلام وعرض ادب
  پس کو مطلب جدید ؟؟؟؟
  بد عادتمون کردید ها !

 182. سید احمد می‌گوید:

  مخلص داداش حسین بسیجیها.
  آقا شما چرا دربست سوار کنید؟
  شما اراده کن و دستور بده ما یه عمر رانندت میشیم.

  نوکرتم دربست.

 183. sadra می‌گوید:

  سلام برادر چرا متنت را سانسور کردی پس جملات سید احمد و آذرخش و پدر هپلی کجان؟
  من خیلی وقتا با وبتون آشنا هستم برخی وقت ها با نام های دیگه کامنت گذاشتم دوست دارم منم تو جمع صمیمی و با صفاتون راه بدید
  اخوی رفتی مکه برای ما هم دعا کن

 184. sadra می‌گوید:

  البته منم با یکی از کامنت ها موافقم که کسانی که به مکه میرن با عربستان در جنایاتش شریکن حال خود دانی

 185. یازهرا می‌گوید:

  سلام دادش.ما به نوعی کارمند شما حساب میشیم دیگه!مسول بخش مجازی و سایبر دانشگاه آزاد تهران غرب.حج تشریف میبرید انشالله؟مریضارو فراموش نکنید خواهشا.
  مطلب واقعا جالبی بود.اجرتون با شهدا.
  یا علی

 186. علیرضا کیانی می‌گوید:

  سلام داداش
  دزدیدنت ما رو هم توی ایالت اریزونا دعا کن… محتاجیم برادر

  رهنوردو خیلی خوب اومدی داداش

 187. مهاجر می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  میگم نمیشه یه لپ تاپ با خودت ببری؟ اگه نمیشه کافی نت که اونجا هست لطفا یه سر بزن وحداقل کامنت ها رو تایید کن از لحاظ وقت هم نگران نباش منم عمره رفتم. فرصت آزاد پیدا میشه و اصلا چه عبادتی بالاتر از جهاد سایبری!
  التماس دعا حجکم مقبول

 188. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  برادر قدیانی هر وقت متن های شما رو میخونم پر از شور میشم نمی دونم تو اون دو هفته که نیستین چه کنم !!!!!!!
  راستی برادر قدیانی میگن اگه توی صفا واسه کسی یس بخونید اونم قسمتش مکه میشه ….
  منظور اینکه اگه ممکنه یه یس هم واسه ما بچه های قطعه ۲۶ بخونین!!!!!!!!!!!!!!!!!
  خواهش میکنم!!!!!!!!!!!

 189. یه بنده خدا می‌گوید:

  أقا حسین وب خوبی داری
  به ما هم سر بزن
  باشهدای فتنه بروزم

 190. تازه وارد می‌گوید:

  سلام بر همه دوستان و داداش حسین. فکر دوری ۲هفته ای از این فضا کلافه ام میکنه؛ با اینکه کمتر از ۲ ماهه که با اینجا اشنا شدم ولی حقیقتا بد جوری معتاد همه برو بچه ها و داداش حسین شدم………
  داداش حسین نفستون حق،قلمتون پرشور
  یا علی
  داداش حسین: مجبور بودم پیشنهاد شما را پاک کنم. اینجا بسیاری دیگر هم هستند که زحمت می کشند و تبلیغ یکی دو جا درست نیست.

 191. جیم جیم می‌گوید:

  سلام
  یادتون نره به مقدار زیاد نی ساندیس همراهتون باشه
  پس ازربایش به کارتون میاد!!

 192. زهرا می‌گوید:

  خسته ایم!
  ای ابرهای معجزه توفان بیاورید / یک کاسه ازطراوت آن دستهای سبز/ یا ازگلوی تشنه باران بیاورید/ ای بادهای غمزده دیگر دلم گرفت/ بویی زخاک پای عزیزان بیاورید/ من با تمام حنجره ام جار میزنم/ایمان به انتهای زمستان بیاورید
  (صادق رحمانی)
  خسته ام . . . (چقدر این کلمه برایمان تکراری شده است) کاش . . .

 193. پسرک می‌گوید:

  به نام خدا
  «من» و «تو» این هر دو عازم سفر حج اند. رفتی دعایم کن. دلم می خواهد من هم با «من» به مکه بروم. و آنجا «من» و من را جا بگذارم. دوست دارم چیزی جز نابستگی از من برنگردد. اصلا بعد از کربلا رفتن حسین(ع) سفری به آدم حال می دهد که برگشتی نداشته باشد.
  پشت من آبی جز اشک های ماتم برای سید الشهدا نریزید. در سینی فراق کنار قرآن برایم مقتل بگذارید. می خواهم روضه رشادت های قاسم پشت پناه توحیدم باشد. مکه اگر انقلاب ایجاد نکند به چکار دل سوخته ما می آید؟ مکه اگر می روم برای آنست که اسلام را خدا پیروز کند.
  حسین می ایی محو شویم؟

 194. فدایی احمدی نژاد می‌گوید:

  سلام شما که خود هیچ انتقادی را بر نمی تابید و میگوید همش از من تعریف کنید چطور پس رئیس جمهور محبوب را مسخره میکنی اما بدان تا زمانی که خدا با احمدی نژاد است هیچ کس نمیتواند ذره ای از اقتدار و عزت دکتر بکاهد

 195. آواکس می‌گوید:

  سلام ممنون از اینکه جواب سئوالام تو پست قبلی رو دادید اصلا کسی اینجا توجه میکنه ؟
  ناراحت نشو عزیز
  این یکی مطلبت هم باحال بود ان شاالله عباداتت مقبول درگاه حق تعالی
  ماروسیاها رو هم دعا کن
  متشکرم

 196. سید احمد می‌گوید:

  داداش حسین جانم؛
  عزیز دلم باید برم جائی نمیدونم قبل از رفتن شما من برمیگردم یا نه؛
  برای همین از الان باهاتون خداحافظی میکنم.
  امیدوارم به سلامتی برید؛و با حج قبول و پرانرژی برگردید.
  محتاج دعای خیر شما هستیم.
  خیلی دوستت دارم.
  مراقب داداش حسین ما باش.
  میبوسمت.
  خدانگهدارت داداش حسین بسیجیها.

 197. زهرایی می‌گوید:

  التماس دعا

 198. کیخوان_جعفر مهری می‌گوید:

  سلام حاج حسین
  بازتـــــاب آخـــــر
  عالیجناب استوانه…… واقعاً!!!!!سفر کاری لندن میرفت خودم آزادش میکردم،
  اصلا چرا! ان شاءالله خودم برای آزادیش میرفتم

 199. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  سلاااااام علیکم دوباره که نه چند باره

  خطاب به آقای عرفان اون بالا که گفت:ببخشید اما به نظر من هر کسی میره عربستان از آن به بعد در خون شیعه های کشته شدی توسط وهابیت سهیمه

  خود داداش حسین هم گفته بودن شبیه چنین جمله ای رو تو کتاب نه ده ولی چه ربطی داره….
  داداش حسین دیدین خودتونم دلتون نمیاد خدا بطلبه مگه دست خود آدمه؟؟؟؟؟!!!وای خدا عجب جاییه
  بعدم آدم بره برگرده که هیچی دیگه نگو ونپرس :(( منم میخو ….(ببخشید دیگه گریه امون نمیده:D )
  داداش حسین: در این باره حرفهایی دارم که اگر توفیقی بود در سفر نامه خواهم نوشت. من بار ها گفته ام که برایم فکه نماد خدای خانه است و مکه نماد خانه خدا و بارها گفته ام هروله را باید در بین الحرمین انجام داد اما ………………. بگذریم؛ حرفم طولانی تر از این حرف هاست. در این مقال نمی گنجد که بگویم چگونه جور شد این سفر و خیلی چیزهای دیگر. فقط این را بگویم که تا به حال چند باری به این سفر دعوت شده بودم اما هرگز نرفتم اما این بار ……………

 200. معیر سایبری می‌گوید:

  احمدی نژاد که نتونست یه جنگ راه بندازه
  ببینم بعد برسی اوضا می تونی یه جنگ راه بندازی یه نفری؟؟؟؟

 201. پیرو ولایت می‌گوید:

  سلام آقا حسین
  مثل همیشه عالی بود
  کلی خندیدم!!!!!!!!!!!
  راستی بچه ها
  دست گل جدید بلاگفا
  مادرم می خواست وبلاگش رو از بلاگفا به پلاکفا منتقل کنه
  وقتی توی بلاگفا پست می ذاشت که “آدرس من به پلاکفا منتقل شده” و آدرس پلاکفاش رو هم می نوشت، موقع ارسال پست، پیغام خطا براشون می آورد
  گفتیم با جمله ی “آدرس من به میهن بلاگ منتقل شد” امتحان کنیم
  فکر می کنید نتیجه چی شد؟
  پست به راحتی ارسال می شد و روی وبلاگ قرار می گرفت!!!!
  با هزار جور ترفند بالاخره پست انتقال به پلاکفا رو گذاشتیم روی وبلاگشون!!!!
  این هم لینک هنرمندی ما!!!:
  http://javad-al-aemmeh.blogfa.com/
  راستی هر کس این وبلاگ رو لینک کرده آدرس رو اصلاح کنه
  گفتم بهتون خبر بدم تا به هر کس می شناسید این عمل وقیحانه ی بلاگفا رو اطلاع بدید تا همه بدونن جناب شیرازی چه قدر عقده ای هست

 202. آهنگر می‌گوید:

  حتی بدون آشنایی و انتظار هم می توان یار دیگران بود

  اسکار وایلد

 203. دوست می‌گوید:

  جالب بوداا
  زیارتتونم قبول
  شما که ایشالابه سلامتی برگردین من می رم جاتون:D

 204. نترسید شما به درد آمریکاییها نمی خورید .

 205. محمدحسن می‌گوید:

  سلام داداش حسین..
  شما همین یکشنبه میری مکه ؟؟
  بابای منم همین یکشنبه میره.. گمونم ۱ شب.. اگه میای تو فرودگاه ببینیمت!!
  خبرشو بدیا!

 206. زهرا می‌گوید:

  سلام. تاحالا براتون کامنت نذاشتم ، همیشه خواننده بودم عالی می نویسی عالی. من رو هم دردعاهاتون در نظر بگیرید منظورم همون در جمع ملتمسین دعاهاست . براتون آرزوی موفقیت و پیروزی بیش از پیش دارم.

 207. عطر خاک می‌گوید:

  سلام حسین داداش
  هر چند به معرفت زیارت یار نرسیدم اما التماس دعا 🙁

 208. حسین می‌گوید:

  سلام
  اون طنز بالایی قشنگ تر بود .
  منتظرت می مونیم تا برگردی .
  راستی اون سوتیه که گفتی از اون وحشتناک ترم دادی چی بود ؟
  داداش حسین: نوشتم الاغ بود به این شکل: علاق!

 209. سالک مبارز می‌گوید:

  سلام داداش التماس دعا رفتی یادت نره کنار دیوار بقیع بخواه که منم ادم بشم باشه داداشم؟؟؟
  التماس دعا.
  داداش گلم دعا کن که خدا فرج رو برسونه که دیگه…
  یاحق.

 210. lمحمد می‌گوید:

  درود برشما
  موفق باشید

  به ما هم سر بزنید
  به روزم
  http://mohammadalavy.blogfa.com/

  به امید صبح سپید

 211. نهاد ناآرام می‌گوید:

  داداش حسین سلام
  من از اهواز پیگیر احوالات شما هستم
  امیدوارم همینطور قلمتون پرصلابت پیش بره
  التمای دعا داریم رفقا!!

 212. مرتضی می‌گوید:

  سلام داش حسین
  کل مطلبت یه طرف دو خط آخرت یه طرف!
  دیوونتم داش حسین
  مخلص هرچی ستاره های اطراف ماهه
  حاجی برام دعا کن
  یاعلی مدد

 213. گمنام می‌گوید:

  دادش جون دوست داریم خدا قوت

 214. ستاد تبلیغاتی داداش حسین می‌گوید:

  بسمه تعالی
  ستاد تبلیغاتی داداش حسین بچه بسیجی ها اعلام می دارد چندی قبل طلحه و زبیر در نامه هایی جداگانه با تشکر از اطلاع رسانی نویسنده کتاب نه ده، ایشان را نماد نقد پذیری معرفی نموده و اجازه اجازه هرگونه استفاده تبلیغاتی از نام ایشان را صادر نمودند.
  در پی درج نظری از جانب خواهر شهید کاظم به اطلاع این خواهر بزرگوار می رساند که ستارگان حضرت ماه و تمامی مشتاقان قلم پرچمدار قطعه ۲۶ خود را مدیون قطره قطره خون شهدای بزرگ انقلاب از جمله شهید کاظم می دانند. در این راستا از خداوند عزوجل خواستار علو مقامات و ترقی درجات آن بزرگواران و اعطای صبر به این خواهر عزیز هستیم.
  خواهر شهید کاظم همه ما را برادران و خواهران خود بدانید… بیش از اشکمان را در نیاورید… با تشکر

 215. مریم می‌گوید:

  سلام متن خیلی عالی بود از همه جالب تر عکس العمل روشنفکرترین جهان در مقابل ربوده شدن شما بود
  خواستم اعلام کنم منم از بلاگفا خداحافظی کردم و مهمان پلاکفا شدم
  ما همه با هم متحدیم
  حتی در فضای مجازی

 216. آبجی زهرا می‌گوید:

  سلام…
  ما هرچی صبر کردیم شما نیومدین…
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  ای بابا….
  پس کو این نامه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 217. sara می‌گوید:

  با اجازه سید احمد
  انلاین : ۳
  ساعت:۳:۴۱

 218. sara می‌گوید:

  نبی الله (ص):
  جبرئیل همیشه عبادت در شب را به من توصیه می کرد، آنچنان که گمان نمودم دیگر هیچ وقت خوبان امت من شبها نمی خوابند.

 219. سید می‌گوید:

  سلام

 220. صبا می‌گوید:

  سلام داداش حسین بچه بسیجیها!
  احواتون چطوره حاج حسین؟
  ارادتمندیم و مخلصیم ….
  التماس دعا.

 221. آبجی مطهر می‌گوید:

  “اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن
  صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
  فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ
  وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً
  حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا”

  خدایا، در این لحظه و در تمام لحظات،
  سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان ولىّ‏ات
  حضرت حجّة بن الحسن-
  که درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد-
  باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست
  [و همه از او فرمانبرى مى‏نمایند]
  ساکن زمین گردانیده،
  و مدّت زمان طولانى در آن بهره‏مند سازى

 222. hamta می‌گوید:

  بازدید امروز: ۴۳۱
  بازدید دیروز: ۳۴۸۶
  افراد آنلاین: ۶
  بازدید کل: ۴۳۴۵۲۲

  تهران…هوای سُربی آذر… ولیِّ عصر
  دور از نشاط صبح و کبوتر… ولیِّ عصر

  سرسام بنزها و صدای نوارها
  شب‌های بی‌چراغ و مکدّر ولیِّ عصر

  خاموش در بنفش مِه و آسمان‌خراش
  در برزخی سیاهْ شناور، ولیِّ عصر

  پنهان در ازدحام کلاغان بی‌اثر
  زیر چنارهای تناور، ولیِّ عصر

  خالی از اتفاقِ رسیدن، تمام روز
  تاریک و سرد و دلهره‌آور، ولیِّ عصر

  با لنزهای آینه ای پرسه می‌زنند
  ارواح نیمه‌جان زنان در ولیِّ عصر

  مانند یک جذامی از خود بریده است
  در های و هوی آهن و مرمر، ولیِّ عصر

  یک روز جمعه سر زده، آقا، بیا ببین
  تو نیستی چه می‌گذرد در ولیِّ عصر؟

 223. آبجی مطهر می‌گوید:

  خصوصی لطفا
  داداش حسین میگم تنهایی تشریف میبرید؟
  اگر با خانومتون تشریف میبرید
  سلام گرم منو بهشون برسونید
  و از طرف من بهشون التماس دعا بگین
  از همینجا دستشونو میبوسم ومخلصشونم هستم
  چیکار کنیم دیگه ما خانم داداشمونو زیاد دوست داریم.
  حرفی هست؟؟!!!
  فکر کنم دیگه نظرات بنده تایید نشه!!!
  داداش حسین: چرا این فکر را کردی؟ ممنون از نظر بسیار عالی شما که بهتر دیدم از فرط زیبایی عمومی اش کنم. همسرم هم متقابلا سلام می رسانند و دعاگو هستند. همیشه مدیون و ممنون صبر و حوصله همسرم هستم و اینکه دیوانه ای چون من را دارد تحمل می کند بزرگترین جهاد است. اتفاقا این نظر مشت محکمی بود بر دهان یاوه گویانی که سعی داشتند برای من و شما خواهران مومنه ام حرفهای زشت در بیاورند. اینجا اگر کسی مرا داداش حسین خطاب می کند خواه مرد و خواه خانم، فقط به خاطر سربازی من برای ماه است و لاغیر. و من هم اگر به خاطر خدا و صد البته دل شما می نویسم فقط به خاطر پروانگی شما برای شمع است و لاغیر. بچه بسیجی متاهل حتی چنین سفری بدون همسرش هیچ لذتی ندارد و خدا را شکر که ایشان هم همراه من هستند. تایید این نظر زیبای شما دگر بار نشان داد قطعه ۲۶ جایی پاک و آسمانی است پر از ستاره های مومن و مومنه که همدیگر را خواهر و برادر می دانند اما از هر کس و ناکس دیگری بیشتر حدود خود را می شناسند و نیازی به نصیحت دایه های مهربان تر از مادر ندارند.

 224. آبجی مطهر می‌گوید:

  فواید خواندن دعای فرج
  ۱-مایه ناراحتی شیطان لعین است.

  ۲-مایه استجابت دعا می شود.

  ۳-باعث نجات یافتن از فتنه های آخرالزمان می شود.

  ۴-باعث آمرزش گناهان می شود.

  ۵-شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود.

  ۶- نشانه انتظار است.

  ۷-فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان(ع) زود تر واقع می شود.

  ۸-باعث طولانی شدن عمر است.

  ۹-هنگام مرگ به او مژده می رسد و با او به نرمی رفتار می شود.

  ۱۰- باعث زیاد شدن اِشراف نور امام زمان(ع) در دل او می شود.

  ۱۱-محبوبترین افراد نزد خداوند خواهد بود.

  ۱۲-کردار بد او به کردار نیک مبدّل می شود.

  ۱۳-دعای امیرالمومنین(ع)در حق او در روز قیامت است.

  ۱۴-بی حساب داخل بهشت می شود.

  ۱۵-فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند.

  ۱۶-در امان است از تشنگی روز قیامت.

  ۱۷-این دعا در عالم برزخ و قیامت مونس مهربانی خواهد بود.

  ۱۸-باعث دوری غصّه ها می شود.

  ۱۹-این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است.

  ۲۰-در روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می کند.

  ۲۱-سبب کامل شدن دین است.

  ۲۲-ثواب کسی را دارد که زیر پرچم حضرت مهدی (ع) شهید شود.

  ۲۳-با ائمه اطهار(ع) محشور می شود.

  ۲۴-نائل شدن به بالاترین درجات شهدا در روز قیامت.

  ۲۵-رستگاری به شفاعت حضرت فاطمه زهرا(ع)را دارد.

  التماس دعا

 225. آبجی مطهر می‌گوید:

  اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ

  خدایا بلاء عظیم گشته و درون آشکار شد و پرده از کارها برداشته شد و امید قطع شد

  وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ

  و زمین تنگ شد و از ریزش رحمت آسمان جلوگیرى شد و تویى یاور و شکوه بسوى تو است

  الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى

  و اعتماد و تکیه ما چه در سختى و چه در آسانى بر تو است خدایا درود فرست بر

  مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ

  محمد و آل محمد آن زمامدارانى که پیرویشان را بر ما واجب کردى و بدین سبب مقام

  وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ

  و منزلتشان را به ما شناساندى به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند

  الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى

  چشم بر هم زدن یا نزدیکتر اى محمد اى على اى على اى محمد مرا کفایت کنید

  فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ

  که شمایید کفایت کننده ام و مرا یارى کنید که شمایید یاور من اى سرور ما اى صاحب

  الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ

  الزمان فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا دریاب مرا دریاب مرا همین ساعت

  السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ

  همین ساعت هم اکنون زود زود زود اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق

  مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ

  محمد و آل پاکیزه اش

 226. فدایی احمدی نژاد می‌گوید:

  سلام
  باز روز جمعه شد و دلبر نیامد البته تا الان که ساعت ۵ صبح و ما هنوز نا امید نیستیم خدایا میشه امروز روز ظهور باشه?
  اللهم عجل لولیک الفرج

 227. وحید می‌گوید:

  این جمله هم از یکی از رویشهای انقلاب؛یک عمار واقعی!
  “وقتی حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) می‌فرمایند : کسی که در ماه رجب یک‌روز، روزه بدارد، آتش جهنم به اندازة یک‌صدسال از او دور می‌شود؛ بدان معنی است که از آن طریق جان و روح و روان انسان در کلّ زندگی به سوی رحمت الهی جهت می‌گیرد.”استاد اصغر طاهرزاده

 228. رضا می‌گوید:

  سلام
  تشکر. راجع دانشگاه آزاد چون املاک و ساختمانهای مصادر ه ای زیادی را ارزان خریدند و یا مجانی گرفتند میخواستم یک فراخوان بکنم تا اطلاعات آنها توسط مردم جمع بشه . اما دیدم آنها بفکر وقف هستند ما هم بیائیم یک سایت وقف راه بیاندازیم تا وقف حضرت علی (ع) فراموش نشود که تا هر وقت یک چاه آب جدید حفر مینمودند در جا آنرا وقف میکردند. لذا یک یاد آوری برای همه ما بود.

 229. . می‌گوید:

  ای ول حاجی دمت گرم

 230. خواهر شهید کاظم می‌گوید:

  سلام بر حاج حسین داداش گل بچه بسیجیها
  اسفند سال هشتاد و اشک یه عده از دوستان ما پیاده رفتن کربلا.
  منم واسه سلامت برگشتنشون روزی یه زیارت عاشورا میخوندم. حالا چه افتخاری بالا تر از این که روزی یه بار واسه سلامت و موفقیت داداش حسین برم زیارت ارباب و برگردم.
  از ما همین بر میاد دیگه!!!!
  داداش میسپارمت به دستای عباس، بابا اکبر و به سر شکافته داداش کاظم!!!

 231. حزین می‌گوید:

  داداش بچه بسیجی ها سلام
  یه سری التماس داشتم
  برای سلامتی اقا دعاکنید
  برای نابودی سران فتنه دعاکنید
  برای بیرون رفتن محبت مشایی از دل احمدی نژاد هم دعاکن
  در اخر اگر یادت بو برای من(حزین) هم دعایی کنید.
  راستی در مورد حد ولایت پذیری احمدی نژاد هم یه مطلب بنویس تا مثل همیشه لذت ببریم.
  دوست دار مطالب شما حزین

 232. ترگل می‌گوید:

  دعامون کن داداش ………..دوست دارم صدا کنم خدا رو که منم بطلبه.

 233. ترگل می‌گوید:

  شما دانشمند ساندیسی این مملکت هستی فرمولاسشون این ساندیسا از اطلاعات هسته ای مهم تره بپا

 234. آیه می‌گوید:

  اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
  اللهم عجل لولیک الفرج
  اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای
  اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم

 235. عرفان می‌گوید:

  سلام
  داداش حسین بازم اعصاب من خرد شد . اینی که به اسم عرفان این رو نوشته
  “داداش حسین
  داری میری حج ،حجت قبول اما برادر من مگر شما نمیدونی که عربستان تحت نظر وهابیت و گروه های شیعه کش وهابی تحت نظر عربستان و پولشونو از عربستان میگرند پس چرا پولتو به وهابی ها میدی؟
  ببخشید اما به نظر من هر کسی میره عربستان از آن به بعد در خون شیعه های کشته شدی توسط وهابیت سهیمه”
  من نیستم . بابا من دارم پایان نامه می نویسم . من رو چه به این حرفهای گنده گنده . تازشم اگه نظر این عرفان قلابی درست بود خود مراجع و حضرت ماه بهتر از ماها صلاح ما رو می دوونن . به ما می گفتن . از دست عرفان های قلابی . توجه توجه من یعنی عرفانی قدیمیه که دوست آذرخش و علی فریدم دارای مارک ققققققققققققققققربانت هستم . لطفا هنگام تایید نظرات توجه فرمایی.
  قققققققققققققققققققققققققققققربانت

 236. سرمنزل می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب جهاد النفس «وسایل الشیعه » را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید بعد از یک سال خواهید دید که حتما عوض شده اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می کند.

  «از رهنمودهای عالم ربانی آیت الله شیخ محمدتقی بهجت دامت برکاته»

  از امروز در این وبلاگ هر روز یک حدیث از کتاب جهاد با نفس وسائل الشیعه قرار داده می شود.

 237. عرفان می‌گوید:

  سلام . سلام . سلام
  دوست دارم هی سلام کنم . حرفی هست ؟
  راستی داداش سر این پایان نامه قربون دستت داداش بگو به کی تقدیمش کنم ؟ یعنی حد اقل نظرت رو بگو با چند تا جمله از اون جمله های توپت . راستش داداش به خاطر تقدیم نامش هم که شده انشا الله چیز خوبی از اب در میاد . داداش بگو دیگه ؟ من منتظرم .آخه شما نویسنده ای و ماشا الله قلمت هم که معجزه می کنه .
  برچسبم یادم نره :قققققققققققققققققققققققققققققققققربانت

 238. سوره می‌گوید:

  ممنون سارای عزیز

 239. نازنین می‌گوید:

  سلام حسین داداش

  بابا قضیه این نامه چیه توروخدا یکی به ما بگه؟

 240. عرفان می‌گوید:

  شنیدید هر گردی گردو نیست . حکایت من هم شده اون . نمی دونم چرا همه به اسم عرفان انقدر علاقه دارن . بابا این همه اسم . عدل میان می گن عرفان . راستی داداش یعنی تقدیم نامه رو می گی ؟ داداش از اون جمله هات باشه که آدم با خوندنش دیوونه می شه .
  ققققققققققققققققققققربانت

 241. سوره می‌گوید:

  یک چسزی:وقتی میخوام برای بچه های بلاگفا نظر بذارم میگه تبلیغه!و نمیذاره

 242. امیر.م می‌گوید:

  [تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]ویژه: قهرمان جام جهانی مشخص شد! + عکس[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]

  سلام،
  جالب است بدانید که پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی نزدیک به صد برابر! ساخت سریالی همچون یوسف پیامبر(ع) هزینه در بر داشته است. هزینه ای بالغ بر ]هفت میلیون و چهارصد هزار دلار[……………

  ……..با کمی دقت متوجه میشویم که نیم قرن است قدرت در جام جهانی فوتبال به طرز عجیبی بین دو قاره آمریکا و اروپا پیاپی در حال جابجایی است. خب این میتواند خیلی اتفاقی باشد.
  ولی …..

 243. مهدی می‌گوید:

  به سایت /www.alexa.com که رنکینگ سایتها را اعلام می کند (من به صحت و سقمش زیاد کار ندارم) و رنکینگ این سایت ها را در ایران اینگونه نوشته بود.

  جرس: ۸۰۵
  قطعه ۲۶: ۷۷۲
  ایلنا: ۱۹۳
  سایت روزنامه کیهان ۳۲۰
  رجا نیوز : ۴۲
  کلمه ۶۱۲
  نوروز (جبهه مشارکت) : ۹۷۱۱
  فارس نیوز: ۱۴
  جهان نیوز: ۴۱
  سحام نیوز (سایت کروبی و حزب اعتماد ملی): ۳۷۵۴۵
  فوتبال۳ : ۹
  تبیان: ۲۱
  مهرنیوز:۴۷
  بی بی سی فارسی: ۷۹۰۵
  هاشمی رفسنجانی: ۸۸۲

 244. فدایی احمدی نژاد می‌گوید:

  سلام
  آقای قدیانی حالا که دارین میرین در جوار حریم امن الهی بعد دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور پسر فاطمه مهدی موعود عج دعا برای سلامتی رهبر و رئیس جمهور و سایر خدمت گذاران ولایی را فراموش نکنید التماس دعا

 245. سامان می‌گوید:

  خطاب به خواهر شهید کاظم:
  شهیدان از جمله برادر شما برای همیشه به عنوان شیرمردان این سرزمین در اذهان همه ما خواهند بود و ما برای همیشه اگر قابل باشیم به عنوان برادر شما…

 246. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  سلام علیکم

  به قول حاج منصور:
  مکه ی من مکه بُوَد ،منای من دوکوهه…قبله ی من جبهه و کربلا ی من دوکوهه…مدینه ام شلمچه و بقیع من هویزه…مروه ی من طلاییه صفای من دوکوهه…
  حاج منصورم فکرکنم مکه نرفته….البته دوکوهه هم چیزی کم نداره واقعا

  خدایی دعوت شده بودینو نرفتین؟؟؟خب میدادین به ما بابا 😀

  ازین به بعد هروقت ازین موارد بود من قبول میکنم بی هیچ عبایی 😀

  التماس دعا یازهرا س

 247. مریم می‌گوید:

  بعد اعتکاف دیشب اولین شبی بود که دوباره به سراغ قطعه ۲۶ اومدم خواستم جانی تازه کنم ……
  ولی وقتی حرف های ÷در آسمانی ات را شنیدم بغضم ترکید
  این روزها مادر زمینیم که یقین دارم از پدر آسمانیم آسمانی تر است فقط اشک است.
  وقتی نوشتی عقده ای کرده این دعوا بچه های شهید را تمام کابوس کودکی جلوی چشمم زنده شد .
  یک دست تو را مادر میکشد و دست دیگرت را همه کسانی که انگار مرا ارثیه خود میدانند بدون اینکه ذره ای مثل مادر زمینی دوستم بدارند .
  آری تو راست میگویی پدر زیبا در قاب میخندد و مادر روز به روز خمیده تر میشود .
  آقای قدیانی تو را به عشقی که بین تو و بابا اکبرت هست به دیار دلبر که رفتی برای مادر زمینی ام دعا کن . دعا کن که پدر آسمانی نگاهش را از ما برندارد که زیر این فشار له میشویم.
  زیارت قبول

 248. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  ببخشید شد عین اون “الاغ” و” علاق” شما

  منم “عبا” نه “ابا”
  پیش میاد دیگه

 249. دیوونه داداشی می‌گوید:

  ‏ ‏ به نام سلام

  ‏ خدمت آواکس عزیز :
  ‏ سلام دوست عزیز، بهترین پاسخ برای پرسش شما ، مطالعه کتاب “نه ده” آقای حسین قدیانی است ، حتمأ بخوانید ش .
  ‏ ‏ موفق باشید
  ‏ یا حق

 250. طهورا135 می‌گوید:

  سلام اقای قدیانی.دوشنبه ۱۴ تیر سالروز ربوده شدن حاج احمد متوسلیان میباشد.فرهنگسرای ولا در شهر ری میزبان ۵ شهید گمنامه قراره به یاد متوسلیان عزیز اونج جمع شیم.دوست داریم از ستاره هایی که باهاشون دوست شدیم بیان اینجا.قدم همه شما رو چشم بنده

 251. فدایی احمدی نژاد می‌گوید:

  من امروز تازه فهمیدم دکتر کوچک زاده وبلاگ داره
  دکتر هم مثل احمدی نژاد مظلومه بچه ها به وبلاگ دکتر هم سری بزنید تنهاش نزاریم

 252. بسم سلام
  سلام داداش جون انگار این روزا اصلا توفیق ندارم ! خیلی وقته نتونستم یه بار بیام که شما هم باشی.
  به هر حال خواستم بگم
  روز قلم بر سالار قلم
  داداش حسین گلم مبارک.
  داداش انشا الله خدای متعال، به حق دل پاک خودت این قلم رو روز به روز قوی تر کنه. انشا الله .
  *************************
  باور کن این دو هفته دوری خییییییییییییییییییییلی سخته … خیلی ، امـــــــــــــا
  خدا میدونه که این قلم داداش چه شود ، بعد از صفا تو بقیع .
  بی صبرانه منتظر اون قلم داداش حسین با عطر بقیع هستیم.

  راستی داداش ما که دلمون نمیاد از الان خدا حافظی کنیم
  خودت بی زحمت وقت دقیق رفتنت رو بگو تا اون دم دمای آخر بیایم برا خدا حافظی.
  انشات الله خدا حفظت کنه که خیلی عزیزی.

 253. سعید می‌گوید:

  به مناسبت میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه از ۱۳ رجب تا ۱۵ شعبان مسابقه ای تحت عنوان

  مهر علوی- نور مهدوی

  برگزار می شود.

 254. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  آقای قدیانی اول از همه بگم خیلی حظ کردم از جوابی که به آبجی مطهر دادید که البته جوابی نه به این خواهر گلمون که به اونهایی که گنده تر از دهانشون حرف میزنن بود.
  میگن : طلا که پاکه چه منتش به خاکه . بزارید انقدر بگن تا جونشون در بیاد .
  اونهایی که میخوان به این واسطه و با قلب و روح مریضشون بین ما فاصله بندازن باید بدونن که کافر همه را به کیش خود پندارد . نمی دونم چرا فکر میکنند ما هم مثل خودشون هستیم .
  و اما …
  آقای قدیانی شما چرا پنجشنبه ها مفقودالاثر میشد برادر من ؟؟؟؟ یه پست بزارید و بنویسد درب این خانه پنجشنبه ها تعطیل است . ( ورد میهمان ممنوع)… خدایش مردیم بس که هی از خونه تا اینجا پای پیاده میاییم و میریم دهن خشک تو این گرما

 255. سروش می‌گوید:

  سفرت بخیر

 256. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  آخ یعنی میشه یه روزم ما بگیم مسافر دیار کربلاییم؟؟
  🙁

  یا امام حسین ع

 257. عشقی می‌گوید:

  سلام. آنها که نمی دانند بدانند که ما اگر کسی را دوست داریم به خاطر دوستی خداست. خمینی را دوست داریم چون روح خداست. سید علی را دوست داریم چون راه مولامان علی (علیه السلام) را می رود. هر که به این دلیل سید علی را دوست بدارد دوست می داریم و داداش حسین یکی از ان هاست. ما مادر داداش حسین را دوست داریم چون همسر و همراه و پشتیبان شهید است. مادربزرگ داداش حسین را دوست داریم چون برای یک شهید مادری کرده و آنچنان مادری کرده که اخر در راه خدای خمینی شهید شود. ما همسر داداش حسین را دوست می داریم چون همراه و همسر یک مرد است و از دامن اوست که داداش حسین به معراج رفته است. آنان که نمی دانند بدانند همان طور که به ستاره های حضرت ماه عشق می ورزیم از شیطان هایی که می خواهند در آسمان خدا گوش بایستند متنفریم چون خدا متنفر است و با تیرهای خود آن ها را نابود می کند. آنان که نمی دانند بدانند بسیجی اگر کسی را دوست می دارد به خاطر خداست و اگر با کسی دشمن است به خاطر خداست . راستی باز هم نادانان بدانند اگر ما جناب حسین قدیانی را داداش حسین خطاب می کنیم چون می خواهیم کمترین کار را برای اجرای سخن الله که می فرماید انما المومنون اخوه انجام دهیم و هرگز نمی توانید عمل بسیجی ها را به اعمال سخیف و پست خود بچسبانید.همین.
  داداش حسین ! سلام ما را برسانید به خانواده ی محترمتان و بگویید که چشم و چراغ خانه ی ما همان هایند و بگویید باز نور بتابانند و روشن کنند تا ما باز هم با ستاره ها ،با چراغ ها، با چشم های بصیرت ، راه را پیدا کنیم…

 258. مسعود می‌گوید:

  سلام داش حسین. انشااله بری به سلامت برگردی تا بتونی سمفونی مورچه ها را تموم کنی و با حضور خودت رونمایی کنیم تا خاری باشد در چشم فتنه گران و مصالحه گران.و شیرینی باشه برای مردم عوامی که استاد خواص هستند.
  از خدا بخواه شهادت پای رکاب آقا رو نصیبمون کنه یا علی مدد

 259. امیر خان می‌گوید:

  قدیانی خبر موثق دستم رسیده…اونجا می خوان تو رو گروگان بگیرن…اگه میتونی قیافتو عوض کن ..مثلا کلاه گیس بزار یا ریشتو بزن ..اگه خواستی یه ماشین اصلاح فیلیپس ازاین جدیدا خریدم بیا بهت بدم ببری… پاسپورت جعلی ام اگه خواستی اشنا دارما..می خوای؟؟؟؟

 260. علیرضا می‌گوید:

  سلام ، مطلبی با عنوان « یک مساله ورزشی ، شرعی » در
  وبلاگ قرار دادم ، منتظردیدار شما در وبلاگم هستم

 261. دیوونه داداشی می‌گوید:

  یا سلام

  یا حسین

  و السلام

 262. فدایی احمدی نژاد می‌گوید:

  از پرده درآ امام معصوم
  ای منتقم حسین مظلوم
  از حق بطلب ظهور خود را
  کن جلوه دگر حضور خود را
  ای مهدی پسر فاطمه کجایی
  بر یاری شیعیان چرا نیایی
  ای دست خدا بر آر دستی
  بر دشمن خود بده شکستی
  دگر اثری ز دین نمانده
  شیطان همه را بخود کشانده
  ای نور دو دیده پیمبر
  ای بر ضعفا همیشه یاور
  رحمی تو بخاطر خدا کن
  با ظهورت درد شیعه را دوا کن
  داداش حسین: برادر محترم! لطفا با نام دیگری غیر از فدایی احمدی نژاد کامنت بگذارید. رئیس جمهور برای ما محترم و عزیز است اما همه ما باید فدایی ولایت باشیم.

 263. اى که براى هر خیرى به او امید دارم

  و از خشمش در هر شرى ایمنى جویم

  اى که مى دهد (عطاى) بسیار در برابر (طاعت) اندک

  اى که عطا کنى به هرکه از تو خواهد

  اى که عطا کنى به کسى که از تو نخواهد و نه تو را بشناسد

  از روى نعمت بخشى و مهرورزى

  عطا کن به من به خاطر درخواستى که از تو کردم

  همه خوبى دنیا و همه خوبى و خیر آخرت را

  و بگردان از من به خاطر همان درخواستى که از تو کردم

  همه شر دنیا و شر آخرت را

  زیرا آنچه تو دهى چیزى کم ندارد (یا کم نیاید)

  و بیفزا بر من از فضلت اى بزرگوار

  اى صاحب جلالت و بزرگوارى

  اى صاحب نعمت و جود

  اى صاحب بخشش و عطا

  حرام کن محاسنم را بر آتش دوزخ.

 264. محسن می‌گوید:

  سلام. ما کماکان زنده ایم…

 265. فاطمه می‌گوید:

  شما از اونجا برای ما دعا کنین , منم هرچند دعام بالا نمی ره , ولی از مشهد برای شما.
  الهی که در پناه حضرت حجت و سایه حضرت ماه , سالم برید و بیاید.
  خیلی خیلی التماس دعا

  بنفسی انت خامنه ای

 266. عارفه می‌گوید:

  گوش بکنید داره میاد یه صدایی از مدینه
  صدا میگه امت من پیغمبر شما منم
  مهدی من تو غربته از همتون گله دارم
  چرا دل عزیزمو خون میکنید مسلمون ها
  برا ظهور مهدیم چرا نمیکنید دعا
  اگوش بکنید داره میاد یه صدایی از تو نجف … مهدی من چاه نداره … مهدی من یار نداره

  گوش بکنید داره میاد یه صدایی از مدینه … صدا میگه من فاطمه ام دختر پیغمبرتون …خوب میدونید که ندارم رضایت از اعمالتون … 🙁

 267. بیدار باش می‌گوید:

  سلام اقای قدیانی لینکیدمتون راستی دلیل این که لینکستان ندارید چیه؟

 268. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  سلام. روز به خیر.
  توی دروازه، گل…!
  ببخشید، تازه داشتم سلام می کردم که یهو هلند گل دومشو زد و من هم جوگیر شدم. چیکار کنم خوب؟
  یه چیزی بگم؟ هیچ وقت کسی اینجا ازتون نپرسید که تنها می رید یا با خانومتون، چون همه مطمئن بودن تنها نمی رید. مخصوصاً که همسرتون بندۀ خدا مثل همسران رزمندگان هشت سال دفاع مقدّس واقعاً جهاد اکبر می کنه! خوشم اومد از آبجی مطهر که خیلی زبلی به خرج داد. این سؤال رو پرسید تا این جوابو بدید تا چش بعضیا درآد. دم هر دوتون گرم با این سؤال و جوابای دشمن کور کن!!! به بانوی مکرّم سلام برسونید و خدمتشون بفرمایید کلّاً مخلصیم و ارادتمند. خیلی دعام کنند و اگه این خواهر کوچیکشونو قابل دونستند و … دو رکعت نماز از طرف من کنار خانۀ خدا برای خدای خانه بخونند!(ببخشید که اینقده پررو تشریف دارم. عذر می خوام)
  و…
  من اصولاً هیچ وقت برای امتحان و کنکور و … هیچ نگرانی و استرسی ندارم. ولی از بس این چند وقت تلویزیون هی گفت استرس استرس و به هر کنکوری که رسید فقط همینو پرسید که شما استرس دارید یا نه، من هم استرس گرفتم.مخصوصاً دارم در کنکور و رشته ای شرکت می کنم که رشتۀ من نیست و درساشو خیلی هم نخوندم.این نگرانی ول کنم نبود تا اینکه وارد اومدم قطعۀ ۲۶٫ به این سایت مقدّس. الآن دیگه هیچ استرس و دلهره ای ندارم و توکّل بر خدا میرم امتحانمو می دم و ان شاءالله مرداد ماه که نتایج رو اعلام بکنن، با یه جعبه شیرینی خامه ای میام و خبر قبولیم رو با رتبۀ حدّاکثر سه رقمی(!!!!!!) بهتون می دم.(به این می گن اعتماد به نفس شاید کاذب. ولی دل خوش کننده!)
  لحظه به لحظه به رفتن شما به سرزمین نور نزدیک می شیم و دلتنگیمون شروع می شه. تاریخ برگشتتون کیه؟
  التماس دعا.
  خدانگهدار

 269. درنا می‌گوید:

  برادرم ………………. متشکرم

 270. نورالزهراء می‌گوید:

  آره داداش ممد تمدن و شیخ ودکتر برای این حرفها زیادین ولی یه نفر هست که گروه خونش بد جوری به طلحه و زبیر میخوره عالیجناب راس الفتنه

 271. مهدی سالم(ظاهرا شبیه بچه بسیجیا.باطنا .... می‌گوید:

  سلام داداش.
  بقیع رفتی خودتو کنترل کن.با این وهابیها درگیر نشی حاجی؟؟؟
  بی داداش میشیم حاجی.
  از دست دادن داداشی مثل تو عین یتیمیه به مولا.دستت برسه به زریهه نداشته ائمه بقیع.
  به سلامت.

 272. alirezakiani می‌گوید:

  سلام بر مسافر مدینه حضرت زهرا…. من فکر می کنم پستی را بنویسی از مظلومیت مادر… شاید … شاید…
  التماس دعا برادرم

 273. طهورا135 می‌گوید:

  سلام خانم رمضان پور عزیز فکر نمی کنید این نوشته های خیلی طولانی کسایی رو که نظر ها رو می خونند خسته می کنه.اونم داستا نهای ۳-۴ سال پیش؟من یه ویراستار خوب میشناسم خواستین معرفی کنم خدمدتون.

 274. رحیل می‌گوید:

  خداحافظ بلاگفا…!!!!!!!!!
  به تبعیت از دیگر دوستان وبلاگ نویسم من هم از بلاگفا کوچ کردم.
  اما در وبلاگ دیگری که حتما بهتر خواهد بود منتظرتان هستم بی صبرانه…!

  به این آدرس:

  http://rahil87.parsiblog.com/

 275. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  خوبی داداش حسین؟
  هلندته. برزیل لوله شدونگا.
  فردا هم دیه گوی بزرگ منفجرونگا. 😀

 276. بهار می‌گوید:

  سلام. اگه بدزدنت اونوقت کی جمعه ها بره بهشت زهرا؟
  مواظب خودت باش داداش …

 277. محمدحسن می‌گوید:

  داداش حسین جواب ما رو ندادی ها! کی می پری ؟؟
  همین یکشنبه؟؟ یک و نیم شب ؟؟

 278. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  ما همیشه دعاگوی همسر داداش حسین هستیم منتهی چون بالاترینی های خداجو ! و دوستانشون از ادب بویی نبردند می ترسیم اگه ما زیاد به ایشون اشاره کنیم اون هام شب هایی که حمله می کنند به قطعه ۲۶ بیشتر ادبشون رو نشون بدند و به ایشون هم توهین کنند یا بیشتر توهین کنند
  همیشه از طرف ستاره ها بهشون سلام برسونید

  حاجی ما هم گفت از طرفش اخطار کنم به یاوه گویان که حواسشون باشه که درسته این وصله ها به قطعه ۲۶ ها نمی چسبه ولی بسیجی ها در برابر ادم هایی که حرف مفت میزنن اعصابشون بد کار می کنه ها!

  این حاجی ما خودش از قطعه بیست و ششی هاست فقط چون دیدیم دو تا اسم یه ای پی ظاهر خوشی نداره و از اون جایی که اقا رضا کلا از قیافه کیبورد هم بدش میاد قرار شد همیشه من به نیابت از هردومون نظر بگذارم.همیشه هم سلام سفارشی دو رو خاش خاش میرسونه خدمت داداش حسین بسیجی ها

 279. یه دوست می‌گوید:

  سلام داداش حسین . درسته رئیس جمهور محبوب ما بعضی موقع ها ممکنه حرفی بزنه که بعضی ها خوششون نیاد . البته من هنوز هم نمی دونم حق با اون بعضی هاست یا با رئیس جمهور . مثلا واسه ی همین قضیه ی حجاب چرا باید انقدر رو نظر ایشون همه گارد بگیرن . اون که نگفته من می گم باید این کار رو بکنید . فقط گفته نظر من اینه .داداش ازت می خوام اون جا برای رئیس جمهور عزیزمون دعا کنی . هنوز چهره ی خسته ی ایشون جلوی چشممه . دوستان یکی که داره ۵ سال با تمام قوا برای این مملکت با جون و دل زحمت می کشه درست نیست که همه منتظر باشن تا از حرفاش بل بگیرن . من خودم با دیدن اون بود که فهمیدم آره آدم خوب هم پیدا میشه . قبول کنیم زحماتی که ایشون کشیدن واقعا نیاز به قدردانی داره . راستی فدایی احمدی نژاد یعنی همون فدایی رهبر چون خوب می دونیم یکی از ستاره های حضرت ماه همین رئیس جمهوره .

 280. ابوالقاسم می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید خدمت داداش گلم و همه دوستان
  متن ها مثل همیشه عالی، بَلْکُم متعالی!! بود. ما هم مثل بقیه خیلی با نوشته‌هاتون حال می‌کنیم. انشاءالله سفری که به مکه مکرّمه و مدینه منوّره تشریف می‌برید، ما روسیاهان رو هم فراموش نمی‌کنید.
  یه مطلب دیگه رو هم می‌خواستم بگم و اون هم این که من این متن‌ها رو همین چند دقیقه پیش خوندم(یعنی تقریباً ۴۸ ساعت بعد از قرار گرفتن اونا تو سایت)، باز یه اشکال ویرایشی دیدم که متذکر می‌شم انشاءالله درستش کنید.(در پاسخ نامه شما به طلحه و زبیر، خط سی‌ام، اشتباهاً به جای فرمانده،[فرماده] نوشته شده). خیلی تعجب کردم دیدم بعد از این همه مدت و این همه ستاره که این متن رو خوندن، این اشکال رو نفهمیدن!!!!
  شرمنده سرتون رو درد آوردم. باز هم میگم شدیداً التماس دعا دارم.
  موفق و مؤید باشید در پناه حق
  یا علی

 281. ستوده می‌گوید:

  دلم انگاری گرفته قد بغض یا کریما

  عصر جمعه توی ایون می شینم مثل قدیما

  تو دلم میگم اقا جون تو مرادی من مریدم

  من به اندازه وسعم طعم عشقتو چشیدم

  کاشکی از قطره اشکت کمی ابرو بگیرم

  یعنی تو چشمه چشمات با نگات وضو بگیرم

  برای لحظه دیئار از قدیما نقشه داشتم

  یه دونه هدیه ناچیز واست کنار گزاشتم

  یادمه یکی به هم گفت هر کی تنهاست توی دنیا

  یه دونه نامه خوش خط بنویسه واسه اقا

  کاغذ نامه رو بعدش توی رودخونه بریزه

  بنویسه واسه مولاش خاطرت خیلی عزیزه

  داداش حسین خیلی دعا کنید برامون…

 282. خادم الشهدا می‌گوید:

  سلام داداش کجایی؟ خواهشا این دم آخری تنهامون نذار.میدونم الان سرت خیلی شلوغه اما یه فکری هم به حال ما بکن.داداش ساعت حرکتت رو بگو ماهم بیایم بدرقه.بخدا اگه نگی ناراحت میشم و یه جوری احساس میکنم خوشت نمیاد مابیایم.یاعلی التماس دعا

 283. خادم الشهدا می‌گوید:

  داداش خداییش ما اینقدر میگیم التماس دعا،تو ذهنت میمونیم؟ اصلا رفتی اونجا یادت میاد چه کسایی بهت التماس دعا گفتن؟ داداش همونجور که از اسمش پیداست ملتمسانه دعامون کن.نمیدونم دیگه چی بگم که تو ذهنت بمونم.امیدوارم سلامت برگردین همراه با خانم محترمتون.حتی اگه یادت رفت دعامون کنی.

 284. آذرخش می‌گوید:

  ما نیز پیش از این عرض ارادت داشتیم به همسر مکرمه داداش حسین.
  ایشالا خدا حفظشون کنه که خیلی صبورن.

 285. sara می‌گوید:

  سلام هرچی به این یکشنبه نزدیکتر میشیم دلم بیشتر میگیره
  آقای قدیانی اول خدا بعد شما ، مراقب داداش حسین ما باشید
  داداش حسین: قبلا گفته بودم که هیچ کس اندازه حسین قدیانی داداش حسین بسیجیها را دوست ندارد اما الان می گویم این داداش حسین شماست که باید مواظب حسین قدیانی باشد. وجدان من الان شده داداش حسین و هر گاه بخواهم بلرزم وجدانم بد نهیبی به من می زند.

 286. ....... می‌گوید:

  سلام داداش،کاشکی من سید احمد بودم،حداقل از سه تا کامنت، جواب دوتا را میدید!
  بی خیال،حالا که نیستم!
  بابت سفر خونه خدا خوش به حالتون،خوش به حالتون،خوش به حالتون،خوش به حالتون،
  خوش به حالتون،خوش به حالتون،خوش به حالتون،خوش به حالتون،خوش به حالتون،وقتتون رو نگیرم
  خلاصه هزاران بار خوش به حالتون و خوش به سعادتتون!
  امیدوارم در صحت و سلامت کامل،بهترین بهره را از این سفر ببرید و ما را هم دعا گو باشید.
  داداش حسین: این سید احمد از آن آدمهایی است که حتی اگر به من فحش و بد و بیراه بگوید هم احساس می کنم خالصانه است و اما دعا می کنم نصیب شما هم بشود تنفس در کوچه بنی هاشم هر چند کنار آلاینده هایی از جنس مونوکسید وهابیت!

 287. gomnam124 می‌گوید:

  سلام . داداش حسین من یه بار یکی از این شرطه هارو گیر آوردم ! اینقد حال میده ولی میخواست با باتوم بزنه منو . باتومتونو یادتون نره ببرید ! لازم میشه .

 288. sara می‌گوید:

  از شهید سید مرتضی آوینی
  به دوست عزیز :حسین قدیانی
  امشب سکوت شب، رازدار دعاهایی است که تا عرش صعود می‌یابند و زمین را به آسمان.

  با اجازه از طرف شما تفالی بر کلام شهید آوینی زدم
  داداش حسین: ای شهید ای آنکه بر کرانه ابدی و ازلی وجود برنشسته ای، دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش.

 289. ya zeinab می‌گوید:

  سلام داداش حسین! برای چندمین بار تقاضا میکنم که سلام ما را به بقیع برسانید! سفر بی بلا انشاالله برید کرببلا
  داداش حسین: حتما. تک تک بچه ها را سعی می کنم با اسم دعا کنم البته اگر قابل باشم که نیستم.

 290. آذرخش می‌گوید:

  داداش نمی شه اونجا که رفتی از طرف من ی جوری یه لگد بزنی تو سر یکی از این شرطه ها؟
  خیلی حال می ده ها.
  البته به عواقب بعدیش نمی ارزه. ولش کن. خودم اگه سعادت نصیبم شد و رفتم این کارو می کنم.
  داداش حسین: حالا شما خودتان را کنترل کن!

 291. ....... می‌گوید:

  یه چیزی بگم !
  راستش با اختارهای جناب محترم شرکت مخابرات تلفن منزل تا مدتی کوتاه که آقای پدر از خر شیطون پیاده بشه و بره پول تلفن رو پاس کنه قطع خواهد شد!
  یه جورایی خوشحالم که این قطع شدن تلفن با سفر دوهفته ای شما همزمان شده!
  حالا باید ده روز حرفی از پول تلفن نزنم،بابام ببینه من چیزی نمیگم دلش بسوزه و روز دهم و یازدهم بگه برم این بچه رو خوشحالش کنم و پول تلفن رو پاسش کنم!
  هههههههههههههههههههههههههههههه!
  داداش سفر به سلامت!

 292. جوانه می‌گوید:

  سلام داداش حسین ان شاالله سفرت بی خبر . می دونم حتی تو این سفر هم ماه و ستاره هاش رو فراموش نمی کنی اگه دوست داشتی توی خانه ی خدا اول برای سلامتی و فرج حضرت خورشید دعاکن و بعد برای سلامتی وکم شدن غصه های حضرت ماه و بعد این که تا ظهور حضرت خورشیدما ستاره های خوبی برای حضرت ماه باشیم.
  التماس دعا
  داداش حسین: آقا با وجود بسیجی ها هیچ غصه ای ندارد. آقا را مثل خودمان نبینید. کسی که با خورشید در ارتباط است و نایب بر حق آفتاب است و گاهی نیمه شبی راز خود را نزد حضرت نور ابراز می کند و ………………… چه غمی می تواند داشته باشد. بزرگی در خواب و اتفاقا در سفر حج و از قضا در روز عاشورای سال گذشته خواب دیده بود قمر بنی هاشم را که می گفت: ما هوای این خامنه ای را داریم. نگران نباشید. بابا! عباس نگهدار مولای ناز ماست. خامنه ای در آغوش عباس باشد و غم داشته باشد؟!

 293. آذرخش می‌گوید:

  حالا چون شمایی چشم.
  ولی نمی شه؟ آیا؟
  راستی من می دونم اونجا برید اگه خواستین اسم بیارید منو از قلم یم اندازید. یا اصلا یه جور دیگه.
  اینجوری اسم میارید: سیداحمد سیداحمد سیداحمد سیداحمد…. نه؟
  ولی داداش حسین سفرتون بی خطر باشه ایشالا و خیلی خیلی التماس د عا داریم.

 294. sara می‌گوید:

  اشک حرم نشین نهانخانه ی مرا … زان سوی هفت پرده به بلزار می کشی 🙁 🙁 🙁

  خوشا این لحظه پر نور و از سیاله ی جان جهان لبریز ،
  خوشا این لحظه ی بشکوه برخورداری ار بودن ،
  خوشا من این من ناچیز ،
  خوشا ما : باغ ، من ، مهتاب ،
  و روح کائنات و این شبِ مهتاب…

 295. gomnam124 می‌گوید:

  داداش حسین میگم یه لیست بنویسید که از قلم نیفتن بچه ها مخصوصا من .
  آذرخش من این دفعه میزنم تو سر یکیشون . بعد میگم آذرخش بود ! 😀

 296. به به
  سلام
  داداش انگار دعام امروز اثر کرد و این موقع شب بالاخره توفیق نصیبم شد .
  الحمد لله
  راستی خواستم بگم این عکس از شما رو زدم به عنوان لوگو قطعه ۲۶ تو وبلاگم.
  انصافا عکس عالیه
  http://alisafaizadeh.persiangig.com/127584238835.jpg
  فکر میکنم مربوط به همایش ولی نعمتان باشه
  درسته؟
  داداش حسین: بله درسته! و چقدر بد افتادم در این عکس!!

 297. ya zeinab می‌گوید:

  یعنی باورم بشه که اسم من بین اونهمه دوستانی که دارید خاطرتون میمونه؟ داداش کاش اسمها رو یادداشت کنی آخه میترسم آخرش من فراموش بشم! بی زحمت من رو به اسم زینب یاد کنید داداش حسین! سلام گرم ما رو هم به خانوم عزیزتون برسونید. و انشاالله سفرتون پربار باشه. یاعلی

 298. ....... می‌گوید:

  داداش ممنون از جوابتون با اینکه سید احمد نبودم.
  ولی با رسیدن به خط آخر جوابتون کلی غم اومد تو دلم!
  تنفس در کوچه های بنی هاشم در کنار آلاینده هایی از جنس مونوکسید وهابیت!
  باز هم جمعه تمام شد و مهدی نیامد…
  خدایا خون دل خوردن بچه شیعه ها تا به کی؟؟؟؟؟
  اللهم عجل لولیک الفرج،عجل لولیک الفرج،عجل لولیک الفرج…

 299. سلام می‌گوید:

  اگه راستی راستی قراره که :
  حتما. تک تک بچه ها را سعی می کنم با اسم دعا کنم البته اگر قابل باشم که نیستم.

  پس من و فراموش نکن
  از طرف من فقط این دعا رو بکن خواهشاٌ، که خیلی زود قسمت من هم بشه این سفر

  اگه به اسم دعا کنی و خیلی خیلی تاکید کنی
  ممنون می شم
  س.ع
  جرات نکردم اسمم و کامل بزارم ، ولی می دونم بچه باهوشی هستی، مطمئنا شناختی!نـــــــــــــــــه

 300. gomnam124 می‌گوید:

  از مورچه ها چه خبر ؟ من رفتم پیششون گفتن داداش حسین طی کرده داستان و واسه کسی تعریف نکنیم !
  داداش کنکور و دادم دیگه از اینجا بیرون نمیرم . نمیدونم ۲ هفته نیستید چیکارکنم ما تازه اومدیم شما دارید میرید .
  راضی باشید از ما .

 301. سید احمد می‌گوید:

  سلااااااااااااام قلبم.
  سلام عشقم.
  سلام داداش حسین عزیزم.
  خوب هستید فدات شم الهی؟
  دوستان غیبت منو میکردید؟ 🙂
  فدای دل مهربون داداش حسینم بشم من.
  زیاد نمیتونم بمونم.
  میبوسمت داداش جوووووووووووونم.

 302. sara می‌گوید:

  خطاب به همه ستازه های حضرت ماه که از جان دوست تر می دارمشان:

  اهــــــل دل ای نازنین هــایم ســـلام … ســایه تان اینجا همیـشه مســــــتدام
  بـا شـما قلـــــبم منـــــوّر می شـــود… حــال من یک حـــال دیــگر می شـــــود
  حـرف دل، پُر گشته از یــــاران عشق … گـــونه هـا تـَــــر گشته از باران عشـــق
  امشــب ای یاران، مــــرا مهمان کنید چاره ای بـرسینــــه ســـــــــوزان کـنید
  مســـتِ مســــتِ بـاده نـابم کـــــــنید از دعـــــــــــــــا سیرابِ سیرابم کـــنید

 303. صبا می‌گوید:

  سلام عرض می کنم آقای قدیانی.
  اومدم یه جوری به زور خودمو وسط ستاره ها جا بدم.
  وقتی دارین زیر ناودون طلا نماز می خونین و دیدین بارون اومد به این کویر دل ترک خورده هم دعا کنین.
  اگه نه…
  وقتی دارین کفشاتونو میدین کفشداری!!!!یاد من هم باشین خاک پای بسیجیان خامنه ای هم نیستم.

 304. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  جمعه بی تو با جام جهانی بگذشت…جان به قربان تو که جان جهانی آقا

 305. ساقیانه می‌گوید:

  سلام… منم به لیست تون اضافه کنید… خیلی درد دارم خیلی

 306. آذرخش می‌گوید:

  سلام سیداحمد ماهیگیر
  خوبی؟

 307. سید احمد می‌گوید:

  داداشی خیلی دوست دارم.
  مراقب داداش حسین من باش.
  دلم میخواد قبل رفتنت یه دنیا نازت کنم ولی الان تو شرایط خوبی نیستم.
  فدات شم الهی.
  به حق حضرت زهرا سلامت بری و برگردی.

 308. gomnam124 می‌گوید:

  یه چیزی بگم ؟ صبا ی عزیز اونجا کفشداری ندارن ! تا دیر نشده جایگزین بگو . 🙂

 309. طاهره فتاحی می‌گوید:

  حاجی! ساکتو بستی نصفه شبی اومدی اینجا…

 310. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  بسم رب الحسین
  یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
  اکشف کربی بحق اخیک الحسین…

 311. samaneh می‌گوید:

  سلام

  من هم التماس دعا

 312. ابوالقاسم می‌گوید:

  سلام دوباره
  در جوابی که به امیرعلی ( آینده از آن حزب الله) دادید می خواستم بگم داداش خیلی هم بد نیفتادی ها!!!!
  ما هر چی بیشتر از این عکس ها ببنیم، بیشتر دوستدار شما میشیم.
  ممنون از این که متن رو هم درست کردین
  یه چیز دیگه
  فکر نمی کردم این شبهای آخر هم تا نصف شب بیدار بمونین و نظرات ستاره ها رو بخونین و تأیید کنین!!! ناسلامتی یه چند ساعت دیگه(کمتر از ۴۸ ساعت) باید برین دیدار یار. یه کمی هم به خودتون برسین. این ستاره ها هم راضی هستن!!حداقل این شبهای آخر به خودتون سخت نگیرین
  قربان شما
  التماس دعا
  یا علی

 313. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  یک سوتی دیگر از خودمان

  علامت سوال نه علامت تعجب

 314. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  هنگام خاکسپاری یکی از شهدای شهر مشهد بود . موقع غسل دادن ، هرچه سعی کردند دست شهید را که به نشانه احترام روی سینه اش نهاده شده بود ، به حالت عادی برگردانند و زیر بدن او در قبر قرار دهند ، نتوانستند . دوستانش گفتند : او در هنگام شهادت ، دستش را به نشانه احترام به سینه خود گذاشته و گفته است : السلام علیک یا اباعبدالله ! دست بر سینه او باقی مانده و او را همانطور به خاک سپردند تا در روز محشر دست بر سینه ، مقابل مولای عشق ، ظاهر شود…

  یا امام حسین ع نظری بنما بر ما

  داداش رفتین؟؟ما تازه اومدیم

  چه زود دیر میشود

 315. سید احمد می‌گوید:

  یه پیام بازرگانی به عشق داداش حسین.

  ساعت ۲:۲۵ نیمه شب.
  تعداد افراد آنلاین ۱۹ نفر.

  فدائی داری داداش حسینم.
  یا علی.
  داداش حسین: ان شاء الله روزی تعداد افراد آن لاین در خیمه خورشید را اعلام کنی.

 316. مریم می‌گوید:

  حسین حسین …
  داداش سفرتون بی خطر زیارات تون قبول انشاله . به خانم گرامی تون هم سلام برسونید هم التماس دعا بگین ک خانم ها بهتر میدونن چ جور از خدا بخوان برای خواهرشون (: البته شما هم دعا بفرمائینا .
  داداش اگه یادتون نرفت این ۳ نقطه حقیر رو هم دعا کنید عاقبت بخیر شه . گفتین ب اسم دعا می کنین ما ک سانسور شدیم تو این بهشت .
  بهشتی باشین (:
  بگوشی؟

 317. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  درژرفای اقیانوس بلا، عاشقان غواصان این بحرند واگر مجنون نباشی چگونه به دریا زنند؟؟
  مطلب نمیگذارید امشب ؟؟دیگر میرود تا بعد مکه؟؟؟

  خب میمیریم که

 318. آبجی زهرا می‌گوید:

  سلام…
  شب بخیر…
  آقای قدیانی می خواستم از خانومتون بپرسم که میدونن شما کی نامه رو میذارین رو سایت؟

 319. صبا می‌گوید:

  گمنام ۱۲۴ جان!
  می دونم اونجا کفشداری نداره.می خوام به هر طرفه الحیلی هست حافظه آقای قدیانی رو اونجا یاد نالایقی مث خودم بندازم.خدایا تو الان شاهد باش و انجا ما رو شرمنده نکن.هی امان!

 320. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  در مورد دعا کردن من دیگه سفارش نمی کنم .
  آقای قدیانی سعی کنید تو سفر بچه خوبی باشید هله هوله زیاد نخورید. لباس گرم با خودتون ببرید یه وقت سرمانخورید ( نیشخند) دشمن درکمینه نکنه یه وقت یه چیزی تعارفتون کنند بخورید آنفلونزای خوکی بگیرید خدایی نکرده البته .
  میگم نکنه یه وقت برامون از سنی جماعت سوغاتی بخریدااااااااااااا. به خدا من که راضی نیستم .حیفه پولتون که بی خودو بی جهت بریزید توشکم این جماعت که پادشاه بی تربیت سیبیلوشون چشم دیدن ماها رو نداره .
  همین که کتاب جدیدتون چاپ شد به اتفاق خانواده میام سر مزار بابا اکبر ازتون میگیرم ..خوبه ؟؟؟ سوغاتمون وطنی باشه بهتره .نگید چقدر روش زیاده ها . بالاخره سوغاتی که باید بدید چی بهتر از کتاب جدیدتون ..
  خارج از شوخیو این حرفها خیلی خیلی دعامون کنید . اونجا اگر روضه عباس خوندن ما رو فراموش نکنید .
  میگن اونجا گربه زیاد داره هروقت چشمتون به گربه افتاد منو دعا کنید خیلی زیاد.
  به همسر محترمتون هم سلام بنده رو برسونید و از ایشون هم بخواهید همه ما ها رو دعا کنند .
  انشاالله به سلامتی تشریف ببرید و به سلامتی هم برگردید .
  آیه الکرسی و نی ساندیس فراموشتون نشه .

  اگر برگشتید ما رو ندید حلال کنید بالاخره عمره دیگه دست ما که نیست .
  یاحق

 321. ساقیانه می‌گوید:

  دلم تنگ سحرهای دوکوهه است
  دوباره در تمنای دوکوهه است

  دوکوهه ! کاش دنیایم تو باشی
  دوقصر بی تجمل ، بی حواشی

  دوکوهه ! کاش من مال تو بودم
  شهیدت می شدم ، خون می سرودم

  به جز اینجا کجاست آرام جانم ؟
  دوکوهه ! می شود اینجا بمانم؟

  دوکوهه ! پادشاهانت کجایند ؟
  به روی میهمان در می گشایند؟

  کجارفتند پوتین های خاکی ؟
  کجارفته است عصر بی پلاکی ؟

  دوکوهه غرق عطر خاک و خون است
  دوکوهه اولین گام جنون است…

  دوکوهه – سحرگاه اسفند۸۶

 322. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  امام باقر(ع) : سریعترین دعا برای اجابت دعا برای برادر دینی است که هم دعا در غیاب او باشد و هم اول برای او دعا کند. در این صورت فرشته ای که بر او گمارده شده ، به این دعا آمین گوید و به دعا کننده گوید برای تو باد دوبرابرش.

  داداش مارو یادتون نره ها

  ببینین با سند اومدم دوبرابرش به خودتون میرسه پس منم دعا کنین دیــــگـــــه ببینین با چه خواهشی …
  من روم نمیشد همین جوری بگم باحدیث اومدم

 323. دیوونه داداشی می‌گوید:

  ما مخلص مسافر دیار یاریم دربست !

  حرفی هست ؟!

 324. shiner می‌گوید:

  با سلام وعرض ادب به همه ستاره های روشن شب و یه مخصوصش به داداش حسین گلتر از گلم.
  داداش اون بالا خوندم که گفتی انشاالله رفتی مکه و مدینه همه بچه ها رو یاد می کنی، نمی دونم منظورت از همه بچه ها کدوم ستاره ها هستن اما اگه منظورت باسابقه هان و اوناییه که می شناسیشون تو رو خدا shiner هم بذار قاطی لیستت. شاید منو نشناسی اما به خودش قسم خیلی به دعای ستاره ای به روشنی شما نیاز دارم.
  خدا پشت و پناهت داداش، انشاالله دست پر تر از همیشه بیای.

 325. آذرخش می‌گوید:

  الان ساعت ۳:۱ نیمه شب
  آذرخش تک و تنها گوشه پیشخوان افتاده.
  آسوده بخوابید که آذرخش بیدار است.

 326. سام می‌گوید:

  امیرعلی جان( آینده از آن حزب الله)

  داداش حسین عکس از این قشنگ ترم داره ها !
  می خوای آدرسشو بهت بدم بزار تو سایتت ؟

 327. سام می‌گوید:

  برزیل عزیز دل احمدی نژاد هم که اوت شد ، حیف!

  می خواستیم جشن بگیریم واسه بردنش، حیف!

 328. sara می‌گوید:

  حضرت ماه:(تقدیم به خانم داداش حسین که آرامش این ستاره رو برای بهتر درخشیدن فراهم میکنه ، زن داداش دوست داریم 🙂 )
  «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا». یعنى از جمله‏ى نشانه‏هاى قدرت الهى یکى این است که براى شما انسانها ،از نوع خودتان و از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ براى شما مردان، زنان را و براى شما زنان، مردان را. از خودتان هستند؛ «من انفسکم»، جنس جداگانه‏اى نیستند، در دو رتبه جداگانه نیستند؛ همه یک حقیقتند، یک جوهر و یک ذاتند. البته در بعضى از خصوصیات، با هم تفاوتهایى دارند؛ چون وظایفشان دو تاست. بعد مى‏فرماید: «لتسکنوا الیها». یعنى زوجیّت و دو جنسى در طبیعت بشر، براى هدف بزرگى است. آن هدف، عبارت است از سکون و آرامش، تا شما در کنار جنس مخالف خودتان در درون خانواده – مرد در کنار زن، زن در کنار مرد – آرامش پیدا کنید. براى مرد هم آمدن به داخل خانه، یافتن محیط امن خانه، زن مهربان و دوستدار و امین در کنار او، وسیله آرامش است…

 329. سام می‌گوید:

  این ۲۰:۳۰ چند ماه بعد، چقدر قشنگه !

  ولی اگه حسینو بدزند ، مطمئنم یک هفته ای پَســــــــــــــــِش می یارند

  دیگه فرستی نمی مونه که حسین جان فیلم سینمایی درست کنه و بفرسته ایران

  خب حسین جان نگفتی برنامه ما توی این دوهفته که نیستی ، چی هست چی کار باید بکنیم ؟

  راستی با خانم بچه ها تشریف می برید؟ به سلامتی ان شاء الله برگردید

  سوغاتی ما یادت نره! به قول ۲۰:۳۰ مهر و جانماز نیاری هااااااااااااا

  سوغاتی شما برای بچه ولایتی ها ، دعای فرج امام زمان

  حسابی از طرف ما زل بزن به کعبه و حسابی از طرف ما اشک بریز در بقیع

 330. سلام
  بعد از چند روز آمدم اینجا و کلی گریه کردم و خندیدم و …..
  خدا رو خوش میاد اینقدر بچه های مردم رو می خندونی و دارو دسته ات هم اینقدر بچه های مردم و می گریانند

  یه چیز دیگه
  پس اینکه جواب ما رو نمیدی موضوع نا خالصیه ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  دمت گرم
  یه وقتی یه جایی با پسر شهید ……. کار میکردم. بعضی وقتها که میددیمش هی به گوشش نگاه میکردم
  میگفت : چیه؟؟؟؟؟؟؟
  میگفتم هیچ چی. دیروز بهشت زهرا (س)بودم. میخوام ببینم اثرش روی گوش شما هست یانه
  یا وقتی گوشیشو جواب نمیداد میگفتم: دکتر تا نرفتم بهشت زهرا (س) گوشی تو بردار

  خلاصه دعا کن به زودی گذارم به بهشت زهرا(س) نیافته تا از دلم در بیاری

 331. کوثر می‌گوید:

  بابا تو دیگه کی هستی چطور اینهمه لغت در کله ات جا میگیرد راستی وقتی متخلفین کهریزک حکم اعدام میگیرند و شاید هم حقشان بود چرا قاتلین بسیجی ها کسی اعدام نمیگردد یا اینکه اصلا هیچ بسیجی شهید نشده است و شما دروغ میگیویید و یا اگر بسیجی در میدان ۸ ماه فتنه شهید شد پس لطفا اطلاعات – قوه قضاییه و … جوابگو باشند

 332. آلما می‌گوید:

  سلام!
  پیش خودم گفتم روز آخر بهتون بگم التماس دعا تا شاید بین این همه اسم یادتون بمونه!
  التماس دعا!
  ایشالا به سلامتی بر میگردین!
  ما منتظر داداش حسین بچه بسیجی ها خواهیم بود
  یا علی

 333. عطر خاک می‌گوید:

  ۱ – “در این باره حرفهایی دارم که اگر توفیقی بود در سفر نامه خواهم نوشت. من بار ها گفته ام که برایم فکه نماد خدای خانه است و مکه نماد خانه خدا و بارها گفته ام هروله را باید در بین الحرمین انجام داد اما ………”
  یاد اولین سفر جنوب افتادم که تسبیح مکه در فکه پاره شد و مجبور شدم به خاطر دانه ها خاکش را بیاورم و آن خاک معتادی را ترک و کمایی را بهوش وادم و تصادفی وحشتناک را شفا داد کاش برای دل خودم هم از خاک بر می داشتم ولی یادم نبود
  ۲ – حسین داداش اگرچه سوتیت وحشناک بود اما من و خواهرم خوب به سوتیت خندیدیم . شادمون کردی 🙂
  ۳ – واقعا اسم منم یادت می مونه داداش یا فقط…… 🙁

 334. مستانه می‌گوید:

  حالم جا اومد دست مریزاد

 335. تلنگرخانه می‌گوید:

  سلام بر داداش حسین بچه بسیجی ها….
  فکر کنم نگاشته ام را می خوانی در حالی که دیگر نشسته است گرد و غبار متبرک کعبه بر سر و صورتت و دیگر اینکه خیلی بیش از قبل معروف شده ای(یا معروف تر از قبل شده ای) و زین پس خواهی شد:حاج حسین قدیانی معروف”تر”….

  ولی خدمت شما که عرض کنم کلاً من شما را همان داداش حسین بچه بسیجی ها خواهم دانست تا ابد نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد….
  راستی زیارت مقبول و سعیکم مشکور و ….

  نوشته بودی که:
  ” ماه تا ما ستاره ها را دارد برایش عشوه و کرشمه شب تاب ها فرقی ندارد.”
  فکر که نه مطمئنم ماه چه با ما و بدون ما نخواهد خرید عشوه و کرشمه شب تابهای رهگذر را واین ما نیستیم که برای مسیر نورانیت ماه موثریم که البته او موثر برا ستاره بودن ماست.

  همین.
  البته اگر ناراحت نشده باشی برادر…

  یاحق.

 336. زینب می‌گوید:

  سلام بهتون تبریک میگم . خدا به شما قلمی داده که در بدترین شرایط هم لبخند به لب ادم مینشاند شما مدام میگویید ۸ ماه دفاع مقدس شما را نمیدانم اما برای من که هنوز هیچ چیز تمام نشده من هر روز و هر شب برای عشق به ماه تاوان میدهم من یک سال است که طعم طعنه کوفیان را خوب چشیده ام در روز عاشورا به من می گویند حامی یزید که البته فدای یک تار موی ماهمان اما هر روز جلوی چشم من به ماه بدترین اهانت ها را می کنند …البته اگر صحبت جنگ باشد من باکی ندارم ولی بالوالدین احسانا دستم را بسته فقط سرم را زیر می اندازم و…می خواهم بگوییم قدر این قلم را بدان شما می سوزی من هم اما سوختن شما فضای تاریک گوگل روشن می کند و سوختن من به زحمت جلوی پای خودم را

 337. امیر می‌گوید:

  مطمئنم پدر بزرگوارت از به خودش می باله…

  بیا که پایه ثابت سایتتیم…
  البته خودمون صاحب سایتیما:D

 338. محمد آقارضی می‌گوید:

  نظر مارو که تآیید نکردی، لااقل بهم بگید که نظر من رو در مورد شعیب بن صالح قبول دارید؟

 339. حنظله می‌گوید:

  خواندم و لذت بردم؛
  راستی حجتان قبول!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.