این روزها همه برای “عمار” زغال فروش شده اند!

من در زیر نور خورشید/ مرجع تقلیدم ماه است/ که چون دست راستش مجروح بود/ داد رساله اش را بابا اکبر بنویسد/ در سمت چپ جاده اهواز – خرمشهر/ وصیت نامه هر شهیدی رساله مرجع تقلید من است/ رساله مرجع تقلید من/ ۳۰۰ هزار نسخه خطی است/ که هیچ کدام خط کوفی نیست/ و همه نسخ را/ با رنگ سرخ/ به خط خون/ در جزیره مجنون نوشته اند/ بابا اکبر کاتب رساله آقا بود/ و در آن/ از خون حسین نوشت/ نه از قطر قطره خونی که نماز را باطل می کند/ آن شهید روستای شهید آباد/ که شاید “بابا علی” سارا باشد/ لباس خاکی اش خونی بود/ و سجاده اش خاک جنوب/ و قبله اش کربلا/ اما نمازش درست بود/ و درس خارج نخوانده بود/ مرجع تقلید من/ سید علی است/ که ولی امر مسلمین جهان است/ مجتهد جامع الشرایط/ یعنی آقا/ و من/ عالمی می شناسم/ که فکر می کند/ یکی از شرایط اجتهاد/ همراهی است با باد/ بی بصیرتی است/ اما/ مهمترین شرط جهاد/ کور کردن چشم دشمن است/ من اگر مجبور شوم/ روزی این شعار را هم خواهم داد/ ما اهل اجتهاد نیستیم/ علی تنها بماند/ ما اهل حج نیستیم/ حسین تنها بماند/ ما اهل مکه حاجی بازاری ها نیستیم/ فکه بازی درازی ها تنها بماند/ ما اهل خانه خدا نیستیم/ خدای خانه تنها بماند/ ما اهل بیوت علما نیستیم/ بیت رهبری تنها بماند/ ما اهل فتوای شریح قاضی نیستیم/ با سر حسین در خرابه های شام/ بازی شود/ من حتی اگر مجبور شوم/ این شعار را هم خواهم داد/ ما اهل قرآن نیستیم/ علی تنها بماند/ قرآن ناطق علی است/ و قانون اساسی ناطق/ سید علی/ و “ناطق”/ یکی از آنهایی بود/ که وقت فریاد/ فرو رفت در لاک باد/ ما اهل ولایتیم/ کبوتر جلد کربلا/ ما اهل عبادت خوارج نیستیم/ شهادت تنها بماند/ من مرجع تقلیدی می شناسم/ که برای صدای آمریکا/ مسئله می گوید/ اما خدا به محمد/ قرآن را در داخل غار حرا وحی کرد/ و با تار عنکبوت/ محافظت کرد از جان رسول امی/ که درس خارج نخوانده بود/ من گاهی که می خواهم از مرجع تقلیدم مسئله بپرسم/ زنگ می زنم بیت رهبری/ دغدغه ام اما/ شکیات نماز نیست/ بی بصیرتی خواص است/ من شک ندارم که نماز مغرب را/ ۳ رکعت خوانده ام یا ۴ رکعت/ اما یقین دارم که در مسجد ضرار/ ۴۰ رکعت هم نماز بخوانی قبول نمی شود/ مسجد خانه خداست/ و مرجع تقلید نباید/ عالم ضرار باشد/ ما مسجد ضرار داریم/ عالم ضرار داریم/ پیامبر زاده ضرار داریم/ آقازاده ضرار داریم/ سید ضرار داریم/ شیخ ضرار داریم/ یوسف ضرار داریم/ درس خارج ضرار داریم/ شهریه ضرار داریم/ و عده ای از علما/ حسین را مرتد خواندند/ چون دربند رساله نماند/ و مناسک حج را/ بی هیچ هراسی/ از لومه لوامین/ و سرزنش سرزنش کنندگان/ فدای اعمال شهادت کرد/ من معتقدم/ خانه خدا در مکه است/ اما خدای خانه در فکه/ و پدرم در “الی بیت المقدس”/ با پوتین نماز خواند/ و اوباما و پوتین/ به او/ التماس دعا نگفتند/ مادرم گاهی وسط نماز/ درست مثل فاطمه/ با صدای بلند گریه می کند/ مادر بزرگم نمازش را نشسته می خواند/ و گاهی وسط نماز/ یاد حنجره بابا اکبر می افتد/ و غش می کند/ اما یقین دارد که نمازش درست است/ پدر بزرگم در مسجد ضرار نماز نمی خواند/ پیش نماز مسجد محله ما/ مرجع تقلید نیست/ اما پدر ۲ شهید است/ و عبایش/ از جنس حریر نیست/ سر حسین را/ با فتوای یک مرجع تقلید بریدند/ که هر روز خارج از خیمه حسین/ در رادیو بی بی سی موج فتنه ردیف تخم شتر مرغ امگاسه/ درس اخلاق می داد/ پدر من اهل خمس بود/ اما زیر باران خمسه خمسه/ و من/ گلوی بریده بابا اکبر را زکات دادم/ یک روز/ مادر شهیدی را دیدم/ در انتهای خیابان فلسطین/ آمده بود/ خمس بدهد به مرجع تقلیدش/ پنج پسر داشت/ و تابوت یکی از بچه هایش را آورده بود/ ما به مرجع تقلیدمان/ قطرات خون مان را/ خمس می دهیم/ و همه هستی مان را زکات/ من بچه یتیم نیستم/ “بالاترین” به من می گوید/ بچه یتیم/ ما بچه یتیم نیستیم/ خامنه ای بابای ماست/ و مراجع/ احترام شان واجب/ اما رساله مرجع تقلید من/ رسالت همه انبیاست/ رساله باید رسالت داشته باشد/ و اگر روزگاری مجبور شدیم/ این شعار را هم خواهیم داد/ ما اهل رساله نیستیم/ علی تنها بماند/ ما اهل رسالتیم/ و از سید خندان/ که همیشه نیشش تا بناگوش گوساله سامری باز است/ بدمان می آید/ ما اهل رسالتیم/ که در غدیر افتاد روی دوش علی/ و الان این رسالت روی دوش خامنه ای است/ ما اهل تملق نیستیم/ متعلقیم به نور ماه/ حالا که شب پرستان هم رساله دارند/ بگذار هیچ خفاشی مقلد نور نباشد/ این روزها همه دارند/ چه خوب/ خودشان را نشان می دهند/ پرده ها دارد کنار می رود/ و من دارم مطمئن می شوم/ که حق با خدا بود/ عده ای از علما/ عصبانی کردند خدا را/ با بی بصیرتی/ و همان خدایی که ارحم الراحمین است/ به ایشان گفت: “کمثل الحمار”/ عوامی مثل عمار می شود/ و عالمی مثل حمار/ روزگار را می بینی؟/ عالم ضرار/ آن عالمی است که از ذوالفقار می ترسد/ و مقلدینش، آشوبگران عاشورا هستند/ و خیال می کند/ چون علی/ روزگاری/ با زبیر رابطه خوبی داشت/ پس حق با عایشه بود/ من حالا می فهمم/ که چرا عده ای از کمثل الحمار/ وقت ظهور نور/ با خورشید/ به مخالفت بر می خیزند/ و فاطمه ها را/ به ثمن بخس/ به فاحشه ها می فروشند/ و آقا را/ به آقازاده ها/ نور ضرر دارد/ برای چشم خفاش/ شریح قاضی یک عالم بود/ و رساله داشت/ شمر فامیل عباس بود/ یزید و حسین/ هر دو از یک عصر بودند/ اما ظهر عاشورا/ راه شان از هم جدا شد/ اولی و دومی و سومی/ یکی شان کاتب وحی بود/ دیگری مرجع تقلید/ و آن یکی هر روز نماز شب می خواند/ تا در بهشت حتی برای خدا هم جا نباشد!/ عالمی که خودش خواب است/ نمی تواند جامعه را بیدار کند/ تلفن بیت شیخ/ این روزها/ همه اش اشغال است/ و رسانه رژیم اشغالگر/  رساله آن شیخی است که میزبان شیخ بی سواد است/ علی در جمل گفت/ احترام همسر رسول خدا را نگه دارید/ و همان زمان/ عالمی که کرسی اخلاق داشت/ و البته/ بصیرت نداشت/ خیال کرد/ از نظر علی/ حق با شتر عایشه است/ و باید تا کمر خم شد/ جلوی ناکثین/ و مالک را/ لشکر عمر سعد خواند/ که چرا/ حرمت نزدیکان پیامبر را نگه نداشته/ و به خار/ نازکتر از گل گفته/ مالک!/ برخیز و باز هم شعار بده/ باز می خواهند فتوی بدهند/ و علی را بفروشند/ به ادب/ به اخلاق/ به احترام/ به بوسه/ به رساله باعورا / به گوساله سامری/ این روزها/ همه برای عمار/ زغال فروش شده اند/ و روایت می کنند/ از پشت صحنه دیدارشان با علی/ و خیال می کنند/ ما فراموش می کنیم/ نامه سرگشاده را/ نه/ ملاک بوسه های علی نیست/ کلامی است که از دو لب مبارک حیدر کرار بیرون می آید/ علی زیاد بوسیده بود طلحه را/ محمد زیاد بوسیده بود عالمان بی عمل را/ نوح زیاد بوسیده بود پسرش را/ و خمینی زیاد بوسیده بود سران فتنه را/ اگر ملاک بوسه است/ چرا بوسه امام/ بر دست و بازوی بسیجیان را/ چیزی نمی گویید؟/ چرا دروغ می گویید؟/ به کوری چشم سران فتنه/ و عالمان بی عمل/ رابطه ما/ با مرجع تقلید مان/ گرم گرم است/ می دانید ما/ خامنه ای را چقدر دوست داریم؟/ از خشم عاشورایی ما خبر دارید؟/ اما/ ولایت پذیری ما اینگونه است/ خامنه ای اگر بگوید/ دست سران فتنه را ببوسید/ همین کار را خواهیم کرد/ و البته اگر حکم جهادمان دهد/ ما می دانیم/ تیغ و حلقوم شما/ عایشه/ جانش را/ مدیون ادب/ احترام/ و اخلاق علی بود/ و سران فتنه/ زنده بودن شان را/ مدیون کرامت مرجع تقلید ما هستند/ ما اگر حرفی نمی زنیم/ به احترام ماه است/ و الا/ شعار ما ستاره ها/ در حرم/ مورد تایید آقاست/که بوسید/ جای سیلی شعارهای ما را/ به کوری چشم سران فتنه/ به کوری چشم خواص بی بصیرت/ به کوری چشم عالمان بی عمل/ به کوری چشم مرجع تقلید بی بی سی/ رابطه ستاره ها و ماه/ همچنان/ محکم و پا برجاست/ عالمان بی عمل/ باید پاسخگوی خدا باشند/ ما از دفتر ایشان/ هیچ سئوالی نداریم/ و می دانیم/ پالوده خوردن با اسرائیل/ حتی با آب کر هم پاک نمی شود/ و بی بصیرتی عین نجاست است/ و ارث را باید درست تقسیم کرد/ و نباید/ همه اش را به آقازاده ها داد/ و کراهت دارد/ با وجود ماه/ قامت به مهتابی ببندیم/ و قباحت دارد/ میان ماه و ستاره ها/ جدایی بیاندازیم/ و دیدن بوسه علی/ بنا به فتوای فاطمه/ مستحب است/ اما شهید راه ولایت شدن، واجب.

۱- همین متن با اندکی تغییر امروز در “وطن امروز” کار شده است.

۲- ظاهرا مدیران بلاگفا کاری کرده اند که دیگر “قطعه ۲۶” نمی تواند پیوند وبلاگ های بلاگفا باشد. این اتفاق را دوستان “قطعه ۲۶” باید به فال نیک بگیرند و اگر سعادتی بود مرا به گوشه ای از دل نوشته های عاشورایی خود لینک کنند.

۳- دومین همایش ۸ ماه نبرد سایبری “فصلی تازه در بصیرت” را رقم خواهد زد. فردا ساعت ۱۷ تا اذان مغرب؛ شهر ری، خیابان فداییان اسلام، روبروی بلوار امام حسین، کانون سمیه، میزبان یاسر عمارهای فضای مجازی و ستاره های حقیقی حضرت ماه است.

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سلام
  الهیییییی من فدای داداش حسین بشم
  خدا حفظت کنه که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاری

 2. مسعود می‌گوید:

  دمت گرم داداش

 3. امین عارفی می‌گوید:

  به نام حی سبحان

  سلام حسین جان
  خوبی آقا؟
  خدا قوت
  نبودی دلتنگت بودم. میخونم دوباره برمی‌گردم.

  یا علی مددی

  انا مجنون‌الحسین یا ثارالله

 4. صبوری فاطمه می‌گوید:

  عایشه/ جانش را/ مدیون ادب/ احترام/ و اخلاق علی بود/ و سران فتنه/ زنده بودن شان را/ مدیون کرامت مرجع تقلید ما هستند/ ما اگر حرفی نمی زنیم/ به احترام ماه است
  عالی بود داداش

 5. هپلی می‌گوید:

  سلام رفقا
  این جلف بازی ها چیه در میارین؟! من اولین کامنت رو گذاشتم اما چون دیدم شماها خیلی دوست دارین اول باشین به داش حسین گفتم حذفش کنه. فلذا روی دست هپلی بلند نشین چون من همون لحظه ای کامنتم رو ارسال کردم که داش حسین اینتر رو فشار داد و مطلب رو ارسال کرد(و شاید هم زودتر!)
  رفقا ما هرچی سعی میکنیم از داداش حسین و قطعه بیست و شیش فرار کنیم بدتر درگیر میشیم! مهره مار داره این داش حسین.
  راستی امشب کلی براتون حرف داره هپلی!

 6. 135 می‌گوید:

  سلام اول شدم
  نذر ۱۰۰ تا صلوات

  یا زهرا

 7. میثم محمدی خواه می‌گوید:

  سلام حاجی دمت گرم
  از چمران هم مطلب بزار که مطیع او ولی بود اگر الان پیش ما بود مالک اشتر سید علی می بود
  برای شادی روحش صلوات

 8. سیداحمد می‌گوید:

  سلااااااااااام داداش حسین عزیز بسیجیها؛
  احسنت؛تبارک الله.
  بالاخره متن جدیدو گذاشتی.

  عالیه؛هر چه به آخرش نزدیک تر میشه شور و عشقش بیشتر میشه.
  عالیه داداش.
  مخلصیم.

 9. مهدی می‌گوید:

  سلام خسته نباشید بزرگوار

 10. تمنای نگاه می‌گوید:

  سلام علیکـــــــــــــــــم
  فقط کم ها…!!!!داداش حسیــــــــــــــــــن….
  هنوز نخوندم…اما چرا اینقدر عنوانش “سخته” ؟؟(تفکــــــــــــر)

  بسم الله…

 11. هپلی می‌گوید:

  راستی داداش مطلبتم مثل همیشه عالی بود. منم با اون قسمتی که سران فتنه رو به عایشه تشبیه کردی خیلی حال کردم

 12. مرتضی اکبریان می‌گوید:

  سلام حسین جان … خسته نباشید داداش …… فقط خواستم عرض ادبی کنم و بعد برم بخونم

 13. هپلی می‌گوید:

  سلام. دقت کردین چقدر آما بازدید کننده ها کشیده پایین؟! کف آمار اینجا باید حد اقل ۱۰ هزار بازدید در روز باشه که الان شده ۵ هزار تا. بنده پیشنهاد ساخت یک تیزر تبلیغاتی رو میدم که در سطح اینترنت و بلوتوث و… پخشش کنیم!
  و اما جزئیات:
  نویسنده و کارگردان تیزر: هپلی(خیر سرم دانشجوی سینما هستم!)
  گوینده متن تیزر: استاد آواز ایران درختیان
  بازیگران: از برادرها سید احمد و عرفان ۸۹ و از خواهرها هم آذرخش و آیه

  توضیحات: بازی بازیگران باید کاملا اغراق شده و مصنوعی باشد! در حد سریال های کره ای مثل جومونگ( مثلا اگه یادتون باشه “تسو” هر وقت اسم جومونگ میومد چنان لب و لوچه اش آویزون میشد و چشم هاش از کاسه میزد بیرون که آدم فکر میکرد اذرائیل رو دیده)
  و اما فیلمنامه تیزر:
  آبجی آذرخش و آبجی آیه در حالیکه مثلا پیرزن هستن توی صف نونوایی ایستادن(خبری هم از گریم نیست)
  آذرخش خطاب به آیه: حاج خانوم این بچه ما صبح تا شب بیکار و علاف نشسته توی خونه. نه سرگرمی داره نه تفریحی. میترسم توی این آخرالزمونی که از در و دیفال گناه میباره این بچه بره آینده اش رو تباه کنه. راستی این پسر شما… هپلی جان رو میگم. چه جوری وقتش رو پر میکنه؟!
  آیه: والا حاج خانوم راستش رو بخوای هپلی ما صبح تا شب پای اینترنته. همش توی سایت حسین آقای قدیانیه. خدا خیرش بده حسین آقا رو. عینهو اولاد خودم میمونه. از وقتی این سایت رو زده این بچه از خونه بیرون نمیره!
  آذرخش: چه خوب! اسم سایتش چی چیه؟!
  آیه: قطعه بیست و شیش!
  با گفتن این جمله توسط آیه ، یکباره تمام کسانی که در صف ایستادن به طرز کاملا اغراق شده ای سرشون رو به سمت آیه میچرخونن و همگی با هم میگن: قطعه بیست و شیش؟!
  بعد تصویر مات میشه و آدرس سایت روی تصویر حک میشه و اینجاست که صدای درختیان رو میشنویم:
  پدران و مادران! فرزندان خود را به قطعه بیست و شش بفرستید! قطعه بیست و شش نامی ماندگار در صنعت ایران!!!(این جمله قابل تعویضه البته)
  حالا ممکنه سوال پیش بیاد که عرفان ۸۹ و سید احمد کجای این تیزر بودن! سوال خوبیه. در حالیکه خواهرها دارن با هم گفتگو میکنن در پس زمینه تصویر، عرفان و سید احمد نقش نونوا رو بازی میکنن و بصورت کاملا آماتوری و ناشیانه و همراه با لبخند توی دوربین نگاه میکنن!
  دوستان پیشنهاد خودشون رو راجع به ساخت این تیزر ارائه کنند

 14. جاهد مجاهد می‌گوید:

  ***********ما بچه یتیم نیستیم/ خامنه ای بابای ماست .***********
  سلام . منم خوندم . داغ داغ .

  راستی آقا ما از بلگفا راحت شدیم . اینم آدرس جدید ماست و دوغ و ….

  http://bahane.persianblog.ir/

  بچه ها هر کی میتونه بیاد پیام بزاره . آخه پیامها رو نمیشه منتقل کرد (علامت خنده)

 15. سلمان می‌گوید:

  سلام.رسیدن بخیر.ما زودتر این متن را کار کردیم در بخش نظرات بدون تغییر

 16. مریم می‌گوید:

  حسین حسین ….
  اگر حکم جهادمان دهد/ ما می دانیم/ تیغ و حلقوم شما
  شهید راه ولایت شدن، واجب.
  زدی تو خال داداش

 17. مهاجر می‌گوید:

  بالاخره اومدی داشتم میرفتم مشهد و دستم از اینترنت کوتاه می شد برای آخرین بار رفرش کردم و…
  الان میرم میخونم

 18. متولد نیمه خرداد می‌گوید:

  سللام
  بلاگفا فیلتر شده!!!:-)

 19. سیداحمد می‌گوید:

  “روایت می کنند/ از پشت صحنه دیدارشان با علی/ و خیال می کنند/ ما فراموش می کنیم/ نامه سرگشاده را/ نه/ ملاک بوسه های علی نیست/ کلامی است که از دو لب مبارک حیدر کرار بیرون می آید/”

  کارت درسته عزیز دل.
  خیلی ماهی داداش حسین.

  فدات شم وقتی دیر به دیر میای باید بیشتر ابراز احساسات ما رو تحمل کنی.
  آخه این عشق قلمبه میشه تو دلمون اگه نگیم ممکنه بترکیم. 🙂
  میبوسمت عزیز ترین داداش دنیا.

 20. امین عارفی می‌گوید:

  به نام حی سبحان

  سلام حاجی جون
  عالی بود. مثل همیشه. خدا قوت.

  علی در جمل گفت/ احترام همسر رسول خدا را نگه دارید/ و همان زمان/ عالمی که کرسی اخلاق داشت/ و البته/ بصیرت نداشت/ خیال کرد/ از نظر علی/ حق با شتر عایشه است/ و باید تا کمر خم شد/ جلوی ناکثین/ و مالک را/ لشکر عمر سعد خواند/ که چرا/ حرمت نزدیکان پیامبر را نگه نداشته/ و به خار/ نازکتر از گل گفته

  حسین جان بازم میگم قلمت خدائیه.

  روزی طلبه ‌ای برای دوخت لباس روحانیت خدمت جناب شیخ رجبعلی خیاط (ره) رفت. شیخ به ایشان فرمود می‌خواهی ملاّ شوی یا آدم شوی؟! منظور شیخ این بود که برای یک طلبه علوم و معارف دینی سال‌ها درس خواندن و وارد شدن در کسوت روحانیت به تنهایی کافی نیست و هدف باید “آدم” شدن و کسب معرفت نفس باشد.

  یا علی مددی

  انا مجنون‌الحسین یا ثارالله

 21. 135 می‌گوید:

  راستی بلاگفا چرا فیلتر شده !

 22. 135 می‌گوید:

  دستمریزاد برادر

 23. apachi می‌گوید:

  همینکه متن رو آپ کردی خوندم ولی تا الان داشتم گریه می کردم نتونستم کامنت بذارم . گریه امون نداد.
  داداش یادت نره که این تو نیستی که می نویسی و این قلم تو نیست .
  این علی است . این فاطمه است . این حضرت ماه است . این شهدایند که تو را تلقین می کنند . پس قدر بدان این الهام الهی را .

  یا حق

 24. فهیمه می‌گوید:

  ایول داداش حسین!

 25. مرتضی اکبریان می‌گوید:

  حسین جان خط یکی مونده به آخر «نباید همه اش را به آقازاده ها داد» باید باشه فکر می کنم.

 26. فطرس ملک می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  دلمون داشت می ترکید از دیروز تا حالا

 27. عشقی می‌گوید:

  ما اگر اهل چیزی باشیم اهل مذهب دو دست بریده ی عباسیم.
  اگر اهل چیزی باشیم اهل عشق بازی توی فکه و شلمچه ایم
  ما اگر در پیاله عکس رخ یار بینیم حتی اگر بی بصیرتان نفهمند شرب مدام می کنیم.
  ما اگر پای هر چیزی به جز دین در میان باشد آن چیز را از چیزش قطع می کنیم
  اما فتنه جویان روز عاشورا اهل رقص انگلیسی و شراب آمریکایی و شعور اسرائیلی اند.
  اهل دختر پسر بازی حتی توی نماز جمعه اند
  اهل رساله نوشتن به امر ناگفته ی سیا و موسادند
  شاید اهل خم و می و نی باشند اما اهل خمینی نیستند
  و ما هر که را که اهل خمینی نباشد اصلا نمی بینیم

 28. سلام
  و هجرت مقدمه جهاد است
  آدرس جدید ” آینده از آن حزب الله”
  در میهن بلاگ
  http://www.24tir.mihanblog.com

  قابل توجه سید احمد و باقی رفقا…

  منتظرم

 29. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام بر حسین*

  داداشی ، آخر دیوونه داداشی رو می کشششششششششششششششششششششششششی.

 30. عشقی می‌گوید:

  خصوصی
  داداش حسین ذکات با ز هست نه با ذ.درستش کنید
  فکر می کنم ذغال هم زغال نوشته میشه
  دستتون درست ؛ نفستون حق ، قلمتون مستدام

 31. آذرخش می‌گوید:

  سلام داداش
  چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد. 🙂
  داداش تورو خدا امشب دیگه ما رو قال نذارینا.
  تازه بلاگفا هم فیلتر شده بچه ها نمی تونن بیان وبلاگ من.

 32. سیداحمد می‌گوید:

  داداش تائیدم نمیکنی؟
  با سیداحمد قهر کردی؟
  🙁

 33. amir می‌گوید:

  یک روز/ مادر شهیدی را دیدم/ در انتهای خیابان فلسطین/ آمده بود/ خمس بدهد به مرجع تقلیدش/ پنج پسر داشت/ و تابوت یکی از بچه هایش را آورده بود/ ما به مرجع تقلیدمان/ قطرات خون مان را/ خمس می دهیم
  داداش عالی بود باید چند بار بخونمش تا لذت ببرم از این قلم خدا حفظت کنه برای حضرت ماه
  التماس دعا

 34. sara می‌گوید:

  سلام داداش همین الان کلاسم تموم شد و خوشحالم که متن جدید رو میبینم الان می خونمش:) 🙂

 35. فطرس ملک می‌گوید:

  به کوری چشم سران فتنه/ به کوری چشم خواص بی بصیرت/ به کوری چشم عالمان بی عمل/ به کوری چشم مرجع تقلید بی بی سی/ رابطه ستاره ها و ماه/ همچنان/ محکم و پا برجاست
  .
  حرفی هست؟؟؟؟؟؟
  .
  خیلی با این یه قسمتش حال کردم

 36. مومن می‌گوید:

  السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین.تبریک میگم بلاگفا رفیلترکردن.جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.

 37. آذرخش می‌گوید:

  خوندم متنت رو.
  فوق العاده بود. چقدر قشنگ حال و گذشته رو ربط دادی به هم.
  عالی بود دستت درد نکنه داداش حسین.

 38. تمنای نگاه می‌گوید:

  فقط مختص بلاگفا نیست فیلترینگ…

  ظاهرا دات کام ها همه پیام “فیلتر “میدهند که….بوی تحریم ( از جانب آمریک )میاد…

 39. داداش بخدا دارم گریه میکنم
  در اقدامی بیشرمانه
  وبلاگ امین عارفی هک شد

 40. ابوالقاسم می‌گوید:

  سلام داداش گلم
  چه کنم دیگه این حس ملانقطه ای بودن داره قلقلکم میده!!!
  خط ۳۳ فکر کنم منظورتون “زکات” بود که نوشتین”ذکات” درسته؟
  متن هم مثل همیشه عالی عالی
  دمتون گرم
  خدا پشت و پناهتون
  یا علی

 41. آیه می‌گوید:

  وای باور نمیکنم داداش حسین متن جدید گذاشته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  الان میخونم

 42. sara می‌گوید:

  خامنه ای اگر بگوید/ دست سران فتنه را ببوسید/ همین کار را خواهیم کرد/ و البته اگر حکم جهادمان دهد/ ما می دانیم/ تیغ و حلقوم شما/…ما اگر حرفی نمی زنیم/ به احترام ماه است

  قربون مرام و ولایت پذیریت داداش
  معنی اینها اینه که حضرت ماه نامه با آقای فلان رو مصلحت ندونستن آیا؟!

 43. مصطفی بخشی می‌گوید:

  یه دونه ای حاج حسین
  خدا روح مطهر پدر بزرگوارت رو با اهل بیت محشور فرماید و به شما بصیرت روزافزون.
  هر فحشی که به خاطر اهداف مملکت امام زمان(عج) بخوری انشاءالله نوری بشه تا حجاب های دل دریایی ات رو روشن کنه. موید باشی. یاعلی

 44. سیدعبدالله بی نشان می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  احسنت خیلی باحال نوشتی
  ما که سوادش رو نداریم جوابی برای دل نوشته ات بگوییم برای همین تفعلی به حافظ زدیم :
  سالها دفتر ما در گرو صهبا بود
  رونق میکده از درس و دعای ما بود
  نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان
  هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
  دفتر دانش ما جمله بشویید به می
  که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود
  از بتان آن طلب ار حسن شناسی ایدل
  کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود
  دل چو پرگار به هر سو دورانی میکرد
  واندر آن دایره سرگشته پابرجا بود
  مطرب از درد محبت عملی میپرداخت
  که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود
  می شکفتم زطرب زانکه چوگل برلب جوی
  بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
  پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان
  رخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود
  قلب اندوده حافظ براو خرج نشد
  کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود
  یا علی مدد
  حق نگهدار
  الهم عجل لولیک الفرج

 45. سید می‌گوید:

  سلام داداش هنوز متن رو نخوندم ولی گفتم بر و بچه ها در جریان باشند بلاگفا و پرشین بلاگ فیلتر شدن

 46. دیوونه داداشی می‌گوید:

  حالا که شب پرستان هم رساله دارند ، بگذار هیچ خفاشی مقلد نور نباشد،….
  نور، ضرر دارد برای چشم خفاش !!!‏

 47. مریم می‌گوید:

  داداش حسین این ایده ام رو تو مطلب قبلی گذاشته بودم . نمی دونم چرا تائید نشد اگه صلاح دونستی تائید کن .
  بچه های قطعه ۲۶ بگوشین ؟
  پایه ثابتا و تازه واردا ( مثل خودم ) بگوشین ؟
  بچه ها پایه هستین تا روز تولد امام علی بابای همه بچه شیعه های ولایتی یه ” ختم قرآن ” داشته باشیم همه ؟
  اگه موافقین آخر کامنتاتون واسه داداش حسین بنویسین ” مریم هستم . یا علی ” . اگه داداش زود تائید کنه انشاله من تا امشب میشمرم تا فردا ظهر شماره جزء با اسمتونو میذارم همین جا .
  ثوابش هدیه برای تمام پیامبران . امامن معصوم . تمام شهدای در راه حق . به نیت تعجیل در ظهور امام مهدی و سلامتی حضرت ماه .
  انشاله

 48. sara می‌گوید:

  خصوصی !
  اصلاحیه ! البته با اجازه
  خط ۳۳ و اول خط ۳۶ به نظرم زکات درست باشه !
  از آخر خط دوم : نباید همه اش را به آقازاده ها نداد —> داد
  اشکمو در آوردی داداش ، سوزی که خون بابا اکبر ، تو قلم شما داره هیچ قلمی نداره

 49. خودت می‌گوید:

  سلام حاج حسین
  و البته حج دیدار بر اهل بصیرت جاری و ساریست

 50. عمّار علی می‌گوید:

  سلام؛
  خواستم مثل دفعه های قبل یه تیکه اش رو جدا کنم، امّا دیدم اگه بخوام این کار رو بکنم، باید همه اش رو کپی کنم تو کامنتم! انصافاً کلّش کولاک بود.
  همۀ حرفات رو قبول دارم، ولی حمله به خونۀ شیخ یوسف هیچ توجیهی نداشت و عین بی بصیرتی بود و دوباره بهونه داد بهشون برا مظلوم نمایی. فکر کنم آقام از این کار راضی نبودند.
  التماس دعا

 51. احمد می‌گوید:

  سلام داداش حسین خیلی عالی بود مثل همیشه راستی دیشب داشتم در فضای سایبر می چرخیدم که دیدم بعضی از علما رفتن و از سیدحسن مصطفوی تفقد و دلجویی کردن و توپیدن به ملتی که اعتراض داشتن به ایشون و روز به روز بیشتر مشخص میشه که حضرت ماه چقدر تنهاست

 52. متولد نیمه خرداد می‌گوید:

  خوندمش
  مثل همیشع خیلی خوب بود
  ولی فکر کنم زیادی چکش کاری!شده بود؟!!

 53. آیه می‌گوید:

  “من اگر مجبور شوم/ روزی این شعار را هم خواهم داد/ ما اهل اجتهاد نیستیم/ علی تنها بماند/ ما اهل حج نیستیم/ حسین تنها بماند/ ما اهل مکه حاجی بازاری ها نیستیم/ فکه بازی درازی ها تنها بماند/ ما اهل خانه خدا نیستیم/ خدای خانه تنها بماند/ ما اهل بیوت علما نیستیم/ بیت رهبری تنها بماند/ ما اهل فتوای شریح قاضی نیستیم/ با سر حسین در خرابه های شام/ بازی شود”

 54. انتظار می‌گوید:

  روز سیاه مجلس هشتم
  تبریک ویژه بر رفسنجانی و نفوذش بر حمقا !!!!

 55. مرصاد110 می‌گوید:

  هو الحق

  ای جان!ز تو اتشگه سیاره خاکی
  “این خاک چو یک قطعه ز پردیس برین است”
  اجرتون با حضرت خورشید.

 56. ستوده می‌گوید:

  سلام داداشی ….خوبین..
  داداشی اولشو خوندم ولی طولانی بود…فردا امتحان دارم….بعدش میام میخونم….
  داداش حسین بلگفا فیلتر شده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ستوده در حال سرگیجه)
  التماس دعا
  بهشتی باشید

 57. پیام فضلی می‌گوید:

  »» فیلترینگ سریالی و زنجیره وار بلاگفا
  »» آدرس خانه جدید همسنگرانی که وبلاگ شان در راه حضرت ماه به شهادت نائل شد.
  »» بلاگفا فیلتر شد!
  »» http://sms88sms.persianblog.ir/

 58. کوثر می‌گوید:

  نمیدونم چرا با خوندن نوشته هات اشک میریزم.تشکر برادر.دغدغه هایم را در نوشته هات پیدا میکنم

 59. جاهد مجاهد می‌گوید:

  خبر داغ *******************************

  در لحظه ارسال این کامنت . بلاگفا فیلتر است

  بلاگفا که فیلتر می نمودی همه عمر
  دیدی که چگونه فیلتر بلاگفا رو …!!!!!

  (وزنشو خودتون درست کنید)

  ************************************

 60. ابوالقاسم می‌گوید:

  سلام دوباره
  میگم چرا با این که این متن جدید اومده، هنوز خیلی ها رفتن و تو متن قبلی کامنت گذاشتن؟ جالبه که کامنتاشون هم تأیید میشه، ولی ما این جا که کامنت میزاریم تأیید نمیشه
  یه چیز دیگه! من دیروز ۲ تا کامنت پشت سر هم گذاشتم (یکی ساعت ۱۴:۳۲ و یکی ساعت ۱۴:۲۶) ولی برای هر ۲تاش بعد از ۲۴ ساعت هنوز نوشته “نظر شما منتظر تأیید مدیر است” ولی خب نظرهای بعد از من تأیید شده. این قضیه اش چیه؟!!!!

 61. علیرضا می‌گوید:

  داداش حسین بسیجیها خدا قوت
  مثل همیشه عالی عالی عالی عالی بود
  ما منتظریم که تا محرم گردد
  هنگامه امتحان میسر گردد
  ما میدانیم و تیغ حلقوم شما
  یک مو ز سر علی اگر کم گردد

  تعجیل در فرج حضرت خورشید صلوات

 62. amir می‌گوید:

  http://dadkhah88.mihanblog.com/post/4

  ماجرای سیلی زدن سید حسین به شهید چمران

 63. دیوونه داداشی می‌گوید:

  بابا اکبر کاتب رساله آقا بود و در آن از خون *حسین* نوشت…

  “یا حسین “

 64. یکی می‌گوید:

  تشبیه عایشه به فتنه گران خوب بود دل درد تاریخی مون را درددل کردی!

 65. منتظر می‌گوید:

  اللهم عجل لولیک الفرج
  سلام به داداش حسین عزیز بچه بسیجی ها
  متن قشنگت بازم به دل نشست.
  جا داره به درک واصل شدن ریگی رو به همه ی ستاره های ماه تبریک بگم.
  فکر کنم جلبک ها فردا مدعی بشن که روز””شهادت ریگی””باید روز مرد اعلام بشه.بی بصیرتن دیگه ازشون بعید نیست.
  راستی خوشحالم که بلگفا فیلتر شده اما حالا چه جوری باید به مدیریت وبلاگم دسترسی پیدا کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 66. آذرخش می‌گوید:

  سلام به همه دوستان گل خصوصا دوستان عزیزی که دیشب مهمان من بودن.
  از اونجایی که خوشبختانه بلاگفا فیلتر شده و من دیگه نمی تونم نظرات رو تایید کنم لطف کنید به آدرس جدید من بیاید.
  امشب امیدوارم داداش حسین باشن. اما هر کس اومد به وبلاگ من قدمش روی چشم.

 67. سیداحمد می‌گوید:

  داداش حسین چرا اصلا سرحال نیستی؟
  حاجی مشکلی پیش اومده؟
  اتفاقی افتاده؟

 68. هادی علی مددی می‌گوید:

  سلام
  آقای قدیانی پیشنهادی دارم درباب اتحادوانسجام هرچه بیشتربچه های حامی ولایت.فکرمی کنم بهتراست این صمیمیت وهمدلی وهمفکری راخارج ازمحیط مجازی نیزبسط دهیم .به طورمثال برای دلگرمی وایجادارتباط وگسترش این دایره بادیگردوستان ولایی (خارج ازمحیط اینترنت)آخرین پنجشنبه هرماه گردهمایی درقطعه شهدای بهشت زهرابرگزارکنیم.
  دوستتان دارم نه به خاطرقلم زیبایتان بلکه به خاطرروشنی ضمیرتان به نورولایت .

 69. sara می‌گوید:

  حضرت ماه :
  جوانان از اطراف و اکناف کشور، از آنچه که تهتّک بیگانگان از ایمان دینى به گوششان میخورد یا با چشمشان مى‌‌‌‌بینند، عصبانى هستند؛ وقتى مى بینند روز عاشورا چگونه یک عده‌‌‌‌اى حرمت عاشورا را هتک میکنند، حرمت امام حسین را هتک میکنند، حرمت عزاداران حسینى را هتک میکنند، دلهاشان به درد مى‌‌‌‌‌آید، سینه‌‌‌‌‌هاشان پر میشود از خشم؛ البته خوب، طبیعى هم هست، حق هم دارند؛ ولى میخواهم عرض بکنم جوانهاى عزیز مراقب باشند، مواظب باشند که هرگونه کار بى رویه‌‌‌اى، کمک به دشمن است. اینجا جوانها تلفن میکنند – میفهمم من، میخوانم، غالباً تلفنها و نامه ها را خلاصه میکنند، هر روز مى آورند، من نگاه میکنم – مى بینم همین طور جوانها گله‌‌‌‌‌مند، ناراحت و عصبانى؛ گاهى هم از بنده گله میکنند که چرا فلانى صبر میکند؟ چرا فلانى ملاحظه میکند؟ من عرض میکنم؛ در شرائطى که دشمن با همه‌‌‌ى وجود، با همه‌‌‌‌ى امکاناتِ خود درصدد طراحى یک فتنه است و میخواهد یک بازى خطرناکى را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازى کمک نکرد. خیلى باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادى که شأن قانونى و سمت قانونى و وظیفه ى قانونى و مسئولیت قانونى ندارند، قضایا را خراب میکند. خداى متعال به ما دستور داده است: «و لایجرمنّکم شنئان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى».(۱) بله، یک عده‌‌‌‌اى دشمنى میکنند، یک عده‌‌‌‌اى خباثت به خرج میدهند، یک عده اى از خباثت‌‌‌کنندگان پشتیبانى میکنند – اینها هست – اما باید مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخى از قضایا بشود، بى‌‌‌‌گناهانى که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر میدارم جوانهاى عزیز را، فرزندان عزیز انقلابىِ خودم را از اینکه یک حرکتى را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون.

 70. amir می‌گوید:

  داداش چرا جواب هیچ کامنتی را نمیدی حالت خوبه داداش واقعا نگرانتم لااقل جواب سید احمد یا اذرخش را بده ما مطمئن شیم حالت خوبه تو رو خدا جواب ده

 71. مهدی هاشمی می‌گوید:

  ما متن هاشمی رو میخواییم….
  ما متن هاشمی رو میخواییم….
  ما متن هاشمی رو میخواییم….
  ما متن هاشمی رو میخواییم….
  ما متن هاشمی رو میخواییم….
  ما متن هاشمی رو میخواییم….
  ما متن هاشمی رو میخواییم….

 72. sara می‌گوید:

  داداش حالا که هستید پس جرا………..؟؟؟
  بقیه کامنتها کو؟

 73. اردهالی می‌گوید:

  سلام حسین جان

  کولاک کردی پسر

  بااین که میدونم مجبوری خیلی چیزلروسانسور کنی ولی متنت گویای حقایق بود

  راستی داداش انگار آهت بلاگفا رو گرفت

  فعلا که رفته تو لاک فیلتر..

  خدا بیامرزدش

 74. آیه می‌گوید:

  میگم حالا که حرفای دکتر درباره فساداجتماعی باعث شد همه از مرجع تقلید گرفته تا قوه غذاییه ناگهان به فکر اجرای قانون بیفتند، کاش ایشون دو کلمه هم درباره مفاسد اقتصادی حرفی بزنن(مثلا بگن آقا زاده ها هرچی خوردن و بردن نوش جونشون به کسی چه مربوط!!!) اونوقت فکر کنم نتیجه موردنظر رو بده.
  خوشم میاد به هوش دکتر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ببخشید بیربط بود.

 75. سید می‌گوید:

  سلام . دست مریزاد حرف دل ما رو خوب و مودبانه و متین و مستند قلمی می کنی . خدا نگهدارت دست علی به همرات

 76. مرتضی می‌گوید:

  سلام
  ممنون
  بسیار عالی بود
  یا علی

 77. ya zeinab می‌گوید:

  “ذغال فروش شده اند/ و روایت می کنند/ از پشت صحنه دیدارشان با علی/ و خیال می کنند/ ما فراموش می کنیم/ نامه سرگشاده را/” سلام داداش حسین! آی که چقدر عصبانی شده بودم از اون روایت پشت صحنه! نمیشد بیشتر بسطش بدید؟ در کل عالی بود و مثل سابق کلمه به کلمه اش قابل تامل! دست علی یارت و یاحق

 78. دیوونه داداشی می‌گوید:

  ما اگر حرفی نمی زنیم ،
  به احترام ماه است ،
  والا شعار ما ستاره ها در حرم ، مورد تأیید آقاست ، که بوسید جای سیلی شعارهای ما را …
  به کوری چشم سران فتنه !
  به کوری چشم خواص بی بصیرت !
  به کوری چشم عالمان بی عمل !
  به کوری چشم مرجع تقلید بی بی سی !!!‏

 79. زاغه نشین می‌گوید:

  سلام تا چندی پیش زاغه نشین بودم .
  وبلاگی داشتیم و خرده هوشی و خرده نانی که به برکت بلاگفا ازمان گرفتند بماند .
  الان کارتون خوابم و سلاحم بر دوش .
  دیگر کار از زاغه نشینی هم گذشته اینها به هیچ چیز رحم نمی کنند .
  تحمل چهارتا وبلاگ را هم ندارند و تاچشمشان کور ولی ما همدیگر را داریم . و حضرت ماه را .
  چه کس خوشبخت تر از ما.؟؟؟

 80. sara می‌گوید:

  داداش اگه وقت کردی تو پست قبلی یه نگاه به تایید نشده ها بنداز
  کلام حضرت ماه راجع به حج و…
  انقدر غیبتتون طولانی شد که درد دل های من زیاد شد . بابت اون بخشی از کامنتهام که هیچ باری نداره و فقط وقت شما و بقیه ستاره ها رو میگیره عذر می خوام حلال کنید

  ز فاضل نمایی به سبک جدید… لذا..هکذا..خسته ام دوستان

 81. علیرضا کیانی می‌گوید:

  سلام داداش
  آقا بدجوری داغ کردم از دست این سروش

  منتظر یک متن داغ در مورد سروش باشید

  آدرس جدیدم بعد از بیرون آمدن از بلاگفا و گرفتار شدن بلاگفا به عذاب فیلترینگ

  http://bayanche.ir

  http://bayanche.ir

  http://bayanche.ir

  پذیرای شما هستم …

 82. محمدرضا می‌گوید:

  سلام حسین جان نمیخوای به محمدرضا باقری کمک کنی؟؟؟

  ما بسیجیان و سربازان سپاه ماه (حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای)

  همه و همه عباس کارگر جاویدیم

  ما همچنان بسیجی هستیم بسیجی میمانیم و بسیجی میمیریم

  بسیج یعنی مظلومیت

  برداران خواهران عزیزان این موج را راه اندازی کنید:

  ما همه عباس کارگر جاویدیم

 83. سید یاسین می‌گوید:

  سر حسین را/ با فتوای یک مرجع تقلید بریدند
  یا حسین یا حسین
  لعن علی میر حسین
  خدا حضرت آقا رو برای ما حفظ کنه……چقدر دلمونو بی خود خوش کرده بودیم به این حوزویان بی بصیرت…
  اسامی والقاب این آقایونو رو با کامیون هم نمیشه حمل کرد ولی به اندازه ی یه بچه بسیجی ۱۰ ساله که خودشو فدای ولایت میکنه بصیرت ندارند….. ارزش هم ندارند ….. مرجعی که قدر ولایت را نداند پیشانیش را برای ضربه ی شمشیر حضرت بقیه الله آماده کند….

 84. حسین مورچه می‌گوید:

  آخیش یکی بیاد جلو منو بگیره چند روز بود منتظر یه متن عاشورایی بودم . متن زدی خورد به هدف

  به قول داداش مسعود ده نمکی:

  سخت ترین بخش تاریخ انقلاب در حال شکل گیری است .خواص آلوده خوش سابقه و لی بد آتیه در یک سو از چپ و راست با هم پیمان شده اند اما علی در دل سپاه خود اشعث هائی دارد بس خطرناک . آن ها را دست کم نگیرید…

  ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم

 85. پیام فضلی می‌گوید:

  »» بلاگفا؛ فیلترینگ سریالی و زنجیره ای ستارگان حضرت ماه
  »» آدرس جدید خانه همسنگران مان که بلاگفا وبلاگ شان را مسدود کرده است.
  »» بلاگفا ظهر امروز فیلتر شد!
  »» http://sms88sms.persianblog.ir/

 86. محمود می‌گوید:

  والا/ شعار ما ستاره ها/ در حرم/ مورد تایید آقاست/که بوسید/ جای سیلی شعارهای ما را/
  عالی

 87. مصطفی می‌گوید:

  سلام داداش حسین دمت قیژ خیلی حال کردم .

  خدا شما و ما را به پدرتان برساند

 88. bangejaras می‌گوید:

  سلام دستت درد نکنه منو یاد یک شب باحال انداختی شب حضرت علی اصغرمحرم امسال رفتیم دستبوس خانواده شهیدفراهانی مادرابشان خیلی راحت وبدون تکلف راز ورمز زندگی شهیدمسلم را برا ماروسیاها گفتن ازیک خوابی که ازشهیددیدن که باخوشحالی وبالبخندی رولب آمده وازمادر تشکر کرده که درتظاهرات علیه فتنه سبز شرکت کرده بود.

 89. yaser می‌گوید:

  سلام دستت درست حاج حسین ما که شدیم …
  یه بیت شعر هم تقدیم شما و همه بچه های فدایی امام خامنه ای(روحی فداه)

  هر کس به ولای حضرت خامنه ای شک دارد
  دامان عفاف مادرش لک دارد

 90. سیدعبدالله بی نشان می‌گوید:

  با سلام دوباره
  ای کاش این دلنوشته ات در روزنامه وطن امروز کامل زده می شد وبدون تغییر
  حسین جان به این دوستان روزنامه ای وطن امروز بگو ما با کسی تعارف نداریم همه متن رو در روزنامه بیارن اگه به کسی هم بر میخوره خب بخوره
  دوستت داریم با معرفت …. خیلی باحالی

 91. ماهی می‌گوید:

  خاک بر سرت چرا بلاگفا رو فیلتر کردی؟ ایشالا خدا ازت نگذره که باید بعد از این همه وبلاگ نویسی، خانه به دوش بشیم.

 92. حاجی بلاخره بلاگفا فیلتر شد./

  ما موندیم چه کنیم!؟

 93. بی.سیم.چی می‌گوید:

  ****************************************
  ****************************************
  ****************************************
  ****************************************
  به نام خداوند پرستو ها،
  با توجه به مسدود سازی وبلاگ لشکر ۶۱ در دامنه بلاگفا ، و با توجه به اینکه هلاکفا تحمل و لیاقت وبلاگهای ارزشی را ندارد و اقدام به مسدود سازی گروهی وبلاگ های مدافع حریم ولایت و مبارز با جنبش سبز اموی و سران فتنه کرده است از این پس لشکر۶۱ به پارسی بلاگ انتقال یافت.
  http://lashkar61.parsiblog.com
  ———————————————

  و چه قدر کوچ زیباست و زیباست کوچ. و اگر می دانستم زیبایی اش را زود تر از بلاگفا (بخوانید منت فا) کوچ بر می گزیدم. و چه قدر زشت است که میهمان خود را میزبان بداند! هلاکفا را می گویم که نمی داند او میهمان است و ما میزبان! و مگر غیر از این است؟ میزبان را به میهمان نیازی نیست پس ببندد همه وبلاگها را تا ببینم از میزبانی اش چه باقی خواهد ماند. جز جیبی پر ز خالی؟!

  و نیز چه قدر زشت است که میهمان با منت به میزبان از سر سفره لف لف کند! و منت گذارد که من هر ماهه باید پول بدهم! خوب نده! که را می ترسانی؟! نو برش را آورده است! مگر غیر از این است که پولهایی که می دهی از جیبت از جیب ماست! آقای بلاگفا (بخوانید هلاکفا) تو و همه دم و دستگاهت میهمان همین بچه بسیجی هایی هستید که برای اسلام خون ها دادند و می دهند! اگر آسایشی هست که زیر آن سایت بزنی مدیون همین بچه بسیجی ها هستی که حاضر نیستند منت میزبانی را در بوق و کرنا به سرت بگذارند……. http://lashkar61.parsiblog.com/
  ****************************************
  ****************************************
  ****************************************
  ****************************************

 94. دیوونه داداشی می‌گوید:

  رساله مرجع تقلید ما ، رسالت همه انبیاست …
  رساله باید، رسالت داشته باشد .
  ایوووووووووووووووووول

 95. فدایی سید علی می‌گوید:

  سلام
  آخییییییییییییییییییش.خستگی امتحان از تنم رفت بیرون
  و الان کلی انرژی دارم.
  ولی

  پس تو کجایی ای نامه؟؟؟؟؟؟؟؟

 96. علیرضا الف می‌گوید:

  مثل همیشه عالی
  آجرک الله
  ——
  گاهی فکر می کنم اگر کس دیگه ای بعد از فوت امام، رهبر میشد الان وضعیت چطور بود؟ مثلا آقای … که تقریبا روش به اجماع هم رسیده بودن.
  اونوقت شاید الان ما هم راه رو گم کرده بودیم
  خدا بهمون خیلی لطف داشته
  ——
  دست خدا بر سر ماست
  خامنه ای رهبر ماست

 97. بی دل می‌گوید:

  سلام….

  قشنگ بو داداش.مثل همیشه.ولی…دلم روضه اباالفضل میخواد:
  آب،ما کی زعدو میخواهیم…
  ما در این دشت ،عمو میخواهیم…
  گر نشد آب میسر گردد…
  به عمو گو به حرم برگردد….یا قمر بنی هاشم

 98. بشری می‌گوید:

  خیلی قشنگ بود
  معرکه…
  منتها زکات را درست کنید.CTRL +F بزنید پیدایش می کنید

 99. محمد می‌گوید:

  سلام داداش
  مثل همیشه بی وقفه تا خوندیم و لذت بردیم
  ولی یه نکته ای…
  به نظرم آوردن “فاحشه” در کنار “فاطمه” فقط به دلیل این که تو حروف شبیه همند زیاد جالب نباشه
  کلمه فاطمه خیلی عظمت داره
  البته ببخشیدا فضولی کردم
  شما استادی

 100. متین می‌گوید:

  سلام داداشی انگار امروزمتنت یه جور دیگه دلم را جلا داد هر بار که میخوام ترک کنم اینجا را به خاطر وابسته نشدن به ادمهای خاص یه جورایی نمیشه ………………دست مریزاد داداشی
  روح بابا اکبر شاد

 101. آبجی زهرا می‌گوید:

  سلام…
  نفر ۴۳۶ شدم..
  ۳ روز ۳ ساعت خوابیدم تا متن جدید رو بذارین،نذاشتین…
  رفتم امتحان،اومدم،گذاشتین…

 102. فدایی سید علی می‌گوید:

  خصوصی
  فکر کنم ((زکات ))درست باشه

 103. دیوونه داداشی می‌گوید:

  من شک ندارم که نماز مغرب را ۳ رکعت خوانده ام یا ۴ رکعت ،

  اما یقین دارم که در مسجد ضرار ، ۴۰ رکعت هم نماز بخوانی ، قبول نمی شود!
  مسجد ، خانه خداست.
  خانه خدا در مکه است ،
  “اما”
  خدای خانه در فکه !

  دمت گرم داداشی.

 104. سلام داداش حسین
  خسته نباشی
  من تازه یک وبلاگ در مهدی بلاگ درست کردم
  شما ببینید اگه خوبه به جای بلاگفا به دوستان معرفی کنید
  اگر هم مشکل داره ما رو هم بیخبر نذارین
  انشاءالله همیشه در پناه امام زمان (عج)موفق و موید باشی.

 105. بابک می‌گوید:

  سلام
  بلاگفا به خاطر نفرین داداش حسین و ماها ، فیلتر شد ! البته بنده های خدا ، برا زیر مجموعه هایی که زیر بلاگفا هستن فیلتر رو عملی نکردن !!! این است نفرین داداش حسین 🙂

 106. عباس می‌گوید:

  سلام داداش حسین خوبم.عزیزم .چه طوری؟ داداشم تو بلاگ فا وبلاگ داره شما رو هم لینک کرده بود اما الان میبینه که لینک شما هم پاک شده از لینک هاش.یه کم توضیح میدین؟

 107. رضا می‌گوید:

  خیلی عالی
  اصلا حال اومدم
  به من از همه جا بیشترش اون تیکه هاییش حال داد که به علمای بی بصیرت زدی. بی بصیرت و کور ، کور و بی بصیرت است چه عوامی باشد که دستبند سبز به دست می بندد یا مرجع تقلیدی باشد که فقط عمامه اش سبز نیست.
  تاریخ اسلام ما پر است از خیانت علما و مراجع همان طور که این اسلام و این تشیع را فقط علما و مراجع تا اینجا نگه داشته اند. و چه قدر فرق است بین امام هادی علیه السلام و جعفر کذاب، چقدر فرق است بین مرحوم کلینی و شلمغانی لعنة الله علیه، چقدر فرق است بین شیخ فضل الله نوری و سید محمد طباطبایی، چقدر فرق است بین امام خمینی و سید کاظم شریعتمداری و چقدر فرق است بین حضرت ماه و …
  با اجازه این متن رو تو وبلاگم قرار میدم.

 108. عالی بود.
  کسی نمی دونه چرا بلاگفا فیلتر شده؟

 109. تخریبچی می‌گوید:

  سلام داداش
  ایول بابا
  عجب چیزی نوشتی!
  خیلی حال کردم باهاش
  راستی خیلی دعام کنید
  http://www.isarblog.com
  ایثار بلاگ هم
  فراموش نشه
  التماس دعا

 110. رضا می‌گوید:

  سلام
  دیدم همه کامنت های یادداشت قبلی رو تایید کردی اینو نکردی. گفتم شاید یادت رفته.
  یه بار دیگه میزارم ولی اگه این بار تایید نشد می فهمم که حتما صلاح این بوده. تو فرمانده و ما سرباز
  سلام داداش حسین
  بابا کو پس این نامه؟
  راستی رئیس اطلاعات قم گفته مردم خیلی بیخود کردن که رفتن جلوی کروبی و بیت صانعی تجمع کردن. حق این کار ها رو ندارن و فقط بهونه میدن دست اونا و خلاصه تا تونسته از مردم بیچاره بد گویی کرده که رفتن علیه کروبی شعار دادن. این حرفا رو تو جلسه خصوصی زده.
  دیدی گفتم یه چیزی هم بدهکار شدیم

 111. دیوونه داداشی می‌گوید:

  وصیت نامه هر شهیدی ، رساله مرجع تقلید من است .
  رساله مرجع تقلید من ، ۳۰۰ هزار نسخه خطی است
  که هیچ کدام با خط کوفی نیست و
  همه نسخ را ،
  با رنگ سر خ
  به خط خو ن
  در جزیره مجنون
  نوشته اند…
  بابا اکبر کاتب رساله آقا بود و در آن ،
  از خو ن *حسین* نوشت.

  پس …

  تا حسین* قدیانی هست ، زندگی باید کرد …

 112. sara می‌گوید:

  حضرت ماه :(تقدیم به همه ستارگان مهاجر)
  یکى از بزرگترین نعم الهى، امید و اعتمادبه‏نفسى است که در مردم هست. روح امیدوارى، خیلى نعمت بزرگى است. مردمِ مأیوس، ناامید و بدون افق دید، بى‏صبرى مى‏کنند؛ نه اینکه کار نمى‏کنند، مانع کار هم مى‏شوند؛ ولى مردمِ امیدوار خودشان جلو جلو مى‏دوند و مسئولان را به دنبال خودشان مى‏کشانند. این اتفاق امروز در کشور افتاده است و روح امید بر مردم حاکم است؛ مردم به آینده امیدوارند. این، خیلى نعمت بزرگى است. باید این نعمت را قدر بدانیم و شکر کنیم.

  بلاگفا افق دید نداره و نمی تونه ستاره ها رو ببینه نگاهش فقط تا نوک انگشت ! بلکه کم تر می رسه. فرشیها نمی تونن عرشیها رو ببینن و نور ستاره ها چشمشون رو کور میکنه بلاگفا لایق وجود پاکی مثل شیر بچه های حیدر کرار نیست…
  بنازم همت مضاعف خواهرو برادرای بسیجیم رو که خودشون جلودار سپاه نورن وراه رو روشن می کنن

 113. رضا می‌گوید:

  راستی داداش حسین حال کردی نفوذ زر و مال رو
  دادگاه که حکم داد و مجلس هم با علم به غیر قانونی بودن دخالت در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وقف دانشگاه آزاد رو به رای گذاشت.
  مرگ بر هر چی زور مدار منافقه

 114. مجتبی می‌گوید:

  مثل همیشه عالی و با ذوق من که کلی گریه کردم با مطلب زیبایت بسیار عالی بود

 115. جیم حیم می‌گوید:

  قلمتان مستدام
  علی مدد

 116. hamta می‌گوید:

  سلام

  التماس میکنم دعام کنید اگه محتاج دعای دسته جمع قطعه ۲۶ نبودم نمیومدم التماس کنم
  داداش حسین التماس دعا

  قلمت از نور مولا پرفروز تر .عالی بود

 117. sara می‌گوید:

  خطاب به آذرخش عزیزم :
  منزل نو مبارک ، اومدم اما …نمی دونم میهن بلاگ رسم مهمان داری نمی دونست یا من آیین میهن !
  «امکان ارسال نظر در حال حاضر برای شما مقدور نمی باشد.»این بود اولین پذیرایی از این مهمان نا خواسته!
  به « آینده از آن حزب الله »هم رفتم اما مثل اینکه بعد از گذاشتن چند نظر کوپنم تموم شد و همین پیام رو داد

 118. امیز خان می‌گوید:

  پس نامه ای که قرار بود برای آقای کوسه بنویسی چی شد؟؟؟؟

 119. دیوونه داداشی می‌گوید:

  داداشی جونم ،
  دیگه کدومشو بگم
  که هر کدومش کولاکه
  ولی اونی که آتیشم زد :

  “من بچه یتیم نیستم ، خا منه ای بابای ماست ….

  گفتم داداشی ،
  آخر دیوونه داداشی رو می کشی …!

 120. "همت مضاعف کار مضاعف" می‌گوید:

  یاد و خاطره شهید چمران گرامی باد.
  نجواهایی از دکتر چمران با خدای بزرگ

  خدایا
  عذر میخواهم از این که بخود اجازه میدهم که با تو راز و نیاز کنم
  عذر میخواهم که ادعا های زیاد دارم در مقابل تو اظهار وجود میکنم
  در حالی که خوب میدانم وجود من ضائیده ی اراده من نیست و بدون خواسته ی تو هیچ و پوچم ,
  عجیب آنکه
  از خود میگویم
  منم میزنم
  خواهش دارم و آرزو میکنم

  خدایا…
  تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم
  تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم
  تو مرا آه کردی که از سینه ی بیوه زنان و دردمندان به آسمان صعود کنم
  تو مرا فریاد کردی که کلمه ی حق را هر چه رسا تر برابره جباران اعلام نمایم
  تو تار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی
  تو مرا به آتش عشق سوختی
  تو مرا در توفان حوادث پرداختی , در کوره ی غم و درد گداختی
  تو مرا در دریای مصیبتو بلا غرق کردی
  و در کویره فقر و هرمان و تنهائی سوزاندی.

  خدایا …
  تو به من
  پوچیه لذات زود گذر را نمودی
  ناپایداری روزگار را نشان دادی
  لذت مبارزه را چشاندی
  ارزش شهادت را آموختی

  خدایا
  تو را شکر میکنم
  که از پوچی ها و ناپایداریها و خوشیها و قید و بندها آزادم نمودی
  و مرا در توفانهای خطرناک حوادث رها کردی و در غوغای حیات در مبارزه ی با ظلم و کفر غرقم
  نمودی و مفهوم واقعی حیات را به من فهماندی.

  فهمیدم : سعادت حیات در خوشی و آرامش و آسایش نیست
  بلکه در درد و رنج و مصیبت و مبارزه با کفر و ظلم
  و بالاخره شهادت است

 121. ناشناس می‌گوید:

  سلام
  واقعا عالی بود….بسیار بسیار زیبا بود…دستتون درد نکنه…

 122. محسن می‌گوید:

  سلام داداش
  یه حرفی زدی دلمو خون کردی. کی به تو گفته یتیم. غلط کرده این حرفو زده. دیگه این طوری درباره ی خودت حرف نزنیا. یه سوتی هم داده بودی به کوری چشم سران فتنه. زکات نه ذکات!

 123. Islamic Wallpaper می‌گوید:

  با سلام

  با تلاش شما دوستان بلاگفا فیلتر شد

  http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8903300921

  با تشکر

 124. شهید می‌گوید:

  بسم رب الشهداء

  با یک نظر سنجی ومقاله به روزم

  مقدمتان گلباران.

 125. سایت شهدای فردو می‌گوید:

  سلام
  دانشگاه آزاد،آزادتر شد
  امروز مجلسِ خواص مجلسی رو دیدید.دانشگاه آزاد،آزادتر شد.دستشون تو بیت المال بازتز شد.تازه بعد از حدود ۳۰ سال مسئولین آزاد دانشگاه آزاد فهمیدند که وقف کردن کار خوبیه.البته باوقف کردن میتونن آزاد تر باشند.دغل دوستان هم در مجلس خیلی خوب از راه دور گرد شیرینی رو گرفته بودند.شاید هم چیزی پیش سران فتنه گرو داشتن.اما چیزی که بیشتر دل ما رو درد میاره اینه که به توصیه حضرت ماه گوش نکردند.با این که آقا فرموده بودند مجلس توی کار انقلاب فرهنگی دخالت نکنه واین توصیه در مجلس خونده شد اما مجلسی های بی بصیرت حریم شکنی کردند.تو کربلا خواص میدونستند حسین حقه اما….امروزم توی پارلمان اکثر خواص که البته بی بصیرت هم بودند حق رو شناختند اما سر حق رو از تنش جدا کردند.”حب الدنیا رأس کل خطیئه”
  به گوس باشید که سران فتنه هنوز هم لاوی هایی تو کشور حضرت ماه دارند که باید لشکر ستارگان ماه این لاوی ها ضرار را خراب کنند روی سر مهندسای چیز و شیخای بی سواد و ناطق های ساکت و پرسه زنندگان در مه و نامه نویسان سرگشاده و علمای ضرار و گویندگان تمدن.

 126. حامد می‌گوید:

  ممنون

 127. ترگل می‌گوید:

  من نخوندم اول می خوام اول شم تو نظرات بعد بخونم

 128. الهام می‌گوید:

  سلام
  بلاگفا فیلتر شده چرا؟؟؟؟؟
  آقا من میخوام مطالبمو بر دارم که برم یه جا دیگه!!!

 129. حسن می‌گوید:

  بلگفا فیلتر شد داغ داغ داغ

 130. ترگل می‌گوید:

  کلی به بلاگ فا خندیدم وای ممنون از اون ها که من رو خندوندن
  این روز ها دلم شکسته بود

 131. ترگل می‌گوید:

  من در زیر نور خورشید/ مرجع تقلیدم ماه است/ که چون دستش مجروح بود/ داد رساله اش را بابا اکبر بنویسد

  این کلی زیبا بود
  کاش رساله ی مراجع دیگه رو هم بابا اکبر می نوشت تا خیالمون راحت باشه از ستون های اسلام نه این که یکی یکی در برن

 132. امین عارفی می‌گوید:

  به نام حی سبحان

  سلام حسین جان
  عصر بخیر
  حاجی جون فدای سرت، ما که داریم از بلاگفا می‌ریم ولی اینو بدون قطعه ۲۶ لینک همیشگی قلبهای ماست.

  یا علی مددی

  انا مجنون‌الحسین یا ثارالله

 133. سادات می‌گوید:

  واقعا که راست گفتید…………

  خوشحالیم که …نبر بلاگفایی به ثمر نشست…………..الله اکبر………..الله اکبر

 134. ترگل می‌گوید:

  نه هپلی اوله من دوم

 135. یه دوست می‌گوید:

  خدا قوت! تند تند دلم برای این جور دلنوشته هاتون تنگ می شه! عالی بود!!

 136. انتظار می‌گوید:

  باشه تاییدم نکردید! ناراحت شدم. حتما به مصلحت نبوده دیگه . کشور که همه اش با مصلحت اداره میشه این هم روش!!

 137. فاطمه می‌گوید:

  بسم رب علی بن ابیطالب
  سلام حسین آقا….وقت بخیر مطلب را هنوز نخوندم ترجیح دادم از روزنامه بخونم ولی چند خط اول را که خوندم فهمیدم خیلی باحاله…راستی دفعه بعد کی میایی دانشگاهمون(دانشگاه تهران)خیلی فاز داد بد عادت شدیم……

 138. ترگل می‌گوید:

  رفقا
  توی ذهنم از هر کدومتون یه تجسمی دارم
  عجب دنیاییه این دنیای مجازی آدم در عین تنهایی کلی رفیق داره اما تا می یاد بیرون می ره توی یه دنیای دیگه که ممکنه داداش حسینش یه گوشه ی این شهر بزرگ باشه و عمرا چشمش بهش بیوفته

 139. sara می‌گوید:

  حضرت ماه :
  منتها پیروزى در حال غربت و تنهایى سخت‏تر است؛ مثل ملت ما که تنها ایستادگى کرد و شرق و غرب با او مخالفت کردند. در جنگ تحمیلى علیه ما، همه مراکز قدرت علیه ما شدند. ما غریبانه مقاومت کردیم؛ غربت را تحمل کردیم؛ اما از مقاومت دست برنداشتیم و خداى متعال ما را پیروز کرد.
  وظیفه همه مسلمانهاست که در این مبارزه سهیم شوند و به آن قطعه از پیکر اسلامى که در دست دشمن است، یارى برسانند تا بتوانند آن را پس بگیرند. یک مصداق از عمل به قرآن این است. اگر مسلمانها به همین یک قانون و به همین یک دستور عمل کنند، بسیارى از کارها اصلاح خواهد شد.
  اینکه بلاگفای بی لیاقت نمیذاره قطعه ۲۶ پیوند بشه نهایت بغضش رو نسبت به آرمانهای امام وانقلاب نشون میده.
  درسته که پیروزی در غربت سخته اما شیرینی بعد از سختیش هم بیشتره. ان مع العسر یسری
  واما روی سخنم با ستاره ها: تو این صحبت ، آقا راجع به فلسطین می فرمایند «آن قطعه از پیکر اسلامی » و ما باید بدونیم که مصداقش تو فضای سایبر میشه «قطعه ۲۶» پس همون طور که داداش حسین گفتن لطفا این قطعه رو از سیطره دشمن در آرید و به گوشه ای از دل نوشته های عاشورایی تون لینک کنید

 140. پیام فضلی می‌گوید:

  سلام داداش حسین- اگر نظرات مون رو هم تأیید نکنی بازم سروری… ستاره ماه تابانی

 141. کاویان می‌گوید:

  در فضای مجازی جمهوری اسلامی هم خواص بی بصیرتی چون بلاگفا را باید از کشتی انقلاب پایین انداخت.

 142. خانم می‌گوید:

  چن سوال لطفا جواب بدید:؟
  ۱/چرا همه میخوان نفر اول کامنت بذارن؟
  ۲/چرا بعضی از کامنتها با قرمز متفاوت شدن؟
  ۳/هپلی یا سیا احمد کین که اقای قدیانی این هم دوسش داره؟
  ۴/چرا به هم میگید داداش؟

 143. مهدی (یک بسیجی) می‌گوید:

  سلام
  خبر این است: “بلاگفا فیلتر شد.”
  حالا فهمیدند که زور بچه بسیجی ها چقدر است!
  ناگفته نماند که خود محوریت سایت بلاگفا این را می خواست و به هیچ استدلالی هم جوابگو نبود!
  التماس دعا از همه بسیجی ها…

 144. آبجی زینب می‌گوید:

  سلام
  بلاگفا چرا فیلتر شده؟
  من داشتم اسباب کشی می کردم برم ایران بلاگ
  الا ن تا کی باید صبر کنم؟
  راستی
  مطلب خیلی خوب بود
  عالی بود(مثل همیشه)
  ممنون

 145. امین عارفی می‌گوید:

  به نام حی سبحان

  راستی حسین جان فردا سالگر مادرمه.
  الان ۳ ساله که پیشم نیست. همیشه پیش خودم فکر می‌کردم اگر یه روز نباشه منم نیستم ولی الان ۳ ساله که نیست و من هستم. حتی نتونستم براش گریه کنم. روز آخر تو بیمارستان یه لحظه چشمامو بستم یهو بابا مهدی و مادرم دیدم. بابا مهدی گفت میخوام محکم باشی. نمیخوام اشکاتو کسی ببینه. اشکاتو برای اهل بیت خرج کن. بعدم گفت مواظب خودت باش و رفتن. منم گوش کردم. الان ۳ ساله. هیچکس نفهمید من تو این مدت چی کشیدم ولی هرکی دید گفت: ۲۵ سال جوونیشو گذاشت پای این پسره ولی این عین خیالش نیست.
  بگذریم ….
  حاجی جون یه فاتحه حاج خانوم ما رو مهمون کنید.

  یا علی مددی

  انا مجنون‌الحسین یا ثارالله

 146. ava sepehri می‌گوید:

  شما که در وبلاگ من که در سایت بلاگفا هم هست لینک هستید.

 147. منتظر می‌گوید:

  ببین چه کار میکنه داداش حسین.
  بدجوری سوزوندی این بلگفا رو.
  دست علی یارتون.

 148. مهدی (یک بسیجی) می‌گوید:

  سایت بلاگفا که اخیرا در اقدامی مشکوک برخی از وبلاگ‌های ارزشی را مسدود کرده بود، ظهر امروز فیلتر شد.

  به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، صراط ‌نیوز نوشت: دقایقی پیش سایت بلاگفا به دلیل تخلفات متعدد در حوزه سایبر فیلتر شد.
  سایت بلاگفا که اخیرا در اقدامی مشکوک برخی از وبلاگ‌های ارزشی را مسدود کرده بود، ظهر امروز به دلیل برخی از مسائل فیلتر شد.
  در روزهای گذشته موجی وبلاگی علیه اقدامات مسئولین بلاگفا راه افتاده بود.
  بنا بر این گزارش در حال حاضر صفحه اصلی بلاگفا از دسترس کاربران خارج شده اما وبلاگ‌های زیرمجموعه این سرویس همچنان در حال فعالیت هستند.

 149. آبجی زینب می‌گوید:

  چند تا متن کوتاه خوشگل پیدا کرده بودم
  بیام اینجا بنویسم
  ولی
  پیش متن شما….
  کم آوردن
  بی خیالشون شدم

 150. ارمیا می‌گوید:

  اخه چرا فیلتر کردن بلاگفارو؟
  ما که خودمون داشتیم تحریمش می کردیم
  حالا چی کار کنیم؟
  داداش بگو حالا هممون کجا بریم؟
  خوش به حالتون
  فردا همه تون می خواید بیابد به شهر من شهرری اما من چون امتحان دارم نمیتتونم بیام
  همیشه از قلفله عقبم

 151. احمد می‌گوید:

  سلام خسته نباشی داداش
  الان داشتم نورافشانی مقتدرانه ماه مقابل کورسوی احمقانه اراجیف تهان ! فتنه را در ۲۹ خرداد هشتادو اشک گوش می کردم
  و این متن شما دقیقا ترجمان صلابت بی بدیل ماه در برابر عقربه ساعتهای شب نماست

  آی فدای این ماه شدن لذت دارد، آی کیف آدم کوک میشود
  انشاءالله همه شهید زیر پرچم خورشید به علمداری ماه شویم آمین

 152. منتظر می‌گوید:

  راستی نظر قبلیم رو تایید نکردین؟؟!
  من قانعم هر جور راحتین

 153. آذرخش می‌گوید:

  دوباره:

  سلام به همه دوستان گل خصوصا دوستان عزیزی که دیشب مهمان من بودن.
  از اونجایی که خوشبختانه بلاگفا فیلتر شده و من دیگه نمی تونم نظرات رو تایید کنم لطف کنید به آدرس جدید من بیاید.
  امشب امیدوارم داداش حسین باشن. اما هر کس اومد به وبلاگ من قدمش روی چشم.

 154. فطرس ملک می‌گوید:

  حالا فهمیدید کی بیشماره؟
  ما بچه بسیجی ها؟
  یا شما جوجه جلبک ها
  غلط کردید بیشمارید یه چیزم روش

 155. علی می‌گوید:

  داداش حسین اگه میشه یه متن درباره ی شهید چمران بنویس این شهید والا مقام رو باید بیشتر به نسل جوون جامعه نشون داد

 156. ترگل می‌گوید:

  دست نوشته ای از شهید چمران
  http://www.eshghokhun.ibsblog.ir

 157. sara می‌گوید:

  در جواب «خانم مورخ» :
  ۱/ السّابقون السّابقون اولئک المقربون
  ۲/ستاره هایی هستن که نام نویسی کردن و عضو سایتن (اگه اشتباه نکنم)
  ۳/هپلی به ستاره ها روحیه میده و همیشه لبخند رو لبهای ستاره ها میشونه و سید احمد عزیز دل داداش حسین
  ۴/اینجا قطعه ای از بهشته و همه با هم یه خانواده ایم اصولا تو یه خونه همه با هم خواهر وبرادرن

  ۵/سؤال دیگه ای نبود؟!

 158. سید محمد می‌گوید:

  آفرین آفرین آفرین آفرییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین .خدایا به حق مادرم زهرا هر چه از خدا می خواهد به این عزیز ما عنایت بفرما .امین یا رب العالمین .

 159. ترگل می‌گوید:

  یک مرد از میان شما رفت و برنگشت…
  گزارشی از همایش«سردار جاویدنشان»

  حاج احمد آنقدر مهربان بود که وقتی برای کوچک‌ترین نیرویش، اتفاقی می ‌افتاد، همه شهر را به دنبالش می‌گشت. فرمانده و غیر آن، برایش فرقی نداشت

  خرافاتی نیستم اما بعضی آدم‌ها، انگار غریبی را به قامت ‌شان دوخته‌اند. حالا و بعد از ۲۸ سال اسارت در دست شقی‌ترین انسان‌های کره زمین (اسراییلی‌ ها) گاه‌گاهی، برخی مردم این سرزمین، یاد حاج احمد متوسلیان می‌افتند؛ برایش یادبودی، مراسمی،شب‌خاطره‌ای می‌گیرند تا بگویند هنوز یادش هستند. اما غریبی را انگار به قامت همه زندگی برخی‌ها دوخته‌اند؛ این را، در مورد حاج احمد متوسلیان، فقط وقتی که وارد سالن همایش«سردار جاوید نشان» شدم و صندلی‌های خالی را دیدم، به ذهنم نرسید؛ قبل‌ تر هم دیده بودم که دیگر سرداران همیشه مطرح‌ ترند تا فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله. قبل ‌تر‌ هم دیده بودم که حتی برای عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر هم خیلی‌ها از یادشان می‌رود نام او را. هنوز هم که یقین نمی‌دانیم شهید شده تا حداقل بزرگراهی از شهر شلوغ را به نامش بزنیم!
  http://www.eshghokhun.ibsblg.ir

 160. آبجی زینب می‌گوید:

  قرارمون سر جاشه دیگه؟
  ۱۸ تیر؟
  ۱۰ صبح؟

 161. شعله می‌گوید:

  سلام.
  جدی؟ می گم چرا آدرس سایتتون خود به خود حذف می شه! هنوز قهری؟
  خیلی لجبازی! داداش بد! تقصیر خودته. راستی امروز طنزی خوندم تو سایت رجا نمی دونم مال شما بود یا نه چون اسم نداشت. اگر بود حلال کن چون قرار نبود نوشته هات را بخوانم.
  اشکال نداره. قدیانی دات کام را همه حفظند. کاش دات آی آر بود.

 162. شعله می‌گوید:

  تازه آدرس بلاگفا دات کام هم باز نمی شه!

 163. پیام فضلی می‌گوید:

  # بلاگفا؛ فیلترینگ سریالی و زنجیره ای ستارگان حضرت ماه
  # آدرس جدید خانه همسنگران مان که بلاگفا وبلاگ شان را مسدود کرده است.
  # بلاگفا ظهر امروز فیلتر شد!
  # http://sms88sms.persianblog.ir/

 164. شعله می‌گوید:

  آشتی شدی؟ مبارکه!
  حالا شدی داداش خوب! اما با بقیه چی کار کنم؟ این همه با من بدن. 🙁

 165. سید محمد می‌گوید:

  ماجرای سیلی خوردن شهید چمران “وزیر وقت ” از سید حسین خمینی را در رجانیوز قسمت پیوندها ( دادخواه) بخوانید .قربون اون قلمت که خداییه .

 166. آذرخش می‌گوید:

  پیامبر اکرم(ص)_ از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.

 167. آبجی زینب می‌گوید:

  قطعه ۲۶ هنوز تو وبلاگ قدیمی من لینکه
  مشکلی هم نداره

 168. ساقی رضوان می‌گوید:

  سلام

  وقتی شنیدم فیلتر شده خندم گرفت!!!

  ما که گفتیم همه تشریف بیارید پارسی بلاگ در خدمتیم!!:دی

 169. پیام فضلی می‌گوید:

  »» واکنش مدیر بلاگفا به فیلتر شدن این سایت
  از ساعاتی پیش دسترسی کاربران سروی وبلاگ بلاگفا امکان پذیر نیست و این سرویس دهنده وبلاگ فیلتر شده است. علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا در گفتگو با ایلنا با تایید این مطلب افزود :با توجه به اینکه این مشکل برای سرویس وبلاگ دهنده دیگری نیز اتفاق افتاده است امکان دارد فیلتر شدن بلاگفا بر اثر یک اشتباه صورت گرفته باشد. شیرازی با اشاراه به اینکه عدم دسترسی کاربران از لحاظ اعتبار و مالی به بلاگفا آسیب زده است ادامه داد : با توجه به اینکه بر اسا س استعلام از دادگاه جرائم رایانه‌ای حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ بلاگفا وجود ندارد با توجه به ماده ۲۰ ، ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌یی که مسؤولیت کیفری سرویس دهنده‌ها و سایت‌های میزبان وبلاگها را مشخص می‌کند، کارگروه مرتکب تخلف شده است.
  علیرضا شیرازی با اشاره به پیگیریهای خود ابراز امیدواری کرد تا مشکل بوجود آمده برای بلاگفا به زودی رفع شود.
  »» http://rajanews.com/detail.asp?id=53358

 170. ترگل می‌گوید:

  پارسال این روز ها چه قدر غصه خوردیم
  کلی قصه ی الکی شنیدیم از جلبک ها
  گوش هامون چه چیز هایی نشنید
  چشم هامون چه چیز هایی ندید
  قلبم درد می گیره وقتی به اون روزها فکر می کنم
  همانا بعد از سختی آسانی خواهد آمد تحمل کردیم جنگیدیم کتک خوردیم به امید روزی که آسودگی برای محبان خاندان پیامبر بیاد

 171. معصومه می‌گوید:

  داداش حالا حالاها باید بشینی کامنت تایید کنی
  غیبت طولانی ، بدون خبر قبلی این مشکلات رو هم داره

  راستی متنتون مثل همیشه فوق العاده بود

  خبر جدید در مورد دانشگاه آزاد و مجلس رو خوندین
  دلم شکست
  ما دلمون رو به کی خوش کنیم تو این مملکت

 172. سالک مبارز می‌گوید:

  منم ادرس جدیدمو میدمhttp://salekemobarez.parsiblog.com/اینم ادرس من بروبچ عزیزان فعلا اسباب کشی کنید پارسی بلاگ تا ببینیم چه میشود در روزهای اتی.

 173. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  من توی پیشخوان دارم سالک مبارز رو می بینم.
  ازش خواهش می کنم بیاد به وبلاگ جدید من.
  رو اسمم کلیک کن.

 174. آبجی زهرا می‌گوید:

  http://www.shirazi.blogfa.com/post-290.aspx
  یک سال زندان برای علی رضا شیرازی…..
  آخ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون…

 175. sara می‌گوید:

  سلام ، میدونم تند تند نظر میذارم و سر شما هم خیلی شلوغه اما آیا فقط نظرا ت منه که از قلم میفته ؟ هم اینجا و هم پست قبلی ….اشکالی نداره که تایید نشن هر وقت ، وقت داشتید!!!!!!! بخونید نگفتید کی عازمید ؟
  نکنه نوشتید : ما اهل حج نیستیم/ حسین تنها بماند/ ما اهل مکه حاجی بازاری ها نیستیم/ فکه بازی درازی ها تنها بماند/ ما اهل خانه خدا نیستیم/ خدای خانه تنها بماند
  نمی خواید برید ؟؟!!!

 176. ترگل می‌گوید:

  پرسه در مه زدن برای بعضی ها احتمال افزایش رای داره برای ۳ سال آینده
  دانش گاه آزادم که خودش یه حزبه

 177. سلام داداش
  خدا خیرت بده
  امیدوارم با وجود این همه حاشیه این متن زیبا و بشدت روشنگرانه مغفول نماند و حق آن آنطور که باید ادا شود

  ضمنا بلاگفا فیلتر نیســـــــــــــــت

  با این لینک به راحتی وارد میشود
  http://38.113.162.27
  =======================

 178. آذرخش می‌گوید:

  نه سارای عزیز نظرات من هم هست. و همینطور بقیه دوستان.
  البته هنوز یه عالمه نظر تو پیشخوان هست و باید به داداش حق داد بعضی ها رو حذف کنه.

 179. معصومه می‌گوید:

  به “امین عارفی”
  خدا رحمت کنه مادر عزیز و پدر والا مقامتون رو
  من یه کم میتونم درکتون کنم چون ۱۱ ساله مادرم رو ندیدم
  میگم یه کم چون شما ۲ بار از وجود پدر و یه بار از وجود مادر محروم شدید.چون بعد شهادت پدرتون مادرتون هم براتون مادری کرده هم پدری

  یه مثلی پدرم میزنه و میگه ” خدا به هر کسی به اندازه بالاپوشش سرما میده”
  حتما خدا خودش توان تحمل این غم بزرگ رو هم بهتون داده
  منم برام محال بود زندگی بدون مادرم ولی الان ۱۱ ساله که بدون اون دارم زندگی میکنم…
  و کی میدونه حال کسی رو که عزیزی رو از دست داده ، جز” عزیز از دست داده”؟؟؟

 180. ترگل می‌گوید:

  “ریچارد هاردتسی” خطاب به “گاردین”
  نظر خوانندگان گاردین در مورد سبزهای ایران

  “ریچارد هاردتسی” می نویسد در دموکراسی رأی یک روشنفکر و استاد دانشگاه به اندازه رأی یک کشاورز و راننده کامیون ارزش دارد که فقط فرصت و تریبون بیان دیدگاه ها و نظرهایشان را مثل یک روشنفکر ندارند.

  خواننده مقاله روزنامه انگلیسی گاردین در خصوص القای تقلب در انتخابات سال گذشته ایران در نامه ای به این روزنامه خواستار احترام روشنفکران به اصول دموکراسی شد و گفت مشکل این است که جنس مطالبات روشنفکران ایرانی متفاوت از جنس خواسته های مردم و توده های مردم ایران است.

  به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از “جهان”، ریچارد هاردیستی در نامه ای به گاردین در پاسخ به مقاله نویسنده این روزنامه که با القای تقلب انتخاباتی در ایران خواستار حمایت غرب از جریان “سبزهای” ایران شده بود نوشت: در جریان رقابت های انتخاباتی سال گذشته من در ایران بودم و هزاران کیلومتر در ایران سفر کردم و آنچه که من دیدم حمایت مردم ایران از نظام بود.

  وی می نویسد من که تا حدودی زبان فارسی بلد هستم در جریان رقابت های انتخاباتی در اقامتگاه خودم در شهرهای بزرگ نماندم و هزاران کیلومتر در ایران سفر کردم و به شهرها و روستاهای مختلف رفتم و با مردمان عادی از جنس خودم در روستاها و شهرهای کوچک صحبت کردم و آنچه که دیدم حمایت اکثریت مردم از نظام بود.

  او می نویسد: من با افرادی عادی صحبت کردم که از جنس خودم بودند منی که اصولاً یک سوسیالیست هستم و تفاوت نگاه توده مردم ایران و خواسته هایشان با قشر روشنفکر جامعه ایران مثل تفاوت نگاه روزنامه”گاردین” با روزنامه “دیلی ورکر” است.

  وی در ادامه خطاب به سردمداران دموکراسی می نویسد: اگر ما خواهان اصول دموکراسی هستیم باید گاه گاهی هم تبعات آن را بپذیریم.

  ریچارد هاردتسی می نویسد: در دموکراسی رأی یک روشنفکر و استاد دانشگاه به اندازه رأی یک کشاورز و راننده کامیون ارزش دارد که فقط فرصت و تریبون بیان دیدگاه ها و نظرهایشان را مثل یک روشنفکر ندارند.

  وی خطاب به سردمداران دموکراسی می نویسد: ایران در خارج از تهران کشوری امن است و مردم این مناطق از اخلاقیات ارزشمندی بهره مند هستند که باید به آنها احترام گذاشت.

  در اتنها او از غربی ها و نویسنده مقاله گاردین که خواستار حمایت از جریان”سبزهای” ایران شده بود می خواهد: فقط به “صدای بلندتر” گوش نکنید.

 181. ترگل می‌گوید:

  داشتم عکس های جنایات ریگی رو میدیدم
  حالم خیلی بده الان
  وایییییییییییییییییییییییییی اون دنیا با این چی کار باید بکنن که تاوان بده

 182. ترگل می‌گوید:

  پارسال این موقع بوی دود می داد تهران و الان بوی رحمت الهی

 183. سالک مبارز می‌گوید:

  ببخشید روی اسمم کلیک کنید ادرس جدیدم اونه شرمنده خودم هم قاط زدم…

 184. علیرضا کیانی می‌گوید:

  یک نفس مانده بود تا عباس/ کوهی از کشته ها سازد/ یک نفس مانده بود فقط/ آن نفس آه شد و رفت/ آن نفس رقیه را می دید/ آن نفس سکینه را می دید/ با همه ساخت ولی، اما،… دید اضغر و نفس نکشید………

  روضه عباس نمی خونی داداش حسین؟
  تقدیم به بچه های گل قطعه۲۶
  ممنونم از همتون که لطف داشتین و به سایت جدیدم اومدین
  فقط خود حسین اقا قدم رنجه نفرمودن که انشا الله….

  راستی حیفم اومد این مطلب رو بگذارم توبلاگفا و برم … اووردمش اولین مطلب سایتم باشه
  (حکایت کفترهای انقلاب و کفتارهای فتنه)
  http://bayanche.ir/?p=42&cpage=1

 185. شعله می‌گوید:

  **دوستان عزیز**
  به شیوه ی کپی پیست مطالب از روی صفحه ی وب مطالب را با تاریخ و ساعت به وب یا سایت دیگر منتقل کنید.
  من فکر می کنم بلاگفا وب هایی که آدرس سایت شما را جزء پیوندها داشتند از ورود به سایتش منع کرده.

 186. سلام

  خداقوت و وقت بخیر

  مثل همیشه نوشته این بارتون هم محشر بود.

  ما هم نصفه و نیمه اسباب کشی کردیم به میهن بلاگ دوستانی که ما لینکشان هستیم لطف کنند و آدرس ما رو اصلاح کنند.

  منتظر نظراتتون در منزل جدید هستیم

  دیشب دیدم قطعه ۲۶ در پیوندهایم حذف شده و ثبت نمیشود صبح به دوستی گفتم بلاگفا خودزنی کرده اساسی! یک ساعت بعد یلاگفا یا همون فلانفا تعطیل شد! هرکی با قطعه ۲۶ درافتاد ورافتاد! خون بابا اکبر کارها میکند!!!

  یاعلی

 187. خداوند رحمت کند والده محترم آقا امین عارفی رو .
  انشا الله با شهید جاوید الاثر آقا مهدی . بر سر سفره کرم آقا اباالفضل متنعمند.

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و سهل مخرجه و احفظ قاعدنا امام الخامنه ای الی ظهور المهدی .

 188. بشری می‌گوید:

  همه هستی مان را ذکات هنوز درست نشده
  متن دوبار لفظ زکات داشت.

 189. هپلی می‌گوید:

  سلام رفقا
  از این لحظه و این ساعت هپلی دیگه کامنت نخواهد گذاشت. اگه بعد این کامنت کسی به اسم هپلی نظری گذاشت بدونید من نبودم. از همه تون به خاطر محبت هاتون ممنونم. از حسین آقا هم معذرت میخوام که اذیتش کردم.
  دلم تنگ میشه براتون ستاره های ماه… اگه بودم فقط برای خندوندنتون بود. این تنها کاریه که بلدم. اما رفقا اونی که میخندونه معمولا خودش دل پر دردی داره. از همه تون التماس دعا دارم…
  خدانگهدار تا همیشه
  یا علی مدد

 190. کهربا می‌گوید:

  چقدر خندیدم به این بلاگفا!
  گهی زین به پشت و گهی پشت به زین(ترتیبش همینه؟!).. حالا شیرازی خوب مزه مسدود شدن رو احساس میکنه.. که البته براش خیلی لازم بود..

 191. داداش مهدی می‌گوید:

  داداشی فدای قلمت بشم خدا بهت نیروی زیاد بده تا بتونی همه را با نوشته هات خوشحال کنی

 192. والفجر8 می‌گوید:

  داداش حسین به خاطر مشغله زیاد نمیرسم نظر بدم ولی مطمئن باش که هروقت کانکت میشم به سایت سر میزنم و نوشته هات رو میخونم
  نوشته هات حرف ماست با قلم معجزه تو

 193. پیام فضلی می‌گوید:

  فوری:
  مجلس هشتم(مجلس۶+۲)، ۲۲۰هزارمیلیاردتومان را وقف عالیجناب رأس فتنه کرد!

 194. ابوالقاسم می‌گوید:

  سلام
  ای کاش ما هم اندازه هپلی قدر و منزلت داشتیم
  حداقل نظراتمون تأیید میشد!!!!!!!!!!

 195. انصار مبارز می‌گوید:

  خنده بازاره تو این بلاگفا …
  مثل اینکه جدی جدی باید به فکر اسباب کشی باشیم.
  :::
  http://ansar-mobarez.blogfa.com/post-24.aspx
  ————————————————————–
  راستی عزیزان، برای دادن پست های ضروری، یا اعلام آدرس جدید، فیل.تر شکن جواب میده

 196. بیسیم چی 135 می‌گوید:

  شب عروج دکتر چمران گرامی
  برای شادی روح همه شهدا صلوات بفرستید
  در پناه مادرم زهرا
  یاعلی

 197. تخریبچی می‌گوید:

  خواهشا هی نگین شیراازیه
  منم شیرازیم
  ندیدی تو ۹/۱۰ همین شیرازیا چه حماسه ای افریدند؟
  ندیدید چه جوری مسجد ضرار رو تصرف کردند؟
  و به اون علیمحمد دستغیب بدبخت چه سیلی به یاد ماندنی زدن؟
  سلامتی همه ستارگان گرد ماه صلوات(مخصصوصا شیرازیاش(مخصوصا شهیداش))
  التماس دعا

 198. علیرضا کیانی می‌گوید:

  امام ما/ رهبر ما / همان ولی امر مسلمین جهان است… آنان که امر ایشان را قبول ندارند طبیعی است با اسراییل و امریکا و بهایی های بی بی سی فالوده بخورند…

 199. پور تقی می‌گوید:

  ۱- چند روزی است که اتفاقی نوشته هایت را مرور می کنیم علی رغم اینکه سا ل هاست با نام پدرت گرامی ات و پدر بزرگ بزرگوارت و عمو های باصفایت اشنا هستم . خوشگل می نویسی ولی با ید سعی کنی برای همیشه تاریخ بنویسی چرا بجه مسلما ن ها نباید یک نویسنده “مو سفید ” ( یعنی اینکه زود تمام نشود ) در زمینه نقد و طنز سیاسی که متخلفین در وحشت گزش قلمش به سر ببرند نداشته باشند . پس جوری بنویس که زود تمام نشود . همه سلیقه ها یی که در زیر خیمه ” ولایت ” جمع هستند به تندی و تیزی شما عزیزان نیستند و طبیعت های گو ناگونی وجود دارد .
  ۲- تصور می کنم در خصوص با مراجع همه باید جانب احتیا ط را داشته باشند زیرا ما سال هاست در مقابل اهل سنت به این نکته می بالیم که در فقه جعفری اجتهاد توانسته بن بست هار بگشاید و چیزهای دیگری که شما از من بهتر میدانی . پس پرداختن به این جبهه را به خارج از حوزه ” ادبیات ” و نویسندگی واگذار کن .در خصوص با مراجع شیوه و سلوک امام راحل ملاک است که ادم اجرایی ان نه من هستم و نه تو بلکه شخص ولی فقیه است.
  ۳- در پیوند زدن مقاطع تاریخی ، حوادث تاریخی و شخصیت های تاریخ اسلام با حوادث روزمره خیلی زیبا عمل می کنی فکر می کنم باید مقداری در خصوص جریانات سیاسی و شخصیت های خائن در ایران و به خصوص خاورمیانه و جریان صهیونیزم بین الملل هم دامنه مطالعاتت را گسترش دهی ان وقت نوشته هایت با کد های به روز تر نیز مزین و نمکین ترو گزنده تر می شود
  والسلام

 200. متولد نیمه خرداد می‌گوید:

  سلام مریم جان منم هستم
  برای ختم قرآن

 201. شعله می‌گوید:

  یعنی من برم؟؟
  چی شد؟ اگر تایید کنید یه پا جوجه رنگی می شم این جا رو می ذارم رو سرم.
  گویا ۱۸ تیر با بچه ها قرار دارید. خوش بگذرد. من که کیلومترها فاصله دارم از شماها.

 202. رضا طالب می‌گوید:

  سلام
  می خواستم چند تا موضوع را یادآوری کنم :
  اول اینکه حتما متوجه این مساله هستید که علاوه بر دوستانی که مشتری همیشگی مطالب شما هستند و بعد هم کامنت می گذارند تعداد زیادی هم طرفدار پر و پا قرص این مطالب هستند و با نوشته های شما زلف گره زده اند اما همیشه وقت وحوصله کامنت گداشتن را ندارند.این را برای مواقع خاص به خصوص مواقعی که اراذل و اوباش حمله کامنتی می کنند یادآوری کردم…
  دوم اینکه تو نوشته های اخیر شما اشعاری از مرحوم آقاسی دیدم واین خیلی خوشحالم کرد لطفا از اشعار این عاشق دلسوخته بیشتر استفاده کنید.قطعا اگر این روزها بود غوغا می کرد… یادش بخیر… ما منتظریم تا محرم گردد…

  اما نکته آخر این که در روزهای اخیر موضع گیری ناامید کننده برخی از مراجع را که نمی توان در تقوای آن ها شک کرد داشتیم(منظورم همونایی هست که حسین شریعتمداری بهشون نامه نوشت.) خیلی از دوستان به خاطر این مواضع دچار یاس و سرخوردگی شدند.شاید بد نباشد در این زمینه قلم به دست بگیرید و به این دوستان امید بدهید.

 203. شما بفرمائید اسمم چی باشه؟ می‌گوید:

  ما اهل قرآن نیستیم / علی تنها بماند
  این روزها همه دارند/ چه خوب/ خودشان را نشان می دهند
  نور ضرر دارد/ برای چشم خفاش
  شریح قاضی/ رساله داشت/ شمر فامیل عباس بود
  که چرا/ حرمت نزدیکان پیامبر را نگه نداشته/ و به خار/ نازکتر از گل گفته
  نوح زیاد بوسیده بود پسرش را/ و خمینی زیاد بوسیده بود سران فتنه را
  سران فتنه/ زنده بودن شان را/ مدیون کرامت مرجع تقلید ما هستند

  ما اگر حرفی نمی زنیم/ به احترام ماه است/ و الا/ شعار ما ستاره ها/ در حرم/ مورد تایید آقاست/که بوسید/ جای سیلی شعارهای ما را/ به کوری چشم سران فتنه/ به کوری چشم خواص بی بصیرت/ به کوری چشم عالمان بی عمل/ به کوری چشم مرجع تقلید بی بی سی

  از اینها خیلی خوشم آمد حرف دل بودند
  و چقدر خوب که پارازیت ها را تایید نمی کنید
  از خواندن نظرها هم می توان لذت برد
  کاش همه از این کارهای خوب یاد بگیریم
  بازهم ممنون … خسته نباشید ……….

 204. شریف می‌گوید:

  سلام داداش حسین عزیزم
  نمی‌دونم چی بگم در وصف قلم زیبات. واقعاً آدم کم میاره جلوی این همه عاشقی. خیلیه آدم تو فضای مجازی وارد بشه و با خوندن مطالبت، چشماش آسمونی بشه و با چشمای خیس از پای رایانش بلند شه. شاید همه بهم میگن این دیونه رو!!! همه میرن تو اینترنت جوک میخونن، عکس و فیلم می‌بینن، اینا نشستن روبروی مانیتور، مطلب می‌خونن و گریه می‌کنن.
  خدایی خیلی باحالی. تو این فضای وانفسای مجازی پر از نامردی، تو خیلی مردی.
  منو خیلی دعاکن، خیلی گرفتارم.

 205. شعله می‌گوید:

  خدایا! به هر که دل بستم، تو دلم را شکستی. عشق هر کسی را به دل گرفتم، تو او را از من گرفتی. هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم، و در سایه ی امیدی به خاطر آرزویی، برای دلم امنیت به وجود آورم، تو یک باره همه را بر هم زدی و در طوفان های وحشت زای حوادث رهایم کردی تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و به هیچ چیز امیدی نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم. خدایا! تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم و جز در سایه ی توکل به تو، آرامش و امنیت احساس نکنم…
  خدایا! تو را بر همه ی این نعمت ها شکر می کنم.

  این بخشی از نیایش های شهید دکتر چمران است.
  خیلی زیباست.

 206. شعله می‌گوید:

  خدانگهدار.
  خدا پشت و پناه شما و بقیه باشد.

 207. حسین رییسی می‌گوید:

  و ما رمیت اذ رمیت ولاکن الله رمی
  حسین آقا خدا پشتته برو جلو!!!
  توکل به خدا!!!!

 208. r1e1z1a می‌گوید:

  حاج حسین همش قشنگ بود اما من خیلی با این قسمت حال کردم :
  “…رساله مرجع تقلید من/ ۳۰۰ هزار نسخه خطی است/ که هیچ کدام خط کوفی نیست/ و همه نسخ را/ با رنگ سرخ/ به خط خون/ در جزیره مجنون نوشته اند…”

  خیلی می خوامت
  یا علی

 209. شهاب سنگ می‌گوید:

  اوه داداش دمت گرم خیلی مردی تو که نظراتم را تایید کردی تو رو خدا نظر قبلیم را تایید نکن به ارتش سایبری ستاره های حضرت ماه خوش اومدم

 210. سیداحمد می‌گوید:

  مخلصیم.
  دلم تنگ شده….

 211. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  سلام. خسته نباشید. خیلی قشنگ بود. مثل همیشه.
  ـ از سید خندان که همیشه نیشش تا بناگوش گوساله سامری باز است بدمان می آید
  ـ و آن یکی هر روز نماز شب می خواند(مگه روزا هم نماز شب می خونن؟ البتّه کسانی که شبا تو خواب عمیق هستند روز نماز شب می خونن چه برسه به این بابا که تمام عمرش در خواب عمیق غفلت به سر می برد.)
  می خواستم بگم که زکات که اگه اشتباه نکنم در سطر سی و پنج(شمردم ولی فراموش کردم!) به اشتباه ذکات نوشته شده رو درست کنید که دیدم قبلاً گفته شده. پس من دیگه نمی گم!!! البتّه ناگفته نماند مطالب قشنگ شما با غلط املایی شیرین تر می شه.
  این جمله تون خیلی عالیه که اگه ولی امرمون امر کنه، دست سران فتنه رو هم می بوسیم و …! این یعنی ولایت پذیری محض. اینش خیلی برام قشنگ بود.
  راستی، در پست قبلی کامنتی گذاشتم که تأیید نشد. نمی خوام بپرسم چرا تأیید نشد. مهم هم نیست(تأیید نشدنشو می گم مهم نیست)می خوام بپرسم خوندید؟ یا اینکه بین اون همه کامنتی که براتون میاد و … به چشم نیومد؟!
  پیروز باشید.
  یا حق

 212. دل آرام می‌گوید:

  می بینی داداش حسین.
  به حرفت گوش ندادیم فیلتر شد…

  یا حق

 213. فاطمه(دختر بابا) می‌گوید:

  داداش فالوده رو خوب اومدیاااا

  ای وللللللللللللل

  میگم خیلی وقته به این شهردار تهران گیر نمیدیااااا!!!!.مثل اینکه شیخ بیشتر میچسبه که ولشم نمیکنی!!!

 214. مخبر می‌گوید:

  یه نکته جالب
  امروز بلاگفا فیلتر شد ولی جالبتر این که صفحه فیلترینک لینک داده به بلاگفا!!!!!!!

 215. علیرضا کیانی می‌گوید:

  سلام بچه های قطعه ۲۶

  داغم، داغم و داغونم از نامه لجنمال دکتر دباغ همان سروش رفیق گوگوش
  دلم می خواهد سیلی نظام را روانه لندن کنیم و این خولی کثیف را به درک برسانیم… اما حیف که دستمان کوتاه است

  حسین جان این هم آدرس سایت جدیدم/ ترسیدم تو بلاگفا بمونم یک متن بنویسی علیه من توی وطن امروز یک صفحه/ یادته فرمانده ؟/ ما عاشق خنداندنها و خنده های توایم … بمیرد بمیرد دشمن تو حسین بابا اکبر…

  آدرس سایت جدید بیانچه(دلنوشته های یک پابرهنه)… مهندسی فرهنگ سابق
  http://bayanche.ir

  مطلب آخر با عنوان: حکایت کفترهای انقلاب و کفتار های فتنه
  تقدیم به عبدالله و قاسم ابن الحسن / نوجوانان شهید دشت کربلا

 216. سید می‌گوید:

  سلام خدمت همه دوستان
  سایت عصر انتظار یه سریال گذاشته به نام سریال ظهور حتما ببینید خیلی جالبه لینکشو واستون می ذارم.
  http://www.asr-entezar.ir/archives/2411

 217. خان باجی می‌گوید:

  سلام علیکم و رحمه الله
  ۱- آقای قدیانی بسیار زیبا بود . اما میگن الوعده وفا ما منتظر وعده ای هستیم که شما چند روزپیش دادید .منتها اگر مصلحت نیست بفرمایید که ما بیش از این انتظار نکشیم …
  ۲- بلاگفا فیلتر نشده … من الان چک کردم وبلاگ بعضی از دوستان رو ..
  ۳- حالا ما که یه دونه فینگیلی داریم و فردا نمی تونیم در این همایش شرکت کنیم یعنی ستاره حقیقی حضرت ماه نیستیم ؟؟؟؟؟؟؟ بهمون بر خورد به خدا … یعنی بیشتر قلبمون شکست .
  .
  .
  .
  خطاب به آقای عارفی :
  خداوند رحمت کنه پدر ومادر محترمتون رو .. من و شما در این موضوع اشتراک داریم …
  اما برادرم فراموش نکن که خداوند بعضی وقتها میخواد ببینه که بنده هاش ( تنهایی) بزرگ میشن پس واقعا قوی باش و تنهایی بزرگ شو …
  دوستان برای شادی روح تمام عزیزانی که در جمع ما نیستند صلوات عنایت کنید .
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم .

 218. داش مهدی می‌گوید:

  هرچند که خسته ایم ازاین حال،نیا
  شرمنده اگر ندارداشکال نیا
  ماخط تمام نامه هامان کوفیست
  آقای گلم زبان من لال نیا

 219. شهاب سنگ می‌گوید:

  سلام
  داشتم فکر می کردم حالا که شدم یه عضو از ارتشتون چه کاری ازم بر میاد؟ من که بلد نیستم مثل سارا مطلب خوشکل بزارم، مثل هپلی دلارا شاد کنم و مثل داداشم قلم دست بگیرم… تنها کاری که از دستم بر میاد اینه که پوتیناتون رو تمیز کنم، لباساتون را بشورم، واستون سنگر بسازم، ظرفاتون رو بشورم، سنگراتون را تمیز و مرتب کنم، خلاصه پاییه هر چی از این کاراست هستم، نوکرتونم. نوکر همه بچه های شهدا…
  از پوتیناتون شروع می کنم؛ همه پوتینا را به صف کنید دارم لباس رزم می پوشم… اومدم…
  اول پوتین هپلی! وای چقدر پاره شده و چمنی! نکنه دوباره چشم باباتو دور دیدی رفتی فوتبال؟ بچه بشین درستا بخون
  این پوتین سارا یا آذرخشه! خداییش چقدر تمیزه لای دولایش دوباره یه متن خوشکله خوب اینم دیگه کاری نداره…
  بعدی از سید احمد! چقدر سوراخ سوراخ … وای یه دونه خرچنگ با چند تا بچه ماهی توش پیدا کردم. غلط نکنم سید بجای تور ماهی گیری از پوتینش استفاده کرده! راستی سید جدیدا دیگه پیام بازرگانی نمیدی.
  .
  .
  .
  فکر کنم تموم شد…ولی نه فقط از داداش حسینم مونده. اِ داداش در بیار دیگه پوتینتا! آخ ببخشید یادم رفته بود داداشمون حتی شباهم با پوتین آماده باش می خوابه! چیزی به اذان نمونده باید موقع نماز گیرش بیارم!

 220. کاوسی فر می‌گوید:

  داداش حسین سلام.
  عکس آقای خامنه ای رو تو وبلاگم به عنوان عکس پروفایل گذاشته بودم.اما الان باز نمیشه وعکس دیده نمیشه.وبم هم تو بلاگ فاست.چی کار کنم؟ممکنه نقشه ای تو کار باشه؟

 221. امین عارفی می‌گوید:

  به نام حی سبحان

  سلام حسین جان
  شب بخیر
  اینم ادرس جدید عدالت‌ناگزیر
  http://edalatnameh.mihanblog.com

  یا علی مددی

  انا مجنون‌الحسین یا ثارالله

 222. زینب سادات می‌گوید:

  سلام
  مثل همیشه عالی!
  شرمنده که آدرس وبلاگم بلاگفا داره میخواستیم کوچ کنیم بریم یه جا دیگه که دیدم بلاگفا خودش فیلتر شده و زحمت رو کم کرده:))
  ان شاالله دفعه ی بعدی که میام آدرسمون بلاگفا نداره

 223. مسلم می‌گوید:

  عالی بود عالییییییییییییییییییییی

 224. خان باجی می‌گوید:

  خدا رو شکر پرشین بلاگ هم فیلتر شد .

 225. ناشناس می‌گوید:

  به نام خدای ماه و ستاره هاش

  سلام،

  یه خبر: روز ۱۳ رجب امام خامنه ای سخنرانی دارند، برای عمومه (احتمالا”) ولی کارتیه. دوست دارین بیاین شاید راه دادن(بعضی ها امتحان کردن). امام خامنه ای ساعت ۱۰ سخنرانیشون شروع می شه, ساعت ۸:۳۰ در رو باز می کنن از ساعت ۶:۳۰ – ۷ ملت وایسادن پشت در.

  اگه صلاح می دونین این کامنت و تأیید کنین.

 226. سیداحمد می‌گوید:

  داداش اگه تو سایتت باشی و نباشی دل ما پیش شماست.
  و همچنان دعاگوی شما هستیم.
  خیلی عزیزی داداش حسین بسیجیها.

 227. sabaa می‌گوید:

  ملاک بوسه های علی نیست/ کلامی است که از دو لب مبارک حیدر کرار بیرون می آید/ علی زیاد بوسیده بود طلحه را/ محمد زیاد بوسیده بود عالمان بی عمل را/ نوح زیاد بوسیده بود پسرش را/ و خمینی زیاد بوسیده بود سران فتنه را

  قلمتون پر برکت حسین آقا!عالی نوشتین.این قسمت مراسم واسم سوال بود.
  ممنون ازتون با این متن زیبا.

 228. sabaa می‌گوید:

  حسین آقا!من همون صبا هستم ولی واسه نامنویسی٬سیستم صبا ی فارسی!!! رو قبول نکرد منم دیگه فینگلیش نوشتمش.

 229. sabaa می‌گوید:

  هپلی!
  آخه این چه کامنت هاییه که تو گذاشتی.نه از اون تیزر ساختنت که بلند بلند خندیدم ونه از این خداحافظی کردنت غمگین شدم!
  حالا که اینطور شد این غزل رو بخون تا دوباره کهیر بزنی:

  رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
  ترک من خراب شب گرد مبتلا کن
  ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
  خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن
  از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
  بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن
  ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده
  بر آب دیده ما صد جای آسیا کن
  خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
  بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن
  بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
  ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن
  دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد
  پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن
  در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
  با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
  گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد
  از برق این زمرد هی دفع اژدها کن
  بس کن که بیخودم من ور تو هنرفزایی
  تاریخ بوعلی گو تنبیه بوالعلا کن

 230. شهاب سنگ می‌گوید:

  از کتاب “عارفانه” شهید چمران دل نوشته ای به نام “چه معجون عجیبی” :
  حدید و اشک این منم چه معجون عجیبی!طبع لطیف،قلب حساس،چشم اشک آلود،وجودی که تار پودش با عشق و محبت سرشته شده است. آنگاه حدید تر از حدید،سخت تر از خارا،محکم تر از کوه،عجبا اشک و آهن چگونه با هم جمع شده است؟
  راستی جز انسان مرموز قادر به جمع چنین اضدادی نیست! و راستی که خدا با خلقت چنین موجودی خلاقیت و صنعت خود را به کمال رسانده است.
  مرگ به سراغم می آید آن قدر آرام و مطمئن به او نگاه می کنم که گویی خضر پیغمبرم،رگبار گلوله به سویم جاری می شود، آن قدر خونسرد و محکم می گذرم که گویی رویین تنم. مردان جنگنده در برابرم به خاک و خون می غلتند،آنقدر عادی تلقی می کنم که گویی قلبم از سنگ است. کودکان تیر خورده از درد ضجه می کنند،زنان بیوه شیون می کنند،اما من گویی احساس ندارم و رحم و شفقت در من وجود ندارد.
  در عین حال نمی توانم مورچه ای را بیازارم،نمی خواهم دشمنی که قصد حیات من کرده از پای درآورم . در برابر لرزش یک برگ دلم می لرزد. در مقابل اشک چشم آب می شوم،چشمک ستاره مرا به خود جذب می کند،نسیم سحری روحم را به اسمان ها می برد…
  خدایا این لطافت با آن صلابت چگونه جمع شده است؟خودم در تعجبم! »

 231. نادر می‌گوید:

  سلام داداش حسین توسرزمین خمینی داره چه اتفاقی داره چی میشه یه عده نماینده نان به نرخ روز خور بزرگترین دزدی تاریخ ایران رو انجام میدن خیلی دلم گرفته تورو خدا یه حرکتی یه کاری یه اعتراضی

 232. مرادی می‌گوید:

  ما هستیم با ولایت.
  ببخشید مدتی غبار آلود بودم . فتنه در فتنه شده بود . و چه سخت است زمانی که زمانه سخت میشود.

 233. خاکریز گراف می‌گوید:

  با سلام
  با طرحی تقدیم به روح بلند و ملکوتی سردار شهید نورعلی شوشتری به روزم
  منتظر حضورتان هستم
  التماس دعا

 234. ایرانی بیدار می‌گوید:

  سلام
  دیشب کلی منتظر مطلب جدید بودم. الان از رو دکه روزنامه رو خریدم دیدم مطلب جدید دادید
  یا علی
  خدا قوت

 235. آقای برادر به نظرت شهر ری یه خورده نزدیک نیست؟؟ یه دفعه جلسه رو مینداختی حرم امام دیگه!!
  یه فکری هم برای ما بالا شهریهای مرفه با درد بکن. دمت گرم

 236. یوسف می‌گوید:

  داداش حسین اعصاب نذاشته امروز این آقای پرسه در مه (لاریجانی) برای ما
  یه جورایی باید خدمتش برسی
  فکر کنم جاسبی علاوه بر اینکه نصف نماینده رو با وعده مدرک دانشگاه آزاد خریده یه قول و قراراییم با این بابا گذاشته
  دیدی چه جوری صحبتای آقا رو به نفع “ملک عبدا… جاسبی ” برای نماینده ها تفسیر می کرد
  من نمیدونم این صادق لاریجانی مگه رئیس قوه قضاییه نیست، پس چرا یه شعبه هی چپ و راست به نفع ملک عبدا…جاسبس حکم صادر می کنه هیشکییم کاریش نداره
  البته از برخورد جاسبی با هادوی دادستان اسبق تهران معلوم بود که این آقا یه ۷و۸و۱۰ تا قاضی تو جیبش همیشه داره
  خدایا ….
  به قول ده نمکی اگه تو بردهای دانشگاه ۱۰۰۰تا مطلب علیه نظام و مقام ولایت بزنن کسی کاری نداره ولی اگه یه مطلب در مورد مفاسد اقتصادی بزنی سریع باهات برخورد میشه
  ما که از برخورد با مفسدان اقتصادی به کل نا امید شدیم….
  یا حق

 237. صفایی نژاد می‌گوید:

  وصیت نامه هر شهیدی رساله مرجع تقلید من است
  ممنون

 238. فدایی سید علی می‌گوید:

  با اجازه داداش حسین بچه بسیجیا و خود بچه بسیجیا ؛چند نکته خطاب به جلبکای سنگ پای قزوین رویی که احیانا هنوز هم اینطرفها پرسه می زنند و این محیط مقدس را به گند می کشند:
  ۱-اگر میبینید در اینجا تعدادی از خواهران و برادران من آنقدر کامنت می گذارند که داداش حسین کجایی؟ دلمان برایت شور می زند ! چرا آپ نمی کنی و از این جور حرفها، من با تاکید می گویم که اینجا طرف ما نه حسین قدیانی بما هو است که ستاره ایست از میلیونها ستاره حضرت ماه که این روزها نقش دیگری هم گرفته و شده راوی حضرتش و ما آنقدر کامنت که نه ، مایه میگذاریم برایش که رویتان از این هم سیاهتر شود و از حسودی بمیرید و این را هم بدانید که در رساله ما طواف مقبول تنها طواف بر گرد ماه است(اگر خورشید پشت ابر باشد).
  و نکند گمان باطل برید که نسبت ستاره های حضرت ماه به خود حضرت ماه روحی له الفدا ،عینا ستاره آسمان باشد با ماه آسمان.نه. اگر قالبهای پوسیده و خشک مغزتان که تحفه مدرنیته بوده برایتان، اجازه دهد بفهمید؛ باید بگویم که هیات عشاق اباالفضل، علم هیات را متحول کرده.دیگر هر آزاد اندیشی می داند که خورشید مرکز عالم است و ماه در مداری مشخص ،بدون وقفه دور او می چرخد و آسمان پر است از ستاره هایی که همه به واسطه ماه از خورشید نور می گیرند و همزمان که در مداری دور ماه می چرخند، همه با هم به امامت ماه نماز طواف به دور خورشید می گذارند.
  ۲-اگر چند روزی همه اینجا دم گرفته اند که چه شد آن نامه؟ نه که خیال خام برید که ما عجولیم. نه!ما از نسل زینبیم .صبوریم آنقدر که منتظریم تا محرم گردد.آنقدر که منتظر اذن جهاد رهبرمان مانده ایم و جو نگرفتتمان.حتی در آن دیدار دانشجویی ماه رمضان با حضرت ماه آویزه گوشمان کردیم که اگر تا حالا صبر میکردیم حالا دیگر صبوری کنیم(البته بعید می دانم فرق اینها را فهمیده باشید)
  اصرار ما برای این است که به داداش حسینمان که راوی ماه شده،نشان دهیم که پشتش ایستاده ایم.که خیالش راحت باشد و این تیری که در گلوی کمان هر تیراندازی گیر می کند را زودتر رها کند.باز هم نکند خیال خام برید که عکس حسین قدیانی آن بالاست و شماره تلفن او در دسترس همه؛ و ما او را سپر کرده ایم و اگر مشکلی برایش پیش بیاید جیم میشویم. نخیراین وصله ها به مایی که در آن شب کذایی شماره هامان را با نام گذاشتیم در دفاع از راوی حضرت ماه، نمیچسبد.لطفا ما را به کیش خود مپندارید .
  البته باز هم اختیار دار همین داداش ماست که بصیرت دارد و می داند چی بنویسد و چی ننویسد. کی بگذارد و کی نگذارد.البته اگر ما هم متن نامه را دیده بودیم آنقدر بصیرت داشتیم که دقیقتر کمکش کنیم در تصمیم گیری.

 239. صفایی نژاد می‌گوید:

  پستی با عنوان «ووووزلای علی مطهری!» در وبلاگم منتشر شده است
  خوشحال می شوم نظرتان را بدانم

 240. آیدین نوری می‌گوید:

  داداش یه سئوال داشتم . چرا سید حسن جواب کدیور را نمی ده. از چی می ترسه !

 241. مریم می‌گوید:

  برای همه . بخونید لطفا
  بچه های قطعه ۲۶ بگوشین ؟
  پایه ثابتا و تازه واردا ( مثل خودم ) بگوشین ؟
  بچه ها پایه هستین تا روز تولد امام علی بابای همه بچه شیعه های ولایتی یه ” ختم قرآن ” داشته باشیم همه ؟
  اگه موافقین آخر کامنتاتون واسه داداش حسین بنویسین ” مریم هستم . یا علی ” . اگه داداش زود تائید کنه انشاله من تا امشب میشمرم تا فردا ظهر شماره جزء با اسمتونو میذارم همین جا .
  ثوابش هدیه برای تمام پیامبران . امامن معصوم . تمام شهدای در راه حق . به نیت تعجیل در ظهور امام مهدی و سلامتی حضرت ماه .
  انشاله
  تا الان من و نیمه خرداد . ۲ نفر . نبود ؟ بگوشین ؟

 242. علی می‌گوید:

  سلام
  بلاگفا فیلتر شد
  تبریک

 243. محمد محمدی می‌گوید:

  خسته نباشید بسیار زیبا بود.

 244. مسعودساس می‌گوید:

  سلام
  دلمون براتون تنگ شده بود داداش
  امروز که اومدم ۵-۶ مطلب جدید دیدم
  خدا وقت بده برای خوندنشون
  ما که رفنیم شروع کنیم
  فعلا خداحافظ

 245. مسعودساس می‌گوید:

  دوباره سلام
  ظاهرا بلاگفا فیلتر شده
  من که هر چی می زنم می نویسه که با استناد به نمیدونم چی چی مسدود شده
  الله اعلم

 246. مسعودساس می‌گوید:

  دوباره سلام
  داداش اگه می شه به ما یه خورده فرصت بده برای خونه کشی از بلاگفا
  آخه الان موقع امتحان هاست و…
  این روزها معمولا یه بار وارد اینترنت می شیم اونم سایت شما میایم ببینیم آپ شده یا نه
  خداییش وقت سر خاروندن نداریم
  به زودی بلاگفا (علی شیرازی) می مونه و حوضش

 247. سروش می‌گوید:

  خودمومنیم
  این آه بچه شهیدا عجب می گیره دامنها…

 248. مسعودساس می‌گوید:

  دوباره سلام
  ما وبلاگی که تو لینکش قطعه ۲۶ نباشه نمی خوایم
  آقای شیرازی فکر کرده با برداشتن قطعه ۲۶ از تو لینک ها …
  الیس الله باحکم الحاکمین

 249. sabaa می‌گوید:

  من تازه وبلاگ گروهی فصل انتظار رو کشف کردم.به نظرم فوق العادست.دوستان پیشنهاد می کنم یه سر بزنین پست جدید حسین آقا و سایر نخبه ها رو اونجا ببینین.اینم آدرسش:
  http://sina12.parsiblog.com/

 250. خودم می‌گوید:

  اما شما همچنان از پیوندهای وبلاگ ما تو بلاگفا هستید که.

 251. باران فیروزه ای می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  مانیز کوچیدیم .
  آدرس جدید:
  http://www.baranefiroozehi .banoblog.com

 252. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  برادر قدیانی عالی بود مخصوصا” این تیکش :
  از می خواهند فتوی بدهند/ و علی را بفروشند/ به ادب/ به اخلاق/ به احترام/ به بوسه/ به رساله باعورا / به گوساله سامری/ این روزها/ همه برای عمار/ زغال فروش شده اند/
  برادر حرف دل ما رو زدی . من که دلم خونه از خون به دل شدن آقا .

 253. دوست می‌گوید:

  بلاگفا از پیوند ها حذفتون نکرده
  دیگه انقدرم بدبین نباشید

 254. داداش مهدی می‌گوید:

  داداشی میخواستم بگم خدا را شکر معادم در کاره اگر نه این آدمایه مثل ریگی …………

 255. رضا می‌گوید:

  سلام امروز بعد از اینکه حسین قدیانی عزیز متن جدیدش رو قرار داد – من هم در این وبلاگ گذاشتم – خیلی ها نظر دادن.
  ولی تو نظرها یه چیزی خیلی خودش رو نشون میداد. اونم این بود که قسمت هایی از متن که در مورد علمای بی بصیرت و متاسفانه مراجع و مجتهدین بی بصیرت بود خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و عمده نظر دهنده ها از این قسمت ها خیلی تعریف کرده بودن.
  این مساله در اوج تلخی که کام آدم رو از زهر مار هم بدتر میکنه متاسفانه حقیقتی است که در جامعه ما شکل گرفته.
  یادم نمیره وقتی میدیدم بعضی ها به مراجع اعتراض میکردن و یا عکس العمل بد مراجع را در بعد از انقلاب نقد میکردن مورد انتقاد قرار میگرفتن که شما حق اعتراض به مراجع رو ندارید و حتی تمسک به این جمله امام می کردند که از ولایت الله خارج شدید و داخل در ولایت الشیطان گشته اید.
  در همون موقع تو ذهن من این مساله شکل گرفت که مسلما حرمت مراجع محفوظ ولی این حرمت و این قداست تا کجاست؟ اگر یک زمانی همین عدم اعتراض ما و همین عدم نقد ما باعث بشه خدایی ناکرده خود مرجعیت شیعه زیر سوال بره ما باز هم مجاز به سکوت هستیم؟
  یادم هست خیلی ها میگفتن بله. ما حق اعتراض نداریم. حالا می بینیم که این واقعیتی در جامعه ما شد.
  الان این حرکات و گفتارهای اشتباه بعضی از مراجع و علما باعث شده که مردم به کل مرجعیت شیعه بد بین بشن. باعث شده که وقتی این جمله به حق نوشته میشه که “من اگر مجبور شوم/ روزی این شعار را هم خواهم داد/ ما اهل اجتهاد نیستیم/ علی تنها بماند/” چقدر مورد استقبال قرار میگیره.
  بعد هم کسانی بیان و در دفاع باز هم بگن:
  “تصور می کنم در خصوص با مراجع همه باید جانب احتیا ط را داشته باشند زیرا ما سال هاست در مقابل اهل سنت به این نکته می بالیم که در فقه جعفری اجتهاد توانسته بن بست هار بگشاید و چیزهای دیگری که شما از من بهتر میدانی . پس پرداختن به این جبهه را به خارج از حوزه ” ادبیات ” و نویسندگی واگذار کن .در خصوص با مراجع شیوه و سلوک امام راحل ملاک است که ادم اجرایی ان نه من هستم و نه تو بلکه شخص ولی فقیه است.”
  برادر من این اجتهاد خودش به بن بست کشیده میشه. نه تنها خودش رو به بن بست میکشه که فقه شیعه رو هم به بن بست میکشه. اجتهادی که نتواند در مواقع مورد نیاز مردم را بسیج کند، نتواند تشخیص دهد کی موقع عمل است و کی موقع سکوت است این اجتهاد هیچ گاه به جایی نخواهد رسید که با فتوای به حرمت تنباکو دولت مجبور به لغو قرار داد شود.
  خود همین امام راحل ما تند ترین تعبیرات رو بر ضد بعضی علما دارد. مگر همین ایشان نگفتند که: ” در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند امروز عده ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند.” منشور روحانیت
  در همان منشور روحانیت می گویند: “واقعا روحانیت اصیل در تنهایى و اسارت خون مى گریست که چگونه امریکا و نوکرش پهلوى مى خواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند و عده اى روحانى مقدس نماى ناآگاه یا بازىخورده و عده اى وابسته که چهره شان بعد از پیروزى روشن گشت، مسیر این خیانت بزرگ را هموار مى نمودند. آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانىنما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است” منشور روحانیت
  خودشان تاکید می کنند: “مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهارنظر نمى کنم. آشنایى به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیراسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شان مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است.” منشور روحانیت
  یعنی واقعا شما تعابیر ایشان رو در مورد شریعتمداری یا منتظری ندیدی؟ همین رهبری ما چقدر فرموده بصیرت، چقدر نصیحت کرده دیگه نمیتونن اسم ببرن که. آخرش اینکه همون چیزی که ازش میترسیدم داره شکل میگره امیدوارم تا دیر نشده به فکر بیافتن که فردا دیره.
  http://andooh.mihanblog.com

 256. مسعودساس می‌گوید:

  دوباره سلام
  به این نتیجه رسیدم که یه دو ساعتی درس رو بی خیال شم و اسباب کشی کنم از بلاگفای مزدور
  اینم آدرس جدید
  http://masoudsas.persianblog.ir
  تقدیم به داداش حسین و بقیه ستاره های حضرت ماه

 257. شاید یه طلبه می‌گوید:

  بسم رب الشهدا و الصدیقین
  سلام داداش حسین واقعا عالی بود بازم مثل همیشه اشکمون رو در آوردی، یه خورده هم ازاین مجلس جاسبی گرا بنویس بلکه دلمون خنک بشه آخه این روز ها بدجوری به خاطر آن قلم و کاغذی که روی برگه های رای مجلس لغزید احساس پشیمانی می کنم دیگه به کی میشه اعتماد کرد نمی دونم آنها نماینده مردمند یا جاسبی و هزار فامیلش خیلی جالبه، در صدر هیئت رئیسه مجلس وقاحت رو به جایی رسوندن که از خلاف حرف رهبری بودن طرحی صحبت می کنند و با کمال …. اهمیتی نمی دن، این یعنی اینکه ما حرف رهبری رو می دونیم ولی نظرمون چیز دیگه است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  این هم از مجلس اصولگرا ببخشید جاسبی گرا.

 258. طاهره فتاحی می‌گوید:

  اول شدم؟ 😉

 259. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  داداش حسین بسم الله میگه و قلم رو می گذاره رو کاغذ ولی یه نیروی دیگه است که به حرکت در میاره اون قلم رو
  هیچ منطق دیگه ای به جز این درباره این متن که از خوندنش سیر نمیشم و قلمی که این متن ها رو می نویسه وجود نداره
  حواله هر کس که نمی تونه ببینه قدرت این قلم رو با خدا . داداش نمی دونی چه لذتی داره خوندن چنین متن هایی

  کاش انصاف داشتن و خودشون مقایسه می کردند مقلدین عالمان ضرار رو با مقلدین حضرت ماه
  انسان هایی که تربیت شده مکتب حضرت ماه هستند کسانی اند که نه قران های سرنیزه فریبشان میدهد نه از ایستادن در مقابل عایشه باکی دارند.با جان و مالشان ایستادن بر سر پیمانی که بستن و اولین یا علی که گفتن و سی و یک ساله نمی گذارن امریکا هیچ غلطی بکند
  مقلدین عالمان ضرار کیان؟
  ان هایی که جام زهر خوراندند به امام رحم نکردند ، به بیت مال قرارداد امضا کردند ، برای خلع سلاح حزب الله … تا همین کسانی که جشن گرفتند در ماتم عاشورا و خیمه های عباس را اتش زدند.شاگرد اول های مکتب عالمان ضرار خواص بی بصیرت ! هستند.
  کاش انصاف داشتن تا حداقل در خلوت خودشون فکر می کردند به اینکه کدام رساله واقعا انسان سازه رساله حضرت ماه یا رساله…

  “ظاهرا مدیران بلاگفا کاری کرده اند که دیگر “قطعه ۲۶″ نمی تواند پیوند وبلاگ های بلاگفا باشد. این اتفاق را دوستان “قطعه ۲۶″ باید به فال نیک بگیرند و اگر سعادتی بود مرا به گوشه ای از دل نوشته های عاشورایی خود لینک کنند.”

  ناز شصت داداش حسین بسیجی ها که تیرش خطا نمیره. گلوله کم داره و اون ها رو فقط به هدف می زنه بی برو برگرد میزنه همون جایی که باید. بلاگفا در اوج خشمش با این اقدام ثابت کرد که بد جور ضربه خورده. خدا قوت داداش حسین

  راستی خانوم ها هم می تونند در همایش فردا شرکت کنند؟

 260. فاطمه محمدی می‌گوید:

  سلام برادرم
  من خیلی ناراحت شدم از اقدام بلاگفا در مسدود سازی وبلاگهای همسنگران بسیجی ارزشی و ولایی و خیلی دلم گرفت. حالا تصمیم دارم به فرموده شما به پارسی بلاگ برم. چطوره؟

  و یک سوال چرا پیوند وبلاگها و سایتها در قطعه ۲۶ دیده نمی شه؟

  التماس دعا

  یا علی

 261. جاهد می‌گوید:

  *****************************************

  سلام . ازبچه ها کسی هست که بتونه آمار نمایندگانی که دانشگاه آزاد رو از ملت دزدیدن دربیاره .
  قدم بعدی هم اینه که محل اخذ مدارک تحصیلی خودشون و خانوادشون رو پیدا کنیم ؟

  کسی میتونه کمک کنه ؟

  ****************************************

 262. مصطفی می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  به خاطر نفس حقت ، دم گرمت و دل پاکت
  میخوام که برای سلامتی مادر بزرگم که مادر شهید محمود عینکیان (قطعه ۲۶) هم هست دعا کنید .

 263. بسیجی نما می‌گوید:

  سلام داداش حسین ممنونم خیلی عالی بود مخصوصا آن جا که گفتی امام خامنه ای بوسید جای سیلی های ما را
  یا علی

 264. آبجی مطهر می‌گوید:

  سخت است ولی مولا خوب است نمی آیی
  دلتنگ توام، اما خوب است نمی آیی
  یک کوفه جفا و غم ، یک شام پر از محنت
  آیی تو ، شوی تنها، خوب است نمی آیی
  یک جمعه فقط ندبه ، یک هفته فراموشی
  بود تو شود رویا، خوب است نمی آیی
  یک نیمه شعبان را در ذکر تو می مانیم
  فرداش روی از یاد، خوب است نمی آیی
  لاف غم عشق تو ، ذکر همه مردم
  بنگر به دل آنها ، خوب است نمی آیی
  با این همه درد و غم میسوزی و میسازی
  ای منتقم زهرا(س) خوب است نمی آیی

 265. اردهالی می‌گوید:

  انگار پارتیشون خیلی کلفت بود….

  بلاگفا رفع فیلتر شد.

 266. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  سلام علیکم
  درواقع مسجد ضرار را بستند

  التماس دعا یازهرا س

 267. آیه می‌گوید:

  تقدیم به مادر داداش امین عارفی:
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***
  ***اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم***

 268. مریم می‌گوید:

  حسین حسین …
  داداش یه جور ، هر جور خودت صلاح میدونی همت کن اطلاع رسانی شه واسه ختم قرآن . این کامنتا زیاده بروبچ ندیدن .
  بگوشی انشاله ؟
  بگوشم امشب تاصبح منتظر

 269. منتظر 2 می‌گوید:

  حالا که شب پرستان هم رساله دارند/بگذار هیچ خفاشی مقلد نور نباشد
  ما اهل بیوت علما نیستیم/بیت رهبری تنها بماند
  فدای این همه بصیرت /ممنون ازاین متن فوق العاده
  اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا

 270. # # سیم خاردار # # می‌گوید:

  یه مطلبی در مورد شهید زین الدین نوشته بودم
  اما حیف تو این بلاگفا….
  http://www.simkhardaredel.blogfa.com

  باید اسم اینجارو میذاشتین داداش حسین و ستاره ها:)

 271. آیه می‌گوید:

  خطاب به شیرازی مدیر”مخ لس” فلانفا:
  داداش حسین بچه بسیجی ها وقتی میگه غلط کردید بیشمارید، یعنی غلط کردید بیشمارید …….

 272. امین می‌گوید:

  مهندس موسوی در بیانیه بعدیش گفته که
  مسئولان خبیث جمهوری اسلامی عبدالمالک ریغو را در یک دادگاه مخدوش و در تقارن ۳۰ خرداد در اقدامی معنا دار اعدام کردند
  جنبش سبز اسیر این صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد

 273. یگان می‌گوید:

  بسم الله

  محلمون نیاورونه ولی ما اهل نیاورون نیستیم داداش حسین تنها بماند

  قلمتان دمتان گرم باااااااااااااد

 274. همون که دلش پر بود می‌گوید:

  شما تایید نکن!عیب نداره همین که خوندی بسه!
  عصری رفتم گلزار،با شهید زین الدین درد دلی کردم و تهش هم از خجالتت در اومدم و گفتم که این حسین قدیانی تایید نمیکنه اما تو حرف دل منو بشنو یه جوری تایید کن که بیشتر از این بی خاصیت نباشیم.
  بهش گفتم شما فرمانده ای شاید بیشتر منو تحویل بگیری،گفتم که آقا مهدی، پسر این بابا اکبر ما رو نمیبینه چه برسه خدای نکرده تحویل بگیره!خلاصه حالا خاصتی بازم تایید نکن،این دفعه حسابت با فرمانده است،آقای سرباز!
  من که میدونم بازم تایید نمیکنی!حالا می بینیم.

 275. مهدی می‌گوید:

  فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد…در غیرت ما نیست که از ننگ بمیریم.
  حسین ، روح مجنون من نیز دیگر بلاگفای ضرار را بر نمیتابد. انگار صبح بود که لبیک گفتیم ندای حسین …
  http://www.ruhejonun.com

 276. خان باجی می‌گوید:

  پشت پرده دانشگاه آزاد چه خبر است ؟
  http://rajanews.com/Detail.asp?id=53395

 277. میثم می‌گوید:

  سلام داداش حسین خودم
  دیگه بلاخره دنیایی شده و الحسود لا یسود
  ما دعات میکنیم خیالت تخت داداش

 278. کیمیا می‌گوید:

  دست، سوت، کف، هورااااااااا، نه نه، امام‌ زمانیهاش یه صلوات محمدی پسند بفرستند: اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آخ جون چه قدر حال کردم از اینکه این عبدالمالک ریغو(ین لقب رو یکی از دوستای خوب شما بهش داده بود، من که خیلی خوشم اومد)، نه ببخشید عبدالمجید ریگی رو اعدام کردند. به همه تبریک می‌گم.

 279. ناشناس می‌گوید:

  به نام خدای شهیدان . . .

  الو الو . . .

  خسته نباشین. شب بخیر.

 280. ناشناس می‌گوید:

  سلام عالیه خسته نباشید.

 281. سادات می‌گوید:

  سلام حاجی خسته نباشی
  انشاءا… برای قضیه دانشگاه آزاد هم یه قلم بزن
  یا علی
  اجرت با حضرت زهرا

 282. ناشناس می‌گوید:

  به نام خدای گل یاس

  چرا جواب کامنت ا رو نمی دین؟؟؟؟؟؟ من فقط تو کامنت ا می گردم ببینم کدومش پررنگه و شما یه چیزی نوشتین. انوقت حس می کنم که این سایت خیلی زنده است. یه جواب. شب خوش. تازه عکس بابا اکبرتونم دیدم خیلی شبیشین مثل یه سیب نه یه پرتغال که از وسط نصفش کرده باشن، راستی شما باباتونو دیدین؟؟؟ چند سالتون بود؟؟؟ من همه فرزندان عزیز شهدای عزیز رو دوست دارم. فرزند شهید نیستم ولی تو مدرسه های شاهد درس خوندم. شب بخیر………… سلام منم به بابااکبر تون برسونین

  یه خاطره از شهدا بگم (خاطره خودم)

  روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام، رفتم تشییع شهدای دانشگاه تربیت مدرس، از دانشگاه تهران تا دانشگاه تربیت مدرس و پیاده رفتم. وقتی رسیدیم سر جایی که براشون درست کرده بودن، یکدفعه عکس امام خامنه ای رو دیدم؛ اصلا” یادم رفت که برای چی اومدم، یهو اشکم درومد، یه ریز بهشون می گفتم من دلم برای آقا تنگ شده، می خوام آقا رو از نزدیک نزدیک نزدیک ببینم. ……………… می دونین فرداش یکشنبه چی شد؟؟؟؟؟؟؟ باور کردنی نیست، ولی اتفاق افتاد. زنگ زدن خونمون (شاید درست ۲۴ ساعت از اون التماس دعا می گذشت) گفتن سه شنبه بیاین آقا رو بینین!!!!!!!!! فکر کنین، من داشتم بال درمی آوردم. جاتون خالی سه شنبه رفتیم خصوصی اقا رو دیدیم. من از یه فاصله ۳۰ -۴۰ سانتی آقا رو دیدم, دست آقا رم بوسیدم, انگشت آقا رو گرفته بودم ولی نمی کردم. وای چه لحظه ای بود. من هنوزم سر شهدای زنده زنده دانشگاه تربیت مدرس می رم. خیلی دوستشون دارم. دیدین چقدر قشنگ جواب دادن؟ شمام خاطره هاتونو با پدرتون بگین، من که فرزند شهید نیستم، اینطوری جواب می دن، چه به رسه به شما. چند روز
  پیشم دوباره رفتم سر مزارشون بهشون گفتم دلم برای اقا تنگ شده خیلی زیاد.

 283. نادر می‌گوید:

  داداش حسین چی شد کامنت مارو فیلترکردی اشکال نداره حداقل یه کمیش رو میذاشتی

 284. اندیشه روشن می‌گوید:

  ما اگر حرفی نمی زنیم/ به احترام ماه است/ و الا/ شعار ما ستاره ها/ در حرم/ مورد تایید آقاست/که بوسید/ جای سیلی شعارهای ما را

 285. سلام
  خیلی دوست داشتیم تو همایش فردا شرکت کنیم اما نمیشه یعنی زمانش خوب نیست …
  کلی غصه خوردم از این که نمی تونم بیام …
  از همایش اول تا حالا دعا می کردم یه همایش دیگه برگزار بشه اما حالا …

  جای ما رو هم خالی کنید …
  التماس دعا

 286. مریم می‌گوید:

  امین امین مریم
  داداش امین دلم لرزید خوندم مادر عزیزت فوت شده . ببین حافظ برات چی گفته :
  حال خونین دلان که گوید باز وز فلک خون خم که جوید باز
  شرمش از چشم می پرستان باد نرگس مست اگر بروید باز
  جزفلاطون خم نشین شراب سر حکمت بما که گوید باز
  هرکه چو لاله کاسه گردان شد زین جفا رخ به خون بشوید باز
  .
  .
  .
  گرد بیت الحرام خم حافظ گر نمیرد به سر بپوید باز
  خدا رحمت کنه شیعیان عالم رو .

 287. رضا می‌گوید:

  داداش حسین کجایی
  نظرات اصلا تایید نمشین. بابا دل خوشی ما قطعه ۲۶

 288. رها رهایی می‌گوید:

  سلام اخوی
  امروز کتاب نه ۱۰ ۸۸ رو از پدرم گرفتم پدرم علاقه خاصی به این کتاب داره ولی به زور ازش گرفتم تا بخونمش یه چند صفحه ای هم خوندم خیلی قشنگه مخصوصا متن روی جلدش
  خدا حفظتون کنه
  موفق باشید و پایدار در عرصه دین و مذهب و زندگی
  یا علی مدد

 289. دانشجو می‌گوید:

  سلام داداش
  نظرت درباره ی آخرین کتاب رضا امیر خانی ” نفحات نفت”
  چیه؟
  مشتاقم بدونم!

 290. فهیمه می‌گوید:

  سلام بر داداش حسین و بقیه بچه ها!
  امروز دلم بدجوری گرفته.دیدید مجلسو؟وقتی ولی فقیه زمان میگه در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ای وارد شد مجلس حق ورود نداره؟بعد آقای لاریجانی ولایت مدار! فرمان رهبری رو به رای میگذاره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  و جالب اینجاست که سخن حضرت ماه وارد دونسته نمیشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  خوب ما این دردو کجا ببریم؟؟؟؟؟؟؟؟داداش حسین تو بگو؟پس چه ستاره هایی هستیم ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شما که حرفت برای همه سنده بگو دیگه ؟نباید یه اعتراض درست درمون بکنیم؟مثلا دم مجلس؟درست و حسابیا!طوری که حال این مجلس انقلابی سر جاش بیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ما گوش به فرمانیم!!!!!!!!!!!!!!

 291. سیداحمد می‌گوید:

  مخلص داداش حسین عزیز که اینروزا زیاد تحویل نمیگیره هم هستیم.
  همه جوره میخوامت.
  فدائی داری سالار.

 292. 2091 می‌گوید:

  دومین همایش ۸ ماه نبرد سایبری”فصلی تازه در بصیرت”
  زمان:دوشنبه ۳۱ خرداد،ساعت:۱۷ تا نماز مغرب و عشا
  مکان:شهر ری،خیابان فدائیان اسلام،روبروی بلوار امام حسین(ع)،کانون سمیه

 293. زهرا بشری می‌گوید:

  مردم ز کوچه های خطر رد شدند حیف
  زاهد هنوز در گذر استخاره است …

  الهی من لی غیرک…

 294. مریم می‌گوید:

  انقدر از نامه عبد الکریم سروش ناراحت بودم می خواستم ببینم بحث شما در این مورد هست یا نه جه باید کرد که هر بی سر و پایی به خود اجازه نوشتن این چنین اراجیفی را نده کاش می تونستسم یه سیلی محکم به سروش می زدیم

 295. صابر عجم می‌گوید:

  آهای مدیر بلاگفا ، گفته بودم که تنبیه خواهی شد
  http://583.parsiblog.com/1505195.htm

 296. انصار مبارز می‌گوید:

  یک سلام بزرگ خدمت داداش حسین گل و همه ی همسنگران
  من خانه ای در ماه رهن کرده ام. جای خوش آب و هواییست؛ بد نیست سری بزنید:
  http://ansar.mahblog.com
  به عنوان جایگزین بلاگفا هم گزینه ی بسیار بسیار مناسبیست. نامش هم زیباست… ماه بلاگ

 297. سید عاشق بچه بسیجی می‌گوید:

  بلاگفا امروز فیلتر شد.

  قربون قلمت

  به قول آ سید حمید برقعی:و قلم در کف من(داش حسین) همچو عصا در ید موسی بشود چون تپش موج مصیبات بلند است

  قلمت چون به معجزه رسیده، انگلا نسبت سحر باید بش بزنن.

 298. امیر حسین آشنا می‌گوید:

  سلام
  داداشم می شه لطف کنی اگه دیگه قرار نیست مطالب من تایید بشه بهم بگی که من دیگه چیزی ننویسم.
  دمت گرم

 299. amir می‌گوید:

  داداش چرا جواب هیچ کامنتی را نمیدی

 300. amir می‌گوید:

  جان خود در ره “اولاد علی” می بازیم

  همچو “مالک” به “عدوان علی” می تازیم

  ای که گویی که خلایق ز “ولی” خسته شدند

  کوری چشم تو بر “سید علی” می نازیم

  هر دشمنی که به تو چپ نگاه کند خار میکنم
  پوزش به خاک کشم ، زندگی اش تار و مار میکنم
  “سید علی” مخور غم یار ، ببین از برای تو
  “عمارم” و به منصب خود افتخار میکنم

 301. shiner می‌گوید:

  سلام به روی روشن همه ستاره ها مخصوصا داداش حسین گلم.
  داداش مثل همیشه کارت عالی بود. ترکوندی! با تمام وجود لذت بردم و به وجد اومدم از بس دلم خنک شد که حرفامو زدی.
  اونایی که می گن بازیهای جام جهانی آخر هیجانه اگه یه سر بیان “قطعه۲۶” حرفشونو پس می گیرن!
  الهی که قلمت همیشه برقرار و عنایت حضرت ولی عصر (روحی لتراب مقدمه الفداه) همراهت باشه.
  رابطه ستاره ها و ماه/ همچنان/ محکم و پا برجاست

 302. فهیمه می‌گوید:

  خوبی داداش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا پیدات نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 303. محمد تقی می‌گوید:

  من هفتصدمین بازدید کننده امروز هستم.

 304. sabaa می‌گوید:

  حسین آقا امشب هم اومدم نبودید!احساس می کنم خیلی سرتون شلوغه و گرفتارین.دعا می کنم به حق همین لحظات عزیز که خداوند عاقبت به خیرتون کنه و بهترینها رو در دنیا و آخرت نصیبتون کنه.
  حق نگهدارتون.
  التماس دعا.

 305. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  برادر واسه گذاشتن نامه مشکلی پیش اومده؟؟؟؟؟؟
  میگم اگه خیلی خطریه ما بی خیال میشیم !!!!!!!
  شما هم بی خیال !!!!!!
  دیگه همه اکبر شاه میشناسن !!!!!
  فقط من عصبانیم که ما تا کجا ها به این آدم اجازه دادیم که به جای حضرت ماه هم نظر میده!!!!!!!!!!!!!!!

 306. رمز شب می‌گوید:

  شهید دکتر مصطفی چمران:

  ای خدا باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم که خاک ÷ای من هم نخواهند شد .آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم.

 307. میثاق می‌گوید:

  رسول مهربانی(ص):هر که در یکشب از شبهای رجب ده رکعت نماز کند بخواند در هر رکعتی حمد و کافرون یک مرتبه وتوحید ۳مرتبه بیامرزد حقتعالی هر گناهی که کرده

 308. میثاق می‌گوید:

  داداش هپلی راست میگه ها به این کارکرد مثبت سایتت فکر نکرده بودم .لیست جدید تفریحات سالم:ورزش کوهنوردی …داداش حسین و کامنتاش

 309. آهنگر می‌گوید:

  بپاش آن آتش هورا بر این درگاه الاهو
  که با نمرود می بینم خلیل الله الا هو
  بپاش آن کفر گیسو را سیه کن کار ابرو را
  بسوزان سرمه او را به سوز آه الا هو
  فراوان کن دفادف را ترنجی تازه کن کف را
  بیا بسپار رف رف را به شاهنشاه الا هو
  بخوان با یارب چاقو خطی از مذهب چاقو
  از آن خال لب چاقو به قربانگاه الا هو
  به نام ایزد این دریا چه خوش می ریزد این دریا
  که برمی خیزد این دریا به مد ماه الاهو
  سبوی دشت پر می کن حدیث کهنه در نی کن
  بیا یک پیرهن طی کن مرا همراه الا هو
  چو می لبریز از بزمم چو شمشیرم پر از رزمم
  اولوالعزمم اولوالعزمم ولی گمراه الا هو خسرونوربخش

 310. sara می‌گوید:

  هر چی ناز کنی داداش بهت میاد…اینم بمونه
  مثل همیشه انشاتون ۲۰ شد

  انشام دوباره بیست ، بابای گلم !
  موضوع : ( کسی که نیست ) – بابای گلم –
  دیشب زن همسایه به من گفت : یتیم !
  معنای یتیم چیست ؟ بابای گلم !

  من بچه یتیم نیستم/ “بالاترین” به من می گوید/ بچه یتیم/ ما بچه یتیم نیستیم/ خامنه ای بابای ماست/
  خودم میزنم تو دهن زن همسایه (بالاترین که البته پست ترینه) . داداشی شما ناراحت باشی 🙁 دل همه ستاره ها می گیره تو رو یه بار دیگه بخندید یه بار دیگه…

 311. erfan89 می‌گوید:

  سلام به همگی . وااااااااااااااااااااااااااااااای آقا امین عارفی یعنی مادرتون هم فوت شدن . سخته نه ؟ ولی ما همه شما رو دوست داریم و احساس می کنیم که خدا برادری مثل شما رو به ما هدیه کرده . راستش داداش من خودم ۳ تا داداش دارم و حسم به شما مثل همون حسی هست که به اونا دارم . داداش خیلی ماهی .

 312. sara می‌گوید:

  حضرت ماه:
  مردم ما براى شهادت شهدا مثل بقیه‏ى متوفى‏ها، به همدیگر تسلیت نمى‏گویند؛ تبریک مى‏گویند. وقتى بهشتى شهید شد، مردم مى‏گفتند: «تبریک و تسلیت»؛ غم در کنار فتح؛ این، هویت این نظام و انقلاب را روشن مى‏کند.

  غم در کنار فتح …
  غم در کنار فتح …
  غم در کنار فتح …

 313. sara می‌گوید:

  حضرت ماه:
  فضا غم‏آلود و دلها سرشار از غصه بود و دشمن با اتکاء به نیروهاى بیگانه که به او کمک مى‏کردند …
  اما با ایمان و با صلابت. همین جوانان، با دست خالى، اما با دل پُر از امید و ایمان به خدا، بدون این‏که ابزار پیشرفته‏یى داشته باشند و بدون این‏که دوره‏هاى جنگ را دیده باشند، وسط میدان رفتند و بر همه‏ى آن عوامل غلبه پیدا کردند.
  نحن غالبون….
  داداش این عواملی که تو این قطعه از بهشت ایجاد غم کردن کیا هستن؟! چرا یه اشاره نمی کنی ؟ چرا با ستاره ها حرف نمی زنی؟ چرا اینقدر غم آلودی؟ دلمون ترکید یه چیزی بگید. به خدا ستاره ها می خوان شریک غمها و شادیهاتون باشن..
  هپلی کجایییییییییییییییییییی؟ که جات خالیه

 314. مجتبی می‌گوید:

  خواهر گرامی مریم خانم منم هستم برالی ختم قرآن

 315. مرتضی می‌گوید:

  سلام بر برادر عزیزو بزرگوارم حسین قدیانی
  نوشتت معرکه بود عالی بود هیجان انگیز بود.ابر نوشته بود.دیوانه کننده بود
  بسیار ممنونم
  التماس دعای فرج
  یاعلی مدد

 316. هومن می‌گوید:

  سلام داداش حسینم
  فدات بشممممممممممم الهی.
  ببین من یه آدم اونوری بودم متاسفانه فقط بگم تو نقش خیلی مهمی در هدایت من داشتی البته این بر می گرده به اخلاصت وگرنه خیلی ها با من بحث کردند و رو من اثر نگذاشتند اما قلم تو من رو زیزو رو کرد انشاالله
  حالا دوتا نکته دارم واست
  یکی اینکه سعی کن مثل خودت رو زیاد کنی ما تو جنبش سبز لعنتی بهمون این رو میگفتن که فقط سعی نکنین مردم رو دعوت کنین به را هتون بلکه دست ؟آدمای مستعد رو بگیرین و مثل خودتون بکنینشو
  خدایا من رو ببخش مرگ بر این سه تا آشغال فتنه گر نمی دونم چرا یاد اون سه تای اول اسلام می افتم خیلی به اون دوران نزدیکیم
  نکته دوم داداش حسین عزیز دلم تو رو جون بچه بسیجی های قثدیمی و جدید مثل من مواظب خودت باش نمی دونم شاید جسارت باشه اما من یادمه یه بار همین مردک نوری زاد تو یه دیدار یه طوری از آقا توصیف و تعریف می کرد که فک همه افتاده بود اما الان مردک احمق…
  البته قابل مقایسه نیست اما میترسم شاید صد سال دیگه مظر داداش حسینم برگرده البته خون پدر بزرگوارتون قطعا حامی شماست اما تورو خدا مواظب خودت باش هیچ وقت نباید از ابلیس غافل باشیم واست دعا می کنم به خدا از ته دل واست دعا می کنم دعام هم اینه که خدا اعتقاداتت رو حفظ کنه و عاقبت بخیر بشی
  داداشی خاک پاتم فقط چون خاک پای مولامون سید علی هستی
  دوستتتتتتت دارم

 317. جعفر می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  دانشگاه آزاد!

 318. سلام داداش حسین عزیز / ای بهترین صفا بخش دل ستارگان
  تشکر دوباره اومدی .(به عنوان یه داداش خواهش میکنم اگه امکان داره جواب یکی از دوستان رو بده تا همه خوشحال بشن)
  ضمناً بیش از ۴ بار این متن رو خوندم و هر بار نکته ای جدید دیدم .
  راستی همه متن یه طرف تیتر فوق العاده اش یه طرف
  حقا که ذغال فروش هم نیستن در برابر عمـــار با بصیرت ما / و تنها وجه مشترکشان با ذغال همان روسیاهیست و بس

 319. شیرین می‌گوید:

  سلام میشه خواهش کنم برای کامنتها شماره بذارین

 320. شیرین می‌گوید:

  راستی اگه میشه یه چیزی هم برای بعضی از این به اصطلاح نمایندگان مردم ولی در اصل نمایندگان یه عده خاص بنویسین

 321. فطرس ملک می‌گوید:

  سلام داداش
  اومدیم یه سلامی عرض کنیم خدمت شما

 322. سعید می‌گوید:

  شعار ما ستاره ها/ در حرم/ مورد تایید آقاست/که بوسید/ جای سیلی شعارهای ما را/
  دمت گرم با این جمله به قلمت ایمان آوردم.خدا حفظت کنه خودت و قلمت رو…..

 323. امین می‌گوید:

  سلام داداش جونم
  قلمت بوی خدا میده
  از بابا اکبر بخواه برامون دعا کنه ماهم لایق شهید ولایت شدن بشیم.
  یا علی

 324. سلام حسین جان
  ما بعد از کلی درد سر به پارسی بلاگ کوچ فرمودیم
  سلام به همه ی ستاره ها
  نذر کرده ام این بار که به حرم امام رضا مشرف شدم به نیابت همه یه زیارت جانانه بکنم
  برا اونایی که کنکور دارند
  اونایی که امتحان پایان ترم دارن
  اونایی که منتظر جواب بعضی ها هستن
  اونایی که میخوان به بعضی ها جواب بدن و به سلامتی…..
  اونایی که……

  و هپلی بیدیلی بیدیلی بو
  این اسم کامل هپلی بود تو بچه گی های ما

 325. علیرضا الف می‌گوید:

  هپلی اینجحوری نگو من قلبم ضعیفه ها
  کجا خداحافظ تا همیشه؟
  تازه شروع شده
  فیلمنامه ات هم خیلی باحال بود.
  از کجا اینا به ذهنت میرسن؟

 326. آسمان می‌گوید:

  راستی! جریان عمار و زغال فروش چیه؟
  مخصوصا زغال با “ز” چون ذغال منقل که با “ذ” هست

 327. فطرس ملک می‌گوید:

  داداش حسین این چند روز خیلی کمرنگی ها
  زود میای و زود میری
  نکنه هنوز داری نامه هرو منویسی
  ما منتظریما

 328. سید می‌گوید:

  سلام داداش
  خدا به خودت و خونوادت سلامتی و بهروزی بده
  ان شا الله وسعت وقت داشته باشی که با متن های روشنگرانت یه حالی به ما بدی

 329. هادی می‌گوید:

  آقا من هی یمومدم تو وبلاگ شما مطلب میخوندم یه توشه برمی داشتم یه حالی میبردم اما تنبلی می کردم یه تشکر حسابی از شما بکنم شما خیلی گلی که یه زحمتی کشیدی تا به قول خودت حضرت ماه حتی تو فضای سایبر وسط این خدانشناس ها تنها نمونه از همون موقع که این گل فروشی رو باز کردی و هر روز یه دسته گل خوشگل تقدیم کردی به بچه های واقعی حضرت روح الله هر روز آمار تو از alexa گرفتم از ۲۰۰۰ام تا الان که ۸۰۰امین سایت پر بیینده ایرانی تا ببینن و کور بشن و بفهمن ما اینجا هم آقامونو تنها نمیگذاریم.
  به هرحال غرض یه تشکر بود یه کم طولانی شد، خدا ایشاللا باباتو هر جا هست ببره یه درجه بالاتر اجری که از تو بهش می رسه کمتر از شهادت نیست. حسین آقا دمت گرم باباتو بالا بردی خجلش نکردی جلوی ارباب که بعضی شهدا بچه هاشون سر به زیرشون کردن تو اون دنیا! خدا ایشاللا قدرت بده به قلمت و طول عمر با برکت بده به عمرت
  یا علی مدد

 330. محمدامین می‌گوید:

  سلام داداش جون وبلاگم روبردم تومیهن بلاگ البته بلاگفاچیزی ازش کم نمیشه اماخوب شماگفتی بیایم بیرون ماهم اومدیم حالاهرچی خدابخوادkamenei69.mihanblog.com

 331. مریم می‌گوید:

  حسین حسین …
  داداش یه جور ، هر جور خودت صلاح میدونی همت کن اطلاع رسانی شه واسه ختم قرآن . این کامنتا زیاده بروبچ ندیدن .
  بگوشی انشاله ؟
  تا الان من و متولد نیمه خرداد و مجتبی . نبود؟

 332. فطرس ملک می‌گوید:

  امروز سقیفه ای دیگر در راه است

  نمیدانم برای سوزاندن کدامین در آمده اند

  طناب برای بستن کدامین دست محیا کرده اند

  هیزم برای چیست

  کور خوانده اید

  علی تنها نیست

  هنوز از ماذنه ها

  صدای اشهد ان علی ولی الله میآید

  با هیزمهای خودتان به آتش میکشیمتان

  دست خدا با ماست

  ما را از شهادت نترسانید

  علی جان

  اینجا ایران است کوفه نیست

  .
  از وب یکی از بچه ها برداشتم
  سامان رضایی
  قشنگ بود
  گفتم همه بخونن حالشو ببرن

 333. مجتبی می‌گوید:

  سلام حسین عزیز؛ اگه امکان داره برای شادی دل شهدا یه قدری از وضعیت بد جامعه (حجاب) و عملکرد مسئولین، بنویس.
  دستت بی بلا ، ان شاء الله یه روز کربلا

 334. ناشناس می‌گوید:

  به نام خدای ماه و ستاره هاش

  کامنت ای من کجان؟

 335. علیکمال می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  قربون خودت و قلمت
  راستی دیروز دیدید توی مجلس این مرتیکه پرسه در مه چند بار عرض کرد (مقام رهبری) و نگفت مقام معظم رهبری؟؟!!
  خداوکیلی بی ادبی رو از حد گذرونده. تو رو خدا یه حالی به این مرتیکه بده
  در ضمن دست ما به رئیس جمهور عزیزمون نمیرسه شما شاید بتونید با ایشون ملاقاتی داشته باشید، خواهشا در صورت ملاقات به ایشان بگویید که دیگر در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت نکنه چون دیگه هیچ ارزشی نداره.
  همچنین نظر شما را در مورد این نکته چیه؟ چرا با وجود شرکت رئیس قوه قضا در جلسات شورا، یکی از قضات زیرمجموعه آن رای به توقف مصوبه شورا میده و چرا پشت سر اون مجلس و رئیس مجلس اون کارو میکنند؟ چه رابطه ای بین این موارد میتونه باشه؟
  زت زیاد

 336. فاطمه می‌گوید:

  سلام، انگار اینجا همه به شما می گن داداش!!! من یکی از سرباز های رهبری هستم در خاکریز دشمن ؛خواستم بگم که خیالتون جمع سید علی اینجا هم سرباز داره ،البته دو نفریم که توی یکی از همین مدرسه های حلبی آباد(انجمن حجتیه) درس می خونیم ؛بحث سیاسی که خدا بده برکت بچه ها کم می یا رن تازه می رن بزرگتر هاشون رو خبر می کنن با اینکه پارسال می خواستن اخراجم کنن ولی با خواهش مامانم به خاطر سطح علمی مدرسه با تعهد قبولم کردن و من امسال موندمو باز به ریش همشون خندیدم امسال ۲۲بهمن گل کاشتم اجازه ندادن که جشن بگیریم ولی من صبح رفتم واسه بچه سخنرانی کردم اونم از پشت میکروفن ناظممون (کارم عالی بود) اینها بزرگترین انگیزه اند برای من واسه ی اینکه دماغ همشون رو کباب کنم نوشته هایتان را دوست دارم آخه با اینکه هم سنگریم ولی اینجا توی خاکریز دشمن از همین نوشته های به خون دل نوشته ی شما خبر می گیرم از همسنگریا ، امیدوارم که سایه قلمتون از سر کاغذ ها کم نشه و همیشه در جاده ی انقلاب بنویسید

 337. اسراء می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  فک می کنم این نماینده های مجلس نیاز به گوشمالی ملت دارن .
  حالا که امتحانات دانشگاه داره تموم میشه و همه بیکارن بهتره یه تحصن انقلابی روبروی مجلس راه بندازیم
  نمیشه که همش از آقا خرج بشه اینا می خوان از عطوفت آقا سوء استفاده کنند
  اینجوری که تو روزنامه کیهان نوشتن اینا می خوان طرح نهایت به مصلحت نظام برسه و اونا خودشون اونو تصویب کنن.
  باید این دفعه دیگه مردم جلوی این خواص وایستن.

 338. تمنای نگاه می‌گوید:

  سلام….به داداش حسین و …
  التماس دعــــــــــــــــــــــــــا

 339. فتنه گر می‌گوید:

  تا امثال شما ها واسه این مملکت جون می دین نمیشه حکومت رو براندازی کرد

 340. یکی بیاد راجع به خونه جدید ما نظر بده
  میرم مهتاد میشم ها

 341. بی.سیم.چی می‌گوید:

  ************************************
  ********************************
  از دید ما حریفان که ۱۴ خرداد پوزه منافق را به خاک مالیدیم، بوسه ای که امام در گوش مغلوب زد تیر خلاصی بود که فقط خود کتک خورده اش می تواند تفسیر کند بوسه امام را.
  آنروز وقتی دیدم بوسه کریمانه امام را یاد میدان کشتی افتادم که وقتی حریف حسسسسسابــــــی کتک می خورد آقای پیش کسوتی که آنجاست آخر کار دستی بر سر و صورت خاک مالش می کشد و دلداری اش می دهد که ” حالا طوری نیست پیر شوی هم یادت نمی رود، مطمئن باش ” و این دلداری برای کسی که کمرش روی خاک آمده از همه کتک هایی که خورده بد تر است وفقط خودش می فهمد که دردش چیست!!!

  http://lashkar61.parsiblog.com
  ******************************
  **********************************

 342. عطا می‌گوید:

  سلام
  آقای قدیانی لطفا از مجلس وصول گرا خائن و دانشگاه آزاد بنویسید یا حداقل برای تجمع اعتراض‌آمیز اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی مقابل مجلس که فردا ساعت ۱۰ بر گزار میشه اعلام حظور کنید .

 343. امیر حسین آشنا می‌گوید:

  ما با ولایت زنده ایم / تا زنده ایم رزمنده ایم

 344. بی دل می‌گوید:

  هپلی چی شده که با ستاره ها قهر کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هپلی نروووووووووو!!!!!!!!!کسی ناراحتت کرده داداش؟؟؟؟؟؟حد اقل یه توضیحی میدادی.علتو میگفتی….بعد میرفتی!

 345. محمد امین فلاح می‌گوید:

  کجا بودی بابا.کلی ویزیت از دست دادی.

  دیگه این حرکت بلاگفا غیر قابل تحمله،منم با این حال که وبلاگم ارزشی نیست از اونجا منتقلش می کنم.

 346. نقدنیوز می‌گوید:

  ” فوری ” ” فوری ”
  سایت نقد نیوز نامزد بهترین سایت و برگزار کننده مانور سایبری ولایت به دست راهزنان سایبری مورد حمله قرار گرفت و برای دقایق کوتاهی هک شد.
  البته با تلاش تیم امنیتی سایبری سایت نقدنیوز به حالت اول خود بازگشت و هم اکنون آماده مبارزه با دشمنان امام و انقلاب و ولایت است .

  فان حزب الله هم الغالبون
  http://www.naghdnews.ir

 347. شیرین می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  زندهو پاینده باشی و دست حق بهمراهت . در این روزهای عزیز ما را هم از دعا کن. داداش از سه روز پیش وبلاگ شما در دسترس نبود سایت باز نمی شد و کلمهنوشته میشد . امروز هم سایت فقط از طریق موتور جستجو باز میشود و با ادرس سایت هست اما بدون محتوا و دران نوشته شده :ببخشید نوشته ایی با درخواست شما یکسان نبود .ایا ادرستان عوض شده یا اینکه بلاگفا دوباره شما را حذف کرده .ما که کلی دل نگران بودیم .این نوشته فقطبرای در جریان گذاشتن شما نوشته شده که چاره ایی بیندیشید .ما هم هر گونه کمکی از دستمان براید انجام خواهیم داد ماکه یه داداش حسین بیشتر نداریم. خدا یار و نگهدارت

 348. هدی می‌گوید:

  دادش حسین
  توی حرم امام رضا (ع) دعا گوی شما هستیم
  شما هم به یاد ما باش توی این ایام

 349. عارفه می‌گوید:

  هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبد // چون گداییست که حاجت ز گدا می طلبد
  چرا من نبودم اینجا یه جوری شده؟ 🙁
  داداش حسین منتظر قلم بعدیتیم

 350. amir reza alehabib می‌گوید:

  ای سفر کرده ی موعود بیا / که دلم در پی تو دربه در است جان ناقابل این چشم به راه / برگ سبزی به تو، روز پدر است

 351. حواس جمع می‌گوید:

  سلام بر حسین!
  به قول مرحوم محمد رضا آقاسی:
  گر شما سرکردگان مردمید
  پس چرا تا این قدر سردرگمید؟!!!!!

 352. دل آرام می‌گوید:

  سلام
  خدا رو شکر که وبتون درست شد.

  یاحق

 353. مروارید می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  گفتی در مطلب لینک کنیم اما این بلاگفا لینک کردن شما رو هم غیر مجاز کرده .
  مرگ بر بلاگفا
  مرگ بر بلاگفا
  مرگ بر بلاگفا

 354. کهف حصین می‌گوید:

  این جوری هم نیستا
  شما هنوز لینک وبلاگ بلاگفام هستید ولی درست کار می کنه

 355. ناشناس می‌گوید:

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام داداش حسین عزیزم.
  الهی فدات شم دلمون ترکید از دوریت.

  فدائی داری داداش حسین بسیجیها.

 356. صبا می‌گوید:

  این روزها که می گذرد ، هر روز

  احساس می کنم که کسی در باد

  فریاد می زند

  احساس می کنم که مرا

  از عمق جاده های مه آلود

  یک آشنای دور صدا می زند …

  سلام حاج حسین.عرض ادب!میلاد حضرت علی علیه السلام رو تبریک میگم بهتون.
  الهی به حق علی پیروز و سربلند و سعادتمند و سلامت باشید.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآمین.
  ایشالله مشکلات سایت هم بزودی رفع میشه.

 357. امیر خان می‌گوید:

  حسین جان سایتت چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چرا eror میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 358. طهورا135 می‌گوید:

  سلام حالتون خوبه؟چه خبره تو سایت؟

 359. سلام
  فاین تذهبون ؟ وزارت ارشادی ها !
  “سیندرلا یا …” … ؟؟
  بروزیم
  .
  یاعلی.

 360. زهرا می‌گوید:

  سلام دوستان pelakfa افتتاح شد وبلاگ ارزشی

 361. سید احمد می‌گوید:

  نمیشه کامنت گذاشت؟

 362. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  دوباره یکسری نظرات پریدن فکر کنم

 363. سلمان می‌گوید:

  در عشق بوتراب برو خاک راه باش
  آیینه باش و منتظر یک نگاه باش
  iی دل غلام شاه جهان باش و شاه باش
  پیوسته در حمایت و لطف اله باش
  آنان که محرمند همیشه پشت این درند
  مرغان این سرا به سرایی نمی پرند
  هر غیر و ناکسی به سرایش نمی برند
  گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
  امروز زنده ام به ولای تو یاعلی
  فردا به روح پاک امامان گواه باش

 364. آقاموسی می‌گوید:

  سه چهار روزی هستش که در قطعه رو بستین!…چرا؟

  اونروز بعد از تموم شدن همایش اومدم پیشتون(با یه تی شرت سفید که دو تا منگوله قرمز هم بهش آویزون بود!) و کلی می خواستم باهاتون حرف بزنم که جو شما من رو گرفت و هول شدم و فقط در مورد ترک گلاب بروتون…بلاگفا!…و نقل مکان به یه جای دیگه ازتون پرسیدم ولی اصلا می خواستم بگم که:
  -می خواستم بگم ردیف و شماره مزار بابا اکبر چنده؟…چون من دانشجوی دانشگاه شاهدم و هر روز مسیرم بهشت زهراست، بده سر خاک بابای شما تا حالا نرفته باشم.
  -می خواستم بگم چند وقت دیگه که میرید مکه به یاد من و همه بچه های سایبری باشید…تو رو خدا، خیلی دعام کنید!
  -می خواستم ببوسمتون ولی روم نشد!
  -می خواستم بگم:
  خیلی دوستت دارم داداشی!!!

  تذکر نقلی: من اسمم مهدی هستش نه موسی و آقاموسی فامیلیمه! گفتم که یه وقت به پای غرور نذارید!

 365. سید احمد می‌گوید:

  داداش حسینم ما دلمون ترکید از دوریت.
  فدائی داری داداش حسین بسیجیها…..

 366. سید طاهر می‌گوید:

  سلام
  داداش حسین من یک دورانی خیلی دوست داشتم یک نویسنده ارزشی بشم و این واقعا ارزوی من بود ولی بدا که بیشتر با این دنیا آشنا شدم و درگیر بازیهاش شدم این آرزو فقط در همین حد موند.
  تا وقتی که من شما رو دیدم و با مطالبتون آشنا شدم و دوباره حس نهفتم زنده شد که تغییر بدی اون چیزیو که کج رفته بالا…
  درباره بلاگ جدید و ارزشی هم من این بلاگ رو پیشنهاد میکنم:
  pelakfa.com
  داداش حسین امیدوارم کمکم کنی تا بتونم احساس درونم رو زنده کنم و دوباره حرکتم رو شروع کنم.
  هیچی نمیدونم…..

 367. mahdi می‌گوید:

  سلام خیلی ناراحت بودم چند روز اومدم دیدم قطعه ۲۶باز نمیشه
  ولی الان خوشحالم دوباره برگشته
  بهم سر بزن

 368. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  داداش حسین نیستید؟

 369. س. سلام می‌گوید:

  اندر احوالات دومین همایش دفاع سایبری
  به عزم توبه گفتم سحر استخاره کنم همایش دگری زه ره می رسد چه چاره کنم ؟؟
  باج بگیران
  اگر خدا توفیقی دهد، شرح خاطره ای هرچند خلاصه و گزیده شده جهت اطلاع غائبینی که سعادت دیدار اینجانب و جانبان اصل کاری را نداشتند، و همینطور از فواید دیگرِ مراسم بی بهره ماندند به حول قوه الهی به عرضشان برسانم .قرار بود امروز (دوشنبه۳۱ خرداد) ساعت ۵ همایش دوم دفاع سایبری تو کانون سمیه برگزار شود که برگزار هم شد ولیکن به علت تاخیر داداش بچه بسیجی ها این مراسم ساعت ۵/۴۰ دقیقه شروع شد. وقتی ساعت ۵ وارد سالن شدم تعدادحضار انگشت شمار بود و خبری از مجری و قاری و داداش حسین و سایردردانه ها نبود. تا شروع مراسم برای گذر وقت هی خودمو باد زدم ، هی به ساعت نگاه کردم هی به جلو هی به عقب نگاه کردم هی با خودم صحبت کردم و هی تو دلم آواز خوندم تا اینکه بلاخره آقای مرجی پیداشون شد رفتند بالا عرض سلام و ادبی کردن یکم دست دست کردند تا آقای قاری آمدندو قرآن کریم قرائت شد و یواش یواش جمع مستان هم رسیدندو سالنو مملو کردن از هم ولایتی های وقت نشـــــــــناس
  امان از دست این مسئولین محترمه همایش، در بدو ورودمون چون سالن خالی از جمعیت بود ما رو با جاه و جلال بردند جلو نشوندند ولی همین که رفقای شفیقشون از راه رسیدند ، مسئول محترمه مارو از جامون بلند کردنو و با کلی منت به ردیف های عقب نزدیک درخروج نشاندند – تا اصلا به نامحرم دید نداشته باشد – نه چشم من او را ببیند و نه چشم او مرا – از این همه ظلمی که به عرش رسیده بود در غمی عمیق فرورفتم، با دوستم درددلی کردم که و ایشان نیز مرا به قضا و قدر حکم دادند و گفتند که این نیز بگذرد !!!
  بله گذشتو اندکی بعد از گرم شدن صندلی ها و پایان گرفتن همهمه ها و کم شدن ترافیکات کاملا یه هویییی در مقابل هزاران هزار چشم (آدم یه سر و دو چشم ) ستاره ای درخشید و ماه مجلس شد
  و قلب و روح مجلس و نورانی کرد اون کسی نبود جـــــــــــــــــــــــــــز داداش حسین بچه بسیجی ها حسین اقای قدیانـــــــــــــــــــــــی –هورااااااااا- برای خودتون یه کف مرتب بزنید
  آقا ایشونم از همون قضا و قدر اومدند یک ردیف جلوتر از ما- البته کمی آنطرف تر جلوس کردند باعث مسرت خاطرمان شدند.
  بعد از چند ثانیه از ورود ایشون یه کلیب از آقای شصتچی اصلاحات (موسوی-البته با پوزش از آقای مدیری) پخش شد وقتی تمام شد آقای مجری از داداش حسین عزیر دل بسیجی ها دعوت کردند که بیایند بالای سن برای هنرنمایی – دُر افشانی و مجلس آرایی و صفا ارایی گوهر فشانی
  آقا حسینم از پله ها بالارفت، اما – روی صندلی هم نشست، اما – یکی دو تا هم سرفه کرد، اما – دیگه پایین نمی اومد!!!!!!!.
  دو سوم وقت مجلسو از آن خودشون کردند و با صدای ولرمشون دل نوشته گرمشونو که دیروز آپ کرده بودند و قراءت کردند، ماهم در این بین فقط شنونده نبودیماااااااااا
  از اونجا که حقوق بگیر ایشون بودیمااااااااااااااااا
  وسط اجرا بعد از هر جمله ۳ بار تکبیر یکبار صلوات می گفتیماااااا
  و به علاوه با دست زدنا و تشویق های پی در پی و جای همتونو خالی کردیمااااا
  هر موقعه ام که کوتاهی می کردیماااا
  آق حسین خودشون وسط متن یادآوری می کردنااااااا- که یه صلوات
  تا اینکه آقای الهام و هیات شون وارد مجلس شدند و بلافاصله بعد از ایشون هم عزیز دل، آقای شریعتمداری با هیات همراهشون از راه رسیدن و مجلس نور علی نور شد و همهمه ای جو محفلو احاطه کرد. با ورود این عزیزان مجلس عین یه حباب شیشه ای که توش یه لامپ ۲۰۰ ولت روشن باشه – نورانی پر حرارت و پر فضیلت و پر برکت و پر از صمیمیت شد
  حسین جان موقتا سکوت کردند و برای عرض ادب به این عزیزان از صندلی جدا شدند و احترامی کردند بلافاصله نشستند اما ااااااااااااا چه نشستنی ؟؟؟؟
  نکته قابل توجه در این سکانس، حسین جان بچه بسیجی ها بود که تسبیج خوشگلش و از جیبش در آورد و پاشنه کفش شو کشید و ورقه های اصلی رو کردو دنده رو گذاشت رو چهار و عقربه رو کاملا افقی کردو با جمله لعن عدوک یا علی موسوی کروبی و خاتمی همه حضارو فضاگیر کرد و آتشی به جون مجلس انداخت مهار نشدنی!!!، دلداده ها ۴ تا ۴ تا تکیبر می گفتند اونم تا آخرش که مرگ بر انگلیس و آلمان … اینا بود .
  بلافاصله هم یک صلوات با عجل فرجهمــــش و دست و هورا و احسنت ، محسنت و فتقبل الله و …
  خلاصه قاطی باطی شده بوده فقط حسین نطق نمی کرد بلکه همه ناطق بودند! همهمه ای بود به مولا
  یکی ماشاالله رو صدا می کرد یکی باریک الله و یکی حفظ الله و یکی روح الله و یکی عبدالله و یکی شمس الله و یکی ………….

  نمی دونم چقدر پول خرج کرده بودی داداش جون ؟؟
  ولی بودجه این سری بیشتر از سری قبل بود – آقا حسین به اندازه هوادارای منچستر نیرو استخدام کرده بود- البته سری قبل که ما نمی دونستیم پولی هم در کار هست و فی سبیل الله، ماشاءالله گفتیم – ولی این سریکه ستون پنجمی ها از رو صداقتشون ماجرا لو دادند ما دیگه زبونمون نمی چرخید ، لذا تعداد هورا – کف و – تکیبر و صلواتا رو جمع می زنیم ، فاکتور می کنیم می فرستیم به ایمیلتون ،آقا حسین حواست باشه ها، تا قبل از همایش بعدی باید پول تو حساب باشه ،نباشه دیگه ما هم نیستیمااااااااااااا !!
  القصه که مجلس حسابی گرم گرم بود نه به خاطر نبود کولر نه نه
  بلکه به خاطر شوق و شور و حرارت و محبت این بسیجی های هم ولایتی که تند تند دسته گل می فرستادند سمت داداش حسین.
  در این بین آقای مجری که هلاکت عده ای و دیدند بلافاصله نگران شدند ، توی یک برگه نوشتند که عزیزم وقتت تموم شده بفرمایید پایین .
  آقا حسین برگه رو خوندند ولی یه لایی از سمت راست کشیدند و اونو ردش کردند
  بعد از ۱۰ دقیقه دوباره آقای مجری یک برگه دیگه دادند دست داداش – که جون مادرت بیا پایین- که این بارم آقا حسین یه لایی از سمت چپ کشیدند و بعد با یه لیوان آب – اون برگرو هم هضمش کردند
  تا اینکه بار سوم آقای مجری خواست به طور شفاهی و عملی اتمام وقت و به حسین جان یا دآوری کنه که یهو یکی از حقوق بگیران داداش حسین- که از فرکانس صداش معلوم بود اضافه کاری وپاداشم هم گرفته – فریاد زد که داداش حسینو ول کن بزار متن شو بخونه چی کارش داری –حسین جان وقت زیاده همشو بخون! با این حکم قرا همه حضار با تکبیر و صلوات آقا حسین و تشویق به ادامه کردند و آقا حسینم از خدا خواسته بدون ترمز از موانع پریدند و رفتند روی سکوی پرش و گیر دادن به شیخ شوخ و عبا شکلاتی و بانوی حل مشکلات و مهدی شکلات و شصت چی اصلاحات و امثالهم

  ستاره های محفل هم که بی تاب شنیدن این اصطلاحات اصلاحاتی از حسین جان بودند – عین فشفشه های شهرداری که رو برج میلاد می ترکونه با احسنت و تبارک الله و حفظ الله … مجلسو ترکوندند –یعنی نورانی کردند –
  هه هه هه هه هه انگاری ما هم شدیم عین حسین جان – تخته گاز داریم می ریم –خسته شدید؟؟؟؟؟
  حق دارید!!
  ما که قلم آقا حسین و نداریم تا شما دلتون فشفشه بارون بشه – حالا قبل از اینکه فشنگ و باروت بشید بگم که دیگه چیزی نموده – آخراشه ،
  آقا ساعت نزدیک ۷ بود – آقا حسین هم هنوز اون بالا- که یهو وسط اتوبان ،با سرعت افقی رو دنده ۴ زد تو ترمــــــــــــــــز.
  با اون سرعت وااااااااااااای
  همه حضار از صندلی هاشون یک متر پرت شدند جلو و دوباره برگشستند رو صندلی هاشون
  البته من کمربند بسته بودم و زیاد شُــــکه نشدم- از چی ؟
  از اینکه اقا حسین ، حضور سردار و سالار ۸ ماه دفاع مقدس استاد شریعتمداری و بهونه کردواز صندلی بلند شد وگفت دیگه بسه! جسارتم حدی داره؟ آقای شریعیتی بدون کمربند جلو نشسته باشه و من ! با دنده ۴ ، تخته گاز برم ؟وای بر من
  ((البته من فکر کنم آب پارچ تموم شده بود یا شاید یه جونور تو لباسش رفته بود یا گلبولای صلواتش زیاد شده بود که دور برگردون زد وپارک کرد و گرنه این حسینی که من امروز دیدم عزمش و جزم کرده بود تا فردا سحر بخونه – و صد درصد هم قصدش همین بود ولی حالا چرا بهونه کرد نمی دونم – الله اعلم.))
  خلاصه با یه همچین جملاتی از سن پایین اومدند یه راست رفتند تو بغل آقای شریعت مداری و دستشونو بوسیدند و آقای شریعت مداری هم از طرف همه پیشونی بلند آقا حسین و که نشانه طالع بلندشونه ان شاء الله ، بوسه زدند . بعد آقا حسین رفتند تو بغل آقای سلحشور(همون کاشف یوزارسیف ) محکم اوشونو در آغوش کشیدند و نه یک دقیقه نه دو نه سه ….. قریب به ۸، ۱۰ دقیقه قفل شده بودند و ول کن هم نبودند ، حالا حضار هم مات، با دهن های باز داشتند نظاره می کردند که آقای شریعتمداری به کمکشون اومد و اون دو تا رو از هم جداکرد و حضار محترم رو هم به حالت عادی برگردوند.
  بعد از این جدایی- حسین جان با عرض ادب به همسایه ها متواضعانه به سمت عقب مجلس رفتند و جایی در گوشه ای انتخاب کردند تا از الهامات آقای الهام و از نطق لطیف و گیرای آقای استاد مستفیذ شوند ولیکن این هوادارا مگه گذاشتند هی اون رفت این اومد – این اومد اون رفت تا این که آخرشم متوجه نشدیم این دو عزیز چی گفتند.
  ساعت نزدیک ۸ شد منم که مغذور بودم که بیشتر از این بمونم لذا بدون اینکه از آقایان بزرگوار و عزیز دل همه ی بچه ولایتی ها (حسینین قدیانی و شریعمتداری و آقای الهام )خداحافظی کنم از این محفل نورانی خارج شدم .
  درضمن سالن ورودی با هنرنمایی های میثم عزیز- اقا دوئل-تزئین شده بود که بسیار بسیار کیفور شدیم
  پذیرایی هم داشتند ولی چه فایده به جای ساندیس آب معدنی بهمون دادند که اصلا هم نچسبید.
  سرتونو درد اووردم – معذرت –البته حاشیه بازم داشت ولی من برای رعایت حال شما – اونارو درز گرفتم.

  راستی راستـــــــــــــــــــــــی،
  آقای قدیانی باشما هستم ای برادر
  موقع بیرون رفتن از کانون رخش نقرآبی تون ، منو دید و ازم خواهش کرد که واسطه بشم و سفارششو بکنم و این پیغامشو برسونم بهتون که:
  خواهشاً عاجزاً ملتمساً مرا به کارواش ببرید ! توی گردو غبار و دود دم تهران عینهو تانک های خط مقدم شدم ! ای خدا الغوث الغوث الغوث خلصنا من الصاحب لا جوانمرد.
  بیچاره ۲ تا چراغاش فقط معلوم بود رنگش متالیکش شده بود رنگ ماشین گل مالی توی جبهه.

  چشاتون درد گرفت ما رو حلال کنید
  قول می دم دیگه تکرار نشه
  من خودم از کامنتای طولانی متنفرم ولی این شرح واقعه لازم بود.
  این متن همون شب نوشته و تایپ شد ولی از بد روزگار سایت محترم قطعه ۲۶ مرخصی رفته بود.

  ستاره جان همیشه سلامت و پاینده باشی

 370. م.طاهری(ظهور منجی نزدیک است) می‌گوید:

  داداش حسین می خواین این ورد پرس رو از شکل و قیافه بندازیم انقدر شما رو اذیت می کنه؟

 371. میثم شاید حامد می‌گوید:

  سلام داداش حسین

  کجایی دلاور……..دلتنگتیم
  این سایتت هم که ماشالا خون به دل و جگر و قلوه مون کرد…الآن هم با کلی خوش شانسی باز شد

  هر دوتا متن اخیرت،مرد بود………..مرد

  علی یارت

 372. محمد مهدی تهرانی می‌گوید:

  سلام حاجی
  دلخوش هم ظاهرا ما رو ساندیس خور می دونه. صحبت هاش رو که دیدی.
  به نظرم اگه یه احوال پرسی باهاش داشته باشی دل بچه ها شاد می شه.
  قربانت

 373. ماندگار می‌گوید:

  ممنون

 374. خادم الشهدا می‌گوید:

  سلام داداش. چرا کم پیدا شدی؟ بابا یه کم پیش خودت فکر نکردی ممکنه از کم بودنت دل دوستات بگیره؟ به هر حال خواستم بهت خبر بدم که بعد از یک عمر انتظار صغرای من تمام شد و شنبه برای دیدار با حضرت ماه راهی کوی اویم(بیت رهبری).به امید روزی که انتظار کبرایمان نیز تمام شود و رخ زیبای مهدی را ببینیم.انشاالله

 375. امین می‌گوید:

  خداخیرتون بده.

 376. حامد می‌گوید:

  خیلی دوست دارم به وبلاگم سری بزنید و منو راهنمایی کنید
  ممنون از مطالب زیبای شما

 377. ل.بیگدلی می‌گوید:

  می خواستم یک جمله از این متن را در جایی استفاده کنم البته با ذکر منبع و لینک…بلاگفا می گوید شما غیر مجازید!

 378. میثم شاید حامد می‌گوید:

  باز هم سلام حسین جان
  مصاحبه ی شیخ بی ریش رو خوندم و رگ گردنی شدم و نوشتم:

  ” مردک،تو که میگویی آقا به تو گله ای ندارد،چرا ۱۴ خرداد مثل مرد سرت بالا نبود؟ لابد مرد نبودی که سرت پایین بود جلوی آقا و امت آقایی”

  یا علی

 379. آنتی بی بی سی می‌گوید:

  سلام
  چطوری یانه؟
  طرح جدید( جاسبی بای یای )
  دیگه وقت رفتنه
  http://mobarez-news.blogfa.com/post-70.aspx

 380. خان باجی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی
  برای وب سایتتون اتفاقی افتاده ؟
  روی آدرس وب سایت کلیک کردم این پیام اومد :
  …………………………………………
  ۴۰۴ – Not Found
  ببخشید، نوشته‌ای با درخواست شما یکسان نبود.
  …………………………………………
  .
  .
  اومدم ستون کناری روی عنوان پست آخر کلیک کردم تا این صفحه باز شد و براتون کامنت گذاشتم .

 381. محسن می‌گوید:

  و قطعه بیست و شش را خدا آزاد کرد…

 382. بدایه می‌گوید:

  سلام

  ما هم از بلاگفا رفته ایم و با افتخار لینکتان را در پلاکفایمان خواهیم گذاشت … فعلا همین … التماس دعا

 383. محمد حمزه می‌گوید:

  ویدیو بیانات حضرت ماه مدظله العالی در دیدار اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا در ۹ دی ۱۳۸۸

  http://vimeo.com/12840009

  ما با ولایت زنده ایم ـــــــــــ یا علی ــــــــــــ تا زنده ایم رزمنده ایم

 384. محب مولا علی می‌گوید:

  سلام داداش حسین!
  خدا رو شکر که دوباره قطعه ۲۶ رو آزاد میبینیم…
  شنوندگان عزیز توجه فرمایید…شنوندگان عزیز توجه فرمایید… قطعه ۲۶ آزاد شد!!!
  ———————————————————————
  هو المحبوب

  به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین، حیدر کرار؛ چند بیتی برای مولایم:

  مصرع ناقص من کاش که کامل می شد

  شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد

  شعر در شأن تو شرمنده به همراهم نیست

  واژه در دست من آنگونه که می خواهم نیست

  من که حیران تو حیران توام می دانم

  نه فقط من که در این دایره سرگردانم

  همه ی عالم و آدم به تو می اندیشد

  شک ندارم که خدا هم به تو می اندیشد

  کعبه از راز جهان راز خدا آگاه است

  راز ایجاز خدا نقطه ی بسم الله است

  کعبه افتاده به پایت سر راهت سرمست

  «پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست»

  کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید

  خود زلیخا شد و خود پیرهن صبر درید

  کعبه بر سینه ی خود نام تو ای مرد نوشت

  قلم خواجه ی شیراز کم آورد، نوشت:

  «ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه

  مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه»

  راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست

  کهکشان ها نخی از وصله ی نعلین علی ست

  روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید

  «ها علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر» می گوید

  می رسد دست شکوه تو به سقف ملکوت

  ای که فتح ملکوت است برای تو هبوط

  نه فقط دست زمین از تو تو را می خواهد

  سالیانی ست که معراج خدا می خواهد-

  زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند

  لحظه ای جای یتیمان عرب بنشیند

  دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود علی

  رقص شمشیر تو تفریح خدا بود علی

  وای اگر تیغ دو دم را به کمر می بستی

  وای اگر پارچه ی زرد به سر می بستی

  در هوا تیغ دو دم نعره ی هو هو می زد

  نعره ی حیدریه «أینَ تَفرو» می زد

  بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار

  پا در این دایره بگذار عدم را بردار

  بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی

  یازده مرتبه در آینه تکرار شدی

  راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست

  کهکشان ها نخی از وصله ی نعلین علی ست

  روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید

  «ها علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر» می گوید.

  سید حمیرضا برقعی
  ————————————–
  یاعلی مولا!
  در پناه حق!

 385. بی نشان می‌گوید:

  میلاد با سعادت فخر کائنات مولای عارفان حضرت علی مرتضی(ع) بر شما و عاشقان حضرتش مبارک باد
  موفق باشید
  یا حق

 386. یاس می‌گوید:

  سلام داداش حسین عزیز.من اولین باری که اینجا کامنت میذارم.تو این چند روز واقعا دلم براتون تنگ شده بود.امیدوارم زود یه متن باحال بذارین که ما توی این روزای قشنگ حسابی صفا کنیم.راستی عیدتون مبارک.

 387. ستوده می‌گوید:

  سلام داداشی ..اعیاد مبارک…
  داداش این مدت چرا اینجا با زنمیشد؟؟؟؟کلی نگران بودم…..
  خوشحالم بازم باز شد..امروز با نا امیدی باز کردم..خوشحالم نا امیدیم به امید تبدیل شد..
  بهشتی باشید

 388. سالک مبارز می‌گوید:

  من چرا نمی تونم متن جدیدتو ببینم نکنه چشم بصیرت می خواد؟؟؟؟منم می خوام متن جدیدتو بخونم…

 389. عارفه می‌گوید:

  یارب به دلم مهرعلی افزون کن جزحرف علی زلوح دل بیرون کن/ امشب این بنده عاصی را از دعای خیر محروم نکنید… التماس دعا

 390. عارفه می‌گوید:

  آن روزها دروازه شهادت داشتیم و حالا معبری تنگ ، برای شهید شدن هنوز هم فرصت هست ، دل را باید صاف کرد. مقام معظم رهبری

 391. عارفه می‌گوید:

  ای فدای جگر غم زده و سوزانت / کس ندارد خبر از غصه ی بی پایانت / ای همه عشق ببین بیعت جانبازی ما / “انا عمار”، بگو سید علی فرمانت

 392. دختر بابام می‌گوید:

  سلام.
  .پدرت شهید شده؟خدا بیمرزدش.ولی کی؟چند سال پیش؟اصلا چند سالت بود؟بچه بودی.خیلی بچه.اونقدر که از پرواز پدرت فقط اشکای مادرت رو دیدی؟اونقدر که فقط آه های ماربزرگت رو شنیدی.اونقدر که تونستی به نبودش عادت کنی.
  ولی من….من ……من…….یا حسین چرا اشک امانم نمیده.
  ولی من پدرم رو زمانی از دست دادم که خیلی بچه نبودم.زمانی که خیلی بزرگم نبودم.۲۱ سالمه واما تو ۲۰ سالگی یتیم شدم.میدونی چرا؟
  یا حسین………………
  پدر من شهید شد.اما نه مثل پدر تو.
  آقای قدیانی پدر من به دلیل بی لیاقتی مسئولینی شهید شد که تو ازشون دفاع میکنی.مسئولینی که فقط میخوان دور بچه های خودشون دیوار امنیت بکشن و تو دلشون میگن گور بابای بقیه.
  آره من یتیم شدم.پارسال همین روزا بود؟؟؟نه..پارسال نبود که.۱۰۰ سال پیش بود.آره صد سال پیش بود.آخه مگه میشه تو ۱ سال کمر یه مادر اینقدر خم شه؟آخه مگه میشه تو ۱ سال موهای یه دختر این قدر سفید شه؟آره ۱۰۰ سال گذشت نبود بابای مهربونم.یا حسین…………………..
  پدر من یه شب رفت مسجد نماز بخونه.آخه همیشه میرفت.همیشه هم بر میگشت.ولی اون شب برنگشت.پدرم رفت پیش پدر شما.یا حسین……………….
  یه نامرد نمیتونست خوشبختی ما رو ببینه.یه نامرد نتونست نوازش دستای یه پدر روی سر یه دختر رو ببینه.یه نامرد نتونست ………………یا حسین…………….
  پدرم توی حادثه ی بمب گذاری مسجد علی (ع)زاهدان تو حادثه ی بمب گذاری شهید شد.یا حسین…………….
  آقای قدیانی شما مادرت مادربزرگ پیرت همه میدونستن پدرت میرن جبهه همه میدونستن شاید یه روز خبر پرواز پدرت بیاد ولی منو مادرم هیچ وقت فکر نمیکردیم پدرم اینقدر زود ترکمون کنه.
  من گله دارم.از همه.از همه ی کسایی که یادشون رفت زاهدان جزو ایرانه.از کسایی که کشیدن دیوار امنیت دور خونه ی خودشون رو راحت تر از کشیدن دیوار دور همه کشور دونستن.از همه…
  آقای قدیانی من رای ریاست جمهوری ندادم.چون واسم فرقی نداشت چون هر کی بیاد و بره یادش میره زاهدانم هست.
  ترگل جون از دیدن عکسای جنایات ریگی متاسف شدی؟واقعا….؟؟؟!!!ترگل فکر میکنی اگه سران سپاه (شوشتری و محمد زاده)در زاهدان توسط این شرور کشته نمیشدن کسی به فکر دستگیری اون می افتاد؟وزیر کشور بعد از دستگیری ریگی گفت:پس از شهادت سردار شوشتری ما شروع به پیگیری جدی برای دستگیری این شرور کردیم.آقای وزیر ۱۰ ها نفر تو مسجد علی توی دارزین توی تاسوکی توی ….شهید شدن واست مهم نبود؟فقط سردار خودت مهم بود؟آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
  من از همه گله دارم از همه …از کسایی که حتی زحمت تسلیت گفتن به ما رو به خودشون ندادن.انگار این همه یتیم شدن حق ماست.
  برو آقای قدیانی برو بازم دفاع کن برو گیر بده به سران فتنه.چشاتو ببند حقایق رو نبین .فقط هرچی دلت میخواد رو ببین.
  با اینکه مطمئنم نظرم رو تایید نمیکنید ولی از جوونای ایران میخوام حقیقت بین باشن.
  با حسین………

 393. صدرا می‌گوید:

  به عنوان علاقه مند به شما دو تا نکته :
  ۱ ) گفتمان وحدت را هم سعی کنید در نوشته هایتان جاری کنید. و حواستان کاملا به حرف ها ی اخیر آقا باشد
  ۲ ) این مقطّع مقطّع نوشتن به صورت افراطی به زیبایی متنتان ضربه می زند ، خوبه تعدیلش کنید.
  ببخشید جسارت کردم !

 394. ترگل می‌گوید:

  راست می گن من هم با کلی ترفند سایتتون رو باز کردم
  چرا مستقیم نمی اد؟؟

 395. ترگل می‌گوید:

  چرا بعضی از نماینده ها خودشون رو زدن به کو چه ی معاویه چپ؟؟

 396. ترگل می‌گوید:

  یه امتحان دیگه دارم اونم تموم شه میرم یه وایمکس میگیرم می شینم پای قطعه ۲۶

  اینترنت هوشمند خیلی گرونه الان قبض تلفن رو دیدم شوکه شدم

 397. صبا می‌گوید:

  سلام حاج حسین!احوال شریف؟

  ممنون از س.سلام بابت گزارش جانانه شون.البته من اون فرمایش یکی از حضار رو تصحیح می کنم اونجایی که ذکر شده
  ؛حسین جان وقت زیاده همشو بخون! ؛ایشون گفقتند حاج حسین!بله!

 398. سید طاهر می‌گوید:

  تو بخش نظرات جای اسم من با mahdi عوض شده.
  نظزی که من دادم برای mahdi ثبت شده و نظر mahdi برای من

 399. محمد می‌گوید:

  به نظر شما چرا آقا خودشون حالا نگیم خمس ربع مالشون رو تو جبهه ها فدای مملکت اسلامی نکردن؟؟ چرا هر ۴ تا فرزند ایشون صحیح و سلامت هستند و به درجه رفیع شهادت نایل نشدن؟؟ حالا شهادت رو بی خیال چرا جانباز نشدن؟؟

 400. علی می‌گوید:

  سلام
  از متن زیباتون ممنون. فقط یه چیز کوچولو. اونجایی که نام مادرم فاطمه (س) رو در مقابل فاحشه ها بردین و مقایسه کردین.( فاطمه ها را/ به ثمن بخس/ به فاحشه ها می فروشند) قشنگ نبود. نقطه مقابل فاطمه(س) رو هم با این موجودات سخیف نباید نشون داد. شان فاطمه (س) بالاتر از اینها است که با چنین موجوداتی در یم نقطه قرار بگیرد و مقایسه شود. فاطمه(س) که برای نشان دادن سخیف بودن اینها به کار نمی آید.
  میخواستم نظر خصوصی بفرستم ولی مثل قبل نیست. لطفا تائید نکنید. فقط برای شما نوشتم.
  یا علی. منتظر همیشه متن هایتان هستم. التماس دعا. میلاد علی (ع) مبارکتان باشد

 401. گمنام می‌گوید:

  باسلام دلنوشتتون خیلی عالی بود.

 402. محمد امین فلاح می‌گوید:

  اون نظر من نیست.پایینیش نظر منه که “نقد نیوز”خورده.

 403. 255815 می‌گوید:

  اوووی آقا محمد !
  تند نرو:
  خیلی میبخشی ولی حرف زدنت منو یاد حرفای اون “تاریکی زاد” توی voa انداخت که میگفت:” این من بودم که بچه های آقای خامنه ای رو به مردم معرفی کردم وگرنه تا قبل این کسی اصلا نمیدونست خامنه ای بچه داره. چون من تو خود بیت رهبری نفوذی دارم…”
  من و خانوادم با شنیدن این حرف تا نیم ساعت ریسه میرفتیم..
  آخه آدم انقدر خنگ؟!
  شخص بنده که حداقل ۵-۶ سالی میشه با خوندن کتابهایی مثل “خاطرات سیستان “، اسم وسن تک تک بچه های آقا دستم اومده . تازه برا ماها که اون زمان اصلا پیگیر این حرفها نبودیم،اون وقت این مرتیکه ادعا میکرد تو این مملکت اسم بچه های آقای خامنه ی سانسور خیری و تابو و از این چیزهاست!!! در حالی که این اسامی توی کتابهای رسمی این مملکت اومده ….
  خدایا آخه دشمن انقدر احمق!!!
  شما هم آقا محمد! برو مطالعه ات رو بیشتر کن تا مثلا دستت بیاد که پسرهای آقا زمان جنگ چند ساله بودن ویا آقا مجتبی تو چه سنی رفته جبهه، اونم ناشناس و الانم جانبازه!
  آره داداش!!
  ” ولا تقف ما لیس لک به علما”
  برو کتاب بیشتر بخون ؛ برو ؛ برو…

 404. چیز نیوز می‌گوید:

  سلام
  خیلی دوست داریم داد اش حسین
  میری زیارت ؟ حاجی بشی ؟ التماس دعا

 405. دانش آموز شیعه می‌گوید:

  ………………………
  داداش حسین: ببین اغلب بچه ها کجا می روند؛ همانجا برو.

 406. محمد می‌گوید:

  آقای قدیانی این کامنتی که من دادم مربو به کاربر شمار ۲۵۵۸۱۵ هست

 407. طاهره فتاحی می‌گوید:

  خصوصی یا عمومی بر عهده ی شما.
  خدا کته منظورتون از جوابی که به “دانش آموز شیعه” دادید چیزی نباشه که من چند روزه دارم بهش فکر می کنم.
  راستی یه چیزه دیگه,سید احمد رفته اعتکاف فردا بر می گرده ها به امید خدا…

 408. مستانه می‌گوید:

  خدا قوت
  خدا شما و امثال شما که با قلم جهاد می کنند را برای ما و حضرت ماه نگه دارد انشاالله
  دست مریزاد
  یا علی…

 409. زیتون می‌گوید:

  بسم رب الشهدا
  سلام برامام شهدا سلام بر امید دل همه منتظران، امام خامنه ای سلام بر شهیدان
  متاسفم کسانی که در خط انقلاب بودن و الان در مقابل امام ایستادن وآفرین و هزار آفرین بر داداش حسین خودمون که انقلاب رو ندیده اما اونقدر بصیرت داره که با قلم از امام مظلوممون حمایت میکنه بد روزگاری است چه کسانی که امت به آنها اطمینان داشتند و معلوم شد شمشیر از بشت بسته بودند آنها مکر کردند و خداوند بهترین مکر کنندگان است انشالله خداوند امام عزیز ما را حفظ نماید و این انقلاب را وصل به انقلاب مهدی آمین
  داداش حسین دستت طلا………….

 410. صادق می‌گوید:

  آقا حسین واقعا زیباست
  به این میگن هنر واقعی
  هنر واقعی روحانی و معنوی و زیباست
  زیبایی واقعی
  زیبایی واقعی به جان و روح مینشد
  البته به جان و روح واقعی

  منم به خوانندگان وبلاگتون اضافه شدم از امشب

 411. مهدی می‌گوید:

  نوکرتم رفیق دمت گرم اجرت با اوس کریم فقط همین

 412. صدرا می‌گوید:

  سلام
  عالی بود ممنونم، بهم انرژی داد

 413. حسین آقا سلام ، خسته نباشی ! راستش من تحقیق زیادی در مورد شبهات ولایت فقیه کرده ام و … من معتقد ام که شبهه آن چیزی نیست که حوزه های علمیه به آن می پردازد بلکه شبهه گره های ذهنی است که در عینیّت مشکل ایجاد می کند ـ فلذا پاره ی ماه گفت که وظیفه ی خواص گره گشایی است ـ و آن چه از آن بحث می شود مسایل ذهنی و بدون کاربرد است . من حدود ۱۰۰ شبهه در آوردم و جزوه ای تهیّه کردم و آن را هم به آیة الله سید احمد آقای خاتمی نشان دادم و ایشان این جزوه را از من گرفتند و گفتند جزوه ی مفیدی است و به کارشان می آید . من می خواهم این جزوه را به شما بدهم تا با مطالعه ی اشراف بر گره های ذهنی پیدا کنید و با قلم زیبای خودتان به گره گشایی بپردازید! که البته تا به حال هم جهت حرکت شما به این سمت و سو بوده ولاکن این جزوه یک چیز دیگری است ، از شما می خواهم من را راهنمایی کنید که چگونه این جزوه را در اختیار شما قرار دهم . والسلام

 414. حنظله می‌گوید:

  “ما اهل رسالتیم/ و از سید خندان/ که همیشه نیشش تا بناگوش گوساله سامری باز است/ بدمان می آید…
  و خیال می کند/ چون علی/ روزگاری/ با زبیر رابطه خوبی داشت/ پس حق با عایشه بود”

  سراسر عالی بود؛
  نوشته هایتان چه زنده اند، روح دارند.
  احسنت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.