ما با خمینی زندگی می کنیم

پروانه بودم من اما درون گهواره و شب پرستان هر چه عکس بود با شمع گرفتند. ملخ با شمع عکس دارد. مگس با شمع عکس دارد. همه با شمع عکس دارند جز اشک شمع. حتی شب با شمع عکس دارد الا من پروانه. پروانه آن شهیدی بود که به جبهه رفت و وقت نکرد با امام عکس بیاندازد. سران فتنه با امام عکس دارند اما ما داریم با امام زندگی می کنیم. شان امام اجل از عکس گرفتن با ما بود. شان امام این بود که شمع باشد، که رهبر پروانه ها باشد. شان ما هم اجل از عکس گرفتن با امام بود. شان ما پروانه ها مقام شامخ سوختن است. بابا اکبر با امام عکس نگرفت، برای امام شهید شد. آن رزمنده ایلامی که در روستایی دور افتاده پیام شمع را شنید هرگز با امام عکس نداشت. مادر پنج شهید کهکلویه و بویراحمدی هم با امام عکس ندارد. چادرش را به کمر بسته بود تا بچه هایش را اعزام کند منطقه. بنده خدا درگیر کفن و دفن بچه هایش بعد از فتح المبین و بدر و والفجر مقدماتی و بیت المقدس ۲ بود و وقت نکرد بیاید جماران با امام عکس بگیرد. نسل من وقتی امام آمد هنوز به دنیا نیامده بود و وقتی امام رفت هنوز آنقدر قد نکشیده بود که هم قد شمع شود. عکاس ها ما را سوژه مناسبی ندانستند. ما در قاب نیستیم. ما محور لنز نیستیم. ما الان هم با خامنه ای عکس نداریم. خواص بی بصیرت اما چرا. ما فدایی آقا هستیم و در حال جنگ با منافقین. کجا وقت می کنیم با ماه عکس بیاندازیم. عکس را آنهایی با امام انداختند که وقتشان آزاد بود و در خط مقدم نبودند. من اما سرم شلوغ بود و آنقدر عمرم به یتیمی گذشت که هرگز فرصت نکردم بیایم جماران و با امام عکس بیاندازم. یتیمی فرصت سر خاراندن به من نداد که بیایم با امام در یک قاب قرار بگیرم. من پروانه هستم و هیچ پروانه ای با شمع عکس ندارد. شان من سوختن به عشق شمع بود نه عکس گرفتن با امام. من بعد از شهادت بابا اکبر عصای دست مادربزرگ شدم و وقت نکردم با امام عکس یادگاری بگیرم. دختر شهید زابلی وقت نکرد با امام عکس بگیرد. مادر شهید زاغه نشین وقت نکرد با امام عکس بگیرد. پدر شهید بلوچ وقت نکرد با امام عکس بگیرد. پروانه اگر سرباز شمع باشد وقت نمی کند با نور عکس بگیرد. ما سرباز شمع ایم نه سوژه عکاس. ما با دوربین مشغول دیده بانی هستیم در خط مقدم اینترنت و وقت نمی کنیم با آقا عکس بگیریم. سرمان شلوغ است. همین خواص بی بصیرت که تنها گذاشتند حضرت ماه را و به جای ناطق بودن فرو رفتند در لاک سکوت و بی بصیرتی، “خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خامنه ای را نگهدار” و الا همین حضرات به طعنه ما پروانه ها را شلاق می زنند از جنس زخم زبان که کجا بودید شما وقتی ما با شمع عکس می انداختیم؟

نه، ما با خامنه ای زندگی می کنیم، عکس نمی گیریم. ما در خط خامنه ای هستیم و برای اثبات این ادعا نیازی به عکس نداریم. کسی که در خط خامنه ای باشد سرش به ناسزا شنیدن از دشمن گرم می شود و وقت نمی کند با آقا عکس بیاندازد. البته این را بگویم؛ شمع خودش هم عاشق پروانه است. این عشق دو سویه است. خمینی هم اگر با خودش بود به جای سران فتنه با همان بچه بسیجی هایی عکس می گرفت که غبطه می خورد به چهره نورانی شان. خمینی حاضر بود بوسه زند بر دست و بازوی بچه بسیجیها. خمینی خودش گفته بود؛ هیچ نداشت وقتی این مادران و پدران شهید داده را می دید. خمینی کی گفت من حاضرم بر دست و بازوی فلان نوه خود بوسه بزنم؟ خمینی شهدا را حتی از نوه های خود بیشتر دوست داشت. خمینی شهید جنوب شهری را که در شناسنامه اش دست کاری کرده بود تا به جبهه برود، از کل خانواده اش به خصوص از سید حسن بیشتر دوست داشت. حالا اگر با این شهید عکس نداشت، برای این بود که داشت با شهدا زندگی می کرد و نیازی به این عکس نداشت. عکس را کسانی باید با امام می گرفتند که در “خط امام” نبودند و پس فردا که به سران فتنه تبدیل می شدند نیاز داشتند به این عکس ها اما بابا اکبر با امام عکس نداشت. علی اصغر با رباب عکس نداشت. علی اکبر با لیلا عکس نداشت. عباس با ام البنین عکس نداشت. فاطمه با علی عکس نداشت. زینب با حسین عکس نداشت. سکینه با ذوالجناح عکس نداشت. عمار با ذوالفقار عکس نداشت. ۷۲ پروانه کربلا هیچ کدام با حسین عکس نداشتند. دختر ۳ ساله عکس نداشت با راس الحسین. دو طفلان مسلم با خیمه عباس عکس نداشتند. برادران عباس با علمدار عکس نداشتند. برادران دستواره با امام عکس نداشتند. شهید حسین درخشیده با امام عکس نداشت. شهید عبدالمجید رحیمی با امام عکس نداشت. حاج احمد متوسلیان با امام عکس نداشت. مادر سه شهید شهر بابل با امام عکس نداشت. “پیرو خط رهبری” اگر قرار است رنگ عوض نکند، دیگر وقت نمی کند با امام عکس بیاندازد. نسل من هم با امام عکس نداشت. ما در بهشت زهرا داشتیم برای پدران مان فاتحه می خواندیم و داشتیم استفاده می کریم از گرد یتیمی که سهمیه بی پدر شدن بود و وقت نکردیم بیاییم جماران عکس تمام رنگی بیاندازیم با امام. ما الان مشغول فرو کردن نی ساندیس جمهوری اسلامی در چشم دشمن هستیم و وقت نداریم برای عکس انداختن. بگذار عکس را ناطق با آقا بگیرد. بگذار عکس را هاشمی با امام بگیرد. بابا اکبر “نشسته از راست ردیف دوم نفر سوم” نیست،  “قطعه ۲۶ ردیف ۶۳ شماره ۴۴” است. هیچ شمعی با هیچ پروانه ای عکس ندارد. این چیزهایی هم که هست مینیاتورکاری صفحه روبرویی اشعار حافظ است. شغل رسمی پروانه ها سوختن بالشان به عشق نور است، نه عکس گرفتن با شمع. ما در دل خمینی بودیم نه در لنز دوربین. ما با خمینی نزدیک بودیم نه دور. ما با خمینی در ترکیه و نجف و پاریس و طیاره و پله اول هواپیما و پله برقی پاویون فرودگاه و درون بلیزر و بیرون حسینیه و داخل هلی کوپتر و جماران و بالکن و این قبیل جاها نبودیم. ما با خمینی بودیم همراه پدران مان در جاده اهواز – خرمشهر. ما با خامنه ای هم، خطر می کنیم نه سفر. ما بر خلاف خواص بی بصیرت با خامنه ای زندگی می کنیم، عکس نمی اندازیم. رسالت ما شهید شدن در راه خامنه ای است نه عکس گرفتن با شمع. ما “نشسته از چپ نفر پنجم” نیستیم، محکم ایستاده ایم و دمار از روزگار نفر به نفر دشمنان سید علی در می آوریم. ما ایستاده ایم در “قطعه ۵۵، ۲۴ مکرر، شماره ۳”. ما همه مان شهید حسین غلام کبیری هستیم. ما ایستاده می میریم. ما ایستاده ایم؛ باد برای خود دارد می وزد. ما به عشق خامنه ای ایستاده ایم؛ زبانها بی خود دارند زخم می زنند. ما با ولایت ایستاده ایم؛ شمشیرها بی خود مشغول رقص اند. خامنه ای روح ما است، بت شکن ماست؛ از تبرهای مجازی جنگ نرم کاری ساخته نیست. ما با شمع، عکس نمی اندازیم، دشمن نور غلط زیادی کند، عکسش را اعلامیه می کنیم روی دیوار. رسالت ما عکس گرفتن با نور نیست، اعلامیه کردن عکس تاریکی روی دیوار ویلای جواهر ده است. ما حیدری هستیم. دانیال های میدان شوش. ما فریب عکس طلحه و زبیر را با پیامبر نمی خوریم. ما فریب عکس شریح قاضی با حضرت ابوتراب را نمی خوریم.

البته عکس انداختن با نور با شمع با ماه با خمینی با خامنه ای نه فقط ایرادی ندارد که لیاقت هم می خواهد اما ملاک حال امروز افراد است نه تعداد عکس های شان با روشنایی. ما را می خواهید شناسایی کنید، لطفا عکسها را نگاه نکنید. هر که می خواهد ما را بشناسد عکسها را نگاه نکند. ما در عکس نیستیم. کاغذی نیستیم. ما واقعیت داریم و این قلمی که دست ما است، صامت نیست، ساکت نیست. دارد حرکت می کند. این بیرقی که دست ماست بیرق علمدار است. ما با امام عکس نداشتیم. ما خود، دوربین دستمان است. ما با دوربین عکس نمی اندازیم. موقعیت دشمن را شناسایی می کنیم. به ما می گویند “دیده بان”، نه “عکاس”. ما روی دوش عباسیم؛ قدمان بلند است. ما روی دوش عباسیم؛ قدرمان بالاست. ما محافظان علم عباس، پرچم داران بیرق علمداریم. ما سربازان علمدار انقلابیم. مَثل ما به خامنه ای، مَثل پدران مان است به خمینی. روح منی خمینی، یعنی روح منی خامنه ای، یعنی نوح منی خامنه ای. ناوشکن جماران کشتی نوح است و بیت رهبری سفینه نجات. ما علم دستمان است. قلم دستمان است. سرمان شلوغ است. وقت عکس گرفتن نداریم. ما دوست نداریم درون قاب باشیم، دوست داریم شهید شویم و درون تابوت باشیم. ما دوست داریم پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی روی تابوت مان باشد. بزرگترین آرزوی ما بالاترین افتخار ما خار شدن در چشم دشمن است و بعدش شهادت در راه خامنه ای. لطفا اگر می خواهید عکس بگیرید آن روز از پیکر غرق خون ما عکس بیاندازید. ما جز شهادت هنر دیگری نداریم. ما پروانه هایی هستیم که بال مان فقط به عشق شمع می سوزد. ما عاشق خامنه ای هستیم و شیفته شهادت. در وصیت نامه پدران ما هر کجا نامی از خمینی می درخشد یعنی خامنه ای. معنای خمینی یعنی خامنه ای. فرهنگ لغت ما عاشورایی است. حسینیه جماران الان بیت رهبری است. بیت رهبری غزلی زیباست که مصرع قبلی اش حسینیه جماران است. ما هر وقت دلمان برای خمینی تنگ می شود خامنه ای را نگاه می کنیم و آرام می شویم. ما هر وقت هوس حسینیه جماران می کنیم می رویم بیت رهبری. ما هر وقت دلمان برای خورشید تنگ می شود نگاه می کنیم به ماه. دشمن ماه دشمن خورشید است. منتظر خورشید، رهبری جز ماه ندارد. شب پرستان، شریک تاریکی اند نه رفیق نور، نه منتظر ظهور. خامنه ای بیمه عباس است. قمر بنی انقلاب بیمه قمر بنی هاشم است. دست راست مجروح جناب ماه بیمه دو دست بریده اما باشکوه حضرت عباس است. کشور ما سرتاسر سفره ابالفضل است. ما نان عباس را می خوریم. آن روز اما سفره پهن بود در پهن دشت غم و جز عزا غذای مان نبود. برق رفته بود حتی از نگاه چشمانمان. مثل ماه رمضان رادیو را مادر بزرگ گذاشته بود سر سفره که “افشار” خبر داد خامنه ای شده رهبر. این بار اشک “عزیز” از شوق سرازیر شد. همانجا سجده کرد خدا را و گفت: بیمه شد خون اکبر. پدربزرگم غذا را رها کرد و رفت از کتابخانه اتاقش گشت و گشت تا عاقبت پیدا کرد تصویر رئیس جمهور مکتبی سید علی خامنه ای را و زد روی دیوار پذیرایی، کنار تمثال امام. من بلند شدم با ماژیک خط زدم رئیس جمهور مکتبی را و به جای آن نوشتم رهبر انقلاب. حالا رئیس جمهور مکتبی شده بود رهبر انقلاب. نیازی هم به “معظم” نداشت. عظمت در ذات خامنه ای است. عمویم زنگ زد. در را باز کردم. لباسش مشکی بود. از بهشت زهرا می آمد. سر و وضعش نامرتب بود. سراسیمه گفت: چه خبر؟ چه کسی شده رهبر؟ گفتم: نگران نباش، بیمه شد خون بابا اکبر. پرسید: خامنه ای شده رهبر؟ گفتم: الله اکبر خامنه ای رهبر. مرگ بر ضد ولایت فقیه. گفتم: خامنه ای که شد رهبر، بیمه شد خون بابا اکبر. دشمن خمینی، کافر است اما دشمن خامنه ای، منافق است. گفتم: روح منی خامنه ای، بت شکنی خامنه ای. گفتم: “خمینی رفت فرزندش علی هست، خدا را شکر بر امت ولی هست”. گفتم: خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است. بعد بیسیم بابا اکبر را دست گرفتم و گفتم: میثم میثم عمار، میثم میثم عمار، خامنه ای شد عباس نگهدار. عشق علمدار. سرور و سالار. دلبر و دلدار. میثم تمار. یاسر عمار. حیدر کرار. تازه، امام زیباتر از من گفته بود: “ولایت فقیه امتداد ولایت رسول الله است”. نسل من همانگونه گوش به فرمان خامنه ای است که شهیدان گوش به امر خمینی داشتند. روح منی خامنه ای، بت شکنی خامنه ای. خامنه ای اما فقط رهبر من نیست، ولی امر مسلمین جهان است. امید کودک آواره فلسطینی هم خامنه ای است. رهبر حزب الله لبنان نصرالله نیست، خامنه ای است. نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان است و دستبوس مولای ماست. امید آن آمریکایی تازه مسلمان شده هم خامنه ای است. رهبر هر شیعه علی، هر آزاده ای خامنه ای است. ما دین مان اسلام است، مذهب مان تشیع اما حزب مان فقط حزب علی است، که رهبر فقط سید علی است. رسالت خمینی کامل نمی شد الا با ابلاغ ولایت خامنه ای. مگر روح الله نگفت که خامنه ای لیاقت رهبری دارد؟ از نظر ما خامنه ای هم روح خداست. ناوشکن جماران، کشتی نوح است و خامنه ای ناخدای باخداست. بگذار در روزگار آزگاری که تملق شب تبدیل به مد روز شده ما مداح ماه باشیم. بگذار در دوره ای که عده ای دخیل به شبکه های ۲۵۰۰ ماهواره جاسوسی دشمن بسته اند ما دلبسته این ماه پاره شب چهارده خرداد باشیم. ما ذره ای هستیم از شعاع نور ماه. ما همان مزه “احلی من العسل” ایم. ما سرباز خوبی برای خامنه ای باشیم، همان قاسم ابن الحسنیم. ما ستاره های خوبی برای ماه باشیم، همان پسران ام البنینیم. ما فداییان خامنه ای باشیم همان جوانان کوچه بنی هاشمیم. ما گوش به فرمان رهبر باشیم، همان برادران عباسیم. ما اگر نگذاریم علی تنها بماند، همان فرزند زهراییم. ما اگر در راه خامنه ای شهید شویم هیچ فرقی با همت و باکری نداریم. ستون دین من آخرین نمازی بود که خرازی خواند در شرق ابوالخصیب ولی ستون نماز رزمنده کربلای ۵ علم عباس است. من وقتی روی دوش عمو عباس نشسته باشم چه نیازی دارم به عکس. ما این بار با عباس می رویم هر کجا رفت. ما این بار تنها نمی گذاریم علمدار را. عباس به میدان برود ما هم با عباس می رویم. برود کنار علقمه، ما هم با او می رویم. ما حتی برای یک لحظه هم نمی توانیم از علمدار جدا شویم. قامت رشید عباس سنگر ماست. سلاح ما چشم عباس است که با یک نگاه، شکار می کند دشمن را. روز عاشورای سال هشتاد و اشک، سران فتنه حوصله عباس را سر بردند. خدا با دست عباس پیچید دودمان فتنه را. ۹ دی ایران، ایران نبود؛ خیمه عباس بود. نوحه نوح در فراق عباس بود. تبر ابراهیم علم عباس بود. موسای کودک در نیل بیمه عباس بود. عیسای کوچک در بغل مریم به اذن عباس زبان گشود. غار حرا خیمه عباس بود؛ “اقراء بسم ربک الذی خلق العباس”. محمد (ص) هم عاشق عباس بود. خدا هم. علمدار بود، در و دیوار را روی سر اغیار خراب می کرد. عباس یعنی تعصب خدا به ناموس دینش. عباس یعنی غیرتی ترین فرزند علی. عباس یعنی امید فاطمه در ظهر عاشورا. عباس یعنی عموی خورشید. عباس یعنی عدوی شب. عباس یعنی نگهدار خامنه ای. عباس یعنی امید ما ستاره ها. عباس یعنی عبرتهای عاشورا. عباس یعنی پروانه باید بال هایش تنها به عشق شمع بسوزد. عباس یعنی تشنه عشق بودن، که ساقی، ساقی معرفت است نه آب. علقمه یعنی نهری پر از مهر نه آب. کودکان حسین یعنی تشنگان عباس نه آب. آب به چه کار می آید گلوی خشکیده را اگر عمو نباشد. عطش ما از فراق آب نیست، از غم دوری ساقی است. دیر کرده عموی نافذ البصیره. بچه ها یادشان رفته تشنگی را. نگران عباس اند. اشک می ریزند و از حسین سراغ عمو جانشان را می گیرند. زینب مضطرب است. نکند برنگردد عباس. چند ساله دختری زانوی غم بغل گرفته. دلش تنگ شده برای عمو. گریه می کند های های. به دلش افتاده دیگر عمو بر نمی گردد. دیگر کاری از دعا ساخته نیست. حتی از دعای طفلان. حتی از دعای مادران شهید داده. حتی از دعای حاج عیسی. حتی از دعای فرزند شهیدی که با خمینی هیچ عکسی ندارد. ای اهل حرم! آه و واویلا کنید. خاک غم بر سر کنید. خمینی رفت. تقدیر خدا این بود مستجاب نشود دعای “امن یجیب”. روح خدا به خدا پیوست. شب تلخی بود. فردایش رفتیم “مصلی” و تا می توانستیم با امام که البته دیگر نبود عکس گرفتیم. این بار به جای بال ما پروانه ها، دل شمع سوخته بود و جام زهر کارگر افتاد و دل خمینی شکست و روح خدا به خدا پیوست. نذر کرده بود مادر شهید تقی جانملکی “سفره اباالفضل” بیاندازد تا خامنه ای رهبر شود. بصیرت داشت و همان روز، امروز سران فتنه را دیده بود. خدا یک دعای ما را مستجاب نکرد و خمینی را نگه نداشت اما چه خوب اجابت کرد دعای بعدی مان را. حالا ما هر وقت می گوییم خامنه ای، در دل خود، در ظاهر و باطن، خمینی هم دارد. فردا در حرم امام وقتی خامنه ای برای ما دست تکان می دهد انگار خود خمینی است که دارد برای ما دست تکان می دهد. ما وجود خامنه ای را مدیون عباس هستیم. ما هم وقتی برای امام خامنه ای دست تکان می دهیم این عمل واجب را به نیابت از پدران مان انجام می دهیم. فردا حرم خمینی، خیمه عباس است.  اهل حرم خمینی ملت ایران است. هر آزاده ای در هر گوشه ای از جهان فرزند خمینی است. خمینی بزرگتر از این حرفهاست که پسر نوح، نوه اش باشد. نوه روح الله، سید حسن نصرالله است. نتیجه انقلاب اسلامی، حزب الله لبنان است. امام خمینی شجره طیبه ای است که میوه بهشتی دارد. هم نشین با جهنمیان، نسبتی با این درخت مبارک ندارد. ما در حرم امام با موسسه تنظیم بیعت نمی کنیم. ما در حرم روح الله فقط با رهبر سید حسن نصرالله بیعت می کنیم. اینجا حرم امام است. مسجد ضرار نیست. ما اگر بخواهیم با پسر نوح بیعت کنیم جمع می شویم موسسه تنظیم. لطفا حضور عاشورایی ما را مصادره نکنید. گوش های تان باز کنید و درست بشنوید شعارهای ما را. “ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند” یعنی “ما اهل موسسه تنظیم نیستیم خمینی تنها بماند”. ما عاشق چشم و ابروی خمینی هستیم. خمینی نام بزرگی است که نام کوچکش هم بزرگ بود؛ “روح الله”. خمینی بسیار بزرگتر از آن است که موسسه تنظیم بخواهد آثارش را نشر بدهد. موسسه تنظیم فقط یک ساختمان بی جان مثل بنیاد باران است. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی یک ساختمان بی جان نیست. جان جانان ماست. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، امام خامنه ای است و فردا در حرم امام ما به عشقش غوغا می کنیم. ما فردا به عشق حضرات خمینی و خامنه ای به حرم امام می آییم. ما فردا به حرم امام می آییم تا نشان دهیم اوج نفرت مان را از آمریکا و اسراییل. موسسه تنظیم کوچکتر از آن است که دشمن ما باشد. ما سران فتنه را ریز می بینیم. ما روی دوش عباس نشسته ایم و ریز می بینیم فرقه سبز را. از روی دوش عباس، این استوانه ها به چشم ما اندازه مورچه هم نیستند. آقازاده های شان که اصلا به چشم نمی آیند. ما به شدت مراقب شان خود هستیم. شان ما با شعار دادن علیه شما پایین می آید. ما وقتی می گوییم “مرگ بر ضد ولایت فقیه” منظورمان سران فتنه، خواص بی بصیرت و پسر نوح نیست. دشمن ولایت فقیه مجهز به ۲۵۰۰ ماهواره جاسوسی است. تانک مرکاوا دارد. موشک قاره پیما دارد. شما به جز همین چند عکسی که با امام دارید، چه چیز قابل اعتنای دیگری دارید که ما شما را دشمن خود فرض کنیم؟ مخاطب “ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند” کاخ سفید است. شما روسیاه تر از این حرفها هستید پیش ما. شما با نظام آشتی کنید، قهر باشید اصلا برای ما مهم نیست. شما عددی نیستید که با ما یا بر ما بودنتان برای ما مهم باشد. ما روی دوش عباسیم و وقتی می گوییم “غلط کردید بیشمارید” حرف حساب است. امام گفت: “آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند”، شما هم هیچ غلطی نمی توانید بکنید. شما البته به طریق اولی هیچ غلطی نمی توانید بکنید. بزرگترین فتح الفتوح شما آتش زدن سطل آشغال شهرداری است اما ما فاتحان نور هستیم و منتظران ظهور. ما به پیوند ماه و خورشید فکر می کنیم. کجا؟ روی شانه عباس. پشت خامنه ای به عباس گرم است. ما وقتی شما بیانیه می دهید خنده مان می گیرد. ما وقتی شما نامه سرگشاده می نویسید می گذاریم به حساب بی لیاقتی تان. فردا خوب چشمان تان را باز کنید. پنبه ها را از گوش تان بیاورید بیرون. شعارهای ما را بشنوید اما به خودتان نگیرید. منظور ما آمریکا و اسراییل است. شما عددی نیستید. آن چند تا عکس را هم اگر با امام نداشتید که کلا هیچ بودید. این همه لشکر که فردا می آید حرم امام به عشق رهبر می آید. این ملت برای شما تره هم خرد نمی کند. ما این بار در همین خرداد نسخه تان را می پیچیم. پای تان را از گلیم تان درازتر کنید، ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم. ما عادت داریم به بسیجی بودن. کجا؟ روی شانه عباس. از این ملت، سیلی حیدری هوس کرده اید، فقط کافی است صورتهای تان را کمی جلوتر بیاورید. نه، ما این بار منتظر نمی مانیم تا محرم گردد. ما تا ۹ دی صبر نمی کنیم. عاشورا را جلو می اندازیم. همین خرداد کربلا می کنیم ایران را. کجا؟ روی دوش عباس.

این متن را فردا در صفحه آخر روزنامه وطن امروز هم می توانید بخوانید. در ضمن در روز جمعه این نوشته در حرم امام توزیع می شود.

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سلام
  سالاری به مولا
  کولاک بود
  دلچسب و شیرین
  ما مشغول گفتن غلط کردید بیشمارید هستیم
  و لیاقت عکس گرفتن با ماه را نداریم و البته عکس را کسانی نیاز دارند که عکس راه خمینی را میروند.
  یه زیارت عاشورا خوندم وثوابش رو هدیه کردم به تو
  http://www.24tir.blogfa.com

 2. سلام می‌گوید:

  سلام
  این همه لشکر که فردا می آید حرم امام به عشق رهبر می آید.

 3. سلام می‌گوید:

  سلام
  این همه لشکر که فردا نه پس فردا می آید حرم امام به عشق رهبر می آید.

 4. آذرخش می‌گوید:

  اول که نیستیم. ولی حالا به یه کم اولا هم راضی هستیم.
  بسیجی ها افتخار می کنند به اینکه به جای عکس قلم در دست در قاب تاریخ حضور دارند. ما با حضرت ماه عکس نمی خواهیم که حضرت ماه در قلب ما جاودانه است و عکس فانی.
  داداش حسین هر کاری می کنم نمی تونم غیر از نظر از نوشته ات تعریف نکنم. بی نظیر می نویسی. حالا هر کی هر چی می خواد اسمش رو بذاره. تملق، پاچه خواری، …
  عالی بود.

 5. طاهره فتاحی می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی.
  با این تعبیراتون در من شور و هیجان انقلابی ایجاد می کنید:” از روی دوش عباس، این استوانه ها به چشم ما اندازه مورچه هم نیستند.”
  دعا می کنم خدا شما رو برای این انقلاب حفظ کنه و عاقبت به خیر بشید.

 6. Blood می‌گوید:

  سلام جمیعا

 7. Blood می‌گوید:

  تا زنده ایم رزمنده ایم

 8. سلام
  داش حسین خیلی حال کردم واقعا دستت درد نکنه کولاک بود
  مرگ بر ضد ولایت فقیه
  حزب فقط حزب علی
  رهبر فقط سید علی

 9. طاهره فتاحی می‌گوید:

  ببخشید سیستم توزیعتون چه شکلیه؟آخه روز تشییع پیکر علی هاشمی من نماز جمعه بودم ولی بروشورهای شما به دستم نرسید.
  ساندیس پخش کن ها توزیعش می کنن؟:)))

 10. آذرخش می‌گوید:

  کاشکی آب آناناس هم بدن.
  من چشمام ضعیفه دکتر گفته آناناس بخورم.

 11. ماه می‌گوید:

  سلام به همه کسانی که از سالها شرارت اسراییل به تنگ آمدن و

  قلبشون بخاطر حمله به کاروان آزادی شکسته.

  بیایید در مورد راه هایی که میشه با این جنایتکارها مبارزه کرد فکر کنیم.

  چه کار میشه کرد که این ظالمها ضعیف بشن ؟

  هرکس تنهایی یا با هر جمعی که داره چکار میتونه بکنه؟

  همه فکرهاتونو یا تجربه هاتونو بیایید بنویسید.

  و این وبلاگ رو به همه دوستانتون معرفی کنید.

 12. علی زبیری می‌گوید:

  حماسه ای دیگر

  چهارده خرداد هشتادو نه

  با شکوه ترین نماز جمعه تاریخ اسلام با حضور سپاهیان خمینی بسیجیان خامنه ای پشت سر حضرت ماه

  در جوار خورشید بر خودتان نگیرید جمعیت ملیونی اینان بسیجیان .لشکریان حضرت خامنه ای هستند

  این همه لشکر امده به عشق رهبر امده

 13. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  بسیار زیبا بود …
  ایران کربلاست هر روز عاشوراست حتی اگر شهردار ورودی های شهر را زوج و فرد کند . ما می آییم . می آییم و میمانیم روی دوش عباس .
  ……………..
  برادر عزیز عنایت قلم شما مایه دلگرمی ست امید که پدر گرامیتان الساعه به بزرگی این شب عزیز میهمان خوان با عظمت و بی مثال حضرت صدیقه طاهره باشد اگر چه گفتنی ها گفته شده و به مناسبتهای مختلف نیز گفته خواهد شد اما ارزش برخی نوشته ها به واسطه اسماء اعظمی ست که با آنها گره خورده . ساده ترین انشاءها و نوشته ها وقتی به نام – نامیه قمر منیر بنی هاشم مزین میگردد به حق که نامزد دریافت جایزه نوبل خواهد بود . این نقص ما نیست که انبوه جاهلان در عصر ما نقش ابوموسی ها را بازی میکنند . کلام روشنگرتان به سنگ محک دلسوزان این انقلاب طیب و طاهر و فدائیان حضرت ماه سنجیده می شود و کیست که منکر شود مدال سر سپردگی به ساحت اقدس ولایت بر سینه شما متلالع است .
  با تشکر ویژه از شما .
  یاعلی
  داداش حسین: خواهرم! همانطور که گفتم تمام اجر معنوی این متن را تقدیم می کنم به مادر آسمانی شما و امیدوارم الان کنار خانم فاطمه زهرا نشسته باشند.

 14. تلنگرخانه می‌گوید:

  سلام حسیـــــن آقای عزیز…
  گفتم می آیم و فقط دلخواه تو را خواهم کفت ولی این بار باید دلخواه خودم را بگویم:

  من د ا د ا ش حسیــن بــچه بسیـــجی ها ر ا می ستایم نه حسین قد یا نی ر ا…
  من فر ز ند قطعه ۶ ۲ ر ا خیلی بیشتر ا ز آ ن و بلـــــا گ نو یـــس معر و ف د و ســـت دارم…

  نو شته ی این بچه بسیجی ا ست که لر ز ه بر اند ا م نفا ق اند ا خته نه آ ن ر و ز نا مه نگا ر!!!
  تا همیشه خا ک پا ی افسر ا ن گمنا م جنگ نر م خو ا هم ماند و عا شق همه ی فر زند ا ن حضر ت ما ه!!!

  دعــایــت ر ا محتا جـــــــم.
  یــــــاحق…
  داداش حسین: ای ناقلا! می خواهی بین حسین قدیانی و داداش حسین بچه بسیجیها دعوا بیاندازی؟!

 15. طاهره فتاحی می‌گوید:

  به همسرتون تبریک می گم روز زن رو…

 16. سوره می‌گوید:

  ۱۴خرداد جای ما هم راه÷یمایی کنید و به امام خامنه ای بگید:هرکار بگویی انجام میدهیم

 17. خان باجی می‌گوید:

  زبانم قاصراست جهت عرض تشکر .
  به بزرگی خودتان این مقدار را پذیرا باشید .
  متشکرم و متشکرم و باز هم متشکرم .
  خدای عباس نگهدار شما و خانواده محترمتان .
  یاعلی

 18. آذرخش می‌گوید:

  داداش حسین من هم به خانمتون تبریک می گم.
  ایشالا سال ها کنار هم ولادت بانوی دو عالم رو جشن بگیرید.

 19. bbcac می‌گوید:

  در باشگاه افسران جنگ نرم عضو شوید
  bbcac.blogfa.com

 20. Montazer می‌گوید:

  سلام داداش حسین ولایی خودم
  اشک مارو در آوردی روز عیدی
  تبریک عید به همه دوستان
  انشاءالله همیشه حسینی باشید
  یاعلی

 21. هدی می‌گوید:

  خیلی با حال بود
  الهی فدایی سید علی بشی

 22. تلنگرخانه می‌گوید:

  از جام جهانی آفریقا تا جهانی بدون غزه همراه با صداوسیمای انقلابی!!!

 23. محسن می‌گوید:

  ما که بسیجی نیستیمو به عنوان برادرت قبول نداری دادا حسین؟
  سرباز خداییم در لشگری که فرمانده ش ماه است.
  اللهم احفظ قائدنا..الامام الخامنه ای–آمین
  داداش حسین: سرباز ماه بخواهد یا نخواهد بسیجی است.

 24. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام به “حا” به “سین”
  به “یا” و به “نو ن”
  دادا ش حسین* جو ن
  عزیز تر ز جو ن
  مخلص تند و تیز ی
  کلا مت
  شکسته ا م کمر ، به ا حترا مت
  تو ر گها ی خامه ی جا دو گرت
  خو ن منو بریز جا ی
  جو هرت
  در حسرت بو سه رو
  د ستها ی تو
  سرم پایین است زیر
  پا ها ی تو

  غلام قلمتم به مو لا
  داداش حسین: من و شما غلام قمر هستیم و هر دو در یک رتبه.

 25. سیداحمد می‌گوید:

  دشمن نور غلط زیادی کند، عکسش را اعلامیه می کنیم روی دیوار.

  شروع عالی و پایان فوق العاده زیبا.
  ۵ خط آخرش کولاکه.
  ممنون داداش حسین.
  ترکیبی از اشک و لبخند .
  خیلی گلی.
  خیلی آدمو به وجد میاره.
  ممنون ممنون ممنون
  داداش حسین: این “ممنون ممنون ممنون” آخرت منو یاد “میثم میثم عمار” انداخت! فکر می کنم اگر کمی تمرین کنی، طنز نویس خوبی بشی.

 26. مسافر455 می‌گوید:

  وعده ی همه ی ما جمعه، دو رکعت نماز عشق………..

 27. فائزه می‌گوید:

  عالی بود…

 28. آذرخش می‌گوید:

  محسن عزیز
  بسیجی بودن به داشتن کارت بسیج نیست که خیلی از ما افتخار داشتنش رو نداریم.
  بسیجی بودن به درک و شعوره. اگه تفکرت بسیجیه پس بسیجی هستی.

  داداش حسین خیلی آقایی.
  داداش حسین: “ممنون ممنون ممنون”! این سید احمد هم عجب چیزی گذاشت دهن قلم ما!

 29. AliR می‌گوید:

  سلام خسته نباشید

  “غول های چراغ فتنه”

 30. رامیان می‌گوید:

  سلام

  ااقای قدیانی دیگه به ما ندایی نمیدید؟
  از مجله ” نه ده” خبر نشد؟

  هرچند یقینا وقتتون خیلی ضیقه و شاید بازم وقت نکنید بجوابید!

  بههر حال خدا قوت میگم بهتون.

  منتظرم
  یاعلی
  داداش حسین: سلام از ماست. درباره مجله به زودی متنی مجزا خواهم نوشت.

 31. جان نثار آقا می‌گوید:

  سلام

  باز هم خیلی خیلی عالی بود .
  در پناه حق موفق باشید .
  در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا(علیه السلام) دعا گویات هستم و سلامتان را می رسانم ,
  شما هم جمعه سلام من را به ماه برسانید .
  التماس دعای مخصوص دلاور

  یا زهرا

 32. فاطمیون می‌گوید:

  سلام داش حسین
  غوغا بود متنت…
  ما کجا عکس با ماه کجا!!!!!!!!(فقط منظورم خودمه)
  من اسم حضرت ماه رو میخوام بیارم باید دهنمو آب بکشم….
  ما که برای حضرت ماه یه سرباز واقعی نیستیم اما نوکر عاشقاشیم
  حب خاصان خدا حب خداست
  بدجوری اسیر نفسم شدم برام دعا کنید….

 33. آذرخش می‌گوید:

  چی گذاشت دهن قلم شما؟
  من واقعا سیداحمد رو درکش می کنم چرا این همه قربون صدقه ات می ره.
  محشری آخه.
  آدم بعضی وقتا نوشته هات ور که می خونه خل می شه از ذوق. 😀

 34. طاهره فتاحی می‌گوید:

  ببخشیدا ولی در این قسمت متن:”هیچ شمعی با هیچ پروانه ای عکس ندارد. این چیزهایی هم که هست مینیاتورکاری صحفه روبرویی اشعار حافظ است.”فکر می کنم صفحه درست باشد.
  خیلی اون وسطاست نمی تونم درست آدرس بدم.

 35. آذرخش می‌گوید:

  آها حالا دیدم کامنت سیداحمد رو.

 36. دیوونه داداشی می‌گوید:

  دادا ش حسین* جونم
  من و شما تو یه رتبه؟!!
  آخه سروری گفتن…
  سالاری گفتن…
  تا ج سری دادا ش گلم

 37. آذرخش می‌گوید:

  قبول نیست داداش حسین.
  جواب شما به کامنت من کمرنگه. مثل مال بقیه نیست. 🙁
  البته مهم بیداری و شعورتونه که پررنگه ها.
  داداش حسین: این هم پر رنگ!

 38. سیداحمد می‌گوید:

  وقتی برای کامنتهای بنده و یا هر کدوم از دوستان جوابی میذارید خیلی احساس غرور میکنم.
  امیدوارم همیشه همینطوری داداش حسین بسیجیها بمونید و هوای دل بسیجیها رو داشته باشید البته ما هم هوای داداش حسینو داریم ها.

  شما خیلی به بنده لطف دارید عزیز جان.

  این شب مبارک رو به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم.
  دعا گوی مادرتون هستیم چون داداش حسین بسیجیها رو تربیت کرده.
  مادر بنده هم سلام میرسونن و عرض تبریک دارن خدمت مادر و همسر بزرگوارتون.

  ضمنا به همه سربازان حضرت ماه هم تبریک عرض میکنم.
  داداش حسین: شما هم سلام برسانید خدمت مادر.

 39. H-m می‌گوید:

  سلام
  خیلی باهات حال می کنم با مرام

 40. علیرضا کیانی می‌گوید:

  آمدم تا دستت را ببوسم گفتی استغفرالله
  حالا خود قضاوت کن…. با این متنت نباید دست تو را بوسید؟
  داداش حسین: ما هر دو در یک رتبه هستیم و دستبوس نور.

 41. سیداحمد می‌گوید:

  سیداحمد فدای خودت و پدرت.
  با اون ۵ خط آخرش خیلی حال میکنم؛
  هر چند بار که میخونم سیر نمیشم.
  میبوسم روی ماهتو…..

 42. آذرخش می‌گوید:

  ممنون ممنون ممنون 😀

 43. آذرخش می‌گوید:

  سیداحمد جان من هم مجددا به شما تبریک می گم و …
  سیدی گفتن، آقایی گفتن. آخه عیدی ما کو پس؟

 44. سایت شهدای فردو می‌گوید:

  سلام قدیانی
  حسابی اشکو درآوردی
  خدا رو شکر که هیچ ماهی رو بی دعبل نمیزاره
  دعات میکنم جوون
  داداش حسین: آقاسی گفت: نه دعبل نه فرزدق نه کمیتم/ ولیکن خاک پای اهل بیتم.

 45. آذرخش می‌گوید:

  هستم اگر می روم
  گر نروم نیستم
  یعنی ما، یعنی من، لیاقت بیعت با آقا رو دارم؟
  داداش حسین خیلی محتاج دعاتم.
  بچه ها جمیعا خیلی دعام کنید.

 46. آیه می‌گوید:

  آفرین

 47. آذرخش می‌گوید:

  چند روزه عینکم شکسته. چشمام خیلی اذیته پای رایانه.
  اما نمی دونم چرا وقتی میام اینجا مخصوصا اسمت رو که توی قسمت مدیریت می بینم چشام نور می گیره.
  حسابش رو بکن اگه آقا رو ببینم چی می شه.
  خدا حفظت کنه داداش.

 48. فردید می‌گوید:

  ۱- امن یجیب درسته
  ۲- جام زهر کارگر افتاد و دل خمینی شکست و روح خدا به خدا پیوست.
  چقدر سوزناک بود این جمله!
  فکر کنم این چند وقته یکی از بهترین متنها بود!

 49. سیداحمد می‌گوید:

  آذرخش عیدی شما؟
  جمعه برم دست حضرت آقا رو از طرف شما ببوسم؟
  این عیدیه خوبیه برای شما؟

 50. آیه می‌گوید:

  باحال بود

 51. آذرخش می‌گوید:

  به قول سیداحمد پیام بازرگانی:

  ساعت ۱:۴۴ نیمه شب
  بازدید امروز: ۴۳۰
  بازدید دیروز: ۵۴۰۶
  افراد آنلاین: ۳۴

 52. سیداحمد می‌گوید:

  یک پیام بازرگانی پر از انرژی

  ساعت ۱:۱۴ نیمه شب
  تعداد افرا آنلاین ۳۸ نفر؛

  داداش با این متن جدید دل همه رو بردیا.

 53. آیه می‌گوید:

  عوام با بصیرت مایه فخر ملت

 54. سها می‌گوید:

  سلام…
  دلت بی غصه برادر.

 55. علیرضا کیانی می‌گوید:

  میلاد ناموس حق/ حضرت زهرای مرضیه/ مادر امام خامنه ای / خصوص و مخصوص بر ستاره درخشنده ماه بنی انقلاب/ حسین قدیانی/ و بر پدر زنده و ایستاده اش/ اکبر قدیانی / تهنیت باد.

 56. دیوونه داداشی می‌گوید:

  بگذار در رو زگار آ زگاری
  که تملق شب تبدیل به
  مد روز شده ، ما مدا ح
  ماه با شیم …..
  ممنون ممنون ممنون

 57. سایت شهدای فردو می‌گوید:

  اگر بوی خمینی به سر افتد مارا دور سید علی خامنه ای میگردیم

 58. داداش رضا می‌گوید:

  “موسسه تنظیم کوچکتر از آن است که دشمن باشد …”

  یکی از بهترین نوشته هایی بود که ازت خوندم داش حسین

  هر وقت میام قطعه ۲۶ احساس غرور می کنم ، دمت گرم .

 59. شبه منتظر(کاب) می‌گوید:

  اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
  امیدوارم خامه نوشته هایتان هر لحظه توانا تر شود.
  خانه ام بیت رهبری است حتی اگر هیچ وقت به داخل خانه راهم نمی دادند.(این جمله قضیه مفصلی داره که اگر توفیق شد برایتان می نویسم تا همه دشمنان نور بدانند حب نور از بچگی با تک تک سلول هایمان گره خورده است)

 60. سها می‌گوید:

  سلام تو جهان نیوز یا ایران خوندم فتنه ایی ها تو جماران تجمع دارن….باهاشون چه کار کنیم؟!….نی ساندیس می خوان انگار

 61. فاطمه(دختر بابا) می‌گوید:

  داداش حسین، انگار هر روز برات کربلاست، انگار دچار روزمرگی نمیشی!…

  چقدر دوست داشتم میدیدم ذوق بابا رو وقتی میخوندم این متنو.

  راستی داداش عیدت مبارک.

 62. دیوونه داداشی می‌گوید:

  خمینی نام بزرگی ا ست
  که نام کو چکش،
  “ر و ح ا لله” بود…

  دممممممممت گرم.

 63. آذرخش می‌گوید:

  سیداحمد بهترین عیدیه برام.
  همیشه مدیونت می شم.
  دستت طلا.
  خیلی آقایی.
  ممنون ممنون ممنون.

 64. خواهر شهید کاظم می‌گوید:

  ایول !!!!
  وقتی چند خط آخر رو خوندم اولین چیزی که گفتم همین بود.
  داداش حسین گل برای چند لحظه تمام سلول هام لرزید. دست مریزاد،نفست حق،قلمت مستدام
  فکر نکنی جوگیر شدم ها! با عرض شرمندگی تا حالا فکر می کردم از نوشتن یه چیزهایی سرم میشه. گاهی هم از سر درد دل یه صفحه هایی سیاه کردم.اما از وقتی متن های شما رو خوندم دیکه جسارت نمی کنم دست به قلم ببرم.
  من فکر می کردم متن ادبی می نویسم اما متن ادبی اونه که از توش نفخه روحانی رو حس کنی. امشب وقتی خوندم:
  سیلی حیدری هوس کرده اید ،کافیست صورتهای تان را جلوتر بیاورید.
  وجودم لرزید. صدای پای خورشید رو میشه تو نوشته هات شنید.
  با قدر دانی فراوان و بی نهایت
  راستی می خواستم بپرسم اجازه هست از متنتون کپی بگیرم و بین عاشقای حضرت ماه پخش کنم؟
  داداش حسین: ممنون ممنون ممنون. اگر کپی گرفتن تان کار شخصی خودتان و غیر مستقل از مراکز و نهادها باشد، هیچ اشکالی ندارد.

 65. سیداحمد می‌گوید:

  آذرخش ساعتت خرابه؟
  ساعتو اشتباه تایپ کردی!
  خودم پیام بازرگانی رفته بودم 🙂

  مخلص داداش حسین بسیجیها.

 66. sajed می‌گوید:

  ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم. ما عادت داریم به بسیجی بودن. کجا؟ روی شانه عباس. از این ملت، سیلی حیدری هوس کرده اید، فقط کافی است صورتهای تان را کمی جلوتر بیاورید. نه، ما این بار منتظر نمی مانیم تا محرم گردد. ما تا ۹ دی صبر نمی کنیم. عاشورا را جلو می اندازیم. همین خرداد کربلا می کنیم ایران را. کجا؟ روی دوش عباس.
  عالی بود! عالی

 67. salekemobarez می‌گوید:

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام شب همه ی شب زنده دارا بخیر.

 68. زینب می‌گوید:

  سلام و سلام و سلام که نام حضرت حق است . و هرچه بگویم کم . امروز نه نه ببخشید امشب خیلی به ما حال دادی . همین طور که متن رو می خوندم جاهای با حالترش رو آندرلاین می کردم و بعد ازش پرینت گرفتم که بدم بچه ها هم بخونن.فکر کنم اگه کمی مسامحه نمی کردم همه متن رو خط کشی کرده بودم .
  این قسمت رو الحق که لایق خودتان نوشتید« ما با دوربین عکس نمی اندازیم. موقعیت دشمن را شناسایی می کنیم. به ما می گویند “دیده بان”، نه “عکاس”.»

  می دانید وقتی شما را با برخی از این خانواده شهدا مقایسه میکنم همیشه یک سوال جدی توی ذهنم میاد . چه هست تفاوت اینها . یکی پروانه ماه و دیگری شب پرست . شاید نقش تربیتی مادران است که یکی کار زینبی می کند و دیگری …
  به هر حال این متن و این شب بسیار غنیمت است بای ما که از راه دور دستبوس والده گرامی باشیم که چون شمایی را تداوم بخش راه همسر شهیدشان تقدیم اسلام کرده اند .

  امشب آقای حسینیان تو دیرو امروز فردا یه مطلبی گفتن شبیه این جمله شما « بسیجیان خامنه ای ازبسیجیان خمینی بسیجی ترند » و به تولد و رویش نسل قلم به دستی اشاره کردند که در حوادث بعد از انتخابات در صف مقدم بودند و کتاب نوشتند و اینترنت را اداره کردن . وقتی حرف می زد در تک تک جملات و کلماتش نام شما در ذهنم تداعی می شد . انشاءالله چنین تربیت نسلی تداوم داشته باشد و بسیجیان فردا از مال امروز بسیجی تر باشند .

  به حق امشب و میلاد فردا ، همیشه در صراط مستقیم باشیم و شاهد قلمهایی این چنین . یا حق

 69. آذرخش می‌گوید:

  آره. نیم ساعت جلوئه.
  بعد که پیام تو رو دیدم فهمیدم. 😀
  آخه دیدم خبری ازت نیست گفتم جات پیام بازرگانی برم که سوتی دادم.

 70. آذرخش می‌گوید:

  خیلی با مرامی سید.
  جلو جلو اشکم رو در آوردی.
  خیلی آقایی.

 71. salekemobarez می‌گوید:

  الان است که سالک سکته کند داداش به همه جواب میده به ما که میرسد….بماند.
  داداش حسین: سلام سلام سلام. ممنون ممنون ممنون.

 72. منتظر2 می‌گوید:

  خیلی دوست داریم به کوری چشم آمریکا و اسرائیل آخه سران فتنه که عددی نیستند
  ممنون ممنون ممنون

 73. سیداحمد می‌گوید:

  “من اما سرم شلوغ بود و آنقدر عمرم به یتیمی گذشت که هرگز فرصت نکردم بیایم جماران و با امام عکس بیاندازم”

  داداش حسینم وقتی چنین جملاتی تو متن هات میاری دلم تیکه تیکه میشه.
  فدای دل داداش حسین عزیز.

 74. سها می‌گوید:

  پر کشید کبوتر ذهنم سوی آستان رضا(ع)
  اعتقادم قد کشید و دست ارادتم روی سینه و سلام از باران خیس تر
  یعنی حرم امام رضا الان چه خبره؟! یعنی اونجا کسی دلش شکسته؟! وای یعنی الان که من سلام کردم امام رضا جواب سلامم رو داد؟! کی این قدر خوشبخته؟!

 75. زینب می‌گوید:

  ببخشدی اشکال نداره که من از نوشته به بچه ها پرینت بدم ؟ البته از مطالب قبلی تون هم این کا رو کرده بودم ولی اونها رو از آوینی دات کام گرفته بودم . چون چیزی نگفته بودن فکر نکردم اشکال داشته باشه . حلال بفرمایید.نه نه ببخشید یه بار هم از وبلاگتون متن برداشتم ولی با قید آدرس . حالا کارم درست بوده یا نه ؟فقط می خواستم حرفاتون به گوش بقیه هم برسه ؟ لطفا بفرمایید حلال کردید یا خیر .

 76. علیرضا کیانی می‌گوید:

  علمای اسلام به داد امام برسید!

  لینک:
  http://culture-engineering.blogfa.com/post-130.aspx

 77. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام سلام سلام
  دوست دارم
  دوست دارم
  دوست دارم
  ممنون ممنون ممنون

 78. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام سلام سلام
  دو ست دارم
  دو ست دارم
  دو ست دارم
  ممنون ممنون ممنون

 79. salekemobarez می‌گوید:

  ممنون نوکرتم داداش تادمدربهشت رفتم مطلبمو بذارما درواقع اینجام هنوز.

 80. فاران (نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  خرید اینترنتی نه ده :irdc.ir/fa/books/default.aspx

 81. زینب می‌گوید:

  داداش حسین نفرمودید حلال یا خیر ؟
  داداش حسین: قطعا چون شما انتشار مطالبم را به صورت شخصی انجام داده اید نه تنها اشکالی ندارد که باعث افتخار من هم هست اما بنا به دلایلی که ذکرش در حوصله اینجا نیست هرگز راضی به انتشار مطالب توسط موسسات، مراکز و نهادها نیستم. در اینباره فقط یک استثنا وجود دارد و آن بچه های بسیج مدارس و دانشگاه ها هستند و لاغیر.

 82. salekemobarez می‌گوید:

  ببینم چشمای من سه تا می بینه یا اینجا همه چیز سه تا شده؟

 83. منتظر می‌گوید:

  الهم عجل لولیک الفرج
  سلام داداش حسین هنوز متن رو کامل نخوندم اما مطمئنم مثل همیشه بی نظیره

 84. آذرخش می‌گوید:

  داداش داداش آذرخش
  می گم این سیستمی که سیداحمد و شما راه انداختین هم خوبه ها. به شرطی که قضیه لوث نشه.
  یا علی یا علی یا علی

 85. salekemobarez می‌گوید:

  «بسم رب الشهدا والصدیقین»

  سالیان درازی است که همگان فقط روز رحلت جانگداز تورا در یاد دارند.هیچ کس دیگر یاد نمی کندولادت بنیانگذار انقلاب اسلامی را.چه روز مبارکی خداوند تو را هدیه داد به ما نه فقط به بلکه به جهان اسلام.چه کوتاه به نظر می رسدعمر بابرکت تو۱۳ خرداد روز فرودت و ۱۴خرداد روز عروجت.وجودت ترکمان کرد اما روحت همیشه باماستعشقی که خداوند از تو دردلهایمان به ودیعه گذاشته مثل همان ۲۱سال پیش اتشین است.هنوز هم درباورم نمی گنجدکه تو نیستی وجودت باز هم احساس می شودمن که از نزدیک ندیده بودمت بااینکه بارها امده ام در حرمت اما هنوز هم می پندارم که زنده ای در میان ما ونصایح وسخنان پدرانه ات راه گشای ماست نمی توانم بگویم اماما کجایی که ببینی می خواستند انقلاب اسلامی را به تاراج ببرند اسلامش را می خواستند غارت کنند اما سربازان سید علی هوشیار بودند ان ستارگان درخشان شامگاهان همان شبنم نشسته برگلبرگ های لطیف ولایت در وقت صبحگاهان نگذاشتند که یک تار مو از سر انقلاب اسلامی کم شود اما امام انقلابیون زیادی که ان زمان پیرو راه تو بودند از کشتی انقلاب خود را بیرون انداختند.روباه صفتان در این زمان زیاد شده است تعدادشان.دشمنان دوست نما که خنجر الوده به زهر نفاق رافرو می کردنداز پشت بر تن مقدس بسیجیان حضرت ماه وانان چه مظلوموحسین وار به خون خود اغشته می شدند.اماما نه هرگز قبول نخواهم کرد سخنان یاوه ی کسانی که می گویند امام رفت.نه امام نرفته است او هرگز انقلاب اسلامی را تنها نمی گذارد حتی اگر جان خاکی اش برود روح پاک وافلاکی اش همیشه کنار ایران اسلامی وانقلاب اسلامی می ماند نه امام نرفته است او زنده است رهبر ما سید علی،خود روح امام است که در کالبد ماه است. سید علی معنای واقعی امام خمینی است برای امثال من که وجود نازنین امام رادرک نکرده اند اری ای حضرت روح تو سخنران همیشگی حسینیه ی جمارانی.
  داداشی اینم نوشتم وقت کردی می گی چطوره؟در نظر داشته باش تازه کارم.

 86. بسیجی نما می‌گوید:

  سلام داداش حسین عالی بود چشم دشمن های حضرت ماه کور….

 87. فاران (نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  داداش ادرس خرید اینترنتی نه ده راکه نداده بودی اتفاقی عکس کس دیگر را اشتباه گرفتم رفتم سراغ این مجلات زرد که “راه” را را پیدا کردم .کتاب دوئل اومد ادرس خرید اینترنتیش را بنویس دیگه داداش .این جمله به نظرم پر از ….نمیدانم شاید معرفت کلمه مناسبی باشه:ستون دین من نماز اخر خرازی بود.با این جمله ات یک لحظه عظمت نماز اخر اباعبدالله را درک کردم حس قشنگی بود روزی همه خوانندگان بشه
  داداش حسین: به نشانی اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
  ۲۲۲۱۱۱۷۴

 88. منتظر می‌گوید:

  راستی داداش نگفتی بچه های شهرستانی کتابتون رو از کجا گیر بیارن؟؟؟؟

 89. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سه تا یی شو عشقه
  “دادا ش حسینم”

 90. salekemobarez می‌گوید:

  یـــــــــــــــــــــــــــاحق برادران وخواهران شب زنده دار.ما که رفتیم.

 91. آذرخش می‌گوید:

  بچه ها به جان خودم داداش حسین یک میلیون بار توضیح داده کتابش رو شهرستانی ها از کجا گیر بیارن.
  یه زحمت بکشید و سرچ کنید حتما یه چیزی پیدا می کنید دیگه.

 92. منتظر می‌گوید:

  دوستانی که لیاقت پیدا میکنند که جمعه به امامت حضرت ماه نماز عشق بخونن ما رو هم دعا کنن.یا حق

 93. البرز می‌گوید:

  هوالعزیز
  الهم عجل لولیک الفرج
  فانهم حزب الله هم الغالبون

  حسین داداش سلام،
  اگر روز جمعه جایگاه ویٍژه نیستی (البته این رو از این نظر میگم که شاید برای اجرای برنامه ای اونجا باشی و منظور دیگه ای ندارم) بگو کدوم سمت میای بچه ها جمع بشن اونجا.
  اصلا اگه میخوای بچه های قطعه ۲۶ یه جا حالا تو شهر یا ایستگاه مترو یا محدوده حرم مطهر یا حتی قطعه ۲۶ روز جمعه قرار بزاریم و با هم و در کنار هم بریم اونجا!
  اگه معذوریتی نداشته باشی مطمئنم قبول میکنی و اگه قبول نکنی مطمئنم معذوریتی داری و صلاح نیست.
  فقط اگه قرار شد قبول کنی یه پست بزار که مشخص باشه و همه تو کامنتای اون پست اعلام کنند اومدنشونو و اگه هم معذوریتی هست اینجا تو همین کامنت جواب بده که ما هم برنامه مون رو ردیف کنیم.
  یا حق …
  داداش حسین: احتمالا بعد از نماز بیایم بهشت زهرا، قطعه ۲۶

 94. دیوونه داداشی می‌گوید:

  ملخ با شمع عکس دارد
  مگس با شمع عکس دارد
  و ز غ با شمع عکس دارد

  اینم شد سه تا دیگه!
  ممنون ممنون ممنون

 95. دیوونه داداشی می‌گوید:

  دادا ش حسین* جونم
  “سیصد مبارک”

 96. mohammad می‌گوید:

  سلام داداش حسین خیلی از بچ دیگر نقاط ایران و دنیا تمام عشقشون اینه که جمعه تهران باشند ولی نمیتونند .خوش بحالتون که میتونید ان نماز جمعه با عظمت را دک کنید برای همه دعا کنید و برای ظهور که دیگر داریم ثانیه شماری میکنیم .ان شالله روزی که در رکاب خورشید و ماه وستاره هایی چون شما به جنگ با شیاطین برویم

 97. یاور می‌گوید:

  برادر و یا دوست عزیز عالی بود.
  لطفا در این ایام که شیطان صفتان اسرائیلی به کشتی آزادی به کشتی وجدانهای بیدار حمله کرده مطلبی بنویسی.ممنمن میشوم

 98. مهدی ترک می‌گوید:

  چاکر داداش حسین و بسیجی های گل روزگار که نی فرو می کنند تو چشم دشمنان .

 99. محمود می‌گوید:

  حتماً همیشه انشا بیست می شدی.
  داداش حسین: اتفاقا برعکس.

 100. یه دوست می‌گوید:

  “هم نشین با جهنمیان، نسبتی با این درخت مبارک ندارد”
  بهترین جمله ای که توی متنتون بود داداش جووووون . دلمون خنک شد .

 101. ط.غ می‌گوید:

  باسمه تعالی
  داداش حسین سلام !
  قبل از هرچیز تولد مادر و همین طور رهبر کبیر انقلابمون رو بهتون تبریک می گم .
  یه خبر خوب هم دارم . برای من که خیلی خیلی خیلی خوبه ، اما برای شما …
  انشاءا… که برای شما هم خوبه .
  ۲۳ خرداد دارم می رم جایی که کبوتر دل من و شما و همه بچه های سایت مطمئناً روزی چند بار به اونجا سر می زنه و خاکی برمی گرده .
  مطمئنم که حدس زدید کجا . آره درسته ، با مادرم داریم می ریم مدینه . حتماً دلتون هوایی شد . ببخشید ! شاید به این زودی ها نتونید به اونجا برید ولی مطمئن باشید به کوری همه اونهایی که نمی تونن ببینن به نیابت شما ، بچه های سایت و همه برادر و خواهرهای دیگه بسیجی خودم که به برکت وجود شما تونستیم با همدیگه داداش و آبجی بشیم عمره رو به جا می یارم .قول می دم هر جا رفتم به یادتون باشم و اعمال رو به نیابت تون به جا بیارم .
  اگه کاری یا توصیه ای هم داشتید خوشحال می شم انجام بدم .
  حتماً اونجا دعای اللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک رو ، هم از طرف خودم و هم به نیابت همه اونهایی که در حسرت شهادت هستند می خونم ولی شما هم قول بدید اگه این طور شد و به مقام شهادت رسیدید حتماً شفاعت ما رو هم بکنید و دست ما رو هم بگیرید .

 102. معصومه می‌گوید:

  خیلی بزرگواری

 103. شروان می‌گوید:

  سلام حسین جان
  فردا همه می آییم
  نه واسه عکس گرفتن
  واسه دیدن ماه/برای ما دیدن ماه از عکس گرفتن با ماه مهمتره.
  آخه خیلیا با امام عکس دارن اما دیگه امام رو نمیبینن اما ما هنوز امام رو میبینیم.
  فردا میام تا دوباره امام رو ببینم.فردا میایم به عشق اون نی ساندیس.
  اگر سران فتنه هم میخوان بیان.بیان و ببینند که من با نی ساندیس چه میکنم بابت خیانت هایشان.
  موفق باشی. یا علی

 104. سید امیرعلی علوی می‌گوید:

  سلام

  میلاد با سعادت خانم فاطمه زهرا (س) و روز مادر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. متن زیر رو امین در وصف مادرش نوشته بود که خوندن دوباره‌اش خالی از لطف نیست. برای شادی روح مادر امین یه فاتحه بفرستید و برای سلامتی خودش تو این روز عزیز خیلی دعا کنید.

  مادرم از قبیله سبز نجابت بود
  و با زبان مردم بهشت سخن می‌گفت
  چادری از ابریشم ایمان به سر داشت
  قلبش به عرش خدا می‌ماند
  که به اندازه حقیقت خدا بزرگ بود
  و من صدای خدا را
  از ضربان قلب او می‌شنیدم
  و بی آنکه کسی بداند
  خدا در خانه ما بود
  و بی آنکه کسی بداند
  آفتاب از مشرق صدای مادر من طلوع می‌کرد

  مادرم از قبیله سبز نجابت بود
  مادرم وقتی به سوی من می‌آمد
  در نقش کوچک هر گامش
  روزنه کوچکی پدیدار می‌شد
  که من از آن
  باغهای سبز بهشت را تماشا می‌کردم
  و سیب ایمان را از شاخه‌های بلند آن می‌چیدم

  مادرم از قبیله سبز نجابت بود
  چادری از ابریشم ایمان به سر داشت
  پیشانیش به مطلع عاشقانه‌ترین غزل خدا می‌ماند
  که من هر روز
  آن را
  با زبان عاطفه زمزمه می‌کردم
  و آن گاه با تمام ایمان در می‌یافتم
  شعر خدا یعنی چی؟

  مادرم از قبیله سبز نجابت بود
  و با زبان مردم بهشت سخن می‌گفت
  و صبر کبوتر سپیدی بود
  که هر صبح
  پرهای عزیزش را
  در شفافترین چشمه‌های بهشت شست و شو می‌داد
  و چنان پیکی از دیار مبارک قرآن می‌آمد
  و پیغام خدا را برای مادرم می‌خواند
  مادرم سنگ صبوری بود
  وقتی پدرم رفت
  وقتی پدرم کشتی اندیشه‌اش را بادبان افراشت
  و بر شط سرخ خون راند
  مادرم به ساحل صبر پناه برد
  و اشکهایش را با گوشه‌های چادرش پاک می‌کرد
  و با خدا پیوند می‌یافت

  مادرم از قبیله سبز نجابت بود
  و با زبان مردم بهشت سخن می‌گفت …
  داداش حسین: چی شد اخوی؟ قرار بود یه شماره ای چیزی خبر درست و درمونی از امین به من بدیا! بنویس خصوصی، عمومی اش نمی کنم.

 105. یه دوست می‌گوید:


  گزارش شبکه ایران، پس از ناکامی فتنه گران برای برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن و ۱۴ خرداد در سالن همایش های برج میلاد،‌ خبرها حاکی از آن است که سران فتنه این بار مسجد جماران را به عنوان محلی برای ایجاد آشوب و اغتشاش برگزیده اند.

 106. وجدانی می‌گوید:

  سلام
  فردا به جای ما هم فریاد بزنید در حرم امام که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند به جای ما هم برای حضرت ماه دست تکان دهید به جای ما هم به خواص بی بصیرتی که به خاطر مصالح خود حتما خواهند آمد حرم امام تا عکس داشته باشند برای روزهای فتنه با غیرت عباس نگاه کنید
  وبه دشمنان بگویید حضرت ماه امر نکرد وگرنه ما هم از راه دور پای پیاده می آمدیم بگویید که نماینده ما هم هستید
  به جای ماهم در نماز به امامت حضرت ماه عشق کنید التماس دعا

 107. مرادی می‌گوید:

  دل بردی از من به یغما ای گرگ غارتگر من
  ولی چرا انقدر طولانی رفته سوازدو چشم من

 108. یه دوست می‌گوید:


  سوال این است: مدعیان خط امام که تا چند سال پیش، دیگران را با شعار مخالفت با ولایت مطلقه فقیه، از دور رقابت‌ها خارج می‌کردند و هنوز هم ماجرای آن ۹۹ نفر را بر سر جناح رقیب می‌کوبند، چرا این روزها به نقد اشتباهات امام روی آورده‌اند؟! این جماعت که کمترین نقدی را درباره نوه امام تحمل نمی‌کنند و چنان هاله تقدسی را اطراف او به وجود آورده‌اند تا کسی حرفی درباره او نزند، چرا خودشان دنبال نقد امام خمینی هستند؟!

  “منبع :http://www.rajanews.com/detail.asp?id=51770

 109. یه دوست می‌گوید:


  سابقه مهم است اما حزب‌الله لبنان به سوابقش نمی‌نازد! فرزند جسمی خمینی بودن ارزشمند است، اما فرزند معنوی خمینی بودن ارزشمندتر است! امام خمینی هرگز نمرده است که وارثی داشته باشد، امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است و یاران و فرزندانش، امروز علاوه بر ایران، در جنوب لبنان، در نوار غزه، در شمال آفریقا، در خاور دور، در آمریکای لاتین و در همه جای دنیا حضور دارند.


  منبع :http://www.rajanews.com/detail.asp?id=51770

 110. سلام من هم قلم به دست گرفتم سرم شلوغ است وقت ندارم با سید علی عکس بگیرم اصلا به قول شما ما پروانه ها نمی توانیم با شمع عکس بگیریم
  البته پروانه داریم تا پروانه !
  یکی مثل حسین قدیانی هم پروانه است و من کم بصیرت هم پروانه ام
  وقتی گفتی پروانه یاد این دوبیتی افتادم:
  ماهمان نسل جوانیم که ثابت کردیم
  درره عشق وفادارترازصدمردیم
  هرزمان عشق خمینی به سرافتدمارا
  دورسید علی خامنه ای می گردیم
  من دارم می نویسم میدانم شاید کم مطالعه باشم شاید مثل حسین قدیانی نباشم
  می دانم شاید در راه دفاع از ولایت لکنت زبان داشته باشم و شاید بلد نباشم از ولایت خوب دفاع کنم ام می نویسم تا دل خودم آرام شود که کاری برای خودم کردم
  کاش حسین قدیانی سرش شلوغ نبود می آمد برای انگیزه دادن به من هم که شده در وبلاگم یک نظر می نوشت
  کاش کمکم می کرد که از این لکنت زبان در بیایم اما من به خدا امید که و نظرم را بخواند شاید خدا این طور می خواهد
  هر چه خدا بخواهد
  اگر سرتان هم شلوغ است بازمرا از این لکنت برهانید

 111. حسن می‌گوید:

  داداش داداش حسین بجه بسیجیا: سلام داداش خسته نباشید. فردا کجا باشیم تا لیاقت زیارت شمارا داشته باشیم. راستی افتخار میدادی یه سری به وبلاگ ما میزدی میدونم وقت زیادی نداری اما نیازبه راهنمایی‌ت دارم. رفقای دیگه هم سر بزنن!!! تنهاییم.!!! نه. اشتباه کردم. بیشماریم اما ….
  http://shakhsar.persianblog.ir
  http://shakhsar.persianblog.ir
  http://shakhsar.persianblog.ir
  http://shakhsar.persianblog.ir
  http://shakhsar.persianblog.ir

 112. کارابین می‌گوید:

  سلام عیدت مبارک برادر
  انشا الله شما و همسر محترمتون هم یه سرباز ولایی مثل خودتون رو تربیت کنید
  از طرف همسرم این عید رو به همسرتون تبریک میگم
  چند روز پیش کتاب ۹ ۱۰ رو برای همسرم خریدمو بهش هدیه کردم بنده خدا از اون روز چسبیده به سقف اتاق منزل البته از ذوق زدگی
  حالا بریم سراغ متن
  ۱٫نوه امام خیلی باحال بود
  ۲٫فقط این جا اون تیکه معروفتون که غلط کردید بیشمارید کم بود
  راستی حدود ۲ هفته پیش بود که رفتم بهشت زهرا(س) رفته بودم به عموم سر بزنم رفتم قطعه ۲۶ ولی شرمنده بابا رو پیدا نکردم آخه آدرس یادم رفته بود ما که فاتحه رو خوندیم ولی شرمنده .
  حقیقتا این متن خیلی ویژبود من که هیچ سالی نرفته بودم ولی واجب شد که فردا رو برم البته بعد از مججلس حاج حسن خلج
  دعا گوی شما هستیم
  هرچی پایین تر اومد مهاوره ای تر شد
  چشو چال مایی حاج حسین

 113. همراه همیشگی می‌گوید:

  سلام داداش حسین ؛
  وقتی اسم شهید حسین غلام کبیری را می آوری عجیب بغض گلویم را می فشارد نمی دانم چرا این شهید و این اسم اینقدر برایم آسمانی است

 114. ققنوس می‌گوید:

  همیشه فکر می کردم نفسه که قلم می نویسه اما وقتی داشتم قدم می زدم و از قطعه هنرمندان گذشتم، رسیدم به قطعه ۲۶ دیدم ای بابا،‌ چرا اسامی قطعات بر عکسه و اینجا قلمه که نفس رو می گیره! یه قلمی که زمین و آسمون رو با ریسمون می دوزه که بشه کماندویی ازش بری بالا تا ماه…
  اخه الان اوضاع جنگیه اگه کماندو نباشی توی بیابون دووم نمیاری! یه وقت دلت هوس می کنه که بری یه جای سر«سبز» که آب و هوا اونور بهتره، می گی نه؟ یکی دوتا از این کانالا رو بگیر. همینایی که داد می زنن «آزادی،‌آزادی» فکر کردن تاکسی می گیرن از «امام حسین» تا «آزادی» و با یه چند تا اسکناس نفتی مچاله، سه سوته می رسن. نمی دونن از امام حسین تا آزادی مسیر مستقیمه اما تاکسیش از انقلاب رد میشه. اگه انقلابی نباشی، به هن و هن می افتی و سرت گیج می ره و توی همون دو بینی سرگیجه، حس می کنی که عجیب بی شماری! حواست هم نیست اگه تو یکی رو دوتا می بینی، به ‌بچه بسیجی هم به جای دوتا که سهله، یه ستون باید ببینی که تکی جلوی همون بی شمار گیجتون وایساده،‌واسه اینکه به عمود این خیمه ۷۰ میلیونی صدمه نخوره! ‌ از همون ستونهایی که خط می شکنن: یا خط دشمن رو یا خط زندگی رو و راحت بشن از این بدنی که آدما رو بسته به زمین و نمی ذاره با همون ریسمون برن تا ماه!
  ‌ از همین خطوطی که توی قطعه ۲۶ هست. راستی اینجا خوب سیاه قلم می زنن، کل خطوطش رو باید بخونی که نقش ببینی از شهید باکری و همت!‌ و ببینی که واقعا بچه بسیجی بودن و لازم نبود براشون نامه بزنی و بگی که «جایت اینجا اصلا خالی نیست» اتفاقا بد هم خالیه که بیان و همون نی ساندیسشون رو فرو کنن توی چشم بی بصیرتی. این قدر بی بصیرت که هر موجود زنده ای رو می شمارن و رفتن توی «الهکم التکاثر»! بی بصیرتی اینه که نمی دونن «زرتم المقابر» بعدشه! که اگه کار برسه به قطعه ۲۶ خودشون می گن که «غلط کردیم بی شماریم!» اخه اینجا کلی هستن که به جای عکس گرفتن و قاب کردن، قلم زدن با خونشون که فقط باید بیای و ببینی که توی والفجر و فتح المبین چه کردن و چه نقاش بازاریه! انگار یه تظاهراته با کلی «پلاک»کارت. «یا حسین»ش فقط یاحسینه بدون هیچ موخره ای! آزادیشون هم از اینا نیست که وقتی یه کاروان بگن «آزادی» و بشن «کاروان آزادی»، حمله کنن بهش! بعدشم با زرنگی و بی بصیرتی بیانیه بدن به این خیال که «خط» جدا کردن!‌ نه جانم مشکل خط نیست،‌ مشکل «سیم» هست! و سیم بعضیها بد به بعضیهای دیگه از «نه غزه، نه لبنان» وصله! با یه بیانیه – بدون شماره (!) و خارج از «سریال» – و یه البوم عکس کار درست نمیشه. اینبار ما «تسلیم صحنه آرایی» نمی شیم!‌
  اخه عکس رو یهویی و رنگی و در هر اندازه می شه زد. اما نقاشی با خون، مرودنگی می خواد و «درد» هم داره! اینا که برای «آزادی» تاکسی می گیرن -از همین سبزا که تاکسی متر داره و هی «خرجت» رو برای هر چند صد متر نشون می ده که نقد باید بدی- «حال» ندارن که وایسن و مردونه بیان!‌ اخه میزان حال افراده. واسه این سریع یه عکس فوری انداختن و در اندازه های مختلف ۳در۴ یا ۵+۱ چاپ می کنن واسه دلخوشی خودشون می دن اینور و اونور. تازه اگه لازم باشه فوتو شاپ هم می کنن که یه نمه بهتر بشه. مثلا می زنن پرچم سه رنگ رو یه رنگ می کنن از ترس همون ساندیس و بعد علمش می کنن. یکی نیست بهشون بگه اخه نی ساندیسهای جدید -از پارسال تا امسال- سفتتر هستن می زنن سوراخ می کنن اون عکسا رو به علاوه چشما!
  شنیدم فردا هم ساندیس می دن! می خوام برم، که ساندیس خوردن توی حرم یه حال عجیبی داره! اونم با دیدن روی ماه… مثل یه تماشا می مونه، تماشاگه راز. همون رازی که خورشید و ماه واسه این مردم دارن.
  تازه ساندیس که می گن، علاوه بر اینکه ضرر نداره، کلی فایده داره! اولا که طبیعیه و رنگ صنعتی نداره! دوم اینکه در طعم، مزه و «سلیقه» های مختلف تولید میشه واسه همه مردم ایران! سوم اینکه ویتامین داره،‌باعث میشه چشم ضعیف نشه! چهارم اینکه یه نی دیگه هم پیدا می کنی واسه وقت مبادا که مثل فشنگ داشته باشی!
  فکر کنم در نعت ساندیس و ادامه حرف بسه! و گرنه این قدم زدن توی قطعه ۲۶ می شه بازدید از مغازه ساندیس فروشی – که البته انواع ساندیس ها هم یه مقوله و مقاله جدا می خواد-!

 115. هدهد می‌گوید:

  سلام
  عالی بود فقط لطفا مضطرب رو در” زینب مظطرب است ” اصلاح کنید.
  ممنون

 116. نوری می‌گوید:

  بابا لامسب
  تو که نابود کردی هر چی بی خاصیت بی بصیرت رو
  ولی آی حال کردم با پسر نوحت که حد نداره
  دمت گرم داش حسین
  چشمم رو که می بندم خیال می کنم با موتور ۱۲۵ از رو صورت ابو فتنه رد شدی
  یا علی مدد

 117. حمید می‌گوید:

  سلام
  آخ جون فردا چقدر حال کنیم
  زیارت امام
  زیارت مــــــــــــاه
  دیدن بچه بسیجی های باحال
  خوردن ساندیس نظام (که امیدوارم فردا ساندویچ و نوشابه بشه آخه انقدر تو این چند سال ساندیس خوردیم مریض شدیم حالا فلافل حاج منصوری هم بود اشکالی نداره)

 118. مصطفی محمدی می‌گوید:

  خدا در شفای شما- شمای نانویسنده- که اسم خود را هم بسیجی گذاشته اید، تعجیل کند . کدام بسیجی به شما وکالت داده که بی شرمانه نام داداش حسین بسیجی ها را به نام خود الصاق کنید و آبرو از این یادگار امام عزیز بریزید ؟ دامن بسیجی پاک است از خزعبلاتی که شما می بافید . چرا گمان می کنید که با تخریب و ترور شخصیت یاران پاکباخته امام هویت پیدا می کنید ؟ کورید مگر که میرحسین و کروبی و حزب مشارکت در حمایت از غزه و کاروان آزادی پیام دادند ؟
  تا کی اصرار بر استحمار ؟
  حسین قدیانی: غزه منتظر حمایت سران فتنه و شعار دهندگان “نه غزه نه لبنان” نیست؛ این حمایت اخیر از غزه هم نشان دهنده نفاق سران فتنه است که یک روز علیه غزه و دگر روز به نفع قدس پیام می دهند. ما منتظر دستگاه قضایی هستیم تا به جرایم سران فتنه رسیدگی کند. سران فتنه کی باشند که به نفع یا بر ضد غزه پیام بدهند؟

 119. hossein2o3 می‌گوید:

  جیگرتو

  امام محمد باقر علیه السلام فرمود:

  روزی پیامبر ص در میان اصحابش دو بار گفت:« پروردگارا! برادرانم را به من برسان!»
  اصحابش گفتند:« ای رسول خدا، مگر ما برادران تو نیستیم؟!»
  پیامبر فرمود:« نه، شما اصحاب و یاران من هستید! برادران من کسانی در آخرالزمان هستند که مرا ندیده‌اند اما به من ایمان آورده اند. خداوند آنان را پیش از آن که از پشت پدرانشان و رحم های مادرانشان خارج شوند، با نام و نام پدرانشان به من معرفی کرده است. پایداری هر یک از آنان بر دین خود بیشتر از کسی است که در شب تاریک، خارهای درخت « قتاد » را با دست بکَنَد یا آتش سوزانی را (در دست) بگیرد. آنان روشنی‌بخش تاریکی‌ها هستند و خداوند آنان را از هر فتنه‌ای نجات می‌دهد.»

  انشاء الله مردم بصیر امروز ایران اسلامی مشمول این حدیث رسول گرامی اسلام هستند که فتنه های عظیم شیاطین آنها را منحرف نمی کند.

  منابع:
  بحارالانوار ۵۲ / ۱۲۳ و ۱۲۴ حدیث ۸ ———- بصائر الدرجات

 120. سید می‌گوید:

  اللهم الرزقنا شهادة فی سبیلک من بین یدی ولیک
  کربلا
  کربلا
  کربلا
  کربلا
  کربلا

 121. رسوا می‌گوید:

  خدا بیشتر بهت جلوه بده ایشالا با این مغزی که به خدا سپردیش ، داداش حسین بسجیها .

 122. سلام آق حسین
  داداش یه حقیقتی رو میخوام برات بگم
  هر وقت میخوام بنویسم کلی باید زجر بکشم تا چند خط نه چندان دلچسب بنویسم
  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نمیدونم چه سری که بعد از خوندن مطالب تو مثل رگبار کلمات برای نوشتن تو ذهنم ردیف میشن.
  میدونم مثل بار قبلی نمی خونیش اما چون داداشمی و دوست دارم آخرین نوشتم رو برات میذارم شاید….
  اگه قابل دونستی دعام کن
  هو السلام

  امام نازنین من که نامت روح الله بود و به حق روح خدا بودی در قاب زمان .
  امام دلربای من که روزگاری به دشمنان گفتی “سربازان من در گهواره ها هستند” و من میدانم که به آنان تخفیف دادی چرا که آنروز سربازان سال ۸۹ تو که اکنون دل صد متوهم و بیسواد از هیبتشان به لرزه می افتد هنوز در سلب پدرانشان بودند .
  با تو سخن میگویم امام مهربان من که هنوز تلخ ترین خاطرات دوران کودکی من دیدن اشک پدرم بود در غم دوری تو …
  با تو سخن میگویم امام روح الله که اگر بدنم را قطعه قطعه کنند و آنرا بکوبند باز هم از هر ذره آن نام خ م ی ن ی بلند است.
  امام زیبای من میدانم و میدانم و میدانم که بودی و دیدی
  دیدی که می خواستیم سال ۸۹ را با نشاندن مدال افتخار بر سینه مان شروع کنیم اما رقبای آرای باطله مانع شدند.
  دیدی که این همه لشکر به عشق رهبر آمدند در صحنه اما مهندس کور دل انها را ندید.
  دیدی که به سادگی یک ساندیس خوردن وجود ۲۵ میلیون نفر را انکار کردند.
  دیدی که با حماقتی به اندازه حماقت پت نفهمیدند که ملت گوش به فرمان رهبرش است.
  ذیدی که دیکتاتور های مدل ۲۰۰۹ میگفتند ۱۳ از ۲۵ بزرگتر است.
  آری تو سالها قبل این ها را دیدی وقتی که تشر زدی” در عصبانیت تصمیم نگیر.”
  امام روح الله از کجا برایت بگویم
  از بی بصیرتی خواص یا از بصیرت بی نظیر عوام.
  از دلتنگی های آدینه حضرت ماه یا از گردبادهای به خروش آمده ۹ دی امت ماه.
  از خروج منافقین از کشتی انقلاب یا از گم شدن خاندان خمینی بعضی ها.
  از ندای این عمار رهبرم یا از لبیک میلیونها عمار جوان.
  اجازه بده از عشق امت تو به آسید علی انقلاب برایت بگویم:
  همان عشق به ولایتی هایی که ثابت کردند خونی که در رگشان است هدیه به رهبرشان است .
  آقا جون دلم میخواست میشد توصیف کنم ۹ دی را برایت.
  دلم میخواست اشک مادر ۴ شهید هنگامی که فریاد میزد ای رهبر آزاده آماده ایم آماده در قالب کلمات میگنجید تا برایت بنویسمش.
  دوست داشتم عظمت مرجعیت انقلابی هنگام سر دادن نوای خامنه ای کوثر است را میشد برایت وصف کنم.
  روح الله جان تو چه وسعت دیدی داشتی که سالها قبل فرمودی امت امروز ایران از امت پیامبر در عصر حجاز بهتر است که تبلور این کلام تو این روزها موج میزد.
  خمینی عزیز چگونه میدیدی آینده را که صفحه ۳۰ وصیت نامه الهیت گفتی ملاک حال افراد است و این کلام تو چقدر بکار آمد در سال فتنه و اشک.
  اماما دلم میخواهد بگویم برایت تمام راز دلم را .
  دلم میخواهد بگویم برایت محبتی را که در دلم موج میزند این روزها.
  میدانم که با جنس این محبت آشنایی/محبتی از جنس محبت بسیجیان رملهای فکه به تو.
  آری سراسر وجودم شده عشق به قمر بنی انقلاب. در هر نفسم صد بار دوست داشتن آسید علی تو میجوشد .
  با اینکه تنها یکبار دیده امش از نزدیک اما انگار هر لحظه و هر ثانیه در کنارم است آری همین نزدیکی ها کمی آنسو تر از حبل ورید. مادرم هم تنها یکبار تو را دیده بود و چه سخن ها که از همان یکبار دیدنت برایم نگفته.
  امام دوست داشتنی من فردا بیا و ببین
  ببین که نسل اول و دوم و سوم و حتی نسل چهارم انقلابت چه میکنند برای آسید علی تو.
  بیا و ببین شکوه حماسه را
  بیا و ببین بیـــــــــــــــــــــــــــــــشمار بودن را.
  بیا و ببین انتظار فرج کشیدن از نیمه خرداد را.
  بیا و ببین که هر روز این ملت ۹ دی است برای ابراز عشقش.

  و بیا و ببین که چگونه در آغاز بیست و یکیمن سال از عصر خامنه ایسم و در اواخر بهار
  انقلابت ۲۰ سال جوانتر شده.

  ————————————————————————–
  داداش دعام کن به حق بابات.
  http://www.24tir.blogfa.com

 123. هلیا می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی
  استاد اشک درآوردن هستید
  شما بیست بیست بیستید
  در پناه حق

 124. محمد حسن جعفری می‌گوید:

  سلام داداش حسین بسیجی ما.
  خسته نباشید از متنتان خیلی حال کردم. انشاله که قلمتان به راه باشد. ای کاش امروز حاج احمد می بود تا به این نادانان مکی فهماند که تو نخست وزیر امام نبودی بلکه نخست وزیر امام من بود که راه را شناختم و به لبنان رفتم تا پیام جبهه ی جهانی مستضعفین امام را عملی کنم.

 125. مرتضی می‌گوید:

  سلام حسابی غوغا کردی داداش حسین. انشاء الله همیشه روی دوش عباس باشی و دیده بان ولایت. نیت کردم فردا قبل از نماز جمعه حتما برم قطعه ۲۶ رو از نزدیک ببینم و برای پدرت فاتحه ای بخونم و ازش بخوام برامون دعا کنه. یه سری هم به شهدای دیگه بزنم. چند سالی هست که بهشت زهرا نرفتم متأسفانه خیلی بی معرفت شدم. خدا خیرت بده که سبب خیر شدی. به امید دیدار در روز جمعه پای خطبه های حضرت ماه.

 126. من می‌گوید:

  از این ملت، سیلی حیدری هوس کرده اید، فقط کافی است صورتهای تان را کمی جلوتر بیاورید. نه، ما این بار منتظر نمی مانیم تا محرم گردد. ما تا ۹ دی صبر نمی کنیم. عاشورا را جلو می اندازیم. همین خرداد کربلا می کنیم ایران را. کجا؟ روی دوش عباس

  امروز توی روزنامه وطن امروز متن و خوندم..
  راستش این تیکه از متن خیلی خیلی بهم چسبید

 127. فاطمه خسروی می‌گوید:

  سلام
  بخاطر امتحانای پایان ترم نمیخواستم فردا بیام.وقتی خوندم “امید آن آمریکایی تازه مسلمان شده هم خامنه ایست” تصمیم گرفتم فردا به نیابت از شیعیان هند، همان هایی که دیدم وقتی تصاویر تشییع پیکر امام را می دیدند فرسنگ ها کیلو متر دور تراز ایران، در اولین سالگرد ارتحال ایشان، مثل آنهایی که وداعشان با امام را در ایران دیده بودم، شیون می کردند و در کمال تعجب کودکانه ی من با توی فرزند شهید همدردی می کردند و یا بخاطر آنهایی که بعد از شش دی در کافرستان نگران” اصل ولایت فقیه”در ایران شده بودند،با همت مضاعف شرکت کنم …

 128. ya zeinab می‌گوید:

  “فرهنگ لغت ما عاشورایی است. حسینیه جماران الان بیت رهبری است.” سلام بین اینهمه جمله های زیبا این یکی خیلی به دلم نشست! داشتم فکر میکردم به اینکه چطور میشه یه متن بلند نوشت با اینهمه تشبیه های پرمعنی بدون اینکه خون شهدا در قلم جاری باشه! دیدم نمیشه و یقیین دارم حامی قلم شما خون شهداست! خداقوت

 129. رحیل می‌گوید:

  ایول ایول داش حسین و ایول…
  سلام. مثل همیشه عالی و جذاب…
  عیدتون مبارک…

 130. سلام ،داداش حسین قلمت منو کشت به مولا،روح آدم رو صیقل می ده بدون اغراق می گم.عالی ،فوق العاده وبی
  نظیر هست هر چی بگم کم گفتم.خدا اجرت رو بده.

  به یاد ۱۴ خرداد۱۳۸۸ وسخنرانی تاریخی امام خامنه ای بعد از مناظره تاریخی دکتر احمدی نژاد.

  با کلیپ های صوتی :

  (۱مهمترین کاری که امام(ره) انجام داد احساس حقارت راازملت ایران گرفت واز روحشان زدود…

  (۲من قبول نمی کنم حرف اون کسانی که فکر می کنند ملت ما از چشم افتاده است…

  (۳هرکسی دیدید که اصرار به اغتشاش ودرگیری دارد بدانید او یا خائن است یا بسیارغافل است…

  به روزیم.

  http://www.modafeiran.blogfa.com

 131. دکتر فواد می‌گوید:

  محشربود.داداش یه کشتی آزادی رابندازیم بریم غزه رو آزاد کنیم.کار سران فتنه تموم شده انشاله.

 132. مادرحسین فدایی سیدعلی می‌گوید:

  فکر کنم با کارخونه دستمال کاغذی قرارداد داری عمو حسین، من که با خوندن مطالبت مصرف دستمال کاغذی ام میره بالا، اشکهایم هدیه به روح بلند پدر بزرگوارت،برای عاقبت بخیری شما دعا میکنم

 133. فردید می‌گوید:

  بدنیست اگه بتونید هماهنگ کنید فردا به یک نحوی کنار حرم امام کتابتون عرضه بشه تا کسانی که مایلند کتابتون رو خریداری کنن! مخصوصا برای اونهایی که از شهرستانها به تهران میان، فرصت خوبیه!

 134. رهگذر می‌گوید:

  ممنون،ممنون،ممنون
  عالی بود این جمله رو همیشه به یاد داشته باشیم
  “غلط کردید بیشمارید”
  “غلط کردید بیشمارید”
  “غلط کردید بیشمارید”

 135. محمد می‌گوید:

  سلام
  من میگم که ما هم عکسی با امام نداریم. یعنی ما بچه بسیجی ها با هیچ کسی عکس نداریم. بیا با خودمن عکس بگیریم

 136. سحر(طلوع منجی نزدیک است) می‌گوید:

  دست مریزاد داداش حسین
  خوش به حال ما بسیجی ها که همچون شمایی رو داریم

  عشق یعنی یک خمینی سادگی
  عشق یعنی با علی دلدادگی
  عشق یعنی لا فتا الا علی
  عشق یعنی رهبرم سید علی

 137. سیداحمد می‌گوید:

  مخلص داداش حسین گلم هستم.

  ارادتمند بسیجیان حضرت ماه.

  فعلا خدانگهدار همه…..

 138. ترگل می‌گوید:

  سلام سلام سلام
  به به به

  باز خوبه شما دوربین دستتون بوده من ۲ ماه بعد از رحلت امام به دنیا اومدم

  من چی ؟؟

 139. علیرضا می‌گوید:

  خدا خیرت بده پهلوون

 140. بی.سی.جی می‌گوید:

  پیشنهاد بنده :
  هنگام حرف زدن حسن مصطفوی این شعار است(در روز جمعه)
  نواده روح الله سید حسن نصر الله
  با تشکر

 141. علی مرادی می‌گوید:

  سلام حاج حسین
  یادمه وقتی آقای رضا زاده استاندار فارس شد یکی از دوستان جانباز پس از مدتها اومد توی مسجدو تقاضای عکس شهید حمید رضا رضازاده (برادر استاندار) که با هم توی جبهه عکس داشتن رو کرد و از تمام بچه هایی که اونزمان جبهه بودن و از اون عکس خبر داشتن سراغ اون عکسو گرفت که برای چاپلوسی ببره خدمت استاندار تا …..
  این خاطره رو فقط بخاطر این نقل کردم که عکسها بعضی مواقع خیلی کارا انجام میدن بخصوص وقت جمع آوری آرا

 142. یکی می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من هر روز اینجا سر میزنم و مطلبهای شما رو میخونم دستتون درد نکنه که هوای عزیز ما رو دارید
  اجرتون با خدا.راستی اینبار که رفتید پیش عزیز ما سلام گرم ما رو هم برسونید البته خودم فردا میرم
  حرم امام به عشق اقا اما فقط میتونم صدایش رو بشنوم همین هم غنیمته .منم اینقدر دوست دارم یه روز
  اون ردیف اول بشینم و اقا رو از نزدیک ببینم اما تا حالا که قسمت نبوده .اما می خوام واسه رتبه ۱ ارشد
  درس بخونم شاید قسمت بشه و اینجوری بریم پیش اقا.شاید دیگه زیاد وقت نکنم اینجا سر بزنم اخه امتحانات
  وبعد هم درس خوندن واسه ارشد.می خوام به عشق اقا تمام تلاشم رو واسه قبولی به کار بگیرم اخه اقا خیلی
  این روزا به علم و پیشرفت علمی و قدرتمند شدن در برابر دشمن تاکید می کنن.از همه دوستان التماس دعا دارم
  دعا کنید که به عشق اقا خوب درس بخونم وشرمنده نشم

 143. سعید می‌گوید:

  امروز روز بزرگیست.
  سالگرد مناظره تاریخی.
  یادش بخیر.
  امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست بلکه سه دولت پی در پی…….
  پسرای آقای هاشمی چیکار میکنند در کشور؟
  استات اویل بی قانونیست……..و تهش پسر آقای هاشمیست.
  باور ما اینست که صحنه گردان اصلی اصلا آقای هاشمیست.
  آقای صفایی فراهانی مدیر دولت شماست…
  بی قانونی در پسران بعضی از این آقایونیه که امروز از شما حمایت میکنند پسر آقای ناطق چه جوری میلیاردر شد؟
  رشت الکتریک…..همسر آقای کرباسچی….

  اما تشکر میکنم از همه آقایونی که اسمشون برده شد و تهدید به شکایت کردند اما شکایت نکردند چون دلشون برای آرامش کشور و وحدت بشدت میتپه [لبخند]

  یکی از اس ام اس های آن روزها:
  “خداوند علنی کردن سخن درباره بدی دیگران را دوست ندارد مگر کسی که بر او ستمی رفته باشد و خداوند شنوای داناست(نساء – ۱۴۸)بغض فروخورده ستمدیدگان از زبان احمدی نژاد شنیده شد.”

 144. فرزند امام می‌گوید:

  سلام داداش حسین اگه من کنکور قبول نشم تقصیر تو ها.اخه با این متن هایی که تو مینویسی مگه ادم میتونه بشینه واکنش و لغت و اعلام حفظ کنه؟!؟! بهت التماس میکنم فردا بعد از نمازت یه نیمچه دعایی هم برای من که جسمم داره مثلا پشت میز درس میخونه و روحم داره پشت اقا نمازبکن.خیلی ممنون.
  سلام بر شهیذان راه حق.
  الهم عجل لولیک الفرج.
  الهم احفظ مولانا امام خامنه ای.
  امین.

 145. بی نام می‌گوید:

  سلام.عیدتونمبارک
  فردا جای ما بچه شهرستانی یا که دلمون اونجاست روهم خالی کنید

 146. آناهیتا می‌گوید:

  لطفا مطالب را کوتاه تر بنویسید تا حوسله خوندن باشه

 147. یه نفر می‌گوید:

  سلام
  چند روزه با فایر فاکس میام و سایت باز نمی شه. اخطار می ده. چرا؟

 148. .......... می‌گوید:

  راستی ننوشتی کوسه با شمع عکس داره!
  اگه ی کم دقت کنی می بینی از موجوداتی که نام بردی با توجه به اینکه در خشکی زندگی می کنن امکانش هست بتونن با شمع عکس بندازند ولی کوسه چی؟
  موی بلند ، ناخون دراز واه واه واه
  فهمیدم چی جور عکس انداخته با شمع!! اسمش کوسه است ولی در اصل روباهه!

 149. مرصاد می‌گوید:

  ما با خامنه ای هم، خطر می کنیم نه سفر
  ———————
  سلام از ریزترین نکات هم در این متن استفاده کردی . واقعا ارزش خوندنشو داشت . داداش فکر می کنی با وجود سخنرانی پسر نوح و حضور سران فتنه باز هم اجازه توزیع به متن داده می شه . اخه از یه طرف اینا اونجان این متنم خیلی خوبه باید تو کل ایران توزیع شه نه فقط حرم .روح پدر بزرگوارت هم شاد باد که الان در کنار امام خودش قرار داره و خداکنه امام از ما راضی باشه .
  ————————————————————————————
  الهم احفظ امامنا و قائدنا و مرجعنا و مولانا امام خامنه ای

 150. ما فاتحان نور هستیم و منتظران ظهور. ما به پیوند ماه و خورشید فکر می کنیم. کجا؟ روی شانه عباس

 151. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  بسم الله الرحمن الرحیم
  یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ
  .
  مگر میشود درروز میلاد این بزرگ بانوی اسلام به پهلوی شکسته اش فکر نکرد .
  بر قاتلین اهل بیت لعنت

 152. یه دوست می‌گوید:

  سلام . به گفته های همسر ممد تمدن توجه فرمایید :

  *اگر امام تا دهه ۸۰ بود تغییر خیلی زیادی می‌کرد

  وی در ادامه درباره دیدگاههای امام در دهه های مختلف نیز ادعا کرد: روش‌های دهه شصت را نمی‌توان الان در دهه ۸۰ پیاده کرد. امام همان‌گونه که از دهه ۵۰ تا ۶۰، ۱۸۰ درجه تغییر کرد، قطعا اگر تا دهه ۸۰ هم بود، تغییر خیلی زیادی می‌کرد. در زمان امام من نوه‌ها سن کمی داشتیم و بزرگ هر خانواده‌‌ای هم به نظر من از اعضای آن خیلی می‌تواند تأثیر بپذیرد. بنابراین اگر امام از روحانیون دیگر کمی روشنفکرتر بودند، به خاطر تأثیر خانواده بوده است.

  اشراقی ادامه داد: ایشان اگر الان بودند، من هم می‌توانستم اثرات زیادی بگذارم. زیرا در آن زمان هم من حدود بیست سال داشتم و با آن سن و سال مگر چقدر می‌توانستم روی امام تأثیر بگذارم و اصلا تا چه اندازه از مشکلات زنان و… درک داشتم؟ از سوی دیگر با توجه اینکه آن زمان مسأله جنگ و منافع ملی مطرح بود، موضوعی چون اجباری بودن حجاب و… تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.

  وی افزود: با توجه به شناختی که از آقا دارم، اگر تا امروز حضور داشتند احتمالا سازندگی را آغاز می‌کردند. اینکه افرادی می‌خواهند افکار امام دهه ۶۰ را به دهه ۸۰ منتقل کنند، کاملا متناقض با افکار امام است و هیچ کدام افکار امام نیست.

  حاج خانم ، به کجا چنین شتابان . اون از ممد تمدن این هم از همسر محترمشون . این روزها همه رو توهم زده اینم یکیش .
  وای بازم سازندگی !!!!!

 153. کارابین می‌گوید:

  سلام عالی بود

 154. میثم می‌گوید:

  سلام داداش حسین ما می خواهیم اولین یادواره شهدای حوادث فتنه را برگزار کنیم می تونید ما رو کمک کنید؟

 155. الهام می‌گوید:

  سلام داداش
  کامیم خرابه نمی تونم دیگه بیام تا بدم تعمیر

 156. جزیره مجنون می‌گوید:

  با سلام خدمت داداش حسین جون
  من به عشقت به علمدار کربلا حسودیم میشه ولی برام سئوال پیش اومد اشکال نداره اسم مبارک “عباس”رو تو متنت به آیه قرآن اضافه کردی“اقراء بسم ربک الذی خلق العباس”.؟

 157. دانشجوی امیر کبیر می‌گوید:

  من اخر هفته ایی موندم تهران فقط برا نماز جمعه قراره فردا با اتوبوس بریم

 158. پسرک می‌گوید:

  به نام خدا
  سلام حسین
  خوبی؟
  حسین یه مطلب دیگه نوشتم…! به نظرت می تونم جایی توی مطبوعات داشته باشم؟ دلم می خواد من هم در موج بسیجی ها قطره ای باشم.
  کماکان دلم می خواد ببینمت. از نزدیک/
  {نظر خصوصی}

 159. صالح می‌گوید:

  بسم الله _ سلام حسین عزیز مثل همیشه اشک رو درچشمان عاشقی جاری کردی …

 160. روح الله می‌گوید:

  سلام
  عرض تبریک..
  باباشما انقدر چاکر ومخلص زیاد دارین آدم شعفش بعد خوندن متناتون نمیاد برا تعریف
  ولی واقعاکم نظیز بود.
  امید که الطاف الهی روز به روز بیشتر شامل حالتون وبه تبع شامل قلمتون بشه.
  مارو دعاکنید……

 161. معصومه می‌گوید:

  اینم از نوه دیگه امام:

  به گزارش فارس زهرا اشراقی نوه امام(ره) و همسر محمدرضا خاتمی درباره دیدگاههای امام در دهه های مختلف نیز ادعا کرد: روش‌های دهه شصت را نمی‌توان الان در دهه ۸۰ پیاده کرد. امام همان‌گونه که از دهه ۵۰ تا ۶۰، ۱۸۰ درجه تغییر کرد، قطعا اگر تا دهه ۸۰ هم بود، تغییر خیلی زیادی می‌کرد. در زمان امام من نوه‌ها سن کمی داشتیم و بزرگ هر خانواده‌‌ای هم به نظر من از اعضای آن خیلی می‌تواند تأثیر بپذیرد. بنابراین اگر امام از روحانیون دیگر کمی روشنفکرتر بودند، به خاطر تأثیر خانواده بوده است…

  …اشراقی درباره نوه های امام نیز گفت: نوه‌های امام افراد بازی بودند که کارهای مختلف می‌کردند و از نظر ظاهری هم وضع خوبی داشتند و از مد پیروی می‌کردند. البته یکی، دوبار از لباس ما ایراد گرفتند که ما هم گوش نکردیم. امام هم درباره لباس‌ها، غذاهایی که می‌خوردیم و… می‌پرسیدند. مثلا وقتی غذاهای فرنگی می‌خوردیم، شوخی می‌کردند و می‌گفتند فقط به این خاطر که اسم این غذاها خارجی است، آنها را می‌خورید، نه اینکه واقعا خوشمزه باشند!…

  …وی همچنین ادعا کرد: خانم(همسر امام) خیلی نقش داشتند زیرا ایشان از یک خانواده روشنفکر اشرافی بودند، بنابراین تأثیر خودشان را روی فرزندان داشتند و دامادهایشان هم روشنفکر بودند و حتی پدر خود من از این نظر از من جلو‌تر بود. بسیاری از کتاب‌های شریعتی را پدر برای من می‌خرید و حتی کتاب‌های سازمان مجاهدین و یا مارکسیستی را به راحتی در منزل می‌خواندم. پدرم حتی یک‌بار هم به من ایراد نگرفت که چرا کتب چپ مارکسیستی می‌خوانی و یادم است که یکی از کتب گورکی را به امام هم هدیه دادم و گویا پدرم هم به ایشان گفت که در این زمینه‌ها کمی با زهرا صحبت کنید. اصلا پدرم بود که مرا با شریعتی آشنا کرد و اگر کمی دیندار باشم، به خاطر شریعتی است….

  منبع: http://rajanews.com/detail.asp?id=51884

 162. ف_سهله می‌گوید:

  دقیقا زدی به هدف حاجی در حال حاضرهم بغیر از اونایی که مد نظرته که عکس نمیگیرند منظوزت اینه که الان همه اونایی که الان داره با حضرت ماه عکس مییگرند برای روز مباداشونه و اینان مگس ها و ملخ های این دوره هستند دیگه نه ؟
  حرف من نیستا خودت اشاره کردی ما هم تفهمیم شدیم مرگ بر ملخ ها و مگس های فعلی آپ تو دیت

 163. پارسا می‌گوید:

  خیلی خصوصی :

  سلام … آقای قدیانی خواستم نظرات و طرح های ابتکاری شما رو که میشه برای ۲۲ خرداد در دانشگاه توسط بسیج انجام داد رو جویا بشم … باتشکر

  email : Parsa.iranipour@gmail.com

  اگر هم نیاز میبینید تلفنی مزاحم شوم !

 164. معصومه می‌گوید:

  متن کامل مصاحبه “زهرا اشراقی ” اینجاست

  http://www.fararu.com/vdcaeunu.49nia15kk4.html

  دلم خون شد

  داداش به دادمون برس
  یه چیزی بگو که حرف دلمون باشه

 165. حمید می‌گوید:

  به خدا وقتی داشتم مطلبتو میخوندم میخواستم از شوق سرمو بکوبم به میز ولی حیف که توی کافی نت بودم. دارم میترکم از کیف. بچه تو چقدر با استعدادی. حالا که اینجوری شد منم فردا میام نماز جمعه تا به خمینی دست تکون بدم. فردا به این سبزا میفهمونیم که بیشمار یعنی چی . گرچه قبلا هم فهموندیم ولی تکرار میکنیم که یادشون بیافته. فکر کنم شوکش تا ۲۲ خرداد هم بره و جرات آتیش زدن سطل آشغال نکن.

 166. روشنک می‌گوید:

  سلام بر همگی!
  گرچه این همه من رو نمی بینند. اصلا کسی این ته تغاری رو تحویل نمی گیره. اصلا هم من با شماها قهرم. خوب من چی کار کنم مثل شماها جغد نیستم تا نصفه شب بیدار باشم. داداش! داشتیم؟ باشـــــــــــــــــه. دلت میاد این گل نارنجی پرپر بشه؟ *آذرخش نامرد* لااقل تو یک کم هوای منو داشته باش. شماها این جوری از مهمان پذیرایی می کنید؟ بیچاره اونی که مهمانتون بشه دق می کنه از دستتون!
  من چند تا غلط املایی دیدم تو متنتون. یکیش خیلی بد یود. وای یادم رفت! آها نوشته بودید مظطرب. باید بنویسید مضطرب. اصلا به من چه!
  راستی این متنت بدجور خون منو به جریان انداخت. روحم شاد شد. جون گرفتم! خدا قوت!
  یه راستی دیگه. منو داری از سایتت می ندازی بیرون؟؟ این چه پیامی می ده؟ سایت برام باز نمی شه. اول فکر کردم هک شد اما وقتی دیدم تو سایت و خبری نیست و همه چیز امن و امانه فهمیدم برای منه. یه وقت پرتم نکنی بیرون! من قلبم ضعیفه این کارا رو با من نکن.

 167. دل آرام می‌گوید:

  سلام
  خدا بهتون توفیق بده.
  انشاالله فردا روز تاریخی بشه…
  یا حق

 168. تنهای تنها می‌گوید:

  درپناه حق…………..

 169. انصارالمهدی می‌گوید:

  مقام معظم رهبری : کار نمادین و درخشان اعزام کاروان دریایی به غزه، باید در ده‌ها شکل و شیوه‌ دیگر بارها و بارها تکرار شود. حکومت سفاک صهیونیست و حامیان آن بویژه آمریکا و انگلیس باید قدرت شکست‌ناپذیر عزم و بیداری وجدان عمومی جهان را در برابر خود ببینند و حسّ کنند.
  جهت ثبت نام در کاروان آزادی به jonbesh.ir مراجعه کنید .

 170. علیرضا کیانی می‌گوید:

  آدرس دیگر نوشته های علیرضا کیانی

  http://bayannews.ir

  درود بر خمینی سلام بر خامنه ای …

  سلام بر رهبران حزب الله
  خمینی و خامنه ای، نصرالله

 171. محسن می‌گوید:

  سلام
  متن خیلی خوبی بود. البته یک جمله اش را فکر می کنم باید اصلاح کرد:
  “الان مشغول فرو کردن نی ساندیس جمهوری اسلامی در چشم دشمن هستیم”
  چرا که “ما نی ساندیس جمهوری اسلامی را در پشت دشمنان فر می کنیم.”
  یا علی

 172. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  سلام.
  میلاد امّ ابیها، صدّیقۀ کبری، حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و سلاله پاکش حضرت امام خمینی(رحمة الله تعالی علیه) رو خدمت شما تبریک عرض می کنم. از طرف من به مادر بزرگوار و همسر صبورتان هم تبریک بگویید و دست مادر را ببوسید.
  نوشته تون واقعاً عالی بود.همچین متنهای زیبایی رو فقط باید تو وبلاگ شما ببینیم. دو سه روز پیش نامه ای به حضرت ماه نوشتم و جالبه بدونید یه جمله ای که توی اون نامه نوشتم، شما عیناً تو نوشته تون آوردید.
  راستی، اون نامه که خدمتتون عرض کرده بودم باورتون می شه بدون اینکه خودم خبر داشته باشم، الآن دست گیرنده شه؟(یادتونه که؟!!) خیلی دلم می خواست حتماً بخونیدش ولی متأسّفانه نشد. یه آقایی با نوع نوشته های من آشناست. هفتۀ پیش صحبتی پیش اومد و سر درددل باز شد و گفتم که همچین نامه ای برای همچین شخصی نوشتم. ایشون فرمودند حتماً باز طوفان کردی! گفتم این دفعه کار از طوفان گذشته. سونامی شده. واقعاً کاش می خوندید. حالا فعلاً باید منتظر بازتابش باشم و …
  به مادر بزرگوارتان سلام برسونید.
  یا حق

 173. دوست می‌گوید:

  من مدتیه که نیومدم وبلاگ شما. ببخشید می تونم بپرسم برای امین عارفی عزیز چه اتفاقی افتاده؟ کجاست؟

 174. محسن می‌گوید:

  عالی بود این سفر و خطر… امیرخانی رو خوب رسوا کردی… خدا بهت طول عمر بده.

 175. محمد می‌گوید:

  سلام
  ای ول
  دم خودتو و قلمت گرم

 176. دانشجو می‌گوید:

  تحصن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به عملکرد نامناسب و بی کفایتی رئیس دانشگاه در پاسخ گویی به انتظارات رهبری از دانشگاه

  اخبار تحصن را از این وبلاگ ها پیگیری کنید:

  http://www.basijeghtesad.blogfa.com/

  http://www.basijeolumejtemai.mihanblog.com/

 177. محمد جواد می‌گوید:

  پایه باشید خدایی
  وقتی سید حسن رفت بالا سخنرانی
  همه شعار بدیم::

  نواده روح الله
  سید حسن نصر الله

 178. سامان می‌گوید:

  گفت:موسسه تنظیم شرایط نابودی آثار امام-(حفظ سابق) مستندی در برابر مستند شاخص تولید کرده و قصد پخش ان را دارد.
  گفتم:خوب چه چیز جدیدی در ان است که در شاخص نبود.
  گفت: لابد در مستند موسوی نریشن خواهد گفت روی تصاویر که امام اشتباهاتی داشتند و اصولا غیر از خودم بعد از ۱۴ معصوم،معصوم دیگری نیامده است و یکی از اشتباهات امام را هم همین سخنرانی های ایشان خواهند دانست که در دهه ۸۰ هم من و شیخ را رسوا کرده و البته گفتگو به نوه امام زهرا اشراقی و پاسخ ایشان که حالا امام دهه ۶۰ یک چیزی گفته ولی من و سید حسن میدانیم که اگر بود الان نمیگفتند و علم غیبمان را هم از محضر صانعی عالیقدر کسب کرده ایم…
  البته زهرا اشراقی همچنین اضافه کرده که اصولا همه ما روشنفکر بودیم و حیف که من سنم کم بود والا به همراه سید حسن امام را هم داشتیم کم کم روشنفکر میکردیم که نشد!…
  گفتم:اینجایش دیگر از ان تکه های ناب نیاز دارد که در ید تخصص جناب شریعتمداری است و استعداد من قد نمیدهد که با طنز ملیح جناب شریعتمداری آن را کامل کنم…

 179. شفق می‌گوید:

  خیلی عالی بود
  دمت گرم
  فردا بترکونید

 180. محمد حسین می‌گوید:

  این دفعه دوم است که من با خواندن متن های شما گریه میکنم
  خداوند به قلمتان برکت دهد و شما را برای انقلاب اسلامی نگاه دارد.

 181. امین می‌گوید:

  ما همه مان شهید حسین غلام کبیری هستیم. ما ایستاده می میریم

 182. ن.خ می‌گوید:

  سلاااااااااااااااااااااااااام.چطورین بچه ها؟ دلم حسابی برای اینجا تنگ شده بود.زیاد وقت ندارم.خدمت داداش حسین گلم هم سلام ویژه دارم.هرچند جوابشو نمیشنوم.از همه ی اونهایی که برام دعا کردن ممنون.آذرخش/عرفان و …
  امیدوارم هیچ کس روزهایی رو که گذروندم تجربه نکنه.خدا رو شکرخطر رفع شد.امشب فرصت کردم چند دقیقه ای بیام اینجا.داداشی تو این مدت که نبودم کولاک کردی.فرصت نکردم متنهاتو بخونم.انشالله حال خانوادم که بهتر شد میشینم همشو بخونم.فقط خواستم عرض ادبی خدمت اهالی قطعه ۲۶ کرده باشم.برای امین عزیز همچنان دعا فراموش نمیشود.
  التماس دعا

 183. ناشناس می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  امروز حالم خوب نبود و نتونستم بیام اینجا. داشتم دق می کردم از دلتنگی. اخه با این قطعه ۲۶ چی کار کردی با دل ما داداش؟
  ولی انگار شما هم خودت نیومدی ها.
  وفات امام عزیزمون رو به شما و همه دوستان تسلیت می گم.

 184. آذرخش می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  امروز حالم خوب نبود و نتونستم بیام اینجا. داشتم دق می کردم از دلتنگی. اخه با این قطعه ۲۶ چی کار کردی با دل ما داداش؟
  ولی انگار شما هم خودت نیومدی ها.
  وفات امام عزیزمون رو به شما و همه دوستان تسلیت می گم.

 185. kosar می‌گوید:

  داداش حسین سلام
  خوشحالم از اینکه خیلی خوشحالید وجواب خیلی ها را دادید.
  متن هم عالی عالی عالی.

 186. داش مهدی می‌گوید:

  سلام یه لطف بکن واسه فردا یه شعاره باحال بگو تا جلوی ماه فریاد بزنیم

 187. سادات می‌گوید:

  سلام .حاجی از متنت خیلی لذت بردم امیدوارم همیشه تا آخر عمر قلمت رو مثل نی ساندیس های نظام کنی تو چشم جبهه نفاق وباطل.
  اجرت با حضرت زهرا

 188. آذرخش می‌گوید:

  روشنک جان. من؟
  آخه من چی کاره بیدم؟ داداش حسین اینجا صاحبخونه اس باید هوای مهموناشو داشته باشه.
  حالا بگو من چی کار کنم همون کار رو می کنم دختر خوب.

 189. فاطمه(دختر بابا) می‌گوید:

  باز کن دکان که وقت عاشقی ست…….(دیر باز میکنی!)

  دل ما دخیل اینجاست، دخیل بچه بسیجی های حضرت ماه.

  شکایت و گله ای نیست.

  میدانم…

 190. جنجال یک سکوت می‌گوید:

  نزدیک به یک ماه فعالیت از جنبش وبلاگی راز گل یاس

  وامشب…

  بیـــانیه پـــایانی وبلاگ نویسان ارزشی برای “حجاب وعفاف” روی وبلاگ جنجال یک سکوت و وبلاگ های همراه قرار گرفت

  با حضورتان امضایی شوید بر این بیانیه
  منتظرتان هستیم….بی صبرانه

 191. جریان می‌گوید:

  سلام
  دارم میخونمش دستت درد نکنه .
  ——————
  ما که بچه میدون شهدا بودیم چند بار مشرف شدیم مدرسه علوی . امروز داشتم خاطرات سال ۶۰ مرور میکردم یاد روزائی که برا دبیرستان میزدیم بیرون و میرسیدیم جلو مسجد ۳ بار شلوغ بود تا گفتن میلریم جماران کتاب انداختم تو واحد فرهنگی و مشرف شدیم . فردا ناظم کرواتیمون ( هنوز حاج حسین شریف {ریس علوم قرانی فعلی سپاه}معلم امور تربیتی ) ما نشده بود پرسید کجا بودی با غرور گفتم دیدار معشوق . قضیه بر عکس شد ناظم خبر دار برام (برای ابهت امام) پشت میز واستاد . اره دیدارش هم غرور میداد .یا اون شبا که حلقه شونصدوم حفاظت جماران به عهده منطقه ما بود چه سر و دستی میشکستیم .
  اما امروز از خودم بدم اومد بعد مرصاد تا برج ۱۰ دوکوهه بودم بعد هم تهران انقدر سریع افتادم تو پیچ وخم در اوردن نان که فقط ۱ بار تونستم برم جماران پیرمرد ناخوش بود و ما هم خجل .
  دیگه دستامون برا سلامتیش بالا بود تا رفت .
  ———————–
  پارسال همسر محترمشون هم رفتن حسین جان عید بود و مهمون داشتیم جلو همه تا اخبار گفت زدم زیر گریه مادرمون بود بخدا عین پس دادن فاو عین قطنامه عین رفتنش عین حاج احمد عین فتنه ۷۸ وعین نامردمی انتخابات و هشدار سید بزرگوارمون .
  ——————
  یا حق

 192. کهربا می‌گوید:

  نواده روح الله / سید حسن نصرالله

 193. جریان می‌گوید:

  http://up.iranblog.com/Files/66bf9e752995442b93ec.jpg
  شهید شاهدی – بوالحسن ۶۶ نصر ۷ مقداد.
  ————————
  جهت ریا:

  http://up.iranblog.com/Files/27266641b4d04dbbad6d.jpg
  دسته شهید شاه حسینی – قبل مرحله دوم اسفند ۶۵ کربلا ۵ کرخه گ انصار نفر وسط نشسته جریان و بالا سرم اقا سعیدنشسته راست شهید اسماعیلی پیک گروهان ایستاده نفر دوم چپ شهید سعید دارابی مرصاد همون دسته ای که تو روایت فتح قسمت یا حسین کولاک کردن شهید حاج امینی تو دامن من شهید شد عکاس اون شهید احسان رجبی .
  .
  http://up.iranblog.com/Files/f089b744d92a4e8ab579.jpg
  بین دو نیمه کربلا ۵ بهداری گ انصار کرخه نشسته راست شهید سعید شاهدی ایستاد بالا سر سعید جریان نفر چپ نشسته عتیقه بهداری
  http://up.iranblog.com/Files/71864e31461a42b7a381.jpg
  بهداری گ انصار ایستاده سعید شاهدی
  —————————
  ۱ ذره اخلاق ما به امثال سعید نرفت که نرفت کم حرف و تیز بین . یاد هر روز غروب که پشت لندکروز اتاق دار از جلو محل رد میشد میرفتن شهرک باغ سلیمونیه بخیر . اخرین بار رو موتور تریل در بلوار ابوذر هم کلام شدیم .
  قد کشیده بود …انقدر که به خدا رسید .
  یادش پر فاتحه
  یا حق

 194. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  مردم کروبی را با شعار مرگ بر منافق از حرم امام بیرون راندند
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903131032
  .
  .
  .
  چقدر پر روئه این شیخ .
  اگر به این فلاکت افتاده بخاطر نفرین همسران شهداست .
  امیدوارم روزی نیاد که مردم با این شعار نوادگان امام رو از حرم بیرون کنند .( این حرفها از خانم اشراقی بعید بود ) . البته هم نشینی با خاندان خاتمی محصولی غیر از این در بر نداره .

 195. خواهر شهید کاظم می‌گوید:

  کاظم کاظم …حسین
  داداش این آبجی ما بدجوری عاشق دیدار ماهه!
  اما از بخت بد پرو بالش بد جوری بسته است. التماس دعا داره این دفعه که رفتی پیش حضرت ماه سلام تمام خواهرای شهید و مخصوصا این آبجی ما رو برسونی. آخه دلم براش میسوزه !از وقتی که تو وصیتنامه بهش گفتم باید زینب زمان باشی روز و شب نداره بیچاره! تو این دوره و زمونه پرچم داری خون منو بابا اکبر هم کار سختیه هم لذت بخش.
  خلاصه داداش هواشو داشته باش!

 196. جریان می‌گوید:

  سلام
  http://up.iranblog.com/Files/66bf9e752995442b93ec.jpg
  شهید شاهدی – بوالحسن ۶۶ نصر ۷ مقداد.
  ————–
  جهت ریا:

  http://up.iranblog.com/Files/27266641b4d04dbbad6d.jpg
  دسته شهید شاه حسینی – قبل مرحله دوم اسفند ۶۵ کربلا ۵ کرخه گ انصار نفر وسط نشسته جریان و بالا سرم اقا سعیدنشسته راست شهید اسماعیلی پیک گروهان ایستاده نفر دوم چپ شهید سعید دارابی مرصاد . همون دسته معروف که در فیلم روایت فتح قسمت یا حسی بتصویر کشیده شد . البته نیمی از بچه ها دیگه در عکس نیست مثل سعید شا حسینی و حاج منصور امینی که در بغل من به شهادت رسید . عکس معروف عکاس احسان رجبی و فیلمبردار شهید سعید جانبزرگی .
  ——————
  حسین جان شهید سعید شاه حسینی (مسول دسته در فیلم با لباس فرم و کلاه و تیر بار غوغا میکنه ) بچه جماران و فکر کنم ۳ عضو دیگه از خانواده ایشون من جمله خواهر گرامیشون شهید شدن . اما من مستندی یا مصاحبه ای با خانواده ایشون ندیدم جا داره اگه دستت میرسه شما یا دوستان این کار رو بکنید .( فکر کنم ریس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اخوی یا فامیلشون بود برا شروع عرض شد ).
  .
  http://up.iranblog.com/Files/f089b744d92a4e8ab579.jpg
  بین دو نیمه کربلا ۵ بهداری گ انصار کرخه نشسته راست شهید سعید شاهدی ایستاد بالا سر سعید جریان نفر چپ نشسته عتیقه بهداری
  http://up.iranblog.com/Files/71864e31461a42b7a381.jpg
  بهداری گ انصار ایستاده سعید شاهدی .
  —————————
  ۱ ذره اخلاق ما به امثال سعید نرفت که نرفت کم حرف و تیز بین . یاد هر روز غروب که پشت لندکروز اتاق دار از جلو محل رد میشد میرفتن شهرک باغ سلیمونیه بخیر . اخرین بار رو موتور تریل در بلوار ابوذر هم کلام شدیم .
  قد کشیده بود …انقدر که به خدا رسید .
  یادش پر فاتحه
  یا حق

 197. آذرخش می‌گوید:

  راستی رحلت امام عزیزمون رو تسلیت می گم.
  فردا جای ما رو هم خالی کنید. گرچه همیشه از دور خاک مطهرش رو می بوسم.

 198. زانیار می‌گوید:

  تو خیلی خوبی داداش حسین.

 199. آذرخش می‌گوید:

  به یاد سیداحمد و پیام های بازرگانی
  ساعت ۲:۴۴ نیمه شب

  بازدید امروز: ۵۸۳
  افراد آنلاین: ۱۵

 200. سلام می‌گوید:

  در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

  من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

 201. محسن می‌گوید:

  سلام
  نمی دونم این نظر را هم می خوانید یا نه؟ اما به نظرم متن شورانگیزتان را آلوده به عبارات مشکوک نکنید بهتر باشد. مثل:
  موسای کودک در نیل بیمه عباس بود. عیسای کوچک در بغل مریم به اذن عباس زبان گشود. غار حرا خیمه عباس بود؛ “اقراء بسم ربک الذی خلق العباس”.

 202. صادق می‌گوید:

  سلام.
  خوب می نویسید اما سعی کنید گاهی هم کوتاه بنویسید.
  یادتون باشه قرار نیست مخاطبای شما فقط موافق ها باشن و اگه میخواین حوصله ی مخالف رو سر نبرین – که می برین! – باید گاهی هم بتونین برای نسلی که عادت کرده به توییت کردن و مسج دادن و کوتاه گفتن و جلد شنیدن، چیزی بنویسید.
  ضمنا خوب می نویسید!! من هم می نویسم و گاهی حسرت قلمتون رو می خورم. فقط گاهی!

 203. صادق می‌گوید:

  ههه! چه جالب! تا اومدم کامنت بذارم یه صادق دیگه یه کامنت موسی عیسایی گذاشت!
  جالب بود واسم. دو تاییمون صادق! ولی من یکی دیگه م!!!

 204. سلام می‌گوید:

  غبار غم روی دل خسته نشسته
  چشای منتظرم شده بسته
  پرنده می خونه از تو با نی شکسته
  پای خسته ی من رفته نشسته

  اگه می شد رسته دل خسته زگذشته
  می چیدم ستاره ها رو با بغض شکسته

  رخ ماهت غرقه تو چشمه
  بگو گریه دیگه بسه
  روحم ز جانم شده خسته
  چشام شده بسته ی بسته

  مهتاب من دلت از کی شکسته؟؟؟

 205. آذرخش می‌گوید:

  پیام بازرگانی
  ساعت ۳:۱۴ نیمه شب
  ازدید امروز: ۶۲۸
  افراد آنلاین: ۱۴

  جای سیداحمد و همه بچه های قطعه ۲۶ که امروز غیبت داشتن خالی.
  ما که رفتیم
  شب همگی بخیر

 206. سلام می‌گوید:

  دل نوشته :::

  این چرخ زندگی
  ببین چگونه بازی می دهد مرا
  می نشاند روی زانو
  دور دنیا می چرخاند مرا
  ای دریغا ای دریغا ای دریغ

  کاش می شد لحظه ای دستی ز غیب پیدا

  کزین بازی کودکانه رها می کرد مرا

 207. سلام می‌گوید:

  این چند خط ، ترانه دل من است در ۱۴ خرداد ۱۳۸۳

  دل من شبانه می گرید،….
  فردا روزی است که دل عشق باز مردمی بسیار، ابری است
  و چشمان خیره شان بارانی است
  فردا سالروز تاریخی است که
  مردم فقط آه کشیدند و در گوشه ای خلوت
  بر سر و سینه می کوبیدند
  شب قبل از این واقعه بود که مردم بسیار، نذر هزاران هزار صلوات
  برای تپش های بی پایان قلبی مهربان به بال فرشتگان می سپردند و دخیل به پایه های آسمان می بستند
  من ترا ای پیر فرزانه
  فقط در قاب عکس هایی دیدم که این مردم به دیوار اتاقشان آویخته بودند ،
  ندیده بودمت ولی عاشقت شدم
  روز ورودت به خاک وطن نبودم که شادمانی کنم
  و روز وداعت آنقدر کوچک بودم که بزرگی این خداحافظــــــــــــــــــــــی را درک نکردم وحال
  حال و روزم و ورد دلم دریغ است و دریغ
  هرچند می دانم
  تو به بزرگی خورشیدی و عظمت حضورت نیز خورشید گونه است.

  شب های بارانی من ، صبح ندارد
  شب های بارانی من ، صبح ندارد
  شب های بارانی من ، صبح ندارد

  اسم کامنت چیزی به نظرم نمی آمد تا اینکه یاد کلمه (همسایه) افتادم – اسم خوبیه
  آخه
  ماهم ۲۷ ساله که مقیم قطعه ۲۶ هستیم.

  شب بخیر به همه بسیجی های با بصیرت

 208. مجتبی می‌گوید:

  مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  متن کامل مصاحبه سیداحمد خمینی در ۲۴ فروردین ۶۰:
  نه اهل نظریم، نه مجتهد، فقط و فقط منسوب امامیم

  ما منسوبین حضرت امام باید توجه داشته باشیم که فقط به علت نزدیکی با ایشان است که با ما مصاحبه می‌شود و یا به ما احترام می‌شود. و الا خود ما که چیزی نیستیم و ویژگی‌هایی نداریم. نه زندان رفته‌ایم و نه شکنجه شده‌ایم. و نه در فلسفه غرب و شرق اهل نظریم و نه در فقه و اصول، مجتهد. نه ادیب ایم و نه منطقی. فقط و فقط منسوب امامیم. پس باید دقیقاً توجه کنیم که اگر امام نبودند هرگز کسی ما را بدان صورت نمی‌شناخت تا با ما مصاحبه کند پس من من نکنیم که هیچیم…

  اشاره: در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۰ حجت الاسلام سید احمد خمینی مصاحبه مطبوعاتی مهمی ایراد داشتند. نظر به اهمیت این مصاحبه و با توجه به اتفاقات اخیری که در حال حاضر در کشور در جریان است مرکز اسناد انقلاب اسلامی متن کامل این مصاحبه را منتشر می کند:

  *****

  حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی امروز در یک مصاحبة مطبوعاتی شرکت کرد و نقطه نظرهای خود را پیرامون مسائل مختلف روز بیان کرد:

  حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی قبل از طرح سؤال خبرنگاران اظهار داشت:

  ابتدا لازم می‌دانم یکی دو مسئله را تذکر دهم اول این که ما منسوبین حضرت امام باید توجه داشته باشیم که فقط به علت نزدیکی با ایشان است که با ما مصاحبه می‌شود و یا به ما احترام می‌شود .و الا خود ما که چیزی نیستیم و ویژگی‌هایی نداریم. نه زندان رفته‌ایم و نه شکنجه شده‌ایم. و نه در فلسفة غرب و شرق اهل نظریم و نه در فقه و اصول، مجتهد. نه ادیب ایم و نه منطقی. فقط و فقط منسوب امامیم. پس باید دقیقاً توجه کنیم که اگر امام نبودند هرگز کسی ما را بدان صورت نمی‌شناخت تا با ما مصاحبه کند. پس من من نکنیم که هیچیم. من چون فرزند امام هستم می‌آیند و با من مصاحبه‌ای می‌کنند چاپ می‌کنند و آن را تیتر می‌کنند. و الا از قبیل من زیادند و از من بهتر بسیار بیشتر. در حوزه‌های علمیه سراسر ایران از قبیل ما فراوان، که کسی با آنان مصاحبه‌ای نمی‌کند لذا باید توجه کنیم که از انتساب سوءاستفاده نکنیم که خلاف شرع مبین است.

  مسئله دیگر اینکه اگر هم بگوئیم که من کاری با امام ندارم و من خودم هستم و حرفهای من حرفهای من است و به امام مربوط نمی‌شود کما این که از روی عدم آگاهی قبلاً گفته شده بود، این خدعه و فریب است. زیرا تنها با عنوان فرزند امام و غیره است که می‌توانید لی‌لی به لالامون گذارند و الا کی هستید تا کسی تو را بشناسد، چه رسد به این که با تو صحبت کند و تیتر کند و هر کس استفاده خودش را بکند. خودت را بکشی فرزند امامی و با این ژست که نخیر با امام کاری ندارم و فقط حرفهای خود را می‌زنم کار تمام نمی‌شود. پس باید مصاحبه نکنی و یا اگر مصاحبه می‌کنی صددرصد باید امام راضی باشد. و الا سوءاستفاده‌چی هستی چون چیزی نیستی. تو را به خدا به خودمان رجوع کنیم آیا غیر از این است پس سعی کنیم خلاف نکنیم چون می‌دانیم از قبیل ما هزاران هزار هستند پس چرا نمی‌روند و با آنان مصاحبه نمی‌کنند اگر فضل و علم و دید سیاسی بود که از ما بهتر زیادند پس چرا سراغ آنان نمی‌روند؟
  مسئله دیگری که باید به خواهران و برادران خبرنگارم بگویم این است که شما ملاک در مصاحبه را چه می دانید؟ آیا صلاح است معیارهای غیراسلامی را ملاک قرار دهید و تنها و تنها نسبت به امام را معیار مصاحبه قرار دهید؟ اگر چنین است نکنید که هم ما از این کار گمراه می‌شویم و هم تاریخ دربارة شما خوب قضاوت نمی‌کند.

  سؤال شد، نظرتان درباره خط سوم چیست؟

  وی گفت بگذارید کمی به عقب برگردیم شبی گفتند آقای علی تهرانی در جایی بود، رفتم تا به ایشان بگویم این گونه موضع‌گیریها را چگونه توجیه می‌کنید، آنجا که رفتم جمعیتی را دیدم به محض این که نشستم یک سری سؤال مطرح شد. من از اول عقیده‌ام این بوده است که عده‌ای هستند مکتبی و معتقد، که روی چشم مان. عده‌ای هم هستند که مکتب را عنوان کرده‌اند و از آن نان می‌خورند. عده‌ای هم هستند اهل قلم و بیان و به اصطلاح روشنفکر، که هیچ گونه شناختی از جامعه ندارند و فقط مواظب اند عقب نیفتند که خطرشان کمتر از دستة دوم نیست. من گفتم و می‌گویم باید به اسلام راستین توجه کرد و این دو خط که باطل است را کنار گذاشت و خط سوم راستین است و تنها راه نجات است را دنبال کنیم. من بیش از این هیچ نگفتم خط سومی که امام راهبر آن است. بعد شنیدم این نوار را پخش کرده‌اند و گفته شده که من جلساتی چه قبل از زمان صحبتم و چه بعد با اشخاصی داشته‌ام، این را تکذیب می‌کنم. من با هیچ کس جلسه‌ای نداشته و ندارم. البته در آن جلسه صحبت هایی شد که اگر فرزند امام نبودم جواب می‌دادم، ولی سکوت را نافع دانستم.

  سپس سؤال شد راجع به چماقداری نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشتید و چرا وقتی شبیه این مسئله برای دیگران اتفاق افتاد مطلبی ننوشتید؟

  وی در جواب گفت: برای هر کس نامه را می‌نوشتم این سؤال برای عده‌ای مطرح می‌شد و من در همان نامه هم نوشتم که موضوع شخص برادرم حضرت آقای لاهوتی نیست بلکه موضوع زیر پا گذاشتن ارزش است. به همین جهت بود که با این که با موضع‌گیری های آقای لاهوتی موافق نبودم چماقداری را شدیداً محکوم نموده و می‌نمایم، اینها موضوعاتی است کاملاً از هم جدا، اینکه ایشان شکنجه شده‌اند و به این انقلاب خدمت کرده‌اند و معلول انقلاب ند یک مسئله‌ای است. و این که موضع‌گیری‌های ایشان صحیح نیست مسئله دیگری است. و این که پاره‌ای به خاطر این که از شخصی خوششان نمی‌آید یا از مطالب سخنرانی شخص با فکر و عقیده‌شان نمی‌خواند و می‌خواهند با چماق روی آن را بگیرند مسئله دیگری است که همه افراد مسئول و غیرمسئول مملکت آن را محکوم کرده و می‌کنند. علی‌الفرض که مطالب شخصی با اساس جمهوری اسلامی هم مخالف باشد مقامات مسئول باید جلوی آن را بگیرند.
  خلاصه با چماق هیچ کاری حل نمی‌شود جز این که آبروی جمهوری اسلامی ریخته می‌شود و مردم ما شدیداً با آن مخالفند و باید شدیداً با آن مبارزه کرد.

  حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی در پاسخ این سؤال که شما در ابتدا راجع به منسوبین امام مسائلی را مطرح نمودید آیا منسوبین امام تا چه اندازه در کارهایشان با یکدیگر مشورت می‌کنند؟ اظهار داشت:

  اصولاً کاری نمی‌کنند تا با یکدیگر مشورت کنند. گاهی مصاحبه‌ای است همین و بس، و من صریحاً می‌گویم که موضع‌گیری اخیر برادرزاده‌ام حسین آقا را قبول ندارم و با حرفهای ایشان مخالفم. صحبتهای ایشان به خود ایشان مربوط می‌شود و نه تنها به امام مربوط نیست که به من هم مربوط نمی‌شود. ولی این نباید موجب شود تا ما بدون هیچ دلیلی بگوئیم ایشان به فلان گروه و دسته وابسته است نه ایشان به هیچ گروهی وابسته نیست. ایشان یا عصبانی شده است و این مسائل تند را بیان داشته است، و یا فکر کرده و به این نتیجه رسیده است.
  خلاصه باید مواظب بود تا کسی مطلبی گفت که مطابق میل ما نبود او را منحرف و یا وابسته قلمداد نکنیم که این خطرناک است. مثلاً من با موضع‌گیری‌های عموی عزیزم حضرت آیت‌الله پسندیده مخالفم. در عین حالی که شدیداً به ایشان احترام می‌گذارم ما نباید زحمات بسیار ایشان را فراموش کنیم. من با این که به ایشان شدیداً علاقمندم با موضع‌گیری‌های ایشان مخالفم. این دو مسئله است کاملاً قابل تفکیک. نباید با هم مخلوط گردد.
  ایشان واقعاً مقاوم هستند و مورد احترام حضرت امام و نباید خدای ناکرده به ایشان توهین شود.

  حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی در پاسخ آخرین سؤال که پرسیده شد نظر خودتان را درباره جنگ بگوئید و معتقدید چگونه جنگ باید خاتمه بیابد؟ گفت:

  همان طور که بارها شورای عالی دفاع اعلام کرده است باید شرایط ایران موبه‌مو اجرا گردد من هم با آنچه شورای دفاع عنوان کرده است موافقم. امیدوارم پیروز شویم که البته اگر عراق شرایط ایران را نبپذیرد پیروزی از آن ماست. در زمینه جنگ آنچه مهم است هماهنگی تمام نیروهای مسلح است. همان طور که امام فرمودند نیروهای مسلح ما از طبقة محروم می‌باشند. آنان که وضع شان خوب بوده است که نمی‌گذاشتند فرزندشان نظامی شود. ارتش نجیب و شجاع ما با سپاه غیور، دلاورانه در مقابل دشمن ایستادند تمام نیروها از بسیج و ژاندارمری نیروهای عشایری و مردم همه در این جنگ ثابت کردند که به میهن اسلامی خود شدیداً علاقمند می‌باشند. آقای خامنه‌ای که از جبهه می‌آیند داستان هایی از تقوا و بردباری ارتشیان دارند. و همچنین سپاهیان انقلاب که نهادی است انقلابی با چهره‌های پرفروغ از ایمان و عشق به شهادت. من دست یکایک آنان را می بوسم. اینان از پاک‌ترین چهره‌های این مرز و بوم هستند که تمام مشقات را از جان و دل پذیرا هستند. پیروزی از آن دلاوران ماست که حق همیشه پیروز است. باید سعی کرد تا ارتش و سپاه هر چه بیشتر با هم متحد شوند و گزارشاتی که به عرض حضرت امام می‌رسد دال بر اتحاد این دو نیرو است.

  سلام حسین اقا –داداش حسین–به کوری چشم اونهایی که نمی تونن ببینن یه بسیجی پا به رکاب اقا اینطوری می نویسه وخوش ندارن ببینن مطالبش رو -صد بار میگم دادش حسین بسیجی چطوری
  حسین جان اینها رو نوشتم از قول یادگار حضرت امام که
  زهرا اشراقی ببینه واون مصاحبه گذایی را به راه ندازه
  زهرا اشراقی بخونه که خودش رو نوه امام بزررگوار میدونن

 209. مهاجر می‌گوید:

  سلام
  عالی بود.

  أَلا إِنَّ نَصرَاللهِ قَریب …

  التماس دعا

 210. حضرت افقی می‌گوید:

  سلام بر شما
  چرا آقای حسین قدیانی جواب نظرها را نمیدی
  داداشت جواب میده؟
  میگی داداش حسین:؟
  شوخی کردم.
  سایت باحالیه
  سران فتنه و یک مسئولیت جدید
  http://www.shayeeh.blogfa.com

 211. روشنک می‌گوید:

  سلام آذرخشی! خوبی؟ داشتم افسردگی می گرفتم. هیچی قربونت یک کم هم هوای منو داشته باش. این *داداش قدیانی نامرد* هم بله باید هوای مهموناشو داشته باشه اما نداره که. اصلا به من چه! من که می دونم با من سر لج داره. فکر می کنه الکی می خوام انتقاد کنم و ازش و از نوشته هاش ایراد بگیرم.
  رحلت امام بنیان گذار نخستین جمهوری اسلامی تسلیت باد.
  راستی آذرخشی! این داداش قدیانی چون با من لجه کامنت هامو تایید نمی کنه. ولی اون یکی که چه جوری عکس بذاری واسه خودت مثل من که عکس دارم رو تایید کرد. ندیدی؟ ای بابا!

 212. آنتی بی بی سی می‌گوید:

  کاریکاتور:اسرائیل سست تر از خانه ی عنکبوت
  آقای نخست وزیر:شرایط مناسب نقد امام نیست!
  جدید ترین مطالب در آنتی بی بی سی

 213. آذرخش می‌گوید:

  سلام دوستان
  تسلیت خدمت همگی.
  التماس دعا. مخصوصا از داداش حسین و رفقایی که امروز افتخار دارن توی تهران برن نماز جمعه.
  یا علی

 214. سهیل می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی
  دستتون درد نکنه همیشه می زنید به خال !!!!!!!!!!!
  اون روز توی اتوبوس یه عده ادم احمق داشتن چرت پرت سر هم می کردن راستیت خیلی جلو خودم رو نگه داشتم هیچی نگم ولی بعدش………….. کلی پشیمون بودم که چرا نتونستم جواب بدم دعا کنید خدا شجاعت رو مثل شما به ما هم بده که بتونم حامی حضرت ماه باشم دعا کنید از ترسو بودنم بیزارم از اینکه توانایی ایستادن رو ندارم از این که نتونم ……….. گاهی فکر می کنم حضرت ماه به خاطر ترسوهایی مثل منه که …………دعام کنید

 215. رضا می‌گوید:

  دوهزار ادعا کردی و سه هزار توهین و فحش. برای کدامشون دلیل آوردی؟ زحمت بیهوده می‌کشید صداوسیما همین حرفها رو سمعی_بصری کرده و میکمه

 216. گمشده دوکوهه می‌گوید:

  سلام علیکم
  تعریف نمی کنم چون تکرار مکررات میشه
  منتظرم که بیایید به ما هم سر بزنید

 217. علیرضا کیانی می‌گوید:

  تا حسین قدیانی هست دیگر وبلاگ نمی نویسم…
  لینک:
  http://culture-engineering.blogfa.com/post-131.aspx

  تمام دلنوشته هایم را همینجا در قلم حسین قدیانی بخوانید.

 218. علیرضا کیانی می‌گوید:

  تا حسین قدیانی هست دیگر وبلاگ نمی نویسم…
  لینک:
  http://culture-engineering.blogfa.com/post-131.aspx

  تمام دلنوشته هایم را همینجا در قلم حسین قدیانی بخوانید.

 219. سلام می‌گوید:

  سلام
  داداش حسین عزیز و دیگر دوستان
  سایتهای خبری به انعکاس خبر قطع سخنان سید حسن توسّط مردم پرداخته و از آن سوء استفاده می کنند
  لطفا با رفتن به آن سایتها و کامنت گذاشتن به کمک حزب الله بشتابید.

 220. سخنان امام خامنه ای در ۱۴ خرداد۱۳۸۹ حتما ببینید

  حتما ببینید

  .www.modafeiran.blogfa.com

 221. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  من سخنرانی سیدحسن رو نتونستم ببینم. اما اخبارش رو شنیدم. به نظرتون کار درستی بود یا نبود؟
  من فکر می کنم سیدحسن نیاز به تلنگر و البته تنبیه داره. اما اینجوری احساس می کنم به مراسم امام هم توهین شد.

 222. آذرخش می‌گوید:

  ن.خ. عزیز سلام.
  رسیدن بخیر. چقدر جات خالی بود. خوشحالم که دوباره برگشتی.
  حال خانواده ات چطوره؟ خواهرت بهتر شد؟

 223. علی مرادی می‌گوید:

  سلام حاج حسین
  تورو خدا واسه بی تدبیری شهردار تهران و عدم بازگشایی دربهای مترو حرم مطهر یه مطلب در خور قالیباف بنویس حیفه که از دست بره این ماجرا

 224. داداش حسین سلام
  خوندمش دستت درد نکنه. مثل همیشه متشکرم

 225. ثانیه نو می‌گوید:

  سلام
  در ثانیه نو منتشر شد ….

 226. سرباز صفر می‌گوید:

  دوستان عزیز اگه تونستید و اخواستید وقت گرونتون رو دور بریزید برید به این آدرس و جوابش رو بدید
  http://www.andakidigar.blogfa.com/

 227. یه دوست می‌گوید:

  سلام به شهردار مادلن . آهای آقای تونل توحید .آهای مرد پروژه های بزرگ . آهای مرد شیک پوش . آهای مرد متمدن و پیشرفته و آهای نامزد آینده احتمالا . شما که عرضه ی خدمت رسانی به چند میلیون نفر نداری . شما که درهای مترویت به روی تظاهر کنندگان بسته است :
  غلط می کنی که می خواهی رئیس جمهور بشی .
  خبر

  در جریان ازدحام مردم در حین بازگشت از نماز جمعه بیش از ۱۳۰ نفر مصدوم و یک نفر ضربه مغزی شد.

 228. بلال حبشی قمی می‌گوید:

  سلام داداش حسین !

  چه جوری می شه عکس ام را در قسمت جلوی نظرات نمایش بدم ؟

 229. سادات می‌گوید:

  سلام حاجی همیشه متن کامنت های حقیر با آذرخش عوض میشه لطفا درستش کن

 230. salekemobarez می‌گوید:

  افرین بر باتوم به دستان انقلاب اسلامی،افرین بر ستارگان درخشان حضرت ماه،افرین برموتور سواران میدان شوش دانیال،افرین بر بسیجیان بی ترمز خمینی زمان،افرین بر منفور شدگان اجانب،افرین برمحبوبان ملت اسلامی ایران، سید تورا هم توهم زده!شایداین بیماری مسری است بین سبزکها ما بیزار نیستیم از شعار دهندگان نه ما عاملان شعار انانیم حقا که خوب به تو فهماندند ما امام را بیشتر از تو می شناسیم تو فقط نوه ی جسمی امامی اما حیف هیچ از معنویت وبصیرت امام به ارث نبرده ای!اینان بهتر از تو می دانند دیروز چه روزی بود اینان معنای تقارن را بهتر از تو درک می کنند،تو برو خود چاره ای بیندیش تا خداوند هدایتت کند اینان هدایت شدگانند اینان خوب می فهمند چه کس منافق ودوروست!؟چه طنین خوشی دارد این شعار«مرگ بر ضد ولایت فقیه».اینان اگر سکوت می کردند سید حسن تو خیال می کردی که مثال کبکند که سرشان را کرده اند زیر برف نه برادر انان که تو دیدی همه مواج ارام گرفته ی اقیانوس ولایتند وای به روزی که به امر رهبری بخروشند تیشه بر ریشه ی منافقان ودورویان می زنند. بانام امام ملت اسلامی راخام نکنید همه می دانند نوه ی امام تو نیستی سید حسن نصرالله است. اگر امروز خود امام بود بیرونت می انداخت از کشتی انقلاب ما به حرمت امام است که هنوز هم تورا نوه ی امام می دانیم. از احترام ما سوءاستفاده نکن سید…شکر خدا دراین زمان سربازان حضرت ماه اگاهندوبابصیرت می دانند در پشت نقاب نوه ی امام بودن چه نیرنگها ست به یاد داشته باش سید ایران صاحب دارد صاحب ایران اسلامی اقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه والشریف است که تا ظهورش نائب بر حقش حضرت ماه مالک اوست اگر اقا تحویلت می گیرد فقط به خاطر امام است یک ان متصور نشوی اقا از همه چیز بی خبر است نه اقای ما اگاه است بر همه چیز اما سکوت کرده وهیچ نمی گوید.

  امام خامنه ای قربان قلب بزرگت،فدای یک نگاه پدرانه ات،اقا من معذرت می خواهم از شما به خاطر بی بصیرتی بعضی خواص ببخشید اقا جان به بزرگی تان.
  داداشی جون علی بگو چطوره نظرت برام خیلی مهمه.جون علی بگوها.

 231. سلام
  .
  اوشین + طلا و مس + نامه امام به همسرش
  http://www.golesorkh135.blogfa.com/
  .
  یا علی.

 232. ارمیا می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  دیزپروز پیش بابا اکبر بودیم
  بهش گفتم بابا حقا که این پسر ، پسر خودته……….
  جانم فدای رهبرم

 233. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  رحلت جانگداز و شهادت گونه رهبر کبیر انقلاب رو تسلیت عرض میکنم و ولایت مقام معظم رهبری ( حضرت ماه ) رو تبریک میگم .
  دوستان :
  امیدوارم اولین نفری باشم که لینک مصاحبه با حسین قدیانی رو اینجا میگذارم .
  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=50025
  حتما بخونید .

 234. سلام.
  خوب می نویسید اما سعی کنید گاهی هم کوتاه بنویسید.
  یادتون باشه قرار نیست مخاطبای شما فقط موافق ها باشن و اگه میخواین حوصله ی مخالف رو سر نبرین – که می برین! – باید گاهی هم بتونین برای نسلی که عادت کرده به توییت کردن و مسج دادن و کوتاه گفتن و جلد شنیدن، چیزی بنویسید.
  ضمنا خوب می نویسید!! من هم می نویسم و گاهی حسرت قلمتون رو می خورم. فقط گاهی!

  بابایی دوستت دارم…آخرین ماسک سفید قشنگت …اون کپسول…اون دوتا بالش که مامان بزرگ برات آورده

  کیسه ی دارو هات …اسپری هات که خودم برات آمادشون میکردم…وای… چقدر یادگاری از بابایی دارم…!!!

  بابایی دوستت دارم.

 235. سلام

  تو این یک هفته شما چقدر نوشتید و من چقدر از خوندن عقبم!!!

  بالاخره فرصت کردم این رو بخونم !!! و حالا حالاها باید بخونم تا تمومش کنم این چند نوشته اخیر رو …
  خداقوت
  مثل همیشه عالی بود.

 236. sara می‌گوید:

  زهرا اشراقی نوه امام(ره) و همسر محمدرضا خاتمی در اظهاراتی قابل تامل در گفت‌و گویی با سایت جماران با بیان اینکه اگر نوه امام بودن محاسنی داشت، محدودیت‌هایی هم داشت، گفت: چیزهایی را که در زندگی می‌خواستم، به خاطر این نسبت خانوادگی نتوانستم به دست بیاورم ، ولی ناراحت این موضوع هم نیستم. مثلا با اینکه من رشته “هنر ” را دوست داشتم، اما “فلسفه ” خواندم زیرا آن زمان رشته هنر را برای “نوه امام ” نمی‌پذیرفتند.

  *اگر امام تا دهه ۸۰ بود تغییر خیلی زیادی می‌کرد

  وی در ادامه درباره دیدگاههای امام در دهه های مختلف نیز ادعا کرد: روش‌های دهه شصت را نمی‌توان الان در دهه ۸۰ پیاده کرد. امام همان‌گونه که از دهه ۵۰ تا ۶۰، ۱۸۰ درجه تغییر کرد، قطعا اگر تا دهه ۸۰ هم بود، تغییر خیلی زیادی می‌کرد. در زمان امام من نوه‌ها سن کمی داشتیم و بزرگ هر خانواده‌‌ای هم به نظر من از اعضای آن خیلی می‌تواند تأثیر بپذیرد. بنابراین اگر امام از روحانیون دیگر کمی روشنفکرتر بودند، به خاطر تأثیر خانواده بوده است.
  اشراقی ادامه داد: ایشان اگر الان بودند، من هم می‌توانستم اثرات زیادی بگذارم. زیرا در آن زمان هم من حدود بیست سال داشتم و با آن سن و سال مگر چقدر می‌توانستم روی امام تأثیر بگذارم و اصلا تا چه اندازه از مشکلات زنان و… درک داشتم؟ از سوی دیگر با توجه اینکه آن زمان مسأله جنگ و منافع ملی مطرح بود، موضوعی چون اجباری بودن حجاب و… تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.
  وی افزود: با توجه به شناختی که از آقا دارم، اگر تا امروز حضور داشتند احتمالا سازندگی را آغاز می‌کردند. اینکه افرادی می‌خواهند افکار امام دهه ۶۰ را به دهه ۸۰ منتقل کنند، کاملا متناقض با افکار امام است و هیچ کدام افکار امام نیست.

  *حجاب یک امر سلیقه‌ای است

  همسر محمدرضا خاتمی در ادامه درباره نظر امام پیرامون حجاب نیز گفت: هنوز هم بعضی‌ها در مورد اینکه حجاب چگونه باید باشد و نظر امام در این باره چه بود، حرف می‌زنند و حتی آقایان در مقابل من که سال‌ها با امام بودم و عقاید ایشان را به خاطر دارم، صف‌گیری می‌کنند. منظورم این است که خود امام هم در مقابل برخی متحجرین قرار می‌گرفت، زیرا نظراتشان درباره موسیقی و صدای زن، چه در موسیقی و چه در قرائت قرآن، کاملا جدید بود، ولی جو دینداران و حوزه‌های علمیه آنها را نمی‌پذیرفت. حتی تفسیر سوره حمد ایشان که اوایل انقلاب آغاز کردند و تلویزیون هم پخش می‌کرد، ناقص ماند و حس می‌کردند که نباید تفرقه ایجاد شود. در مورد اجباری بودن حجاب هم ما قانونی نداریم، بلکه دستورالعملی اداری است. زیرا حجاب امری سلیقه‌ای است.
  وی در پاسخ به این سئوال که «ولی امام در سال ۵۸ دستور داده بودند که در ادارات همه باید حجاب داشته باشند، در غیر این صورت باید اخراج شوند» گفت: آن یک دستور بود، ولی تبدیل به قانون نشد و تعریفی از حجاب نداریم. به همین دلیل هم در هر اداره یک چیزی به عنوان حجاب مشخص می‌شود، در یک وزارتخانه چادر و در جایی دیگر، غیر از آن. فقط در قانون قضایی چیزی هست که آن هم دقیقاً در مورد حجاب نیست، به همین دلیل هم هر رییس‌جمهوری که عوض می‌شود از حجاب تعریف خاصی دارد، یکی می‌گوید چکمه گناه دارد، دیگری هم می‌گوید اگر زنان با کت و دامن هم به خیابان بیایند ایرادی ندارد. در زمان امام هم فقط مسأله جنگ و حفظ ایران مطرح بود. لذا بسیاری از مسایل مهم از جمله زنان، به حاشیه رفتند.

  *در خانواده امام بنی‌صدری، طرفدار حزب جمهوری اسلامی، لیبرال و… همه بودند

  اشراقی درباره نوع تفکر اعضای خانواده امام نیز ادعا کرد: خانواده امام جمع اضداد بود. بنی‌صدری، طرفدار حزب جمهوری اسلامی، لیبرال و… همه بودند، ولی همزیستی مسالمت‌آمیزی هم داشتند. طبعاً از من هم به خاطر اینکه سیاسی بودم، خیلی سوال می‌کردند و حتی خیلی مراکز عمومی و راهپیمایی‌ها را به خاطر گزارش دادن به امام می‌رفتم. مثلا در نماز جمعه‌ای که صدام اعلام بمب‌گذاری کرده بود، مخفی از مادرم شرکت کردم، زیرا احساس می‌کردم که خبرنگارم و باید به آقا گزارش دهم. من به ایشان گفتم که بسیاری از همین خانم‌هایی را که کمیته به عنوان مفسد و… دستگیر می‌کند، با یک روسری کوچک بر سر دیدم که آمده بودند و وقتی دلیل حضورشان را پرسیدم گفتند که به خاطر تهدید صدام نمی‌خواهیم نماز جمعه خالی شود.

  *نوه‌های امام از مد پیروی می‌کردند

  اشراقی درباره نوه های امام نیز گفت: نوه‌های امام افراد بازی بودند که کارهای مختلف می‌کردند و از نظر ظاهری هم وضع خوبی داشتند و از مد پیروی می‌کردند. البته یکی، دوبار از لباس ما ایراد گرفتند که ما هم گوش نکردیم. امام هم درباره لباس‌ها، غذاهایی که می‌خوردیم و… می‌پرسیدند. مثلا وقتی غذاهای فرنگی می‌خوردیم، شوخی می‌کردند و می‌گفتند فقط به این خاطر که اسم این غذاها خارجی است، آنها را می‌خورید، نه اینکه واقعا خوشمزه باشند!

  *اگر کمی دیندار باشم آنهم به خاطر شریعتی است

  وی همچنین ادعا کرد: خانم(همسر امام) خیلی نقش داشتند زیرا ایشان از یک خانواده روشنفکر اشرافی بودند، بنابراین تأثیر خودشان را روی فرزندان داشتند و دامادهایشان هم روشنفکر بودند و حتی پدر خود من از این نظر از من جلو‌تر بود. بسیاری از کتاب‌های شریعتی را پدر برای من می‌خرید و حتی کتاب‌های سازمان مجاهدین و یا مارکسیستی را به راحتی در منزل می‌خواندم. پدرم حتی یک‌بار هم به من ایراد نگرفت که چرا کتب چپ مارکسیستی می‌خوانی و یادم است که یکی از کتب گورکی را به امام هم هدیه دادم و گویا پدرم هم به ایشان گفت که در این زمینه‌ها کمی با زهرا صحبت کنید. اصلا پدرم بود که مرا با شریعتی آشنا کرد و اگر کمی دیندار باشم، به خاطر شریعتی است.
  همچنین در این گفتگو مطالب دیگری از سوی اشراقی بیان شده که به علت وهن حضرت امام از انعکاس آن معذوریم و انتشار این مطالب را در آستانه سالگرد حضرت امام آن هم در سایت منتسب به “جماران ” امری ناشایست می‌دانیم.

  اهدناالصراط المستقیم

 237. خان باجی می‌گوید:

  روز رحلت امام(ره)؛خاتمی‌رفت شمال

  http://www.iusnews.ir/home.html?pageid=110388

  به نظر شما چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 238. سلام
  حاج حسین در جریان اهانت فاطمه طباطبایی(مادر سیدحسن خمینی ) در روز ۱۳ خرداد ، به امام خامنه ای هستی یا نه؟
  در دانشگاه آزاد ؛ علنا موافقین رهبری و … را متحجران احمق نامید
  حاجی بیا به این آدرس ، گزارش مشروحش را ببین
  http://naragh313.blogfa.com/post-26.aspx
  فایل صوتی اش هم تا اوخر وقت امشب انشاءالله بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت

 239. سلمان می‌گوید:

  سلام داداش حسین.دوسدارم جواب منم بدیاحداقل یه بار.راستی نوشتی قطعه ۲۶ ولی ردیفشوننوشتی بنویس چون امروز رفتم ناصر قدیانی پیداکردم اما اکبر نه 🙁
  داداش حسین منتظریم بنویسی بنویس از حماسه ۱۴ خرداد و اجازه ندادن مردم برای سخنرانی حسن مصطفوی
  داداش حسین: قطعه ۲۶ ردیف ۶۳ شماره ۴۴

 240. دل آرام می‌گوید:

  سلام
  منتظر متنتون برای نمازجمعه امروز هسنیم

 241. سلام
  از شما درخواست می کنم به روایت سالگرد امام از منظر گروهان سایبری بسیج ایران و حاشیه های آن دیدن کنید.
  زیر لوای سید علی سرافراز و عزیز باشید./
  یا علی

 242. محمدباقر برهمند می‌گوید:

  گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی یا رب به یادش آور درویش پروریدن . دوست من (یحیی) سلام .

 243. امیر رضا می‌گوید:

  سلام خدا قوت امروز پس از مراسم مرقد همچنان حکمت ارادت امام به مریدان پشت کوهی و پابرهنه و چهره سخته اش برایم معنی شد بگذار ساکنان ایالات متحده تهران شمالی هم با کاندیداهای مفلوکشان در عرصه سایبر نرد عشق ببازند یک تار موی این عاشقان خمینی و خامنه ای به سرتاپای نسل اندر نسل انان شرافت دارد. با رویای صادقه ای از آقا که فکر نمی کنم شنیده باشی به روزم

 244. امیر رضا می‌گوید:

  و چهره سوخته اش در کامنت قبلی صحیح است

 245. با سلام
  “اتفاقی تلخ”
  حتما ملاحظه شود

 246. آذرخش می‌گوید:

  روشنک جان سلام.
  یادمه یه نفر برای من توضیح داده بود. اما یادم نیست شما بودی یا یک نفر دیگه. به هر حال ازت ممنونم.
  راستی به دل نگیر. این داداش حسین از هر ده تا کامنت ما یکیش رو تایید می کنه. 😉
  یا علی

 247. آذرخش می‌گوید:

  سادات جان یعنی چی متن کامنت های شما با من عوض می شه؟
  ما که ندیدیم تا حالا.

 248. آذرخش می‌گوید:

  مخلص داداش حسین هم هستیم.
  می بینم که امشب هم از بر و بچه های پای ثابت خبری نیست.
  جاشون خالیه ها. پس کوشن؟

 249. سلام می‌گوید:

  سلام!!!!

 250. سلام می‌گوید:

  سلام!!! ساعت وبتون عقبه درستش کنید.

 251. زینب می‌گوید:

  با سلام . بچه ها هر کی امروز نماز جمعه تهران بوده یه گزارش از شعارها بده . من از رادیو شنیدم که نذاشتن نوه جسمانی امام سخنرانی کنه ولی قیافه اش رو ندیدم . لطفا اطلاع رسانی فرمایید .

 252. دل آرام می‌گوید:

  چه خوب شد وبلاگتون رو بستین.
  الان بلاگفا باز نمیکنه.ما فقط اینجا رو داریم بیاییم

 253. عطر خاک می‌گوید:

  سلام
  هر چند روز ، روز غم دل های مظلوم بود اما چه روزی بود. حظ بردم . غیرتتون رو عشقه که نذاشتین بعضی ها بحرفن
  ای خدا دلم خنک شد 🙂

 254. عطر خاک می‌گوید:

  بچه ها تمامی وبلاگ ها بلاگفا بسته شده نه؟؟؟؟ سالک ساییت باز نمیشه برادر 🙂 یعنی همون وبلاگ

 255. یه دوست می‌گوید:

  خوابیدی ؟ متن نمی ذاری اخوی ؟

 256. علی می‌گوید:

  به نظر می رسید که امروز آقا شما رو مورد خطاب قرار داد که گفت از یه نفر که بده فقط همون بدیهاش رو بگید نه بیشتر(نقل به مضمون )ضمنا به نظر رسید از یه جاهایی از متنت استفاده کرد (بعضی ها تو هواپیما با امام بودن ….)

 257. آیه می‌گوید:

  شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هنگام سردادن شعارها، صدای مراسم را قطع و وصل می‌کرد(رجانیوز)
  واقعا جای تاسفه تنها شبکه خبر داشت نصف ونیمه مراسم داخل صحن رو پخش میکرد اونم بصورت کاملا گزینشی.قربونش برم صدای مردم رو هم که کلا قطع میکردن.کارشون به جایی رسیده .این مراسمو پخش نمیکردن سنگین تر بودن.

 258. آیه می‌گوید:

  چه کسانی چشم دیدن “دیروز، امروز، فردا” را ندارند؟
  خبرنامه دانشجویان ایران: اخبار رسیده از صدا و سیما حاکی از آن است که جو گیر شدن و فضا سازی برای صدا و سیما عاملی برای پایان برنامه دیروز امروز فردا است.

  به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، دیروز امروز فردا که از ایام دهه فجر با بازخوانی نظرات حضرت امام خمینی و بررسی دیدگاه نزدیکان و یاران امام آغاز شد شاید این روز ها تقارن برنامه با ایام فتنه سال گذشته فشار برای سانسور و قطع این برنامه افزایش یافته است.

  متأسفانه مدیران صدا و سیما نیز در این راه کمال هماهنگی را با کسانی که راهشان با این برنامه بر خلاف راه امام از آب در آمد را داشتند متأثر از جو خارج از صدا و سیما که بیشتر از ستادهای فتنه هماهنگ می شود در حال سانسور یا قطع این برنامه پیش می روند.

  بهانه مخاطب کم و جذب کم مخاطب عاملی شد تا این روزها حمله به برنامه و مجری آن یعنی یامین پور دو چندان شده است و خود یامین پور بارها به صورت ضمنی پایان دیروز امروز فردا را پیش بینی کرده است.

  بهانه مخاطب سنجی که اساس فرض آن به علت کسب مخاطب زیاد این برنامه اشتباه است، راهکار اشتباه مدیران صدا و سیما برای این برنامه است.

  به نظر کسب مخاطب عام فوتبال برای مدیران شبکه ۳ سیما از اهمیت بیشتری نسبت به جذب نخبگان به وسیله این برنامه دارد. چه آنکه در سری جدید این برنامه شاهد آن بودیم که بارها به علت پخش مسابقات کم اهمیت و کسل کننده فوتبال مدت برنامه تقلیل یافته است و در برنامه شنبه شب هم با حضور حسن رحیمیان مسابقه بسکتبال هم به جمع ورزش هایی که می خواهند صدا و سیما دیروز امروز فردا را پخش نکند، اضافه شد.

  آنتن دهی نامناسب در زمان های پایانی شب و ایجاد محدودیت برای مجری در پرسشگری و دعوت از میهمان نیز از جمله ابزار فشار بر این برنامه است که می خواهد التهاب زایی مناظرات آتی در ایام انتخابات را به حداقل بکاهد.

  از سوی دیگر نگاهی به ایام انتخابات و بیرون آمدن ۷۰۰ رای به میرحسین از قریب به ۸۰۰ رای صدا و سیما مبین این است که فشارهای وارده از سوی سران فتنه به این سمت می رود که برنامه ای که تناقض رفتاری و عملی مسببین فتنه با امام را آشکار می کند سانسور شود.

  گرچه مسابقات جام جهانی فوتبال نزدیک است اما این امید می رود که مسئولان به بهانه مسابقاتی که هیچ انتفاعی _به دلیل عدم حضور تیم ملی در جام جهانی_ به ملت نمی رساند حداقل بازخوانی راه امام در این برنامه را که با ایام فتنه همزمان است، تعطیل نکنند.
  وای بر ما مردم که صداوسیمای ما، دست یک مشت طرفدار فتنه افتاده… لعنت خدا بر فتنه اندازان بر جامعه اسلامی
  راستش صدا و سیما نیازمند یک خانه تکانی اساسی از درون است . خب یک رسانه ملی داریم و قطعا دشمن برای پوک و تو خالی کردن آن از هیچ کاری مضایقه نمی کند. اینهمه اتفاقات ناگوار در باره مسئولان و برنامه هایش حاکی از وجود گروه فتنه گر و بعضا ناآگاه است که متاسفانه مسئولان صدا و سیما نسبت به آن توجه کافی ندارند.
  و در آخر
  خدا صدا و سیما را نجات بدهد!

 259. آیه می‌گوید:

  یکی با امام بود در نجف دیگری با امام بود در………..
  داداش حسین این بخش از سخنای آقا و اونجایی که درباره طلحه و زبیر حرف میزدند منو یاد نوشته های شما انداخت.

 260. مطهر می‌گوید:

  سلام نام خداست
  خدا قوت می گم بهتون حسین آقا
  امیدوارم در این مدت اجرتون را از دست ساقی کوثر بگیرید

  من از سبک نوشته های شما خیلی خوشم میاد
  اما فکر کنم امروز حضرت آقا به شما تیکه انداختند
  من اصلا از این عوضی ها خوشم نمیاد اما شما که می نویسید جور دیگه ای باید مفاهیم را بیان کنید

  یا علی التماس دعا

 261. ya zeinab می‌گوید:

  سلام … داداش حسین امروز صبح قبل از خطبه ها رفتم قطعه ۲۶ البته با دوستم! ردیف ۶۳ شماره ۴۴ دیدم سنگ بابا اکبرتون رو! اون ترک رو سنگ رو و مورچه ها رو! تنها کاری که تونستیم بکنیم شستن سنگ مزار بابا اکبر و سه همسایه چپ و راستش بود و البته فاتحه ای که بیشتر خودمون نیازمندش بودیم. دلم خیلی گرفت و یاد سنگ مزار داداش خودم افتادم که حالا یکسان سازی شده و خبری ازش نیست! خلاصه داداش حسین ببخش جسارتمون رو! یاعلی

 262. آیه می‌گوید:

  نظر ققنوس خییییییییییییییییییییییییلی باحال بود.خدا به همه بچه بسیجی ها خیر بده.
  راستی همه برنامه های دیروز امروز فردا یه طرف برنامه پنجشنبه هم یه طرف حاج سعیدحدادیان و حاج صادق آهنگران کولاک کردن امیدوارم همه بچه بسیجی ها مخصوصا داداش حسین دیده باشن.حاج سعید خیلی آتیشی حرف میزد بدجور دلش پر بود

 263. خان باجی می‌گوید:

  خطاب به مصطفی محمدی :
  از کی تا حالا سید حسن یادگار امام شده ؟؟؟
  یادگار امام سید احمد بود که گفت به عنوان یک سرباز ساده در خط رهبری حرکت میکند .
  این شازده پسر که امروز هم کاسه شده با دشمنان خمینی ، به جای برائت جستن از سران فتنه ای که احساس قرابت و نزدیکی با امام دارند و در شمال کشور به عیش و نوش مشغولنند پشت تریبون با تبختر و نگاهی تحقیر آمیز به مردمی که برای خمینی راحل و حضرت ماه جان میدادند و جان میدهند نگاه میکند و آنان را قلیل و اندک می خواند نمی تواند یادگار امام باشد .
  امروزفرصتی دست داده بود که ایشان مغتنم نشمردند . ظاهرا ایشان هم مانند جناب رفسنجانی بیش از حد در گیر خانواده است .آن هم از خانم اشراقی ( هردم از این باغ بری می رسد ) .. از مادر محترم ایشان هم به خاطر این همه ابراز لطفشان به موافقین رهبری تشکر می کنیم .مسلما” این نوع ادبیات فقط از روشنفکرانی چون آنان بر می آید …
  خدا رحمت کند امام راحل را خوب شد رفت و ندید نوادگانش چطور به جان انقلابی که با خون برادران و پدران ما آبیاری شده افتاده اند ….
  هر کس از خط رهبری منحرف شود عاقبتش خسر الدنیا و الاخره است .

 264. سیداحمد می‌گوید:

  سلام داداش حسینم؛
  سلام به همه دوستان.
  فدای شکل ماهت خوب هستید انشالله؟
  دلم برات بسیار تنگ شده بود.
  دارم از خستگی میمیرم!
  مخلص تمام بسیجیها که امروز گل کاشتن.
  جای همه دوستانی که امروز حرم نبودن خالی؛چه لذتی بالاتر از زیارت حضرت آقا وجود داره؟
  خدا از عمر ناقابل ما بکاه به عمر آقامون بیافزا.
  امیر حزب الله
  دلبر من خامنه ای…..

  حسین آقای گل من تو هر شرایطی وقتی برسم خونه اول به اینجا سر میزنم تا از احوال شما با خبر بشم.
  نوکرتم.

 265. خان باجی می‌گوید:

  راستی آقای مصطفی محمدی فراموش کردم عرض کنم :
  چه خوب شد که شما دامن بسیجی را پاک میدانید . و خدا را باز هم شکر که شما مانند موسوی متوهم بسیجیان را جیرخوار نظام نمی دانید .
  ضمنا این نامی ست که ما برای جناب حسین قدیانی مدیر محترم این وب سایت انتخاب کرده ایم و ایشان در انتخاب این نام نقشی نداشتند .
  یاحق

 266. امیر می‌گوید:

  سلام
  امروز برای نماز جمعه که رفتیم حرم از بهشت زهرا رد شدیم..
  ناخودآگاه چشمم به قطعه ۲۶ افتاد. خواستم بیام سر مزار بابا اکبرتون یه فاتحه بخونم اما آدرس دقیقش رو بلد نبودم..
  یه فاتحه برای بابا اکبرت یعنی بابا اکبرمون خوندم تا یادم کنه..

 267. خان باجی می‌گوید:

  بسیجیان برای وبلاگ‌نویسی حقوق میلیونی می‌گیرند!
  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=51930
  .
  .
  .
  با این حساب سر سال نشده میتونیم باغ های پسته خریداری کنیم .

 268. سید ابوالفضل حسینی می‌گوید:

  سلام داداشی به پیروان عکس راه امام نه راه امام بگید:
  خنده وطعنه به اشعار وشعارم بزنید
  تیر غم بردل دیوانه و زارم بزنید
  در حمایت ز امامم علی خامنه ای
  میشوم میثم تمار به دارم بزنید

 269. یک نفر که قدیمها می آمد اینجا می‌گوید:

  چقدر اینجا شیک شده .

  واقعا همه ی بچه های شهدا تا به یه جایی می رسند اینقدر خوش تیپ میشند ؟

  البته مبارکتون ها ، ولی یادمه یه دفعه ای می گفتین … بگذریم

  در پناه خدا

 270. میرزا نمرده است می‌گوید:

  سلام. میدونم سرتون شلوغه داداش حسین اما اگه بهم یه سر بزنید خیلی خیلی خوشحالم میکنید. موفق باشید. موفقیت شما موفقیت اسلام است. البته تا موقعی که تو خطید که مطمئنم همیشه اینجوری میمونید.

 271. کلام الهی می‌گوید:

  سلام بر همه بسیجیهای ماه . موسسه تنظیم برود خودش و اساسش را تنظیم کند وگرنه آثار امام که تنظیم است . مگر اینکه موسسه بخواهد آثاری چون زهرا اشراقی و سید حسن را تنظیم کند که در اینصورت بسیار بجاست !
  خسته نباشید . خدا قوت .

 272. یه دوست می‌گوید:

  سلام داداش . این سبزک ها به خاطر دیروز و این که مردم نذاشتن سید حسن جونشون حرف بزنه بدجوری دارن زر میزنن. خدا کنه خودت هر جوری صلاح می دونی جواب آشغال سبزی ها رو بدی . آن چنان شیون و زاری راه انداختن که بیا و ببین . انگار این ها مظلومترین آدمای روی کره ی زمین هستن . ولی آدم جگرش آتش می گیره وقتی می بینه مردم عادی .

 273. یه دوست می‌گوید:

  داداش تو رو خدا یه کلمه حرف بزن . چرا هیچی نمی گی ؟

 274. سید رضا می‌گوید:

  سلام . دیروز من هم مثل بقیه بسیجی های پای کار از صبح زود در حرم امام راحل حاضر شدم . ابتدا وقتی از سخنرانی سید حسن خمینی که پیش از این با سران فتنه دیدار کرده بود جلوگیری کردیم ، در پوست خود نمی گنجیدم . اما زمانی که ایشان از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تفقد قرار گرفت ، برای من این تردید ایجاد شد که نکند آیت الله خامنه ای با این اقدام ما بسیجی ها موافق نبودند. اگر سید حسن هدر جبهه فتنه گران است چرا تکلیف او را یکسره نمی کنیم و با او تعارف می کنیم ؟ جمع این دو چگونه ممکن است ؟ شما پاسخی به این سوال دارید داداش حسین ؟

 275. کتاب آسمان می‌گوید:

  جون هرکی دوست داری یه کم کوتاهتر بنویس!

 276. یه دوست می‌گوید:

  آهن آب دیده را، زنگ عوض نمی کند

  چهره انقلاب را جنگ عوض نمیکند

  به خیل دشمنان بگو به کوری دوچشمتان

  مطیع امر رهبری، رنگ عوض نمیکند
  بر خامنه ای رهبر خوبان صلوات
  الهم صل علی محمد و آل محمد

 277. Busybody می‌گوید:

  با سلام

  حرف از عکس شد از همه عزیزان عذر میخواهم که بعد از آن نوشته های زیبا من این سوال را میکنم ولی کنجکاوی دست از سرم بر نمیدارد. اگر این نوه امام همانی باشد که ۲۸ سال پیش همسایه ها را برای دیدن جهیزیه اش دعوت کردند الان باید نزدیک به پنجاه سال داشته باشد. در عکسی که من در جهان دیدم سی ساله هم نشان نمیدهد. نکند از بس غم بینوایان را خورده و برای نهادن مرهمی به زخم شکستگان تلاش کرده اینقدر شکسته–ببخشید–شکفته شده? همسایه

 278. یه دوست می‌گوید:

  سلام ! من الان یه چند روزی هست نظر نمی ذارم ولی نظرات یکی دیگه داره به اسم من میره و جالب اینجاست که پیغام “نظر شما منتظر تایید مدیر است” هم برای من می آید از دوست خوبی که نظراتش رو با نام یه دوست می گذارد خواهش می کنم نامش را عوض کند تا ببینم مشکل همین تشابه نامی است یا نه از مدیر فنی وب هم می خواهم که رسیدگی کند

 279. مسعود می‌گوید:

  شما هم این لینک را دیده اید آقای قدیانی ؟
  پاسخ رهبر معظم انقلاب به تلاش مذبوحانه افراطیون برای اخلال در سخنرانی سیدحسن خمینی .
  http://www.parlemannews.ir/?n=11620
  ممکن است خواهش کنم در یک پست مستقل پاسخ این سایت ها را بدهید؟

 280. فردید می‌گوید:

  بعضیا خودشون، خودشونو در موضع اتهام قرار میدن بعد هم انتظارایی دارن که ….!
  این دو تا رو ببینید، جالبه!

  http://www.eramnews.ir/fa/pages/?cid=11587
  http://www.webneveshteha.com/images/gallery/kadyaw.JPG

 281. سحر(طلوع منجی نزدیک است) می‌گوید:

  چرا یه عده می خوان بالاخره هر جوری شده از دادش حسین انتقاد کنن؟
  کی گفته صحبت های حضرت اقا کنایه به داداش حسین بود؟رهبر ما با کسی تعارف نداره پس اگر می خواست انتقادی ا داداش حسین بکنه وقتی خودش رو دید بهش می گفت؟

 282. محمدعلی می‌گوید:

  سلام
  من کتاب “نه ده” رو به انتشارات انقلاب اسلامی سفارش دادم و الان رسیده دستم.
  من بیرجند زندگی می کنم.
  دو روز پیش که رفتم کتاب فروشی های شهر رو زیرورو کردم نتونستم کتاب شما رو پیدا کنم.
  الان که کتاب رو می بینم بعضی صفحاتش چاپ نشده و سفید هست.
  آیا امکانش هست که اونها رو برام اسکن کنید و به ایمیلم بفرستید.
  صفحات: ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۶ و ۲۸۷

 283. محمدعلی می‌گوید:

  ایمیل من aahaay@gmail.com

 284. ستاره سیدعلی می‌گوید:

  به نام خدای ماه و ستاره های ماه

  دیروز عجب نماز جمعه ای بود، عجب.
  بعضی ها فهمیدند که نوه و نتیجه بودن امام هیچ اهمیتی نداره. فقط من دقیقا” نفهمیدم که امام خامنه ای نظرشون در مورد این برخورد چی بود؟ یه جای حرفشون یه اشاره ای کردند. ولی به لطف کرم های زیاد در آستان تولیت امام، ما باید برای خوب شنیدن ساخنرانی امام خامنه ای ایستاده گوش می دادیم. هرکی فهمید، لطفا” به منم بگه. ممنون.

 285. محمد می‌گوید:

  سلام علیکم برادر قدیانی .
  یک نکته ای را می خواستم دوستانه بپرسم و آن اینکه شما که هم در نوشته های این وبلاگ و هم در کتاب ” نه ده ” سید حسن خمینی را سید حسن مصطفوی می نامید، فکر نمی کنید که به جای حقیر کردن او شان او را بیش از آنچه هست بالا می برید ؟
  آخر” ی” در کلمه مصطفوی منسوب به حضرت مصطفی است و حضرت ختمی مرتب محمد مصطفی (ص) هم که اشرف کائنات و الهام بخش امام خمینی وو راه روشنی است که او پیش راه امت خداجوی ایران گذاشت

 286. آذرخش می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  خسته نباشید
  منتظر مطلب جدید و پر بارتون هستیم.
  یا علی

 287. علیرضا کیانی می‌گوید:

  نیستی حسین اقا

 288. علیرضا کیانی می‌گوید:

  آقای حسن آقای خمینی
  آری من همان اندکم
  من جزیی از مردمم و برای تو اندک

 289. زینب می‌گوید:

  سلام . می بینم که خبری از بچه با حالهای بسیجی نیست . داداش حسین شما کجایید ؟ لابد در حال تدارک یه مطلب توپید . البته بچه تهرانی ها حق دارن . بعد از طوفان دیروز که به عبارتی بهتر سونامی ای بود در جای خودش ، حتما” خیلی خسته اند و در حال استراحت . ولی ما همچنان منتظر دیگریش هستیم داداش حسین .

 290. سیداحمد می‌گوید:

  مخلص داداش حسین گل.
  خدمت رسیدم برای عرض ارادت.

 291. زینب می‌گوید:

  دیدم سید احمد غایبه خواستم خلا وجودش رو با یه پیام بازرگانی پر کنم ( آقا سید ببخشید )
  امروز ۱۵شنبه خرداد ۸۹
  ساعته ۱۲۰: ۲۲ ظهر
  بازدید امروز : ۱۸۱۵ نفر
  بازدید دیرزو :۳۲۷۷ نفر
  افراد آنلاین :۲۷ نفر

 292. روضه گرد می‌گوید:

  معمار کبیر انقلاب ، “روح الله” ست –
  معیار برای امت “حزب الله” ست –
  سید حسن “مصطفوی” خوب شنیدی ؟
  فرزند حقیقی امام ، “نصر الله” ست –

  (روضه گرد)

 293. عطر خاک می‌گوید:

  سلام به همه
  هر چند نوه امام سید حسن هست اما : “پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد”
  نواده روح الله سیدحسن نصرالله

 294. سلام اگ دوست داشتید یه سری به ما بزنید

 295. عطر خاک می‌گوید:

  راسسستیییییییییییییییییییییییییی 🙁
  دیروز یعضی از نیروهای انتظامی و نیروهای اتش نشانی (بعضی هاشون) اصلا جواب ادم رو نمی دادن و اگر میپرسیدی بهت میگفتن نمی دونیم ما هیج جا رو بلد نیستیم
  یکیشون نذاشت دهن من باز شه گفت : نه نمی دونیم هیج جا رو بلد نیستیم اخه یکی نبود بگه …. که نمی دونی ….. که بلد نیستی به زور که نیاوردنت پولش رو هم می گیری

 296. رامین می‌گوید:

  نامه ی یک عدد چیز به حسین قدیانی:
  سلام حسین جان!
  به عنوان یک خط امامی، و کسی که کلی برای اسلام و انقلاب کار کرده به تو توصیه میکنم که این کار ها آخر و عاقبت ندارد.
  فرزندم؛ تو توانستی با این نوشته ها چه کنی؟
  من توانستم: فتنه ایجاد کنم، بین فرزند شهید و شهید اختلاف بیاندازم، بین امام و فرزند امام، نوه ی امام اختلاف بیاندازم، مردم یک کشور را به جان هم بیاندازم، پای منافقین را به کشور باز کنم، کلی آدم بکشم… اما تو چی؟ توانستی بین کدام آقازاده ها اختلاف بیاندازی؟ توانستی رابطه ی کدام آقازاده و آقایش را خراب کنی؟ هان؟

  فرزندم؛ سربازی ِ ماه برایت آخر عاقبت ندارد. بیا و سرباز جاه شو. بیا، قلمت هم شیواست میدهم بیانیه هایم را تو برایم بنویسی..

  پ.ن. اینقدر روی ساندیس هایتان مانور ندهید، چون ما هم در تجمعاتمان ساندیس می دهیم. هنوز مانده ام فرق ساندیس هایمان در چیست؟

 297. سعید می‌گوید:

  خیلی آدمهای ….. هستید شما مرد حسابی وعده ساندیس و مترو رایگان میدی اونوقت ما باید بیایم اونجا آب معدنی ۲۳۰ تومانی رو بخریم ۳۰۰ تومان؟ مترو هم که تو ایستگاه حقانی از ما بلیط گرفتند البته از حق اگر نگذریم برگشتنی رو مجانی او.مدیم البته تو ازدحام ورودی مترو عینکم شکست ۲۹۰۰۰ تومان ضرر کردم!خدا از باعث و بانیش نگذره!!!!!

 298. چه فرقی می کنه می‌گوید:

  ته با حالایی داداش حسین ، خیلی قشنگ بود
  این سید حسن ما هم که داره میشه کوچه فرعی !!! بی خیال تا عباس هست ماه ما چه نیازی به این و آن دارد

  داداشی فقط یه کم کوتاهتر بنویس، قربون دستت ما امتحان داریم

  یا علی سید علی

 299. محمد صادق کریمی می‌گوید:

  سلام؛
  خدا قوت؛
  رفتیم با هر دو تا رهبر بیعت جانانه کردیم و تکلیفمون رو ادا کردیم. عکس یادگاریمونم گرفتیم. یعنی اون بالایی ها عکسمونو گرفتن.
  دست مریزاد.
  و درود.

 300. بهرام می‌گوید:

  پرداختن به حواشی بی فایده را باید کنار بگذاریم.

  (مثلا پرداختن به دست زیر چانه این یکی که انگار بزرگترش دعواش کرده، اون هم قهر کرده، یا قیافه عبوس اون یکی بغل دستی اش که انگار ارث پدران خدابیامرزش را همیشه از این ملت طلبکاره).

  برویم سر اصل مطلب.

  داداش صد کلام به یک کلام.

  اگه کسی امام رو،

  اصولی رو که ایشون مطرح کرده رو،

  اصل ولایت فقیه رو،

  مخالفت امام با لیبرال دمکراسی رو،

  مخالفت امام با سلطنت و شاهنشاهی رو،

  حمایتش از حرکت های آزادی بخش جهانی رو،

  تلاش برای ایجاد نظم نوین در جهان بر اساس تعالیم اسلام ناب محمدی،

  و دیگر مواردی رو که امام صراحتا در آثاری که از ایشون به جا مونده اظهار کرده رو
  قبول نداره………. بیاد مرد و مردونه بگه.

  این که نص صریح نظرات امام رو رد می کنن،

  باز هم ادعا می کنن که چون اسمشون خمینیه، پس حق دارن هر جوری میخوان با آموزه های امام بازی کنن،

  هیچ عقل سلیمی این رو قبول نمی کنه.

  و یک تذکر مهم:

  همه چیز بر وفق مراد آقا مهدیه.

  هوای لندن عالی است.

  پول بَبَیتی فراوُون.

  عشقولانه براه.

  لذا شما خودشو ناراحت نکن.

 301. مجید می‌گوید:

  داداش حسین سلام
  دیروز بعد از نماز رفتم سر قبر بابا اکبرتون یه فاتحه براشون خوندم ولی نتونستم شما را ببینم حتی سه بار هم اومدم ولی نتونستم شما را ببینم قسمت نبود.

 302. میثم شاید حامد می‌گوید:

  سلام

  حقا که سربازی…سرباز حسینی
  سرباز امام خمینی
  سرباز امام خامنه ای

  خدا اجرت بده مومن

  یا زهرا

  التماس دعای فرج

 303. شاید یه طلبه می‌گوید:

  بسم الله النور النور
  عالی عالی عالی عالی بود.
  دیروز که رفتم بیت الشهدا کتاب “نه ده “را با خودم بردم تا دیروز کتاب را نخوانده بودم خیلی دوست داشتم برای دست بوسی بر سر مزار بابا اکبرتان بروم در مترو اما چشمان بی لیاقتم هر چه سر و ته کتاب را ورق زد هیچ آدرسی ندید، قطعه ۲۶ تنها آدرسی بود که داشتم هرچه قطعه را گشتیم اما ندیدیم نیافتیم که یافتن لیاقت می خواهد.
  بر سر مزار مسعود بیات بودیم با دوستم ساعت ها در کنارش نشستیم تا اینکه کتاب را برای مطالعه به دوستم دادم و او هم از سر قضا صفحه ۳۷۸را خواند وخودت گفتی ” پدر من در ردیف ۶۳ شماره ۴۴همسایه شهید ردیف ۴۴ شماره ۴۶ است ” جالب تر اینکه ما مزار شهید وزووایی را هم پیدا نکرده بودیم که مسعود بیات از طریق شما به ما آدرس داد رفتیم اما برای بار چهارم !!!!! خیلی زیبابود خواندن کتا بر سر مزار محسن وزووایی آن هم با اشک و آه از صفحه ۳۸۶ “شهادت آهی میخواهد از جنس تیاز ….تا……… “دیروز با همیشه فرق داشت و دارد.
  راستی اگرآدرس اصغر وصالی را می دانید به ما هم بدهید.
  درباره این حرف حضرت ماه هم که فرمدند “دو نوع برائت داریم، برائت همراه با حق و برلئت همراه با ظلم “هم
  بنویسید شاید نقد خودمان هم بد نباشد وبه بصیرت هر چه بیشترمان کمک کند.یا علی

 304. علی احسانی می‌گوید:

  سلام
  فقط یک انتقاد
  عکس خودتون را از قالب سایتتون بردارید و عکس مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای را جایگزین کنید تا نمره سایتتون از ۱۸ به ۲۰ ارتقاع پیدا کنه .

 305. الهام می‌گوید:

  سلام
  من اگه نذارم سید حسن حرف بزنه……
  با توجه به متنوتون و اتفاقی که تو نماز جمعه برای سید حسن افتاد این متن را نوشتم
  قدم رنجه می کنید اگه بخونید
  ممنون میشم
  قربانت بچه شهید افسر جنگ نرم

 306. بهرام می‌گوید:

  حسین آقا

  سلام

  با تشکر

  از این که :

  هیچ کدوم از ارسالی هامو

  در باره سد حسن تایید نکردی.

  خیلی با حالی!

  خوش باش!

  مسلمون!

  منکه نمی فهمم

  اخلاقا میشه ایجوری راحت

  کامنت ها رو تایید نکرد؟

  یعنی موضوع:

  “بوسیدن و کنار گذاشتن”

  هم بد بود؟

  همش بد بود؟

  نکنه حال و حوصله خوندنشو نداشتی

  حذفش کردی؟

  یه جوابی چیزی بده ببینم

  اشکالی اگر تو من هست رفعش کنم.

  یا علی!

 307. عطا می‌گوید:

  سلام
  آزادی بیان از نوع محسن رضایی و علی مطهری !
  http://aks98.com/images/124q3hfuu8b59q7qw3w2.jpg

 308. مصطفی می‌گوید:

  سلام
  ما با خامنه ای سفر نمی کنیم خطر می کنیم

 309. علیرضا کیانی می‌گوید:

  امروز درست ۵ روز است حسین قدیانی چیزی ننوشته است
  و ما برایش نگرانیم
  و خود هم که به نشان اعتراض به برخی وبلاگنویسهای هپروتی دیگر نمی نویسیم.

 310. رضا می‌گوید:

  سلام
  مثل همیشه نوشته هات قشنگ و با معنا
  کاش کد لوگوی سایتت رو هم بذاری که بتونیم ازش استفاده کنیم.

 311. مجتبی می‌گوید:

  سلام داداش حسین از دستم ناراحت نشو فقط خواستم بگم فرزندان شهدا زیاد هستند…بخون جوابش رو برام بگذار متشکرم میدونم سرت شلوغه وبدون که داداش حسین ما هم هستی
  اقا حسین داشتم نوشته های شما را می خواندم وهر نوشته را دوسه بار برای خودم وچندبار برای دوستانم می خواندم تا اینکه به ساعت عشق شما برخوردم کمی هم به من برخوردچراکه شما درمورد اصلاح طلب شدن واصولگرابودن محمدمهدی همت وخودتان دادسخن براورده بودید.ما باولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم.هرکه با ولایت باشد چه مهدی همت وچه زیلا بدیهیان وچه حسین قدیانی همه وهمه عزیز هستند ولی مگر یادمان رفته است ولایت ریشه است وبقیه فرع وحتی شاید فرع هم نباشند البته شاید ندارد.اصولگرا واصلاح طلب همه وهمه باید بسوی حضرت ماه گام بردارند ولی ایا در این دوقشر چنین بود که هرگز نبود ونبود مگر این اقا مهدی همت یادش رفته است که همین به اصطلاح اصلاح طلبها دراواخر دهه ۷۰ اغتشاش براه انداختند وبسوی حریم حرم ماه به راه افتادند واگر نبود ان ستون نظام که حضرت امام فرمودند اگر سپاه نبود ….بگذریم نیروی ولایتی سپاه بود که گام در صحنه گذاشت واغتشاش گران را تارومار کرد.حال مهدی همت ان روزها چرا حرفی نزد که بگوید چرا پیکان تیز نفاق ولایت راهدف رفته است وهر که با ولایت سر جنگ داشته باشد ما نیز با او با زبان جنگ حرف می زنیم وبرایمان فرقی ندارد همسر شهید همت است یا پسرش مگر به حکم اینکه فرزند سردار خیبر بودیم می توانیم به بزرگترین پشتوانه نظام بی حرمتی کنیم ومگر همت به غیر از سرباز ولایت بودن چیز دیگری نیز داشت واگر نبودند گمنامانی که ذره ای از گمنامیشان را به تمام دنیای ما عوض نمی کنند انقلاب بدست نااهلان می افتاد ویادتان رفته اقا مهدی همت که چفیه بابای شما بر سر دختران میلیونر چه خنده ومسخره ای رقم زده بود مگر یادتان رفته اصلاح طلبان اینکار را کردند حال چه بر سر تو وهم کیشانت امده است که اصلاح طلبان را با عشق در یک مسیر میدانیدویادمان رفت که همت چه اعتقادی داشت وچه شد فرزندش ولایت را فراموش کرده واصلاح را منطبق با اعتقاداتش قبول کرده است .از پسرهمت گفتی حسین قدیانی بهتر میدانم از حسین خرازی وپسرش نیز بشنوی تا بدانی سردار بودن اگر ملاک است همه شهدای ما سربدارانی بودند که سر دراستان ولایت گذاشتند تا خدشه ای به نظام وارد نشود اری حسین خرازی را می گویم فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین علیه السلام راستی شرق ابوالخصیب حسین را دیده بود اما من می گویم حسین در جاهایی دیگر هم بود کانال ماهی گیری .اروند کنار وووو اگر خوب توجه کنی ندای حسین را از طلائیه سه راهی شهادت خواهی شنید ….سرداری است بی نام ونشان وفرزندش نیز شاید اصلاح طلب یا اصول گرا نباشد ولی چه شده است که ان یکی را بدست فراموشی سپرده ایم این یکی را فرش قرمز پهن می کنیم تا بیاید وچند لحظه ای را با حسین قدیانی در ساعت عشق هفته بعد به راز بنشینند..راستی حیسن جان من نه اصلاح طلبی را دوست دارم ونه اصول گرایی را اما مگر ورق پاره های تاریخ شاهد نیست که سلمان فارسی پاجای پای حضرت رسول می گذاشت واین بود رمز ولایتمداری سلمان ومگر بر سر ما چه امده است …راستی محسن رضایی هم سردار بود سردار سپاهی که پدر مهدی نیز دران جانفشانی می کرد اما یادم نرفته است پسر این سردار نیز بسوی امریکا می دوید درب کشور را برویش می بستیم از پنجره فرار میکردآنروزها با خودم می گفتم محسن رضایی خیلی خوب است مگر می شود فرمانده ای که بی سر شدن فرماندهان وسر بداران را دیده است از مواضع خودش عدول کند واصلاح طلب شود اما دیگر زمان جنگ گذشته است وموقع سهم خواهی ووارثان جنگ یکی یکی از پناهگاهایشان به بیرون خزیدند ان یکی با امام بودن را ملاک قرار می داد واین یکی فرمانده سپاه بودن را ملاک ..راستی یادم رفت بگویم وقتی پسرش رفت گفتم پسر نوح با بدان بنشست ولی حال انرا نیز تصحیح می کنم نه اوپسر نوح بود ونه این نوح که هر دو به بیراهه رفتند واین یکی زبیر شد وان یکی عبدالله ابن زبیر ..بگذریم راستی گرد یتیمی بر سر فرزند سردار حسین خرازی نیز نشسته است ولی شاید اصلاح طلب نبود که دشمن انرا در فضای سایبری حلوا حلوا کند وبر سر زبانها بیندازدسرش نیز درد نمی کرد که حسین قدیانی پسر شهید قدیانی دل برایش بسوزاندواگر هم درد می کرد به کسی نگفته بود شاید هم پزشک او پزشک ماهری بوده وکمکش کرده تا در راه ومسیر باقی بماند یا شاید خودش نیز خواسته در مسیر بماند وگرنه مگر سرادر خیبر نیز نمی خواهد فرزندان وهمسرش ولایتمدار باشند .تا دیر نشده ویادم نرفته است بهتر است بگویم به محسن رضایی که اقا محسن اقای احمدی نژاد از تو در مورد جنگ نپرسید ولی من می پرسم چرا که پدرم جانباز است دایی ام جانباز است دوتا دایی هایم شهید شده اند ..اقا محسن رضایی در طول جنگ کجا بودی که حتی یک ترکش نمکی نخوردی –کجا بودی که بوی شیمایی را استشمام نکردی .بهتر است جواب دهی .راستی حسین جان برایت از این بگویم که دختر جانبازی شیمایی را می شناسم که ارث جنگ برایش از پدرش باقی مانده است .راستی بهتر میدانم تفسیر را به اختیار خودت بگذارم حسین جان دادش حسین ما هم دوست داریم شما را دادش حسین بگوییم که راه من وشما یکی است ولی در بعضی جاها از شما متعجب می شوم که چرا در اسم ورسمها می مانی وقرار عشق می گذاری .یادمان نرود انروزهایی که پدرمان رفت به جبهه همه بچه بودیم وطفلی که هنوز حتی درست صحبت کردن را نیز نمی دانستیم وشهادت پدرمان را زیاد بیاد نمی اوریم ولی یادمان نرود ان دختری که پدرش ارث جنگ را هنوز در تلاطم نفسهای به خس خس نشسته اش همراه دارد ودخترش نیز وارث به حق پدرش است وشیمایی به اونیز اثر کرده است یادمان نرود ان دختر هنوز پدرش را می بیند ولی چه پدری پدری که هر روز آب می شود ودر جلوی چشمان دخترکش شهادت را آرزو می کند ودخترش نیز بی رمق شدن خود را حس می کند حسین جان آن دخترک نیز فقط پدرش راسردار نخواندند ولی گمنامیش را حاضر نیست با تمامی انچه ماها برایش قلم می زنیم عوض کند.حسین جان ای کاش گلعلی بابایی شماره همرا ان دخترک را نیز داشت ای کاش گلعلی بابایی همراه دیگر فرزندان شهدا را نیز به شما می داد تا شما با انها نیز قرار ساعت عشق را مرور می کردی .حسین جان دلم پر است از شکوائیه ای که خیلی از فرزندان شهدا آب به اسیاب دشمن ریختند وولایت را با انطرف ابیها عوض کردند
  حسین جان من قبول دارم که دولت ما قابل نقد منصفانه است ورحیم مشایی نقطه ضعف دولت بود اما یادمان رفته است دولت اصلاحات هر روز که می گذرد یکی از انها بسوی قبله امالش فرار می کند اگر بگذارند خاتمیشان هم فرار میکندمگر وزیر ارشادش را بخاطر ندارید مهاجرانی را می گویم ان که فرار که با زوجاتش .میخواهم از طریق شما به محمدمهدی همت بگویم اصلاح طلب یا اصولگرایی که بخواهد روبروی ولایت بایستد جایی در مملکت ندارد ما با ولایت زنده ایم .راستی حسین اقا می گفتی ۳۰ سال بی پدری کشیده -۳۰سال بی همسری کشیده.اما ایا پدر شهید همت وبرادرانش نیز این ۳۰ برایشان اتفاق نیافتاده است-حال روی سخنم با شماست حسین جان چرا در فضای نت کسی از پدر وبرادرانش نمی نویسد من به شما می گویم چون ولایتمدار هستند وولایتمداری در خون وپوستشان است *حسین جان عمر برف است وافتاب تموز مگر ما چقدر می خواهیم عمر کنیم که بفهمیم که راه چیست وچاه چیست خداکندعاقبت بخیر شویم .حسین جان پدرم جانباز است ودر کل خانواده ای که میراث دار جنگ هستیم وشهدای زیادی داده ایم ولی خدا را شاکریم که هنوز در مسیر ولایت هستیم واز او می خواهیم یک ان ویک لحظه از مسیر ولایت منحرف نشویم ودر اخر ما منتظریم تا محرم گردد هنگامه امتحان فراهم گردد ما میدانیم وتیغ وحلقوم شما یک مو اگر از سر علی کم گردد اینم سخن من به اونایی که ولایت رو می خواهند هدف قرار بدهند.وحرف اخرم به شما داداش حسین.حرف دوستانتان را گوش دهید وزیاد اصرار نکنید که با محمد مهدی همت بگویی آن چیزی را که هرگز از شما قبول نمی کند.

 312. سعید می‌گوید:

  بعد از اشاره رهبری به انحراف طلحه و زبیر در صدر اسلام و اینکه گذشته افراد ملاک نیست، علی مطهری : آقایانی که اصرار بر شبیه سازی حوادث امروز با حوادث صدر اسلام دارند آیا صحیح می دانند که آنها و دار و دسته شان را به سپاه عمر سعد و ابن زیاد تشبیه کنیم که در روز عاشورا با ایجاد سر و صدا اجازه نمی دادند نوه پیغمبر سخن بگوید؟

 313. افشین محمدی می‌گوید:

  سلام
  سایت خیلی باحالی داری دمت گرم
  این مطلبت هم خیلی زیبا بود
  هر از چند گاهی هم به وبلاگ من سر بزنید
  ممنون میشم نظر بدید چون من یه تازه کارم
  masoudsas.blogfa.com
  در ضمن سایتتون رو هم تو قسمت پیوند ها گذاشتم
  التماس دعا

 314. مهدی می‌گوید:

  داش حسین حال این علی مطهری را بگیر،
  در نامه جدیدش، مخصوصاً‌ سه خط آخرش بدجوری به حضرت ماه برمیگردد، حالا می گوییم ایشان با رئیس جمهور مشکل دارد اما ………..

 315. بسیجی می‌گوید:

  با سلام خدمت آقای قدیانی
  آقا واقعا مطالب و نوشته هاتون عالیه ولی کو گوش شنوا اینها فقط ادعای خط امامی بودن رو دارن و خودشون رو فقط قصدشون هم اینه که فقط سوء استفاده کنن و هر جایی به نفعشون باشه خط امامی میشن و غیر از اون اصلا امام رو قبول ندارن.

 316. محمد می‌گوید:

  سلام داش حسین
  خیلی قلمت را دوست داریم. امیدواریم خداوند به قلم شما برکت بدهد و آثاری با صدها هزار بیننده ارائه کنی

 317. AliR می‌گوید:

  سید حسن به آغوش ولایت باز خواهد گشت و سیاهی برای (پدر معنوی فتنه) خواهد ماند…

 318. ترگل می‌گوید:

  می گفت عده ی اندک آخه نی نی جون اگه عده ی اندک بود که می تونستی حرف بزنی و اگه بقیه مخالف اون ها بودن که با شعار جلوشون رو می کرفتن

  همون دو صف اول رو دیدی که به خاطر حرمت امام شعار ندادن همشون سر افکنده که چرا اونوری رفتی به جای تو سر افکنده شدن

  من فیلم پدرت با امام رو میبینم و سخنانش رو می گم به به عجب پسر صالحی اشکم در میاد با محبتش به پدر

  اما تو چی ؟؟
  اگه حاج احمد بود چه می گفت به تو؟؟؟

  چه می گفت به مادرت ؟؟

  از نظر من تو و مادرت حاج احمد رو دق دادین تا رفت پیش پدرش
  دید این جا جاش نیست

  اکثر فزندای تاثیر گذاران در انقلاب رو یه نفر داره دور خودش جمع می کنه تا به خودش هویت بده این رو حس می کنین؟؟

 319. ع می‌گوید:

  سلام داداش حسین.
  من داداش ندارم اما به داشتن شما افتخار می کنم.
  از ۸/ ماه دفاع مقدس آنچنان صحبت می کنید،حس می کنم که چه فرصت بزرگیرا از دست داده ام

 320. سوره می‌گوید:

  هر کی میخونه بیاد کمک من نوپام.یک چیزایی گفتم ولی اینکه درست باشه…
  تو قسمت نظرات نوشته”نمازجمعه۱۴/۳/۸۹ آقای خوبی ها:امام خامنه ای”

 321. منتظر 2 می‌گوید:

  سلام بر همه حماسه آفرینان ۱۴ خرداد
  دستتون درد نکنه خوب حقشون را گذاشتید کف دستشون دیگه وقتش بود که بفهمند روزگار فریب مردم به سر اومده هر کس بخواهد در مقابل رهبر بایسته مردم حذفش می کنند و حتی دیگه حق سخرانی هم نداره
  پاینده باد ایمانتان خوشا به سعادتان که منافقین روزگارتان را سلحشورانه به خاک مذلت نشاندید

 322. پرستو مهاجر می‌گوید:

  از مزرعه های کوچک بعضی ها !
  برچیده شود مترسک بعضی ها!
  آقا خودمانیم چه کیفی دارد
  وقتی بزنی به برجک بعضی ها
  آغاز بیست ویکمین سال ولایت امری آقایمان مبارک

 323. salekemobarez می‌گوید:

  «بسم رب الشهدا والصدیقین»
  دانستن یا شناختن،کدام بهتر است؟
  وقتی حسین می نویسد مگس با شمع عکس دارد یعنی مگس می داند شمع چیست؟وقتی می گوید ملخ با شمع عکس دارد یعنی ملخ می داند شمع نور دارد وعکس با نورزیبا میشود.وقتی داداش حسین می گوید طلحه با پیامبر عکس داشت یعنی طلحه دانسته بود محمد صلی الله علیه واله پیامبر است وعکس انداختن با پیامبر به درد می خوردوقتیمی نویسد زبیر با پیامبرعکس یادگاری انداخت یعنی زبیر می دانست چقدر قیافه ی کریه۲۵سال اینده اش کنار پیامبر فریبنده است.اما وقتی می نویسد ام البنین با عباس عکس نداشت یا زینب با حسین عکس نداشت این یعنی انان می شناختند عباس وحسین را،نیازی به عکس نبود. بگذار خارهایی بگویند ما با گل انقلاب عکس داریم مازمان انقلاب بودیم اری شما زمان انقلاب بودید امام فقط دانستید که روحانی ای که از پله ها پایین می ایدامام است بودید درنوفل لوشاته با امام اما نشناختید امام را.می دانستید این امام است وعکس انداختن کنار امام شاید ۳۰سال دیگر به دردتان بخورد.برای همین همچون مگسان دور امام را گرفتید به هوای شیرینی سی سال اینده اما ما چه؟ما ان زمان نبودیم نه حسین جان جرم ما دیر به دنیا امدن نیست!جرم ما شناختن امام است ما ندانستیم انقلاب شده است نه ما انقلاب را درک کردیم حسین عزیز جرم ما پیروی ازافکار امام است زیر پرچم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاقا چه خوب شد که ما دبر به دنیا امدیم فکرش را بکن اگر زودتر می امدیم مارا هم شریک خود می کردند این خواص بی بصیرت در راه مقابله با افکار امام.ولی خوب گوش کنید ای فتنه گران ای خواص بی بصیرت ما انقلاب اسلامیمان را می شناسیم درکش کرده ایم با پوست وگوشت.شاید ما ندانیم امام در نامه اش به میر یزید چخ نوشته بود اما چون امام را می شناسیم به ان اگاهیم که چه گفته. ما نمی دانیم چه کسی جام زهر خورانداما چون انقلاب را می شناسیم می دانیم شهید مظلوم این جام کیست؟اری ما نمی دانیم انقلاب چیست؟ ما نمی دانیم جنگ چه بود؟ما نمی دانیم رزمندگان وسربازان در گهواره ی امام کیانند؟اما جنگ را می شناسیم،رزمندگان بسیجی حضرت روح را می شناسیم، انقلاب کنندگان واقعی را می شناسیم،همانگونه که شمع پروانه را می شناسد…ملخ ومگس نمی دانستند که شمع برای پروانه در دل شب گریه می کند.شمع وپروانه همدیگر را می شناسند پس عاشق ومعشوق چه نیازی به عکس گرفتن دارند؟
  داداش حسین این متنو بخون اگه خوشت اومد تایید کن که با تایید شما بذارمش تو وبلاگم چون از اسم ومطالب شما هم استفاده شده جهت اجازه گرفتن گذاشتمش اینجا اگه تایید نکنید نمیذارم.ممنون داداشی

 324. زینب می‌گوید:

  ا داداش کجایی؟ نیستین که . بابا یه خبری، متنی ، تدییدی . مردیم آخه از نگرانی

 325. رخصت می‌گوید:

  آغاز بیست و دومین سال رهبری آیت الله خامنه ای مبارک

  از نور سیادتت منور شده ای با عطر امام هم معطر شده ای

  پاینده بود ولایتت سید ما ۲۲ بهار است که رهبر شده ای

  dolate8sale.blogfa.com

 326. آذرخش می‌گوید:

  سلام
  پس کوشی داداش حسین؟ 🙁

 327. سید مهران می‌گوید:

  سلام .
  یعنی واقعا جمله از این زیباتر هم پیدا میشه :
  بابا اکبر “نشسته از راست ردیف دوم نفر سوم” نیست، “قطعه ۲۶ ردیف ۶۳ شماره ۴۴″ است.

 328. ضحی می‌گوید:

  سلام علی آل یاسین…
  اللهم عجل لو لیک الفرج والعافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
  اللهم اید قائدنا الخامنه ای بالقرآن
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
  التماس دعا…

 329. سلام می‌گوید:

  قول داده بودم خوب درسامو بخونم

  ولیکن

  این نه ده نمی زاره

  تا یک سومش و خوندم- البته اگه مادرم اجازه می داد تا الان همش و خونده بودم – کتاب و گرفته دستش قصد کرده یکشبه همه مطالبش و بخونه

  ممنون خیلی خیلی ممنون

  رویای زیبایی بود
  چرا که قبل از تصور ، تحقق پیدا کرد

  علت این تحقق خیلی زیباست
  خیلی

 330. آذرخش می‌گوید:

  داداش حسین سلام
  خوبید؟
  چرا هی میای سک سک می کنی و می ری؟
  آخه یه تاییدی یه دری بوقی. چیزی.

 331. آذرخش می‌گوید:

  آهاااااا.
  😀

 332. خان باجی می‌گوید:

  سلام و عرض ادب آقای قدیانی .
  نمی نویسید ؟؟
  یه فکری هم به حال ما معتادین نوشته هاتو بکنید .
  باتشکر

 333. خان باجی می‌گوید:

  اصلاحیه
  نوشته هاتون

 334. سعید محتشمی می‌گوید:

  سلام
  نظرت درباره ی آثار فتنه در روابط خارجی چیه؟

  با مطلب**آثار منفی فتنه بر روابط خارجی کشور** به روز هستم
  خوشحال می شم بیای و نظرتو بگی

 335. سلام می‌گوید:

  نیستی مهربون !!!!!!!!!!!!!!!!!

  همه منتظر جوابند

  حداقل جواب سلاما رو بده – می دونی که واجبـــــــــــــــه !!!!!!!

  یادت باشه، ما اومدیم
  ولیکن شما نبودید

  شب بخیر

 336. یکی از پروانه ها می‌گوید:

  از شما متشکرم که با نوشته تان ابر تاریکی رو از روی خورشید حقیقت کنار زده وتوانستید حرف دل حقیقت طلبان را به عرصه بکشانید موفق باشید

 337. س.ش می‌گوید:

  بابا ایول جدا که بی نظیره راستی داداش حسین کجا بودی یه دفعه پیدات شد نکنه از تو لپ لپ در اومدی

 338. یک بسیجی می‌گوید:

  سلام برادر. خدا قوت. یک سوال داشتم که تا حالا بی جواب مونده. اون هم اینکه شهری که این اواخر دیگه خیلی بیشتر از قبل معروف شده از کیه؟ شما هم توی نوشته اتون به کار بردیدش!
  ” ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم” خیلی دوست دارم بدونم شاعرش کیه. اگه زحمتی نبود جوابشو برام به صورت نظر بگذارید توی وبلاگم هر چند می دونم وقتتون خیلی پره و نمی تونید.میام همینجا اگه جواب ندادید که جوابمو همینجا بخونم. جواب که می دهید به هر حال؟ می دونم که می دهید. متشکرم.

 339. ناشناس می‌گوید:

  🙁

 340. منم می‌گوید:

  😀

 341. حسینی می‌گوید:

  خمینی روح من است عشق من است جان من است . همسرم مرا به این دلیل انتخاب کرد که در مراسم خواستگاری نام امام را برده بودم

 342. میثم می‌گوید:

  گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب
  گر پدر نیست تفنگ پدری هست هنوز
  گر چه نیکان همگی بار سفر بربستند
  شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز
  با تشکر از حسین آقا

 343. فدایی رهبر می‌گوید:

  متن هاتون فوق العاده عالیه اجرتان با امام زمان (عج) جانم فدای رهبر

 344. کاکاوند می‌گوید:

  سلام داداش حسین وبلاگ ما یک سایت و وبلاگ رو لینک کرده اونم
  سایت چشم دشمن کور کن قطعه ۲۶
  زنده باد حزب الله که همیشه غالب در میدانهای نبرد بوده ، هست و خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.