خدا ما را از نسل اول انقلاب، بهمن پنجاه و هفتی تر آفریده است؛ حرفی هست؟!

خروش ملت، یعنی از امروز؛ شمارش معکوس برای محاکمه سران فتنه 

این یادداشت، پاسخی است به این ۲ پرسش:

۱- چرا باید سران فتنه محاکمه شوند؟ ۲- آیا این مطالبه، ولایت گریزی است؟

ما از خمینی “این عمار” نشنیدیم، اما از خامنه ای، چرا… راستی چرا؟!

مطالبه محاکمه سران فتنه از قوه محترم قضاییه، اگر چه در نگاه اول آمیخته به شور و احساس می نماید اما در این خواست عمومی که دقیق می شوی، رگه هایی از شعور می بینی. صلاح ملک بعد از آنچه که در ۲۵ بهمن حادث شد، به شدت مضاعف در محاکمه سران فتنه است و اگر جرم خروج کنندگان بر جانشین معصوم اعدام است، سران فتنه را باید به دار مجازات آویخت. بگذریم که از نظر من سران فتنه، فقط این ۳ بی شرف بی همه چیز، یعنی خاتمی و کروبی و موسوی نیستند. این ۳ نفر عروسکان فتنه شب بازی آقایان هاشمی رفسنجانی و موسوی خوئینی ها هستند. در این کشور چه بسیار بسیجی که چون من فکر می کنند، اما عمل به “مر قانون” هم اگر ملاک قضاوت باشد، سران فتنه ۵ نفرند و اگر به عدالت بخواهد رفتار شود “۳ + ۲ + خاندان هاشمی” باید محاکمه شوند. یعنی باید اعدام شوند. جمیع این فتنه گران اما باید روز و شب خامنه ای را دعا کنند؛ ما منتظریم لب تر کند علی، تا بی اشاره به سابقه جانبازی شمر و جای مهر پیشانی عمرسعد، سران فتنه را به درک واصل کنیم. می گویند؛ “در مثل مناقشه نیست” اما کاش در مثل مناقشه بود. من شمر و عمرسعد را باشرف تر از سران فتنه می دانم. شمر و عمرسعد، کفرشان بیشتر از نفاق شان بود و هرگز ادعا نداشتند که عاشق حسین بن علی هستند. آمریکا و اسرائیل که همان سران کفرند، اینچنین با تحریم و تهدید، یقه جمهوری اسلامی را چسبیده اند و این وسط، سران فتنه، در اوج خباثت و بی معرفتی و بی صفتی، از پشت و از جلو به انقلاب اسلامی خنجر می زنند. سیدالشهدا در کربلا با یک جبهه می جنگید و لحظه ای را تصور کنید که ارباب مظلوم ما مثلا و فرضا در جنگ با رومیان، در همان هنگامه، ناگهان متوجه لشکرکشی عمرسعد و شمر هم می شد. سران فتنه با حسین عصر ما چون چنین می کنند، آن مثل و آن ادعا که در بالا آوردم، کاملا درست است. گاهی می اندیشم که روزگار سیدعلی، مثل دوران امام علی است اما میان جمل و صفین و نهروان فاصله بود. سیدعلی در یک آن، هم دارد با اهل زر می جنگد و هم با اهل زور و هم با اهل تزویر. هم با حباب، هم با شراب، هم با سراب. هم با ناکثینی چون سران فتنه و راس فتنه، هم با قاسطینی چون آمریکا و اسرائیل و هم با مارقینی چون جریان مسئله ساز. فتنه ۸۸ باورم هست، نه جمل بود و نه صفین و نه نهروان. این همه با هم بود. روز ۲۵ بهمن اگر چه دشمن هیچ غلطی نتوانست بکند و بنا به رجزی که خوانده بود و از پس اثباتش برنیامد، رسما بی شرف شد، اما هم جمل بود و هم صفین و هم نهروان. پیروزی مکرر ما بر دشمن، دلیل نمی شود که جنگ سخت خود را تخفیف دهیم و “نرم” بخوانیمش. آن “فتنه پیچیده” که رهبر از آن سخن گفتند، گمانم همین باشد که ما از این پس باید در آن واحد با ۳ جبهه دشمن بجنگیم و این کار ما را سخت می کند. آنچه در این “جنگ سخت” که بیش از “تحمیلی” بودن، “تحلیلی” است، کار ما را تا حد زیادی راحت می کند، محاکمه سران فتنه است. به همان راحتی که پدران ما در ۸ سال دفاع مقدس، “بعثی ها” را می کشتند، ما باید “بعضی ها” را بدون محاکمه اعدام کنیم. ما باید سران فتنه را بدون محاکمه اعدام کنیم. سران فتنه ۲۵ بهمن، حق دادگاه و محاکمه را از خود سلب کردند و کاری کردند که حتی صدای وکلای زیادی بابصیرت ما در مجلس هم درآمد؛ آنجا که به جای “محاکمه”، حکم به “اعدام” دادند. به جد معتقدم جمهوری اسلامی، از آن سوی بام آزادی افتاده است و گاه سنگ عمار را با حکم شلاق می بندد و سگ ولگرد را به حال خود رها می کند و به جدیت بیشتر اعتقاد دارم که لیاقت سران فتنه، همان دیکتاتوری رژیم پهلوی است، نه این آزادی موجود و دل به هم زن در نظام جمهوری اسلامی. واضح تر بگویم: چون آزادی به جماعت عاری از شرف نیامده، باید با فتنه گران برخوردی خشن داشت و باید سران فتنه را اعدام کرد.

 ***

آنچه در بالا نوشتم، از سر محبت من به حکومت حکیمانه خامنه ای است، لیکن این محبت را هم اگر کنار بگذارم، عقل و اندکی بینش حکم می کند که محاکمه سران فتنه –در این متن مرادم از هر محاکمه ای، اعدام است- هر چه بیشتر طول بکشد، به زیان جمهوری اسلامی است. از اینجای نوشته به بعد، یعنی تا آخر این مقال، فقط به اقامه دلیل عقلی رو می آورم و رشته عشق به جمهوری اسلامی را پاره می کنم. “گیرم که من خامنه ای را دوست نداشته باشم”… ادامه این نوشته را با این فرض نوشته ام. شما هم با همین فرض بخوانید.

***

یک: می گویند؛ آن دستگاهی که موظف به برخورد با فتنه گران است، آمادگی این کار را دارد اما رهبر هنوز در این باره امری به ایشان نکرده اند و حتی نهی هم فرموده اند. بی آنکه بخواهم بر صداقت این ادعا، خللی وارد آورم، اشاره به نکاتی در همین ذیل لازم و ضروری است؛
یک/ ۱: دوستان علی برای خود مراتبی دارند. یک وقت یار علی، مالک اشتر نخعی است و روزی، ابوموسی اشعری. این ۲ را اگر صفر و صد فرض کنیم، علی ۹۹ دوست با مرتبه های بالا و پایین دارد. طبیعی است علی برای تصمیم حکومتی خود، علاوه بر در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان، نگاهی هم به سربازانش می اندازد. علی با وجود یاری چون عمار، به گونه ای تصمیم می گیرد و با وجود صاحب نفس اماره ای چون ابوموسی، به گونه دیگر.
یک/ ۲: مورد بالا تنازعی با عمل برای رضای خدا توسط علی ندارد. قصه اینجاست که حکمرانی برای خود آدابی دارد و از جمله آن آداب، این است که تو سپاه خود را سبک سنگین کنی، که تا کجا مرد کارند.
یک/ ۳: مهمترین دلیل برخی تصمیات خمینی این بود که در کنار خود بهشتی و مطهری و رجایی و باهنر و از همه این شهیدان مهمتر و بالاتر، خامنه ای را می دید. ما از خمینی “این عمار” نشنیدیم، اما از خامنه ای، چرا… راستی چرا؟!  
یک/ ۴: خامنه ای برای تصمیم حکومتی خود به مسئولان نظام نگاه می کند. به یاران خود. از ایشان چنته ببیند، می گوید؛ “به دشمن باج نمی دهم” اما ایشان را وقتی بهشتی و مطهری و رجایی و باهنر نمی بیند، “این عمار” می گوید. لحظه ای فرض کنید رئیس جمهور خامنه ای، نه در توصیف گذشته ما مردم، که بیشتر در مقام عمل رجایی بود. بیش از این رجایی بود. آیا باز هم مشایی با این “روح لطیف”(!) برای مسئله سازی های دسته چندم و در عین حال زمخت و خشن پیدا می شد؟!… (همین جا داخل پرانتز گله کنیم از دست ریاست محترم جمهور. گزارشگر از ایشان درباره روز ۲۵ بهمن می پرسد و دکتر در پاسخ به این سئوال، به جای دفاع از اصل جمهوری اسلامی، از مشایی دفاع می کند و به جای دشمن قسم خورده ولایت فقیه، با منتقدان مشایی تسویه حساب می کند)… لحظه ای تصور کنید ریاست محترم قضا، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی بود. لحظه ای فرض کنید شهید باهنر، مثلا رئیس مجلس بود. آیا در آن صورت باز هم خامنه ای “این عمار” می گفت؟! من واکنش آقایان علی لاریجانی و محسن رضایی به حوادث روز ۲۵ بهمن را نه فقط می ستایم، که این واکنش را هزار بار بهتر از دفاع رئیس جمهور از مشایی می دانم، اما آیا اگر به جای علی لاریجانی، مثلا شهید دیالمه بود و به جای محسن رضایی، مثلا حاج احمد متوسلیان، این واکنش ها را آن سفرکردگان، الان از خودشان نشان می دادند، یا همان اول فتنه ۸۸؟! می دانید سران فتنه چرا جرئت می کنند، به راحتی آب خوردن بیانیه بنویسند؟! چون کسانی که باید عمار باشند، عمار نیستند و یا دیر و یک خط در میان عمار می شوند.
یک/ ۵: عاقل را اشارتی کافی است. لطفا کسی به من نگوید که دستگاه موظف، آماده انجام وظیفه است، ولی عمود خیمه نظام صلاح نمی بیند!
یک/ ۶: بی وجود هیچ محبتی نسبت به رهبر(!) می خواهم فقط کلاه عقل را قاضی کنم و بگویم که خامنه ای مقتدرانه، مظلوم است. “این عمار” می گوید و به خاطر همین مسئله و نیز، به هم پریدن های گاه و بی گاه قوای ۳ گانه، لااقل تا الان صلاح بر گرفتن برخی تصمیمات ندانسته اند، اما این مظلومیت را با “حکمت در حکومت داری” به زلف اقتدار گره زده، تا آنجا که نه فقط آحاد ملت، که حتی اصلاح طلبان بهارستان هم علیه سران فتنه به تنگ آمده اند و می بینی که سران فتنه زندانی مطالبات افکار عمومی شده اند. این مهم، قطعا فتح و ظفر قوه قضاییه نیست، که پیروزی این دستگاه در اعدام سران فتنه است. این مهم، از آن روست که بار سنگین عمار بودن هم روی دوش علی است و مهمترین عمار سیدعلی، عجبا که خود خامنه ای است.
دو: عدم محاکمه سران فتنه مضراتی دارد بدین شرح؛
دو/ ۱: پایین آمدن هزینه خروج علیه جانشین معصوم و هزینه نداشتن فتنه برای فتنه گران دانه درشت.
دو/ ۲: فرصت دادن به دشمن بیرونی، برای بهره کشی از سران فتنه به منظور اجرای اهداف شوم خود، من جمله، ایجاد اغتشاش در نظام.
دو/ ۳: متعاقب مورد فوق الذکر، فراهم شدن خوراک تبلیغاتی برای دشمن.
دو/ ۴: افزایش کینه امت حزب الله از سران فتنه و احتمال انجام برخی اعمال خودسرانه.
دو/ ۵: متاثر از بیانیه های سران فتنه، آسیب وارد آمدن به اقتصاد کشور، ولو در حد سوزاندن سطل زباله شهرداری.
دو/ ۶: ایجاد این تصور و یا توهم که نظام از عاقبت برخورد با سران فتنه می ترسد.
دو/ ۷: تمام نشدن فتنه مشخصا مربوط به انتخابات و استفاده از ظرفیت این فتنه برای فتنه های بعدی.
دو/ ۸: سوء استفاده جریان مسئله ساز از مشغول بودن نظام به فتنه ۸۸ و سران فتنه ۸۸ و در خفا راحت تر طرح توطئه ریختن.
دو/ ۹: عادت کردن نظام به فتنه ۸۸ و بیانیه های سران فتنه ۸۸ و توجه به این مهم که در جامعه شناسی جرائم، یک جرم خاص وقتی زیاد رخ می دهد، قبحش را برای مجرم، قاضی و شاهد ماجرا از دست می دهد. 
دو/ ۱۰: احساس نوعی یاس در نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی. به خصوص بعد از چند مرحله تشدید تقاضا برای محاکمه سران فتنه.
دو/ ۱۱: ایجاد این تصور و یا توهم که نظام با اغتشاش گران عادی، برخورد می کند، اما با اصل کاری ها، نه. به وجود آمدن تصویری البته متوهمانه از بی عدالتی توسط نظام مستقر.
دو/ ۱۲: نمایش یک چهره مظلوم از برخی فتنه گران. به هر حال وقتی در ایستگاه اتوبوس، ملت دارند مشاهده می کنند که نیروهای انتظامی، دنبال فلان دختر و بهمان پسر کرده اند که روی پیشانی هیچ کدام شان هم “مزدور آمریکا و اسرائیل” نوشته نشده، در وهله اول، خشونت را به نظام نسبت می دهند و مظلومیت را به طرف مقابل. این مورد را اگر چه آخر بند دوم نوشتم اما شرحی که دادم، بیانگر عمق ماجراست.
سه: مرحله کنونی را عده ای با اشاره به اوضاع خاورمیانه، زمان مناسبی برای محاکمه سران فتنه نمی دانند و تصور می کنند که در صورت محاکمه سران فتنه، از ایشان قهرمان ساخته می شود. با این نظر به دلایل زیر مخالفم:
سه/ ۱: زمان فعلی، اتفاقا برای محاکمه سران فتنه، بهترین زمان است. الان نه فقط اصول گرایان، که حتی اصلاح طلبان مجلس هم خواهان محاکمه سران فتنه اند. این خواست همان علی لاریجانی است که حالا دیگر به همان حرف یک سال و نیم، پیش ما رسیده است. این خواست همان محسن رضایی است که برای حکمیت در اوج فتنه نامه می نوشت و حالا همان حرف های گذشته ما را تکرار می کند. تا این تنور گرم است، باید نان عدالت را چسباند و سران فتنه را اعدام کرد.
سه/ ۲: سران فتنه را چه ۲۰۰ بار در ملا عام اعدام کنیم و چه بگذاریم مثل الان سرگرم فتنه باشند، آن کس که به نظام مظلوم و مقتدر ما می خواهد تهمت دیکتاتوری بزند، در هر ۲ صورت می زند و این تهمت زنی، آنقدرها هم به حال و روز منطقه بستگی ندارد. آن مصری که انقلاب ملت خود را نه البته عینا، که کلا در همان مسیر انقلاب اسلامی ما می داند، آن مصری که اهل سنت است اما محبوب ترین ها برایش سیدحسن نصرالله است، آن مصری که مبارک را عامل آمریکا و جمهوری اسلامی را کشور “مرگ بر آمریکا” می شناسد، برایش شیخ بیسواد مخالف جمهوری اسلامی، چه فرقی با بیجه و قاتل دوچرخه سوار و شهلا جاهد دارد؟! آن مصری که آزادی قدس برایش امری مسلم، حیاتی و غیر قابل معامله است، از اعدام صاحب شعار ” نه غزه، نه لبنان” اگر مسرور نشود، حتما ناراحت نخواهد شد. حتی آن مصری که فقط دغدغه های اقتصادی دارد، برایش زنده و مرده سران فتنه علیه جمهوری اسلامی چه فرقی می کند؟! اما آن مصری که دست بر قضا در اقلیت مطلق انقلاب مصر است و دل در گرو آمریکا دارد، اگر خود را به بازیچه دشمن مشترک ملت ایران و مصر و عرب و عجم و شیعه و سنی تبدیل کرده باشد، همین حالا هم نظام ما را دیکتاتوری می داند و برایش فرقی نمی کند که مهندس، زنده است یا مرده. او اصلا سران فتنه ما را نمی شناسد، فقط از آمریکا چیزی شنیده و آن این است که جمهوری اسلامی، رژیمی دیکتاتوری است.
سه/ ۳: محاکمه سران فتنه در مقطع فعلی، اتفاقا مایه دلگرمی ملل عرب زبانی است که از اقتدار جمهوری اسلامی، بیش از مظلومیت نظام استقبال می کنند. ملت های عرب به جمهوری اسلامی، به چشم یک پشتوانه برای انقلاب نوپای خود نگاه می کنند. اعدام سران فتنه یعنی این پشتوانه، بیش از قبل، قابل اتکا و اعتناست. خواه در بحرین و یمن و الجزایر و اردن، شیعه باشی و خواه سنی، خواه اخوان المسلمین تونس باشی و خواه اخوان المسلمین عربستان، همین که اهل انقلاب هستی، یعنی به جمهوری اسلامی با صفت اقتدار، بهتر می توانی تکیه کنی، تا جمهوری اسلامی با صفت مظلوم.
سه/ ۴: این هم شاید دغدغه ملل آماده انقلاب عرب باشد؛ آنها با خود می اندیشند؛ “گیرم انقلاب ما به پیروزی رسید. آیا ما را در فردای انقلاب، یارای برخورد با سران فتنه علیه انقلاب به ثمر نشسته مان هست؟!” چشم جماعتی روشن به اقتدار و غرور و کم نیاوردن انقلاب اسلامی است.
چهار: این شبهه پیش می آید که از کجا معلوم بعد از محاکمه سران فتنه، غائله فتنه بخوابد؟ بخوانید؛
چهار/ ۱: علت اصلی محاکمه سران فتنه، اجرای عدالت است و نه خواباندن غائله فتنه.
چهار/ ۲: فتنه مشخصا ۸۸ اما حتما با اعدام سران فتنه خواهد خوابید، اگر نه باز هم ۲۵ بهمن های دیگری در راه است. آیا اگر بیانیه سران بی شرف فتنه نبود، اصولا چنین حادثه ای رخ می داد؟!

 ***

دیکتاتوری البته که بد است اما برای بی شرفانی که خطاب به جمهوری اسلامی “مرگ بر دیکتاتور” می گویند، یک مقدار باید “مبارک” بود. جمهوری اسلامی زیادی دارد به مخالفانش رو می دهد. جمهوری اسلامی تنها نظامی است که در آن “دیکتاتوری مخالفان” وجود دارد که نه فقط ۱۳ را از ۲۴ که چند تا میکروب بی شرف را از ۴۰ میلیون رای، بیشتر صاحب حق می دانند. مگر نه این است که ۵ نفر سران فتنه با کمک مشتی بی شرف تر از خودشان، با یاری منافقین، دارند به ۷۵ میلیون نفر زور می گویند؟! آسایش ۲ گیتی، گاهی لازم است مدیون این ۲ حرف باشد: “ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستم کاری بود بر گوسفندان”.

 *** *** ***

این نوشته تمام شد؛ بی محبت نسبت به ولایت، حتی فرض هم نمی توان کرد. آنچه بر ما “فرض” است؛ فریضه ای است به اسم خامنه ای. این همه را با تمام خشم علیه سران فتنه نوشتم اما خامنه ای امر کند، سران فتنه را می کشم و امر کند، دست سران فتنه را می بوسم. من عدالت را و مصلحت را فقط به شرط ولایت فقیه قبول دارم. جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه و مصداق عزیز آن خامنه ای حکیم هیچ فرقی با حکومت فرعون ندارد. این ولایت پذیری، اتفاقا شرط عقل است. خاک بر سر بی شرفانی که کورکورانه از هیلاری کلینتون اطاعت می کنند. ولایت پذیری ستاره های حضرت ماه اگر نبود، الان “۳ + ۲ + خاندان هاشمی” به قرآن قسم ۷ کفن پوسانده بودند. ما باید بوسه زنیم بر آن دست جانبازی که ریشه در کف العباس دارد و سران فتنه باید بابت این نفسی که می کشند، دست ولایت پذیر ما را ببوسند. آقای خاتمی! تا دست تک تک ما بسیجی ها را نبوسی، خواب بازگشت به این نظام را باید ببینی. این جمله دردش از سیلی بیشتر بود؛ نه؟!… کور خوانده ای! خامنه ای شاید مطهری و بهشتی و باهنر و رجایی نداشته باشد، ما اما از ملت صدر انقلاب برتریم. خمینی را ملت صدر انقلاب چقدر دوست داشت؟ ما نسل ۹ دی خامنه ای را از آن هم بیشتر دوست داریم. خامنه ای “این عمار” گفت اما جام زهر ننوشید. ما نگذاشتیم. خدا نگذاشت. خدا ما را از نسل اول انقلاب، بهمن پنجاه و هفتی تر آفریده است؛ حرفی هست؟!      

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. محمدم می‌گوید:

  لعن علی عدوک یا علی ××××××××صل علی محبک یا علی

 2. آماده می‌گوید:

  بلی
  اعدام و دیگر هیچ

  مخلص داش حسین
  خسته نباشی

  مادیگر نخواهیم گذاشت جام زهر تکرار شود
  *خدا ما را از نسل اول انقلاب، بهمن پنجاه و هفتی تر آفریده است؛ حرفی هست؟! *

 3. علیرضا می‌گوید:

  سلام
  حض کردم
  به این میگن ولایت پذیری
  زیر سایه ی حضرت حجت باشی
  ان شاءالله

 4. Ali P1 می‌گوید:

  “بی محبت نسبت به ولایت، حتی فرض هم نمی توان کرد. آنچه بر ما “فرض” است؛ فریضه ای است به اسم خامنه ای.”
  احسنت.

 5. علیرضا می‌گوید:

  خامنه ای امر کند دست سران فتنه را می بوسیم

  درور بر این ولایت پذیری محض

 6. علیرضا می‌گوید:

  لعنت بر دشمنان سید علی
  …..خاتمی و موسوی و کروبی و…….

 7. علیرضا می‌گوید:

  حاج حسین تشیییع پیکر شهید یادت نره
  ساعت ۸
  بی شرف ها گفتن « شهید ماست!»
  قراره بیان
  قفل فرمون یادت نره

 8. زوروو می‌گوید:

  دیشب هرچی نشستیم دیدیم نیومدخوابیدیم الانم که بایدبریم مدرسه ولی بعدمیام سرفرصت میخونم باعشق.راستی داداش چرانزده تعدادانظرات چندتا؟

 9. رضا می‌گوید:

  حرفی نیست!!

 10. آی گفتی
  قربون قلمت
  قاطی ام این روزا
  حال اومدم از این نوشته
  خدا حفظت کنه
  ساعت ۱۰ فیضیه قم تجمع داریم

 11. حسین جان خودمانیم ها
  حتی آنجایی که ادعا کرده ای بدون عشق به خامنه ای نوشته ای
  تابلوست که عشق به خامنه ای دارد از آن چکه می کند
  این عشق را نهان کردن، نتوانی کرد، برادر
  با آرزوی شهادت در رکاب ولایت

 12. ما هم محکوم کردن را محکوم می کنیم

 13. اگر از سر ما کوه بسازند، نخواهیم گذاشت که در تاریخ بنویسیند: “خامنه ای تنها ماند”

 14. درد مقابله با ناکثین و قاسطین و مارقین را که جمع کنی تازه هم اندازه درد مقابله با شیوخ نفهم جدایی دین از سیاست و زبان نفهم های منزوی در پستوهای قم اند که فتنه های آتی را طراحی می کنند.

 15. بگذار کامنت بگذارم حسین
  نوشته ات ارزش هزار کامنت دارد به خدا

 16. جاهد می‌گوید:

  سلام حاجی . نظرات رو تائید نمی کنی ؟

 17. پـــچ پــــچ می‌گوید:

  واقعا عالی بود خیلییییییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییی خسته نباشید. یا حق

 18. خدایا تاظهور دولت یار
  امام ما خامنه ای نگهدار
  http://eslami1414.persiangig.com/image/new/agha.jpg

 19. مسافر می‌گوید:

  حرف دل ما را زدید مثل همیشه.
  آخه تا کی موش و گربه بازی. چرا باید چند تا آدم بی چشم و رو وقت و سرمایه ی مملکت را هرچند وقت یکبار هدر بدهد. اسمشو هر چی می خوان بذارن : عدالت، مصلحت،‌بصیرت، عوامیت، غیر روشنفکری، دیکتاتوری …. اگه اینبار کاری نکنند بخدا از اونا هم بدترند.
  پای یاعلی می مانیم

 20. امیر می‌گوید:

  درود شما برادر عزیز. آرزوی سلامتی و اقتدار برای شما و همه دلدادگان جمهوری اسلامی ایران را دارم. ولی من هم فکر میکنم اگر دست به ترکیب این جرسومه های فساد بزنیم از آن دشمنان بیشتر سوء استفاده میکنند. همان بهتر که این آقایون در انتظار سرنوشت محتومشان به خودشان بپیچند و انتظار مرگ خفتبارشون را بکشند. ظهور امام نزدیک است. انشاءالله به دست آقا این مظلومیت امام خامنه ای به بار مینشیند.

 21. سید مجید می‌گوید:

  و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون
  با سلام و عرض ادب
  سران فتنه، محارب اند و باید اعدام گردند. اگر حضرت امام بودند خیلی وقت پیش این کار صورت گرفته بود، بنازم صبر مولایم حضرت ماه را که ما را یاد مولا علی (ع) می اندازد.
  الا لعنت الله علی القوم الظالمین

 22. ق ق بگیر این بی شرف ها را
  تا دامن نپوشیدند و ماتیک و سرخاب نزدند و ریش نتراشیدند و در نرفتند

 23. وزیر دفاع عصر دیروز در جمع پیشکسوتان شهادت:
  کسی که از امام و رهبری فاصله بگیرد حتی اگر “آیت‌الله ” باشد به خفت خواهد افتاد.

 24. mostafa می‌گوید:

  کارت فعال بسیج ندارم
  کارمند دولت نیستم
  اما عاشق سید علی ام
  عاشق ایرانم

 25. مسیرهای راهپیمایی ۲۵ بهمن:
  مسیر شماره ۱ :
  میدان حسادت ، بلوار جهالت ، خیابان ضلالت ، خیابان خیانت ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۲ :
  مسجد ضرار ، میدان ابوجهل ، خیابان ابوسفیان ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۳ :
  میدان حکمیت ، خیابان ابو موسی اشعری ، خیابان ناکثین ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۴ :
  پایگاه انگلیس ، چهار راه آمریکا ، خیابان اسرائیل ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۵ :
  چهار راه استعمار ، بلوار استکبار ، خیابان استثمار ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۶ :
  سه راهی بهائیت ، بلوار وهابیت ، خیابان عبدالمالک ریگی ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۷ :
  میدان بی بصیرتی ، خیابان اعدامی آرش رحمانی پور ، کوچه اعدامی محمد رضا علی زمانی ، بن بست ندا آقا سلطان ، دروازه جهنم . . .
  مسیر شماره ۸ :
  میدان آقازاده فراری ، خیابان عروس آذربایجان ، چهارراه داماد لرستان ، خیابان خلیج الدول العربی! دروازه جهنم . . .

 26. جاهد می‌گوید:

  راستی چرا ؟؟؟؟؟؟؟

  راستی چرا ؟؟؟؟؟؟؟

  راستی چرا ؟؟؟؟؟؟؟

  راستی چرا ؟؟؟؟؟؟؟

  راستی چرا ؟؟؟؟؟؟؟

 27. خانکشی پور می‌گوید:

  خدا حفظت کنه برادر.

 28. مهدی می‌گوید:

  سلام-آفرین عدالت ومصلحت فقط به شرط ولایت فقیه

 29. شکیبا می‌گوید:

  هرگز بلا رسیدن از کین محال نیست
  اینجا هنوز اشگ کسانی زلال نیست
  تا انکه هست سید علی پیر و مقتدا
  گر صد هزار فتنه بیاید خیال نیست

 30. شکیبا می‌گوید:

  هیهات که تکرار شود عاشورا
  رهبر نشود ذاکر اناالله
  این بار اگر یزیدیان فتنه کنند
  مختار صفت بپاشود حزب الله

 31. مهتاب می‌گوید:

  سلام بر بسیجیان دلاور
  ما با ولایت زنده ایم. تا زنده ایم رزمنده ایم (هر جبهه ای می خواد باشه)
  اگه قوه قضائیه این بار هم کاری نکنه باید درشو گِل گرفت و اسمشو گذاشت قوه خوابیه! که خوابیده را می شه بیدار کرد اما بخواب زده را هرگز.

 32. حسین کاوه می‌گوید:

  سلام حسین آقا

  غروب ۲۵ بهمن فرصت کوتاهی شد که به مسجدی که دور میدان انقلاب بود برم و نماز بخونم یک جوان ۲۰ یا ۲۱ ساله رو توی مسجد دیدم که کنار چند تا از همرزماش به نماز ایستاده بود وای که نمی دونی چه حسی به من دست داد وقتی باتوم این بسیجی جوان را کنارش دیدم .
  شاید باور نکنی ولی اون یک متن کوتاه رو روی کاغذ تایپ کرده بود و روی با تومش با چسب چسبونده بود .
  و اون متن این بود :
  ………………………… (( این باتوم مقدس است با وضو دست بگیرید )) ………………

  اشک توی چشمام جمع شد منتظر موندم که نمازش تمام شد تا روی گلش رو ببوسم .
  و واقعا که هزاران سخن پشت اون یک جمله بود … !

 33. قاصدک منتظر می‌گوید:

  لعن علی عدوک یا علی
  ۲+۳+خاندان هاشمی

 34. فاران(نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  استاد پناهیان :مرگ خواسته حداقلی است چراکه فتنه بدتر از قتل است و منجر به قتل‌های زیادی می‌شود؛

 35. منتظر123 می‌گوید:

  ترحم برگرگ صفتان بی شرف
  ستم کاری بود بر هرچی انسان باشرفه

 36. فاران(نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  استاد پناهیان : خواصبی‌بصیرت در فتنه ۸۸ موجب شعله‌ور شدن فتنه شدند.

 37. فاران(نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  استاد پناهیان :خواصی که نمی‌فهمیدند تظاهرات‌های به ظاهر آرام فتنه‌گران در خیابان آزادی منجر به آتش‌ کشیده‌شدن پرچم اباعبدالله‌الحسین(ع) در روز عاشورا و حضور منافقین در خیابان می‌شود، خواص بی‌بصیرت و خطرناک‌ هستند.

 38. محمد اشراق .. می‌گوید:

  سلام
  رنکینگ سایت در الکسا : ۱۹۸هزار است.
  آنلاین ۳۶ نفر
  ——————————————————

  ان العزه لله و لرسوله و للمومنین

 39. سجاد می‌گوید:

  سلام
  نظر من هم اینه حالا که اینقدر بستر محیاست که اهل نفاق هم خواستار اعدام اینهان بهترین زمان همین حالاست.
  یا حق

 40. مسافر می‌گوید:

  الله اکبر الله اکبر
  خامنه ای رهبر(روحی فداه)
  مرگ بر ضد ولایت فقیه(۲+۳+خاندان خان دوست)
  درود بر رزمندگان ۸ماه و بعد از آن جنگ تحلیلی
  سلام برشهیدان فتنه ی هشتاد و اشک
  مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل-مرگ بر منافقین و عمله های ۲۵ بهمن شان و مرگ بر بعضی ها

 41. امیر حسین می‌گوید:

  البته فراموش نکنیم که این مبارزه را در ابتدا چه کسی آغاز کرد،پس بی انصافی نکنیم،اگر همان پارسال که دکتر احمدی نژاد جرقه را زد و تنور داغ شده بود کلک هاشمی را کنده بودیم این همه وقت درگیر سران فتنه و فتنه گران نمیشدیم و فتنه در نطفه خفه میشد-یادمان نرود که در حکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر حضرت آقا از لفظ رئیس جمهور ((هوشمند)) استفاده کرده بودند،باور کنید این موضعگیری های لاریجانی و رضایی و نمایندگان مجلس و … دائمی نیست و آقایان احساساتی شده اند بالاخره مثل آفتاب پرست باید هر لحظه به رنگی درآمد،خودمان را گول نزنیم این داغ بودن احساسات فروکش میکند و آقایان دوباره با هاشمی و فتنه گران رفیق گرمابه و گلستان میشوند همچنانکه هنوز هم قلاده آنها دست هاشمی است،بالاخره در مقابل دیدگان مردم باید خودی نشان داد،به خدا بنده که بر صداقت امثال لاریجانی و رضایی و … شک دارم،و همچنین بر محاکمه کردن و اعدام سران و رأس فتنه توسط قوه قضائیه نیز،چند روزی میگویند با سرعت و قاطعیت با سران فتنه(سران فتنه هم نمیگویند،میگویند مسببین اصلی) برخورد میکنیم و وقتی آبها از آسیاب افتاد به فراموشی سپرده میشود همچنانکه طی این یک سال و اندی گذشته است و مگر موضعگیری در برابر فتنه گران فقط سخنان آتشین گفتن است و در پشت پرده با فتنه گران بستن،آیا دفاع از اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و مصداق آن یعنی حضرت آقا و ایستادگی در مقابل فتنه گران داخلی و خارجی و رأس فتنه در حرف است یا در عمل-پس ببینیم چه کسی حرف میزند و چه کسی عمل میکند،دکتر یا لاریجانی و رضایی و قالیباف و …

 42. مرتضی می‌گوید:

  سلام
  داداش یه بار دیگه متن دیروز علی لاریجانی رو بخون .چندان هم انقلابی نبود.دوباره همان تذکر ها به سران فتنه با الفاظی اما جدیدتر.بازم گلی به گوشه جمال حداد عادل که اسم موسوی و کروبی رو آورد و محکوم کرد. این متن رو بخون:
  لاریجانی ادامه داد: نکته دوم آقایانی که در ایران اطلاعیه صادر کردند و در دام و تله طراحی شده آمریکا افتادند چگونه قدری تامل نمودند که چه نفعی از این اقدام برای ملل منطقه حاصل می شود.

  با چه تحلیلی دست به این کار زدند؟ آیا نباید از حمایت و وجد و سرور آمریکا و اسرائیل و منافقین و سلطنت طلب ها تنبه حاصل می کردند؟ آیا نام این اقدام چیزی جز گمراهی و فتنه است؟
  می بینی داداش هنوز داره نصیحتشون میکنه.

 43. محسن می‌گوید:

  من هم وقتی دکتر احمدی نژاد اون جوری جواب سوال مجری رو داد واقعا ناراحت شدم، اصل نظام کجا و این آقایونی که اسم بردن کجا، من که هنوز به یاد ندارم دکتر صراحتا از نظام ولایت فقیه حمایت کرده باشه، امیدوارم من بدبین باشم و از احمدی نژاد ولایی تر نداشته باشیم. البته ولایی نه به معنای ولایی بودن مشایی

 44. امیر حسین می‌گوید:

  به نظر من خدا شهدایی که نام بردید و شهدای دیگر را دوست داشت که شهید شدند و نماندند وگرنه چه تضمینی بود که آنها هم مثل هاشمی سابقه خوبشان خراب نمیشد و همچنان عمار میماندند

 45. محسن می‌گوید:

  نکته ی دیگه ای که یادم رفت بگم اینکه دمت گرم داداش حسین بچه بسیجی ها، وقتی توی نوشتت از حرف های دیشب احمدی نژاد استفاده می کنی یعنی ما وقتی با خیال راحت بعد از اون گفتگو میریم می خوابیم تو به عشق ولی فقیه و به عشق بچه بسیجی ها بیدار می مونی و مطلب می نویسی.خسته نباشی بزرگ.

 46. محمد عباسی می‌گوید:

  لاریجانی جزو آنهایی است که یک در میان عمار می شود.

 47. طیبی می‌گوید:

  سلام
  خداروشکر، جگرم حال آمد ، خداقوت داداش حسین
  دوروزی بود از عصبانیت داغ کرده بودم، الان خنک شدم ،با نوشته های شما تودهن خیلی ها میزنم.
  خوشحال ترین کس دراین روزها حضرت زهراست: خیال ایشان راحت است دیگر علی تنها نیست…
  یاحق

 48. علیرضا می‌گوید:

  خیلی مردی حسین جان.
  دوست دارم

 49. سجاد می‌گوید:

  خدا خیرت بده که حرف دل بچه بسیجی ها رو می زنی؛ انشاالله اون دنیا با سید علی مشهور بشی یا حق

 50. ریاست ... می‌گوید:

  یه بارم ما اول….
  نه خسته دلاور

 51. ناشناس می‌گوید:

  داداش از تحصن ارک چیزی نمی گی ؟

 52. امین می‌گوید:

  مرگ بر کسانی باد که خود را یار این اسلام میدانن و ساکتن.

  مرگ بر کسانی که چشم دیدن این اسلام را ندارن.

  مرگ بر کسانی که خود را دیندار میدانن ولی بی دین ترین بی دین ها هستن.

  و مرگ بر کسانی که ادعای یاری دارن و به پیکر این نظام خنجر میزنن.

 53. مبشر صبح می‌گوید:

  سلام به دوستان
  با مطلبی با عنوان “بودن یا نبودن مسئله این است”
  در خدمتم منتظر نظراتتون هستم.
  در نظر خواهی ما حتما شرکت کنید.

 54. نسترن می‌گوید:

  این همه را با تمام خشم علیه سران فتنه نوشتم اما خامنه ای امر کند، سران فتنه را می کشم و امر کند، دست سران فتنه را می بوسم.

  آفرین بر برادر با بصیرت.

 55. طبا می‌گوید:

  سلام
  دست مریزاد.

 56. دانشجو می‌گوید:

  سلام
  خیلی خوب بود
  فقط یک نکته کوچک
  رئیس جمهور ابتدا به حادثه ۲۵ بهمن واکنش نشان داد “حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به نظر بدخواهان خوب نیامد. عده ای می خواستند این حضور پررنگ را کمرنگ کنند اما اشتباه کردند. کار آنها مثل این است که به خورشید خاک بپاشند و این خاک در درون چشم خودشان می رود” و سپس بنابر وظیفه اش از فشارها به دولت هم صحبت کرد.
  حتی اگر دقت کرده باشید به خاطر صحبت آقا مبنی بر وحدت از گله گذاری از مجلس و استیضاح غیرقانونی بهبهانی که می خواست انجام بدهد گذشت. ولایتمداری این است.
  من سخنان رئیس جمهور را در مقابل رئیس مجلسی که در مقام محاکمه سران فتنه به وزیر کشور دولت حمله می کند! یا محسن رضایی که بعد از کلی فشار آوردن به خودش می گوید “سران فتنه اگر تا امشب نگویند که با آمریکا و اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق دارد آنان را زندانی و برخورد قاطع و جدی کند.” با ارزش تر می دانم
  به هر حال نمی توان انتظار داشت که وقتی عکس مقامات دولت با مرتاض هندی را پخش می کنند، رئیس جمهور ساکت باشد و از کیان دولت جمهوری اسلامی دفاع نکند.
  کاشکی رئیس جمهور به جای مشایی فرد بهتری را در اختیار داشت، اما از یاد نبرید که رجایی هم محبوبی به نام کشمیری داشت که بارها بدتر از مشایی است.
  احمدی نژاد حتی در مقایسه با شهید رجایی هم بی نظیر است.

 57. amin می‌گوید:

  سلام!
  فکرکنم اولین نفرم ایول!!!!!!

  از دانشگاه تهرانگزارش می دم!!
  اووووووووووو جمعیتو!
  خدایش شعارها حرف نداره مخصوصا مبارک ایرانی ا.ه.ر!
  ولی یه عدههم هستن که با بغض به جمعیت نگاه میکنن!
  این دسته دوتیکه میشه یکی کسایی که برا شهید بغض کردن و گریه می کنن کا زیادن!
  یه عده همکه ازعصبانیت!
  و نمی تونن جمعیت روتحمل کنن! که خخخخیییییلللللیییی کمن!!!!
  داعم هم میگن انجمن اسلامی بگه بریم پدرشون رودر بیاریم!!!!!!
  البته یه عده حجتیه ای هم هستن که می گن اصلا این کارا وضیفه ما نیست امام زمان باید بیاد!!!
  ولی به هرحال امروز فوقالعاده بود!!

 58. محصل می‌گوید:

  تاحالا به این موضوع فکر کردی که چرا باید کسانی چون علیرضا نوری زاده، محسن سازگارا و بقیه منافقان خارج نشین توی اون ور دنیا لم بدن و برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کنن پول سازمان سیا رو بگیرن و با آرامش برای نظام اسلامی مسئله درست کنن.
  آیا نباید کمی احساس نا امنی را تجربه کنند مثلا شیشه های خونشون یه شب یهو بشکنه.
  آیا حکم سلمان رشدی برای این موجودات قابل تعمیم نیست؟

 59. رضا می‌گوید:

  تا کی باد بنشینیمو منتظر باشیم که قوه قضاییه با اینها برخورد کند. تا کی باید به خاطر این سران فتنه حزب الله خون بدهد.تاکی؟؟؟؟؟؟

 60. سجاد می‌گوید:

  راستی اگه بحث اولی باشه! من اول شدم! خوش به حال خودم!!
  این بی شرف ها دارن شهدای دیروز رو به خودشون نسبت میدن!! ظاهرا سند هم دارن! هرچند منخودم چیزی ندیدم!!!

  یا حق

 61. صدرا می‌گوید:

  لطفا در ارتباط با نقش موسوی خوئینی ها بیشتر اطلاع رسانی کنید دوستان می تونن برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنن

  http://www.irdc.ir/fa/content/10975/default.aspx

 62. تبسم بهار می‌گوید:

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  مطلبتون رو خوندم .دقیق و بعضی بند ها رو دو بار.تند و تاثیر گذار.اما بند آخر خیلی خیلی خیلی دلنشین تر از بقیه ی مطلب بود.. و بند اول هم که یه جورایی لب کلام بود.
  گاهی با خودم فکر میکنم خدا وقتی میخواد یه ادمو بسازه سختی های مکرر براش پیش میاره و مس وجودشو طلا میکنه.این مورد میتونه تو زندگی اجتماعی مردمم باشه.راستش به نظرم وجود این نخاله های خلقت و به قول عموم “سران فتنه “یه جورایی نعمت خداست که شاید رهبر رو سید خراسانی تر کنه و مردم شیعه و ولایت پذیر مارو ولایت پذیر تر!برای تحولات مهم تر…
  سوز دل شما رو و تمام بسیجی ها رو میفهمم..اما به خدا از خون دل اقا بیشتر نیست…یاد صحبت ایت الله مصباح یزدی(حفظه الله) افتادم….که در مورد رهبر میفرمودند:” صبر ایشون بر خائنی که خیانتش رو به خاطر مصلحت نطام حتی به روش نمیارن شبیه اعجازه……/

 63. صدرا می‌گوید:

  در ضمن مثل همیشه عالی بودی برادر
  این متن را در وبلاگم قرار دادم البته با اجازه ی شما

 64. ابوالقاسم می‌گوید:

  سلام داداش
  خیلی عالی بود.
  واقعا تا تنور گرمه باید این بی شرفا رو اعدام کرد.
  ولی به نظر من هاشمی حیفه به همین راحتی اعدام شه. هاشمی باید خیلی خفت و خواری بکشه بعد به درک واصل بشه.
  ممنون از قلمتون.
  دیشب جلوی مسجد ولی عصر(ع) سمنان تجمع کردیم و آخرین شعارمون این بود:
  خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست.
  “خدا ما را از نسل اول انقلاب، بهمن پنجاه و هفتی تر آفریده است؛ حرفی هست؟!”
  در پناه حق داداش
  یا علی

 65. منتظر . . . می‌گوید:

  بسم الله
  سلام
  امروز کار طلاب خیلی عالی بود و سید احمد خاتمی عالی تر
  از صدا و سیما توقع نداشتم مرگ بر هاشمی رو پخش کنه که کرد
  البته دو سه باری وسطاش رو قطع کردن که البته ادعای مشکل فنی بود (ایشالا راست بوده)
  ولی در کل خیلی حال کردم با طلاب و مردم قم
  خدا خیرشون بده
  یالتنی کنت معکم…
  حیف که ما شهرستانیم
  یا علی

 66. عون می‌گوید:

  اگر جمهوزی اسلامی نبود همین بیشرفهای سبز باید ناموسشان برای سربازان آمریکائی عربی می رقصید.البته گمان ندارم که در این جماعت چیزی به نام غیرت باشد.اما خیلی خرند اینها که گمان می کنند بمبهای آمریکائی بسیجی و غیر بسیجی می شناشد….
  خیلی ابلهند که گمان می برند مریم رجوی برایشنا دموکراسی می اورد.
  خیلی بی شعورند که گمانشان بر این است که رابطه با آمریکا برایشان رفاه می اورد…
  خیلی نافهمند که گمان می کنند به رسمیت شناختن اسرائیل یعنی صلح و آرامش….
  این بیچاره ها هنوز نمی فهمند که درد مزدم مصر همان درد مردم کره جنوبی است…
  درد مردم یمن همان درد مردم ژاپن است…
  اینها هنوز نمی فهمند که دنیا بدون این مناسبات ظالمانه جائی برای زندگی است نه در پناه تحقر و بردگی….

 67. مهدی می‌گوید:

  می دانید سران فتنه چرا جرئت می کنند، به راحتی آب خوردن بیانیه بنویسند؟! چون کسانی که باید عمار باشند، عمار نیستند و یا دیر و یک خط در میان عمار می شوند.

 68. مهدی می‌گوید:

  سوراخ ! (گفت و شنود)

  گفت: بی بی سی اعتراف کرد که علی رغم تبلیغات گسترده و دعوت پی درپی، روز ۲۵ بهمن تعداد اندکی به خیابان آمده بودند و باید جنبش سبز(!) را عملاً تمام شده دانست.
  گفتم: منوشه امیر هم در سایت وزارت خارجه اسرائیل با ذوق زدگی نوشته است ؛اگرچه برخلاف انتظار افراد زیادی از دعوت موسوی و خاتمی استقبال نکردند ولی جای امیدواری است که همین تعداد هم به جای حمایت از مردم مصر، شعار نه غزه، نه لبنان سر دادند.
  گفت: شبکه تلویزیونی CNN هم در گزارش خبری خود اعلام کرد که روز ۱۴ فوریه- ۲۵ بهمن- موسوی و کروبی یک بار دیگر طعم شکست را چشیدند.
  گفتم: ولی سایت بهاءالله مهاجرانی در لندن هنوز هم رجز می خواند و می نویسد بعله… فلان و فلان کردیم و جمهوری اسلامی باید برود! و…
  گفت: حیوونکی بهاءالله مهاجرانی و کدیور افندی!…
  گفتم : یارو در یکی از شهرها پررویی کرده بود و حسابی کتک خورده و فحش شنیده بود. سوار ماشین شد و به شهر خودش که چندصد کیلومتر فاصله داشت رفت. پشت بام را سوراخ کرد و رو به شهری که در آن کتک خورده بود کرد و شروع کرد به فحش دادن. زنش با دستپاچگی گفت؛ دیگه بسه! زود باش بیا پائین، الان خون به پا می کنی!

 69. خادم الشهدا می‌گوید:

  سلام بزرگوار
  خسته نباشید
  آقای خاتمی! تا دست تک تک ما بسیجی ها را نبوسی، خواب بازگشت به این نظام را باید ببینی. این جمله دردش از سیلی بیشتر بود؛ نه؟!… کور خوانده ای! خامنه ای شاید مطهری و بهشتی و باهنر و رجایی نداشته باشد، ما اما از ملت صدر انقلاب برتریم…
  التماس دعا
  یا علی

 70. اخراجی ها 3 می‌گوید:

  با سلام
  این همه طول و تفسیر که نمی خواد کسی که به عمد و سکوت خود باعث کشته شدن چندین نفر بشود باید اعدام گردد یا نه
  اگر نه چرا ؟

 71. طاهره فتاحی می‌گوید:

  همه خسته شدند از این وضع. حتی نماینده ی اصلاح طلب مجلس. حتی همه ی کسانی که این مرتیکه ها را اندازه ی پیغمبر اصلاحات قبول دارند.
  خسته شدند. خسته. به همین دلیل محکوم می کنند.
  ولی ظاهرا رفسنجانی بیشتر از همیشه جان مبارزه دارد…
  حسین قدیانی: مبارک ایرانی/ اکبر رفسنجانی

 72. محمد می‌گوید:

  انقدر قلمت تنده که هیچ مخالفی به این وبلاگ سر نمیزنه!
  حسین قدیانی: در قطعه ۲۶ به طرز مشکوکی، همه با هم مهربان هستند!

 73. امیر حسین می‌گوید:

  خطاب به قوه قضائیه:اگر جرأت برخورد با رأس فتنه و سران فتنه و فتنه گران و هعوان و انصار و حامیانشان را نداری لااقل یا از کشور اخراجشان کن یا فراریشان بده یا ممنوعیت خروجشان را بردار تا خودشان فرار کنند و گورشان را گم کنند تا وجود منحوسشان از مملکت امام زمان پاک شود-بروند مثل بنی صدر و رجوی و … آنقدر تو سر و کله خودشان بزنند و فتنه گری کنند تا جونشان دربیاید

 74. مجید می‌گوید:

  سلام
  دیر رسیدم ببخشید
  میخوام بگم آقا شهاب که پسر زهرایی فدای سرت که دوربینت رو بردن فکر کن صدقه دادی
  من کارمند هستم زیاد پول هم ندارم
  ولی شماره حساب اعلام کنید با جون و دل در حد حقوقم در خدمتیم

 75. جواد می‌گوید:

  سلام بر حسین
  کلیپی از تجمع و تحصن میدان ارگ آماده کردیم!!!
  دیدن داره.از دست ندید ها!
  یا حق
  http://9dai.blogfa.com/post-28.aspx

 76. دولتی می‌گوید:

  خشم تبریزی‌ها با شعار «موسوی و کروبی اعدام باید گردند» در میدان فلسطین

  خبرگزاری فارس: مردم تبریز با شعارهایی همچون «موسوی و کروبی اعدام باید گردند»، «قوه قضائیه، محاکمه، محاکمه!» در خیابان فلسطین تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار محاکمه سران فتنه شدند.
  به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس «توانا»، صبح امروز دیدار پرشور مردم تبریز به مناسبت ۲۲ بهمن با مقام معظم رهبری، برگزار شد.
  پس از این دیدار مردم تبریز با شعارهایی همچون «موسوی و کروبی اعدام باید گردند»، «قوه قضائیه، محاکمه، محاکمه!» در خیابان فلسطین تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار محاکمه سران فتنه شدند.
  بر اساس این گزارش مردم تبریز با خشم انقلابی خود ابراز کردند: «اگر آقا اجازه دهند در تهران می‌مانیم و فتنه‌گران را خفه می‌کنیم».

 77. طاهره فتاحی می‌گوید:

  باباجون یارو بیانیه داده به طرفدارهاش گفته بریزید توی خیابان.
  مسئولان قضایی مملکت انگار دارند تو فضا سیر می کنند چون اگر هرجایی روی این کره ی خاکی بودند این مسئله را می فهمیدند.
  آقای راس قضا!! می گوید اگر با خودت کارد میوه خوری داشته باشی در حکم سلاح گرم و کلاشینکف است. آنوقت در جریان دعوت این یارو نه تنها تیراندازی می شود که دو نفر هم کشته می شوند.
  به خدا این سکوت معنا دار است…

 78. اسکندری می‌گوید:

  ………………..
  حسین قدیانی: دوستان عزیز! لطفا در کامنت ها مراقب شان و منزلت مراجع محترم تقلید باشید. این را نیز از یاد نبرید که الان طرف حساب ما سران فتنه هستند؛ نه سران قوا. خودتان رعایت کنید.

 79. علی می‌گوید:

  سلام بر داداش حسین
  این متن ها ما را یاد شهیدآوینی(ره) می اندازد که بی هیچ ترس و واهمه ای درد جامعه را به گوش مسوولان می رساند و در این میان بدا به حال آنان که خودی نشان بدهند و مسایل اسلام و مسلمین را زیر پا بگذارند!!
  مرحبا به شما
  ما منتظریم تا اعلام کنند تشریف بیارید برای حضور در مراسم اعدام سران خبیث و ملعون فتنه…
  امیدوارم قوه قضاییه بتواند در این امر ،مسامحه ای را در خواسته عوام الناس وارد نکند.
  التماس دعا
  یاعلی مدد
  شاهد۶۸

 80. ناشناس می‌گوید:

  لحظه ای را تصور کنید که ارباب مظلوم ما مثلا و فرضا در جنگ با رومیان، در همان هنگامه، ناگهان متوجه لشکرکشی عمرسعد و شمر هم می شد. سران فتنه با حسین عصر ما چون چنین می کنند،من شمر و عمرسعد را باشرف تر از سران فتنه می دانم. شمر و عمرسعد، کفرشان بیشتر از نفاق شان بود و هرگز ادعا نداشتند که عاشق حسین بن علی هستند.

 81. ترگل می‌گوید:

  اگه لاریجانی خودشو هم بکشه برای من هنوز همون مبارک بادای موسویه
  حسین قدیانی: ببینید! دارم این قبیل نظرات را “تایید” می کنم ها!

 82. سردارشهیدزاده می‌گوید:

  خامنه ای شاید مطهری و بهشتی و باهنر و رجایی نداشته باشد، ما اما از ملت صدر انقلاب برتریم. خمینی را ملت صدر انقلاب چقدر دوست داشت؟ ما نسل ۹ دی خامنه ای را از آن هم بیشتر دوست داریم. خامنه ای “این عمار” گفت اما جام زهر ننوشید. ما نگذاشتیم. خدا نگذاشت. خدا ما را از نسل اول انقلاب، بهمن پنجاه و هفتی تر آفریده است؛ حرفی هست؟!

 83. آذرخش می‌گوید:

  اگه به “اون” و “اون” و “اون” و …. فحش بدیم هم تایید می کنید؟
  قول می دیم بعدش دهنمونو آب بکشیم.
  حسین قدیانی: حالا!

 84. ترگل می‌گوید:

  نمی دونم فریاد ما آخرش نتیجه می ده یا نه اما چرا باید کار به تحصن بکشه تا یکی وظیفشو انجام بده؟؟؟؟

  این تحصن ها منو یاد تحصن های چند دهه پیش میندازه

  به خدا من یکی دیگه احساس سر خوردگی می کنم

 85. شبنم می‌گوید:

  مرحبا.عالی بود

 86. سردارشهیدزاده می‌گوید:

  خامنه ای شاید مطهری و بهشتی و باهنر و رجایی نداشته باشد، ما اما از ملت صدر انقلاب برتریم. خمینی را ملت صدر انقلاب چقدر دوست داشت؟ ما نسل ۹ دی خامنه ای را از آن هم بیشتر دوست داریم. خامنه ای “این عمار” گفت اما جام زهر ننوشید. ما نگذاشتیم. خدا نگذاشت. خدا ما را از نسل اول انقلاب، بهمن پنجاه و هفتی تر آفریده است؛ حرفی هست؟!

 87. سردارشهیدزاده می‌گوید:

  سیدالشهدا در کربلا با یک جبهه می جنگید و لحظه ای را تصور کنید که ارباب مظلوم ما مثلا و فرضا در جنگ با رومیان، در همان هنگامه، ناگهان متوجه لشکرکشی عمرسعد و شمر هم می شد. سران فتنه با حسین عصر ما چنین می کنند

 88. ترگل می‌گوید:

  شاید نظراتم تایید نشه اما دیگه قلبم هم صداش در اومده تپش قلب گرفتم از بس اعصابم از دست بعضی مسئولان خرد شده

 89. ترگل می‌گوید:

  من خیلی عصبانیم

 90. محمد می‌گوید:

  سلام
  حاج حسین برسون این تحلیل ها رو به حاج حسین شریعتمداری و مهدی محمدی عزیز
  که به کار بگیرند در یدداشت روز کیهان
  خدایا عید امسال ما را بدون سران فتنه قرار بده
  یا علی
  حسین قدیانی: من از شریعتمداری و هرندی خط می گیرم، نه اساتیدم از من.

 91. به سمت خدا می‌گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید

  مطالب جالبی در وبلاگتان می باشد

  وبلاگ فرهنگی مذهبی به سمت خدا از میان نویسندگان وبلاگ های مذهبی دعوت به همکاری و عضویت در وبلاگ می کند

  در صورت تمایل زودتر بشتابید زیرا ۱۴ نویسنده ائل جز, نویسندگان ویژه وبلاگ می باشند و نامشان در باکس نویسندگان ویژه که بعد از پیدا کردن ۱۴ نویسنده تشکیل می شود ثبت می گردد

  اگر با تبادل بنر و لینک موافقید ابتدا بنر ما را در وبلاگ یا سایت خود قرار داده و به ما خبر دهید.

  منتظر حضور گرمتان هستیم[گل]

 92. سجاد می‌گوید:

  سلام حاجی
  اگه میبینی نیستن ماها داریم تو سایت های خودشون نقره داغشون میکنیم!!!
  منتظر محاکمه ایم!

  یا حق

 93. سمانه می‌گوید:

  سلا مداداشی.دیشب وقتیخانواده ی شهید هنرمند صانع ‍اله رو نشون دادن تو خونه ی ما که همه گریه کردن.ولی من ته دلم واقعا حسرت خوردم و رسیدم به اینکه در باغ شهادت باز باز است…کابا ذتمام وجودم آرزو کردم که اللهم الرزقنا توفیق الشهاده…خدا لعنتشون کنه که آب به آسیاب دشمن میریزن و هر روز رسواتر و ملعون تر از قبل میشن.کاش نماینده ها که بالاخره صداشون در اومد یه دفعه میرفتن سر اصل مطلب و همچنین می گفتن “هاشمی و خاندانش”اعدام باید گردند…وما هم منتظر یه اشاره کوچولو از آقایی هستیم که دستاش تو دست حضرت خورشیده تا جونمونو کف دست بگیریم و فداییش بشیم.آقا خیالت تخت که این روزها همه ی ما جوونا فدایی و عمارتیم.کاش قوه ی قضاییه گوششو باز کنه و پاسخ بده صدای فریاد ملت بیدار رو

 94. ترگل می‌گوید:

  ایول آیت الله خاتمی

  هرچند صدا و سیما باز هم خیلی از شعار هارو سانسور کرد اما دیگه همه خوب می دونن

 95. مینو می‌گوید:

  سلام داداش حسین که اولین بار به وبلتگ شما سر میزنم.خیلی باحالی.دمتون گرم. خواسته من از مجلس :هاشمی کروبی موسوی خاتمی اعدام باید گردند
  یا علی تا بعد که همیشه میام

 96. سید سعید می‌گوید:

  سلام خدا قوت مومن…
  می دونی چیه …تا بوده با علی زمان سر جنگ بوده …اما عده فدائی هستند مثل مادرم خانم فاطمه زهرا ..ماهم فدائی سیذ علی هستیم…
  راستی اقا حسین داداشم
  ۲۵بهمن همه خواب بودند …خواب …
  خوابشان سنگین است حالا، حالاها هم بیدار نمی شوند پس کمی ارامتر…!
  امید وارم خواب شان تمام شود….
  ارادت مومن

 97. یگانه.. می‌گوید:

  وسلام نام خداست…
  برادر قدیانی امروز تو هیچ کدوم از شعارایی که مردم میدادن اسمی از
  “اکبر راس فتنه” نبود!!؟شما زیادی تند رفتی،یا اونا زیادی عقب اند؟؟!!

 98. زوروو می‌گوید:

  اول سلام خدمت داداش وهمه دوستان
  دوم رفتیم بخونیم
  سوم دارم منفجرمیشم ازسکوت بسیارمعنی داربعضی سران
  چهارم دارم خفه میشم ازبغض برای این ۲شهیدعزیز
  پنجم…….اشک…..

 99. م.اشرف می‌گوید:

  عالی بود و بی نظیر مثل همیشه
  با امیرحسین موافقم و فکر میکنم در مورد دکتر احمدی نژاد یه کمی کم لطفی کردید.
  یک تابلو از ولایت پذیری دکتر احمدی نژاد در ذهن من هست که قاب طلا گرفتمش. در سخنرانی ۱۴ خرداد ایشان قبل از آقا صحبت کرد ولی تمام ۸۰%-۹۰% صحبت ها منطبق بود. مقایسه کنید با آقای پرسه در مه که همیشه بعد از صحبت آقا یا مدت ها بعد از صحبت آقا موضع گیری میکند و هر جا هم جلو بیافتد, خراب میکند.
  مگر آقا نگفت نظارت بر مجلس و لاریجانی هم کلی داغش کرد. طرحش کجا رفت؟ به جان یه دونه بچه م اگر احمدی نژاد بود رسواش می کردن.
  داداش حسین! تذکر شما “الان طرف حساب ما سران فتنه هستند؛ نه سران قوا” به دیده منت ولی با همون حسی این کامنت را نوشتم که که شما در متن به سران قوا اشاره کردی. به هر حال فدایییییییییییییییییییییییی داری

 100. احمد می‌گوید:

  سلام و ناز قلمت
  اما، احمدی نژاد عمدا گمان کنم زیاد به مسئله نپرداخت از آغاز فتنه هم همین سیاست رو به کار گرفته. فکر کنم دلیل خوبی هم داره این موضع گیری. به هر حال، یک طرف دعوای ۸۸ احمدی نژاد بود و عده نسبتا زیادی از مردم از میان آنها که به موسوی ملعون رای دادند، دچار کینه احمدی نژاد شدند. احمدی نژاد عمدا شخص خود را از وسط میدان این نزاع کنار کشید که تحریک کننده طرف مقابل نباشد. با کنار رفتن احمدی نژاد، دو طرف نزاع، شدند اصل نظام و انقلاب و فتنه گران. این اتفاقا به نظر من خدمتی بود که احمدی نژاد هوشمندانه به نظام کرد. موضع گیری دیشب هم به نظر من در همین جهت بود. خواست، مخالفان را در برابر اصل نظام تنها بگذارد، نه اینکه شائبه مسئله رویارویی آنها با شخص احمدی نژاد، تقویت شود.

 101. اسکندری می‌گوید:

  حسین قدیانی: دوستان عزیز! لطفا در کامنت ها مراقب شان و منزلت مراجع محترم تقلید باشید. این را نیز از یاد نبرید که الان طرف حساب ما سران فتنه هستند؛ نه سران قوا. خودتان رعایت کنید.

  یک روزی می فهمیم که این شیوخ همه شان مرجع تقلید نیستند و امثال منتظری و صانعی بینشان زیاد است ولی شاید آن وقت دیر شده باشد در ضمن به سران قوا هم کار داریم درست مثل خود شما در منتان اصا ما به هرکسی که از دایره محبت اطاعت از نایب صاحب الامر خارج شود و یا حتی به نزدیکی های محیط دایره برسد کار داریم خارج ها را دشمن می دانیم و مماسها را دعا می کنیم که برگردند و در عین حال تذکر می دهیم گر ما بنا به وصیت امام و فرمایشات رهبری باید مراقب اوضاع باشیم الان سران فتنه کارشان تمام شده آن چیزی که پیش زمینه فتنه بعدی است همین جامانده هاست که در این فتنه نقابشان را خیلی کم کنار زدند و زود بگرداندند که برای روز مبادای بعدی بمانند وظیفه ما روشنگری در کنار مطالبه اجرای عدالت برای هاشمی و خانواده اش بطور کامل و بعد نوچه هایش هست اگر این روشنگری در زمان جنگ وجود داشت امام جام زهر نمی خوردشما به روشنگری های حاج منصور در مورد همان مرج تقلید در سه سال پیش نگاه کنید و بعد هم برای مطمئن شدن دلتان از استاد محترمتان آقای شریعتمداری سوال بفرمایید نباید اگرعنوان آیت الله یا مرجع تقلید سر هر اسمی آمد محترم شود و در دایره مصونیت برود چه مراجع تقلیدی در همین ۳۲ ساله انقلاب ریزش کردند و چه مراجعی بزرگی چون آیت الله نوری همدانی همچون خورشید آسمان می درخشند مرجع تقلید یا عالم دین اول باید خودش مرد عمل به دین باشد بعد دیگران را وعظ کند فرق علوم دینی با علوم دیگر دقیقا همین است که در علوم دینی فقط دانستن کافی نیست عمل کردن لازم است در ضمن می توانید از دوستان طلبه تان که در حوزه درس می خوانند بپرسید وضع حوزه ها چگونه بود که دشمن به آنجا نیرو برای مذاکره فرستاد و به انجا امیدهای زیادی بسته که این مهره ها اجازه انتحار سیاسی گرفتند

 102. رامین می‌گوید:

  مبارک ایرانی/اکبر رفسنجانی

 103. مهجور می‌گوید:

  خمینی را ملت صدر انقلاب چقدر دوست داشت؟ ما نسل ۹ دی خامنه ای را از آن هم بیشتر دوست داریم
  سلام داداش خدا قوت دیشب شاکی بودم چرا نیستین!

 104. اسکندری می‌گوید:

  یک سوال از شما داشتم جناب آقای قدیانی دیدگاه از نظر شما فقط مربوط به متن است که تشکر کنیم یا ردش کنیم یا قصد شما از گذاشتن قسمت دیدگاهها بحثهای سیاسی هم هست چون من در اوایل کار وبلاگتان زیاد کامنت می گذاشتم بعد سر چند مساله که از لحاظ سیاسی با هم تفاوت نظر داشتیم” هرچندکه هردویمان عاشق حضرت ماه هستیم ” و شما طوری جواب دادید که احساس کردم دوست ندارید از این مطالب گذاشته شود برای همین در مدت زمان زیادی کامنت نگذاشتم و فقط متنهایتان را به روز خواندم و سعی کردم در مقام همسنگری آمار سایتتان را بالا ببرم نمی دانم الان که دارم با شما بحث می کنم از دایره صبرتان خارج هست یا نه چون بالطبع خوانندگان سایت شما بعضا همسن یا بزرگتر از شما هم هستند و ممکن است برای خودشان نظرات تکمیلی داشته باشند

 105. علی می‌گوید:

  موضع‌ ‌برادر شهید ژاله‌
  خداوند خود اجازه نخواهد داد که خون جوانان بی‌گناه ایران اسلامی پایمال شود.

  پیمان ژاله گفت: به طور قطع آمریکا و رژیم‌صهیونیستی پشت صحنه آشوب‌های اخیر تهران هستند.

  به گزارش صراط نیوز، پیمان ژاله برادر بزرگ شهید “صانع ژاله ” در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: من به عنوان برادر شهید از ملت ایران انتظار دارم همچون نهم دی ماه ۸۸ بار دیگر فتنه‌گران و ایادی آنها را محکوم کرده و مراجع قضایی هم تروریست‌ها و حامیان آنها را به اشد مجازات برسانند.

  وی اظهار داشت: به شهادت رساندن برادر دانشجویم را تداوم حرکت تروریستی استکبار می‌دانم که مظلومانه دانشمندان هسته‌ای کشورمان همچون شهیدان علی‌محمدی و شهریاری را به شهادت رساندند و آن را بشدت محکوم می‌کنم و به سران فتنه و ایادی آنها اعلام می کنم که دیگر بیش از این در مقابل ملت قرار نگیرند.

  زین‌الدین انصاریان پسرخاله شهید ژاله هم گفت: فتنه ۲۵ بهمن‌ماه سازماندهی شده و از سوی آمریکا، انگلیس و رژیم‌صهیونیستی است که بار دیگر با بیانیه و حضور سران فتنه موجب ریخته شدن خون یکی دیگر از جوانان عزیز ایران زمین شد.

  وی گفت: اینها با شهادت فرزندان این آب و خاک به خیال خود می خواهند با نظام اسلامی ما مقابله کنند اما باید بدانند که برای همیشه تاریخ خط خود را از ملت جدا کردند و دیگر راه بازگشت و استغفار را هم ندارند.

  آقای قادر ژاله پدر شهید صانع ژاله که بشدت ناراحت بود، تنها به این جمله اکتفا کرد: خداوند خود اجازه نخواهد داد که خون جوانان بی‌گناه ایران اسلامی پایمال شود.

  فرماندار پاوه گفت: شهید ‘ صانع ژاله ‘ فرزند یکی از خانواده‌های متدین و مذهبی این شهرستان است.

  ‘حسین خدرویسی، افزود: زادگاه این شهید، روستای ‘خانقاه’ در شهرستان پاوه می باشد که روز گذشته با تیراندازی مستقیم منافقین به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

  وی گفت: با همکاری بنیاد شهید در حال انجام مقدمات برای تحویل گرفتن و انتقال پیکر پاک این شهید به شهرستان هستیم و به طور حتم یکی از باشکوهترین آیینهای تشییع را برای وی برگزار خواهیم کرد.

  شهید ژاله از دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران و حافظ ۱۰ جزء قرآن کریم و از مدافعان انقلاب اسلامی بود که بعد از ظهر دیروز ( ۲۵ بهمن ماه) حدود ساعت ۱۷ تا ۱۸ در حوالی میدان انقلاب با گلوله ای که از یک نوع اسلحه کوچک شلیک شده بود به شهادت رسید.
  این دانشجوی بسیجی ۲۶ سال داشت.

 106. فاطمه.ک می‌گوید:

  پیامبر اکرم ص که میلادشون رو هم تبریک میگم، می فرمایند:

  “سکوت، علامت رضایت است.”

  وقتی این آقایون سکوت می کنند، معنیش اینه که از فتنه گر بدشون نمیاد.

  خسته نباشید… آقای قدیانی

 107. فاطمه می‌گوید:

  سلام برادر
  دست مریزاد داداش حسین .
  اگر حنجره های سابقون خاموش است
  خون جگر بسیجیان در جوش است
  تا هست بسیج و حضرت خامنه ای
  ای پیر جماران علمت بر دوش است.
  اقایان مسئول خواهشا دیگر شعار کافیست لطفا کمی هم عمل کنید.شما دست به کارشین مطمئن باشید ملت پشتتون هستن .یاعلی

 108. راهیان نور می‌گوید:

  سلام خواستم بابت مطلبی که توی تحصن میدان ارگ قولشو دادید یاداوری کنم.قرار بود دو سه تا مطلب برای راهیان نور بنویسید و یکی شو بدید به ما.بی زحمت اگر میذارید روی سایت یه توضیحی بدید که ما بفهمیم کدوم رو برای ما نوشتید(مثلا بنویسید برای بچه های کانون نخبه) راستی موضوعش هم سفر اولی ها بود.ممنون

 109. صادق می‌گوید:

  یه سوال دارم. لطفا لطفا یکی جوابم رو بده.
  مجازات نا امن کردن شهرمون، شهری که امنیتش رو با جون پیر و جوونمون خریدیم چیه؟، همون شهری که عاطفه هامون با ۲ ثانیه فکر کردن به خاطراتش به جوش می یاد.شهری که توش با دیوجنگیدیم، پیروزیمون رو با ورود فرشته جشن گرفتیم. تو شب های سرد زمستونش زیر بمبارون کنار هم خاطره گفتیم. نو سیل اشک عزیزمون رو رو موج دست مردم بدرقه کردیم. خندیدیم، گریه کردیم، قهر کردیم، آشتی کردیم.شهری که دست خالی بزرگش کردیم. حالا ثمره این همه عشق و مرارتمون رو که یواش یواش می خایم آزینش کنیم واسه اومدن امیدمون، یکی پیدا شده می خواد رهش رو سد کنه. مادر رو دیدید مستعده واسه جوش زدن واسه بچش. با کوچیکترین بهونه ای دلش واسه جوونش می لرزه. این خونایی که دادیم به کنار، مجازات لرزوندن دل امت خمینی تو سراسر دنیا چیه؟

 110. خط انقلاب می‌گوید:

  موسوی را نمی دانم اما شاید لازم نباشد کروبی را اعدام کنند
  به نظر من اگر به کروبی ریاست بنیاد ملی نخبگان را بدهند راضی می شود.

 111. طاهره فتاحی می‌گوید:

  ۱۸
  .
  .
  ۱۳۱۸
  .
  .
  مردی متولد ۱۳۱۸
  .
  .
  ۸۹
  .
  .
  ۱۳۸۹
  .
  .
  این مرد الان ۷۱ ساله است.
  .
  .
  “آقا”ی ما در آغوش امام زمان است و صبر انقلابی را از بیت الاحزان مادرش زهرا به ارث برده.
  بهتر است مسئولین بی مسئولیت به فکر زمستان در حال گذر باشند و رویشان که هنوز سیاه است. به خود بیایید حضرات…

 112. یا خامنه ای می‌گوید:

  از خشم به خودم می پیچم، از غصه دارم خودم رو میخورم، حاج حسین سران کفر پیام دادن تشکر کردن، خدای من! از خشم به تو پناه می برم…

 113. راستی دقت دارید که صدا و سیما بالاخره سانسور شعارهای مردم رو کنار گذاشت؟
  بعد از یک سال و نیم ۲۵ بهمن برامون خیر شد تا رسانه ملی بالاخره شعارهامون بر علیه سران فتنه رو سانسور نکنه و مجلسمون هم یه تکونی به خودش داد!
  حضرت ماه به فتنه به چشم خیر و برکت نگاه می کنند ۲۵ بهمن هم برامون خیر و برکت داشت.

 114. کوثر می‌گوید:

  یا زهرا.آفرین به این ولایت پذیری.آخرش رو خیلی دوست دارم.حاج حسین من دانشجوی ارشد دانشگاه تهرانم روزا که میرم دانشگاه از جلبک ها ترکش میخورم شبها میام خونه تو قطعه ترمیم جراحت میکنم.اینجا باغ امیده.خدا نگهدارت باشه.وجود نورانی پدر شهیدت در وجودت متجلی است.به خاطر همون نوره که خیرت به ما میرسه.
  “اندکی صبر فرج نزدیک است”

 115. گلادیاتور می‌گوید:

  سلام بچه ها ! خبر فوری …
  دقت کنید :
  نظام سقوط کرده و ما توهم گرفتتمون ! تظاهرات ۲۵ بهمن توسط ۷ میلیون نفر در تهران و ۴۰ میلیون نفر در کل کشور، انجام شد ! صدا و سیما با فتوشاپ تصویرها رو دستکاری کرده بود ! بعد هم نظام سقوط کرد و امروز در دانشگاه ها انقلاب فرهنگی – جنسی برگزار شد ! من خواب بودم وقتی بیدار شدم دیدم عکس های من رو هم زدن توی روزنامه که تحت تعقیب حکومت سکولار کمونیستی فمنیستی ایران ِ آزاد هستم ! گفتم به شما هم اطلاع بدم که بیدار بشید ! بابا ، انقلاب شده باور کنید دیگه . اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَه ! چرا باور نمی کنید ! داداش حسین رو هم گرفتن بردن ! من هم شهید شدم 🙂

 116. احمد می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  منم مثل تو بسیجی ام ولی کارت بسیج ندارم که اندیشه بسیجی رو عشق است!
  راستی داداش حسین این فتنه چی ها نمی دونند که امام حسن (ع)امام امام حسین(ع) است و اطاعت ولی شرطه! اینا نمی دونند که صلح امام حسن(ع) و جهاد امام حسین (ع) یه معنی داره!
  راستی داداش حسین چاه کوفه هنوزم جوشش داره ولی جاش عوض شده!
  السلام علی من التبع الهدی

 117. محمد می‌گوید:

  بلند صلوات بفرستتتتتت!

  آقا ناطق، زبونشون وا شد؟! ایشالا که شفا گرفته!

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911271437

 118. آماده می‌گوید:

  همه به تکاپو افتاده اند
  گونه ای صحبت می کنند که انگار طلایه دار محاکمه سران فتنه آنها بوده اند
  مجلس ، لاریجانی، رضایی……..
  کم مانده که خود شیخ بی سواد هم برگردد بگوید * موسوی و کروبی اعدام باید گردند*
  چه شد که همه رنگ عوض کردند
  واقعا چه شد؟
  اما آیا اینگونه فکر کرده اند که با این شعارها ما فراموش می کنیم سرسلسله این ناکثین ومارقین …. چه کسانی بوده اند
  آیا ما اکبر شاه و خاندانش را فراموش می کنیم
  آیا ما موسوی خوئینی هارا فراموش میکنیم

  هلا که اینگونه باشد
  هیهات
  ما تا آخرین نفس پایبند مطالباتمان می مانیم
  ما تا محاکمه هاشمی را نبینیم کوتاه نمی آییم

 119. عمار (شاید ... ) می‌گوید:

  خامنه ای امر کند، سران فتنه را می کشم و امر کند، دست سران فتنه را می بوسم.

  خدایا به همه ما توفیق ولایتمداری و توفیق شهادت در راه ولایت رو عنایت کن
  آمین

  خادمی از ساری

  یاعلی

 120. دختر بسیجی می‌گوید:

  خسته نباشی برادر.
  نیم ساعت طول کشید این ۳پست آخرو بخونم.
  قلمتون درد نکنه!
  شما بسیجی واقعی هستی.
  ما فقط ادعا داریم.امون از این ادعا…

 121. سلام هم نفس
  خدا قوت
  ولایی بمانید انشاالله
  سکوت چند ساله را شکستم
  زخمی کهنه بود و نیاز به التیام
  به روزم——-“یه قل دو قل فرهنگی”

 122. محسن می‌گوید:

  تا ۲۴ بهمن ۸۹ تنفرم از دشمنان مولایم علی بیشتر از تنفرم از دشمنان مولایم سید علی بود

  ۲۵ بهمن تنفرم از کروبی و موسوی و خاتمی و خوئینی ها و صانعی و اکبر و مهدی و فائزه و … هاشمی به قول بچه های ریاضی میل می کند به سمت بی نهایت …

  زشتی و پلشتی این جماعت ریاکار و دروغ گو اینقدر زیاد است که کثافت اش را نمی شود با آب زمزم هم پاک کرد

  این ها مصداق کامل “توبه گرگ ، مرگ است” شده اند …

  اگر تا ۲۴ بهمن فقط استدعا و خواهش می کردیم که این بی آبرو ها را اعدام کنید الان دیگر تمام زورمان را می زنیم و تمام قلممان را می ساییم که زمین را از لوس وجود کثافاتی چون شیوخ بی بصیرت و دیگر سران فتنه پاک شود.

  ما ابایی نداریم از اینکه به سبزی ها بگوییم کثافت …

  اینها سبز را هم چرکین کردند، آبروی واژه آزادی را بردند، به خدایشان خیانت کردند …

  اینها کثیف اند …

  همین ها که تا پای بحث می نشینند دم از آزادی و واقعیت دین و خدا و انگیزه های خدایی و جمارانی شان حرف می زنند و ما را محکوم می کنند که مانع آزادی بیان و اعتقادات اصیل خمینی هستیم خوب خودشان را و ماهیت شان را و اهداف شان را و دورویی و بی وفایی شان را نشان دادند.

  این ها که حق نفس کشیدن برای بچه بسیجی قائل نیستند ، حق نفس کشیدن ندارند

  هر چه می خواهید فحش ام دهید و هر چه می خواهید تهمت ضد آزادی و ضد دینی به من بزنید

  من با خونم می نویسم موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی ها و خوئینی ها و … باید کشته شوند

  به حق دندان شکسته محمد و به حق پهلوی شکسته زهرا و به حق فرق شکسته مولایم علی و به حق دل شکسته و جگر پاره پاره حسن و به حق پیشانی شکسته حسین علیهم اسلام خدا ریشه اهل نفاق و سکوت و سازش و دنیاپرستی و غرب زدگی را بکند و پرچم شکسته اش را که به دست باکفایت سید علی است به دست مهدی فاطمه دهد …

 123. فاران (نه وبلاگ فاران) می‌گوید:

  برادران و خواهران بسیجی در طول جنگ تحلیلی در مورد هرانچه که نسلهای قبل بدست اورده بودن امتحان دادیم وانشاءالله پیروزیم فقط تا حالا سفارتخونه نگرفتیم الان انگلیس خیلی پررو شده ها….

 124. ز... می‌گوید:

  رئیس نحس فتنه هاشمی بی کله

  مبارک ایرانی اکبر رفسنجانی

  کروبی بیسواد عامل دست موساد

 125. جعفر می‌گوید:

  سلام
  منم میگم فقط یه خواسته بیش نداریم و آن:
  موسوی و کروبی و خاتمی اعدام باید گردد
  یا علی

 126. فدایی امام علی خامنه ای می‌گوید:

  مرگ بر خواص بی خاصیت

 127. پسر شهید می‌گوید:

  صدا وسیما بقول داش حسین سیمای مارا نشان داد ولی صدا را خیر حتی امروز را هم خوب پوشش نداده بودن

 128. میگم ۲۵ بهمن خیر بود راست می گم دیگه
  نطق ناطق رو هم باز کرد!

 129. پ.س می‌گوید:

  فقط اینو میگم که ان شاا… سایه امام زمان و ولی فقیه مون رو سرتون باشه

 130. سردار شهیدزاده می‌گوید:

  عفونت (گفت و شنود)

  گفت: شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» در یک تفسیر خبری گفت؛ موسوی و کروبی و خاتمی خیلی شانس دارند که جمهوری اسلامی هنوز با آنها برخورد جدی نکرده است.
  گفتم: باید به حامیان بیرونی سران فتنه که مدیران و کارفرمایان موسوی و خاتمی و کروبی هستند گفت؛ شانس ستون پنجم آنها دوام زیادی ندارد و به زودی محاکمه و مجازات خواهند شد.
  گفت: دارند به سران فتنه گوشزد می کنند که باید در فرصت باقیمانده هم به ماموریت خود ادامه دهند.
  گفتم: در یک بیمارستان، پزشک به بیماری که تمام وجودش را میکروب و عفونت فرا گرفته بود گفت؛ تا وقتی زنده هستی هر روز صبح که از خواب بیدار می شوی دو کار را انجام بده. اول؛ خدا را شکر کن که هنوز زنده ای و زندگی می کنی و دوم؛ برو حمام، چون بقیه هم می خواهند راحت زندگی کنند!

 131. تنها می‌گوید:

  داداش حسین به خدا این دو شب همه ی مطالبتونو خوندم اما چون دیدم نظراتتون خیلی زیاده و تاییدشون وقت میگیره دیگه براتون نظر نذاشتم
  به خدا قسم هیچ بسیجی ای فوق العاده تر از شما ندیدم.مطالبتون رو که میخونم یا اشکم درمیاد یا خنده های تلخ رو لبم میشینه …داداش حسین دیوونه ی متناتم.خدا حفظت کنه واسمون …بالاسرمون باش ما بهت نیاز داریم.روحیه ی بچه بسیجی ها کسایی مثل شماند.

 132. تنهاییهای من می‌گوید:

  داداش حسین به خدا این دو شب همه ی مطالبتونو خوندم اما چون دیدم نظراتتون خیلی زیاده و تاییدشون وقت میگیره دیگه براتون نظر نذاشتم
  به خدا قسم هیچ بسیجی ای فوق العاده تر از شما ندیدم.مطالبتون رو که میخونم یا اشکم درمیاد یا خنده های تلخ رو لبم میشینه …داداش حسین دیوونه ی متناتم.خدا حفظت کنه واسمون …بالاسرمون باش ما بهت نیاز داریم.روحیه ی بچه بسیجی ها کسایی مثل شماند.

 133. ز... می‌گوید:

  بسم الله
  اقا من اعتراض دارم این چه وضع صدا وسیما است این همه مراسم پرشور رو خلاصه کردن تو شعارای همیشگی یعنی چی!؟ ملت حنجره اش اسیب دید بگه مبارک ایرانی اکبر رفسنجانی بگه لعن علی عدو سید علی هاشمی وهاشمی وهاشمی اون همه دمام زنی وسخنرانی پرشور اون وقت برمی گردن می کشم میکشم مردم رو نشون می دن وتو خبرگان فلانی که اسمش در بالا اومد رو که فلانی محکوم کرد و….
  اقا همش از ترس مرگ مفتضح شونه باور نکنید اینا می دونن عاقبت شون چیه به غلط کردن افتادن …
  اقا من دیگه طاقت ندارم …
  اخه چقدر صبر اسم این دیگه صبر نیست اهمال تو اجرای قانون خداست

 134. سجاد می‌گوید:

  سلام حاجی
  چه خبر از وضعیت محاکمه! فعلا که همه دارن محکوم میکنن- معلوم نیست کی میخوان محاکمه کنن!!
  یا حق

 135. دشمن میخواهد ما را مشغول به شب کند تا از سحر غافل شویم
  بزرگترین جرم این سه احمق همین است
  ماه زدایی

 136. mmsk84 می‌گوید:

  مرگ بر خاتمی

 137. mmsk84 می‌گوید:

  مرگ بر موسوی

 138. mmsk84 می‌گوید:

  مرگ بر کروبی

 139. نیما می‌گوید:

  سلام
  درود خدا بر بسیجان مخلص .درود خدا برشما .خسته نباشی.

 140. یاس سفید می‌گوید:

  موسوی واسرائیل پیوندتان مبارک .

  لعنت خدابردشمنان ولایت فقیه .

  موسوی وکروبی اعدام بایدگردند.

  ماباولایت زنده ایم تازنده ایم رزمنده ایم

 141. کمیل می‌گوید:

  تفاله‌های آمریکا از قاهره تا تهران:
  http://tehranpic.net/images/a4zr3cat29yzr98rapo5.jpg

 142. اسکندری می‌گوید:

  مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعتمداری در گفتگوی خبری شبکه ۲ به نفوذی بودن شهید صانع ژاله در بین جلبکها اشاره کرد و افزود که دلیل شهادت این جوان حزب اللهی هم شناسایی او توسط عوامل فتنه بوده است

 143. مهدی.ن می‌گوید:

  یادتونه اخر خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸…بغض امام خامنه ای رو یادتون هست….
  صبر امام زمان(عج) چقدره خدایا که دیدن دل نایبش رو چجور به درد اوردن.
  یا صاحب الزمان قسم به خون شهدای کربلا که اگر نایبت فرمان دهد خواهیم کرد انچه را که باید انجام دهیم..

  ماییم از تبار شهیدان کربلا –در جبهه تلاطم ما داغ ننگ نیست

  ما فتنه را به سرخی خون دفن می‌کنیم –ما را به دفع مکر شمایان درنگ نیست

  مردان رزوگار شبیخون نمی‌خورند– وقتی علاج واقعه در خون تپیدن است

  هنگام رقص مرگ من آتش به پا کیند –پولاد را علاج عطش آب دیدن است

  ای کاش جنگ خیمه زند در مسیر ما –تاخاک خون گرفته ما کربلا شود

  ای کاش این چنین شود ای اهل عافیت!–تا ادعای پوچ شما برملا شود

  طبق کدام فاجعه تقسیم می‌کنید؟–نان و توان و دست و زبان و دل مرا

  طبق کدام تبصره بر باد می‌دهید؟–یک عمر زندگانی بی حاصل مرا

  عشق است شرط رابطه امت و امام –ای غافلان ز حکمت حکم امام ما

  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق –ثبت است بر جریده عالم دوام ما
  .
  .
  .
  والله ان قطعتو مو یمینی انی اوحامی ابدن ان دینی…
  لبیک یا امام خامنه ای

 144. وارش می‌گوید:

  سلام گرامی

  این پستتان گرچه شور و التهاب قلمتان در آن کم رنگ بود ولی عجیب بر دل نشست، منطقی و درست و همه فهم حرف هزار بار گفته را بازگو نمودید… سید علی مظلوم ترین سال عمر خور را سپری کرد آنقدر مظلوم که دل را به اقیانوس مظلومیت فاطمه و طفلانش و کوچه های مدینه می برد… زر و زور و تزویر خون به دل سید علی کردند و می کنند ولی بدانند که از وعده خدا گریزی نیست و فتح از آن حزب الله است… و به قول سید شهیدان اهل قلم “آری، اگر می خواهی که حزب الله را بشناسی اینچنین بشناس: او اهل ولایت است، عاشق امام حسین (ع) است و از مرگ نمی هراسد… ”

  “اما ایشان را وقتی بهشتی و مطهری و رجایی و باهنر نمی بیند، “این عمار” می گوید.”
  و جزء این نیست…

  “ما آیا اگر به جای علی لاریجانی، مثلا شهید دیالمه بود و به جای محسن رضایی، مثلا حاج احمد متوسلیان، این واکنش ها را آن سفرکردگان، الان از خودشان نشان می دادند”

  علی لاریجانی را نمی دانم ولی محسن رضایی اگر همان آقا محسن سالهای جنگ بود حتما عمار می شد ولی افسوس که آقا محسن و خیلی دیگر از خواص را دنیا با خود برده است و ای کاش فقط دنیا بود…

 145. صبا می‌گوید:

  با اجازه شما
  دو/۱۳: چند تا جوان برومندمان را به خاطر هوای نفس و قدرت طلبی و حماقت این منافقان از خدا بی خبر باید از دست بدهیم یا اینکه زخمی شوند. تا چه زمانی دل مادران مان مثل این شبها باید در اضطراب و دلهره باشد.
  البته از آنجا که “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ” فوایدش
  ۱/در باغ شهادت باز باز است
  ۲/برای مثل ما که نبود ه ایم و چیزی هم از آن خاطرات نشنیده ایم ،بزرگترها زبان خاطره باز کرده اند.
  ۳/ خوش بود تا محک تجربه آید به میان / تا سیه روی شود هر که درو غش باشد
  ولی خداییش امتحان سختی بود

 146. سلام به همه دوستان

  واقعا متأسفم برای بعضی از اشخاص که در رسانه ی به اصطلاح ملی کار می کنند از این جهت که شعار “هاشمی هاشمی بصیرت بصیرت “و در بعضی موارد شعارهای دیگری را سانسور کردند.

  خاتمی کروبی موسوی اعدام باید گردند

  خاتمی کروبی موسوی اعدام باید گردند

  خاتمی کروبی موسوی اعدام باید گردند

  جانم فدای رهبر

 147. محمد محمد می‌گوید:

  سلام…شما در فیس بوک فعالیتی داریند؟ چون یک آکانت به نام شما ساخته شده….
  سیداحمد: حسین قدیانی در فضای مجازی، جز همین قطعه ۲۶ هیچ فعالیت دیگری در ندارد.

 148. هوشنگ از امریکا می‌گوید:

  در برابر قلم حاج حسین قدیانی کمترین کار قدردانی و بهترین کار شکرگذاری است.
  خدا این نعمت را روز افزون کند .
  داداشی دمت گرم و قلمت روانتر

 149. میلاد می‌گوید:

  خاتمی،موسوی و کروبی…
  اعدام باید گردند

 150. سید جلال الدین داوری می‌گوید:

  و این چنین باید نوشت…آری این نوشته دیگر با” بسم الله الرحمن الرحیم”شروع نخواهد شد.
  این دلنوشته دیگر با سلام وتحیت نخواهد بود هر چند در آغاز هفته وحدت،هفته اتحاد و همبستگی هستیم،هر چند پیابر ما پیامبر رحمت و بخشش است اما این احمقها کام ما را در این روز فرخنده تلخ کردند.
  رحمت را باید به آنانی که لایق عفو و بخشش هستند و قدر این ترحم و فرصت را میدانند تقدیم نمود نه به معاندان و به خواب رفتگان
  آری من سلام نمیکنم چون من هم هم چون روحانیونی که امروز در مدرسه فیضیه جمع شدند فریاد میزنم “لعن علی عدوک یا حسین ،کروبی و خاتمی و میرحسین”به علاوه موسوی خوئیی ها و اگر لازم باشه فلانی البته تا هنگامی که به سکوتش ادامه بده…
  ای پیامبر.ای اسوه ی رحمت ای خود رحمت.ما هم چون شما شمه ای از مردانگی و بخشش در وجودمان هست اما دیگر خون در رگ ما به جوش آمده ما هم چون خالق یکتا در در سوره شریفه توبه دیگر نوید رحمت نخواهیم داد.ما از امشب نوید مشقت به سران فتنه خواهیم داد.
  نمیدانم چه اصراری است که میر حسین و کروبی این قدر زود میخواهند به جهنم مشرف شوند حتما دلشان برای زبیر وآقازاده اش تنگ شده ویا شاید در منزل خانواده برایشان آبجوش درست نمیکنند اما ما این امکان را برایشان فراهم میکنیم تا با آبجوش جهنم چای و صبحانه میل نمایند البته بعید است از این سر سپردگان که چایی کوفت نمایند اینها باید همان نسکافه، قهوه و همان زهرماری ها را بخورند حتما هم زهر ماری خوردند و گرنه کدام انسان عاقل وآنکه هوش و حواسش جای خودش است دوباره چنین خبطی میکند شاید اینها هم خواب دیدند..
  فکر کنم متن بیانه بعدی میرحسین این باشد :
  بیانیه۲۲۶۵
  مخابره از جهنم
  “من میر حسین موسوی از جهنم این بیانیه را صادر میکنم .من به شما مردان خداجوی میگویم میدان را خالی نکنید.
  نگران حال من نباشید،من با داش مهدی و ممد تمدن این جا حال میکنیم.خبر دادند داش نا مبارک و داش عبدالله به زودی به ما ملحق میشن
  حرفم به چیز نکشد مهدی کروبی هم با شما چیز داره:منم که به شما عرض کنم جام کوبه،فغط آمار طجاوز اینجا بالاسط..”

  انشا الله که دیگه چشممون به “جمال نا مبارک”این ها نیفته.امشب حسین آقا شریعتمداری از کار دو احمق تشکر کرد،گفت خوب کاری کردین تجمع و اعتراض کردین راست میگه چون علاوه بر اینکه نون خور اضافی هستین تازشم احمدی نژاد نون رو یارانه ای کرده به نفع خودتونو و دولت بود که این کار رو بکنین.
  خودتون طناب رو انداختین گردن خودتون فقط اگه بشه ما هم تو یکی از همین روزای هفته وحدت کلنگش رو بزنیم و صندلی رو از زیر پاتون بکشیم تا شما تو جهنم به وحدت برسین.
  شما دو تا حتما یا خیلی خرید یا واقعا خرید یا کلا خرید یا از قبرس اوردنتون
  آخه شهید صانع ژاله نفوذی ما بوده .منتظری بدبخت رو هم فتیله کرده اینو حسین آقای خودمون گفت با همون پیش بینی های درستو دقیقش.
  شما بیچاره ها برین به همون ژاله صالحیتون بپردازید .
  میر حسین دیگه مثل گوریل انگوریل باید به اون رفیق دالتونش بگه :شیخ بیسواد من میدونم کارمون تمومه..
  هر چند میدونم شما دو نفر از همون اول عقل درستی نداشتین.اشکال نداره حالا تو اینجا ریس جمهور نشدین تو جهنم میر حسین بشه ریس جهنمیا کروبی هم بشه مسئول امور مالی ،امانتدار خوبیه.
  و حرف آخر اینکه اونایی که پرش سه گام برداشتن برای ریاست جمهوری بعدی ،اونایی که یکی به میخ میزنند یکی به نعل، اونایی که مواضع دو پهلو میگیرن حواسشون رو جمع کنند و بدونند که دنیا در حال گذره ،نا گهان بانگی بر آمد خواجه مرد
  فاعتبروا یا اولی البصار
  تقدیم به شهید صانع ژاله
  سید جلال الدین داوری

 151. یدالله شهریاری (روضه گرد) می‌گوید:

  ساحت “روح خدا” عرض ارادت می کنم –
  با “علمدار ولایت” باز بیعت می کنم –
  رهبرم “سید علی” گر خواهد از من جان و سر ؛
  سر به پایش می نهم ، غسل “شهادت” می کنم –

  یدالله شهریاری(روضه گرد)

 152. سلام
  از برکات لجنهای سبز در ۲۵ بهمن یکی اش هم دیدارها بود که تازه شد. دیشب که در جمع متحصنین مسجد اعظم قم دیدمتان، دلم هوای جبهه ها کرد، با خودم گفتم خوش به حال رزمندگانی که شب و روز در کنار هم بودند و از وجود هم بهره می بردند. دلم می خواست ساعتی بنشینی و صمیمانه گفتگو کنیم. اما این را هم می دانستم که کارهای زیادی داری و باید بروی. خداوند بساط میهمانی عشاق سیدعلی را فراهم کند انشاءالله.

 153. مهتاب می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی
  چرا هیچ پیامی تایید نمی شه . کم کم داریم نگران می شیم
  یاعلی

 154. محمد می‌گوید:

  سلام
  علی مطهری، محمد رضا باهنر، لاریجانیها و خیلی های دیگه رو از قلم انداختی حاجی!
  اینها اگر از ابتدا دنبال دعواهای سیاسی خودشان نبودند، اکنون فتنه ای وجود نداشت که بخواهد هر از چند گاهی از زیر خاکستر بیرون بیاید.
  به روزم با غربت آقا!
  یا علی

 155. مهدی می‌گوید:

  داداش خوش آمدی به جمع متحصنین قمی أما حیف، که نشد برایمان بخوانی از دردو دل هایت ،
  بعد از رفتنت بچه ها می گفتند ای کاش می نشستی تا یه دل سیر با هم صحبت کنیم .
  در هر صورت خوشحالمان کردی با حضورتان.
  به آقا احسان هم سلام ما را برسان .

  مبارک ایرانی أکبر زفسنجانی
  آل زبیر زمان هاشمی رفسنجان
  ریاست خبرگان جای منافقین نیست

 156. مهدی می‌گوید:

  عفونت (گفت و شنود)

  گفت: شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» در یک تفسیر خبری گفت؛ موسوی و کروبی و خاتمی خیلی شانس دارند که جمهوری اسلامی هنوز با آنها برخورد جدی نکرده است.
  گفتم: باید به حامیان بیرونی سران فتنه که مدیران و کارفرمایان موسوی و خاتمی و کروبی هستند گفت؛ شانس ستون پنجم آنها دوام زیادی ندارد و به زودی محاکمه و مجازات خواهند شد.
  گفت: دارند به سران فتنه گوشزد می کنند که باید در فرصت باقیمانده هم به ماموریت خود ادامه دهند.
  گفتم: در یک بیمارستان، پزشک به بیماری که تمام وجودش را میکروب و عفونت فرا گرفته بود گفت؛ تا وقتی زنده هستی هر روز صبح که از خواب بیدار می شوی دو کار را انجام بده. اول؛ خدا را شکر کن که هنوز زنده ای و زندگی می کنی و دوم؛ برو حمام، چون بقیه هم می خواهند راحت زندگی کنند!

 157. مهدی آنتی گرین می‌گوید:

  بروزم با هوشیار-بیدار-مبارز

  سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارباشکوه مردم قم در سالروز قیام خونین ۱۹ دی

  همه باید بیدار باشند

  البته باید بیدار باشیم. همه باید بیدار باشند. نمی‏خواهیم و نباید بالش نرم زیر سرمان بگذاریم، براى خودمان لالائى بخوانیم؛ هى بگوئیم دشمن شکست خورد، دشمن ضعیف است، ما قوى هستیم؛ این نباید ما را به خواب ببرد. ما باید بیدار باشیم؛ همان طور که امیرالمؤمنین فرمود: «و انّ اخا الحرب الأرق و من نام لم ینم عنه».وقتى درگیرى دارید، باید بیدار باشید. درگیرى به اختیار من و شما نیست. دشمن می خواهد درگیرى داشته باشد؛ حالا درگیرى سیاسى، درگیرى امنیتى، درگیرى اقتصادى. همه‌اش درگیرى نظامى هم نیست. وقتى درگیرى هست، باید بیدار بود. جوانها بیدار باشند، روحانیت بیدار باشد، دانشگاه بیدار باشد، مسئولین کشور بیدار باشند. بیدارى مسئولین به این است که هرچه می توانند، به مردم خدمت کنند، کار کنند؛ و هرچه می توانند، این یکپارچگى را – که مثل خارى در چشم دشمنان است – حفظ کنند.

 158. سجاد می‌گوید:

  بیانیه جنبش “بی شرف ها”:
  همه چیز به نفع ما پیش میرود! ترس در نگاه تمام سطل های زباله مشهود است!!
  تعدادی از سطل ها که در روز حماسه ما آتش گرفته بودند بر اثر سوختگی از بین رفتند!!
  این خبر پیروزی را به دوستان برسانید تا باعث افزایش روحیه ما برای اعتراضات بعدی باشد!
  ما ها اینقدر بی شماریم که نگو!!!!

  یا حق

 159. علی می‌گوید:

  من عاشق نوشته هاتم

 160. محمد محمدی - اصفهان می‌گوید:

  این یه تیکه از متن قبلی خیلی به من چسبید :
  ما فرزندان رهبریم؛ البته که این حکومت را پس نمی دهیم… پس نمی دهیم؛ نُچ!

 161. مهر"از سرزمین علویان" می‌گوید:

  از فتنه مفسدان به تنگ آمده‌ایم
  بر محو فساد بی‌درنگ آمده‌ایم
  از سستی ما دوباره جان می‌گیرند
  این‌بار چو شیر بهر جنگ آمده‌ایم

  **********************
  هر چند به دست فتنه‌گر مضروبیم
  در چشم خلایق جهان محبوبیم
  چون فتنه ز کروبی و از موسوی است
  ما بر سر خصم فتنه‌گر می‌کوبیم

  “تقدیم به مدیر وبلاگ عکاس مسلمان”

  ********************
  با فتنه ی آخر الزمان آمده اند
  با اسب ترووا به میان آمده اند
  این فتنه گران کور باطن اکنون
  چنگیز صفت به خاکمان آمده اند

  “سایه مقام معظم رهبری مستدام”

 162. محسن کاویانی می‌گوید:

  سلام حسین جان نمیدونم منو خاطرتون هست یانه؟
  توقم همدیگروملاقات کردیم
  ودرمورد وبلاگ حمیدسوریان باهم صحبت کردیم
  متاسفانه بعدازکارارزشمنداین پهلوان بعدازمسابقات جهانی دانمارک خیلی ازافرادوطن فروش وخیلی ازسایتهای ضدانقلاب ازجمله سایت بالاترین ایشون رو موردهجوه ی عظیمی از
  توهین هاقراردادند
  حمیدامروز تنهاست وحتی خود ما او راتنها گذاشتیم تاعده ای ازاین بی حامی بودن اوسواستفاده کنند
  خداکند نباشد روزی که دیگرپهلوانان ما برخوردهارا باحمیدببینند ومنصرف شوند ازکارهای ارزشی!!!
  دوستان میتوننددر وبلاگ من مطلبی دراین مورد را بخوانندولینک وبلاگ حمیدسوریان را نیزببینند!

  http://mohsenkavyani.blogfa.com
  حسین قدیانی: بله… و حتما سلام گرم مرا به حمید سوریان عزیز برسانید و به ایشان بگویید: خاک شیعه را با غم سرشته اند.

 163. سجاد می‌گوید:

  سلام حاجی
  این بی شرف ها بدجوری دارن با خون شهید ژاله موج سواری میکنن!
  اینقدر خبر جور وا جور جعل کردن که آدم از سرعتشون متحیر میشه!!!

  یا حق

 164. ناشناس می‌گوید:

  یک بار اعدام حداقل مجازات محاربینی امثال کروبی و خاتمی و میرحسینه. اینارو باید چند بار اعدام کنن. اما من یه پیشنهاد دارم. کاش بیجه ی پاکدشت رو اعدام نمیکردن و برای اعدام اشخاصی مثل سران خبیث فتنه نگهش میداشتن. حیف شدا

 165. در راه مبارزه با فتنه پیچیده و تودرتوی شما، آدم جان بدهد، سیدالشهدای انقلاب اسلامی است. شک نکنید!
  ….اللهم الرزقنا…

 166. آرزو می‌گوید:

  سلام
  مثل همیشه مطالب عالی بود
  میگم چی شده ساکت ها سکوت شکستن دونه دونه میان محکوم می کنن
  حتما باید صانع ژاله تو آغوش خاک می رفت بعد اینا زبون وا میکردند
  واقعا که …

 167. ح ص‌ن می‌گوید:

  سلام

  پاراگراف آخر متنت احسن زرین میطلبد؛

 168. قادری می‌گوید:

  آقای قدیانی چرا دیشب وارد مسجد شدید (قم) برای ما حرف نزدید؟!

  هر چقدر صبر کردیم شما بیایید میکروفن رو از حاج سعید (قاسمی) بگیرید!! بیهوده بود.

  هنوز هم قم هستید!!!!!!!! یا نه؟!!!!!!!!!!

 169. فطرس می‌گوید:

  سلام
  مرگ بر موسوی و کروبی و هاشمی
  با مطلبی با عنوان “درد و دلم با آقا” به روزم و منتظر حضورتان
  التماس دعا

 170. جدیدترین شعر علیرضا قزوه بعد از ۲۵ بهمن:

  تو پشیمان می‌شوی
  و گریه خواهی کرد
  روزی که دیر شده ست
  به می‌ر… افهم هم نخواهم گفت
  که دیر شده ست برایش…
  افهم! یا شیخ افهم…

  نه مصریان به خانه باز نمی‌گردند
  که خانه تمامی آنان میدان التحریر است
  بمبی به نام فیس بوک گذاشتند
  خنثی شد
  بمبی به نام تویتر
  ترکید
  بمبی به نام تو و می‌ر
  بمبی به نام ۲۵ بهمن
  ترکیدید
  در سطل آشغال!
  حالا دنبال بمب‌های دیگرند
  اما دوستان محمد عبده
  و جمال عبدالناصر
  و خالد اسلامبولی
  نیاز به فیس بوک ندارند
  و مصر
  بدون اینترنت هم اموراتش را می‌گذراند
  و بی‌نیاز به شیخ فضول و میر ذلول
  همچنان که غزه و لبنان
  با آن شعار مبارک پسندتان تا حال
  ایستاد
  و حالشان را گرفت
  و مصر
  هیچ نیازی به شیخ فتنه گر ندارد
  خلاف رای شما
  مصر به انقلاب ایران افتخار کرد
  آقای سید ابراهام السلطنه
  آقای اسرائیل زاده
  آقای مهملباف
  صدای مرا دارید؟
  و از شجاعت ایران تعریف کرد
  حتی گفت امام خامنه‌ای
  اما نگفت خرت به چند شیخ بیسوات
  دیدی
  خلاف رای شما
  نصرالله تنها با یک سخنرانی
  اشک سعد حریری را درآورد
  و سارکوزی و شما را
  سرجایش نشاند.
  حالا در مصر
  تن‌ها باید لانه خرس و زنبور اشغال شود
  وگرنه دستگاه‌های جاسوسی
  کارشان را می‌کنند
  باید مواظب سفیر انگلستان باشند
  در تمام جهان
  مواظب بی‌بی سی
  وگرنه سی سال عقب می‌افتند
  اگرچه مصر فهیم
  مصر بزرگ
  تمام این چیز‌ها را می‌داند

  «من تیغ رویارو زنم…»
  شما هیچ غلطی نمی‌توانید کرد
  نه با هزار نفر
  نه با صد هزار نفر
  نه حتی با یک میلیون نفر
  که ما شصت میلیون نفریم
  و از لجتان ساندیس‌های ایرانی می‌خریم و می‌خوریم
  اما به پپسی کولا رای نخواهیم داد
  و هیچ نیازی به مک دونالد و کی اف سی نداریم
  و هیچ نیازی به بی‌بی سی و صدای امریکا
  شما شب را در استودیوی بی‌بی سی بخوابید
  و صبحانه‌تان را در استودیوی صدای امریکا بخورید
  شما برای خنده ما خوبید
  گیرم که برلوسکنی فاحشه‌هایش را فرستاد
  محملباف دوستان بازیگر امریکایی‌اش را
  نوری‌زاده خواهران اسرائیلی‌اش را
  گیرم که به نفع شیخ کروبی
  خانوم هیلاری لشکر کشید
  گیرم که با دروغ
  طفلان معصوم را به خیابان کشیدید
  باز هم شما کمترید
  نه مولای ما به شما باج خواهد داد
  نه ما
  حسین (ع) با یک جبهه جنگید
  علی (ع) با دو جبهه
  مولای ما با چهار جبهه می‌جنگد
  اما باکی نیست
  من دیده‌ام پسران رهبر را
  یک لاقبا و ساده
  در میان همین مردم
  و دیده‌ام بچه‌های فتنه گران را
  سوار اسب و یله در انگلستان و دوبی
  و دیده‌ام کدام شیخ
  از شهرام خان پول گرفت
  و دختر کدام شیخ
  مربی اسکی و اسب داشت
  و در محله لیان شانپو رای می‌خریدند
  من تمام این‌ها را دیده‌ام
  و فرش کهنه و ساده خانه آقا گواه است
  و شام‌های ساده آقا را دیده بودم
  در کرمان
  من دیده‌ام کدامتان راست می‌گویید…
  **
  امشب ولنتاین نازنازی هاست
  بادا بادا مبارک بادا
  آن روز هم عاشورا بود
  و والانتیان شیخ و تو بود
  شیخ و گوگوش
  می‌ر و سروش
  والانتین است
  شیمون پرز و نوری‌زاده
  خانوم هیلاری و فائزه
  مریم قجر با آن یکی شیخ فتنه گر
  والانتین است و همه دست بزنند

  جنگ ساندیس و کوکاکولاست
  لطفا دست بزنید
  باشد شما با شمشیر‌ها و سلاح‌های عجیب غریب هالیوود بیایید
  ما با همین نی ساندیس می‌آییم
  و با همین بچه‌های بسیجی
  و با موتورهای دو ترک و سه ترک ساخت وطن
  و با همین پیرزنان و پیرمردانی که هر سپیده شما را نفرین می‌کنند

  افهم یا شیخ مهدی دیروز
  افهم یا شیخ مینی جوب‌ها و گوگوش‌ها
  یا شیخ گوگوش و داریوش
  تو پشیمان می‌شوی
  و گریه خواهی کرد
  روزی که دیر شده ست
  به میر افهم هم نخواهم گفت
  که دیر شده ست برایش…

 171. ستاره خرازی می‌گوید:

  عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
  دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است
  اللهم الرزقنا

 172. زیتون می‌گوید:

  سلام.داداش حسین بچه بسیجیها خدا قوت وبلاگ بسیار خوب شما باعث شد من هم یه سنگر بسازم و بتوانم ارادت خودم رو به حضرت ماه نشان بدم ولی تازه کارم و با هزار مشکلات خیلی دوست دارم به وبلاگ من هم سر بزنید وراهنماییم کنید ودر ضمن عاقبت خوارج امروز بد تر از خوارج دیروز خواهد بود و چه شباهتی علی ما هم به اندازه علی آن روز مظلوم است اما ما تمام وجودمان را سپر بلای حضرت ماه میکنیم و این شعار را با تمام سلولهای بدنمان سر میدهیم که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند مگر امت بمیرد رهبر تنها بماند.منتظرتان هستم.
  یا حق

 173. سلام داداش حسین…۲۶ تو ارک دیدمت..دیگه مزاحمت نشدم.یه سوال داشتم..اینکه پدرت تو ایران کاوه کار نمیکرده؟ آخه پدر من یه دوست شهیدی به نام اکبر قدیانی داشته..گفتم شاید پدر شما بوده…
  به ما هم سر بزن.

 174. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  چقدر این جمله ها زیبا و رسا بودند:
  من عدالت را و مصلحت را فقط به شرط ولایت فقیه قبول دارم. جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه و مصداق عزیز آن خامنه ای حکیم هیچ فرقی با حکومت فرعون ندارد. این ولایت پذیری، اتفاقا شرط عقل است. خاک بر سر بی شرفانی که کورکورانه از هیلاری کلینتون اطاعت می کنند.

 175. بازرس می‌گوید:

  با سلام،
  تازه به هدر دقیق نگاه کردم.
  احتمالا این روانویسی که تویه عکسه شبیه روان نویسی که معمولا دست حضرت ماه میبینیم نیست!
  داداشی نکنه تو هم با این روانویس می نویسی؟

 176. سلام حسین جان
  کجایی؟
  ما با صد امید و آرزو این صفحه را بالا می آوریم

 177. در تلافی حرف دیشبت
  این هم طرح
  شما جون بخواه
  می کشم می کشم/آنکه برادرم کشت:
  http://eslami1414.persiangig.com/image/new/karobi.jpg

 178. عاشق قمر بنی انقلاب می‌گوید:

  باخامنه ای کسی نگردد گمراه*اودر شب فتنه می درخشد چون ماه* درهرنفسی برای اومی خوانم*لاحول ولاقوه الاباالله

 179. یگان می‌گوید:

  چه دلبری میکنن پدروپسر در این قطعه از بهشت.

 180. ترگل می‌گوید:

  کجایین آقای قدیانی؟؟؟؟
  خوبین؟؟؟

 181. وحید می‌گوید:

  سلام
  خیلی وب پرمحتوایی داری
  عالیه
  واقعا تبریک می گم بهتون
  بنده سایت شما رو لینک کردم.

 182. یا علی می‌گوید:

  با سلام خدمت حسن قدیانی عزیز
  خسته نباشی
  یه سوال الان که هم ملت میدونن هم ساسیون هم خواص که این ۳ ملعون چه خیانتی به ایران و اسلام کرده چرا دستگیرشون نمیکنن؟
  میخوام نظره شما رو بدونم! به نظره شما دستگیر نکردنه اینها این موضوع رو تداعی نمیکنه که نظام میترسه که اینها رو دستگیر کنه؟ این اوباش سبز الان خیلی رو این موضوع هوار میکشن که ؤزیم جرات نداره اینها رو دستگیر کنه! منم واقعا نمیدونم که نظام واقعا نمیتونه این ۳ ملعون دسگیر کنه؟ اگه میتونه چرا نمیکنه؟ اخه چه مصلحتی وجود داره؟ با هم میخوان بی آبرویی بکنن ؟ تا حجت تموم بشه؟

 183. یه دوست می‌گوید:

  سلام ما نگران شماییم چرا خبری اتون نیست؟؟؟

 184. منتظر خورشید می‌گوید:

  اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه و احفظ قائدنا امام الخامنه ای و احفظ محمود احمدی نژاد
  به امید محاکمه و اعدام سران فتنه ….. محمد خاتمی و شیخ بی سواد مهدی کروبی و میر یزید موسوی و البته برکناری اکبر شاه از خبرگان و مصلحت

 185. فدایی رهبر می‌گوید:

  داداش حسین نیستی؟؟؟؟؟

 186. سلام
  یعنی هنوز هم مصلحت نیست؟؟!!!!!

 187. احمد می‌گوید:

  بااجازه داداش حسین عزیزیه متن قشنگ ازشاعرولایی واهل بصیرت علیرضاقزوه دروبلاگش دیدم براتون می ذارم ضمناازساندیس های داداش حسین هم دراین متن استفاده شده ((تو پشیمان می شوی و گریه خواهی کرد روزی که دیر شده ست به میر… افهم هم نخواهم گفت که دیر شده ست برایش…
  افهم! یا شیخ افهم…نه مصریان به خانه باز نمی گردند که خانه تمامی آنان میدان التحریر است بمبی به نام فیس بوک گذاشتند خنثی شد بمبی به نام تویترترکید بمبی به نام توومیربمبی به نام ۲۵ بهمن ترکیدیددر سطل آشغال!حالا دنبال بمب های دیگرنداما دوستان محمد عبده و جمال عبدالناصر و خالد اسلامبولی نیاز به فیس بوک ندارندو مصر
  بدون اینترنت هم اموراتش را می گذراندو بی نیاز به شیخ فضول و میر ذلول همچنان که غزه و لبنان با آن شعار مبارک پسندتان تا حال ایستاد و حال شان را گرفت و مصرهیچ نیازی به شیخ فتنه گر نداردخلاف رای شمامصر به انقلاب ایران افتخار کرد. آقای سید ابراهام السلطنه آقای اسرائیل زاده آقای مهملباف صدای مرا دارید؟ و از شجاعت ایران تعریف کرد
  حتی گفت امام خامنه ای اما نگفت خرت به چند شیخ بیسوات دیدی خلاف رای شما نصرالله تنها با یک سخنرانی اشک سعد حریری را درآوردو سارکوزی و شما را سرجایش نشاند.حالا در مصرتنها باید لانه خرس و زنبور اشغال شود
  وگرنه دستگاه های جاسوسی کارشان را می کنندباید مواظب سفیر انگلستان باشنددر تمام جهان مواظب بی بی سی
  وگرنه سی سال عقب می افتنداگرچه مصر فهیم مصر بزرگ تمام این چیزها را می داند “من تیغ رویارو زنم …”
  شما هیچ غلطی نمی توانید کرد نه با هزار نفرنه با صد هزار نفرنه حتی با یک میلیون نفرکه ما شصت میلیون نفریم
  و از لج تان ساندیس های ایرانی می خریم و می خوریم اما به پپسی کولا رای نخواهیم دادو هیچ نیازی به مک دونالد و کی اف سی نداریم و هیچ نیازی به بی بی سی و صدای امریکا . شما شب را در استودیوی بی بی سی بخوابیدو صبحانه تان را در استودیوی صدای امریکا بخورید شما برای خنده ما خوبیدگیرم که برلوسکنی فاحشه هایش را فرستاد مهملباف دوستان بازیگر امریکایی اش را نوری زاده خواهران اسرائیلی اش را گیرم که به نفع شیخ کروبی خانوم هیلاری لشکر کشید
  گیرم که با دروغ طفلان معصوم را به خیابان کشیدیدباز هم شما کمترید نه مولای ما به شما باج خواهد داد نه ما
  حسین(ع) با یک جبهه جنگیدعلی(ع) با دو جبهه مولای ما با چهار جبهه می جنگداما باکی نیست من دیده ام پسران رهبر را
  یک لاقبا و ساده در میان همین مردم و دیده ام بچه های فتنه گران را سوار اسب و یله در انگلستان و دوبی و دیده ام کدام شیخ از شهرام خان پول گرفت و دختر کدام شیخ مربی اسکی و اسب داشت و در محله لیان شانپو رای می خریدند
  من تمام اینها را دیده ام و فرش کهنه و ساده خانه آقا گواه است و شام های ساده آقا را دیده بودم در کرمان
  من دیده ام کدام تان راست می گویید… امشب ولنتاین نازنازی هاست بادا بادا مبارک بادا آن روز هم عاشورا بود و والانتیان شیخ و تو بودشیخ و گوگوش میر و سروش والانتین است شیمون پرز و نوری زاده خانوم هیلاری و فائزه مریم قجر با آن یکی شیخ فتنه گروالانتین است و همه دست بزنند جنگ ساندیس و کوکاکولاست لطفا دست بزنید باشد شما با شمشیرها و سلاح های عجیب غریب هالیوود بیاییدما با همین نی ساندیس می آییم و با همین بچه های بسیجی و با موتورهای دو ترک و سه ترک ساخت وطن و با همین پیرزنان و پیرمردانی که هر سپیده شما را نفرین می کنندافهم یا شیخ مهدی دیروز
  افهم یا شیخ مینی جوبها و گوگوشها یا شیخ گوگوش و داریوش تو پشیمان می شوی و گریه خواهی کرد روزی که دیر شده ست به میر افهم هم نخواهم گفت که دیر شده ست برایش …))

 188. قطره می‌گوید:

  سلام خداقوت.

  ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

 189. زینب می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  ((خامنه ای شاید مطهری و بهشتی و باهنر و رجایی نداشته باشد))
  چقدر این جمله ات پر است از مظلوم مقتدر بودن آقا

  نمی دونم چرا نمی جنبند؟
  نکنه تو این قضیه هم مثل حکم اعدام سلمان رشدی ما از برادرای لبنانی عقب بمانیم؟
  اتفاقا هفته پیش سالروز صدور حکم اعدام سلمان رشدی توسط حضرت امام (ع) بود و یاد نشد؟ یا شد؟

 190. ناشناس می‌گوید:

  آفرین
  خدا رو شکر یه نفر یه حرف درست و حسابی میزنه

 191. قطره می‌گوید:

  چشم بد کور ، عمرتان بسیار ، کس نبیند ملالتان آقا
  ما نمردیم خون دل بخوری ، تخت باشد خیالتان آقا
  چیست روباه در مقابل شیر ، چه نیازی به امر یا گفته؟
  تو فقط ابرویی به هم آور ، می شود خواب دشمن آشفته
  گرچه در باغ سینه ات داری لطف ها ، مهرها ، محبت ها
  گفتی اما نمی روی چو حسین(ع) ، زیر بار پلید بدعت ها
  ناگهان در نماز جمعه شهر ، عطر محراب جمکران گل کرد
  بغض تو تا شکست بر لب ها ذکر یا صاحب الزمان(عج) گل کرد
  جان ایران ، چه شد که جانت را ، جان ناقابلی گمان کردی؟
  آبروی همه مسلمانان ، اشک ما را چرا درآوردی؟
  جسم تو کامل است ناقص نیست ، می تراود از این بدن گل یاس
  دستت اما حکایتی دارد… رحم الله عمی العباس

  شاعر این شعر نمیدونم کیه ولی هر کی هست ، خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده! آمین

 192. منتظر خورشید می‌گوید:

  اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه و احفظ قائدنا امام الخامنه ای و احفظ محمود احمدی نژاد
  راستی خیلی وقته محبوبه قطعه یعنی”دیوونه داداشی” نیست کسی ازش خبری نداره من جدا” نگرانش شدم

 193. مغیث می‌گوید:

  سلام
  خداییش آقامون آینده نگره . راستی چرا حضرت آقا در تمام سخنانشان از فتنه و بصیرت به عنوان واژه های کلیدی نام می برند ؟
  پس معلوم شد فتنه فتنه که آقا می فرمودند و بعضی ها تحمل این تکرار را نداشتند مهم و اساسی است .
  ۲۵ بهمن خیلی ها رو هوشیارتر کرد. همه فهمیدیم که هنوز فتنه ریشه داره و باید عمیقتر بزنیمشون .
  قربونت برم آقا جووووووووووون
  ایرونی اهل کوفه نیست علی تنها بمونه
  تا شهادت با ولایت

 194. حسین قدیانی بخونه این آخرین شعر قزوه است به نظرم شدیدا متاثر از مطالب حسین قدیانی است

  تو پشیمان می‌شوی و گریه خواهی کرد روزی که دیر شده ستبه می‌ر… افهم هم نخواهم گفتکه دیر شده ست برایش…افهم! یا شیخ افهم… نه مصریان به خانه باز نمی‌گردندکه خانه تمامی آنان میدان التحریر است بمبی به نام فیس بوک گذاشتندخنثی شدبمبی به نام تویترترکیدبمبی به نام تو و می‌ر بمبی به نام ۲۵ بهمن ترکیدید در سطل آشغال!حالا دنبال بمب‌های دیگرنداما دوستان محمد عبدهو جمال عبدالناصرو خالد اسلامبولی نیاز به فیس بوک ندارندو مصربدون اینترنت هم اموراتش را می‌گذراندو بی‌نیاز به شیخ فضول و میر ذلول همچنان که غزه و لبنان با آن شعار مبارک پسندتان تا حالایستادو حالشان را گرفتو مصرهیچ نیازی به شیخ فتنه گر نداردخلاف رای شما مصر به انقلاب ایران افتخار کرد آقای سید ابراهام السلطنه آقای اسرائیل زاده آقای مهمل باف صدای مرا دارید؟و از شجاعت ایران تعریف کردحتی گفت امام خامنه‌ایاما نگفت خرت به چند شیخ بیسوات دیدی خلاف رای شمانصرالله تنها با یک سخنرانی اشک سعد حریری را درآوردو سارکوزی و شما راسرجایش نشاند.حالا در مصرتن‌ها باید لانه خرس و زنبور اشغال شودوگرنه دستگاه‌های جاسوسی کارشان را می‌کنندباید مواظب سفیر انگلستان باشند در تمام جهان مواظب بی‌بی سی وگرنه سی سال عقب می‌افتنداگرچه مصر فهیم مصر بزرگ تمام این چیز‌ها را می‌داند «من تیغ رویارو زنم…»شما هیچ غلطی نمی‌توانید کردنه با هزار نفرنه با صد هزار نفرنه حتی با یک میلیون نفرکه ما شصت میلیون نفریمو از لجتان ساندیس‌های ایرانی می‌خریم و می‌خوریم اما به پپسی کولا رای نخواهیم دادو هیچ نیازی به مک دونالد و کی اف سی نداریمو هیچ نیازی به بی‌بی سی و صدای امریکا شما شب را در استودیوی بی‌بی سی بخوابیدو صبحانه‌تان را در استودیوی صدای امریکا بخوریدشما برای خنده ما خوبیدگیرم که برلوسکنی فاحشه‌هایش را فرستاد محملباف دوستان بازیگر امریکایی‌اش رانوری‌زاده خواهران اسرائیلی‌اش راگیرم که به نفع شیخ کروبی خانوم هیلاری لشکر کشیدگیرم که با دروغ طفلان معصوم را به خیابان کشیدیدباز هم شما کمترید نه مولای ما به شما باج خواهد دادنه ماحسین (ع) با یک جبهه جنگیدعلی (ع) با دو جبهه مولای ما با چهار جبهه می‌جنگد اما باکی نیست من دیده‌ام پسران رهبر رایک لاقبا و ساده در میان همین مردمو دیده‌ام بچه‌های فتنه گران راسوار اسب و یله در انگلستان و دوبی و دیده‌ام کدام شیخ از شهرام خان پول گرفتو دختر کدام شیخ مربی اسکی و اسب داشتو در محله لیان شانپو رای می‌خریدندمن تمام این‌ها را دیده‌ام و فرش کهنه و ساده خانه آقا گواه استو شام‌های ساده آقا را دیده بودم در کرمان من دیده‌ام کدامتان راست می‌گویید…**امشب ولنتاین نازنازی هاست بادا بادا مبارک باداآن روز هم عاشورا بودو والانتیان شیخ و تو بودشیخ و گوگوش می‌ر و سروش والانتین است شیمون پرز و نوری‌زاده خانوم هیلاری و فائزه مریم قجر با آن یکی شیخ فتنه گروالانتین است و همه دست بزنند جنگ ساندیس و کوکاکولاست لطفا دست بزنیدباشد شما با شمشیر‌ها و سلاح‌های عجیب غریب هالیوود بیاییدما با همین نی ساندیس می‌آییم و با همین بچه‌های بسیجیو با موتورهای دو ترک و سه ترک ساخت وطنو با همین پیرزنان و پیرمردانی که هر سپیده شما را نفرین می‌کنند افهم یا شیخ مهدی دیروزافهم یا شیخ مینی جوب‌ها و گوگوش‌هایا شیخ گوگوش و داریوش تو پشیمان می‌شوی و گریه خواهی کرد روزی که دیر شده ست به میر افهم هم نخواهم گفتکه دیر شده ست برایش…

 195. مغیث می‌گوید:

  سلام
  حاج حسین عزیز سوالی دارم
  به نظرت هاشمی و روحانی و ناطق و … قبل از اظهارات اخیر با کسی !؟!؟!؟ مشورت داشته اند؟
  چقدر می تونیم عدم صحت مطالب رو رد کنیم ؟
  واقعاً چرا از کلمه فتنه و کاربرد آن اجتناب می کنند؟
  چرا چرا چرا

 196. فرشته بانو می‌گوید:

  سلام، واقعا جالب بود.دستتون درد نکنه
  حزب الله می میرد سازش نمی پذیرد

 197. 313 می‌گوید:

  بسم رب المهدی

  آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد

  شاید دعای مادرت زهرا بگیرد

  آقا بیا تا با ظهور چشمهایت

  این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد

  آقا بیا تا این شکسته کشتی ما

  آرام راه ساحل دریا بگیرد

  آقا بیا،تا کی دو چشم انتظارم

  شبهای جمعه تا سحر احیا بگیرد

  پایین بیا،خورشید پشت ابر غیبت

  تا قبل از آن که کار ما بالا بگیرد

  آقا خلاصه یک نفر باید بیاید

  تا انتقام سیلی زهرا بگیرد…

 198. محمد فیاضی می‌گوید:

  اما من معتقدم باید عاجزانه از دستگاه قضا تقاضا کنیم که سران فتنه را محاکمه نکنند . اصلا کاری به کارشان نداشته باشند .
  اگر قرار است همان نوع محاکمه ای که در مورد ب.ن و س.ح و م.ا و غیره انجام دادن اینا رو هم محاکمه کنن لازم نیست کاری کنن.
  ملت اینا رو محاکمه کرده و به منفورترین شخصیتهای تاریخ معاصر تبدیل شدن

 199. فدایی رهبر می‌گوید:

  اگر سران فتنه رو هزار هزار بار هم اعدام کنن کمه
  باید تیکه تیکشون کنن و کادو بفرستن کاخ سفید

  لعن علی عدوک یا حسین *** کروبی و خاتمی و میرحسین
  لعن علی عدوک یا حسین *** صدام حسین ، باراک حسین ، میر حسین

  این شیخ کمثل الحمار رو باید یه وزنه ۱۰۰ کیلویی بهش وصل کنن و ببرنش سر چوبه دار

 200. شافی می‌گوید:

  سلام !!!
  اینجا را مدتها میشد نیامده بودم..انقدر سرم شلوغ است که …
  روز غبارروبی در کنار بابا اکبر هم بودم و همین شنبه ای که گذشت…دبدم خودکارشان سر جای همیشگی اش نیست…….دیدن عکسشان اینجا ارامش بهشت زهرایی داد بمن.
  اما باز دلم گرفت.دلم که میگیرد از پرسه زدن های برادرم در فیس بوک لای یک مشت جلبک مست یاد قطعه ی ۲۶ می افتم و دوئل…به اینجا که میا یم اما هوای دوکوهه میکنم…اینحا یک سال و نیم است برای من دوکوهه ی بچه بسیجی هاست..
  دوکوهه ی تنها ترین جوانان عالم……
  به شهاب الدین سلام برسانید داداش حسین…انگار سال گذشته در کربلا حاجتش را گرفت….
  هنوز داغ فحش ها ی بیشرف ها در دلم مانده که مدتیست باید مواظب باشم بابت چادر به قول خودشان “سگی ” ام داغ لگدهایشان را نگذارند روی بدنم…گیرم که بگذارند!!به قول سید مرتضی ” این سر ما و این دنیا!!”
  بنویسید که قلم تند شماست که مرهم میشود بر زخم هایمان.
  راستی!نامه تان به جناب لاریجانی ان روزها برایم بیش از حد تند و توام با بی ملاحظه گی بود…روز اسقبال از کاروان شکست حصر غزه در دانشگاه تهران بودم که خبر فیلتر شدنتان رسید … چه تقارن جالبی..نه؟؟!! ما کاروان میفرستیم حصر غزه را بشکند غافل از اینکه یک عده تلفنی حصار برای بسیجی ها سفارش میدهند! و ما میمانیم این وسط که شکستن کدام یک اوجب است!
  ۲-۳ روزیست دلم لک زده برای ان نامه..
  ..به کمتر از اعدام سران بی سر فتنه راضی نخواهیم شد
  والسلام

 201. فدایی رهبر می‌گوید:

  راستی یادم رفت بگم که همه این فتنه ها زیر سر راس فتنه است
  امام علی(ع) می فرماید:
  در فتنه ها باید چشم آنرا کور کرد تا فتنه از کار بیغتد
  و چشم فتنه ۸۸ همان آفای راس فتنه و نامه سرگشاده است
  ما بسیجی ها راس فتنه را خاموش می کنیم
  وای به حال راس فتنه *** اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
  کاری میکنیم که آقازاده فراری هم مثل پسر دیکتاتور دیوانه شود و بمیرد

 202. صاحب موتور می‌گوید:

  سلام حاج حسین… من صاحب همون موتورم که سربنده قرمز رو طلقش خورده بود و کلاچش ایراد داشت… البته موتورم سالم بود و میثم موتور سوار نبوده…
  یه خبر خوش :با مدد شهدا منتجب نیا قائم مقام شیخ بی سواد رو از مسجد امام صادق (ع) ستارخان انداختیمش بیرون… بعداز حدود ۲۹ سال اذان حزب الله در مسجد صادقیه دمیده شد

 203. سجاد می‌گوید:

  سلام
  چرا پست ها رو تایید نمی کنین؟
  داریم نگران میشیم! چه خبره؟

  یا حق

 204. جمالی می‌گوید:

  بسم رب الشهدا و السدیقین(الصدیقین)
  من شمر و عمرسعد را باشرف تر از سران فتنه می دانم
  سلام حاج حسین جمالیم _مسجد اعظم قم_که شب دوم نیومدی
  حرفت که یادت نرفته قرار بود نویسندگی یادم بدی!!!!!!!!!!!!!!!
  یادت
  خوب گام اول چه کنم؟؟؟؟
  حسین قدیانی: خیلی شرمنده شدم عزیزم.

 205. مریم نوری می‌گوید:

  سلام
  چه عجب من امروز تونستم سایت را باز کنم
  یه دو روزی بود سایت اصلا باز نمی شد برای من که اینطور بود یه صفحه سفید میامد
  خدا کنه تکلیف سران فتنه هر چه زودتر معلوم بشه
  انشا الله

 206. yotla می‌گوید:

  سلام :باتوجه به دلیل آقای سعید قاسمی که امروز تو تجمع گفتن نتیجه می گیریم،ادب ازکه آموختی از بی ادبان.
  حرف امام از که آموختی از سران فتن.حال بماند که فرقی نمی کند امام روح الله باشد یا امام خامنه ای که هردو یک راه و یک چیز می گویند.

  سران فتنه هنوز مانده تا به قوه برسید، اما برای ما که هنوز از انقلاب و اوایل انقلابمان وبنی صدر وبازرگان آنقدر که لازم است نگفته اند شما شده اید درس تاریخ و زنده زنده فیلم تاریخ خیانت سران را می بینیم محاکمه نشوید تا ابد درس دادنتان به ما ادامه دارد و این فیلم با هزینه آبرویی که از خودتان ریختید بسیار عبرت آموز و دلگرم کننده است.

  عبرت آموزی و تاریخ نویسی سی سال انقلاب و حرفهای امام و رهبری درسی است که شما از دانشگاهها حذف کردید و اینک خود مشغول تدریس آن هستید.

  درس های فراموش شده اوایل انقلاب،این حرفهای امام در مورد بنی صدر و بازرگان و منتظری و شریعتمداری داشت کم کم خاک می خورد اما باز هم ورق تاریخ به صفحه اولش برگشت و باز ما این بیانات امام را و راه امام در مورد این افراد را از زبان امام خامنه ای شنیدیم،

  این بار هم شما دارید با بی ادبی تان و نفهم نشاندادن و نوکر آمریکاو صهیونیسم شدن به ما ادب را یاد دادید.
  حال البته بخاطر این درس هایی که ملت از شما باید بگیرد ،آماده است که این چند وقت عمر بی خودتان را مشغول این سناریوی آمریکایی ها باشید

 207. صادق می‌گوید:

  سلام
  من گاهی به وبلاگ شما سر میزنم واقعا یکی از معدود جاهایی هست که ارزش خوندن داره. متن زیبایی بود اما حقیقت ماجرا اینه که طبق معمول ناامید خواهیم شد. متاسفانه. تجربه ثابت کرده. پارسال یک عده حرکتی رو با عنوان یاران نواب آغاز کردند که متاسفانه دیگه خبری ازشون نشد. فکر کنم در نهایت هم تنها راه حل همون خواهد بود.
  ضمنا هدر قبلی به نظرم قشنگ تر بود.

 208. نوید می‌گوید:

  سلام
  أین عمار رهبر عزیزمون در اصل از سال ۶۸ شروع شد اما متاسفانه نشنیدیم و الان دو دستی می زنیم تو سر خودمون اگه همون موقع دادمون در می اومد که …..
  بگذریم الان وقت عمله ان شاء الله قوه قضاییه هم…

 209. نوید می‌گوید:

  سلام
  راستش اعدام سران فتنه من رو راضی نمی کنه من زمانی راضی می شم که دیگه مردم تو انتخاب هاشون اشتباه نکنن حالا شما بگید بصیرت که متاسفانه انتخابات مجلش هشتم و غیره نشون می ده هنوز اشتباه می کنن
  اگه بازهم راستشو بخوای به نظرم خوب شد محاکمه انجام نمی شه چون سودش و بصیرت بخشیش به خاطر رو شدن یه عده بیشتره(از جمله برخی سینه چاکان اصولگرایی) و به نظرم اگه بازهم عقب بیفته تا مردم زورکی هم که شده یه کم به مسائل کشور توجه کنن ان شاء الله که بصیرتشون بیشتر میشه و دیگه امثال لاریجانی رو انتخاب نمی کنن
  باتشکر از اینکه مطلبم رو تایید کردین

 210. ناشناس می‌گوید:

  سلام

 211. مرتضی معصومی می‌گوید:

  سلام دادش
  نشد یه بار نوشتاتونو بخونم و حرف دلم نباشه.

  میگم تو این عکس دارید سوت میزنید یا هوا سرده؟!

 212. فدایی می‌گوید:

  سلام بر داداش حسین انشالله که یه روزی بشنوم که قوه قضائیه دست از این دست به عصا راه رفتن برداشته وسران فتنه نه نه خائنان به میهن ومملکت جمهوری اسلامی ایران را محاکمه کرده است وحکم به اعدامشان داده خوشحال می شویم واین بیسواد وچیز وخاتمی دروغگوی فتنه گر را بر دار ببینینم

  در اخر می خواهم بگویم که بسیجیم وفدایی حضرت امام خامنه ای
  بسیجی ام به امید ظهور پنجره ام

  و بازمانده نسل هزار حنجره ام

  هنوز عهد و مرامی که داشتم دارم

  و جان نیمه تمامی که داشتم دارم

  به همرهان که جفا می کنند می گویم

  اگر چه گفته ام اکنون بلند می گویم

  که تا به چشمه نور حیات روزنه ایست

  تمام بود و نبودم فدای خامنه ای است

 213. یه درمونده می‌گوید:

  سلام آقا حسین
  من خیلی وقته دوس داشتم براتون بنویسم ولی حرفی برا گفتن نداشتم اینبار یه مشکله فکریه بزرگ برام پیش اومده فکر کردم میتونم ازتون کمک بگیرم راستیتش من با تناقص رو به رو شدم
  من تو مدرسه ای درس میخونم که همه مخالف عقاید منن به حدی که خیلی وقتا از ناراحتی و از اینکه سکوت برام زجر آور میشه میشینم گریه میکنم من علاقه ی خاصی به رهبرم دارم کل اتاقم با عکسش تزئین شده ولی نمیتونم با خودم کنار بیام که این حکومت بر حقه یا نه میدونید چیه من خیلی تو نت میگردم یه خوردم بیشتر از سنم میفهمم سوال بزرگی که تو ذهنم ایجاد شده اینه اگه آزادی بیان هست چرا همه ی سایتای مخالف فیلترن؟
  درسته من آزادیه بیان رو بیشتر از هرکسی قبول دارم چون منی که پیروه سید علیم نمیتونم به راحتیه جلبکا حرفمو بگم
  میخام بدونم کشته هایی که تو این یه سال داده شدن چرا راجب هیچکدوم تو صدا و سیمامون چیزی گفته نشده؟
  چرا فیلمایی که از آشوبا گرفته میشن تو تلوزوین پخش نمیشن؟
  ندا آقاسلطانی که خودشو فروخته بود شد سنبله جلبکا پس چرا هیچ حرفی از شهدای واقعیه ما نمیاد وسط؟
  یه سوال دیگه چرا راجب صانع ژاله مطلبی ننوشتید؟
  شمام قبول دارید که مخالف بود؟
  من سوالای خیلی زیادی دارم میدونم وقت ندارین جوابشونو بدین واس همین ازتون خواهش دارم برا کمک به یه خواهر کوچکتر از خودتونم که شده جواب اینارو برام ایمیل کنید من به شما و حرفاتو ایمان دارم میدونم خواسته ی زیادیه ولی لطفا کمکم کنید نمیخام این حرفارو تو نظراتون بذارید فقط سوالای شخصی بود لطفا اگه امکان داره برام ایمیل بفرستید.
  اجرتون با خدا

 214. نفیر می‌گوید:

  شعار اینروزهای مردم
  ……………………….
  آهای رئیس تشخیص
  ول کن برو انگلیس

 215. حجت می‌گوید:

  دیگه داره حرصم ازاین نارسانه ملی بهم می خوره
  گربه های خیابانهای منتهی به آزادی هم حرکت سران فتنه رامحکوم کردند
  در همین رابطه سرکرده آنان گفت:ازنظر من هم حرکت سران فتنه مذموم است وبنده محکوم می کنم چراکه طرفداران آقای موسوی وکروبی سطلهای زباله را که منبع غنی تغذیه ماست را به آتش کشیدند.

  خداییش لازمه که ما منتظر محکوم کردن از طرف خواص بی تعصب وبی بصیرت (خیلی کنترل کردم چیز بدی نگما..) باشیم ؟؟؟!!!
  آخه ولایت مترو و پرسه در مه و ساکت و….تاحالا کجا بودن؟؟؟
  از همه ناجور تر محکومیت شدیدالحن سر ق.ق بودکه دیگه اوج خشانت بود که«نمیذاریم اطلاعیه پراکنی کنن» انگار تاحال اطلاعیه هاشون به مذاق ملت عسل بوده حال شده زهر…

 216. مهدی می‌گوید:

  آفرین داداش.
  منتظر تألیفات هستیم .

 217. amin می‌گوید:

  آخر سر قطعه آدرسش عوض شد یا نه!!!!!
  تو رو خدا یکی جواب بده!

 218. ناشناس می‌گوید:

  بروزم.

  حتمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــر بزنیـــــــــــــــــد . . .

  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 219. mohsen می‌گوید:

  سلام …
  من هم با شما هم نظرم….
  اما این رو سران فتنه یا مزدوران آنها بدانند…….

  حکایت این هایی که به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان های ما اهانت و خیانت میکنند حکایت آن دیوانه ای است که به سمت خورشید
  خاک میپاشید تا خورشید را پنهان کند!
  حال آن که خاک بر سر خودش می ریزد…
  مرگ بر فتنه گر ……..

 220. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی” برم داداشم؟

  ساعت ۱۲:۲۲
  تعداد افراد آنلاین: ۳۸ نفر

  ماشالله ستاره های حزب الله.
  داداش حسین بی همتای بسیجیها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائی داری….
  (نمیدونید چقدر دلم تنگ شده بود برای پیام رفتن!)

 221. AliR می‌گوید:

  ناطق که نطق کرد ، سردار که انتقاد کرد ، شهردار که قید رأی های ضد نظام را زد ، بترس از هاشمی ، بترس /

 222. ناشناس می‌گوید:

  واقعیت این است که جبهه جمهوری اسلامی در فضای مجازی از مدت ها پیش قافیه را باخته است و میدان را به رسم تغافل به حریف واگذار کرده است.. هیچ کس صدای بچه حزب اللهی هایی که شبانه روز با تولید محتوا سعی در خدمت گذاری در این عرصه با حداقل امکانات را دارند نمی شنود و نیاز آنها به یک بستر مجازی وب۲ برای انتشار و به اشتراک گذاشتن مطالبشان را نمی بیند.. ملیون ها ساعت تلاش روزانه وبلاگ نویسان ، پوستر سازان ، تهیه کنندگان کلیپ و عکاسان در تولید و ارایه صرف می شود ، بی آنکه بازدید مناسب و درخور و اثر گذاری و ثمر بخشی قابلی از این محتوا نتیجه شود.

  آقایان برنامه ریز، حضرات تامین بودجه در میدان جنگ نرم! یا دست ها را بالاببرید و سپرها را بیاندازید و به نشانه شکست پرچم سفید را به اهتزاز در آورید و یا با خشوع و افتادگی ، پای درد و دل آنها که مویی در این جامعه مجازی سپید کرده اند بنشینید و نیاز امروز ما را که یک فضای وب دو برای به اشتراک گذاری لینک است بشنوید و همین امروز در جهت ایجاد یک فضای ظاهرا دمکراتیک با محتوای آزاد که مدیریت آن بر عهده جوانان پاک حزب الله است گام بردارید. از تولید قارچ گونه تارنماهای خبری بی دلیل و تکراری و هزینه در همایش های گاه و بی گاه تقدیر و گرامی داشت و یادبود بکاهید و این بودجه بی زبان جنگ نرم را در مسیر فوق الذکر صرف کنید که روح بلند جوانان آرمان گرای انقلاب اسلامی و وارثان پرچم سبز خمینی بیش از این تاب تحقیر در فضای دشمن را ندارد… گرچه امروز بسیار دیر شده است اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

 223. روح الله می‌گوید:

  خوب نوشتی مثل همیشه لذت بردم امروز شعر جدید علیرضا قزوه رو دیدم از نی ساندیس معروف تو استفاده کرده بود …و از لجتان ساندیس‌های ایرانی می‌خریم و می‌خوریم
  اما به پپسی کولا رای نخواهیم داد ….
  حسین (ع) با یک جبهه جنگید
  علی (ع) با دو جبهه
  مولای ما با چهار جبهه می‌جنگد
  …..خسته نباشی بسیجی

 224. سلاله 9 دی می‌گوید:

  سلام بر قطعه مقدس و معزز ۲۶
  از آن جایی که این صفحه برایم کامل باز نمی شد نظرم در مورد این متن را در پست کناری نوشته بودم.
  خدا را شکر که مشکل حل شد. این صفحه کامل برایم باز می شود.فکر کنم باید از دوستان فنی تشکر کرد.ممنون

 225. نسترن می‌گوید:

  ما هم دلمان برای پیام “بی زرگانی هاتون” تنگ شده بود. خوش آمدید.

 226. احسان می‌گوید:

  نحوه ی مجازات سران فتنه

  http://shahresobh.blogfa.com/post-214.aspx

  .

 227. عماد می‌گوید:

  دوستان عزیز ولایتی و فرهنگی
  میدانید چندهفته دیگر انتخاب هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.
  آقای هاشمی ریاست کنونی مجلس خبرگان رهبری بدلیل مواضع ناپسندی که در فتنه۸۸ اتخاذ کرد مواضع خود در چند روز اخیر و … مطمئنا صلاحیت ریاست مجلس خبرگان را ندارد.
  مجلس خبرگان شایسته نیست کسی را در راس داشته باشند که نه تنها خود مردود شده است بلکه از عوامل اصلی فتنه به شمار میاید و هنوز نیز بر آراء خود پافشاری میکند.

  در این بین از ما گروه های ولایی انتظار است تا برای روشنگری دیگران نقش ایفا کنیم تا به لطف خدا و به دست خبرگان بابصیرت ملت این بت تکبر را که چه با تکبر و نخوت و پررویی تمام در نامه نابخردانه خود به امام امت جایگاه خود در خبرگان رهبری را به رخ کشید بشکند و بشکند هرکس دل امام ما را شکست.

  امیدواریم فعالیت روشنگری و اطلاع رسانی وبلاگ ارزشی شما را در این زمینه شاهد باشیم.
  http://aftabemarefat.ir

 228. امیر می‌گوید:

  سلام
  مثال امروز این دو نفر مثال مجانین و دیوانگانی است که هر از چندگاهی از روی نیاز به جلب توجه و ابراز وجود سنگی را بر می دارند و به شیشه میکوبند ، با این آرزو که شاید بتوانند بنیان خانه را به لرزه در آورده و اهل خانه را آزرذه کنند
  چه ویروس خانمان سوزی این نیاز به جلب توجه !
  تا به امروز هیچ درمانی برای آن تجویذ نشده!
  شاید لازم است با این دو بیمار به شکلی دیگر برخورد کرد . باید با آنها ملایم رفتار کرد.
  شاید بهتر است آنها را جلوی آیینه بنشانیم ،شاید از دیدن تصویر خود به وجد آمده و دیگر احساس تنهایی نکنند.
  شاید بهتر است با آبنبات های آدامس دار سرشان را گرم کنیم.
  یا اصلا بیایید یک روز همه با هم دستشان را بگیریم و به گردش ببریم این بهتر نیست؟
  پس یاران همدل بیایید به جای عصبانیت ،فکری بکنیم برای :

  میرحسین ۶ساله از لندن و مهدی ۳ساله از حومه ی لندن

 229. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  امروز بعد نماز جمعه تو تبریز غوغا بود .مردم غیور و همیشه در صحنه تبریز بعد از برپایی نماز جمعه از مصلای امام به طرف میدان ساعت حرکت کردند و با دادن شعارهای مرگ بر موسوی و کروبی وخاتمی و تشکیلات قضایی اقدام انقلابی خواستار برخورد شدید با سران فتنه و راس فتنه شدند . جوونای انقلابی تبریز ادمکهای موسوی وکروبی و خاتمی رو به دار اویختند و مردم عزیز هم با کفشهاشون این ادمکها رو مورد تفقد خودشون قرار دادند!
  برخی دیگر از شعارهای مردم تبریز در راهپیمایی:
  اباالفضل علمدار خامنه ای نگهدار
  اباالفضل علمدار موسوی رو تو بردار
  خبرگان رهبری جای منافقین نیست.
  مرگ بر ها… (خودتون می دونید کی رو میگم)
  ها… حیا کن مصلحتو رها کن.
  همه اینا رو گفتیم تا بگیم به همه بد خواهان اقا که اگه فکر کردین با این کارا، سید علی تنها میشه کور خوندین ،سید علی این همه فدایی داره که هستیشون رو برای یک تبسم شیرین اقا میدن. پس حواستون رو جمع کنید که این اخرین پیام فداییان سید علی است.
  جانم فدای رهبر

 230. lilipar می‌گوید:

  راستی منم از دانشگاه دیدار با رهبر رفتم…. جای همه تون خالی
  شعارای قاطع مردم کلی سرحالمون کرد
  ***
  راستی تند بودن قلم آقای قدیانی اگه باعث شده مخالفا نیان اینجا همون بهتر تند باشه.
  چون جز حرفای صدتا یه غاز چیزی برای گفتن ندارن. بهتره فضای اینجا رو آلوده نکنن

 231. لیلا می‌گوید:

  سلام بزرگوار
  خدا قوت رزمنده

 232. دولتی می‌گوید:

  در سالگرد قیام خونین مردم قهرمان تبریز در ۲۹ بهمن ۵۶ اینبار در روز جمعه ۲۹ بهمن ۸۹ مردم ولایت مدار تبریز پس از راهپیمایی باشکوه از مصلی تا میدان ساغت بصورت نمادین آدمک های سران فتنه را به دار آویختند تا اوج نفرت و انزجار خود را از این مزدوران استکبار جهانی نشان دهند.
  تصاویر:
  http://uploadtak.com/images/9aluaz42xdho7oyjsf.jpg
  http://uploadtak.com/images/2rdo4lfxdmv56ysj1jc.jpg
  http://uploadtak.com/images/ccjg6zryhs1ele269ylu.jpg
  http://uploadtak.com/images/2edozhc917tyfq7n3s1.jpg
  http://uploadtak.com/images/14fxtydv77mo0w80cne0.jpg
  http://uploadtak.com/images/dq1kk2l08l14gf6em5gj.jpg
  http://uploadtak.com/images/lu4jc8h2x6yy2o4pu7lt.jpg
  http://uploadtak.com/images/hsevoeitlnqoygt1a02.jpg
  http://uploadtak.com/images/cnhtwqc56g0lcewm2yru.jpg
  http://uploadtak.com/images/w3q3jlcvvghe9plfuci9.jpg

 233. فهیم می‌گوید:

  مهمترین عمار سیدعلی، عجبا که خود خامنه ای است…..
  زیبا بود مثل همیشه …. خدا قوت

 234. sadaf می‌گوید:

  سلام
  دمتون گرم داداش حسین
  خیلی خیلی عالی بود
  در ضمن در مورد دستای پشت پرده هم
  یک مطلب داغ داغ بنویس
  بازم ممنون
  راستی مطلبت رو منم درجش کردم
  لطفا راضی باش

 235. سید جلال می‌گوید:

  تو پشیمان می‌شوی
  و گریه خواهی کرد
  روزی که دیر شده ست
  به می‌ر… افهم هم نخواهم گفت
  که دیر شده ست برایش…
  افهم! یا شیخ افهم…

  نه مصریان به خانه باز نمی‌گردند
  که خانه تمامی آنان میدان التحریر است
  بمبی به نام فیس بوک گذاشتند
  خنثی شد
  بمبی به نام تویتر
  ترکید
  بمبی به نام تو و می‌ر
  بمبی به نام ۲۵ بهمن
  ترکیدید
  در سطل آشغال!
  حالا دنبال بمب‌های دیگرند
  اما دوستان محمد عبده
  و جمال عبدالناصر
  و خالد اسلامبولی
  نیاز به فیس بوک ندارند
  و مصر
  بدون اینترنت هم اموراتش را می‌گذراند
  و بی‌نیاز به شیخ فضول و میر ذلول
  همچنان که غزه و لبنان
  با آن شعار مبارک پسندتان تا حال
  ایستاد
  و حالشان را گرفت
  و مصر
  هیچ نیازی به شیخ فتنه گر ندارد
  خلاف رای شما
  مصر به انقلاب ایران افتخار کرد
  آقای سید ابراهام السلطنه
  آقای اسرائیل زاده
  آقای مهملباف
  صدای مرا دارید؟
  و از شجاعت ایران تعریف کرد
  حتی گفت امام خامنه‌ای
  اما نگفت خرت به چند شیخ بیسوات
  دیدی
  خلاف رای شما
  نصرالله تنها با یک سخنرانی
  اشک سعد حریری را درآورد
  و سارکوزی و شما را
  سرجایش نشاند.
  حالا در مصر
  تن‌ها باید لانه خرس و زنبور اشغال شود
  وگرنه دستگاه‌های جاسوسی
  کارشان را می‌کنند
  باید مواظب سفیر انگلستان باشند
  در تمام جهان
  مواظب بی‌بی سی
  وگرنه سی سال عقب می‌افتند
  اگرچه مصر فهیم
  مصر بزرگ
  تمام این چیز‌ها را می‌داند

  «من تیغ رویارو زنم…»
  شما هیچ غلطی نمی‌توانید کرد
  نه با هزار نفر
  نه با صد هزار نفر
  نه حتی با یک میلیون نفر
  که ما شصت میلیون نفریم
  و از لجتان ساندیس‌های ایرانی می‌خریم و می‌خوریم
  اما به پپسی کولا رای نخواهیم داد
  و هیچ نیازی به مک دونالد و کی اف سی نداریم
  و هیچ نیازی به بی‌بی سی و صدای امریکا
  شما شب را در استودیوی بی‌بی سی بخوابید
  و صبحانه‌تان را در استودیوی صدای امریکا بخورید
  شما برای خنده ما خوبید
  گیرم که برلوسکنی فاحشه‌هایش را فرستاد
  محملباف دوستان بازیگر امریکایی‌اش را
  نوری‌زاده خواهران اسرائیلی‌اش را
  گیرم که به نفع شیخ کروبی
  خانوم هیلاری لشکر کشید
  گیرم که با دروغ
  طفلان معصوم را به خیابان کشیدید
  باز هم شما کمترید
  نه مولای ما به شما باج خواهد داد
  نه ما
  حسین (ع) با یک جبهه جنگید
  علی (ع) با دو جبهه
  مولای ما با چهار جبهه می‌جنگد
  اما باکی نیست
  من دیده‌ام پسران رهبر را
  یک لاقبا و ساده
  در میان همین مردم
  و دیده‌ام بچه‌های فتنه گران را
  سوار اسب و یله در انگلستان و دوبی
  و دیده‌ام کدام شیخ
  از شهرام خان پول گرفت
  و دختر کدام شیخ
  مربی اسکی و اسب داشت
  و در محله لیان شانپو رای می‌خریدند
  من تمام این‌ها را دیده‌ام
  و فرش کهنه و ساده خانه آقا گواه است
  و شام‌های ساده آقا را دیده بودم
  در کرمان
  من دیده‌ام کدامتان راست می‌گویید…
  **
  امشب ولنتاین نازنازی هاست
  بادا بادا مبارک بادا
  آن روز هم عاشورا بود
  و والانتیان شیخ و تو بود
  شیخ و گوگوش
  می‌ر و سروش
  والانتین است
  شیمون پرز و نوری‌زاده
  خانوم هیلاری و فائزه
  مریم قجر با آن یکی شیخ فتنه گر
  والانتین است و همه دست بزنند

  جنگ ساندیس و کوکاکولاست
  لطفا دست بزنید
  باشد شما با شمشیر‌ها و سلاح‌های عجیب غریب هالیوود بیایید
  ما با همین نی ساندیس می‌آییم
  و با همین بچه‌های بسیجی
  و با موتورهای دو ترک و سه ترک ساخت وطن
  و با همین پیرزنان و پیرمردانی که هر سپیده شما را نفرین می‌کنند

  افهم یا شیخ مهدی دیروز
  افهم یا شیخ مینی جوب‌ها و گوگوش‌ها
  یا شیخ گوگوش و داریوش
  تو پشیمان می‌شوی
  و گریه خواهی کرد
  روزی که دیر شده ست
  به میر افهم هم نخواهم گفت
  که دیر شده ست برایش…

 236. ترگل می‌گوید:

  امروز هرچه تلاش کردم برسم به تجمع نشد وقتی که رسیدم همه داشتن بر میگشتن

  کلی ضایع شدم

  خواهرم با اینکه دیروز تا ۸شب بیمارستان بود ولی اصرار کرد بردمش اونم حسابی بهم غر غر کرد چون دیر بردمش

 237. vael می‌گوید:

  سلام خدا قوت
  عالیه
  دعا گو ام و همش لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم واسه سلامتی همه برادران و خواهران حزب الله میخونم

 238. بند میم می‌گوید:

  ” بند میم ” تا محاکمه سران فتنه آغاز به کار کرد.
  به ” بند میم ” بپیوندید.

  ما خواستار محاکمه سران دشمن و عمله هایشان هستیم و تا زمانی که اینان به سزای عملشان نرسند هرگز از پای نخواهیم نشست و به مسئولین قوه قضاییه هشدار می دهیم تا در سریعترین زمان ممکن، خواسته به حق مردم را عملی سازد. اخطار می کنیم که جز این راهی نیست، که اگر به وظیفه خود عمل نکنید امت حزب الله، ناگزیر، به بند “م” وصیت نامه خمینی کبیر(ره)، جامه عمل خواهد پوشاند.

  http://naghdnews.ir/band-e-mim.html
  http://naghdnews.ir/band-e-mim.html
  http://naghdnews.ir/band-e-mim.html

  لطفا اطلاع رسانی کنید.

 239. وصال می‌گوید:

  شما بااین مقال دیگر جای حرف باقی نگذاشتید
  حالا جای اشک است برای مظلومیت رهبر با اقتدارمان
  ممنونم که عمار گونه روشنگری کردید
  اما حضرت ماه بداند ما جان برکف هنوز پای این شعار ایستادهایم:
  وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد /ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد
  سران فتنه که دیگر عددی نیستند

 240. میعاد می‌گوید:

  سلام
  در چند روز گذشته سعی کردم در تمامی صحنه ها باشم
  که حاصل اون چند قطعه عکس که در وبلاگم قرار دادم
  در روز های ۲۲ بهمن و تشیع شهید ژاله و تحسن میدان ارک
  اگر خواستید می تونید صفحات و عکس های این مطلب رو باذکر منبع استفاده کنید یا لینک کنید
  به امید اعدام سران فتنه یا علی
  http://www.mrenger.parsiblog.com

 241. ترگل می‌گوید:

  راستی نگرانتون شدیم

  نه مطلبی و نه تاییدی

 242. جعفری می‌گوید:

  سلام جناب قدیانی

  حدود ۷ نفر از خانمها روبروی دادستانی دو شبانه روزه که تحصن کردند، خیلی ها قصد منصرف کردند این افراد را به دلایل مختلف دارند ولی اینها به هیچ وجه منصرف نشدند. البته روزها تعداد افراد بیشتری به این ها می پیوندد. از من خواستند شما را در جریان این تحصن قرار بدم. شاید از طریق وبلاگ شما و یا رسانه بشود تاثیر این ماجرا را بیشتر کرد.

 243. محمد می‌گوید:

  دارم دق می کنم از این همه نا مردی ولی بازم نمی فهمیم علی چی کشید

 244. حمد هادی می‌گوید:

  حسین قدیانی عاشقتم

 245. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زرگانی”

  ساعت ۲۰:۳۳
  تعداد افراد آنلاین: ۳۳ نفر

  ماشالله حزب الله
  داداش حسین عزیز بسیجیها فــــــــــــــــدائی داری…

 246. حیدری ام می‌گوید:

  حسین قدیانی؛ بعضی وقتها استقلالی و بعضی وقتها پرسپولیسی

  http://up.iranblog.com/images/ajkvk80loh6fxkjy1ci.jpg

 247. زینب می‌گوید:

  به فتنه گران که جفا می کنند می گویم
  اگر چه گفته ام اکنون بلند می گویم
  که تا به باغ شهادت هنوز روزنه ایست
  تمام بود و نبودم فدای خامنه ایست

 248. کورش می‌گوید:

  سلام داداش
  ابتدا دوستان در نظر دهی به این دوستمون کمک کنن،تنها مونده با یه دنیا مسخره کردنها:

  http://doroghha.blogfa.com/

  دوما اینکه یکی از دوستانم بدجوری تو دو راهی گیر کرده و حسابی قر و قاطی کرده و اسیر برخی حرفها شده،من هرچی حرف زدم باهاش نتونستم که فضای درستی واسش باز کنم که تصمیم بگیره.این موضوع واسش وقتی بدتر میشه که یک نفری کشته میشه و در رسانه های خارجی میگن که سپاه یا بسیج کشتنش و … میگه که میگن نظام از کشته شدن آدمها بیشتر بهره میبره و همش از تشیع جنازه ها سوء استفاده میکنه،میگه تشیع جنازه پاوه و همچنین شهید مختاری با تشیع جنازه شهید ژاله فرق داشت.
  من نمیدونم دیگه چیجوری باعث نشم که به خطا نره . من خودمم کمتر در لحظه اغتشاشات حضور داشتم و نمیتونم واسش دلیل قانع کننده باشم.
  اگر ممکنه مطلبی حرف دلیلی برهانی چیزی بیارید که بخونه و بتونه که انتخاب کنه .
  ایمیلمم که دارید،اینجا هم بنویسید که چه بهتر،شاید عده ای ازش استفاده کنن.
  امروزم اومد وبلاگ عمار رو خوند که لینکشو گذاشتم بدتر شد ؛ میگه عده ای اوایل اعتراضات انتخاباتی بالای مسجد تیراندازی کردن مردمو کشتن و…
  مرسی که جواب میدین

 249. دوست می‌گوید:

  داداش حسین کجا هستین؟۳ روزه که نیستین…
  نگران شدیم…

 250. shghodusy.jbg.ir می‌گوید:

  موسوی،خاتمی،کروبی؛ مرگ به نیرنگتان خون جوانان ما می چکد از جنگتان

 251. سروش می‌گوید:

  سلام بر حسین و درود بر اباالفضل
  ملتمس دعای
  زائران بی ریای
  قطعه ۲۶

 252. مصطفی می‌گوید:

  دستگیری این خائنان کار دستگاه قضایی نیست، قوه قضاییه نظام ما از کسانی دستگیری می کند که دست شان ارزش گرفتن داشته باشد، این ها را فقط باید مردم جارو کنند.

 253. نـاچیـز می‌گوید:

  آجرک الله دلاور

  یا صاحب الزمان
  عجل علی ظهورک…

 254. خان باجی می‌گوید:

  اول به عمر شاه نجاست لعنت
  دوم به ابوبکر به صراحت لعنت
  از لعنت حق نباشد عثمان محروم

  ((((((((((((((((((((((((((((((بر هر که بود ضد ولایت لعنت)))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .یاعلی

 255. چشم به راه می‌گوید:

  سلام خدا قوت

 256. هادی می‌گوید:

  لعنت بر دشمن سید علی خامنه ای
  میخاد هر کی باشه

 257. زانیار می‌گوید:

  سبزها : بیشرفیم اگر ۲۵ بهمن رژیم رو سرنگونش نکنیم.
  ******
  سبزای بیشرف: بیناموسیم اگر ۱ اسفند این رژیم رو سرنگون نکنیم.
  ******
  سبزای بیشرف بیناموس: از خوک کمتریم اگر ۴شبه سوری کار رژیم رو یکسره نکنیم.
  ********
  سبزای بیشرف بی ناموس از خوک کمتر: بی پدر و مادریم اگر ۱۳ به در کار رژیم رو یک سره نکنیم.
  ********
  سبزای بیشرف بی ناموس از خوک کمتره بی پدر مادر: ….

  و این داستان ادامه دارد 😀

 258. فدایی رهبر می‌گوید:

  این بی شرفا دوباره میخوان یکم اسفند خون یه بیگناه رو بریزن
  نمی دمنم تاکی قوه قضائیه میخواد صبر کنه
  اگر عرضه ندارن تا سینه چاکای ولایت و امام بیان کار فتنه رو یکسره کنن
  می گویند آرامش خودتان رو حفظ کنین تا عادلانه به پرونده شان رسیدگی شود

  توصیه میکنم به این وبلاگ سری بزنید
  یه نشریه توی شهرستان بهبهان- خوزستان توزیع میشه که بسیار پربار و ولاییه

  http://www.nafele313.blogfa.com/

 259. یک سبزاندیش می‌گوید:

  عصبانیت شما از تظاهرات دروغ‌افکن و رسواکننده‌ی مردم در ۲۵ بهمن قابل درک است! ممنون!
  جنبش سبز زنده است و پیروز می‌شود. ایران و ایرانی آزاد می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.