غدیر قم

دل حوزه تنگ شده بود برایت “آقا”. “چهارمردان” الان چقدر خوشحال است. تمام درس خارج فقه فیضیه درون سینه توست. “حرم” دارد امروز فردا می کند تا تو را ببیند. وای که چقدر خوشحال است الان در بهشت، فاطمه معصومه. به همه بهشتیان دارد فخر می فروشد که خامنه ای می خواهد بیاید قم. گویی می خواهد؛ خمینی به قم بیاید. “غدیر قم” یعنی سیدعلی. طلبه ای نذر کرده “آقا” اگر تو را از نزدیک ببیند ۳ ماه روزه بگیرد. حجره هم از تو سهم دارد ای ماه بی بدیل. به او حق بده. این در و دیوار مقدس این نمایه های مقرنس هوس نور ماه کرده اند. بی تو زیاد آه کشیده اند. تمام حنجره حجره دین خدا تویی. خرجش یک ساعت است؛ ما هم می آییم قم با همان اتوبوسی که چهارشنبه ما را آورد راهپیمایی. قم، حکومتی ترین شهر علی است. به زودی و برای بار بیشمار معلوم می شود که تو ای ماه پاره علوی تبار، چقدر ستاره داری که حاضرند هزار بار برایت جان دهند و من دارم به اشک شوق مادر شهیدی فکر می کنم که چند شبانه روز است بی خواب شده. همه اش می گوید؛ خامنه ای امروز می آید، فردا می آید. امروز می آید، فردا می آید. تو از عالمی قرار برده ای ای علی. بابای مایی آقا. یک تار مویت را به ۲ دنیا نمی دهیم؛ ضرر می کنیم. بروی قم، ما در تهران نمی مانیم؛ ضرر می کنیم. ما در تهران بمانیم، حسادت می کنیم به قمی ها. ما هم می آییم و در غدیر قم، همراه با اهالی حجره و حوزه به همه شب پرستان می گوییم؛ غلط کردید بیشمارید. اندکی صبر کنید؛ ماه می خواهد در قم از یک لشکر ستاره سان ببیند. بدبخت دشمن که فردای این حماسه لابد می خواهد بگوید؛ یک عده را از تهران آورده بودند قم! دشمن خر است و روز ۹ دی هم می گفت؛ یک عده را از قم آورده بودند تهران! هان ای دشمن! جمهوری اسلامی به رهبری این ماه پاره علوی تبار، از تهران تا قم پیچیده عمل می کند؛ حرفی هست؟ ما از قم به تهران می آییم و از تهران می رویم قم و کاری می کنیم دشمن زیر دست و پای مان گم شود؛ حرفی هست؟ ما کلا عاشق بزرگراه تهران – قم هستیم و اتوبوسی که ما را می برد کنار مولای مان؛ حرفی هست؟ حرف زیادی بزند دشمن پرتش می کنیم دریاچه نمک؛ حرفی هست؟ ما در غدیر قم هم ساندیس نظام مان را می خوریم؛ حرفی هست؟ دشمن برود گم شود؛ به زودی ماه ما وارد قم می شود. تا غدیر قم چیزی نمانده.

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. سیداحمد می‌گوید:

  احسنت
  تبارک الله
  احسنت

 2. amir می‌گوید:

  غدیر قم
  اسم قشنگیست

 3. amir می‌گوید:

  “غدیر قم” یعنی سیدعلی. طلبه ای نذر کرده “آقا” اگر تو را از نزدیک ببیند ۳ ماه روزه بگیرد.
  آخ که چه قلمی داری داداش دمت گرم اساسی

 4. amir می‌گوید:

  خامنه ای امروز می آید، فردا می آید. امروز می آید، فردا می آید. تو از عالمی قرار برده ای ای علی.

 5. ناشناس می‌گوید:

  *در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی
  *من ظهور لحظه ها را میشمارم تا بیایی
  *خاک لایق نیست جانا تا به رویش پا گذاری
  *در مسیرت جانفشانم، گل بکارم تا بیایی
  جان ها نثار خاک قدم های رهبرم….

 6. ناشناس می‌گوید:

  …خوابش بخیر! مگر نه که ما شیعه زاده ایم/ تا آخرین نفس به پای سیدعلی ایستاده ایم

 7. یکی از پروانه ها می‌گوید:

  سلام قولا من رب الرحیم پیشا پیش عید غدیر خم مبارک
  سلام بر حاجی حسین بسیجی ها توضیحات جبرئیل به سوال پیامبر اکرم درباره شناختش از امام علی (ع):امام :امام علی (ع)در عرش معلم جبریئل در شیوه عبودیت الهی و از آنجا که جزو اهل بیت است از عوامل پذیرش توبه حضرت آدم نوح نام اورا بر کشتی اش حک و لنگر گاه کشتی اش را مسجد کوفه قرار داد خداوند درشب معراج با حبیب خویش با صوت علی (ع)سخن گفت .قرآن کریم در سوره آل عمران آیه ۶۱علی (ع)را به منزله نقش پیامبر دانست (فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم )
  اگر علی (ع)نبود آفرینش به تکوینش نمی ارزید نور وجود علی (ع)مصباح پایگاه آفرینش شو وهستی اول با وجود او شکل گرفت. قلمت در پناه امام زمان (عج)که اینچنین برحقایق وراستی هاست :
  بابای مایی آقا. یک تار مویت را به ۲ دنیا نمی دهیم؛ ضرر می کنیم.ما درغدیر قم هم ساندیس نظام مان را می خوریم؛ حرفی هست؟ دشمن برود گم شود؛ به زودی ماه ما وارد قم می شود. تا غدیر قم چیزی نمانده.

 8. محمد حسین حیدری می‌گوید:

  ۱) در زیر نور ماه مرجع تقلیدم فقط خامنه ایست
  ۲)این سفرخیلی استراتژیکه وماهیت خیلی از کسانی که از دین دکانی ساخته اند بیش از پیش برملا میشه
  ۳)ارادتم را به حسین قدیانی با هیچ جمله ای نمیتونم بیان کنم!!!

 9. چوب خدا می‌گوید:

  خنده وطعنه به اشعار وشعارم بزنید
  تیر غم بردل دیوانه و زارم بزنید
  در حمایت ز امامم علی خامنه ای
  میشوم میثم تمار به دارم بزنید

 10. چوب خدا می‌گوید:

  دیدید هنوز عشق لشکر دارد
  دیدید که این قافله رهبر دارد
  ای مانده نهروانی عهد شکن
  این ملک علی مالک اشتر دارد

 11. چوب خدا می‌گوید:

  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
  ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا خامنه ای
  ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
  ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
  ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
  ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
  ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
  ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

  ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم
  ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم
  امروز اگر که سینه و زنجیر می زنیم
  فردا به عشق فاطمه شمشیر می زنیم
  ما را نبی «قبیله ی سلمان» خطاب کرد
  روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد
  از ما بترس،طایفه ای پر اراده ایم
  ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم
  از اما بترس، شیعه ی سرسخت حیدریم
  جان برکفان جبهه ی فتوای رهبریم
  از جمعه ای بترس که روز سوارهاست
  پشت سر امام زمان ذوالفقارهاست
  از جمعه ای بترس،که دنیا به کام ماست
  فرخنده روز پر ظفر انتقام ماست
  از جمعه ای بترس،که پولاد می شویم
  از هرم عشق مالک ومقداد می شویم

 12. چوب خدا می‌گوید:

  به دوستان که جفا میکنند میگویم
  اگر چه گفته ام اکنون بلند میگویم
  که تا به چشمه نورحیات روزنه ایست
  تمام بود و نبودم فدای خامنه ایست

 13. چوب خدا می‌گوید:

  مَردم! همیشه نور خدا منجلی شود
  در سینه ای که مملوّ ِمهر ِولی شود
  من افتخار میکنم آری خدا کند
  جانم فدای حضرت سیّدعلی شود

 14. چوب خدا می‌گوید:

  هر کس ز ولایت و ولیّ دور شود
  همسایه ی دشمن است و منفور شود!
  پروانه صفت، گِرد ِعلی میگردیم
  تا دیده ی هر فتنه گری کور شود!

 15. چوب خدا می‌گوید:

  حقّا که تو از سُلاله ی فاطمه ای(س)
  با خنده ی خود به درد ِما خاتمه ای
  زیباتر از این نام ندیدم به جهان
  سیّد علی حسینی خامنه ای

 16. چوب خدا می‌گوید:

  جان خود در ره “اولاد علی” می بازیم
  همچو “مالک” به “عدوان علی” می تازیم
  ای که گویی که خلایق ز “ولی” خسته شدند
  کوری چشم تو بر “سید علی” می نازیم

 17. چوب خدا می‌گوید:

  گفتند که عاشقی و آرام نه ای
  در باغ خیال خم ابروی که ای
  گفتند بگو به قصد قربت گفتم
  “سید علی الحسینی الخامنه ای”

 18. چوب خدا می‌گوید:

  ای فیض عظیم و بی کران خامنه ای
  ای بر سر ما چو سایه بان خامنه ای
  تدبیر و شجاعت از لبت می بارد
  ای خار به چشم دشمنان خامنه ای

 19. سید 65 می‌گوید:

  سلام حسین آقا
  خوشا بحال قم و مردمان قم که میزبان حضرت آقا هستند
  و من الله توفیق بصیرت صادق

 20. سارا می‌گوید:

  حضرت ماه:
  تفریح من در محیط طلبگی خودم در دوران جوانی، حضور در جمع طلبه‌ها بود. به مدرسه‌ی خودمان – مدرسه‌ای ‏داشتیم، مدرسه‌ی نوّاب – می‌رفتیم؛ جوّ طلبه‌ها برای ما جوّ شیرینی بود. طلبه‌ها دور هم جمع می‌شدند، ‏صحبت و گفتگو و تبادل اطلاعات می‌کردند و حرف می‌زدند. محیط مدرسه برای خود طلبه‌ها مثل یک باشگاه ‏محسوب می‌شد؛ در وقت بی‌کاری آن جا دور هم جمع می‌شدند. علاوه بر این، در مشهد، مسجد گوهرشاد ‏هم مجمع خیلی خوبی بود. آن‌جا هم افراد متدیّن، طلّاب، روحانیون و علما می‌آمدند، می‌نشستند و با هم بحث ‏علمی می‌کردند؛ بعضی هم صحبت‌های دوستانه می‌کردند. تفریح‌های ما این‌ها بود.‏

 21. fadaey می‌گوید:

  خاک کف پای ماه مان را سرمه چشممان می کنیم
  با تمام وجود منتظر ماهیم و البته ستاره هایی چون داداش حسین

 22. یه دانش آموز پیش دانشگاهی می‌گوید:

  بسم الله
  من آقا رو از نزدیک ببینم حاضرم همه سال و روزه بگیرم
  میمیرم براش واقعا ماهه

 23. فطرس ملک می‌گوید:

  به به
  چه عالی نوشتید
  اصلا ما عاشق حضر ماهیم حرفی هست؟
  به هر کجا که سفر کند با همان اتوبوسی که چهارشنبه ما را برد راهپیمایی به دنبالش می رویم حرفی هست؟
  اصلا غلط کردید بیشمارید و حرف مفت میزنید

 24. شیعه علی می‌گوید:

  بر خامنه ابی رهبر خوبان صلوات.

 25. ya zeinab می‌گوید:

  “بروی قم، ما در تهران نمی مانیم؛ ضرر می کنیم. ”
  فکرش رو بکنید کروبی رو بندازید تو دریاچه نمک چی میشه…

 26. خان باجی می‌گوید:

  سلام
  خوش به حال مردم قم . حقیقتا حسودیم شد .
  و اما
  دشمن غلط کرده . مگه نگفتند روز نه دی ما رو با اتوبوس آوردن راهپیمایی . هفته گذشته به خاطر مخالفت با حضور احمدی نژاد در نیویورک ، مگه مستندی رو که تلویزیون پخش کرد ندیدید ؟ تکه هایی از برنامه هایی ماهواره ای بود . یه یارو و ضمنا کچل ، میگفت اتوبوس مجانی و غذای مجانی شما با ما . شما فقط بیایید تظاهرات .
  حالا باید گفت چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است .
  .
  اللهم احفظ قائدنا خامنه ای بالقران
  یاحق

 27. نسترن می‌گوید:

  حرف زیادی بزند دشمن پرتش می کنیم دریاچه نمک؛ حرفی هست؟ ما در غدیر قم هم ساندیس نظام مان را می خوریم؛ حرفی هست؟ دشمن برود گم شود.آفرین،آفرین

 28. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 29. nedayehagh می‌گوید:

  بدبخت دشمن که فردای این حماسه لابد می خواهد بگوید؛ یک عده را از تهران آورده بودند قم! دشمن خر است و روز ۹ دی هم می گفت؛ یک عده را از قم آورده بودند تهران! هان ای دشمن! جمهوری اسلامی به رهبری این ماه پاره علوی تبار، از تهران تا قم پیچیده عمل می کند؛ حرفی هست؟ ………..

 30. nedayehagh می‌گوید:

  …………
  بدبخت دشمن که فردای این حماسه لابد می خواهد بگوید؛ یک عده را از تهران آورده بودند قم! دشمن خر است و روز ۹ دی هم می گفت؛ یک عده را از قم آورده بودند تهران! هان ای دشمن! جمهوری اسلامی به رهبری این ماه پاره علوی تبار، از تهران تا قم پیچیده عمل می کند؛ حرفی هست؟ ……….
  ایول

 31. ☽ حضرت ماه می‌گوید:

  من اهل قم هستم.
  من اهل حجره ام.
  برای سید علی جانم که چند وقتی است ما اهالی قم را مست حضورش کرده است.
  _________________________________________
  آواز خوش ترانه ای می آید
  خوش حالی بی کرانه ای می آید
  با شور وشعف چلچله ها می خوانند
  امام ما سید علی خامنه ای می آید
  _________________________________________
  http://hazratekhamenei.blogfa.com/
  وبلاگ ☽ حضرت ماه

 32. "دیوونه داداشی" می‌گوید:

  “ما کلأ عاشق بزرگراه تهران – قم هستیم و اتوبوسی که ما را می برد کنار مولای مان ،”
  “حرفی هست؟”

  “ما از قم به تهران می آییم و از تهران می رویم قم و کاری می کنیم دشمن زیر دست و پای مان گم شود،”
  “حرفی هست؟”

  “ما از تهران تا قم پیچیده عمل می کنیم!”
  “حرفی هست؟”

  “حرف زیادی بزند دشمن پرتش می کنیم دریاچه نمک ،”
  “حرفی هست؟”
  “حرفی هست؟”
  “حرفی هست؟”

  نخیر!!! حرف نداری داداشی جونم ، فقط فدائی داری خفن! حالا ،…. اول؟… آیا؟!

 33. زینب می‌گوید:

  دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن /در کوی او گدایی بر خسرویی گزیدن

  وقتی بهم زنگ زدن که بیا انتظامات شو فقط جیغ نکشیدم
  خلاصه دلتون بسوزه ما این هفته مهمون داریم
  من میرم با اتوبوس با ساندیس وبا همون حنجره ای که پدر بزرگم فریاد زد « یا مرگ یا خمینی»والبته مرگ را برایش انتخاب کردند فریاد میزنم «ابوالفضل علم دار خامنه ایی نگه دار»

 34. زینب می‌گوید:

  او را به چشم پاک توان دید چون هلال/هر دیده جلوه ی آن ماه پاره نیست

 35. بلاگردان ماه می‌گوید:

  دمتان گرم واقعا زیبا می نویسید
  جانا سخن از زبان ما می گویی
  توفیقتان روزافزون

 36. فطرس ملک می‌گوید:

  کلا به شما عرض می کنم حرفی هست یا نه؟

 37. کوثر به گوشم می‌گوید:

  بسم رب الشهدا

  سلام استاد
  حرف دل مارو زدید
  همینه.. خودشه.. اصلا ما کارمون همینه..
  بروی قم، ما در تهران نمی مانیم؛ ضرر می کنیم. ما در تهران بمانیم، حسادت می کنیم به قمی ها. ما هم می آییم و در غدیر قم، همراه با اهالی حجره و حوزه به همه شب پرستان می گوییم؛ غلط کردید بیشمارید..
  .
  .
  هربار نوشته هاتون رو میخونم قلمم بیشتر جون میگیره چون عطر ۀقا مرتضی رو برام تداعی میکنه
  التماس دعا
  یا زهرا

 38. fadaey می‌گوید:

  غم از دل خسته نفسی خواهد رفت
  اندوه ز قلب هر کسی خواهد رفت
  آقا که به قم بیاید إنشاألله
  خورشید دگر مرخصی خواهد رفت

  قدومش مبارک

 39. اندیشه روشن می‌گوید:

  سلام علیکم

  به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
  جمال چهره تو حجت موجه ماست

  کریمه اهل بیت (س) هم آماده پذیرایی است بی شک چه رسد به ما ستاره های کم سو …
  بی صبرانه و عاشقانه منتظر تابش نور ماهیم در سرزمین‌مان که بوی قدم های خمینی می دهد هنوز …

  دعا کنید دیدار از نزدیک قسمت مان شود
  یاعلی

 40. kosar می‌گوید:

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ای

 41. سحر می‌گوید:

  سلام
  پر از عشق بود این متن.با هر جملش آدم میخواد جون بده برای آقا.

 42. سحر می‌گوید:

  اس ام اس قمی ها در استقبال از رهبر انقلاب..شعرای قشنگ و جالبیه

  http://iusnews.ir/?pageid=116598&sms%D9%82%D9%85%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8&1389-07-14

  با امدنت بهار احساس شود@

  این شهر پر از طراوت یاس شود@

  از عطر حضورت ای علمدار زمان@

  قم جلوه گه حضرت عباس شود@

 43. 313 می‌گوید:

  غدیر قم” یعنی سیدعلی.
  به زودی و برای بار بیشمار معلوم می شود که تو ای ماه پاره علوی تبار، چقدر ستاره داری که حاضرند هزار بار برایت جان دهند
  چقدر ستاره داری که حاضرند هزار بار برایت جان دهند
  چقدر ستاره داری که حاضرند هزار بار برایت جان دهند
  چقدر ستاره داری که حاضرند هزار بار برایت جان دهند
  چقدر ستاره داری که حاضرند هزار بار برایت جان دهند

 44. افق می‌گوید:

  سلام
  خودتون و اتوبوستون و ستاره های توی اتوبوستون و راننده اتوبوستون و اون آقایی که توی اتوبوس ساندیس بین ستاره ها تقسیم میکنه و.. روی سر ما جا دارید..

 45. کوثر به گوشم می‌گوید:

  بسم رب الشهدا

  سلام استاد
  واقعا بچه هایی که میگن قلمتون طلا حق میگن!

  یه مقاله علمی دیدم چون شما و سایر ستاره های حضرت ماه با کامپیوتر زیاد سروکار دارن گفتم شاید برای سلامتی مفید باشه… چون این قلم ها و این چشم ها حالاحالاها باید بر مدار ماه بگردند…

  ==============
  به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر در محل های کار و حتی در خانه ها تعداد کسانیکه از مشکلات چشمی و بینایی (CVS) یا به عبارتی “Computer Vision Syndrome” رنج می برند رو به افزایش باشد.

  مهمترین علائم CVS عبارتند از: خستگی چشم، خشکی چشم، سوزش، اشک ریزش و تاری دید. همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشود. بطورکلی می توان گفت CVS مجموعه ای از علائم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با کامپیوتر ایجاد می شوند. تقریبا ۴/۳ کسانیکه زیاد با کامپیوتر کار می کنند گرفتار این علائم هستند.

  چشم انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمایش داده شده بر روی مانیتور می بینند. علت این امر این است که حروف چاپی کنتراست بیشتری با صفحه سفید زمینه داشته و لبه های آنها واضح تر است حال آنکه در مورد صفحه مانیتور چنین نیست و لبه ها به وضوح حروف چاپی نیستند. یکی از مهمترین دلایل خشکی و سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است. این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتری باز بمانند و در نتیجه اشک روی سطح چشم سریعتر تبخیر می شود. با رعایت توصیه های دهگانه زیر می توان تا حد بسیار زیادی از آسیب های چشمی جلوگیری کرد:

  ۱. سعی کنید بطور ارادی پلک بزنید.
  این کار سبب می شود سطح چشم شما با اشک آغشته شده و خشک نشود. در صورتیکه مشکل شما شدید باشد می توانید از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنید.

  ۲. مرکز مانیتور باید حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر پایین تر چشمان شما باشد.
  این وضعیت علاوه بر اینکه باعث می شود پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هوا باشد. از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد. در این موارد هم باید مانیتور را در ارتفاع مناسب قرار داد و هم ارتفاع صندلی را نسبت به میزکار تنظیم کرد بطوریکه ساعد شما هنگام کار با keyboard موازی با سطح زمین باشد.

  ۳. مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد.
  هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید پرده ها را بکشید و روشنایی اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش دهید.

  ۴. به چشمان خود استراحت دهید.
  سعی کنید هر ۵ تا ۱۰ دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه به نقطه ای دور نگاه کنید. این کار سبب استراحت عضلات چشم می شود. همچنین به شما وقت می دهد پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود.

  ۵. اگر مجبورید که متناوبا به یک صفحه نوشته و مانیتور نگاه کنید (خصوصا در مورد تایپیست ها) ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود را تغییر دهد. برای جلوگیری از این مسأله سعی کنید صفحه نوشته شده را در حداقل فاصله و هم سطح با مانیتور قرار دهید. برای اینکار می توانید از copyholder استفاده کنید.

  ۶. فاصله مانیتور با چشمان شما باید ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.

  ۷. روشنایی و کنتراست مانیتور خود را تنظیم کنید.
  میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگی داشته باشد. یک روش برای تنظیم روشنایی مانیتور این است که به یک صفحه وب با زمینه سفید (مثل این صفحه) نگاه کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما مثل یک منبع نور است روشنایی مانیتور زیاد است و باید آن را کم کنید. در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستری به نظر می رسد روشنایی را زیاد کنید.

  ۸٫ مشخصات دیگر مانیتور خود را تنظیم کنید.
  کیفیت نمایش تصاویر بر روی مانیتور به سه عامل بستگی دارد: Resolution ، Refresh Rate ، و DotePitch .Refresh Rate نشاندهنده فرکانس تجدید تصویر بر روی مانیتور است. فرکانس پایین می تواند برای چشم خسته کننده باشد و فرکانس های خیلی پایین سبب پرش تصویر می شوند. بهترین Refresh Rate حدود ۷۰ هرتز یا بیشتر است. Resolution یا وضوح تصویر که به Refresh Rate نیز بستگی دارد به تراکم پیکسل های تصویر بر روی مانیتور گفته می شود. هرچه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد جزئیات بیشتری از تصویز دیده می شود. بطورکلی هرچه Resolution بیشتر باشد بهتر است ولی باید به Refresh Rate نیز توجه داشت. گاهی Resolution بالا Refresh Rate پایین دارند بنابراین باید وضعیتی را انتخاب کرد که هر دو بیشترین تعداد را داشته باشند.
  Dot Pitch بر sharpness تصویر مؤثر است و هر چه عدد آن کمتر باشد تصویر sharpتر است. بیشتر مانیتورها dot pitch بین ۲۵/۰ تا ۲۸/۰ میلی متر دارند. ۲۸/۰ میلی متر یا کمتر عدد مطلوب است. Refresh Rate و Resolution را در ویندوز می توانید در Display Properties تنظیم کنید ولی dot pitch قابل تنظیم نیست.

  ۹٫ اگر علی رغم رعایت توصیه های گفته شده باز هم دچار علائم هستید می توانید از عینک های مخصوص استفاده کنید زیرا گاهی مشکل در دید متوسط است. ما بطور معمول کمتر از دید متوسط استفاده می کنیم زیرا بیشتر اوقات یا اشیاء دور را نگاه می کنیم و یا اشیاء نزدیک. ولی مانیتور کامپیوتر دقیقا در فاصله ای از چشم قرار می گیرد که مربوط به دید متوسط است. برای دریافت عینک مناسب کامپیوتر به چشم پزشک مراجعه کنید.

  ۱۰٫ هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید گردن خود را راست نگهداشته و شانه را عقب بدهید.
  قوز کردن هنگام کار طولانی با کامپیوتر سبب دردهای گردن و شانه ها می شود. کاملا پشت خود را به صندلی بچسبانید. همچنین ارتفاع صندلی خود را طوری تنظیم کنید که کف پاها روی زمین قرار داشته و زانوی شما در زاویه ۹۰ درجه قرار داشته باشد. Keyboard و Mouse باید پایین تر از آرنج و نزدیک دستان شما قرار داشته باشد.

  =================

  همه افرادی که با کامپیوتر کار می کنند باید پس از مدتی به نقطه ای دور نگاه کنند تا چشمانشان دچار خستگی نشود.. در ضمن جهت انجام کار با کامپیوتر، وجود نور کافی لازم و ضروری است و استفاده طولانی مدت از کامپیوتر باعث خستگی و تحریک چشم شده و ممکن است باعث سر درد شود.

  جهت جلوگیری از عوارض بالا باید صفحه کلید و سطح کار متحرک قابل تنظیم باشد و حرکات دست در محدوده طبیعی باشد یعنی مچ دست ها صاف باشد و دست به طرف داخل و خارج خم نباشد.

  وقتی می خواهیم از روی صفحه ای تایپ کنیم باید آن صفحه در ارتفاع مانیتور و درست در کنار آن باشد تا با حرکات کمتری بتوان هر دو را در میدان دید، داشته باشیم کاربر باید در خانه و محل کار ورزش ها و نرمش های لازم را انجام دهد. فشارهای روانی نیز در بروز دردهای اسکلتی سهم بسزایی دارند کاربر نباید بطور مستمر پشت دستگاه بنشیند و باید هر چند مدت یکبار قدم بزند و به دور دست نگاه کند. از زیر پایی حتماٌ استفاده کنید. در صفحه کلیدهای پیشرفته، جایی برای تکیه و استراحت مچ دست دارند که بسیار مفید می باشند. صفحه کلید را کمی به طرف جلو مایل کنید، از میز و صندلی با لبه نرم و قابل اتکا استفاده کنید.

 46. علی طالبی می‌گوید:

  ماشاالله / هزار ماشاالله به قلمت ای عزیز رهبر و ملت ایران .هزاران کیلو اسفند دود کردن باز کم است برایت .

 47. مرتضی می‌گوید:

  به قول ستاره های ماه
  سلام داداش حسین
  اجرکم عند الله
  فقط یک خواهشی دارم از شما جون مرتضی (این تن بمیره) اگه خواستید با اتوبوس و با ستاره ها برید زیارت ماه و خورشید من رو هم قاطی خودتون ببرید.
  یا حداقل ندا بدید تا یک جوری خودم رو برسونم.
  خیلی حاجت دارم به خدا!
  یا علی

 48. محمد صادق می‌گوید:

  حالا ببین من که بچه تهرانم و ۱۰ ساله برا درس ساکن قمم و عملا شدم شوفر بزرگراه تهران قم، چقدر حال میکنم با این متنت
  ما کلا عاشق بزرگراه تهران قم هستیم و اتوبوسی که ما را میبرد کنار مولایمان………..

 49. مهکامه می‌گوید:

  ما از قم به تهران می آییم و از تهران می رویم قم و کاری می کنیم دشمن زیر دست و پای مان گم شود؛ حرفی هست؟ ما کلا عاشق بزرگراه تهران – قم هستیم و اتوبوسی که ما را می برد کنار مولای مان؛ حرفی هست؟ حرف زیادی بزند دشمن پرتش می کنیم دریاچه نمک؛ حرفی هست؟
  حرف زیادی بزند دشمن پرتش میکنیم دریاچه نمک،حرفی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  آقای قدیانی عاللللللللللللللللللللللللللللللی بود.
  التماس دعا

 50. هر چیز زیبا می‌گوید:

  سلام تاریخ دقیقش اعلام شده؟ میشه اگه اعلام شد تو سالتتون بذارید؟ ممنون!

 51. لجمن می‌گوید:

  حال کردم و این شعر زیبا ذکر لب همه ی ما قمی هاست این روزها اما داداش اگه قم اومدی جان بابات خبر بده ببینیمت!
  شهری به آتش می کشم گرتو لبت را تر کنی
  من چون گلی در دست تو تا کی مرا پرپر کنی
  بر رشته های معجر زهرا قسم سید علی :
  خنجر به خنجر می زنم گر تو هوای سر کنی

 52. ر.ر می‌گوید:

  سلام داداش حسین
  دیونه شدیم از بس انتظار اومدن ماه رو کشیدیم.

  حرف زیادی بزند دشمن پرتش میکنیم دریاچه نمک،حرفی هست؟؟؟

  با امدنت بهار احساس شود

  این شهر پر از طراوت یاس شود

  از عطر حضورت ای علمدار زمان

  قم جلوه گه حضرت عباس شود

  در ضمن قلمتون حرف ندارررررررررررررره.

  التماس دعا.

 53. ر.ر می‌گوید:

  دلبستگی به یار را میفهمیم

  درد دل بی قرار را میفهمیم

  ما منتظر امام امت هستیم

  ما معنی انتظار را میفهمیم

  ماه من بیتابم…

  کی میاد اون روز…

  اجرتون با خدا داداش حسین

  التماس دعا داداش حسین

 54. قطره می‌گوید:

  میگم شما إن شاءالله شهید بشی ؛میشی” فرزند شهیدان اهل قلم”! سعی کن شهید بشی خیلی حیفی برا غرق شدن تو لجن این دنیای پست حتماً هم گمنام شهید بشو چون بسه این قدر توزمین شهرت پیداکردی .
  راستی دو سه جمله اوّل متنتو پیامک زدم برای همه رفقای قم
  بعدش آدرس دادم.قطعه ۲۶ یکی پرسید:ردیف چند؟براش فرستادم:ردیف بابای حسین قدیانی!

 55. سحرامید می‌گوید:

  رواق منظر چشم من آشیانه توست
  کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
  به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
  لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست
  دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
  که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
  .
  .
  باید اهل قم باشی تا حال هوای این روزهای قم رو بفهمی
  حتی بچه های مدرسه ایمون هم این روزها بیقرار دیدارند و لحظه شماری میکنند
  بکوری چشم دشمن

 56. فاطیما می‌گوید:

  از “کوثر به گوشم” بابت مقاله مفیدشان ممنونیم. نکات جالب و بجایی را گوشزد کرده بودند.

 57. بهشت می‌گوید:

  سلام
  واقعاً عالی بود.

 58. مریم نوری می‌گوید:

  سلام خسته نباشید الان ان بار هشتم یا نهم است که من میام این متن می خونم تا می بینم یه ذره وقت دارم میام به این سایت این متن می خونم واقعا عالی بود بی نظیر بود
  با این کلمات و جملات چه می کنید
  هیچی نمی توانم بگم جز اینکه خداوند به قلم و عمر شما برکت بدهد

 59. سلام بر حسین عزیز
  مدتی توفیق حضور در این قطعه مقدس نداشتم
  حدود یکماه هست که درگیریم خیلی خون دل خوردیم
  کسی چه می داند
  دردهایم باشد برای فرصتی دیگر
  اینک حضور ماه را باید دریابیم
  فعلا برای ثبت نام بچه ها در اتوبوس روز چهارشنبه فکری کنید تا بعد
  این هم برای آب انداختن دل بچه ها
  http://eslami1414.persiangig.com/poster%20agha2%20copy.jpg
  پیشکش به رفقای قطعه

 60. شیخ معصومه می‌گوید:

  سلام.
  اهل غدیر قمم.
  و مطلب شما را خواندم و اشک ریختم.
  عمق احساس ما همین است.

  مضاعف باشید…
  یا علی

 61. زینب می‌گوید:

  بچه ها سفر نزدیکه ما کار زیاد داریم چون میزبانیم اما شما بهتر می تونید. عکس بگیرید مطلب بنوبسید .من تو همین وبلاگ طرحهای فوقالعاده زیبا زیاد دیدم . دیروز جلسه ایی داشتیم نزدیک ۱۰۰نفر بودیم و قرار گذاشتیم سنگ تمام بگذاریم و البته بدون کمک شما ستاره ها نمی شود.منتظرتان هستیم

 62. سید مهدی می‌گوید:

  حاجی! خیلی وقت بود مطالبتو نخوونده بودم از اونجا که بچه ی قمم حال کردم حسابی

  (بوس)

 63. ناشناس می‌گوید:

  سلام اولین باره اومدم قطعه تون از نه ده میشناسمتون.قمیم . دعا کنید خورشید عالم تاب خدمتونو به حضرت ماه بپسندن دعا کنید لایق خدمت گذاری شیم

 64. سید جلال خوش لهجه می‌گوید:

  نعره شیطان در آستانه سفر رهبرانقلاب به قم

  “آنچه این حلقه را نگران کرده، از سویی پیش بینی استقبال گرم و کم سابقه مردم، حوزه های علمیه، علما و مراجع از رهبرانقلاب است که می تواند در کمتر از چند ساعت تمام فضاسازی های قالبی و شایعه پراکنی ها و شعبده بازی های رسانه ای فتنه گران را نابود کند و از سوی دیگر فصلی نو در تقویت حوزه های علمیه و نقش آفرینی عمیق تر علما و مراجع در دهه چهارم انقلاب بگشاید.”

  به گزارش شبکه ایران، سفر قریب الوقوع رهبرانقلاب به شهر مقدس قم، محافل ضدانقلاب دخیل در فتنه سال ۸۸ را به شدت سراسیمه و هراسان ساخته است.

  این محافل و رسانه های وابسته به آنها طی هفته اخیر پروژه وسیعی را به اجرا گذاشتند تا پیشاپیش – به خیال خود- از ابعاد مبارک این سفر بزرگ بکاهند. در این میان «حلقه لندن» که رسماً خود را اتاق فکر فتنه سبز در خارج از کشور معرفی کرده و ارتباطات وسیعی با لابی صهیونیست ها در آمریکا و سازمان های جاسوسی MI6 و CIA دارد، بیش از همه نسبت به این سفر تاریخی ابراز نگرانی کرده و به انتشار انبوه تبلیغات و شایعاتی که از سوی مقامات مافوق در سرویس های جاسوسی لندن و واشنگتن دیکته می شود، دست یازیده است. «جرس» ارگان رسانه ای حلقه ماسونی لندن در حالی ژست مذهبی در تبلیغات اخیر خود گرفته که پیش از این برخی اعضای آن، به انکار امام زمان«عج» پرداخته، کلام الله مجید را -نعوذبالله- تجربه شاعرانه پیامبر و آمیخته به خطا توصیف کرده و فقه و مرجعیت را باعث طالبانی گری در ایران معرفی کرده اند! ادعای برخی اعضای این حلقه، هیچ تفاوتی با سران گروهک بهائیت ندارد.

  به گزارش کیهان، آنچه این حلقه را نگران کرده، از سویی پیش بینی استقبال گرم و کم سابقه مردم، حوزه های علمیه، علما و مراجع از رهبرانقلاب است که می تواند در کمتر از چند ساعت تمام فضاسازی های قالبی و شایعه پراکنی ها و شعبده بازی های رسانه ای فتنه گران را نابود کند و از سوی دیگر فصلی نو در تقویت حوزه های علمیه و نقش آفرینی عمیق تر علما و مراجع در دهه چهارم انقلاب بگشاید.

  آنچه در تحرکات وسیع حلقه لندن (مرتبط با باند مهدی هاشمی در قم و فتنه گران نفاق جدید در تهران) قابل توجه است حرکت طابق النعل بالنعل این جریان در سناریوی لو رفته آمریکایی-انگلیسی است همچنان که دکتر مایکل برانت از مقامات سابق سازمان سیا در زمینه شیعه شناسی چندی پیش در خاطرات خود تصریح کرد؛ ما پس از پیروزی انقلاب ایران، جلسه ای را با مشارکت MI6 انگلستان که در مسائل منطقه خاورمیانه، بااطلاع تر بودند تشکیل دادیم و راز شکست خود را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که غیر از بی کفایتی رژیم شاه، دو عامل «خون حسین]ع[ نواده پیامبراسلام(ص)» و «نقش روحانیت و رهبری» موجب پیروزی انقلاب اسلامی شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم به جای سیاست قدیمی و انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن»، سیاست «تفرقه بینداز و نابود کن» را در درون جریان شیعه و روحانیت مذهبی به اجرا بگذاریم و ۹۰۰ میلیون دلار هم بودجه برای این امر اختصاص دادیم.
  یادآور می شود حلقه لندن توسط عناصری چون عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، سروش و… مدیریت می شود. این حلقه به خاطر پیش کشیدن پیشنهاد «درازگوش تروا» در ۱۲ بهمن سال ۸۸ از سوی محافل ضدانقلاب به شدت شماتت و سرزنش شد. اما گویا آقای مهاجرانی باز هم هوس کرده- به اعتبار شیر درازگوشی که می گوید در کودکی خورده- باز هم همان خبط و خطاهای قبلی را تکرار کند.

  در هر صورت باید به اعضای حلقه لندن متذکر شد که اگر چند روزی صبر کنید پاسخ همه بافته های خود را از سوی مردم، علما و مراجع دریافت می کنید.

  گفتنی است حضرت امیر علیه السلام می فرمودند وقتی آیات قرآن بر رسول خدا(ص) نازل می شد، صدای نعره شیطان را می شنیدم که از عصبانیت جیغ می کشید.

 65. احمد می‌گوید:

  سلام برادر حسین. اشکمو درآوردی با این نوشتنت.
  خامنه ای…. این عشق الهی است…
  اگرچه خیلی خوشحالم که سر همه فتنه گرا به سنگ خورد اما دلم برا اون شب و روزایی که غسل شهادت میکردیم و میرفتیم به مقابله با فتنه گرا تنگ شده….
  به دوستان عرض میکنم واسه بنده حقیر دعا کنن… به جرم مقابله با فتنه گران نجس سبز در محیط کارم برام مشکلاتی درست کردن … امیدوارم به دعای خیر همه دوستان…
  ماه پاره رو دریابیم تا ظهور خورشید نزدیک و نزدیکتر بشه ایشالله

 66. یک عاشق آقا اهل تهران نه قمی می‌گوید:

  ای کاش میشد پرده از دلها برداشت دید که چگونه به خاطر تو ای آقا که با آمدنت ما را با شمیم دل انگیز امام زمان عج هوایی میکنی میتپد .دوستت داریم آقا

 67. حسین می‌گوید:

  مرگ بر هاشمی

 68. محمد می‌گوید:

  سلام… هر بچه شیعه ولایی ارزوی دیدن نائب امام عصر(عج) را دارد…
  افسوس که موقعی اقا امد شهر ما من سرباز در گهواره بودم و درک نکردم حضور افتاب را…
  اقا جان … خم به ابرویت نیار ای فرزند زهرا… ما هستیم که بیشماریم…
  ای کاش زودتر مولایمان مهدی(عج) بیاید تا پرچم ولایت این مملکت رو از نائبش بگیرد…
  یاعلی رفقا

 69. بشرا می‌گوید:

  ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
  در ره عشق جگر دار تر از هر مردیم
  هر زمان بوی خمینی ز سر افتد ما را
  دور سید علی خامنه ای میگردیم

  ایول دمتون گرم مطالبتون حرف نداره

 70. غریبی اشنا می‌گوید:

  دشمن برود گم شود؛ به زودی ماه ما وارد قم می شود. تا غدیر قم چیزی نمانده.
  خیلی متن قشنکی بود

 71. محمد قنبری می‌گوید:

  داداش گلم پرچمت بالا به کوری چشمان دشمنان سید علی همه فدایی میشیم برای سید علی

 72. فدای قدمهایت می‌گوید:

  ای مردمان خواب تا کی؟
  سنگ بر سینه تافتن تا کی؟
  در میان آفتاب، چشمان بسته تا کی؟
  عمری را در هوایش گذراندید
  این عمر را بیهوده سوختن تا کی؟….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.